Ο Δ Η Γ Ο Σ. για τα μέλη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Δ Η Γ Ο Σ. για τα μέλη"

Transcript

1 Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Β Ο Υ Λ Ι Ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - Ο Δ Η Γ Ο Σ για τα μέλη Ιούνιος 2009 CM\ doc PE

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα I. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ...4 II. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ...4 Α. Νομοθετικές εκθέσεις...5 Β. Νομοθετικές εκθέσεις που εξετάζονται σύμφωνα με την απλοποιημένη διαδικασία...6 Γ. Γνωμοδοτήσεις νομοθετικού περιεχομένου προς άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές (Άρθρο 49 του Κανονισμού)...7 Δ. Διαδικασία του προϋπολογισμού...8 Ε. Συνδεδεμένες επιτροπές (Άρθρο 50 του Κανονισμού)...8 III. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ...9 Α. Νομοθετική πρωτοβουλία (άρθρο 42 του Κανονισμού)...9 Β. Εκθέσεις πρωτοβουλίας ( άρθρο 48 του Κανονισμού)...9 Γ. Μη νομοθετικές εκθέσεις με βάση πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 113 του Κανονισμού)...10 Δ. Γνωμοδοτήσεις μη νομοθετικού περιεχομένου...10 Ε. Τροπολογίες που ψηφίζονται στην επιτροπή...11 IV. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ...11 Α. Ημερήσια διάταξη της ολομέλειας...11 Β. Αναπομπή σε επιτροπή...11 Γ. Διαδικασία στην ολομέλεια χωρίς τροπολογίες και χωρίς συζήτηση (άρθρο 138 του Κανονισμού)...12 V. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ...13 Α. Προφορικές ερωτήσεις με συζήτηση (άρθρο 115 του Κανονισμού)...13 Β. Δημόσιες ακροάσεις και εργαστήρια (άρθρο 193 του Κανονισμού)...13 PE /16 CM\ doc

3 Γ. Ετήσιο νομοθετικό πρόγραμμα Δ. Διαβούλευση με την ΟΚΕ και/ ή την Επιτροπή των Περιφερειών Ε. Αντιπροσωπείες VI. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ VIΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ CM\ doc 3/16 PE

4 I. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 1. Το κυριότερο έργο μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής όπως η Επιτροπή Γεωργίας συνίσταται στην εκπόνηση - εκθέσεων νομοθετικού χαρακτήρα (ή των γνωμοδοτήσεων προς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή) επί των προτάσεων της Επιτροπής προς το Συμβούλιο όποτε απαιτείται η γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (διαβούλευση) - και εκθέσεων πρωτοβουλίας επί επικαίρων θεμάτων ή επί ανακοινώσεων της Επιτροπής. 2. Σύμφωνα με το παράρτημα VIΙ του Κανονισμού, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου είναι αρμόδια για τα θέματα που αφορούν: 1. στη λειτουργία και ανάπτυξη της κοινής γεωργικής πολιτικής, 2. στην ανάπτυξη της υπαίθρου, συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων των καταλλήλων χρηματοδοτικών μέσων, 3. στη νομοθεσία: α) επί θεμάτων κτηνιατρικής και φυτο-υγιεινής, καθώς και διατροφής των ζώων, εφόσον τα μέτρα αυτά δεν έχουν ως στόχο την προστασία έναντι των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία, β) επί θεμάτων εκτροφής και ευζωίας των ζώων, 4. στη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων, 5. στον εφοδιασμό σε γεωργικές πρώτες ύλες, 6. στην κοινοτική υπηρεσία φυτικών ποικιλιών, 7. στη δασοκομία. II. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 3. Στο γεωργικό τομέα, η διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιήθηκε τις περισσότερες φορές βάσει του άρθρου 37.2 της Συνθήκης, έχοντας υπόψη ότι η διαδικασία συναπόφασης δεν θα επεκταθεί στην κοινή αγροτική πολιτική παρά μόνο μετά από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Συνοπτικά, η διαβούλευση αυτή ακολουθεί το εξής σχήμα: - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί πρόταση (κανονισμού, οδηγίας ή απόφασης PE /16 CM\ doc

5 του Συμβουλίου 1 την οποία διαβιβάζει στο Συμβούλιο της Ένωσης. - Το Συμβούλιο διαβουλεύεται εν συνεχεία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάθε φορά που του το επιβάλλει η Συνθήκη, σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής. Προς το σκοπό αυτό, αποστέλλει την πρόταση στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. - Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παραπέμπει την πρόταση της Επιτροπής για εξέταση επί της ουσίας στην αρμόδια επιτροπή και, για γνωμοδότηση, στις λοιπές ενεχόμενες επιτροπές. 4. Αν η Επιτροπή Γεωργίας είναι αρμόδια επί της ουσίας, έχει τις εξής δυνατότητες: α) να εκπονήσει έκθεση και να ορίσει, για το σκοπό αυτό, εισηγητή (άρθρο 45 του Κανονισμού) β) να εφαρμόσει την "απλοποιημένη" διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού. 5. Αν η Επιτροπή Γεωργίας είναι αρμόδια απλώς για γνωμοδότηση (άρθρο 49 του Κανονισμού), τότε εκπονεί γνωμοδότηση προς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή και ορίζει συντάκτη γνωμοδότησης. Μπορεί επίσης να αποφασίσει να μην εκδώσει γνωμοδότηση. 6. Οι εισηγητές, καθώς και οι συντάκτες γνωμοδότησης ορίζονται κατά κανόνα με πρόταση των συντονιστών των πολιτικών ομάδων (βλ. κεφάλαιο V), οι οποίοι αναθέτουν τις εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις επί τη βάσει ενός συστήματος μορίων. Το σύστημα αυτό θεσπίσθηκε προκειμένου να εξασφαλισθεί η δίκαιη κατανομή των εκθέσεων και των γνωμοδοτήσεων, ανάλογα με την αριθμητική δύναμη κάθε ομάδας στην επιτροπή. Α. Νομοθετικές εκθέσεις 7. Μέχρι να τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου θα συνεχίσουν κυρίως να παραπέμπονται οι πράξεις που απαιτούν μια μόνον ανάγνωση (απλή διαβούλευση) (εξαιρούνται συνήθως μόνον τα θέματα που αφορούν την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων). Η διαδικασία απλής διαβούλευσης διεξάγεται κατά τον εξής τρόπο: - Μόλις μία επιτροπή κληθεί να γνωμοδοτήσει σχετικά με πρόταση της Επιτροπής, έχει τη δυνατότητα, βάσει του άρθρου 37 του Κανονισμού, να αμφισβητήσει, αφού ζητήσει τη γνώμη της αρμόδιας για τα νομικά θέματα επιτροπής, την ισχύ και την καταλληλότητα της νομικής βάσης που επέλεξε η Επιτροπή - Όταν ορίζεται ένας εισηγητής, εκπονεί, κατά κανόνα με τη βοήθεια της γραμματείας, σχέδιο έκθεσης (άρθρο 45 του Κανονισμού), το οποίο περιλαμβάνει: 1 Βλ. άρθρο 249 της Συνθήκης ΕΚ - "Ο κανονισμός έχει γενική ισχύ. Είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος - η οδηγία δεσμεύει κάθε κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται, όσον αφορά το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά αφήνει την επιλογή του τύπου και των μέσων στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών - η απόφαση είναι δεσμευτική ως προς όλα τα μέρη της για τους αποδέκτες που ορίζει". CM\ doc 5/16 PE

6 ενδεχόμενα σχέδια τροπολογιών στην πρόταση της Επιτροπής, συνοδευόμενα, εάν χρειάζεται, με συνοπτικές αιτιολογήσεις. Οι εν λόγω, προαιρετικές, αιτιολογήσεις άπτονται της υπευθυνότητας του εισηγητή και δεν υποβάλλονται σε ψηφοφορία (οι αιτιολογήσεις αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 500 χαρακτήρες, άλλως δεν μεταφράζονται) σχέδιο ψηφίσματος νομοθετικού περιεχομένου στο οποίο o εισηγητής οφείλει να περιοριστεί στο να αναφέρει αν το Κοινοβούλιο εγκρίνει, απορρίπτει ή τροποποιεί την πρόταση της Επιτροπής (άρθρο 52.2 του Κανονισμού) ενδεχομένως, αιτιολογική έκθεση η οποία επεξηγεί τη θέση που λαμβάνεται στο ως άνω μέρος 1 (3000 χαρακτήρων το πολύ). Για την έκθεση αυτή, όπως και για τις τροπολογίες, υπεύθυνος είναι ο εισηγητής και δεν τίθεται σε ψηφοφορία. Η έκθεση μπορεί να συνοδεύεται από δημοσιονομικό δελτίο που ορίζει το εύρος των ενδεχομένων δημοσιονομικών επιπτώσεων της έκθεσης και τη συμβατότητα με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι o εισηγητής οφείλει γενικώς να παραδώσει το σχέδιο έκθεσης στη γραμματεία της επιτροπής τρεις εβδομάδες πριν αυτή το εξετάσει, λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίες για τη μετάφραση, την εκτύπωση και τη διανομή του. Οι τελικές εκθέσεις που έχουν εγκριθεί από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές μπορούν να εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της περιόδου συνόδου, εφόσον έχουν ελεγχθεί και κατατεθεί εντός των εξής προθεσμιών: α. ένα μήνα πριν από την αντίστοιχη περίοδο συνόδου εάν πρόκειται για νομοθετικές εκθέσεις πρώτης ανάγνωσης (COD) β. την Παρασκευή της τέταρτης εβδομάδας προ της αντίστοιχης περιόδου συνόδου εάν πρόκειται για νομοθετικές εκθέσεις που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης (CNS) και εκθέσεις πρωτοβουλίας (INI) γ. την Παρασκευή της τρίτης εβδομάδας προ της αντίστοιχης περιόδου συνόδου για όλες τις λοιπές εκθέσεις 1. Β. Νομοθετικές εκθέσεις που εξετάζονται σύμφωνα με την απλοποιημένη διαδικασία 8. Σύμφωνα με το άρθρο 46.1 του Κανονισμού, το Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να εξετάζει τις προτάσεις της Επιτροπής σύμφωνα με την απλοποιημένη διαδικασία, εφόσον οι προτάσεις αυτές δεν απαιτούν εμπεριστατωμένη μελέτη (πρόταση προθεσμιών, μέτρα εφαρμογής υφισταμένων κανονισμών κ.λπ.). 9. Στην περίπτωση αυτή, μετά από μια πρώτη συζήτηση επί νομοθετικής πρότασης, o Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας μπορεί να προτείνει την έγκρισή της χωρίς τροποποίηση. Εάν δεν αντιτεθεί τουλάχιστον το 1/10 των μελών της επιτροπής, ο πρόεδρος της επιτροπής υποβάλλει στην ολομέλεια έκθεση που εγκρίνει την πρόταση. 1 Κώδικας Δεοντολογίας για την Πολυγλωσσία που ενεκρίθη από το Προεδρείο στις PE /16 CM\ doc

7 Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 138 του Κανονισμού (διαδικασία στην ολομέλεια χωρίς τροποποίηση ούτε συζήτηση). 10. Στο ίδιο άρθρο 46, παρ. 2, προβλέπεται ότι "ο Πρόεδρος μπορεί εναλλακτικά να προτείνει την εκ μέρους του ή εκ μέρους του εισηγητή υποβολή μιας σειράς τροπολογιών που αντανακλούν τη συζήτηση στην επιτροπή. Εφόσον η επιτροπή συμφωνεί, οι τροπολογίες αυτές διαβιβάζονται στα μέλη της επιτροπής. Αν, εντός προθεσμίας 21 τουλάχιστον ημερών από τη διαβίβαση, δεν αντιτεθεί τουλάχιστον το ένα δέκατο των μελών της επιτροπής, η έκθεση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από την επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή το σχετικό σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος και οι τροπολογίες υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο χωρίς συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 138, παράγραφος 1, τελευταίο εδάφιο και παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού. 11. Αντίθετα, εάν το 1/10 των μελών αντιτεθεί στην εν λόγω διαδικασία, οι τροπολογίες τίθενται σε ψηφοφορία κατά την επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής (άρθρο 46.3 του Κανονισμού). Στην πράξη πάντως η απλοποιημένη αυτή διαδικασία δεν εφαρμόζεται στα ζητήματα συναπόφασης σε περίπτωση που το Συμβούλιο σκοπεύει να τροποποιήσει την πρόταση της Επιτροπής. Γ. Γνωμοδοτήσεις νομοθετικού περιεχομένου προς άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές (Άρθρο 49 του Κανονισμού) 12. Μια επιτροπή καλείται να γνωμοδοτήσει, στον τομέα αρμοδιοτήτων της, είτε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτοπροσώπως όταν ορίζει την επιτροπή που θα είναι αρμόδια επί της ουσίας, είτε με αίτηση της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής, είτε τέλος όταν μια επιτροπή επιθυμεί να εκδώσει γνωμοδότηση σχετικά με το θέμα που καλείται να εξετάσει η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, οι ενεχόμενες επιτροπές απευθύνονται στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να κληθούν να γνωμοδοτήσουν σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει το άρθρο του Κανονισμού. Η επιτροπή που έχει κληθεί να γνωμοδοτήσει ορίζει συντάκτη γνωμοδότησης. Ο τελευταίος αυτός εκπονεί σχέδιο γνωμοδότησης προς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, το οποίο, στην περίπτωση εγγράφων νομοθετικού χαρακτήρα, συνίσταται μόνο σε προτάσεις τροποποίησης του κειμένου που έχει παραπεμφθεί στην επιτροπή, συνοδευόμενο, εάν τούτο κρίνεται απαραίτητο, από σύντομες αιτιολογήσεις. Οι αιτιολογήσεις γράφονται με ευθύνη του συντάκτη γνωμοδότησης, αλλά η επιτροπή μπορεί επίσης να υποβάλει σύντομη γραπτή αιτιολόγηση για τη γνωμοδότηση στο σύνολό της. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή ορίζει προθεσμία εντός της οποίας η επιτροπή που έχει κληθεί να γνωμοδοτήσει οφείλει να γνωμοδοτήσει ώστε η γνωμοδότηση να μπορεί να ληφθεί υπόψη από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. Αν η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή δε έχει λάβει υπόψη τις τροπολογίες που ενέκρινε η γνωμοδοτική επιτροπή, η τελευταία αυτή δεν έχει τη δυνατότητα να τις υποβάλει εκ νέου στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 49.5 του Κανονισμού). Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω τροπολογίες μπορούν να κατατεθούν εκ νέου μόνο από μία πολιτική ομάδα. ή τουλάχιστον 46 βουλευτές (άρθρο του CM\ doc 7/16 PE

8 Κανονισμού). Δ. Διαδικασία του προϋπολογισμού 13. Η σημαντικότερη γνωμοδότηση που εκπονεί η επιτροπή αφορά το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή Γεωργίας: - υποβάλλει γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών, - προτείνει σχέδια τροπολογιών ή προτάσεις τροποποίησης στο σχέδιο προϋπολογισμού όσον αφορά τον τομέα της γεωργίας. Τα σχέδια τροπολογιών ή οι προτάσεις τροποποίησης εξετάζονται από την Επιτροπή Προϋπολογισμών και στη συνέχεια ψηφίζονται στην ολομέλεια από το Κοινοβούλιο, που μαζί με το Συμβούλιο αποτελούν την Αρμόδια για τον Προϋπολογισμό Αρχή. Τα σχέδια τροπολογιών αφορούν τις μη υποχρεωτικές δαπάνες (ΜΥΔ) για τις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τον τελευταίο λόγο. Οι προτάσεις τροποποίησης αφορούν τις υποχρεωτικές δαπάνες (ΥΔ) για τις οποίες αποφασίζει το Συμβούλιο (βλ. άρθρο 272 της Συνθήκης ΕΚ). Οι δημοσιονομικοί κανόνες περιγράφονται σαφέστερα στο παράρτημα VI του Κανονισμού. Η Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει την κατάργηση της διάκρισης μεταξύ ΜΥΔ και ΥΔ. Ως εκ τούτου, η διαδικασία του Προϋπολογισμού θα ευθυγραμμισθεί περισσότερο με τους κανόνες που διέπουν τη συναπόφαση. Δεδομένου ότι η προϋπολογισμός πρέπει να εγκριθεί από κοινού από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου θα είναι ακόμη σημαντικότερη, αφού οι γεωργικές δαπάνες καλύπτουν σημαντικό τμήμα του προϋπολογισμού. Επίσης, ο ρόλος του συντάκτη γνωμοδότησης της Επιτροπής Γεωργίας θα ενισχυθεί κατά την εξέλιξη της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού. Ε. Συνδεδεμένες επιτροπές (Άρθρο 50 του Κανονισμού) 14. Σε περίπτωση που η Διάσκεψη των προέδρων, στην οποία έχει παραπεμφθεί ένα θέμα αρμοδιότητος, εκτιμά ότι το θέμα εμπίπτει σχεδόν εξίσου στην αρμοδιότητα δύο ή περισσοτέρων επιτροπών ή ότι διάφορες πτυχές του θέματος εμπίπτουν στην αρμοδιότητα δύο ή περισσοτέρων επιτροπών, μπορεί να αποφασίσει να συνδέσει τις επιτροπές αυτές. Τούτο σημαίνει ότι: - το χρονοδιάγραμμα αποφασίζεται από κοινού - ο εισηγητής και οι συντάκτες γνωμοδότησης ενημερώνονται και προσπαθούν να συμφωνήσουν επί των κειμένων καθώς και επί των θέσεων που λαμβάνουν επί των τροπολογιών - ο πρόεδρος, ο εισηγητής και οι συντάκτες γνωμοδότησης προσπαθούν να συντάξουν από κοινού τα τμήματα του κειμένου που εμπίπτουν στις αποκλειστικές ή τις κοινές τους αρμοδιότητες και να συμφωνήσουν επακριβώς για τις λεπτομέρειες της PE /16 CM\ doc

9 συνεργασίας τους - η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή αποδέχεται χωρίς ψηφοφορία τις τροπολογίες μιας συνδεδεμένης επιτροπής όταν αυτές αφορούν ζητήματα τα οποία ο πρόεδρος της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής θεωρεί ότι εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της συνδεδεμένης επιτροπής και δεν έρχονται σε αντίθεση με άλλα στοιχεία της έκθεσης, - σε περίπτωση που η πρόταση αποτελεί αντικείμενο της διαδικασίας συνδιαλλαγής, η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου περιλαμβάνει τον εισηγητή κάθε συνδεδεμένης επιτροπής. (Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. το άρθρο 50 του Κανονισμού) Σε περίπτωση που το ζήτημα είναι μείζονος σημασίας, η Διάσκεψη των προέδρων μπορεί να αποφασίσει ότι πρέπει να εφαρμοσθεί διαδικασία με κοινές συνεδριάσεις των επιτροπών και κοινή ψηφοφορία (άρθρο 51 του Κανονισμού). III. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Α. Νομοθετική πρωτοβουλία (άρθρο 42 του Κανονισμού) 15. Βάσει του άρθρου 192, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να του υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για θέματα που κρίνεται ότι χρειάζεται θέσπιση κοινοτικής πράξης της Ένωσης (νέα πράξη ή τροποποίηση υπάρχουσας πράξης), όταν καμία πρόταση του τύπου αυτού δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα της Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια επιτροπή, μετά από εξουσιοδότηση της Διάσκεψης των Προέδρων, εκπονεί έκθεση πρωτοβουλίας την οποία υποβάλλει για ψήφιση στο Κοινοβούλιο. Το ψήφισμα που περιέχεται στην έκθεση αυτή πρέπει, κατά την τελική ψηφοφορία, να εγκριθεί κατά πλειοψηφία από τα μέλη που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου υποδεικνύει την κατάλληλη νομική βάση και συνοδεύεται από λεπτομερείς συστάσεις σχετικά με το περιεχόμενο της ζητούμενης πρότασης, η οποία θα πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και την αρχή της επικουρικότητας. Εφόσον η ζητούμενη πρόταση έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις, το Κοινοβούλιο υποδεικνύει τα μέσα για την εξασφάλιση μιας επαρκούς χρηματοδοτικής κάλυψης. Β. Εκθέσεις πρωτοβουλίας ( άρθρο 48 του Κανονισμού) 16. Η Επιτροπή Γεωργίας μπορεί να αποφασίσει, με πρόταση του Προέδρου της ή ενός ή περισσοτέρων μελών της, να ζητήσει από τη Διάσκεψη των Προέδρων την έγκριση να εκπονήσει έκθεση πρωτοβουλίας επί σημαντικών και/ ή επειγόντων θεμάτων τα οποία, τις περισσότερες φορές, δεν έχουν απασχολήσει ιδιαιτέρως την Επιτροπή ή το Συμβούλιο. CM\ doc 9/16 PE

10 Αφού δοθεί η έγκριση, η Επιτροπή Γεωργίας εκπονεί μη νομοθετική έκθεση (άρθρο 47 του Κανονισμού) που αποτελείται από πρόταση ψηφίσματος πολιτικού περιεχομένου και αιτιολογική έκθεση. Μετά την έγκρισή της από την επιτροπή, η έκθεση εγγράφεται για συζήτηση στην ολομέλεια και μπορεί να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο με απλή πλειoψηφία. Εκτός ειδικών περιπτώσεων, μπορούν να εξετάζονται από την ολομέλεια μόνον οι τροπολογίες που κατατίθενται από τον εισηγητή (προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη νέα στοιχεία) ή από τουλάχιστον το ένα δέκατο των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι πολιτικές ομάδες μπορούν πάντως να καταθέτουν εναλλακτικές προτάσεις. Ο αριθμός των μη νομοθετικών εκθέσεων που εκπονεί ταυτοχρόνως μια κοινοβουλευτική επιτροπή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι, πλην ειδικών περιπτώσεων (Παράρτημα XVIII του Κανονισμού, όπως είναι οι εκθέσεις νομοθετικής πρωτοβουλίας (άρθρο 42 του Κανονισμού). Γ. Μη νομοθετικές εκθέσεις με βάση πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 113 του Κανονισμού) 17. Κάθε βουλευτής μπορεί να καταθέσει πρόταση ψηφίσματος (αποτελούμενη από 200 λέξεις κατ' ανώτατο όριο) σχετικά με θέματα που εντάσσονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ένωσης. Εφόσον η εν λόγω πρόταση άπτεται των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Γεωργίας, o Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την παραπέμπει σ' αυτήν για εξέταση. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή Γεωργίας μπορεί να αποφασίσει: - να εξετάσει την πρόταση ψηφίσματος από κοινού με άλλες προτάσεις ψηφίσματος ή εκθέσεις - να εγκρίνει γνωμοδότηση, ενδεχομένως και υπό μορφήν επιστολής - να εκπονήσει έκθεση πρωτοβουλίας (άρθρο 48 του Κανονισμού). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η έγκριση της Διάσκεψης των Προέδρων. Οι συντάκτες της πρότασης ψηφίσματος ενημερώνονται για τις αποφάσεις της επιτροπής και της Διάσκεψης των Προέδρων. Δ. Γνωμοδοτήσεις μη νομοθετικού περιεχομένου Στην περίπτωση μη νομοθετικών κειμένων, η γνωμοδότηση συνίσταται σε συστάσεις για την πρόταση ψηφίσματος της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής (άρθρο 49.2 του Κανονισμού). Οι εν λόγω τροπολογίες δύνανται να συνοδεύονται από σύντομη γραπτή αιτιολόγηση, είτε για κάθε μία ξεχωριστά, είτε για το σύνολο της γνωμοδότησης. PE /16 CM\ doc

11 Ε. Τροπολογίες που ψηφίζονται στην επιτροπή 18. Κάθε μέλος της επιτροπής μπορεί να υποβάλλει τροπολογίες: - σε κείμενο νομοθετικού περιεχομένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (στην περίπτωση αυτή οφείλει να παραθέτει στην αριστερή στήλη το κείμενο που προτείνει η Επιτροπή και στη δεξιά το τροποποιημένο κείμενο) - σε σχέδιο ψηφίσματος νομοθετικού περιεχομένου - σε πρόταση ψηφίσματος που υποβάλλεται στο πλαίσιο εκθέσεων πρωτοβουλίας. Οι τροπολογίες πρέπει να κατατίθενται γραπτώς, να μεταφράζονται σε όλες τις γλώσσες πριν τεθούν σε ψηφοφορία. Τηρούνται απαραιτήτως οι προθεσμίες κατάθεσης που έχει ορίσει o Πρόεδρος της επιτροπής. Στην περίπτωση που πολλές τροπολογίες αφορούν στο ίσιο σημείο ενός νομοθετικού κειμένου ή μιας πρότασης ψηφίσματος, είναι δυνατόν να κατατίθενται συμβιβαστικές τροπολογίες οι οποίες έχουν προτεραιότητα ψήφισης έναντι όλων των τροπολογιών που περιλαμβάνονται στο συμβιβασμό. Εν γένει, τροπολογίες του είδους αυτού προτείνονται από τον εισηγητή, εκτός εάν απορρέουν από κοινή πρωτοβουλία πολλών πολιτικών ομάδων ή από τον πρόεδρο της επιτροπής. IV. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Α. Ημερήσια διάταξη της ολομέλειας 19. Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης της ολομέλειας καταρτίζεται από τη Διάσκεψη των Προέδρων βάσει των συστάσεων της Διάσκεψης των Προέδρων των επιτροπών (άρθρο 137 του Κανονισμού). 20. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπικάλυψη των ολομελειών και των συνεδριάσεων των επιτροπών, δεν είναι πάντοτε δυνατόν οι εκθέσεις που μόλις έχουν εγκριθεί από μια επιτροπή να εγγράφονται εγκαίρως στην ημερήσια διάταξη της περιόδου συνόδου που ακολουθεί αμέσως μετά την έγκρισή τους. Στην περίπτωση αυτή, η επιτροπή μπορεί να επιδιώξει την τροποποίηση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως: - είτε ζητώντας την εφαρμογή της διαδικασίας του κατεπείγοντος (άρθρο 142 του Κανονισμού), αν πρόκειται για έκθεση που έχει καταρτιστεί βάσει διαβούλευσης - είτε προτείνοντας τροποποιήσεις στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης (άρθρο 140 του Κανονισμού), τόσο στην περίπτωση εκθέσεων βάσει διαβουλεύσεως όσο και στην περίπτωση εκθέσεων πρωτοβουλίας. Οι τροπολογίες πρέπει να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Β. Αναπομπή σε επιτροπή CM\ doc 11/16 PE

12 21. Έκθεση είναι δυνατόν να αναπεμφθεί στην επιτροπή: - μετά από αίτηση μιας πολιτικής ομάδας ή αν τούτο ζητηθεί από 40 τουλάχιστον βουλευτές (άρθρο του Κανονισμού). Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί κατά τον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης, πριν από την έναρξη της συζήτησης ή πριν και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Η αίτηση αναπομπής μπορεί να υποβληθεί μια μόνο φορά κατά τη διάρκεια εκάστης των τριών φάσεων της διαδικασίας. - αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποσύρει πρότασή της που έχει απoρριφθεί από την ολομέλεια ή για την οποία κατετέθη πρόταση απόρριψης η οποία και ενεκρίθη, η πρόταση παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή, η οποία οφείλει, εντός προθεσμίας δύο μηνών, να καταρτίσει νέα έκθεση (άρθρο 56 του Κανονισμού), εκτός εάν η ολομέλεια αποφασίσει να προβεί σε ψηφοφορία επί του νομοθετικού ψηφίσματος. - η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υιοθετήσει τις τροπολογίες που έχει εγκρίνει το Κοινοβούλιο σχετικά με μια πρότασή της. Πράγματι, αν ο εισηγητής ή ο πρόεδρος της επιτροπής ζητήσει αναβολή της ψηφοφορίας (προκειμένου να διαπραγματευθεί το θέμα με την Επιτροπή και να ασκήσει πίεση επ' αυτής) και το Κοινοβούλιο το εγκρίνει, το θέμα λογίζεται ως αναπεμφθέν στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση (άρθρο 57.2 του Κανονισμού). Και στην περίπτωση αυτή, η επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών. Γ. Διαδικασία στην ολομέλεια χωρίς τροπολογίες και χωρίς συζήτηση (άρθρο 138 του Κανονισμού) 22. Εάν λιγότερα του ενός δεκάτου των μελών που απαρτίζουν την επιτροπή αντιτίθενται στην έγκριση μιας έκθεσης (νομοθετικής ή μη νομοθετικής), η έκθεση αυτή εγγράφεται στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης του Κοινοβουλίου για ψηφοφορία χωρίς τροπολογίες και, ως εκ τούτου, χωρίς συζήτηση. Εντούτοις, εάν πριν από την κατάρτιση του τελικού σχεδίου ημερήσιας διάταξης από τη Διάσκεψη των Προέδρων, πολιτικές ομάδες ή βουλευτές που αποτελούν συνολικά το 1/10 των μελών του Κοινοβουλίου ζητήσουν γραπτώς να παρασχεθεί δυνατότητα κατάθεσης τροπολογιών, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ορίζει προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. Πέραν τούτου, το Κοινοβούλιο δύναται να αποφασίσει τη διοργάνωση συζήτησης σχετικά με την έκθεση, όταν εγκρίνει την ημερήσια διάταξή του κατά την έναρξη της περιόδου συνόδου, τούτο δε είτε ύστερα από πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων, είτε επειδή το ζητούν μια πολιτική ομάδα ή 40 τουλάχιστον βουλευτές. 23. Όταν ένα ζήτημα εξετάζεται χωρίς συζήτηση, ο εισηγητής ή ο πρόεδρος της αρμόδιας PE /16 CM\ doc

13 επί της ουσίας επιτροπής μπορεί να προβεί αμέσως πριν από την ψηφοφορία σε δήλωση, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τα δύο λεπτά. V. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α. Προφορικές ερωτήσεις με συζήτηση (άρθρο 115 του Κανονισμού) 24. Όλες οι επιτροπές μπορούν να υποβάλλουν στην Επιτροπή ή στο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προφορικές ερωτήσεις με συζήτηση, προκειμένου να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες επί ενός ειδικού θέματος ή για να μπορέσει το Κοινοβούλιο να ασκήσει τις ελεγκτικές αρμοδιότητές του επί της εκτελεστικής εξουσίας. Οι ερωτήσεις υποβάλλονται γραπτώς στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ο οποίος τις υποβάλλει στη Διάσκεψη των Προέδρων. Η Διάσκεψη αποφασίζει για την εγγραφή τους στην ημερήσια διάταξη μιας από τις συνεδριάσεις της ολομέλειας. Η προθεσμία για την υποβολή των ερωτήσεων αυτών είναι, όταν πρόκειται για ερωτήσεις προς την Επιτροπή, τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης στην ημερήσια διάταξη της οποίας πρέπει να εγγραφεί η ερώτηση. Στην περίπτωση ερωτήσεων προς το Συμβούλιο, η προθεσμία είναι τρεις εβδομάδες. Για την περάτωση της συζήτησης στην ολομέλεια, η επιτροπή μπορεί να υποβάλει πρόταση ψηφίσματος με αίτηση για επίσπευση της ψηφοφορίας (άρθρο 110.2, του Κανονισμού). Β. Δημόσιες ακροάσεις και εργαστήρια (άρθρο 193 του Κανονισμού) 25. Κάθε επιτροπή μπορεί να πραγματοποιήσει, με την επιφύλαξη ότι θα υπάρξει προηγουμένως έγκριση της Διάσκεψης των Προέδρων, δημόσια ακρόαση, προσκαλώντας εμπειρογνώμονες ή εκπροσώπους των ενδιαφερομένων μερών. Κατά την επικρατούσα έως τώρα πρακτική, είναι δυνατόν να οργανωθούν τρεις έως τέσσερις ακροάσεις το χρόνο με τη συμμετοχή 16 εμπειρογνωμόνων συνολικά, των οποίων τα έξοδα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. Είναι επίσης δυνατόν να οργανώνονται εργαστήρια επί θεμάτων που επιλέγονται από τους συντονιστές. Στα εργαστήρια αυτά καλούνται εμπειρογνώμονες προκειμένου να παρουσιάσουν ένα «σύντομο ενημερωτικό σημείωμα» σχετικά με το θέμα που έχει επιλεγεί. Οι δαπάνες των εμπειρογνωμόνων αυτών (γενικώς 2 έως 4) καλύπτονται από τον προϋπολογισμό για την εμπειρογνωμοσύνη του Θεματικού Τμήματος. Μετά από αίτημα των συντονιστών, είναι επίσης δυνατόν να οργανώνονται ομάδες εξωτερικών εμπειρογνωμόνων εν όψει μόνιμης υποστήριξης των μελών της Επιτροπής Γεωργίας επί μεγάλων θεμάτων. Και στην περίπτωση αυτή, οι δαπάνες των εμπειρογνωμόνων αυτών καλύπτονται από τον προϋπολογισμό για την εμπειρογνωμοσύνη του Θεματικού Τμήματος. CM\ doc 13/16 PE

14 Γ. Ετήσιο νομοθετικό πρόγραμμα 26. Προς το τέλος εκάστου έτους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή εκπονούν ένα ετήσιο νομοθετικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει όλη την προγραμματισμένη νομοθετική δραστηριότητα (άρθρο 35 του Κανονισμού). Η Επιτροπή Γεωργίας μπορεί να διαβιβάσει στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου τις παρατηρήσεις της σχετικά με τα τμήματα του προγράμματος που είναι της αρμοδιότητάς της. Δ. Διαβούλευση με την ΟΚΕ και/ ή την Επιτροπή των Περιφερειών 27. Μία επιτροπή μπορεί, μέσω του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να ζητήσει τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (άρθρο 124 του Κανονισμού) και/ ή της Επιτροπής των Περιφερειών (άρθρο 125 του Κανονισμού) επί προβλημάτων γενικής φύσης ή επί ειδικών θεμάτων, όπως λόγου χάριν στην περίπτωση εκθέσεως πρωτοβουλίας. Η επιτροπή καθορίζει την προθεσμία εντός της οποίας τα δύο αυτά θεσμικά όργανα οφείλουν να γνωμοδοτήσουν. Οι αιτήσεις γνωμοδότησης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και/ ή της Επιτροπής των Περιφερειών υποβάλλονται προς έγκριση στην ολομέλεια, χωρίς συζήτηση. Ε. Αντιπροσωπείες 28. Οι επιτροπές έχουν το δικαίωμα να δημιουργούν αντιπροσωπείες οι οποίες μπορούν να μετακινούνται εκτός των 3 τόπων εργασίας. Η δημιουργία των αντιπροσωπειών αυτών πρέπει να αιτιολογείται, ώστε να μπορούν αυτές να εγκρίνονται από το Προεδρείο του Κοινοβουλίου. Κάθε χρόνο μπορούν να μετέχουν των αντιπροσωπειών αυτών μέχρι 25 μέλη. Μία αντιπροσωπεία δεν μπορεί να περιλαμβάνει άνω των 12 μελών. Δημιουργούνται συνήθως μεταξύ 3 και 4 αντιπροσωπειών ετησίως. Η διάρκεια των μετακινήσεων περιορίζεται κατ' αρχήν σε 3 ημέρες (περιλαμβανομένων και των οδοιπορικών). Οι μετακινήσεις αυτές περιορίζονται κατ' αρχήν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. VI. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ (Άρθρο 192 του Κανονισμού) 29. Στο πλαίσιο κάθε επιτροπής ορίζεται ένας συντονιστής (εκπρόσωπος) για κάθε πολιτική ομάδα. Οι συντονιστές συνεδριάζουν περιοδικώς (εν γένει στην αρχή της δεύτερης ημέρας της συνεδρίασης) κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της επιτροπής, προκειμένου να κατανείμουν τις εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις που πρέπει να ανατεθούν, να αποφασίσουν σχετικά με τις εκθέσεις πρωτοβουλίας και τις ακροάσεις και να συζητήσουν σχετικά με όλα τα θέματα εσωτερικής οργάνωσης των εργασιών, όπως λόγου χάριν την εφαρμογή της απλοποιημένης διαδικασίας. Οι αντιπρόεδροι μπορούν να καλούνται να μετάσχουν συμβουλευτικώς στις συνεδριάσεις των συντονιστών. 30. Ο ορισμός των εισηγητών πραγματοποιείται από την επιτροπή μετά από πρόταση των συντονιστών. Οι πολιτικές ομάδες μπορούν να ορίζουν, για κάθε έκθεση, έναν σκιώδη εισηγητή για την παρακολούθηση της προόδου της εν λόγω έκθεσης και την εξεύρεση PE /16 CM\ doc

15 συμβιβαστικών λύσεων εντός της επιτροπής, εξ ονόματος της ομάδος. Η επιτροπή, κατόπιν προτάσεως των συντονιστών, μπορεί να αποφασίσει συνεργασία των σκιωδών εισηγητών, αναζητώντας κάποια συμφωνία με το Συμβούλιο στο πλαίσιο των διαδικασιών συναπόφασης. Για να εξασφαλισθεί μακροπροθέσμως κάποια ισορροπία μεταξύ των πολιτικών ομάδων, ακολουθήθηκε έως τώρα η εξής διαδικασία: - κάθε πολιτική ομάδα έχει δικαίωμα για ένα ποσοστό εκθέσεων/γνωμοδοτήσεων που είναι ανάλογο με την αριθμητική της δύναμη εντός της επιτροπής. - σε κάθε έκθεση/γνωμοδότηση δίδεται από τους συντονιστές ένας βαθμός με βάση την πολιτική της σημασία (από 0,5 έως 6 για τις εκθέσεις, από 0,5 ως 3 για τις γνωμοδοτήσεις) - μετά από κάθε κατανομή εκθέσεων/γνωμοδοτήσεων, το σύνολο των βαθμών που συγκεντρώνει κάθε πολιτική ομάδα μετατρέπεται σε ποσοστό του συνόλου των βαθμών που έχουν δοθεί και το ποσοστό αυτό συγκρίνεται με το ποσοστό που δικαιούται κάθε πολιτική ομάδα. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να σχηματισθεί μια εικόνα για το ποσοστό που διαθέτει κάθε πολιτική ομάδα και να γίνει μια σχετικά διαβάθμιση. 31. Είναι όμως προφανές ότι η κατανομή των εκθέσεων δεν γίνεται αυτομάτως με βάση αυτή τη διαβάθμιση. Η κατανομή πραγματοποιείται βάσει πολιτικών υπολογιστών και επιλογών και σε περίπτωση ασυμφωνίας με ψηφοφορία (κάθε συντονιστής έχει δικαίωμα τόσων ψήφων όσα είναι τα μέλη της ομάδας του στην επιτροπή). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ζητείται επίσης η γνώμη των Προέδρων των πολιτικών ομάδων. Ο βαθμολογικός πίνακας που κατήρτισε η Γραμματεία περιορίζεται, επομένως, στο να παρουσιάσει μια ενημερωμένη εικόνα όσον αφορά την παρούσα κατάσταση και είναι ένα από τα στοιχεία αξιολόγησης που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τις συζητήσεις των συντονιστών. VIΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 32. Τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την πρώτη περίοδο συνόδου μετά την επανεκλογή του Κοινοβουλίου και, εκ νέου, μετά από δυόμισι χρόνια. Η επιτροπή ορίζει, με πρόταση των πολιτικών ομάδων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για τη συγκρότηση σε Σώμα που ακολουθεί αμέσως, το προεδρείο της, που αποτελείται από τον πρόεδρο και τρεις αντιπροέδρους. 33. Επιπλέον, οι πολιτικές ομάδες μπορούν να ορίσουν για κάθε επιτροπή έναν αριθμό μόνιμων αναπληρωτών ίσο προς τον αριθμό των τακτικών μελών που εκπροσωπούν τις διάφορες πολιτικές ομάδες στο πλαίσιο της επιτροπής. Οι μόνιμοι αναπληρωτές δικαιούνται να μετέχουν στις συνεδριάσεις της επιτροπής, να CM\ doc 15/16 PE

16 λαμβάνουν το λόγο και, σε περίπτωση απουσίας του τακτικού μέλους, να μετέχουν στις ψηφοφορίες. Δικαιούνται επίσης να ορίζονται εισηγητές ή συντάκτες γνωμοδότησης. 34. Η Επιτροπή Γεωργίας συνέρχεται με πρόσκληση του προέδρου της, o οποίος καταρτίζει το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται το ένα τέταρτο των μελών (άρθρο του Κανονισμού). Μετά από κάθε συνεδρίαση, συντάσσονται πρακτικά τα οποία υποβάλλονται στην έγκριση της επιτροπής σε μια από τις επόμενες συνεδριάσεις της. Στα πρακτικά καταγράφονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής για διάφορα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αναφέρονται επίσης οι ομιλητές που παρενέβησαν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες εκτός αντίθετης απόφασης της επιτροπής. 35. Η διαδικασία ψηφοφορίας στο πλαίσιο των επιτροπών είναι παρόμοια με τη διαδικασία που έχει ορισθεί για την ολομέλεια. 36. Οι κανόνες που ισχύουν όσον αφορά το μέγεθος των κειμένων, οι οποίοι απεφασίσθησαν από το Προεδρείο του Κοινοβουλίου 1, είναι οι εξής: Αιτιολογικές εκθέσεις και προπαρασκευαστικά έγγραφα εργασίας: - 7 σελίδες για μια μη νομοθετική έκθεση, - 6 σελίδες για μια νομοθετική έκθεση, - 3 σελίδες για μια γνωμοδότηση Προτάσεις ψηφίσματος: - 4 σελίδες, συμπεριλαμβανομένων των αιτιολογικών σκέψεων αλλά όχι των αιτιολογικών αναφορών "Συμπεράσματα" γνωμοδοτήσεων μη νομοθετικού χαρακτήρα: - 1 σελίδα. Αιτιολογήσεις των τροπολογιών: - προαιρετικές, αλλά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν τους 500 χαρακτήρες. Ως σελίδα νοείται ένα σύνολο κειμένου 1500 χαρακτήρων τυπωμένων χωρίς διάστημα. 1 Κώδικας δεοντολογίας για την πολυγλωσσία που ενεκρίθη από το Προεδρείο, PE /16 CM\ doc

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Παιδαγωγική Μονάδα Αριθ. : 2009-D-225-el-5 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0035(CNS) 3 Απριλίου 2001 * ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για παρέκκλιση από ορισµένες διατάξεις του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 1 Άρθρο 1 ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 1. Το Δ.Σ. συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου ή του κατά το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2009-2014) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

A8-0344/441

A8-0344/441 7.12.2016 A8-0344/441 441 João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Σοφία Σακοράφα, Νικόλαος Χουντής, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΤΙΣ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 1 Το Προεδρείο - έχοντας υπόψη τη συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και συγκεκριμένα τα άρθρα της

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0356/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0356/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0356/2016 29.11.2016 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ. Κατηγορίες νόµων Και Τρόποι λήψεως νοµοθετικών αποφάσεων

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ. Κατηγορίες νόµων Και Τρόποι λήψεως νοµοθετικών αποφάσεων Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ Κατηγορίες νόµων Και Τρόποι λήψεως νοµοθετικών αποφάσεων ΗΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Ένωσης, τα θεσµικά όργανα θεσπίζουν κανονισµούς,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2009-D-185-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 179/72 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 673/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουνίου 2014 σχετικά με την ίδρυση επιτροπής μεσολάβησης και τον εσωτερικό της κανονισμό (ΕΚΤ/2014/26) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020, 2/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Η Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020, 19/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 COM(2013) 733 final 2011/0195 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση των συµβουλευτικών εργασιών της ΕΟΚΕ

Ιεράρχηση των συµβουλευτικών εργασιών της ΕΟΚΕ Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή Ιεράρχηση των συµβουλευτικών εργασιών της ΕΟΚΕ Κατά τη συνεδρίασή του της 16ης Ιανουαρίου 2007, το Προεδρείο διεξήγαγε συζήτηση προσανατολισµού σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 A6-0471/2008 4.12.2008 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε την πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για τη σύναψη της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 ΕπΠα ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στην Επιτροπή GNSS Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ελβετίας η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος : «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 σελ 1 από 6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ. Συνθήκη της Λισαβόνας. Ιανουάριος 2012

ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ. Συνθήκη της Λισαβόνας. Ιανουάριος 2012 ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ Ένας οδηγός για τον τρόπο με τον οποίο το Κοινοβούλιο συννομοθετεί σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας Ιανουάριος 2012 Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθητές σε ρόλο Διπλωµάτη» Πανελλήνια Μαθητική Προσοµοίωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

«Μαθητές σε ρόλο Διπλωµάτη» Πανελλήνια Μαθητική Προσοµοίωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πανελλήνια Μαθητική Προσοµοίωση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ Ένας εµπειρογνώµονας µπορεί να προτείνει µια Πρόταση για την Εξακρίβωση της απαρτίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 1.3.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τον έλεγχο του μητρώου και της σύνθεσης των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής (2015/2319(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2083(REG)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2083(REG) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 10.10.2013 2013/2083(REG) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 116 και του Παραρτήματος II του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2009 2008/0089(CNS) 27.8.2008 * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 18.03.2004 L 080/33 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/2)

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-2013 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0311(COD) 25 Ιουνίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ Επιτροπής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής Επιτροπή Βιοµηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 22.3.2012 2011/0409(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχή της επικουρικότητας

Η αρχή της επικουρικότητας Η αρχή της επικουρικότητας Στο πλαίσιο των μη αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της Ένωσης, η αρχή της επικουρικότητας, που περιλαμβάνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ορίζει τις προϋποθέσεις που δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 5.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 65/41 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 31 Ιανουαρίου 2014, και βάσει του άρθρου 306 δεύτερο εδάφιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2012 (OR. en) 6898/12 ECOFIN 196 UEM 42 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναθεώρηση του καταστατικού της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1977-0901 C 13 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 56ο έτος 16 Ιανουαρίου 2013 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα III Προπαρασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0806(CNS)

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0806(CNS) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 16.10.2009 2009/0806(CNS) * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρωτοβουλία του Βασιλείου της Σουηδίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Στις 19 Οκτωβρίου 2007, στη Λισαβόνα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κατέληξαν σε συμφωνία για τη νέα Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, περατώνοντας έτσι τη Διακυβερνητική Διάσκεψη (IGC).

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02. ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρείου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02. ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρείου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Προεδρείου προς : τη Συνέλευση Θέµα : Σηµείωµα για τις µεθόδους εργασίας Το επισυναπτόµενο

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II

P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Εναλλακτική Δράση μετά από 5 χρόνια συνεχών εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών στους τομείς του περιβάλλοντος του πολιτισμού και της κοινωνίας έχει αποκτήσει μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 18.3.2010 2010/0006(NLE) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-19 Σχέδιο έκθεσης Carlos Coelho (PE439.091v01-00) σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 20 8 94 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ L 216/ 1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ 2062/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουλίου 1994 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

1 η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη»

1 η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» 1 η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» Κανόνες Διαδικασίας Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου* *Επιμέλεια: Δεδούση Ευαγγελία, Διδίλη Ζωή, Κατσούλης Στέφανος ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 11/11/09 PE /OJ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 11/11/09 PE /OJ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 2014 Έγγραφο συνόδου ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 11-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 11/11/09 PE EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL Κατάλογος των διαδικασιών Εκτός από τις περιπτώσεις που το Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

1-2 Φεβρουαρίου 2017 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

1-2 Φεβρουαρίου 2017 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 2019 Έγγραφο συνόδου ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1-2 Φεβρουαρίου 2017 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 25/01/17 EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL Κατάλογος των διαδικασιών Εκτός από τις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαστικα Συνεδρι ου Εκπαιδευτών

Διαδικαστικα Συνεδρι ου Εκπαιδευτών Διαδικαστικα Συνεδρι ου Εκπαιδευτών Οι διαδικασίες του Συνεδρίου εκπαιδευτών αποτελούν το μηχανισμό που διασφαλίζει τη βέλτιστη αξιοποίηση του χρόνου και διευκολύνει η ολοκλήρωση των εργασιών του Συνεδρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2024(INI) 21.6.2012

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2024(INI) 21.6.2012 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 21.6.2012 2012/2024(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το διοικητικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012/2024(INI))

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.5.2005 COM(2005) 189 τελικό 1992/0449 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0036(COD) 11.1.2005 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2114(REG) Σχέδιο γνωμοδότησης Pavel Svoboda. PE589.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2114(REG) Σχέδιο γνωμοδότησης Pavel Svoboda. PE589. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2114(REG) 28.9.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 78-88 Σχέδιο γνωμοδότησης Pavel Svoboda (PE589.103v01-00) Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4102, 15/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4102, 15/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2014 COM(2014) 652 final 2014/0301 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρόκειται να εγκριθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην όγδοη διάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα