ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (εγκρίθηκε στις 3 Απριλίου 2003 και αναθεωρήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2004, 23 Νοεμβρίου 2006, 28 Ιουνίου 2007, 28 Νοεμβρίου 2008, 18 Μαΐου 2011, 29 Νοεμβρίου 2012, 19 Ιουνίου 2013 και 27 Νοεμβρίου 2013) DV\ doc AP v07-00

2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ Η παρούσα δημοσίευση αποτελεί ενοποιημένη έκδοση του Κανονισμού της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ που εγκρίθηκε στις 3 Απριλίου 2003 και αναθεωρήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2004, 23 Νοεμβρίου 2006, 28 Ιουνίου 2007, 28 Νοεμβρίου 2008, 18 Μαΐου 201, 29 Νοεμβρίου 2012, 19 Ιουνίου 2013 και 27 Νοεμβρίου Πρόκειται για κείμενο που παρήχθη για λόγους τεκμηρίωσης και για το οποίο δεν φέρει την ευθύνη η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ. AP v /29 DV\ doc

3 Άρθρο 1 Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης... 6 Άρθρο 2 Προεδρείο... 6 Άρθρο 3 Παρουσία άλλων οργάνων...7 Άρθρο 4 Παρατηρητές και άλλοι προσκεκλημένοι...8 Άρθρο 5 Σύνοδοι της Συνέλευσης...8 Άρθρο 6 Περιφερειακές συνεδριάσεις της Συνέλευσης...9 Άρθρο 7 Ημερήσια διάταξη...9 Άρθρο 8 Απαρτία Άρθρο 9 Προεδρία των συνεδριάσεων Άρθρο 10 Διάταξη των θέσεων Άρθρο 11 Επίσημες γλώσσες Άρθρο 12 Δημόσιος χαρακτήρας των εργασιών Άρθρο 13 Πρακτικά Άρθρο 14 Ανακοινώσεις των Συμπροέδρων και ανακοινωθέντα Τύπου Άρθρο 15 Δικαίωμα λόγου Άρθρο 16 Δικαίωμα ψήφου και τρόποι ψηφοφορίας Άρθρο 17 Αιτιολόγηση της ψήφου Άρθρο 18 DV\ doc 3/29 AP v07-00

4 Ψηφίσματα της Συνέλευσης Άρθρο 19 Τροποποιήσεις Άρθρο 20 Ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης Άρθρο 21 Ώρα των ερωτήσεων Άρθρο 22 Έκθεση του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης Άρθρο 23 Έλεγχος της εφαρμογής της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης Άρθρο 24 Αιτήσεις του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ για έκδοση γνωμοδότησης Άρθρο 25 Μόνιμες επιτροπές Άρθρο 26 Προσωρινές επιτροπές παρακολούθησης Άρθρο 27 Εργαστήρια Άρθρο 28 Αποστολές και αντιπροσωπείες Άρθρο 29 Διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών Άρθρο 30 Επίτιμος Πρόεδρος Άρθρο 31 Γραμματεία Άρθρο 32 Δημοσιονομικός κανονισμός Άρθρο 33 Ερμηνεία του Κανονισμού Άρθρο 34 Παρατηρήσεις επί της εφαρμογής του Κανονισμού Άρθρο 35 Αναθεώρηση του Κανονισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I AP v /29 DV\ doc

5 Αρμοδιότητες, καθήκοντα, σύνθεση και διαδικασίες των μονίμων επιτροπών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Μέγεθος των κειμένων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ Συνεδριάσεις των πολιτικών ομάδων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης (Άρθρο 11 του παρόντος Κανονισμού) DV\ doc 5/29 AP v07-00

6 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Άρθρο 1 Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης 1. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ (εφεξής «η Συνέλευση») συστήνεται βάσει του άρθρου 17 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφετέρου. 2. Η Συνέλευση αποτελείται από δυο νομοθετικά σώματα με ίσο αριθμό εκπροσώπων της ΕΕ και των κρατών ΑΚΕ. Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης είναι αφενός μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αφετέρου βουλευτές ή, εάν δεν υπάρχουν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση ανωτέρας βίας, πράγμα για το οποίο θα πρέπει να ενημερωθεί προηγουμένως γραπτώς το Προεδρείο της Συνέλευσης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (εφεξής «το Προεδρείο»), εκπρόσωποι που ορίζονται από το Κοινοβούλιο κάθε κράτους ΑΚΕ. Ελλείψει κοινοβουλίου, η συμμετοχή χωρίς δικαίωμα ψήφου ενός εκπροσώπου του σχετικού κράτους ΑΚΕ υπόκειται στην εκ των προτέρων έγκριση της Συνέλευσης. 3. Η εντολή των μελών της Συνέλευσης πιστοποιείται με επιστολή διορισμού των αρμόδιων αρχών των αντίστοιχων κρατών τους, όσον αφορά τους εκπροσώπους ΑΚΕ, και από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσον αφορά τους εκπροσώπους του. Άρθρο 2 Προεδρείο 1. Κάθε νομοθετικό σώμα εκλέγει τα μέλη του στο Προεδρείο σύμφωνα με τη δική του πρακτική. 2. Το Προεδρείο αποτελείται από δύο ισότιμους Συμπροέδρους και 24 Αντιπροέδρους. Τα μισά μέλη του Προεδρείου προτείνονται από τους εκπροσώπους των χωρών ΑΚΕ και τα άλλα μισά από τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει θεσπίσει καθένα από τα δύο Σώματα. 3. Το Προεδρείο προετοιμάζει τις εργασίες της Συνέλευσης, παρακολουθεί τις δραστηριότητες και την εφαρμογή των ψηφισμάτων της Συνέλευσης και πραγματοποιεί όλες τις αναγκαίες επαφές με το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ και την Επιτροπή των Πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΕ. 4. Το Προεδρείο φέρει την ευθύνη του συντονισμού των εργασιών της Συνέλευσης. Το Προεδρείο μπορεί να ορίσει ορισμένα από τα μέλη του ως Αντιπροέδρους επιφορτισμένους AP v /29 DV\ doc

7 με συγκεκριμένα θέματα σύμφωνα με την αρχή της ισοτιμίας μεταξύ των μελών των κοινοβουλίων των κρατών ΑΚΕ και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 5. Το Προεδρείο συνέρχεται, κατόπιν πρωτοβουλίας των Συμπροέδρων του, τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως δυο από τις συνεδριάσεις αυτές λαμβάνουν χώρα κατά τις μέρες που προηγούνται των συνόδων της Συνέλευσης. 6. Το Προεδρείο υποβάλλει προς έγκριση στη Συνέλευση την ημερήσια διάταξη των συζητήσεων. Φροντίζει να εξασφαλίσει, στο μέτρο του δυνατού, ότι το ήμισυ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αφορούν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Μπορεί να προτείνει περιορισμό του χρόνου ομιλίας για τις συζητήσεις. 7. Το Προεδρείο είναι αρμόδιο για τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες των μόνιμων επιτροπών όπως ορίζονται στο άρθρο 25 (εφεξής «μόνιμες επιτροπές»). 8. Το Προεδρείο είναι αρμόδιο για την εξουσιοδότηση εκπόνησης εκθέσεων και προτάσεων ψηφίσματος από τις μόνιμες επιτροπές. 9. Το Προεδρείο δύναται επίσης να παραπέμπει θέματα προς εξέταση στις μόνιμες επιτροπές, οι οποίες στη συνέχεια δύνανται να ζητήσουν εξουσιοδότηση να εκπονήσουν έκθεση επί ενός συγκεκριμένου θέματος. 10. Το Προεδρείο έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της συνέχειας που δίνεται σε ψηφίσματα και αποφάσεις της Συνέλευσης. Στην περίπτωση ψηφισμάτων που έχουν υποβληθεί από μόνιμη κοινοβουλευτική επιτροπή, δύναται να μεταβιβάζει την ανωτέρω ευθύνη στον πρόεδρο και τον εισηγητή της οικείας μόνιμης κοινοβουλευτικής επιτροπής. 11. Το Προεδρείο είναι αρμόδιο να εξετάζει, κεκλεισμένων των θυρών, μεμονωμένες υποθέσεις που αφορούν ανθρώπινα δικαιώματα. 12. Οι συνεδριάσεις του Προεδρείου δεν είναι δημόσιες. Άρθρο 3 Παρουσία άλλων οργάνων 1. Το Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης, καλείται να παρουσιάζει, ενώπιον της Συνέλευσης, την ετήσια έκθεσή του για την εφαρμογή της Συμφωνίας. Μετά την παρουσίαση διεξάγεται συζήτηση. 2. Το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ, η Επιτροπή των Πρέσβεων ΑΚΕ, καθώς και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας («Ύπατος Εκπρόσωπος») και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν, μετά από πρόσκληση του Προεδρείου, να μετέχουν στις συνόδους της Συνέλευσης. 3. Το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ, όπως επίσης το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ύπατος Εκπρόσωπος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν, μετά από πρόσκληση του DV\ doc 7/29 AP v07-00

8 Προεδρείου, να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις του Προεδρείου για θέματα που αφορούν τους αντίστοιχους τομείς αρμοδιότητάς τους. Άρθρο 4 Παρατηρητές και άλλοι προσκεκλημένοι 1. Τα ακόλουθα κράτη, ως μόνιμοι παρατηρητές, μπορούν να αποστέλλουν εκπρόσωπό τους στις συνόδους της Συνέλευσης: α) Τα κράτη που βρίσκονται στη διαδικασία κύρωσης της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης β) Τα κράτη που είναι μέλη της ομάδας ΑΚΕ. Οι μόνιμοι παρατηρητές μπορούν να λαμβάνουν τον λόγο ενώπιον της Συνέλευσης. 2. Άλλοι οργανισμοί ή φορείς μπορούν, μετά από πρόσκληση των Συμπροέδρων και με τη συναίνεση του Προεδρείου, να παρίστανται ως παρατηρητές στις συνόδους της Συνέλευσης, στις συνεδριάσεις των μονίμων επιτροπών της και στις περιφερειακές κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις. Μπορούν, κατά περίπτωση, να λάβουν το λόγο κατά τη σύνοδο ή τις συνεδριάσεις των επιτροπών, με τη σύμφωνη γνώμη αντιστοίχως της Συνέλευσης ή του Προεδρείου της οικείας επιτροπής. 3. Οι παρατηρητές, μόνιμοι και μη, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. 4. Η συμμετοχή, υπό συμβουλευτικό καθεστώς, άλλων προσκεκλημένων, όπως εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, στις συνόδους της ολομέλειας της Συνέλευσης, στις συνεδριάσεις των μονίμων επιτροπών της και στις περιφερειακές κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις της εξετάζονται και, ενδεχομένως, εγκρίνονται από το Προεδρείο κατά περίπτωση. Άρθρο 5 Σύνοδοι της Συνέλευσης 1. Η Συνέλευση συνέρχεται δύο φορές το χρόνο επί ένα τριήμερο οι σύνοδοί της συγκαλούνται από τους Συμπροέδρους της και διεξάγονται εναλλάξ σε ένα κράτος ΑΚΕ και σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ει δυνατόν, εκείνο που έχει την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Για τον ορισμό του τόπου διεξαγωγής των συνόδων, εξετάζονται διαδοχικά οι περιφέρειες της ομάδας κρατών ΑΚΕ και κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3. Η Συνέλευση μπορεί, μετά από αίτηση του Προεδρείου ή του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, να συγκληθεί από τους Συμπροέδρους σε έκτακτη σύνοδο. AP v /29 DV\ doc

9 Άρθρο 6 Περιφερειακές συνεδριάσεις της Συνέλευσης 1. Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης, η Συνέλευση διεξάγει περιφερειακές κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις. Αυτές οι συνεδριάσεις αποφασίζονται κατόπιν αιτήματος του Προεδρείου ή των ενδιαφερόμενων περιφερειών. 2. Για τους σκοπούς αυτού του Κανονισμού, ο όρος «περιφέρεια» σημαίνει οντότητες που καθορίζονται από τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών ΑΚΕ. Κάθε καθορισθείσα οντότητα υπόκειται στην τελική έγκριση της Συνέλευσης. 3. Στις περιφερειακές συνεδριάσεις συμμετέχει ένας βουλευτής από κάθε κράτος ΑΚΕ της περιφέρειας και ίσος αριθμός βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 4. Η Συνέλευση δεν διεξάγει πάνω από τρεις περιφερειακές συνεδριάσεις ανά έτος, διάρκειας έως τριών ημερών η κάθε μία. Εάν διεξαχθούν περισσότερες από δύο, η μία από αυτές λαμβάνει χώρα στα περιθώρια της συνόδου που διεξάγεται σε κράτος ΑΚΕ. Οι συνεδριάσεις αυτές εγκρίνουν πορίσματα υπό μορφή ανακοινωθέντος. Ο Κανονισμός αυτός εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών στις περιφερειακές συνεδριάσεις. 5. Οι περιφερειακές συνεδριάσεις επικεντρώνονται σε θέματα περιφερειακού και τοπικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα στα έγγραφα στρατηγικής ανά περιφέρεια και χώρα για την υπό εξέταση περιφέρεια. Στην επόμενη σύνοδο της Συνέλευσης υποβάλλεται έκθεση παρακολούθησης σχετικά με κάθε περιφερειακή συνεδρίαση. 6. Πριν από κάθε περιφερειακή συνεδρίαση συντάσσεται έκθεση για κάθε περιφέρεια ΑΚΕ που πρόκειται να συζητηθεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης περιφερειακής συνεδρίασης. Άρθρο 7 Ημερήσια διάταξη 1. Το Προεδρείο καταρτίζει το σχέδιο ημερήσιας διάταξης της συνόδου. Οι Συμπρόεδροι υποβάλλουν το σχέδιο αυτό προς έγκριση στη Συνέλευση. Τα θέματα αφορούν την αναπτυξιακή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών ΑΚΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης. Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης κάθε συνόδου περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες θεμάτων: (i) τις εκθέσεις που υποβάλλουν οι μόνιμες επιτροπές. Αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις τρεις ανά σύνοδο. Το μέγεθος των προτάσεων ψηφίσματος που περιέχονται στις εκθέσεις καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος Κανονισμού. (ii) τα επείγοντα θέματα, τα οποία προτείνονται από μόνιμη επιτροπή ή παρουσιάζονται από το Προεδρείο. Η εγγραφή επειγόντων θεμάτων έχει εξαιρετικό χαρακτήρα και ο αριθμός τους DV\ doc 9/29 AP v07-00

10 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο ανά σύνοδο. Άλλα θέματα διαβιβάζονται στην αρμόδια μόνιμη επιτροπή. (iii) ένα κεντρικό θέμα για μια συζήτηση υψηλού επιπέδου. 2. Σχετικά με τα επείγοντα θέματα, ένας εκπρόσωπος χωρών ΑΚΕ, μια πολιτική ομάδα ή δέκα μέλη μπορούν να καταθέσουν πρόταση ψηφίσματος. Οι προτάσεις ψηφίσματος πρέπει να περιορίζονται στα επείγοντα θέματα που είναι εγγεγραμμένα στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης της συνόδου και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το μέγεθος που καθορίζεται στον Παράρτημα ΙΙ του παρόντος Κανονισμού. Οι προτάσεις ψηφίσματος πρέπει να κατατίθενται τέσσερις εβδομάδες πριν από την έναρξη της συνόδου στην οποία πρόκειται να συζητηθούν και να ψηφιστούν. 3. Σε επείγουσες περιπτώσεις, οι Συμπρόεδροι μπορούν να ενημερώσουν το σχέδιο ημερήσιας διάταξης μεταξύ των συνεδριάσεων του Προεδρείου μέσω της γραπτής και/ή της σιωπηρής διαδικασίας. 4. Οι προτάσεις ψηφίσματος επί επειγόντων θεμάτων υποβάλλονται στο Προεδρείο. Το Προεδρείο επαληθεύει ότι κάθε πρόταση ψηφίσματος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2, ότι είναι εγγεγραμμένη στην ημερήσια διάταξη και ότι διατίθεται στα αγγλικά και στα γαλλικά. Οι προτάσεις του Προεδρείου υποβάλλονται προς έγκριση στη Συνέλευση. 5. Το Προεδρείο διαβιβάζει στην αρμόδια επιτροπή τις προτάσεις ψηφίσματος επί επειγόντων θεμάτων προς ενημέρωση. Άρθρο 8 Απαρτία 1. Απαρτία στη Συνέλευση υπάρχει όταν είναι παρόν το ένα τρίτο τόσο των εκπροσώπων των κρατών ΑΚΕ όσο και των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 2. Κάθε ψηφοφορία είναι έγκυρη ανεξαρτήτως του αριθμού των ψηφισάντων, εκτός εάν o Πρόεδρος, μετά από αίτηση δέκα τουλάχιστον μελών πριν από την έναρξη μιας ψηφοφορίας, διαπιστώσει την έλλειψη απαρτίας τη στιγμή της ψηφοφορίας. Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας, η ψηφοφορία εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης. Άρθρο 9 Προεδρία των συνεδριάσεων 1. Οι Συμπρόεδροι αποφασίζουν από κοινού ποιος από τους δύο θα προεδρεύει σε κάθε συνεδρίαση της Συνέλευσης. 2. Ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κηρύσσει την έναρξη, τη διακοπή και τη λήξη των συνεδριάσεων της Συνέλευσης. Διασφαλίζει την τήρηση του Κανονισμού, τηρεί την τάξη, AP v /29 DV\ doc

11 δίνει τον λόγο, κηρύσσει τη λήξη των συζητήσεων, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών. 3. Ο Πρόεδρος της συνεδρίασης μπορεί να λάβει τον λόγο σε συζήτηση μόνο για να ανακεφαλαιώσει ή για να επαναφέρει τους ομιλητές στην τάξη εάν επιθυμεί να συμμετάσχει στη συζήτηση εγκαταλείπει την προεδρική έδρα. 4. Τους δύο Συμπροέδρους μπορεί να αναπληρώσει στην προεδρία της Συνέλευσης ένας Αντιπρόεδρος. Άρθρο 10 Διάταξη των θέσεων Οι θέσεις των μελών ορίζονται με αλφαβητική σειρά. που καθορίζεται για μεν τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει του ονόματος τους, για δε τους εκπροσώπους ΑΚΕ βάσει της ονομασίας της χώρας τους σε κάθε σύνοδο το γράμμα εκκίνησης αλλάζει στο αμέσως επόμενο γράμμα της αλφαβήτου. Άρθρο 11 Επίσημες γλώσσες 1. Οι επίσημες γλώσσες της Συνέλευσης είναι οι εξής: αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, κροατική, λεττονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική. Για όλες τις συνεδριάσεις που διεξάγονται στους συνήθεις τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρέχεται δυνατότητα διερμηνείας σε όλες τις γλώσσες εργασίας των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που παρίστανται στις εν λόγω συνεδριάσεις. Για όλες τις συνεδριάσεις που διεξάγονται εκτός των συνήθων τόπων εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρέχεται δυνατότητα διερμηνείας σύμφωνα με το σχετικό εσωτερικό κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως ορίζονται στις κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με τις συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ίσης εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και των Οργάνων της, όπως ορίζονται στην απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου Υπηρεσίες μετάφρασης παρέχονται κατά τη διάρκεια κάθε συνεδρίασης στα αγγλικά και γαλλικά. 2. Οι πράξεις της Συνέλευσης δημοσιεύονται στις επίσημες γλώσσες. Τα προπαρασκευαστικά έγγραφα και τα έγγραφα εργασίας δημοσιεύονται τουλάχιστον στην αγγλική και γαλλική γλώσσα. DV\ doc 11/29 AP v07-00

12 Άρθρο 12 Δημόσιος χαρακτήρας των εργασιών Οι σύνοδοι της Συνέλευσης είναι δημόσιες, εκτός εάν αυτή αποφασίσει διαφορετικά. Άρθρο 13 Πρακτικά 1. Τα συνοπτικά πρακτικά κάθε συνεδρίασης περιέχουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης και τα ονόματα των ομιλητών. Αυτά διανέμονται την επόμενη συνεδρίαση. 2. Τα συνοπτικά πρακτικά δημοσιεύονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από δε τη Γραμματεία της ΑΚΕ σε οποιαδήποτε μορφή αυτή κρίνει ενδεδειγμένη. Τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της συνόδου υποβάλλονται προς έγκριση στην αρχή της επόμενης συνόδου και οποιεσδήποτε διορθώσεις δημοσιεύονται από το μεν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από δε τη Γραμματεία της ΑΚΕ σε οποιοδήποτε μορφή αυτή κρίνει ενδεδειγμένη. Άρθρο 14 Ανακοινώσεις των Συμπροέδρων και ανακοινωθέντα Τύπου 1. Οι Συμπρόεδροι μπορούν, όταν αυτό είναι δυνατόν μετά από διαβούλευση με τα μέλη του Προεδρείου μέσω της γραπτής και/ή της σιωπηρής διαδικασίας, να προβαίνουν σε κοινές επείγουσες ανακοινώσεις σχετικά με την εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ. Αυτές οι ανακοινώσεις βασίζονται σε οποιαδήποτε υφιστάμενα ψηφίσματα και δηλώσεις. Μόλις εκδοθούν, οι Συμπρόεδροι ενημερώνουν πρώτα το Προεδρείο σχετικά προκειμένου να διεξαγάγει συζήτηση επί αυτών και, το συντομότερο δυνατόν μετά από αυτό, όλα τα μέλη της Συνέλευσης. 2. Τα ανακοινωθέντα Τύπου συντάσσονται στα αγγλικά και γαλλικά. Δεν χαρακτηρίζονται επίσημα έγγραφα. Άρθρο 15 Δικαίωμα λόγου 1. Κανένα μέλος της Συνέλευσης δεν μπορεί να λάβει τον λόγο εάν δεν του δοθεί από τον Πρόεδρο της συνεδρίασης. Εκπρόσωποι χωρών που κατονομάζονται σε ψηφίσματα ή κατά τη διάρκεια συζητήσεων έχουν το δικαίωμα να απαντήσουν εντός του διατιθέμενου σε αυτούς χρονικού ορίου. AP v /29 DV\ doc

13 2. Ο χρόνος αγόρευσης στις συζητήσεις της Συνέλευσης κατανέμεται εξ ίσου μεταξύ των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών ΑΚΕ. Κατόπιν προτάσεως του Προέδρου της συνεδρίασης, η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τον περιορισμό του χρόνου αγόρευσης. Τα μέλη μπορούν να υποβάλουν γραπτές παρεμβάσεις συμπληρωματικά προς τις δηλώσεις τους, μεγέθους 2000 χαρακτήρων το πολύ. Οι γραπτές παρεμβάσεις αρχειοθετούνται στην γλώσσα του πρωτότυπου. 3. Από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται στα μέλη σύμφωνα με το σύστημα d Hondt. 4. Τα μέλη του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ ή οι επίσημοι εκπρόσωποι τους, καθώς και οι εκπρόσωποι των οργάνων και των θεσμών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 λαμβάνουν τον λόγο εφόσον το ζητήσουν. 5. Ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο Γενικός Γραμματέας της ΑΚΕ μπορούν να λαμβάνουν το λόγο κατά τις συνεδριάσεις του Προεδρείου και κατά τις συνόδους της Συνέλευσης εφόσον έχουν λάβει τη δέουσα εξουσιοδότηση από τα αντίστοιχα νομοθετικά τους σώματα και εφόσον τούτο έχει ζητηθεί από τον Συμπρόεδρο που προεδρεύει στις συγκεκριμένες συνεδριάσεις και συνόδους. 6. Ο ομιλητής μπορεί να διακοπεί μόνο από τον Πρόεδρο της συνεδρίασης, εάν υπερβεί το χρόνο αγόρευσης που του έχει διατεθεί, εκτός από την περίπτωση που εμπίπτει στην παράγραφο Εάν o ομιλητής παρεκκλίνει από το θέμα, o Πρόεδρος της συνεδρίασης τον επαναφέρει στην τάξη. Εάν o ομιλητής εξακολουθεί να παρεκκλίνει από το θέμα, o Πρόεδρος της συνεδρίασης μπορεί να του αφαιρέσει το λόγο για όσο χρόνο κρίνει σκόπιμο. Άρθρο 16 Δικαίωμα ψήφου και τρόποι ψηφοφορίας 1. Κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου έχει μόνο μία ψήφο, η οποία δεν είναι μεταβιβάσιμη. 2. Η Συνέλευση ψηφίζει κανονικά δι ανατάσεως της χειρός. Αν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δι ανατάσεως είναι αμφίβολο, η Συνέλευση καλείται να ψηφίσει εκ νέου με τη χρήση χρωματιστών δελτίων ή με ηλεκτρονική ψηφοφορία. 3. Σε περίπτωση υποβολής γραπτής αίτησης έως τις 10:00 την ημέρα της ψηφοφορίας από δέκα τουλάχιστον μέλη, η Συνέλευση προβαίνει σε μυστική ψηφοφορία. 4. Για τη λήψη μιας απόφασης απαιτείται η πλειοψηφία των ψηφισάντων μελών. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης έως τις 10:00 την ημέρα της ψηφοφορίας από πέντε τουλάχιστον μέλη για ξεχωριστή ψηφοφορία ανά σώμα, διεξάγεται ψηφοφορία κατά την οποία τα μέλη των κοινοβουλίων των κρατών ΑΚΕ και οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψηφίζουν χωριστά με εναλλασσόμενη μεταξύ τους σειρά ψηφοφορίας. Στην περίπτωση αυτή, το υπό ψήφιση κείμενο θεωρείται εγκριθέν μόνον εάν συγκεντρώσει τις DV\ doc 13/29 AP v07-00

14 ψήφους της πλειοψηφίας των ψηφισάντων μελών των κοινοβουλίων των χωρών ΑΚΕ και των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 5. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η πρόταση δεν εγκρίνεται. Μπορεί να επαναφερθεί στην επόμενη συνεδρίαση της Συνέλευσης. 6. Εάν υποβληθεί αίτηση έως τις 10:00 την ημέρα της ψηφοφορίας από τουλάχιστον πέντε μέλη, η Συνέλευση ψηφίζει ξεχωριστά τα τμήματα του κειμένου μιας παραγράφου ή μιας τροπολογίας. 7. Κάθε αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4 και 6 είναι δυνατόν να αποσυρθεί από τους συντάκτες της ανά πάσα στιγμή πριν από την ψηφοφορία. Άρθρο 17 Αιτιολόγηση της ψήφου Κάθε μέλος μπορεί να προβεί σε προφορική αιτιολόγηση της τελικής ψήφου η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το ενάμισι λεπτό ή σε γραπτή αιτιολόγηση η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200 λέξεις. Οι γραπτές αιτιολογήσεις αρχειοθετούνται στην γλώσσα του πρωτότυπου τους. Άρθρο 18 Ψηφίσματα της Συνέλευσης 1. Η Συνέλευση ψηφίζει επί των προτάσεων ψηφίσματος που κατατίθενται από τις μόνιμες επιτροπές, σύμφωνα με το άρθρο Η Συνέλευση ψηφίζει επίσης επί των προτάσεων ψηφίσματος που κατατίθενται σχετικά με επείγοντα θέματα, σύμφωνα με το άρθρο Ο Πρόεδρος της συνεδρίασης καλεί ενδεχομένως τους συντάκτες των ψηφισμάτων που αναφέρονται σε παρόμοια επείγοντα θέματα να συντάξουν συμβιβαστικό ψήφισμα. Μετά τη συζήτηση κάθε συμβιβαστικό ψήφισμα και οι σχετικές τροπολογίες υποβάλλονται προς ψήφιση στη Συνέλευση. Σε περίπτωση έγκρισης συμβιβαστικού ψηφίσματος, όλα τα άλλα ψηφίσματα επί του ιδίου θέματος καταπίπτουν. 4. Τα ψηφίσματα που εγκρίνει η Συνέλευση διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ καθώς και στα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα εγκριθέντα ψηφίσματα κατά την επόμενη σύνοδο της Συνέλευσης. AP v /29 DV\ doc

15 Άρθρο 19 Τροποποιήσεις 1. Ένας εκπρόσωπος των κρατών ΑΚΕ ο οποίος έχει δικαίωμα ψήφου, μια πολιτική ομάδα ή δέκα μέλη μπορούν να καταθέσουν τροπολογίες. Οι τροπολογίες έχουν σχέση με το κείμενο που επιδιώκουν να τροποποιήσουν και υποβάλλονται εγγράφως. Ο Πρόεδρος αποφαίνεται, βάσει των κριτηρίων αυτών, επί του παραδεκτού των τροπολογιών. 2. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών ανακοινώνεται κατά την έναρξη της συνόδου. 3. Κατά την ψηφοφορία, οι τροπολογίες έχουν προτεραιότητα έναντι του κειμένου με το οποίο σχετίζονται. 4. Σε περίπτωση τροπολογιών επί του ιδίου τμήματος ενός κειμένου, τίθεται πρώτη σε ψηφοφορία εκείνη που αποκλίνει περισσότερο από το αρχικό κείμενο. Λαμβάνονται υπόψη μόνον οι προφορικές τροπολογίες που διορθώνουν πραγματικά ή γλωσσικά λάθη. Όλες οι άλλες προφορικές τροπολογίες τίθενται στη διακριτική ευχέρεια της Συνέλευσης. Μία προφορική τροπολογία δεν λαμβάνεται υπόψη εάν δέκα μέλη αντιτίθενται δι εγέρσεως. Άρθρο 20 Ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης 1. Κάθε μέλος της Συνέλευσης μπορεί να υποβάλει στο Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης. 2. Οι ερωτήσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Προεδρείο το οποίο, εάν τις κρίνει παραδεκτές, τις διαβιβάζει, κατά περίπτωση, στο Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλούνται να απαντήσουν εγγράφως εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία διαβίβασης της ερώτησης. 3. Οι ερωτήσεις στις οποίες δόθηκε απάντηση δημοσιεύονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μαζί με την απάντηση, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από τα κράτη ΑΚΕ με τον τρόπο που το καθένα από αυτά κρίνει πιο ενδεδειγμένο. 4. Οι ερωτήσεις στις οποίες δεν δόθηκε απάντηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δημοσιεύονται με τον ίδιο τρόπο, με την παρατήρηση ότι δεν έχει δοθεί ακόμη απάντηση. Άρθρο 21 Ώρα των ερωτήσεων 1. Σε κάθε σύνοδο διεξάγεται ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ- ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε χρόνο τον οποίον ορίζει κατόπιν αποφάσεώς του το DV\ doc 15/29 AP v07-00

16 Προεδρείο για να εξασφαλισθεί η ανωτάτου επιπέδου παρουσία αμφοτέρων των θεσμικών οργάνων αυτών. 2. Κάθε μέλος της Συνέλευσης μπορεί να υποβάλει μία ερώτηση στο Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ και μία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τις ερωτήσεις με περισσότερους υπογράφοντες καλείται να τις υποβάλει μόνον ένα μέλος. 3. Οι ερωτήσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Προεδρείο, εντός της προθεσμίας που έχει ορίσει το Προεδρείο. 4. Σε επείγουσες περιπτώσεις οι Συμπρόεδροι ή το Προεδρείο μπορούν, με σύμφωνη γνώμη του οργάνου προς το οποίο απευθύνεται η ερώτηση, να την εγγράψουν στην ημερήσια διάταξη, ακόμα και μετά την παρέλευση της προθεσμίας που έχει ορίσει το Προεδρείο. 5. Οι Συμπρόεδρoι της Συνέλευσης αποφαίνονται επί του παραδεκτού των ερωτήσεων. Αυτό γίνεται με βάση τη σφαίρα δραστηριοτήτων και τους όρους της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης. Ερωτήσεις που σχετίζονται με θέματα που έχουν ήδη εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη προς συζήτηση με το ενδιαφερόμενο όργανο κρίνονται μη παραδεκτές. Οι ερωτήσεις που κρίνονται παραδεκτές διαβιβάζονται στο Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι Συμπρόεδροι αποφασίζουν τη σειρά με την οποία εξετάζονται οι ερωτήσεις. Η απόφασή τους κοινοποιείται πάραυτα στον συντάκτη. 6. Οι ερωτήσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 100 λέξεις. Πρέπει να έχουν τη μορφή ερώτησης και όχι δήλωσης. 7. Η Συνέλευση προβλέπει για κάθε σύνοδο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την εξέταση των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ερωτήσεις που μένουν αναπάντητες λόγω ελλείψεως χρόνου λαμβάνουν απάντηση γραπτώς, εκτός εάν o συντάκτης αποσύρει την ερώτησή του. 8. Μία ερώτηση μπορεί να λάβει απάντηση μόνον εάν o συντάκτης της είναι παρών ή έχει γνωστοποιήσει γραπτώς προ της ενάρξεως της ώρας των ερωτήσεων στους Συμπροέδρους το όνομα του αναπληρωτή του. 9. Εάν δεν παρίσταται ούτε o συντάκτης ούτε o αναπληρωτής του, η ερώτηση λαμβάνει απάντηση γραπτώς. 10. Το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντούν γραπτώς εκ των προτέρων. Μπορεί να υποβληθεί μία σύντομη συμπληρωματική ερώτηση από τον συντάκτη της αρχικής ερώτησης, εφόσον είναι παρών, ή από τον αναπληρωτή του, με την προϋπόθεση ότι ο συντάκτης της αρχικής ερώτησης έχει γνωστοποιήσει προ της ενάρξεως της ώρας των ερωτήσεων στους Συμπροέδρους το όνομα του εν λόγω αναπληρωτή. Ο Πρόεδρος μπορεί να απορρίψει οποιαδήποτε ερώτηση δεν έχει σχέση με την αρχική ερώτηση. Στη συνέχεια, και εφόσον υπάρχουν χρονικά περιθώρια, μπορούν να υποβληθούν πρόσθετες ερωτήσεις στο Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία έκτακτων παρεμβάσεων. AP v /29 DV\ doc

17 11. Μετά από αίτηση δέκα τουλάχιστον μελών της Συνέλευσης, μπορεί να διεξαχθεί συζήτηση σχετικά με την απάντηση του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η διάρκεια της συζήτησης αυτής καθορίζεται από τον Πρόεδρο. Άρθρο 22 Έκθεση του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης Η έκθεση του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ επί της εφαρμογής της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης, η οποία συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα μέτρα που έχουν ληφθεί κατ εφαρμογήν των ψηφισμάτων και των συστάσεων της Συνέλευσης, τυπώνεται στις επίσημες γλώσσες και διανέμεται με σκοπό να αποτελέσει αντικείμενο ετήσιας συζήτησης στη Συνέλευση. Άρθρο 23 Έλεγχος της εφαρμογής της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης Με την επιφύλαξη των περιφερειακών εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6, και κατόπιν προτάσεως του Προεδρείου, η Συνέλευση ορίζει ένα συνεισηγητή από πλευράς ΑΚΕ και έναν από πλευράς ΕΕ προς εκπόνηση έκθεσης επί συγκεκριμένης περιφέρειας, ή επί κάθε άλλου θέματος που αφορά την εφαρμογή της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης. Άρθρο 24 Αιτήσεις του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ για έκδοση γνωμοδότησης 1. Εάν η Συνέλευση κληθεί να γνωμοδοτήσει επί αποφάσεως, σχεδίου αποφάσεως, ψηφίσματος, συστάσεως ή γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, η προς τούτο αίτηση υποβάλλεται στο Προεδρείο, το οποίο τη διαβιβάζει στη Συνέλευση με σύστασή του. 2. Το Προεδρείο μπορεί να αποφανθεί οριστικά επί θεμάτων που έχουν κριθεί επείγοντα από το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ. Άρθρο 25 Μόνιμες επιτροπές 1. Η Συνέλευση συγκροτεί τρεις μόνιμες επιτροπές 1 οι οποίες, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης, είναι αρμόδιες για: 1 Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. το Παράρτημα I. DV\ doc 17/29 AP v07-00

18 την προώθηση των δημοκρατικών διαδικασιών μέσω του διαλόγου και της διαβούλευσης, οικονομικά, δημοσιονομικά και εμπορικά ζητήματα και εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. 2. Σύμφωνα με τις γενικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της Συνέλευσης, οι μόνιμες επιτροπές συγκροτούνται από μέλη της Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 1, και λειτουργούν με αυστηρή ίση εκπροσώπηση. 3. Οι κανόνες λειτουργίας των μόνιμων επιτροπών εγκρίνονται από τη Συνέλευση μετά από σχετική πρόταση του Προεδρείου. Άρθρο 26 Προσωρινές επιτροπές παρακολούθησης 1. Το Προεδρείο μπορεί, μετά από πρόταση της Συνέλευσης, να συστήσει προσωρινές επιτροπές παρακολούθησης για ένα ειδικό θέμα που σχετίζεται με τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης ή το πεδίο εφαρμογής της. Δεν μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα πάνω από δύο τέτοιες επιτροπές. Οι επιτροπές παρακολούθησης ολοκληρώνουν το έργο τους εντός έτους. 2. Το Προεδρείο καθορίζει τις αρμοδιότητες, τη σύνθεση και την εντολή τους. Άρθρο 27 Εργαστήρια 1. Με στόχο τη διευκόλυνση της μεγαλύτερης κατανόησης μεταξύ των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκείνων των κρατών ΑΚΕ και της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης σε ζητήματα ανάπτυξης, η Συνέλευση διοργανώνει εργαστήρια σε τακτικά διαστήματα αφενός στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου στις χώρες ΑΚΕ. 2. Τα εργαστήρια διοργανώνονται με ευθύνη του Προεδρείου και, ειδικότερα, παρέχουν την ευκαιρία να προσκληθούν άτομα τα οποία μπορούν να δώσουν στη Συνέλευση άμεσες πληροφορίες σχετικά με πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές καταστάσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Άρθρο 28 Αποστολές και αντιπροσωπείες 1. Το Προεδρείο μπορεί να αποφασίζει την ανάληψη αποστολών προς συγκέντρωση πληροφοριών σε κράτη ΑΚΕ ή κράτη μέλη της ΕΕ ή σε διεθνείς οργανισμούς, με την επιφύλαξη δημοσιονομικών περιορισμών. Το Προεδρείο ή η Συνέλευση δύνανται επίσης να αποφασίζουν και για την αποστολή μικτών αντιπροσωπειών για την παρακολούθηση προεδρικών ή βουλευτικών εκλογών κατόπιν προσκλήσεως της ενδιαφερομένης χώρας, εφόσον δεν υπάρχουν ανησυχίες επί θεμάτων ασφαλείας και, στην περίπτωση των βουλευτών AP v /29 DV\ doc

19 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτό είναι σύμφωνο προς τον εσωτερικό κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπλέον, βάσει της αρχής της στενής συνεργασίας που θεσπίζει το άρθρο 29, το Προεδρείο δύναται να στείλει αντιπροσωπείες σε συνεδριάσεις της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και των κοινωνικών εταίρων - συμπεριλαμβανομένων συνεδριάσεων που διεξάγονται εκτός Βρυξελλών. Υποβάλλεται έκθεση στο Προεδρείο και στην επόμενη σύνοδο της Συνέλευσης. Κατά την επόμενη συνεδρίαση του Προεδρείου ελέγχεται η συγκεκριμένη συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις που περιέχονται στην έκθεση. 2. Οι Συμπρόεδροι ή οι Αντιπρόεδροί τους μπορούν να παρακολουθούν υψηλού επιπέδου συνεδριάσεις ή συνεδριάσεις διεθνών κοινοβουλευτικών οργάνων, όταν προσκαλούνται εξ ονόματος της Συνέλευσης να συμμετάσχουν σ αυτές υπό την επίσημη ιδιότητά τους είτε μεμονωμένα είτε από κοινού. Οι αποστολές αυτές πρέπει να εκπροσωπούν τη Συνέλευση στο σύνολο της και οι σχετικές δραστηριότητες πρέπει να αντικατοπτρίζουν κοινά ενδιαφέροντα ΑΚΕ-ΕΕ. Άρθρο 29 Διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών Η Συνέλευση φροντίζει ώστε να διατηρούνται σε τακτική βάση επαφές και να διεξάγονται διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών ΑΚΕ-ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εκπροσώπων των οικονομικών και κοινωνικών φορέων ΑΚΕ-ΕΕ και άλλων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να ενημερωθεί επί των απόψεών τους όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης. Αυτοί οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών έχουν τη δυνατότητα να παρίστανται στις περιφερειακές συνεδριάσεις και στις συνεδριάσεις των μονίμων επιτροπών καθώς και να λαμβάνουν μέρος στα εργαστήρια. Το Προεδρείο εξετάζει τους όρους βάσει των οποίων θα στέλλονται προσκλήσεις προς αυτούς. Άρθρο 30 Επίτιμος Πρόεδρος Κατόπιν προτάσεως του Προεδρείου, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Συνέλευση μπορεί να απονέμει τον τίτλο του επιτίμου προέδρου σε κάποιον από τους τέως συμπροέδρους της. Με τη διάκριση αυτή η Συνέλευση αναγνωρίζει τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε το πρόσωπο αυτό προς την υπόθεση της Συνέλευσης κατά τη θητεία του. Άρθρο 31 Γραμματεία Ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και o Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας της ΑΚΕ λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να συνδράμουν τη Συνέλευση και για να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών της. Μπορούν να DV\ doc 19/29 AP v07-00

20 ορίσουν έναν ανώτερο υπάλληλο από τις αντίστοιχες γραμματείες τους προκειμένου να τους εκπροσωπήσει ως Γενικός Συγγραμματέας της Συνέλευσης. Είναι υπόλογοι ενώπιον του Προεδρείου της Συνέλευσης. Άρθρο 32 Δημοσιονομικός κανονισμός Η Συνέλευση εγκρίνει τον δημοσιονομικό κανονισμό της με βάση τις προτάσεις του Προεδρείου. Άρθρο 33 Ερμηνεία του Κανονισμού Ο πρόεδρος της συνεδρίασης ή, κατόπιν αιτήματός του, το Προεδρείο αποφασίζει επί θεμάτων ερμηνείας του παρόντος Κανονισμού. Άρθρο 34 Παρατηρήσεις επί της εφαρμογής του Κανονισμού 1. Κάθε μέλος μπορεί να διατυπώσει παρατήρηση επί της εφαρμογής του Κανονισμού ή πρόταση επί της διαδικασίας και λαμβάνει στην περίπτωση αυτή τον λόγο κατά προτεραιότητα. Η παρατήρηση ή πρόταση πρέπει να αιτιολογηθούν από το μέλος σε χρόνο 2 λεπτών. 2. Κατόπιν αιτήσεως, o Πρόεδρος μπορεί να δώσει τον λόγο για άλλα δύο λεπτά το πολύ σε ομιλητή που θέλει να αντικρούσει την πρόταση. 3. Κανένας άλλος ομιλητής δεν λαμβάνει τον λόγο. 4. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει την απόφασή του σχετικά με την παρατήρηση επί της εφαρμογής του Κανονισμού ή την παρέμβαση επί της διαδικασίας. Μπορεί να συμβουλευθεί προηγουμένως το Προεδρείο. Άρθρο 35 Αναθεώρηση του Κανονισμού 1. Κάθε τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού αποφασίζεται από τη Συνέλευση βάσει προτάσεων του Προεδρείου, μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων. AP v /29 DV\ doc

21 2. Οι προτάσεις τροποποιήσεως εγκρίνονται εφόσον υπερψηφισθούν από την πλειοψηφία των μελών της καθεμιάς από τις δύο ομάδες εκπροσώπων της Συνέλευσης. 3. Εκτός εξαιρέσεως που μπορεί να προβλεφθεί κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας, οι τροποποιήσεις στον παρόντα Κανονισμό τίθενται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της συνόδου που ακολουθεί την έγκρισή τους. DV\ doc 21/29 AP v07-00

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Αρμοδιότητες, καθήκοντα, σύνθεση και διαδικασίες των μονίμων επιτροπών Άρθρο 1 Υπάρχουν τρεις μόνιμες κοινοβουλευτικές επιτροπές στις οποίες ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες και τα ακόλουθα καθήκοντα: I. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η επιτροπή αυτή είναι αρμόδια για τις υποθέσεις που αφορούν: 1. τον πολιτικό διάλογο (άρθρο 8 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ), την ανάπτυξη και τα θεσμικά ζητήματα 2. τον σεβασμό και την προαγωγή των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τη δημοκρατία και τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων υποθέσεων (άρθρο 9 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ) 3. τις πολιτικές για την ειρήνη και την πρόληψη και την επίλυση συγκρούσεων (άρθρο 11 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ) 4. τα μεταναστευτικά ζητήματα (άρθρο 13 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ) 5. τις σχέσεις της Συνέλευσης με τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς. Η επιτροπή αυτή συντονίζει τις εργασίες των αποστολών προς συγκέντρωση πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται για παρακολούθηση εκλογών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού της Συνέλευσης. II. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η επιτροπή αυτή είναι αρμόδια για τις υποθέσεις που αφορούν: 1. την οικονομική ανάπτυξη και την εμπορική συνεργασία καθώς και την ενίσχυση των δυνατοτήτων για την ανάπτυξη και την εταιρική σχέση 2. τις μακροοικονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, την κατά τομέα οικονομική ανάπτυξη και τον τουρισμό (άρθρα 22 έως 24 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ- ΕΕ) 3. τις νέες εμπορικές συμφωνίες ΑΚΕ-ΕΕ, την πρόσβαση στην αγορά και τη σταδιακή ενσωμάτωση των κρατών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία (άρθρα 34 έως 37 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ) 4. το εμπόριο και τους κανόνες εργασίας (άρθρο 50 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ- ΕΕ) AP v /29 DV\ doc

23 5. την αγροτική ανάπτυξη, την αλιεία και την ασφάλεια των τροφίμων (άρθρα 53 και 54 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ) 6. όλα τα ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. DV\ doc 23/29 AP v07-00

24 III. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η επιτροπή αυτή είναι αρμόδια για τις υποθέσεις που αφορούν: 1. την κοινωνική ανάπτυξη και την ανάπτυξη του ανθρώπου 2. τις κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων υγείας και παιδείας (άρθρο 25 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ) 3. τα ζητήματα που συνδέονται με τη νεότητα και τον πολιτισμό (άρθρα 26 και 27 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ) 4. τα ζητήματα που συνδέονται με το γένος (άρθρο 31 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ) 5. το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους (άρθρο 32 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ). Άρθρο 2 1. Κάθε μέλος της Συνέλευσης έχει το δικαίωμα να είναι μέλος σε μία από τις μόνιμες επιτροπές. 2. Οι επιτροπές αποτελούνται από 52 μέλη και αποτελούνται από ίσο αριθμό βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφενός και βουλευτών που εκπροσωπούν τις χώρες ΑΚΕ αφετέρου. Εάν αυξηθεί ο αριθμός των χωρών ΑΚΕ αυξάνεται αναλογικά και ο αριθμός των μελών των μονίμων επιτροπών. 3. Τα μέλη μπορούν επίσης να παρίστανται σε συνεδριάσεις επιτροπών στις οποίες δεν ανήκουν, για συμβουλευτικούς λόγους ή εάν το αντικείμενο των συζητήσεων αφορά τη χώρα τους ή την περιφέρειά τους, κατόπιν προσκλήσεως από το προεδρείο της επιτροπής. 4. Η συμμετοχή εκπροσώπων οι οποίοι δεν είναι μέλη ενός κοινοβουλίου επιτρέπεται μόνον εάν το αντικείμενο των συζητήσεων αφορά τη χώρα τους ωστόσο δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. 5. Με την επιφύλαξη αντίθετης απόφασης μιας επιτροπής, όλες οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες. Άρθρο 3 1. Η σύνθεση των επιτροπών αντικατοπτρίζει στο μέτρο του δυνατού τη σύνθεση της Συνέλευσης. 2. Οι επιτροπές εκλέγουν προεδρείο της επιτροπής από τα μέλη τους για περίοδο ενός έτους. AP v /29 DV\ doc

25 3. Το προεδρείο της επιτροπής αποτελείται από δύο συμπροέδρους (έναν εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έναν εκπρόσωπο των κρατών ΑΚΕ) και από τέσσερις αντιπροέδρους (δύο εκπροσώπους των κρατών ΑΚΕ και δύο εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου). 4. Των επιτροπών προεδρεύουν από κοινού ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ένας βουλευτής που εκπροσωπεί ένα κράτος ΑΚΕ. 5. Οι επιτροπές μπορούν να ορίσουν εισηγητές για την εξέταση συγκεκριμένων ζητημάτων που ανήκουν στην αρμοδιότητά τους και να εκπονήσουν εκθέσεις προς υποβολή στη Συνέλευση, ύστερα από εξουσιοδότηση του Προεδρείου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού. Οι προτάσεις ψηφίσματος μπορούν να συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση η οποία δεν υπερβαίνει τις τέσσερις σελίδες. 6. Οι μόνιμες επιτροπές δύνανται να συζητούν άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης χωρίς έκθεση και να ενημερώνουν γραπτώς το Προεδρείο ότι τα προκείμενα θέματα συζητήθηκαν. 7. Οι επιτροπές συμβάλλουν επίσης στο διάλογο με μη κρατικούς φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης, ιδίως μέσω ακροάσεων. 8. Οι επιτροπές κάνουν απολογισμό των δραστηριοτήτων τους ενώπιον της Συνέλευσης. Άρθρο 4 1. Οι επιτροπές συνεδριάζουν κατόπιν προσκλήσεως των συμπροέδρων τους και κατ ανώτατο όριο τέσσερις φορές το χρόνο, εκ των οποίων δύο κατά τη διάρκεια της συνόδου της Συνέλευσης. 2. Κάθε βουλευτής μπορεί να καταθέτει τροπολογίες για εξέταση σε επιτροπή. Όσον αφορά τη διαδικασία, τα άρθρα 3 (παρουσία άλλων οργάνων), 4 (παρατηρητές), 8 (απαρτία), 9 (προεδρία των συνεδριάσεων), 16 (δικαίωμα ψήφου και τρόποι ψηφοφορίας) και 29 (διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών) του Κανονισμού της Συνέλευσης εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών στις συνεδριάσεις των επιτροπών. DV\ doc 25/29 AP v07-00

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Μέγεθος των κειμένων Τα ακόλουθα ανώτατα μεγέθη εφαρμόζονται στα κείμενα που προορίζονται για μετάφραση ή δημοσίευση: Αιτιολογικές εκθέσεις, προπαρασκευαστικά έγγραφα εργασίας και εκθέσεις σχετικά με ερευνητικές αποστολές: 6 σελίδες Προτάσεις ψηφίσματος που περιέχονται στις εκθέσεις και επείγοντα θέματα: 4 σελίδες, συμπεριλαμβανομένων των αιτιολογικών σκέψεων, αλλά εξαιρουμένων των αιτιολογικών αναφορών. Το κείμενο εκάστης σελίδας πρέπει να περιέχει 1500 χαρακτήρες (μη συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων). Το παρόν παράρτημα μπορεί να τροποποιηθεί έπειτα από απλή απόφαση του Προεδρείου. AP v /29 DV\ doc

27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ Συνεδριάσεις των πολιτικών ομάδων Οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κοινοβουλίων των κρατών ΑΚΕ, μπορούν, ανάλογα με την πολιτική τους συγγένεια, να συνεδριάζουν στο περιθώριο των συνόδων της Συνέλευσης, αλλά όχι ταυτόχρονα με αυτές. Στις συνεδριάσεις αυτές παρέχονται υπηρεσίες διερμηνείας. DV\ doc 27/29 AP v07-00

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης (Άρθρο 11 του παρόντος Κανονισμού) Υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης 1 (α) Για όλες τις συνεδριάσεις που διεξάγονται στους συνήθεις τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: (i) (ii) (iii) η διερμηνεία θα παρέχεται σε όλες τις γλώσσες εργασίας των παρόντων μελών της ευρωπαϊκής πλευράς της ΚΣΙΕ η πραγματική παρουσία κατά την έννοια της παρούσης παραγράφου σημαίνει τη συμμετοχή τους σε όλες τις συνεδριάσεις μιας συνόδου καθώς και στις συνεδριάσεις του Προεδρείου και των μόνιμων επιτροπών των οποίων είναι μέλη, σε όλες τις συνεδριάσεις παρέχονται υπηρεσίες μετάφρασης στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα. (β) Για όλες τις συνεδριάσεις που διεξάγονται εκτός των συνήθων τόπων εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: (i) Οι υπηρεσίες διερμηνείας για την Κοινοβουλευτική Διάσκεψη ΑΚΕ-ΕΕ παρέχονται κατά κανόνα στα Αγγλικά, στα Γαλλικά, στα Γερμανικά, στα Ισπανικά, στα Ιταλικά και στα Πορτογαλικά σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να εξεταστεί η δυνατότητα διερμηνείας σε άλλες γλώσσες, για συγκεκριμένες συνεδριάσεις (π.χ. στη γλώσσα της Προεδρίας του Συμβουλίου) αν δύο εβδομάδες πριν μία προγραμματισμένη συνεδρίαση γίνει γνωστό ότι θα παραστούν λιγότεροι από τρεις βουλευτές που χρησιμοποιούν μια από τις γλώσσες αυτές, δεν παρέχεται διερμηνεία στη συγκεκριμένη γλώσσα (ή τις συγκεκριμένες γλώσσες). Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με τους εξής τρόπους: -για τις συνεδριάσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της κράτησης αεροπορικού εισιτηρίου από το επίσημο πρακτορείο ταξιδίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ή -για τις συνεδριάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει των καταστάσεων που διαβιβάζουν οι πολιτικές ομάδες στην ευρωπαϊκή συγγραματεία, με την κράτηση του εισιτηρίου και/ή του ξενοδοχείου, (ii) μετά την έναρξη της συνεδρίασης, παρέχεται διερμηνεία στις προβλεπόμενες γλώσσες, ακόμα κι αν παραμείνουν παρόντες στη συγκεκριμένη συνεδρίαση λιγότεροι από τρείς βουλευτές που χρησιμοποιούν μια από τις γλώσσες αυτές, 1 Βλ. επίσης τον κώδικα συμπεριφοράς για την Πολυγλωσσία, και συγκεκριμένα τα άρθρα του 2, παρ. 2 και 8, παρ. 2. AP v /29 DV\ doc

29 (iii) (iv) αν μετά την εφαρμογή των κανόνων του εδαφίου (i) η γλώσσα της χώρας υποδοχής δεν περιλαμβάνεται σε εκείνες για τις οποίες παρέχεται διερμηνεία στη συγκεκριμένη σύνοδο της ΚΣΙΕ, η διερμηνεία από και προς τη γλώσσα αυτή μπορεί να εξασφαλισθεί συμπληρωματικά, αν η συγκεκριμένη γλώσσα είναι κοινοτική, σε όλες τις συνεδριάσεις παρέχονται μεταφραστικές υπηρεσίες στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα. DV\ doc 29/29 AP v07-00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού (2009/882/ΕΕ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού (2009/882/ΕΕ) 2.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/51 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού (2009/882/ΕΕ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΞΕΔΩΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΕ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ. Κανονισμός. DV\926146EL.doc 1/22 AP v02-00

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΕ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ. Κανονισμός. DV\926146EL.doc 1/22 AP v02-00 ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΕ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Κανονισμός DV\926146.doc 1/22 AP100.520v02-00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Άρθρο 6 Άρθρο 7 Άρθρο 8 Άρθρο 9 Άρθρο 10 Άρθρο 11 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΕ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΕ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΕ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Κανονισμός 27.03.2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Άρθρο 6 Άρθρο 7 Άρθρο 8 Άρθρο 9 Άρθρο 10 Άρθρο 11 Άρθρο 12 Άρθρο 13 Άρθρο 14 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ EURONEST. Κανονισμός της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-Ανατολικών Γειτονικών Χωρών (EURONEST)

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ EURONEST. Κανονισμός της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-Ανατολικών Γειτονικών Χωρών (EURONEST) ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ EURONEST Κανονισμός της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-Ανατολικών Γειτονικών Χωρών (EURONEST) ΑΡΘΡΟ 1 Φύση και στόχοι 1. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Ανατολικών Γειτονικών Χωρών

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις P7_TA(2014)0408 Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2014 COM(2014) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ACP/CE/INT/el 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ACP/CE/INT/el 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ 18ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2000, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΑ ΜΕΛΗ Αρθρο 1 Γενικά 1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του Καταστατικού, αιτήματα προσχώρησης θα πρέπει να υποβάλλονται στην Γραμματεία του MEDAC η οποία θα φροντίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2016 COM(2016) 147 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει συσταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2009-D-185-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ARLEM) Άρθρο 1. Σύνθεση

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ARLEM) Άρθρο 1. Σύνθεση Βρυξέλλες, 1η Ιουλίου 2013 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ARLEM) Άρθρο 1 Σύνθεση Τα μέλη της Ευρωμεσογειακής Περιφερειακής και Τοπικής Συνέλευσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2009-2014) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Παιδαγωγική Μονάδα Αριθ. : 2009-D-225-el-5 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής

Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Γενική Γραμματεία Αριθ. : 2009-D-295-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Μικτής Παιδαγωγικής Επιτροπής Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στην Επιτροπή GNSS Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ελβετίας η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0308 (NLE) 14708/17 ADD 1 TRANS 506 COWEB 137 ELARG 85 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες έγγραφο το οποίο υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες έγγραφο το οποίο υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15703/14 ACP 176 FIN 873 PTOM 56 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

DGC 2A ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ. Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) UE-KZ 2301/17

DGC 2A ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ. Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) UE-KZ 2301/17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ Συμβούλιο Συνεργασίας Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) UE-KZ 2301/17 Διοργανικός φάκελος: 2017/0019 (NLE) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - JOIN(2017) 23 final ANNEXES 1 to 2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - JOIN(2017) 23 final ANNEXES 1 to 2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0155 (NLE) 11186/17 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: COASI 91 JAI 684 ASIE 22 CODRO

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 179/72 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 673/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουνίου 2014 σχετικά με την ίδρυση επιτροπής μεσολάβησης και τον εσωτερικό της κανονισμό (ΕΚΤ/2014/26) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA 5.1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΤΙΣ 4 MAΪΟΥ 2009 Το Προεδρείο, - έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 2 του Κανονισμού 1, - έχοντας υπόψη την απόφασή

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ Ή ΤΟΥΣ ΑΣΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ Ή ΤΟΥΣ ΑΣΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Καταναλωτικά αγαθά Αυτοκινητοβιοµηχανία ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΟ Ο ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (CATP-AT) ENTR/04-EL Bρυξέλλες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004 EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουνίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού του γενικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/12) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ »

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ » Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2012 COM(2012) 214 final 2012/0108 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.3.2012 COM(2012) 144 final 2012/0073 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά για την τελωνειακή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA 5.1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ THΣ 4ης MAΪOΥ 2009 1 ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, - έχοντας υπόψη το άρθρο 23 παράγραφος 2 του Κανονισμού 2, - έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2017 COM(2017) 499 final 2017/0229 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2017/... του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2017, για την υπογραφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ. για τα μέλη

Ο Δ Η Γ Ο Σ. για τα μέλη Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Β Ο Υ Λ Ι Ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - Ο Δ Η Γ Ο Σ για τα μέλη Ιούνιος 2009 CM\785203.doc PE426.942 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα I. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02. ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρείου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02. ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρείου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Προεδρείου προς : τη Συνέλευση Θέµα : Σηµείωµα για τις µεθόδους εργασίας Το επισυναπτόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Κώδικας Δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σύσταση της Ομάδας εργασίας του Προεδρείου σχετικά με τους κώδικες δεοντολογίας προς τα μέλη της Διάσκεψης των Προέδρων και το Προεδρείο Κώδικας Δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 18.03.2004 L 080/33 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/2)

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020, 2/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 1

ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 1 ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2009-2014) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 1 ooo ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2012 (OR. en) 6898/12 ECOFIN 196 UEM 42 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναθεώρηση του καταστατικού της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Η Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Πελοποννήσου, 30/06/2015 σελ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020, 19/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.3.2014 COM(2014) 201 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Λιβάνου όσον αφορά τις γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος : «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 σελ 1 από 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 55/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2869 της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 55 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων

Διαβάστε περισσότερα

8η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

8η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 8η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2014-2019) 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1 ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11926/17 Διοργανικός φάκελος: 2017/0196 (NLE) RECH 290 MED 67 AGRI 449 MIGR 163 RELEX 726 EG 12 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 1 Άρθρο 1 ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 1. Το Δ.Σ. συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου ή του κατά το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΕ-ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΕ-ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΕ-ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Κατά τη συνεδρίασή τους στις Βρυξέλλες στις 8 Νοεμβρίου 2006, οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ. Μια σύντομη επισκόπηση των κύριων αλλαγών Ιανουάριος 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ. Μια σύντομη επισκόπηση των κύριων αλλαγών Ιανουάριος 2017 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ Μια σύντομη επισκόπηση των κύριων αλλαγών Ιανουάριος 2017 1 EL Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΓΔ Προεδρίας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΓΔ Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 58/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.2.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 20ής Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 72 final - Annex.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 72 final - Annex. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0034 (NLE) 6318/18 ADD 1 RECH 48 MED 2 AGRI 90 MIGR 19 RELEX 140 MA 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/98 21.11.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 για την οργανωτική δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και του δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L 1999D0468 EL 23.07.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/0134(COD) 25.10.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2015 COM(2015) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας Τρινιδάδ και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Επιτροπή συνεστήθη από το 6ο και το 7ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών που συνήλθαν στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες τον Ιούλιο-Αύγουστο του 1948.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 ΕπΠα ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων 10.5.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την τροποποίηση του άρθρου 70 του Κανονισµού για τις διοργανικές διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 02011Y0224(01) EL 01.04.2017 002.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη επισκόπηση των. κοινοβουλευτικών επιτροπών

Σύντομη επισκόπηση των. κοινοβουλευτικών επιτροπών Σύντομη επισκόπηση των κοινοβουλευτικών επιτροπών Σύντομη επισκόπηση των κοινοβουλευτικών επιτροπών Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται άμεσα από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC Αρθρο 1 Γενικά 1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του Καταστατικού, αιτήματα προσχώρησης θα πρέπει να υποβάλλονται στην Γραμματεία του MEDAC η οποία θα φροντίζει

Διαβάστε περισσότερα

16135/14 GA/ag DGC 2B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16135/14. Διοργανικός φάκελος : 2014/0109 (NLE) RL 10

16135/14 GA/ag DGC 2B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16135/14. Διοργανικός φάκελος : 2014/0109 (NLE) RL 10 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16135/14 Διοργανικός φάκελος : 2014/0109 (NLE) RL 10 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη»

1 η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» 1 η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» Κανόνες Διαδικασίας Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου* *Επιμέλεια: Δεδούση Ευαγγελία, Διδίλη Ζωή, Κατσούλης Στέφανος ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2005 για την ίδρυση επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής επιτροπής αλιείας (2005/629/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2005 για την ίδρυση επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής επιτροπής αλιείας (2005/629/ΕΚ) L 225/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.8.2005 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2005 για την ίδρυση επιστημονικής,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: οργάνωση και λειτουργία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: οργάνωση και λειτουργία Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: οργάνωση και λειτουργία Η οργάνωση και η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διέπονται από τον Κανονισμό του. Τα πολιτικά όργανα, οι επιτροπές, οι αντιπροσωπείες και οι πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0197 (NLE) 11673/17 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: RECH 270 MED 54 AGRI 420 MIGR

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en) 7111/15 Διοργανικός φάκελος : 2015/0048 (NLE) VISA 87 COLAC 22 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα