ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που εκδίδει την υπηρεσία Alpha e-statements (εφεξής «Υπηρεσία»), με την οποία μπορεί να αποκτά πρόσβαση στους μηνιαίους λογαριασμούς της κάρτας του με ηλεκτρονικά μέσα. Προϋπόθεση χρήσεως της Υπηρεσίας είναι η εγγραφή του Πελάτη σε αυτή, αποδεχόμενος ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσης, κατόπιν προσεκτικής αναγνώσεώς τους. 1. Αποδοχή όρων 1.1. Οι παρόντες όροι διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας Alpha e-statements. Εγγραφή στην Υπηρεσία τεκμαίρεται ως αποδοχή των παρόντων όρων Για τη χρήση της Υπηρεσίας εφαρμόζονται οι παρόντες όροι, καθώς και οι όροι της συμβάσεως για την έκδοση της κάρτας Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε αντίθεση μεταξύ των παρόντων όρων και των όρων συμβάσεως της κάρτας, υπερισχύουν οι τελευταίοι. 2. Εγγραφή 2.1. Για να εγγραφεί ο Πελάτης στην Υπηρεσία πρέπει να παράσχει στην Τράπεζα συγκεκριμένες πληροφορίες για την ταυτοποίηση των στοιχείων του (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως, τηλέφωνο επικοινωνίας, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητος ή Αριθμό Φορολογικού Μητρώου) και της κάρτας του (αριθμός, ημερομηνία λήξεως και τριψήφιος κωδικός ασφαλείας) που θα του ζητηθούν κατά τη διαδικασία εγγραφής του, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες και συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή του. Οι πληροφορίες που θα παρασχεθούν, οι οποίες θα πρέπει να είναι ακριβείς και αληθείς, θα ελεγχθούν από την Τράπεζα Κατά τη διαδικασία εγγραφής θα ζητηθεί από τον Πελάτη να επιλέξει ένα όνομα χρήστη (username), έναν κωδικό εισόδου (password), (εφεξής «Προσωπικοί Κωδικοί»), καθώς και μία ηλεκτρονική διεύθυνση ( ), στην οποία η Τράπεζα θα αποστείλει το ηλεκτρονικό μήνυμα ενεργοποιήσεως της Υπηρεσίας (πιο κάτω υπό 2.4.) και σε μηνιαία βάση θα αποστέλλει τα ηλεκτρονικά μηνύματα ενημερώσεως για την έκδοση των λογαριασμών (πιο κάτω υπό 4.2.). 1

2 Η συνδυασμένη χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού εισόδου εξατομικεύουν τον Πελάτη, ισοδυναμούν και επιφέρουν τα ίδια έννομα αποτελέσματα με αυτά της ιδιόχειρης υπογραφής του Εγγραφή στην Υπηρεσία συνεπάγεται την κατάργηση της αποστολής του έγγραφου μηνιαίου λογαριασμού από την Τράπεζα στον Πελάτη, ο οποίος θα ενημερώνεται πλέον αποκλειστικά μέσω της Υπηρεσίας, μέσω του αναρτημένου στο Λογαριασμό ηλεκτρονικού επίσημου αντιγράφου του Μετά τον έλεγχο και την επιβεβαίωση των πληροφοριών, θα αποσταλεί στον Πελάτη ένα ηλεκτρονικό μήνυμα ( ) ενεργοποιήσεως της Υπηρεσίας. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση, ακολουθώντας τις οδηγίες του μηνύματος, να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του στην Υπηρεσία (εφεξής «Λογαριασμός»). Σε διαφορετική περίπτωση και με την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, ο Πελάτης διαγράφεται αυτόματα από την Υπηρεσία Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση για εγγραφή στην Υπηρεσία στην περίπτωση που οι παρασχεθείσες πληροφορίες για τα προσωπικά στοιχεία του Πελάτη και της κάρτας του δεν είναι ακριβείς, αληθείς, επαρκείς ή για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να ελεγχθούν και να επιβεβαιωθούν Ηλεκτρονική πρόσβαση στο Λογαριασμό είναι δυνατή και μέσω της υπηρεσίας Alpha Web Banking. Κάτοχος, ο οποίος είναι ήδη χρήστης της υπηρεσίας Alpha Web Banking, έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει και την Υπηρεσία Αlpha e-statements για τις κάρτες που έχει δηλωμένες στο προφίλ του. Στην περίπτωση αυτή ο Κάτοχος, ενεργοποιώντας την ηλεκτρονική αποστολή ειδοποιήσεων για την έκδοση των λογαριασμών του (notification mail) μέσω της αντίστοιχης σελίδας του Αlpha Web Banking, θα έχει εφεξής πρόσβαση σε όλες τις κατωτέρω υπό 4.1. πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τη χρήση των δηλωμένων στην Υπηρεσία καρτών του. 3. Πεδίο Εφαρμογής 3.1. Η Υπηρεσία προσφέρεται για τις κάρτες εκδόσεως της Τραπέζης. Τα είδη των καρτών που συμμετέχουν στην υπηρεσία ανακοινώνονται από την Τράπεζα στο διαδικτυακό της τόπο. Σε περίπτωση που ο Πελάτης προσπαθήσει να εγγραφεί στην υπηρεσία με είδος κάρτας που δεν εντάσσεται στην υπηρεσία Alpha e-statements, θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα στην οθόνη του. 2

3 Ο κάτοχος πρόσθετης κάρτας μπορεί να εγγραφεί στην Υπηρεσία μόνο μέσω του κατόχου της κύριας κάρτας, ο οποίος μέσω του Λογαριασμού του μπορεί να ενεργοποιήσει την Υπηρεσία και για την πρόσθετη κάρτα, χωρίς όμως να δημιουργηθεί ξεχωριστός λογαριασμός αναφορικά με την πρόσθετη κάρτα και χωρίς να μπορεί ο κάτοχος αυτής να έχει πρόσβαση στους μηνιαίους λογαριασμούς που εκδίδονται από κοινού τόσο για τις οφειλές του κατόχου της κύριας όσο και της πρόσθετης κάρτας. Αυτό συνεπάγεται ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα ενημερώσεως για την έκδοση των λογαριασμών (πιο κάτω υπό 4.2.) αποστέλλονται σε μηνιαία βάση αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του κατόχου της κυρίας κάρτας, ο οποίος, με την είσοδό του στο Λογαριασμό του, μπορεί να αναγνώσει το αρχείο pdf, στο οποίο περιλαμβάνονται τόσο οι οφειλές της κύριας κάρτας του, όσο και της μίας ή περισσότερων πρόσθετων καρτών του Ο κάτοχος πρόσθετης κάρτας αφενός δεν μπορεί να ενεργοποιήσει την Υπηρεσία για την κάρτα του, ακόμη και αν έχει εγγραφεί στην Υπηρεσία και διαθέτει δικό του Λογαριασμό για άλλες κάρτες εκδόσεως της Τραπέζης που του έχουν χορηγηθεί, αφετέρου δεν μπορεί να λαμβάνει, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ηλεκτρονικά ενημερωτικά μηνύματα για τις οφειλές του που απορρέουν από την κάρτα αυτή, για τις οποίες και ενημερώνεται μόνο ο κάτοχος της κύριας κάρτας, ο οποίος και παραμένει υπόχρεος για την έγκαιρη και προσήκουσα εξόφλησή τους Η Υπηρεσία εφαρμόζεται και στις εταιρικές κάρτες, με αποτέλεσμα να αποκτά πρόσβαση στην ηλεκτρονική ενημέρωση για τους λογαριασμούς των καρτών της εταιρίας τόσο ο εκπρόσωπος, που έχει ορίσει η εταιρία, για το σύνολο των λογαριασμών των εταιρικών καρτών, όσο και ο κάτοχος που κατέχει και χρησιμοποιεί την κάθε εταιρική κάρτα. Στη τελευταία περίπτωση, όμως, ο κάτοχος πρέπει να έχει ήδη δικό του ξεχωριστό Λογαριασμό στην Υπηρεσία για τις προσωπικές του κάρτες Στην Υπηρεσία δεν εντάσσονται κάρτες, οι συμβάσεις χορηγήσεως των οποίων έχουν καταγγελθεί. 4. Λειτουργία της υπηρεσίας 4.1. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής και ενεργοποιήσεως της Υπηρεσίας (παραπάνω υπό 2.4.), διακόπτεται η ταχυδρομική αποστολή λογαριασμών στον Πελάτη, ο οποίος εφεξής αποκτά πρόσβαση στους λογαριασμούς της κάρτας 3

4 του που αφορούν το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών. Ο Πελάτης θα μπορεί να δει όλες τις κινήσεις που έχει πραγματοποιήσει μετά την έκδοση του τελευταίου εκκαθαριστικού του μέχρι και το χρόνο εισόδου του στην Υπηρεσία. Σε περιπτώσεις μάλιστα πιστωτικών καρτών και καρτών διευκολύνσεως επισημαίνεται ότι ο Πελάτης, ακολουθώντας την κατωτέρω υπό 4.2. διαδικασία, θα μπορεί συνοπτικά να δει, πέραν των ανωτέρω, και το όριο της κάρτας του, το χρεωστικό του υπόλοιπο, το διαθέσιμο υπόλοιπό του, την ελάχιστη μηνιαία καταβολή του και την ημερομηνία πληρωμής του λογαριασμού του Αναλυτικότερα, ο Πελάτης που έχει εγγραφεί και ενεργοποιήσει την Υπηρεσία θα λαμβάνει σε μηνιαία βάση ενημερωτικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει (πιο πάνω υπό 2.2.) που θα τον πληροφορεί για την έκδοση του λογαριασμού της κάρτας του και την ημερομηνία πληρωμής της. Κατόπιν, ο Πελάτης ακολουθώντας τον υποδεικνυόμενο από το ενημερωτικό υπερσύνδεσμο (link), θα οδηγείται στον Λογαριασμό του, όπου με την εισαγωγή των προσωπικών κωδικών του, θα εμφανίζεται ο λογαριασμός της κάρτας του σε τύπο ηλεκτρονικού αρχείου, που δεν επιδέχεται τροποποιήσεις και μεταβολές (αρχείο pdf). Για την ανάγνωση, αποθήκευση ή εκτύπωση του λογαριασμού, ο Πελάτης πρέπει να διαθέτει το λογισμικό πρόγραμμα Acrobat Reader Ο Πελάτης λαμβάνοντας υπόψη αφενός τον αμιγώς ενημερωτικό χαρακτήρα του μηνύματος της παρ. 4.2 πιο πάνω και αφετέρου ότι οι λογαριασμοί της κάρτας του εκδίδονται και αναρτώνται στον Λογαριασμό του σε μηνιαία βάση, υποχρεούται, εάν μέσα σε 35 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του εκάστοτε προηγούμενου ενημερωτικού μηνύματος, δεν παραλάβει μήνυμα, να το γνωστοποιήσει στην Τράπεζα με κάθε πρόσφορο μέσο και παράλληλα να μεταβεί στον Λογαριασμό του, όπου με την εισαγωγή των Προσωπικών του Κωδικών, θα αποκτήσει πρόσβαση στον αναρτημένο μηνιαίο λογαριασμό της κάρτας του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναρτημένος λογαριασμός, ο Πελάτης το γνωστοποιεί στην Τράπεζα και ειδοποιείται, κατά την παρ ανωτέρω, μόλις καταστεί ο λογαριασμός αυτός διαθέσιμος Οι μαγνητικές εγγραφές που αποτυπώνονται στα συστήματα της Τραπέζης αποτελούν πλήρη απόδειξη για όλα τα μηνύματα που έχουν αποσταλεί, παραδοθεί ή /και αναγνωστεί από τον Πελάτη, καθώς και για τo περιεχόμενό τους, επιτρεπόμενης της ανταποδείξεως. 4

5 5. Δικαιώματα Πελάτη Ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να: (i) προσθέτει οποτεδήποτε στην Υπηρεσία οποιαδήποτε επιπλέον κάρτα έχει εκδοθεί από την Τράπεζα στο όνομά του, με την επιφύλαξη της παρ. 3.1 πιο πάνω, (ii) τερματίσει οποτεδήποτε την Υπηρεσία για μία ή περισσότερες κάρτες, για τις οποίες έχει ενεργοποιήσει την Υπηρεσία. Τερματισμός της Υπηρεσίας συνεπάγεται αυτόματα την απενεργοποίηση της δυνατότητας ηλεκτρονικής προσβάσεως στους μηνιαίους λογαριασμούς της κάρτας, την κατάργηση αποστολής ενημερωτικού στην ηλεκτρονική του διεύθυνση για την έκδοση του λογαριασμού του και την εφεξής ενημέρωσή του με έντυπους μόνο μηνιαίους λογαριασμούς, που θα του αποστέλλονται ταχυδρομικώς. (iii) μεταβάλλει τα στοιχεία επικοινωνίας του ( ) υπό τον αμέσως επόμενο όρο, καθώς και τους ως άνω Προσωπικούς του Κωδικούς, που του επιτρέπουν την πρόσβαση στην Υπηρεσία (username και password). 6. Υποχρεώσεις Δηλώσεις Πελάτη 6.1. Ο Πελάτης υποχρεούται να γνωστοποιήσει άμεσα στην Τράπεζα την μεταβολή των στοιχείων επικοινωνίας του. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο Πελάτης λόγω της μη έγκαιρης ειδοποιήσεώς της για τη μεταβολή των στοιχείων αυτών Ο Πελάτης, γνωρίζοντας ότι η συνδυασμένη χρήση των Προσωπικών του Κωδικών προσδιορίζουν την ταυτότητά του, τον εξατομικεύουν και επιφέρουν τα ίδια έννομα αποτελέσματα με αυτά της ιδιόχειρης υπογραφής του, αναλαμβάνει τη ρητή υποχρέωση να διατηρεί τους Προσωπικούς του Κωδικούς αυστηρά εμπιστευτικούς και να μην τους αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση διαρροής των Προσωπικών του Κωδικών, ο Πελάτης υποχρεούται να τους αλλάξει. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία του Πελάτη, που οφείλεται στην διαρροή των Προσωπικών του Κωδικών Ο Πελάτης φέρει το κόστος εξοπλισμού και σύνδεσής του με το διαδίκτυο και υποχρεούται να διαθέτει το πρόγραμμα Acrobat Reader, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα προσβάσεως στους μηνιαίους λογαριασμούς του, ευθυνόμενος για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η Τράπεζα λόγω κακής χρήσεως της Υπηρεσίας από αυτόν ή δυσλειτουργίας του προσωπικού του εξοπλισμού και λογισμικού. 5

6 6.4. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η χρήση του διαδικτύου στις συναλλαγές εγκυμονεί λόγω της φύσεώς της κινδύνους, όπως ενδεικτικά η αλλοίωση και η υποκλοπή του περιεχομένου και των στοιχείων που μεταφέρονται μέσω διαδικτύου, και δηλώνει ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει τον κίνδυνο αυτό Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι τα ηλεκτρονικά αντίγραφα λογαριασμών του επέχουν θέση έγχαρτης ενημερώσεως, με την αυτή αποδεικτική ισχύ και λειτουργία. 7.Υποχρεώσεις και ευθύνη της Τραπέζης 7.1. H Τράπεζα υποχρεούται να λαμβάνει κάθε εύλογο στη συναλλακτική πρακτική μέτρο, προκειμένου να προστατεύσει το λογισμικό σύστημα συναλλαγών της Υπηρεσίας από ιούς. Ωστόσο η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη, εάν παρά την άσκηση της δέουσας από αυτήν επιμέλειας, προσβληθούν τα συστήματα ή τα αρχεία του Πελάτη από οποιονδήποτε ιό Η Τράπεζα υποχρεούται να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για να επιτευχθεί η ασφαλής μετάδοση των πληροφοριών μέσω διαδικτύου, η ασφαλής πρόσβαση του Πελάτη στην Υπηρεσία και ο περιορισμός τυχόν περιπτώσεων παράνομης χρήσεως της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις αυτές, δεν ευθύνεται σε περίπτωση προσβάσεως τρίτων στις μεταδιδόμενες πληροφορίες, εκτός αν βαρύνεται με πταίσμα H Τράπεζα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο Πελάτης σε περίπτωση δυσλειτουργίας της Υπηρεσίας για λόγους που αποδίδονται ή σχετίζονται με τη λειτουργία του διαδικτύου ή και των τηλεπικοινωνιών, εκτός εάν συντρέχει δόλος ή βαριά αμέλειά της Η Τράπεζα εκπληρώνει την υποχρέωση ενημερώσεως του Πελάτη για τις συναλλαγές και την κίνηση του λογαριασμού της κύριας κάρτας του και των τυχόν κατόχων πρόσθετων καρτών του, με την ανάρτηση του μηνιαίου λογαριασμού της κάρτας του, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι οφειλές από τις τυχόν πρόσθετες κάρτες του στον Λογαριασμό του Πελάτη, για την οποία ο Πελάτης ενημερώνεται με την αποστολή του μηνύματος της παρ. 4.2 πιο πάνω Το ηλεκτρονικό αντίγραφο λογαριασμού, όπως και κάθε άλλη πληροφορία που διατίθεται από την ιστοσελίδα της Τραπέζης, ισοδυναμεί με την εις χείρας παράδοσή τους στον Πελάτη και η Τράπεζα εγγυάται την εγκυρότητά τους. 6

7 8. Γενικοί Όροι 8.1. Η Υπηρεσία παρέχεται χωρίς χρέωση. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει στο μέλλον χρεώσεις για τη χρήση της Υπηρεσίας, αφού προηγουμένως ενημερώσει σχετικά τον Πελάτη Ο Πελάτης παρέχει με τη συναίνεσή του στους παρόντες όρους την ανέκκλητη εξουσιοδότηση στην Τράπεζα να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει για την εγγραφή στην Υπηρεσία, προκειμένου η Τράπεζα να τον ενημερώνει για θέματα που σχετίζονται με την Υπηρεσία, αλλά και για ζητήματα γενικότερης συνεργασίας του με την Τράπεζα Η Τράπεζα δικαιούται να τροποποιεί ή και να καταργεί τους όρους της παρούσης ή και την ίδια την Υπηρεσία, οποτεδήποτε με προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη Η εγγραφή και χρήση της Υπηρεσίας από τον Πελάτη συνεπάγεται την εκ μέρους του ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, οι οποίοι συμπληρώνουν και εξειδικεύουν τους όρους της συμβάσεως για την έκδοση της Κάρτας Ο Πελάτης που επιθυμεί να τερματίσει οποτεδήποτε την Υπηρεσία για μία ή περισσότερες Κάρτες, μπορεί να απενεργοποιήσει τον Λογαριασμό του, είτε μέσω του καναλιού που την ενεργοποίησε (ιστοσελίδα της Υπηρεσίας ή Alpha Web Banking), είτε μέσω της Εξυπηρετήσεως Πελατών της Τραπέζης, στο τηλέφωνο Ο Πελάτης, που επιθυμεί την εγγραφή του κατόχου πρόσθετης κάρτας του και στην υπηρεσία alerts, μπορεί να προβεί στην ενεργοποίησή της, πέρα των αμέσως παραπάνω καναλιών, και μέσω του Λογαριασμού του στην Υπηρεσία, ακολουθώντας τον υποδεικνυόμενο στον ιστότοπο της Υπηρεσίας ειδικό υπερσύνδεσμο (link) για την υπηρεσία alerts. 7

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Contactless Reader). VODAFONE....

Contactless Reader). VODAFONE.... ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Alpha Bank Enter Visa Tap n Pay H ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα»), σε συνεργασία µε τον Πάροχο Κινητής Τηλεφωνίας µε την επωνυµία «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.E.T.»

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Bank Prepaid MasterCard

Alpha Bank Prepaid MasterCard ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Alpha Bank Prepaid MasterCard H ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα») εκδίδει και χορηγεί στον αντισυµβαλλόµενο (στο εξής ο «Κάτοχος»), τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε τον Ν. 2472/1997 και µε την υπ αριθµ. 1/1999 Κανονιστική Πράξη της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) Η Τράπεζα EFG Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA Με τους παρόντες όρους η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») που εδρεύει στην Αθήνα (Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείστε να καταθέτετε την αίτηση συμπληρωμένη μαζί με το ένδικο βοήθημα / μέσο στη Γραμματεία της Ολομελείας ή του αρμοδίου Τμήματος προς την οποία απευθύνεστε ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Eπιχειρήσεις - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5 ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών hellas online 6 9 2 X 2 6 9 VISA X 1 από 5 / / X ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HELLAS ONLINE Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. Λ. Αλεξάνδρας 128, 114 71 Αθήνα ΑΦΜ: 998646157, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ε.ΜΗ.: 7339101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62321/01ΑΤ/Β/07/037 www.cyta.gr Μπορείτε να στείλετε τη συμπληρωμένη αίτησή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Copyright. HSBC Bank plc 09//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα, από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα