7. Στις στατικές δοµές δεδοµένων, το ακριβές µέγεθος της απαιτούµενης µνήµης καθορίζεται

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7. Στις στατικές δοµές δεδοµένων, το ακριβές µέγεθος της απαιτούµενης µνήµης καθορίζεται"

Transcript

1 ΑΕσΠΠ-Κεφ3. οµές εδοµένων 1 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 1. Με τις δοµές δεδοµένων η διαχείριση των δεδοµένων γίνεται πιο δύσκολη. 2. Αποτελεί δεδοµένο ότι το βάρος του Επαµεινώνδα είναι 185 κιλά. Πληροφορία είναι ότι ο Επαµεινώνδας είναι υπέρβαρος. 3. Τα δεδοµένα είναι η ακατέργαστη πληροφορία, χωρίς πολύ ενδιαφέρον για τον µελετητή. 4. Τις δοµές δεδοµένων τις διακρίνουµε σε στατικές και δυναµικές δοµές. 5. Οι πίνακες είναι παράδειγµα δυναµικής δοµής δεδοµένων. 6. Οι δυναµικές δοµές δεδοµένων δεν αποθηκεύονται σε συνεχόµενες θέσεις µνήµης αλλά έχουν σταθερό µέγεθος. 7. Στις στατικές δοµές δεδοµένων, το ακριβές µέγεθος της απαιτούµενης µνήµης καθορίζεται κατά τη στιγµή της εκτέλεσης του προγράµµατος. 8. Οι πίνακες διακρίνονται σε µία µόνο κατηγορία, τους µονοδιάστατους. 9. Τα στοιχεία του πίνακα δεν είναι απαραίτητο να είναι όλα του ίδιου τύπου. 10. Οι διαστάσεις ενός πίνακα µπορούν να µεταβληθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράµµατος. 11. Ένας αλγόριθµος θα πρέπει να επεξεργάζεται τα στοιχεία του πίνακα όλα µαζί και όχι ένα-ένα κάθε φορά 12. Με µια επαναληπτική δοµή µπορούµε να σαρώσουµε ένα ένα όλα τα στοιχεία ενός µονοδιάστατου πίνακα. 13. Η δοµή επανάληψης "όσο επανάλαβε" χρησιµοποιείται όταν γνωρίζουµε από την αρχή των αριθµό των επαναλήψεων που θα εκτελεστούν. 14. υναµικές είναι οι δοµές που αποθηκεύονται σε συνεχόµενες θέσεις µνήµης. 15. Η λειτουργία της συγχώνευσης είναι αντίστροφη της λειτουργίας του διαχωρισµού. 16. Ταξινόµηση είναι µια λειτουργία επί των δοµών δεδοµένων κατά την οποία οι κόµβοι διατάσσονται µόνο κατά αύξουσα σειρά. 17. Στις στατικές δοµές δεδοµένων τα στοιχεία αποθηκεύονται σε συνεχόµενες θέσεις µνήµης, αφού στηρίζονται στην τεχνική της δυναµικής παραχώρησης µνήµης. 18. Τετραγωνικός είναι ένας πίνακας δύο διαστάσεων µε ίδιο πλήθος γραµµών και στηλών. 19. Η αντιµετάθεση των τιµών δύο µεταβλητών γίνεται µε την χρήση βοηθητικής µεταβλητής. 20. Με την εντολή «αρχή_επανάληψης...μέχρις_ότου...» υπάρχει ένας βρόχος που θα εκτελεσθεί οπωσδήποτε τουλάχιστον µία φορά. 21. Η εντολή «για i από.. µέχρι.. µε_βήµα..» πρέπει να περιλαµβάνει για βήµα πάντοτε ένα θετικό αριθµό. 22. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων δίνει την πληροφορία. 23. Η πράξη του διαχωρισµού είναι η αντίστροφη της λειτουργίας της διαγραφής. 24. Αλγόριθµοι + οµές εδοµένων = Προγράµµατα. 25. Μεταξύ των πράξεων σ ένα πίνακα περιλαµβάνονται και η εισαγωγή και διαγραφή κόµβων. 26. Η λειτουργία της ταξινόµησης µπορεί να γίνει και σε όλους τους τύπους των πινάκων. 27. Τα ονόµατα και τα εισιτήρια 10 θεάτρων µπορούν να αποθηκευτούν στον ίδιο πίνακα. Κεφ.3 οµές εδοµένων

2 2 Κεφ3. οµές εδοµένων 28. Η εντολή "Για i από µέχρι µε_βήµα " µπορεί να περιλαµβάνει για βήµα ένα µη αρνητικό αριθµό. 29. Ο πίνακας είναι µια δοµή κατάλληλη να αναπαρασταθούν περισσότερες από µια τιµές του ίδιου όµως τύπου. 30. Η δυναµική παραχώρηση µνήµης είναι η τεχνική που χρησιµοποιείται στους πίνακες. 31. Οι πίνακες είναι στατική δοµή δεδοµένων. 32. Οι λειτουργίες διαγραφή και εισαγωγή δεν υλοποιούνται στους πίνακες. 33. Για να βρούµε το µέγιστο (max) σ ένα πίνακα µπορούµε να αρχικοποιήσουµε την τιµή του max ίση µε το πρώτο κελί του πίνακα. 34. Η µέθοδος της σειριακής αναζήτησης είναι αρκετά πιο γρήγορη µέθοδος από τη δυαδική αναζήτηση, σε πίνακες ήδη ταξινοµηµένους. 35. Η σειριακή αναζήτηση χρησιµοποιείται όταν ο πίνακας έχει περισσότερα από 20 κόµβους. 36. Η σειριακή αναζήτηση απαιτεί ο πίνακας να είναι ταξινοµηµένος. 37. Η σειριακή αναζήτηση µπορεί να οδηγήσει στην προσπέλαση ολόκληρου του πίνακα. 38. Ο αλγόριθµος της σειριακής αναζήτησης χρησιµοποιεί 2 λογικές µεταβλητές για να εντοπίσει την θέση του πίνακα στην οποία βρίσκεται το στοιχείο που ψάχνουµε. 39. Η ταξινόµηση φυσαλίδας είναι ο µοναδικός αλγόριθµος ταξινόµησης που υπάρχει. 40. Στην ταξινόµηση φυσαλίδας συγκρίνονται οι τιµές από δύο διαδοχικά κελιά και η µικρότερη µεταφέρεται στο προηγούµενο κελί. 41. Η ταξινόµηση φυσαλίδας ταξινοµεί τα στοιχεία ενός πίνακα µόνο κατ αύξουσα σειρά 42. Στην ταξινόµηση φυσσαλίδας χρησιµοποιούµε την αντιµετάθεση των τιµών δύο µεταβλητών. 43. Η ταξινόµηση φυσσαλίδας είναι η πιο απλή και ταυτόχρονα η πιο αργή µέθοδος ταξινόµησης. 44. Η ταξινόµηση ευθείας ανταλλαγής είναι πολύ αποτελεσµατική αν ο πίνακας έχει λίγα στοιχεία. 45. Ο αλγόριθµος της ταξινόµησης φυσαλίδας µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε δισδιάστατους πίνακες. 46. Μπορούµε να ταξινοµήσουµε και ένα δισδιάστατο πίνακα. 47. Το αρχείο (file) είναι µια ειδική δοµή δεδοµένων και χρησιµοποιείται για την αποθήκευση των δεδοµένων στο σκληρό δίσκο. 48. Ένας αλγόριθµος σειριακής αναζήτησης, για να είναι ταχύτερος πρέπει να σταµατάει, όταν βρίσκει την πρώτη εµφάνιση του αναζητούµενου στοιχείου. 49. Η αναζήτηση στοιχείου σε ταξινοµηµένο πίνακα είναι πιο γρήγορη από ότι σε αταξινόµητο. 50. Η ταξινόµηση των στοιχείων ενός πίνακα πρέπει να γίνεται πάντα πριν την αναζήτηση. 51. Τα στοιχεία ενός πίνακα πρέπει να είναι όλα του ίδιου τύπου. 52. Ο δείκτης ενός µονοδιάστατου πίνακα πρέπει να είναι πάντα ο i. 53. Ο αλγόριθµος της σειριακής αναζήτησης εφαρµόζεται αποκλειστικά σε ταξινοµηµένους πίνακες. 54. Εκτός από τη σειριακή αναζήτηση υπάρχει και η δυαδική αναζήτηση. 55. Αν ο πίνακας δεν είναι ταξινοµηµένος τότε δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί η σειριακή αναζήτηση. 56. Σε ένα πίνακα δεν µπορούµε να προσθέσουµε ή να αφαιρέσουµε κόµβους. 57. Σε ένα τετραγωνικό πίνακα τα στοιχεία της κύριας διαγωνίου έχουν τον ίδιο δείκτη.

3 ΑΕσΠΠ-Κεφ3. οµές εδοµένων Αν η συνθήκη στη δοµή επανάληψης "όσο επανάλαβε" είναι αληθής, τότε ο βρόχος θα εκτελεστεί οπωσδήποτε µία φορά. 59. Για να εφαρµοστεί η δυαδική αναζήτηση σ' ένα πίνακα αυτός πρέπει να είναι ταξινοµηµένος. 60. Ο αλγόριθµος της σειριακής αναζήτησης εντοπίζει τη θέση του στοιχείου που ψάχνουµε, αλλά όχι και το ίδιο το στοιχείο. 61. Η εντολή: για i από 1 µέχρι 100 µε_βήµα 0 εµφάνισε "Πληροφορική" Θα εµφανίσει την λέξη "Πληροφορική" 100 φορές. 62. Σ ένα ταξινοµηµένο πίνακα το µέγιστο και το ελάχιστο βρίσκονται στο 1 ο και τελευταίο κελί του. 63. Ένας πίνακας µπορεί να έχει τιµές πίνακα. 64. Σ ένα πίνακα µε τιµές λογικές (Αληθής Ψευδής) δεν µπορώ να εφαρµόσω την ταξινόµηση φυσαλίδας. 65. Αν σ ένα πίνακα Α, Ν στοιχείων ισχύει Α[κ-1] Α[κ] µε κ = 2,3,Ν, τότε ο πίνακας Α είναι ταξινοµηµένος σε φθίνουσα διάταξη. 66. Αν σε µια κενή στοίβα κάνω 5 ωθήσεις και 5 απωθήσεις µε οποιαδήποτε σειρά, τότε η στοίβα θα παραµείνει κενή. 67. Η εντολή: για i από 1 µέχρι Ν εµφάνισε Α[κ, Ν+1-κ] εµφανίζει τα στοιχεία της δευτερεύουσας διαγωνίου του τετραγωνικού πίνακα Α, ΝΧΝ στοιχείων. 68. Η στοίβα και ο πίνακας είναι στατική δοµή δεδοµένων ενώ η ουρά είναι δυναµική. 69. Η µέθοδος επεξεργασίας LIFO υλοποιείται µε την ουρά. 70. Η µέθοδος επεξεργασίας FIFO είναι ένας αλγόριθµος ταξινόµησης. 71. Η ώθηση και η απώθηση είναι οι λειτουργίες της στοίβας. 72. Η λειτουργία της ώθησης πρέπει να ελέγχει µήπως η στοίβα είναι γεµάτη, µήπως δηλαδή συµβαίνει υπερχείλιση. 73. Στην δοµή της ουράς απαιτούνται 2 δείκτες ενώ στην στοίβα ένας. 74. Μια ουρά διατηρεί ταξινοµηµένα τα δεδοµένα ως προς την σειρά άφιξής τους. 75. Η υλοποίηση της ουράς χρησιµοποιεί µία µόνο µεταβλητή δείκτη για τη διαχείριση των εισαγωγών / εξαγωγών των στοιχείων της. 76. Υποχείλιση συµβαίνει όταν σε µια ουρά ζητήσουµε εξαγωγή και ο δείκτης εµπρός είναι ίσος µε το δείκτη πίσω. 77. Η στοίβα χρησιµοποιεί 2 δείκτες για να δείχνουν την είσοδο και την έξοδο των δεδοµένων. 78. Η στοίβα ανήκει στις δοµές δεδοµένων. 79. Υπερχείλιση συµβαίνει όταν γίνει απώθηση σε µια γεµάτη στοίβα. 80. Στη στοίβα το στοιχείο που ωθείται τελευταίο απωθείται πρώτο. 81. Σε µια ουρά µπορούµε να εισάγουµε στοιχεία στο µέσον της. 82. Στην ουρά όποιο στοιχείο µπαίνει πρώτο βγαίνει τελευταίο. Κεφ.3 οµές εδοµένων

4 4 Κεφ3. οµές εδοµένων 83. Η εισαγωγή είναι η µία εκ των δύο βασικών λειτουργιών της ουράς. Η άλλη είναι η λειτουργία της απώθησης. 84. Στην ουρά τα στοιχείο που εισάγεται πρώτο εξάγεται πρώτο. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ποια από τις ακόλουθες δεν αποτελεί βασική λειτουργία επί των δοµών δεδοµένων; Α. Προσπέλαση Β. Επικόλληση Γ. Αναζήτηση. Αντιγραφή 2. Ποια από τις ακόλουθες δεν είναι στατική δοµή δεδοµένων; Α. Ουρά Β. Λίστα Γ. Πίνακας. Εγγραφή 3. οµή της οποίας το στοιχείο που µπαίνει τελευταίο βγαίνει πρώτο κατά την έξοδο. Α. Ουρά Β. Πίνακας Γ. Στοίβα. Εγγραφή 4. Οι κύριες λειτουργίες της στοίβας είναι: Α. εισαγωγή Β. απώθηση Γ. ώθηση. εξαγωγή 5. Το στοιχείο του πίνακα Α, που βρίσκεται στην 3η γραµµή και στη 2η στήλη, θα γραφεί ως εξής Α. Α[3, 2] Β. Α[2], Α[3] Γ. Α[2, 3]. Α[3...2] 6. Ποια από τα ακόλουθα είναι αλγόριθµοι αναζήτησης, Α. φυσαλίδας Β. δενδρική Γ. σειριακή. δυαδική, 7. Ακατέργαστες πληροφορίες που πρέπει να επεξεργαστούν Α. Πληροφορίες Β. Αποτελέσµατα Γ. εδοµένα. Ζητούµενα 8. Η µέθοδος επεξεργασίας LIFO υλοποιείται µε την: Α. Ουρά Β. Πίνακας Γ. Στοίβα. Εγγραφή 9. Η µέθοδος επεξεργασίας FIFO σηµαίνει: Α. Πρώτο έξω-πρώτο µέσα Β. Πρώτο µέσα-πρώτο έξω Γ. Πρώτο µέσα-τελευταίο έξω. Τελευταίο µέσα-πρώτο έξω 10. Η µέθοδος επεξεργασίας LIFO σηµαίνει: Α. Πρώτο έξω-πρώτο µέσα Β. Πρώτο µέσα-πρώτο έξω Γ. Πρώτο µέσα-τελευταίο έξω. Τελευταίο µέσα-πρώτο έξω 11. Η σειριακή µέθοδος αναζήτησης µεταξύ των άλλων χρησιµοποιείται όταν ο πίνακας: Α. είναι ταξινοµηµένος Β. έχει µεγάλο µέγεθος Γ. η αναζήτηση είναι σπάνια. είναι πίνακας ακεραίων 12. Το πλήθος των στοιχείων ενός δισδιάστατου πίνακα 4 γραµµών και 5 στηλών είναι: Α. 9 Β. 5 Γ Το ακόλουθο τµήµα αλγόριθµου υπολογίζει το άθροισµα των στοιχείων Σ 0 για i από 1 µέχρι Ν Σ Σ + Π[3, i] Α. της 3 ης στήλης Β. όλου του πίνακα Γ. της κύριας διαγωνίου. της 3 ης γραµµής 14. Το ακόλουθο τµήµα αλγόριθµου υπολογίζει το γινόµενο των στοιχείων Ρ 1 για i από 1 µέχρι Ν Ρ Ρ * Π[i, i] Α. της i ης στήλης Β. όλου του πίνακα Γ. της κύριας διαγωνίου. της i ης γραµµής 15. Οι λογικοί τελεστές είναι οι ακόλουθοι: Α. <=, <, >=, >, =, <> Β. και, ή, όχι Γ. -, +, /, *. αληθής, ψευδής.

5 ΑΕσΠΠ-Κεφ3. οµές εδοµένων Θεωρούµε πίνακα Α διάστασης 3x3, όπου το A[i,j] στοιχείο δίνεται από τον τύπο A[i,j]=i*j. Να βρεθεί τι θα τυπώσει το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου: s 0 p 1 για i από 1 µέχρι 3 s s + A[i,i] p p * A[i,i] τύπωσε s=, s, p=, p Α. s=12 p=48 Β. s=14 p=36 Γ. s=55 p= 108. s=5 p=6 17. Η σειριακή µέθοδος αναζήτησης χρησιµοποιείται όταν: Α. ο πίνακας είναι ταξινοµηµένος. Β. ο πίνακας περιέχει αλφαριθµητικά δεδοµένα Γ. η αναζήτηση στον πίνακα γίνεται σπάνια. χρησιµοποιείται πάντα σε κάθε πίνακα. 18. Αντίστροφη λειτουργία της διαγραφής κόµβων από µια δοµή δεδοµένων είναι: Α. η προσπέλαση Β. η συγχώνευση Γ. η εισαγωγή. η αντιγραφή. 19. Τα στοιχεία ενός αρχείου ονοµάζονται: Α. κόµβοι Β. εγγραφές Γ. απλώς στοιχεία. πεδία. 20. Για τα στοιχεία ΠΙΝ[i, j] της κύριας διαγωνίου ενός τετραγωνικού πίνακα ΠΙΝ ισχύει: Α. i > j Β. i = j +1 Γ. i < j. i = j. 21. Σε ένα δισδιάστατο πίνακα χρησιµοποιούµε: Α. την µεταβλητή i για τις γραµµές και j για τις στήλες Β. την µεταβλητή j για τις γραµµές και i για τις στήλες Γ. χρησιµοποιούµε την ίδια µεταβλητή για τις γραµµές και τις στήλες.. δεν παίζει ρόλο το όνοµα των µεταβλητών αρκεί να είναι διαφορικές. 22. Ποια από τις παρακάτω εντολές αυξάνει τη µεταβλητή Πλήθος κατά 1 Α. Πλήθος +1 Β. Πλήθος 1 Γ. Πλήθος Πλήθος +1. Πλήθος +1 Πλήθος. 23. Πoίa από τις παρακάτω εντολές υπολογίζουν το άθροισµα των στοιχείων του πίνακα Α[10] Α. για i από 1 µέχρι 10 Β. για i από 1 µέχρι 10 S S + A S S + i Γ. για i από 1 µέχρι 10. S 0 S S + A[i] για i από 1 µέχρι 10 S S + A[i] 24. Ποίες εντολές εµφανίζουν τα στοιχεία ενός δισδιάστατου πίνακα Α διαστάσεων 7Χ7 Α. για i από 1 µέχρι 7 Β. για i από 1 µέχρι 7 ΓΡΑΨΕ A[i] ΓΡΑΨΕ Α[i,j] τέλος_επαάληψης Γ. για i από 1 µέχρι 10. για i από 1 µέχρι 7 για j από 1 µέχρι 10 για j από 1 µέχρι 7 ΓΡΑΨΕ Α ΓΡΑΨΕ A[i,j] Κεφ.3 οµές εδοµένων

6 6 Κεφ3. οµές εδοµένων 25. Μετά την εκτέλεση του παρακάτω τµήµατος αλγόριθµού Για Α από 0 µέχρι 10 ΓΡΑΨΕ "Λευκάδα" Τέλος_Επανάληψης θα εµφανιστεί η λέξη "Λευκάδα": Α. εννέα φορές. Β. δέκα φορές. Γ. έντεκα φορές.. καµία φορά 26. Μετά την εκτέλεση του παρακάτω τµήµατος αλγόριθµού Χ 1 Όσο Χ < 10 επανάλαβε ΓΡΑΨΕ "*" Τέλος_Επανάληψης θα εµφανιστούν: Α. 9 αστεράκια. Β. 10 αστεράκια Γ. άπειρα αστεράκια. 0 αστεράκια 27. Μετά την εκτέλεση του παρακάτω τµήµατος αλγόριθµού Χ 1 Όσο Χ = 10 επανάλαβε ΓΡΑΨΕ "*" Χ Χ + 1 Τέλος_Επανάληψης θα εµφανιστούν: Α. 1 αστεράκι. Β. 10 αστεράκια Γ. άπειρα αστεράκια. 0 αστεράκια 28. Μετά την εκτέλεση του παρακάτω τµήµατος αλγόριθµού Για Α από 1 µέχρι 4 µε_βήµα 2 ΓΡΑΨΕ "ΚΑΛΗΜΕΡΑ" Τέλος_Επανάληψης θα εµφανιστεί η λέξη " ΚΑΛΗΜΕΡΑ ": Α. 4 φορές. Β. 3 φορές. Γ. 2 φορές.. 1 φορά. 29. Μετά την εκτέλεση του παρακάτω τµήµατος αλγόριθµού Χ 1 Αρχή_Επανάληψης Χ Χ + 1 ΓΡΑΨΕ "*" Μέχρις_ότου Χ > 5 θα εµφανιστούν: Α. 2 αστεράκια. Β. 3 αστεράκια Γ. 4 αστεράκια. 5 αστεράκια 30. Μετά την εκτέλεση του παρακάτω τµήµατος αλγόριθµού Χ 10 Αρχή_Επανάληψης ΓΡΑΨΕ "*" Χ Χ + 1 Μέχρις_ότου Χ >= 5 θα εµφανιστούν: Α. άπειρα αστεράκια. Β. 2 αστεράκια Γ. 1 αστεράκι. 0 αστεράκια. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 1. Με τον όρο στατική δοµή εννοείται ότι το ακριβώς µέγεθος της απαιτούµενης µνήµης καθορίζεται τη στιγµή του...και όχι τη στιγµή.. 2. Η βασικότερη στατική δοµή είναι

7 ΑΕσΠΠ-Κεφ3. οµές εδοµένων 7 3. Να συµπληρώσετε τα στοιχεία του πίνακα Α: Α[1]=.. Α[2]= Α[3]=. µετά την εκτέλεση των παρακάτω εντολών: Α[1] 20 Α[2] (Α[1] + 1) div 2 Α[3] Α[2] mod 2 4. Στην.. αναζήτηση ξεκινάµε από την θέση 1 µέχρι να φθάσουµε στο του πίνακα ή να βρούµε το στοιχείο που ψάχνουµε. 5. Ο πίνακας είναι µια.. δοµή δεδοµένων που αποτελείται από ένα. πλήθος στοιχείων. τύπου. 6. Ο γνωστός αλγόριθµος ταξινόµησης πινάκων είναι ο αλγόριθµος ταξινόµησης Σ ένα πίνακα δυο διαστάσεων χρειαζόµαστε. µεταβλητές (δείκτες) για να προσπελάσουµε όλα τα στοιχεία του πίνακα. 8. Η διαδικασία κατά την οποία τα στοιχεία του πίνακα τοποθετούνται σε µια σειρά διάταξης ονοµάζεται. 9. Σε µια έχουµε δύο βασικές λειτουργίες, την ώθηση και την απώθηση. 10. Σε µια το ακριβές µέγεθος της κύριας µνήµης καθορίζεται κατά την στιγµή της εκτέλεσης του προγράµµατος. 11. λέγεται η λειτουργία επί των δοµών δεδοµένων κατά την οποία γίνεται προσθήκη νέων κόµβων σε µια υπάρχουσα δοµή. 12. ίνεται ο ακέραιος πίνακας Table 5 θέσεων µε στοιχεία: και το παρακάτω τµήµα αλγόριθµου: για i από 2 µέχρι 5 για j από 5 µέχρι i µε_βήµα -1 αν Table[j-1] < Table[j] τότε αντιµετάθεσε Table[j-1], Table[j] τέλος_αν Να συµπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα είκτες Πίνακας: Table i j 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο Κεφ.3 οµές εδοµένων

8 8 Κεφ3. οµές εδοµένων 13. Να συµπληρωθούν τα κενά ώστε οι επόµενες εντολές να τυπώνουν το άθροισµα των τετραγώνων των άρτιων αριθµών που είναι µικρότεροι του 100. Sum 0 για. από 2 µέχρι 100 µε_βήµα Sum..+.^2 εµφάνισε. 14. Οι πίνακες που χρησιµοποιούν ένα µόνο δείκτη για την αναφορά των στοιχείων τους, λέγονται πίνακες. 15. Να συµπληρωθούν τα κενά ώστε ο παρακάτω αλγόριθµος να υπολογίζει κα εµφανίζει το άθροισµα των στοιχείων κάθε γραµµής του πίνακα Α διαστάσεως 8Χ10 για i από 1 µέχρι 8 S 0 για j από 1 µέχρι.. S.. + A[, ] εµφάνισε Να συµπληρωθούν τα κενά ώστε ο παρακάτω αλγόριθµος να υπολογίζει και να εµφανίζει το άθροισµα των στοιχείων της κύριας διαγωνίου ενός τετραγωνικού πίνακα Α διαστάσεως 8Χ8 S για i από 1 µέχρι. S.. + A[, ]. εµφάνισε Να συµπληρωθούν τα κενά ώστε ο παρακάτω αλγόριθµος να υπολογίζει το µέγιστο κάθε στήλης ενός δισδιάστατου πίνακα Α 7Χ9 και να τα αποθηκεύει στον µονοδιάστατο πίνακα max για j από 1 µέχρι 9 max[ ] A[., j] για i από 2 µέχρι.. αν A[i,j] > max[j] τότε max[ ] A[, ]. 18. Να συµπληρωθούν τα κενά ώστε ο παρακάτω αλγόριθµος να υπολογίζει το ελάχιστο κάθε γραµµής ενός δισδιάστατου πίνακα Α 5Χ6 και να τα αποθηκεύει στον µονοδιάστατο πίνακα min για i από 1 µέχρι.. min[ ] A[i,.] για j από 2 µέχρι.. αν A[i,j].. min[ ] τότε min[ ] A[, ]. 19. Η δυνατότητα πρόσβασης σε ένα κόµβο µε σκοπό την. ή την τροποποίηση του περιεχοµένου του λέγεται Συγχώνευση είναι 21. Η προσθήκη ενός νέου κόµβου σε µια δοµή ονοµάζεται.

9 ΑΕσΠΠ-Κεφ3. οµές εδοµένων Πρόγραµµα = Κάθε αρχείο περιέχει µια συλλογή και κάθε αποτελείται από ένα αριθµό 24. Η πράξη της διαγραφής έχει σαν αποτέλεσµα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ 1. Να αντιστοιχίσετε σε κάθε συνθήκη της Α µε την τιµή της στη στήλης Β αν Α=3, Β=4 και Γ=5. Στήλη Α Στήλη Β 1. όχι (Α>Β) και Β<Γ. 2. Α>Β ή (Β<Γ και Α=4) Α. Αληθής 3. Α<Β ή (Β>Γ και Γ Α) 4. (Α<Β ή Β>Γ) και Γ<=4 5. (Α=Β 1 ή Β=Γ) και Γ=5 Β. Ψευδής 6. Α>Β ή Α<Γ ή Γ>=Β 2. Να αντιστοιχίσετε σε κάθε στοιχείο της στήλης Α ένα στοιχείο της στήλης Β Στήλη Α Στήλη Β 1. εισαγωγή Α. ουρά 2. ώθηση 3. απώθηση 4. εξαγωγή Β. στοίβα 3. Να αντιστοιχίσετε σε κάθε περιγραφή της στήλης Α την λειτουργία της δοµής της στήλης Β. Στήλη Α Στήλη Β 1.προσθήκη νέου κόµβου. Α. διαγραφή 2.συνένωση 2 ή περισσοτέρων δοµών σε µια ενιαία δοµή. 3.αφαίρεση ενός κόµβου από µια δοµή 4.διάταξη των κόµβων µιας δοµής σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά 5.πρόσβαση σε ένα συγκεκριµένο κόµβο µιας δοµής 6.διάσπαση µιας δοµής σε δύο ή περισσότερες 7.εντοπισµός ενός κόµβου µε συγκεκριµένη τιµή 8.αντιγραφή ενός ή περισσοτέρων κόµβων µιας δοµής σε µία άλλη Β. αναζήτηση Γ. αντιγραφή. συγχώνευση Ε. εισαγωγή ΣΤ. προσπέλαση Ζ. διαχωρισµός Η. ταξινόµηση 4. Να αντιστοιχίσετε σε κάθε ιδιότητα της στήλης Α το είδος της δοµής της στήλης Β Στήλη Α Στήλη Β 1. το µέγεθος είναι καθορισµένο και δεν µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του αλγόριθµου. 2. οι κόµβοι δεν αποθηκεύονται σε συνεχόµενες θέσεις µνήµης. 3. οι κόµβοι αποθηκεύονται σε συνεχόµενες θέσεις µνήµης. 4. το µέγεθος δεν είναι καθορισµένο και µεταβάλλεται κατά τη Α. δυναµικές δοµές Β. στατικές δοµές διάρκεια εκτέλεσης του αλγόριθµου. Κεφ.3 οµές εδοµένων

10 10 Κεφ3. οµές εδοµένων 5. Να αντιστοιχίσετε σε κάθε στοιχείο της στήλης Α ένα στοιχείo της στήλης Β. Στήλη Α Στήλη Β Α. Αλγόριθµος. 1. Εκτελεστέα εντολή Β. Μεταβλητή 2. Ορθογώνιο Γ. Αριθµητικοί, Λογικοί, Συγκριτικοί. 3. Έλλειψη. Λογική συνθήκη 4. Τελεστές Ε. ιάβασε 5. Έκφραση ΣΤ. Εκτέλεση πράξεων 6. ηλωτική εντολή Ζ. Αρχή και τέλος αλγόριθµου 6. Να αντιστοιχίσετε σε κάθε λειτουργία της στήλης Α σε έναν αλγόριθµο που περιγράφεται στη Β Στήλη Α (λειτουργία) Στήλη Β (αλγόριθµος) 1. υπολογισµός µέσου όρου 2. διάβασµα των στοιχείων 3. σειριακή αναζήτηση 4. υπολογισµός µεγίστου και εύρεση θέσης µεγίστου 5. ταξινόµηση φυσαλίδας 6. εµφάνιση των στοιχείων 7. υπολογισµός ελαχίστου 8. εύρεση µεγίστου 9. υπολογισµός αθροίσµατος Α. για j από 1 µέχρι Ν ιάβασε Α[j] Β. S 0 για j από 1 µέχρι Ν S S + Α[j] Γ. max A[1] για j από 2 µέχρι Ν αν Α[j] > max τότε max Α[j]. για j από 1 µέχρι Ν ΓΡΑΨΕ Α[j] E. min A[1] για j από 2 µέχρι Ν αν Α[j] < min τότε min Α[j] ΣT. S 0 για j από 1 µέχρι Ν S S + Α[j] MO S/N Ζ. max A[1] θmax 1 για j από 2 µέχρι Ν αν Α[j] > max τότε max Α[j] θmax j τέλος_αν Η. για i από 2 µέχρι Ν για j από Ν µέχρι i µε_βήµα -1 αν Α[j-1] > Α[j] τότε αντιµετάθεσε Α[j-1],Α[j] τέλος_αν

11 ΑΕσΠΠ-Κεφ3. οµές εδοµένων 11 Θ. j 1 εύρηκα ψευδής θέση 0 όσο (j <= Ν) KAI (εύρηκα=ψευδής) επανάλαβε αν Α[j] = ιµή_αναζήτησης τότε εύρηκα αληθές θέση j αλλίως j j + 1 τέλος_αν 7. Να αντιστοιχίσετε σε κάθε λειτουργία της στήλης Α σε έναν αλγόριθµο που περιγράφεται στη Β Στήλη Α (λειτουργία) Στήλη Β (αλγόριθµος) 1. υπολογισµός µέσου όρου 2. διάβασµα των στοιχείων 3. υπολογισµός αθροίσµατος 4. υπολογισµός ελαχίστου και εύρεση θέσης ελαχίστου 5. εµφάνιση των στοιχείων 6. υπολογισµός ελαχίστου 7. εύρεση µεγίστου Α. για i από 1 µέχρι Μ για j από 1 µέχρι Ν Εµφάνισε Α[i,j] Β. S 0 για i από 1 µέχρι Μ για j από 1 µέχρι Ν S S + Α[i,j] Γ. max A[1,1] για i από 1 µέχρι Μ για j από 1 µέχρι Ν αν Α[i,j] > max τότε max Α[i,j]. για i από 1 µέχρι Μ για j από 1 µέχρι Ν ιάβασε Α[i,j] E. min A[1,1] για i από 1 µέχρι Μ για j από 1 µέχρι Ν αν Α[i,j] < min τότε min Α[i,j] τέλος_αν ΣT. S 0 για i από 1 µέχρι Μ για j από 1 µέχρι Ν S S + Α[i,j] MO S/(M*N) Ζ. min A[1,1] Κεφ.3 οµές εδοµένων

12 12 Κεφ3. οµές εδοµένων θγρ 1 θστ 1 για i από 1 µέχρι Μ για j από 1 µέχρι Ν αν Α[i,j] < min τότε min Α[i,j] θγρ i θστ j τέλος_αν

13 ΑΕσΠΠ-Κεφ3. οµές εδοµένων Να αντιστοιχίσετε σε κάθε λειτουργία της στήλης Α έναν αλγόριθµο που περιγράφεται στη Β Στήλη Α (λειτουργία) Στήλη Β (αλγόριθµος) 1. Άθροισµα στηλών 2. Εύρεση πλήθους στοιχείων ενός δυσδιάστατου πίνακα ακεραίων που είναι µεταξύ του 0 και Άθροισµα γραµµών Α. για i από 1 µέχρι Ν S0 για j από 1 µέχρι Μ S S + Α[i,j] MOγρ[i] S/M 4. Ελάχιστο γραµµών δυσδιάστατου πίνακα. 5. Μέσος όρος γραµµών δυσδιάστατου πίνακα. 6. Μέγιστο στηλών δυσδιάστατου πίνακα. 7. Υπολογισµός αθροίσµατος στοιχείων της κύριας διαγωνίου τετραγωνικού πίνακα. Β. για i από 1 µέχρι Ν min[i] A[i, 1] για j από 2 µέχρι M αν Α[i,j] < min[i] τότε min A[i,j] Γ. S 0 για i από 1 µέχρι N S S + A[i,i]. για j από 1 µέχρι Μ max[j] A[1,j] για i από 2 µέχρι Ν αν A[i,j] > max[j] τότε max[j] A[i,j] τέλος_αν E. Χ 0 για i από 1 µέχρι Ν για j από 1 µέχρι Μ αν Α[i,j]>0 και Α[i,j]<10 τότε Χ Χ + 1 τέλος_αν ΣT. για i από 1 µέχρι Ν S[i]0 για j από 1 µέχρι M S[i] S[i] + Α[i,j] Ζ. για j από 1 µέχρι M S[j]0 για i από 1 µέχρι N S[j] S[j] + Α[i,j] Κεφ.3 οµές εδοµένων

14 14 Κεφ3. οµές εδοµένων 1. ώστε τον ορισµό της δοµής δεδοµένων. 2. Σε ποια τεχνική στηρίζονται οι δυναµικές δοµές δεδοµένων; 3. Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες επί των δοµών δεδοµένων. 4. Τι θα εµφανίσει το παρακάτω τµήµα αλγόριθµου; Κ 0 Εµφάνισε " ώσε χαρακτήρα" ιάβασε Χ Όσο Χ <> "!" επανάλαβε Εµφάνισε " Ξαναδώσε χαρακτήρα" ιάβασε Χ Τέλος_Επανάληψης Όσο Κ <= 5 επανάλαβε Κ Κ+1 Όσο Χ <> "!" επανάλαβε Εµφάνισε " Ξαναδώσε χαρακτήρα" ιάβασε Χ Τέλος_Επανάληψης Τέλος_Επανάληψης Εµφάνισε Κ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 5. Το παρακάτω τµήµα αλγόριθµου βρίσκει τον ελάχιστο από µια ακολουθία αριθµών που διαβάζονται από το πληκτρολόγιο, µέχρι να διαβαστεί η τιµή µηδέν. Πιστεύετε ότι ο αλγόριθµος ικανοποιεί αυτή την απαίτηση; Αιτιολογήστε την απάντηση σας. min 0 ιάβασε Χ Όσο Χ <> 0 επανάλαβε αν Χ <= min τότε min Χ ιάβασε Χ Τέλος_Επανάληψης Εµφάνισε min. 6. Να γίνει το διάγραµµα ροής του παρακάτω αλγόριθµου: αλγόριθµος άσκηση α 0 β 15 διάβασε γ όσο γ > 0 επανάλαβε α α + 1 αν γ = 5 τότε α α + 2 β β 3 τέλος_αν διάβασε γ εµφάνισε α, β τέλος άσκηση 7. Έστω ότι θέλουµε να διαβάσουµε 500 αριθµούς, για τους οποίους θέλουµε να υπολογίσουµε το άθροισµα. Πρέπει να χρησιµοποιήσουµε πίνακα οπωσδήποτε; 8. Τι πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχει σε µια στοίβα δεδοµένων η διαδικασία της ώθησης;

15 ΑΕσΠΠ-Κεφ3. οµές εδοµένων ώστε τον ορισµό του πίνακα. 10. Να γίνει το διάγραµµα ροής του παρακάτω αλγόριθµου: αλγόριθµος άσκηση διάβασε α β 10 - α για i από 1 µέχρι 10 µε_βήµα 0,5 β β + 1 αν α + β < 4 τότε β β + 2 τέλος_αν εµφάνισε α, β τέλος άσκηση 11. Ο παρακάτω αλγόριθµος βρίσκει τον µεγαλύτερο από 100 µη αρνητικούς αριθµούς που εισάγονται από το πληκτρολόγιο µε χρήση του µονοδιάστατου πίνακα Χ. Να γραφεί ισοδύναµος αλγόριθµος χωρίς πίνακα. αλγόριθµος µέγιστο_100 για α από 1 µέχρι 100 εµφάνισε "δώσε µη αρνητικό αριθµό" διάβασε Β όσο Β <= 0 επανάλαβε εµφάνισε "είπαµε µη αρνητικό. Ξαναδώσε!!!" διάβασε Β Χ[α] Β. µεγ Χ[1] για α από 2 µέχρι 100 αν Χ[α] > µεγ τότε µεγ Χ[α] εµφάνισε "Ο µεγαλύτερος είναι ο ", µεγ τέλος µέγιστο_ Ο παρακάτω αλγόριθµος βρίσκει τον µέσο όρο 100 µη αρνητικών αριθµών που εισάγονται από το πληκτρολόγιο µε χρήση του µονοδιάστατου πίνακα Χ. Να γραφεί ισοδύναµος αλγόριθµος χωρίς πίνακα. αλγόριθµος ΜέσοςΌρος_100 για α από 1 µέχρι 100 αρχή_επανάληψης εµφάνισε "δώσε µη αρνητικό αριθµό" διάβασε Β µέχρις_ότου Β > 0 Χ[α] Β. Sum 0 για α από 1 µέχρι 100 Sum Sum + Χ[α] MO Sum / 100 εµφάνισε "Ο µέσος όρος είναι ", ΜΟ τέλος ΜέσοςΌρος_100 Κεφ.3 οµές εδοµένων

16 16 Κεφ3. οµές εδοµένων 13. Ποια τα µειονεκτήµατα της χρήσης των πινάκων; 14. Ποιες οι διαφορές και οι οµοιότητες µεταξύ των δυναµικών και των στατικών δοµών. ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 1. Ο πίνακας, η στοίβα, η ουρά και λίστα είναι γραµµικές δοµές δεδοµένων. 2. Σε µια στοίβα, η ώθηση γίνεται από το εµπρός µέρος της και η απώθηση από το πίσω µέρος της. 3. Σε µια ουρά η εξαγωγή και η εισαγωγή γίνονται από το την κορυφή της. 4. Αν µια ουρά είναι άδεια τότε οι δείκτες front rear έχουν τιµή µηδέν. 5. Οι δοµές δεδοµένων που χρησιµοποιούν δείκτες αποκαλούνται δυναµικές. 6. Οι δυναµικές δοµές είναι πιο ευέλικτες από τις στατικές δοµές, γιατί επεκτείνονται και συρρικνώνονται κατά την διάρκεια εκτέλεσης του προγράµµατος. 7. Τα δένδρα και οι γράφοι είναι µη γραµµικές δοµές δεδοµένων. 8. Ο δείκτης λαµβάνει τιµές ακέραιες. 9. Οι κόµβοι µιας λίστας βρίσκονται σε συνεχόµενες θέσεις στην µνήµη. 10. Ο δείκτης αποτελεί πεδίο του κόµβου. 11. Ο κόµβος µιας λίστας αποτελείται από δύο πεδία, τα δεδοµένα και τον δείκτη. 12. Το πεδίο δεδοµένα µπορεί να πάρει µια ή περισσότερες αριθµητικές ή αλφαριθµητικές πληροφορίες. 13. Ο δείκτης χρησιµοποιείται για την σύνδεση των κόµβων µιας δυναµικής δοµής δεδοµένων. 14. Το πεδίο δείκτης παίρνει τιµές διευθύνσεις της µνήµης RAM. 15. Οι δοµές δεδοµένων που χρησιµοποιούν δείκτες αποκαλούνται δυναµικές. 16. Στην διαγραφή ενός κόµβου σε µια λίστα αρκεί να αλλάξει η τιµή ο δείκτης του προηγούµενου κόµβου και να δείχνει πλέον τον επόµενο κόµβο αυτού που διαγράφεται. 17. Τα δένδρα υλοποιούνται µε χρήση δεικτών. 18. Τα δένδρα µπορούν να υλοποιηθούν και µε χρήση στατικών δοµών (πίνακες). 19. Στο δένδρο ένας κόµβος µπορεί να συνδέεται µε οποιονδήποτε άλλον. 20. Ρίζα ενός δένδρου είναι ο κόµβος χωρίς γονέα. 21. Βαθµός ενός κόµβου είναι ο πλήθος των παιδιών-κόµβων του. 22. Φύλλα ενός δένδρου είναι οι κόµβοι χωρίς παιδιά. 23. Υποδένδρο λέγεται ένα τµήµα του αρχικού δένδρου µε ρίζα ένα οποιονδήποτε κόµβο του. 24. Η ρίζα ενός δένδρου βρίσκεται πάντα στο µηδενικό επίπεδο. 25. Επίπεδο ενός κόµβου λέγεται το µήκος της µοναδικής διαδροµής από την ρίζα προς αυτόν τον κόµβο. 26. Το γενεαλογικό δένδρο είναι δυαδικό. 27. Ο αριθµός των παιδιών ενός κόµβου χαρακτηρίζει τον βαθµό του κόµβου. 28. Τα δυαδικά δένδρα έχουν βαθµό Ένας κόµβος ενός δένδρου δεν έχει µοναδική διαδροµή.

17 ΑΕσΠΠ-Κεφ3. οµές εδοµένων Ένας γράφος αποτελείται από ένα σύνολο κόµβων και ένα σύνολο γραµµών. 31. Στον γράφο ένας κόµβος µπορεί να συνδέεται µε οποιονδήποτε άλλον. 32. Οι βασικές λειτουργίες σε µια λίστα είναι η εισαγωγή και η διαγραφή ενός κόµβου. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ποια από τις ακόλουθες δεν είναι γραµµική; Α. Πίνακας Β. Στοίβα Γ. Γράφος. Ουρά. 2. Ένας δείκτης παίρνει τιµές Α. Ακέραιες Β. ιευθύνσεις της RAM Γ. Πραγµατικές. Λογικές 3. Οι πόλεις και οι οδικές αρτηρίες µπορούν να αναπαρασταθούν µε Α. ένδρο Β. Λίστα Γ. Πίνακα. Γράφο. 4. Οι επιβίβαση και αποβίβαση αυτοκινήτων σε ένα πλοίο παντόφλα µπορεί να υλοποιηθεί µε Α. Ουρά Β. Γράφο Γ. Στοίβα. ένδρο. 5. Η ρίζα ενός δένδρου έχει επίπεδο Α. Μηδέν Β. Ένα Γ. Άγνωστο. έκα. 6. Το φαινόµενο κατά ο οποίο προσπαθούµε να εξάγουµε ένα στοιχείο από µια άδεια στοίβα είναι Α. ώθηση Β. υπερχείλιση Γ. υποχείλιση. απώθηση. 7. Σε µια άδεια στοίβα γίνονται οι ακόλουθες πράξεις; Ώθηση, ώθηση Ε, ώθηση Α, απώθηση, απώθηση, ώθηση Κ, ώθηση Γ, ώθηση Π, απώθηση, απώθηση. Ποια η τιµή του δείκτη top Α. 1 Β. 2 Γ Σε µια άδεια ουρά γίνονται οι ακόλουθες πράξεις; Εισαγωγή, Εισαγωγή Ε, Εισαγωγή Α, Εξαγωγή, Εξαγωγή, Εισαγωγή Κ, Εισαγωγή Γ, Εισαγωγή Π, Εξαγωγή, Εξαγωγή. Ποια η τιµή του δείκτη front και ποια του rear Α.front=5 &rear=5 Β.front=6 &rear=6 Γ.front=5 &rear=6.front=6&rear=5. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 1. Με τον όρο στατική δοµή εννοείται ότι το ακριβώς µέγεθος της απαιτούµενης µνήµης καθορίζεται τη στιγµή του...και όχι τη στιγµή.. 2. Οι δοµές δεδοµένων που χρησιµοποιούν δείκτες λέγονται. 3. Ένας γράφος αποτελείται από ένα σύνολο.. και ένα σύνολο.. 4. Τα µειονεκτήµατα από την χρήση των πινάκων είναι: (α) και (β). 5. Ο κόµβος του δένδρου που δεν έχει παιδιά λέγεται. 6. Ο κόµβος του δένδρου που δεν πρόγονο λέγεται. 7. Η πιο γενική δοµή δεδοµένων είναι ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ 1. Να αντιστοιχίσετε σε κάθε δοµή της στήλης Α το είδος της δοµής της στήλης Β. Στήλη Α Στήλη Β 1.στοίβα 2.λίστα 3.ουρά Α. γραµµική δοµή Κεφ.3 οµές εδοµένων

18 18 Κεφ3. οµές εδοµένων 4.δένδρο Β. µη γραµµική δοµή 5.γράφος 2. Να αντιστοιχίσετε σε κάθε στοιχείο της στήλης Α το είδος της δοµής της στήλης Β. Στήλη Α Στήλη Β 1.Σειρά εξυπηρέτησης στο ταµείο µιας τράπεζας Α στοίβα 2.Γενεανολογικό δένδρο 3.Αποβίβαση Επιβίβαση σε πλοίο παντόφλα 4.Πόλεις και οδικές αρτηρίες Β. γράφος Γ. ουρά. δένδρο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Μία αεροπορική εταιρία εκτελεί το δροµολόγιο Αθήνα Άκτιο κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. Λόγω ζήτησης, η εταιρία διατηρεί σε λίστα αναµονής των επιβατών που δεν πρόλαβαν να κλείσουν εισιτήριο. Έτσι, αν προκύψει κάποια ακύρωση τότε ενηµερώνετε ο πρώτο στη σειρά πελάτη που εισήχθη στην λίστα αναµονής να κλείσει εισιτήριο. Η λίστα αναµονής δεν µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερα από 10 ονόµατα. Να κάνετε πρόγραµµα το οποίο: i. Θα δέχεται µία εκ των τριών τιµών εισαγωγής: «1. ΕΓΓΡΑΦΗ», «2. ΑΚΥΡΩΣΗ» ή «3.ΕΞΟ ΟΣ» κάνοντας έλεγχος εγκυρότητας (επιτρεπτές τιµές είναι 1,2,3). ii. Αν δοθεί η τιµή «ΕΓΓΡΑΦΗ» τότε θα ζητείται το όνοµα του πελάτη και θα καταχωρείται στην λίστα αναµονής µόνο εφόσον η λίστα αναµονής δεν είναι γεµάτη. ιαφορετικά να εµφανίζει το µήνυµα: «Η λίστα αναµονής είναι γεµάτη». iii. Αν δοθεί η τιµή «ΑΚΥΡΩΣΗ», τότε κάποιος από τους επιβάτες της πτήσης έχει ακυρώσει την κράτησή του, συνεπώς το πρόγραµµα θα πρέπει να εµφανίσει το όνοµα του ατόµου που είναι πρώτο διαθέσιµο στην λίστα αναµονής. Αν δεν υπάρχουν άτοµα στην λίστα αναµονής, να εµφανίζεται το µήνυµα «Η λίστα αναµονής είναι άδεια». iv. Η παραπάνω διαδικασία να επαναλαµβάνεται µέχρι ο χρήστης να δώσει την τιµή «ΤΕΛΟΣ». v. Το πρόγραµµα να εµφανίζει το πλήθος των ατόµων που κατάφεραν να κάνουν κράτηση µέσα από την λίστα αναµονής, καθώς και το µέγιστο πλήθος των ατόµων που περίµεναν στην ουρά αναµονής. 2. Σε µία τράπεζα οι πελάτες εξυπηρετούνται µε βάση της σειρά άφιξής τους στο κατάστηµα. Η τράπεζα έχει ένα ταµείο και ο µέσος χρόνος εξυπηρέτησης κάθε πελάτη είναι 5 λεπτά. Η ουρά αναµονής στην τράπεζα δεν µπορεί να ξεπερνά τα 40 άτοµα. Να γίνει πρόγραµµα το οποίο: i. Θα δέχεται µία εκ των δύο τιµών εισαγωγής: «ΕΙΣΟ ΟΣ» ή «ΕΠΟΜΕΝΟΣ» κάνοντας έλεγχος εγκυρότητας. ii. Αν δοθεί η τιµή «ΕΙΣΟ ΟΣ» τότε να διαβάζει το ονοµατεπώνυµο του πελάτη και αµέσως µετά να εµφανίζει το πλήθος των ατόµων που περιµένουν πριν από αυτόν, εκτός αν η ουρά αναµονής είναι γεµάτη οπότε θα εµφανιστεί το µήνυµα «ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΪΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟ. ΕΛΑΤΕ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ». iii. Αν δοθεί η τιµή «ΕΠΟΜΕΝΟΣ» τότε να εµφανίζεται το ονοµατεπώνυµο του πελάτη προς εξυπηρέτηση. iv. Η παραπάνω διαδικασία να επαναλαµβάνεται µέχρι να µην υπάρχει κανένας πελάτης προς εξυπηρέτηση. v. Στο τέλος να εµφανίζεται a. το πλήθος των ατόµων που εξυπηρετήθηκαν και b. τον µέσο χρόνο αναµονής των πελατών.

19 ΑΕσΠΠ-Κεφ3. οµές εδοµένων Ένα οχηµαταγωγό πλοίο εκτελεί το δροµολόγιο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΨΑΡΡΑ ΧΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ. Τα οχήµατα που επιβιβάζονται πρώτα είναι αυτά για Μυτιλήνη, έπειτα για Χίο και στο τέλος για ΨΑΡΑ. Προφανώς κατά την αποβίβαση ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία. Στο λιµάνι του Πειραιά προσέρχονται τα αυτοκίνητα για αναχώρηση. Να γίνει πρόγραµµα το οποίο: i. θα διαβάζει τον αριθµό κυκλοφορίας και τον προορισµό (ΨΑΡΡΑ, ΧΙΟΣ, ΜΥΤΙΛΙΜΗ) καθενός από τα 500 αυτοκίνητα που προσέρχονται και. Εφόσον το αυτοκίνητο έχει προορισµό την Μυτιλήνη ο αριθµός του κυκλοφορίας να καταχωρείται στη στοίβα µε όνοµα ΟΧΗΜΑΤΑ. Εφόσον έχει προορισµό την Χίο ή τα Ψαρρά, ο αριθµός κυκλοφορίας να καταχωρείται στις ουρές ΟΥΡΑ_ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΥΡΑ_ΨΑΡΡΩΝ αντίστοιχα. ii. Όταν διαβαστούν τα στοιχεία όλων των οχηµάτων, να καταχωρείται στην στοίβα ΟΧΗΜΑΤΑ ένα-ένα τα οχήµατα της ουράς ΟΥΡΑ_ΧΙΟΥ και ΟΥΡΑ_ΨΑΡΡΩΝ. iii. Στο τέλος να εξάγει και να εµφανίζει από την στοίβα ΟΧΗΜΑΤΑ σε τρεις διαφορετικές λίστες τα οχήµατα µε προορισµό τα Ψαρρά, τη Χίο και τη Μυτιλήνη. 4. Ένα οχηµαταγωγό πλοίο, χωρητικότητας 250 αυτοκινήτων, εκτελεί το δροµολόγιο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΙΓΙΝΑ. Τα οχήµατα που επιβιβάζονται πρώτα είναι αυτά που θα αποβιβαστούν τελευταία. Στο λιµάνι του Πειραιά προσέρχονται τα αυτοκίνητα για αναχώρηση. Να γίνει πρόγραµµα το οποίο: i. Να υπάρχει µενού επιλογής: 1. Επιβίβαση 2. Αποβίβαση 3. Έξοδος ii. Στη περίπτωση που επιλεχθεί η Επιβίβαση θα διαβάζει τον αριθµό κυκλοφορίας καθενός από τα αυτοκίνητα που προσέρχονται και ο αριθµός κυκλοφορίας του να καταχωρείται στη στοίβα ΟΧΗΜΑΤΑ. Κάθε φορά που επιβιβάζεται ένα αυτοκίνητο να τυπώνεται το ερώτηµα "Υπάρχει άλλο αυτοκίνητο (Ν/Ο); ". Αν ο χρήστης απαντήσει Ν (=ΝΑΙ), επαναλαµβάνεται η διαδικασία επιβίβασης, ενώ αν απαντήσει Ο (=ΟΧΙ), σταµατά η διαδικασία επιβίβασης και επιστρέφει το πρόγραµµα στο µενού Επιλογής. iii. Αν το πλοίο γεµίσει η επιβίβαση σταµατά εµφανίζεται κατάλληλο µήνυµα και επιστρέφει το πρόγραµµα στο µενού επιλογής. iv. Στη περίπτωση που επιλεχθεί η Αποβίβαση, εξάγει και εµφανίζει από την στοίβα ΟΧΗΜΑΤΑ όλους τους αριθµούς αυτοκινήτων που είχαν επιβιβαστεί στον ΠΕΙΡΑΙΑ, µε τη σειρά που αποβιβάζονται. Στο τέλος να τυπώνεται το πλήθος των αυτοκινήτων που αποβιβάστηκαν στο λιµάνι της ΑΙΓΙΝΑΣ 5. ίνεται ένας ακέραιος θετικός αριθµός το πολύ 10ψήφιος. i. Να τοποθετήσετε σε µια στοίβα τα ψηφία του παραπάνω αριθµού. ii. Με την βοήθεια της στοίβας a. Να υπολογίσετε και να εµφανίσετε των αριθµό των ψηφίων του b. Να υπολογίσετε και να εµφανίσετε τον «ανάποδο» αριθµό (δηλ. αν ο αρχικός αριθµός ήταν ο ο «ανάποδος» θα είναι ο Ένας ακέραιος δεκαδικός αριθµός µετατρέπεται σε δυαδικό µε διαδοχικές διαιρέσεις δια το 2. Για παράδειγµα ο δεκαδικός 25 είναι ο δυαδικός Αυτός προέκυψε από τα υπόλοιπα των παρακάτω διαιρέσεων γράφοντας τα αντίστροφα από ότι τα βρήκαµε: Ευκλείδεια ιαίρεση δια 2 Πηλίκο Υπόλοιπο Στοίβα 1 Στοίβα 2 25 : 2= : 2= : 2= : 2 = : 2= Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να διαβάζει ένα ακέραιο και θετικό αριθµό το πολύ πέντε ψηφίων (να γίνεται έλεγχος εισόδου) και να υπολογίζει και εµφανίζει τον αντίστοιχο δυαδικό, Κεφ.3 οµές εδοµένων

20 20 Κεφ3. οµές εδοµένων χρησιµοποιώντας δύο στοίβες 20 θέσεων ως εξής: Αρχικά υπολογίζει το υπόλοιπο δια 2 και το καταχωρεί στην στοίβα 1 και µετά αντιγράφει την στοίβα 1 στην στοίβα 2,την οποία και εµφανίζει. Η παραπάνω διαδικασία να επαναλαµβάνεται για περισσότερους αριθµούς και να ολοκληρώνεται όταν ο χρήστης πληκτρολογήσει σαν είσοδο τον αριθµό 0. ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ 1. Ορισµοί (i) δεδοµένων.(σελ. 53, σελ 8) (ii) πληροφορίας.(σελ. 53, σελ 8) 2. Ορισµός δοµής δεδοµένων (σελ.54) 3. Πράξεις ή λειτουργίες πάνω σε µια δοµή δεδοµένων (σελ.54) 4. Τι σηµαίνουν οι όροι στατική και δυναµική δοµή (σελ 56) 5. Ορισµός του πίνακα (σελ 56 και σελ 187) 6. Αλγόριθµοι (i) Εύρεση του µικρότερου στοιχείου µονοδιάστατου πίνακα (σελ 57) (iii) Εύρεση του αθροίσµατος των στοιχείων δισδιάστατου πίνακα (σελ 57) (iv) Αλγόριθµος σειριακής αναζήτησης στοιχείου σε πίνακα (σελ 64) (v) Αλγόριθµος ταξινόµησης φυσαλίδας µονοδιάστατου πίνακα (σελ 68) 7. Βασικές λειτουργίες της ουράς. (σελ 60) 8. Βασικές λειτουργίες της στοίβας (σελ 59) 9. Μέθοδοι επεξεργασίας (i) LIFO (σελ 59) (vi) FIFO (σελ 60) 10. Αλγόριθµος εύρεσης ΜΚ (σελ 70,71) 11. Τι είναι το αρχείο 12. Λίστα ένδρο - Γράφος

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο Κάθε δομή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε πρόβλημα ή εφαρμογή

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο Κάθε δομή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε πρόβλημα ή εφαρμογή Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 3 1. Κάθε δομή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε πρόβλημα ή εφαρμογή 2. Δυναμικές είναι οι δομές που αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης 3. Ένας πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος εδοµένα οµές δεδοµένων και αλγόριθµοι Τα δεδοµένα είναι ακατέργαστα γεγονότα. Η συλλογή των ακατέργαστων δεδοµένων και ο συσχετισµός τους δίνει ως αποτέλεσµα την πληροφορία. Η µέτρηση, η κωδικοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 ΘΕΜΑ Α : Α1

Διαβάστε περισσότερα

Έστω ένας πίνακας με όνομα Α δέκα θέσεων : 1 η 2 η 3 η 4 η 5 η 6 η 7 η 8 η 9 η 10 η

Έστω ένας πίνακας με όνομα Α δέκα θέσεων : 1 η 2 η 3 η 4 η 5 η 6 η 7 η 8 η 9 η 10 η Μονοδιάστατοι Πίνακες Τι είναι ο πίνακας γενικά : Πίνακας είναι μια Στατική Δομή Δεδομένων. Δηλαδή συνεχόμενες θέσεις μνήμης, όπου το πλήθος των θέσεων είναι συγκεκριμένο. Στις θέσεις αυτές καταχωρούμε

Διαβάστε περισσότερα

3 ΟΥ και 9 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

3 ΟΥ και 9 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 3 ΟΥ και 9 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟΙΒΑΣ ΚΑΙ ΟΥΡΑΣ Α ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

8. Λεξιλόγιο μιας γλώσσας είναι όλες οι ακολουθίες που δημιουργούνται από τα στοιχεία του αλφαβήτου της γλώσσας, τις λέξεις.

8. Λεξιλόγιο μιας γλώσσας είναι όλες οι ακολουθίες που δημιουργούνται από τα στοιχεία του αλφαβήτου της γλώσσας, τις λέξεις. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-6 ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΒΑΘΜΟΣ: ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων;

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων; ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 01/03/2015 Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης Περιεχόμενα Δομές δεδομένων 37. Δομές δεδομένων (θεωρητικά στοιχεία)...11 38. Εισαγωγή στους μονοδιάστατους πίνακες...16 39. Βασικές επεξεργασίες στους μονοδιάστατους πίνακες...25 40. Ασκήσεις στους μονοδιάστατους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ Α.Ε.Π.Π. Γ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ. Όνομα:.. Βαθμός: /100

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ Α.Ε.Π.Π. Γ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ. Όνομα:.. Βαθμός: /100 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ Α.Ε.Π.Π. Γ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ Όνομα:.. Βαθμός: /100 Θέμα Α 1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις με Σ, αν είναι σωστές και Λ, αν είναι λάθος. a. Οι πίνακες δεν μπορούν να έχουν περισσότερες από δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ A Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα 1 ο Α. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις τύπου Σωστό Λάθος (Σ Λ) 1. Σκοπός της συγχώνευσης 2 ή περισσοτέρων ταξινοµηµένων πινάκων είναι η δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α. Λύση: 1. Σωστό, 2. Λάθος, 3. Σωστό, 4. Λάθος, 5. Λάθος. Ποια η διαφορά μεταξύ διερμηνευτή και μεταγλωττιστή; Απάντηση:

ΘΕΜΑ Α. Λύση: 1. Σωστό, 2. Λάθος, 3. Σωστό, 4. Λάθος, 5. Λάθος. Ποια η διαφορά μεταξύ διερμηνευτή και μεταγλωττιστή; Απάντηση: ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη. 1. Η ταξινόμηση είναι μια από τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 1. ΣΩΣΤΟ 1 στ 2. ΛΑΘΟΣ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 4. ΛΑΘΟΣ 4 β 5. ΣΩΣΤΟ 5 γ

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 1. ΣΩΣΤΟ 1 στ 2. ΛΑΘΟΣ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 4. ΛΑΘΟΣ 4 β 5. ΣΩΣΤΟ 5 γ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 1. ΣΩΣΤΟ 1 στ 2. ΛΑΘΟΣ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 4. ΛΑΘΟΣ 4 β 5. ΣΩΣΤΟ 5 γ Α3. α. (σελ. 183-184) Στοίβα: ώθηση, απώθηση Ουρά:

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων;

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων; ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 01/03/2015 Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1.

Διαβάστε περισσότερα

www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ Σελίδα 1 από 12 www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ Σε συνεργασία µε τις εκδόσεις ΕΛΛΗΝΟΕΚ ΟΤΙΚΗ κυκλοφορούν τα βοηθήµατα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Θέμα Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις προτάσεις 1-4 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. 1. χαρακτήρες α.

Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. 1. χαρακτήρες α. Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 3 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για καθένα από τα παρακάτω:

Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για καθένα από τα παρακάτω: Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για καθένα από τα παρακάτω: 1ο ΓΕΛ Καστοριάς Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Δομή Ακολουθίας (κεφ. 2 και 7 σχολικού βιβλίου) 1. Οι μεταβλητές αντιστοιχίζονται από τον μεταγλωττιστή κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί κεφαλαίου. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου

Ορισµοί κεφαλαίου. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου Ορισµοί κεφαλαίου Τα δεδοµένα είναι η αφαιρετική αναπαράσταση της πραγµατικότητας και συνεπώς µια απλοποιηµένη όψη της οµή εδοµένων είναι ένα σύνολο αποθηκευµένων δεδοµένων που υφίστανται επεξεργασία από

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Βάλβης Δημήτριος Μηχανικός Πληροφορικής ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1Ο: Α.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1Ο: Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο : Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Α. 1-5 ΣΩΣΤΟ, ΛΑΘΟΣ Για κ από 4 µέχρι 3 ΚΑΙ Β.1 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ, Β.2 Γ.1

ΘΕΜΑ 1ο Α. 1-5 ΣΩΣΤΟ, ΛΑΘΟΣ Για κ από 4 µέχρι 3 ΚΑΙ Β.1 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ, Β.2 Γ.1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές λειτουργίες (ή πράξεις) που γίνονται σε μια δομή δεδομένων είναι:

Οι βασικές λειτουργίες (ή πράξεις) που γίνονται σε μια δομή δεδομένων είναι: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μια δομή δεδομένων στην πληροφορική, συχνά αναπαριστά οντότητες του φυσικού κόσμου στον υπολογιστή. Για την αναπαράσταση αυτή, δημιουργούμε πρώτα ένα αφηρημένο μοντέλο στο οποίο προσδιορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÁÈÇÍÁ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÁÈÇÍÁ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Κυριακή 19 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1.

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.

Α1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες. Ημερομηνία: 15/04/15 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180 Εξεταζόμενο μάθημα: Προγραμματισμός Γ Λυκείου Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδόπουλος Πέτρος ΘΕΜΑ Α Α1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. 1ο ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ B' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. 1ο ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ B' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1ο ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ B' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ Α Α1. Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Α2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ον/μο:.. Γ Λυκείου Ύλη:3-6-9 Τεχν. Κατ. 03-03-13 ΘΕΜΑ 1 ο A. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις αν είναι Σωστές ή Λανθασμένες. 1. Η εισαγωγή και η διαγραφή κόμβων σε πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - 02/05/2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Έστω ο παρακάτω αλγόριθμος ταξινόμησης: Για κ από.. μέχρι 19 Για λ από 19 μέχρι κ με_βήμα -1

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Διάρκεια 3 ώρες. Όνομα... Επώνυμο... Βαθμός...

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Διάρκεια 3 ώρες. Όνομα... Επώνυμο... Βαθμός... 1 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Διάρκεια 3 ώρες Στοιχεία Μαθητή: Όνομα... Επώνυμο... Βαθμός... 2 Θεμα Α (30%) Α1 ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ 1. Ένα υποπρόγραμμα δεν μπορεί να κληθεί περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΣΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΣΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΣΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ) ΑΣΚΗΣΗ 1 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ) Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος : Αλγόριθμος Παράδειγμα_1 Διάβασε α Αν α < 0 τότε α α * 5 Τέλος_αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα 1 ο Α. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις τύπου Σωστό Λάθος (Σ Λ) 1. Σκοπός της συγχώνευσης 2 ή περισσοτέρων ταξινοµηµένων πινάκων είναι η δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ 7o Επαναληπτικό Διαγώνισμα

ΑΕΠΠ 7o Επαναληπτικό Διαγώνισμα ΑΕΠΠ 7o Επαναληπτικό Διαγώνισμα Ονοματεπώνυμο: ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/04/2014

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/04/2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/04/2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσμα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 210 50 51 557 210 50 56 296 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 20 990 210 50 27 990 25ης Μαρτίου 74 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

Ενότητα 3: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Ενότητα 3: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Δεδομένα: Αναπαράσταση της Πραγματικότητας Μπορούν να γίνουν αντιληπτά με μια από τις αισθήσεις μας Πληροφορία: Προκύπτει από

Διαβάστε περισσότερα

β. Ποια είναι η «τιμή φρουρός» στο παρακάτω τμήμα αλγορίθμου γραμμένο σε «ψευδογλώσσα»; Διάβασε όνομα Όσο όνομα < > ΤΕΛΟΣ επανάλαβε Εμφάνισε όνομα

β. Ποια είναι η «τιμή φρουρός» στο παρακάτω τμήμα αλγορίθμου γραμμένο σε «ψευδογλώσσα»; Διάβασε όνομα Όσο όνομα < > ΤΕΛΟΣ επανάλαβε Εμφάνισε όνομα ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 ΘΕΜΑ Α. Α1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου γραμμένο σε «ψευδογλώσσα» το οποίο παραβιάζει δύο(2) αλγοριθμικά κριτήρια: Κ 1 Λ 0 Αρχή_επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ 11.0 13.0 Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ 11.0 13.0 Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Τα δεδομένα (data) είναι η αφαιρετική αναπαράσταση της πραγματικότητας και συνεπώς μία απλοποιημένη όψη της. Η συλλογή των ακατέργαστων δεδομένων και ο συσχετισμός

Διαβάστε περισσότερα

σας φύλλο τον αριθμό της ερώτησης ακολουθούμενη από το γράμμα Σ (Σωστή) ή το γράμμα Λ (Λάθος).

σας φύλλο τον αριθμό της ερώτησης ακολουθούμενη από το γράμμα Σ (Σωστή) ή το γράμμα Λ (Λάθος). Μάθημα: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τάξη Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, Πληροφορικής οικονομικών Καθηγητής : Σιαφάκας Γιώργος Ημερομηνία : 8/5/2016 Διάρκεια: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α /40 (Α1) (α)να απαντήσετε αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Ερωτήσεις Σωστό Λάθος 1. Στη δοµή επανάληψης Όσο... επανάλαβε ο έλεγχος της συνθήκης γίνεται στην αρχή, δηλαδή πριν εκτελεστεί οποιαδήποτε εντολή που περιέχεται στη δοµή. 2. Ο µετρητής που ελέγχει τη συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Οι πίνακες ακεραίων Α και Β είναι μονοδιάστατοι με πέντε και τρία στοιχεία αντίστοιχα. Τα περιεχόμενα τους είναι:

Α2. Οι πίνακες ακεραίων Α και Β είναι μονοδιάστατοι με πέντε και τρία στοιχεία αντίστοιχα. Τα περιεχόμενα τους είναι: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09-02-2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΗ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κανάρη 36, Δάφνη Τηλ. 210 9713934 & 210 9769376 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θέμα Α A1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2. Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2. Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2 Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής Α2. Ο αλγόριθμος αποτελείται από ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών Α3. Ο αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΕΠΠ. (Α) Να απαντήσετε στη παρακάτω ερώτηση : Τι είναι ένα υποπρόγραμμα; Τι γνωρίζετε για τα χαρακτηριστικά του; (10 Μονάδες)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΕΠΠ. (Α) Να απαντήσετε στη παρακάτω ερώτηση : Τι είναι ένα υποπρόγραμμα; Τι γνωρίζετε για τα χαρακτηριστικά του; (10 Μονάδες) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΕΠΠ ΘΕΜΑ 1 ο (Α) Να απαντήσετε στη παρακάτω ερώτηση : Τι είναι ένα υποπρόγραμμα; Τι γνωρίζετε για τα χαρακτηριστικά του; (10 Μονάδες) (Β) Να σημειώσετε με κατάλληλο τρόπο ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α: Μονάδες 12. Δ. Δίνεται ο πίνακας δύο διαστάσεων

ΘΕΜΑ Α: Μονάδες 12. Δ. Δίνεται ο πίνακας δύο διαστάσεων 1 ΘΕΜΑ Α: Α. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες ( πράξεις ) επί των δομών δεδομένων. Β. Μια ουρά 10 θέσεων έχει την αρχική μορφή Α Ζ Τ Ε Λ Γνωρίζουμε τα εξής στοιχεία: 1. Μετά από μια σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Β. Να εξηγήσετε τι σηµαίνει ολίσθηση ενός δυαδικού αριθµού 3 θέσεις αριστερά. 5 4 3 µπορεί να είναι: Α: ουρά Β:στοίβα Γ:και τα δυο :τίποτα

Β. Να εξηγήσετε τι σηµαίνει ολίσθηση ενός δυαδικού αριθµού 3 θέσεις αριστερά. 5 4 3 µπορεί να είναι: Α: ουρά Β:στοίβα Γ:και τα δυο :τίποτα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ κ ΘΕΜΑ 1 A. Σηµειώστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος: 1. Κάθε δοµή επιλογής κλείνει µε την εντολή τέλος_αν 2. Κάθε υποπρόγραµµα µπορεί να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: 6

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: 6 ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) η λανθασµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

(1) Σ 0 (2) Κ 0 (3) Αρχή_Επανάληψης (4) ιάβασε Χ (5) Σ Σ+Χ (6) Αν Χ>0 τότε (7) Κ Κ+1 (8) Τέλος_Αν (9) Μέχρις_ότου Σ>1000 (10) Εμφάνισε Χ

(1) Σ 0 (2) Κ 0 (3) Αρχή_Επανάληψης (4) ιάβασε Χ (5) Σ Σ+Χ (6) Αν Χ>0 τότε (7) Κ Κ+1 (8) Τέλος_Αν (9) Μέχρις_ότου Σ>1000 (10) Εμφάνισε Χ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 23 MAΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο. S <-- 0 ιάβασε Υ Όσο α <= Υ επανάλαβε S <-- S +α. Τέλος_επανάληψης

ΘΕΜΑ 1 ο. S <-- 0 ιάβασε Υ Όσο α <= Υ επανάλαβε S <-- S +α. Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΡΕΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ/ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥ -1 Ολα τα στοιχεία του πίνακα είναι διαφορετικά μεταξύ τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 20-03-2012 Α. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγόριθμου: Ψευδής Αν Ε mod 4 = 0 τότε Αληθής Αν Ε mod 100 = 0 τότε Ψευδής Αν Ε

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 1 Ιουνίου 2004 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Τρίτη, 1 Ιουνίου 2004 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 ο ο Τρίτη, 1 Ιουνίου 2004 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΣΧ... ΕΤΤΟΣΣ 22000099-22001100 Επιμέλεια : Ομάδα Διαγωνισμάτων από Το στέκι των πληροφορικών Θέμα 1 ο Α. Δίνεται η παρακάτω ακολουθία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο. Πίνακες. Επικοινωνία:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο. Πίνακες. Επικοινωνία: Πίνακες Επικοινωνία: spzygouris@gmail.com Να δοθεί ο ορισμός του όρου «δεδομένα». Δεδομένα αποτελούν οποιαδήποτε στοιχεία μπορούν να εξαχθούν από τη διατύπωση του προβλήματος και η επιλογή τους εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ενότητα 7: Αφαίρεση δεδόμενων Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Να γίνει περιγραφή της δομής δεδομένων Στοίβα. Στη δομή δεδομένων στοίβα τα δεδομένα στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο. Σχηματικά οι λεπτομέρειες μιας δομής δεδομένων στοίβας μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ 11.0 13.0 Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 EKΠΑΙΔΕΥΣΗ: Με Οράματα και Πράξεις για την Παιδεία -1-

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ 11.0 13.0 Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 EKΠΑΙΔΕΥΣΗ: Με Οράματα και Πράξεις για την Παιδεία -1- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας 4 ο Δομή επανάληψης Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ.

Φύλλο εργασίας 4 ο Δομή επανάληψης Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ. Φύλλο εργασίας 4 ο Δομή επανάληψης Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ. Λίγοι αλγόριθμοι χρησιμοποιούν μόνο τις δομές ακολουθίας και επιλογής. Στα ρεαλιστικά προβλήματα χρειάζεται συνήθως μια σειρά εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2004

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2004 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2004 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα;

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα; ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Θέμα 1ο I. Τι πρέπει να ικανοποιεί ένα κομμάτι κώδικα ώστε να χαρακτηριστεί ως υποπρόγραμμα; Τα υποπρογράμματα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

α. Να συμπληρώσετε τις επόμενες εντολές εκχώρησης, ώστε τα κενά κελιά του πίνακα να αποκτήσουν τις επιθυμητές τιμές.

α. Να συμπληρώσετε τις επόμενες εντολές εκχώρησης, ώστε τα κενά κελιά του πίνακα να αποκτήσουν τις επιθυμητές τιμές. Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέμα 1 ο Α. Δίνεται η παρακάτω ακολουθία εντολών αλγορίθμου: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ Θέμα1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ // Ν // Σ 0 π 0 ΓΙΑ ι ΑΠΟ -10 ΜΕΧΡΙ Ν ΔΙΑΒΑΣΕ α, β Σ Σ + α+ β π

Διαβάστε περισσότερα

Οι δομές δεδομένων στοίβα και ουρά

Οι δομές δεδομένων στοίβα και ουρά Καθηγητής Πληροφορικής Απαγορεύεται η αναπαραγωγή των σημειώσεων χωρίς αναφορά στην πηγή Βίντεο: https://youtu.be/j8petzztqty Οι δομές δεδομένων στοίβα και ουρά Εισαγωγή Στα πλαίσια του μαθήματος της Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) Σημειώσεις Θεωρίας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) Σημειώσεις Θεωρίας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costaschatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Θέμα 1ο Ι. Να αντιστοιχίσετε τους παρακάτω όρους. Στη στήλη Β περισσεύει μια επιλογή. (6 Μονάδες) 1 - Β 2 - Α 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 27 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 27 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 27 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και

Διαβάστε περισσότερα

53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η

53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : 210/76.01.470 210/76.00.179 ΘΕΜΑ Α [Α.1.1]. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η επιλογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015 2016 ΘΕΜΑ Α Α1. Στις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ. Ως «γειτονικά» ορίζονται τα κελιά που συγγενεύουν οριζόντια, κάθετα και διαγώνια. Για παράδειγμα γειτονικά του Α[3,3] είναι τα:

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ. Ως «γειτονικά» ορίζονται τα κελιά που συγγενεύουν οριζόντια, κάθετα και διαγώνια. Για παράδειγμα γειτονικά του Α[3,3] είναι τα: ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚ 1 Το παιχνίδι ναρκαλιευτής, βασίζεται σε ένα ταμπλω (πίνακα), τα περιεχόμενα του οποίου αποτελούνται από νάρκες, και αριθμούς. Κάθε αριθμός συμβολίζει το πλήθος των ναρκών που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί κεφαλαίου. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου

Ορισµοί κεφαλαίου. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου Ορισµοί κεφαλαίου Αλγόριθµος είναι µια πεπερασµένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισµένων και εκτελέσιµων σε πεπερασµένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήµατος. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου Κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

2 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 - Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:...23/01/2010... 2 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β Β1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας τις λέξεις Θεωρητική ή Εφαρμοσμένη:

ΘΕΜΑ Β Β1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας τις λέξεις Θεωρητική ή Εφαρμοσμένη: ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 1.1. Επιστήμη των Υπολογιστών >ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΚΕΦ.1.1/ ΤΥΠΟΥ Β1: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ GI_V_EIY_0_19373 Β1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας τις λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 ο ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κύριο ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, Γ ΑΡΧΗ ΙΑΒΑΣΕ Α, Β, Γ ΚΑΛΕΣΕ ιαδ1(α, Β, Γ) ΓΡΑΨΕ Α, Β, Γ ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κύριο ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, Γ ΑΡΧΗ ΙΑΒΑΣΕ Α, Β, Γ ΚΑΛΕΣΕ ιαδ1(α, Β, Γ) ΓΡΑΨΕ Α, Β, Γ ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 30 MAΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα