Ολοκληρωμένο σύστημα οικιακού αυτοματισμού με δυνατότητες επίγνωσης κατάστασης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ολοκληρωμένο σύστημα οικιακού αυτοματισμού με δυνατότητες επίγνωσης κατάστασης"

Transcript

1 Τμήμα Ηλεκτρονικής Ολοκληρωμένο σύστημα οικιακού αυτοματισμού με δυνατότητες επίγνωσης κατάστασης Πτυχιακή Εργασία Αδαμόπουλος Παναγιώτης:36676 Κιτσούλης Ευάγγελος:36971 Πάγκος Ανδρέας:37134 Επιβλέπων Καθηγητής Πατρικάκης Χαράλαμπος Επίκουρος Καθηγητής 23 Δεκεμβρίου 2013 Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος1

2 Τμήμα Ηλεκτρονικής Integrated Home Automation System with Situation Awareness Degree Thesis Adamopoulos Panagiotis Kitsoulis Vaggelis Pagkos Andreas Supervisor Patrikakis Charalampos Assistant Professor TEI of Piraeus 23 December 2013 Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος2

3 . Αδαμόπουλος Παναγιώτης. Κιτσούλης Ευάγγελος. Πάγκος Ανδρέας Copyright Αδαμόπουλος Παναγιώτης Κιτσούλης Ευάγγελος Πάγκος Ανδρέας Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος, All rights reserved Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τους συγγραφείς. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τους συγγραφείς και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος3

4 Τμήμα Ηλεκτρονικής Ολοκληρωμένο σύστημα οικιακού αυτοματισμού δυνατότητες επίγνωσης κατάστασης Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων Καθηγητής Πατρικάκης Χαράλαμπος Επίκουρος Καθηγητής Πατρικάκης Χαράλαμπος Επίκουρος Καθηγητής Ραγκούση Μαρία Καθηγήτρια Μετάφας Δημήτριος Καθηγητής Εφαρμογών 23 Δεκεμβρίου 2013 Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος4

5 Περίληψη Σε αυτή την πτυχιακή μελετήσαμε και κατασκευάσαμε ένα πρωτότυπο σύστημα οικιακού αυτοματισμού για τον απομακρυσμένο έλεγχο συσκευών βασισμένο σε μια πλατφόρμα μικροελεγκτών ανοικτού κώδικα και στον αίτιο-αποτελεσματικό προγραμματισμό. Το οποίο έχει την δυνατότητα του απομακρυσμένου ελέγχου των οικιακών συσκευών μέσω κινητού τηλεφώνου και διαδικτύου. Παράλληλα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργήσει μέσω εφαρμογών κινητού τηλεφώνου κανόνες αυτόματης λειτουργίας των συσκευών. Η συσκευή αναγνωρίζει την παρουσία η μη ενός ατόμου εντός του σπιτιού την οποία εκμεταλλευόμαστε για να επιτύχουμε εξοικονόμηση ενέργειας δημιουργώντας τα αντίστοιχα σενάρια. Πιο συγκεκριμένα με την χρήση του Arduino καθώς και με χρήση της μεταπλατφόρμας on{x} και του λογισμικού Tasker δημιουργήσαμε σενάρια ελέγχου των οικιακών συσκευών και επιτύχαμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα με το οποίο μας δίνεται η δυνατότητα μέσα από τους κανόνες που έχουμε ορίσει να έχουμε έξυπνη επικοινωνία με τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού μας και εξοικονόμηση ενέργειας. Έχουμε την δυνατότητα δηλαδή όχι μόνο να χειριζόμαστε τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού μας με διάφορα σενάρια, αλλά και να επαναπρογραμματίζουμε τα σενάρια τα οποία φτιάξαμε. Επίσης μέσω της κινητής συσκευής μας και τους αισθητήρες τους οποίους διαθέτει, μας δύνεται η δυνατότητα να δημιουργούμε σενάρια με βάση την τοποθεσία μας. Ακόμη, έχουμε την δυνατότητα να στέλνουμε sms σε περίπτωση που η κινητή συσκευή μας είναι παλαιού τύπου και δεν υποστηρίζει σύνδεση στο internet, και να ενεργοποιούμε ή να απενεργοποιούμε ηλεκτρικές συσκευές. Σημαντικό είναι ότι το παρών project μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλά άτομα με την έννοια ότι τα άτομα που το χρησιμοποιούν λαμβάνουν ενημερώσεις σε περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί κάποια ηλεκτρική συσκευή. Τέλος θα ήταν σημαντικό να αναφερθεί ότι οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν τις ηλεκτρικές συσκευές ακόμη και με την φωνή τους μέσω της κινητής τους συσκευής. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος5

6 Λέξεις κλειδιά Αυτοματισμός, μικροελεγκτές, μικροεπεξεργαστές, ATMEL AVR, Arduino, Beagleboard, Raspberry Pi, Bifferboard, Elecric imp, Parallela, τηλεμετρία, ON{X}, IFTTT, Locale, Tasker, Pushing Box, σενάρια. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος6

7 Abstract In this thesis we studied about and created a prototype of a home automation system for the remote control of electric devices based on a platform of open-code micro-controllers and cause effective programming. This system allows us to remotely control home devices via mobile phone and the Internet. Furthermore, it allows the user to create rules of automated function for the devices through mobile phone applications. The device recognizes the presence of a person in the house which we take advantage of to create energy saving scenarios. More specifically, with the use of Arduino as well as the meta-platform on{x} and Tasker software, we created home device controlling scenarios and succeeded in getting a result through which we are given the ability, through pre-defined rules to have ''smart'' communication with our homes electric devices as well as save energy. We also have the ability not only to control those devices, but also to reprogram our scenarios. In addition, we can send an sms, in case our device does not support an Internet connection, to activate and De-activate electric devices. This project can also be used by many users. This means that all users will receive notifications, in case a device is activated. Finally, it is important to mention that users can control electric devices by through voice commands, using their mobile phone. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος7

8 Keywords Automation, microcontroller, microprocessor, ATMEL AVR, Arduino, Beagleboard, Raspberry Pi, Bifferboard, Elecric imp, Parallela, telemetry, ON{X}, IFTTT, Locale, Tasker, Pushing Box, scenarios. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος8

9 Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας Δομή Ο αυτοματισμός και τα οφέλη του Η ιστορία του αυτοματισμού Ο αυτοματισμός στην βιομηχανία Ο αυτοματισμός και η οικιακή του χρήση Μικροελεγκτές και μικροεπεξεργαστές Ανάλυση μικροεπεξεργαστών Ανάλυση μικροελεγκτών ATMEL AVR Ολοκληρωμένα μικροσυστήματα επεξεργασίας Arduino Beagleboard Raspberry Pi(Model B) Bifferboard Electric imp Parallella Σύγκριση ολοκληρωμένων μικροσυστημάτων επεξεργασίας Διαχείριση από απόσταση Διαχείριση και παρακολούθηση σε οικιακό περιβάλλον Περιοχές εφαρμογής Πρωτόκολλα Αυτοματισμού Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Διαχείριση και παρακολούθηση σε βιομηχανικό περιβάλλον Τηλεμετρία Εφαρμογές της τηλεμετρίας Απομακρυσμένα πειράματα Μεταπλατφόρμες προγραμματισμού βάση αιτίου αποτελέσματος ON{X} IFTTT Locale Tasker Απαιτήσεις και προδιαγραφές της σύγχρονης εποχής Πλαίσιο ανάπτυξης Αρχιτεκτονική Πλατφόρμα οικιακού αυτοματισμού Υλικό και λογισμικό Δίκτυο οικιακού δικτύου Περιβάλλον χρήστη Τερματικό Δίκτυο Πλατφόρμα υποστήριξης υπηρεσίας Υλοποίηση Εξοπλισμός για την υλοποίηση της κατασκευής Προγραμματισμός Arduino Προγραμματισμός ONX Προγραμματισμός Tasker Προγραμματισμός Pushing Box Σενάρια χρήσης και δοκιμές Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος9

10 9.1 Σενάρια της συσκευής που παραμένει μόνιμα στον χώρο ελέγχου Σενάρια για την κινητή συσκευή που θα έχουμε μαζί μας Επεκτάσεις και μελλοντικές προσθήκες Συμπεράσματα Αναφορές / Links Αλφαβητικό Ευρετήριο: Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος10

11 Ολοκληρωμένο σύστημα οικιακού αυτοματισμού-δυνατότητες επίγνωσης κατάστασης Πτυχιακή Εργασία 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γεγονός ότι ο 20ς αιώνας ήταν ο αιώνας που σηματοδοτήθηκε από πολλά επιτεύγματά τα οποία άλλαξαν την μορφή του κόσμου. Πολλές από τις ευκολίες που τώρα θεωρούμε δεδομένες, πριν από 100 χρόνια οι περισσότερες ήταν άπιαστα όνειρα, ενώ πριν από 200 χρόνια όλα αυτά ανήκαν στην Επιστημονική Φαντασία. Η εξέλιξη της τεχνολογίας όμως σήμερα έχει εισάγει στις οικιακές συσκευές και άλλα είδη όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που συνδέονται με προηγμένα συστήματα αυτοματισμού στα σημερινά τελευταίας τεχνολογίας σπίτια. Αυτοματισμός, είναι το πεδίο της επιστήμης και της τεχνολογίας που ασχολείται με την επιβολή επιθυμητής συμπεριφοράς στα φαινόμενα και με την κατανόηση των μηχανισμών μέσω των οποίων καθορίζεται η λειτουργία ενός φαινομένου. Το αντικείμενο του Αυτοματισμού, είναι γενικό και πολύπλευρο, για αυτό και εφαρμογές του βρίσκονται πολυάριθμες στην καθημερινή ζωή και στη βιομηχανία. Πρόκειται για ένα από τα πιο ιστορικά πεδία της επιστήμης, διότι η ανάπτυξή του συνοδεύει την εξέλιξη όλων των άλλων τεχνολογιών. Η γνώση του Αυτοματισμού, επομένως, αποτελεί γνώση της τεχνολογικής ιστορίας μας και της κληρονομιάς μας. Στην περίπτωση του Αυτοματισμού, μάλιστα, η ιστορία αυτή είναι ιδιαίτερα πλούσια μιας και οι Αρχαίοι Έλληνες επέδειξαν ιδιαίτερη εφευρετικότητα και ανέπτυξαν πολλές και σημαντικές λύσεις αυτοματισμού, που χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα. Χάρη στην καθολική και γενικευμένη διάδοση των εφαρμογών του, ο Αυτοματισμός αποκτά ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Οι εφαρμογές του είναι πολυάριθμες και πολύμορφες και απλώνονται σε όλες τις περιοχές της φυσικής και τεχνολογικής πραγματικότητας. Δεκάδες εφαρμογές του αυτοματισμού ελέγχουν τη λειτουργία απλών συσκευών, τις οποίες χρησιμοποιούμε καθημερινά. Μια διάταξη αυτοματισμού, για παράδειγμα, εξασφαλίζει ότι ο θερμοσίφωνας έχει την επιθυμητή συμπεριφορά, δηλαδή διατηρεί το νερό στην κατάλληλη για οικιακή χρήση θερμοκρασία. Επίσης, χάρη στον κατάλληλο αυτοματισμό η φρυγανιέρα διακόπτει τη θέρμανση και απομακρύνει το ψωμί, όταν αυτό ψηθεί, όταν δηλαδή αποκτήσει τις επιθυμητές ιδιότητες. Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι Πειραιά. 1.1 Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας Αντικείμενο μελέτης της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελεί η μελέτη και η κατασκευή ολοκληρωμένου αυτοματικού συστήματος, για τον απομακρυσμένο έλεγχο συσκευών βασισμένο σε μια πλατφόρμα μικροελεγκτών ανοιχτού κώδικα και στον αιτιοαποτελεσματικό προγραμματισμό. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος11

12 1.2 Δομή Ολοκληρωμένο σύστημα οικιακού Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αρχικά γίνεται μια αναδρομή στην ιστορία του αυτοματισμού από παλαιότερα χρόνια μέχρι τις μέρες μας. Αναφέρονται η χρήση και τα οφέλη του αυτοματισμού τόσο για βιομηχανική όσο και για οικιακή χρήση. Εν συνεχεία γίνεται ανάλυση των μικροελεγκτών και των μικροεπεξεργαστών. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η γνωριμία με τα πιο διαδεδομένα και εύχρηστα μικροσυστήματα επεξεργασίας. Έπειτα στο επόμενο κεφάλαιο αναφερόμαστε στην απομακρυσμένη διαχείριση και παρακολούθηση πειραμάτων. Επίσης αναφερόμαστε στην τηλεμετρία και σε εφαρμογές της που βρίσκουμε στην καθημερινότητα μας. Ύστερα αναλύουμε τις μεταπλατφόρμες προγραμματισμού βάση αιτίου αποτελέσματος που θα ασχοληθούμε στην παρούσα πτυχιακή. Παρακάτω γίνεται ανάλυση του πλαισίου ανάπτυξης πραγματοποιώντας μια πρώτη γνωριμία με την πλατφόρμα ανάπτυξης που πραγματοποιείται η κατασκευή και το περιβάλλον χρήστη, το οποίο δημιουργήθηκε με γνώμονα την ευχρηστία και την απλοϊκότητα ούτως ώστε και ο απλός χρήστη να μπορεί να χειριστεί. Εν συνεχεία περνάμε στην υλοποίηση της πτυχιακής εργασίας πραγματοποιώντας ένα σχέδιο υλοποίησης μέσω του οποίου γίνεται η παρουσίαση της στρατηγικής που ακολουθήσαμε για να υλοποιήσουμε την κατασκευή, περνώντας από το στάδιο του εξοπλισμού μέχρι το στάδιο της κατασκευής. Έπειτα γίνεται παρουσίαση των σεναρίων που εμπνευστήκαμε έχοντας πρωταρχικό μας στόχο εξυπηρέτηση κάποιων αναγκών που μέχρι σήμερα δεν είχαν εξυπηρετηθεί. Τέλος αναφέρουμε κάποιες πιθανές βελτιώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν στο μέλλον για να έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ευχρηστία και ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος12

13 2 Ο αυτοματισμός και τα οφέλη του Αυτοματισμός, είναι το πεδίο της επιστήμης και της τεχνολογίας που ασχολείται με την επιβολή επιθυμητής συμπεριφοράς στα φαινόμενα και με την κατανόηση των μηχανισμών μέσω των οποίων καθορίζεται η λειτουργία ενός φαινομένου. Με άλλα λόγια ο αυτοματισμός ονομάζεται και η επιστήμη του ελέγχου. Το αντικείμενο του αυτοματισμού είναι γενικό και πολύπλευρο, και οι εφαρμογές του βρίσκονται πολυάριθμες στην καθημερινή ζωή και στην βιομηχανία. Παρακάτω θα αναφερθούμε αναλυτικότερα στην ιστορία του αυτοματισμού και στις χρήσεις του στην βιομηχανία και την οικιακή χρήση. 2.1 Η ιστορία του αυτοματισμού Ο αυτοματισμός είναι ένα από τα πιο ιστορικά πεδία της επιστήμης, διότι η ανάπτυξη του συνοδεύει την εξέλιξη όλων των άλλων τεχνολογιών. Η γνώση του αυτοματισμού επομένως αποτελεί γνώση της τεχνολογικής ιστορίας. Στην περίπτωση του αυτοματισμού, η ιστορία αυτή είναι ιδιαιτέρα πλούσια μιας και οι Αρχαίοι Έλληνες επέδειξαν ιδιαίτερη εφευρετικότητα και ανέπτυξαν πολλές και σημαντικές λύσεις αυτοματισμού που χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα. Οι πρώτοι αυτοματισμοί είχαν να κάνουν με την μηχανική και τους νόμους της φυσικής. Πιο κάτω θα αναφέρουμε δύο παραδείγματα αυτοματισμού από την αρχαιότητα: Ατμοστρόβιλος του Ήρωνα Η πρώτη ατμομηχανή ανακαλύφθηκε από τον Ήρωνα η οποία αποτελούταν από ένα κλειστό δοχείο το οποίο περιείχε νερό. Όταν το νερό άρχιζε να βράζει ο ατμός με την βοήθεια σωλήνων κατευθυνόταν στο πάνω μέρος σε μια γυάλινη σφαίρα με δύο αντιδιαμετρικές εξόδους. Η ταχύτητα εξόδου του ατμού είχε σαν συνέπεια την περιστροφή της γυάλινης σφαίρας έτσι αυτή η κυκλική κίνηση θα μπορούσε να δώσει κίνηση σε αρκετές μηχανές της εποχής. Εικόνα 1 Ατμοστρόβιλος του Ήρωνα Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος13

14 Αντλίες αέρος και νερού Ολοκληρωμένο σύστημα οικιακού Οι αντλίες αυτές είναι κατασκευή του Κτησίβιου η οποίες έχουν την δυνατότητα να αντλήσουν τόσο αέρα όσο και νερό ανάλογα με τον βαθμό στεγανότητας που διαθέτη η κατασκευή. Είναι μια κατασκευή η οποία χρησιμοποιείται και σήμερα τόσο για την χρηστικότητά της αλλά και την απλότητα κατασκευής της. Μάλιστα οι σύγχρονοι κινητήρες που εσωτερικής καύσης είναι βασισμένοι πάνω σε αυτήν την ιδέα. Εικόνα 2 Αντλίες αέρος και νερού Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων Ο μηχανισμός αυτός πήρε το όνομά του από τον τόπο εύρεσής του που είναι τα Αντικύθηρα. Ο μηχανισμός αυτός θεωρείται ως ο πρώτος αναλογικός υπολογιστής ο οποίος έχει την δυνατότητα να υπολογίζει την κίνηση των ουρανίων σωμάτων με την βοήθεια γραναζιών σε κατάλληλη διάταξη. Εικόνα 3 Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων Όπως βλέπουμε ο άνθρωπος από τα αρχαία χρόνια έψαχνε τρόπους να διευκολύνει την ζωή του είτε κατασκευάζοντας εργαλεία είτε κατασκευάζονταν έξυπνες συσκευές υπολογισμού όπως ο μηχανισμός των Αντικυθήρων. Η εξέλιξη του αυτοματισμού όμως ακολούθησε την πορεία εξέλιξης της τεχνολογίας. Το μεγάλο άλμα του αυτοματισμού έγινε με την χρήση του ηλεκτρισμού και των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Πιο κάτω θα αναφέρουμε μερικά επιτεύγματα της σημερινής τεχνολογίας. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος14

15 Ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής Ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστή ονομαζόταν ENIAC και κατασκευάστηκε το Το κύριο εξάρτημα που χρησιμοποιούσε ήταν οι λυχνίες και το μέγεθός του έφτανε τα 63 τετραγωνικά μέτρα ενώ το βάρος του ζύγιζε 30 τόνους. Ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής είχε την δυνατότητα να λύνει μαθηματικές εξισώσεις. Εικόνα 4 Ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής Μετά την κατασκευή και την χρήση του πρώτου ηλεκτρονικού υπολογιστή σειρά πήρε η κατασκευή του πρώτου μικροϋπολογιστή ο οποίος είχε πολύ περισσότερες δυνατότητες από τον πρώτο υπολογιστή και το σημαντικότερο ήταν πολύ πιο μικρός και εύχρηστος. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 για τις ανάγκες της βιομηχανίας κατασκευάστηκαν οι πρώτοι σύγχρονοι μηχανισμοί αυτοματισμού οι οποίοι ονομαζόντουσαν PLC(Programmable Logic Controller). PLC (Programmable Logic Controller) To PLC είναι μια ηλεκτρονική προγραμματιζόμενη συσκευή βασισμένη σε μικροεπεξεργαστή ο οποίος έχει την δυνατότητα να εκτελεί μόνο ένα πρόγραμμα κάθε φορά σε πραγματικό χρόνο. Ο σκοπός κάθε προγράμματος που αποθηκεύεται στην μνήμη είναι να εξηγεί στο PLC πώς να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του. Εικόνα 5 PLC Η αλλαγή του τρόπου σκέψης του ανθρώπου και η κατασκευή των διάφορων μηχανισμών αυτοματισμού άλλαζε μα βάση τις ανάγκες που υπήρχαν. Ο αυτοματισμός ως κομμάτι της επιστήμης εφαρμόστηκε πρώτα στην βιομηχανία για τις ανάγκες της παραγωγής και της εξέλιξης και στην συνέχεια στα έξυπνα σπίτια για την οικονομία και την διευκόλυνση της καθημερινότητας. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος15

16 2.2 Ο αυτοματισμός στην βιομηχανία Η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών και της ηλεκτρικής ενέργειας, η ανάγκη για περισσότερο παραγόμενο προϊόν σε χαμηλότερες τιμές, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, ο φόρτος εργασίας και η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού καθιστούν μονόδρομο την μείωση του κόστους παραγωγής, επεξεργασίας, μετακίνησης και συσκευασίας των προϊόντων, καθώς και την μείωση των απωλειών και την μετατροπή όλων των εργάσιμων ωρών του εργοστασίου σε παραγωγή. Ο βιομηχανικός αυτοματισμός ασχολείται με την αυτοματοποιημένη λειτουργία και παρακολούθηση της βιομηχανικής παραγωγής, με χρήση τεχνολογιών μέτρησης, καταγραφής και ελέγχου. Εργοστασιακές και άλλες εφαρμογές Ο βιομηχανικός αυτοματισμός συναντάται ευρέως σε εργοστασιακούς χώρους, καθώς και σε άλλες εφαρμογές, όπως αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους, χιονοδρομικά κέντρα, τηλεφωνικά κέντρα, ναυτιλιακά, ΑΤΜ. Σχετικά με τις εργοστασιακές εφαρμογές, εκτός από το μηχανολογικό κομμάτι των αυτοματισμών αναγκαίο είναι και το ηλεκτρονικό κομμάτι που πραγματοποιείτε με την χρήση των μικροελεγκτών είτε πρόκειται για την παραγωγή των προϊόντων είτε για την ασφάλεια και του οικονομικού σκέλους την επιχείρησης. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα εργοστασιακού αυτοματισμού εφόσον ότι παράγεται στις μέρες μας γίνεται μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, όπως για παράδειγμα η αυτοκινητοβιομηχανία ή η παραγωγή ειδών πρώτης ανάγκης. Για άλλες εφαρμογές μπορούμε να αναφέρουμε μερικά παραδείγματα όπως είναι ο αυτόματος έλεγχος των γεφυρών επιβίβασης των επιβατών στα αεροδρόμια, συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους, πίνακες ελέγχου φωτισμού σε μεγάλες εγκαταστάσεις όπως τα γήπεδα, έξυπνα συστήματα σε πλοία. Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, οι αυτοματισμοί εκτός από το κομμάτι της παραγωγής λαμβάνουν χώρα και στο κομμάτι του έλεγχου όπως είναι η ασφάλεια και η οικονομία. Για παράδειγμα είναι πολύ σημαντικό σε ένα εργοστάσιο παραγωγής καυσίμων να υπάρχουν αυτοματοποιημένες διαδικασίες ελέγχου με τις οποίες θα αποφεύγονται σοβαρά εργατικά ατυχήματα. Εξίσου σημαντικό είναι και ο έλεγχος του οικονομικού σκέλους σε μια επιχείρηση όπως για παράδειγμα ο έλεγχος κατανάλωσης ισχύος. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος16

17 2.3 Ο αυτοματισμός και η οικιακή του χρήση Είναι γεγονός ότι ο 20ος αιώνας ήταν ο αιώνας που σηματοδοτήθηκε από πολλά επιτεύγματα τα οποία άλλαξαν την ζωή του ανθρώπου. Η ανακάλυψη του ηλεκτρισμού η διάδοσή του και η εγκατάσταση άλλαξε για πάντα τον τρόπο λειτουργίας των πόλεων και κυρίως των σπιτιών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την εξέλιξη και την ανάπτυξη οικιακών συσκευών για την διευκόλυνση των καθημερινών εργασιών που μέχρι τότε απαιτούνταν χρόνος και κόπος. Η εξέλιξη της τεχνολογίας σήμερα εκτός από τις οικιακές συσκευές έχει εισάγει και άλλα είδη όπως είναι η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, που έχει την δυνατότητα να συνδεθεί με προηγμένα συστήματα αυτοματισμού. Τέτοια συστήματα εφαρμόζονται στα σημερινά τελευταίας τεχνολογίας σπίτια. Πιο συγκεκριμένα οι έξυπνές εγκαταστάσεις που τοποθετούνται στα έξυπνα σπίτια έχουν την δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με τον περιβάλλον, χρησιμοποιώντας ένα μέσο επικοινωνίας για την ανταλλαγή πληροφοριών, προκειμένου να πραγματοποιήσουν κάποιες λειτουργίες οι οποίες καθορίζονται από τον χρήστη. Τα έξυπνα σπίτια έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μηχανολογικές εγκαταστάσεις αλλά και οικιακές συσκευές δημιουργώντας ένα ενοποιημένο σύστημα. Οι οικιακές συσκευές οι οποίες χρησιμοποιούνται από ένα έξυπνο σπίτι έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούνται για πολλές χρήσεις όπως για παράδειγμα ο αισθητήρας παρουσίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο του φωτισμού αλλά και για το σύστημα του συναγερμού. Σήμερα οι δυνατότητες αυτοματισμού στα έξυπνα σπίτια αφορούν τα εξής: Ασφάλεια Ο έλεγχος της ασφάλειας ενός σπιτιού είναι πολύ σημαντικό θέμα και ειδικά όταν πρόκειται για διάρρηξή, παραβίαση ή πυρκαγιά. Στα έξυπνα σπίτια ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ελέγχει τέτοιες καταστάσεις ακόμα και μέσα από το κινητό του τηλέφωνο. Το σημαντικό είναι ότι ακόμα και αν έχει ξεχάσει να βάλει το σύστημα συναγερμού αυτό θα γίνει αυτόματα με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει κανείς μέσα στο σπίτι. Έλεγχος υπαίθριου και εσωτερικού φωτισμού Ο έλεγχος του φωτισμού μας δίνει την δυνατότητα να ανοίγουμε και να κλείνουμε οποιαδήποτε πηγή φωτισμού σε προγραμματισμένα διαστήματα σύμφωνα με την ύπαρξη συγκεκριμένων συνθηκών ή ακόμα και τυχαία. Επίσης έχουμε την δυνατότητα για θέμα ασφαλείας την προσομοίωση της ανθρώπινης παρουσίας ή ακόμα τον έλεγχο του φωτισμού σε διαφορετικές ζώνες ακόμα και αν βρισκόμαστε μακριά από το σπίτι με την χρήση του κινητού μας τηλεφώνου. Συστήματα εξαερισμού, θέρμανσης και κλιματισμού Με την βοήθεια των έξυπνων συστημάτων μας δίνεται η δυνατότητα να ελέγχουμε οποιοδήποτε ηλεκτρολογικό ή μηχανολογικό εξοπλισμό για την ενεργοποίησή ή την απενεργοποίηση του κλιματισμού, της θέρμανσης, της ψύξης ή του εξαερισμού. Έτσι μπορούμε πολύ εύκολα όταν είμαστε έξω να ενεργοποιήσουμε ένα από τα σενάρια που Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος17

18 έχουμε φτιάξει για να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε μία από τις παραπάνω λειτουργίες. Έλεγχος των οικιακών συσκευών Μία από τις πιο σημαντικές δυνατότητες που δίνονται στα έξυπνα σπίτια είναι ο έλεγχος μιας ομάδας συσκευών από απομακρυσμένο σημείο. Μπορούμε πολύ εύκολα να ανοίγουμε ή να κλείνουμε τον θερμοσίφωνα, τα πατζούρια του σπιτιού μας ή ακόμα και τις τέντες. Επίσης μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο και άλλων ηλεκτρικών συσκευών όπως είναι η τηλεόραση ή το στερεοφωνικό με επιλογή να ακούγεται στα δωμάτια που εμείς θέλουμε. Διαχείριση και έλεγχος της κατανάλωσης ενέργειας Ένα από τα μεγαλύτερα προτερήματα που έχουν τα έξυπνα σπίτια είναι η διαχείριση και ο έλεγχος της κατανάλωσης ενέργειας. Μπορούμε να ελέγξουμε την κατανάλωση κάθε οικιακής συσκευής ή την κατανάλωση του νερού ακόμα και να βλέπουμε τα δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Όλα αυτά πραγματοποιούνται με την βοήθεια έξυπνων ελεγκτών όπως είναι οι έξυπνοι θερμοστάτες και οι αισθητήρες ρεύματος(current sensor) όπου μπορούν να ελέγχουν και να ενημερώνουν σε περίπτωση υπερβολικής κατανάλωσης ή να ελέγχουν την θερμοκρασία και την ομαλή λειτουργία της θέρμανσης και του κλιματισμού. Επίσης θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε σενάρια για την εξοικονόμηση ενέργεια όπως για παράδειγμα όταν μια πόρτα ή ένα παράθυρο είναι ανοιχτό να διακόπτεται αυτόματα η λειτουργία του κλιματισμού. Πρόσβαση χωρίς κλειδιά Η πρόσβαση χωρίς κλειδιά είναι ο πιο ασφαλής και εύκολος τρόπος για μπει κανείς στο σπίτι του. Είναι αρκετό να έχουμε μαζί μας μόνο μια κάρτα η οποία θα είναι προγραμματισμένη να ξεκλειδώνει ή κλειδώνει την κεντρική κλειδαριά του σπιτιού μας με αποτέλεσμα να έχουμε σε κάθε στιγμή τον έλεγχο της εισόδου εφόσον θα μπορούμε να ενημερωνόμαστε με το εάν η πόρτα είναι ανοιχτή αλλά και ποιος μπήκε. Αν και η βασική λειτουργία σε ένα έξυπνο σπίτι είναι ο έλεγχος του φωτισμού και των ηλεκτρικών συσκευών στην πραγματικότητα μας δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθούμε και να διαχειριζόμαστε όλες τις εγκαταστάσεις από οπουδήποτε μπορούμε να έχουμε επικοινωνία με το σπίτι μας. Παράλληλα με την δημιουργία σεναρίων μπορούμε να έχουμε ένα πολύ δυνατό εργαλείο ελέγχου για τον χειρισμό των εγκαταστάσεων. Τα σενάρια τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν είναι στην πραγματικότητα άπειρα και αφορούν την εξοικείωση του χρήστη και της επιθυμίες του. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλές φορές το σύστημα προγραμματίζεται με κάποια βασικά σενάρια που ο εκάστοτε χρήστης μπορεί να αλλάξει. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος18

19 Μερικά από τα πιθανά σενάρια που μπορούμε να εφαρμόσουμε σε μια κατοικία είναι: Σενάρια φωτισμού κατοικίας Κλείσιμο ή άνοιγμα όλων των ρολών ταυτόχρονα(το βράδυ ή όταν ξυπνάμε το πρωί) Δυνατότητα προγραμματισμού πραγματοποίησης λειτουργιών ταυτόχρονα. Για παράδειγμα να ανάβουν σταδιακά τα φώτα όταν ο ήλιος δύει ή ακόμα να ανοίγουν τα ρολά όταν έχουμε αισθητήρες φωτιάς. Όταν κάποιος γυρίζει κουρασμένος από την δουλειά του με την χρήση του τηλεφώνου μπορεί να ανάψει τον θερμοσίφωνα ή να κλείσει την παροχή ρεύματος σε κάποια συσκευή που ενδεχόμενος να την έχει ξεχάσει ανοιχτή. Χρονοδιάγραμμα για το αυτόματο πότισμα Έλεγχο θέρμανσης ή κλιματισμού Αναφορές κατάστασης για εσωτερική ή εξωτερική θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, ταχύτητα ανέμου, στάθμη πετρελαίου ή νερού. Φυσικά οι περισσότερες λειτουργίες από τις παραπάνω μπορούν να εκτελούνται από τον αντίστοιχο διακόπτη μέσα στο σπίτι με την δυνατότητα ενημέρωσης της κατάστασης της εκάστοτε συσκευής. Επίσης οποιαδήποτε αλλαγή που μπορεί να προκύψει σε κάποιο σενάριο ή λειτουργία φτάνει μόνο ο αναπρογραμματισμός του συστήματος χωρίς άλλη επέμβαση. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος19

20 3 Μικροελεγκτές και μικροεπεξεργαστές Ο μικροελεγκτής είναι ένα αυτόνομο υπολογιστικό σύστημα, με πολύ μικρό μέγεθος, σε ένα και μοναδικό ολοκληρωμένο κύκλωμα (computer on a chip). Όπως και όλα τα VLSI κυκλώματα, αποτελείται από μέρη που κατασκευάζονται με διάφορες λιθογραφικές μεθόδους πάνω σε πλάκες πυριτίου, τα λεγόμενα Silicon Wafers. Πάνω σε αυτά σχηματίζονται χιλιάδες έως εκατομμύρια τρανζίστορ και κατ επέκταση δημιουργούνται τα λεγόμενα ολοκληρωμένα κυκλώματα που είναι συνδυασμός λογικών πυλών. Συνδυάζοντας τις λογικές πύλες, δημιουργούνται υπομονάδες που επιτελούν ορισμένες πιο εξειδικευμένες λειτουργίες στον μικροελεγκτή.[14] Η επιθυμία των κατασκευαστών συστημάτων να δημιουργήσουν συστήματα με περισσότερες δυνατότητες και με μικρότερο μέγεθος οδήγησε στην ανάγκη για ενσωμάτωση όλων των λειτουργιών ενός υπολογιστή σε ένα ή μερικά ολοκληρωμένα κυκλώματα. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των κυκλωμάτων αυτών, είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη του μικροεπεξεργαστή. Μια κύρια διαφορά μεταξύ ενός μικροελεγκτή και ενός μικροεπεξεργαστή είναι πως στον μικροελεγκτή υπάρχει ενσωματωμένη μνήμη και μονάδες ελέγχου περιφερειακών συσκευών. Οι μικροελεγκτές έχουν ως κύριο σκοπό τους να επικοινωνούν με άλλες ηλεκτρονικές διατάξεις και όχι με τον άνθρωπο. Eίναι αρκετά βεβαρημένοι με υπολογιστικό φόρτο υπολογιστές, κρυμμένοι σε διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές και οι λειτουργίες τους είναι από περιορισμένες έως πολύπλοκες εργασίες ελέγχου. Κάποιες από τις καθημερινές συσκευές, που ελέγχονται εν μέρει ή και πλήρως ακόμη από κάποιον μικροελεγκτή, είναι ηλεκτρονικά ρολόγια, φούρνοι μικροκυμάτων, ηλεκτρικά πλυντήρια, «εγκέφαλοι» αυτοκινήτων κτλ. Επιπλέον, εκτός από εφαρμογές καθημερινής χρήσης, οι μικροελεγκτές χρησιμοποιούνται και κατά κόρον σε πληθώρα από επιστημονικούς τομείς για πειραματισμό και έρευνα. Ο προγραμματισμός αυτών των συσκευών γίνεται με ένα σετ εντολών που έχουν συγκεκριμένη σύνταξη και χρησιμοποιούν δύο καταστάσεις το 1 και το 0. Η γλώσσα που αντιλαμβάνεται ένας μικροελεγκτής όπως και ένας μικροεπεξεργαστής ονομάζεται γλώσσα μηχανής. Στην πράξη ο χρήστης προγραμματίζει τον μικροελεγκτή σε μνημονική γλώσσα Assembly. Η γλώσσα Assembly γενικά θεωρείται χαμηλού επιπέδου καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στην γλώσσα μηχανής. Είναι δυνατόν να γράψουμε προγράμματα σε αυτή τη γλώσσα με την βοήθεια εργαλείων που ονομάζονται assemblers. Έτσι, όταν ο προγραμματιστής δώσει εντολές όπως την MOV, ADD, LD, (Μετακίνηση, Πρόσθεση, Φόρτωση) ο assembler αντιστοιχεί την εντολή με μια ακολουθία 0 και 1 που είναι κατανοητή από τον μικροελεγκτή και τα υποσυστήματα του. Ωστόσο, ακόμη και με αυτή την διευκόλυνση που προσφέρουν τα εργαλεία αυτά, είναι αρκετά οδυνηρό από άποψη χρόνου να γραφεί ένα πρόγραμμα τέτοιου επιπέδου. Οι εντολές της γλώσσας μηχανής επιτελούν περιορισμένες διεργασίες και πολλές φορές χρειάζεται εκατοντάδες εντολών για να εκτελέσουν πράξεις και λειτουργίες πιο σύνθετες από τις συνηθισμένες. Υπάρχει όμως η δυνατότητα να γράψουμε το πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Οι γλώσσες υψηλού επιπέδου μπορούν να μεταφραστούν σε γλώσσα χαμηλού επιπέδου με τη βοήθεια μεταφραστικών εργαλείων, όπως είναι ο compiler (μεταγλωττιστής) και ο interpreter (διερμηνέας). Το πρώτο είναι εργαλείο λογισμικού, το οποίο δέχεται τις εντολές υψηλού Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος20

21 επιπέδου που δίνει ο χρήστης και τις μετατρέπει σε γλώσσα μηχανής. Ο διερμηνέας από την άλλη, είναι υλικό (hardware) μέσα στον μικροελεγκτή το οποίο αποκωδικοποιεί τη γλώσσα υψηλού επιπέδου άμεσα σε γλώσσα μηχανής. Αυτό απαιτεί βεβαίως επεξεργαστική ισχύ από το μέρος του μικροελεγκτή και έχει την τάση να τρέχει πιο αργά από ένα πρόγραμμα που «μεταγλωττίστηκε» (μέσω compiler) σε γλώσσα μηχανής. Ωστόσο έχει το πλεονέκτημα της αμεσότητας, καθώς ο προγραμματιστής μπορεί να αλλάξει ένα σημείο στον κώδικα του και να δει τα αποτελέσματα χωρίς το βήμα της μεταγλώττισης. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος21

22 3.1 Ανάλυση μικροεπεξεργαστών Ο μικροεπεξεργαστής, είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα (IC) γενικού σκοπού, το οποίο μπορεί να προγραμματιστεί. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με μια σειρά από εντολές. Οι εντολές που εκτελούνται από τον μικροεπεξεργαστή είναι εντολές σε γλώσσα μηχανής και είναι αποθηκευμένες στην κύρια μνήμη. Μια εντολή σε γλώσσα μηχανής είναι μια σειρά από δυαδικά ψηφία, όπου είναι κωδικοποιημένο το είδος της εντολής. Το σύνολο αυτών των εντολών χρησιμεύει ως μία διασύνδεση ανάμεσα στο λογισμικό (software) και το υλικό (hardware), δηλαδή ανάμεσα στα προγράμματα και στους επεξεργαστές. Η λειτουργικότητα ενός μικροεπεξεργαστή εξαρτάται πλήρως από το σύνολο εντολών που είναι ικανός να εκτελέσει. Ο μικροεπεξεργαστής είναι υπεύθυνος για όλη τη λειτουργία του υπολογιστή. Αποτελείται εσωτερικά από ένα μεγάλο πλήθος τρανζίστορ (transistor), δηλαδή ηλεκτρονικούς διακόπτες που επιτρέπουν ή απαγορεύουν τη διέλευση ρεύματος, καταχωρητές (registers) και αντιστάτες. Επίσης υπάρχουν εξαρτήματα που εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες και τα σημαντικότερα των οποίων είναι: Το εσωτερικό ρολόι, που είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό των υπόλοιπων εξαρτημάτων στέλνοντας περιοδικά σήματα. Η αριθμητική και λογική μονάδα, που εκτελεί τις αριθμητικές ή λογικές πράξεις. Η μονάδα ελέγχου που διευθύνει και συντονίζει την επεξεργασία. Εικόνα 6 Εσωτερική δομή ενός μικροεπεξεργαστή. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος22

23 3.2 Ανάλυση μικροελεγκτών ATMEL AVR Οι μικροελεγκτές AVR χρησιμοποιούν τροποποιημένη Αρχιτεκτονική Χάρβαρντ 8-bit RISC και αναπτύχθηκαν από την Atmel για πρώτη φορά το Η AVR ήταν μια από τις οικογένειες μικροελεγκτών που έκαναν χρήση της on-chip μνήμης flash για την αποθήκευση του προγράμματος, σε αντίθεση με τα Programmable ROM, EPROM ή EEPROM που χρησιμοποιούνται από άλλους μικροελεγκτές. Η βασική αρχιτεκτονική των AVR επινοήθηκε από δύο μαθητές στο Νορβηγικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας τους Alf- Bogen EGIL και Vegard Wollan. Αργότερα η πατέντα για τους AVR μικροελεγκτές αγοράστηκε από την εταιρία ATMEL και η εσωτερική αρχιτεκτονική τους αναπτύχθηκε περαιτέρω. Η θυγατρική της ATMEL στην Νορβηγία ιδρύθηκε από τους δύο φοιτητές. Το όνομα AVR δεν αποτελεί κάτι ιδιαίτερο όσον αφορά την ερμηνεία του. Απλά ονομάστηκε έτσι και ορίζει όλοι την οικογένεια των μικροελεγκτών τύπου 8-bit RISC. Οι AVRs συνήθως κατατάσσονται σε τέσσερις μεγάλες ομάδες: tinyavr σειρά ATtiny o1-8 kb πρόγραμμα μνήμης o 8 32 Ακροδέκτες o Περιορισμένο σετ εντολών χειρισμού περιφερειακών megaavr σειρά ATmega o kb πρόγραμμα μνήμης o Ακροδέκτες o Εκτεταμένη σέτ εντολών (Εντολές Πολλαπλασιασμού και μεγαλύτερο χώρος για το πρόγραμμα μνήμης) o Εκτεταμένο σετ εντολών χειρισμού περιφερειακών XMEGA σειρά ATxmeg o kb πρόγραμμα μνήμης o Ακροδέκτες o Εκτεταμένα χαρακτηριστικά επιδόσεων, όπως η DMA, "Event System", καθώς και υποστήριξη κρυπτογράφησης. o Εκτεταμένο σετ εντολών χειρισμού περιφερειακών και DACs Ειδικών Εφαρμογών AVR megaavrs με ειδικά χαρακτηριστικά, όπως ελεγκτή LCD, ελεγκτή USB, PWM, CAN κλπ.fpslic (Field Programmable System Level Integrated Circuit). Οι FPSLIC χρησιμοποιούν SRAM για τον κώδικα του προγράμματος, σε αντίθεση με όλους τους άλλους AVRs. Εν μέρει λόγω της σχετικής διαφοράς στην ταχύτητα μεταξύ SRAM και flash, ο πυρήνας AVR στο FPSLIC μπορεί να λειτουργεί έως και 50MHz. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος23

24 Οι AVRs έχουν 32 single-byte καταχωρητές και έχουν ταξινομηθεί ως 8-bit RISC. Στις περισσότερες παραλλαγές της αρχιτεκτονικής AVR, η ομάδα εργασίας καταχωρητών χαρτογραφούνται σε 32 διευθύνσεις μνήμης ( F 16), ακολουθούμενη από τους 64 I / O καταχωρητές ( F 16). Η εκτέλεση του προγράμματος στους AVRs γίνεται με τον εξής τρόπο. Η επόμενη εντολή μηχανής φτάνει (fetched) ταυτόχρονα όσο εκτελείται η τρέχουσα.οι περισσότερες εντολές απαιτούν έναν ή δύο κύκλους ρολογιού, καθιστώντας τους AVRs σχετικά γρήγορους μεταξύ άλλων 8-bit μικροελεγκτών. Η οικογένεια των AVR επεξεργαστών έχουν σχεδιαστεί με στόχο την αξιόπιστη εκτέλεση κώδικα C και γιαυτό διαθέτει και ενσωματωμένους δείκτες για το έργο αυτό. 3.3 Ολοκληρωμένα μικροσυστήματα επεξεργασίας Τα καλύτερα do it yourself-diy project χρησιμοποιούν μικροελεγκτές ή φθηνές πλατφόρμες προκειμένου να υλοποιήσουν έξυπνες ιδέες. Κάθε μία πλατφόρμα που θα αναλύσουμε παρακάτω είναι πολύ εύκολο να δουλέψουμε μαζί της και η κάθε μια είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης για κάθε ηλεκτρονικό που θέλει να υλοποιήσει τα δικά του project. Ωστόσο όταν πρόκειται φθηνό, open source hardware έχουμε πληθώρα επιλογών για να υλοποιήσουμε το project μας. Παρακάτω πρόκειται να αναλύσουμε τις διαφορές ανάμεσα στις τρεις πιο δημοφιλή πλατφόρμες, Arduino Mega 2560, Raspberry Pi Model B και Beagleboard Arduino Το Arduino είναι μια open source πλατφόρμα η οποία έχει ενσωματωμένο ένα μικροελεγκτή. Η πλατφόρμα αύτη έχει εισόδους και εξόδους τις οποίες μπορούμε να τις προγραμματίσουμε μέσω ενός φιλικού περιβάλλοντος το οποίο διατίθεται δωρεάν. Κατασκευάστηκε για εκπαιδευτικούς λόγους από τους MassimoBanzi και DavidCuartielles. Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιεί είναι η Wiringη οποία ουσιαστικά πρόκειται για τη C++ με κάποιες μικρές αλλαγές Έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ανεξάρτητων διαδραστικών αντικειμένων, αλλά και να συνδεθεί με υπολογιστή μέσω προγραμμάτων σε Processing, Max/MSP, PureData,Super Collider. Το σχέδιο του Arduino είναι ελεύθερο και δωρεάν και έτσι μπορεί να κατασκευαστεί από τον καθένα. Για αυτόν τον λόγο έχουν δημιουργηθεί και διάφορες εκδόσεις. μερικές από αυτές είναι οι εξής: Decimila, Due, Duemilanove, Uno,Leonardo, Mega, Mega2560, Fio,Nano Οι εφαρμογές που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Arduino είναι πάρα πολλές λόγω και των διαφόρων shields(περιφερειακές συσκευές) που μπορούν να συνδεθούν, όπως αισθητήρες συνδέσεις με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές μέσω των αντίστοιχων shield wireless,ethernet,usb καθώς και πολλά ακόμα περιφερειακά. [7] Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος24

25 Για το project επιλέχθηκε η έκδοση Mega2560 η οποία φαίνεται παρακάτω. Εικόνα 7 Πλατφόρμα Προγραμματισμού Arduino Mega2560 Τα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής : Μικροελεγκτή : ATmega2560 Τάση λειτουργίας: 5V Τάση εισόδου(προτεινόμενη) : 7-12V Τάση εισόδου(όρια) : 6-20V Ψηφιακές Εισόδους /Εξόδους: 54 (εκ των οποίων οι 14 μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν έξοδοι PWM) Αναλογική Είσοδος: 16Pins Συνεχές ρεύματ ανά I / O: Pin40 ma Συνεχές ρεύμα: 3.3V,50 ma,4.5v ανάpin Flash Memory: 256 KB εκ των οποίων 8KB SRAM: 8 KB EEPROM: 4 KB Ταχύτητα ρολογιού: 16 MHz Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος25

26 3.3.2 Beagleboard Εικόνα 8 Πλατφόρμα Προγραμματισμού Beagleboard To Beagleboard είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού και χαμηλής κατανάλωσης που παράγεται από την Texas Instruments σε συνεργασία με την Digi- Key και την Newark element 14. Το Beagleboard σχεδιάστηκε από μια μικρή ομάδα μηχανικών ως ένας μικροελεγκτής για εκπαιδευτικούς σκοπούς που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο προκειμένου να διδάξει το open source software και τις δυνατότητες του open source hardware. Είναι πλήρως λειτουργικό όπως ένας υπολογιστής καθώς περιέχει επεξεργαστή ARM Cortex-A8 που μπορεί να "τρέξει" Linux, FreeBSD, OpenBSD, RISC OS, or Android, κάρτα γραφικών της Imagination Technologies PowerVR SGX530 για να παρέχει την δυνατότητα επεξεργασίας 2D και 3D, έξοδο βίντεο που παρέχει συνδέσεις S-video και HDMI, κάρτα επέκτασης SD/MMC καθώς και δυνατότητα δικτύωσης μέσω Εthernet.[8] Παρακάτω έχουμε τα χαρακτηριστικά: TI DM3730 Processor MHz ARM Cortex-A8 core 256 KB RAM Imagination Technologies PowerVR SGX 2D/3D graphics processor DVI-D (HDMI connector chosen for size - maximum resolution is 1400x1050) 10/100Mbit/s Ethernet Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος26

27 3.3.3 Raspberry Pi(Model B) Το Raspberry Pi είναι μια πλακέτα μεγέθους πιστωτικής κάρτας που συνδέεται στην τηλεόραση και σε ένα πληκτρολόγιο. Είναι μια μικρογραφία ARM-based υπολογιστή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλά από τα πράγματα που κάνει και ένας κανονικός υπολογιστής, όπως τα λογιστικά φύλλα, επεξεργασία κειμένου και παιχνίδια. Έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει βίντεο υψηλής ανάλυσης (HD). Εικόνα 9 Raspberry Pi Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Raspberry Pi Model B 512MB RAM Broadcom BCM MHz ARM1176JZFS επεξεργαστής FPU και Videocore 4 GPU Η GPU παρέχει Open GL ES 2.0 και 1080p30 H.264 high-profile αποκωδικοποίηση 512MB RAM 10/100 BaseT Ethernet υποδοχή HDMI (rev 1.3 & 1.4) υποδοχή 2xUSB 2.0 υποδοχή RCA video υποδοχή (PAL and NTSC) SD card υποδοχή Φορτίζει από υποδοχή microusb 3.5mm audio out jack Header footprint for camera connection Μέγεθος 85.6 x x 17mm Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος27

28 3.3.4 Bifferboard Εικόνα 10 Πλατφόρμα Προγραμματισμού Bifferboard To Bifferboard είναι μια πλατφόρμα η οποία "τρέχει" Linux καταναλώνει μόλις 1W και χάρη στην μικρή κατανάλωση ισχύος μπορεί να τροφοδοτηθεί μέσω usb. Έχει όλες τις απαραίτητες συνδέσεις τις οποίες μπορούμε να χρειαστούμε σε ένα τέτοιο σύστημα.[10] Παρακάτω έχουμε τα χαρακτηριστικά: 150MHz RDC CPU, Intel 486SX compatible 1 watt power consumption 68mm x 28mm x 19mm 32MB SDRAM/1MB Flash OHCI/EHCI USB /100 Ethernet Serial console baud 4-pin JTAG (can be used as GPIO) 2 GPIO (1 LED, 1 button) Linux OpenWrt Το Bifferboard έχει δυο μέρη από τα οποία αποτελείται: την πλακέτα του επεξεργαστή και την πλακέτα των συσκευών εισόδου/εξόδου όπου παρέχεται δυνατότητα Ethernet δικτύωσης και σύνδεσης usb. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος28

29 3.3.5 Electric imp Εικόνα 11 Electric imp Η Electric imp είναι μια νεοσύστατη εταιρία που αναπτύσσει το imp, ένα τσιπ που προορίζεται για την παροχή σύνδεσης internet σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Το imp χρησιμοποιεί Wi-Fi και την υπηρεσία cloud για να έχουμε internet σε συσκευές και μέρη που ποτέ άλλοτε δεν είχαμε φανταστεί. Η κάρτα imp πωλείται σε καταναλωτές και σε κατασκευαστές και οι συμβατές συσκευές μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω web ή μέσω κινητών συσκευών android ή ios χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Electric Imp ή μέσω εφαρμογές τρίτων. Ο προγραμματισμός του τσιπ γίνεται μέσω του περιηγητή και σε μια γλώσσα που ονομάζεται "Squirrel", η οποία είναι παρόμοια με την γλώσσα C και χρησιμοποιεί επεκτάσεις. Χάρη στην χρήση Cloud έχουμε πολλά πλεονεκτήματα όπως το buffer των συσκευών εισόδου εξόδου και την επαναφορά συστήματος. Επίσης υπάρχει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο το Planner Tool που καθιστά εύκολο την αλληλεπίδραση μεταξύ των imp συσκευών μας. [11] Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος29

30 3.3.6 Parallella Η πλατφόρμα Parallella είναι ένας μικρός υπολογιστής σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας που βασίζεται σε τσιπ πολλαπλών πυρήνων της Epiphany που αναπτύχθηκε από την Adapteva. Αυτή η προσιτή πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για την ανάπτυξη και την εφαρμογή υψηλής απόδοσης σε εφαρμογές παράλληλης επεξεργασίας που αναπτύχθηκαν για να επωφεληθούν από το ενσωματωμένο τσιπ της Epiphany. Τα τσιπ της Epiphany αποτελούνται από 16 ή 64 πυρήνες αποτελούμενα από μια κλιμακούμενη σειρά από απλούς RISC επεξεργαστές προγραμματισμένοι σε C/C++.[12] Παρακάτω έχουμε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της Parallela: Zynq-7000 Series Dual-core ARM A9 CPU (Z-7010 or Z-7020) 16 or 64-core Epiphany Multicore Accelerator 1GB RAM MicroSD Card 2x USB general purpose expansion connectors 10/100/1000 Ethernet HDMI port Ships with Ubuntu OS 3.4 x 2.15 form factor Εικόνα 12 Πλατφόρμα Προγραμματισμού Parallela Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος30

31 3.4 Σύγκριση ολοκληρωμένων μικροσυστημάτων επεξεργασίας Παρακάτω πρόκειται να αναλύσουμε τις διαφορές, τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα από τις τρεις πιο δημοφιλής πλατφόρμες προγραμματισμού που αναφέραμε προηγουμένως καθώς και να εξηγήσουμε τους λόγους οι οποίοι συνέβαλαν ώστε να επιλέξουμε το Arduino ως την πλατφόρμα προγραμματισμού στην οποία στηρίχθηκε και υλοποιήθηκε η πτυχιακή μας εργασία. Arduino Mega 2560 Rasperry Pi(Model B) BeagleBoard Processor ATmega2560 Arm 11 Arm Cortex-A8 Speed 16 MHz 700 MHz 720 MHz Ram 256 KB 512 MB 256 KB USB Audio n/a HDMI,Analog HDMI Video n/a HDMI,Analog Mini-HDMI Ethernet n/a 10/100 10/ GPIO,LCD, GPMC,MMC1, MMC2,7 AIN, 4 Serial Ports I/O 54 Digital,14 analog 8 GPIO CAN0 Size 108 x 53 x 15 mm 85.6 x x 17mm mm 53.3 mm Operating System Linux,Windows Linux Android,Linux,Windows, etc Dev Eniroment/Toolkits Arduino IDE Linux, IDLE,OpenEmbedded, Python, Scratch, Linux, QEMU, Scratchbox, Eclipse Eclipse,Android ADK Cost Πίνακας 1 Σύγκριση για τους τρεις πιο δημοφιλής μικροελεγκτές. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος31

32 Arduino Mega 2560 To Arduino είναι βασικό για την κοινότητα του "Κάντο-μόνος-σου" επειδή είναι ανοιχτό, εύκολο στην ανάπτυξη εφαρμογών,καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια και είναι εύκολο στην συναρμολόγηση. Επίσης, είναι σχεδιασμένο ειδικά για αρχάριους, οπότε όλοι μπορούν να "παίξουν" και να το συνδέσουν με εξωτερικές συσκευές. Βασικά το Αrduino είναι ένα μικρό motherboard το οποίο δέχεται και αποθηκεύει κώδικες από τον υπολογιστή. Μπορεί να κάνει απλά αλλά ενδιαφέροντα πράγματα όπως να ελέγχει το φωτισμό ή να προγραμματίζει ποτιστικά και άλλα πολλά. Πλεονεκτήματα: Εκτός του Arduino Mega 2560 υπάρχουν πολλές παραλλαγές του για να επιλέξεις. Επίσης το Arduino καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια, οπότε είναι τέλειο για project που χρειάζονται πολύ χρόνο ή που χρησιμοποιούν μπαταρίες. Το πιο σημαντικό είναι ότι το Arduino είναι εξαιρετικά δημοφιλή, οπότε μπορείς εύκολα να βρεις υποστήριξη και υλικό. Τέλος, το Arduino μπορεί να συνδεθεί σχεδόν με τα πάντα. Μειονεκτήματα: To Arduino είναι για αρχάριους αλλά χρειάζεσαι λίγο χρόνο για να συνηθίσεις κάτι που δεν έχει γραφικό περιβάλλον. Επίσης, δεν μπορεί να διαχειριστεί πολλές διαφορετικές διεργασίες ταυτόχρονα, οπότε δεν είναι κατάλληλο για project που χρειάζονται μεγάλη υπολογιστική ισχύ. Σε τι εργασίες είναι χρήσιμο: O Arduino είναι καλύτερος για εργασίες που αφορούν ένα και μόνο αντικείμενο,για παράδειγμα, ενα σύστημα στο οποίο το στεγνωτήριο σου στέλνει μήνυμα όταν είναι έτοιμα τα ρούχα σου ή ένα θυροτηλέφωνο. Επίσης είναι καλός στο να χειρίζεται αντικείμενα, δηλαδή είναι κατάλληλος αν θες να χρησιμοποιήσεις τα στόρια του παράθυρου ή μια κλειδαριά. Οπότε, αν σχεδιάζεις κάτι απλό, όπως εναν πίνακα έλεγχου για τον κήπο, ο Arduino είναι τέλειος. Αν όμως θες να συνδέσεις αυτόν τον πίνακα με το Internet και να έχεις πλήρη αυτοματισμό τότε πιθανότατα να συναντήσεις δυσκολίες. Raspberry Pi Model B Το Raspberry Pi είναι ένας μικροϋπολογιστής ο οποίος τρέχει linux μέσω κάρτας SD και μπορεί να εκτελέσει πολλές διαφορετικές εντολές, Στην ουσία είναι ένας μικρός υπολογιστής με linux ο οποίος μπορεί να κάνει ότι και ένας μεγάλος, με μόνο 35$.Διαθετει 2 θύρες USB και μια HDMI, οπότε μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Raspberry Pi για οποιοδήποτε εργασία απαιτεί linux. Γενικά, το Raspberry Pi είναι καλό όταν χρειάζεσαι απεικόνιση ή σύνδεση στο διαδίκτυο. Πλεονεκτήματα: Το HDMI του δίνει τη δυνατότητα να συνδεθεί με τηλεόραση και στις δυο USB μπορείς να συνέσεις πληκτρολόγιο και ποντίκι πολυ εύκολα. Επίσης, μέσω της θύρας ethernet μπορείς να συνδεθείς στο διαδίκτυο πολύ εύκολα. Επίσης, επειδή το λειτουργικό τρέχει μέσω sd κάρτας, μπορείς να αλλάξεις λειτουργικά αλλάζοντας απλά την κάρτα. Για την τιμή του, είναι αρκετά δυνατό, αλλά και εύκολο για αρχάριους. Μειονεκτήματα: Αν και είναι καλό για κάθε εργασία στο οποίο θα χρησιμοποιούσαμε υπολογιστή, δεν έχει τόσες δυνατότητες στη σύνδεση με εξωτερικούς αισθητήρες ή διακόπτες (όπως το Arduino ή το Beaglebone).Οπότε αν θέλεις να συνδεθείς με τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού ή με τον φωτισμό, το Raspberry δεν είναι αρκετά καλή επιλογή. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος32

33 Σε τι εργασίες είναι χρήσιμο: Είναι χρήσιμο για εργασίες οι οποίες χρειάζονται γραφικό περιβάλλον ή σύνδεση με το διαδίκτυο. Είναι καλό για αρχάριους ως εκπαιδευτικό προτζεκτ, προτιμάται όμως και ως Media Cεnter και all-in-one retro game centers. Beagle Board To BeagleBoard είναι ένας συνδυασμός Arduino και Raspberry Pi. Έχει την ισχύ του Raspberry και τις επιλογές για εξωτερική σύνδεση που έχει το Arduino. Επειδή δεν χρειάζεται απεικόνιση όπως το Raspberry Pi για να ξεκινήσει, το BeagleBoard αφορά περισσότερο προχωρημένους χρήστες και προγραμματιστές. Έχει και αυτό linux, οπότε μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ως υπολογιστή από μόνο του. Επίσης, μπορείς να εγκαταστήσεις πολλά διαφορετικά λειτουργικά, όπως το Android. Είναι πιο δύσκολο στο χειρισμό από το Raspberry, αλλά μπορείς να κάνεις περισσότερο με το συγκεκριμένο. Πλεονεκτήματα: Έχει ήδη εγκατεστημένο λειτουργικό καθώς και flash memory,οποτε μπορείς να το χρησιμοποίησης κατευθείαν απτό κουτί. Αν θες μπορείς να το τρέξεις και χωρίς οθόνη πολύ εύκολα. Το μεγάλο πλεονέκτημα του BeagleBoard σε σχέση με το Raspberry είναι ότι έχει 69 GPIO pins σε αντίθεση με τα 8 του Raspberry, οπότε μπορεί να συνδεθεί εύκολα με εξωτερικές συσκευές. Μειονεκτήματα: Δεν έχει αρκετές USB θύρες ούτε υποστηρίζει βίντεο, οπότε δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ως entertainment center ή αυτόνομο υπολογιστή. Επίσης, έχει λιγότερες πληροφορίες διαθέσιμες, λόγο του ότι είναι λιγότερο δημοφιλές. Σε τι εργασίες είναι χρήσιμο: Τo BeagleBoard είναι κατάλληλο για πολύπλοκα project που απαιτούν κάτι καλύτερο από το Arduino αλλά δεν χρειάζονται τα γραφικά του Raspberry. Επίσης, επειδή μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο κατευθείαν, είναι πιο πρακτικό στην χρήση από το Arduino και έχει πολλούς τρόπους να συνδέσεις εξωτερικούς αισθητήρες, οπότε είναι πολύ καλό για project τα οποία απατούν σύνδεση με άλλες συσκευές. Συμπέρασμα Υπάρχουν πολλοί άλλοι μικροελεγκτές και πλατφόρμες μικροελεγκτών διαθέσιμοι για physical computing όπως ο Arduino. Εμείς επιλέξαμε για την υλοποίηση της εργασίας να χρησιμοποιήσουμε τον Arduino καθώς απλοποιεί την διαδικασία του να δουλεύεις με μικροελεγκτές και προσφέρει πλεονεκτήματα σε καθηγητές, μαθητές και ερασιτέχνες σε σχέση με άλλα συστήματα. Επίσης κοστίζει σχετικά λιγότερο από τις άλλες πλατφόρμες. Η πιο φθηνή έκδοση του μπορεί να συναρμολογηθεί από τον χρήστη και ακόμα και οι προ-συναρμολογημένοι Arduino κοστίζουν λιγότερο από 50$. Επιπρόσθετα, τρέχει με Windows, MacOSx και Linux λειτουργικά ενώ οι περισσότεροι μικροελεγκτές περιορίζονται σε Windows. Το περιβάλλον του Arduino είναι εύκολο σε χρήση για αρχάριους αλλά αρκετά ευέλικτο για προχωρημένους χρήστες. Το λογισμικό του Arduino παρέχεται ως ανοιχτό λογισμικό, με πολλά εργαλεία διαθέσιμα στους έμπειρους προγραμματιστές. Η γλώσσα μπορεί να διευρυνθεί μέσω της γλώσσας προγραμματισμού C++ και όσοι θέλουν να καταλάβουν τεχνικές λεπτομέρειες μπορούν να μεταπηδήσουν από τον Arduino στην προγραμματιστική γλώσσα AVR C στην οποία Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος33

34 βασίζεται. Παρομοίως μπορεί αν θέλουμε να προσθέσουμε την γλώσσα αυτή στα προγράμματα του Arduino. Καταλήγοντας o Arduino βασίζεται στους μικροελεγκτές ATMEGA8 και ATMEGA168. Τα σχέδια κυκλοφορούν με ελεύθερη άδεια, οπότε οι έμπειροι προγραμματιστές μπορούν να φτιάξουν την δική τους έκδοση και να την εξελίξουν. Ακόμα και οι σχετικά άπειροι χρήστες μπορούν να φτιάξουν την βασική έκδοση έτσι ώστε να καταλάβουν πως δουλεύει και να γλιτώσουν χρήματα.[14] Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος34

35 4 Διαχείριση από απόσταση Πριν από λίγο καιρό για να αλλάξουμε τα κανάλια στην τηλεόραση έπρεπε να σηκωθούμε από τον καναπέ να φτάσουμε μέχρι την τηλεόραση και να πατήσουμε ένα κουμπί. Ευτυχώς το τηλεχειριστήριο ανακαλύφθηκε την δεκαετία του '50.Ορισμένοι θεωρούν ότι αυτό και το άνοιγμα της πόρτας του γκαράζ ήταν πρώιμα παραδείγματα του οικιακού αυτοματισμού. Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο από τότε. Στις μέρες μας οι ιδέες που κάποτε έμοιαζαν «φουτουριστικές» όπως η δυνατότητα να ελέγχουμε τα φώτα του σπιτιού, την πόρτα του γκαράζ, τον θερμοστάτη και την μουσική με ένα απλό πάτημα ενός κουμπιού ή με φωνητική εντολή είναι πλέον μια πραγματικότητα. Το κόστος και η δουλειά που χρειάζεται ωστόσο για την εγκατάσταση παραμένει σημαντικό εμπόδιο. 4.1 Διαχείριση και παρακολούθηση σε οικιακό περιβάλλον Όταν μιλάμε για διαχείριση, εννοούμε μερικά από τα πράγματα που έχουμε την δυνατότητα να ρυθμίσουμε και να διαχειριστούμε όταν είμαστε στο σπίτι, στην επιχείρηση ή στις διακοπές όπως θερμοστάτης/hvac 1 controls,σύστημα ποτίσματος, έλεγχος Home Theater,ενδοεπικοινωνία, κάμερες παρακολούθησης. Η παρακολούθηση όλων των παραπάνω μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας το smart phone μας, tablet ή laptop μας. Αν και δεν είναι ευρέως εφαρμοσμένη υπάρχει μια πληθώρα από προϊόντα οικιακού αυτοματισμού για να σκεφτεί κανείς. Πρώτα όμως θα πρέπει να κατανοήσουμε τις τεχνολογίες με τις οποίες θα ασχοληθούμε όταν αγοράσουμε προϊόντα HA 2. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι πρωτοκόλλων επικοινωνίας που χρησιμοποιούν τα προϊόντα για να επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά και με τους ελεγκτές τους. Κάποια είναι ενσύρματα, άλλα είναι ασύρματα και μερικά χρησιμοποιούν συνδυασμό των δυο. Παρακάτω θα αναλύσουμε τα πρωτόκολλα επικοινωνίας. 1 Heating ventilation and air conditioning 2 Home automation Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος35

36 Εικόνα 13 Συσκευές ΗΑ οι οποίες χρησιμοποιούν το Χ Περιοχές εφαρμογής Ασφάλεια Οι οικιακοί αυτοματισμοί μπορούν να λειτουργήσουν σε διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας. Το σύστημα, με τη βοήθεια αισθητήρων, μπορεί να εντοπίσει διαρροές φυσικού αερίου, πλημμύρες και πυρκαγιές, σε πρώτη φάση, άμεσα σταματώντας τη παροχή νερού ή την προμήθεια φυσικού αερίου, σύμφωνα με την ειδοποίηση. Ταυτόχρονα, στέλνει μια προειδοποίηση προς τον ιδιοκτήτη ή σε όποιον έχει οριστεί ως διαχειριστής. Το σύστημα διαχειρίζεται επίσης την ασφάλεια όσον αφορά την εισβολή. Πλήρη συστήματα επιτήρησης και διείσδυσης μπορεί να εντοπίσουν τυχόν παρουσία στην περιοχή ή πιθανές παραβιάσεις της περιμέτρου του σπιτιού. Εξίσου σημαντική είναι η προσομοίωση της παρουσίας σας στο σπίτι που γίνεται με την έξυπνη αναπαραγωγή των καθημερινών συνηθειών. Οι ενέργειες που πραγματοποιούνται εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο είναι διαφορετικό κάθε μέρα, μεταδίδουν μια πραγματική αίσθηση της παρουσίας σας στο σπίτι. Άνεση Ο έλεγχος συσκευών όπως κλιματισμός, κεντρική θέρμανση, ή άλλων, επιτρέπει την αύξηση της άνεσης, χωρίς αύξηση της ενέργειας που δαπανάται, μέσω μιας έξυπνης διαχείρισης σύμφωνα με τη παρουσία σας και της θερμοκρασίας. Κάποιος μπορεί να αλληλεπιδρά άμεσα ανά πάσα στιγμή, μέσω Internet ή τηλεφώνου. Η απλή προσαρμογή των φώτων, των περσίδων ή άλλων συσκευών μέσω ενός multimedia τηλεχειριστηρίου ή μιας απλής οθόνης αφής αυξάνει την άνεση στο χώρο μας. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος36

37 Η αποδοχή των συστημάτων οικιακού αυτοματισμού θα συμβεί φυσιολογικά, με τον ίδιο τρόπο που σήμερα δεν έχουμε ανάγκη για να σηκωθούμε, αν θέλουμε να αλλάξουμε το κανάλι της τηλεόρασης. Με την αυτοματοποίηση των εσωτερικών συσκευών μπορείτε επίσης να ελέγξετε το φωτισμό, τις περσίδες και τη θέρμανση, με το ίδιο τηλεχειριστήριο που χρησιμοποιείτε για τον έλεγχο της τηλεόρασής σας. Οικονομία Η χρήση των κατάλληλων υποσυστημάτων επιτρέπει τη διαχείριση της ενέργειας που δαπανάται μέσω ορισμένων λειτουργιών που ρυθμίζουν την ένταση της θερμότητας και του φωτός, σε συνδυασμό με αισθητήρες κίνησης, αισθητήρα ηλιακού φωτός, θερμοκρασίας, κλπ. Μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε την κατανάλωση ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία ή απουσία σας, τις συνήθειες και τα χρονοδιαγράμματα. Μια πρακτική χρήση των συστημάτων οικιακού αυτοματισμού είναι η αυτόματη διακοπή λειτουργίας όλων των συσκευών που είναι σε κατάσταση ηρεμίας (standby mode), όπως τηλεοράσεις, DVD players, internet routers όταν δεν υπάρχει κανείς στο σπίτι. Το μέτρο αυτό μας επιτρέπει να εξοικονομήσετε μέχρι και 11% από τις μηνιαίες ηλεκτρικές δαπάνες. Επικοινωνία Η επικοινωνία του χρήστη με το σύστημα μπορεί να γίνει με ασφάλεια απομακρυσμένα μέσω Internet ή τηλεφωνικά. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος37

38 4.1.2 Πρωτόκολλα Αυτοματισμού X10: Eίναι ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο οικιακού αυτοματισμού, το οποίο χρησιμοποιεί το υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα σπίτι ή γραφείο για τη διαβίβαση των εντολών (on/off, αύξηση/μείωση φωτεινότητας, κλπ). Το χαμηλό κόστος, η ευκολία στη χρήση και την ποικιλία του εξοπλισμού έχουν κάνει το X10 το πιο γνωστό πρωτόκολλο οικιακού αυτοματισμού στον κόσμο. Όπως αναφέρθηκε, η τεχνολογία Χ10 χρησιμοποιεί το δίκτυο διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας ως το κύριο μέσο επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων συσκευών. Αυτό αποτελεί βασική πτυχή αυτής της τεχνολογίας και το σημαντικό πλεονέκτημά του σε σχέση με άλλα πρωτόκολλα οικιακού αυτοματισμού. Το μειονέκτημα του είναι ότι το πρωτόκολλο καθορίζεται με μονόδρομη επικοινωνία και δεν περιλαμβάνει ελέγχους για τις εντολές που καθορίζονται να αποσταλούν στην συσκευή που θέλουμε. Ένα Χ-10 σύστημα μπορεί απλά να αποτελείται από μια σειρά διατάξεων που ελέγχονται απευθείας από το χρήστη. Για παράδειγμα, μέσω τηλεχειρισμού RF μπορεί κανείς να στείλει μια εντολή προς το δέκτη X10/RF, ο οποίος μεταδίδεται μέσω του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα Χ-10 ενεργοποιητή, ο οποίος, με τη σειρά του, ανοίγει ή κλείνει τη συσκευή. Το πρωτόκολλο Χ10 βασίζεται σε μια αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιος κεντρικός ελεγκτής. Η αρχιτεκτονική αυτή δίνει μεγάλη ευελιξία στο σύστημα και το καθιστά πολύ λιγότερο ευάλωτο σε βλάβες, καθώς σε περίπτωση βλάβης μιας συσκευής Χ10 τίθεται εκτός λειτουργίας μόνο η συγκεκριμένη συσκευή και όχι όλο το σύστημα Χ10. Η μετάδοση των σημάτων Χ10 για τον έλεγχο των συσκευών γίνεται μέσω του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας που υπάρχει στο σπίτι/γραφείο. Αυτός ο τρόπος μετάδοσης είναι πολύ οικονομικός καθώς δεν απαιτούνται επιπλέον καλωδιώσεις και καθιστά τα συστήματα Χ10 πολύ εύκολα στην εγκατάσταση. Η μετάδοση των σημάτων Χ10 γίνεται μέσω υψηλών συχνοτήτων που εισάγονται στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και οι οποίες είναι τέτοιες ώστε να μην παρεμβαίνουν στις συνηθισμένες ηλεκτρικές συσκευές. Επίσης στα συστήματα Χ10 είναι διαδεδομένη η χρήση ραδιοσυχνοτήτων (RF) η οποία είναι ευέλικτη καθώς διαπερνά τοίχους και άλλα εμπόδια. Η χρήση ραδιοσυχνοτήτων χρησιμοποιείται κυρίως σε τηλεχειριστήρια που απαιτούν μεγάλη κινητικότητα. Δεδομένου ότι κάθε συσκευή Χ10 μπορεί να λαμβάνει όλα τα σήματα Χ10 που μεταδίδονται μέσω του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, το σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστεί τις εντολές Χ10. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, το πρωτόκολλο Χ10 εφαρμόζει ένα απλό σύστημα που χρησιμοποιεί 16 κωδικούς σπιτιών (από το γράμμα Α έως το Ρ) και 16 κωδικούς συσκευών (1 έως 16), επιτρέποντας έτσι 256 (16 x 16) μοναδικές διευθύνσεις. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος38

39 Ο ορισμός της διεύθυνσης μιας συσκευής γίνεται από τον χρήστη. Εάν η ίδια διεύθυνση αποδοθεί σε περισσότερες από μια συσκευές, τότε όλες οι συσκευές με την ίδια διεύθυνση θα ανταποκρίνονται στις εντολές Χ10 (αυτό πολλές φορές είναι επιθυμητό).η τεχνολογία Χ10 αναπτύχθηκε μεταξύ από την Pico Electronics Ltd στη Σκωτία. Ο κύριος σκοπός του ήταν η μετάδοση δεδομένων μέσω των γραμμών του ηλεκτρικού ρεύματος σε χαμηλή ταχύτητα (50 bps στην Ευρώπη και 60 bps στις Ηνωμένες Πολιτείες). Το όνομα X-10 οφείλεται στο γεγονός ότι αυτό ήταν το δέκατο project της εταιρείας. Στη συνέχεια το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εξαγοράστηκε από την εταιρία Χ-10 Ltd και διατηρήθηκε μέχρι το 1997 που έληξε. Το Χ-10 είναι σήμερα ένα ανοιχτό πρωτόκολλο και υπάρχουν πάρα πολλές εταιρίες που αναπτύσσουν προϊόντα βασισμένα σε αυτή την τεχνολογία. Οι βασικοί λόγοι για την μεγάλη επιτυχία του Χ10 στην Αμερική και την Ευρώπη είναι η τεράστια ποικιλία συσκευών και διασυνδέσεων Χ10, η χρήση του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος ως μέσο μετάδοσης, οι χαμηλές τιμές των συσκευών Χ10 και η ευκολία εγκατάστασης (οι περισσότερες συσκευές είναι τύπου Plug'n Play).[15] KNX: Το πιο δυναμικό, και ευρύτερα διαδεδομένο στην Ευρώπη σύστημα διαχείρισης κτιρίων, είναι το σύστημα KNX (Konnex). Είναι η εξέλιξη και ενσωμάτωση του EIB, το οποίο ξεκίνησε να αναπτύσσεται από το 1987 και επισημοποιήθηκε το Είναι το μόνο σύστημα με αρχιτεκτονική ανοικτού πρωτοκόλλου και βρίσκεται στην κορυφή των συστημάτων διαχείρισης κτιρίων. Έχει αναπτυχθεί από την KNX Association (Ένωση KNX) με έδρα τις Βρυξέλες του Βελγίου, η οποία δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από όλους πλέον τους μεγάλους Ευρωπαίους και μη κατασκευαστές ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού έχοντας ταυτόχρονα επιτύχει και παγκόσμια εξάπλωση. Οι δυνατότητες του συστήματος είναι πρακτικά απεριόριστες, από το άναμμα ενός λαμπτήρα έως τον έλεγχο και τον χειρισμό των Η/Μ εγκαταστάσεων μεγάλων κτιριακών συγκροτημάτων ή και άλλων εφαρμογών. Σήμερα, δραστηριοποιούνται σήμερα πάνω από 170 εταιρίες, σι οποίες διαθέτουν στην αγορά περίπου υλικά απολύτως εναρμονισμένα μεταξύ τους μέσω κοινού πρωτοκόλλου επικοινωνίας. Μερικές από αυτές τις εταιρίες είναι οι Siemens, ΑΒΒ, Merten, Jung, GIRA, Miele, Daikin κ.λ.π. Είναι δεδομένο ότι καμία εταιρία δεν διαθέτει πλήρη γκάμα υλικών από μόνη της και για αυτόν τον λόγο ένας σχεδιαστής συστήματος θα πρέπει να επιλέγει τα κατάλληλα υλικά για εφαρμογή από περισσότερες εταιρίες. Αυτό καθιστά την τεχνική KNX, ανεξάρτητη από κάποιον κατασκευαστή, σε αντίθεση με αρκετά συστήματα τα οποία δεσμεύουν τον ιδιοκτήτη με μία μόνο εταιρία. Η επικοινωνία του ΚΝΧ με τις επιθυμητές συσκευές μπορεί να γίνει μέσω καλωδίωσης συνεστραμμένου ζεύγος καλωδίων, ραδιοσυχνοτήτων (RF), powerline και δικτύου Ethernet.[22] Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος39

40 Instabus: Η ιστορία του ΕΙΒ instabus ξεκινά στο τέλος της δεκαετίας το 80, όπου η Berker μαζί με άλλες κορυφαίες επιχειρήσεις ηλεκτρικής εφαρμοσμένης τεχνικής, διαμόρφωσαν μια ομάδα ανάπτυξης του instabus. Το σκεπτικό ήταν απλό και αναφερόταν σε έναν δυνατό και κατανοητό ηλεκτρικό έλεγχο οικιακών εφαρμογών και συστημάτων σε ένα κτίριο από αποκεντρωμένες πολλαπλές θέσεις. Ως αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού ήταν η δημιουργία της ΕΙΒΑ European Installation Bus Association. Όλα τα προϊόντα τεχνικής ΕΙΒ, που αναπτύσσονται από τις διάφορες εταιρίες εξετάζονται, ελέγχονται σύμφωνα με κάποια πρότυπα, γεγονός που τους απονέμει πιστοποίηση ΕΙΒΑ και φυσικά την ικανότητα επικοινωνίας το ένα με το άλλο στο ίδιο σχέδιο συστήματος, που βασίζεται σε ενιαίο software. Με το σύστημα ΕΙΒ instabus σε ένα κτίριο μπορούν να ελεγχθούν: 1. Ο φωτισμός, όπου σε κάποιο χώρο μπορούν να δημιουργηθούν διαθέσεις φωτισμού με τη χρήση ενός κουμπιού και να λειτουργήσουν αμυδρό χωριστό φωτισμό, κατά ομάδες, αλλά και κεντρικό, με μείωση του αριθμού των στοιχείων ελέγχου και με έλεγχο των ρευματοδοτών για τις φορητές συσκευές. 2. Τα ρολά, οι τέντες, οι κουρτίνες κ.λπ., ώστε να δημιουργηθούν ιδανικές συνθήκες εσωτερικών χώρων, αλλά και αυτόματες ασφαλείς λειτουργίες για την προστασία από δυσμενείς καιρικές συνθήκες και πιο συγκεκριμένα την αποτροπή της καταστροφής τους από τον αέρα, τη βροχή και τον παγετό. 3. Η θέρμανση και ο κλιματισμός, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες άνεσης στον εσωτερικό χώρο του οικήματος ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε χώρου αυτού, αλλά και ταυτόχρονα να εξοικονομείται ενέργεια με την ορθολογιστική λειτουργία του συστήματος θέρμανσης κλιματισμού. 4. Τα συστήματα ασφαλείας με την επεξεργασία σημάτων επιτήρησης της εγκατάστασης (διακοπή ρεύματος, δυσλειτουργία ψυγείου, πλυντηρίου ρούχων, θέρμανσης κ.λπ.), με την προσομοίωση παρουσίας από τον αυτόματο φωτισμό, τον κεντρικό έλεγχο παραθύρων, με την σηματοδότηση συστήματα συναγερμού, και συστημάτων πυρασφάλειας. 5. Οι γενικές λειτουργίες του φωτισμού, της θέρμανσης, των ρολών, αλλά και άλλων εσωτερικών ομαδικών λειτουργιών, όπως και καταστάσεων προσομοίωσης παρουσίας ατόμων στο οίκημα σε περίπτωση απουσίας. 6. Η τηλεφωνική επικοινωνία σηματοδότηση και μακρινή συντήρηση. [24] Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος40

41 Belkin WeMo: Το Wemo είναι μια σειρά προϊόντων από την Belkin International, Inc, που επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν τα ηλεκτρονικά στο σπίτι τους από οπουδήποτε. Μέχρι τώρα η Belkin έχει αναπτύξει το διακόπτη Wemo, Wemo αισθητήρα κίνησης, και το Wemo App. Ο διακόπτης Wemo μπορεί να συνδεθεί σε οποιαδήποτε πρίζα στο σπίτι η οποία μπορεί στη συνέχεια να ελέγχεται από μια ios ή Android συσκευή που τρέχει το Wemo App, μέσω του WiFi στο σπίτι ή του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Το Wemo Motion Sensor μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε, αρκεί να είναι συνδεδεμένο με το διακόπτη Wemo. Ο αισθητήρας θα ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή καθώς οι άνθρωποι περνούν από μπροστά. Η Wemo App ελέγχει τη μετάβαση των καταστάσεων της συσκευής από οπουδήποτε στον κόσμο, εφόσον η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο Internet. Οι Wemo συσκευές μπορούν επίσης να ελεγχθούν χρησιμοποιώντας την υπηρεσία IFFT. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος41

42 4.1.3 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας ZigBee: Το ZigBee είναι μια σουίτα πρωτοκόλλων επικοινωνίας υψηλού επιπέδου για μικρούς, χαμηλής ισχύος ψηφιακούς πομποδέκτες ραδιοσυχνοτήτων. Επινοήθηκε το 1998 έγινε πρότυπο το 2003, αναθεωρήθηκε το 2006 και βασίζεται στο πρότυπο ΙΕΕΕ για ασύρματα προσωπικά δίκτυα-wpans. Η τεχνολογία προορίζεται να είναι απλούστερη και φθηνότερη από ό,τι άλλες WPANs, όπως το Bluetooth ή το Wi-Fi. Ο όρος ZigBee προέρχεται από τη σιωπηλή αλλά ισχυρή μέθοδο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από τις μέλισσες για να αναφέρουν πληροφορίες σχετικά με τις πηγές τροφίμων. To ZigBee απευθύνεται σε εφαρμογές ραδιοσυχνοτήτων(rf) που απαιτούν χαμηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων, μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ασφαλές δικτύωση. Τέλος τα ZigBee δίκτυα διασφαλίζονται από συμμετρικά κλειδιά 128 bit, η εμβέλεια του είναι από 10 έως 100 μέτρα ανάλογα με την ισχύ εξόδου και τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και λειτουργεί με ισχύ της τάξεως του 1mW. [17] Εικόνα 14 Κάρτα επέκτασης ZigBee Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος42

43 Z-Wave: Το Z-Wave πρωτόκολλο είναι μια ασύρματη RF βασιζόμενη τεχνολογία της τάξεως των MHz (αυτό βέβαια μπορεί να διαφέρει ανάλογα την χώρα στην οποία πρόκειται να πωληθεί η συσκευή). Λόγω της ασύρματης φύσης του έχει γίνει πολύ δημοφιλής για επανατοποθέτηση σε παλαιότερα σπίτια με οικιακό αυτοματισμό. Δεδομένου ότι λειτουργεί στα 900MHz δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε για παρεμβολές στο ασύρματο δίκτυο. Είναι σχεδιασμένο ειδικά για έλεγχο, παρακολούθηση και κατάσταση μέσω εφαρμογών ανάγνωσης σε κατοικίες και σε ελεφρά εμπορικά περιβάλλοντα. Ανήκει σε μια εταιρία την Sigma Designs η οποία κατασκευάζει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα για άλλους πωλητές προκειμένου να κατασκευάσουν ικανά Z-Wave προϊόντα.[18] Εικόνα 15 Η τεχνολογία Z-Wave. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος43

44 Universal Powerline Bus(UPB): είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας συσκευών που χρησιμοποιούνται στον οικιακό αυτοματισμό. Χρησιμοποιεί την καλωδίωση της ηλεκτρικής γραμμής για την σηματοδότηση και τον έλεγχο. Το UPB αναπτύχθηκε από την PCS Powerline Systems of Northridge και κυκλοφόρησε το Βασισμένο στο πρότυπο Χ-10 το UPB έχει ένα βελτιωμένο ρυθμό μετάδοσης και υψηλότερη αξιοπιστία. Επίσης ενώ το Χ-10 χωρίς τείχος προστασίας έχει αξιοπιστία της τάξεως του 70-80%, το UPB παρατηρήθηκε να έχει αξιοπιστία άνω του 99%. Επιπλέον το υψηλό κόστος για την τεχνολογία κατέστησε το UPB απαγορευτικό να το αγοράσει κάποιος και μοιραία σταμάτησε η εξέλιξη της τεχνολογίας.[19] Εικόνα 16 Πρωτόκολλο επικοινωνίας UPB Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος44

45 Insteon: Αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο από όλα τα πρωτόκολλα επειδή συνδυάζει και την ενσύρματη (power line) και την ασύρματη επικοινωνία στα 915MHz. Μαζί και τα δυο δίκτυα δημιουργούν ένα «πλέγμα» στο οποίο όλες οι συσκευές οι οποίες είναι συνδεδεμένες στο οικιακό δίκτυο μπορούν να επικοινωνούν όταν είναι σε απόσταση. Εάν κάποια συσκευή για κάποιο λόγο διακόψει την λειτουργία της η άλλη συσκευή που είναι στο δίκτυο μπορεί να αναλάβει. Τέλος το πρωτόκολλο επικοινωνίας Insteon είναι συμβατό με το X-10.[20] Εικόνα 17 INSTEON Development Kit Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος45

46 4.2 Διαχείριση και παρακολούθηση σε βιομηχανικό περιβάλλον Στην βιομηχανία υπάρχει ένα ευρύ φάσμα από hardware, προγράμματα και πρότυπα που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία σε πλατφόρμες υπολογιστών(pc, Macintosh) και συσκευές που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εφαρμογές αυτοματισμού. Υπάρχουν πολλά πρότυπα τα οποία απαιτούν εξελιγμένο hardware και κατάλληλο λογισμικό για να εξασφαλιστεί ισχυρή, αξιόπιστη και πραγματικού χρόνου (real time) λειτουργία. Αυτά τα βιομηχανικά δίκτυα μερικές φορές αναφέρονται ως Field bus. Παρακάτω θα περιγράψουμε τα πρότυπα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές συσκευές. Εικόνα 18 PLCs τα οποία χρησιμοποιούν πρότυπα επικοινωνίας που απαιτούν εξειδικευμένο λογισμικό και hardware interface. Το πρότυπο RS232C: χρησιμοποιείται για την σειριακή διασύνδεση μεταξύ ενός DTE 3 και ενός DCE 4. Χρησιμοποιείται ευρέως στις σειριακές θύρες των υπολογιστών. Στο πρότυπο αυτό, τα δεδομένα μεταδίδονται σαν μία χρονική σειρά από bits. Υποστηρίζει και σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία. Υπάρχουν ξεχωριστά κυκλώματα για τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα δεδομένα οπότε μιλάμε για μία αμφίδρομη (full-duplex) επικοινωνία η οποία υποστηρίζει συνεχόμενη ροή δεδομένων και από τις δύο κατευθύνσεις. Το πρότυπο RS422: είναι ένα πρότυπο που παρέχει μετάδοση δεδομένων με χρήση διαφορικής σηματοδοσίας, με τερματιζόμενες ή μη τερματιζόμενες γραμμές μετάδοσης, από σημείο σε σημείο (point-to-point) ή multi-drop. Σε αντίθεση με το πρότυπο RS485 που θα δούμε στη συνέχεια, αυτό δεν επιτρέπει πολλαπλούς πομπούς παρά μόνο πολλαπλούς δέκτες (συγκεκριμένα το πολύ μέχρι 10). Το μέγιστο μήκος καλωδίου είναι 1200m. Οι μέγιστοι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων είναι 10 Mbit/s στα 1.2m ή 100 Kbit/s στα 1200m. Το πρότυπο δεν έχει θέσει κάποιο μέγιστο ρυθμό μετάδοσης αλλά μετά τα 1200m, το σήμα εξασθενεί σημαντικά και είναι δύσκολη η επικοινωνία. 3 Data terminal equipment 4 Data Circuit- terminating Equipment Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος46

47 Το πρότυπο RS485 είναι ένας καθορισμός ηλεκτρικών σημάτων του φυσικού επιπέδου του μοντέλου OSI 5 με δύο αγωγούς που επιτυγχάνουν μονόδρομη (half-duplex), πολλαπλών σημείων (multi-point) σειριακή διασύνδεση. Η πολλαπλών σημείων διασύνδεση σημαίνει ότι πολλαπλοί πομποί μπορούν να συνδεθούν σε πολλαπλούς δέκτες. Όπως και το RS422, το πρότυπο RS485 χρησιμοποιεί διαφορική σηματοδοσία, δηλαδή η διαφορά των τάσεων στα δύο καλώδια είναι αυτή που μεταφέρει τα δεδομένα. Η διασύνδεση RS485 επιτρέπει τον σχηματισμό φθηνών τοπικών δικτύων και συνδέσεων πολλαπλών σημείων. Προσφέρει υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων (35 Mbit/s για μέχρι 10m και 100 Kbit/s για έως 1200m). Σε αντίθεση με το RS422, οι συσκευές που συνδέονται με RS485 πρέπει να τοποθετούνται σε λειτουργία μετάδοσης, στέλνοντας ένα ειδικό σήμα στη συσκευή. Αυτό επιτρέπει στο RS485 να υλοποιεί γραμμικές τοπολογίες χρησιμοποιώντας μόνο 2 καλώδια. Οι προτεινόμενες τοπολογίες είναι ως μία διασυνδεδεμένη σειρά point-to- point κόμβων ή bus τοπολογία και όχι τοπολογίες αστέρα ή δακτυλίου. Η χρήση αυτού του προτύπου απαιτεί την χρήση αντιστάσεων τερματισμού μεταξύ των δύο καλωδίων προκειμένου να μην υπάρξει απώλεια δεδομένων. Οι αντιστάσεις αυτές επίσης μειώνουν την ευαισθησία στον θόρυβο. Το ότι είναι πολύ ανθεκτικό σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές και γενικά σε θόρυβο, εξαιτίας της διαφορικής σηματοδοσίας που χρησιμοποιεί, το κάνει ιδανικό για χρήση σε βιομηχανικούς χώρους. Το πρότυπο ΙΕΕΕ488: είναι ένα πρότυπο ψηφιακής επικοινωνίας που αναπτύχθηκε από την εταιρία Hewlett-Packard το οποίο επιτρέπει έως και σε 15 συσκευές να μοιράζονται έναν παράλληλο ηλεκτρικό δίαυλο (bus) των 8 bits με συνδέσεις «αλυσιδωτής μαργαρίτας» 6. Η πιο αργή συσκευή είναι αυτή που καθορίζει τα handshakes της μετάδοσης δεδομένων προκειμένου να υπολογιστεί η ταχύτητα σύνδεσης. Ο μέγιστος τυπικός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων φτάνει το 1 Mbyte/sec και περίπου 8 Mbyte/sec σε κάποιες παραλλαγές του IEEE-488. Ο δίαυλος σε αυτό το πρότυπο αποτελείται από 16 αγωγούς σημάτων. 8 αμφίδρομους αγωγούς για μεταφορά δεδομένων, οι 3 για handshake (έλεγχο ροής) και οι 5 για διαχείριση διαύλου. Οι άλλοι 8 χρησιμοποιούνται για τη γείωση / επιστροφή του σήματος. Το καλώδιο εδώ μπορεί να φτάσει το μέγιστο μήκος των 20m. Το πρότυπο αυτό συναντάται πλέον σπάνια σε βιομηχανικές εφαρμογές. 5 Open Systems Interconnection 6 daisy- chaining connections Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος47

48 4.3 Τηλεμετρία Η Τηλεμετρία είναι η επιστήμη που επιτρέπει την συλλογή δεδομένων εξ αποστάσεως. Συνήθως πρόκειται για επιστημονικά δεδομένα. Ένα παράδειγμα τηλεμετρικού δικτύου είναι ένα σεισμολογικό δίκτυο. Με τον όρο τηλεμετρία εννοείται συνήθως η ασύρματη μετάδοση δεδομένων με χρήση πομποδεκτών μεγάλης ή μικρής εμβέλειας, τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων κλπ, αλλά και η καλωδιακή μετάδοση δεδομένων κυρίως σήμερα μέσω δικτύων όπως το internet ή μέσω τηλεφωνικού δικτύου. Όταν στο σύστημα τηλεμετρίας περιλαμβάνεται τόσο η ανάκτηση δεδομένων όσο και ο αυτόματος έλεγχος (σε βιομηχανικά και τεχνολογικά συστήματα, πχ για τον έλεγχο της λειτουργίας ανεμογεννητριών που είναι εγκατεστημένες σε απόμακρα σημεία) τότε χρησιμοποιείται ο όρος SCADA.[26] Εφαρμογές της τηλεμετρίας Δίκτυα κοινής ωφέλειας Από τις πρώτες εφαρμογές της τηλεμετρίας ήταν ο έλεγχος της κατάστασης των δικτύων ηλεκτροδότησης (1912) μέσω τηλεφωνικών γραμμών. Σήμερα η τηλεμετρία χρησιμοποιείται για έλεγχο όλων των δικτύων κοινής ωφέλειας, όπως της ύδρευσης, που χρειάζεται να εξετάζεται και η παροχή αλλά και η ποιότητα του νερού. Μετεωρολογία Η Τηλεμετρία έχει χρησιμοποιηθεί σε μετεωρολογικά μπαλόνια για την ασύρματη μετάδοση μετεωρολογικών δεδομένων (ραδιοτηλεμετρία με σήματα Μορς) από το Σεισμολογία Επειδή οι σταθμοί μετρήσεων βρίσκονται διάσπαρτοι σε κατοικημένες και μη περιοχές, τα σεισμολογικά δίκτυα χρησιμοποιούν πολλούς τρόπους για να μεταφέρουν δεδομένα: μισθωμένες τηλεφωνικές γραμμές, δορυφορική μετάδοση, διακίνηση μέσω internet, κινητή τηλεφωνία, γεφύρωση με ασύρματες μικροκυματικές ζεύξεις κλπ. Ιατρική Η Τηλεμετρία χρησιμοποιείται στους αθλητές για την συλλογή και καταγραφή της σωματικής και φυσικής κατάστασης τους. Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται κατά κόρον στους ποδοσφαιριστές, με τη μέριμνα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, με τη δημιουργία της «Κάρτας Υγείας Αθλητή Ε.Π.Ο. Η τηλεμετρία ως ιατρική εφαρμογή (βιο-τηλεμετρία "biotelemetry") χρησιμοποιείται για ασθενείς που βρίσκονται σε κίνδυνο ασυνήθιστης καρδιακής δραστηριότητας, γενικώς σε μονάδες φροντίδας στεφανιαίας νόσου. Σ' αυτούς τους ασθενείς η διαδικασία περιλαμβάνει μέτρηση και καταγραφή με τη χρήση συσκευών μεταβίβασης. Χρήσιμο για τη διάγνωση μπορεί να σταθεί ένα αρχείο δεδομένων που κρατείται από τους γιατρούς για την κατάσταση των ασθενών. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος48

49 Μια λειτουργία συναγερμού μπορεί να ειδοποιήσει το νοσηλευτικό προσωπικό εάν ο ασθενής πάσχει από κάποια οξεία ή επικίνδυνη κατάσταση. Τα συστήματα τηλεμετρίας είναι διαθέσιμα στο ιατρο-χειρουργικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την παρακολούθηση και μείωση της πιθανότητας να συμβεί καρδιακή κατάσταση ή επίσης για τη μέτρηση αντιδράσεων σε φάρμακα κατά της αρρυθμίας. Στα νοσοκομεία, όπου χρησιμοποιείται, διευκολύνει στις ελεύθερες μετακινήσεις των ασθενών και με ταυτόχρονη παρακολούθηση των ζωτικών τους λειτουργιών (καρδιαίος ρυθμός, πίεση, κ.λ.π.) από ειδικούς γιατρούς μέσω κεντρικού σταθμού. Έρευνα χρήσης υπολογιστών Μεγάλες εταιρίες λογισμικού έχουν εισάγει την τηλεμετρία στα λειτουργικά συστήματα και τις εφαρμογές που εκτελούνται στους υπολογιστές με σκοπό τη φανέρωση του τρόπου χρήσης των υπολογιστών. Αποτέλεσμα της τηλεμετρίας της Microsoft ήταν η κατάργηση του «μενού έναρξης» στα Windows Απομακρυσμένα πειράματα Προκειμένου να δοκιμάσουμε τις εφαρμογές αυτοματισμού που έχουμε υλοποιήσει είναι απαραίτητη η χρήση ειδικού λογισμικού για την δοκιμή, τον έλεγχο και την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων των πειραμάτων μας. Μπορούμε να προσομοιώσουμε με μεγάλη ακρίβεια τα πειράματα μας προσθέτοντας όσες επαναλαμβανόμενες μετρήσεις θέλουμε κάτι που ήταν πολύ δύσκολο να το κάνουμε με το χέρι. Ορισμένα λογισμικά κάνουν δοκιμές οι οποίες μπορεί να είναι επίπονες, χρονοβόρες και να χρειάζεται να γίνουν χειροκίνητα. Η δοκιμή του αυτοματισμού προσφέρει την δυνατότητα προσομοίωσης πολλές φορές του πειράματος ούτως ώστε να εξοικονομήσουμε χρήματα και να γίνει αποδοτικότερη η εφαρμογή μας. Υπάρχουν δυο γενικές προσεγγίσεις για την δοκιμή αυτοματοποίησης: Code-driven testing. Προσέγγιση κατά την οποία οι συσκευές δοκιμάζονται από μια ποσότητα δεδομένων για να επικυρωθεί ότι τα αποτελέσματα που επιστρέφονται είναι σωστά. Graphical user interface testing. Προσέγγιση όπου ένα πλαίσιο δοκιμών δημιουργεί ένα περιβάλλον από συμβάντα που μπορεί ο χρήστης να δει να επεξεργαστεί και να ελέγξει εάν τα αποτελέσματα είναι σωστά. Αναφορικά μερικές από τις πιο αξιοσημείωτες εφαρμογές απομακρυσμένων πειραμάτων είναι οι εξής: Autocolt, Cucumber, eggplant, LabVIEW, Rational Robot, Visual Studio Test Professional. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος49

50 5 Μεταπλατφόρμες προγραμματισμού βάση αιτίου αποτελέσματος Οι εφαρμογές, τόσο διαδικτυακές όσο και mobile, έχουν δώσει το βροντερό παρόν τους. Υπάρχουν εφαρμογές μέσω των οποίων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αναρτήσεις σε έναν ή και περισσότερους Social Media λογαριασμούς, υπάρχει μια δεύτερη εφαρμογή που μας επιτρέπει να κρατάμε σημειώσεις, η τρίτη εφαρμογή που μας επιτρέπει να οργανώνουμε τα καθήκοντα της ημέρας, μια τέταρτη για την πρόγνωση του καιρού και άλλες πολλές. Πόσο ευχάριστο θα ήταν να ξέρεις εάν θα βρέξει από το προηγούμενο βράδυ πριν πας στην δουλεία το πρωί ώστε να πάρεις ομπρέλα, αν θες κάθε πρωί να σε ξυπνάει το δυνατό φως του δωματίου σου αντί για το ξυπνητήρι σου, αν θες να λαμβάνεις ένα mail που να περιέχει τη πρόγνωση του καιρού κάθε πρωί πριν ξεκινήσεις για δουλειά, αν θες με το που κάνεις like ένα τραγούδι στο SoundCloud να αποθηκεύεται αυτόματα στο Dropbox λογαριασμό σου ή ακόμη όταν ανανεώνεται η Facebook σελίδα της οποίας είσαι διαχειριστής να ενημερώνεται αυτόματα και το Twitter Account. Όλα αυτά πλέον είναι εφικτά μέσω των εφαρμογών που θα αναφερθούμε παρακάτω οι οποίες πολύ απλά αφήνουν το Internet να δουλέψει για μας. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος50

51 5.1 ON{X} Ολοκληρωμένο σύστημα οικιακού Εικόνα 19 Χρήση του προγράμματος on{χ} Το on{χ} είναι ένας συνδυασμός ιστοσελίδας και εφαρμογής Android που παρέχει στους χρήστες τον εκτεταμένο έλεγχο των Android τηλεφώνων τους μέσω απομακρυσμένου προγραμματισμού. Ένα εύλογο ερώτημα που μπορεί να δημιουργηθεί είναι γιατί η Microsoft να κυκλοφορήσει ένα προϊόν για το Android. Η απάντηση σε αυτό βρίσκεται πίσω από την ομάδα που ανέπτυξε το on{χ} την ομάδα Israeli Information Platform and Experiences (IPE), η οποία ειδικεύεται στη συλλογή σήματος σε κινητές συσκευές και σε location-based υπηρεσίες. Ο διευθυντής του προγράμματος της ομάδας εξήγησε ότι το λιγότερο αυστηρό μοντέλο ασφάλειας της πλατφόρμας του Android είναι κατάλληλο για την ανάπτυξη τεχνολογιών που βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Αυτό που χρειάζεται να κάνουν οι χρήστες είναι να κατεβάσουν την εφαρμογή για το Android και στην συνέχεια να ρυθμίσετε τους κανόνες στην ιστοσελίδα του on{x}. Τους κανόνες τους βρίσκουμε με την ονομασία «Recipes» και υπάρχουν έτοιμα templates για χρήση. Αυτά περιλαμβάνουν ορισμένους κανόνες όπως «Έναρξη της μουσικής ενώ περπατάω», «Θύμισε μου να πάω στο γυμναστήριο εάν δεν έχω πάει για τρεις μέρες», «Θύμισε μου να πάρω γάλα» και άλλα πολλά. Οι πιο εξελιγμένοι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν καινούριους κανόνες χρησιμοποιώντας JavaScript API με το οποίο μπορούν οι ίδιοι να θέσουν ποιο θα είναι το έναυσμα με το οποίο θα ξεκινήσει ένας κανόνας και ποια θα είναι η δράση που θα ακολουθήσει. Σε έναν κανόνα το έναυσμα μπορεί να είναι η εισερχόμενη κλήση, το χρονόμετρο, η χαμηλή μπαταρία κλπ. Οι δράσεις μπορούν να περιλαμβάνουν να στείλουμε ένα , την εμφάνιση μιας ειδοποίησης, την εκκίνηση μιας εφαρμογής κλπ. Τα «Recipes» είναι από μόνα τους ιδιωτικής χρήσης αλλά το on{x} δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να κοινοποιήσουν τους κανόνες τους εάν θέλουν, αφού πρώτα όμως επανεξεταστούν πριν την απελευθέρωση τους στο ευρύ κοινό.[27] Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος51

52 5.2 IFTTT Εικόνα 20 IFFT Το IFTTT είναι ένας συνδυασμός υπηρεσίας Web και εφαρμογής κινητού που χρησιμοποιεί το Internet για να ενεργοποιήσει τις αγαπημένες μας εφαρμογές, σελίδες στο Internet και Web κανάλια. Στο ακρωνύμιο If This Then That όπου συναντάμε This υπάρχει το έναυσμα και στο That είναι η ενέργεια. Μαζί αυτά τα δυο γεγονότα δίνουν στους χρήστες αυτό που ονομάζεται «Recipe». Χρησιμοποιώντας IFTTT recipes οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν σε τόπους κοινωνικής δικτύωσης, άλλες εφαρμογές, πάροχους αποθήκευσης και άλλα υποστηριζόμενα κανάλια Web προκειμένου να αυτοματοποιήσουν διάφορες εργασίες. Για να χρησιμοποιήσουν το IFTTT, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους συνταγές ή να επιλέξουν από τις υπάρχουσες συνταγές που δημιουργούνται από άλλους χρήστες. Εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε τις δικές μας συνταγές το IFTTT το καθιστά πολύ απλό. Για να το υλοποιήσουμε το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να επιλέξουμε ποια ενέργεια θα είναι το έναυσμα, This και ποια θα είναι η πράξη που θα ακολουθήσει, That. Καθ όλη την διαδικασία το IFTTT συγκεντρώνει πληροφορίες, που είναι γνωστές ως «Ingredients» και μας καθοδηγεί για να ολοκληρώσουμε τη συνταγή. Το IFTTT είναι ένα εργαλείο αυτοματοποίησης γνωστό με τον όρο set-it-and-forget-it, δηλαδή μόλις δημιουργήσουμε και ενεργοποιήσουμε μια συνταγή η υπηρεσία συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά χωρίς να χρειάζεται κάποια επιπλέον ενέργεια από εμάς. Μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε τις συνταγές, να τις ενεργοποιήσουμε ή να τις απενεργοποιήσουμε και να τις μοιραστούμε με την κοινότητα του IFTTT. Για να χρησιμοποιήσουμε το IFTTT πρέπει να δώσουμε άδεια παροχής υπηρεσιών για να αποκτήσουμε πρόσβαση στον λογαριασμό μας για κάθε κανάλι που θέλουμε εντάξουμε στις συνταγές μας. Το IFTTT υποστηρίζει σήμερα περίπου 70 κανάλια συμπεριλαμβανομένων των Facebook, Instagram, Flickr, Google Calendar, Google Drive, Foursquare, LinkedIn, YouTube και άλλα. Είναι διαθέσιμο ως εφαρμογή για iphone ξεκίνησε το 2010 και έχει αναγνωριστεί ως μια από τις καλύτερες εφαρμογές με το σλόγκαν Put the Internet to work for you.[28] Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος52

53 5.3 Locale Εικόνα 21 Locale To Locale είναι μια εφαρμογή η οποία περπατά σε μια λεπτή κλωστή μεταξύ της πολυπλοκότητας και της ευκολία στην χρήση. Μετά από λίγο χρόνο εξοικείωσης με την εφαρμογή οι χρήστες θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν καταστάσεις που θα αυτοματοποιούν το τηλέφωνο αρκετά καλά. Οι διάφορες καταστάσεις στο Locale θα βρίσκονται στην κύρια οθόνη κατά σειρά προτεραιότητας από πάνω προς τα κάτω. Είναι εφικτό να έχουμε παραπάνω από μια ενεργή κατάσταση. Για παράδειγμα θα μπορούμε να είμαστε στο σπίτι, οπότε μια κατάσταση για το σπίτι να είναι ενεργή, αλλά ίσως επίσης να είναι βράδυ οπότε θα θέλουμε να είναι ενεργή και η κατάσταση η οποία θα βάζει το κινητό μας στο αθόρυβο. Το να προσθέσουμε νέα καταστάσεις είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει πολύ εύκολα. Έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε κάποια βασικές συνθήκες όπως το επίπεδο της μπαταρίας, την γεωγραφική μας τοποθεσία, να καλέσουμε μια επαφή, καθώς και να ορίσουμε συγκεκριμένη ώρα που θέλουμε να εκτελέσουμε μια κατάσταση. Ενώ προσθέτουμε τις συνθήκες που θέλουμε αυτές προστίθενται σαν συνθήκη and, ενώ εάν πατήσουμε παρατεταμένα το κουμπί πρόσθεσης κατάστασης μπορούμε να δημιουργήσουμε or συνθήκες. Αυτό είναι χρήσιμο γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε μια κατάσταση σε δυο διαφορετικά μέρη ή χρονικές στιγμές. Το Locale το βρίσκουμε στο Android Market έναντι κάποιου χρηματικού ποσού το οποίο βέβαια το βρίσκουμε ελάχιστο σε σχέση με το επίπεδο των υπηρεσιών που μπορεί να μας προσφέρει.[30] Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος53

54 5.4 Tasker Εικόνα 22 Tasker Ότι έχουμε φανταστεί πιθανότατα να γίνεται με το Tasker. Μας δίνονται πάρα πολλές επιλογές μερικές εξ αυτών για παράδειγμα πολύ απλά συνδέοντας τα ακουστικά να μας εμφανίζεται ένα μενού με τις διαθέσιμες εφαρμογές μουσικής που έχουμε αποθηκευμένες, μπορούμε αυτόματα να απορρίψουμε την κλήση που έγινε στο κινητό μας και να σταλεί ένα μήνυμα στο αριθμό που μας κάλεσε, να δημιουργήσουμε ένα αρχείο καταγραφής της απόδοσης της μπαταρίας με την πάροδο του χρόνου. Προκειμένου οι χρήστες να χρησιμοποιήσουν το Tasker πρέπει να δημιουργήσουν προφίλ για κάθε κατάσταση προκειμένου να ελέγχουν τις ρυθμίσεις. Στην συνέχεια επιλέγουν τι εργασίες θέλουν να γίνει στο συγκεκριμένο προφίλ ρυθμίζοντας μέρα, ώρα και τοποθεσία. Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξουν τις ρυθμίσεις όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός διαθέσιμων επιλογών. Μερικές από αυτές είναι η φόρτωση εφαρμογών, η αναπαραγωγή συγκεκριμένων μουσικών τραγουδιών. Για πιο σύνθετες εργασίες, το Tasker επιτρέπει σε οποιονδήποτε να γράψει χειροκίνητα μεταβλητές και να αναθέσει στην εφαρμογή να τις εκτελέσει. Από αυτό το σημείο γίνεται πιο περίπλοκο, αλλά υπάρχει μια κοινότητα η οποία μπορεί να μας βοηθήσει να σχεδιάσουμε διάφορες εργασίες. Είναι διαθέσιμο στο Android Market.[31] Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος54

55 6 Απαιτήσεις και προδιαγραφές της σύγχρονης εποχής 6.1. Απαιτήσεις Οι απαιτήσεις προκύπτουν από τις ανάγκες που έχει ο άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή. Στη δική μας περίπτωση, οι απαιτήσεις προκύπτουν από την ανάγκη του ανθρώπου να ελέγχει τα πάντα γύρω του. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε την ανάγκη να προγραμματίζουμε τη ζωή μας με βάση την καθημερινότητά μας, όπως επίσης να προγραμματίζουμε και να ελέγχουμε τις οικιακές συσκευές, τις οποίες χρησιμοποιούμε. Κάτι τέτοιο είναι σημαντικό να γίνεται με τη χρήση του απομακρυσμένου ελέγχου, όπως για παράδειγμα, στις μέρες μας, θα ήταν εφικτό όλα γύρω μας να συνδέονται με το κινητό μας τηλέφωνο. Η ουσία λοιπόν παραμένει ίδια, το μόνο που αλλάζει είναι ο τρόπος που θέλει κανένας να προγραμματίζει και να ελέγχει απομακρυσμένα τις οικιακές συσκευές.. Πιο συγκεκριμένα οι απαιτήσεις μας βασίζονται στην δημιουργία σεναρίων με βάση τα οποία ο απομακρυσμένος έλεγχος των ηλεκτρικών συσκευών θα είναι οικείος προς τον χρήστη αλλά και θα πραγματοποιείται με αυτόματη διαδικασία. Για να επιτύχουμε την απλότητα στην χρήση του, ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να πραγματοποιεί έλεγχο των οικιακών συσκευών μέσω γραπτού μηνύματος. Έτσι με ένα απλό SMS θα μπορεί να ελέγξει τον χώρο χωρίς να βρίσκεται στο διαδίκτυο. Επίσης με την βοήθεια του κινητού του τηλεφώνου μπορεί πολύ εύκολα να ανοίξει ή να κλείσει μια ηλεκτρική συσκευή, με την χρήση των εικονιδίων συντόμευσης που χρησιμοποιούνται ως διακόπτες. Ακόμη, θα είναι εφικτό με την τοποθεσία μας, την οποία εμείς οι ίδιοι έχουμε ορίσει, να ελέγχουμε οικιακές συσκευές. Για παράδειγμα ορίζουμε μια ακτίνα από μια συγκεκριμένη τοποθεσία και ανάλογα την θέση μας με βάση αυτή, μας δίνεται η δυνατότητα να ανοίξουμε ή να κλείσουμε οικιακές συσκευές. Για τον έλεγχο του θερμοσίφωνα ο χρήστης θα μπορεί να τον ανοίγει ή να τον κλείνει μέσω ενός εικονιδίου στο κινητό του τηλέφωνο, στο οποίο για λόγους ασφαλείας θα υπάρχει χρονοδιακόπτης ο οποίος θα απενεργοποιεί τον θερμοσίφωνα όταν το νερό θα έχει ζεσταθεί Προδιαγραφές Οι προδιαγραφές είναι η ρητή δέσμη των απαιτήσεων που πρέπει να πληρούνται από ένα υλικό, προϊόν ή μια υπηρεσία ώστε να καλυφθεί η συγκεκριμένη ανάγκη. Στην δική μας περίπτωση οι ανάγκες που προαναφέραμε πιο πάνω υλοποιήθηκαν με την χρήση ενός μικροελεγκτής Arduino, την χρήση μιας μεταπλατφόρμας προγραμματισμού ανοιχτού κώδικα, δηλαδή το On{X} και με την βοήθεια δύο κινητών τηλεφώνων. Για να έχει την δυνατότητα ο χρήστης να ελέγχει τον χώρο με την βοήθεια γραπτού μηνύματος SMS χρησιμοποιήσαμε δύο κινητές συσκευές. Ένα οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο που έχει ο χρήστης και στέλνει το SMS και ένα Smartphone το οποίο θα παραμένει μόνιμα στον χώρο και με βάση το SMS που θα δέχεται θα εκτελεί και την ανάλογη ενέργεια που του έχουμε ορίσει. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα να ελέγχουμε μια συσκευή χωρίς να κάνουμε χρήσης του διαδικτύου όπως και να κάνουμε χρήση κινητού παλιάς τεχνολογίας. Ο έλεγχος του θερμοσίφωνα όπως αναφέραμε και πιο πάνω θα πραγματοποιείται με τα εικονίδια στο κινητό μας τηλέφωνο. Το εικονίδιο που θα βρίσκεται στην αρχική οθόνη του Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος55

56 κινητού μας θα έχει ένδειξη έναν θερμοσίφωνα το οποίο πατώντας το, θα ενεργοποιείται και με την βοήθεια του On{X} θα απενεργοποιείται σε προκαθορισμένο χρόνο. Επίσης για την ενημέρωση και άλλων χρηστών η κατάσταση ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης η συσκευή θα κάνει Tweet. Για τον άμεσο έλεγχο οποιασδήποτε άλλης συσκευής, ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα μέσω ενός ή περισσότερων εικονιδίων τα οποία θα έχουν ON/OFF λειτουργία. Για την σωστή λειτουργία του συστήματος, η κινητή συσκευή που θα βρίσκεται στον χώρο θα ελέγχεται για την στάθμη της μπαταρίας της και ανάλογα θα φορτίζεται, ώστε να μην χάνεται η επικοινωνία σε περίπτωση που θα κλείσει. Το σύστημα ελέγχου της μπαταρίας της συσκευής όπως και η αυτόματη φόρτιση θα έχουν την δυνατότητα να ενημερώνουν τον χρήστη για την παρούσα κατάσταση. Τέλος όσο αναφορά τον έλεγχο με βάση την τοποθεσία ο χρήστης θα πρέπει να έχει ορίσει μια ακτίνα σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, ώστε με βάση το On{X} και την κινητή συσκευή του από την οποία θα ενημερώνεται η τοποθεσία του, θα ανοίγει ή θα κλείνει οικιακές συσκευές. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος56

57 7 Πλαίσιο ανάπτυξης 7.1 Αρχιτεκτονική Το σύστημα το οποίο χρησιμοποιούμε για να πετύχουμε τον απομακρυσμένο έλεγχο αποτελείται από τo Arduino και το Ethernet shield W5100 με το οποίο ο μικροελεγκτής μπορεί και λειτουργεί ως web server. Στην συνέχεια για την σύνδεσή του με το modem χρησιμοποιούμε ένα Ethernet cable και ένα καλώδιο τροφοδοσίας USB. Εικόνα 23 Ο μικροελεγκτής Arduino συνδεδεμένος στο διαδίκτυο με χρήση του ethernet shield Η επικοινωνία μεταξύ τους στην πραγματικότητα πραγματοποιείται με το Ethernet shield W5100 με το οποίο το Arduino μπορεί και συνδέεται στο internet. Το Ethernet shield W5100 βασίζεται στο Ethernet chip Wiznet W5100 το οποίο μπορεί να παρέχει ένα δίκτυο IP,TCP,UDP. Για την σύνδεσή του με το Arduino χρησιμοποιούμε βιβλιοθήκες με βάση τις οποίες το Arduino θα συνδεθεί στο internet ως web server. Έτσι ο μικροελεγκτής έχει την δυνατότητα να δέχεται πακέτα και με βάση τον κατάλληλο προγραμματισμό που του έχουμε κάνει να μπορέσουμε να ελέγξουμε απομακρυσμένα οποιαδήποτε συσκευή. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος57

58 7.2 Πλατφόρμα οικιακού αυτοματισμού O Arduino θα λέγαμε ότι είναι ένα εργαλείο για να κατασκευάσουμε ένα υπολογιστικό σύστημα με την έννοια ότι αυτό θα ελέγχει συσκευές του φυσικού κόσμου, σε αντίθεση με τον κοινό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Είναι ανοιχτού υλικού και λογισμικού και βασίζεται σε μια αναπτυξιακή πλακέτα που ενσωματώνει επάνω έναν μικροελεγκτή και συνδέεται με τον Η/Υ για να τον προγραμματίσουμε μέσα από ένα απλό περιβάλλον ανάπτυξης. Ένας Arduino μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναπτύξουμε διαδραστικά αντικείμενα, να δεχτούμε εισόδους από πληθώρα αισθητηρίων οργάνων και διακόπτες, αλλά και να ελέγχουμε διάφορα φώτα, κινητήρες και άλλες συσκευές εξόδου του φυσικού κόσμου. Τα Projects στον εν λόγω Μικροελεγκτή μπορούν να είναι αυτόνομα (σε επίπεδο hardware) ή να επικοινωνούν με κάποιο software στον Η/Υ του προγραμματιστή (προγράμματα όπως τα Flash, Processing, MaxMSP). Οι πλακέτες μπορούν εύκολα να συναρμολογηθούν ακόμη και από έναν αρχάριο ή να αγοραστούν μονταρισμένες. Το περιβάλλον ανάπτυξης του λογισμικού βασίζεται στην γλώσσα προγραμματισμού Processing και την γλώσσα προγραμματισμού Wiring, οι οποίες είναι ανοιχτού κώδικα (οpen source) και μπορεί κάποιος να τις "κατεβάσει δωρεάν". Η Γλώσσα προγραμματισμού του Arduino αποτελεί μια εφαρμογή σε software επίπεδο της καλωδίωσης. Εξομοιώνει θα λέγαμε απόλυτα το φυσικό περιβάλλον του μικροελεγκτή. Στην δική μας περίπτωση το πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιούμε επιτρέπει στο Arduino να λειτουργεί ως web server και μέσω μιας static IP(την οποία την έχουμε δώσει εμείς) στο οικιακό μας δίκτυο μπορούμε να ανοίξουμε ή να κλείσουμε τα pins που έχουμε επιλέξει. Ο προγραμματισμός της σελίδας την οποία υποστηρίζει ο Arduino ενσωματώνεται μέσα στο πρόγραμμα με την μορφή κώδικα Υλικό και λογισμικό Ο μικροελεγκτής Arduino είναι στην ουσία μια αναπτυξιακή πλακέτα που ενσωματώνει έναν ATMEGA2560. Υπάρχουν πολλές εκδόσεις του μικροελεγκτή. Οι κατασκευαστές του Arduino έχουν τοποθετήσει στις πλακέτες όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την τροφοδοσία και την διασύνδεση των μικροελεγκτών με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Η πλακέτα μπορεί να τροφοδοτηθεί είτε με τροφοδοτικό των 9Volt, είτε απευθείας από την USB θύρα του υπολογιστή. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος58

59 Ακροδέκτες του μικροελεγκτή Arduino O Arduino έχει 54 ψηφιακούς ακροδέκτες Εισόδου/Εξόδου. Αυτοί μπορούν να τεθούν ως είσοδοι ή ως έξοδοι με τις εντολές-συναρτήσεις pinmode(), digitalwrite(), and digitalread(). Λειτουργούν στα 5 Volts και έχουν την δυνατότητα να παρέχουν ή να καταβυθίζουν ένταση της τάξεως των 40mA. Σε κάθε Pin υπάρχει εσωτερικά ένας Pull-up αντιστάτης στα 20-50KΩ. Επιπλέον έχει 16 Αναλογικούς ακροδέκτες Εισόδου. Αυτοί μπορούν να διαβάσουν αναλογικές τιμές όπως η τάση μιας μπαταρίας κτλ και να τις μετατρέψουν σε έναν αριθμό από Η μέτρηση της τάσης γίνεται από προκαθορισμένα από 0 έως 5 volts. Εκτός αυτού 15 εκ των 54 ψηφιακών ακροδεκτών έχουν την δυνατότητα να προγραμματιστούν ώστε να λειτουργούν ως Αναλογικές Έξοδοι. Κάποιοι ακροδέκτες έχουν συγκεκριμένες λειτουργίες όπως: Σειριακή Λειτουργία: 0 (RX) and 1 (TX). Χρησιμοποιούνται για λήψη (RX) και εκπομπή (TX) TTL σειριακών δεδομένων. Αυτοί οι ακροδέκτες είναι συνδεδεμένοι με τους αντίστοιχους του ολοκληρωμένου FTDI USB-to-TTL Serial. Εξωτερικές Διακοπές: 2 και 3. Αυτοί οι ακροδέκτες μπορούν να ενεργοποιούν διακοπές αν ανιχνευθεί παλμός χαμηλής τάσης. Με την συνάρτηση attachinterrupt(). PWM: 3, 5, 6, 9, 10, and 11. Παρέχουν Έξοδο 8-bit PWM με την συνάρτηση analogwrite(). SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Αυτοί οι ακροδέκτες επιτρέπουν επικοινωνία SPI, η οποία αν και παρέχεται από το hardware δεν είναι ακόμα διαθέσιμη στην γλώσσα προγραμματισμού του Arduino. LED: 13. Στον ακροδέκτη 13 υπάρχει ένα ενσωματωμένο LED. Όταν ο ακροδέκτης έχει τιμή HIGH, το LED φωτοβολεί Επιπλέον υπάρχουν κάποιοι ακροδέκτες για ειδικές λειτουργίες όπως: I2C: 4 (SDA) and 5 (SCL). Υποστηρίζει το πρωτόκολλο I2C (TWI) χρησιμοποιώντας βιβλιοθήκες τις Γλώσσας προγραμματισμού Wiring AREF. Reference voltage for the analog inputs. Χρησιμοποιείται με την συνάρτηση analogreference() Reset. Αν τεθεί σε κατάσταση LOW τότε επανεκκινεί τον Μικροελεγκτή. Σε αυτή τη γραμμή τοποθετείται ένας διακόπτης. I2C: 4 (SDA) and 5 (SCL). Υποστηρίζει το πρωτόκολλο I2C (TWI) χρησιμοποιώντας βιβλιοθήκες τις Γλώσσας προγραμματισμού Wiring. AREF. Reference voltage for the analog inputs. Χρησιμοποιείται με την συνάρτηση analogreference(). Reset. Αν τεθεί σε κατάσταση LOW τότε επανεκκινεί τον Μικροελεγκτή. Σε αυτή τη γραμμή τοποθετείται ένας διακόπτης. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος59

60 Μνήμη Το ολοκληρωμένο ATmega2560 έχει 256ΚB μνήμης flash για την αποθήκευση κώδικα (8 KB εκ τον οποίων χρησιμοποιούνται από τον bootloader). Έχει επίσης 8 KB SRAM και 4 KB μνήμης EEPROM (τα οποία μπορούν να διαβαστούν και να γραφτούν με την βιβλιοθήκη EEPROM). Τροφοδοσία Το αναπτυξιακό Arduino mega2560 τροφοδοτείται είτε από εξωτερική τροφοδοσία είτε απευθείας από την θύρα USB. H επιλογή της πηγής γίνεται αυτόματα από το αναπτυξιακό. Ως εξωτερική τροφοδοσία ορίζεται είτε μια μπαταρία, είτε μετασχηματιστής των 9Volt από 220V. Η μπαταρία μπορεί να συνδεθεί στις υποδοχές του Arduino Vin και GND όπου τοποθετούνται ο θετικός πόλος και ο αρνητικός αντίστοιχα. Από την άλλη αν τροφοδοτήσουμε με μετασχηματιστή απλά τοποθετούμε το βύσμα στην υποδοχή που υπάρχει με τον θετικό πόλο στο κέντρο. Η πλακέτα μπορεί να λειτουργήσει με εξωτερική πηγή από 6 έως 20 Volts. Αν ωστόσο τροφοδοτηθεί με λιγότερα από 7 Volt τα pin εξόδου 5Volt δεν θα καταφέρουν να εξάγουν τάση 5 Volts. Αν από την άλλη δώσουμε πάνω από 12 Volts θα υπερθερμανθεί ο σταθεροποιητής τάσης στην πλακέτα και ενδεχομένως να καταστραφεί. Συνεπώς μια ιδανική τάση είναι τα 9 Volts. Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας είναι οι εξής: VIN. Ακροδέκτης για μη σταθεροποιημένη τάση. Συνήθως εδώ συνδέεται μια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας. 5V. Ακροδέκτης σταθεροποιημένης τάσης 5Volt. Χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία του μικροελεγκτή ή άλλων ηλεκτρονικών στοιχείων. 3V3. Το ολοκληρωμένο FTDI που βρίσκεται στην πλακέτα του Arduino παράγει τάση των 3.3V με μέγιστο ρεύμα 50mA. GND. Ακροδέκτες Γείωσης Επικοινωνία O Arduino mega2560 έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, έναν άλλον Arduino ή άλλους μικροελεγκτές. Το ολοκληρωμένο ATMega 2560 παρέχει σειριακή επικοινωνία ΤΤL 5Volt UARTs, η οποία είναι διαθέσιμη από τους ακροδέκτες (λήψη RX) 0 και (εκπομπή TX) 1 του ολοκληρωμένου. Επιπλέον στην αναπτυξιακή πλακέτα του Arduino είναι ενσωματωμένο ένα ολοκληρωμένο το FTDI FT232RL το οποίο παρέχει σειριακή επικοινωνία με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για προγραμματισμό, πάνω από την θύρα USB με την βοήθεια των ανάλογων FTDI drivers. Οι drivers αυτοί περιλαμβάνονται στο software για τον Arduino και παρέχουν μια ιδεατή θύρα επικοινωνίας στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για τους σκοπούς της επικοινωνίας. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος60

61 Λογισμικό Το λογισμικό με το οποίο προγραμματίζουμε το Arduino είναι το Arduino IDE το οποίο είναι βασισμένο σε java και πιο συγκεκριμένα περιέχει : ένα πρακτικό περιβάλλον για την συγγραφή των προγραμμάτων (τα οποία ονομάζονται sketch στην ορολογία του Arduino) με συντακτική χρωματική σήμανση αρκετά έτοιμα παραδείγματα μερικές έτοιμες βιβλιοθήκες για προέκταση της γλώσσας και για να χειριζόμαστε πιο εύκολα μέσα από τον κώδικά τα εξαρτήματα που συνδέονται στο Arduino τον compiler για την μεταγλώττιση των sketch ένα serial monitor που παρακολουθεί τις επικοινωνίες της σειριακής (USB), αναλαμβάνει να στείλει αλφαριθμητικά της επιλογής μας στο Arduino μέσω αυτής και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για το debugging των sketch και την επιλογή να ανεβάσουμε το μεταγλωττισμένο sketch στο Arduino. Εικόνα 24 Περιβάλλον εργασίας Arduino Γλώσσα προγραμματισμού Η γλώσσα του Arduino βασίζεται στη γλώσσα Wiring, μια παραλλαγή C/C++ για μικροελεγκτές αρχιτεκτονικής AVR όπως ο ATmega, και υποστηρίζει όλες τις βασικές δομές της C καθώς και μερικά χαρακτηριστικά της C++. Για compiler χρησιμοποιείται ο AVR gcc και ως βασική βιβλιοθήκη C χρησιμοποιείται η AVR libc. Λόγω της καταγωγής της από την C, στην γλώσσα του Arduino μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ουσιαστικά τις ίδιες βασικές εντολές και συναρτήσεις, με την ίδια σύνταξη, τους ίδιους τύπων δεδομένων και τους ίδιους τελεστές όπως και στην C. Πέρα από αυτές όμως, υπάρχουν κάποιες ειδικές εντολές, συναρτήσεις και σταθερές που βοηθούν για την διαχείριση του ειδικού hardware του Arduino. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος61

62 7.2.2 Δίκτυο οικιακού δικτύου Το Arduino όπως αναφέραμε και πιο πάνω επιτυγχάνει την σύνδεσή του με το internet μέσω ενός Ethernet shield W5100. To Ethernet shield με την σειρά του είναι συνδεδεμένο με ένα Ethernet καλώδιο στο modem(lan). H IP την οποία παίρνει σαν ηλεκτρονική συσκευή, καθορίζεται από εμάς και είναι μόνο για το τοπικό δίκτυο(εδώ πρέπει να έχουμε υπόψη μας την συγκεκριμένη IP να μην την έχει πάρει κάποια άλλη ηλεκτρονική συσκευή). Έτσι μπορούμε να επιτύχουμε την επικοινωνία μας με τον μικροελεγκτή σε τοπικό δίκτυο. Προκειμένου ο Arduino να μπορέσει να επικοινωνήσει με τον έξω κόσμο θα πρέπει να κάνουμε port forward ώστε η στατική IP που του έχουμε δώσει να γίνει public. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε να έχουμε τον απομακρυσμένο έλεγχο των οικιακών μας συσκευών. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος62

63 7.3 Περιβάλλον χρήστη Το web interface με το οποίο έχει πρόσβαση ο χρήστης στις ηλεκτρονικές συσκευές είναι μια απλή σελίδα με region button ON/OFF. Ο χρήστης με αυτή την δυνατότητα του δίνονται δύο επιλογές. Διαχείριση μέσω σελίδας Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να διαχειριστεί οποιαδήποτε συσκευή θέλει απευθείας από την σελίδα με τα ON/OFF button που διαθέτει. Με αυτόν τον τρόπο η διαδικασία του ελέγχου γίνεται πιο άμεση αφού ο χρήστης δεν προγραμματίζει κάποιο σενάριο όπως στην περίπτωση του ON{X}. Εικόνα 25 Διαχείριση μέσω σελίδας Διαχείριση μέσω ΟΝ{Χ} Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να διαχειριστεί οποιαδήποτε συσκευή θέλει μέσω του ON{X} με την χρήση των region button. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης έχει την δυνατότητα να προγραμματίσει το ON{X} και μέσω του κινητού τηλεφώνου του οι διαδικασίες απομακρυσμένου ελέγχου να γίνονται αυτόματα. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος63

64 7.3.1 Τερματικό Όπως αναφέραμε και πιο και πάνω το ΟΝ{Χ} είναι ένα εργαλείο με βάση το οποίο μπορείς να κάνεις την ζωή σου πιο εύκολη και όλα αυτά με την χρήση του κινητού σου τηλεφώνου. Μέσα από το ON{X} μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτοιμα προγράμματα (recipes), να τα παραμετροποιήσουμε ή ακόμα και να φτιάξουμε τα δικά μας προγράμματα. Η επικοινωνία μεταξύ του ON{X} και του τηλεφώνου, πραγματοποιείται μέσα από την εφαρμογή η οποία υπάρχει στο κινητό μας τηλέφωνο. Μέσω cloud τα προγράμματα τα οποία έχουμε φτιάξει ή έχουμε προσθέσει στο ON{X}, αυτόματα εμφανίζονται και στο κινητό μας τηλέφωνο. Μέσα από το κινητό μας τηλέφωνο μας δίνεται η δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε κανόνες ή ακόμα και να διαγράψουμε. Δυνατότητες κινητού τηλεφώνου Η εφαρμογή στο κινητό μας τηλέφωνο χρησιμοποιεί κάποιες δυνατότητες της συσκευής όπως είναι το GPS, επιταχυνσιόμετρο, google calendar, NFC. GPS Με το GPS μπορούμε ανάλογα με την τοποθεσία(συντεταγμένες) μας να ενεργοποιούμε ή να απενεργοποιούμε αυτόματα ηλεκτρονικές συσκευές. Για παράδειγμα έχουμε προγραμματίσει όταν πηγαίνουμε στο γυμναστήριο να ανοίγει ο θερμοσίφωνας και όταν φεύγουμε από αυτό, ο θερμοσίφωνας θα κλείνει. Αυτό μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε με τον κατάλληλο προγραμματισμό στο ON{X}, δίνοντάς του τις πραγματικές συντεταγμένες που βρίσκετε το γυμναστήριο. Επιταχυνσιόμετρο Με το επιταχυνσιόμετρο μπορούμε να φτιάξουμε πολλές συνταγές οι οποίες θα έχουνε να κάνουνε με την κίνηση του σώματός μας όπως είναι το τρέξιμο ή ακόμα όταν κατεβαίνουμε από το αυτοκίνητό μας. Google calendar Με το google calendar μπορούμε να προσθέσουμε διάφορα γεγονότα από το πρόγραμμά μας και με βάση αυτό να κάνουμε κάποιες διαδικασίες πιο αυτόματα. Για παράδειγμα με τον κατάλληλο προγραμματισμό του ON{X} αν γράφαμε την λέξη μπάσκετ στο google calendar τότε το ON{X} θα μπορούσε να μας ανοίγει την θερμοσίφωνα. NFC Εφόσον η συσκευή μας διαθέτει NFC reader τότε έχουμε την δυνατότητα να ενεργοποιούμε ή να απενεργοποιούμε μία ή περισσότερες συσκευές ανάλογα με τις κάρτες NFC που έχουμε προγραμματίσει. Για παράδειγμα θα μπορούσαμε να ασφαλίσουμε ένα σπίτι χωρίς κλειδί αλλά μόνο με το κινητό μας, όταν θα το έχουμε προγραμματίσει να απενεργοποιεί όλες τις συσκευές που είναι ανοιχτές και φυσικά να κλειδώνει και την πόρτα. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος64

65 7.3.2 Δίκτυο Όπως αναφέραμε και προηγουμένως η σύνδεση του Arduino με το internet γίνεται μέσω ενός Ethernet shield το οποίο είναι συνδεδεμένο με το τοπικό μας δίκτυο. Από εκεί και έπειτα για να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται η λειτουργία των συσκευών που έχουμε προγραμματίσει μπορούμε να συνδεθούμε μέσω δικτύου 3G, εάν βρισκόμαστε στο σπίτι καλώντας την public ip που έχει ο υπολογιστής, από τον browser του κινητού μας. Ενώ εάν είμαστε εκτός σπιτιού μπορούμε συνδεθούμε και μέσω 3G και μέσω Wi-Fi και να κάνουμε έλεγχο των συσκευών μας. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειώσουμε το γεγονός ότι ενώ είμαστε στο σπίτι μας μπορούμε να συνδεθούμε μόνο μέσω δικτύου 3G και όχι μέσω Wi-Fi επειδή εάν καλέσουμε την διεύθυνση που έχουμε ορίσει ο browser θα μας παραπέμψει στην αρχική σελίδα ρυθμίσεων του δρομολογητή μας. 7.4 Πλατφόρμα υποστήριξης υπηρεσίας Η υλοποίηση των σεναρίων που θα σχολιάσουμε αναλυτικότερα σε επόμενο κεφάλαιο έγινε με την χρήση του on{x}. Θα μπορούσε να γίνει και με την χρήση άλλων πλατφόρμων όπως το IFTTT, το Locale και το Tasker, ωστόσο εμείς θεωρήσαμε καταλληλότερο το on{x} επειδή μας δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης σύνθετων σεναρίων με ποικίλες επιλογές σε σχέση με τις άλλες πλατφόρμες που είναι πιο περιορισμένες και δίνει τη δυνατότητα σε όσους διαθέτουν προγραμματιστικές γνώσεις να υλοποιήσουν ότι σενάριο επιθυμήσουν. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος65

66 8 Υλοποίηση Η υλοποίηση του project ξεκίνησε από το ότι θέλαμε να φτιάξουμε μια κατασκευή για να μπορούμε να ελέγχουμε έναν χώρο είτε αυτός είναι ένα σπίτι είτε ένας επαγγελματικός χώρος. Το βασικό μας προτέρημα ήταν ότι αυτή η κατασκευή θα έχει μικρό κόστος και θα μπορεί να είναι εύκολα αναβαθμίσιμη. Για αυτόν τον λόγο επιλέξαμε τον συγκεκριμένο μικροεπεξεργαστή. Οι δυνατότητες που μας δίνει είναι πάρα πολλές και υπάρχουν και πολλές επεκτάσεις τα λεγόμενα Shields τα οποία στο μέλλον μπορούν με πολύ μικρές τροποποιήσεις στον κώδικα να ενσωματωθούν στην παρούσα κατασκευή. Έτσι λοιπόν επιλέχθηκε το Arduino ως η καρδία της κατασκευής. Στο αρχικό μας πλάνο είχαμε σκεφθεί να χρησιμοποιήσουμε και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή οποίος θα είχε εγκατεστημένο Linux λειτουργικό ο οποίος θα έτρεχε ένα πρόγραμμα Server για να ελέγχει της εντολές και να τις προωθεί σειριακά στο Arduino. Αυτό όμως το σενάριο καθιστούσε απαραίτητη την ύπαρξή και την μόνιμη λειτουργία ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, το οποίο μας απομάκρυνε από τον αρχικό στόχο μας να τηρήσουμε το κόστος σε χαμηλό επίπεδο. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να μετατρέψουμε τον μικροεπεξεργαστή με την βοήθεια ενός Ethernet Shield (επέκτασης) ως Webserver με ένα απλό User Interface στο οποίο με Buttons ΟΝ OFF γινόταν ο έλεγχος των επαφών του μικροεπεξεργαστή. Έπειτα θελήσαμε να δώσουμε μια ευφυΐα. Για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιήσαμε αρχικά την Δοκιμαστική πλατφόρμα της Microsoft (ONX) που εκμεταλλεύεται τους αισθητήρες και τις δυνατότητες των Smartphone και ειδικότερα των Android συσκευών. Ο προγραμματισμός του δεν είναι και τόσο απλός αλλα υπάρχει πολύ υλικό για την δημιουργία σεναρίων. Τέλος χρησιμοποιήσαμε και μια εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στο Play Store (Andoid Market) η οποία με κάποιες μικρές παραμετροποιήσεις στην αρχή ο χρήστης έχει την δυνατότητα μέσω ενός φιλικού User Interface να δημιουργήσει σενάρια που τον εξυπηρετούν με μια απλή διαδικασία. [33] Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος66

67 Φωτογραφίες της κατασκευής: Κάτοψη με τις προσομοιωμένες συσκευές. Θύρες της κατασκευής. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος67

68 8.1 Εξοπλισμός για την υλοποίηση της κατασκευής Για το Project αυτό χρειαστήκαμε τα παρακάτω: 1) Arduino Mega 2560 το οποίο θα μπορούσε να αντικατασταθεί και με το Arduino Uno το πιο απλό της σειράς. 2) Ethernet Shield για την σύνδεση του μικροεπεξεργαστή στο δίκτυο. 3) Relays για την σύνδεση των ηλεκτρικών συσκευών. 4) Διάφορα Led για την προσομοίωση των συσκευών. 8.2 Προγραμματισμός Arduino Το Arduino το έχουμε προγραμματίσει κατάλληλα ως WebServer μας δίνει την δυνατότητα μέσω ενός Interface με buttons να ενεργοποιούμε και να απενεργοποιούμε Pins τα οποία έχουμε ορίσει. Παρακάτω παραθέτουμε αναλυτικά τον κώδικα με τον οποίο έγινε ο προγραμματισμός του Arduino. 8.3 Προγραμματισμός ONX Το ONX είναι ένα πολύ απλό εργαλείο προγραμματισμού το οποίο απευθύνεται σε συσκευές Android και έχει δημιουργηθεί από την Microsoft. Ο προγραμματισμός βασίζεται σε JavaScript και είναι ένα εργαλείο το οποίο ενθαρρύνει ακόμα και τους μη προγραμματιστές να δημιουργήσουν χρήσιμες εφαρμογές. Μπορούμε εύκολα και απλά να φτιάξουμε ένα σενάριο με την κατάλληλη διασύνδεση ανάμεσα σε Triggers και Action που επιθυμούμε. Αυτόματα δημιουργείτε ένα JavaScript το οποίο αποστέλλεται στο τηλέφωνο και από αυτό το σημείο και μετά κάθε φορά που ενεργοποιείται το έναυσμα(trigger) που έχουμε ορίσει συγκεκριμένη δράση (action) θα εκτελείται. 8.4 Προγραμματισμός Tasker Ο προγραμματισμός του Tasker είναι πολύ απλός έχοντας τα Links του Arduino τα προσθέτουμε διαδοχικά στην κατηγορία Tasks και δίνουμε μια ονομασία σε κάθε Task ανάλογα με τον Pin για να μας διευκολύνει. Από εκεί και πέρα ο χρήστης έχει μία πληθώρα επιλογών για τους κανόνες του που μπορεί πολύ απλά μέσα από το πρόγραμμα να ορίσει.αυτό είναι ένα πλεονέκτημα σε σχέση με το ONX γιατί είναι πολύ φιλικό στον χρήστη και μπορεί μέσα από το κινητό του να τροποποιεί τα σενάρια χωρίς να γνωρίζει κάποια γλώσσα προγραμματισμού. Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος68

69 8.5 Προγραμματισμός Pushing Box To Pushing Box είναι ένας site για ειδοποίησης (Cloud Notifications).Σου προσφέρει μια σειρά από ψηφιακές υπηρεσίες κοινοποίησης των χρηστών όπως μέσω s, Twitter, Toasty, Prowl (notification applications για Windows και Android κινητά). Σου δίνει την δυνατότητα να αποστέλλει προκαθορισμένες ειδοποιήσεις. Για να συνδεθούμε στο Site αυτό θα χρειαστούμε ένα Account στο Gmail. Στην αρχική οθόνη αφού συνδεθούμε παρατηρούμε ότι υπάρχουν 6 κατηγορίες Dashboard, My services,my scenarios,settings, Api,Help. Εμείς θα ασχοληθούμε με τις 3 πρώτες. Η παρακάτω εικόνα μας παρουσιάζει το Dashboard το οποίο περιέχει κάποια στατιστικά χρήσης όπως πόσα σενάρια έχουν εκτελεστεί, πόσα Service και Scenarios έχουν δημιουργηθεί καθώς και το τελευταίο Event που εκτελέστηκε. Για την κατανόηση της παρακάτω εικόνας θα ήταν εύλογο να εξηγήσουμε κάποιες έννοιες. Το Scenario όπως το αποκαλεί το Site είναι τίτλος για την προκαθορισμένη ειδοποίηση στον οποίο έχουμε ορίσει. Με την έννοια Service εννοούμε με ποίον τρόπο έχουμε επιλέξει να μας στέλνει την ειδοποίηση. Εικόνα 26 Pushing Box Services Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος69

70 Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε τα Services τα οποία μας δίνει την δυνατότητα το Site για τις ειδοποιήσεις. Μερικά από αυτά είναι η ειδοποίηση μέσω μέσω Post στο Twitter καθώς και κάποιες γνωστές εφαρμογές ειδοποιήσεων για τις διαφορές πλατφόρμες και λειτουργικά. Εικόνα 27 Δυνατότητες ειδοποίησης Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος70

71 Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε τα σενάρια τα οποία έχουμε δημιουργήσει καθώς και τις επιλογές που μα δίνονται για την επεξεργασία και το τεστ των σεναρίων. Εικόνα 28 Σενάρια υλοποίησης Αδαμόπουλος-Κιτσούλης-Πάγκος71

Εισαγωγή στο KNX. Ανακαλύψτε το KNX

Εισαγωγή στο KNX. Ανακαλύψτε το KNX Εισαγωγή στο KNX Ανακαλύψτε το KNX Συμβατική εγκατάσταση Κάθε λειτουργία απαιτεί ένα ή περισσότερα καλώδια για να πραγματοποιηθεί Πολλές λειτουργίες = πολλά καλώδια Κάθε λειτουργία πρέπει να έχει μελετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος με Μικροϋπολογιστές Εργαστήριο ενσωματωμένων συστημάτων

Έλεγχος με Μικροϋπολογιστές Εργαστήριο ενσωματωμένων συστημάτων Εργαστήριο ενσωματωμένων συστημάτων Παρουσίαση 1: Εισαγωγή στα ενσωματωμένα συστήματα (embedded systems) Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου Ενσωματωμένα συστήματα (Embedded Systems) Ενσωματωμένα συστήματα (Embedded

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Α.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πλατφόρμα ανάπτυξης και εφαρμογής κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Raspberry PI 3. Στο σχολείο

Raspberry PI 3. Στο σχολείο Raspberry PI 3 Στο σχολείο Τι είναι το Raspberry PI «Το Raspberry Pi είναι ένας υπολογιστής μεγέθους πιστωτικής κάρτας που συνδέεται στην τηλεόρασή σας και ένα πληκτρολόγιο. Είναι ένας ικανός μικρός υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Μείνετε πάντα σε επαφή

Μείνετε πάντα σε επαφή ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μείνετε πάντα σε επαφή με το σπίτι σας 01 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Βασισμένο στην τεχνολογία Z wave+ Συμβατό με συσκευές που λειτουργούν στο σύστημα IoT - Internet Of Things Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 29 ΝΟΕ, 2016 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αθήνα 29 ΝΟΕ, 2016 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Αθήνα 29 ΝΟΕ, 2016 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Προς, Ο πειραματικός εξοπλισμός αυτής της πρότασης / σ αυτό το αίτημα, θα μας δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 3 Μέτρηση Θερμοκρασίας Σύστημα Ελέγχου Θερμοκρασίας. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 3 Μέτρηση Θερμοκρασίας Σύστημα Ελέγχου Θερμοκρασίας. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 3 Μέτρηση Θερμοκρασίας Σύστημα Ελέγχου Θερμοκρασίας με Θερμοστάτη. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.6: Συσκευές αποθήκευσης

Κεφάλαιο 1.6: Συσκευές αποθήκευσης Κεφάλαιο 1.6: Συσκευές αποθήκευσης 1.6.1 Συσκευές αποθήκευσης Μνήμη τυχαίας προσπέλασης - RAM Η μνήμη RAM (Random Access Memory Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης), κρατεί όλη την πληροφορία (δεδομένα και εντολές)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος Σε αυτό το μάθημα θα μάθετε να: 1. Αναφέρετε τα διάφορα είδη μνήμης και συσκευές που τις περιέχουν. 2. Περιγράφετε τα σημαντικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Β1 κεφ.2 ο «Σο Εσωτερικό του Τπολογιστή»

Ενότητα Β1 κεφ.2 ο «Σο Εσωτερικό του Τπολογιστή» 1 2 1) ΚΟΤΣΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ (computer case): το κύριο κουτί που περικλείει τις βασικές συσκευές του υπολογιστή (επεξεργαστή, αποθήκες, RAM). 2) ΜΗΣΡΙΚΗ (motherboard): η πιο μεγάλη κάρτα πάνω στην οποία βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠIΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠIΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠIΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΟΙΚΟΝOΜΟΥ ΧΑΡΗΣ (6424) ΦΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(6592) ΚΑΜΒΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(7178) 2013-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της εργασίας Ανάλυση Arduino Uno Δημιουργία πληροφορίας Αποστολή και

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγική παρουσίαση του Raspberry Pi και η χρήση του σε συνδυασµό σε την Python και Το Scratch

Σύντοµη εισαγωγική παρουσίαση του Raspberry Pi και η χρήση του σε συνδυασµό σε την Python και Το Scratch Σύντοµη εισαγωγική παρουσίαση του Raspberry Pi και η χρήση του σε συνδυασµό σε την Python και Το Scratch Σαλπασαράνης Κωνσταντίνος Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Πληροφορικής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε:

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Ενότητα 2.6 Κεφάλαιο 2 ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αιτιολογείτε την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης κάθε είδους αυτοματισμού. Να διακρίνετε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Το υπολογιστικό σύστημα Η εξέλιξη του ανθρώπου πραγματοποιήθηκε χάρη στην ικανότητά στον χειρισμό εργαλείων.

Κεφάλαιο Το υπολογιστικό σύστημα Η εξέλιξη του ανθρώπου πραγματοποιήθηκε χάρη στην ικανότητά στον χειρισμό εργαλείων. Α Γενικού Λυκείου Κεφάλαιο 1 1.1 Το υπολογιστικό σύστημα Η εξέλιξη του ανθρώπου πραγματοποιήθηκε χάρη στην ικανότητά στον χειρισμό εργαλείων. Ιδιαίτερη θέση έχουν οι Υπολογιστικές συσκευές. Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ - CPU Μπακρατσάς Γιώργος geback007@yahoo.gr Δεκέμβριος, 2014 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ... 4 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ

ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ ΤΜΗΜΑ Β4 Έξυπνο Σπίτι ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΡΕΤΖΕΠΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΡΓΕΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΟΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ ΤΜΗΜΑ Β4 Έξυπνο Σπίτι Ο σύγχρονος τρόπος ζωής δημιουργεί διαρκώς νέες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1η. Εισαγωγή στην Πληροφορική

Ενότητα 1η. Εισαγωγή στην Πληροφορική Ενότητα 1η Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Τι είναι Πληροφορική Ένας σύντομος ορισμός για το τι είναι πληροφορική είναι ο παρακάτω: όλα εκείνα που χρειάζεται κανείς για να παράγει, να οργανώνει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

Λιβανός Γιώργος Εξάμηνο 2017Β

Λιβανός Γιώργος Εξάμηνο 2017Β Λιβανός Γιώργος Εξάμηνο 2017Β Υπολογιστικό σύστημα Υλικό (hardware) Λογισμικό (Software) Ολοκληρωμένα κυκλώματα, δίσκοι, οθόνη, κλπ. Λογισμικό συστήματος Προγράμματα εφαρμογών Χρειάζονται ένα συντονιστή!!!

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και υλοποίηση μια έξυπνης ενσωματωμένης κεντρικής μονάδας συναγερμού IP

Σχεδιασμός και υλοποίηση μια έξυπνης ενσωματωμένης κεντρικής μονάδας συναγερμού IP Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών http://arch.icte.uowm.gr Σχεδιασμός και υλοποίηση μια έξυπνης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Οδηγώντας ένα Ρομποτικό Αυτοκίνητο με το WiFi. Η Ασύρματη Επικοινωνία, χρησιμοποιώντας

Πτυχιακή Εργασία Οδηγώντας ένα Ρομποτικό Αυτοκίνητο με το WiFi. Η Ασύρματη Επικοινωνία, χρησιμοποιώντας Βασικές Έννοιες Πτυχιακή Εργασία 2015 Οδηγώντας ένα Ρομποτικό Αυτοκίνητο με το WiFi. Σχεδίαση Συστήματος Πραγματικής Εφαρμογής (Prototyping). Η Ασύρματη Επικοινωνία, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο WiFi.

Διαβάστε περισσότερα

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Bread Online Σχεδιασμός και μετατροπή μιας απλής οικιακής συσκευής σε επαναπρογραμματιζόμενη συσκευή IP Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές μικροελεγκτών

Εφαρμογές μικροελεγκτών Μικροελεγκτές Έναν ορισμό που θα μπορούσαμε να δώσουμε για τους μικροελεγκτές είναι ο εξής: Μικροελεγκτής είναι ένα προγραμματιζόμενο ολοκληρωμένο κύκλωμα το οποίο διαθέτει επεξεργαστή, μνήμη, διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματος κλιμακοστασίου με τη χρήση PLC. 1 Θεωρητικό μέρος

Αυτόματος κλιμακοστασίου με τη χρήση PLC. 1 Θεωρητικό μέρος Αυτόματος κλιμακοστασίου με τη χρήση PLC Σε αυτή την άσκηση θα δούμε τη λειτουργία αυτοματοποίησης φωτισμού, ενός κλιμακοστασίου τεσσάρων επιπέδων οικοδομής. Θα δούμε τι περιλαμβάνει και τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.5: Τα βασικά μέρη ενός υπολογιστή

Κεφάλαιο 1.5: Τα βασικά μέρη ενός υπολογιστή Κεφάλαιο 1.5: Τα βασικά μέρη ενός υπολογιστή 1.5.1 Ανάλυση των μερών ενός υπολογιστή Μονάδα συστήματος Είναι το κουτί του υπολογιστή το οποίο φαίνεται αρκετά συμπαγές, αλλά στην πραγματικότητα αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Η πρωτοποριακή υπηρεσία για απόλυτο έλεγχο στο χώρο σας! powered by

Η πρωτοποριακή υπηρεσία για απόλυτο έλεγχο στο χώρο σας! powered by Η πρωτοποριακή υπηρεσία για απόλυτο έλεγχο στο χώρο σας! O χώρος σας, όπως δεν τον έχετε φανταστεί ξανά! Το σπίτι σας είναι ο χώρος που ζείτε και θέλετε να είναι άνετο, ασφαλές, λειτουργικό και να προφυλάσσει

Διαβάστε περισσότερα

Η πρωτοποριακή υπηρεσία για απόλυτο έλεγχο στο χώρο σας! powered by

Η πρωτοποριακή υπηρεσία για απόλυτο έλεγχο στο χώρο σας! powered by Η πρωτοποριακή υπηρεσία για απόλυτο έλεγχο στο χώρο σας! O χώρος σας, Οφέλη όπως δεν τον έχετε φανταστεί ξανά! Άνεση στην καθημερινότητα Ασφάλεια, έλεγχος και προστασία Διαμορφώστε την ατμόσφαιρα του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ελέγχου Ρολών. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC

Βασικές Αρχές Ελέγχου Ρολών. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC Εκπαιδευτικό κέντρο ISC July 2010 > Ρολά / Περσίδες Περιεχόμενα Έλεγχος ρολών - πλεονεκτήματα Τρόποι Ελέγχου Ρολών Ρολά στο σπίτι Ρολά στο γραφείο Ανασκόπηση προσφοράς της Schneider Electric 2 > Ρολά /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Υπολογιστής Συνοπτικό λεξικό Οξφόρδης -> «ηλεκτρονική υπολογιστική μηχανή»

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ Η Ρομποτική είναι ο κλάδος της επιστήμης που κατασκευάζει και μελετά μηχανές που μπορούν να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο στην εκτέλεση μιας εργασίας. Tι είναι το ΡΟΜΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Instabus Technology Systems. Παρουσίαση Instabus KNX

Instabus Technology Systems. Παρουσίαση Instabus KNX Instabus Technology Systems Παρουσίαση Instabus KNX Τι είναι το Instabus Το σύστημα Instabus αποτελεί τη νέα προηγμένη τεχνική ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που συνδυάζει όλες τις ηλεκτρικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Arduino Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα

Εφαρμογές Arduino Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα Εφαρμογές Arduino Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα 1ο ΕΠΑΛ Περάματος 7ο ΕΚ Πειραιά Πλακέτα Arduino Το 2005 oι Massimo Banzi και David Cueartielles στο Ivrea Δημιουργούν την υπολογιστική πλατφόρμα Arduino.

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις : Χρήστος Μουρατίδης. Κάντε κλικ για έναρξη

Σημειώσεις : Χρήστος Μουρατίδης. Κάντε κλικ για έναρξη Σημειώσεις : Χρήστος Μουρατίδης Κάντε κλικ για έναρξη Γενική εικόνα Στο σχήμα βλέπουμε μία γενική εικόνα του εσωτερικού της Κεντρική Μονάδας του υπολογιστή: Τροφοδοτικό Είναι μία ηλεκτρική μικροσυσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17 A/A Τίτλος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα 1 Οπτικές ίνες Εφαρμογές στην Τηλεπικοινωνίες (Optical fibers - Applications in Telecommunications) 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Αρχιτεκτονική Η/Υ ΗΜΟΣ ΜΠΟΛΑΝΑΚΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Αρχιτεκτονική Η/Υ ΗΜΟΣ ΜΠΟΛΑΝΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θέµατα ❸Συστήµατα Η/Υ (αναφορά) ❸Γλώσσα υπολογιστών ❸Γλώσσες προγραµµατισµού (low-high level) ❸Low level VS high level programming ❸Βασικά µέρη Η/Υ ❸Μικροϋπολογιστές (µc µp) ❸Αρχιτεκτονική µικροελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γενικό διάγραμμα υπολογιστικού συστήματος Γενικό διάγραμμα υπολογιστικού συστήματος - Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού 1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού Προϋποθέσεις Το εργαστήριο αυτό προϋποθέτει το διάβασμα και χρήση των εξής: Αρχείο mcbstr9.chm HTML, που δίδεται με τα υπόλοιπα αρχεία του εργαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1 1.1.1 Αναλογικά σήματα 1 1.1.2 Οι αντιστάσεις 3 1.1.3 Οι πυκνωτές 7 1.1.4 Τα πηνία 11 1.1.5 Οι δίοδοι 13 1.1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚH ΓΙΑ ΤΗΝ ΤEΧΝΗ Η ΕΞAΜΗΝΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚH ΓΙΑ ΤΗΝ ΤEΧΝΗ Η ΕΞAΜΗΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚH ΓΙΑ ΤΗΝ ΤEΧΝΗ Η ΕΞAΜΗΝΟ ΑΜΑΛIΑ ΦΩΚA ΕΠIΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓHΤΡΙΑ Περιεχόμενο Μαθήματος 2 Arduino Τι είναι το Arduino; 3 μικρή συσκευή (μικροεπεξεργαστής) που συνδέεται με USB στον υπολογιστή μια πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Εργασία 2013 Προγραμματίζοντας τον Arduino στη C Μέρος Α : Υλικά

Εξαμηνιαία Εργασία 2013 Προγραμματίζοντας τον Arduino στη C Μέρος Α : Υλικά Σκοπός Εξαμηνιαία Εργασία 2013 Προγραμματίζοντας τον Arduino στη C Μέρος Α : Υλικά Μικροελεγκτές Πλακέτα Arduino Προσομοίωση Μικροελεγκτών Προγραμματισμός Μικροελεγκτών στη C. 7.1 ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ ΣΧΟΛΗ Ι.Ε.Κ ΔΕΛΤΑ. ΟΝΟΜΑ: Σταύρος Κυριάκου, Γιάννης Καραγιαννίδης. ΜΑΘΗΜΑ: Αυτοματοποιημένες Εγκαταστάσεις ΤΜΗΜΑ: 3Ι-ΑΤΜΟ1

ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ ΣΧΟΛΗ Ι.Ε.Κ ΔΕΛΤΑ. ΟΝΟΜΑ: Σταύρος Κυριάκου, Γιάννης Καραγιαννίδης. ΜΑΘΗΜΑ: Αυτοματοποιημένες Εγκαταστάσεις ΤΜΗΜΑ: 3Ι-ΑΤΜΟ1 ΣΧΟΛΗ Ι.Ε.Κ ΔΕΛΤΑ ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ ΟΝΟΜΑ: Σταύρος Κυριάκου, Γιάννης Καραγιαννίδης ΜΑΘΗΜΑ: Αυτοματοποιημένες Εγκαταστάσεις ΤΜΗΜΑ: 3Ι-ΑΤΜΟ1 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Το Έξυπνο Σπίτι ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ: Δημήτρης Παπαγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 16/11/2011 10:31 (31) καθ. Τεχνολογίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ (ANALOGUE) ΨΗΦΙΑΚΟ (DIGITAL) 16/11/2011 10:38 (38) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμο ς σε Arduino

Προγραμματισμο ς σε Arduino Προγραμματισμο ς σε Arduino Arduino UNO & Innoesys Educational Shield www.devobox.com Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα & Υλικά Κατασκευής Πρωτοτύπων Λέανδρου 79, 10443, Κολωνός +30 210 51 55 513, info@devobox.com

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια με νέα τεχνολογία KNX-ΕΙΒ

Κτίρια με νέα τεχνολογία KNX-ΕΙΒ Κτίρια με νέα τεχνολογία KNX-ΕΙΒ Οι απαιτήσεις των σύγχρονων κτιρίων σε ότι αφορά τις εγκαταστάσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Οι αυξημένες αυτές απαιτήσεις προβάλλονται από τους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac dlan 1200+ WiFi ac 2 dlan 1200+ WiFi ac Υφιστάμενη κατάσταση Οι φορητές συσκευές όλο πληθαίνουν καθημερινά. Όλο και περισσότεροι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε ένα απλό σύστημα Αυτοματισμού Να διακρίνετε ένα Ανοικτό από ένα Κλειστό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5 Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής DC Κινητήρα. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του Arduino IDE

Εγκατάσταση του Arduino IDE ΑΣΠΑΙΤΕ Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Πώς να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Ανάπτυξης (IDE), για το προγραμματισμό του Arduino. Χρησιμοποιώντας το

Διαβάστε περισσότερα

Σχολ.έτος Κεφάλαιο 5 ο Γνωριμία με το Λογισμικό του Υπολογιστή.

Σχολ.έτος Κεφάλαιο 5 ο Γνωριμία με το Λογισμικό του Υπολογιστή. Σχολ.έτος 2015-16 Κεφάλαιο 5 ο Γνωριμία με το Λογισμικό του Υπολογιστή. Διδακτικοί στόχοι Στο τέλος της διδακτικής ώρας οι μαθητές θα πρέπει : Να εξηγούν τις έννοιες πρόγραμμα, λογισμικό υπολογιστή. Να

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19 Ενότητα1 Υλικό Λογισμικό και Εφαρμογές Κεφ1: Υλικό Υπολογιστών - Hardware Τι ονομάζουμε υλικό υπολογιστών; Με τον όρο υλικό (hardware) αναφερόμαστε σε οτιδήποτε έχει μια φυσική-υλική υπόσταση σε ένα υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

BEGINNING WITH RASPBERRY PI

BEGINNING WITH RASPBERRY PI BEGINNING WITH RASPBERRY PI ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩς LinkedIn: Kyriakos Giannakis #Fosscomm2016 ΤΙ ΕΙΝΑΙ; Το Raspberry Pi είναι μια σειρά από Barebone, single-board PCs, σχεδιασμένα και

Διαβάστε περισσότερα

Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Χρήστος Ρέτσας 1

Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Χρήστος Ρέτσας 1 Το εσωτερικό του Υπολογιστή Χρήστος Ρέτσας 1 Περιφερειακές (εξωτερικές) συσκευές Κεντρική Μονάδα 2 Που είναι ηκεντρική Μονάδα; Φορητός H/Y (laptop, netbook) Χρήστος Ρέτσας 3 Που είναι ηκεντρική Μονάδα;

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 2 USB και Σειριακή Επικοι- νωνία Σ Σειριακή Επικοινωνία

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 2 USB και Σειριακή Επικοι- νωνία Σ Σειριακή Επικοινωνία Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 2 USB και Σειριακή Επικοινωνία. Σειριακή Επικοινωνία USB Σύνδεση / Πρωτόκολλο Σκοπός Εντολή επιλογής (if) Εντολή Επανάληψης (while) Πίνακες 1 Μέρος Α : Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Μαλούτα Θεανώ Σελίδα 1

Μαλούτα Θεανώ Σελίδα 1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε υλικό και τι λογισμικό ενός υπολογιστικού συστήματος; 2. Τι είναι α) η μητρική πλακέτα ( motherboard), β) η κεντρική μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 2. Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων. Συστήματα Πραγματικών Εφαρμογών. Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα

Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 2. Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων. Συστήματα Πραγματικών Εφαρμογών. Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα Σκοπός Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ. Ψηφιακά Αντικείμενα Μικροελεγκτής Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων Συστήματα Πραγματικών Εφαρμογών Νέα Ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Τι είναι η πληροφορική ; Η πληροφορική είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με τη συλλογή, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη μετάδοση των πληροφοριών. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας (BEMS)

Διαχείριση Ενέργειας (BEMS) Διαχείριση Ενέργειας (BEMS) Τα τελευταία χρόνια με την εισαγωγή της πληροφορικής στο πεδίο των αυτοματισμών έγιναν αρκετά δημοφιλή τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας (Building Energy Management Systems

Διαβάστε περισσότερα

Σαχπατζίδης Αβραάμ Καθηγητής Πληροφορικής Π.Ε 20

Σαχπατζίδης Αβραάμ Καθηγητής Πληροφορικής Π.Ε 20 Σαχπατζίδης Αβραάμ Καθηγητής Πληροφορικής Π.Ε 20 Master of Arts (M.A) in "Gender, New Forms of Education, New Forms of Employment and New Technologies in the Information Age". Top???????????? μ?????????????

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας.

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας. Δεδομένα Πληροφορίες Δεδομένα: Μια ομάδα από σύμβολα, αριθμούς, λέξεις που αντιπροσωπεύουν κάτι και θα χρησιμοποιηθούν σε μια επεξεργασία. Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE)

ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Υλικό, Λογισμικό, Τεχνολογία Πληροφοριών 2. Κύρια Μέρη Ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 3. Κατηγορίες Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 4. Συγκριτικός Πίνακας Διαφόρων Τύπων Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 1 : Οργάνωση και Αρχιτεκτονική υπολογιστών Καρβούνης Ευάγγελος Εισαγωγή Τεράστια ποικιλία προϊόντων ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Τα τμήματα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι: 1. Επεξεργαστής 2. Μνήμη RAM και ROM 3. Κάρτα γραφικών 4. Μητρική Πλακέτα 5. Σκληρός Δίσκος 6. DVD / Blue Ray 7. Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Have some raspberries for a school snack

Have some raspberries for a school snack Have some raspberries for a school snack Συστατικά Κατανάλωση Δημιουργικότητα Βαρετή Δυσνόητη Απόμακρη Όλα τα παραπάνω Πρέπει να ξέρεις να χρησιμοποιείς Πρέπει να ξέρεις να χειρίζεσαι Πρέπει να ξέρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ (ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧ.Τ.) ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α.Π.: ΔΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ («EGG BOX»)

ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ (ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧ.Τ.) ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α.Π.: ΔΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ («EGG BOX») ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α.Π.: ΤΑΞΗ ΣΤ ΔΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ («EGG BOX») ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ (ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧ.Τ.) Παιδιά, ας προσπαθήσουμε να λύσουμε το πιο κάτω ΠΡΟΒΛΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το HARDWARE στην σημερινή εποχή; Σελίδα 3 Το καθένα από αυτά σε τι χρησιμεύει; Σελίδα 4

Τι είναι το HARDWARE στην σημερινή εποχή; Σελίδα 3 Το καθένα από αυτά σε τι χρησιμεύει; Σελίδα 4 H A R D W A R E Τι είναι το HARDWARE στην σημερινή εποχή; Σελίδα 3 Το καθένα από αυτά σε τι χρησιμεύει; Σελίδα 4 Επεξεργαστής Σελίδα 4 Κύρια μνήμη Σελίδα 5 Κάρτα γραφικών Σελίδα 5 Οθόνη Σελίδα 6 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑPP

ΕΞΥΠΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑPP ΕΞΥΠΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑPP ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΤΕ... 2 ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ!!! 3 Η εφαρμογή για κινητά είναι πολύ φιλική παρέχοντας στον χρήστη του συστήματος συναγερμού τις εξής

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3.2: Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

Μάθημα 3.2: Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Κεφάλαιο 3 ο Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Μάθημα 3.: Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο θα μπορείς: Να σχεδιάζεις την εσωτερική δομή της ΚΜΕ και να εξηγείς τη λειτουργία των επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Κάθε εξάρτημα έχει ειδικό ρόλο στη λειτουργία του υπολογιστή. Όλα όμως έχουν σχεδιαστεί, για να συνεργάζονται,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.4: Εργασία με εικονίδια

Κεφάλαιο 2.4: Εργασία με εικονίδια Κεφάλαιο 2.4: Εργασία με εικονίδια 2.4.1 Συχνότερα εμφανιζόμενα εικονίδια των Windows Τα πιο συνηθισμένα εικονίδια, που μπορεί να συναντήσουμε, είναι: Εικονίδια συστήματος: Τα Windows εμφανίζουν τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Lab 1: Experimenting on Arduino & AI Sense

Lab 1: Experimenting on Arduino & AI Sense Lab 1: Experimenting on Arduino & AI Sense 1. Εισαγωγή A. Arduino Robokit Το Robokit, όπως και όλες οι πλακέτες τύπου Arduino, λειτουργεί χάρη σε έναν μικροελεγκτή. Ως μικροελεγκτή μπορούμε να φανταστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PICAXE 18M2

ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PICAXE 18M2 ΘΕΜΑ : ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PICAXE 18M2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ:? περίοδος Οι μικροελεγκτές είναι υπολογιστές χωρίς περιφερειακά, σε ολοκληρωμένα κυκλώματα. Μπορούν να συνδυάσουν αρκετές από τις βασικές λειτουργίες άλλων ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 45005/2015 στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΑ. (Είναι οι σκέψεις και οι πράξεις που κάνουμε για να λυθεί το πρόβλημα) ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΑ. (Είναι οι σκέψεις και οι πράξεις που κάνουμε για να λυθεί το πρόβλημα) ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ Μάθημα: Ενότητα: Πληροφορική Α' Γυμν. Το Υλικό του Υπολογιστή ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Είναι τα στοιχεία που δίνουμε για λυθεί το πρόβλημα) ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΑ (Είναι οι σκέψεις και οι πράξεις που

Διαβάστε περισσότερα

Φουκαράκη Χρυσούλα - ΓΕΛ Γαζίου

Φουκαράκη Χρυσούλα - ΓΕΛ Γαζίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φουκαράκη Χρυσούλα - ΓΕΛ Γαζίου Υπολογιστικά συστήματα σχεδιάστηκαν για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και βοηθούν στη συνολική πρόοδο της τεχνολογίας Φουκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου... Περιεχόµενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31 93 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή... 37 94 Συσκευές εισόδου...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΟΝΟΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΒΟΥΡΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Μ: 30086 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ: 33359 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT)

Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT) Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT) Τι είναι Είσοδος και τι Έξοδος Με τον όρο Είσοδο (Input) αναφερόμαστε στη ροή δεδομένων προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), ενώ με τον όρο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοματισμοί και Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου. Ενότητα 3 Προγραμματισμός του PLC

Αυτοματισμοί και Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου. Ενότητα 3 Προγραμματισμός του PLC Αυτοματισμοί και Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ενότητα 3 Προγραμματισμός του PLC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 Προγραμματισμός ενός PLC. 3.1 Γλώσσες προγραμματισμού των PLC. 3.2 Συσκευές προγραμματισμού των PLC. 3.3 Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 1 : Οργάνωση και Αρχιτεκτονική υπολογιστών Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VER.DATE: 10/04/2014 -I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ η φιλοσοφία To σύστημα ελέγχου WAGO έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ευκολία στην σχεδίαση και στην εκτέλεση ενός project

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info/ Σύγχρονο Λειτουργικό Σύστημα - ΛΣ Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Λειτουργικά Συστήματα Β ΕΠΑΛ

Κεφάλαιο 3 Λειτουργικά Συστήματα Β ΕΠΑΛ Κεφάλαιο 3 Λειτουργικά Συστήματα Β ΕΠΑΛ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT) Τι είναι Είσοδος και τι Έξοδος Με τον όρο Είσοδο (Input) αναφερόμαστε στη ροή δεδομένων προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από την αρχιτεκτονική των μικροϋπολογιστών

Στοιχεία από την αρχιτεκτονική των μικροϋπολογιστών Στοιχεία από την αρχιτεκτονική των μικροϋπολογιστών Η επεξεργασία των δεδομένων ακολουθεί μια στερεότυπη διαδρομή: τα δεδομένα εισάγονται στο υπολογιστικό σύστημα, υφίστανται μια ορισμένη επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Υλοποίηση δικτύου ασύρματης ραδιοεπικοινωνίας μεταξύ δύο ενσωματωμένων κόμβων (κόμβος ταυτοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις στο μάθημα «Συντήρηση Η/Υ»

Σημειώσεις στο μάθημα «Συντήρηση Η/Υ» Σημειώσεις στο μάθημα «Συντήρηση Η/Υ» Β Τάξη ΕΠΑ.Λ. Τομέας Πληροφορικής 1. Εισαγωγή Υπολογιστικό Σύστημα Ο υπολογιστής είναι μία συσκευή η λειτουργία της οποίας βασίζεται στην τεχνολογία των ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας Ακαδημαϊκό Έτος 2017/2018. Γεωργία Καπιτσάκη (Επίκουρη Καθηγήτρια)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας Ακαδημαϊκό Έτος 2017/2018. Γεωργία Καπιτσάκη (Επίκουρη Καθηγήτρια) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας Ακαδημαϊκό Έτος 2017/2018 Γεωργία Καπιτσάκη (Επίκουρη Καθηγήτρια) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Φορτίων Περίληψη Πως σχεδιάζουμε μία ηλεκτρική εγκατάσταση? Ξεκινώντας από τα αρχιτεκτονικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Είναι το «μυαλό» του υπολογιστή μας. Αυτός κάνει όλους τους υπολογισμούς και τις πράξεις. Έχει δική του ενσωματωμένη μνήμη, τη λεγόμενη κρυφή

Είναι το «μυαλό» του υπολογιστή μας. Αυτός κάνει όλους τους υπολογισμούς και τις πράξεις. Έχει δική του ενσωματωμένη μνήμη, τη λεγόμενη κρυφή 1 Είναι το «μυαλό» του υπολογιστή μας. Αυτός κάνει όλους τους υπολογισμούς και τις πράξεις. Έχει δική του ενσωματωμένη μνήμη, τη λεγόμενη κρυφή μνήμη(cache). Η cache είναι πολύ σημαντική, πολύ γρήγορη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ "ΕΞΥΠΝΟ" ΣΠΙΤΙ. Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος

ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ. Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος ΤΟ "ΕΞΥΠΝΟ" ΣΠΙΤΙ Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος Διευθύνων Διευθύνων Σύμβουλος Σύμβουλος SPECTRUM SPECTRUM Α.Τ.Ε.Ε. Α.Τ.Ε.Ε. Γιατί Έξυπνο Σπίτι; Μέγιστηδυνατήεξοικονόμησηενέργειας-

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα