χαρακτηριστικά μιας ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "χαρακτηριστικά μιας ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας"

Transcript

1 Οδοντοφατνιακή Χειρουργική ΣTOMA 2010; 38 : Bιβλιογραφική ανασκόπηση Βασικές αρχές ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας ΧΡ. ΤΣΑΜΗΣ 1, Α. ΚΟΝΔΥΛΙΔΟΥ 2, Ν. ΠΑΡΙΣΗΣ 3 Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας. Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ Basic principles of digital panoramic radiography CH. TSAMIS 1, A. KONDYLIDOU 2, N. PARISIS 3 Dept. of Dentomaxillofacial Surgery, Implantology and Radiology Dental School of A. U. Th. Περίληψη Η ψηφιακή τεχνολογία και οι εφαρμογές της στην ακτινολογία έχουν φέρει ραγδαία πρόοδο στον τομέα της ακτινολογίας και, ιδιαίτερα, στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη. Η ψηφιακή πανοραμική ακτινογραφία είναι ένα από τα βασικά μέσα στη διαγνωστική του στόματος και συγκεντρώνει τις αρχές της συμβατικής πανοραμικής ακτινογραφίας και της ψηφιακής απεικόνισης. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά μιας ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας και τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των συστημάτων παραγωγής της. Επιπλέον, επιχειρείται μια συγκριτική αξιολόγηση των συστημάτων αυτών, με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Summary Digital technology and its uses has contributed to the advancement of radiography and its applications in everyday dental practice. Digital panoramic radiography is one of the major diagnostic means of the mouth combining the principles of film based panoramic radiography and digital imaging. In this review the basic characteristics of digital panoramic radiography are presented as well as the technical and functional specifications of the digital systems used for attaining digital panoramic images. Furthermore, a comparative evaluation of these systems is approached based on available international references. ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: αισθητηρες CCD, πανοραμική ακτινογραφία, πλάκες φωσφόρου PSP, ψηφιακή ακτινογραφία. KEY WORDS: digital image receptors, digital panoramic radiography, radia-tion equipment. Στάλθηκε στις Εγκρίθηκε στις Μεταπτυχιακός φοιτητής 2 Λέκτορας 3 Αναπληρωτής Καθηγητής Received on 20 th Jan., Accepted on 10 th May, Postgraduate Student 2 Lecturer 3 Assistant Professor

2 168 Εισαγωγή Η πανοραμική ακτινογραφία αποτελεί αξιόπιστο και απαραίτητο διαγνωστικό μέσο για την άσκηση της καθημερινής κλινικής πράξης στην οδοντιατρική. Αυτό είναι εύκολα κατανοητό από το γεγονός ότι με μία και μόνη ακτινογραφία απεικονίζονται οι σημαντικότερες ανατομικές δομές του σκελετού του στοματογναθοπροσωπικού συστήματος, δηλαδή τα δόντια, τα οστά των γνάθων, αλλά και οι κροταφογναθικές διαρθρώσεις και τα οστά του προσωπικού κρανίου. Η ανάγκη για την καλύτερη και πιο αντικειμενική απεικόνιση των ανατομικών δομών και η απαίτηση για προστασία του ασθενή με την, κατά το δυνατόν, μείωση της ακτινοβόλησής τους οδήγησε στην εξέλιξη της τεχνικής λήψης του ορθοπαντομογραφήματος. Έτσι, από την πρώτη λήψη της πανοραμικής ακτινογραφίας βελτιώθηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ορθοπαντομογράφου, αλλά και η ποιότητα και ευαισθησία των ακτινογραφικών φιλμ. Η μεγαλύτερη, ωστόσο, εξέλιξη στην τεχνική της πανοραμικής ακτινογραφίας ήταν η εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας που άνοιξε νέες προοπτικές για τη βελτίωση της ποιότητας της ακτινογραφικής απεικόνισης και την ακτινοπροστασία του ασθενούς. Πανοραμική ακτινογραφία: Βασικές αρχές λήψης. Η πανοραμική ακτινογραφία είναι η εφαρμογή των τεχνικών της κλασσικής τομογραφίας στην οδοντιατρική για την απεικόνιση των δομών που εντοπίζονται στα επίπεδα των γνάθων. Η βασική αρχή της λειτουργίας του ορθοπαντομογράφου είναι η κίνηση της λυχνίας και της ακτινογραφικής πλάκας, κατά τέτοιο, τρόπο ώστε να δημιουργούν σχέση εστιακής κηλίδας - γνάθου πλάκας, τέτοια, που η καμπύλη τομογραφική τομή να προσεγγίζει, κατά το δυνατόν το σχήμα του οδοντικού τόξου. Βέβαια, το γεγονός ότι η κίνηση αυτή ακολουθεί ένα σχεδιασμό που προκύπτει από ένα μέσο όρο και δεν μπορεί να εξατομικευτεί σε κάθε ασθενή είναι αυτό που προκαλεί ασάφειες και αναπόφευκτες ατέλειες στην ακτινογραφική απεικόνιση. Γι' αυτό και η πανοραμική ακτινογραφία δεν είναι πανάκεια στην ακτινοδιαγνωστική και δεν μπορεί να υποκαταστήσει άλλες ακτινογραφικές τεχνικές στη διαγνωστική του στοματογναθοπροσωπικού συστήματος 1,2. Ψηφιακή απεικόνιση: Βασικά χαρακτηριστικά Κάθε ψηφιακή εικόνα αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό εικονοστοιχείων (pixels ή picture elements), κάθε ένα από τα οποία περιέχει ένα μεγάλο αριθμό πολύ μικρών ποσοτήτων πληροφορίας. Τα pixels βρίσκονται διατεταγμένα σε γραμμές και στήλες και όχι Τσάμης και συν τυχαία σχηματίζοντας μια ορθογώνια μήτρα (digital image matrix). Έτσι, κάθε pixel χαρακτηρίζεται από δύο αριθμούς που είναι οι συντεταγμένες και καθορίζουν τη θέση του πάνω στη μήτρα της ψηφιακής εικόνας. Επιπλέον, γίνεται κατανοητό ότι το μέγεθος μιας ψηφιακής απεικόνισης καθορίζεται από το πλήθος (αριθμός στηλών και γραμμών) και το μέγεθος των εικονοστοιχείων που την απαρτίζουν 3,4. Όσον αφορά τα pixels, κάθε ένα από αυτά αντιπροσωπεύεται από ένα αριθμό. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στη φωτεινότητα του pixel (όσο μεγαλύτερος είναι τόσο πιο φωτεινό είναι και το αντίστοιχο pixel) και ονομάζεται pixel value (τιμή εικονοστοιχείου) ή pixel intensity (ένταση εικονοστοιχείου). Ωστόσο, ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να πάρει απεριόριστες τιμές. Αντίθετα, οι τιμές αυτές και αντίστοιχα τα επίπεδα φωτεινότητας και οι αποχρώσεις του κάθε pixel καθορίζονται από το βάθος του ψηφιακού δυαδικού ψηφίου (digital bit depth) που είναι το πλήθος των δυαδικών ψηφίων (οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές χρησιμοποιούν το δυαδικό σύστημα και αναγνωρίζουν μόνο τιμές 0 και 1) που κβαντοποιούν το συγκεκριμένο pixel και ονομάζεται bit (binary digit - αριθμός δυαδικών ψηφίων). Άρα, όσο περισσότερα bits καθορίζουν τον αριθμό αναφοράς για το συγκεκριμένο pixel τόσο μεγαλύτερη ακρίβεια θα έχει η φωτεινότητα που αυτό αντιπροσωπεύει 5. Ο αριθμός, λοιπόν, αυτός αποτελεί μια πληροφορία που αντιστοιχεί στη φωτεινότητα του κάθε pixel και αποθηκεύεται στη μνήμη του υπολογιστή. Όλα τα ψηφιακά συστήματα αποθηκεύουν και μπορούν να επεξεργαστούν πληροφορίες που είναι πολλαπλάσια των bytes. Κάθε byte αναλογεί σε οχτώ bits και χαρακτηρίζει την αποθηκευτική ικανότητα (διαθέσιμη μνήμη) που απαιτεί το κάθε pixel. Άρα, σε ένα σύστημα 8-bits κάθε pixel απαιτεί διαθέσιμη μνήμη ένα byte για την πληροφορία που αφορά τη φωτεινότητά του 5,6. Συνοψίζοντας, το μέγεθος της ψηφιακής εικόνας είναι συνάρτηση του πλήθους των pixels που την απαρτίζουν, η ποιότητα της είναι συνάρτηση του μεγέθους του κάθε pixel και των bits που περιγράφουν τη φωτεινότητά του, ενώ ο αποθηκευτικός χώρος που αυτή καταλαμβάνει στη μνήμη του υπολογιστή είναι συνάρτηση των bytes 5,6. Εφαρμογή των αρχών της ψηφιακής εικόνας στην πανοραμική ακτινογραφία. Η πρώτη ψηφιακή έγινε, το 1984, με το σύστημα Radio Visio Graphy και, μέχρι σήμερα, διάφορες εταιρίες έχουν επενδύσει κονδύλια για τη δημιουργία και τελειοποίηση μηχανημάτων και συστημάτων ψηφιακής ακτινογραφίας 7. Οι βασικές αρχές της ακτινολογίας δε διαφοροποιούνται, αφού η χρήση της ιονίζουσας ακτινοβολίας είναι αναπόφευκτη.

3 Βασικές αρχές ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας Ωστόσο, το κλασσικό ακτινογραφικό φιλμ αντικαθίσταται (όσον αφορά την άμεση ψηφιακή ακτινογραφία) από ειδικό υποδοχέα και κατάλληλη διάταξη που προσλαμβάνει την ενέργεια της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και τη μετατρέπει σε ψηφιακό σήμα, δηλαδή " σε αριθμούς που μπορούν να αναλυθούν, να επεξεργαστούν και να αποθηκευτούν από κάθε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η ψηφιακή ακτινογραφία είναι μία ψηφιακή εικόνα που απαρτίζεται από pixels. Τα συνήθη μεγέθη μήτρας των ακτινογραφημάτων που χρησιμοποιούνται στην ιατρική ακτινοδιαγνωστική κυμαίνονται από 64*64 pixels μέχρι 1024*1024 pixels. Τα περισσότερα συστήματα έχουν pixels των 8 bits, που σημαίνει ότι κάθε ένα μπορεί να πάρει 256 (2 8 ) διαφορετικές τιμές, άρα να αντιπροσωπεύει 256 διαφορετικές αποχρώσεις του γκρι (grayscale), αφού προκειμένου για την ακτινογραφία έχουμε διαβαθμίσεις μεταξύ μαύρου και άσπρου, στην κλίμακα του γκρι. Έτσι, το 0 θα αντιστοιχεί στο μαύρο (πλήρως ακτινοδιαπερατή περιοχή), ενώ το 255 στο άσπρο (πλήρως ακτινοαδιαπέρατη περιοχή) 4. Βέβαια, υπάρχουν και συστήματα των 10 bits (1024 διαφορετικές αποχρώσεις του γκρι σε κάθε pixel), μέχρι και 16 bits (65536 αποχρώσεις) 8. Ωστόσο, το ανθρώπινο μάτι, όπως έχουν δείξει έρευνες, μπορεί να διακρίνει από 32 μέχρι 120 διαφορετικές αποχρώσεις του γκρι, 9,10 χωρίς αυτό να αναιρεί το γεγονός ότι όσο περισσότερα είναι τα bits των pixels τόσο μεγαλύτερη είναι η ακρίβεια της ακτινογραφικής απεικόνισης. 11 Η διακριτική ικανότητα ορίζεται από τον αριθμό των pixel/inch. Το μέγεθος των pixels ορίζει τη λεγόμενη spatial resolution, την ικανότητα δηλαδή διάκρισης αντικειμένων που βρίσκονται πολύ κοντά το ένα στο άλλο και αντιπροσωπεύει την πιστότητα της απεικόνισης, ενώ το πλήθος των bits από τα οποία απαρτίζεται το κάθε pixel ορίζει τη λεγόμενη contrast resolution, την ικανότητα δηλαδή διάκρισης περιοχών που διαφέρουν στην απόχρωση του γκρι κατά πολύ λίγο και αντιπροσωπεύει την ποιότητα της απεικόνισης. Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά αποτελούν την ανάλυση (resolution) της ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας. Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της ποιότητας και της ακρίβειας των υποδοχέων (sensors) που υποκαθιστούν το ακτινογραφικό φιλμ και του συστήματος επεξεργασίας Επιπλέον, όμως, όσο αυξάνεται η ανάλυση μιας ψηφιακής ακτινογραφίας, απαιτείται περισσότερη διαθέσιμη μνήμη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αφού αυξάνονται τα bytes που κάθε pixel απαιτεί, αλλά και ο αριθμός των pixels που κάθε ακτινογράφημα απαρτίζεται. Τα συνήθη ψηφιακά πανοραμικά ακτινογραφήματα, που παράγονται από τα χρησιμοποιούμενα, σήμερα, ακτινογραφικά συστήματα είναι της τάξεως των 4-6Mb 19. Για να γίνει, όμως, πιο εύχρηστο το συγκεκριμένο αρχείο που περιέχει τις 169 πληροφορίες της ψηφιακής εικόνας έχουν εφαρμοστεί μέθοδοι συμπίεσής της. Αυτές οι μέθοδοι μετατρέπουν τα αρχεία σε μορφή T.I.F.F. (tagged image file format) και G.I.F. (graphic interchange format) που κάνουν συμπίεση 2:1 (χωρίς να χάνονται πληροφορίες για την ψηφιακή εικόνα) και J.P.E.G. (joint photographic experts group) που μπορεί να πετύχει συμπίεση μέχρι 300:1 στο μέγεθος του αρχείου (με αναπόφευκτη αντίστοιχη απώλεια πληροφοριών) 5,15, Βέβαια, κάθε σύστημα λήψης πανοραμικής ακτινογραφίας δημιουργεί " αρχείο σε μορφή και μέγεθος που μπορεί να αναλυθεί καλύτερα από το λογισμικό του ίδιου του συστήματος. Ωστόσο, η ανάγκη για σύγκριση των ακτινογραφιών, ερευνητική επεξεργασία και επικοινωνία μεταξύ των ακτινολόγων (teleradiology) οδήγησε στη θέσπιση βασικών κριτηρίων και αρχών για τις ψηφιακές πανοραμικές ακτινογραφίες (D.I.C.O.M.S. - digital imaging and communications in medicine standards) 27,28. Συστήματα άμεσης ψηφιακής απεικόνισης Α. Συστήματα πλακών φωσφόρου ( S.P.P. - storage phosphors plates) Πρόκειται για μία μέθοδο η οποία είναι ανάλογη της κλασσικής πανοραμικής ακτινογραφίας με το φιλμ. Η διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι το κλασσικό ακτινογραφικό φιλμ αντικαθίσταται από το πλακίδιο S.P.P. το οποίο τοποθετείται στη συνηθισμένη κασέτα, χωρίς τη χρήση ενισχυτικών πινακίδων. Τα πλακίδια αυτά πρώτα χρησιμοποιήθηκαν 29 και αξιολογήθηκαν σε μία έρευνα των Kashima και συνεργατών του 30,31. Το πλακίδιο S.P.P. περιέχει μία βάση πολυεστέρα που καλύπτεται από ένα γαλάκτωμα φωσφορικού συμπλόκου (europium - doped barium fluoro-halide) και ένα προστατευτικό επίστρωμα. Το πλακίδιο με την έκθεση στην ακτινοβολία Χ ενεργοποιείται 27. Πιο αναλυτικά, ανάλογα με την ποσότητα των ακτινών Χ που προσκρούουν στο πλακίδιο προκαλείται αντίστοιχη διέγερση ηλεκτρονίων στο κρυσταλλικό δίκτυο των φωσφορικών ιχνοστοιχείων του γαλακτώματος. Έτσι, η ποσότητα της ακτινοβολίας Χ αποθηκεύεται στο S.P.P. ως λανθάνουσα εικόνα με τη μορφή ηλεκτρονικής διέγερσης του γαλακτώματος 32,35,36. Το δεύτερο στάδιο για την τελική ψηφιοποίηση της εικόνας αυτής περιλαμβάνει τη χρήση ενός ειδικού σαρωτή laser. Συγκεκριμένα, το πλακίδιο εκτίθεται στο φως που εκπέμπεται από το laser scanner (laser ηλίου - νέον) και τα ηλεκτρόνια του γαλακτώματος επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση απελευθερώνοντας την αποθηκευμένη ενέργεια. Η ενέργεια αυτή έχει τη μορφή φωτός, το οποίο ανιχνεύεται και συλλέγεται από φωτοπολλαπλασιαστικό σωλήνα (Ρ.Μ.Τ.) και παράγει ανάλογο με την ένταση

4 170 του φωτός ηλεκτρικό σήμα. Το ηλεκτρικό αυτό σήμα γίνεται ψηφιακό με τη χρήση του μετατροπέα A.D.C. και, έτσι, σε κάθε σημείο του πλακιδίου η ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας μετατρέπεται τελικά σε έναν αριθμό που αντιστοιχεί στην ένταση του συγκεκριμένου pixel 29,30,31,32,35,36,37,39. Μετά τη χρήση τους τα πλακίδια κατακλύζονται από φως και επανέρχονται στην αρχική σταθερή κατάσταση, έτσι, ώστε να είναι ξανά έτοιμα για χρήση. Σύμφωνα με τους κατασκευαστές, η ικανότητα των πλακιδίων S.P.P. είναι απεριόριστη, ωστόσο, σύγχρονες έρευνες αποδεικνύουν ότι μετά τις 50 χρήσεις περίπου, η ποιότητα της εικόνας αλλοιώνεται 38. Β. Συσκευή αισθητήρων ζευγμένων φορτίων ( CCD. - charge - coupled device detectors) Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό αισθητήρα που είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και έχουμε άμεση (σε 5") απεικόνιση στην οθόνη της ακτινογραφικής εικόνας. Ο αισθητήρας αυτός κινείται αντίθετα από την πηγή της ακτινοβολίας όπως ακριβώς το ακτινογραφικό φιλμ 22, Οι αισθητήρες CCD, διαθέτουν κυψέλες ευαίσθητες στην ακτινοβολία και, έτσι, μεταφράζουν την ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας σε διαφορά δυναμικού (λειτουργούν ως πυκνωτές). Οι κυψέλες αυτές που αντιστοιχούν στα pixels της ψηφιακής εικόνας, είναι συνδεδεμένες σε σειρά και βρίσκονται τοποθετημένες σε γραμμές και στήλες σχηματίζοντας την ορθογώνια μήτρα της. Κάθε μία ανάλογα με τη διαφορά δυναμικού (που προκύπτει από την ένταση της ακτινοβολίας) αποκτά έναν αριθμό που αντιστοιχεί στη φωτεινότητα του συγκεκριμένου pixel και προκύπτει με τη βοήθεια του ψηφιοαναλογοκού- μετατροπέα (A.D.P.). Έτσι, η ένταση της ακτινοβολίας γίνεται διαφορά δυναμικού σε κάθε pixel και με τον μετατροπέα A.D.P. γίνεται αριθμός που αντιπροσωπεύει την τιμή της έντασης του pixel (αποχρώσεις του γκρι) 27. Κάθε pixel αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη θέση του ακτινογραφήματος και έχει ορισμένες διαστάσεις. Το μέγεθος των pixels των αισθητήρων CCD. της πανοραμικής ακτινογραφίας αρχίζει από 48 μm και 10 lp/mm και είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό των μικρών ενδοστοματικών υποδοχέων αρχίζει από 19μm και 26 lp/mm). Από τη συνάθροιση των pixels προκύπτει η συνολική ψηφιακή εικόνα 8,17,34. Πρώτη φορά οι υποδοχείς CCD. χρησιμοποιήθηκαν από τους McDavid και συν. Η λειτουργία τους βασίζεται στην αρχή λειτουργίας των ηλεκτρονικών σαρωτών (scanners) 40. Σήμερα, η ποιότητα του παραγόμενου ψηφιακού ακτινογραφήματος είναι παραπλήσια με αυτή του συμβατικού, ενώ υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση της τεχνικής 2, Τσάμης και συν Όσον αφορά τους αισθητήρες CCD., έρευνες έχουν αποδείξει και τη δυνατότητα περαιτέρω μείωσης του χρόνου έκθεσης στην ακτινοβολία χωρίς παράλληλη απώλεια στην ποιότητα της απεικόνισης. Αυτό γίνεται με τη χρήση σπινθηριστών που παράγουν φωτεινή ενέργεια όταν προσκρούουν επάνω τους οι ακτίνες Χ. Με τον τρόπο, αυτό με λιγότερα φωτόνια ακτινών Χ παράγονται περισσότερα φωτόνια, γεγονός που συμβάλλει στην ελάττωση της δόσης ακτινοβόλησης του ασθενούς 31. Συστήματα έμμεσης ψηφιακής απεικόνισης. Πρόκειται για μια τεχνική που βασίζεται στην ψηφιακή μετατροπή (ψηφιοποίηση) ενός υπάρχοντος αναλογικού πανοραμικού ακτινογραφήματος. Αυτό έχει αξία για την αρχειοθέτηση και αποθήκευσή τους, αλλά και τη βελτίωσή τους όσον αφορά την πυκνότητα ή την αντίθεση (contrast). Επιπλέον, η ψηφιακή εικόνα μπορεί να μεγεθυνθεί ή να γίνουν μετρήσεις με κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία (λογισμικά προγράμματα). Η ψηφιοποίηση μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών ωστόσο, η καλύτερη μέθοδος είναι η χρήση των σαρωτών laser (scanners). Οι σαρωτές βασίζουν τη λειτουργία τους στην αρχή της αντανάκλασης και χρησιμοποιούν τους αισθητήρες CCD. για την ανίχνευση του φωτός (παράγεται από λυχνίες αλογόνων ή λυχνίες ξένου υψηλής πίεσης ή άλλων ευγενών αερίων) που διέρχεται διαμέσου του αναλογικού πανοραμικού ακτινογραφήματος και το μετατρέπουν σε τάση. Τελικά με τον ψηφιοαναλογκό μετατροπέα παράγεται το ψηφιακό σήμα που είναι ανάλογο με την ένταση του διερχόμενου φωτός 4,45,46. Μελέτες ωστόσο, έδειξαν ότι ψηφιοποίηση αυτή δεν είναι απόλυτα αξιόπιστη και ότι είναι αναμενόμενη μια αξιόλογη απώλεια πληροφορίας κατά τη μετατροπή της κλασσικής εικόνας του συμβατικού φιλμ σε ψηφιακή 4,47,48. Συζήτηση Η ψηφιακή τεχνολογία με τις εφαρμογές της στην ακτινολογία έχει διευρύνει τους ορίζοντες εξέλιξης της ακτινοδιαγνωστικής και δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ακτινοπροστασία των ασθενών. Από την πρώτη εφαρμογή της ψηφιακής ακτινογραφίας το 1981 (από τη Fuji Corporation, Tokyo, Japan) μέχρι σήμερα έχει επιτευχθεί τεράστια πρόοδος στην εξέλιξη του ορθοπαντομογράφου και της ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας 49. Έτσι, η ADA έχει καθορίσει τις βασικές αρχές των συστημάτων ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας 50,51. Τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα συστήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστι-

5 Βασικές αρχές ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας κά της ADA είναι το OP 100D, το Orthophos Simens και το Ortophos Plus, το Cranex Excel, το Veraviewepacs 5D, το EC Proline και το ΡΜ 2002 CC Proline και το Dimax I με αισθητήρες CCD, το Cranex Tome, το Digora και το DenOptix με πλάκες SPP. Είναι κατανοητό ότι η ψηφιακή ακτινογραφία έχει γίνει πλέον ιδιαίτερα προσιτή. Τίθεται, λοιπόν, το ερώτημα αν υπερέχει σε σχέση με τη συμβατική. Ένα βασικό πλεονέκτημα της ψηφιακής πανοραμικής είναι οι δυνατότητες επεξεργασίας της εικόνας. Η συμβατική απεικόνιση είναι μια εικόνα που δεν επιδέχεται βελτίωση. Με την ψηφιακή τεχνολογία μπορούμε να παρέμβουμε σε περιοχές που έχουν χαμηλή διαγνωστική αξία και να τις βελτιώσουμε, αλλάζοντας την αντίθεση ή τη φωτεινότητα (πυκνότητα). Επιπλέον, μπορούμε με κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία να μετρήσουμε αποστάσεις σημείων (π.χ. για την επάρκεια του οστού σε τοποθέτηση εμφυτευμάτων), χωρίς, ωστόσο να αποφεύγουμε την παραμόρφωση της ψηφιακής ακτινογραφίας, λόγω της τεχνικής λήψης της 52. Επίσης σημαντική είναι και η αποθηκευτική ικανότητα που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία. Καταργείται το κλασσικό ακτινογραφικό φιλμ και οι ψηφιακές πανοραμικές αποθηκεύονται ως πληροφορίες στο σκληρό δίσκο του Η/Υ ή σε κάποιο CD. Βέβαια, επειδή δημιουργούνται αρχεία αρκετά μεγάλα απαιτείται συμπίεσή τους μέχρι και 15:1 για να μη χάνονται πληροφορίες και επηρεάζεται η πιστότητα της απεικόνισης 27. Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα αποστολής της ψηφιακής εικόνας μέσω του διαδικτύου, ταχύτατα, σε οποιαδήποτε απόσταση. Βέβαια, στην καθημερινή πράξη υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης των ακτινογραφημάτων σε κανονικό χαρτί με έναν καλό εκτυπωτή Ink-jet, χωρίς να χάνονται πληροφορίες διαγνωστικής αξίας 53,54. Ένα όμως βασικό πλεονέκτημα της ψηφιακής πανοραμικής είναι η μείωση της δόσης της ακτινοβολίας με σκοπό την καλύτερη ακτινοπροστασία του ασθενούς. Και αυτό αφορά, κυρίως, τα συστήματα με τους αισθητήρες CCD 55,56, αφού τα πλακίδια SPP συνήθως τοποθετούνται στο συμβατικό ορθοπαντομογράφο, χωρίς τις ενισχυτικές πλάκες. Στα συστήματα CCD ο χειριστής είναι σε θέση να ελέγχει την ακτινογραφική εικόνα που σχηματίζεται στην οθόνη του Η/Υ στήλη-στήλη ταυτόχρονα με τη λήψη και μπορεί να τη διακόψει, αν κάτι δεν είναι σωστό. Έτσι, περιορίζονται τα σφάλματα και οι άσκοπες επαναλήψεις. Ακόμη, το εύρος της ακτινικής δέσμης που προσπίπτει στον ασθενή, με ειδικά διαφράγματα, έχει γίνει μικρότερο στους αισθητήρες CCD γεγονός, που αφενός παράγει εικόνα μεγαλύτερης ακρίβειας, αφετέρου μειώνει δραστικά τη διάχυση της ακτινοβολίας στον ασθενή 57,58. Πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί πως οι αισθητήρες CCD έχουν ιδιαίτερα μεγάλη ευαισθησία και γι' 171 αυτό μπορούν να δώσουν ικανοποιητική εικόνα με μικρότερη δόση δραστικής ακτινοβολίας. Η μείωση αυτή δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη αφού η ακτινοβολία του ορθοπαντομογράφου είναι εξ αρχής μικρή. Έρευνες έχουν αποδείξει πειραματικά ότι η μείωση αυτή μπορεί να είναι από 20% μέχρι 40% (οι μελέτες ποικίλουν: 3,9-10μSν στην συμβατική και 2,5-6,2μSν στα συστήματα CCD), ενώ έχει μετρηθεί και η μείωση της δευτερογενούς ακτινοβολίας που διαχέεται σε παρακείμενους ιστούς (δέρμα, θυρεοειδή αδένα, εγκέφαλο, σιελογόνοι αδένες) 59. Και, φυσικά, πρέπει να αναφερθεί ότι ακόμη και σε υπακτινοβόληση, η ψηφιακή εικόνα επιδέχεται βελτιώσεις κατά την επεξεργασία της 52,57. Η μείωση της δευτερογενούς ακτινοβολίας του ασθενούς είναι και το βασικό πλεονέκτημα και κινείται προς τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει θέσει η International Commission on Radiological Protection και το National Radiological Protection Board (ICRP Publication 1991 και ,56, National Radiological Protection Board). Όσον αφορά όμως την ποιότητα της απεικόνισης στην ψηφιακή ακτινογραφία είναι γεγονός ότι αυτή υστερεί. Μελέτες έχουν δείξει αναλύσεις που κυμαίνονται από Ip/mm στην αναλογική ακτινογραφία, 6-12 Ip/mm στους αισθητήρες CCD και 6-8 Ip/mm με τα πλακίδια SPP. Βέβαια, αυτό είναι σχετικά ασήμαντο, αν αναλογιστεί κανείς ότι το ανθρώπινο μάτι μπορεί να διακρίνει περίπου 10 Ip/mm, ενώ οι δυνατότητες παρέμβασης και επεξεργασίας στην ψηφιακή εικόνα δίνουν νέα εργαλεία στον τομέα της ακτινοδιαγνωστικής 27,57. Η πανοραμική ακτινογραφία είναι μια εξαιρετικά διαδεδομένη ακτινογραφική εξέταση. Και αυτό γιατί δίνει πολλές πληροφορίες για την περιοχή των γνάθων με πολύ μικρή δόση έκθεσης του ασθενούς. Η δόση έκθεσης για την αναλογική πανοραμική υπολογίζεται σε 0,007 msv, ενώ με την ψηφιακή ο ασθενής εκτίθεται σε δόση μειωμένη κατά 50% τουλάχιστον. Ταυτόχρονα στα σύγχρονα μηχανήματα είναι ελαττωμένες οι διασπάσεις της εστιακής κηλίδας, ώστε αφενός η ευκρίνεια να είναι βελτιωμένη, αφετέρου η δευτερογενής ακτινοβολία μειωμένη (Πινακας Ι). Η έρευνα επικεντρώνεται τα τελευταία χρόνια στη δημιουργία αισθητήρων με ολοένα μικρότερες διαστάσεις για την επίτευξη ευκρινέστερης απεικόνισης και, παράλληλα, στην κατάλληλη διαμόρφωση του τομογραφικού επιπέδου, κυρίως, με διαπλάτυνσή του στην πρόσθια περιοχή, ώστε η περιοχή των τομέων της άνω και κάτω γνάθου να απεικονίζεται ξεκάθαρα αφού πιο εύκολα θα βρίσκεται εντός τομογραφικού επιπέδου. Ωστόσο, ακόμη και, σήμερα, που η ψηφιακή τεχνολογία των ορθοπαντομογράφων είναι στην αιχμή της, η ακρίβεια και η πιστότητα της απεικόνισης εξαρτάται κατά πολύ, από το χειριστή του μηχανήματος και μεταβάλλεται ανάλογα με το πως θα

6 172 Τσάμης και συν ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Αισθητήρες CCD-CMOS Planmeca Gendex ΕΤΑΙΡΕΙΑ Instrumentarium Dental J. Morita USA Inc. OWANDY Sirona Dental System Vatech America Soredex Myray Visiodent Belmont Practice Works System ΟΝΟΜΑ DiMax 2 Orthoralix 8500 Orthoralix 9200 OP200 OP30 Veraview ICS HD Veraviewpas 2D/3D I - MAX Touch Pano Orthophos XG Pax-Primo CRANEX D Hyperion VPX 400 Belmax CM Kodak 8000 SENSOR PIXEL SIZE SMOS 27μm SMOS RESOLUTION 6 lp/mm 5,2 lp/mm 10,4lp/mm 5-8lp/mm 6,25lp/mm 2 lp/mm 10,4lp/mm 6,25lp/mm 5lp/mm 10,4lp/mm 6lp/mm FOCAL SPOT 0,4mm 0,3- ΧΡΟΝΟΣ 18sec 12sec 10sec 10sec 10sec 15sec 13,8sec 14,2sec 9,7sec NORMAL 13,5sec High Resol. 9sec 12sec 13,9sec ΒΙΤ 12bit 16bit 16bit 13bit 14 bit 16 bit 96μm 12 bit 12 bit PIXEL SIZE IMAGE 96μm 96μm 96μm 96μm τοποθετήσει τον ασθενή για τη λήψη και τι στοιχεία (KV ma) θα επιλέξει. Βιβλιογραφία 1. American Dental Association, Council on Scientific Affairs. An update on radiologic practices: Information and Recommendations. JADA 2001; 132: White SC, Heslop EW, Hollender LG, Mosier KM, Ruprecht A, Shrout MK; American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology, ad hoc Committee on Parameters of Care. Parameters of radiologic care: An official report of the American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod May; 91(5): Ando S, Nishioka T, Ozawa, Yamano H, Shinoda K. Computer analysis of radiographic images. J Nihon Univ School of Dent 1968; 10: Versteeg CH, Sanderink GC, van Ginkel FC, van der Stelt PF. An evaluation of periapical radiography with a charged-coupled device. Dentomaxillofac Radiol Mar;27 (2): Baxes GA: Digital image processing. Principles and applica-tions. New York, John Wiley, Sprawls P. Physical principles of medical imaging (2nd Ed). Madison, WI, Medical Physics Publishing. 1995: Mouyen M, Benz C, Sonnabend E, et al. Presentations and physical evaluation of RadioVisioGraphy. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Aug; 68 (2): Van der Stelt PF. Principles of digital imaging. Dent Clin North Am Apr;44(2): Bushong SC. Radiologic science for technologists: Physics, biology, and protection. 7 th Edition. St. Louis, CV Mosby, 2001: Σπυρόπουλος Ν, Νικοπούλου Καραγιάννη Κ. Τσιχλάκης Κ. Ενδοστοματική Ακτινογραφία 1η Έκδοση. Λίτσας 2003: Rose A. The sensitivity performance of the human eye on an absolute scale. J Opt Soc Am 1948; 38: Curry TS, Dowday JE, Murry RC. Christensen's Physics of diagnostic radiology^* Ed, Baltimore, Williams and Wilkins, 1990: Farman AG, Farman TT. Extraoral and panoramic systems. Dent Clin North Am Apr; 44(2):257-72, v-vi. 14. Farman AG, Farman TT. Panoramic dental radiography us-ing a charge-coupled device receptor. J Digit Imaging Aug; 11(3 Suppl l): Farman AG, Ruprecht A, Gibbs SJ et all editors. Advances in maxillofacial imaging. Amsterdam, Elsevier, 1997: Farman AG, Farman TT. RVG-ui: a sensor to rival direct ex-posure intraoral x-ray film. Int J Comput Dent Jul; 2(3): Farman AG, Farman TT. Measurements from digital panoramic radiographs. Dentomaxillofac Radiol Jul; 29(4): McDavid WD, Welander U, Brent Dove S, Tronjje G. Digital imaging in rotational panoramic radiography. Dentomaxillofac Radiol May; 24(2): Analoui M, Buckwalter K. Digital radiographic image archi-val, retrieval, and management. Dent Clin North Am Apr; 44(2):339-58, vi-vii. 20. Mol A. Image processing tools for dental applications. Dent Clin North Am Apr; 44(2): Sanderink GC, Miles DA. Intraoral detectors. CCD, CMOS, TFT, and other devices. Dent Clin North Am Apr; 44(2):249-55, v. 22. Dove SB, McDavid WD. Welander U, Tronje G. Preliminary evaluation of a digital system for rotational panoramic radiography. Oral Surg Oral Med Oral Pathol May; 73(5): Dove SB, McDavid WD. Digital panoramic and extrao-

7 Βασικές αρχές ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας ral imaging. Dent Clin North Am Oct; 37(4): Review. 24. Farman AG, Farag AA. Teleradiology for dentistry. Dent Clin North Am Oct; 37(4): Benson BW. Teleradiology. Dent Clin North Am Apr; 44(2): Horii SC, Bidgood WD Jr. PACS mini refresher course. Net-work and ACR-NEMA protocols. Radiographics May; 12(3): Parks ET, Williamson GF. Digital Radiography: An Overview. J Contemp Dent Pract 2002 Nov; (3)4: DICOM Strategic Document Revision july6, Kashima I, Kanno M, Higashi T, Takano M. Computed panoramic tomography with scanning laser-stimulated luminescence. Oral Surg 1985;60: Kashima I, Tajima K, Nishimura K, Yamane R, Saraya M, Sasakura Y, Takano M. Diagnostic imaging of diseases affecting the mandible with the use of computed panoramic radiography. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Jul; 70(l):l Kashima I. Computed radiography with photostimulable phosphor in oral and maxillofacial radiology. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod Nov; 80(5): Hildebolt CF, Couture RA, Whiting BR. Dental photostimulable phosphor radiography. Dent Clin North Am Apr;44(2):273-97, vi. Review. 33. Farman AG, Farman TT. A comparison of image characteristics and convenience in panoramic radiography using charge-coupled device, storage phosphor, and film receptors. J Digit Imaging Jun; 14(2 Suppl 1): Farman TT, Farman AG. Temporomandibular joint pantomography using charge-coupled device, photostimulable phosphor, and film receptors: a comparison. J Digit Imaging May; 12(2 Suppl 1): Borg E, Attaelmanan A, Grondahl HG. Image plate systems differ in physical performance. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod Jan; 89(l):l Martins MG, Haiter Neto F, Whaites EJ. Analysis of digital images acquired using different phosphor storage plates (PSPs) subjected to varying reading times and storage condi-tions. Dentomaxillofac Radiol May;32(3): Oliveira AE, de Almeida SM, Paganini GA, Haiter Neto F, Boscolo FN. Comparative study of two digital radiographic storage phosphor systems. Braz Dent J. 2000; 11(2): Bedard A, Davies TD, Angelopoulos C. Storage phosphor plates: how durable are they as a digital dental radiographic system? J Contemp Dent Pract May 15;5(2): McDavid WD, Dove SB, Welander U, Tronje G. Direct digital extraoral radiography of the head and neck with a solidstate linear x-ray detector. Oral Surg 1992,74: McDavid WD, Dove SB, Welander U, Tronje G. Electronic system for digital acquisition of rotational panoramic radiographs. Oral Surg Oral Med Oral 173 Pathol Apr;71(4): McDavid WD, Dove SB, Welander U, Tronje G. Dimensional reproduction in direct digital rotational panoramic radiography. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Apr; 75(4): Kullendorf Β, Nilsson Μ, Rohlin Μ. Diagnostic accuracy of direct digital dental radiography for the detection of periapical bone lesions: overall comparison between conventional and direct digital radiography. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod Sep; 82 (3) : Price C, Ergul N. A comparison of a film-based and a direct digital dental radiographic system using a proximal caries model. Dentomaxillofac Radiol Jan; 26(l): Syriopoulos Κ, Sanderink GC, Velders XL, van der Stelt PF. Radiographic detection of approximal caries: a comparison of dental films and digital imaging systems. Dentomaxillofac Radiol Sep; 29(5): Ελευθεριάδης I, Ιακωβίδης Δ. Οι εφαρμογές της αξονικής τομογραφίας στην περιοχή του στόματος και των γνάθων. University Studio Press, θεσσαλονίκη 1996; Κονδυλίδου Α. Συγκριτική αξιολόγηση των ακτινομετρικών χαρακτηριστικών μεταξύ της αναλογικής και της ψηφιακής απεικόνισης. Διδακτορική Διατριβή Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. 2000; Hangiandreou NJ, O'Connor TJ, Felmlee JP. An evaluation of the signal and noise characteristics of four CCD-based film digitizers. Med Phys Oct; 25(10): Schulze RK, Rosing ST, D'Hoedt B. Contrast perception in digitized panoramic radiographs compared with their filmbased origin. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod Sep; 94(3): Borg E. Some characteristics of solid state and photostimulable phosphor detectors for intra-oral radiography. Swed Dent J-Supplement. 2000; 139:i-viii: American Dental Association, Council on Dental Materials, Instruments and equipment. ADA acceptance program guidelines for panoramic X-ray units. Chicago. American Dental Association: International Electrotechnical Commission. X-ray tube as-semblies for medical diagnosis: Characteristics of focal spots. IEC publication ( ). Geneva. International Electrotechnical Commission, Μάστορης Μ, Νικοπούλου-Καραγιάννη Κ. Ψηφιακή πανοραμική ακτινογραφία. Ανασκόπηση. Στοματολογία 2003;60(3); Benediktsdottir IS, Hintze H, Petersen JK, Wenzel A. Accu-racy of digital and film panoramic radiographs for assessment of position and morphology of mandibular third molars and prevalence of dental anomalies and pathologies. Dentomaxillofac Radiol Mar; 32(2): Benediktsdottir IS, Wenzel A. Accuracy of digital panoramic images displayed on monitor, glossy paper, and film for assessment of mandibular third molars. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod Aug; 98(2): ICRP Publication 60. Radiation protection recom-

8 174 Τσάμης και συν men-dations of the International Commission on Radiological Protection. Ann ICRP 1991; 21: paragraph ICRP Publication 2005 recommendations of the International Commission on Radiological Protection. Draft for consultation. [accessed 22 February 2005]. 57. Angelopoulos C, Bederd A, Katz JO, Karamanis S, Parissis N. Digital panoramic radiography. An overview. Semin Orthod 2004; 10: Dannewitz B, Hassfeld S, Eickholz P, Muhling J. Effect of dose reduction in digital dental panoramic radiography on image quality. Dentomaxillofac Radiol Jan; 31(l): Gijbels F, R Jacobs, R Bogaerts, D Debaveye, S Verlinden and G Sanderink. Dosimetry of digital panoramic imaging. Part I: patient exposure Dentomaxillofacial Radiology (2005) 34,

CEJ. Archive of SID CEJ. . Dental Eye x. t-paired . CEJ CEJ.

CEJ. Archive of SID CEJ. . Dental Eye x. t-paired . CEJ CEJ. CEJ x 1 * CEJ : X. 3 : CEJ... CCD E-Speed. Dental Eye x CEJ t-paired (α=/5). CEJ :. (r=/9) (r=/9 ). X :. CEJ.CEJ : * ( ). mehdizadeh@dnt.mui.ac.ir :1.. 9//5 9//. 9//3 7 3 :() :139 3 E-speed(kodak). (mps,progeny,usa)

Διαβάστε περισσότερα

Πανοραμική ακτινογραφία. Π. Γκρίτζαλης Επίκουρος Καθηγητής

Πανοραμική ακτινογραφία. Π. Γκρίτζαλης Επίκουρος Καθηγητής Πανοραμική ακτινογραφία Π. Γκρίτζαλης Επίκουρος Καθηγητής Ενδοστοματικές ακτινογραφίες Εξωστοματικές ακτινογραφίες Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τις περισσότερες κλινικές ανάγκες είναι: Οι ενδοστοματικές

Διαβάστε περισσότερα

Φιλμ, επεξεργασία του φιλμ στο σκοτεινό θάλαμο, ενισχυτικές πινακίδες και ψηφιακά συστήματα καταγραφής της εικόνας

Φιλμ, επεξεργασία του φιλμ στο σκοτεινό θάλαμο, ενισχυτικές πινακίδες και ψηφιακά συστήματα καταγραφής της εικόνας Φιλμ, επεξεργασία του φιλμ στο σκοτεινό θάλαμο, ενισχυτικές πινακίδες και ψηφιακά συστήματα καταγραφής της εικόνας Σκοπός Μαθήματος Να εξηγηθούν οι βασικές έννοιες που θα βοηθήσουν τον φοιτητή να γνωρίζει:

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Απεικόνιση Εισαγωγή

Ψηφιακή Απεικόνιση Εισαγωγή Ψηφιακή Απεικόνιση Εισαγωγή Ψηφιακή Απεικόνιση Στηρίζεται στην τεχνολογία των υπολογιστών για να παράγει ψηφιακές εικόνες Ψηφιακή μορφή ακτινογραφικής εικόνας Ψηφιοποιημένη - COMPUTED (CR) Άμεσα ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές τεχνικές βελτιστοποίησης της ψηφιακής ακτινογραφικής απεικόνισης

Πρακτικές τεχνικές βελτιστοποίησης της ψηφιακής ακτινογραφικής απεικόνισης 32 Ακτινοδιαγνωστική - Σύγχρονη Τεχνολογία DENTAL TRIBUNE Greek Edition Πρακτικές τεχνικές βελτιστοποίησης της ψηφιακής ακτινογραφικής απεικόνισης E. T. Parks, DMD, MS Παρόλο που η χρήση της ψηφιακής ακτινογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευαιθησιομετρία Sensitometry ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-6

Ευαιθησιομετρία Sensitometry ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-6 Ευαιθησιομετρία Sensitometry ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-6 Ακτινοβολία Χ και φιλμ Οι ακτίνες- X προκαλούν στο ακτινολογικό φιλμ κατανομή διαφορετικών ΟΠ επειδή Η ομοιόμορφη δέσμη που πέφτει πάνω στο ΑΘ εξασθενεί σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξελίξεις στην Ακτινολογία Στόματος

Οι εξελίξεις στην Ακτινολογία Στόματος Ακτινολογία Στόματος ΣTOMA 2011; 39 : 73-80 Οι εξελίξεις στην Ακτινολογία Στόματος Ν. ΠΑΡΙΣΗΣ 1 Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας Στόματος, Οδοντιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών : Κεφάλαιο 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ Λαβδάς Ελευθέριος. Λαβδάς Ελευθέριος Τεχνολόγος Ακτινολόγος ΜSc Ιατρική Φυσική PhD Υπολογιστική Τομογραφία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ Λαβδάς Ελευθέριος. Λαβδάς Ελευθέριος Τεχνολόγος Ακτινολόγος ΜSc Ιατρική Φυσική PhD Υπολογιστική Τομογραφία ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ Λαβδάς Ελευθέριος Λαβδάς Ελευθέριος Τεχνολόγος Ακτινολόγος ΜSc Ιατρική Φυσική PhD Υπολογιστική Τομογραφία Η ψηφιακή ακτινοδιαγνωστική ξεκίνησε να εφαρμόζεται από τις αρχές τις δεκαετίας

Διαβάστε περισσότερα

A L A R A. Μαρία Λύρα

A L A R A. Μαρία Λύρα A L A R A Μαρία Λύρα 1ο Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών Σήμερα το ετήσιο επίπεδο της δόσης από την έκθεση στην ακτινοβολία από ιατρικές εφαρμογές είναι το ίδιο με το μέσο ετήσιο υπόστρωμα ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή εικόνα και ο νέος ρόλος του τεχνολόγου ακτινολόγου: Από το film στο CD

Ψηφιακή εικόνα και ο νέος ρόλος του τεχνολόγου ακτινολόγου: Από το film στο CD Ψηφιακή εικόνα και ο νέος ρόλος του τεχνολόγου ακτινολόγου: Από το film στο CD Ν. Δεληκανάκης Τεχνολόγος Ραδ/γίας Ακτιν/γίας, M.Sc. Κοργιαλένειο Μπενάκειο Ν.Ε.Ε.Σ Πλεονεκτήματα ψηφιακής εικόνας Μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδιαχυτικό διάφραγμα. Ακτινολογία Ι -8

Αντιδιαχυτικό διάφραγμα. Ακτινολογία Ι -8 Αντιδιαχυτικό διάφραγμα Ακτινολογία Ι -8 Φωτόνια σκέδασης ευτερογενής ακτινοβολία Για όλες τις ακτινολογικές εξετάσεις εκτός από τη μαστογραφία, οι περισσότερες αλληλεπιδράσεις των φωτονίων με τους ιστούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ AGFA Computed Radiology CR 30-Χ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ AGFA Computed Radiology CR 30-Χ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ AGFA Computed Radiology CR 30-Χ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Μεγάλο εύρος Έκθεσης. Λιγότερες επαναλήψεις. Περισσότερες διαγνωστικές πληροφορίες σε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ. Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ. Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Μία ιατρική ειδικότητα που χρησιμοποιεί απεικονιστικές μεθόδους για να

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Βασικά στοιχεία εικονοστοιχείου (pixel) Φυσική λειτουργία όρασης Χηµική και ψηφιακή σύλληψη (Κλασσικές και ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ο ΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader)

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.. ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884. ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ : ΒΙΟΪΑΤΡ. ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 21-4-2011 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1/21/2013. November 25, 1975 Patent for Full-body CAT Scan 1979 Nobel prize for physiology

1/21/2013. November 25, 1975 Patent for Full-body CAT Scan 1979 Nobel prize for physiology November 25, 1975 Patent for Full-body CAT Scan 1979 Nobel prize for physiology Sir Godfrey Newbold Hounsfield CBE, FRS, (28 August 1919 12 August 24) Allan MacLeod Cormack (February 23, 1924 May 7, 1998)

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτικές πινακίδες, Ε.Π. Intensifying screens ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-4

Ενισχυτικές πινακίδες, Ε.Π. Intensifying screens ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-4 Ενισχυτικές πινακίδες, Ε.Π. Intensifying screens ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-4 Ενισχυτικές πινακίδες, Ε.Π. Η δημιουργία της ακτινολογικής εικόνας είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των φωτονίων που φθάνουν στο φιλμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Αντικείμενο: Εισαγωγή στις βασικές αρχές της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας χρησιμοποιώντας το MATLAB και το πακέτο Επεξεργασίας Εικόνας. Περιγραφή και αναπαράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ A' ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΑΑ101 2 AA102 3 ΑΑ103 4 ΑΑ104 5 ΑΑ105 6 ΑΑ106 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι ΑΝΑΤΟΜΥ Ι ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ BIOSTATISTICS ΥΓΙΕΙΝΗ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ HYGIENE &

Διαβάστε περισσότερα

Μακρή Τριανταφυλλιά 1. Τσιλιμιδού Άρτεμις 1,2. Τζαμίχα Έλσα 1. Σιργιαμιώτης Βασίλειος 1. Ζαρίφη Μαρία 2. Θεοδωρόπουλος Βασίλειος 1

Μακρή Τριανταφυλλιά 1. Τσιλιμιδού Άρτεμις 1,2. Τζαμίχα Έλσα 1. Σιργιαμιώτης Βασίλειος 1. Ζαρίφη Μαρία 2. Θεοδωρόπουλος Βασίλειος 1 Μακρή Τριανταφυλλιά 1 Τσιλιμιδού Άρτεμις 1,2 Τζαμίχα Έλσα 1 Σιργιαμιώτης Βασίλειος 1 Ζαρίφη Μαρία 2 Θεοδωρόπουλος Βασίλειος 1 1.Τμήμα Ακτινοδιαγνωστικών Απεικονίσεων, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών, «Η

Διαβάστε περισσότερα

Υπλογιστικός Αξονικός Τοµογράφος

Υπλογιστικός Αξονικός Τοµογράφος Υπλογιστικός Αξονικός Τοµογράφος Υπολογιστικός Αξονικός Τοµογράφος Η Υπολογιστική Τοµογραφία ή Αξονική Τοµογραφία, έχει διεθνώς επικρατήσει από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Computed Tomography. Θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα ΜΕΡΟΣ Α 1. Υπερκείμενο Ποιός είναι ο κόμβος, ποιός ο σύνδεσμος και ποιά η θερμή λέξη; 1 2. Υπερμέσα Χαρακτηριστικά Κόμβος (Node) Αποτελεί τη βάση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation. Στα υπερμέσα η πρόσπέλαση της πληροφορίας γίνεται

Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation. Στα υπερμέσα η πρόσπέλαση της πληροφορίας γίνεται Τι είναι Πολυμέσα και τι Υπερμέσα Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation Στα πολυμέσα η προσπέλαση της πληροφορίας γίνεται με γραμμικό τρόπο (προκαθορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ Αναλογικό και Ψηφιακό σήμα Τα αναλογικά μεγέθη μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε ηλεκτρικά ή ψηφιακά σήματα. Μετατροπή Αναλογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Χ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΦΙΛΜ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Χ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΦΙΛΜ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Χ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΦΙΛΜ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Η ακτινοβολία χ που εξέρχεται από το σώμα, αλληλεπιδρά με το φθορίζον στρώμα της ΕΠ, μετατρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά στοιχεία πολυμέσων: Κείμενο Εικόνα Ήχος Κίνηση Βίντεο

Δομικά στοιχεία πολυμέσων: Κείμενο Εικόνα Ήχος Κίνηση Βίντεο Δομικά στοιχεία πολυμέσων: Κείμενο Εικόνα Ήχος Κίνηση Βίντεο Πρωτογενές υλικό Μια εικόνα μπορεί να εισαχθεί στον υπολογιστή από: σαρωτή (Scanner) ψηφιακή φωτογραφική μηχανή video capture monitor capture

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών 1. Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να είναι σύστημα σάρωσης πολλαπλών κασετών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΉ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΙΝ,ΠΛΔ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΉ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΙΝ,ΠΛΔ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΉ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΙΝ,ΠΛΔ) Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-38.13.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail: eoo@otenet.gr Αριδμ. Πρωτ

Διαβάστε περισσότερα

VistaScan Mini Σαρωτής φύλλων απεικόνισης Συμπαγής και πανίσχυρος. Φροντίδα δοντιών

VistaScan Mini Σαρωτής φύλλων απεικόνισης Συμπαγής και πανίσχυρος. Φροντίδα δοντιών VistaScan Mini Σαρωτής φύλλων απεικόνισης Συμπαγής και πανίσχυρος Αεροσυμπιεστές Αναρροφήσεις Ψηφιακή Απεικόνιση Φροντίδα δοντιών Υγιεινή Η νέα διάσταση της ακτινοδιάγνωσης Δίπλα στη έδρα Ο σαρωτής φύλλων

Διαβάστε περισσότερα

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναγνωρίζουμε και να ονομάζουμε άλλες περιφερειακές συσκευές και κάρτες επέκτασης Να εντοπίζουμε τα κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ. Οδηγός µελέτης για τις ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ. Οδηγός µελέτης για τις ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Οδηγός µελέτης για τις ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ Οδηγός Μελέτης για τις Βασικές Ακτινολογικές Προβολές Κουμαριανός Δημήτρης Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Ραδιολογίας Ακτινολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ακτινολογία

Εισαγωγή στην Ακτινολογία Εισαγωγή στην Ακτινολογία Ενότητα 1: Ακτινοδιαγνωστικά συστήματα Ποιότητα εικόνας Μαλαταρά Γεωργία Ακτινοφυσικός Msc, PhD ΠΓΝ Πατρών Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σκοποί ενότητας Eισαγωγή βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη υπ αρίθµ. 19/2015

ιακήρυξη υπ αρίθµ. 19/2015 ιακήρυξη υπ αρίθµ. 19/2015 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει σε εκτέλεση της Φ.831.3/190/805496/Σ.4897/24 εκ. 2014/ΓΕΣ/ ΥΓ/4ο την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού µε ενσφράγιστες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΜ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-5

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΜ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-5 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΜ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-5 Σκιερότητα vs ΟΠ ιαφάνεια Ιπ = Ιδ ΟΠ =log 10 Iπ/Ιδ = 1 Μεταβολή ΟΠ κατά μια μονάδα σημαίνει μεταβολή κατά 10% στην ποσότητα του διερχομένου φωτός Έκθεση Χημική επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές επιδράσεις ακτίνων Χ Δοσιμετρία - Ακτινοπροστασία

Βιολογικές επιδράσεις ακτίνων Χ Δοσιμετρία - Ακτινοπροστασία Βιολογικές επιδράσεις ακτίνων Χ Δοσιμετρία - Ακτινοπροστασία Α. Δοντά Μπακογιάννη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Νοέμβριος 1895 Ακτινοβόληση κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑ: Επεξεργασία φωτογραφίας Αρχές λειτουργίας φωτογραφικών μηχανών

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑ: Επεξεργασία φωτογραφίας Αρχές λειτουργίας φωτογραφικών μηχανών ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑ: Επεξεργασία φωτογραφίας Αρχές λειτουργίας φωτογραφικών μηχανών 1ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: PR-4 ΜΑΘΗΤΕΣ: ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΗ ΘΩΜΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Φυσική: Δοσιμετρία Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας. Βιολογικές επιδράσεις. Ακτινοπροστασία

Ιατρική Φυσική: Δοσιμετρία Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας. Βιολογικές επιδράσεις. Ακτινοπροστασία Ιατρική Φυσική: Δοσιμετρία Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας Βιολογικές επιδράσεις Ακτινοπροστασία Π. Παπαγιάννης Επίκ. Καθηγητής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών Γραφείο 21 210-746 2442 ppapagi@phys.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ)

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSC) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2013 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΟΑΠΟΔΟΣΗ: ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Εφαρμογές Ακτινολογίας (Θ)

Ειδικές Εφαρμογές Ακτινολογίας (Θ) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας Ειδικές Εφαρμογές Ακτινολογίας (Θ) Ενότητα 2: Οδοντιατρική ακτινολογία (β μέρος) Γεωργία Οικονόμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Ραδιολογίας - Ακτινολογίας Το

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 5: Χαρακτηριστικά Ψηφιακής Εικόνας. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 5: Χαρακτηριστικά Ψηφιακής Εικόνας. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Χαρακτηριστικά Ψηφιακής Εικόνας Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : 1. Gantry 2. Ακτινολογική λυχνία 3. Γεννήτρια Aκτίνων -Χ 4. Εξεταστική Τράπεζα 5.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ακτινοθεραπείας Εξομοιωτής θεραπείας (Κλασσικός ακτίνων Χ)

Σύστημα Ακτινοθεραπείας Εξομοιωτής θεραπείας (Κλασσικός ακτίνων Χ) Σύστημα Ακτινοθεραπείας Εξομοιωτής θεραπείας (Κλασσικός ακτίνων Χ) Πρωτόκολλο Ελέγχων Ποιότητας Ασφαλούς Λειτουργίας και Ακτινοπροστασίας Βιβλιογραφία : IEC 976 : Medical Electrical Equipment Medical Electron

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 60 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τηλεόραση είναι σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά επικοινωνιακά συστήματα Δεν υπάρχει άνθρωπος, στις ανεπτυγμένες χώρες, που να μην αφιερώνει ορισμένες ώρες την ημέρα μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

DIP_06 Συμπίεση εικόνας - JPEG. ΤΕΙ Κρήτης

DIP_06 Συμπίεση εικόνας - JPEG. ΤΕΙ Κρήτης DIP_06 Συμπίεση εικόνας - JPEG ΤΕΙ Κρήτης Συμπίεση εικόνας Το μέγεθος μιας εικόνας είναι πολύ μεγάλο π.χ. Εικόνα μεγέθους Α4 δημιουργημένη από ένα σαρωτή με 300 pixels ανά ίντσα και με χρήση του RGB μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΑ στην MDCT: Διεθνής βιβλιογραφία και τα πρώτα στοιχεία από την Ελλάδα

ΔΕΑ στην MDCT: Διεθνής βιβλιογραφία και τα πρώτα στοιχεία από την Ελλάδα ΔΕΑ στην MDCT: Διεθνής βιβλιογραφία και τα πρώτα στοιχεία από την Ελλάδα Γιώργος Σημαντηράκης Τμήμα Αδειών & Ελέγχων Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας www.eeae.gr Εισαγωγή Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Auto Daylight Synchro (Αυτόματος Συγχρονισμός Φωτός ημέρας) Clear Photo LCD

Auto Daylight Synchro (Αυτόματος Συγχρονισμός Φωτός ημέρας) Clear Photo LCD A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1-9 Κλείδωμα AE Τεχνολογία AGCS AR Coat (Επικάλυψη AR) Auto Review Cancel (Ακύρωση Αυτόματης ανασκόπησης) AF Illuminator (Φωτιστής ΑF) Διάφραγμα Auto

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του RAW ORF. Κείμενο, παρουσίαση, έρευνα: Ιορδάνης Σταυρίδης DNG ARW X3F DCR NEF CRW RAW RAF CR2 SRF MRW

Χρήση του RAW ORF. Κείμενο, παρουσίαση, έρευνα: Ιορδάνης Σταυρίδης DNG ARW X3F DCR NEF CRW RAW RAF CR2 SRF MRW 8 Χρήση του RAW Κείμενο, παρουσίαση, έρευνα: Ιορδάνης Σταυρίδης DNG X3F ARW ORF DCR NEF CRW RAW RAF CR2 SRF MRW 9 Ένα ακατέργαστο αρχείο εικόνας RAW περιέχει ελάχιστα επεξεργασμένα στοιχεία από τον αισθητήρα

Διαβάστε περισσότερα

και promitheies@noskypar.gr

και promitheies@noskypar.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και υτικής Ελλάδας Γενικό Νοσοκοµείο Μεσσηνίας Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας ιεύθυνση: ιοικητικού Υποδιεύθυνση: Οικονοµικού Τµήµα: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Digital Image Processing

Digital Image Processing Digital Image Processing Πέτρος Καρβέλης pkarvelis@gmail.com Images taken from: R. Gonzalez and R. Woods. Digital Image Processing, Prentice Hall, 2008. Εισαγωγικά Γενικά Πληροφορίες Στόχοι Θεωρία Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ιδάσκων: Βασίλειος Γαργανουράκης. Ανθρώπινη Όραση - Χρωµατικά Μοντέλα

Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ιδάσκων: Βασίλειος Γαργανουράκης. Ανθρώπινη Όραση - Χρωµατικά Μοντέλα Ανθρώπινη Όραση - Χρωµατικά Μοντέλα 1 Τι απαιτείται για την όραση Φωτισµός: κάποια πηγή φωτός Αντικείµενα: που θα ανακλούν (ή διαθλούν) το φως Μάτι: σύλληψη του φωτός σαν εικόνα Τρόποι µετάδοσης φωτός

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι παράγοντες έκθεσης

Κύριοι παράγοντες έκθεσης Παράγοντες έκθεσης Κύριοι παράγοντες έκθεσης Οι παράγοντες που ελέγχονται από τον ΤΑ Milliamper (ma) Χρόνος (S) Kilovolt (kvp) Απόσταση (ΕΑ) Χρήση Bucky ΕΠ Η ακτινολογική δέσμη περιγράφεται με βάση Την

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Maximum Permissible Exposure (MPE) - Nominal Hazard Zone (NHZ) Μέγιστη Επιτρεπτή Έκθεση (MPE) Το

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μαθήματα 6 και 7 Αναπαράσταση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μαθήματα 6 και 7 Αναπαράσταση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μαθήματα 6 και 7 Αναπαράσταση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή 1 1. Αριθμοί: Το Δυαδικό Σύστημα Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές λειτουργίας του Αξονικού Τομογράφου (ΑΤ) Computed Tomography (CT)

Βασικές αρχές λειτουργίας του Αξονικού Τομογράφου (ΑΤ) Computed Tomography (CT) Βασικές αρχές λειτουργίας του Αξονικού Τομογράφου (ΑΤ) Computed Tomography (CT) Νεώτερες απεικονιστικές μέθοδοι Αξονική-Υπέρηχοι-Μαγνητική Υβριδικά συστήματα PET/CT Κατ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. CBCT (Cone beam computed tomography) ή CBVT (Cone Beam Volumetric Tomography) SCANNER= Οδοντιατρικός υπολογιστικός τομογράφος κωνικής δέσμης

ΟΡΙΣΜΟΙ. CBCT (Cone beam computed tomography) ή CBVT (Cone Beam Volumetric Tomography) SCANNER= Οδοντιατρικός υπολογιστικός τομογράφος κωνικής δέσμης ΟΡΙΣΜΟΙ CBCT (Cone beam computed tomography) ή CBVT (Cone Beam Volumetric Tomography) SCANNER= Οδοντιατρικός υπολογιστικός τομογράφος κωνικής δέσμης CT SCAN= Τομογραφία (δημιουργείται από το CBCT ή CBVT

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑ, ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ. 1. Στρογγυλοποίηση Γενικά Κανόνες Στρογγυλοποίησης... 2

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑ, ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ. 1. Στρογγυλοποίηση Γενικά Κανόνες Στρογγυλοποίησης... 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑ, ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Περιεχόμενα 1. Στρογγυλοποίηση.... 2 1.1 Γενικά.... 2 1.2 Κανόνες Στρογγυλοποίησης.... 2 2. Σημαντικά ψηφία.... 2 2.1 Γενικά.... 2 2.2 Κανόνες για την

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά χαρακτηριστικά ακτινολογικής εικόνας

Ποιοτικά χαρακτηριστικά ακτινολογικής εικόνας Ποιοτικά χαρακτηριστικά ακτινολογικής εικόνας 1. Οπτική πυκνότητα 2. Σκιαγραφική αντίθεση ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-3 5 ακτινολογικές πυκνότητες Αέρας Λίπος Μαλακά μόρια Οστά Μέταλλο Λιγότερο πυκνό Πιο διάφανο στην

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Ενότητα # 10: Χρωματικά μοντέλα στον ΗΥ Καθηγητής Ιωάννης Γ. Παρασχάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Εξωτερικά ένας Η/Υ φαίνεται να αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Την οθόνη, το πληκτρολόγιο και την κεντρική μονάδα, ένα κλειστό «κουτί», μέσα στο οποίο βρίσκονται όλα τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία λήψης και επεξεργασίας ιατρικής εικόνας

Στοιχεία λήψης και επεξεργασίας ιατρικής εικόνας Στοιχεία λήψης και επεξεργασίας ιατρικής εικόνας β μέρος Άννη Λουϊζη Σεπτέμβριος 2005 Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής 1 Εισαγωγή Η ιατρική εικόνα είναι η απεικόνιση μιας ανατομικής δομής του ανθρώπινου σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ 1 3.1 Η αρχιτεκτονική του ΗΥ Υλικό : οτιδήποτε έχει μια υλική - φυσική υπόσταση σε ένα υπολογιστικό σύστημα Αρχιτεκτονική του ΗΥ: η μελέτη της συμπεριφοράς και της δομής του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ 1 3.1 Η αρχιτεκτονική του ΗΥ Υλικό : οτιδήποτε έχει μια υλική - φυσική υπόσταση σε ένα υπολογιστικό σύστημα Αρχιτεκτονική του ΗΥ: η μελέτη της συμπεριφοράς και της δομής του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1. ΥΛΙΚΟ 2.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 Ρολόι υπολογιστή ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ CPU 4 ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστηµάτων

Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστηµάτων Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστηµάτων Αναλογικές & Ψηφιακές Διατάξεις Control Systems Laboratory Τα διάφορα μεγέθη των φυσικών διεργασιών τα μετράμε με αισθητήρες που ουσιαστικά παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 33 Λεπτοί Φακοί- ιάδοση Ακτίνας Εξίσωση Λεπτού Φακού-Μεγέθυνση Συνδυασµός Φακών ΟιεξίσωσητουΟπτικού Φωτογραφικές Μηχανές : Ψηφιακές και Φιλµ ΤοΑνθρώπινοΜάτι;

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Γιώργος Σημαντηράκης Τμήμα Αδειών και Ελέγχων Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Υπολογιστικών Συστημάτων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κατευθυντήριες γραμμές για την πραγματοποίηση ελέγχων ποιότητας σε ψηφιακά ακτινοδιαγνωστικά συστήματα Ν. Καλύβας, Σ. Οικονομίδης, Κ. Χουρδάκης Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΝΟΥΚΛΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Η χρήση ακτίνων-χ και ραδιοϊχνηθετών συνηθίζεται: Στην Ιατρική:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) Συσκευές αποθήκευσης Ένας υπολογιστής προκειµένου να αποθηκεύσει δεδοµένα χρησιµοποιεί δύο τρόπους αποθήκευσης: Την Κύρια Μνήµη Τις συσκευές µόνιµης αποθήκευσης (δευτερεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική

Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική Λίγα λόγια για τις συνέπειες από τις σπινθηρογραφικές διαγνωστικές εξετάσεις Καρδιάς- Νεφρών- Σκελετού- Θυρεοειδούς- Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 1 Η απεικόνιση βοηθά τους γιατρούς στη διάγνωση και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 Τμήμα θεωρίας: Α.Μ. 8, 9 Κάθε Πέμπτη, 11πμ-2μμ, ΑΜΦ23. Διδάσκων: Ντίνος Φερεντίνος Γραφείο 118 email: kpf3@cornell.edu Μάθημα: Θεωρία + προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 16/11/2011 10:31 (31) καθ. Τεχνολογίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ (ANALOGUE) ΨΗΦΙΑΚΟ (DIGITAL) 16/11/2011 10:38 (38) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο

Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο ΓΝΑΘΙΟΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ www.gnathion.gr Μια ασυνήθης αναπτυξιακή διαταραχή των δοντιών είναι και η σύντηξη/διδυμία,

Διαβάστε περισσότερα

Dental Cone Beam Computerized Tomography

Dental Cone Beam Computerized Tomography Dental Cone Beam Computerized Tomography Κ.-Ε. Αlexiou 1, K. Tsichlakis 2 Dental Volumetric Tomography or Cone Beam CT (CBCT) is the most recent development in the field of DentoMaxillofacial Radiology

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) Διάταξη ανιχνευτικού συστήματος PET Αριθμός δακτυλίων ανιχνευτών Διάμετρος δακτυλίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Μεταβολικό Σύνδρομο. Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Μεταβολικό Σύνδρομο. Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 9 Μεταβολικό Σύνδρομο Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα Εισαγωγή Το Μεταβολικό Σύνδρομο (ΜΣ) αποτελεί ένα οργανικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ (προϋπολογισμός 30.000Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα υπερηχοτομογραφίας για Νεογνική

Διαβάστε περισσότερα

TFT TV. Τι είναι οι TFT και πως λειτουργούν;

TFT TV. Τι είναι οι TFT και πως λειτουργούν; TFT TV Τι είναι οι TFT και πως λειτουργούν; Η ετυμολογία του όρου TFT (Thin Film Transistor ή τρανζίστορ λεπτού φιλμ) μας παραπέμπει στο δομικό στοιχείο ελέγχου της οθόνης, που είναι το τρανζίστορ. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

DENTOMEDICA A.E CS 8100 Ψηφιακό Πανοραµικό CS 8100 από την Carestream. Με έξυπνο σχεδιασµό, µικρό όγκο και τέλεια εικόνα, είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεστε για το ιατρείο σας. Είναι σχεδιασµένο εργονοµικά,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρικοί παράγοντες

Γεωμετρικοί παράγοντες Γεωμετρικοί παράγοντες Ακτινολογία Ι-9 www.elcamino.edu/faculty/kclark/ Γεωμετρία της ακτινολογικής εικόνας Για υψηλή ποιότητα ακτινογραφιών χρειάζεται βέλτιστη χρήση των γεωμετρικών παραμέτρων της απεικόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Δόσεις ακτινοβολίας στο προσωπικό ψηφιακού αγγειογράφου. Τελευταίες εξελίξεις

Δόσεις ακτινοβολίας στο προσωπικό ψηφιακού αγγειογράφου. Τελευταίες εξελίξεις Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Δόσεις ακτινοβολίας στο προσωπικό ψηφιακού αγγειογράφου. Τελευταίες εξελίξεις Αντώνιος Παπαδάκης Ακτινοφυσικός ΠαΓΝΗ 20 o Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική της Ακτινοδιαγνωστικής. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Φυσική της Ακτινοδιαγνωστικής. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Φυσική της Ακτινοδιαγνωστικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Willem Röntgen Η πρώτη του εικόνα 1895 Η απεικονιστική αλυσίδα 8 Στάδια Απεικόνισης 1. Πηγή: λυχνία ακτίνων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ψηφιακής Ιατρικής Απεικόνισης

Εφαρμογές Ψηφιακής Ιατρικής Απεικόνισης Εφαρμογές Ψηφιακής Ιατρικής Απεικόνισης Εμμανουήλ Γιακουμάκης Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής 1. Αρχές απεικόνισης μέσω των ακτίνων Χ. Οι ακτίνες Χ παράγονται σε ένα σωλήνα ακτίνων Χ (λυχνία) όταν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων (κείμενο, ήχος και εικόνα στον υπολογιστή) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

! Δεδομένα: ανεξάρτητα από τύπο και προέλευση, στον υπολογιστή υπάρχουν σε μία μορφή: 0 και 1

! Δεδομένα: ανεξάρτητα από τύπο και προέλευση, στον υπολογιστή υπάρχουν σε μία μορφή: 0 και 1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 5-6 Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων (κείμενο, ήχος και εικόνα στον υπολογιστή) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

Δυσδιάστατη κινηματική ανάλυση. Τσιόκανος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής

Δυσδιάστατη κινηματική ανάλυση. Τσιόκανος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής Δυσδιάστατη κινηματική ανάλυση Τσιόκανος Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Βιοκινητικής Θέματα προς ανάλυση Αντικείμενο της κινηματικής ανάλυσης Καταγραφή της κίνησης Ψηφιοποίηση Υπολογισμός δεδομένων Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστημάτων

Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστημάτων Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστημάτων Αναλογικές & Ψηφιακές Διατάξεις Τα διάφορα μεγέθη των φυσικών διεργασιών τα μετράμε με αισθητήρες που ουσιαστικά παρέχουν ηλεκτρικά σήματα χαμηλής

Διαβάστε περισσότερα

«Ιατρική Εικόνα» Κωνσταντίνος Λουκάς Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ.

«Ιατρική Εικόνα» Κωνσταντίνος Λουκάς Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ. «Ιατρική Εικόνα» Κωνσταντίνος Λουκάς Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ e-mail: cloukas@med.uoa.gr Περίγραμμα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ψηφιοποίηση εικόνας & σήματος 3. Τρόποι απόκτησης ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 Ηλεκτρονική συγγραφή - Πολυµέσα

ΜΑΘΗΜΑ 2 Ηλεκτρονική συγγραφή - Πολυµέσα ΜΑΘΗΜΑ 2 Ηλεκτρονική συγγραφή - Πολυµέσα ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Ψηφιακή Εικόνα Βασικές Έννοιες Βασικοί Όροι Αναλογικό σε Ψηφιακό Μια εικόνα ψηφιοποιείται µέσα από τις διαδικασίες της δειγµατοληψίας και του

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνες Ενίσχυσης κ Ενισχυτές Εικόνας

Οθόνες Ενίσχυσης κ Ενισχυτές Εικόνας Οθόνες Ενίσχυσης κ Ενισχυτές Εικόνας Η πληροφορία που μεταφέρεται από τις ακτίνες Χ δε γίνεται απ ευθείας αντιληπτή από το ανθρώπινο μάτι. Για να έχουμε ορατή πληροφορία χρησιμοποιούμε είτε φωτογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής Βασικές Έννοιες Πληροφορικής 1. Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι οποιαδήποτε συσκευή μεγάλη ή μικρή που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα