Α. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑ ΟΣ ΧΩΡ. 120, 240 & 360 ΛΙΤΡΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑ ΟΣ ΧΩΡ. 120, 240 & 360 ΛΙΤΡΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού. Η µελέτη συντάχτηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθµ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. Η προµήθεια θα καλύψει τις ανάγκες του ήµου Κατερίνης και των Νοµικών του προσώπων (Ο.Π.Π.Α.Π., ηµοτικό Ωδείο Κατερίνης, Η.Κ.Ε. Η.Κ., Σχολ. Επιτροπή Α/θµιας Εκπ/σης, Σχολ. Επιτροπή Β/θµιας Εκπ/σης) για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι δώδεκα (12) µήνες. Η δαπάνη για την προµήθεια προϋπολογίζεται συνολικά στο ποσό των ,01 ευρώ µε Φ.Π.Α., η οποία προβλέπεται να χρηµατοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισµό του ήµου Κατερίνης και του κάθε νοµικού προσώπου. Η σύναψη των συµβάσεων εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθούν µετά από τη διενέργεια διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή στις τιµές της µελέτης. Συνηµµένα ακολουθούν τεχνικές περιγραφές και ενδεικτικοί προϋπολογισµοί ανά κατηγορία των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Κατερίνη 15/11/2013 Ο Αναπλ. /ντής Περιβάλλοντος και Καθαριότητας ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΒΑΡΒΑΡΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1

2 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΚΑ ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1. Είδος προµήθειας Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων χωρητικοτήτων 120 lt, 240 lt, 360 lt και 660 lt καθώς και ανταλλακτικών (καπάκια) για τους ίδιους κάδους, στο πλαίσιο της αντικατάστασης των ακατάλληλων προς χρήση κάδων. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η αποκοµιδή των απορριµµάτων στο ήµο Κατερίνης γίνεται ως επί τω πλείστων, πόρτα πόρτα κάτι που σηµαίνει ότι η κάθε οικοδοµή έχει τον δικό της κάδο γι αυτό και έχει γίνει η επιλογή των παραπάνω ειδών κάδων. 2. Γενικά Χαρακτηριστικά Περιγραφή Πλαστικών Κάδων Οι προς προµήθεια πλαστικοί κυλιόµενοι κάδοι απορριµµάτων θα πρέπει: 1. Να είναι πρόσφατης κατασκευής έτους 2013, πλαστικοί, τροχήλατοι, χωρητικότητας όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση, µεγάλης αντοχής, κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών απορριµµάτων. 2. Να είναι εύχρηστοι, να πληρούν διεθνείς εργονοµικούς κανόνες, να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήµα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους, να ανταποκρίνονται προς τη νέα Ευρωπαϊκή Νόρµα ΕΝ 840-3/5/6 και σε όλες τις σε ισχύ αποφάσεις της Ε.Ε. σχετικά µε τους κάδους απορριµµάτων. 3. Οι κάδοι απαραιτήτως, θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9000 (1 ή 2), πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου του ΕΛΟΤ ή και αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε. κατά ΕΝ Να µην καταστρέφονται εύκολα από µηχανικές καταπονήσεις ή και από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίµµατα. 5. Να είναι φυσιολογικά αβλαβείς, ανθεκτικοί στην διάβρωση, απρόσβλητοι σε οξέα και χηµικές ουσίες. 6. Να διασφαλίζουν µε τον τρόπο κατασκευής τους, ελαστικά τοιχώµατα και αντοχή, σε ακραίες καιρικές συνθήκες και υπεριώδη ακτινοβολία. 7. Για οµοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο πράσινος χρωµατισµός τους, να έχει επιτευχθεί στην Α ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί. 8. Οι κάδοι των 120, 240 & 360 λίτρων θα φέρουν 2 τροχούς, ενώ των 660 λίτρων θα φέρουν τέσσερις τροχούς, έναν σε κάθε γωνία του κάδου, καθώς και δύο συστήµατα ανάρτησης για την ανύψωση και ανατροπή τους, από αντίστοιχους διεθνών προδιαγραφών ανυψωτικούς µηχανισµούς απορριµµατοφόρων οχηµάτων, και πλυντηρίων κάδων, τύπου περιστροφέα και τύπου κτένας. Α. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑ ΟΣ ΧΩΡ. 120, 240 & 360 ΛΙΤΡΩΝ 1.Περιγραφή του κάδου O κάδος θα αποτελείται από το κυρίως σώµα και το καπάκι, ενώ πρέπει να φέρει δύο τροχούς σταθερής κατεύθυνσης Φ200mm. Πρέπει να είναι κατασκευασµένος, σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 840. Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι παρθένο, υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, άριστης ποιότητας που έχει εµπλουτισθεί µε ειδικά πρόσθετα που προφυλάσσουν αποτελεσµατικά από απότοµες θερµοκρασιακές µεταβολές (µεγάλο ψύχος ή ζέστη), επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και χηµικές επιδράσεις. Ο άξονας των τροχών πρέπει να είναι κατασκευασµένος από υψηλής αντοχής γαλβανισµένο ατσάλι. Οι τροχοί να φέρουν εξωτερικά λάστιχο που θα εξασφαλίζει εύκολη, άνετη και αθόρυβη µετακίνηση. Το κυρίως σώµα και το καπάκι πρέπει να είναι κατασκευασµένα µε χύτευση µονοµπλόκ σε τελευταίας τεχνολογίας πρέσα (injection moulding). To καπάκι πρέπει να προσαρµόζεται σταθερά στο κυρίως σώµα µε ειδικούς συνδέσµους και να έχει δύο χειρολαβές τοποθετηµένες εργονοµικά έτσι ώστε να διευκολύνεται το άνοιγµα του για την τοποθέτηση των απορριµµάτων και θα πρέπει να ανοίγει εύκολα µε απλό τράβηγµα προς τα επάνω, ενώ όταν είναι κλειστό να εφαρµόζει ακριβώς στο κυρίως σώµα για να αποφεύγονται η διαφυγή οσµών και η είσοδος εντόµων και νερού στον κάδο. Το κυρίως σώµα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σε χύτευση µονοµπλόκ και µε ειδικό σχεδιασµό ώστε να αντέχει σε οποιαδήποτε καταπόνηση και να µην υπόκειται σε παραµορφώσεις. Ο σχεδιασµός του (σχήµα, στρογγυλεµένες επιφάνειες) και η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια να εγγυώνται την καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου ακόµη και όταν δεν χρησιµοποιούνται πλαστικές σακούλες. Η χειρολαβή µεταφοράς πρέπει να είναι εργονοµική για να επιτρέπει την άνετη και εύκολη µεταφορά. Το χείλος προσαρµογής σε ανυψωτικό µηχανισµό πρέπει να είναι µε ειδική ενίσχυση για µεγάλη διάρκεια ζωής και να παρέχει εύκολη και ακριβή πρόσφυση στους τυποποιηµένους µηχανισµούς ανύψωσης τύπου "χτένας". Οι δύο τροχοί πρέπει να διασφαλίζουν την εύκολη και άνετη µετακίνηση ακόµη και σε επικλινή εδάφη ή σκάλες. Ο άξονας πρέπει να ασφαλίζει και να ανοίγει µόνο µε χρήση ειδικών εργαλείων. 2

3 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά Χωρητικότητα κάδου Βάρος κάδου Πάχος κάδων ιάµετρος τροχού Χρώµα Χωρητικότητα κάδου Βάρος κάδου Πάχος κάδων ιάµετρος τροχού Χρώµα Χωρητικότητα κάδου Βάρος κάδου Πάχος κάδων ιάµετρος τροχού Χρώµα : 120 λίτρα : περίπου 10 κιλά : 4,5 5 χιλιοστά :Φ200mm :Πράσινο : 240 λίτρα : περίπου κιλά : 4,5 5 χιλιοστά :Φ200mm :Πράσινο : 360 λίτρα : περίπου 20 κιλά : 4,5 5 χιλιοστά :Φ200mm :Πράσινο 3. Τρόπος χειρισµού Ο χειρισµός του κάδου πρέπει να είναι απλός. Με απλό σήκωµα του καπακιού (πρέπει να υπάρχουν δύο χειρολαβές στο πίσω µέρος του κάδου) το καπάκι να ανοίγει εύκολα για την τοποθέτηση των απορριµµάτων, ενώ στην συνέχεια να κλείνει εφαρµόζοντας πολύ καλά στο κυρίως σώµα. Το άδειασµα του κάδου πρέπει να γίνεται µε απλή προσαρµογή του χείλους στην "χτένα" και ανύψωση. Το καπάκι πρέπει να ανοίγει αυτόµατα κατά την ανατροπή έτσι ώστε τα απορρίµµατα να αδειάζονται στο απορριµµατοφόρο. 4. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ α) Ο κάθε κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήµατα σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατός την νύχτα. β) Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας µε ευµεγέθη γράµµατα µε ανάγλυφη ανεξίτηλη θερµοεκτύπωση στο εµπρόσθιο τµήµα του κάδου. γ) Οι κάδοι θα είναι πράσινου χρώµατος και θα έχει επιτευχθεί στην α ύλη. Β. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑ ΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 660 ΛΙΤΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι κάδοι µηχανικής αποκοµιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής και να ακολουθούν τα STANDARDS ΕΝ 840 και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εµπορικά και βιοµηχανικά απορρίµµατα καθώς και αντικείµενα µε µεγάλο όγκο. Η χωρητικότητα των κάδων θα είναι 660 λίτρα +5%. αποδεικνυόµενη από την αναλυτική έκθεση ελέγχου του προϊόντος που ακολουθεί το πιστοποιητικό ποιότητας ΕΝ-840. Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους να είναι ακλόνητα στερεωµένοι δύο κυλινδροειδείς σωλήνες που χρησιµεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον µηχανισµό εκκένωσης κάδων του απορριµµατοφόρου (βραχίονες). Επίσης, µε το ειδικά ενισχυµένο χείλος του κάδου να είναι δυνατή η ανύψωση του και µε ανυψωτικό σύστηµα τύπου κτένας. Ο κάδος επίσης θα φέρει τις απαραίτητες χειρολαβές κατάλληλης διατοµής και ενίσχυσης για την εύκολη µετακίνησή του και την εργονοµική χρήση του. 2. ΕΙ ΙΚΑ Όλα τα πλαστικά τµήµατα πρέπει να είναι µονοµπλόκ και συγκεκριµένα το κυρίως σώµα, συµπεριλαµβανόµενων των βάσεων έδρασης του καπακιού, καπάκι κ.λ.π., θα πρέπει να αποτελούν αυτοτελή µονοµπλόκ τµήµατα. Πρέπει να έχουν κατασκευαστεί µε συµπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού µοριακού βάρους µε ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυµερισµού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό. Πρέπει να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαµηλές και πολύ υψηλές θερµοκρασίες, κλιµατολογικές µεταβολές (και µάλιστα απότοµες) και σε χηµικές αντιδράσεις. 3

4 Το υλικό εκχυόµενο να έχει οµοιόµορφη και οµοιογενή κατανοµή σ' όλα τα σηµεία του κάδου. Το βάρος του κάδου θα είναι κιλά περίπου και το πάχος του σώµατος περίπου 5-6 χιλιοστά. 3. ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ (ΚΟΡΜΟΣ) Το κυρίως σώµα του κάδου θα πρέπει να έχει σχήµα κώλουρης πυραµίδας, µε προς τα άνω συνεχώς αυξανόµενη διατοµή, που θα διασφαλίζει την πλήρη εκκένωση του από τα απορρίµµατα, µε ολίσθηση, κατά την ανατροπή του, από τον ανυψωτικό µηχανισµό. Λόγω του βάρους των απορριµµάτων που δέχεται κατά τη µεταφορά του και την εκκένωσή του, το κυρίως σώµα του κάδου και στις τέσσερεις πλευρές (τοιχώµατα) του, θα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυµένο ώστε να αποφεύγεται η παραµόρφωση των τοιχωµάτων κατά την χρήση του. Απαραιτήτως και επί ποινή απορρίψεως, το κυρίως σώµα θα φέρει σε δύο τουλάχιστον από τις τέσσερεις πλευρές του, ισχυρές κάθετες νευρώσεις σε όλο το ύψος των πλευρών αυτών. Για λόγους µεγαλύτερης αντοχής, στις καταπονήσεις που δηµιουργούνται κατά το άνοιγµα και το κλείσιµο του καπακιού του κάδου, το κυρίως σώµα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνει κατά την χύτευση (µονοµπλόκ), τουλάχιστον δύο ειδικά σχεδιασµένους ισχυρούς µεντεσέδες µέσω των οποίων το καπάκι, θα συνδέεται απ ευθείας και σταθερά στο σώµα, αποκλειοµένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώµα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιµαδιών, πρόσθετων προσαρµογών κ.α. Οι µεντεσέδες αυτοί θα είναι πλάτους κατ ελάχιστον 4cm ο κάθε ένας, έτσι ώστε οι δυνάµεις καταπόνησης να διαµοιράζονται σε µεγαλύτερη επιφάνεια και να µην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους. 4. ΤΡΟΧΟΙ Ο κάδος πρέπει να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συµπαγές ελαστικό αρίστης κατασκευής και ποιότητας διαµέτρου Φ 200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους περί κατακόρυφο άξονα κατά 360 ο έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να µετακινηθεί µέσα σε στενούς χώρους. Ο κάθε τροχός πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγµα µέσω ενσφαίρου τριβέως και συνδέεται µε τον κάδο µέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυµένης και διαµορφωµένης ικανής να δέχεται τα δυναµικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. Ο κάθε κάδος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται µε χωριστά ποδόφρενα στους δυο τροχούς που ενεργοποιούνται µε απλό πάτηµα στο πόδι. 5. ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Στον πυθµένα του κάδου και στο κατώτερο σηµείο του υποχρεωτικά να υπάρχει ειδική οπή που θα κατασκευάζεται κατά την χύτευση µονοµπλόκ αποκλειοµένων των ιδιοκατασκευών, για την εκροή των υγρών µετά τον καθαρισµό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται µε ειδικό καπάκι και ειδική τσιµούχα, έτσι ώστε να έχει απόλυτη στεγανότητα. 6. ΚΑΠΑΚΙ ΚΑ ΟΥ Το καπάκι θα είναι επίπεδο και θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των απορριµµάτων. Επίσης να έχει ειδικά ενισχυµένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήµατα. Το καπάκι και το κυρίως σώµα για λόγους µεγαλύτερης αντοχής, πρέπει υποχρεωτικά να συνδέονται απ ευθείας και σταθερά, µέσω ειδικά σχεδιασµένων µεντεσέδων που θα περιλαµβάνουν κατά την χύτευση (µονοµπλόκ) και ειδικό σωλήνα υψηλής αντοχής, αποκλειοµένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώµα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιµαδιών, πρόσθετων προσαρµογών κ.α. Το καπάκι θα ανοίγει επίσης και µε ειδικό ποδοµοχλό στιβαρής κατασκευής από γαλβανισµένο µέταλλο για την µακροχρόνια αντοχή του στην οξείδωση. Ο ποδοµοχλός επί ποινή αποκλεισµού θα στηρίζεται στις βάσεις των τροχών και σε καµία περίπτωση στο σώµα του κάδου για αποφυγή διάτρησης του σώµατος. 7. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς µηχανισµούς που χρησιµοποιούν τα σύγχρονα απορριµµατοφόρα διεθνών προδιαγραφών µε σύστηµα βραχιόνων και κτένας. Η διαµόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυµµα τους και να πλένονται αυτοµάτως από τα ειδικά οχήµατα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την ιεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. 8. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ α) Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήµατα σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατός την νύχτα. β) Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας µε ευµεγέθη γράµµατα µε ανάγλυφη ανεξίτηλη 4

5 θερµοεκτύπωση στο εµπρόσθιο τµήµα του κάδου γ) Οι κάδοι θα είναι πράσινου χρώµατος το οποίο θα έχει επιτευχθεί στην α ύλη. Ο κάθε κάδος θα φέρει ειδική τροχοπέδη η οποία θα κοµπλάρει τους δυο εµπρόσθιους τροχούς µε ένα απλό πάτηµα του µηχανισµού µε το πόδι. Θα µπορεί ο κάδος να φέρει φρένο κεντρικού τύπου ποδόφρενο µε µηχανισµό ασφαλείας(κλειδαριά) µε ενιαίο κλειδί για όλους τους κάδους που θα ακινητοποιεί τους δυο τροχούς τους για αποφυγή άσκοπων µετακινήσεων. Τα µεταλλικά µέρη (διχαλωτό) των τροχών, οι άξονες και ο µηχανισµός των φρένων θα είναι από ανοξείδωτο µέταλλο. Γ. ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑ ΟΥΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΩΝ ( 360LT, 660LT) 1. ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΚΑ ΟΥΣ 360 lt. Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι παρθένο, υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, άριστης ποιότητας που έχει εµπλουτισθεί µε ειδικά πρόσθετα που προφυλάσσουν αποτελεσµατικά από απότοµες θερµοκρασιακές µεταβολές (µεγάλο ψύχος ή ζέστη), επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και χηµικές επιδράσεις. To καπάκι πρέπει να προσαρµόζεται σταθερά στο κυρίως σώµα µε ειδικούς συνδέσµους και να έχει δύο χειρολαβές τοποθετηµένες εργονοµικά έτσι ώστε να διευκολύνεται το άνοιγµα του για την τοποθέτηση των απορριµµάτων και θα πρέπει να ανοίγει εύκολα µε απλό τράβηγµα προς τα επάνω, ενώ όταν είναι κλειστό να εφαρµόζει ακριβώς στο κυρίως σώµα για να αποφεύγονται η διαφυγή οσµών και η είσοδος εντόµων και νερού στον κάδο. (Συµπεριλαµβάνονται οι ειδικοί σύνδεσµοι για να προσαρµόζεται σταθερά στο κύριο σώµα) 2.ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΚΑ ΟΥΣ 660 lt. Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι παρθένο, υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, άριστης ποιότητας που έχει εµπλουτισθεί µε ειδικά πρόσθετα που προφυλάσσουν αποτελεσµατικά από απότοµες θερµοκρασιακές µεταβολές (µεγάλο ψύχος ή ζέστη), επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και χηµικές επιδράσεις. Το καπάκι θα είναι επίπεδο και θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των απορριµµάτων. Επίσης να έχει ειδικά ενισχυµένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήµατα. Το καπάκι και το κυρίως σώµα για λόγους µεγαλύτερης αντοχής, πρέπει υποχρεωτικά να συνδέονται απ ευθείας και σταθερά, µέσω ειδικά σχεδιασµένων µεντεσέδων που θα περιλαµβάνουν κατά την χύτευση (µονοµπλόκ) και ειδικό σωλήνα υψηλής αντοχής, αποκλειοµένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώµα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιµαδιών, πρόσθετων προσαρµογών κ.α. (Συµπεριλαµβάνονται οι ειδικοί σύνδεσµοι για να προσαρµόζεται σταθερά στο κύριο σώµα). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα προς προµήθεια είδη των σάκων απορριµµάτων είναι τα εξής: Α. Πλαστικοί σάκοι µε διάσταση 50 Χ 60 εκ. Β. Πλαστικοί σάκοι µε διάσταση 65 Χ 85 εκ. Γ. Πλαστικοί σάκοι µε διάσταση 80 Χ 110 εκ.. Πλαστικοί σάκοι µε διάσταση 105 Χ 120 εκ. Ε. Πλαστικοί σάκοι µε διάσταση 120 Χ 240 εκ. Στ. Πλαστικοί σάκοι µε διάσταση ύψος 3,60 µ. και περίµετρο οπής 4,40 µ. (για τους ηµιυπόγειους κάδους απορριµµάτων), και θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 1) Για το σύνολο των σάκων, η πρώτη ύλη που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι άριστης ποιότητας LDPE (πολυαιθυλένιο), ανακυκλωµένο και µεγάλης αντοχής, µε πιέτα, σε χρώµα µαύρο. Το πολυαιθυλένιο θα είναι µη τοξικό και όταν αποδοµείται δεν θα προξενεί ζηµιά στο περιβάλλον. 2) Θα πρέπει να είναι ανθεκτικοί κατά τη µεταφορά µικροαπορριµµάτων από και προς τα ειδικά καλαθάκια των δρόµων, πάρκων, πλατειών και τα καρότσια των οδοκαθαριστών όπου κυρίως χρησιµοποιούνται. 3)Οι πλαστικοί σάκοι, για την αποφυγή σχισµάτων κ.λ.π, µε διάσταση 50 Χ 60 εκ. θα πρέπει να είναι περίπου 40 τεµάχια ανά κιλό, οι σάκοι µε διάσταση 65Χ80 εκ. θα πρέπει να είναι περίπου 15 τεµάχια ανά κιλό, οι σάκοι µε διάσταση 80 x 110 εκ.. θα πρέπει να είναι περ τεµάχια ανά κιλό, οι σάκοι µε διάσταση 105 Χ 120 εκ. θα πρέπει να είναι περίπου 7-8 τεµ. ανά κιλό και σάκοι µε διάσταση 120 Χ 140 εκ. θα πρέπει να είναι περίπου 4-5 τεµ. ανά κιλό. Οι σάκοι για τους ηµιυπόγειους κάδους µε διάσταση ύψος 3,60 µ. και περίµετρο οπής 4,40 µ. θα πρέπει να είναι περίπου 1 τεµάχιο ανά κιλό. 4) Η κάτω πλευρά του σάκου (πυθµένας) θα είναι ενωµένη µε θερµοκολλητική µέθοδο, υψηλής αντοχής, που θα αποκλείει την πιθανότητα διάρρηξης του σάκου και διασκόρπισης των απορριµµάτων. 5

6 5) Απαιτείται οµοιογενής χρωµατισµός των σάκων µε χρώµατα απρόσβλητα στις καιρικές συνθήκες καθώς και οµοιογενούς υλικού κατασκευής. 6) Οι πλαστικοί σάκοι απορριµµάτων θα είναι συσκευασµένοι σε δέµατα των 25Kgr περίπου 7) Όλοι οι σάκοι πρέπει να έχουν αντοχή σε σχίσιµο και σε εφελκυσµό. Το πολυαιθυλένιο από το οποίο κατασκευάζονται να είναι ανακυκλώσιµο 100 %. 8) Τα είδη θα είναι απόλυτα καινούργια,πρόσφατης κατασκευής και τα κατασκευαστικά τους στοιχεία θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές µας. Οι σάκοι θα παραδοθούν στην αποθήκη του ήµου και στους χώρους των Ν.Π. κατόπιν υποδείξεως και θα πληρούν τις προδιαγραφές, που αναφέρονται στην µελέτη. Επειδή µπορεί να υπάρξει απόκλιση στις διαστάσεις, αναλόγως της κατασκευάστριας εταιρείας θα γίνονται δεκτές προσφορές που οι διαστάσεις τους διαφέρουν από αυτές των προδιαγραφών σε ποσοστό έως 10%. Οι ενδιαφερόµενοι είναι υποχρεωµένοι να προσφέρουν δείγµατα (ένα κιλό από κάθε είδος ) τα οποία µετά την ανάδειξη του µειοδότη θα επιστραφούν στους ενδιαφερόµενους (εκτός από αυτά του µειοδότη, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν ως συγκριτικό στοιχείο κατά την παραλαβή της προµήθειας προκειµένου να διαπιστωθεί εάν τα είδη είναι όµοια µε εκείνα που κατέθεσε ο προµηθευτής.) Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή ότι οι σακούλες µε τις οποίες θα προµηθεύσει το ήµο θα είναι ίδια ποιότητα µε αυτές του δείγµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Η προµήθεια αφορά εργαλεία σάρωσης χειρός (σκούπες, φαράσια, βεντάλιες, χειράµαξες) τα οποία θα χρησιµοποιηθούν από το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας για τον καθαρισµό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων του ήµου και τα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις παρακάτω προδιαγραφές: 1. ΦΑΡΑΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Τα µεταλλικά φαράσια µε γαλβανισµένο κοντάρι θα πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής και µεγάλης αντοχής, να έχουν διαστάσεις περίπου 35cm X 23cm X 15cm (πχµχβ), να φέρουν γαλβανισµένο κοντάρι µήκους περίπου 73cm, το οποίο θα έχει κατάλληλη εργονοµική κλίση και λαβή. Το κοντάρι να εφαρµόζει στο σώµα του φαρασιού σταθερά και χωρίς κενά και να «δένει» µε κατάλληλη βίδα και πεταλούδα. Το συνολικό βάρος του (φαράσι + κοντάρι) να είναι περίπου 1 Κgr Να µην φέρουν ελαττώµατα, γδαρσίµατα ή στρεβλώσεις 2. ΦΑΡΑΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Τα µεταλλικά φαράσια οικιακού τύπου θα πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής και µεγάλης αντοχής, να έχουν διαστάσεις περίπου 20cm X 20cm X 5cm (πχµχβ), να φέρουν ενσωµατωµένη χειρολαβή µήκους περίπου 15cm, ο βάρος του να είναι µικρότερο από 300 gr, να µην φέρουν ελαττώµατα, γδαρσίµατα ή στρεβλώσεις 3. ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΧΟΡΤΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ Οι σκούπες σάρωσης θα είναι στιβαρής κατασκευής και µεγάλης αντοχής για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Το κυρίως σώµα θα είναι κατασκευασµένο από χόρτο εµπορίου δεµένο µε κατάλληλο υλικό υψηλής αντοχής. Οι διαστάσεις της σκούπας θα είναι περίπου 45cm X 38cm. Θα φέρουν κοντάρι από ξύλο, τορναρισµένο σε κυλινδρική µορφή και λείο, ύψους περίπου 1m, το οποίο δεν πρέπει να φέρει ρωγµές ή πολλαπλούς ρόζους 4. ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Το φαράσι κήπου θα είναι από πλαστικό ανθεκτικό για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, µε διαστάσεις περίπου 25cm X 33cm X 18 cm (πχµχβ), µε κοντάρι µεταλλικό ύψους περίπου 75 εκατ. και πλαστική λαβή. 5. ΣΚΟΥΠΑ ΚΗΠΟΥ - ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ Οι βεντάλιες σάρωσης θα είναι στιβαρής κατασκευής και µεγάλης αντοχής για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.το κυρίως σώµα θα είναι κατασκευασµένο από µέταλλο γαλβανιζέ υψηλής αντοχής. Οι διαστάσεις της βεντάλιας θα είναι περίπου 45cm X 38cm. Θα φέρουν κοντάρι από ξύλο, τορναρισµένο σε κυλινδρική µορφή και λείο, ύψους περίπου 1m, το οποίο δεν πρέπει να φέρει ρωγµές ή πολλαπλούς ρόζους 6. ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ Εύχρηστη χειράµαξα για περισυλλογή απορριµµάτων από δρόµους, πλατείες, δοχεία απορριµµάτων κ.λ.π. Αποτελείται από τα εξής µέρη: 6

7 Α) Σώµα καροτσιού (χειράµαξα). Β) Τροχούς. Γ) Γαλβανιζέ κάδο. ΣΩΜΑ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ Ο σκελετός του αποτελείται από ειδικά διαµορφωµένους σωλήνες διαµέτρου 26 mm µε ειδικό νεύρωµα στις βάσεις για µεγάλη σταθερότητα. Περίπου στο κέντρο υπάρχει ειδικά διαµορφωµένη θήκη µε κλειδί & κλειδαριά (µικροκιβώτιο) για να τοποθετεί τα σύνεργα ο οδοκαθαριστής. Στα δυο άκρα του καροτσιού υπάρχουν ειδικές διαµορφωµένες θήκες για την επανατοποθέτηση της σκούπας & τσιµπίδας. Το χρώµα του καροτσιού θα είναι βαµµένο πολυεστερικά µε χρώµα της αρεσκείας µας. ΤΡΟΧΟΙ Το καρότσι αποτελείται από τρεις (3) τροχούς, δυο µεγάλους διαµέτρου 300 mm και ένα µικρό διαµέτρου 80 mm στο µπροστινό τµήµα για εξισορρόπηση του φορτίου. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑ ΟΣ Ο γαλβανιζέ κάδος θα είναι περίπου 80 λίτρων και είναι κυλινδρικός. Κάθε προµηθευτής που εκδηλώνει ενδιαφέρον, είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει δείγµα για όλα τα είδη που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3, εκτός από τη χειράµαξα, τα οποία θα επιστραφούν στους διαγωνιζόµενους µετά την αξιολόγηση από την επιτροπή και την παροχή σύµφωνης γνώµης από την εποπτεία καθαριότητας του ήµου, καθώς και δήλωση ότι τα είδη που προσφέρει συµφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Κατά την παραλαβή των ειδών θα γίνεται έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν τα υλικά είναι όµοια µε εκείνα που προσέφερε ο προµηθευτής στον διαγωνισµό. Ο µακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από επιτροπή και έχει σκοπό την εξακρίβωση της συµφωνίας των χαρακτηριστικών των ειδών που διαπιστώνονται οπτικά µε τους όρους της προδιαγραφής. Ακόµη µπορεί να γίνει και πρακτικός έλεγχος από το προσωπικό του ήµου, προκειµένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των εργαλείων τόσο για την επιλογή όσο και για την παραλαβή Τα είδη παραλαµβάνονται οριστικά αν συµφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί µε την πρακτική δοκιµασία και τον µακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι τα ίδια µε τα δείγµατα και κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. Τυχόν ακατάλληλα ή ελαττωµατικά προς χρήση είδη θα αντικαθίστανται άµεσα από τον προµηθευτή χωρίς καµία ευθύνη και οικονοµική επιβάρυνση του ήµου ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΧΑΡΤΙΚΑ 1. Χαρτί κουζίνας ρολό, δίφυλλο, λευκό, µεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής µε διάτρηση, βάρους 2 κιλών σε συσκευασία 2 τεµαχίων. 2. Χαρτί υγείας α ποιότητας από 100% πρωτογενή χαρτόµαζα, δίφυλλο, γκοφρέ, βάρους 200 γρ. σε συσκευασία 40 τεµαχίων. 3. Χαρτί κουζίνας, λευκό/ πράσινο, γκοφρέ, µε διάτρηση, βάρους 600 γρ. +/- 100 γραµ., σε συσκευασία 10 τεµαχίων 4. Χειροπετσέτα BOX για συσκευή, ρολό, δίφυλλη, λευκή, µεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής, βάρους 500 +/-50 γρ. σε συσκευασία 12 τεµαχίων 5. Χειροπετσέτα ΖΙΚ-ΖΑΚ για συσκευή, µονόφυλλη, µεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής, βάρους γραµ / τ.µ. σε κιβώτια φύλλων 6. Χαρτί υγείας για συσκευή, α ποιότητας, από 100% πρωτογενή χαρτόµαζα, δίφυλλο, γκοφρέ, βάρους 400 γρ. σε συσκευασία 12 τεµαχίων. 7. Χαρτοπετσέτα εστιατορίου, λευκή, απορροφητική, µαλακή. διαστάσεων 24X24 cm, σε συσκευασία 750 τεµ. 8. Τραπεζοµάντιλα µιας χρήσης, χάρτινα µε νάιλον υπόστρωµα, λευκά χωρίς τύπωµα, διαστάσεων 100Χ130 cm σε συσκευασία. 200 τεµαχίων 9. Χαρτί υγείας α ποιότητας, από 100% πρωτογενή χαρτόµαζα, δίφυλλο, γκοφρέ συσκευών µε διάτρηση για θήκη εσωτερικού ξετυλίγµατος, βάρους 700γρ+/-100γρ σε συσκευασία 12 ρολών 10. Χαρτί γενικής χρήσης, ρολό, δίφυλλο, λευκό 5 κιλών σε συσκευασία 2 τεµαχίων 11. Μωροµάντηλα απαλά, χωρίς σαπούνι, παραβένες, οινόπνευµα, αλλεργιογόνα (σύµφωνα µε τη 7η οδηγία της Ε.Ε. για τα καλλυντικά), δερµατολογικά ελεγµένο, σε συσκευασία 70 +/- 10 φύλλων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδοµένα στην ελληνική αγορά, εύκολα αναγνωρίσιµα και δοκιµασµένα από το καταναλωτικό κοινό. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα µε οδηγίες 7

8 χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης (οδηγίες 91/155 και 89/542 της Ε.Ε.) και τον αρ. άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Επίσης τα προϊόντα θα πρέπει να διαθέτουν δελτίο δεδοµένων ασφαλείας. 1. Υγρό απορρυπαντικό γενικού καθαρισµού, χαµηλού αφρισµού, ουδέτερο, κατάλληλο για όλες τις πλενόµενες επιφάνειες, σε συσκ. 4 λίτρων 2. Υγρό απορρυπαντικό χλωρίου (διάλυµα υποχλωριούδους νατρίου), σε συσκ. 4 λίτρων 3. Υγρό απορρυπαντικό χλωρίου (διάλυµα υποχλωριούδους νατρίου), παχύρευστο, σε συσκ. 4 λίτρων 4. Σκόνη γενικού καθαρισµού, µε λευκαντικούς παράγοντες µε βάση το χλώριο, συσκ. 500γρ +/- 250 γραµ. 5. Υγρό καθαριστικό χεριών µε ουδέτερο PH και απαλό άρωµα, λευκό, υπερσυµπυκνωµένο, σε συσκ. 4 λίτρων 6. Υγρό καθαριστικό χεριών µε ούδετερο ph και απαλό άρωµα, λευκό, υπερσυµπυκνωµένο, σε συσκ µε αντλία 750 ml +/-250 ml 7. Αντιβακτηριδιακή αντισηπτική γέλη χεριών µε αλκοόλη, εγκεκριµένο από τον Ε.Ο.Φ., σε συσκ. µε αντλία ml +/- 250 ml 8. Αντιβακτηριδιακή - αντισηπτική γέλη χεριών µε αλκοόλη, εγκεκριµένο από τον Ε.Ο.Φ., σε συσκ 4 lt 9. Υγρό καθαρισµού τζαµιών µε αλκοόλη, να στεγνώνει αµέσως, να µην αφήνει θαµπάδες και στίγµατα, σε συσκ. 4 λίτρων 10. Υγρό απορρυπαντικό τζαµιών µε αλκοόλη, να στεγνώνει αµέσως, να µην αφήνει θαµπάδες και στίγµατα, σε συσκ. µε ψεκαστήρα, 1lt 11. Υγρό απορρυπαντικό τζαµιών µε αλκοόλη να στεγνώνει αµέσως, να µην αφήνει θαµπάδες και στίγµατα, σε συσκ. µε ψεκαστήρα, 500ml 12. Υγρό καθαρισµού τζαµιών συµπυκνωµένο, χωρίς αµµωνία για επαγγελµατική χρήση µε υαλοκαθαριστήρα, συσκ. 1 λίτρου 13. Υγρό απορρυπαντικό καθαρισµού λεκάνης wc, όξινο, τύπου παπί 750 ml +/- 150 ml 14. Απολυµαντικό υγρό λεκάνης wc, διάλυµα υδροχλωρικού οξέως (κεζαπ) σε συσκευασία 500+/-100ml 15. Αφαιρετικό αλάτων, ισχυρό, όξινο, σε συσκ. 4 λίτρων 16. Αφαιρετικό αλάτων, ισχυρό, όξινο, σε συσκ 1 lt. 17. Υγρό απορρυπαντικό συµπυκνωµένο για πλύσιµο πιάτων στο χέρι, συσκ. 4 λίτρων 18. Ταµπλέτες πλυντηρίου πιάτων 3 σε 1, 30 τεµ. 19. Καθαριστικό απορρυπαντικό για λίπη και λάδια, συσκ. 1λίτρου 20. Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, υπερσυµπυκνωµένο, κατάλληλο για σκληρό νερό, σε συσκ. 4 λίτρων 21. Λαµπρυντικό στεγνωτικό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, µε σύνθεση ώστε να µη µένουν στίγµατα, κηλίδες και θαµπάδες, σε συσκ. 4 λίτρων 22. Αφαλατικό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, για την αποµάκρυνση των αλάτων, σε συσκ. 4 λίτρων 23. Σκόνη πλυντηρίου ρούχων, µε σαπούνι, φωσφορικά άλατα και λευκαντικούς παράγοντες µε βάση το οξυγόνο, σε συσκ. 20 κιλών 24. Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων µε άρωµα, συσκ. 4 λίτρων 25. Λευκαντικό πλυντηρίου ρούχων, συσκ. 100γρ 26. Απορρυπαντικό για καθαρισµό χαλιών - µοκετών στο χέρι, συσκ ml 27. Αποφρακτικό για σωλήνες, συσκ. 1,5-2kg. 28. Οινόπνευµα φωτιστικό 93 ο, συσκ. 500ml+/ Υγρό απορρυπαντικό για καθαρισµό µελανιών, µαρκαδόρων, χρωµάτων κλπ από θρανία, µάρµαρα κλπ σε συσκ /-250ml 30. Παρκετίνη για γυάλισµα δαπέδων, συσκ. 4 λίτρων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική από νήµα, µεγάλης αντοχής και απορροφητικότητας, βάρους περίπου 400 γραµ. (ανταλλακτικό) 2. Κεφαλή σφουγγαρίστρας επαγγελµατικής 3. Κοντάρι αλουµινίου χωρίς πάσο για επαγγελµατική σφουγγαρίστρα, ύψους 1,30 µ 4. Σφουγγαρίστρα απλή οικιακή από νήµα, µε πάσο στενό (ιταλικό), βάρους γρ. (ανταλλακτικό) 5. Σκούπα υψηλής ποιότητας και αντοχής για εσωτερικούς χώρους, σχήµα βεντάλιας µε µαλακές µακριές ίνες εκ. και στενό (ιταλικό) πάσο (ανταλλακτικό) 6. Σκούπα πλαστική µε σκληρή τρίχα για εξωτερικούς χώρους (ανταλλακτικό) 7. Σκούπα µε µακριά σκληρή τρίχα εξωτερικών χώρων 8. Κοντάρι αλουµινίου µε χοντρό πάσο, ύψους 1,30 µ 9. Κοντάρι αλουµινίου µε στενό (ιταλικό) πάσο, ύψους 1,30 µ 10. Κοντάρι αλουµινίου µε κώνο πτυσσόµενο 3 κοµµάτια X 1,5 m 11. Κοντάρι αλουµινίου µε κώνο, ύψους 1,30m 8

9 12. Φαράσι πλαστικό µε λάστιχο, µε κοντάρι αλουµινίου 13. Φαράσι µικρό χειρός µε σκουπάκι 14. Κουβάς πλαστικός µε στίφτη, κατάλληλος για οικιακή σφουγγαρίστρα, χωρητικότητας λίτρων 15. Μονό µεταλλικό καρότσι σφουγγαρίσµατος µε λαβή, πλαστική πρέσα και κουβά 25 lt 16. ιπλό µεταλλικό καρότσι σφουγγαρίσµατος µε λαβή, πλαστική πρέσα και κουβά 25 lt 17. Μονό πλαστικό καρότσι σφουγγαρίσµατος χωρίς λαβή µε κουβά 25 lt 18. Πλαστική πρέσα για σετ σφουγγαρίσµατος 19. Κουβάς τετράγωνος, 8-10 λίτρων 20. Κουβάς τετράγωνος 25 lt χωρίς στυπτήρι 21. Στυπτήρι για κουβά 25 lt 22. Ολοκληρωµένο σύστηµα σφουγγαρίσµατος µεταλλικό καρότσι πάνω σε 4 περιστρεφόµενες ρόδες, βάση µε 2 κουβάδες και 1 πλαστική πρέσα, µεταλλικό καλάθι για τοποθέτηση εξαρτηµάτων βάση για 2 κουβάδες των 8,8 λίτρων, 2 κουβάδες των 8,8 λίτρων, υποδοχή για σακούλα απορριµµάτων, κλιπ συγκράτησης σκούπας 23. Σύστηµα παρκετέζας µε βάση και κοντάρι, µήκους 60 εκατ 24. Παρκετέζα βαµβακερή 60 εκατ. (ανταλλακτικό) 25. Ψεκαστήρας πλαστικός µε µπουκάλι ml 26. Ξεσκονίστρα συνθετική 27. Πετσέτα καθαρισµού, απορροφητική σε ρολό, διαστ. 32cm X 14m 28. Καλάθι αχρήστων wc µε καπάκι, πεντάλ και εσωτερικό πλαστικό κάδο 5 +/- 1 λίτρων 29. Πιγκάλ wc µε βουρτσάκι πλαστικό 30. Σφουγγαράκια κουζίνας κίτρινο µε σύρµα (fibra) 10X15X2,5 εκατ 31. Σφουγγάρι συρµάτινο (fibra) για πλύσιµο και τρίψιµο δαπέδων, πλακιδίων κλπ περ. 10Χ25Χ1,5 εκατ. 32. Σύρµα κουζίνας ανοξείδωτο 40 +/- 10 γραµ. 33. Γάντια γενικής χρήσης από καουτσούκ µε βαµβακερό φοδράρισµα, µεσαίο και µεγάλο µέγεθος 34. Γάντια µιας χρήσεως από λάτεξ µε πούδρα, συσκ. 100 τεµ, µικρό, µεσαίο, µεγάλο µέγεθος 35. Καθαριστήρας δαπέδου 70 εκατ. µε µεταλλική βάση και κοντάρι αλουµινίου 1,30 +/- 5 εκατ. 36. Ξύστρα δαπέδου/ τζαµιών µε µεταλλική βάση και πλαστική λαβή και 10 ξυράφια σε θήκη 37. Υαλοκαθαριστήρας ανοξείδωτος µε κανάλι µε λάστιχο, διαστ. 45 εκατ 38. Βάση εργαλείου πλύσης τζαµιών 45 εκατ. 39. Γουνάκι πλύσης τζαµιών λευκό 45 εκατ. (ανταλλακτικό) 40. Ποδόµακτρο εσωτερικού χώρου, µε ειδική σύνθεση για στέγνωµα των παπουτσιών, διαστ. 60Χ90 εκατ. 41. Χωνί πλαστικό διαµέτρου 14 εκατ. 42. Αλουµινόχαρτο σε ρολό 50 µέτρων, βάρους περ. 500γρ., φάρδους περ. 30 εκατ., πάχους περ. 12 µικρά 43. Αντικολλητικό χαρτί Λαδόχαρτο σε ρολό 12 µέτρων, φάρδους περ. 38cm 44. Ποτήρι νερού µιας χρήσης πλαστικό άθραυστο, κατάλληλο για τρόφιµα, µε πιστοποιητικό καταλληλότητας, χωρητ. 250 ml σε συσκ. 50 τεµ. 45. Ποτήρι καφέ µιας χρήσης πλαστικό άθραυστο, κατάλληλο για τρόφιµα, µε πιστοποιητικό καταλληλότητας, χωρητ. 120ml σε συσκ. 50 τεµ. 46. Πιάτα µιας χρήσης πλαστικά άθραυστα, ρηχά, κατάλληλα για τρόφιµα, µε πιστοποιητικό καταλληλότητας, διαµέτρου περ. 20 εκατ, σε συσκ. 20τεµ. 47. Καλαµάκια σπαστά, πλαστικά, έγχρωµα, σε συσκ τεµ. 48. Σακούλες απορριµµάτων για καλάθια αχρήστων γραφείου ή wc, σε ρολό 20 τεµαχίων, διαστάσεων περίπου 46Χ56 εκατ. 49. Σακούλες απορριµµάτων σε µαύρο χρώµα, διαστ. 75Χ105 cm σε ρολό 16 τεµ. 50. Σακούλα απορριµµάτων µε κορδόνι, διαστ. 52Χ75 εκατ., σε ρολό 10τεµ. 51. Τσάντα πλαστική παντοπωλείου, µεσαίου µεγέθους, σε ρολό περ. 200τεµ 52. Σακούλες τροφίµων ψυγείου µεσαίο µεγ. 50 τεµ. 53. Σακούλες φύλαξης χαλιών 54. Σακούλες για ηλεκτρικές σκούπες 55. Φίλτρο αποροφητήρα 56. Αράχνη (Ξαραχνιάστρα) µε κοντάρι αλουµινίου πτυσσόµενο 2 κοµ. Χ 2 µέτρα 57. Αράχνη (ανταλλακτικό) 58. Απορροφητικό πανάκι µε µικροΐνες, διαστ. 40x40 εκατ. 59. Φαρµακείο µεταλλικό µε δύο ή τρία ράφια και κλειδαριά, διαστ. περίπου 30Χ12Χ50 εκατ. 60. Χαρτοδοχεία εξωτερικού χώρου πλαστικά µε βάση τοίχου 50lt διαστ.33χ43χ73 εκατ.περίπου 61. Χαρτοδοχεία εξωτερικού χώρου µεταλλικά µε βάση δαπέδου µεταλλική διαστ. 30Χ22Χ56 περίπου 62. Βάση δαπέδου για χαρτοδοχεία πλαστικά ύψος περίπου 100εκ. 63. Χαρτοδοχεία πλαστικά γραφείου διαµέτρου περίπου28εκ και ύψος 30εκ. 64. Χαρτοθήκη χειροπέτσετας πλαστική διάφανη/λευκή διαστ. περίπου 25Χ15Χ30 εκ. χωρητικότητας περίπου 600 φύλλων. 65. Χαρτοθήκη επαγγελµατικού ρολού WC πλαστική διάφανη διαστ. Περίπου 27Χ13Χ27εκ. 66. Χαρτοθήκη επαγγελµατικού ρολού WC πλαστική φύλλου-φύλλου διάφανη 27Χ17Χ27εκ. 9

10 67. Χαρτοθήκη-βάση οικιακού ρολού wc ανοξείδωτη για χαρτί υγείας ως 250γρ. 68. Σαπουνοθήκη πλαστική λευκή/διαφανής από υψηλής αντοχής υλικό, τοίχου, χωρητικότ. 1lt 69. Σαπουνοθήκη πλαστική τοίχου λευκή/διαφανής από υψηλής αντοχής υλικό, τοίχου, χωρητικότ. 500ml 70. Σαπουνοθήκη πλαστική διαφανής µε αντλία, χωρητικότ. 500ml+/- 250 ml 71. Φιαλάκια βουτανίου απλά 72. Φιαλάκια βουτανίου el greco 73. Γκαζάκια el greco 74. Εντοµοκτόνο για έρποντα και ιπτάµενα έντοµα 300ml 75. Λάµπες 40 & 60 watt ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Κατερίνη 15/11/2013 Ο Αναπλ. /ντής Περιβάλλοντος και Καθαριότητας ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΒΑΡΒΑΡΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 10

11 3.ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ Α 1. ΚΑ ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 Κάδος Απορριµµάτων 660 lt Τεµάχια , ,00 2 Κάδος Απορριµµάτων 360 lt Τεµάχια , ,00 3. Καπάκι κάδου 660 lt Τεµάχια 10 38,00 380,00 4. Καπάκι κάδου 360 lt Τεµάχια , ,00 Σύνολο Φ.Π.Α. 23% ΣΥΝΟΛΟ , , ,80 ΟΜΑ Α 2. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Α Είδος προµήθειας Ε/Μ πλαστικός σάκος απορριµµάτων 50 Χ 60 εκατ. πλαστικός σάκος απορριµµάτων 65 Χ 85 εκατ. πλαστικός σάκος απορριµµάτων 80 Χ 110 εκατ. Πλαστικός σάκος απορριµµάτων (ύψος 3,6 µ. Χ περίµετρος οπής 4,4 µ.) Ποσότητα Κιλά κιλ Τιµή µονάδος /κιλό ΣΥΝΟΛΟ ( ) 1.800,00 κιλ ,00 1,80 κιλ ,00 Κιλ ,00 Σύνολο ,00 Φ.Π.Α 23% 8.280,00 Γεν.σύνολο ,00 ΟΜΑ Α 3. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/M ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 Φαράσι µεταλλικό γαλβανιζέ µε κοντάρι Τεµάχιο 40 10,00 400,00 2 Φαράσι Μεταλλικό Χειρός Τεµάχιο 20 3,00 60,00 3 Σκούπες Σάρωσης Χόρτου µε Κοντάρι Τεµάχιο 200 5, ,00 4 Βεντάλια Μεταλλική µε Κοντάρι (Σκούπα Κήπου) Τεµάχιο 50 7,00 350,00 5 Φαράσι Πλαστικό µε κοντάρι Τεµάχιο 60 2,50 150,00 6 Χειράµαξα Οδοκαθαριστών Τεµάχιο , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.160,00 ΦΠΑ 23% 956,80 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.116,80 11

12 ΟΜΑ Α 4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Κ.Α , ,35 µε το ΦΠΑ Α/Α Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού, προϋπολογισµού ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Μ.Μ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 1 Χαρτί καθαριότητας ρολό 2 κιλά X 2 τεµ. Τεµ , ,00 2 Χαρτί υγείας δίφυλλο, γκοφρέ, α ποιότητας, 200 γρ. σε συσκ. 40 τεµ. Πακέτο , ,00 3 Χαρτί κουζίνας λευκό γκοφρέ 600 γρ. +/- 100 γραµ., συσκ. 10 τεµ. Τεµ ,00 360,00 4 Χειροπετσέτα BOX για συσκευή Πακέτο 50 10,00 500,00 5 Χειροπετσέτα ΖΙΚ-ΖΑΚ για συσκευή Πακέτο 50 20, ,00 6 Υγρό απορρυπαντικό γενικού καθαρισµού 4 λίτρων ουδέτερο Τεµ ,00 600,00 7 Υγρό απορρυπαντικό χλωρίου συσκ. 4 λίτρων Τεµ. 40 2,30 92,00 8 Υγρό απορρυπαντικό χλωρίου παχύρευστο συσκ. 4 λίτρων Τεµ. 40 3,00 120,00 9 Υγρό καθαριστικό χεριών 4 λίτρων Τεµ. 50 5,00 250,00 10 Υγρό απορρυπαντικό για πλύσιµων πιάτων στο χέρι 4 λίτρων Τεµ. 40 4,00 160,00 11 Υγρό καθαρισµού τζαµιών µε αλκοόλη 4 λίτρων Τεµ. 50 4,00 200,00 12 Υγρό καθαρισµού τζαµιών συµπυκνωµένο, χωρίς αµµωνία για επαγγελµατική χρήση µε υαλοκαθαριστήρα συσκ. 1 λίτρου Τεµ. 10 5,00 50,00 13 Σκόνη γενικού καθαρισµού 500γρ.+/- 250 γρ. Τεµ ,30 130,00 14 Υγρό απορρυπαντικό καθαρισµού λεκάνης wc τύπου παπί 750 ml +/- 150 ml Τεµ ,50 150,00 15 Οινόπνευµα φωτιστικό 500 ml +/- 150 ml Τεµ. 20 1,50 30,00 16 Αντιβακτηριδιακή αντισηπτική γέλη χεριών ml +/- 250 ml Τεµ. 30 8,00 240,00 17 Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική 400 γραµ. (ανταλλακτικό) Τεµ. 20 3,60 72,00 18 Κεφαλή σφουγγαρίστρας επαγγελµατικής 5 2,50 12,50 19 Σφουγγαρίστρα απλή οικιακή µε πάσο στενό (ιταλικό) γρ. (ανταλλακτικό) Τεµ. 30 2,00 60,00 20 Σκούπα υψηλής ποιότητας και αντοχής για εσωτερικούς χώρους µε µαλακές µακριές ίνες και στενό (ιταλικό) πάσο (ανταλλακτικό) Τεµ. 30 2,00 60,00 21 Φαράσι πλαστικό µε λάστιχο µε κοντάρι αλουµινίου Τεµ. 30 2,50 75,00 22 Κοντάρι αλουµινίου µε στενό (ιταλικό) πάσο 1,30 µ Τεµ. 20 3,50 70,00 23 Κοντάρι αλουµινίου χωρίς πάσο για επαγγελµατική σφουγγαρίστρα 1,30 µ 10 3,50 35,00 24 Ολοκληρωµένο σύστηµα σφουγγαρίσµατος µε µεταλλικό καρότσι Τεµ ,00 480,00 25 Κουβάς πλαστικός µε στίφτη λίτρων Τεµ ,00 100,00 26 Παρκετέζα βαµβακερή 60 εκ. ανταλλακτικό Τεµ. 5 10,00 50,00 27 Ψεκαστήρας πλαστικός µε µπουκάλι ml Τεµ. 20 3,00 60,00 28 Ξεσκονίστρα συνθετική Τεµ. 5 3,00 15,00 29 Πιγκάλ wc µε βουρτσάκι πλαστικό Τεµ. 20 3,00 60,00 12

13 30 Καλάθι αχρήστων wc µε καπάκι, πεντάλ και εσωτερικό πλαστικό κάδο 5 +/- 1 λίτρων Τεµ. 20 8,00 160,00 31 Σακούλες απορριµµάτων για καλάθια αχρήστων γραφείου ή wc, σε ρολό, διαστάσεων περίπου 46Χ56 εκατ. Τεµ ,50 100,00 32 Σφουγγαράκια κουζίνας κίτρινο µε σύρµα (fibra) 10X15X2,5 εκατ. Τεµ. 20 0,50 10,00 33 Σφουγγάρι συρµάτινο (fibra) για πλύσιµο και τρίψιµο δαπέδων, πλακιδίων κλπ περ. 10Χ25Χ1,5 εκατ. 10 1,40 14,00 34 Σύρµα κουζίνας ανοξείδωτο 40 +/- 10 γραµ. Τεµ. 20 0,50 10,00 35 Γάντια γενικής χρήσης από καουτσούκ µε βαµβακερό φοδράρισµα, µεσαίο µέγεθος Ζεύγος 50 4,50 225,00 36 Γάντια µιας χρήσεως από λάτεξ µε πούδρα. µεσαίο µέγεθος συσκ. 100 τεµ Κουτί 30 4,00 120,00 37 Καθαριστήρας δαπέδου 70 εκατ. µε µεταλλική βάση και κοντάρι αλουµινίου Τεµ. 5 5,00 25,00 38 Ξύστρα δαπέδου/ τζαµιών µε µεταλλική βάση και πλαστική λαβή και 10 ξυράφια σε θήκη Τεµ. 6 5,00 30,00 39 Υαλοκαθαριστήρας ανοξείδωτος 45 εκατ Τεµ. 5 6,00 30,00 40 Βάση εργαλείου πλύσης τζαµιών 45 εκατ. Τεµ. 5 3,00 15,00 41 Γουνάκι πλύσης τζαµιών λευκό 45 εκατ. (ανταλλακτικό) Τεµ. 5 4,00 20,00 42 Κοντάρι αλουµινίου µε κώνο πτυσσόµενο 3κοµ X 1,5 m Τεµ. 5 13,00 65,00 43 Ποδόµακτρο εσωτερικού χώρου 60Χ90 εκατ. Τεµ. 6 15,00 90,00 44 Χωνί πλαστικό διαµέτρου 14 εκατ. Τεµ. 10 0,60 6,00 ΣΥΝΟΛΟ 9.551,50 Φ.Π.Α ,85 ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ,35 ΟΜΑ Α 5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Κ.Α Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού, προϋπολογισµού ,45 µε το ΦΠΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 1 Χαρτί υγείας επαγγελµατικό γκοφρέ σε συσκευασία των 400 γρ Χ 12 ρολά Πακέτο , Χαρτί υγείας δίφυλλο γκοφρέ α ποιότητας 200 γρ.χ 40 ρολά Πακέτο , Χαρτί κουζίνας 600 γρ. λευκό γκοφρέ Τεµ , Χειροπετσέτα ΖΙΚ-ΖΑΚ λευκή φύλλων Πακέτο 30 20, Χαρτοπετσέτα λευκή εστιατορίου 24X24 cm 750 τεµ. Πακέτο 400 3, Τραπεζοµάντιλα 100Χ130X200cm ατύπωτο Κιβώτιο , Αλουµινόχαρτο 50 µέτρων 500γρ.πάχους 12µικρά Τεµ. 40 4, Αντικολλητικό χαρτί Λαδόχαρτο 38cmX12m Τεµ. 60 5, Μωροµάντηλα Τεµ , Πλαστικό ποτήρι νερού 250 ml 50 τεµ. Συσκ , Πλαστικό ποτήρι ελ.καφέ 120 ml 50 τεµ. Συσκ ,

14 12 Πλαστικά πιάτα ρηχά διαµ. 20 εκατ., 20τεµ. Συσκ , Καλαµάκια σπαστά έγχρωµα 1000 τεµ. Πακέτο 30 3, Σακούλες απορριµµάτων µαύρη 75Χ105 cm 16 τεµ. ρολό Ρολό 70 2, Σακούλες απορριµµάτων µαύρη 60Χ85 cm Κιλό 800 1, Σακούλες απορριµµάτων µαύρη 80Χ110 cm Κιλό 800 1, Σακούλες απορριµµάτων γραφείου 46Χ56cm σε Ρολό 450 0,50 ρολό Τσάντα πλαστική παντοπωλείου σε ρολό µεσαία 200τεµ. Ρολό 200 2, Σακούλες τροφίµων ψυγείου µεσαίο µεγ. 50 τεµ. Τεµ , Σφουγγάρι κουζίνας κίτρινο µε fibra 10X15X2,5 cm Τεµ , Σακούλες για ηλεκτρικές σκούπες Πακέτο 50 14, Φίλτρο απορροφητήρα Τεµ. 10 4, Γάντια γενικής χρήσης από καουτσούκ, µεσαίο µέγεθος Ζεύγος 100 4, Γάντια από λάτεξ 100 τεµ., µεσαίο µέγεθος Πακέτο 150 4, Πετσέτα καθαρισµού, απορροφητική σε ρολό κίτρινη 32cm X 14m Ρολό 50 10, Υγρό απορρυπαντικό γενικού καθαρισµού 4 λίτρων ουδέτερο Τεµ , Υγρό απορρυπαντικό χλώριο απλό 4 λίτρων Τεµ , Υγρό απορρυπαντικό χλώριο παχύρευστο 4 λίτρων Τεµ , Υγρό καθαριστικό χεριών µε ουδέτερο ph και απαλό άρωµα 4 λίτρων Τεµ , Υγρό απορρυπαντικό για πλύσιµο πιάτων στο χέρι 4 λίτρων Τεµ , Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων 4 λίτρων Τεµ , Λαµπρυντικό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων 4 λίτρων Τεµ. 80 8, Αφαλατικό πλυντηρίου πιάτων 4 λίτρων Τεµ Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων µε άρωµα 4 λίτρων Τεµ. 30 4, Λευκαντικό πλυντηρίου ρούχων 100γρ Τεµ , Υγρό απορρυπαντικό τζαµιών µε βαλβίδα 500ml Τεµ , Αφαιρετικό αλάτων 4 λίτρων Τεµ. 40 5, Σκόνη γενικού καθαρισµού 500γρ+/- 250 γρ. Τεµ , Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 20 κιλών Τεµ , Καθαριστικό χαλιών - µοκετών 1000 ml Τεµ. 44 6, Υγρό απορρυπαντικό καθαρισµού λεκάνης wc Τεµ ,50 τύπου παπί Απολυµαντικό υγρό λεκάνης wc (κεζαπ) Τεµ , Καθαριστικό απορρυπαντικό για λίπη και λάδια 1λίτρου Τεµ. 22 3, Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική λευκή 400γρ (ανταλλακτικό) Τεµ ,

15 45 Κεφαλή σφουγγαρίστρας Τεµ. 50 2, Σφουγγαρίστρα απλή Τεµ. 65 2, Κοντάρι για επαγγελµατική σφουγγαρίστρα, αλουµινίου Τεµ. 40 3, Κοντάρι στενό πάσο αλουµίνιο 1,30 µ Τεµ. 25 3,50 87,5 49 Κοντάρι χοντρό πάσο αλουµίνιο 1,30 µ Τεµ. 25 3,50 87,5 50 Σκούπα µε µακριά σκληρή τρίχα εξωτερικών Τεµ. 60 5,00 χώρων Σκούπα για εσωτερικό χώρο Τεµ. 45 2, Σκούπα χορτάρινη µε κοντάρι Τεµ. 8 5, Φαράσι µε κοντάρι αλουµινίου Τεµ. 35 2,50 87,5 54 Μονό µεταλλικό καρότσι σφουγγαρίσµατος µε λαβή, πλαστική πρέσα και κουβά 25 lt Τεµ. 8 55, ιπλό µεταλλικό καρότσι σφουγγαρίσµατος µε λαβή, πλαστική πρέσα και κουβά 25 lt Τεµ. 7 80, Κουβάς τετράγωνος 8,8 λίτρων Τεµ. 15 3, Πιγκάλ Τεµ. 50 3, Φιαλάκια βουτανίου απλά Τεµ , Φιαλάκια βουτανίου el greco Τεµ. 70 4, Γκαζάκια el greco Τεµ , Εντοµοκτόνο για έρποντα και ιπτάµενα έντοµα 300ml Τεµ , ΣΥΝΟΛΟ ,50 ΦΠΑ 23% 6.697,95 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ,45 ΟΜΑ Α 6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω ΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Κ.Α Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού, προϋπολογισµού 860,14 µε το ΦΠΑ Α/Α ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕ ΣΕ 1 Χαρτί υγείας α ποιότητας 40 τεµ.χ 200 γρ Πακέτο 20 10, Χαρτί κουζίνας 600 γρ. γκοφρέ συσκ.10τεµ. Τεµ. 4 18, Υγρό απορρυπαντικό γενικού καθαρισµού 4 λίτρων ουδέτερο Τεµ. 10 3, Υγρό χλώριο παχύρευστο 4 λίτρων Τεµ. 8 3, Υγρό απορρυπαντικό καθαρισµού λεκάνης wc τύπου παπί Τεµ. 20 1, Απολυµαντικό υγρό λεκάνης wc (κεζαπ) Τεµ. 20 0, Υγρό τζαµιών µε βαλβίδα 500ml Τεµ. 15 2,50 37,5 8 Σακούλες απορριµµάτων 52Χ75 εκατ. µε κορδόνι, ρολό 10 τεµ. Ρολό 25 1, Γάντια από λάτεξ 100 τεµ. µεσαίο µέγεθος Κουτί 1 4, Σφουγγαρίστρα απλή Τεµ. 40 2, Σκούπα εσωτ. χώρου (ανταλλακτικό) Τεµ. 8 2,

16 12 Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική (ανταλλακτικό) Τεµ. 10 3, Κεφαλή επαγγελµατικής σφουγγαρίστρας Τεµ. 2 2, Λάµπες 40 & 60 watt Τεµ. 8 2, Υγρό καθαρισµού χαλιών 1000ml Τεµ. 6 6, Υγρό χλώριο απλό 4 λίτρων Τεµ. 6 2,30 13,8 17 Αφαιρετικό αλάτων, σε συσκ 1 lt. Τεµ. 5 2, Υγρό καθαριστικό χεριών 4 λίτρων Τεµ. 10 5, Υγρό για πλύσιµο πιάτων στο χέρι, 4 lt Τεµ. 1 4,00 4 ΣΥΝΟΛΟ 699,30 Φ.Π.Α. 160,84 ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 860,14 ΟΜΑ Α 7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Κ.Α Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού, προϋπολογισµού ,50 µε το ΦΠΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μ.Μ. EN EIKTIKH ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 Χαρτί υγείας δίφυλλο γκοφρέ σε συσκευασία των 200 γρ Χ 40 ρολά Πακέτο , ,00 2 Χαρτί κουζίνας 600 γρ. γκοφρέ 10 τεµ Πακέτο 25 18,00 450,00 3 Χειροπετσέτα ΖΙΚ-ΖΑΚ λευκή φύλλων Πακέτο , ,00 4 Χαρτοπετσέτα λευκή εστιατορίου 24X24 cm 750 τεµ. Πακέτο 250 3,00 750,00 5 Μωροµάντηλα Τεµ , ,00 6 Σακούλες απορριµµάτων µαύρη 75Χ105 cm 16 τεµ. ρολό Ρολό 200 2,00 400,00 7 Σακούλες απορριµµάτων µαύρη 80Χ110 cm Κιλό 10 1,80 18,00 8 Σακούλες γραφείου 46Χ56cm σε ρολό Ρολό 650 0,50 325,00 9 Σακούλες τροφίµων ψυγείου µεσαίο µεγ. 50 Τεµ ,00 τεµ. 150,00 10 Σφουγγάρι κουζίνας κίτρινο µε fibra 10X15X2,5 cm Τεµ ,50 150,00 11 Σακούλες για ηλεκτρικές σκούπες Πακέτο 20 14,00 280,00 12 Γάντια από λάτεξ 100 τεµ. µεσαίο µέγεθος Πακέτο 150 4,00 600,00 13 Πετσέτα καθαρισµού, απορροφητική σε ρολό κίτρινη 32cm X 14m Ρολό 30 10,00 300,00 14 Υγρό απορρυπαντικό γενικού καθαρισµού 4 λίτρων ουδέτερο Τεµ. 80 3,00 240,00 15 Υγρό απορρυπαντικό χλώριο απλό 4 λίτρων Τεµ. 60 2,30 138,00 16 Υγρό απορρυπαντικό χλώριο παχύρευστο 4 λίτρων Τεµ ,00 450,00 17 Υγρό καθαριστικό χεριών 4 λίτρων Τεµ. 50 5,00 250,00 18 Υγρό απορρυπαντικό για πλύσιµο πιάτων στο χέρι 4 λίτρων Τεµ. 50 4,00 200,00 19 Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων 4 λίτρων Τεµ ,00 300,00 20 Λαµπρυντικό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων 4 λίτρων Τεµ. 20 8,50 170,00 16

17 21 Ταµπλέτες πλυντηρίου πιάτων 3 σε 1, 30 τεµ. Τεµ. 30 9,00 270,00 22 Αφαλατικό πλυντηρίου πιάτων 4 λίτρων Τεµ ,00 23 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων µε άρωµα 4 λίτρων Τεµ. 20 4,00 80,00 24 Λευκαντικό πλυντηρίου ρούχων 100γρ Τεµ. 15 1,00 15,00 25 Υγρό απορρυπαντικό τζαµιών µε βαλβίδα 500ml Τεµ. 30 2,50 75,00 26 Αφαιρετικό αλάτων 4 λίτρων Τεµ. 10 5,00 50,00 27 Σκόνη γενικού καθαρισµού 500γρ Τεµ. 30 1,30 39,00 28 Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 20 κιλών Τεµ ,00 300,00 29 Καθαριστικό χαλιών - µοκετών 1000 ml Τεµ. 10 6,00 60,00 30 Υγρό απορρυπαντικό καθαρισµού λεκάνης wc Τεµ ,50 τύπου παπί 150,00 31 Απολυµαντικό υγρό λεκάνης wc (κεζαπ) Τεµ ,70 70,00 32 Καθαριστικό απορρυπαντικό για λίπη και λάδια 1λίτρου Τεµ. 20 3,50 70,00 33 Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική λευκή 400γρ (ανταλλακτικό) Τεµ. 40 3,60 144,00 34 Κεφαλή σφουγγαρίστρας Τεµ. 5 2,50 12,50 35 Σφουγγαρίστρα απλή οικιακή Τεµ. 30 2,00 60,00 36 Κοντάρι για επαγγελµατική σφουγγαρίστρα, αλουµινίου Τεµ. 15 3,50 52,50 37 Κοντάρι στενό πάσο από αλουµίνιο Τεµ. 15 3,50 52,50 38 Κοντάρι χοντρό πάσο από αλουµίνιο Τεµ. 15 3,50 52,50 39 Σκούπα για εσωτερικό χώρο Τεµ. 30 2,00 60,00 40 Σκούπα χορτάρινη µε κοντάρι Τεµ. 8 5,00 40,00 41 Φαράσι µε κοντάρι αλουµινίου Τεµ. 20 2,5 50,00 42 Παρκετέζα επαγγελµατική 60 εκατ. µε κοντάρι Τεµ. 5 18,00 αλουµινίου 90,00 43 Μονό µεταλλικό καρότσι σφουγγαρίσµατος µε λαβή, πλαστική πρέσα και κουβά 25 lt Τεµ. 8 55,00 440,00 44 Κουβάς τετράγωνος 8,8 λίτρων Τεµ. 10 3,00 30,00 45 Φιαλάκια βουτανίου απλά Τεµ. 40 0,9 36,00 46 Φιαλάκια βουτανίου el greco Τεµ. 10 4,00 40,00 47 Αράχνη (Ξαραχνιάστρα) µε κοντάρι Τεµ. 10 6,50 65,00 48 Εντοµοκτόνο για έρποντα και ιπτάµενα έντοµα 300ml Τεµ. 50 2,5 125,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α ,50 ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ,50 ΟΜΑ Α 8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 17

18 Α/Α ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Μ.Μ. 1 Χαρτί υγείας γκοφρέ δίφυλλο σε συσκ. 400γρ Χ 12 ρολά (για συσκευή) Πακέτο , Χαρτί υγείας δίφυλλο γκοφρέ α ποιότητας 200γρ Χ 40 ρολά Πακέτο , Χαρτί υγείας συσκευών µε διάτρηση για θήκη εσωτερικού ξετυλίγµατος (700γρ+/-100γρ Χ 12ρολά) Πακέτο , Χαρτί κουζίνας 600γρ.+/-100γρ. λευκό γκοφρέ σε συσκευασία 10 τεµ. Πακέτο , Χαρτί κουζίνας 600γρ.+/-100γρ πράσινο συσκευασία 10τεµ. Πακέτο , Χαρτί γενικής χρήσης ρολά συσκευασία (2 Χ 5 κιλά) Πακέτο , Χειροπετσέτα ΖΙΚ-ΖΑΚ λευκή Πακέτο , Χαρτοπετσέτα λευκή εστιατορίου 24 Χ 24 cm, 750 τεµ. Πακέτο 50 3, Τραπεζοµάντηλα 100Χ130 ατύπωτο συσκ. 200τεµ. Κιβώτιο , Αλουµινόχαρτο 50 µέτρων Τεµ. 40 4, Μωροµάντηλα 70 +/- 10 φύλλων Τεµ , Πλαστικό ποτήρι νερού 250ml 50 τεµ. Τεµ , Πλαστικό ποτήρι ελ.καφέ 120ml 50 τεµ. Τεµ. 15 0, Πλαστικά πιάτα ρηχά διάµετρος 20 εκ., 20τεµ. Τεµ , Καλαµάκια πλαστικά έγχρωµα σπαστά 1000 τεµ. Τεµ. 45 3, Σακούλα απορριµµάτων 75Χ105 cm 16 τεµ.ρολό Ρολό , Σακούλα απορριµµάτων γραφείου 46Χ56 +/-2εκ ρολό Ρολό , Σακούλα απορριµµάτων 52Χ75 µε κορδόνι 10τεµ. ρολό Ρολό 600 1, Σακούλα απορριµµάτων 65Χ85 εκ. Κιλό 500 1, Σακούλες απορριµµάτων 105Χ120εκ. Κιλό 100 1, Σακούλες απορριµµάτων 120Χ140εκ. Κιλό 100 1, Σακούλες τροφίµων ψυγείου µεσαίο µεγ. 50τεµ. Τεµ. 20 1, Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας Πακέτο 15 14, Σακούλες φύλαξης χαλιών Τεµ. 40 0, Σφουγγάρι κουζίνας κίτρινο µε fibra 10X15X2,5 cm Τεµ , Σύρµα ανοξείδωτο 40γρ +/-10γρ Τεµ , Γάντια γενικής χρήσης από φυσικό καουτσούκ medium Τεµ , Γάντια από φυσικό καουτσούκ large Τεµ. 40 4, Γάντια µιας χρήσεως από λάτεξ 100 τεµ. small Κουτί 80 4, Γάντια από λάτεξ medium 100 τεµ. Κουτί 300 4, Γάντια από λάτεξ large 100 τεµ. Κουτί 80 4, Πετσέτα καθαρισµού, απορροφητική σε ρολό κίτρινη 32Χ14m Τεµ , Απορροφητικό πανάκι µε µικροΐνες 40x40 Τεµ , Φαρµακείο µεταλλικό Τεµ ,

19 35 Υγρό απορρυπαντικό γενικού καθαρισµού 4 λίτρων ουδέτερο Τεµ , Υγρό απορρυπαντικό χλώριο 4 λίτρων Τεµ , Υγρό απορρυπαντικό χλώριο παχύρευστο 4 λίτρων Τεµ , Υγρό καθαριστικό χεριών µε αντλία Τεµ , Υγρό καθαριστικό χεριών 4 λίτρων Τεµ , Αντιβακτηριδιακή - αντισηπτική γέλη χεριών 4 lt Τεµ , Υγρό απορρυπαντικό για πλύσιµο πιάτων στο χέρι 4 λίτρων Τεµ. 65 4, Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων 4 λίτρων Τεµ. 6 10, Λαµπρυντικό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων 4 λίτρων Τεµ. 4 8, Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 20 κιλών Τεµ. 2 25, Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων µε άρωµα 4 λίτρων Τεµ. 2 4, Λευκαντικό πλυντηρίου ρούχων 100γρ Τεµ. 2 1, Υγρό απορρυπαντικό τζαµιών µε ψεκαστήρα 1lt Τεµ , Υγρό απορρυπαντικό τζαµιών µε αλκοόλη 4 λίτρων Τεµ , Υγρό καθαρισµού τζαµιών για επαγγελµατική χρήση µε υαλοκαθαριστήρα συσκ. 1 lt Τεµ. 20 5, Ψεκαστήρας πλαστικός µε µπουκάλι ml Τεµ. 20 3, Σαπουνοθήκη πλαστική µε αντλία 750ml+/- 250ml Τεµ. 20 6, Αφαιρετικό αλάτων 1 lt. Τεµ. 80 2, Αφαιρετικό αλάτων 4 lt Τεµ , Αποφρακτικό 1,5-2kg. Τεµ , Οινόπνευµα φωτιστικό 500ml+/-150 Τεµ , Υγρό καθαριστικό µελανιών θρανίων Τεµ , Σκόνη γενικού καθαρισµού 500γρ+/-250 Τεµ , Παρκετίνη (Λάδι παρκετέζας) 4 λίτρων Τεµ. 4 9, Αράχνη (ανταλλακτικό) Τεµ. 45 3, Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική πράσινη 400γρ (ανταλλακτικό) Τεµ , Κεφαλή σφουγγαρίστρας ανταλλακτικό Τεµ , Κοντάρι αλουµινίου χωρίς πάσο Τεµ , Σφουγγαρίστρα απλή ανταλλακτικό (ιταλικό πάσο) 300γρ Τεµ , Κοντάρι αλουµινίου στενό πάσο (ιταλικό) Τεµ , Κοντάρι αλουµινίου φαρδύ πάσο (ελληνικό) Τεµ. 30 3, Σκούπα για εσωτερικούς χώρους (ανταλλακτικό) Τεµ , Σκούπα ανταλλακτικό σκληρή πλαστική για εξωτερικούς χώρους Τεµ , Σκούπα χόρτου µε ξύλινο κοντάρι Τεµ. 80 5, Φαράσι µε κοντάρι αλουµινίου Τεµ. 70 2, Φαράσι µικρό χειρός µε σκουπάκι Τεµ. 30 1,58 47,4 71 Υαλοκαθαριστήρας 45cm Τεµ. 50 6, Γουνάκι ανταλ/κο λευκό 45cm για τζάµια Τεµ. 30 4,

20 73 Βάση εργαλείου πλύσεως τζαµιών απλή 45cm Τεµ. 30 3, Κοντάρι αλουµινίου µε κώνο 1,30m Τεµ. 20 3, Κοντάρι αλουµινίου πτυσσόµενο 3Χ1,5m Τεµ , Ξύστρα δαπέδου/τζαµιών µε πλαστική λαβή και 10 ξυράφια σε θήκη Τεµ. 50 5, Παρκετέζα µε κοντάρι βαµβακερή 60cm Τεµ , Παρκετέζα ανταλλακτικό βαµβακερή 60cm Τεµ , Κουβάς στίφτης διπλός, τροχήλατος Τεµ , Κουβάς στίφτης µονός, τροχήλατος µε λαβή Τεµ , Κουβάς στίφτης µονός, τροχήλατος χωρίς λαβή Τεµ , Πλαστική πρέσα για σετ σφουγγαρίσµατος Τεµ , Κουβάς τετράγωνος 25 lt χωρίς στυπτήρι Τεµ. 50 8, Στυπτήρι για κουβά 25 lt Τεµ. 25 5, Χαρτοδοχεία εξωτερικού χώρου πλαστικά Τεµ , Χαρτοδοχεία εξωτερικού χώρου µεταλλικά Τεµ , Βάση δαπέδου για χαρτοδοχεία Τεµ , Κάδος απορριµµάτων µε ρόδες πράσινος 120 lt Τεµ. 4 50, Κάδος απορριµµάτων µε ρόδες πράσινος 240 lt Τεµ. 5 70, Καλαθάκια πλαστικά WC Τεµ. 60 8, Χαρτοδοχεία πλαστικά γραφείου Τεµ , Χαρτοθήκη χειροπέτσετας διάφανη/λευκή Τεµ , Χαρτοθήκη επαγγελµατικού ρολού WC διάφανη Τεµ , Χαρτοθήκη επαγγελµατικού ρολού WC φύλλου-φύλλου διάφανη Τεµ , Χαρτοθήκη-βάση οικιακού ρολού wc Τεµ. 20 8, Σαπουνοθήκη πλαστική 1lt τοίχου λευκή/διαφανής Τεµ , Σαπουνοθήκη πλαστική 500ml τοίχου λευκή/διαφανής Τεµ. 30 6, Καθαριστικό χαλιών - µοκετών 1000 ml Τεµ. 20 6, Υγρό απορρυπαντικό καθαρισµού λεκάνης WC 750ml τύπου παπί Τεµ , Απολυµαντικό υγρό λεκάνης wc (κεζαπ) Τεµ , Καθαριστικό απορρυπαντικό για λίπη και λάδια 1lt Τεµ. 6 3, Πιγκάλ πλαστικό Τεµ. 50 3, Φιαλάκια βουτανίου απλά Τεµ. 40 0, Φιαλάκια el greco Τεµ. 8 4, Εντοµοκτόνο για έρποντα και ιπτάµενα έντοµα Τεµ. 80 2, ΣΥΝΟΛΟ ,40 Φ.Π.Α ,57 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α ,97 20

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 240 λίτρων και 770 λίτρων πλαστικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

& ) 2. , 44.280,00 ( ( )

& ) 2. , 44.280,00 (  ( ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΑΡΤΙΚΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΚΑ ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Κάδων 120-240-360 και 500 λίτρα. Ηράκλειο 31/08/2010 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρακάτω αναφερόμενες Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 16REQ005549552 2016-12-11 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 770 λιτ πλαστικών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 5.079,90 1 4.919,51 : 9.999,41 23% 23%

1 5.079,90  1 4.919,51 : 9.999,41   23%   23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑ ΕΣ 1Α προϋπολογισµού 5.079,90 (µε

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μελέτη Νο 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια Κάδων ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Υποέργο 1 της Πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ Ταχ. Δ/νση: Σταλλού 6 ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προμήθεια των παρακάτω ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.δείγματα θα προσκομισθούν μόνο στα είδη που αναφέρεται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προμήθεια των παρακάτω ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.δείγματα θα προσκομισθούν μόνο στα είδη που αναφέρεται. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για χρονικό διάστημα ενός (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Για προμήθεια κάδων Απορριμμάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Για προμήθεια κάδων Απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 29. 4. 2015 Αριθ. Πρωτ. 1613 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για προμήθεια κάδων Απορριμμάτων Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ 26/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : Προµήθεια κάδων απορριµµάτων NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 50.122,50 euro (µε Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : Προµήθεια κάδων απορριµµάτων NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 50.122,50 euro (µε Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκαν σε συνέχεια του υπ. αριθµ. 11706/28.6.2011 εγγράφου του γραφείου προµηθειών για την προµήθεια κάδων απορριµµάτων για την κάλυψη αναγκών του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2014" ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 31/2014 Κ.Α. : 15-6634.001

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΚΩΗ0-Χ5Λ. Δασκαλόπουλος Δημήτριος Παντούδης Ιωάννης Συροπούλου Δέσποινα Κατσιαούνης Ευάγγελος Ίφου Μαρία...

ΑΔΑ: Β4ΩΚΩΗ0-Χ5Λ. Δασκαλόπουλος Δημήτριος Παντούδης Ιωάννης Συροπούλου Δέσποινα Κατσιαούνης Ευάγγελος Ίφου Μαρία... ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 7581/04-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 8ης/30-03-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗ Σκύρος, 03/04/ 2014 ΤΗΛ: 22223 50319 FAX: 22220 91716 Αρ. Πρωτ. 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 14PROC001965600

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευπάλιο 13 / 6 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 7848 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΥΠΑΛΙΟ Τ.Κ. 33056 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΟΡΑΛΗΣ ΤΗΛ: 2634350012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΟΜΑΔΑ Α' -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ 1 Aπορρυπαντικό W.C. Τεμ. των 750 2 Απολυμαντικό τύπου DETTOL Τεμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Α.Μ. 62/2011 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV: 39800000-0 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 11 /2015 /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Κ.Α: 10.6634.0002 ήµου Ν. Σµύρνης ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: ,00

16REQ ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Α. ΜΕΛΕΣΗ 11 / 2016 ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 74.400,00 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Σεχνικές Προδιαγραφές 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 120/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 2010 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προµήθεια κάδων απορριµµάτων για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προµήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής για τα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθµούς Έργο: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων

Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ διαφόρων ειδών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αρ. μελέτης: 50/2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΠΕ14/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ Ιούλιος, 2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763 www. chania. gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV:39800000-0 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,33771000-5 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Α:10.6634.0002 του Δήμου, Κ.Α.15.6634.0001 και 15.6634.0002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Καρπενήσι 16 Ιουνίου 2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Καρπενήσι 16 Ιουνίου 2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # 4.000,00# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την Προμήθεια «Ανταλλακτικών Κάδων απορριμμάτων» και θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ιστιαία, 20 Φεβρουαρίου 205 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2066 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003445324 2015-12-07

15REQ003445324 2015-12-07 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Προμήθεια «Ανταλλακτικών Κάδων απορριμμάτων» του Δήμου Καρπενησίου» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # 5.000,00# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την «Προμήθεια Ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗ :04/12/2015 Αρ. Πρωτ :9613 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2012) ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 2 ο. Ισχύουσες ιατάξεις

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2012) ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 2 ο. Ισχύουσες ιατάξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2012) ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 1 ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. Επωνυμία:... Έδρα:.. Οδός, Αριθμός:. Τηλέφωνο:. Fax:. Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 LT.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr url: www.otek-anavyssou.gr

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr url: www.otek-anavyssou.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανάβυσσος, 06/02/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙTΙΣMOY & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Aρ. Πρ:.539 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑ.Σ Ι.Ε.Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η 10/ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η 10/ 2016 Μ Ε Λ Ε Τ Η 10/ 2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 240 LIT ΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.926 ΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1 Πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

Α ( ήµος Κεφαλλονιάς)

Α ( ήµος Κεφαλλονιάς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α ( ήµος Κεφαλλονιάς) 1 ΧΛΩΡΙΝΗ 4ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 350 2 ΥΓΡΟ ΤΕΜ. 350 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΜ. 450 40 4 ΧΑΡΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Κ. Μ. : Π120/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 25/2012 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 25/2012 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 25/2012 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΜΑΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩN,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λιμάνι Χερσονήσου 12-5-2010 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 4444 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.7135.0002 ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Προϋπολογισμού: 73.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.7135.0002 ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Προϋπολογισμού: 73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 3400 Χαλκίδα Πληροφορίες: Βράκας Αλέξανδρος Τηλ: 22206033 Τηλ. Fax: 222024444 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. : 6428 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. : 6428 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα, 09/ 09/ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 6428 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες: Χ. Αντωνόπουλος Τηλ: 2221023263

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ Πληρ. Σιώµπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ. 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25. 6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚLINEX 1ΛΙΤΡΟΥ ΛΕΜΟΝΙ τεμάχια 150

ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ. 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25. 6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚLINEX 1ΛΙΤΡΟΥ ΛΕΜΟΝΙ τεμάχια 150 ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 1 ΥΓΡΟ CIF ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ POWER & SHINE SPRAY 750ml τεμάχια 120 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25 3 ΥΓΡΟ VIAKAL ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 750ml τεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑI ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυρομμάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 18/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.702,08 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Κάτω Τιθορέα 29/7/2014 ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 11952 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» Σας ανακοινώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας

1. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17078/22-05-2013 ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ ΚΑ ΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 lt

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ ΚΑ ΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 lt Νίκαια 10/ 05/2013 Αρ.Πρωτ.: Α4-195 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ :Σχεδιασµού, Εποπτείας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Ταχ. /νση : Π.ΤΣΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.6635.02 ΤΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 21 / 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προµήθεια πλαστικών σάκων ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1631,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 (240 Λίτρων και 1100 Λίτρων)

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 (240 Λίτρων και 1100 Λίτρων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 (240 Λίτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Νέα Σμύρνη 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. Τόλιος ΤΗΛ.: 2132025873 FAX: 2139333836 AΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 53/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος 30/9/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. 28701 ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ νση Καθαριότητας Ανακυκλωσης Και Πρασίνου Ταχ. /νση : Μητρο ολίτη Αντωνίου κ Τάκη Πετρο ούλου Τ.Κ : 27100 Πληροφορίες : Γιαννό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 3/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002559339 2015-02-05

15REQ002559339 2015-02-05 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 770 λιτ πλαστικών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.973,72 ΚΑΕ 2014: 20.7135.02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 275 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης /νση: Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης, 73135, Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300, www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ0ΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α. ΥΛΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 1 Απορρυπαντικό (σκόνη)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ:Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 100.892,13 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός: 100.892,13 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763 www.chania.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (2 ρολών Χ400gr) ΤΕΜ 500 2,50 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γρ ΤΕΜ 500 2,30 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 12

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 69.

«Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 69. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΡΕΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΡΕΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΣ «Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΛΞ-Κ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικού επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος, 05/11/2013 Αριθ. Πρωτ.: 26500 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : 85 200 Κάλυμνος Πληροφ. : Ν. Τρουμουλιάρης Μ. Μπαϊράμης

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµος, ενδιαφέρεται για την προµήθεια ανταλλακτικών κάδων. απορριµµάτων για την κάλυψη των αναγκών του Τµήµατος Σχεδιασµού &

Ο ήµος, ενδιαφέρεται για την προµήθεια ανταλλακτικών κάδων. απορριµµάτων για την κάλυψη των αναγκών του Τµήµατος Σχεδιασµού & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560 Ηράκλειο 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001:2008 ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΥ» Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001:2008 ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΥ» Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑ Αριθμός Πιστοποιητικού 91215 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Το παρόν πιστοποιητικό απονέμεται στον Οργανισμό: Ημερομηνία Αρχικής Πιστοποίησης 23/03/2012 ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΥ» Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες λειτουργίας της

για τις ανάγκες λειτουργίας της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Ταχ.Δ/νση:Κύπρου 3 Θήβα Τ.Κ.32 200 Τηλ: 2262 350 618 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες λειτουργίας της ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ,του ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 15-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΩN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Τ Ε

Διαβάστε περισσότερα

> ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

> ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης & Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.997,57 / συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 23% (2.437,05 χωρίς ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.997,57 / συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 23% (2.437,05 χωρίς ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 169.986,62 (μαζί με ΦΠΑ 23%)

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 169.986,62 (μαζί με ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TOΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 16/15 Κ.Α 20.6634 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια ειδών εξοπλισμού, υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2015

ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια ειδών εξοπλισμού, υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΚΩΣ, 20/02/2015 Αριθ. Αποφ:02/2015 Αριθ. Πρωτ: 2193/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

. : 55 / 2012 : 1100 LIT : 147.600,00 :

. : 55 / 2012 :  1100 LIT : 147.600,00 : ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 55 / 2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑ ΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 1100 LIT ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 147.600,00 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ Αριθµ. Μελέτης : 55/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 43/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 43/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 43/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ ΗΣ Η Ε Κ Δ ΗΛΩΣΗΣ Ε Ν ΔΙ Α Φ Ε ΡΟ Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ ΗΣ Η Ε Κ Δ ΗΛΩΣΗΣ Ε Ν ΔΙ Α Φ Ε ΡΟ Ν Τ Ο Σ Κορυδαλλός 15 /12/2016 Αρ. πρωτ.: 39071 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ. : 181.20 Κορυδαλλός Ηλ/κή δ /νση: www.korydallos.gr Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 32 / 2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 133.000,00 ΕΥΡΩ Κ.Α.: 20.7135.0001 20.7135.0004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιγραφή

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιγραφή Μ.Μ ΠοσότηταΤιµή Σύνολο 1 1. ήµος Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΔΑΜ : 14REQ002117609 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Νίκαια : 11/06/2014 Ταχ.κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 14/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. /01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01-01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.9,7 + 8.18, 1% = 1.78,0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα