Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Επιτοίχια Μονάδα S2VI Ελληνικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Επιτοίχια Μονάδα S2VI - 24. Ελληνικά"

Transcript

1 Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: S2VI - 18 S2VI - 24 Σ Υ Σ Τ Η Μ Επιτοίχια Μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας. παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για αναφορά στο μέλλον. Ελληνικά

2 Περιεχ μενα Πληρο ορίες λει ο ργίας ηγ ς ει ο ργι ν θ νης Εισαγωγή στα κουμπια συνδιαστικών λειτουργιών Σ ν ήρη η λει ο ργία Σημει εις γ α ά α ης γ α ά α η ο ιμή αι λει ο ργία Σ ν ε μολογία ( 32/125 50/50)

3 Προφυλάξεις Λειτουργία και Συντήρηση Αυτή η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από παιδιά ηλικίας ετών και άνω και από άτοµα µε µειωµένες σωµατικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εµπειρίας και γνώσης, εφόσον έχουν τύχει επίβλεψης ή εκπαίδευσης αναφορικά µε την ασφαλή χρήση της συσκευής και να κατανοούν τους κινδύνους που συνδέονται µε αυτό. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν µε τη συσκευή. καθαρισµός και η συντήρηση της µονάδας δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Μην συνδέετε το κλιµατιστικό σε προσαρµογέα. ιαφορετικά µπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. Κατά τον καθαρισµό της µονάδας αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύµατος. ιαφορετικά, µπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζηµιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο εξειδικευµένο πρόσωπο, προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος. Μην πλένετε το κλιµατιστικό µε νερό για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία. Μην ψεκάζετε νερό πάνω στην εσωτερική µονάδα. Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία. Μετά την αφαίρεση του φίλτρου, µην αγγίζετε τα πτερύγια για την αποφυγή τραυµατισµού Μην χρησιµοποιείτε φωτιά ή πιστολάκι µαλλιών για να στεγνώσει το φίλτρο για την αποφυγή παραµορφώσεων ή τον κίνδυνο πυρκαγιάς 1

4 Προφυλάξεις Η συντήρηση πρέπει να εκτελείται από εξειδικευµένο επαγγελµατία. ιαφορετικά, µπορεί να προκαλέσει τραυµατισµούς ή ζηµιά. Μην επισκευάζετε το κλιµατιστικό µόνοι σας. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη. αρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο, όταν θα πρέπει να επιδιορθώσετε το κλιµατιστικό. Μην προτάσετε τα δάχτυλα σας ή µη πετάτε αντικείµενα µέσα στην είσοδο αέρα ή την έξοδο του αέρα. Ειδάλλως µπορεί να προκληθούν τραυµατισµοί ή ζηµιές. Μην εµποδίζετε την έξοδο του αέρα. Μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία. Μην ρίχνετε νερό στο τηλεχειριστήριο, ειδάλλως το τηλεχειριστήριο θα χαλάσει. ταν ισχύουν κάποια από τα παρακάτω φαινόµενα, παρακαλούµε να απενεργοποιήσετε το κλιµατιστικό και αποσυνδέστε την παροχή ρεύµατος αµέσως, και στη συνέχεια, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο ή εξειδικευµένους επαγγελµατίες για την συντήρηση επισκευή. Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υπερθερµανθεί ή έχει υποστεί ζηµιά. πάρχει αφύσικος ήχος κατά τη λειτουργία. Τακτικές πτώσεις τάσης Η κλιµατιστική µονάδα αναδίδει µυρωδιά καµµένου Η εσωτερική µονάδα έχει διαρροή Αν το κλιµατιστικό λειτουργεί κάτω από µη φυσιολογικές συνθήκες, µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς ε περίπτωση που χρειαστεί να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το διακόπτη έκτακτης λειτουργίας χρησιµοποιήστε κάποιο µονωτικό υλικό. Μη χρησιµοποιήσετε υλικό από µέταλλο. Μην πατάτε πάνω στην εξωτερική µονάδα ή µη τοποθετείτε βαριά αντικείµενα πάνω στη µονάδα. Αυτό µπορεί να προκαλέσει βλάβη ή τραυµατισµό. 2

5 Προφυλάξεις Συνδεσµολογία Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από ειδικευµένους επαγγελµατίες. ιαφορετικά, µπορεί να προκληθεί τραυµατισµός ή βλάβη ρέπει να ακολουθηθούν όλες οι οδηγίες ασφαλείας που αφορούν τα ηλεκτρικά µέρη κατά την εγκατάσταση της µονάδας ύµφωνα µε τις οδηγίες ασφαλείας, χρησιµοποιήστε κατάλληλο κύκλωµα παροχής ρεύµατος και διακόπτη κυκλώµατος ιγουρευτείτε οτι στην µονάδα έχει εγκατασταθεί ασφάλεια. Ειδάλλως µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία νας διακόπτης αποσύνδεσης µε διαχωρισµό επαφής τουλάχιστον 3 χιλιοστά σε όλους τους πόλους πρέπει να είναι συνδεδεµένος στη σταθερή καλωδίωση. Η ασφάλεια θα πρέπει να έχει το σωστό µέγεθος. ασφαλειοδιακόπτης να είναι εξοπλισµένος κατάλληλα ετσι ώστε να αποφεύγονται βραχυκυκλώµατα. Το κλιµατιστικό πρέπει να είναι γειωµένο. Ανακριβής γείωση µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μη χρησιµοποιείτε ακατάλληλη καλωδίωση. εβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύµατος αντιστοιχεί στις απαίτησεις του κλιµατιστικού. Ασταθής τροφοδοσία ή λανθασµένη καλωδίωση µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία. αρακαλώ εγκαταστήστε την κατάλληλη καλωδίωση πριν από τη χρήση του κλιµατιστικού. υνδέστε σώστα την πρίζα στην υποδοχή. εβαιωθείτε οτι αποσυνδέετε την µονάδα απο την παροχή ρεύµατος πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε εργασία που σχετίζεται µε την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και την ασφάλεια 3

6 Προφυλάξεις Μην ενεργοποιείτε το ρεύµα αν πρώτα δεν έχετε ολοκληρώσει την εγκατάσταση. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζηµιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από εξειδικευµένα άτοµα, προς αποφυγή κινδύνου. Η θερµοκρασία του ψυκτικού κυκλώµατος θα είναι υψηλή, παρακαλώ κρατήστε το καλώδιο διασύνδεσης µακριά από το σωλήνα χαλκού. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύµφωνα µε τους εθνικούς κανονισµούς καλωδίωσης. Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται µόνο από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό (σύµφωνα µε τα πρότυπα C και C C) Το κλιµατιστικό είναι η πρώτης κατηγορίας ηλεκτρική συσκευή. α πρέπει να είναι κατάλληλα συνδεµένη από έναν επαγγελµατία. αρακαλώ βεβαιωθείτε ότι είναι πάντα γειωµένη αποτελεσµατικά, διαφορετικά µπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Το κίτρινο-πράσινο σύρµα στο κλιµατιστικό είναι καλώδιο γείωσης και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για άλλους σκοπούς. Η αντίσταση γείωσης θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τους εθνικούς κανόνες ηλεκτρικής ασφαλείας. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε η πρίζα να είναι προσβάσιµη. Η καλωδίωση τόσο της εξωτερικής µονάδας όσο και της εσωτερικής µοναδας πρέπει να πραγµατοποιηθεί από εξειδικευµένο προσωπικό Αν το µήκος του καλωδίου σύνδεσης δεν επαρκεί, παρακαλώ επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή για ένα νέο. Αποφύγετε την επέκταση του από µόνοι σας. 4

7 Προφυλάξεις Για το κλιµατιστικό µε βύσµα, το βύσµα θα πρέπει να είναι προσβάσιµοµετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης Για το κλιµατιστικο χωρίς βύσµα, πρέπει να εγκατασταθεί στη γραµµή µια ασφάλεια λειτουργίας Αν χρειαστεί να µετεγκαταστήσετε το κλιµατιστικό σε άλλο µέρος, απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο προσωπικό. ιαφορετικά, µπορεί να προκληθεί τραυµατισµός ή βλάβη Επιλέξτε µια θέση που είναι µακριά από τα ζώα ή τα φυτά. Αν είναι αναπόφευκτη η παρουσία, προσθέστε ένα φράχτη για ασφάλεια. Η εσωτερική µονάδα θα πρέπει να εγκατασταθεί στον τοίχο. ερµοκρασία λειτουργίας / ( ) / ( ) Μέγιστη ψύξη 32/23 43/26 Μέγιστη θέρµανση 27/- 24/18 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εύρος λειτουργίας θερµοκρασίας (εξωτερική θερµοκρασία) για ψύξη είναι -15 C ~ 43 C. Το εύρος θερµοκρασίας για τα µοντέλα που δεν έχουν αντίσταση προθέρµανσης συµπιεστή είναι -15 C ~ 24 C. Η θερµοκρασία θέρµανσης για τα µοντέλα που έχουν αντίσταση προθέρµανσης συµπιεστή είναι -20 C ~ 24 C. 5

8 νοµασία εξαρτηµάτων Φ Η θέση και το περιεχόµενο των ενδείξεων µπορεί να διαφέρει από τα παραπάνω. Ανατρέξτε στο πραγµατικό µοντέλο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το πραγµατικό προ όν µπορεί να είναι διαφορετικό από την παραπάνω γραφική παράσταση, ανατρέξτε στα πραγµατικά προ όντα 6

9 R R G G νοµασία εξαρτηµάτων θ νη Για ορισµένα µοντέλα: Ένδειξη θέρµανσης Ένδειξη ψύξης Ένδειξη λειτουργίας Ένδειξη θέρµοκρασίας Για ορισµένα µοντέλα: Ένδειξη αφύγρανσης θόνη έκτης σήµατος θόνη Για ορισµένα µοντέλα: Ένδειξη θέρµοκρασίας Ένδειξη θέρµανσης Ένδειξη ψύξης Ένδειξη λειτουργίας Ένδειξη αφύγρανσης θόνη έκτης σήµατος Ένδειξη θέρµοκρασίας έκτης σήµατος Για ορισµένα µοντέλα: W R G θόνη θόνη µε χρωµατιστές ενδείξεις: Ενεργοποιηµένη λειτουργία Πράσινο χρώµα Απενεργοποιηµένη λειτουργία Κόκκινο χρώµα ειτουργίες µε θόνη και χρωµατιστές ενδείξεις: ειτουργία ύξης ευκό ρώµα W ειτουργία έρµανσης Κόκκινο χρώµα µόνο στα µοντέλα µε θερµανση ειτουργία Αφύγρανσης Πράσινο χρώµα Ένδειξη θέρµοκρασίας έκτης σήµατος W R O θόνη µε χρωµατιστές ενδείξεις: Ενεργοποιηµένη λειτουργία Πράσινο χρώµα Απενεργοποιηµένη λειτουργία Κόκκινο χρώµα ειτουργίες µε θόνη και χρωµατιστές ενδείξεις: ειτουργία ύξης ευκό ρώµα W ειτουργία έρµανσης Κόκκινο χρώµα µόνο στα µοντέλα µε θερµανση ειτουργία Αφύγρανσης Πορτοκαλί χρώµα Η θέση και το περιεχόµενο των ενδείξεων µπορεί να διαφέρει από τα παραπάνω. Ανατρέξτε στο πραγµατικό µοντέλο. 7

10 λήκτρα στο τηλεχειριστήριο Πλήκτρο Ενεργοποιήσης Απενεργοποιήσης Πλήκτρο εναλλαγής λειτουργιών - Πλήκτρο αύξησης Πλήκτρο ανεµιστήρα Πλήκτρο Περσίδων Πλήκτρο ρολογιού Πλήκτρο Αυτόµατης Ενεργοποίησης χρονοδιακόπτης Πλήκτρο λειτουργίας καθαρισµού εσωτερικής µονάδας Πλήκτρο ερµοκρασίας Πλήκτρο Αυτόµατης Απενεργοποιήσης χρονοδιακόπτης Πλήκτρο λειτουργίας B 13 Πλήκτρο λειτουργίας 14 Πλήκτρο φωτεισµού οθόνης Εισαγωγή στις ενδείξης του χειριστηρίου Αυτόµατη ειτουργία ειτουργία ύξης ειτουργία Αφύγρανσης ειτουργία Ανεµιστήρα ειτουργία έρµανσης Ένδειξη ρας ειτουργία Ενδειξη είδους θερµοκρασίας Ένδειξη ταχύτητας ανεµιστήρα Ένδειξη σήµατος λειτουργίας Ένδειξη Ένδειξη ερµοκρασίας :Ενδειξη ερµοκρασίας : Εσωτερική θερµοκρασία περιβάλλοντος :Εξωτερική θερµοκρασία περιβάλλοντος Ένδειξη B Ένδειξη ρυθµισµένης ώρας ειτουργία ρονοδιακόπτη Ένδειξη κλειδώµατος Ένδειξη φωτισµού Ένδειξη περσίδων πάνω κάτω 8

11 2 3 ειτουργίες πλήκτρων του χειριστηρίου Σηµείωση: Μόλις συνδέσετε το κλιµατιστικό στο ρεύµα, θα ακουστεί ένας ήχος. Η ένδειξη λειτουργίας είναι ενεργοποιηµένη Η ένδειξη ειναι κόκκινη Έπειτα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο του κλιµατιστικού για οποιαδήποτε λειτουργία. ταν το κλιµατιστικό ειναι ενεργοποιηµένο, πατώντας το κουµπί ενεργοποιήσης η ένδειξη αποστολής σήµατος στην οθόνη του τηλεχειριστηριού θα αναβοσβήσει µια φορά και το κλιµατιστικό θα κάνει ένα θορύβο, αυτο σηµαίνει οτι το σήµα εχει αποσταλεί στην κλιµατιστική µονάδα. ταν το κλιµατιστικό ειναι κλειστό, η ενδειξη ορισµού θερµοκρασίας και η ώρα θα εµφανίζονται στην οθόνη του τηλεχειριστηριίου Εάν οι ενδείξεις ενεργοποίησης απενεργοποίησης χρονοδιακοπη και ο φωτεισµός ειναι σεταρισµένα, θα εµφανίζονται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Κατα την λειτουργία της µονάδας, η οθόνη θα δείξει τα αντίστοιχα εικονίδια λειτουργίας. 1 Πλήκτρο Πατήστε αυτό το κουµπι για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την συσκευή. ταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιήτε το κλιµατιστικό, ο χρονοδιακόπτης και η λειτουργία του ύπνου θα διακοπούν ωστόσο η προεπιλογή χρόνου παραµένει ενεργή. Πλήκτρο Πατήστε αύτο το κούµπι και οι λειτουργίες του κλιµατιστικου επιλέγονται κυκλικά ξεκινώντας µε την αυτοµάτη λειτουργία, έπειτα ύξη, αφύγρανση και τέλος θέρµανση. ταν ενεργοποιείτε το κλιµατιστικό ξεκινάει σε αυτόµατη λειτουργία. Στην αυτόµατη λειτουργία η θερµοκρασία δεν εµφανίζεται στην οθόνη. ταν το κλιµατιστικό λειτουργεί στην θέρµανση η αρχική θερµοκρασία ειναι. Στις υπόλοιπες λειτουργίες η αντίστοιχη θερµοκρασία είναι A U T O C O O L D R Y F A N H E A T - Η θερµοκρασία που αναφέρεται στην οθόνη µπορεί να µειωθεί. Πατώντας αυτό το κουµπί µπορείτε να ρυθµίσετε την θερµοκρασία, πατώντας συνέχεια για περίπου δευτερόλεπτα, η θερµοκρασια αλλάζει γρήγορα. Μέχρι να αφήσετε το κουµπί η ένδειξη θα εµφανίζεται συνέχεια. Η προσαρµογή της θερµοκρασίας στην αυτόµατη λειτουργία δεν ειναι διαθέσιµη. 4 Η θερµοκρασία που αναφέρεται στην οθόνη µπορεί να αυξηθεί. Πατώντας αύτο το κούµπι µπορείτε να ρυθµίσετε την θερµοκρασία, πατώντας συνέχεια για περίπου δευτερόλεπτα, η θερµοκρασια αλλάζει γρήγορα. Μέχρι να αφήσετε το κουµπί η ένδιεξη θα εµφανίζεται συνέχεια. Η προσαρµογή της θερµοκρασίας στην αυτόµατη λειτουργία δεν ειναι διαθέσιµη. Εύρος ρύθµισης σε κλίµακα Κελσίου. Εύρος ρύθµισης σε κλίµακα αρενάιτ. 9

12 O M ειτουργίες πλήκτρων του χειριστηρίου 5 Πλήκτρο Α Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθµίσετε την ταχύτητα λειτουργίας του ανεµιστήρα: Αυτόµατη, αµηλή, Μεσσαία, ψηλή και επιλέγονται κυκλικά. ταν ενεργοποιήσετε το κλιµατιστικό σας η λειτουργία του ανεµιστήρα είναι στην αυτόµατη ταχύτητα. Σηµείωση: Κατά την λειτουργία αφύγρανσης, ο ανεµιστήρας λειτουργεί στην χαµηλή ταχύτητα. Πλήκτρο 6 L o w f a n A U T O i d d l e f a n H i g h f a n Πατώντας αυτό το πλήκτρο µπορείτε να επιλέξετε την γωνία που θέλετε να ορίσετε τις περσίδες διαχυσης του αέρα όπως φαινεται στο παρακάτω διάγραµµα: F F Σε περίπτωση που ενώ έχετε ενεργοποιηµένη την λειτουργία κίνησης περσίδων διακόψετε τη λειτουργία, οι περσίδες ακινητοποιούνται στην θέση που βρίσκονται εκείνη τη στιγµή. το οποίο δείχνει τις εναλλαγές των περσίδων επάνω και κάτω σε όλες τις θέσεις. 7 Πλήκτρο Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο, αναβοσβήνει η ένδειξη. Πιέζοντας τα πλήκτρα αυξοµείωσης µπορείτε να ρυθµίσετε την ώρα. Κρατώντας πατηµένα ένα από τα δύο πλήκτρα πάνω από δευτερόλεπτα η ώρα αλλάζει αρχικά κατά λεπτο κάθε, δευτερόλεπτα και έπειτα κατά λεπτά ανα, δευτερόλεπτα. Κατά την διάρκεια που το σύµβολο αναβοσβήνει πιέστε ξανά το πλήκτρο ρύθµισης της ώρας και θα εµφανίζεται συνέχεια και αυτό σηµαίνει ότι η ρύθµιση της ώρας πραγµατοποιήθηκε επιτυχώς. 8 Πλήκτρο Με το πλήκτρο αυτό µπορείτε να ρυθµίσετε την ώρα αυτόµατης έναρξης του κλιµατιστικού. Μετά το πάτηµα αυτού του πλήκτρου το σύµβολο εξαφανίζεται, η ένδειξη αναβοσβήνει στο τηλεχειριστήριο. Πατήστε το πλήκτρο ή για να ρυθµίσετε την ώρα αυτόµατης έναρξης του κλιµατιστικού. Μετά από κάθε πάτηµα ο χρόνος θα αυξάνεται ή θα µειώνεται κατά λεπτό. Πατήστε παρατεταµένα για περισσότερο από δευτερόλεπτα τα πλήκτρα ή για να ρυθµίσετε γρηγορότερα την ώρα. Μόλις θέσετε την επιθυµητή ώρα αυτόµατης έναρξης πατήστε το πλήκτρο για να καταχωρηθεί σαν εντολή. Η ένδειξη θα σταµατήσει να αναβοσβήνει και το σύµβολο θα εµφανιστεί ξανά. Για να ακυρώσετε την αυτόµατη έναρξη λειτουργίας του κλιµατιστικού : Μόλις ξεκινήσει η λειτουργίας του κλιµατιστικού βάσει της ρύθµισης που έχετε κάνει, πατήστε το πλήκτρο για να ακυρωθεί. Πρίν ορίσετε τον χρονοδιακόπτη, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθµίσει σωστά την ώρα στη µονάδα. 10

13 ειτουργίες πλήκτρων του χειριστηρίου 9 10 Πλήκτρο Πατήστε αυτό το πλήκτρο κατά τις λειτουργίες ύξης ή Αφύγρανσης. Το σύµβολο εµφανίζεται. εσωτερικός ανεµιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για λεπτά ώστε να στεγνώσει τον εναλλακτή της εσωτερικής µονάδας ακόµη και άν το κλιµατιστικό είναι απενεργοποιηµένο. Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιµη κατά την Αυτόµατη λειτουργία, στην λειτουργία έρµανσης και στην λειτουργία Ανεµιστήρα. Πλήκτρο Πατώντας αυτό το πλήκτρο µπορείτε να δείτε την οριζόµενη θερµοκρασία ή την υφιστάµενη θερµοκρασία του χώρου. ταν επιλέγετε ή καµια ένδειξη τότε εµφανίζεται ή οριζόµενη θερµοκρασία του χώρου. ταν επιλέγετε εµφανίζεται η υφιστάµενη θερµοκρασία του χώρου. Μετά από δευτερόλεπτα λαµβάνει εντολή από το τηλεχειριστήριο να επαναφέρει στις ενδείξεις την ρυθµιζόµενη θερµοκρασία. Ακόµα και όταν εµφανίζεται η ένδειξη η θερµοκρασία που µπορείτε να δείτε είναι η οριζόµενη θερµοκρασία εσωτερικού χώρου, ταν ξεκινάτε την λειτουργία του κλιµατιστικού η θερµοκρασία που βλέπετε είναι η οριζόµενη. 11 Πλήκτρο Μόλις πιέσετε αυτό το πλήκτρο ενεργοποιείται η λειτουργία παύσης του χρονοδιακόπτη, όπου το εικονίδιο αναβοσβήνει. Η µέθοδος ενεργοποιήσης του είναι ακριβώς η ίδια µε αυτήν του. 12 Πλήκτρο B Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε απενεργοποιήσετε την λειτουργία. Με την λειτουργία επιτυνχάνεται πιο γρήγορα η ψύξη ή η θέρµανση στον χώρο. ταν το ενεργοποιήσετε εµφανίζεται το αντίστοιχο εικονίδιο. ταν αλλάζετε την λειτουργία του κλιµατιστικού ή ενεργοποιείτε τον ανεµιστήρα, η λειτουργία δεν είναι πλέον διαθέσιµη και απενεργοποιείται αυτόµατα. 13 Πλήκτρο Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε απενεργοποιήσετε την λειτουργία υχτερινή ειτουργία Μονάδας. Μόλις ενεργοποιήθεί η λειτουργία, το είναι σεταρισµένο. ταν η µονάδα απενεργοποιηθεί, η λειτουργία ακυρώνεται. Μόλις ορίσετε την λειτουργία, το αντίστοιχο εικονίδιο ενεργοποιείται στην οθόνη. Σε αυτή την λειτουργία µπορείτε να ρυθµίσετε τον χρόνο και να το προσαρµόσετε ανάλογα µε τις επιθυµίες σας. ταν το κλιµατιστικό δουλέυει στον Ανεµιστήρα ή κάτω από την αυτόµατη λειτουργία, η λειτουργία δεν είναι διαθέσιµη. 11

14 ειτουργίες πλήκτρων του χειριστηρίου 14 Πλήκτρο Πατήστε αυτο το πλήτκρο για να επιλέξετε τον φωτισµό της οθόνης. ταν ενεργοποιήσεται τον φωτισµό, το εικονίδιο θα εµφανιστεί και η ένδειξη φωτισµός θα ενεργοποιηθεί στην οθόνη. ταν απενεργοποιήσετε τον φωτισµό, το εικονίδιο θα εµφανιστεί και η ένδειξη στην οθόνη θα απενεργοποιηθεί. Ειδικές λειτουργίες ειτουργία - Πατήστε αυτό το πλήκτρο κατα τις λειτουργίες ύξης ή Αφύγρανσης. εσωτερικός ανεµιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για ακόµη λεπτά ώστε να στεγνώσει τον εναλλακτή της εσωτερικής µόναδας ακόµη και όταν το κλιµατιστκό απενεργοποιείται.. Η λειτουργία ακυρώνεται όταν ξεκινά την λειτουργία του το κλιµατιστικό. Η λειτουργία Αυτοκαθαρισµού δεν είναι διαθέσιµη κατα την Αυτόµατη λειτουργία, την λειτουργία Ανεµιστήρα και στην θέρµανση. Με αυτήν τη λειτουργία αφαιρείται η υγρασία που παραµένει στον εσωτερικό εναλλάκτη και έτσι αποτρέπεται η δηµιουργία µούχλας.. ταν η λειτουργία ειναι ενεργοποιηµένη, τερµατίζετε η λειτουργία του κλιµατιστικού ο ανεµιστήρας της εσωτερικής µονάδας συνεχίζει να λειτουργεί για περίπου λεπτά σε χαµηλή ταχύτατα. Αν θέλετε να σταµατήσει η λειτουργία του ανεµιστήρα πιέστε το πλήκτρο. Κατα την απενεργοποίηση του και εφόσον έχετε τερµατίσει την λειτουργία του κλιµατιστικού, ο ανεµιστήρας της εσωτερικής µονάδας σταµατά αµέσως. ειτουργία ταν επιλέγετε την λειτουργία η θερµοκρασία που έχετε ορίσει δεν θα εµφανίζετεται στην οθόνη, η µονάδα έχει ρυθµιστεί σύµφωνα µε την θερµοκρασία δωµατίου και αυτόµατα επιλέγει την ιδανική λειτουργία για να δηµιουργήσει το ιδανικό περιβάλλον. ειτουργία Εαν ενεργοποιήσετε την κλιµατιστική µονάδα σε αυτήν την λειτουργία το κλιµατιστικό θα δουλέψει πάρα πολύ αποδοτικά και σε υψηλή ταχύτητα για να ψύξει ή να θερµάνει το χώρο. Η θερµοκρασία του περιβάλλοντος προσεγγίζει την επιθυµητή θερµοκρασία πάρα πολυ γρήγορα. ειτουργία ove heat ( λειτουργία ισχύει για συγκεκριµένα µοντέλα) ταν η µονάδα βρίσκεται σε λειτουργία θερµότητας ή αυτόµατη λειτουργία θέρµανσης, ο συµπιεστής και ο εσωτερικός ανεµιστήρας βρίσκεται σε λειτουργία, για να απενεργοποιήσετε τη µονάδα, ο συµπιεστής και εξωτερικός ανεµιστήρας θα σταµατήσουν να λειτουργούν. ι περσίδες επιστρέφουν στην οριζόντια θέση, και ο εσωτερικός ανεµιστήρας θα λειτουργεί σε χαµηλή ταχύτητα του ανεµιστήρα, δευτερόλεπτα αργότερα, η µονάδα θα σβήσει. 12

15 Ειδικές λειτουργίες έα λειτουργία αποπάγωσης ταν το κλιµατιστικό είναι απενεργοποιηµένο, πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο για δευτερόλεπτα για να περάσετε στη λειτουργία αποπάγωσης. Μετά την ενεργοποιήση του κλιµατιστικού η λειτουργία αποπάγωσης είναι ρυθµισµένη στο από τις εργοστασιακές ρυθµίσεις. ταν το κλιµατιστικό είναι σε λειτουργία αποπάγωσης, η οθόνη αναγράφει την ένδειξη. ταν ρυθµίζετε την λειτουργία θέρµανσης, η οθόνη θα αναβοσβήσει φορές για δευτερόλεπτα. Μετά από αυτό η οθόνη θα αναγράψει την ρυθµισµένη θερµοκρασία θέρµανσης. Εάν µέσα σε αυτά τα δευτερόλεπτα πιέσετε τα πλήκτρα, και θα ακυρωθεί η λειτουργία και η οθόνη θα αναγράψει την ρυθµισµένη θερµοκρασία. Για να αλλάξετε την βαθµονόµιση θερµοκρασίας µεταξύ βαθµών Κελισίου και αρενά τ, µετά την είσοδο στην λειτουργία, η ένδειξη της θερµοκρασίας θα αλλάξει στην θέση που αναγράφεται η ένδειξη. δηγός λειτουργίας ενική ειτουργία. Για να ενεργοποιήσετε την µονάδα, πιέστε το πληκτρο, η µονάδα θα ξεκινήσει την λειτουργία. Για να απενεργοποιήσετε την µονάδα πιέστε το πλήκτρο.. Για να ενεργοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία πιέστε το πλήκτρο.. Τα πλήκτρα ρυθµίζουν την επιθυµητή θερµοκρασία. Κατα την αυτόµατη λειτουργία τα πλήκτρα δεν είναι διαθέσµιµα.. Ενεργοποιήστε την λειτουργία του ανεµιστήρα πίεζοντας το πλήκτρο µπορείτε να ρυθµίσετε την ταχύτητα του ανεµιστήρα από αυτό το πλήκτρο, µπορείτε να επιλέξετε αυτόµατο, υψηλή, µεσαία ή χαµηλή ταχύτητα. Πιέζοντας το πλήκτρο µπορείτε να επιλέξετε την θέση των περσίδων ροαιρετικές λειτουργίες. Αν επιλέξετε το πλήκτρο υχτερινή λειτουργία µπορείτε να ρυµθίσετε ανάλογο την λειτουργία.. Επιλέγοντας την λειτουργία και µπορείτε να ρυθµίσετε τον χρονοδιακόπτη ανάλογα µε το χρόνο που επιθυµείτε να λειτουργεί το κλιµατιστικό σας.. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισµό πιέστε αυτό το πλήτκρο.. Εαν θέλετε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία πιέστε αυτό το πλήτκρο. 13

16 l ν ι α ά α η μπα αρι ν ο χειρι ηρίο. Πιέστε το πίσω µέρος του τηλεχειριστηρίου, σύρτε προς τα κάτω όπως δείχνει το βέλος, έως ότου να βγεί το κάλυµµα της θέσης των µπαταριών.. Αντικαταστήστε τις δύο µπαταρίες ξηράς φόρτισης ΑΑΑ. τοποθετώντας τις στους σωστούς πόλους και.. Τοποθετήστε και πάλι το κάλυµµα της θήκης των µπαταριών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Κατά την λειτουργία, γυρίστε τον ποµπό αποστολής εντολών προς την εσωτερική µονάδα. Η απόσταση του τηλεχειριστηρίου από την εσωτερική µονάδα δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη των µέτρων και δεν θα πρέπει να υπάρχουν εµπόδια µεταξύ τους. Η εκποµπή εντολής µπορεί να επηρεαστεί εύκολα όταν υπάρχουν στο χώρο λάµπες φθοροίου ή ασύρµατα τηλέφωνα. Το τηλεχειριστήριο πρέπει να βρίσκεται κοντά στην εσωτερική µονάδα κατά την διάρκεια λειτουργίας του κλιµατιστικού. Κάντε αντικατάσταση ίδιων µπαταριών όταν αυτό απαιτείται. ταν δεν χρησιµοποιείτε το κλιµατιστικό για µεγάλο χρονικό διάστηµα, βγάλτε τις µπαταρίες από το τηλεχειριστήριο. Εαν τα σύµβολα στο τηλεχειριστήριο φαίνονται θολά ή δεν φαίνονται καθόλου αντικαταστήστε τις µπαταρίες τους. 14

17 ειτουργία Εκτακτής νάγκης Σε περίπτωση που το τηλεχειριστήριο χαθεί η καταστραφεί, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το βοηθητικό πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το κλιµατιστικό. Ανοίξτε µε προσοχή την πρόσοψη, πατήστε το βοηθητικό πλητκρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κλιµατιστικό. ταν ενεργοποιήσετε το κλιµατιστικό κατα αυτο τον τρόπο λειτουργεί στο Αυτόµατο. Σ : ρησιµοποιήστε υλικό µονωµένο για να πατήσετε αυτό το πλήκτρο αθαρισµός Συντήρηση Σ Απενεργοποιήστε το κλιµατιστικό και αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύµατος για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας. Μη πλενετε το κλιµατιστικο µε νερό Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας. Μη χρησιµοποιείτε διαβρωτικό υγρό για τον καθαρισµό του κλιµατιστικού. αθαρισµός της πρόσο ης της εσωτερικής µονάδας Για να καθαρίσετε την πρόσοψη της εσωτερικής µονάδας µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα ελαφρώς νωπό πανί. Σηµείωση: Μην αφαιρείτε την πρόσοψη από την εσωτερική µονάδα προκειµένου να την καθαρίσετε 15

18 αθαρισµός και συντήρηση αθαρισµός των ίλτρων 1 νοίξτε την πρόσο η Τραβηξτε προς τα πάνω όπως δείχνει η εικόνα. Ανεβάστε την πρόσοψη σε συγκεκριµένη γωνία 3 αθαρισµός ίλτρων ρησιµοποιήστε ειδικό πανί συλλογής σκόνης, ηλεκτρική σκούπα ή καθαρίστε το µε νερό οχι παραπάνω από ο C) ταν το φίλτρο είναι πολύ βρώµικο συνιστάται ο καθαρισµός του να γίνεται µε νερό. Εαν επιλέξετε να καθαρίσετε το φίλτρο µε νερό, αφήστε το να στεγνωσεί πάρα πολυ καλά. Προτιµήστε να τοποθετήσετε το φίλτρο για να στεγνώσει σε σκιερό µέρος. εβαιωθείτε κατα την επανατοποθέτηση του φίλτρου οτι έχει στεγνώσει πάρα πολύ καλά. 2 αίρεση ίλτρου Αφαιρέστε το φίλτρο όπως παρακάτω. 4 Επανατοποθέτηση ίλτρου. Π Σ

19 αθαρισµός και συντήρηση Σηµείωση: λεγχος πριν την εποχιακή χρήση. Ελέγξτε εάν οι είσοδοι και έξοδοι αέρα του κλιµατιστικού δεν εµποδίζονται.. Ελέγξτε αν το φις και η πρίζα βρίσκονται σε καλή κατάσταση.. Ελέγξτε έαν τα φίλτρα είναι καθαρά.. Ελέγξτε εάν τα στηρίγµατα βάσης της εξωτερικής µονάδας έχουν καταστραφεί ή διαβρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση καλέστε άµεσα το εξουσιοδοτηµένο.. Ελέγξτε εάν ο σωλήνας αποστράγγισης έχει πάθει ζήµια. Σε αυτήν την περίπτωση καλέστε άµεσα το εξουσιοδοτηµένο. Σηµείωση: έλεγχος µετά την εποχιακή χρήση. Αποσυνδέστε την µονάδα από την παροχή του ρεύµατος.. Καθαρίστε τα φίλτρα και την πρόσοψη της εσωτερική µόναδας Σημεί η για ην ανα λ η ης μονά ας. Πολλά από τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιµα. Παρακαλούµε απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας µε τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.. Σε περίπτωση που θελήσετε να απορρίψετε το παλιό σας κλιµατιστικό, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές προκειµένου να παραδοθεί σε ειδικό κέντρο περισυλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών εξαρτηµάτων και εξοπλισµού. 17

20 δηγός επίλυσης δυσλειτουργιών νάλυση ενικών αινοµένων Πρίν καλέσετε κάποιον εξειδικευµένο τεχνικό για επισκευή, ελέγξτε τα παρακάτω. Εάν η βλάβη παραµένει επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή ή µε εξουσιοδοτηµένο τµήµα σέρβις. Φαινόμενο Ελεγχος κατάστασης Επίλυση Η εσωτερική μονάδα δεν λαμβάνει τις εντολές του τηλεχειριστηρίου ή το τηλεχειριστήριο δεν έχει καμία αντίδραση πάρχει σηµαντική παρεµβολή από στατικό ηλεκτρισµό, σταθερή τάση Το τηλεχειριστήριο βρίσκεται εκτός εµβέλειας πάρχουν εµπόδια ποµπός των εντολών του τηλεχειριστηρίου βλέπει τον αισθητήρα λήψης εντολών της εσωτερικής µονάδας πάρχει µεγάλη ευαισθησία όπως θολές εικόνες ή καθόλου ενδείξεις στο τηλεχειριστήριο εν υπάρχουν ενδείξεις στο τηλεχειριστήριο παρχει λάµπα φθορίου στο χώρο που λειτουργεί το κλιµατιστικό Τερµατίστε τη λειτουργία του κλιµατιστικού σας, διακόψτε την παροχή ρεύµατος βγάζοντας την πρίζα. Περιµένετε λεπτά. Έπειτα ξανατοποθετήστε την πρίζα και ενεργοποιήστε το κλιµατιστικό. Η εµβέλεια για την ικανότητα λήψης εντολών είναι εως µέτρα από την εσωτερική µόναδας. Αποµακρύνετε τα εµπόδια Επιλέξτε τη σωστή γωνία όπου ο ποµπός εντολών του τηλεχειριστηριόυ βλέπει τον αισθητήρα λήψης εντολών της εσωτερικής µονάδας Ελέγξτε τις µπαταρίες. Εάν η ισχύς τους είναι χαµηλή αντικαταστήστε τις. Ελέγξτε το τηλεχειριστήριο παρουσιάζει κάποια ζηµιά. Εαν ναι αντικαταστήστε το. ειτουργείστε το τηλεχειριστήριο πιο κοντά στην εσωτερική µονάδα. Σβήστε την λάµπα φθορίου και δοκιµάστε ξανα. Δεν βγαίνει αέρας από την εσωτερική μονάδα ι αεραγωγοί εισόδου ή εξόδου είναι µπλοκαρισµένοι. Κατα την λειτουργία θέρµανσης, η εσωτερική θερµοκρασία του χώρου έφτασε την θερµοκρασία της ρύθµισης Η λειτουργίας της θέρµανσης µόλις ενεργοποιήθηκε Αποµακρύνετε τα εµπόδια Μόλις επιτευχθεί η θερµοκρασία ρύθµισης, σταµατά να βγαίνει αέρας από την εσωτερική µόνάδα Για να µη βγει παγωµένος αέρας, η εσωτερική µονάδα ξεκινά την λειτουργία θέρµανσης µε µια µικρή καθυστέρηση έως ότου ζεσταθεί το εσωτερικό στοιχείο. Ειναι φυσιολογική λειτουργία 18

21 δηγός επίλυσης δυσλειτουργιών αινόµενο Ελεγχος κατάστασης Επίλυση ο κλιµατιστικό δεν λειτουργεί ιακοπή ρεύµατος Το φις έχει µπει χαλαρά στην πρίζα Η ασφάλεια ή ο ασφαλειοδιακοπτής δεν λειτουργούν Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει πρόβληµα Το κλιµατιστικό ξεκίνησε να λειτουργεί ξανα αµέσως µόλις τερµατίσατε την λειτουργία του Η ρύθµιση από το τηλεχειριστήριο ειναι λάθος Περιµένετε έως ότου επανέλθει το ρεύµα Επανατοποθετήστε την πρίζα Ζητήστε από εξειδικευµένο τεχνικό να αντικαταστήσει τον ασφαλειοδειακόπτη ή την ασφάλεια Ζητήστε από εξειδικευµένο τεχνικό να αντικαταστήσει το καλώδιο Περιµένετε για λεπτά και µετά ξεκινήστε πάλι την λειτουργία του Αλλάξτε την ρύθµιση του τηλεχειριστηρίου γαινει λευκό νέ ος αέρα µέσα από την εσωτερική µόναδα Η εσωτερική θερµοκρασία και η υγρασία βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα αέρας από την εσωτερική µονάδα παγώνει γρήγορα µετα από λίγο η θερµοκρασία και το επίπεδο υγρασίας πέφτει και το λευκό νέφος αέρα εξαφανίζεται εν µπορείτε να ρυθµίσετε την επιθυµητή θερµοκρασία Το κλιµατιστικό λειτουργεί στην αυτόµατη λειτουργία Η επιθυµητή θερµοκρασία ξεπερνά το µέγιστο εύρος ρύθµισης της θερµοκρασίας Η θερµοκρασία δεν µπορεί να αλλάξει κατα την λειτουργία. Εάν θέλετε να αλλάξετε την θερµοκρασία θα πρέπει να αλλάξετε την λειτουργία. Το εύρος ρύθµισης θερµοκρασίας είναι o o C πόδοση ύξης ή θέρµανσης µη αποδοτική µη ικανοποιητική Η τάση ειναι πολύ χαµηλή Τα φίλτρα ειναι βρώµικα Η επιθυµητή θερµοκρασία βρίσκεται εντός εύρους θερµοκρασίας Πόρτες ή παράθυρα είναι ανοικτά Περιµένετε µέχρι να αποκατασταθεί η τάση σε φυσιολογικά επίπεδα Καθαρίστε τα φίλτρα Προσαρµόστε την επιθυµητή θερµοκρασία έντος εύρους Κλείστε τις πόρτες ή τα παράθυρα 19

22 δηγός επίλυσης δυσλειτουργιών Φ γαίνει µυρωδιά από το κλιµατιστικό πάρχει πήγη οσµών από τα επιπλά, ή τσιγάρα κλπ. Εξαλείψτε τις πήγές οσµών Καθαρίστε τα φίλτρα ο κλιµατιστικό ξεκίνησε ξα νικά να λειτουργεί πάρχει παρεµβολή όπως κεραυνός ή ασύρµατες συσκευές κλπ. Αποσυνδέστε από την παροχή ρεύµατος του κλιµατιστικού. Συνδέστε ξανά και λειτουργήστε εκ νέου το κλιµατιστικό. κούγεται θόρυβος ροής νερού στην εσωτερική µονάδα Μόλις ξεκινήσατε ή µόλις τερµατίσατε την λειτουργία του κλιµατιστικού ήχος προέρχεται από την ροή του ψυκτικού υγρού µέσα στην εσωτερική µονάδα. Ειναι φυσιολογική λειτουργία Θορυβος σπασίµατος Μόλις ενεργοποιήσατε ή απενεργοποιήσατε την λειτουργία του κλιµατιστικού όγω αλλαγής της θερµοκρασίας τα πλαστικά ή άλλα µερη του κλιµατιστικού συστέλλονται ή διαστέλλονται µε αποτέλεσµα να ακούγεται θόρυβος σαν σπάσιµο 20

23 ι οί βλάβης ταν προκύπτει κάποια βλάβη, η ένδειξη θερµοκρασίας ή η εσωτερική µονάδα θα αναβοσβήνει και θα εµφανιστεί κωδικός βλάβης. Παρακάτω υπάρχει ο πίνακας όπου µπορείτε να συµβουλευτείτε τις αντίστοιχες ενδείξεις βλαβών. Κωδικός Βλάβης E5 E8 U8 H6 C5 F1 F2 Πιθανή διαδικασία επίλυσης Μπορεί να σβήσει αµέσως µόλις κάνετε επανεκκίνηση λειτουργίας του κλιµατιστικού. Σε διαφορετική περίπτωση, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το εξουσιοδοτηµένο σερβις. Μπορεί να σβήσει αµέσως µόλις κάνετε επανεκκίνηση λειτουργίας του κλιµατιστικού. Σε διαφορετική περίπτωση, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το εξουσιοδοτηµένο σερβις. Μπορεί να σβήσει αµέσως µόλις κάνετε επανεκκίνηση λειτουργίας του κλιµατιστικού. Σε διαφορετική περίπτωση, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το εξουσιοδοτηµένο σερβις., Μπορεί να σβήσει αµέσως µόλις κάνετε επανεκκίνηση λειτουργίας του κλιµατιστικού. Σε διαφορετική περίπτωση, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το εξουσιοδοτηµένο σερβις. Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το εξουσιοδοτηµένο σερβις. Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το εξουσιοδοτηµένο σερβις. Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το εξουσιοδοτηµένο σερβις. Σηµείωση: Σε περίπτωση που εµφανιστεί κάποιος άλλος κωδικός, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το εξουσιοδοτηµένο σέρβις. Π Σ Σε περίπτωση που εµφανιστούν τα κάτωθι φαινόµενα, παρακαλούµε τερµατίστε την λειτουργία του κλιµατιστικού και βγάλτε το φις από την πρίζα αµέσως. Στην συνέχεια επικονωνήστε µε το εξουδιοστηµένο σερβις για την επισκευή της βλάβης. Το καλωδιο παροχής ρεύµατος έχει υπερθερµανθεί η καταστραφεί πάρχει ασυνήθιστος ήχος κατα την λειτουργία ασφαλιειοδιακόπτης πέφτει συχνά Μυρωδιά καµµένου βγαίνει από το κλιµατιστικό πάρχει διαρροή από την εσωτερική µονάδα Μην επισκευάζετε ή επανατοποθετείτε µόνοι σας το κλιµατιστικό Σε περίπτωση που το κλιµατιστικό λειτουργεί κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες µπορεί να προκληθεί βλάβη, ηλεκτροπληξια, φωτιά ή τραυµατισµός 21

24 ιάγραµµα προτεινόµενης τοποθέτησης τουλάχιστον 250cm Απόσταση από το ταβάνι τουλάχιστον 15cm Απόσταση απο τον τοίχο τουλάχιστον 15cm τουλάχιστον 15cm Απόσταση απο τον τοίχο τουλάχιστον 300cm Απόσταση απο εμπόδια Απόσταση από το πάτωμα 22

25 Εργαλεία για την εγκατάσταση Σημεί η Επίλογή θέσης για την εγκατάσταση Η εγκατάσταση του κλιµατιστικού στα κάτωθι µέρη µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική παρακαλούµε συµβουλευτείτε το σηµείο πώλησης ή την αντιπροσωπεία.. Μέρη µε δυνατή εστία θερµότητας ή ατµού ή εύφλεκτων αερίων ή συνδιασµό των παραπάνω.. Μέρη µε υψηλή συχνότητα ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων όπως ραδιόφωνα, ιατρικά µηχανήµατα κλπ.. Παράκτιες περιοχές.. Μέρη όπου υπάρχουν λάδια ή βιοµηχανικά αέρια.. Μέρη οπου υπάρχει θειικό αέριο. λλα µέρη όπου επικρατούν ιδιαίτερες συνθήκες.. Η εσωτερική µονάδα δεν πρέπει να εγκαθιστάται µέσα στο µπάνιο.. Προσέξτε να µην εµποδίζεται η είσοδος ή εξόδος του άερα κατα την λειτουργία της συσκευής.. Επιλέξτε ένα σηµείο οπου µπορεί εύκολα να πραγµατοποιείται η αποστράγγιση των συµπυκνωµάτων.. Επιλέξτε ένα σηµείο βολικό για τη σύνδεση της εξωτερικής µονάδας σε πρίζα.. Επιλέξτε ένα σηµειο οπου τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση.. Επιλέξτε ένα σηµείο οπου µπορεί να αντέχει το βάρος της εσωτερικής µονάδας και δεν θα αυξάνει το επίπεδο θορύβου και τις δονήσεις.. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε ένα σηµείο, µέτρα από το πάτωµα.. Μην εγκαταστήσετε την µόναδα πάνω απο οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή.. Για την καλύτερη λειτουργία αποφύγετε εντελώς χώρους οπου υφίστανται λαµπτήρες φθορίου 23

26 παιτήσεις για την ηλεκτρική σύνδεση δηγίες σ άλειας. Πρέπει να ακολουθούνται πιστά όλοι οι κανόνες που διέπουν τους τοπικούς κανονισµούς κατα την εγκατάσταση.. Σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς, χρησιµοποιήστε κατάλληλο κύκλωµα παροχής ρεύµατος και ασφαλειοδιακόπτη.. εβαιωθείτε πως η παροχή ρεύµατος συνάδει µε τις απαιτήσεις του κλιµατισµού.. Συνδέστε σωστά το καλώδιο της φάσης, του ουδέτερου και το καλώδιο γείωσης στην πρίζα.. εβαιωθείτε πως έχετε διακόψει την παροχή ρεύµατος πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε εργασία έχει να κάνει µε το ρεύµα και την ασφάλεια.. Μην επαναφέρετε την παροχή ρεύµατος πριν τελειώσετε την εγκατάσταση.. Σε περίπτωση που το καλώδιο παροχής ρεύµατος είναι κατεστραµµένο πρέπει να αντικατασταθεί µόνο από εξειδικευµένο τεχνικό ωστε να αποφευχθεί πιθανός τραυµατισµός.. Η θερµοκρασία του ψυκτικού κυκλώµατος θα ειναι υψηλή. Κρατήστε το καλώδιο µακριά από τους ψυκτικούς σωλήνες χαλκού.. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί µε βάση τους διεθνείς κανονισµούς καλωδιώσεων. παιτήσεις είωσης. Το κλιµατιστικό σας είναι ηλεκτρική συσκευή πρώτης κλάσης. Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη γείωση, µε ειδική συσκευή γείωσης από εξειδικευµένο τεχνικό. εαιωθείτε πως η γείωση ειναι πάντα αποτελεσµατική. Σε διαφορετική περίπτωση µπορει να προκληθεί ηλεκτροπληξία.. Το καλώδιο της γείωσης στο κλιµατιστικό ειναι κίτρινο πράσινο και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για άλλο σκοπό.. Η αντίσταση γείωσης πρέπει να ειναι σύµφωνη µε τους εθνικούς κανονισµούς ασφαλείας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε µέρος οπως η πρίζα να ειναι προσβάσιµη.. Ένας διακόπτης αποκοπής πρέπει να εγκατασταθεί µε χιλιοστά άνοιγµα επαφής σε όλους του πόλους. 24

27 Εγκατάσταση της εσωτερικής µόναδας ήµα ρώτο: Επιλέξτε το µέρος όπου θα εγκαταστήσετε την εσωτερική µονάδα Προτείνετε στον ιδιοκτήτη το σωστό µέρος για την τοποθέτηση του κλιµατιστικκού και οριστικοποιήστε την εγκατάσταση µαζί του. ήµα εύτερο: οποθετήστε την βάση στήριξης της εσωτερικής µονάδας. Κρεµάστε τη βάση στήριξης στον τοίχο. Προσαρµόστε την σε οριζόντια θέση µε το αλφάδι και στη συνέχεια σηµαδέψτε µε το κατσαβίδι φτιάχνοντας τρύπες στον τοίχο. Ανοίξτε τις οπές που έχετε σηµαδέψει στον τοίχο µε το τρυπάνι κατάλληλης διατοµής και στην συνέχεια τοποθετήστε στις οπές το πλαστικό παρέµβισµα της βίδας.. ιδώστε τη βάση στήριξης στον τοίχο µε τις αντίστοιχες βίδες. και στην συνέχεια ελέγξτε αν η βάση έχει τοποθετηθεί σωστά και συγκρατείται σταθερά από τις βίδες. Αν τα πλαστικά παρεµβίσµατα είναι χαλαρά ανοίξτε άλλη τρύπα σε διπλανό σηµείο. ήµα ρίτο: νοιγµα τρύπας σωληνώσεων. Επιλέξτε την τρύπα στον τοίχο για τις ψυκτικές σωληνώσεις σύµφωνα µε την κατεύθυνση των σωληνώσεων από την εσωτερική µονάδα. Η τρύπα αυτή θα πρέπει να είναι λίγο χαµηλότερα από την βάση στήριξης όπως φαίνεται στο διάγραµµα παρακάτω: 18K : 24K : Φ55 ( ) Φ55 ( ) Φ70 ( ) Φ70 ( ). Ανοίξτε την τρύπα µε διάµετρο ή σύµφωνα µε την επιλεγµένη θέση των σωληνώσεων της εσωτερικής µονάδας. Για την οµαλή ροή των συµπυκνωµάτων η τρύπα θα πρέπει να έχει κατηφορική κλίση ο ο. 25

28 Εγκατάσταση εσωτερικής µονάδας ταν ανοίγετε τις τρύπες προσέξτε ώστε να µην µείνει µέσα στους σκόνη και λάβετε µέτρα ασφαλείας κατά το άνοιγµα των οπών. Τα πλαστικά παρεµβίσµατα δεν παρέχονται και θα πρέπει να αγοραστούν χωριστά Φ55/ Φ70 ήµα έταρτο:. ι σωληνώσεις µπορούν να βγούν προς τα δεξιά ή πίσω δεξιά, αριστερά ή πίσω αριστερά.. Μόλις επιλέξετε την κατεύθυνση των σωληνώσεων από αριστερά ή δεξιά, κόψτε τη σχετική τρύπα στο κάτω πλαινό µέρος του κλιµατιστικού. Αριστερά εξιά Πίσω δεξιά Αριστερά Πίσω αριστερά Κόψτε την τρύπα ήµα έµπτο: Σύνδεση των υκτικών σωληνώσεων της εσωτερικής µονάδας. Τοποθετείστε τον σωλήνα υγρού και αερίου στην κατάλληλη θέση σύνδεσης. Συσφίξτε το αντίστοιχο ρακόρ ελαφρά µε το χέρι. Σύνδεσµος σωληνώσεων ακόρ Σωλήνας. Προσαρµόστε στο δυναµόκλειδο την ροπή σύσφιξης σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. Τοποθετείστε το εξάγωνο κλειδί σύσφιξης στην σταθερή πελυρά της σωλήνας και το δυναµόκλειδο στο ρακόρ. Συσφίξτε το ρακόρ µε το δυναµόκλειδο. 26

29 Εγκατάσταση εσωτερικής µόναδας Δυναμόκλειδο Ψυκτικός σωλήνας Εξάγωνο κλειδί Ρακόρ Σωλήνας Διάμετρος παξιμαδιού Φ 6 Φ 9.52 Φ 12 Φ 16 Φ 19 Ροπή σύσφιξης (Ν.m) 15~20 30~40 45~55 60~65 70~75. Τυλίξτε τις ψυκτικές σωληνώσεις µε το αντίστοιχο µονωτικό υλικό και τυλίξτε το µε ταινία. Μονωμένος σωλήνας ήµα κτο: Σύνδεση του σωλήνα αποχέτευσης. Συνδέστε το σωλήνα αποστράγγισης µε την αντίστοιχη σωλήνα του µηχανήµατος από το λεκανάκι συµπυκνωµάτων.. Σφραγίστε την ένωση µε ταινία. Εξωτερική σωλήνα Ταινία Σημείωση: Προσθέστε µόνωση στο σωλήνα αποστράγγισης της εσωτερικής µονάδας ώστε να εµποδίσετε τα συµπυκνώµατα. Πλαστικά εξαρτήµατα σύνδεσης και επέκτασης δεν παρέχονται. Σωλήνας αποστράγγισης Εξωτερική σωλήνα Σωλήνας αποστράγγισης Σωλήνας αποστράγγισης Μονωμένος σωλήνας ήµα βδοµο: Σύνδεστε το καλώδιο της εσωτερικής µονάδας Πρόσοψη βίδα. Ανοίξτε την πρόσοψη, αφαιρέστε τη βίδα από το κάλυµµα των καλωδίων και κατεβάστε το κάλυµµα καλωδίων 27 κάλυμμα καλωδίων

30 Εγκατάσταση εσωτερικής µονάδας. Περάστε το καλώδιο της παροχής του ρεύµατος από την αντιστοχή τρύπα στην πίσω πλευρά του µηχανήµατος και έπειτα τραβήξτε το από µπροστά. οπή κατεύθυνσης καλωδιών καλώδιο παροχής ρεύµατος. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυµµα από την κλέµµα και συνδέστε το καλώδι της παροχής ρεύµατος στις αντίστοιχες θέσεις σύµφωνα µε το χρώµα. Σ σφίξτε τις βίδες και επανατοποθετείστε το κάλυµµα της κλέµµας. N (1) Σύνδεση εξωτερικής µονάδας. Επανατοποθετείστε το πλαστικό.. Κλείστε ξανά την πρόσοψη. λα τα καλώδια της εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας πρέπει να συνδεθούν από εξειδικευµένο τεχνικό. Εάν το µήκος του καλωδίου παροχής ρεύµατος δεν είναι επαρκές, επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας ή την αντιπροσωπεία για την παροχή νέου. Μην προσπαθήσετε να επεκτείνετε µόνοι σας το καλώδιο. Για τα κλιµατιστικά που διαθέτουν φις, το φις θα πρέπει να είναι προσβάσιµο µετά την εγκατάσταση. Για τα κλιµατιστικά που δεν διαθέτουν φις, ένας ασφαλειοδιακόπτης πρέπει να εγκατασταθεί στην παροχή ρεύµατος. ασφαλειοδιακόπτης θα πρέπει να είναι τριπολικός µε απόσταση επαφής µεγαλύτερη από. 28

31 Εγκατάσταση εσωτερικής µονάδας ήµα γδοο: άλυ η και µόνωση των σωληνώσεων. Καλύψτε τον σωλήνα σύνδεσης, το καλώδιο παροχής ρεύµατος και τον σωλήνα αποχεύτεσης µε ταινία. Εσωτερική µονάδα Καλώδιο σύνδεσης εσωτ. και εξωτ. µονάδας σωλήνας αερίου Σωλήνας σύνδεσης drain hose band ταινία σωλήνας υγρού σωλήνας αποστράγγισης. ροντίστε κατα την κάλυψη του σωλήνα αποχέτευσης και του καλωδίου σύνδεσης να αφήσετε επαρκές µήκος εκτός της κάλυψης για την µετέπειτα εγκατάσταση. Καλώδιο παροχής ρεύµατος εσωτερικής µονάδας. Καλύψτε τα µε την ταινία χωρίς να αφήσετε κενά.. ι ψυκτικές σωληνώσεις θα πρέπει να καλυφθούν ξεχωριστά στο τέλος. Σημείωση: Το καλώδιο παροχής ρεύµατος και το καλώδιο επικοινωνίας δεν πρέπει να είναι µπερδεµένα κατα την τύλιξή τους. σωλήνας αποχέτευσης πρέπει να τοποθετηθεί κάτω από τις ψυκτικές σωληνώσεις και τα καλώδια. ήµα νατο: ρέµαστε την εσωτερική µονάδα. Τοποθετείστε τις σωληνώσεις µέσα σε µια πλαστική προστατευτική σωλήνα και περάστε τη µέσα από την οπή του τοίχου.. Κρεµάστε την εσωτερική µονάδα επάνω στην µεταλλική βάση στήριξης.. Γεµίστε το κενό µεταξύ των σωλήνων και της τρύπας του τοίχου µε µονωτικό υλικό.. Στερεώστε τον πλαστικό σωλήνα κάλυψης της οπής.. Ελέγξτε εάν η εσωτερική µονάδα έχει εγκατασταθεί σταθερά και κόντα στον τοίχο εσωτερικό εξωτερικό νω άγκιστρο Σωλήνας τοίχου Μονωτικό υλικό Σηµείωση: Μη λυγίζετε πολύ τον σωλήνα αποστράγγισης προκειµένου να αποφευχθεί πιθανό τσάκισµα. 29 Κάτω άγκιστρο της µεταλλικής βάσης

32 λεγχος µετά την εγκατάσταση Ελέγξτε τα κάτωθι µέτα την εγκατάσταση: Σημεία προς έλεγχο Έχει εγκατασταθεί σταθερά η µονάδα Έχει γίνει ο έλεγχος διαρροής ψυκτικού υγρού Είναι επαρκής η θερµοµόνωση των ψυκτικών σωληνώσεων και της αποχέτευσης Απορρέει σωστά το νερό των συµπυκνωµάτων από την εσωτερική µόναδα Πιθανή βλάβη Η µονάδα µπορεί να πέσει, να ταρακουνηθεί ή να ειναι πολύ θορυβώδης Μπορεί να προκληθεί ανεπαρκής απόδοση είτε στην ψύξη είτε στην θέρµανση Μπορεί να προκληθούν συµπυκνώµατα και στάξιµο νερού Μπορεί να προκληθούν συµπυκνώµατα και στάξιµο νερού Η τάση παροχής ρεύµατος του σπιτιού σας είναι σύµφωνη µε αυτήν που αναφέρεται στο ταµπελάκι χαρακτηριστικών της συσκευής Σε διαφορετική περίπτωση µπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία η καταστροφή κάποιων µερών της συσκευής Η συνδεσµολογία της καλωδίωσης είναι σωστή Έχει γειωθεί µε ασφάλεια η µονάδα Το καλώδιο παροχής ρεύµατος πληρεί τις απαιτούµενες προδιαγραφές πάρχει κάποιο εµπόδιο στις εισόδους ή στις εξόδους του αέρα Έχει αφαιρεθεί η σκόνη και τυχόν άλλα σωµατίδια που δηµιουργήθηκαν κατά την εγκατάσταση ι βάνες αερίου και υγρού της εξωτερικής µονάδας είναι εντελώς ανοικτές Σε διαφορετική περίπτωση µπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία η καταστροφή κάποιων µερών της συσκευής Σε διαφορετική περίπτωση µπορεί να προκληθεί ηλεκτρική διαρροή Σε διαφορετική περίπτωση µπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία η καταστροφή κάποιων µερών της συσκευής Μπορεί να προκληθεί ανεπαρκής απόδοση ψύξης ή θέρµανσης Σε διαφορετική περίπτωση µπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία η καταστροφή κάποιων µερών της συσκευής Μπορεί να προκληθεί ανεπαρκής απόδοση ψύξης ή θέρµανσης λεγχος ειτουργίας. ροετοιµασία ελέγχου λειτουργίας κάτοχος εγκρίνει την κλιµατιστική µονάδα. ποδείξτε τις σηµαντικές σηµειώσεις που αφορούν το κλιµατιστικό στον κάτοχό του. έθοδος ελέγχου λειτουργίας Ανοίξτε την παροχή ρεύµατος, πατήστε το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία του κλιµατιστικού. Πατήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε την λειτουργία,,,, έτσι ώστε να ελέγξετε εάν η λειτουργία του κλιµατιστικού είναι κανονική ή όχι. Αν η θερµοκρασία χώρου είναι µικρότερη από το κλιµατιστικό δεν µπορεί να ενεργοποιηθεί η λειτουργία ψύξης. 30

33 ιαµόρ ωση των υκτικών σωληνώσεων. Σταθερό µήκος ψυκτικών σωληνώσεων: µέτρα,, µέτρα, µέτρα. Έλάχιστο µήκος ψυκτικών σωληνώσεων µέτρα.. Μέγιστο µήκος και υψοµετρική διαφορά των ψυκτικών σωληνώσεων πόδοση ύξης Μέγιστο µήκος σωληνώσεων Μέγιστη υψοµετρική διαφορά πόδοση ύξης Μέγιστο µήκος σωληνώσεων Μέγιστη υψοµετρική διαφορά 5000Btu/h (1465W) 7000Btu/h (2051W) 9000Btu/h (2637W) 12000Btu/h (3516W) 18000Btu/h (5274W) Btu/h (7032W) Btu/h (8204W) Btu/h (10548W) Btu/h (12306W) Btu/h (14064W) Απαιτούµενο ψυκτικό υγρό και ψυκτικό λάδι έπειτα από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. σον αφορά το ψυκτικό λάδι επαρκεί για µέτρα µήκος ψυκτικών σωληνώσεων. α πρέπει να προσθέτετε ψυκτικού λαδιού για κάθε µέτρα επιπλέον σωληνώσεων. Η µέθοδος υπολογισµού συµπλήρωσης ψυκτικού υγρού είναι βασισµένη στο µήκος της σωλήνας υγρού όπως παρακάτω: Ποσότητα συµπλήρωσης ψυκτικού υγρού έξτρα µέτρα σωληνώσεων ποσότητα ψυκτικού υγρού ανα µέτρο. Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η απαιτούµενη ποσότητα συµπλήρωσης ψυκτικού υγρού σύµφωνα µε τη γραµµή υγρού του κάθε µηχανήµατος και είναι διαφορετική για διαφορετικές διατοµές της γραµµής υγρού. Ανατρέξτε στο παρακάτω πινακα 31

34 ιαµόρ ωση των υκτικών σωληνώσεων Πρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού R22, R407C, R410A και R134a ιάµετρος σωλήνα σύνδεσης Εξωτερική µονάδα Γραµµή υγρού Γραµµή αερίου ύξη ύξη και θέρµανση Φ6 Φ9.52 Φ Φ6 Φ9.52 Φ16 Φ Φ12 Φ19 Φ Φ16 Φ25.4 Φ Φ19 _ Φ22.2 _

35 έθοδος εκχείλωσης των σωληνώσεων Σηµείωση: Η λανθασµένη εκχείλωση των σωληνώσεων, είναι ο πιο πιθανός παράγοντας που µπορεί να εµφανιστεί διαρροή ψυκτικού µέσου. Παρακαλούµε ακολουθείστε τα παρακάτω βήµατα ελαν θέλετε να επεκτείνετε τις σωληνώσεις: Α: Κόψτε το σωλήνα E: Εκχείλωση των άκρων Μετρήστε την απόσταση εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας και στη συνέχεια επιλέξτε το µήκος σωλήνα που χρειάζεστε. Κόψτε το απαιτούµενο µήκος σωλήνα µε τον κόφτη σωλήνων σωλήνας Εκχειλωτής άκρο σωλήνα κόφτης σωλήνων σωλήνας γέρνει άνισο γρέζι B: Αφαιρέστε τα γρέζια Αφαιρέστε τα γρέζια από την επιφάνεια της κοπής και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στον να µην µπουν στο εσωτερικό του σωλήνα κάτω µέρος σωλήνας Εργαλείο λείανσης Γ: Τοποθετήστε εξωτερικά την κατάλληλη µόνωση : Συνδέστε το ρακόρ Αφαιρέστε το ρακόρ από τον σωλήνα της εσωτερικής µονάδας και την βάνα της εξωτερικής τοποθετήστε το αντιστοίχως στον σωλήνα ρακόρ Σηµείωση: Η απόσταση "Α" είναι διαφορετική και εξαρτάται από την διάµετρο του σωλήνα. Παρακαλούµε ανατρέξτε στον πίνακα παρακάτω: Εξωτ. διάμετρος (mm) Φ6-6.35(1/4") Φ9.52(3/8") Φ (1/2") Φ (5/8") Ζ: Έλεγχος Έλεγξτε την ποιότητα της εκχείλωσης. Εαν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανωµαλία στην επιφάνεια ή ασυµµετρία, επαναλάβετε την εκχείλωση ακολουθώντας τα ίδια βήµατα Επίπεδη επιφάνεια Μέγιστη A(mm) Ελάχιστη ακατάλληλη εκχείλωση σωλήνας ισο µήκος γέρνει ράγισμα κατεστραμμένη ανομοιόμορφο επιφάνεια πάχος 33

36 Ενεργοποιήστε την εγγύηση σας... Συνδεθείτε στο site της στον ακόλουθο σύνδεσµο egiisi-inventor/ σε5 απλά Επιλέξτε τον τύπο του προϊόντος (κλιµατιστικό ή συσκευή) για το οποίο θα ενεργοποιηθεί η εγγύηση Επιλέξτε την εγγύηση που αντιστοιχεί στο προϊόν που έχετε στην κατοχή σας Σκανάρετε εδω για τα έντυπα των εγγυήσεων Συµπληρώστε τα απαιτούµενα στοιχεία (κατόχου, εµπόρου και συσκευής) και πατήστε αποστολή Θα λάβετε επιβεβαιωτικό µήνυµα στο σας για την ενεργοποίηση της εγγύησης Για την υποβολή ηλεκτρονικών εγγυήσεων πληκτρολογήστε την παρακάτω διεύθυνση inventoraircondition.gr/ egiisi-inventor/

37

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B ιαιρούμενης σειράς R410A ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B ATXV25AV1B ATXV35AV1B ATXV50AV1B ATXV60AV1B ARXV25AV1B ARXV35AV1B

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Τεχνικές πληροφορίες Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδιο τροφοδοσίας Τεχνικά χαρακτηριστικά HB 6.2 IX HB 9.2 IX Περιγραφή της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Ευχαριστούµε που προτιµήσατε ένα από τα προϊόντα µας. Βασικές λειτουργίες: Φωτιζόµενη οθόνη LCD µε Οπτική και ακουστική ένδειξη της κατάστασης της µηχανής στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής/πωλητής δε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις δυνατότητες της νέας σας συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήστη και φυλάξτε τις σε ευπρόσιτο μέρος για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Σημειώσεις για τη χρήση... 4 Περιγραφή κάθε εξαρτήματος...6 Ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL Τηλεχειριστήριο µε δυνατότητα αντιγραφής εντολών από άλλο τηλεχειριστήριο για κλιµατιστικά KT L001 Οδηγίες Χρήσης Γενικά Το KT L001 µπορεί να αντιγράψει το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο που συνοδεύει µια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Οδηγίες Ασφάλειας Εγκατάστασης & Χρήσης ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλώ διαβάστε λεπτομερώς πριν τη χρήση και να τις διατηρήσετε για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε το προϊόν μας. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν από κάθε χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Ασύρματο τηλεχειριστήριο...13 Λειτουργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης...

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Προφυλάξεις ασφάλειας

Προφυλάξεις ασφάλειας Προφυλάξεις ασφάλειας Οι ακόλουθες προφυλάξεις ασφάλειας πρέπει να ληφθούν υπ όψιν όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟIΗΣΗ Καταγράψετε τη συσκεύη σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.samsung.com/global/register

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΟΤΟΜΙ ZEN MRK/FK/03.2013

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΟΤΟΜΙ ZEN MRK/FK/03.2013 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΟΤΟΜΙ ZEN 2013 MRK/FK/03.2013 TZN/TZG-09_12_18_24V3 TZN-09_12_18_24V3 TZG-09_12_18_24V3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ TZN/TZG-09V3 TZN/TZG-12V3 TZN/TZG-18V3 TZN/TZG-24V3 ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Συσκευή ελέγχου αφής Ψηφιακό Χειριστήριο 3 Ταχυτήτων Περίοδοι καθαρισμού των αλουμίνιων φίλτρων: Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται όταν η ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού δίχτυ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GR ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση ή πριν τις εργασίες συντήρησης. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Κασέτα Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο:

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο: Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Μοντέλο: V2MDI-18 V2MDI-24 V2MDI-36 V2MDI-50 V2MDI-60 V1MDI-60 IMDI-60 Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Ντουλάπας Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γενικές Οδηγίες. Μεταφορά/Εγκατάσταση της Συσκευής

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γενικές Οδηγίες. Μεταφορά/Εγκατάσταση της Συσκευής ιεύθυνση Επικοινωνίας: Τ.Θ. 47, 19013 Ανάβυσσος Τ η λ. / f a x : 700-700-1530/1531 TM W e b : w w w. p h a r m a l i n e. g r email: info@pharmaline.gr M E D 2 8 8 / 3 4 0 / 4 6 8 Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ (Αεραγωγός οροφής) VAM50FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM000FB VAM500FB VAM000FB 8 7 6 9 5 7 5 0 6 8 6 9 0 5 5 7 7 6 7 A A B B 5 6 5 6 7 VAM50F VAM800F VAM500F VAM500F VAM000F VAM000F

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 2 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΥΣ... 3-4 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 6 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AS-09UR4SVNNK3 AS-1UR4SVGNK3 AS-18UR4SFVNK3 AS-09UR4SVGNK AS-1UR4SVGNK4 AS-18UR4SFVNK4 AS-4UR4SLJNK3 Περιεχόμενα Προετοιμασία πριν τη χρήση ------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης done by Impala Technical Documentation φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης 4335843173403_Dehumidifier_PLDM22E_IM_BD_GR_121217_K1.indd 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα