ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Προμήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» Αριθμός Μελέτης : 20/2016 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,87

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Προμήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» Αριθμός Μελέτης : 20/2016 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,87"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ: 3209/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Προμήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» Αριθμός Μελέτης : 20/206 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 50.05,87 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΩΤΑ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορέςη δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού», προϋπολογισμού 50.05,87 ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 7 του Ν. 442/206. Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγήςτου διαγωνισμού είναι δώδεκα (2) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 7, 20 και 2(παρ. γ) του Ν. 442/206. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφατης σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώταwww. eurota. gr. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27/03/207 ημέρα Δευτέρα ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 0.00 Η εν λόγω δημόσια σύμβαση προμήθειαςαφορά τους παρακάτω φορείς:. Δήμο Ευρώτα 2. Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ» 3. Τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ» 4. Τη Σχολική Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Ι.Ν ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» 5. Την Κοινωφελή Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Ευρώτα Ευρώτειος Πολιτεία Η προμήθεια θα διενεργηθεί με τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α'240), που κυρώθηκε με το Ν.4/203(ΦΕΚ τεύχος Α' 8) και της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 3/543/ , κατόπιν συνοπτικού διαγωνισμού. Β. Ο προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τον προγραμματισμό αναγκών κάθε φορέα για τη διάρκεια ενός έτους. Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατή η ακριβής πρόβλεψη των αναγκών, γι αυτό τα αντίστοιχα κονδύλια που έχουν τεθεί στους προϋπολογισμούς των φορέων αποτελούν προεκτιμήσεις, αυτών, των ετήσιων αναγκών. Γ. Η πίστωση για την εκτέλεση της προμήθειας θα βαρύνει τους κάτωθι οικείους Κ.Α. Εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 207 του Δήμου Ευρώτα, του ΝΠΔΔ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ» και της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Ευρώτειος Πολιτεία». Οι Σχολικές Επιτροπές δε συντάσσουν προϋπολογισμό και οι σχετικές δαπάνες θα εγγραφούν στην σύνταξη του Απολογισμού. Κ.Α. Εξόδων Τίτλος Ποσό ( ) Φορέας Προμήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δαπάνες για την οργάνωση της λειτουργίας κοινωνικού παντοπωλείου. Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Παδιικών Σταθμών 0.000,00 Δήμος Ευρώτα 0.000,00 Δήμος Ευρώτα 5.000,00 ΝΠΔΔ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»

2 Προμήθεια υλικών καθαριότητας 3.000,00 Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση «Ευρώτειος Πολιτεία» Δ. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 442/206, του Ν.3463/2006. του Ν.3852/0, του Ν.4250/204 και του Ν.428/204, όπως ισχύουν. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή για κάθε είδος χωριστάή για κάθε ομάδα χωριστά (-6) όπως αναφέρονται κατωτέρω:. Ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες του Δήμου Ευρώτα (πλην του Κοινωνικού Παντοπωλείου) 2. Ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ευρώτα 3. Ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ» Ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ» και ειδικότερα για τις κάτωθι σχολικές μονάδες: 4. ο Δημοτικό Σχολείο Σκάλας- ο Νηπιαγωγείο Σκάλας, 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σκάλας- 3 ο Νηπιαγωγείο Σκάλας, 2 Νηπιαγωγείο Σκάλας 5. Δημοτικό σχολείο Βλαχιώτη, νηπιαγωγείο Βλαχιώτη και νηπιαγωγείο Έλους 6. Δημοτικό σχολείο Νιάτων - Αγίου Δημητρίου, νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου, νηπιαγωγείο Απιδέας, νηπιαγωγείο Νιάτων 7. Δημοτικό σχολείο & νηπιαγωγείο Κροκεών 8. Δημοτικό σχολείο & νηπιαγωγείο Γερακίου 9. Δημοτικό σχολείο & νηπιαγωγείο Δαφνίου 0. Δημοτικό σχολείο & νηπιαγωγείο Βρονταμά. Δημοτικό σχολείο & νηπιαγωγείο Γλυκόβρυσης Ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Ι.Ν ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» και ειδικότερα για τις κάτωθι σχολικές μονάδες: 2. Γυμνάσιο-Λύκειο Σκάλας 3. Γυμνάσιο-Λύκειο Βλαχιώτη 4. Γυμνάσιο-Λύκειο Κροκεών 5. Γυμνάσιο-Λύκειο Γερακίου 6. Ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Ευρώτα Ευρώτειος Πολιτεία Ζ. Η απόφαση κατακύρωσης θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ευρώτα. Η. Οι συμβάσεις προμήθειας θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα ξεχωριστά. Θ. Οι παραλαβές των ειδών θα διενεργηθούν από τον κάθε φορέα ξεχωριστά. I. Η χρηματοδότηση προέρχεται από ιδία έσοδα του κάθε φορέα. Κ. Στις συσκευασίες των προς προμήθεια ειδών θα αναγράφονται τα συστατικά που θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις, για το συγκεκριμένο είδος προϊόντος. Τα απορρυπαντικά και καθαριστικά θα πρέπει να φέρουν αριθμό καταχώρησης στο Γενικό Χημείο του Κράτους και τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι ποσότητες και η αξία των ζητούμενων ειδών είναι αυτές που αναφέρονται στους παρακάτω ενδεικτικούς προϋπολογισμούς:

3 . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ (πλην του Κοινωνικού Παντοπωλείου) CPV Μονάδα Α/ μέτρησης τιμή Α Είδος ποσότητα μονάδος Δαπάνη Κοντάρι αλουμινίου τύπου ΙΝΟΧ κατάλληλο για σφουγγαρίστρα και 30,3 39, σκούπα Κοντάρι 2 επαγγελματικής 0 2,32 23, σφουγγαρίστρας Σκούπα εσωτερικών χώρων χωρίς κοντάρι 3 μέτριας σκληρότητας 29,70 49, βιδωτή Σφουγγαρίστρα 4 επαγγελματική χωρίς 5 4,59 22, κοντάρι Σφουγγάρι κουζίνας διπλής επιφάνειας 0 0,76 7, Σετ κουβάς-στίφτης 3 5,42 6,26 Κουβάς σφουγγαρίσματος 7 πλαστικός με χερούλι 7 2,84 9, περίπου 5 lit Υγρό καθαρισμού 8 τζαμιών με σύστημα 60 2,02 2, ψεκασμού 750ML Υγρό καθαρισμού 9 τζαμιών ανταλλακτικό 00,62 62, ML Υγρό απομάκρυνσης 0 αλάτων 500ml χωρίς 90 2,9 97, αντλία ψεκασμού Χλώριο κατάλληλο για γενικό καθαρισμό απολύμανση και λεύκανση -τύπου χλωρίνης 2lit 350 2,66 93, παχυρευστη Υγρό καθαρισμού δαπέδου γενικής 2 χρήσης.5lit να μην 00 3,08 308, χρειάζεται ξέβγαλμα Υγρό καθαρισμού δαπέδου γενικής 3 χρήσης 4lit να μην 20 2,80 336, χρειάζεται ξέβγαλμα Υγρό πιάτων 750 ml 00,83 83,00 Χαρτί κουζίνας ρολό κιλό 400,53 62,00 Χαρτί υγείας δίφυλλο, Πακέτο 6 30 γρ/ρολό, συσκ , , τεμ.

4 Σακούλες Ρολό 7 απορριμμάτων μεσαίο μέγεθος (52X75) συσκευασία 0 500,28 640, τεμαχίων σε ρολό Σακούλες Πακέτο 8 απορριμμάτων μαύρες αντοχής γίγας 75x,5 (συσκευασία 300 3,96 88, Σακούλες για Ρολό 9 καλαθάκια γραφείου 700,02 74, χ55 20 τεμ. ρολό Υγρό σαπούνι χεριών με αντλία 300 ml 30 0,80 24,00 Υγρό σαπούνι χεριών ανταλλακτικό 4lt 30 5,57 67,0 Πανάκι καθαρισμού με μικροϊνες 40X45 5 2,4 36,5 Υδροχλωρικό οξύ ML κατάλληλο για καθαρισμό αλάτων και πουρί για λεκάνες 50 0,33 49, wc Πιγκάλ τουαλέτας 0 3, 3,0 Καλάθι πλαστικό τουαλέτας 5 2,36, Φαράσι ορθοσταστικό 26 με λάστιχο 3 2,20 28,60 Οινόμνευμα μπλε (συσκευασία 400ml) 0,20 2,00 Εντομοκτόνα για ιπτάμενα έντομα και 28 για έρποντα έντομα 0 2,06 20, ml Γάντια ελαστικά μίας χρήσης σε συσκευασία 00 τεμαχίων Πακέτο 0 4,46 44,60 Άθροισμα 8.06,74 ΦΠΑ 24% 934,82 Σύνολο 9.996,56 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/ Α CPV Είδος Μονάδα μέτρησης ποσότητα τιμή μονάδος Δαπάνη

5 Υγρό απορρυπαντικό πιάτων, συμπυκνωμένης σύνθεσης (συσκευασία 750 ml) Απορρυπαντικό, σκόνη, πλυντηρίου (συσκευασία τουλάχιστον 25 μεζούρες) 255 2,30 586, , ,00 Άθροισμα 2.586,50 ΦΠΑ 24% 620,76 ΣΥΝΟΛΟ 3.207,26 Α/Α CPV 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΠΔΔ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ» Είδος Μονάδα μέτρησης ποσότητα τιμή μονάδος Δαπάνη Απορρυπαντικό πιάτων 4lt (υγρό συμπυκνωμένο) 6 3,90 62,40 2 Υγρό καθαρισμού πολλαπλών χρήσεων 4lt ( κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους κ.λ.π να μη χρειάζεται ξέβγαλμα ) 6 2,80 44,80 3 Υγρό καθαρισμού υάλινων επιφανειών 4 It 3,5 50,40 4 Υγρό απομάκρυνσης αλάτων ml χωρίς αντλία ψεκασμού 6 2,9 35,04 5 Καθαριστικό WC σε σκόνη (συσκευασία 500gr),85 29,60 6 Υδροχλωρικό οξύ (συσκευασία gr) 0,4 4,0 7 Υγρό Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων 3lt 4,50 45, Χλωρίνη αρωματική υγρή 4lt 6 2,20 35,20 9 Χλωρίνη παχύρευστη (συσκευασία 4 6,25 62,50 0 Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων και σκευών κουζίνας 4lt 6 6,53 04, Αλάτι πλυντηρίου πιάτων kgr 5,0 5,50 2 Σφουγγάρι κουζίνας διπλής επιφάνειας 0,76 2,6 3 Σφουγγαρίστρα 400gr επαγγελματική 3,48 55, Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας 6 2,83 6,98 5 Σκούπα εσωτερικών χώρων χωρίς κοντάρι μέτριας σκληρότητας βιδωτή,70 27, Κοντάρι αλουμινίου τύπου ΙΝΟΧ 6 κατάλληλο για σφουγγαρίστρα και σκούπα,3 20,96 7 Αλουμινόχαρτο μεγάλο μέτρων 5,65 90, Φαράσι ορθοσταστικό με 3 2,20 28,60

6 λάστιχο 9 Σετ κουβάς - στίφτης σφουγγαρίστρας πλαστικός με χερούλι περίπου 5lt 5,50 33,00 20 Καλάθι wc πλαστικό ανοικτό περίπου 5 λίτρων 2,36 37, Πιγκάλ τουαλέτας 0 3, 3,0 22 Απορροφητική πετσέτα τύπου ventex 4μέτρα 0,08 6,28 23 Γάντια ελαστικά μίας χρήσης σε Πακέτο συσκευασία 00 τεμαχίων 4,46 89, Γάντια πλαστικά (ζεύγος) Ζεύγος 5,50 7,50 25 Σακούλες απορριμμάτων μεσαίο Ρολό μέγεθος (52X75) συσκευασία 0 τεμαχίων σε ρολό,28 64,00 26 Σακούλες απορριμμάτων μαύρες Πακέτο αντοχής γίγας 75x,5 (συσκευασία 20 3,96 98,00 27 Σακούλες απορριμμάτων για Πακέτο καλαθάκια γραφείου (55χ55) συσκευασία 20 τεμαχίων σε ρολό,02 5,00 28 Υγρό Απολυμαντικό επιφανειών lt,07 0,70 29 Υγρό σαπούνι χεριών ανταλλακτικό 4lt 5,57 55, Χαρτί κουζίνας ρολό κιλό 60,53 9,80 3 Χαρτοπετσέτα λευκή 33χ33 Πακέτο τμχ,6 805,00 32 Χαρτί υγείας δίφυλλο γκοφρέ Πακέτο gr / ρολό συσκευασία 40 τεμαχίων,00 935, Μεμβράνη τροφίμων 30Χ250m 20 4,0 82, Ξεσκονίστρα με κοντάρι 4 5,30 2,20 35 Σακούλες μεσαίες τύπου polly Πακέτο pag (πακέτο 00,45 58, Αντισηπτικό χεριών 250 ml 6 3,00 48, Μωρομάντηλα 72 τεμαχίων 9 2,50 47,50 38 Τραπεζομάντηλα μιας χρήσης μ Πακέτο Χ μ (συσκευασία 50 2,96 2,96 39 Πλαστικό ποτήρι νερού διάφανο Πακέτο 6 0, συσκευασία 50τεμαχίων 2,96 40 Χάρτινο ποτήρι 300ml σε Πακέτο 6, συσκευασία 50 τεμαχίων 9,52 4 Απορρυπαντικό πλυντηρίου 0 8, ρούχων 4lt 89, Μαλακτικό ρούχων.5 ml 4,60 50, Φίλτρο απορροφητήρα 0 2,90 29,00 44 Χαρτί ψησίματος λαδόκολλα 50 Πακέτο 20 6, μέτρων 30, Σφουγγάρι συρματάκι μεταλλικό φωλίτσα για καθαρισμό μεταλλικών σκευών 6,60 25,60 Άθροισμα 4.028,38 ΦΠΑ 24% 966,8

7 Σύνολο 4.995,9 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ» Α/Α CPV 4. o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ - ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ. 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ-3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ.2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ Είδος Μονάδα μέτρησης ποσότητα τιμή μονάδος Δαπάνη Απορρυπαντικό πιάτων (συσκευασία ,90 97, Υγρό καθαρισμού πολλαπλών χρήσεων 4lt ( κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους κ.λ.π να μη χρειάζεται ξέβγαλμα ) 78 2,80 28, Υγρό καθαρισμού τζαμιών 4L (συσκευασία ,03 34, Καθαριστικό WC (συσκευασία ,40 42, Καθαριστικό WC σε σκόνη (συσκευασία 500gr) 78,85 44, Υδροχλωρικό οξύ (συσκευασία 450gr) 52 0,4 2, Αποφρακτικό υγρό (συσκευασία λίτρου) 6 4,50 27, Χλωρίνη απλή (συσκευασία 2 26,40 36, Χλωρίνη παχύρευστη (συσκευασία ,25 325, Οινόμνευμα μπλε (συσκευασία 400ml) 52,20 62, Σφουγγάρι κουζίνας No 5 διπλής επιφάνειας 26 0,76 9, Σφουγγάρι αφρολέξ Nο 0 (μεσαίο μέγεθος) 26 0,30 7, Σφουγγαρίστρα 30g επαγγελματική 6 4,59 73, Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας 4 3,50 4, Κοντάρι σφουγγαρίστρας 4 2,32 9, Σκούπα πλαστική διπλή ίσια No 65,00 20/ 26 2, Ανταλλακτικό σκούπας πλαστικής 4,30 5, Κοντάρι σκούπας μεταλλικό απλό 4 0,80 3, Φαράσι ορθοσταστικό με λάστιχο 0 2,20 22, Κουβάς σφουγγαρίσματος χωρητικότητας περίπου 0 λίτρων 7 3,50 24, Καλάθι WC πλαστικό 6 6,05 96, Πιγκάλ τουαλέτας 7 3, 2, Καλάθι γραφείου ανοικτό 3 2,0 27, Γάντια ελαστικά μίας χρήσης σε Πακέτο συσκευασία 00 τεμαχίων 26 4,46 5, Γάντια πλαστικά (ζεύγος) 20,50 30,00

8 Σακούλες απορριμμάτων μαύρες μεγάλες ( διαστάσεων 80εκΧ0εκ) με κορδόνι (συσκευασία 0 90,60 44, Σακούλες απορριμμάτων μαύρες μεγάλες ( διαστάσεων 70εκΧ00εκ) με κορδόνι (συσκευασία 0 90,55 39, Σακούλες απορριμμάτων γραφείου διαστάσεων 42εκΧ55εκ (Συσκευασία 20 78,02 79, Σαπούνι αντιβακτηριδιακό σε υγρή μορφή (συσκευασία 250ml με αντλία) 52 3,50 82, Κρεμοσάπουνο (συσκευασία ,50 92, Χαρτί κουζίνας γίγας 80 μέτρων 52 2,40 24, Χαρτοπετσέτα λευκή (συσκευασία ,00 52, Χαρτί υγείας 200 gr Πακέτο 259 0,60 55, Πετσέτα τύπου ventex No ,70 36, Ξεσκονίστρα με κοντάρι 6 5,30 3, Ξεσκονιστήρι με φτερό 6,75 0, Αντισηπτικό χεριών Λίτρο 20 9,60 92, Μωρομάντηλα 72 τεμαχίων Πακέτο 0 2,50 25,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.569,33 ΦΠΑ 24% 856,64 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.425,97 5. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΛΑΧΙΩΤΗ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΛΑΧΙΩΤΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΕΛΟΥΣ Α/Α CPV Μονάδα Είδος τιμή μέτρησης ποσότητα μονάδος Δαπάνη Απορρυπαντικό πιάτων (συσκευασία ,90 78, Υγρό καθαρισμού πολλαπλών χρήσεων 4lt ( κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους κ.λ.π να μη χρειάζεται ξέβγαλμα ) 55 2,80 54, Υγρό καθαρισμού τζαμιών 4L (συσκευασία ,03 22,65

9 Καθαριστικό WC (συσκευασία ,40 297, Καθαριστικό WC σε σκόνη (συσκευασία 500gr) 55,85 0, Υδροχλωρικό οξύ (συσκευασία 450gr) 37 0,4 5, Αποφρακτικό υγρό (συσκευασία λίτρου) 5 4,50 22, Χλωρίνη απλή (συσκευασία 2 8,40 25, Χλωρίνη παχύρευστη (συσκευασία ,25 23, Οινόμνευμα μπλε (συσκευασία 400ml) 37,20 44, Σφουγγάρι κουζίνας No 5 διπλής επιφάνειας 8 0,76 3, Σφουγγάρι αφρολέξ Nο 0 (μεσαίο μέγεθος) 8 0,30 5, Σφουγγαρίστρα 30g επαγγελματική 4,59 50, Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας 4 3,50 4, Κοντάρι σφουγγαρίστρας 4 2,32 9, Σκούπα πλαστική διπλή ίσια No 20/ 8 2,50 45, Ανταλλακτικό σκούπας πλαστικής 4,30 5, Κοντάρι σκούπας μεταλλικό απλό 4 0,80 3, Φαράσι ορθοσταστικό με λάστιχο 9 2,20 9, Κουβάς σφουγγαρίσματος χωρητικότητας περίπου 0 λίτρων 6 3,50 2, Καλάθι WC πλαστικό 6,05 66, Πιγκάλ τουαλέτας 6 3, 8, Καλάθι γραφείου ανοικτό 0 2,0 2, Γάντια ελαστικά μίας χρήσης σε Πακέτο συσκευασία 00 τεμαχίων 8 4,46 80, Γάντια πλαστικά (ζεύγος) 5,50 22, Σακούλες απορριμμάτων μαύρες μεγάλες ( διαστάσεων 80εκΧ0εκ) με κορδόνι (συσκευασία 0 65,60 04, Σακούλες απορριμμάτων μαύρες μεγάλες ( διαστάσεων 70εκΧ00εκ) με κορδόνι (συσκευασία 0 65,55 00, Σακούλες απορριμμάτων γραφείου διαστάσεων 42εκΧ55εκ (Συσκευασία 20 55,02 56, Σαπούνι αντιβακτηριδιακό σε υγρή μορφή (συσκευασία 250ml με αντλία) 37 3,50 29, Κρεμοσάπουνο (συσκευασία ,50 40, Χαρτί κουζίνας γίγας 80 μέτρων 37 2,40 88, Χαρτοπετσέτα λευκή (συσκευασία ,00 36, Χαρτί υγείας 200 gr Πακέτο 85 0,60, Πετσέτα τύπου ventex No ,70 25, Ξεσκονίστρα με κοντάρι 5 5,30 26, Ξεσκονιστήρι με φτερό 5,75 8, Αντισηπτικό χεριών Λίτρο 5 9,60 44, Μωρομάντηλα 72 τεμαχίων Πακέτο 8 2,50 20,00

10 ΣΥΝΟΛΟ 2.578,26 ΦΠΑ 24% 68,78 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.97,04 Α/Α CPV 6. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΑΤΩΝ-ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΙΔΕΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΑΤΩΝ Είδος Μονάδα μέτρησης ποσότητα τιμή μονάδος Δαπάνη Απορρυπαντικό πιάτων (συσκευασία 4 8 3,90 3, Υγρό καθαρισμού πολλαπλών χρήσεων 4lt ( κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους κ.λ.π να μη χρειάζεται ξέβγαλμα ) 25 2,80 70, Υγρό καθαρισμού τζαμιών 4L (συσκευασία ,03 00, Καθαριστικό WC (συσκευασία ,40 35, Καθαριστικό WC σε σκόνη (συσκευασία 500gr) 25,85 46, Υδροχλωρικό οξύ (συσκευασία 450gr) 7 0,4 6, Αποφρακτικό υγρό (συσκευασία λίτρου) 2 4,50 9, Χλωρίνη απλή (συσκευασία 2 8,40, Χλωρίνη παχύρευστη (συσκευασία 4 7 6,25 06, Οινόμνευμα μπλε (συσκευασία 400ml) 7,20 20, Σφουγγάρι κουζίνας No 5 διπλής επιφάνειας 8 0,76 6, Σφουγγάρι αφρολέξ Nο 0 (μεσαίο μέγεθος) 8 0,30 2, Σφουγγαρίστρα 30g επαγγελματική 5 4,59 22, Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας 2 3,50 7, Κοντάρι σφουγγαρίστρας 2 2,32 4, Σκούπα πλαστική διπλή ίσια No 20/ 8 2,50 20, Ανταλλακτικό σκούπας πλαστικής 2,30 2, Κοντάρι σκούπας μεταλλικό απλό 2 0,80, Φαράσι ορθοσταστικό με λάστιχο 3 2,20 6, Κουβάς σφουγγαρίσματος χωρητικότητας περίπου 0 λίτρων 3 3,50 0, Καλάθι WC πλαστικό 5 6,05 30, Πιγκάλ τουαλέτας 3 3, 9, Καλάθι γραφείου ανοικτό 4 2,0 8, Γάντια ελαστικά μίας χρήσης σε Πακέτο συσκευασία 00 τεμαχίων 8 4,46 35, Γάντια πλαστικά (ζεύγος) 7,50 0,50

11 Σακούλες απορριμμάτων μαύρες μεγάλες ( διαστάσεων 80εκΧ0εκ) με κορδόνι (συσκευασία 0 29,60 46, Σακούλες απορριμμάτων μαύρες μεγάλες ( διαστάσεων 70εκΧ00εκ) με κορδόνι (συσκευασία 0 29,55 44, Σακούλες απορριμμάτων γραφείου διαστάσεων 42εκΧ55εκ (Συσκευασία 20 25,02 25, Σαπούνι αντιβακτηριδιακό σε υγρή μορφή (συσκευασία 250ml με αντλία) 7 3,50 59, Κρεμοσάπουνο (συσκευασία ,50 62, Χαρτί κουζίνας γίγας 80 μέτρων 7 2,40 40, Χαρτοπετσέτα λευκή (συσκευασία ,00 6, Χαρτί υγείας 200 gr Πακέτο 84 0,60 50, Πετσέτα τύπου ventex No 3 7 0,70, Ξεσκονίστρα με κοντάρι 2 5,30 0, Ξεσκονιστήρι με φτερό 2,75 3, Αντισηπτικό χεριών Λίτρο 7 9,60 67, Μωρομάντηλα 72 τεμαχίων Πακέτο 3 2,50 7,50 ΣΥΝΟΛΟ.62,30 ΦΠΑ 24% 278,95 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.44,25 Α/Α CPV 7. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΟΚΕΩΝ Είδος Απορρυπαντικό πιάτων (συσκευασία Υγρό καθαρισμού πολλαπλών χρήσεων 4lt ( κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους κ.λ.π να μη χρειάζεται ξέβγαλμα ) Υγρό καθαρισμού τζαμιών 4L (συσκευασία Καθαριστικό WC (συσκευασία Καθαριστικό WC σε σκόνη (συσκευασία 500gr) Μονάδα μέτρησης ποσότητα τιμή μονάδος Δαπάνη 8 3,90 3, ,80 72, ,03 04, ,40 40,40 26,85 48,0

12 Υδροχλωρικό οξύ (συσκευασία 450gr) 7 0,4 6, Αποφρακτικό υγρό (συσκευασία λίτρου) 2 4,50 9, Χλωρίνη απλή (συσκευασία 2 9,40 2, Χλωρίνη παχύρευστη (συσκευασία 4 7 6,25 06, Οινόμνευμα μπλε (συσκευασία 400ml) 7,20 20, Σφουγγάρι κουζίνας No 5 διπλής επιφάνειας 9 0,76 6, Σφουγγάρι αφρολέξ Nο 0 (μεσαίο μέγεθος) 9 0,30 2, Σφουγγαρίστρα 30g επαγγελματική 5 4,59 22, Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας 2 3,50 7, Κοντάρι σφουγγαρίστρας 2 2,32 4, Σκούπα πλαστική διπλή ίσια No 20/ 9 2,50 22, Ανταλλακτικό σκούπας πλαστικής 2,30 2, Κοντάρι σκούπας μεταλλικό απλό 2 0,80, Φαράσι ορθοσταστικό με λάστιχο 3 2,20 6, Κουβάς σφουγγαρίσματος χωρητικότητας περίπου 0 λίτρων 3 3,50 0, Καλάθι WC πλαστικό 5 6,05 30, Πιγκάλ τουαλέτας 3 3, 9, Καλάθι γραφείου ανοικτό 4 2,0 8, Γάντια ελαστικά μίας χρήσης σε Πακέτο συσκευασία 00 τεμαχίων 9 4,46 40, Γάντια πλαστικά (ζεύγος) 7,50 0, Σακούλες απορριμμάτων μαύρες μεγάλες ( διαστάσεων 80εκΧ0εκ) με κορδόνι (συσκευασία 0 30,60 48, Σακούλες απορριμμάτων μαύρες μεγάλες ( διαστάσεων 70εκΧ00εκ) με κορδόνι (συσκευασία 0 30,55 46, Σακούλες απορριμμάτων γραφείου διαστάσεων 42εκΧ55εκ (Συσκευασία 20 26,02 26, Σαπούνι αντιβακτηριδιακό σε υγρή μορφή (συσκευασία 250ml με αντλία) 7 3,50 59, Κρεμοσάπουνο (συσκευασία ,50 65, Χαρτί κουζίνας γίγας 80 μέτρων 7 2,40 40, Χαρτοπετσέτα λευκή (συσκευασία ,00 8, Χαρτί υγείας 200 gr Πακέτο 85 0,60 5, Πετσέτα τύπου ventex No 3 7 0,70, Ξεσκονίστρα με κοντάρι 2 5,30 0, Ξεσκονιστήρι με φτερό 2,75 3, Αντισηπτικό χεριών Λίτρο 7 9,60 67, Μωρομάντηλα 72 τεμαχίων Πακέτο 4 2,50 0,00 ΣΥΝΟΛΟ.97,57 ΦΠΑ 24% 287,42

13 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α/Α CPV Είδος 8. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ Μονάδα μέτρησης ποσότητα τιμή μονάδος Δαπάνη Απορρυπαντικό πιάτων (συσκευασία 4 2 3,90 46, Υγρό καθαρισμού πολλαπλών χρήσεων 4lt ( κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους κ.λ.π να μη χρειάζεται ξέβγαλμα ) 35 2,80 98, Υγρό καθαρισμού τζαμιών 4L (συσκευασία ,03 4, Καθαριστικό WC (συσκευασία ,40 89, Καθαριστικό WC σε σκόνη (συσκευασία 500gr) 35,85 64, Υδροχλωρικό οξύ (συσκευασία 450gr) 23 0,4 9, Αποφρακτικό υγρό (συσκευασία λίτρου) 3 4,50 3, Χλωρίνη απλή (συσκευασία 2 2,40 6, Χλωρίνη παχύρευστη (συσκευασία ,25 43, Οινόμνευμα μπλε (συσκευασία 400ml) 23,20 27, Σφουγγάρι κουζίνας No 5 διπλής επιφάνειας 2 0,76 9, Σφουγγάρι αφρολέξ Nο 0 (μεσαίο μέγεθος) 2 0,30 3, Σφουγγαρίστρα 30g 32,3 επαγγελματική 7 4, Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας 2 3,50 7, Κοντάρι σφουγγαρίστρας 2 2,32 4, Σκούπα πλαστική διπλή ίσια No 20/ 2 2,50 30, Ανταλλακτικό σκούπας πλαστικής 2,30 2, Κοντάρι σκούπας μεταλλικό απλό 2 0,80, Φαράσι ορθοσταστικό με λάστιχο 5 2,20, Κουβάς σφουγγαρίσματος χωρητικότητας περίπου 0 λίτρων 3 3,50 0, Καλάθι WC πλαστικό 7 6,05 42, Πιγκάλ τουαλέτας 3 3, 9, Καλάθι γραφείου ανοικτό 6 2,0 2, Γάντια ελαστικά μίας Πακέτο χρήσης σε συσκευασία 00 τεμαχίων 2 4,46 53,52

14 Γάντια πλαστικά (ζεύγος) 9,50 3, Σακούλες απορριμμάτων μαύρες μεγάλες ( διαστάσεων 80εκΧ0εκ) με κορδόνι (συσκευασία 0 4,60 65, Σακούλες απορριμμάτων μαύρες μεγάλες ( διαστάσεων 70εκΧ00εκ) με κορδόνι (συσκευασία 0 4,55 63, Σακούλες απορριμμάτων γραφείου διαστάσεων 42εκΧ55εκ (Συσκευασία 20 35,02 35, Σαπούνι αντιβακτηριδιακό σε υγρή μορφή (συσκευασία 250ml με αντλία) 23 3,50 80, Κρεμοσάπουνο (συσκευασία ,50 87, Χαρτί κουζίνας γίγας 80 μέτρων 23 2,40 55, Χαρτοπετσέτα λευκή (συσκευασία ,00 24, Χαρτί υγείας 200 gr Πακέτο 6 0,60 69, Πετσέτα τύπου ventex No ,70 6, Ξεσκονίστρα με κοντάρι 3 5,30 5, Ξεσκονιστήρι με φτερό 3,75 5, Αντισηπτικό χεριών Λίτρο 9 9,60 86, Μωρομάντηλα 72 τεμαχίων Πακέτο 5 2,50 2,50 Α/Α CPV ΣΥΝΟΛΟ.6,97 9. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΙΟΥ Είδος Μονάδα μέτρησης ΦΠΑ 24% 386,87 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.998,84 ποσότητα τιμή μονάδος Δαπάνη Απορρυπαντικό πιάτων (συσκευασία 4 8 3,90 3, Υγρό καθαρισμού πολλαπλών χρήσεων 4lt ( κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους κ.λ.π να μη χρειάζεται ξέβγαλμα ) 25 2,80 70, Υγρό καθαρισμού τζαμιών 4L (συσκευασία ,03 00, Καθαριστικό WC (συσκευασία ,40 35, Καθαριστικό WC σε σκόνη (συσκευασία 500gr) 25,85 46, Υδροχλωρικό οξύ (συσκευασία 450gr) 7 0,4 6, Αποφρακτικό υγρό (συσκευασία λίτρου) 2 4,50 9, Χλωρίνη απλή (συσκευασία 2 8,40,20

15 Χλωρίνη παχύρευστη (συσκευασία 4 7 6,25 06, Οινόμνευμα μπλε (συσκευασία 400ml) 7,20 20, Σφουγγάρι κουζίνας No 5 διπλής επιφάνειας 8 0,76 6, Σφουγγάρι αφρολέξ Nο 0 (μεσαίο μέγεθος) 8 0,30 2, Σφουγγαρίστρα 30g επαγγελματική 5 4,59 22, Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας 2 3,50 7, Κοντάρι σφουγγαρίστρας 2 2,32 4, Σκούπα πλαστική διπλή ίσια No 20/ 8 2,50 20, Ανταλλακτικό σκούπας πλαστικής 2,30 2, Κοντάρι σκούπας μεταλλικό απλό 2 0,80, Φαράσι ορθοσταστικό με λάστιχο 3 2,20 6, Κουβάς σφουγγαρίσματος χωρητικότητας περίπου 0 λίτρων 3 3,50 0, Καλάθι WC πλαστικό 5 6,05 30, Πιγκάλ τουαλέτας 3 3, 9, Καλάθι γραφείου ανοικτό 4 2,0 8, Γάντια ελαστικά μίας χρήσης σε Πακέτο συσκευασία 00 τεμαχίων 8 4,46 35, Γάντια πλαστικά (ζεύγος) 7,50 0, Σακούλες απορριμμάτων μαύρες μεγάλες ( διαστάσεων 80εκΧ0εκ) με κορδόνι (συσκευασία 0 30,60 48, Σακούλες απορριμμάτων μαύρες μεγάλες ( διαστάσεων 70εκΧ00εκ) με κορδόνι (συσκευασία 0 30,55 46, Σακούλες απορριμμάτων γραφείου διαστάσεων 42εκΧ55εκ (Συσκευασία 20 25,02 25, Σαπούνι αντιβακτηριδιακό σε υγρή μορφή (συσκευασία 250ml με αντλία) 7 3,50 59, Κρεμοσάπουνο (συσκευασία ,50 62, Χαρτί κουζίνας γίγας 80 μέτρων 7 2,40 40, Χαρτοπετσέτα λευκή (συσκευασία ,00 6, Χαρτί υγείας 200 gr Πακέτο 84 0,60 50, Πετσέτα τύπου ventex No 3 7 0,70, Ξεσκονίστρα με κοντάρι 2 5,30 0, Ξεσκονιστήρι με φτερό 2,75 3, Αντισηπτικό χεριών Λίτρο 7 9,60 67, Μωρομάντηλα 72 τεμαχίων Πακέτο 3 2,50 7,50 0. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΑΙΓΩΓΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΜΑ ΣΥΝΟΛΟ.65,45 ΦΠΑ 24% 279,7 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.445,6

16 Α/Α CPV Είδος Μονάδα μέτρησης ποσότητα τιμή μονάδος Δαπάνη Απορρυπαντικό πιάτων (συσκευασία 4 8 3,90 3, Υγρό καθαρισμού πολλαπλών χρήσεων 4lt ( κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους κ.λ.π να μη χρειάζεται ξέβγαλμα ) 24 2,80 67, Υγρό καθαρισμού τζαμιών 4L (συσκευασία ,03 96, Καθαριστικό WC (συσκευασία ,40 29, Καθαριστικό WC σε σκόνη (συσκευασία 500gr) 24,85 44, Υδροχλωρικό οξύ (συσκευασία 450gr) 6 0,4 6, Αποφρακτικό υγρό (συσκευασία λίτρου) 2 4,50 9, Χλωρίνη απλή (συσκευασία 2 8,40, Χλωρίνη παχύρευστη (συσκευασία 4 6 6,25 00, Οινόμνευμα μπλε (συσκευασία 400ml) 6,20 9, Σφουγγάρι κουζίνας No 5 διπλής επιφάνειας 8 0,76 6, Σφουγγάρι αφρολέξ Nο 0 (μεσαίο μέγεθος) 8 0,30 2, Σφουγγαρίστρα 30g επαγγελματική 5 4,59 22, Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας 2 3,50 7, Κοντάρι σφουγγαρίστρας 2 2,32 4, Σκούπα πλαστική διπλή ίσια No 20/ 8 2,50 20, Ανταλλακτικό σκούπας πλαστικής 2,30 2, Κοντάρι σκούπας μεταλλικό απλό 2 0,80, Φαράσι ορθοσταστικό με λάστιχο 3 2,20 6, Κουβάς σφουγγαρίσματος χωρητικότητας περίπου 0 λίτρων 2 3,50 7, Καλάθι WC πλαστικό 5 6,05 30, Πιγκάλ τουαλέτας 2 3, 6, Καλάθι γραφείου ανοικτό 4 2,0 8, Γάντια ελαστικά μίας χρήσης σε Πακέτο συσκευασία 00 τεμαχίων 8 4,46 35, Γάντια πλαστικά (ζεύγος) 6,50 9, Σακούλες απορριμμάτων μαύρες μεγάλες ( διαστάσεων 80εκΧ0εκ) με κορδόνι (συσκευασία 0 28,60 44, Σακούλες απορριμμάτων μαύρες μεγάλες ( διαστάσεων 70εκΧ00εκ) με κορδόνι (συσκευασία 0 28,55 43, Σακούλες απορριμμάτων γραφείου διαστάσεων 42εκΧ55εκ (Συσκευασία 20 24,02 24,48

17 Σαπούνι αντιβακτηριδιακό σε υγρή μορφή (συσκευασία 250ml με αντλία) 6 3,50 56, Κρεμοσάπουνο (συσκευασία ,50 60, Χαρτί κουζίνας γίγας 80 μέτρων 6 2,40 38, Χαρτοπετσέτα λευκή (συσκευασία ,00 6, Χαρτί υγείας 200 gr Πακέτο 80 0,60 48, Πετσέτα τύπου ventex No 3 6 0,70, Ξεσκονίστρα με κοντάρι 2 5,30 0, Ξεσκονιστήρι με φτερό 2,75 3, Αντισηπτικό χεριών Λίτρο 6 9,60 57, Μωρομάντηλα 72 τεμαχίων Πακέτο 3 2,50 7,50 ΣΥΝΟΛΟ.06,98 ΦΠΑ 24% 265,68 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.372,66 Α/Α CPV. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ Είδος Μονάδα μέτρησης ποσότητα τιμή μονάδος Δαπάνη Απορρυπαντικό πιάτων (συσκευασία 4 3,90 42, Υγρό καθαρισμού πολλαπλών χρήσεων 4lt ( κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους κ.λ.π να μη χρειάζεται ξέβγαλμα ) 32 2,80 89, Υγρό καθαρισμού τζαμιών 4L (συσκευασία ,03 28, Καθαριστικό WC (συσκευασία ,40 72, Καθαριστικό WC σε σκόνη (συσκευασία 500gr) 32,85 59, Υδροχλωρικό οξύ (συσκευασία 450gr) 2 0,4 8, Αποφρακτικό υγρό (συσκευασία λίτρου) 3 4,50 3, Χλωρίνη απλή (συσκευασία 2,40 5, Χλωρίνη παχύρευστη (συσκευασία 4 2 6,25 3, Οινόμνευμα μπλε (συσκευασία 400ml) 2,20 25, Σφουγγάρι κουζίνας No 5 διπλής επιφάνειας 0,76 8, Σφουγγάρι αφρολέξ Nο 0 (μεσαίο 0,30 3,30

18 μέγεθος) Σφουγγαρίστρα 30g επαγγελματική 6 4,59 27, Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας 2 3,50 7, Κοντάρι σφουγγαρίστρας 2 2,32 4, Σκούπα πλαστική διπλή ίσια No 20/ 2,50 27, Ανταλλακτικό σκούπας πλαστικής 2,30 2, Κοντάρι σκούπας μεταλλικό απλό 2 0,80, Φαράσι ορθοσταστικό με λάστιχο 4 2,20 8, Κουβάς σφουγγαρίσματος χωρητικότητας περίπου 0 λίτρων 3 3,50 0, Καλάθι WC πλαστικό 6 6,05 36, Πιγκάλ τουαλέτας 3 3, 9, Καλάθι γραφείου ανοικτό 5 2,0 0, Γάντια ελαστικά μίας χρήσης σε Πακέτο συσκευασία 00 τεμαχίων 4,46 49, Γάντια πλαστικά (ζεύγος) 9,50 3, Σακούλες απορριμμάτων μαύρες μεγάλες ( διαστάσεων 80εκΧ0εκ) με κορδόνι (συσκευασία 0 37,60 59, Σακούλες απορριμμάτων μαύρες μεγάλες ( διαστάσεων 70εκΧ00εκ) με κορδόνι (συσκευασία 0 37,55 57, Σακούλες απορριμμάτων γραφείου διαστάσεων 42εκΧ55εκ (Συσκευασία 20 32,02 32, Σαπούνι αντιβακτηριδιακό σε υγρή μορφή (συσκευασία 250ml με αντλία) 2 3,50 73, Κρεμοσάπουνο (συσκευασία ,50 80, Χαρτί κουζίνας γίγας 80 μέτρων 2 2,40 50, Χαρτοπετσέτα λευκή (συσκευασία 400 2,00 22, Χαρτί υγείας 200 gr Πακέτο 07 0,60 64, Πετσέτα τύπου ventex No 3 2 0,70 4, Ξεσκονίστρα με κοντάρι 3 5,30 5, Ξεσκονιστήρι με φτερό 3,75 5, Αντισηπτικό χεριών Λίτρο 9 9,60 86, Μωρομάντηλα 72 τεμαχίων Πακέτο 4 2,50 0,00 ΣΥΝΟΛΟ.479,49 ΦΠΑ 24% 355,08 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.834,57

19 Α/Α CPV ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Ι.Ν ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» Είδος 2. ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ Μονάδα μέτρησης ποσότητα τιμή μονάδος Δαπάνη Απορρυπαντικό πιάτων (συσκευασία 4 6 3,90 62, Υγρό καθαρισμού πολλαπλών χρήσεων 4lt ( κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους κ.λ.π να μη 2 χρειάζεται ξέβγαλμα ) 32 2,80 89, Υγρό καθαρισμού τζαμιών 4L 3 (συσκευασία ,03 28, Καθαριστικό WC (συσκευασία ,40 72, Αποσμητικό block τουαλέτας 32 0,95 30, Καθαριστικό WC σε σκόνη 6 (συσκευασία 500gr) 32,85 59, Υδροχλωρικό οξύ (συσκευασία 7 450gr) 23 0,4 9, Αποφρακτικό υγρό (συσκευασία 8 λίτρου) 7 4,50 3, Χλωρίνη απλή (συσκευασία ,40 36, Χλωρίνη παχύρευστη (συσκευασία ,25 00, Χλωρίνη λεπτόρευστη (συσκευασία 4 6 2,50 40, Οινόμνευμα μπλε (συσκευασία 2 400ml) 6,20 9, Οινόπνευμα άσπρο έως 93ο 3 (συσκευασία 400ml) 6 2,00 32, Σφουγγάρι κουζίνας No 5 διπλής 4 επιφάνειας 6 0,76 2, Σφουγγάρι αφρολέξ Nο 0 (μεσαίο 5 μέγεθος) 6 0,30 4, Σφουγγαρίστρα 30g 6 επαγγελματική 0 4,59 45, Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας 4 3,50 4, Κοντάρι σφουγγαρίστρας 5 2,32, Σκούπα πλαστική διπλή ίσια No 9 20/ 9 2,50 47, Ανταλλακτικό σκούπας πλαστικής 4,30 5, Κοντάρι σκούπας μεταλλικό απλό 5 0,80 4, Φαράσι ορθοσταστικό με λάστιχο 9 2,20 9, Κουβάς σφουγγαρίσματος 23 χωρητικότητας περίπου 0 λίτρων 6 3,50 2, Καλάθι WC πλαστικό 6 6,05 96, Πιγκάλ τουαλέτας 8 3, 24, Καλάθι γραφείου ανοικτό 3 2,0 27, Γάντια ελαστικά μίας χρήσης σε Πακέτο 27 συσκευασία 00 τεμαχίων 6 4,46 7, Γάντια πλαστικά (ζεύγος) 3,50 9, Σακούλες απορριμμάτων μαύρες μεγάλες ( διαστάσεων 80εκΧ0εκ) 46,60 73,60

20 με κορδόνι (συσκευασία Σακούλες απορριμμάτων μαύρες μεγάλες ( διαστάσεων 70εκΧ00εκ) με κορδόνι (συσκευασία ,55 7, Σακούλες απορριμμάτων γραφείου διαστάσεων 42εκΧ55εκ 3 (Συσκευασία 20 63,02 64, Σαπούνι αντιβακτηριδιακό σε υγρή μορφή (συσκευασία 250ml με 32 αντλία) 56 3,50 96, Κρεμοσάπουνο (συσκευασία ,50 57, Χαρτί κουζίνας γίγας 80 μέτρων 46 2,40 0, Χαρτοπετσέτα λευκή (συσκευασία ,00 32, Χαρτοπετσέτες λευκές ζικζακ Κιβώτιο 36 (κιβώτιο των 20 πακέτων με 200τεμάχια) 3 7,27 535, Χαρτί υγείας 200 gr Πακέτο 30 0,60 86, Πετσέτα τύπου ventex No ,70 32, Ξεσκονίστρα με κοντάρι 3 5,30 5, Ξεσκονιστήρι με φτερό 3,75 5, Αντισηπτικό χεριών Λίτρο 9 9,60 82, Μωρομάντηλα 72 τεμαχίων Πακέτο 7 2,50 7, Σακούλες χύμα με το κιλό (μεγέθη: Κιλό 43 65Χ85, 80Χ0, 85Χ0, 90Χ20, 90Χ30, 0Χ30) 46,20 55,20 ΣΥΝΟΛΟ 2.972,57 ΦΠΑ 24% 73,42 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.685,99 Α/Α CPV Είδος 3. ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΒΛΑΧΙΩΤΗ Μονάδα μέτρησης ποσότητα τιμή μονάδος Δαπάνη Απορρυπαντικό πιάτων (συσκευασία 4 6 3,90 62, Υγρό καθαρισμού πολλαπλών χρήσεων 4lt ( κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους κ.λ.π να μη 2 χρειάζεται ξέβγαλμα ) 32 2,80 89, Υγρό καθαρισμού τζαμιών 4L 3 (συσκευασία ,03 28, Καθαριστικό WC (συσκευασία ,40 72, Αποσμητικό block τουαλέτας 32 0,95 30, Καθαριστικό WC σε σκόνη 32,85 59,20

21 (συσκευασία 500gr) Υδροχλωρικό οξύ (συσκευασία 7 450gr) 23 0,4 9, Αποφρακτικό υγρό (συσκευασία 8 λίτρου) 7 4,50 3, Χλωρίνη απλή (συσκευασία ,40 36, Χλωρίνη παχύρευστη (συσκευασία ,25 00, Χλωρίνη λεπτόρευστη (συσκευασία 4 6 2,50 40, Οινόμνευμα μπλε (συσκευασία 2 400ml) 6,20 9, Οινόπνευμα άσπρο έως 93ο 3 (συσκευασία 400ml) 6 2,00 32, Σφουγγάρι κουζίνας No 5 διπλής 4 επιφάνειας 6 0,76 2, Σφουγγάρι αφρολέξ Nο 0 (μεσαίο 5 μέγεθος) 6 0,30 4, Σφουγγαρίστρα 30g 6 επαγγελματική 0 4,59 45, Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας 5 3,50 7, Κοντάρι σφουγγαρίστρας 5 2,32, Σκούπα πλαστική διπλή ίσια No 9 20/ 9 2,50 47, Ανταλλακτικό σκούπας πλαστικής 5,30 6, Κοντάρι σκούπας μεταλλικό απλό 4 0,80 3, Φαράσι ορθοσταστικό με λάστιχο 9 2,20 9, Κουβάς σφουγγαρίσματος 23 χωρητικότητας περίπου 0 λίτρων 6 3,50 2, Καλάθι WC πλαστικό 6 6,05 96, Πιγκάλ τουαλέτας 9 3, 27, Καλάθι γραφείου ανοικτό 3 2,0 27, Γάντια ελαστικά μίας χρήσης σε Πακέτο 27 συσκευασία 00 τεμαχίων 6 4,46 7, Γάντια πλαστικά (ζεύγος) 3,50 9, Σακούλες απορριμμάτων μαύρες 29 μεγάλες ( διαστάσεων 80εκΧ0εκ) με κορδόνι (συσκευασία 0 50,60 80, Σακούλες απορριμμάτων μαύρες 30 μεγάλες ( διαστάσεων 70εκΧ00εκ) με κορδόνι (συσκευασία 0 50,55 77, Σακούλες απορριμμάτων γραφείου 3 διαστάσεων 42εκΧ55εκ (Συσκευασία 20 65,02 66, Σαπούνι αντιβακτηριδιακό σε υγρή 32 μορφή (συσκευασία 250ml με αντλία) 60 3,50 20, Κρεμοσάπουνο (συσκευασία ,50 62, Χαρτί κουζίνας γίγας 80 μέτρων 50 2,40 20, Χαρτοπετσέτα λευκή (συσκευασία ,00 32, Χαρτοπετσέτες λευκές ζικζακ Κιβώτιο 36 (κιβώτιο των 20 πακέτων με 200τεμάχια) 33 7,27 569, Χαρτί υγείας 200 gr Πακέτο 330 0,60 98,00

22 Πετσέτα τύπου ventex No ,70 35, Ξεσκονίστρα με κοντάρι 3 5,30 5, Ξεσκονιστήρι με φτερό 3,75 5, Αντισηπτικό χεριών Λίτρο 9 9,60 82, Μωρομάντηλα 72 τεμαχίων Πακέτο 7 2,50 7, Σακούλες χύμα με το κιλό (μεγέθη: Κιλό 43 65Χ85, 80Χ0, 85Χ0, 90Χ20, 90Χ30, 0Χ30) 50,20 60,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.077,06 ΦΠΑ 24% 738,49 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.85,55 Α/Α CPV Είδος 4. ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΟΚΕΩΝ Μονάδα μέτρησης ποσότητα τιμή μονάδος Δαπάνη Απορρυπαντικό πιάτων (συσκευασία 4 9 3,90 35, Υγρό καθαρισμού πολλαπλών χρήσεων 4lt ( κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους κ.λ.π να μη 2 χρειάζεται ξέβγαλμα ) 8 2,80 50, Υγρό καθαρισμού τζαμιών 4L 3 (συσκευασία 4 8 4,03 72, Καθαριστικό WC (συσκευασία ,40 97, Αποσμητικό block τουαλέτας 8 0,95 7, Καθαριστικό WC σε σκόνη 6 (συσκευασία 500gr) 8,85 33, Υδροχλωρικό οξύ (συσκευασία 450gr) 2 0,4 4, Αποφρακτικό υγρό (συσκευασία 8 λίτρου) 3 4,50 3, Χλωρίνη απλή (συσκευασία 2 4,40 9, Χλωρίνη παχύρευστη (συσκευασία ,25 56, Χλωρίνη λεπτόρευστη (συσκευασία 4 9 2,50 22, Οινόμνευμα μπλε (συσκευασία 2 400ml) 9,20 0, Οινόπνευμα άσπρο έως 93ο 3 (συσκευασία 400ml) 9 2,00 8, Σφουγγάρι κουζίνας No 5 διπλής 4 επιφάνειας 9 0,76 6, Σφουγγάρι αφρολέξ Nο 0 (μεσαίο 5 μέγεθος) 9 0,30 2, Σφουγγαρίστρα 30g επαγγελματική 5 4,59 22, Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας 3 3,50 0, Κοντάρι σφουγγαρίστρας 3 2,32 6, Σκούπα πλαστική διπλή ίσια No 20/ 2,50 27, Ανταλλακτικό σκούπας πλαστικής 3,30 3,90

23 Κοντάρι σκούπας μεταλλικό απλό 3 0,80 2, Φαράσι ορθοσταστικό με λάστιχο 6 2,20 3, Κουβάς σφουγγαρίσματος 23 χωρητικότητας περίπου 0 λίτρων 4 3,50 4, Καλάθι WC πλαστικό 9 6,05 54, Πιγκάλ τουαλέτας 4 3, 2, Καλάθι γραφείου ανοικτό 7 2,0 4, Γάντια ελαστικά μίας χρήσης σε Πακέτο 27 συσκευασία 00 τεμαχίων 9 4,46 40, Γάντια πλαστικά (ζεύγος) 7,50 0, Σακούλες απορριμμάτων μαύρες 29 μεγάλες ( διαστάσεων 80εκΧ0εκ) με κορδόνι (συσκευασία 0 27,60 43, Σακούλες απορριμμάτων μαύρες 30 μεγάλες ( διαστάσεων 70εκΧ00εκ) με κορδόνι (συσκευασία 0 27,55 4, Σακούλες απορριμμάτων γραφείου 3 διαστάσεων 42εκΧ55εκ (Συσκευασία 20 36,02 36, Σαπούνι αντιβακτηριδιακό σε υγρή 32 μορφή (συσκευασία 250ml με αντλία) 33 3,50 5, Κρεμοσάπουνο (συσκευασία ,50 90, Χαρτί κουζίνας γίγας 80 μέτρων 27 2,40 64, Χαρτοπετσέτα λευκή (συσκευασία ,00 8, Χαρτοπετσέτες λευκές ζικζακ (κιβώτιο Κιβώτιο 36 των 20 πακέτων με 200τεμάχια) 8 7,27 30, Χαρτί υγείας 200 gr Πακέτο 80 0,60 08, Πετσέτα τύπου ventex No ,70 8, Ξεσκονίστρα με κοντάρι 2 5,30 0, Ξεσκονιστήρι με φτερό 2,75 3, Αντισηπτικό χεριών Λίτρο 9,60 05, Μωρομάντηλα 72 τεμαχίων Πακέτο 3 2,50 7, Σακούλες χύμα με το κιλό (μεγέθη: Κιλό 43 65Χ85, 80Χ0, 85Χ0, 90Χ20, 90Χ30, 0Χ30) 27,20 32,40 ΣΥΝΟΛΟ.70,82 ΦΠΑ 24% 408,44 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.0,26 Α/Α CPV Είδος Απορρυπαντικό πιάτων (συσκευασία Υγρό καθαρισμού πολλαπλών χρήσεων 4lt ( κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους κ.λ.π να μη 5. ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ Μονάδα μέτρησης ποσότητα τιμή μονάδος Δαπάνη 9 3,90 35,0 8 2,80 50,40

24 χρειάζεται ξέβγαλμα ) Υγρό καθαρισμού τζαμιών 4L 3 (συσκευασία 4 8 4,03 72, Καθαριστικό WC (συσκευασία ,40 97, Αποσμητικό block τουαλέτας 8 0,95 7, Καθαριστικό WC σε σκόνη 6 (συσκευασία 500gr) 8,85 33, Υδροχλωρικό οξύ (συσκευασία 7 450gr) 2 0,4 4, Αποφρακτικό υγρό (συσκευασία 8 λίτρου) 3 4,50 3, Χλωρίνη απλή (συσκευασία 2 4,40 9, Χλωρίνη παχύρευστη (συσκευασία ,25 56, Χλωρίνη λεπτόρευστη (συσκευασία 4 9 2,50 22, Οινόμνευμα μπλε (συσκευασία 2 400ml) 9,20 0, Οινόπνευμα άσπρο έως 93ο 3 (συσκευασία 400ml) 9 2,00 8, Σφουγγάρι κουζίνας No 5 διπλής 4 επιφάνειας 9 0,76 6, Σφουγγάρι αφρολέξ Nο 0 (μεσαίο 5 μέγεθος) 9 0,30 2, Σφουγγαρίστρα 30g επαγγελματική 5 4,59 22, Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας 3 3,50 0, Κοντάρι σφουγγαρίστρας 3 2,32 6, Σκούπα πλαστική διπλή ίσια No 9 20/ 2,50 27, Ανταλλακτικό σκούπας πλαστικής 3,30 3, Κοντάρι σκούπας μεταλλικό απλό 3 0,80 2, Φαράσι ορθοσταστικό με λάστιχο 6 2,20 3, Κουβάς σφουγγαρίσματος 23 χωρητικότητας περίπου 0 λίτρων 4 3,50 4, Καλάθι WC πλαστικό 9 6,05 54, Πιγκάλ τουαλέτας 4 3, 2, Καλάθι γραφείου ανοικτό 7 2,0 4, Γάντια ελαστικά μίας χρήσης σε Πακέτο 27 συσκευασία 00 τεμαχίων 9 4,46 40, Γάντια πλαστικά (ζεύγος) 7,50 0, Σακούλες απορριμμάτων μαύρες 29 μεγάλες ( διαστάσεων 80εκΧ0εκ) με κορδόνι (συσκευασία 0 27,60 43, Σακούλες απορριμμάτων μαύρες 30 μεγάλες ( διαστάσεων 70εκΧ00εκ) με κορδόνι (συσκευασία 0 27,55 4, Σακούλες απορριμμάτων γραφείου 3 διαστάσεων 42εκΧ55εκ (Συσκευασία 20 36,02 36, Σαπούνι αντιβακτηριδιακό σε υγρή 32 μορφή (συσκευασία 250ml με αντλία) 33 3,50 5, Κρεμοσάπουνο (συσκευασία ,50 90,00

25 Χαρτί κουζίνας γίγας 80 μέτρων 27 2,40 64, Χαρτοπετσέτα λευκή (συσκευασία ,00 8, Χαρτοπετσέτες λευκές ζικζακ Κιβώτιο 36 (κιβώτιο των 20 πακέτων με 200τεμάχια) 8 7,27 30, Χαρτί υγείας 200 gr Πακέτο 80 0,60 08, Πετσέτα τύπου ventex No ,70 8, Ξεσκονίστρα με κοντάρι 2 5,30 0, Ξεσκονιστήρι με φτερό 2,75 3, Αντισηπτικό χεριών Λίτρο 9,60 05, Μωρομάντηλα 72 τεμαχίων Πακέτο 3 2,50 7, Σακούλες χύμα με το κιλό (μεγέθη: Κιλό 43 65Χ85, 80Χ0, 85Χ0, 90Χ20, 90Χ30, 0Χ30) 27,20 32,40 ΣΥΝΟΛΟ.70,82 ΦΠΑ 24% 408,44 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.0,26 Α/Α 6. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία» CPV Είδος Μονάδα μέτρησης ποσότητα τιμή μονάδος Δαπάνη Κοντάρι αλουμινίου τύπου ΙΝΟΧ κατάλληλο για 6,3 20,96 σφουγγαρίστρα και σκούπα Σκούπα εσωτερικών χώρων χωρίς κοντάρι μέτριας 5,7 25,50 2 σκληρότητας βιδωτή Φαράσι με κοντάρι 5,85 27, Σφουγγαρίστρα 4 επαγγελματική χωρίς κοντάρι 20 4,59 9, Σφουγγάρι κουζίνας διπλής 5 επιφάνειας 60 0,76 45, Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με χερούλι 5 2,84 42,60 6 περίπου 5 lit Υγρό καθαρισμού τζαμιών με 7 σύστημα ψεκασμού 750ML 40 2,02 80, Χλώριο κατάλληλο για γενικό καθαρισμό απολύμανση και λεύκανση -τύπου χλωρίνης 40 2,66 06,40 8 2lit παχυρευστη Υγρό καθαρισμού δαπέδου γενικής χρήσης.5lit να μην 40 3,08 23,20 9 χρειάζεται ξέβγαλμα Υγρό πιάτων 750 ml 30,83 54, Χαρτί κουζίνας ρολό κιλό 250,53 382, Χαρτί υγείας δίφυλλο, 30 Πακέτο 00 2,43 243,00

26 γρ/ρολό, συσκ. 8 τεμ Σακούλες απορριμμάτων Πακέτο μεσαίο μέγεθος (52X75) συσκευασία 0 τεμαχίων σε 60,28 76,80 3 ρολό Σακούλες απορριμμάτων Πακέτο μαύρες αντοχής γίγας 75x,5 (συσκευασία ,96 98, Σακούλες απορριμμάτων Πακέτο μικρές 50x50 (συσκευασία 80 0,96 76, Σακούλες αποθήκευσης Πακέτο ρούχων (συσκευασία ,8 96, Υγρό σαπούνι χεριών με 7 αντλία 300 ml 40 0,8 32, Αρωματικό τουαλέτας 50,04 52, Ρολό καθαρισμού τύπου 9 vetex 50 3,7 58, Γάντια ελαστικά μίας χρήσης Πακέτο 20 σε συσκευασία 00 τεμαχίων 50 4,46 223, Πλαστικά ποτήρια Πακέτο 2 (συσκευασία 00 50,3 56, Σκοροκτόνο φύλλα σε κουτί Πακέτο 22 (συσκευασία ,5 70, Εντομοαπωθητικό 30 4,07 22,0 Άθροισμα 2.406,7 ΦΠΑ 24% 577,6 Σύνολο 2.984,32 Οι ανωτέρω αναγραφείσες ποσότητες είναι ενδεικτικές. Οι πραγματικές ποσότητες θα καθοριστούν από τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών των φορέων. Δεν υφίσταται υποχρέωση να απορροφηθεί το σύνολο των ποσοτήτων και των δαπανών που αναγράφονται στους ανωτέρω προϋπολογισμούς της μελέτης εφόσον δεν κρίνεται σκόπιμο. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ Διεύθυνση:Ιωάννη Λιναρδάκου 5Τ.Κ. 2305Σκάλα. Τηλέφωνο: Fax: Άρθρο Ισχύουσες διατάξεις Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης προμηθειώνδιέπεται από τις διατάξεις: Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Του Ν. 3852/200 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Του Ν. 2690/999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». Του N. 386/200 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

27 Του Ν.4270/204«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 20/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». Του Ν.442/206 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 204/24/ΕΕ και 204/25/ΕΕ)». Της με αριθμό 40/207 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης Ανάληψης δαπάνης. Των με αριθμό 202/206 και 43/207 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης. Άρθρο 2 Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27/03/207 ημέρα Παρασκευή και ώρα 0.00, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα Σκάλας. 2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά: Α) ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού την 27/03/207 και ώρα 9:30 έως 0.00 ή Β)ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ευρώτα στη Σκάλα Λακωνίας - Τ.Κ Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά. Άρθρο 3 Δικαιούμενοι συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 442/206, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, εγκατεστημένα: α) σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ. (Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων) και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση (γ) και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, υποβάλλουν κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό, δεν μπορεί να συμμετέχει με περισσότερες από μία προσφορές. Άρθρο 4 Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων επί όρων διακήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα, στον δικτυακό τόπο: 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ιωάννη Λιναρδάκου 5, Τ.Κ. 2305Σκάλα,τηλέφωνο: , Fax: , τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης. Άρθρο 5 Γλώσσα σύνταξης των προσφορών

ΟΜΑΔΑ Α ΔΕ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΔΕ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κάτω Τιθορέα, Φθιώτιδος Ταχ. Κωδ. : 35015 Τηλ. : 22343-50324/312 FAX : 22340-48785

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Είδη καθαριότητας για τις Υπηρεσίες του Δήμου ΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Είδη καθαριότητας για τις Υπηρεσίες του Δήμου ΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Είδη καθαριότητας για τις Υπηρεσίες του Δήμου ΚΑ 10-6635 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μελέτη Νο 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΤIMOΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,51. Ο προσφέρων. Επωνυµία :... ιεύθυνση:. Τηλέφωνο:.

ΤIMOΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,51. Ο προσφέρων. Επωνυµία :... ιεύθυνση:. Τηλέφωνο:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου Θερµαϊκού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ : "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4. ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού Αρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4. ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4. ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ OMAΔΑ Α' ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α/ΒΑΘΜΙΑ Β/ΒΑΘΜΙΑ ΟΠΑΠ ΟΠΚΑΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV:39800000-0 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,33771000-5 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Α:10.6634.0002 του Δήμου, Κ.Α.15.6634.0001 και 15.6634.0002

Διαβάστε περισσότερα

1 5.079,90 1 4.919,51 : 9.999,41 23% 23%

1 5.079,90  1 4.919,51 : 9.999,41   23%   23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑ ΕΣ 1Α προϋπολογισµού 5.079,90 (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προμήθεια των παρακάτω ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.δείγματα θα προσκομισθούν μόνο στα είδη που αναφέρεται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προμήθεια των παρακάτω ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.δείγματα θα προσκομισθούν μόνο στα είδη που αναφέρεται. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για χρονικό διάστημα ενός (1)

Διαβάστε περισσότερα

ENIAIA MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ENIAIA MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Αρ.πρωτ. 29603/16-11-2016 ENIAIA MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ. Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ. Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 06 / 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 34.228,44 ΕΥΡΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1,00 5 5,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 0,70 4 2,80

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1,00 5 5,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 0,70 4 2,80 ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ 1 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1,00 5 5,00 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1,00 5 5,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1, ,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 0, ,50

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1, ,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 0, ,50 ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ Α/Α ΕΙΔΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ 1 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1,00 5 5,00 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1,00 15 15,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. Επωνυμία:... Έδρα:.. Οδός, Αριθμός:. Τηλέφωνο:. Fax:. Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 LT.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Α. Μ. : 1/2019 «& ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 32.284,10 ΦΠΑ 7.748,18 ΓΕΝΙΚΟ 40.032,28 ΚΑ : 10-6634.001

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθ. Πρωτ..81/2016 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΟΜΑΔΑ Α' -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ 1 Aπορρυπαντικό W.C. Τεμ. των 750 2 Απολυμαντικό τύπου DETTOL Τεμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Κάτω Τιθορέα 29/7/2014 ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 11952 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» Σας ανακοινώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 50 0,90 ΡΟΛΟ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 353 0, ,00

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 50 0,90 ΡΟΛΟ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 353 0, ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 0 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της εϖιχείρησης, έδρα, οδός., αριθµός, τηλέφωνο., fax...

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της εϖιχείρησης, έδρα, οδός., αριθµός, τηλέφωνο., fax... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV: 39800000-0 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 11 /2015 /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Κ.Α: 10.6634.0002 ήµου Ν. Σµύρνης ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (2 ρολών Χ400gr) ΤΕΜ 500 2,50 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γρ ΤΕΜ 500 2,30 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προµήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής για τα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθµούς Έργο: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑI ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λυκαβηττού 1 Ταχ. Κώδικας : 106 72. Αθήνα Τηλέφωνο : 2103613562 Email : promithies@redcross.gr Αθήνα, 26.11.18 Α.Π. 6963 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ A ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ A ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ A ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗ > ΓΕΝΙΚΑ > ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΗ, ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4792 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΗ, ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4792 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΗ, 10-11-2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4792 Τηλ.: 2246360414 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1631,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια :

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια : Aριθμ. Μελέτης: 4/2017 ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ 1 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763 www. chania. gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛ.:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛ.: «Προµήθεια Υλικών Καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Τρικκαίων και των Νοµικών του Προσώπων, έτους 2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1. ήµου Τρικκαίων, 2. Αστική Ανάπτυξη Α.Ε., 3. Κέντρο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.: ,

ΤΗΛ.: , Α Α:63ΦΧΩΚΦ-31Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο 8-4-2016 ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6698 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ: ΒΑΣΙΛ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 34 Τ. Κ. : 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗ :04/12/2015 Αρ. Πρωτ :9613 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ) ΔΗΜΟΥ ΚΩ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ: 2242022044, Φάξ:2242022024 e-mail: deasko@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩN,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Τεµάχιο 250

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Τεµάχιο 250 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Στοιχεία Προσφέροντος ΟΝ/ΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Ε ΡΑ: ΤΑΧ. ΝΣΗ: Τ.Κ.: Α.Φ.Μ.:.Ο.Υ.: ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ: ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: ΠΡΟΣ Την αρµόδια Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ NUTS 3 GR241 Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 174 / 11-11-2016 ΚΕΔΗΛ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 174/11-11-2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑ : 60-6634.001 Α/Α 1 2 3 4 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ WETTEX ΝΟ 3 MEDIUM 26X20 WETTEX ΝΟ 5 MAXI 26X32 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ (150 ΜΕΤΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 3/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 120/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. /01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01-01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.9,7 + 8.18, 1% = 1.78,0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2014" ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 31/2014 Κ.Α. : 15-6634.001

Διαβάστε περισσότερα

Α ( ήµος Κεφαλλονιάς)

Α ( ήµος Κεφαλλονιάς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α ( ήµος Κεφαλλονιάς) 1 ΧΛΩΡΙΝΗ 4ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 350 2 ΥΓΡΟ ΤΕΜ. 350 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΜ. 450 40 4 ΧΑΡΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

MΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

MΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ MΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας του Δήμου Μουζακίου, έτους 2017, ενδεικτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας υλικών καθαριότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας υλικών καθαριότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28-02 - 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 10415 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο προμήθειας Προϋπολογισμός 1.1. Η παρούσα μελέτη αφορά τη δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2015)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2015) Αριθ. Μελέτης 19/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2015) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 48.139,76 Φ.Π.Α. 23%: 8.988,99

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.6635.02 ΤΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τα υλικά και η περιγραφή των υλικών υπάρχει στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τα υλικά και η περιγραφή των υλικών υπάρχει στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. Τα προμηθευόμενα είδη που περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή, θα

Διαβάστε περισσότερα

& ) 2. , 44.280,00 ( ( )

& ) 2. , 44.280,00 (  ( ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΑΡΤΙΚΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΚΑ ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.214,35

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.214,35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου 13-17 Ταχ.Κωδ.: 81100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α/Α CPV

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ Πληρ. Σιώµπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr url: www.otek-anavyssou.gr

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr url: www.otek-anavyssou.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανάβυσσος, 06/02/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙTΙΣMOY & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Aρ. Πρ:.539 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑ.Σ Ι.Ε.Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1506/2018

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1506/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1506/2018 ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 475.920,87. (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης :01/2017 Αρ.Πρωτ.:11024/27-07-2017 ΤΙΤΛΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Κ. Μ. : Π120/2014

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη : 06 /2015

Διακήρυξη : 06 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κορυδαλλός 16-2- 2015 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ αριθ. πρωτ: 263 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ Κ.Α.Υ.Φ Διακήρυξη : 06 /2015 Ταχ. Δ/νση: Νικηφορίδη 2

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ/κή Δ/νση : Πλατεία Κύπρου Αλεξ/πολη Τηλέφωνο : FAX : : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ταχ/κή Δ/νση : Πλατεία Κύπρου Αλεξ/πολη Τηλέφωνο : FAX : : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ταχ/κή Δ/νση : Πλατεία Κύπρου 68132 Αλεξ/πολη Τηλέφωνο : 25510 88340 FAX : 25510 88342 E-mail : tourismaxd@hotmail.com Αλεξανδρούπολη, 23/03/2016 Αριθμ. Πρωτ.:125 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Προμήθεια Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013 Ηράκλειο Τηλ: 2810 393134 Fax: 2810 393408 Ηράκλειο 22/05/2018

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Κως, 12/10/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 2106 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Κως, 12/10/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 2106 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Κως, 12/10/18 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 2106 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ Ταχ. Δ/νση: Άγιος Ελευθέριος, έναντι νέου Δημοτικού Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΘΟΡΡΥ-30Τ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ. E-Mail: info@nmp-zak.org,

ΑΔΑ: Β4ΣΘΟΡΡΥ-30Τ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ. E-Mail: info@nmp-zak.org, Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ζάκυνθος, 23/11/2012 Αρ. Πρωτ: 1947 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο. Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προµήθεια καθαριστικών ειδών. Ο Φορέας ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αριθ. Μελέτης 19/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αριθ. Μελέτης 19/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθ. Μελέτης 19/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2018) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.841,35 Φ.Π.Α. 24%: 11.001,92

Διαβάστε περισσότερα

ENHMEΡΩΣΗ. Άρθρο 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 5.000,00 με το Φ.Π.Α.

ENHMEΡΩΣΗ. Άρθρο 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 5.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Α.Π. 209 ENHMEΡΩΣΗ Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας

1. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17078/22-05-2013 ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡΡΥ-ΑΨΜ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ. E-Mail: info@nmp-zak.org,

ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡΡΥ-ΑΨΜ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ. E-Mail: info@nmp-zak.org, Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ζάκυνθος, 18/09/2012 Αρ. Πρωτ: 1587 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο. Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια καθαριστικών ειδών. Ο Φορέας ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας Ευπρεπισµού, σάκων απορριµµάτων και λοιπών ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑ Α 1: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας Ευπρεπισµού, σάκων απορριµµάτων και λοιπών ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Μελέτης 2/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας, του

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 03-10 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 29651 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Ανάθεσης προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου Συνολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΔΑΜ : 14REQ002117609 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Νίκαια : 11/06/2014 Ταχ.κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 K.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Προϋπολογισμός: ,92

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Προϋπολογισμός: ,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΚΑΤΗ : 05-12-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΚΑΤΗΣ Προϋπολογισμός: 27.810,92 Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013 Ηράκλειο Τηλ: 2810 393134 Fax: 2810 393408 Ηράκλειο 21/06/2019

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 368 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ιστιαία, 20 Φεβρουαρίου 205 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2066 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. μελέτης: 1/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. μελέτης: 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. μελέτης: 1/2015 Τϊτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων Ενδεικτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας υλικών καθαριότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας υλικών καθαριότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16-05 - 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 23814 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065261 2015-09-18

15PROC003065261 2015-09-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 18 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 408719(13326) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ. 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25. 6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚLINEX 1ΛΙΤΡΟΥ ΛΕΜΟΝΙ τεμάχια 150

ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ. 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25. 6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚLINEX 1ΛΙΤΡΟΥ ΛΕΜΟΝΙ τεμάχια 150 ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 1 ΥΓΡΟ CIF ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ POWER & SHINE SPRAY 750ml τεμάχια 120 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25 3 ΥΓΡΟ VIAKAL ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 750ml τεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμός Μελέτης: 17/2019 Προμήθεια: Ειδών καθαριότητας κι ευπρεπισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Κ.Μ. : Π 5 / 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 28.865,23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,03 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,03 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ: Α ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 69.

«Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 69. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΡΕΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΡΕΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΣ «Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 18/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.702,08 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/19-07-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Σ7ΛΛ-5ΤΑ. Θεσσαλονίκη 06-12-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 146027/8036 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: 456Σ7ΛΛ-5ΤΑ. Θεσσαλονίκη 06-12-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 146027/8036 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 06 - -0 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 607/806 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ηρακλείου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.997,57 / συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 23% (2.437,05 χωρίς ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.997,57 / συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 23% (2.437,05 χωρίς ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πληροφορίες : Ι. Πετροπούλου Τηλ: 213-2100509 213-2100516 Email: ipetropoulou@patt.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ. Εγνατία & 3 ης Σεπτεμβρίου 54636, Θεσσαλονίκη --------------------------------------- Τεχνική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου Τηλέφωνο : Fax:

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου Τηλέφωνο : Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 3-3-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 58188/1534 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 21.943,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (23.751,16 ΜΕ ΦΠΑ 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 21.943,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (23.751,16 ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 13/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:976 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Λάρισα 8-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 486

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Λάρισα 8-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΔΑ: 456ΖΩΛΞ-2ΤΙ Λάρισα 8-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 486 ΘΕΜΑ: Εκ νέου κατακύρωση ειδών καθαριότητας λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 42/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ: : 38.185,94

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 42/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ: : 38.185,94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΥΒΙΑΣ ΔΗΜΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αβάντων 18 Ταχ.κώδικας : 344 00 ΨΑΧΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 42/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΥ &

Διαβάστε περισσότερα