Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

Transcript

1 Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οι προσπάθειες για τον καθορισμό του νέου πλαισίου λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των Τοπικών Αρχών γίνονται ακόμη πιο επιτακτικές υπό το φως των νέων οικονομικών δεδομένων που βιώνουμε αυτή την περίοδο. Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης έχουν επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την οικονομική κατάσταση των τοπικών αρχών και σε συνδυασμό με τη δυσχερή οικονομικά θέση του κεντρικού κράτους, που αποτελεί τον κύριο οικονομικό αιμοδότη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έθεσαν σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο τη βιωσιμότητα τους. Η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό και να συνδυαστεί απαραίτητα με την ανακοινωθείσα και επιχειρούμενη αναδιάρθρωση του κράτους και του δημοσίου τομέα. Οι συνθήκες έχουν πλέον ωριμάσει και επιβάλλεται η λήψη ριζικών μέτρων προς αντιμετώπιση της κατάρρευσης του θεσμού και αναβάθμιση του μέσα από την τριπλή αποκέντρωση: των εξουσιών / αρμοδιοτήτων, των οικονομικών πόρων και του προσωπικού, ώστε οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης να καταστούν τοπικές κυβερνήσεις. Οφείλουμε να αποδεχτούμε πως η συζήτηση που διεξήχθη γύρω από το θέμα μεταξύ Υπουργείου, Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων και Κοινοβουλευτικών Κομμάτων κατά τα προηγούμενα χρόνια επικεντρώθηκε σε ήπιες μεταρρυθμιστικές τομές (σενάριο 2 μελέτης ΕΚΚΔΑ) οι οποίες εκ των πραγμάτων και των νέων οικονομικών δεδομένων, θεωρούμε πως ίσως να μην αρκούν για αντιμετώπιση των προβλημάτων. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία εύκολα θα χαρακτηρίζονταν ως γάγγραινα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πρέπει να αντιμετωπιστούν με αποφασιστικότητα. Στα πλαίσια αυτά προχωρούμε ένα βήμα πιο μπροστά από την εξαγγελθείσα δέσμευση της Κυβέρνησης για τη διατήρηση του αριθμού των υφιστάμενων Δήμων. Με γνώμονα πάντα τη βιωσιμότητα των ΑΤΑ αλλά και την ανάγκη παροχής ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες, θεωρούμε πως τα εργαλεία και η νομοθετική ρύθμιση για εθελοντικές συνενώσεις, θα πρέπει να θεσπιστούν και να είναι διαθέσιμα για όσους επιθυμούν να προχωρήσουν. Δεδομένη και επιτακτική θεωρείται επίσης η προώθηση νομοθετικών τροποποιήσεων στους υφιστάμενους νόμους περί Δήμων και περί Κοινοτήτων που να ρυθμίζουν τη συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών.

2 Περεταίρω θέματα όπως για παράδειγμα η μείωση του αριθμού των Δημοτικών Συμβούλων, η εισαγωγή περιορισμού στις θητείες των αιρετών αξιωματούχων, η διαφοροποίηση του τρόπου εκλογής των Δημάρχων, η ενοποίηση οργανισμών όπως των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας και Αποχετεύσεως, η ενοποίηση των τακτικών και αναπτυξιακών προϋπολογισμών των Δήμων και η υποβολή τους με ορίζοντα 3ετίας καθώς και πάρα πολλές άλλες παράμετροι θα πρέπει επίσης να συζητηθούν και να τροποποιηθούν με βάση τα σημερινά δεδομένα και ανάγκες. Τέλος, διευκρινίζουμε ότι οι κατεχόμενοι Δήμοι και Κοινότητες θα πρέπει να διατηρηθούν ως έχουν καθώς υπό τις περιστάσεις δεν έχουν ιδιαίτερες διοικητικές αρμοδιότητες. Θα πρέπει όμως να εξευρεθεί τρόπος συντονισμού και αναβάθμισης των δραστηριοτήτων διαφώτισης για την κατοχή και διατήρησης του πολιτισμού μας στις οποίες προβαίνουν. Εσωτερικός Έλεγχος Όλοι οι Δημόσιοι και Ημιδημόσιοι Οργανισμοί καθώς και οι Κοινωφελής Οργανισμοί και οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιβάλλεται να υπόκεινται σε εσωτερικό έλεγχο. Η λειτουργία μονάδων εσωτερικού ελέγχου στις Τοπικές Αρχές, αποτελεί πάγια θέση και αίτημα του Δημοκρατικού Συναγερμού, η οποία καταγράφεται χαρακτηριστικά στις θέσεις που εγκρίθηκαν από Πολιτικό Συνέδριο του Κόμματος το Πέραν από την αξιοποίηση του εσωτερικού ελέγχου ως ένα αποδοτικό εργαλείο στην ορθή διεκπεραίωση της καθημερινής δουλειάς αλλά και στην ορθολογιστική λήψη αποφάσεων από τις Τοπικές Αρχές, η εισαγωγή και θεσμοθέτηση τέτοιων μονάδων αποτελεί αναγκαιότητα και για την παρακολούθηση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών και του προσωπικού κάθε Τοπικής Αρχής. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, υπέρμαχος της συμμετοχικής δημοκρατίας και της διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων, υποστηρίζει και θα προωθήσει τη θέσπιση νέων και την ενίσχυση υφιστάμενων μηχανισμών ελέγχου της νομιμότητας των αποφάσεων και της οικονομικής διαχείρισης, οι οποίοι θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους αιρετούς αξιωματούχους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα βοηθήσουν παράλληλα στην ουσιαστική μείωση των παρατηρήσεων που καταγράφονται κάθε χρόνο στην ετήσια έκθεση της Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας αλλά και στην ετήσια έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως. Συγκεκριμένα ο Δημοκρατικός Συναγερμός, υποστηρίζει ότι η λειτουργία μονάδων εσωτερικού ελέγχου και εφαρμογής προτύπων διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης, πρέπει να επεκτείνεται σε όλο το εύρος των τοπικών αρχών (Δήμους,

3 Κοινότητες, Συμπλέγματα, Επαρχιακά Συμβούλια) αλλά και στις αντίστοιχες Ενώσεις και Αναπτυξιακές Εταιρείες που συμμετέχουν ή ιδρύουν. Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Γενικού Ελεγκτή και της Επιτρόπου Διοικήσεως δεν θα επηρεάζονται αλλά αντίθετα θα υποβοηθούνται από τη λειτουργία εσωτερικών μονάδων ελέγχου. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Τοπικών Αρχών, που θα αφορούν χωρίς να περιορίζονται σε ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου, ανάθεση έργων / υπηρεσιών / μελετών / προμηθειών, αγορά και εκποίηση ακινήτων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, επιβολή φόρων / τελών / δικαιωμάτων, σύναψη συμβάσεων / δανείων, θα επίκεινται σε έλεγχο νομιμότητας ο οποίος εισηγούμαστε να ασκείται είτε από κλιμάκια της Ανεξάρτητης Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου ως έχει η πρόταση του Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου που κατατέθηκε στις 27 Ιουλίου του 2011 ή ακόμη από εταιρείες εγνωσμένου κύρους του ιδιωτικού τομέα με αγορά υπηρεσιών. Παρόλο που στην πρόταση του Εφόρου, υπάρχει σαφής προϋπόθεση για πρόσληψη αριθμού λειτουργών, εκτιμούμε πως το κόστος της θα υπερκεραστεί από τα οφέλη και τις εξοικονομήσεις που θα προκύψουν από την άσκηση του εσωτερικού ελέγχου. Εννοείται ότι τόσο στην περίπτωση ανάθεσης του ελέγχου σε κλιμάκια του Εφόρου αλλά και στην περίπτωση ανάθεσης του σε εταιρείες, μέσω διαδικασίας δημόσιων προσφορών στις οποίες αριθμός ΑΤΑ να μπορεί να ζητήσει την αγορά υπηρεσίας από κοινού, θα υπάρχουν διασφαλίσεις όπως η εναλλαξιμότητα των κλιμακίων ή ο περιορισμός της χρονικής περιόδου για την οποία μια εταιρεία μπορεί να ασκεί τον εσωτερικό έλεγχο μιας τοπικής αρχής. Ανθρώπινο Δυναμικό Το κεφάλαιο του ανθρώπινου δυναμικού, αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο από οικονομικής απόψεως και το δυσκολότερο να αλλάξει κεφάλαιο. Ως Δημοκρατικός Συναγερμός εισηγηθήκαμε τη δημιουργία Επιτροπής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αντίστοιχης της ΕΔΥ, η οποία θα επιφορτισθεί με την πρόσληψη, αξιολόγηση και την εναλλαξιμότητα του προσωπικού, τόσο εντός ίδιων τοπικών αρχών όσο και μεταξύ τους. Η Επιτροπή αυτή μπορεί επίσης να αποτελεί το διοικητικό όργανο το οποίο θα ασχολείται με πιθανές προσφυγές για επίλυση διαφορών και προβλημάτων διοικητικής υφής ενώ παράλληλα μπορεί να ασκεί εποπτικό έλεγχο στην υπό διαμόρφωση Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε κάθε περίπτωση βασική θέση είναι ότι οι προσλήψεις και οι προαγωγές του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να προστατευτούν από κάθε είδους

4 παρεμβατισμούς και να απεμπλακούν από αυτές τις διαδικασίες οι αιρετοί αξιωματούχοι. Δεν αποκλείεται όμως για συγκεκριμένες θέσεις να υπάρχει συμμετοχή της οικείας τοπικής αρχής στο σώμα που θα προχωρήσει στην πρόσληψη ή στην προαγωγή, είτε με τη συμμετοχή αιρετών, π.χ. Δημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου ή του Δημοτικού Γραμματέα. Ειδικότερα για προσλήψεις σε θέσεις που αφορούν κλίμακες πέραν της Α11θα πρέπει να υπάρχει ενιαία διαδικασία σε όλες τις Τοπικές Αρχές καθώς και εξειδικευμένη σύσταση συμβουλευτικών επιτροπών αξιολόγησης των υποψηφίων. Τέλος, παρόλο που υπάρχει η άποψη ότι μια ξεχωριστή επιτροπή προσλήψεων για την τοπική αυτοδιοίκηση θα επιφέρει επιπρόσθετο κόστος, εκτιμούμε ότι η παραχώρηση των αρμοδιοτήτων στην υφιστάμενη ΕΔΥ, υπό τις περιστάσεις με την ήδη τροχιοδρομημένη απόφαση και για μεταφορά των αρμοδιοτήτων πρόσληψης σε Ημικρατικούς Οργανισμούς στην ίδια επιτροπή, θα συσσωρεύσει πολλές εξουσίες σε ένα και μόνο σώμα, πρακτική που ίσως να μην είναι η βέλτιστη. Δευτεροβάθμιο Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η ανάγκη και η δομή ενός δευτεροβάθμιου οργάνου τοπικής αυτοδιοίκησης συνδέεται άμεσα με την κατάληξη στο θέμα των αρμοδιοτήτων που θα εκχωρηθούν από το κεντρικό κράτος. Εκ πρώτης όψεως θεωρούμε ότι η ανάγκη για δημιουργία Επαρχιακών Συμβουλίων υπάρχει και ότι σε αυτά μπορεί να εκχωρηθούν αρμοδιότητες όπως: Επόπτευση προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας, ευημερίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης Διαχείριση στερεών και άλλων αποβλήτων καθώς και διαχείριση σκυβάλων Χωροταξικός, πολεοδομικός και συγκοινωνιακός σχεδιασμός Συντονισμός δράσεων για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης Ίδρυση αναπτυξιακών εταιρειών και διεκδίκηση προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης Προώθηση προγραμμάτων και παροχή κινήτρων για αναπτύξεις στην ύπαιθρο Διαχείριση των υδάτινων πόρων με ταυτόχρονη επόπτευση και λειτουργία ενός ενοποιημένου οργανισμού των Συμβουλίων Αποχετεύσεως και Ύδρευσης Σε γενικές γραμμές τα Επαρχιακά Συμβούλια θα ασχολούνται με θέματα περιφερειακού αναπτυξιακού προγραμματισμού και θέματα υπερτοπικής σημασίας όπως της ασφάλειας, της παιδείας και του αθλητισμού, της υγείας, και της προστασίας του περιβάλλοντος.

5 Αρχική μας τοποθέτηση είναι ότι τα Συμβούλια αυτά πρέπει να απαρτίζονται από μονό αριθμό μελών (5 ως 9) που θα εκλέγονται απευθείας από το σύνολο των εκλογέων της κάθε Επαρχίας. Θα υπάρχει σε αυτά επιπρόσθετη συμμετοχή, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπροσώπων των αιρετών των Δήμων και των Κοινοτήτων. Ο τρόπος εκπροσώπησης μπορεί να συζητηθεί αναλόγως και με τη μορφή και τις αρμοδιότητες του πρωτοβάθμιου οργάνου. Παράλληλα, σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση του κράτους, θα πρέπει να μελετηθεί ο νέος ρόλος τόσο των Επαρχιακών Διοικήσεων και των Έπαρχων. Στόχος σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι η απεξάρτηση των Κοινοτήτων από τον Έπαρχο και η ένταξη τους κάτω από το ίδιο πλαίσιο αντιμετώπισης με τους Δήμους. Κλείνοντας, εισηγούμαστε την πλήρη αξιοποίηση της εργασίας και του διαλόγου που είχε αναπτυχθεί μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών, Ένωσης Δήμων, Ένωσης Κοινοτήτων και Κομμάτων τα προηγούμενα έτη καθώς τα καταληκτικά πολιτικά κείμενα που συμφωνήθηκαν (και όχι τα νομοσχέδια) εμπεριέχουν πλείστες θέσεις του Κόμματος. Θα ήταν ωφέλιμο πιστεύουμε αν παράλληλα με τους Άγγλους εμπειρογνώμονες, καταβαλλόταν αντίστοιχη προσπάθεια επικαιροποίησης της μελέτης που πραγματοποιήθηκε από τους Έλληνες μελετητές του ΕΚΔΔΑ. Την πρωτοβουλία αυτή θα μπορούσαν να λάβουν από κοινού οι Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων. Όπως έχουμε αναφέρει και στην επιστολή που συνοδεύει το κείμενο, επίκειται ημερίδα των Δημάρχων και των Δημοτικών μας Συμβούλων στις 12 Οκτωβρίου, μέσα από την οποία αναμένεται να επιβεβαιωθούν και να εμπλουτισθούν οι θέσεις μας επί της προωθούμενης μεταρρύθμισης.

Εμείς αποφασίζουμε για τον τόπο μας.

Εμείς αποφασίζουμε για τον τόπο μας. Εμείς αποφασίζουμε για τον τόπο μας. www.disy.org.cy ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2011 Φίλες και Φίλοι, Η πατρίδα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με μια άνευ προηγουμένου πολιτική, οικονομική και κοινωνική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του σχεδίου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του σχεδίου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του σχεδίου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κεντρική προγραμματική δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 10 01 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Α ΜΕΡΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28/01/2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 8 2. Μεταρρυθμιστικές Εμπειρίες στην Τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση του Ινστιτούτου

Ειδική Έκθεση του Ινστιτούτου s51-59.qxd 16/4/2007 11:41 Page 51 ôçò ÌÁÑÙÓ ÊÁÐÅÔÁÍÇ - ÅËÅÃ ÏÓ - ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÏÔÁ ÑÅÐÏÑÔÁÆ Ðïëëáðëïß ïé åëåãêôéêïß ìç áíéóìïß áíáðïôåëåóìáôéêïß ïé Ýëåã ïé Ειδική Έκθεση του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. 5. ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. 5. ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 3. ΠΡΟΤΥΠΟΙ Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 4. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 5. ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική μελέτη για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ 20 Ιανουαρίου 2014

Προκαταρκτική μελέτη για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ 20 Ιανουαρίου 2014 Προκαταρκτική μελέτη για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ 20 Ιανουαρίου 2014 UΠεριεχόμενα 31TΠερίληψη... 31T7 1 Όροι Αναφοράς... 11 1.1 Αξίες... 11 1.2 Καθήκοντα... 11 Οικονομικά Θέματα...

Διαβάστε περισσότερα

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε «Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε ΑΘΗΝΑ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία... 4 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

«Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: Τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα Δημόσια αγαθά.

«Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: Τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα Δημόσια αγαθά. «Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: Τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα Δημόσια αγαθά.» ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 Έκδοση του Κοινωνικού Πολύκεντρου, «Πρωτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο Τελική Έκθεση. 8 Απριλίου 2014

Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο Τελική Έκθεση. 8 Απριλίου 2014 Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο Τελική Έκθεση 8 Απριλίου 2014 1 UΕισαγωγή UΤοπική UΑνασκόπηση Περιεχόμενα Συντομογραφίες και Αρκτικόλεξα...5 U1 U...18 Δομή της Έκθεσης...18 Όροι Αναφοράς...18

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Χαιρετισμός Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου

Ομάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ομάδα Εργασίας Πρόταση για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου (δομών, εκπαιδευτικού υλικού,

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για λήψη νέων περιοριστικών μέτρων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για λήψη νέων περιοριστικών μέτρων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Η κατάσταση σήμερα Το Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη για τη χώρα περίοδο, εξαιτίας της πρωτοφανούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, που τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η διοικητική μεταρρύθμιση στα πλαίσια του προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Εισαγωγή Η νέα αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.) και του κράτους αποτελεί τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή πρωτοβουλία των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας

Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας Vs ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΩΓΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΖΙΑΡΗ ΑΝΝΑ Σχολή : Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα : Λογιστικής Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση του Μέτρου 3.1 και Σύστημα Διαχείρισης Παρακολούθησης. Αξιολόγησης και Ελέγχου των Δράσεων του Μέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματικό κείμενο του ΣΥΡΙΖΑ για την τοπική αυτοδιοίκηση Προς διαβούλευση. 1. Θέσεις για το Θεσμικό Πλαίσιο του Α Βαθμού Αυτοδιοίκησης (Δήμος)

Προγραμματικό κείμενο του ΣΥΡΙΖΑ για την τοπική αυτοδιοίκηση Προς διαβούλευση. 1. Θέσεις για το Θεσμικό Πλαίσιο του Α Βαθμού Αυτοδιοίκησης (Δήμος) Προγραμματικό κείμενο του ΣΥΡΙΖΑ για την τοπική αυτοδιοίκηση Προς διαβούλευση 1. Θέσεις για το Θεσμικό Πλαίσιο του Α Βαθμού Αυτοδιοίκησης (Δήμος) Α. Εισαγωγικές επισημάνσεις Οι συνέπειες του «Καλλικράτη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΗΜΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ... 2 ΜΈΡΟΣ Α : ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΏΝ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ... 3 Εισαγωγή... 3 Σύντοµη περιγραφή υφιστάµενων δοµών...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Το παρόν σχέδιο νόμου έχει ως σκοπό, με βάση τις αρχές και τους στόχους της δημόσιας πολιτικής διά βίου μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. Εισαγωγή Ως σύστημα διακυβέρνησης ορίζουμε το σύνολο των κανόνων που διέπουν τη συγκρότηση, την οργάνωση και τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. Ετήσια Έκθεση Πολιτικής 2011

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. Ετήσια Έκθεση Πολιτικής 2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ετήσια Έκθεση Πολιτικής 2011 Τελική Έκθεση (Ελληνική Έκδοση) Μάρτιος 2012 ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2011 Περίληψη Η παρούσα Έκθεση παρουσιάζει τις εξελίξεις που έλαβαν

Διαβάστε περισσότερα