Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 68723/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 68723/16-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής"

Transcript

1 Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 68723/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 13 η εκεµβρίου 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα π.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ / πρόσκληση του ηµάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής στις Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,.Σ. Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 2. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,.Σ. Μέλος της Ο.Ε. 3. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ ΡΙΑΝΑ,.Σ. ««4. ΚΟΥΜΑΡΑ ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,.Σ. ««5. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ,.Σ. Αν. Μέλος της Ο.Ε. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,.Σ. Μέλος της Ο.Ε. 2. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,.Σ. ««3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,.Σ. ««4. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,.Σ. ««ΑΠΟΦΑΣΗ 381 Ο ήµαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονοµική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 5 ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε το άρθρο 75 6, που αφορά την έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού που αφορά την «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του ηµοτικού Φωτισµού και την αποκατάσταση βλαβών σε κοινοχρήστους χώρους». Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ αριθµ / σχετικό έγγραφο της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Σας στέλνουµε τα εισηγητικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού που αφορά την «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του ηµοτικού Φωτισµού και την αποκατάσταση βλαβών σε κοινοχρήστους χώρους», καθώς και το φάκελο της προµήθειας, που έχουν ως κατωτέρω: 1

2 Α. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σήµερα την 3η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ. έως 11:30 π.µ. στο ηµαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48-50) η Επιτροπή, η οποία ορίσθηκε σύµφωνα µε το 46ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 11389/ΦΕΚ 185 Β / «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)», το Ν. 2286/95, το 26ο άρθρο του Ν. 4024/2011 και τη µε αριθµό 18/ Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αποτελούµενη από τους: 1. Μιχαηλίδης Νικόλαος 2. Στρατουδάκη Μαρία 3. Μπαγούλη Αστέρω και έχοντας υπόψη: α. την µε αριθµό Π39/2013 µελέτης και τη διενέργεια ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση του ηµοτικού φωτισµού και την αποκατάσταση βλαβών σε κοινοχρήστους χώρους» β. την υπ αριθµό 217/ (Α Α: ΒΛ9ΞΩΕΒ-7ΨΠ) Απόφαση του Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν: i) η σχετική πίστωση ποσού ,54 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού του ήµου για το έτος 2013, και ii) οι Τεχνικές Προδιαγραφές, γ. την µε αριθµό 47764/ ιακήρυξη του κ. ηµάρχου. συνήλθε για τη διενέργεια του ανωτέρω Ανοικτού ιαγωνισµού Στην αρχή η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη του ιαγωνισµού. Κατόπιν η Επιτροπή, δηµοσία συνεδριάζουσα, δέχεται τις προσφορές των ενδιαφεροµένων σε όλη τη διάρκεια της αναφεροµένης στην διακήρυξη ώρας κατά σειρά προσελεύσεως, ως κάτωθι: Πρώτη προσέρχεται η κ. ΣΙΑΧΑΜΗ ΜΑΡΙΑ του Θεοδώρου Α Τ Χ / ΑΤ. Κερατέας Αττικής και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο εξωτερικό µέρος αυτού φέρει την επωνυµία και την αντίστοιχη διεύθυνση: «Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.» - 1 ο χλµ. Λεωφ.Μαρκοπούλου, Παιανία, Τ.Κ Ο ανωτέρω φάκελος αριθµείται από την Επιτροπή µε τον αριθµό ένα (1) και µονογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής. εύτερος προσέρχεται ο κ. ΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Πάνου Α Τ ΑΕ / Τ.Α. Ηλιούπολης και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο εξωτερικό µέρος αυτού φέρει την επωνυµία και την αντίστοιχη διεύθυνση: «ΜΕΛΚΑΤ Ο.Ε.» - ΙΩΝΙΑΣ 68, Άλιµος, Τ.Κ Ο ανωτέρω φάκελος αριθµείται από την Επιτροπή µε τον αριθµό δύο (2) και µονογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής. 2

3 Τρίτος προσέρχεται ο κ. ΕΝ ΡΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Ευαγγέλου Α Τ ΑΑ / Τ.Α. Ιλίου και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο εξωτερικό µέρος αυτού φέρει την επωνυµία και την αντίστοιχη διεύθυνση: «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΝ ΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» - ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 63-65, Καισαριανή, Τ.Κ Ο ανωτέρω φάκελος αριθµείται από την Επιτροπή µε τον αριθµό τρία (3) και µονογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής. Τέταρτος προσέρχεται ο κ. ΛΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Γεωργίου Α Τ ΑΖ / Τ.Α. Μεγάρων και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο εξωτερικό µέρος αυτού φέρει την επωνυµία και την αντίστοιχη διεύθυνση: «AMBER HELLAS Ε.Π.Ε.» - Π.Ε.Ο.Α.Κ. & Βυζαντίου 76, Μέγαρα, Τ.Κ Ο ανωτέρω φάκελος αριθµείται από την Επιτροπή µε τον αριθµό τέσσερα (4) και µονογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής. Πέµπτος προσέρχεται η κ. ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Χρήστου Α Τ ΑΚ / Τ.Α. Παιανίας και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο εξωτερικό µέρος αυτού φέρει την επωνυµία και την αντίστοιχη διεύθυνση: «Α.ΜΟΥΡΑΤΙ ΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» - 16 ο χλµ. Λεωφ.Σπάτων, Παλλήνη, Τ.Κ Ο ανωτέρω φάκελος αριθµείται από την Επιτροπή µε τον αριθµό πέντε (5) και µονογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής. Έκτος προσέρχεται η κ. ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ του Νικολάου Α Τ ΑΗ / Τ.Α. Χαϊδαρίου και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο εξωτερικό µέρος αυτού φέρει την επωνυµία και την αντίστοιχη διεύθυνση: «TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε.» - Αλκµήνης 66 & Αριστοβούλου 66, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ Ο ανωτέρω φάκελος αριθµείται από την Επιτροπή µε τον αριθµό έξι (6) και µονογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής. Έβδοµος προσέρχεται ο κ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Βασιλείου Α Τ ΑΕ / Τ.Α. ραπετσώνας και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος στο εξωτερικό µέρος αυτού φέρει την επωνυµία και την αντίστοιχη διεύθυνση: «Σ. & Β. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» - Μεγ. Αλεξάνδρου 3, Κερατσίνι, Τ.Κ Ο ανωτέρω φάκελος αριθµείται από την Επιτροπή µε τον αριθµό επτά (7) και µονογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής. Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην ιακήρυξη και µη συνεχιζόµενης κατά αδιάκοπο σειρά της παραδόσεως των προσφορών, κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών και η έναρξη της δηµόσιας αποσφράγισης των παραδοθέντων φακέλων κατά σειρά παραδόσεως ως εξής: Πρώτος αποσφραγίζεται ο µε αριθµό (1) φάκελος του ενδιαφεροµένου: 3

4 «Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.» - 1 ο χλµ. Λεωφ.Μαρκοπούλου, Παιανία,, Τ.Κ Στον κυρίως φάκελο περιέχονται εις διπλούν (ένα πρωτότυπο και ένα «φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου») τα ικαιολογητικά Συµµετοχής, η Τεχνική Προσφορά, και ένας σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος επίσης λαµβάνει τον αριθµό (1). Η επιτροπή µονογράφει όλα τα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά. Στα ικαιολογητικά Συµµετοχής υπάρχουν (εις διπλούν) τα κάτωθι: ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο Παρατηρήσεις διακήρυξης Εγγυητική επιστολή συµµετοχής (3.438,02 ) 7.1 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Απόσπασµα ποινικού µητρώου 7.2 ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 7.3 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 7.4 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Ασφαλιστικές ενηµερότητες 7.5 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ Φορολογική ενηµερότητα 7.6 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 7.7 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.8 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.10 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ? Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.11 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ήλωση του Ν.1599/ ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ εύτερος αποσφραγίζεται ο µε αριθµό (2) φάκελος του ενδιαφεροµένου: «ΜΕΛΚΑΤ Ο.Ε.» - ΙΩΝΙΑΣ 68, Άλιµος, Τ.Κ Στον κυρίως φάκελο περιέχονται εις διπλούν (ένα πρωτότυπο και ένα «φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου») τα ικαιολογητικά Συµµετοχής, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, και ένας σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος επίσης λαµβάνει τον αριθµό (2). Η επιτροπή µονογράφει όλα τα ικαιολογητικά και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Στα ικαιολογητικά Συµµετοχής υπάρχουν (εις διπλούν) τα κάτωθι: ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο Παρατηρήσεις διακήρυξης Εγγυητική επιστολή συµµετοχής (3.438,02 ) 7.1 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Απόσπασµα ποινικού µητρώου 7.2 ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 4

5 ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς 7.3 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ φορείς Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 7.4 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ αρχής Ασφαλιστικές ενηµερότητες 7.5 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ Φορολογική ενηµερότητα 7.6 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 7.7 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.8 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.10 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.11 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ήλωση του Ν.1599/ ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Τρίτος αποσφραγίζεται ο µε αριθµό (3) φάκελος του ενδιαφεροµένου: «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΝ ΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» - ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 63-65, Καισαριανή, Τ.Κ Στον κυρίως φάκελο περιέχονται εις διπλούν (ένα πρωτότυπο και ένα «φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου») τα ικαιολογητικά Συµµετοχής, η Τεχνική Προσφορά, και ένας σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος επίσης λαµβάνει τον αριθµό (1). Η επιτροπή µονογράφει όλα τα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά. Στα ικαιολογητικά Συµµετοχής υπάρχουν (εις διπλούν) τα κάτωθι: ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο Παρατηρήσεις διακήρυξης Εγγυητική επιστολή συµµετοχής (3.438,02 ) 7.1 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Απόσπασµα ποινικού µητρώου 7.2 ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 7.3 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 7.4 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Ασφαλιστικές ενηµερότητες 7.5 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ Φορολογική ενηµερότητα 7.6 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 7.7 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.8 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.10 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.11 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ήλωση του Ν.1599/ ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 5

6 Τέταρτος αποσφραγίζεται ο µε αριθµό (4) φάκελος του ενδιαφεροµένου: «AMBER HELLAS Ε.Π.Ε.» - Π.Ε.Ο.Α.Κ. & Βυζαντίου 76, Μέγαρα, Τ.Κ Στον κυρίως φάκελο περιέχονται εις διπλούν (ένα πρωτότυπο και ένα «φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου») τα ικαιολογητικά Συµµετοχής, η Τεχνική Προσφορά, και ένας σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος επίσης λαµβάνει τον αριθµό (1). Η επιτροπή µονογράφει όλα τα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά. Στα ικαιολογητικά Συµµετοχής υπάρχουν (εις διπλούν) τα κάτωθι: ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις Εγγυητική επιστολή συµµετοχής (3.438,02 ) 7.1 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Απόσπασµα ποινικού µητρώου 7.2 ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 7.3 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 7.4 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ αρχής Ασφαλιστικές ενηµερότητες 7.5 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ Φορολογική ενηµερότητα 7.6 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 7.7 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.8 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.10 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.11 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ήλωση του Ν.1599/ ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Πέµπτος αποσφραγίζεται ο µε αριθµό (5) φάκελος του ενδιαφεροµένου: «Α.ΜΟΥΡΑΤΙ ΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» - 16 ο χλµ. Λεωφ.Σπάτων, Παλλήνη, Τ.Κ Στον κυρίως φάκελο περιέχονται εις διπλούν (ένα πρωτότυπο και ένα «φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου») τα ικαιολογητικά Συµµετοχής, η Τεχνική Προσφορά, και ένας σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος επίσης λαµβάνει τον αριθµό (1). Η επιτροπή µονογράφει όλα τα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά. Στα ικαιολογητικά Συµµετοχής υπάρχουν (εις διπλούν) τα κάτωθι: ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις Εγγυητική επιστολή συµµετοχής (3.438,02 ) 7.1 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Απόσπασµα ποινικού µητρώου 7.2 ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 7.3 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 6

7 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 7.4 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ αρχής Ασφαλιστικές ενηµερότητες 7.5 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ Φορολογική ενηµερότητα 7.6 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 7.7 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.8 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.10 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.11 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ήλωση του Ν.1599/ ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Έκτος αποσφραγίζεται ο µε αριθµό (6) φάκελος του ενδιαφεροµένου: «TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε.» - Αλκµήνης 66 & Αριστοβούλου 66, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ Στον κυρίως φάκελο περιέχονται εις διπλούν (ένα πρωτότυπο και ένα «φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου») τα ικαιολογητικά Συµµετοχής, η Τεχνική Προσφορά, και ένας σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος επίσης λαµβάνει τον αριθµό (1). Η επιτροπή µονογράφει όλα τα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά. Στα ικαιολογητικά Συµµετοχής υπάρχουν (εις διπλούν) τα κάτωθι: ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο Παρατηρήσεις διακήρυξης Εγγυητική επιστολή συµµετοχής (3.438,02 ) 7.1 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Απόσπασµα ποινικού µητρώου 7.2 ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς 7.3 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ φορείς Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 7.4 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ αρχής Ασφαλιστικές ενηµερότητες 7.5 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ Φορολογική ενηµερότητα 7.6 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 7.7 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.8 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.10 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.11 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ήλωση του Ν.1599/ ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 7

8 Έβδοµος αποσφραγίζεται ο µε αριθµό (7) φάκελος του ενδιαφεροµένου: «Σ. & Β. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» - Μεγ. Αλεξάνδρου 3, Κερατσίνι, Τ.Κ Στον κυρίως φάκελο περιέχονται εις διπλούν (ένα πρωτότυπο και ένα «φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου») τα ικαιολογητικά Συµµετοχής, η Τεχνική Προσφορά, και ένας σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος επίσης λαµβάνει τον αριθµό (1). Η επιτροπή µονογράφει όλα τα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά. Στα ικαιολογητικά Συµµετοχής υπάρχουν (εις διπλούν) τα κάτωθι: ικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις Εγγυητική επιστολή συµµετοχής (3.438,02 ) 7.1 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Απόσπασµα ποινικού µητρώου 7.2 ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς 7.3 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ φορείς Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 7.4 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ αρχής Ασφαλιστικές ενηµερότητες 7.5 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ Φορολογική ενηµερότητα 7.6 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο 7.7 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.8 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.10 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης 7.11 ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ήλωση του Ν.1599/ ΟΚ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Η Επιτροπή έλεγξε, ξεκινώντας από τον πρώτο υποψήφιο, το δικαίωµα συµµετοχής τους στον διαγωνισµό (άρθρο 6 της διακήρυξης) την εκπλήρωση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο των φακέλων και διαπίστωσε ότι: Η Επιχείρηση µε την επωνυµία «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.»: Στα απαιτούµενα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης κατέθεσε το ΦΕΚ µε το τελευταίο ισχύον ιοικητικό Συµβούλιο καθώς και Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Α.Ε. για τη συµµετοχή της στο διαγωνισµό. Πέραν αυτών όµως δεν κατέθεσε το τελευταίο ισχύον καταστατικό ή ΦΕΚ δηµοσίευσής του, στα οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης (διεύθυνση έδρας, σκοπός, διάρκεια κλπ.). Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής & η φορολογική ενηµερότητα που κατέθεσε αναγράφει ως διεύθυνση της Επιχείρησης την «Θέση ΠΟΥΣΙ ΧΑΤΖΗ ΕΝΤΟΣ ΒΙΟΠΑ & Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ» 8

9 ενώ στην ένορκη βεβαίωση, στη βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του ΙΚΑ,στο πιστοποιητικό από Βιοµηχ. Επιµελητήριο, στο πρακτικό ιοικ. Συµβουλίου, αναγράφεται ως διεύθυνση η «Λεωφόρος Λαυρίου 17 ο χιλιόµετρο (θέση Γκογκίνα) Παιανία». Κατ αρχήν η ασυµφωνία των εγγράφων µεταξύ τους ως προς τη διεύθυνση της Επιχείρησης σε συνδυασµό µε το προαναφερόµενο µη κατατεθέν καταστατικό ή ΦΕΚ καθιστούν αδύνατο τον έλεγχο της εγγυητικής επιστολής ως προς τη διεύθυνση της Επιχείρησης. Στο άρθρο 7 ο ικαιολογητικά συµµετοχής αναγράφεται ότι: «Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά (η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς) 7.1 «εγγυητική επιστολή συµµετοχής.» στο άρθρο 8.1 ε) «οι εγγυήσεις συµµετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν τα εξής:..» και στην παρ.6 «την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση». Στα πλαίσια εφαρµογής του άρθρου 7 ικαιολογητικά συµµετοχής όπου αναγράφεται ότι: «Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά (η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς) παρ 7.9. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση µε πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ ένα (1) µήνα πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί άλλη µεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή ΦΕΚ που έχει κατατεθεί», κατέθεσε πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης πλην όµως, όπως προαναφέρθηκε, δεν κατέθεσε καταστατικό ή ΦΕΚ ούτε την τελευταία τροποποίηση αυτού προκειµένου να ελεγχθούν βάσει του εν λόγω πιστοποιητικού. 2) Η Επιχείρηση µε την επωνυµία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΝ ΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» Προσκόµισε για ένα από τα µέλη της εταιρείας ( ενδρινός Φώτιος) βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας, που εκδόθηκε από τον Ο.Α.Ε.Ε., όπου αναγράφεται «αποκλειστικά για θεώρηση βιβλίων ή στοιχείων» και όχι για συµµετοχή σε διαγωνισµό. Στο άρθρο 7 ο ικαιολογητικά συµµετοχής αναγράφεται ότι: «Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά (η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς). Η Επιχείρηση µε την επωνυµία «AMBER HELLAS Ε.Π.Ε.» Προσκόµισε Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών περί µη τροποποίησης (του άρθρου 7.11 της διακήρυξης) µε ηµεροµηνία έκδοσης 09/09/2013 το οποίο όµως πιστοποιεί για τις µεταβολές που έχουν γίνει στην εταιρική κατάσταση έως τις 31/12/2012, οπότε για το διάστηµα από 01/01/2013 έως και ένα µήνα πριν το διαγωνισµό δεν είναι ενηµερωµένο για τις ενδεχοµένως γενόµενες 9

10 µεταβολές στην εταιρική κατάσταση. Επίσης προσκόµισε πιστοποιητικό από το Γ.ΕΜ.Η. (εκπρόθεσµο) µε ηµεροµηνία έκδοσης Στο άρθρο 7 ο ικαιολογητικά συµµετοχής αναγράφεται ότι: «Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά (η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς) παρ Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση µε πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ ένα (1) µήνα πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί άλλη µεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή ΦΕΚ που έχει κατατεθεί». Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει: Τον αποκλεισµό των επιχειρήσεων «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.», «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΝ ΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», «AMBER HELLAS Ε.Π.Ε.» από την περαιτέρω διαδικασία Τις επιχειρήσεις «ΜΕΛΚΑΤ Ο.Ε.», «Α.ΜΟΥΡΑΤΙ ΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», «TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε.», «Σ. & Β. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» που υπέβαλλαν πλήρη & σωστά τα δικαιολογητικά συµµετοχής τις κάνει δεκτές στην περαιτέρω διαδικασία του ιαγωνισµού, µε το άνοιγµα των Τεχνικών προσφορών σε ηµεροµηνία που θα καθορίσει το Τµήµα Προµηθειών. Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του ηµοτικού φωτισµού και την αποκατάσταση βλαβών σε κοινοχρήστους χώρους». Σήµερα την 22η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.µ. στο ηµαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48-50) η Επιτροπή, η οποία ορίσθηκε σύµφωνα µε το 46ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 11389/ΦΕΚ 185 Β / «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)», το 26ο άρθρο του Ν. 4024/2011, και τη µε αριθµό 18/ Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αποτελούµενη από τους: 1. Μιχαηλίδης Νικόλαος 2. Στρατουδάκη Μαρία 3. Μπαγουλή Αστέρω, και έχοντας υπόψη: α) Την µε αριθµό 110/ (Α Α: ΒΕΑΖΩΕΒ-Ε4Ψ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση της πίστωσης και των τεχνικών προδιαγραφών για την «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του ηµοτικού φωτισµού και την αποκατάσταση βλαβών σε κοινοχρήστους χώρους». 10

11 β) Την µε αριθµό 217/ (Α Α: ΒΛ9ΞΩΕΒ-7ΨΠ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά τη έγκριση του τρόπου εκτέλεσης και των όρων της διακήρυξης. γ) Την µε αριθµό 47764/ διακήρυξη του κ. ηµάρχου. δ) Το από 03/10/2013 Πρακτικό του ανοικτού µειοδοτικού ιαγωνισµού. ε) Το µε αρ. πρωτοκόλλου 58008/ έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών µε το οποίο κοινοποιήθηκε το παραπάνω Πρακτικό στους συµµετέχοντες (στον εκπρόσωπο της επιχείρησης «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΝ ΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» η κοινοποίηση έγινε ιδιοχείρως στις 30/10/2013). στ) Την µε αρ. πρωτοκ / ένσταση του κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΝ ΡΙΝΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Νοµίµου Εκπροσώπου της επιχείρηση µε την επωνυµία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΝ ΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ζ) Την υπ αρίθµ. 315/ (Α Α:ΒΛ10ΩΕΒ-0ΙΑ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία απερρίφθη η προαναφερθείσα ένσταση. η) Την µε αρ. πρωτοκόλλου 62006/ απάντηση του Ηλεκτροµηχανολογικού Τµήµατος, στο σχετικό αίτηµα της Επιτροπής ιαγωνισµού, για έλεγχο των Τεχνικών Προδιαγραφών των προσφορών που είχαν κατατεθεί από τους υποψηφίους προµηθευτές στις 03/10/2013 και προήχθησαν, σύµφωνα µε το παραπάνω πρακτικό, στην περαιτέρω διαδικασία. Με το εν λόγω έγγραφο του Ηλεκ/κού Τµήµατος διαπιστώνεται συµφωνία των τεχνικών στοιχείων των προσφορών, χωρίς ουσιώδεις αποκλίσεις, από τις ελάχιστες απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές της µε κωδικό Π39/2013 µελέτης. Επισηµαίνεται όµως ότι στα έντυπα των τεχνικών προδιαγραφών της εταιρείας ΜΕΛΚΑΤ Ο.Ε. δεν υπάρχει σφραγίδα της επιχείρησης και υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου αυτής. Η επιτροπή εξετάζοντας το φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς της εταιρείας ΜΕΛΚΑΤ Ο.Ε. διαπίστωσε ότι στα στοιχεία µε αύξ. αριθµό (1) που αφορούν την εταιρική παρουσίαση, αναγράφονται ο λογότυπος της εταιρείας µε τα στοιχεία της (ταχυδροµική διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ) χωρίς σφραγίδα και υπογραφή. Επίσης στα στοιχεία µε αύξ. αριθµό (2) και (3), που αφορούν τον πίνακα των προσφερόµενων ειδών και την αναλυτική περιγραφή των προσφερόµενων προϊόντων, ουδεµία αναφορά γίνεται για την προσφερόµενη εταιρεία δηλ. σε κανένα σηµείο των στοιχείων αυτών δεν φαίνεται ούτε ο λογότυπος της εταιρείας ΜΕΛΚΑΤ Ο.Ε. ούτε υπάρχει σφραγίδα της επιχείρησης και υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου µε αποτέλεσµα η Τεχνική Προσφορά να πάσχει στα σηµεία αυτά. Από πουθενά δεν απορρέει η δέσµευση της εταιρείας για τα συγκεκριµένα επιµέρους στοιχεία µε αυξ. αριθµό (2) και (3). Ως εκ τούτου, η Επιτροπή: α) εν κάνει δεκτή την Τεχνική Προσφορά της εταιρείας «ΜΕΛΚΑΤ Ο.Ε.» και προτείνει τον αποκλεισµό της από την περαιτέρω διαδικασία. 11

12 β) Κάνει δεκτές τις επιχειρήσεις «Α.ΜΟΥΡΑΤΙ ΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», «TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε.», «Σ. & Β. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» προκειµένου να προχωρήσουν στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού µε άνοιγµα των φακέλων των οικονοµικών τους προσφορών. Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σήµερα την 10η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ στο ηµαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48-50) η Επιτροπή, η οποία ορίσθηκε σύµφωνα µε το 46ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 11389/ΦΕΚ 185 Β / «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)», το Ν. 2286/95, το 26ο άρθρο του Ν. 4024/2011 και τη µε αριθµό 18/ Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αποτελούµενη από τους: 1. Μιχαηλίδης Νικόλαος 2. Στρατουδάκη Μαρία 3. Μπαγούλη Αστέρω και έχοντας υπόψη: α) Την µε αριθµό 110/ (Α Α: ΒΕΑΖΩΕΒ-Ε4Ψ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση της πίστωσης και των τεχνικών προδιαγραφών για την «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του ηµοτικού φωτισµού και την αποκατάσταση βλαβών σε κοινοχρήστους χώρους». β) Την µε αριθµό 217/ (Α Α: ΒΛ9ΞΩΕΒ-7ΨΠ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά τη έγκριση του τρόπου εκτέλεσης και των όρων της διακήρυξης. γ) Την µε αριθµό 47764/ διακήρυξη του κ. ηµάρχου. δ) Το από 03/10/2013 Πρακτικό του ανοικτού µειοδοτικού ιαγωνισµού. ε) Το µε αρ. πρωτοκόλλου 58008/ έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών µε το οποίο κοινοποιήθηκε το παραπάνω Πρακτικό στους συµµετέχοντες (στον εκπρόσωπο της επιχείρησης «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΝ ΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» η κοινοποίηση έγινε ιδιοχείρως στις 30/10/2013). ζ) Την µε αρ. πρωτοκ / ένσταση του κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΝ ΡΙΝΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Νοµίµου Εκπροσώπου της επιχείρηση µε την επωνυµία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΝ ΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» η) Την υπ αρίθµ. 315/ (Α Α:ΒΛ10ΩΕΒ-0ΙΑ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία απερρίφθη η προαναφερθείσα ένσταση. θ) Την µε αρ. πρωτοκόλλου 62006/ απάντηση του Ηλεκτροµηχανολογικού Τµήµατος, στο σχετικό αίτηµα της Επιτροπής ιαγωνισµού,για έλεγχο των Τεχνικών προδιαγραφών των προσφορών ι) Το από Πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της Επιτροπής 12

13 κ) Το µε αρ. πρωτοκόλλου 64674/ έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών µε το οποίο κοινοποιήθηκε το Πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών λ) Το µε αριθ. πρωτ / έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών περί ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών συνήλθε και εξέτασε τις οικονοµικές προσφορές των υποψήφιων προµηθευτών «Α. ΜΟΥΡΑΤΙ ΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», «TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε.», «Σ. & Β. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» για τον ανωτέρω ανοικτό διαγωνισµό προµήθειας. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχωρά,στην αποσφράγιση των φακέλων οικονοµικής προσφοράς, και στην αξιολόγηση η οποία έχει ως ακολούθως: α/α Περιγραφή Κωδικός CPV Μον. Μέτρησης Ποσότητα Α.ΜΟΥΡΑΤΙ ΗΣ ΑΒΕΤΕ Τιµή Μον. Προσφο ράς ( ) Συνολική Τιµή Τιµή Μον. Προσφοράς Προσφορ ( ) άς ( ) TOP ELECTRONICS Συνολική Τιµή Προσφοράς ( ) Σ.& Β. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. Τιµή Μονάδας Προσφοράς ( ) Συνολική Τιµή Προσφοράς ( ) 1 Λυχνία ατµών νατρίου ισχύος 250 W τεµ , ,00 3, ,00 7, , Λυχνία ατµών νατρίου ισχύος 150 W τεµ , ,00 3, ,00 6, ,00 Λυχνία ατµών υδραργύρου ισχύος 125 W τεµ ,80 540,00 2,00 600,00 1,85 555,00 Λυχνία ατµών υδραργύρου ισχύος 250 W τεµ , ,00 6, ,00 3, ,00 5 Λάµπα PL 26 W / 220 V τεµ ,80 180,00 1,67 167,00 2,00 200, Λάµπα για φανάρια διάβασης κωδ τεµ. 20 3,25 65,00 2,50 50,00 2,00 40,00 Λάµπα για φανάρια διάβασης κωδ τεµ. 20 3,25 65,00 2,50 50,00 2,00 40,00 8 Λάµπα οικονοµίας 55W E τεµ ,00 360,00 8,19 245,70 9,00 270, Αυτόµατη ασφάλεια ράγας 10 Α τεµ. 20 2,30 46,00 2,00 40,00 2,20 44,00 Αυτόµατη ασφάλεια ράγας 25 Α τεµ. 50 2,30 115,00 2,00 100,00 2,20 110,00 Αυτόµατη ασφάλεια ράγας 16 Α τεµ. 30 2,30 69,00 2,00 60,00 2,20 66,00 Αυτόµατη ασφάλεια ράγας 20 Α τεµ. 50 2,30 115,00 2,00 100,00 2,20 110,00 Αυτόµατη ασφάλεια ράγας 3 Χ 25 Α τεµ. 10 9,00 90,00 5,69 56,90 7,00 70,00 Αυτόµατη ασφάλεια ράγας 3 Χ 35 Α τεµ. 10 9,00 90,00 6,05 60,50 7,00 70,00 Αυτόµατη ασφάλεια ράγας 3 Χ 16 Α τεµ. 10 9,00 90,00 5,69 56,90 7,00 70,00 Αυτόµατη ασφάλεια ράγας 3 Χ 20 Α τεµ. 50 9,00 450,00 5,69 284,50 7,00 350,00 17 Φις σούκο θηλυκό τεµ. 50 1,20 60,00 1,28 64,00 0,90 45,00 18 Φις σούκο αρσενικό τεµ. 50 1,00 50,00 0,95 47,50 0,90 45,00 19 Ντουϊ διασπόµενο Ε27,125 W τεµ. 30 2,80 84,00 0,35 10,50 2,00 60,00 20 Φυσίγγια νεοζέτ 16 Α τεµ. 30 0,20 6,00 0,228 6,84 0,70 21,00 21 Γυάλινη ασφάλεια 10 Α τεµ ,08 40,00 0,048 24,00 0,05 25,00 22 Γυάλινη ασφάλεια 8 Α τεµ ,08 40,00 0,061 30,50 0,05 25,00 23 Σωλήνα σπιράλ Φ 21 ελαφρού τύπου µέτρα 50 0,25 12,50 0,28 14,00 0,40 20,00 24 Στάρτερ 4 έως 65 W τεµ ,25 125,00 0,31 155,00 0,20 100,00 13

14 25 Στάρτερ 4 έως 80 W τεµ ,25 25,00 0,31 31,00 0,20 20,00 26 Στάρτερ FS τεµ. 50 0,26 13,00 0,31 15,50 0,20 10,00 27 Στάρτερ FS τεµ. 50 1,00 50,00 2,00 100,00 0,20 10,00 28 Στάρτερ τεµ ,00 300,00 2,00 600,00 3,00 900,00 29 Πλαστικό κουτί στεγανό 380X300X120mm τεµ ,05 200,50 24,00 240,00 20,00 200,00 30 Πρίζα σούκο εξωτερική τεµ. 15 3,50 52,50 2,11 31,65 2,00 30,00 31 Ασφάλεια νεοζέτ 80 Α τεµ. 10 2,50 25,00 2,90 29,00 2,00 20, Πολύπριζα 5 θέσεων διασπώµενο τεµ. 50 5,20 260,00 5,00 250,00 10,00 500,00 Πολύπριζα 5 θέσεων µε διακόπτης on - off (προέκταση >1 m) τεµ. 50 3,95 197,50 4,14 207,00 4,00 200,00 Λινάστρες (linestra) φθορίου 60 W, µε ένα ντουί, 0,60 m (230 V / S14d) τεµ ,20 420,00 4,80 480,00 5,50 550,00 35 ιακόπτες ράγας 2Χ25 Α τεµ. 30 2,95 88,50 5,63 168,90 5,00 150,00 36 ιακόπτες ράγας 2Χ20 Α τεµ. 10 2,87 28,70 5,63 56,30 6,00 60,00 37 Πολύπριζα τεµ. 20 3,95 79,00 3,00 60,00 5,00 100,00 38 Κολώνα 3 µέτρων για φωτιστικό κορυφής τεµ , ,00 111, ,00 140, ,00 39 Ρελέ θέρµανσης 4 Χ 24 Α τεµ ,00 130,00 10,71 107,10 24,00 240,00 40 Χρονοδιακόπτης ράγας µε αυτονοµία (όχι µπαταρίας) τεµ ,00 500,00 8,75 175,00 20,00 400,00 41 Φωτιστικό κορυφής τεµ ,00 900,00 42,00 840,00 14,80 296, Κολώνα 9 µ πολυγωνική για διπλό φωτιστικό τεµ , ,00 336, ,00 320, ,00 Καπάκια για διπλό φωτιστικό φθορίου 1,20 m τεµ ,25 562,50 12,00 600,00 3,00 150,00 Καλώδιο 1,5 µονόκλωνο κίτρινο µέτρα 100 0,12 12,00 0,16 16,00 0,15 15,00 Καλώδιο 1,5 µονόκλωνο µαύρο µέτρα 100 0,12 12,00 0,16 16,00 0,15 15,00 Καλώδιο 1,5 µονόκλωνο κόκκινο µέτρα 100 0,12 12,00 0,16 16,00 0,15 15,00 47 Καλώδιο 1,5 µονόκλωνο µπλε µέτρα 100 0,12 12,00 0,16 16,00 0,15 15,00 48 Καλώδιο σίλικο µονής διατοµής 1,5 cm µέτρα 100 0,28 28,00 0,259 25,90 1,10 110,00 49 Καλώδιο 3Χ1,5 εύκαµπτο NYM µέτρα 200 0,404 80,80 0,434 86,80 0,40 80,00 50 Καλώδιο 3Χ2,5 εύκαµπτο NYM µέτρα 200 0,62 124,00 0, ,40 0,70 140,00 51 Τσέρκι µεγάλο κουλούρα 1 3,00 3,00 2,356 2,36 4,00 4,00 52 Τσέρκι µικρό κουλούρα 1 2,00 2,00 1,68 1,68 4,00 4,00 53 Κολώνα 9 µ στρογγυλή για διπλό φωτιστικό τεµ , ,00 336, ,00 340, ,00 54 Μετασχηµατιστής για λάµπες φθορισµού 1Χ40W ή 2Χ20 W τεµ. 20 2,50 50,00 2,025 40,50 1,70 34,00 55 Μετασχηµατιστής νατρίου 250 W για φωτιστικά ατµών νατρίου τεµ ,00 640,00 12, ,00 12,00 480, Μετασχηµατιστής για προβολείς HQI ισχύος 400 W τεµ ,00 750,00 14,25 712,50 12,00 600,00 Μετασχηµατιστής 400 W Ιωδίνης (metal halide) τεµ ,00 150,00 13,75 137,50 13,00 130,00 14

15 Μετασχηµατιστής 150 W Ιωδίνης (metal halide) τεµ ,00 600,00 11,25 562,50 8,50 425,00 Μετασχηµατιστής 250 W υδραργύρου τεµ ,00 390,00 8,25 247,50 9,50 285,00 Ηλεκτρονικός µετασχηµατιστής (για HQI 150 W / GX-12 κάλυκα) τεµ ,40 114,00 35, ,07 12,00 120,00 61 Εκκινητής για HQI (150 W) τεµ. 50 3,50 175,00 2,44 122,00 3,00 150,00 62 Εκκινητής 400 W τεµ. 50 3,50 175,00 3,00 150,00 3,00 150,00 63 Ατσαλίνα 10 µ, µε δυνατότητα ένωσης τεµ. 3 7,00 21,00 3,375 10,13 6,00 18,00 64 Ακροκιβώτιο διπλό τεµ ,00 400,00 12,50 250,00 11,00 220,00 65 Καλώδιο 3Χ1,5 εύκαµπτο NYY µέτρα 300 0,42 126,00 0, ,60 0,48 144,00 66 Καλώδιο 3Χ2,5 εύκαµπτο NYY µέτρα 300 0,63 189,00 0, ,80 0,74 222,00 67 Πλαστικό κουτί διακλάδωσης 100X100Χ50mm τεµ. 30 2,70 81,00 1,197 35,91 2,50 75,00 Σύνολο , , ,00 Φ. Π. Α. 23 % 9043, , ,29 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,29 Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η επιτροπή προτείνει, η προµήθεια να γίνει από την προµηθεύτρια εταιρεία «TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε.» της οποίας η προσφορά αξίας ,02 συµπεριλαµβανοµένου του Φ. Π. Α (µετά από επανυπολογισµό) ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης της παρούσας προµήθειας.» Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω Η Οικονοµική Επιτροπή Αποφασίζει Οµόφωνα 1. έχεται να συζητηθεί το θέµα κατ επείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 6 του Ν. 3852/ Εγκρίνει τα εισηγητικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού που αφορά την «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του ηµοτικού Φωτισµού και την αποκατάσταση βλαβών σε κοινοχρήστους χώρους» και αναθέτει στην εταιρεία «TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε.» της οποίας η προσφορά αξίας ,02 συµπεριλαµβανοµένου του Φ. Π. Α (µετά από επανυπολογισµό) ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης της παρούσας προµήθειας. 3. Εξουσιοδοτεί τον κο ήµαρχο για την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού. 15

16 Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη Ο ήµαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε. Τα Μέλη Κανελλόπουλος Γ., Γκιώνης Ι., Κουµαραδιός Γ., Αλεβίζου Α., Βοµπιράκη Ν. ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 16

46 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

46 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.03 13:08:10 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 27.11.2014

Διαβάστε περισσότερα

14 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

14 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 20947/08-05-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 02-05-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 72112/24.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 72112/24.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 72112/24.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 53 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 23.12.2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

32 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

32 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 05.08.2015 1 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 36762/06.08.2015 32 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

4 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

4 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:6520/11-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 10-02-2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» καθώς και το φάκελο της προμήθειας, που έχουν ως

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» καθώς και το φάκελο της προμήθειας, που έχουν ως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 25.06.2015 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30149/26.06.2015 23 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 49457/04-10-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 30η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 29-09-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 49457/04-10-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 30η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 29-09-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 49457/04-10-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 30η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 29-09-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002748482 2015-05-05

15PROC002748482 2015-05-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 4/5/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 10292 Τµήµα Προµηθειών Ταχ. /νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 190 05 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:57335/10.10.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 09.10.2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

18 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

18 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 32217/28-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 18 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 27-05-2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 226/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού για την Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. περιόδου 2013».

Θέμα: «Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού για την Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. περιόδου 2013». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου ΑΠΟΦΑΣΗ - 07 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Αρ. πρωτοκ.: 7655 / 05-03-2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙΗΥ469Β7Θ-5Μ8 Α ΑΜ:

Α Α: ΒΙΗΥ469Β7Θ-5Μ8 Α ΑΜ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΗΥ469Β7Θ-5Μ8 Α ΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδιος:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 6103/03-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 6103/03-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 6103/03-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 30-01-2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002538533 2015-01-23

15PROC002538533 2015-01-23 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ: ΣΗΤΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003090300 2015-09-25

15PROC003090300 2015-09-25 15PROC003090300 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. πρωτ. : 25840/ 25-9-2015 ΕΡΓΟ : Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 65786/14.11.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 65786/14.11.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 65786/14.11.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 42 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 13.11.2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: 310 Από το πρακτικό 13 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 310 Από το πρακτικό 13 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6776/28-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 310 Από το πρακτικό 13 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τη έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 334/2013

Αριθμός Απόφασης : 334/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 22-2013, τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου - Νέστορος Αριθμός Απόφασης : 334/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί

Διαβάστε περισσότερα

για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Γ.Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ & ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ )

για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Γ.Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ & ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 1658 / 19-02-2015 για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ CPV : 34928480-6 «οχεία και κάδοι Απορριµµάτων»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ CPV : 34928480-6 «οχεία και κάδοι Απορριµµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ 14/8 /2015 Αρίθµ. Πρωτ.: 4424 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ CPV : 34928480-6 «οχεία και κάδοι Απορριµµάτων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ. Β. Την υπ αριθµό 124/2015 απόφαση του.σ. Θερµαϊκού µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ. Β. Την υπ αριθµό 124/2015 απόφαση του.σ. Θερµαϊκού µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση:μεγ.αλεξάνδρου 2, Περαία Πληροφορίες: Γκατζογιάννης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 4 /6/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 52677 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 4 /6/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 52677 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 4 /6/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 52677 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μίσθωση χηµικών τουαλετών για τις

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα