Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού"

Transcript

1 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso H Használati utasitás Instrucciones RO Instrucμiuni de folosire Bedieningshandleiding GR Οδηγίες χειρισϝού Manual de instruções RUS Инструкция по обслуживанию Bruksanvisning LV Naudojimo instrukcija Käyttöohje EST Kasutusjuhend Betjeningsvejledning LT Lieto anas instrukcija Bruksanvisning J Kullanma k lavuzu KOR Návod k použití CHN Návod na obsluhu

2 A b 5a

3 GR Οδηγίες χρήσης Το περιστροφικό λέιζερ LA-HR της STABILA είναι ένα απλού χειρισϝού περιστροφικό λέιζερ για οριζόντιο αλφάδιασϝα και κατακόρυφη Ϝέτρηση Ϝ ένα στεγανό περίβληϝα (IP 65). Το εργαλείο είναι αυτοαλφαδιαζόϝενο στην περιοχή του ± 5. Η ακτίνα λέιζερ Ϝπορεί Ϝε τη βοήθεια ενός δέκτη να καταγραφεί Ϝέχρι Ϝια απόσταση των περίπου 150 Ϝ., ακόϝα και όταν Ϝε γυϝνό Ϝάτι δεν είναι πλέον ορατή. ΠροσπαθήσαϜε να σας εξηγήσουϝε τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής κατά το δυνατόν απλά και κατανοητά. Εάν παρόλα αυτά έχετε ερωτήσεις, για τις οποίες δεν έχετε βρει την κατάλληλη απάντηση, η γραϝϝή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, κάτω από τον ακόλουθο τηλεφωνικό αριθϝό, βρίσκεται ανά πάσα στιγϝή στη διάθεσή σας: 0049 / 6 46 / 09-0 A Στοιχεία εργαλείου ΠεντάπρισϜα διαχωρισϝού ακτίνας SP (1) SP1: ΆνοιγϜα εξόδου κάθετη ακτίνα (2) SP2: ΆνοιγϜα εξόδου για περιστροφική ακτίνα () Διακόπτης : on/off (4) Διακόπτης επιλογής: Συνεχής επαναρύθϝιση on/off LED για ένδειξη: (5a) LED κόκκινη : Τάση Ϝπαταρίας και υπερθέρϝανση (5b) LED πράσινη: Λειτουργία ON ή ΕΤΟΙΜΟ / ΕΝΤΑΞΕΙ (6) Προστασία κρούσης (7) Καπάκι θήκης Ϝπαταρίας (8) ΣπείρωϜα σύνδεσης τρίποδου 5/8 (9) σηϝάνσεις για λειτουργία λέιζερ κατακόρυφης Ϝέτρησης (10) ΠερίβληϜα: Προστατεύεται από ψεκασϝό νερού και σκόνες σύϝφωνα Ϝε το IP 65 Μην βυθίζετε το λέιζερ στο νερό! ΠρόγραϜϜα ανακύκλωσης για τους πελάτες Ϝας από τις χώρες της ΕΕ: Η STABILA προσφέρει σύϝφωνα Ϝε τους κανονισϝούς της WEEE ένα πρόγραϝϝα απορριϝϝατικής διαχείρισης ηλεκτρονικών προϊόντων Ϝετά το τέλος της διάρκειας χρήσης τους. Περισσότερες πληροφορίες λαϝβάνετε στη διεύθυνση / Recycling ή στο: 0049 / 646 /

4 Υπόδειξη: Σε εργαλεία λέιζερ της κατηγορίας 2 το Ϝάτι προστατεύεται από το τυχαίο, σύντοϝο κοίταγϝα στην ακτίνα λέιζερ Ϝε το αντανακλαστικό κλείσιϝο των βλεφαρίδων και /ή την αντίδραση αποστροφής. Τα εργαλεία επιτρέπεται γι' αυτό να χρησιϝοποιούνται χωρίς πρόσθετα προστατευτικά Ϝέτρα. Παρόλα αυτά οφείλετε να αποφεύγετε το κοίταγϝα στην ακτίνα EN : 0 10 Μην αφήνετε να περιέλθει το εργαλείο σε παιδικά χέρια! Τα γυαλιά που προϝηθεύονται Ϝαζί Ϝε αυτά τα εργαλεία λέιζερ δεν είναι προστατευτικά γυαλιά. Αυτά χρησιϝεύουν για την καλύτερη ορατότητα της φωτεινής ακτίνας λέιζερ. Κύριες εφαρϝογές: ΑλφάδιασϜα Τοποθετείτε το εργαλείο επάνω σε Ϝια σταθερή επιφάνεια ή επάνω σε ένα τρίποδο. Υπόδειξη: Είναι σκόπιϝο, να τοποθετήσετε το περιστροφικό λέιζερ περίπου στην ίδια απόσταση προς τα Ϝελλοντικά σηϝεία Ϝέτρησης. Το περιστροφικό λέιζερ ενεργοποιείται Ϝε το πάτηϝα του διακόπτη (). Το εργαλείο αρχίζει Ϝε το αυτόϝατο αλφάδιασϝα. Όταν έχει ολοκληρωθεί το αλφάδιασϝα, αρχίζει το λέιζερ να περιστρέφεται. Ανάλογα Ϝε τη φωτεινότητα περιβάλλοντος Ϝπορεί να χρησιϝοποιηθεί η ορατή ακτίνα λέιζερ άϝεσα για το ϜαρκάρισϜα ή η ακτίνα λέιζερ Ϝπορεί να καταγραφεί Ϝε το Να προσέχετε, ότι Ϝαρκάρεται πάντα το κέντρο του σηϝείου λέιζερ! Είδη λειτουργίας : Έναρξη λειτουργίας - αυτόϝατη λειτουργία Ϝε λειτουργία Tilt Για λόγους ασφαλείας Ϝετά την ενεργοποίηση το περιστροφικό λέιζερ οδηγείται πάντα πρώτα σε αυτό το είδος λειτουργίας! Με το σύντοϝο άγγιγϝα του πλήκτρου ενεργοποιείται η συσκευή. ΑϜέσως εκκινεί το αυτόϝατο αλφάδιασϝα. Η πράσινη λυχνία LED (5b) φωτίζει, η λυχνία LED (4) αναβοσβήνει. Το πεντάπρισϝα διαχωρισϝού ακτίνας αρχίζει να περιστρέφεται, η ακτίνα λέιζερ φωτίζει. Μετά το αυτόϝατο αλφάδιασϝα Ϝένουν περ. 0 δευτερόλεπτα, για να φέρετε το εργαλείο λέιζερ στην επιθυϝητή θέση, π. χ. να Ϝετατοπιστεί το ύψος, να ρυθϝιστεί επάνω σε ένα τρίποδο κτλ.. Κατά τη διάρκεια αυτού το χρονικού διαστήϝατος επαναρυθϝίζονται Ϝικρότερες αποκλίσεις προς την οριζόντια θέση. Στη συνέχεια το εργαλείο λέιζερ οδηγείται στην ελεγχόϝενη αυτόϝατη λειτουργία, η λυχνία LED (4) σβήνει

5 4 4 Λειτουργία Tilt: Μικροί κραδασϝοί / δονήσεις εξισορροπούνται Ϝόνο Ϝέχρι Ϝια ορισϝένη οριακή τιϝή. Εάν αυτές οι επιδράσεις είναι Ϝεγαλύτερες, ενεργοποιείται η λειτουργία Tilt. Η περιστροφή σταϝατά. Η ακτίνα λέιζερ διακόπτεται, η λυχνία LED (4) αναβοσβήνει. Η συσκευή λέιζερ πρέπει να απενεργοποιηθεί Ϝε το πλήκτρο () και στη συνέχεια να ενεργοποιηθεί πάλι. Επιδράσεις και διαταραχές, οι οποίες Ϝπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγή την ακριβή ευθυγράϝϝιση και ρύθϝιση γίνονται Ϝε τον τρόπο αυτό αντιληπτές. Η λειτουργία Tilt απαιτεί σε περίπτωση διαταραχών έναν έλεγχο και νέα ρύθϝιση του λέιζερ στην επιθυϝητή θέση. ΑυτόϜατη λειτουργία Ϝε πρόσθετο αλφάδιασϝα Σε Ϝερικές συνθήκες εργασίας (π. χ. ισχυρές δονήσεις του υποβάθρου) είναι σκόπιϝο το περιστροφικό λέιζερ να αλφαδιάζει εκ νέου αυτόϝατα σε περίπτωση αποκλίσεων. Μετά την ενεργοποίηση Ϝε το πλήκτρο () οδηγείται Ϝε το πάτηϝα του πλήκτρου (4) σε αυτό το είδος λειτουργίας. Η λυχνία LED (4) απεικονίζει Ϝε το συνεχές φως αυτό το είδος λειτουργίας. Μικρότερες αποκλίσεις από το οριζόντιο επίπεδο ( από Ϝικρές δονήσεις) επαναρυθϝίζονται αυτόϝατα. Όταν οι διαταραχές αυτές είναι Ϝεγαλύτερες, σταϝατά η περιστροφή, η ακτίνα λέιζερ αναβοσβήνει, το εργαλείο λέιζερ αλφαδιάζει εκ νέου. Όταν έχει ολοκληρωθεί το πρόσθετο αλφάδιασϝα, αρχίζει να περιστρέφεται εκ νέου το πεντάπρισϝα ακτίνας διαχωρισϝού. Λειτουργία ως λέιζερ κατακόρυφης Ϝέτρησης Για να Ϝεταφέρετε ένα σηϝείο από Ϝια τοϝή δαπέδου στην οροφή, Ϝπορεί το εργαλείο λέιζερ Ϝε τις 4 σηϝάνσεις (9) στο στοιχείο βάσης να ευθυγραϝϝιστεί ακριβώς σε ένα σταυρό ϜαρκαρίσϜατος. Το σηϝείο τοϝής του σταυρού ϜαρκαρίσϜατος αντιστοιχεί στην κάθετο έξοδο λέιζερ SP1. Ένα σωστό αποτέλεσϝα Ϝπορεί να επιτευχθεί Ϝόνο στην αυτόϝατη λειτουργία επάνω σε ένα επίπεδο υπόστρωϝα! Έλεγχος της διακρίβωσης Το περιστροφικό λέιζερ LAR-200 έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για χρήση σε εργοτάξια και έχει παραδοθεί από το εργοστάσιό Ϝας σε άψογη ρυθϝισϝένη κατάσταση. Όπως και σε κάθε εργαλείο ακριβείας πρέπει να ελέγχεται όϝως η διακρίβωση του σε τακτικά χρονικά διαστήϝατα. Πριν από κάθε νέα έναρξη εργασιών, ιδιαίτερα εάν η συσκευή έχει υποστεί δυνατές δονήσεις, οφείλει να εκτελεστεί ένας έλεγχος. 118

6 Οριζόντιος έλεγχος 1. Τοποθετείτε το περιστροφικό λέιζερ σε Ϝια απόσταση των 5 ή 10 Ϝ. από έναν τοίχο επάνω σε Ϝια λεία επιφάνεια ή το συναρϝολογείτε επάνω σε ένα τρίποδο Ϝε την Ϝπροστινή πλευρά προς τον τοίχο. 2.. Ενεργοποιείτε το εργαλείο λέιζερ (πλήκτρο ) και περιϝένετε, Ϝέχρι το εργαλείο να έχει αλφαδιάσει αυτόϝατα. Μαρκάρετε στον τοίχο το εϝφανές κέντρο του σηϝείου λέιζερ - Ϝέτρηση 1 (σηϝείο 1). Επειδή η διάϝετρος της ακτίνας εξαρτάται από την απόσταση, πρέπει για το ϜαρκάρισϜα να χρησιϝοποιείται πάντα το κέντρο του σηϝείου λέιζερ!! Στρέφετε ολόκληρο το εργαλείο λέιζερ κατά 90, χωρίς να αλλάξετε το ύψος του λέιζερ (δηλαδή το τρίποδο δεν επιτρέπεται να αλλάξει). Αφήνετε το εργαλείο να αλφαδιάσει πάλι αυτόϝατα. Μαρκάρετε το εϝφανές κέντρο του σηϝείου λέιζερ στον τοίχο (σηϝείο 2) ΕπαναλαϜβάνετε τα βήϝατα 4. και 5. δυο φορές, για να λάβετε τα σηϝεία και 4. Όταν οι διαφορές των 4 σηϝείων ελέγχου είναι Ϝικρότερες από 1 χλστ. στα 5 Ϝ. απόσταση ή 2 χλστ. στα 10 Ϝ. απόσταση, τότε τηρείται η επιτρεπόϝενη ανοχή των ± 0,1 χλστ./ϝ.. Εδώ αντιστοιχούν τα σηϝεία 1 και στον y-άξονα του εργαλείου και τα σηϝεία 2 και 4 στο x-άξονα του εργαλείου. 119

7 Αλλαγή Ϝπαταριών Σπρώχνετε το περίβληϝα λέιζερ προς τα επάνω ( -> ΕνσωϜατωϜένη ρύθϝιση ύψους ). Λύνετε (ανοίγετε) την ασφάλιση από το καπάκι της θήκης Ϝπαταρίας (7), αφαιρείτε το καπάκι και αφαιρείτε τις Ϝπαταρίας. Τοποθετείτε νέες Ϝπαταρίες σύϝφωνα Ϝε τις ενδείξεις στη θήκη Ϝπαταριών. ΧρησιϜοποιείτε Ϝόνο 1,5 V Mono, D, LR20 7 Υπόδειξη: Σε περίπτωση Ϝη χρήσης για Ϝεγαλύτερο χρονικό διάστηϝα αφαιρείται τη Ϝπαταρία.! Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας και ϜηνύϜατα σφάλϝατος από φωτεινές διόδους Φωτεινή δίοδος φωτίζει πράσινη Φωτεινή δίοδος φωτίζει πράσινη + λέιζερ αναβοσβήνει Φωτεινή δίοδος αναβοσβήνει πράσινη + λέιζερ αναβοσβήνει Φωτεινή δίοδος φωτίζει κόκκινη Φωτεινή δίοδος φωτίζει κόκκινη + λέιζερ αναβοσβήνει Φωτεινή δίοδος αναβοσβήνει κόκκινη + λέιζερ αναβοσβήνει -> λέιζερ βρίσκεται σε λειτουργία -> Το λέιζερ αλφαδιάζεται αυτόϝατα -> Εργαλείο στέκεται πολύ λοξά + είναι εκτός της περιοχής αυτοαλφαδιάσϝατος + το λέιζερ δεν Ϝπορεί να αλφαδιαστεί αυτόϝατα -> λέιζερ βρίσκεται σε λειτουργία -> Η τάση της Ϝπαταρίας έχει πέσει πολύ -> Πολύ σύντοϝα πρέπει να γίνει αλλαγή στη Ϝπαταρία -> Το λέιζερ αλφαδιάζεται αυτόϝατα -> Η τάση της Ϝπαταρίας έχει πέσει πολύ -> Πολύ σύντοϝα πρέπει να γίνει αλλαγή στη Ϝπαταρία -> Η τάση της Ϝπαταρίας έχει πέσει πολύ -> Εργαλείο στέκεται πολύ λοξά + είναι εκτός της περιοχής αυτοαλφαδιάσϝατος + το λέιζερ δεν Ϝπορεί να αλφαδιαστεί αυτόϝατα 120

8 Φροντίδα και συντήρηση ΒρόϜικοι φακοί στην έξοδο της ακτίνας λέιζερ επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα της ακτίνας. Ο καθαρισϝός εκτελείται Ϝε ένα Ϝαλακό πανί, εάν είναι απαραίτητο Ϝε καθαριστικό τζαϝιών. Καθαρίζετε το εργαλείο λέιζερ Ϝε υγρό πανί. Μην ψεκάζετε ή Ϝη βυθίζετε το εργαλείο σε νερό! Μη χρησιϝοποιείτε διαλυτικά ή αραιωτικά Ϝέσα! Το περιστροφικό λέιζερ LAR-200 πρέπει όπως και κάθε οπτικό εργαλείο ακριβείας να Ϝεταχειρίζεται Ϝε προσοχή και φροντίδα. Τεχνικά χαρακτηριστικά Τύπος λέιζερ: Ισχύς εξόδου: Περιοχή αυτοαλφαδιάσϝατος: Ακρίβεια αλφαδιάσϝατος: Μπαταρίες: Διάρκεια Ϝπαταριών: ΔιάστηϜα θερϝοκρασίας λειτουργίας: ΔιάστηϜα θερϝοκρασίας αποθήκευσης: Κόκκινο λέιζερ διόδου, Ϝήκος κύϝατος 650 nm < 1 mw, κατηγορία λέιζερ 2 σύϝφωνα EN :0-10 ca. ± 5 ± 0,1 mm/m 2 x 1,5 V Mono αλκαλικές, Ϝέγεθος D, LR20 περ. 120 ώρες -10 C Ϝέχρι +60 C -20 C Ϝέχρι +70 C ΕπιφυλασσόϜεθα για τεχνικές αλλαγές. Όροι εγγύησης Η εταιρία STABILA αναλαϝβάνει την εγγύηση για ελαττώϝατα και σφάλϝατα διαβεβαιωϝένων ιδιοτήτων του εργαλείου από σφάλϝατα στο υλικό ή την κατασκευή για ένα χρονικό διάστηϝα 24 Ϝηνών από την ηϝεροϝηνία αγοράς. Η αποκατάσταση των ελαττωϝάτων εκτελείται κατά την κρίση της εταιρίας Ϝε επισκευή ή αντικατάσταση του εργαλείου. Η εταιρία STABILA δεν αναλαϝβάνει καϝιά περαιτέρω αξίωση. Σε ελαττώϝατα, τα οποία παρουσιάζονται λόγω ακατάλληλης Ϝεταχείρισης (π. χ. ζηϝιά από πέσιϝο, λειτουργία Ϝε λανθασϝένη τάση / τύπο ρεύϝατος, χρησιϝοποίηση ακατάλληλων πηγών ρεύϝατος) καθώς επίσης και αυθαίρετες Ϝετατροπές στη συσκευή από τον πελάτη ή τρίτους αποκλείεται η ανάληψη ευθύνης από την εταιρία. Επίσης δεν αναλαϝβάνεται καϝιά εγγύηση σε φυσιολογικές φθορές και ασήϝαντα ελαττώϝατα, τα οποία δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του εργαλείου. Πιθανές αξιώσεις εγγύησης παρακαλείσθε να απευθύνετε Ϝαζί Ϝε το συϝπληρωϝένο δελτίο εγγύησης (βλέπε τελευταία σελίδα) και Ϝαζί Ϝε το εργαλείο στο εϝπορικό 121

Laser LAR 120 G. Οδηγίες χειρισμού

Laser LAR 120 G. Οδηγίες χειρισμού Laser LAR 120 G el Οδηγίες χειρισμού A 1 5b 5c 5a 1 2 4a 4b 4c 9 14 12 10 11 7 8 15 6 B C D E F G H 17ft 4ft I s ~ 17ft K L M el Οδηγίες χρήσης Το περιστροφικό λέιζερ LAR 120 G της STABILA είναι ένα απλού

Διαβάστε περισσότερα

Leica LINO L2. Self leveling alignment tool

Leica LINO L2. Self leveling alignment tool Leica LO L2 elf leveling alignment tool 3 6 7 5 8 4 9 2 1 1.5 m Οδηγίες χρήσης Έκδοση 757665 Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του LO της Leica. Στο τέλος των οδηγιών χρήσης θα βρείτε τις υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα ελιγμού RH 1. Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 6. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Σύστημα ελιγμού RH 1. Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 6. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 6 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Υποδείξεις ασφαλείας Πριν από την πρώτη χρήση του συστήματος ελιγμού εξασκηθείτε σε ανοιχτό χώρο, ώστε να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO D5 The original laser distance meter

Leica DISTO D5 The original laser distance meter Leica DTO D5 The original laser distance meter 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 1 3 4 1 2 3 8 5 7 4 7 6 6 5 Leica DTO D5 Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του DTO D5 της Leica. Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα ελιγμού RH 1. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 7. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Σύστημα ελιγμού RH 1. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 7. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 7 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Υποδείξεις ασφαλείας Πριν από την πρώτη χρήση του συστήματος ελιγμού εξασκηθείτε σε ανοιχτό χώρο,ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.2 Ελληνικά Πίνακας περιεχοµένων Πληκτρολόγιο... 2 Οθόνη... 2 Χειρισµός... 3 Πληροφορίες χρήστη... 6 Υποδείξεις για την ασφάλεια... 7 Τεχν. χαρακτηριστικά... 12 Κωδικοί µηνυµάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO TM D3. The original laser distance meter

Leica DISTO TM D3. The original laser distance meter TM Leica DITO TM D3 The original laser distance meter Leica DITO D3 1 2 4 6 8 11 3 5 7 9 10 1 2 4 3 5 6 7,8,9 a b b 10 11 12 13 14 15 16,17,18 19 20 TIMER? a max b min MENU UNIT REET IPOD BEEP ONOFF 21

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση στη συσκευή. Για την ασφάλειά σας

Σήμανση στη συσκευή. Για την ασφάλειά σας ALC 2 F Σήμανση στη συσκευή Προσοχή! Ακτινοβολία λέιζερ. Μην κυττάζετε στην ακτίνα. Μέγιστη απόδοση εξόδου < 1 mw, Μήκος κύματος 630 650 nm, Προϊόν της κατηγορίας λέιζερ 2 (βάσει DIN EN 60825-1:2001-11)

Διαβάστε περισσότερα

iq 50 ΣΥΣΚΕΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ W072210050 02/15

iq 50 ΣΥΣΚΕΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ W072210050 02/15 iq 50 ΣΥΣΚΕΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ W070050 0/5 Originalbetriebsanleitung Translation of the original operating instructions Traduzione delle istruzioni di funzionamento originali Traduction des

Διαβάστε περισσότερα

7081 976-00. Gebrauchsanweisung. Operating instructions. Gebruiksaanwijzing. Mode d emploi. Istruzione d uso. Instrucciones de manejo

7081 976-00. Gebrauchsanweisung. Operating instructions. Gebruiksaanwijzing. Mode d emploi. Istruzione d uso. Instrucciones de manejo Gebrauchsanweisung Kühl-Gefrierkombination Operating instructions combined refrigerator-freezer Gebruiksaanwijzing koel-vriescombinatie Mode d emploi combinés réfrigérateur-congélateur Istruzione d uso

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. για αυτόματες συρόμενες πόρτες με μηχανισμό κίνησης

Οδηγίες λειτουργίας. για αυτόματες συρόμενες πόρτες με μηχανισμό κίνησης T-1321 gr 13.3.12 Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας Οδηγίες λειτουργίας για αυτόματες συρόμενες πόρτες με μηχανισμό κίνησης imotion 2202 Sliding Door Drive imotion 2301 / 2301.IP65 Sliding Door

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO DXT The original laser distance meter

Leica DISTO DXT The original laser distance meter Leica DITO DXT The original laser distance meter Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του DITO DXT της Leica. Πριν θέσετε το προϊόν σε λειτουργία για πρώτη φορά, διαβάστε πολύ καλά τις υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Άνεση εν κινήσει Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 1 Θερμάστρα υγραερίου Trumatic S 2 Τροφοδοσία αέρα καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Saphir comfort IR. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Saphir comfort IR. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Saphir comfort IR Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Εικόνα 2 Εικόνα 1 Παράδειγμα τοποθέτησης 1 Σύστημα κλιματισμού Saphir comfort IR 2α Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination Operating instructions for fridge-freezer combination Consignes d'utilisation pour combiné réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing voor koel-vries-combinatie

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 D Einbau- und Betriebsanleitung NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften US Installation and operating instructions GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic S 3002 P S 3002 S 5002

Trumatic S 3002 P S 3002 S 5002 Trumatic S 3002 P S 3002 S 5002 Οδηγίες χρσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! 30050-94500 G 06 05/2005 E 04 05/2005 Fo. G. Bournas G. Efthimiou O.E. P. Ralli 36 & Ag. Annis Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας Διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic E 2400 από 07 / 2010. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 9. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Trumatic E 2400 από 07 / 2010. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 9. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Trumatic E 2400 από 07 / 2010 Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 9 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Παράδειγμα τοποθέτησης 1 Χειριστήριο (κατ επιλογή) 2 Χρονοδιακόπτης (εξάρτημα)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης 22/08 7082672-01 CN(es)... 6 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Πεδίο εφαρμογής της συσκευής... 2 1.2 Συμμόρφωση... 2 1.3 Επισκόπηση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 289-4 DA 289-4 EXT Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Trumatic S 2200 / S 2200 P Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Trumatic S 2200 / S 2200 P Θερμάστρα υγραερίου για τροχόσπιτα και άλλα υμουλκούμενα ματα Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 5960 W DA 5990 W DA 5990 W EXT ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Οδηγίες χρήσης g 50469527 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO A2. The original laser distance meter

Leica DISTO A2. The original laser distance meter Leica DISTO A2 The original laser distance meter Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του DISTO της Leica. Στο συνημμένο φυλλάδιο θα βρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας. Πριν θέσετε το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΙΜΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ BALANCE-X-SENSOR. Ιατρική, υγεία και ευεξία. www.soehnle-professional.com

ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΙΜΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ BALANCE-X-SENSOR. Ιατρική, υγεία και ευεξία. www.soehnle-professional.com ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΙΜΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ BALANCE-X-SENSOR Ιατρική, υγεία και ευεξία www.soehnle-professional.com ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικές πληροφορίες σ. 3 Σκοπός χρήσης σ. 3 Εκδόσεις συσκευής σ. 3 Τεχνικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης 22/08 7082670-01 CN(es)... 3 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Πεδίο εφαρμογής της συσκευής... 2 1.2 Συμμόρφωση... 2 1.3 Επισκόπηση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Συντηρητές κρασιών KWT 4154 UG-1 G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où

Διαβάστε περισσότερα

7+( 25,*,1$/ /$6(5 ',67$1&(0(7(5

7+( 25,*,1$/ /$6(5 ',67$1&(0(7(5 Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.0 Ελληνικά Αναπόσπαστο τµήµα αυτών των οδηγιών χρήσης αποτελούν οι υποδείξεις για την ασφάλεια (738266) στο ξεχωριστό φυλλάδιο. Πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης 071212 7082827-00 CT(P)(esf)(sl)30../33... 6 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Επισκόπηση συσκευής και εξοπλισμού... 2 1.2 Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα