ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Π. Φ 80000/οικ.19606/1472 Δ/ΝΣΗ ΚΥΡIΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Βασ. Κουλούρη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Γεν. Δ/νση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών Αγ. Κωνσταντίνου ΑΘΗΝΑ 2. ΤΑΠ-ΔΕΗ Μυλλέρου ΑΘΗΝΑ ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευση του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό σύστημα και συναφεί διατάξει, ρυθμίσει στι εργασιακέ σχέσει» και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 10 και 26. Σα γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 115Α/ δημοσιεύτηκε ο ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό σύστημα και συναφεί διατάξει, ρυθμίσει στι εργασιακέ σχέσει» με τον οποίο εισάγονται ουσιαστικέ μεταβολέ στι προϋποθέσει συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων στα πρώην Ειδικά Ταμεία, ενώ παράλληλα λαμβάνεται μέριμνα για την κατοχύρωση των θεμελιωμένων κατά περίπτωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στα ανωτέρω Ταμεία. Επιπλέον, εισάγονται ρυθμίσει με τι οποίε απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή των φορέων κοινωνική ασφάλιση σε προγράμματα εθελούσια πρόωρη αποχώρηση προσωπικού των επιχειρήσεων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων, θέτουμε υπόψη σα τα παρακάτω:

2 Άρθρο 10 Παρ. 3 : Με τι διατάξει τη παρ. αυτή αυξάνεται από ο απαιτούμενο για συνταξιοδότηση χρόνο ασφάλιση των ασφαλισμένων των (πρώην) Ειδικών Ταμείων που υπήχθησαν στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύρια ασφάλιση από κατά 1 έτο και μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλιση. Επιπλέον, αυξάνεται σταδιακά από και το όριο ηλικία μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτου. Παρατίθεται πίνακα : ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ υπαχθέντε στην ασφάλιση (πλήρη σύνταξη = χωρί μείωση) Παράγραφο 3 ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Σύμφωνα με την παρ. 8 του ίδιου άρθρου, κατά το μεταβατικό διάστημα σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικία και του χρόνου ασφάλιση,ήτοι κατά τα έτη , ο/η ασφαλισμένο /η δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικία και του χρόνου ασφάλιση που ισχύουν κατά το έτο συμπλήρωση των 35 ετών ασφάλιση. Παράδειγμα: έστω ασφαλισμένο που το έτο 2012 είναι 58 ετών και το ίδιο έτο συμπληρώνει 35 έτη ασφάλιση. θα πάρει σύνταξη όταν συμπληρώσει το όριο ηλικία και το χρόνο ασφάλιση που απαιτούνται το 2012 (έτο συμπλήρωση των 35 ετών ασφάλιση ), ήτοι όταν συμπληρώσει 37 έτη ασφάλιση και το 59 ο έτο τη ηλικία. Αν δεν υπήρχε η πρόβλεψη αυτή, ο συγκεκριμένο ασφαλισμένο θα έπρεπε να συμπληρώσει 40 έτη ασφάλιση και το 60ό έτο τη ηλικία. Θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχουν και οι ασφαλισμένοι που μέχρι 31/12/2010 συμπληρώνουν το χρόνο ασφάλιση (δηλαδή στην προκείμενη περίπτωση τα 35 έτη) με προσμέτρηση χρόνων που προβλέπονται

3 στο άρθρο 40 του ν. 2084/92, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώριση υποβληθεί μέχρι Οι ασφαλισμένοι αυτοί συνταξιοδοτούνται με το όριο ηλικία που ισχύει κατά το έτο 2010 (παρ. 18 του άρθρου 10). Παράδειγμα : ασφαλισμένο που το έτο 2010 έχει 34 χρόνια ασφάλιση και το 2012 υποβάλλει αίτηση αναγνώριση ακόμη 1 έτου από στρατιωτική υπηρεσία θα συνταξιοδοτηθεί όταν συμπληρώσει την ηλικία που προβλέπεται το έτο 2010, δηλαδή στο 58 ο έτο τη ηλικία του. Από τη διατύπωση τη διάταξη προκύπτει ότι από αυτήν δεν θίγονται οι ασφαλισμένοι των Ειδικών Ταμείων, που υπήχθησαν στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύρια ασφάλιση μέχρι Γι αυτού εξακολουθεί να ισχύει το πρώτο εδάφιο τη παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3029/2002 και θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότηση με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλιση, ανεξαρτήτω ορίου ηλικία και ανεξαρτήτω πότε θα συμπληρώσουν τα 35 έτη ασφάλιση. Σημειώνεται, επιπλέον, ότι για συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι από ασφαλισμένου των πρώην Ειδικών Ταμείων που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν θίγονται από την παραμονή στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και συνταξιοδοτικέ μεταβολέ που επιφέρει ο νόμο αυτό δεν επηρεάζει τι προϋποθέσει συνταξιοδότηση ούτε τον τρόπο υπολογισμού τη σύνταξή του. (παρ. 7 άρθρου μόνου του ν. 3847/2010 ΦΕΚ Α67) Παρ. 10 : Με τι διατάξει τη παρ. αυτή οι ασφαλισμένοι μετά την σε οποιονδήποτε φορέα κύρια ασφάλιση, πλην ΟΓΑ, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότηση με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλιση και του 60ού έτου τη ηλικία του, συμπεριλαμβανομένου για τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού και του χρόνου ασφάλιση σε οποιονδήποτε ομοειδή φορέα. Έτσι, νέο ασφαλισμένο (δηλαδή υπαχθεί στην ασφάλιση από και εφεξή ) π.χ. στο (πρώην ) ΤΑΠ-ΟΤΕ μπορεί να συνυπολογίσει για τη συμπλήρωση των 40 ετών χρόνο σε οποιονδήποτε άλλο φορέα κύρια ασφάλιση μισθωτών (π.χ. χρόνο ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Επιπλέον, όσοι ασφαλισμένοι από στα (πρώην) Ειδικά Ταμεία συμπληρώνουν μέχρι έτη υποχρεωτική ασφάλιση, όπω αυτή ορίζεται από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3029/2002, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότηση ανεξαρτήτω ορίου ηλικία. Η δυνατότητα αυτή καταργείται από ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Σημειώνεται ότι για συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι από ασφαλισμένου των πρώην Ειδικών Ταμείων που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν θίγονται από την παραμονή στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και συνταξιοδοτικέ μεταβολέ που επιφέρει ο νόμο αυτό δεν επηρεάζει τι προϋποθέσει συνταξιοδότηση

4 ούτε τον τρόπο υπολογισμού τη σύνταξή του. (παρ. 7 άρθρου μόνου του ν. 3847/2010 ΦΕΚ Α67) Παρ. 15 : Με τι διατάξει τη παρ. αυτή το όριο ηλικία των 60 ετών ή μικρότερο αυτού που προβλέπεται από γενικέ ή καταστατικέ διατάξει για την πλήρη συνταξιοδότηση λόγω γήρατο ασφαλισμένων των φορέων κύρια ασφάλιση αρμοδιότητα Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική Ασφάλιση αυξάνεται κατά 1 έτο κάθε χρόνο από και μέχρι τη συμπλήρωση του 65 ου έτου τη ηλικία με την επιφύλαξη μεταξύ άλλων ειδικών διατάξεων για εργαζόμενου σε ΒΑΕ. Επιπλέον, όπου προβλέπεται χορήγηση μειωμένη σύνταξη σε γυναίκε ασφαλισμένε σε όριο ηλικία μικρότερο του 60ού, το όριο αυτό αυξάνεται κατά 1 έτο από και για κάθε επόμενο έτο μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού. Από τη διατύπωση τη διάταξη, αυτή αφορά όλου του ασφαλισμένου ανεξαρτήτω χρόνου υπαγωγή στην ασφάλιση και εφόσον βέβαια δεν θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι (εξαιρούνται βέβαια από τη διάταξη οι εργαζόμενοι υπαγόμενοι σε ΒΑΕ). Παρατίθενται πίνακε : ΓΥΝΑΙΚΕΣ Α. Πλήρη σύνταξη = χωρί μείωση (υπαγωγή στην ασφάλιση μέχρι που δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι ) Παράγραφο 15 ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ Β. (υπαγωγή στην ασφάλιση μέχρι που δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι )

5 ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Παράγραφο 15 ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ (γυναίκε ) Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τη παρ. 15 του ίδιου άρθρου, κατά το μεταβατικό διάστημα σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικία τη παραγράφου αυτή,ήτοι κατά τα έτη , οι ασφαλισμένε δικαιούνται σύνταξη στο όριο ηλικία όπω διαμορφώνεται κατά το έτο συμπλήρωση του προβλεπόμενου, κατά την έναρξη ισχύο του νόμου αυτού, ορίου ηλικία για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη. Παράδειγμα: έστω ασφαλισμένη που το έτο 2013 συμπληρώνει το 60ό έτο τη ηλικία τη κατοχυρώνει ω όριο ηλικία πλήρου συνταξιοδότηση το όριο ηλικία που απαιτείται το 2013 για πλήρη συνταξιοδότηση, ήτοι το 63 ο. Αν δεν υπήρχε η πρόβλεψη αυτή, η συγκεκριμένη ασφαλισμένη θα δικαιούτο πλήρη σύνταξη στο 65 ο έτο τη ηλικία τη. ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Σημειώνεται ότι για συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι από ασφαλισμένου των πρώην Ειδικών Ταμείων που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν θίγονται από την παραμονή στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και συνταξιοδοτικέ μεταβολέ που επιφέρει ο νόμο αυτό δεν επηρεάζει τι προϋποθέσει συνταξιοδότηση ούτε τον τρόπο υπολογισμού τη σύνταξή του. (παρ. 7 άρθρου μόνου του ν. 3847/2010 ΦΕΚ Α67). Θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχουν και οι ασφαλισμένοι/ε που μέχρι 31/12/2010 συμπληρώνουν το χρόνο ασφάλιση με προσμέτρηση χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του ν. 2084/92, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώριση υποβληθεί μέχρι (παρ. 18 του άρθρου 10). Οι ασφαλισμένοι αυτοί συνταξιοδοτούνται με το όριο ηλικία που ισχύει κατά το έτο 2010 (παρ. 18 του άρθρου 10). Παράδειγμα : ασφαλισμένη που το έτο 2010 έχει 14 έτη ασφάλιση και το 2013 υποβάλει αίτηση αναγνώριση 1 έτο κατά το οποίο έλαβε σύνταξη λόγω αναπηρία (παρατήρηση : το χρονικό διάστημα κατά το οποίο έλαβε σύνταξη αναπηρία πρέπει να έχει διανυθεί μέχρι 31/12/2010) θα συνταξιοδοτηθεί όταν συμπληρώσει την ηλικία που προβλέπεται το έτο 2010, δηλαδή στο 60ό έτο τη ηλικία τη.

6 Παρ. 17 α : Με τι διατάξει τη παρ. αυτή ορίζεται ότι το όριο ηλικία που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 144 του ν. 3655/2008 για τη συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα παιδιά, ήτοι ασφαλισμένων από των Φορέων και Κλάδων που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ με τα άρθρα 1 και 3 του ν. 3655/2008 καθώ και των ασφαλισμένων των ενταχθέντων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κλάδων Σύνταξη του ΤΑΠ-ΙΛΤ, ΤΣΠ- ΑΤΕ και ΤΣΕΑΠΓΣΟ ανακαθορίζεται όπω εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα: ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ Υπαγωγή στην ασφάλιση Παράγραφο 17α ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ Σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο τη παρ. 17 ε, στι ανωτέρω περιπτώσει σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικία, ήτοι κατά τα έτη , η ασφαλισμένη μητέρα ανήλικων παιδιών ακολουθεί το όριο ηλικία όπω διαμορφώνεται σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα και ισχύει κατά τη συμπλήρωση του απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου, εφόσον συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού. Οι διατάξει τη παρ. αυτή εφαρμόζονται και στου χήρου πατέρε ανηλίκων παιδιών. Για του χήρου πατέρε αναπήρων παιδιών έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχε διατάξει που ισχύουν για τι μητέρε ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών. Παράδειγμα : μητέρα που το 2012 συμπληρώνει 25 έτη υπηρεσία, είναι 52 ετών και έχει ανήλικο παιδί θα πάρει πλήρη σύνταξη όταν συμπληρώσει το όριο ηλικία που απαιτείται για πλήρη συνταξιοδότηση μητέρων το έτο 2012, δηλαδή όταν συμπληρώσει το 55 ο έτο τη ηλικία. Αν δεν υπήρχε η πρόβλεψη αυτή, η συγκεκριμένη μητέρα θα έπαιρνε πλήρη σύνταξη στο 65 ο έτο τη ηλικία. Θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχουν και οι ασφαλισμένοι/ε που μέχρι 31/12/2010 συμπληρώνουν το χρόνο ασφάλιση με προσμέτρηση χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του ν. 2084/92, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώριση υποβληθεί μέχρι (παρ. 18 του άρθρου 10). Οι

7 ασφαλισμένοι αυτοί συνταξιοδοτούνται με το όριο ηλικία που ισχύει κατά το έτο 2010 (παρ. 18 του άρθρου 10). Παράδειγμα : μητέρα ασφαλισμένη που το έτο 2010 έχει 24 έτη ασφάλιση και το 2011 υποβάλει αίτηση αναγνώριση 1 έτου κατά το οποίο έλαβε σύνταξη λόγω αναπηρία (παρατήρηση : το χρονικό διάστημα κατά το οποίο έλαβε σύνταξη αναπηρία πρέπει να έχει διανυθεί μέχρι 31/12/2010) θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη όταν συμπληρώσει την ηλικία που προβλέπεται το έτο 2010, δηλαδή στο 50ό έτο τη ηλικία τη. Παρ. 17 ε και 17 στ : Με τι διατάξει των περιπτώσεων αυτών ορίζεται ότι το όριο ηλικία που προβλέπεται για τη συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα τέκνα ασφαλισμένων σε οποιονδήποτε φορέα κύρια ασφάλιση από και εφεξή ανακαθορίζεται ω εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα, καταργουμένων των διατάξεων τη παρ. 7 του άρ. 24 του ν. 2084/92 και τη περ. β τη παρ. 7 του άρθρου 144 του ν. 3655/2008 : ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ υπαχθείσε στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα από και μετά ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Παράγραφο 17ε ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ Γενική Παρατήρηση: - Οι προβλέψει για τι μητέρε ανηλίκων εφαρμόζονται και στου χήρου πατέρε ανήλικων παιδιών. - Για του χήρου πατέρε αναπήρων παιδιών εφαρμόζονται οι προβλέψει που ισχύουν για τι μητέρε αναπήρων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών Παρ. 17ζ : Με τι διατάξει τη περίπτωση αυτή ανακαθορίζεται το όριο ηλικία που προβλέπεται για τη συνταξιοδότηση γυναικών ασφαλισμένων μέχρι των Φορέων και Κλάδων που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τα άρθρα 1 και 3 του ν. 3655/2008 καθώ και των γυναικών - ασφαλισμένων των ενταχθέντων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κλάδων Σύνταξη του

8 ΤΑΠ-ΙΛΤ, ΤΣΠ-ΑΤΕ και ΤΣΕΑΠΓΣΟ, οι οποίε έχουν τρία (3) τουλάχιστον παιδιά και ανδρών ασφαλισμένων ομοίω, οι οποίοι έχουν τρία (3) τουλάχιστον παιδιά και είναι χήροι ή διαζευγμένοι και οι τελευταίοι έχουν την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών με δικαστική απόφαση. Παρατίθεται πίνακα : ΓΥΝΑΙΚΕΣ με 3 (τουλάχιστον) παιδιά ΑΝΔΡΕΣ με 3 (τουλάχιστον) παιδιά που είναι χήροι ή διαζευγμένοι και έχουν την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών με δικαστική απόφαση (ασφαλισμένοι ασφαλισμένε μέχρι ) Παράγραφο 17ζ ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΟΗ Σημειώνεται ότι για συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι από ασφαλισμένου των πρώην Ειδικών Ταμείων που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν θίγονται από την παραμονή στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και συνταξιοδοτικέ μεταβολέ που επιφέρει ο νόμο αυτό δεν επηρεάζει τι προϋποθέσει συνταξιοδότηση ούτε τον τρόπο υπολογισμού τη σύνταξή του. (παρ. 7 άρθρου μόνου του ν. 3847/2010 ΦΕΚ Α67). Θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχουν και οι ασφαλισμένοι/ε που μέχρι 31/12/2010 συμπληρώνουν το χρόνο ασφάλιση με προσμέτρηση χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του ν. 2084/92, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώριση υποβληθεί μέχρι (παρ. 18 του άρθρου 10) Παρ. 20 : Με τη διάταξη τη παρ. αυτή δίνεται η δυνατότητα στου εργαζόμενου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπω αυτό έχει οριοθετηθεί με τι διατάξει του ν. 1256/1982, να παραμείνουν στην υπηρεσία του, μετά από αίτησή του που γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από τον εργοδότη (σε αντίθεση με την παρ. 4 του άρ. 147 του ν. 3655/2008 που έθετε ω προϋπόθεση παραμονή την αποδοχή τη αίτηση από τον εργοδότη), ανεξάρτητα από την ύπαρξη διατάξεων σε Κανονισμού Εργασία ή σε Επιχειρησιακέ Συλλογικέ Συμβάσει Εργασία που προβλέπουν αυτοδίκαιη και υποχρεωτική αποχώρηση με τη συμπλήρωση είτε του οριζόμενου σε αυτέ χρόνου υπηρεσία και

9 ανεξαρτήτω ορίου ηλικία, είτε του ορίου ηλικία που προβλέπεται από τι ισχύουσε διατάξει για συνταξιοδότηση λόγω γήρατο. Το χρονικό διάστημα παραμονή δεν μπορεί να υπερβεί τα 3 έτη, εκτό και αν με τα τρία αυτά επιπλέον έτη παραμονή δεν θεμελιώνει ο εργαζόμενο δικαίωμα για συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη. Ω επιχειρήσει που υπάγονται στη διάταξη αυτή αναφέρονται ενδεικτικά η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, η Τράπεζα τη Ελλάδο, η Εθνική Τράπεζα, η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανική Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και η Εμπορική Τράπεζα. Άρθρο 26 Tα τελευταία χρόνια η Πολιτεία στο πλαίσιο πελατειακών εξυπηρετήσεων σε επιχειρήσει και προκειμένου να κάνει ελκυστικότερε τι μετοχέ του στο Χρηματιστήριο ή για να διευκολύνει την ιδιωτικοποίησή του, προέβη σε μια σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων που θεσμοθέτησαν προγράμματα εθελούσια αποχώρηση συνταξιοδότηση του προσωπικού των επιχειρήσεων αυτών. Έτσι, για παράδειγμα με του ν. 3371/2005 και 3762/2009 αποχώρησαν από τον ΟΤΕ περίπου εργαζόμενοι και με το ν. 3717/2008 μεγάλο αριθμό υπαλλήλων από την Ολυμπιακή Αεροπορία. Σημειωτέον, ότι οι ηλικίε αποχώρηση όλων αυτών των εργαζόμενων ήταν ιδιαίτερα μικρέ (από ετών), τα δε ποσά συντάξεων που δικαιώθηκαν ήταν ιδιαίτερα υψηλά. Αποτέλεσμα όλων αυτών των παρεμβάσεων είναι από τη μια μεριά η διαμόρφωση αισθήματο κοινωνική αδικία, αφού οι εργαζόμενοι αυτοί δικαιώθηκαν σύνταξη σε ηλικία πολύ μικρότερη από την αντίστοιχη όλων των άλλων εργαζόμενων τη χώρα, οι οποίοι επιβαρύνονται με το οικονομικό κόστο κάλυψη των συντάξεων του για τα επόμενα κατά μέσο όρο 30 χρόνια, η αποχώρηση έμπειρων και ικανών εργαζόμενων από τον παραγωγικό ιστό τη χώρα αλλά και η τεράστια οικονομική επιβάρυνση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και γενικά του ασφαλιστικού συστήματο τη χώρα με δυσβάστακτα αναλογιστικά ελλείμματα για πολλά χρόνια. Mε τι διατάξει τη παρ. 1 του άρθρου αυτού απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή των φορέων κοινωνική ασφάλιση σε προγράμματα εθελούσια πρόωρη αποχώρηση προσωπικού των επιχειρήσεων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όπω αυτό έχει οριοθετηθεί με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/82, που καταρτίζονται από την έναρξη ισχύο του νόμου αυτού και εφεξή. Προηγούμενα του νόμου αυτού προγράμματα εθελούσια αποχώρηση προσωπικού των ανωτέρω επιχειρήσεων, στα οποία βάσει ψηφισθέντων πριν την ισχύ του ν. 3863/2010 νόμων συμμετέχουν οι φορεί κοινωνική ασφάλιση με αναγνώριση πλασματικού χρόνου στου αποχωρούντε υπαλλήλου προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότηση ή για να προσαυξηθεί η σύνταξή του συνεχίζουν να λειτουργούν και οι ασφαλιστικοί φορεί οφείλουν να ανταποκρίνονται στι από του σχετικού νόμου απορρέουσε υποχρεώσει του.

10 Επιπλέον (παρ. 2), σε περίπτωση που κάποια από τι ανωτέρω επιχειρήσει του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα μετά την ισχύ του ν. 3863/2010 (δηλαδή από 15/7/2010 και εφεξή ) καταρτίσει, τυπικά ή άτυπα, προγράμματα εθελούσια αποχώρηση υπαλλήλων του,που έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν τι προϋποθέσει συνταξιοδότηση, ανεξαρτήτω τη θεσμοθετούμενη με το άρθρο αυτό μη συμμετοχή πια τη Κοινωνική Ασφάλιση σε αυτά τα προγράμματα, χορηγώντα οικονομικά κίνητρα πάση φύσεω σε αυτού του υπαλλήλου, υποχρεούται η επιχείρηση να γνωστοποιήσει τούτο στην αρμόδια ΔΟΥ του αποχωρούντο υπαλλήλου τη εντό 15 ημερών από την ημερομηνία καταβολή του οικονομικού κινήτρου. Το οικονομικό αυτό κίνητρο υπάγεται στην περίπτωση 8 παρ. 14 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α ) και συνεπώ φορολογούνται με τον τρόπο που στη διάταξη αυτή ορίζεται. Παρακαλούμε για την άμεση γνωστοποίηση των κοινοποιούμενων διατάξεων στα υποκαταστήματα του Ιδρύματο, ούτω ώστε να είναι εφικτή εκ μέρου των Υπηρεσιών σα η πλήρη ενημέρωση των ασφαλισμένων αναφορικά με τι προϋποθέσει συνταξιοδότηση του και την κατοχύρωση των συνταξιοδοτικών του δικαιωμάτων. Επιπλέον, παρακαλούμε μέσω των αρμόδιων υποκαταστημάτων σα να ενημερωθούν και οι εργοδότε επιχειρήσει του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όπω αυτό έχει οριοθετηθεί με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/82, για τι υποχρεώσει του σύμφωνα με το άρθρο 26 του νόμου αυτού Εσωτερική διανομή Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 4. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντρια Κ.Α. 5. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντρια Δ.Υ. 6. Όλε τι Δ/νσει τη ΓΓΚΑ 7. Τμήμα Διαδοχική Ασφάλιση 8. Δ/νση ΚΑΜ (όλα τα τμήματα)

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10.

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: Φ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 80000/οικ.33384/2415 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 4/8/2010 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Π. Φ80000/ οικ.19160/1420 /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- ιοίκηση ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011»

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 10110

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 222 τεύχος Α δηµοσιεύτηκε ο ν. 4093/2012, στο άρθρο πρώτο,

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 222 τεύχος Α δηµοσιεύτηκε ο ν. 4093/2012, στο άρθρο πρώτο, 2012-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΟΡΙΑ_ειδικα ταµεια Αθήνα,. 11. 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑ ΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ :

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑ ΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η κοινωνική Ασφάλιση στην Ελλάδα: Ιστορία και Προοπτικές ΟΜΑ ΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ : 1)Μαρία Γιαλιτάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ (3853/2010 και 3865/2010)

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ (3853/2010 και 3865/2010) ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ (3853/2010 και 3865/2010) (οι αλλαγές που επέρχονται στη συνταξιοδότηση των απασχολούµενων στον Ιδιωτικό και ηµόσιο Τοµέα) ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.26999/992

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.26999/992 ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-1ΜΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Tαχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ :Φ 80000/οικ. 22458/1664 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: Oλου του οργανισμού κύρια ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 / 11 / 2012. Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.26985 / 852. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 21 / 11 / 2012. Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.26985 / 852. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Εισαγωγικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας:10110 Πληροφορίες: Ιλ.Μαλισιώβα Τηλέφωνα:210-3368121

ΤΜΗΜΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας:10110 Πληροφορίες: Ιλ.Μαλισιώβα Τηλέφωνα:210-3368121 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc ιατηρητέο µέχρι 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, - 11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ. 27093 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372. Προς: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης

Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372. Προς: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. κώδικας : 10110 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, /10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόμου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα

Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα Εισαγωγικό σημείωμα Βιώνουμε βίαιες

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@mof-glk.

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@mof-glk. ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΠ4691ΩΓ-4ΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΟΠ4691ΩΓ-4ΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 45ΟΠ4691ΩΓ-4ΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 10/10/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6. Αθήνα 26/2/2014. Αριθμ. Πρωτ. Α23/596/32. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6. Αθήνα 26/2/2014. Αριθμ. Πρωτ. Α23/596/32. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΠΑΓ/ΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ : ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 Α Α: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.9240/597 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Β

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 22 /11/2011 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

συντάξεων ΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ) ΣΕΛΙΔΕΣ

συντάξεων ΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ) ΣΕΛΙΔΕΣ Οδηγός συντάξεων ΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ) 80 ΣΕΛΙΔΕΣ Το συνταξιοδοτικό καθεστώς «παλαιών» και «νέων» υπαλλήλων Οι προϋποθέσεις για όλες τις κατηγορίες Αναλυτικοί πίνακες Οι αναγνωρίσεις πλασματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 11/12/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 11/12/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 11/12/2012 Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΙΠΣΥΝ/Φ1/12/982945 O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα