ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Μ.Κ.Ε.: Φωτούλα Ντινάκη, Ειδική Επιθεωρήτρια Γ.Ε... Ιωάννα Σχοινά, Επιθεωρήτρια Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Σταυρούλα Λελόβα, Οικονοµική Επιθεωρήτρια Γ..Ο.Ε. Ασηµάκης Πανουτσόπουλος,Επιθεωρητής Σ.Ε.Ε... Αθήνα, Ιανουάριος 2011

2 Α. ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. 1. Η Γενική Φιλοσοφία και οι Στόχοι των Προγραµµάτων Πρόληψης. Η έννοια της πρόληψης αναφέρεται στη δυνατότητα παρέµβασης πριν την εκδήλωση της συµπεριφοράς υψηλού κινδύνου. Ως πρωτογενής 1 πρόληψη θα πρέπει να θεωρηθούν οι στρατηγικές - πολιτικές που αναπτύσσονται µε στόχο τη µείωση της ζήτησης ουσιών, αντιµετωπίζοντας επί της ουσίας τους παράγοντες 2 εκείνους που θεωρούνται γενεσιουργοί του φαινοµένου, τις αιτίες δηλαδή της ουσιοεξάρτησης. Απευθύνεται στον πληθυσµό που δεν έχει υποκύψει στην έξη της χρήσης ναρκωτικών και κυρίως στις «οµάδες υψηλού κινδύνου» 3, ενώ διακρίνεται σε καθολική, επικεντρωµένη και ενδεδειγµένη πρόληψη. Η καθολική πρόληψη απευθύνεται στον γενικό πληθυσµό 4, η επικεντρωµένη στοχεύει σε υποοµάδες που διατρέχουν µεγάλο κίνδυνο χρήσης ουσιών και η ενδεδειγµένη σε άτοµα που παρουσιάζουν πρώιµα σηµάδια χρήσης ουσιών και άλλων προβληµάτων συµπεριφοράς. Θεωρητικό υπόβαθρο των προγραµµάτων πρόληψης αποτελούν, ως επί το πλείστον, µοντέλα της κοινωνικής ψυχολογίας. Οι πρώτες στρατηγικές πρωτογενούς πρόληψης ξεκίνησαν πριν από αρκετές δεκαετίες, την περίοδο που το φαινόµενο της χρήσης ουσιών γινόταν µαζικό και κυρίως, όταν αυτό συνδέθηκε µε τη νεολαία. Οι βασικότερες προσεγγίσεις που ακολουθήθηκαν διεθνώς µέχρι σήµερα στον τοµέα της πρωτογενούς πρόληψης είναι οι εξής: Η προσέγγιση του εκφοβισµού Η προσέγγιση της ενηµέρωσης πληροφόρησης Η προσέγγιση της ανάπτυξης εναλλακτικών προς τη χρήση ουσιών δραστηριοτήτων Η προσέγγιση της εκπαίδευσης ατόµων και οµάδων σε προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες 1 Η δευτερογενής πρόληψη αναφέρεται στην έγκαιρη παρέµβαση σε άτοµα που ήδη κάνουν χρήση ουσιών. Τα προγράµµατα θεραπείας και µείωσης της βλάβης εντάσσονται σε αυτήν τη κατηγορία, ενώ η τριτογενής πρόληψη αναφέρεται στην πρόληψη της υποτροπής αποθεραπευµένων χρηστών ή ατόµων που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης. 2 Η δυσκολία να προσδιοριστούν αυτοί οι παράγοντες περιορίζει τις δυνατότητες αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων πρόληψης και καθιστά δύσκολη την αξιολόγησή τους. 3 Ο όρος υποδηλώνει τις οµάδες εκείνες που λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, θεωρείται ότι είναι πιο ευάλωτες και τα άτοµα που ανήκουν σε αυτές αντιµετωπίζουν αυξηµένες πιθανότητες να κάνουν χρήση ναρκωτικών. Οµάδες «υψηλού κινδύνου» θεωρούνται οι έφηβοι, οι άνεργοι νέοι, οι µετανάστες κ.α. 4 Τα κοινοτικά, όπως ονοµάζονται, προγράµµατα απευθύνονται στον ευρύτερο πληθυσµό µιας κοινότητας µέσω συντονισµένων επιµέρους παρεµβάσεων στους τοπικούς φορείς και συλλόγους, σε οµάδες επαγγελµατιών και οργανωµένα σύνολα πολιτών που διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στα πλαίσια της κοινότητας

3 Η προσέγγιση του εκφοβισµού χρονικά είναι η πρώτη που εφαρµόστηκε 5 και στοχεύει στη δηµιουργία φόβου και πανικού για τις συνέπειες της χρήσης δίδοντας έµφαση στους κινδύνους και τις ολέθριες επιπτώσεις από τη χρήση. Οι πληροφορίες που περιελάµβαναν τα µηνύµατα αυτού του τύπου ήταν τις περισσότερες φορές υπερβολικές, γεγονός που είχε ως συνέπεια την αµφισβήτηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας τους από τους δέκτες και ιδιαίτερα από τα νεαρά άτοµα που βρίσκονται σε µεγαλύτερο κίνδυνο να κάνουν χρήση ναρκωτικών. Η αξιολόγηση αυτής της προσέγγισης κατέδειξε ότι όχι µόνο δεν είχε θετικά αποτελέσµατα, αλλά µερικές φορές, αντιθέτως, είχε αρνητικά, καθώς οι νέοι αφενός δεν ενδιαφέρονται πολύ για το τι θα συµβεί στο µέλλον, αφετέρου το παιχνίδι µε τον κίνδυνο τους είναι ελκυστικό. Η προσέγγιση της ενηµέρωσης πληροφόρησης 6, στοχεύει στην παροχή πληροφοριών για τις ουσίες, το πρόβληµα και τις συνέπειές του, βασιζόµενη στην άποψη ότι οι συµπεριφορές και οι στάσεις είναι αποτέλεσµα λογικής σκέψης. Η αξιολόγησή της δεν ήταν ιδιαίτερα θετική 7, καθώς αποδείχθηκε το προφανές, ότι δηλαδή η παροχή πληροφοριών αυξάνει µεν τη γνώση, δεν επιφέρει όµως µε τρόπο γραµµικό αλλαγή στις συµπεριφορές και στις στάσεις προς την επιθυµητή κατεύθυνση. Σήµερα εφαρµόζεται περιστασιακά, ως συστατικό µιας µεθοδευµένης και συντονισµένης πρόληψης και προσαρµόζεται στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της οµάδας στην οποία απευθύνεται 8. Η τρίτη προσέγγιση, αυτή της ανάπτυξης εναλλακτικών προς τη χρήση δραστηριοτήτων, στοχεύει στην παροχή της δυνατότητας στους νέους για συµµετοχή σε δραστηριότητες οι οποίες καλύπτουν κάποιες από τις ανάγκες τους, όπως να ανήκουν σε µια οµάδα, να σχετίζονται δηµιουργικά µε συνοµηλίκους, να αναπτύσσονται και να ξεχωρίζουν κ.α. Εδώ ανήκουν οι ποικίλες αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα µε τρόπο µαζικό, καθώς η προσέγγιση αυτή εξακολουθεί να χαίρει της εκτίµησης κυρίως των πολιτικών, αλλά και του γενικού πληθυσµού. Η προσέγγιση της εκπαίδευσης σε δεξιότητες ζωής 9 είναι η πλέον σύγχρονη και τοποθετεί το πρόβληµα της χρήσης ουσιών εντός ενός γενικότερου πλαισίου µορφών συµπεριφοράς υψηλού κινδύνου, αποφάσεων που λαµβάνει το άτοµο και διασαφήνισης αξιών. Στοχεύει στην ενίσχυση ή στην ανάπτυξη ικανοτήτων όπως η επικοινωνία, η κοινωνική διεκδίκηση, η κριτική λήψη αποφάσεων, η διαχείριση του άγχους, η επίλυση συγκρούσεων κ.α., αλλά και στην ουσιαστική κατανόηση τόσο του εαυτού ως γνωστικής συναισθηµατικής οντότητας, αλλά και του κοινωνικού περιβάλλοντος ως παράγοντα διαντίδρασης µε τον εαυτό. 5 Θεωρείται σήµερα αναχρονιστική και έχει πάψει να αποτελεί µέρος των προγραµµάτων πρωτογενούς πρόληψης. 6 Το µοντέλο αυτό έχει εφαρµοστεί κυρίως στην πρόληψη του καπνίσµατος, αφού το κάπνισµα υπήρξε ιστορικά η πιο συχνή και η πιο κοινωνικά ανεκτή ψυχοτρόπος ουσία. 7 Τα περισσότερα προγράµµατα που παρείχαν απλά πληροφορίες σχετικά µε τις επιβλαβείς συνέπειες της χρήσης ουσιών και αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο αυστηρών ερευνητικών πρωτοκόλλων, έδειξαν απογοητευτικά αποτελέσµατα αναφορικά µε τη δυνατότητά τους να προστατεύσουν τους εφήβους από τη χρήση καπνού, οινοπνεύµατος και άλλων ψυχοτρόπων ουσιών. 8 ιαπιστώθηκε ότι πληροφορίες που δεν διοχετεύονται µε επιλεκτικό τρόπο, που δεν λαµβάνουν δηλαδή υπόψη τα χαρακτηριστικά της οµάδας στην οποία ανήκουν οι δέκτες (ηλικία, ενδεχόµενη προηγούµενη εµπειρία στη χρήση ουσιών κ.λ.π.), κινδυνεύουν να οδηγήσουν σε αντίθετα από τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα, όπως για παράδειγµα να προκαλέσουν την περιέργεια των νέων για δοκιµή. 9 Βασίζεται κύρια στο ψυχοκοινωνικό µοντέλο, όπου η πληροφόρηση είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη διαπαιδαγώγηση του ατόµου

4 Ταυτόχρονα, επιχειρείται η δηµιουργία µέσα στο περιβάλλον του ατόµου (οικογένεια, σχολείο, κοινότητα) του κατάλληλου εκείνου κλίµατος που θα του προσφέρει θετική υποστήριξη. Όλα τα παραπάνω στοιχεία θεωρούνται «ενδιάµεσες µεταβολές» που επιδρούν στη µείωση της ζήτησης ναρκωτικών. ίδεται ιδιαίτερη έµφαση στην εφαρµογή µεθόδων ενεργητικής βιωµατικής µάθησης και στην προσαρµογή των µηνυµάτων στο επίπεδο συναισθηµατικής νοητικής ανάπτυξης των δεκτών. Τα προγράµµατα αυτού του τύπου, επικεντρώνονται όχι µόνο στην αποχή, αλλά και την προσεκτική χρήση ουσιών, ιδίως της κάνναβης, καθώς και στην εκπαίδευση των νέων σε θέµατα υγείας και υγιεινής. Η προσέγγιση αυτή θεωρείται σήµερα η πιο αποτελεσµατική και αποτελεί τον κύριο κορµό των εφαρµοζόµενων προγραµµάτων πρωτογενούς πρόληψης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10. Στόχος της Ευρωπαϊκής πολιτικής είναι η αποχή των νέων από τα ναρκωτικά µέσω της κατάλληλης αγωγής, αλλά κυρίως η αποφυγή κατανάλωσής τους σε συγκεκριµένες κοινωνικές και ψυχικές καταστάσεις. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στον περιορισµό των επιβλαβών συνεπειών και προπαντός στην υπεύθυνη χρήση 11. Σε αντίθεση, στις Η.Π.Α. η πολιτική της πρόληψης επιδιώκει τη δια βίου αποχή των ατόµων από τις ουσίες, η δε φιλοσοφία της είναι η «απo φυσιολογικοποίηση» της χρήσης, η αντιµετώπισή της δηλαδή ως µη φυσιολογικής, ως αποκλίνουσας συµπεριφοράς. Έτσι, ενώ τα ευρωπαϊκά προγράµµατα επικεντρώνονται στη ψυχολογική υποστήριξη και ενίσχυση των οµάδων αναφοράς για την αποτροπή της χρήσης, καθώς και σε κοινωνικούς παράγοντες στους οποίους επιχειρούν να παρέµβουν, τα αµερικάνικα αποτελούν ένα µίγµα πληροφόρησης του κοινού, διαπαιδαγώγησης των οµάδων αναφοράς και άσκησης καταστολής. Τα σχολεία αποτέλεσαν και αποτελούν το πιο κατάλληλο περιβάλλον για την εφαρµογή προγραµµάτων αγωγής υγείας και πρόληψης της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών, καθώς εκεί βρίσκεται η πλειοψηφία του πληθυσµού των νέων. Οι νεαροί µαθητές αντιπροσωπεύουν τον πληθυσµό όπου οι αρνητικές συνήθειες στη συµπεριφορά δεν έχουν ακόµα παγιωθεί και εποµένως είναι καλοί δέκτες µηνυµάτων και το σχολείο προσφέρει το πλαίσιο για µια συστηµατοποιηµένη και διαρκή εκπαίδευση για την υγεία. Τα σχολικά προγράµµατα απευθύνονται πρωτίστως στους µαθητές και δευτερευόντως στους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς. Το διαδίκτυο χρησιµοποιείται µε αυξανόµενο ρυθµό ως µέσο πρόληψης, µε ιστοσελίδες για νέους που προσφέρουν πληροφορίες για θέµατα σχετικά µε τα ναρκωτικά, συµβουλές για γονείς και δυνατότητα επικοινωνίας για ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών. Επίσης, αυξάνονται τα τελευταία έτη και τα προγράµµατα που λαµβάνουν χώρα σε χώρους ψυχαγωγίας νέων 12, µε στόχο αφενός να περιορίσουν τη χρήση ναρκωτικών, αφετέρου να αποτρέψουν την κλιµάκωση της κατανάλωσής τους από περιστασιακούς χρήστες. Η παροχή πληροφοριών είναι η πιο διαδεδοµένη µορφή πρόληψης σε παρόµοιους χώρους, ενώ συχνά παρέχεται και ενηµέρωση - εκπαίδευση του προσωπικού των χώρων διασκέδασης των νέων 10 Παρατηρούνται ωστόσο µεγάλες διαφοροποιήσεις µεταξύ των προγραµµάτων αυτών στις χώρες της Ε.Ε. 11 Στην Ευρώπη τείνει να επικρατήσει η άποψη ότι η χρήση ουσιών είναι µεν επικίνδυνη, αλλά φυσιολογική. 12 Η µεγαλύτερη κατανάλωση ναρκωτικών παρατηρείται σε ηµέρες αργίας και ειδικότερα στην ψυχαγωγία, όπου συνήθως συνδυάζονται παράνοµα και νόµιµα ναρκωτικά

5 στην αντιµετώπιση θεµάτων που σχετίζονται µε τη χρήση ουσιών στους συγκεκριµένους χώρους (π.χ. παροχή πρώτων βοηθειών). Η επιστηµονική συζήτηση δεκαετιών γύρω από τις αιτίες του φαινοµένου, αλλά και η ανεπάρκεια όλων σχεδόν των πολιτικών που στηρίχτηκαν στην καταστολή, αλλά και στα νοµικά µέτρα και τον κοινωνικό έλεγχο 13 έχουν αναδείξει σήµερα, ως σηµαντική προτεραιότητα 14 την πρόληψη, καθώς πολιτικοί και επιστήµονες συµφωνούν ότι δύναται να επηρεάσει σε µεγάλη κλίµακα και να αναχαιτίσει την περαιτέρω διάδοση της κουλτούρας της χρήσης ουσιών. Για το λόγο αυτό και υπό την πίεση της κοινής γνώµης αφενός και την κοινωνική αντίληψη περί κινδύνων αφετέρου, τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας σε πολλές χώρες της Ε.Ε. ψήφισαν νόµους και συνέταξαν εγκυκλίους 15, για την εφαρµογή πολιτικών πρόληψης στο χώρο του σχολείου. Η πρόληψη της τοξικοµανίας σήµερα, έχει αναπτυχθεί σε µια ολόκληρη επιστήµη που προϋποθέτει συντονισµό στο επίπεδο λήψης αποφάσεων, καθώς και στα επίπεδα του σχεδιασµού και της υλοποίησης, συνεργασία και συµπληρωµατικότητα των εµπλεκοµένων στην υλοποίησή της φορέων, διεθνή συνεργασία, έµφαση στη συνεχή εκπαίδευση των στελεχών πρόληψης και τέλος αξιολόγηση των προγραµµάτων. Η αξιολόγηση στον τοµέα της πρόληψης, εκτός του ότι είναι εξαιρετικά δυσχερής 16, παραµένει έως σήµερα, είτε ανύπαρκτη, είτε εξαιρετικά ανεπαρκής και αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα της. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας ενός προγράµµατος βασίζεται σε εντυπώσεις και πεποιθήσεις και σπάνια σε στέρεες επιστηµονικές αποδείξεις. Ειδικότερα στην Ελλάδα, τα πρώτα πιλοτικά προγράµµατα πρωτογενούς πρόληψης εφαρµόστηκαν στα µέσα της δεκαετίας του 1980, από την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Αφορούσαν κύρια στη σχολική κοινότητα και ήταν βασισµένα σε αντίστοιχα προγράµµατα άλλων χωρών της Ευρώπης. Υιοθέτησαν µια φιλοσοφία ευρύτερης προσέγγισης της πρόληψης, η οποία δεν εστιάζεται στην ίδια τη χρήση και στους κινδύνους από αυτή, αλλά κυρίως στις αιτίες του προβλήµατος, επιδιώκοντας την προαγωγή της γενικότερης ψυχοκοινωνικής υγείας των νέων (ενίσχυση της αυτοεκτίµησης, ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, αντιστάσεων σε αρνητικές επιρροές, ικανότητας λήψης υπεύθυνων αποφάσεων κ.α.), µέσω µιας αµιγούς εκπαιδευτικής διαδικασίας βασισµένης σε σύγχρονες µεθόδους ενεργητικής µάθησης. Στην προσέγγιση αυτή στηρίχθηκε και η πρώτη συστηµατική προσπάθεια εφαρµογής πρόληψης από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., το 1995, µε το σχεδιασµό ενός Σχεδίου ανάπτυξης Κέντρων 13 Παρά το γεγονός ότι τα µέτρα αυτά αποτέλεσαν και αποτελούν αντικείµενο έντονων αµφισβητήσεων, η εφαρµογή τους όχι µόνο συνεχίζεται, αλλά αναπτύσσονται και νέες πρωτοβουλίες προς την ίδια κατεύθυνση, όπως π.χ. η προτεινόµενη στις Η.Π.Α. ταυτοποίηση των χρηστών παράνοµων ουσιών µε τη βιοχηµική ανίχνευση ουσιών στα ούρα τους. 14 Το Συµβούλιο της Ε.Ε. (5099/01/02 Cordrogue 4 Rev.1) προτρέπει τα κράτη µέλη να ενσωµατώσουν τα προγράµµατα πρόληψης της χρήσης ουσιών σε όλα τα σχολεία και αν είναι απαραίτητο, να προσαρµόσουν τους εµπλεκόµενους εθνικούς πόρους και τις οργανωτικές δοµές, ούτως ώστε να επιτύχουν πλήρως το στόχο που αναφέρθηκε προηγουµένως. 15 Στην Ελλάδα έχει υπογραφεί µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ των δύο υπουργείων για την εφαρµογή προληπτικών δράσεων στα σχολεία, αλλά στην ουσία µένει ανεφάρµοστο. 16 Οι δυσκολίες µε τις οποίες είναι συνυφασµένη η αξιολόγηση των προγραµµάτων πρόληψης έγκειται κύρια στο γεγονός της ανάγκης µέτρησης αλλαγών της συµπεριφοράς των ατόµων στα πλαίσια µιας κοινότητας και όχι εντός ενός εργαστηρίου όπου είναι εφικτό να ελεγχθούν οι διάφοροι παράγοντες που µπορούν να επηρεάζουν τη συµπεριφορά που µετράµε

6 Πρόληψης σε όλη την επικράτεια και το οποίο υλοποιείται µέχρι σήµερα 17. Τα ιδρυθέντα Κ.Π. λειτουργούν µε τη συµβολή και τη διοικητική µέριµνα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συγχρηµατοδοτούνται από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ τη συστηµατική επιστηµονική εποπτεία και αξιολόγηση των δράσεων που υλοποιούν την έχει ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. Τα προγράµµατα που εφαρµόζονται βασίζονται στη φιλοσοφία της αγωγής και προαγωγής της υγείας, επιδιώκουν την ευαισθητοποίηση των φορέων και των πολιτών των τοπικών κοινωνιών, µε σκοπό την ενεργοποίησή τους. Υλοποιούνται από στελέχη πρόληψης ειδικά εκπαιδευµένα, ώστε να συντονίσουν δράσεις σε τοπικό επίπεδο, µε βάση τις προδιαγραφές που συντάσσονται σε εθνικό επίπεδο. Οι δράσεις δύνανται να είναι πολλές και ποικίλες. Άλλες από αυτές απευθύνονται άµεσα στους νέους, ενώ άλλες απευθύνονται σε ενδιάµεσες οµάδες πληθυσµού, οι οποίες έρχονται σε επαφή µε τους νέους. Ενδεικτικά αναφέρονται ως άµεσες δράσεις τα προγράµµατα αγωγής υγείας στη σχολική κοινότητα, καθώς και παρεµβάσεις σε χώρους εργασίας, σε αθλητικούς χώρους και σε χώρους διασκέδασης νέων. Οι οµάδες στις οποίες κυρίως απευθύνονται είναι οι εξής: Γονείς Μαθητές & έφηβοι Στρατευµένοι Αθλητικοί και άλλοι σύλλογοι, οργανώσεις και φορείς των τοπικών κοινωνιών Επαγγελµατίες που δύνανται να διαδραµατίσουν ή διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο σε θέµατα πρόληψης (εκπαιδευτικούς, προπονητές, αστυνοµικούς, επαγγελµατίες υγείας, ιερείς κ.α.) Ειδικές οµάδες πληθυσµού (παλιννοστούντες, πρόσφυγες, µετανάστες, κ.α.) Ευρύτερη κοινότητα. Οι στόχοι των δράσεων διαφέρουν ανάλογα µε την οµάδα στην οποία απευθύνονται και ενδεικτικά θα µπορούσαν να αναφερθούν οι εξής: Η ενδυνάµωση, υποστήριξη και εκπαίδευση των νέων, ώστε να υιοθετήσουν µια θετική στάση ζωής και να αναπτύξουν δεξιότητες και συµπεριφορές που να αντιστέκονται στη χρήση ουσιών Η συµβουλευτική υποστήριξη της οικογένειας, µε σκοπό την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου Η ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών σε θέµατα πρόληψης, η ενίσχυση του παιδαγωγικού τους ρόλου και η ενδυνάµωση των σχέσεων εκπαιδευτικών µαθητών Η πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας. Τα προηγούµενα έτη, τα προβλήµατα χρηµατοδότησης των Κέντρων Πρόληψης από τον κρατικό προϋπολογισµό, αλλά και η έλλειψη σαφούς θεσµικού πλαισίου, έχουν καταστήσει δυσχερές το έργο των Κέντρων Πρόληψης. 17 Σήµερα βρίσκονται σε λειτουργία 72 Κέντρα Πρόληψης τα οποία καλύπτουν την πλειονότητα των νοµών της χώρας, ενώ στόχος παραµένει η ανάπτυξη και άλλων, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες όλης της επικράτειας

7 Α.2.Το Πλαίσιο Λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης: Η πρώτη προσπάθεια εφαρµογής Προγραµµάτων Πρόληψης έγινε το 1995 µε τον σχεδιασµό λειτουργίας ενός Κέντρου Πρόληψης σε κάθε Νοµό της χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση για τον ουσιαστικό ρόλο λειτουργίας των Κέντρων καθώς και την συγχρηµατοδότηση αυτών. Η ίδρυση των Κέντρων Πρόληψης απέβλεπε, µεταξύ των άλλων, και στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών αναφορικά µε το πρόβληµα της χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Κατά το έτος 2009 λειτουργούσαν (71) κέντρα πρόληψης σε 49 Νοµούς (µε εξαίρεση τον Νοµό ράµας και Λασιθίου), κατά το έτος 2010 ιδρύθηκαν και σε αυτούς τους Νοµούς Κέντρα Πρόληψης. Σήµερα στον σχεδιασµό του Ο.ΚΑ.ΝΑ. περιλαµβάνεται η ίδρυση νέων Κέντρων, µε προβλεπόµενη συνολικά λειτουργία (83) Κέντρων Πρόληψης σε όλη την επικράτεια. Προκειµένου να λειτουργήσουν τα Κέντρα Πρόληψης υπογράφεται Προγραµµατική Σύµβαση µε όλα τα συµβαλλόµενα µέρη πενταετούς διάρκειας. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη της Προγραµµατικής Σύµβασης είναι: Το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., η ΚΕ ΚΕ, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης. Η τρέχουσα Προγραµµατική Σύµβαση για την λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης της εξάρτησης για την χρονική περίοδο διαβιβάσθηκε µε το υπ αριθµ. Πρωτ. ΥΓ6/ΓΠ 48011/ έγγραφο και περιλαµβάνει τα ακόλουθα : «Προοίµιο: Σχεδιασµός και υλοποίηση αξιόπιστων προγραµµάτων πρόληψης. Για την υλοποίηση των προγραµµάτων είναι αναγκαία η συµµετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σκοπός της προγραµµατικής σύµβασης είναι η αναβάθµιση και ο εναρµονισµός µε την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία σχετικά µε πρόληψη, και η υποστήριξη και η ανάπτυξη του θεσµού. Αντικείµενο: Με την σύµβαση τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να πραγµατοποιηθεί ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου δικτύου των Κέντρων Πρόληψης µε. 1. Καταγραφή, τεκµηρίωση, αξιολόγηση και πιστοποίηση της υπάρχουσας κατάστασης. 2. Ανάληψη πρωτοβουλιών για την καλύτερη λειτουργία των κέντρων πρόληψης 3. Σχεδιασµό και υλοποίηση πρωτοβουλιών υποστήριξης των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ. 4. Εξασφάλιση της οµαλής χρηµατοδότησης των Κέντρων Πρόληψης 5. Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των παραπάνω. 6. Προβολή και δηµοσιότητα του θεσµού και έργου των Κέντρων Πρόληψης. Οι Υποχρεώσεις των Συµβαλλοµένων Μερών: 1. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης αναλαµβάνει: Σε συνεργασία µε την ΚΕ ΚΕ την εξασφάλιση του 50% της χρηµατοδότησης. Αναβάθµιση και ανάπτυξη του θεσµού των Κέντρων Πρόληψης. Συµµετοχή στην επιτροπή παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης. Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή την αξιολόγηση των Κέντρων - 7 -

8 Πρόληψης. Συνεργασία των συµβαλλόµενων µερών που συµµετέχουν οικονοµικά για την ίδρυση και λειτουργία νέων Κέντρων Πρόληψης. 2. Το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναλαµβάνει: Την διασφάλιση εγγραφής στον ετήσιο προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης των απαιτούµενων πιστώσεων για την χρηµατοδότηση κατά ποσοστό 50% µέσω του Ο. ΚΑ.ΝΑ. των Κέντρων Πρόληψης που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν. Συνεργασία µε τα υπόλοιπα συµβαλλόµενα µέρη για θεσµική κατοχύρωση, αναβάθµιση και την ανάπτυξη του θεσµού των Κέντρων Πρόληψης. Συµµετοχή στην Επιτροπή παρακολούθησης της Σύµβασης. Αµοιβή των µελών και του γραµµατέως της Επιτροπής. Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή την αξιολόγηση των Κέντρων Πρόληψης. Συνεργασία των συµβαλλόµενων µερών που συµµετέχουν οικονοµικά για την ίδρυση και λειτουργία νέων Κέντρων Πρόληψης. Σύσταση και συγκρότηση τόσο της Οµάδας ιοίκησης Έργου όσο και των οµάδων Εργασίας. 3. Ο Ο.ΚΑ. ΝΑ. αναλαµβάνει: Την αναλογική κατανοµή και καταβολή στα Κέντρα Πρόληψης της σχετικής χρηµατοδότησης του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Την καταγραφή και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης. Περιγραφή θέσεων και αρµοδιοτήτων καθώς και εισήγηση και έγκριση για το µισθολόγιο. Την Επιστηµονική εποπτεία. Παρακολούθηση και Τεκµηρίωση του έργου των Κέντρων Πρόληψης. Την Ίδρυση και Λειτουργία νέων Κέντρων Πρόληψης. Την Συνεργασία µε τα υπόλοιπα συµβαλλόµενα µέρη για θεσµική κατοχύρωση, αναβάθµιση και την ανάπτυξη του θεσµού των Κέντρων Πρόληψης. Συµµετέχει στην Επιτροπή παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης. 4. Η ΚΕ ΚΕ αναλαµβάνει:την διασφάλιση της ετήσιας κάλυψης και κατά το ποσοστό 50% των οικονοµικών υποχρεώσεων των Κέντρων Πρόληψης σε συνεργασία µε του Υπουργείο Εσωτερικών. Την από κοινού συνεργασία µε τα υπόλοιπα συµβαλλόµενα µέρη για την αναβάθµιση και ανάπτυξη των Κέντρων Πρόληψης. Συµµετοχή στην Επιτροπή παρακολούθησης της Σύµβασης. Αµοιβή των µελών και του γραµµατέως της Επιτροπής. Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή την αξιολόγηση των Κέντρων Πρόληψης. Συνεργασία των συµβαλλόµενων µερών που συµµετέχουν οικονοµικά για την ίδρυση και λειτουργία νέων κέντρων Πρόληψης. 5. Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης αναλαµβάνει: Την τεχνική υποστήριξη και παροχή τεχνικής βοήθειας στους ήµους και στα Κέντρα Πρόληψης που συµµετέχουν σε προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την προβολή και δηµοσιότητα του θεσµού και του Έργου των Κέντρων Πρόληψης. Την από κοινού συνεργασία των συµβαλλοµένων µερών για την ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή της αξιολόγησης των Κέντρων Πρόληψης. Την συµµετοχή της στις Οµάδες Εργασίας και Οµάδα ιοίκησης Έργου. Την συµµετοχή στην Επιτροπή παρακολούθησης της παρούσας Σύµβασης. Την καταβολή των ποσών που προέρχονται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους προς τα Κέντρα Πρόληψης

9 ιαδικασία χρηµατοδότησης της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης: 1. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. έως τον εκέµβριο κάθε έτους θα αποστέλλει στα συµβαλλόµενα µέρη τα ετήσια οικονοµικά στοιχεία των λειτουργούντων Κέντρων Πρόληψης συνοδευόµενα από την εισηγητική έκθεση. 2. Η καταβολή της χρηµατοδότησης του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης µέσω του Ο.ΚΑ.ΝΑ., που ανέρχεται στο 50% του συνολικού ετήσιου προϋπολογισµού του κάθε Κέντρου Πρόληψης 3. Το Υπουργείο Εσωτερικών Θα εκδίδει αποφάσεις χρηµατοδότησης και θα καταβάλει το ποσό που του αντιστοιχεί: α ) στο υπόλοιπο 50% του συνολικού ετήσιου προϋπολογισµού του κάθε Κέντρου Πρόληψης και β ) στη χρηµατοδότηση για την κάλυψη των εξόδων ως απόρροια συµµετοχής στο πρόγραµµα. 4. Η Ε.Ε.ΤΑ.Α. καταβάλει προς τα Κέντρα Πρόληψης τα ποσά τα οποία θα κοινοποιεί προς αυτήν µε σχετικό πίνακα ο ΟΚΑΝΑ. 5. Χρηµατοδότηση των υπολοίπων δράσεων: Όσον αφορά την εκπαίδευση των στελεχών των Κέντρων Πρόληψης. την αξιολόγηση και την προβολή δηµοσιότητα του θεσµού και του έργου αυτών τις δαπάνες θα τις καλύψουν οι υπόχρεοι συµβαλλόµενοι». ιάρκεια Σύµβασης: Η παρούσα σύµβαση έχει διάρκεια ισχύος 5 ετών αρχόµενη από την 1 η Χρονοδιάγραµµα Εργασιών της ισχύουσας σύµβασης : 2009 Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και υποβολή προτάσεων, ανάληψη πρωτοβουλιών για την καλύτερη λειτουργία, σχεδιασµός ανάπτυξης νέων κέντρων, εξασφάλιση χρηµατοδότησης, παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης, προβολή δηµοσιότητα των Κέντρων πρόληψης, εκπαίδευση των στελεχών των Κέντρων Πρόληψης Σχεδιασµός ανάπτυξης νέων Κέντρων, εξασφάλιση χρηµατοδότησης, παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των προτάσεων, προβολή δηµοσιότητα των κέντρων πρόληψης, εκπαίδευση των στελεχών των Κέντρων Πρόληψης Σχεδιασµός ανάπτυξης νέων Κέντρων, εξασφάλιση χρηµατοδότησης, παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης, αξιολόγηση των Κέντρων Πρόληψης., προβολή δηµοσιότητα των κέντρων πρόληψης, εκπαίδευση των στελεχών των Κέντρων Πρόληψης Σχεδιασµός ανάπτυξης νέων Κέντρων, εξασφάλιση χρηµατοδότησης, παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης, πιστοποίηση των Κέντρων Πρόληψης, προβολή δηµοσιότητα των κέντρων πρόληψης, εκπαίδευση των στελεχών των Κέντρων Πρόληψης Σχεδιασµός ανάπτυξης νέων Κέντρων, εξασφάλιση χρηµατοδότησης, παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης, προβολή δηµοσιότητα των κέντρων πρόληψης, εκπαίδευση των στελεχών των Κέντρων Πρόληψης

10 Πόροι: Για την υλοποίηση της παρούσας σύµβασης ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ετησίως. Θα καλύπτεται κατά 50% από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κατά 50% από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Σε περίπτωση επιπλέον χρηµατοδότησης τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν και κάνουν αµοιβαία αποδεκτό ότι θα καταβάλλουν τα αιτούµενα ποσά στα εν λόγω υπόχρεα µέρη. Στην ΕΕΤΑΑ θα καταβληθεί ποσό 1,5 % επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ετήσια συµµετοχή των κεντρικών αυτοτελών πόρων για την λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης για κάθε διαχειριστικό έτος. Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από: 1. Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης µε τον αναπληρωµατικό του. 2. Εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε τον αναπληρωµατικό του. 3. Εκπρόσωπο του Ο.ΚΑ.ΝΑ. µε τον αναπληρωµατικό του. 4. Εκπρόσωπο της ΚΕ ΚΕ µε τον αναπληρωµατικό του. 5. Εκπρόσωπο της ΕΕΤΑΑ µε τον αναπληρωµατικό του. 6. Εκπρόσωπο του Σωµατείου Εργαζοµένων στα Κέντρα Πρόληψης µε τον αναπληρωµατικό του. Τα µέλη θα ορίζονται από την αρµόδια ιεύθυνση του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η θητεία τους θα διαρκεί όσο η σύµβαση. Οι Αρµοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης: 1. Έχει την γενική ευθύνη εφαρµογής και παρακολούθησης της σύµβασης 2. Αποφασίζει τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών για την καλύτερη εκπλήρωση του σκοπού της σύµβασης. 3. Προτείνει στην αρµόδια διεύθυνση του Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης την σύσταση και συγκρότηση της Οµάδας ιοίκησης Έργου. 4. Προτείνει στην αρµόδια ιεύθυνση του Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης την συγκρότηση Οµάδων εργασίας µε συγκεκριµένο έργο. 5. Αναθέτει σε ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη την διενέργεια διαγωνισµού για την ανάδειξη ανάδοχου εξωτερικού αξιολογητή. Η Λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης: 1. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται εκπρόσωπος του Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 2. Όποιος διορίζεται στην θέση µέλους που παραιτήθηκε ή αντικαταστάθηκε διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας. 3. Η επιτροπή συγκαλείται µε πρόσκληση του Προέδρου της. Επίσης όταν το ζητήσουν εγγράφως τρία συµβαλλόµενα µέρη ή 1ας εκπρόσωπος από τα συνεργαζόµενα Υπουργεία εντός 10 ηµερών

11 4. Συνεδριάζει στο Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 5. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων φυλάσσονται από τον/την γραµµατέα της. 6. Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον 4 µέλη. Οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφία κι διατυπώνονται σε πρακτικά που υπογράφονται από όλα τα παρόντα µέλη και την γραµµατέα. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη µε την οποία τάσσεται η ψήφος του Προέδρου. Η Συγκρότηση Οµάδας ιοίκησης Έργου: Η Οµάδα συγκροτείται από εκπροσώπους των συµβαλλόµενων µερών µε την συµµετοχή εκπροσώπου του Σωµατείου των εργαζοµένων στα Κέντρα Πρόληψης. Μπορεί να συµµετέχει επίσης ειδικός Επιστήµονας εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Αρµοδιότητα της Οµάδας είναι η παροχή γνώµης στην Επιτροπή παρακολούθησης όσον αφορά τον καθορισµό του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης. Πρόεδρος της Οµάδας είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και ο/η γραµµατέας. Αντισυµβατική συµπεριφορά Ρήτρες. Σε περίπτωση παράβασης όρου της παρούσης τα συµβαλλόµενα µέλη διατηρούν το δικαίωµα να καταγγείλουν την σύµβαση. Τελικές διατάξεις. Για την τροποποίηση ή παράταση της σύµβασης απαιτείται έγγραφη συµφωνία υπογεγραµµένη από τους εκπροσώπους όλων των συµβαλλοµένων µερών»

12 Α.3. Η Εποπτεία των Κέντρων Πρόληψης από τον ΟΚΑΝΑ: Α.3.1. Η Επιστηµονική Εποπτεία & Έλεγχος των οικονοµικών των Κέντρων Πρόληψης : Στα Κέντρα Πρόληψης, Αστικές µη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, υπηρετούν σήµερα περί τους (350) µονίµους υπάλληλους, για τα µισθολογικά θέµατα των οποίων εισηγείται η Επιτροπή Αξιολόγησης των Κέντρων Πρόληψης σχετικά µε την λήψη σχετικής απόφασης από το.σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Τα Κέντρα Πρόληψης υποβάλλουν προς έγκριση στη /νση Εφαρµογής Προγραµµάτων του Ο.ΚΑ.ΝΑ. τον Τριετή Σχεδιασµό ράσης, ο οποίος και συµφωνείται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. Ο τριετής Σχεδιασµός δράσης αφορά ενδεικτικά τη διενέργεια ηµερίδων, σεµιναρίων σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, συνεργασία µε τον Υπεύθυνο Αγωγής Υγείας της /νσης ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, προληπτικές παρεµβάσεις σε σχολεία, Τ.Ε.Λ., οµάδες γονέων, αιτήµατα βοήθειας γονέων, διενέργεια ερευνών (Σύρος, Σάµος & άλλα νησιά ) για τεκµηρίωση του έργου, κ.λ.π. Κατά την διάρκεια του παρόντος ελέγχου αναφέρθηκε από την Υπεύθυνη του Τµήµατος Πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. ότι, σύµφωνα µε στοιχεία του ΕΚΤΕΠΝ η παρατηρηθείσα µείωση της χρήσης ηρωίνης ερµηνεύεται σαν αποτέλεσµα των παρεµβάσεων των Κέντρων Πρόληψης. Η επιστηµονική εποπτεία των Κέντρων Πρόληψης ασκείται από το Τµήµα Πρόληψης της /νσης Εφαρµογών Προγραµµάτων του Ο.ΚΑ.ΝΑ., στο οποίο τα Κέντρα Πρόληψης υποβάλλουν αιτήσεις έγκρισης των δράσεών τους, ενώ για τον έλεγχο των οικονοµικών τους στοιχείων έχουν επιφορτιστεί συγκεκριµένοι υπάλληλοι του Τµήµατος Οικονοµικού Ελέγχου των Κέντρων Πρόληψης της /νσης Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών του Ο.ΚΑ.ΝΑ., ο καθένας εκ των οποίων ελέγχει ορισµένο αριθµό περί τα (19) Κέντρα Πρόληψης. Τα Κέντρα Πρόληψης διατηρούν θεωρηµένα από την αρµόδια.ο.υ. βιβλία εσόδων εξόδων, µε την εξαίρεση, όπως αναφέρθηκε από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., των Βιβλίων των Κέντρων Πρόληψης Σύρου και Πιερίας, τα οποία ευρέθηκαν αθεώρητα. Ο έλεγχος των δαπανών διενεργείται απολογιστικά ανά εξάµηνο ή κατ έτος και συνίσταται αφενός στην παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισµού τους, σύµφωνα µε τις εγκυκλίους και τον Τριετή Σχεδιασµό ράσης τους και αφετέρου στον έλεγχο νοµιµότητας των δαπανών τους, ο οποίος συνίσταται στην παρακολούθηση των λειτουργικών εξόδων τους και διενεργείται µετά την αποστολή των παραστατικών εξόδων µε συνηµµένα τα πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα των τιµολογίων. Επισηµαίνεται ότι κάθε Κέντρο Πρόληψης υποστηρίζεται και από Λογιστή ο οποίος αµείβεται ως εξωτερικός συνεργάτης µε απόδειξη δαπάνης, ( µε µέσο κόστος απασχόλησης λογιστή 250 ευρώ µηνιαίως) Οι οφειλές του ΟΚΑΝΑ από το έτος 2007 µέχρι και τον Οκτώβριο του 2009 προς τα Κέντρα Πρόληψης ξεπερνούσαν το ποσό των ευρώ. Για την ορθή διαχείριση των οικονοµικών τους ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. έχει εκδώσει τις ακόλουθες εγκυκλίους: 1. Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 406/ εγκύκλιο και το 12340/ έγγραφο περί Νέου Κωδικού «Ηµερήσιας Αποζηµίωση ράσεων Εκπαιδεύσεων» προβλέπεται ότι «η Ηµερήσια αποζηµίωση των στελεχών καλύπτεται από νέο Κωδικό του τριετούς προϋπολογισµού επονοµαζόµενο «Ηµερήσια αποζηµίωση δράσεων εκπαιδεύσεων». Η

13 διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στον οικονοµικό απολογισµό σχετικά µε το κόστος της Ηµερήσιας αποζηµίωσης είναι η ακόλουθη : Το κάθε Κέντρο Πρόληψης θα πρέπει να εκδίδει «Απόδειξη πληρωµών», η οποία θα είναι αριθµηµένη, θα φέρει την σφραγίδα του Κέντρου, την αντίστοιχη ηµεροµηνία πληρωµής του ποσού της ηµερήσιας αποζηµίωσης, το όνοµα του στελέχους, τον αριθµό του εξοδολογίου (διπλότυπη απόδειξη δαπανών) του στελέχους, το είδος της εκπαίδευσης, την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της εκπαίδευσης ή δράσης. Σε περίπτωση που οι δράσεις των στελεχών, δεν συνοδεύονται από άλλες δαπάνες, η απόδειξη θα αναγράφει το είδος της δράσης και την περίοδο πραγµατοποίησής της. Η κάθε απόδειξη θα συνοδεύεται µε το αντίγραφο του εξοδολογίου, Το ποσό του κωδικού της «Ηµερήσιας αποζηµίωσης» δεν δύναται να απορροφηθεί σε άλλους κωδικούς του Οικονοµικού προϋπολογισµού. Σε περιπτώσεις που οι προγραµµατικές συµβάσεις των Κέντρων Πρόληψης βρίσκονται σε εξέλιξη η Ηµερήσια αποζηµίωση θα καλύπτεται από τους κωδικούς «Αµοιβές εξωτερικών συνεργατώνεκπαίδευση και συνεχιζόµενη εκπαίδευση έξοδα συνεδρίων και «Έξοδα µετακινήσεων για υλοποίηση δράσεων εντός Νοµού» των ήδη εγκεκριµένων οικονοµικών προϋπολογισµών και δεν µεταβάλλεται ο τρόπος αποτύπωσης της ηµερήσιας αποζηµίωσης στον οικονοµικό απολογισµό των κέντρων. 2. Σύµφωνα µε το υπ αριθµ 326/ εγκύκλιο περί «Ηµερήσιας αποζηµίωσης για την κάλυψη δαπανών διατροφής κατά τις µετακινήσεις των στελεχών των Κέντρων Πρόληψης» προβλέφθηκε ότι θα χορηγείται στα στελέχη των Κέντρων Πρόληψης ηµερήσια αποζηµίωση για όλες τις συµµετοχές το ποσό των είκοσι (20) ευρώ, ενώ για την διανυκτέρευση το ποσό των εξήντα (60) ευρώ. 3. Σύµφωνα µε το υπ αριθµ. Πρωτ. 3811/ έγγραφο του Οικονοµικού Τµήµατος του ΟΚΑΝΑ ενηµερώνονται τα Κέντρα Πρόληψης για την υποχρέωση που απορρέει από τις διατάξεις του Π.. 17/96, σύµφωνα µε το οποίο καθιερώνεται η υποχρέωση χρησιµοποιήσεως Τεχνικού Ασφαλείας και σε Επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους, γι αυτό η κατάρτιση των νέων προϋπολογισµών των Κέντρων Πρόληψης θα πρέπει να εµπεριέχουν εφεξής και την δαπάνη σχετικά µε τον «Τεχνικό Ασφαλείας» ποσού 300 ευρώ ετησίως. 4. Σύµφωνα µε την υπ αριθµ 219/ εγκύκλιο προβλέφθηκε η µεταβολή της χιλιοµετρικής αποζηµίωσης των στελεχών των Κέντρων Πρόληψης από 0,12 σε 0,15 ευρώ ανά χιλιόµετρο

14 Α.4. ειγµατοληπτικά στοιχεία ελέγχου Κέντρων Πρόληψης: Από τα στοιχεία που διαβιβάσθηκαν από το Τµήµα Οικονοµικού Ελέγχου των Κέντρων Πρόληψης της /νσης Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών του Ο.ΚΑ.ΝΑ. για τα οικονοµικά των Κέντρων Πρόληψης, προέκυψαν τα ακόλουθα : Α.4.1. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Σύµφωνα µε την από ( ) υπογραφείσα Προγραµµατική Σύµβαση προβλέπεται η λειτουργία Κέντρων Πρόληψης στα κάτωθι δηµοτικά διαµερίσµατα : 1 ο ιαµέρισµα έδρα επί της οδού Στουρνάρη 2 ο ιαµέρισµα έδρα στο Μετς 3 ο ιαµέρισµα έδρα στον Κεραµεικό 4 ο ιαµέρισµα ο ιαµέρισµα έδρα στα Α. Πατήσια 6 ο ιαµέρισµα ο ιαµέρισµα ---- Ο καταµερισµός του τριετούς προϋπολογισµού του Κέντρου Πρόληψης Αθηνών κατ έτος ΕΤΟΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α Έτος έως ,00 ευρώ Β Έτος έως ,00 ευρώ Γ Έτος έως ,00 ευρώ Από τα κατατεθέντα έγγραφα στον ΟΚΑΝΑ µε αριθµ. Πρωτ. 15/ και 3040/ του 1 ου και 2 ου εξαµήνου του Α έτους εκτός των ανωτέρω στοιχείων προϋπολογισµών αναφέρεται ότι δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία τα Κέντρα Πρόληψης του 4 ου 6 ου και 7 ου διαµερίσµατος. Η ίδια αιτιολογία επαναλαµβάνεται στο υπ αριθµ. πρωτ. 76/ έγγραφο του 1ου εξαµήνου του Β έτους. Με το υπ αριθµ πρωτ. 75/ έγγραφο του Κέντρου Πρόληψης Αθηνών ενηµερώνεται ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης επιστηµονικού και διοικητικού προσωπικού για την στελέχωση των τριών νέων Κέντρων. Με το υπ αριθµ πρωτ. 81/ έγγραφο ενηµερώνεται ο Οργανισµός για τις προσλήψεις και ότι τα νέα στελέχη θα εκπαιδευτούν τους επόµενους 4 µήνες στα υπάρχοντα κέντρα πρόληψης υπό την επιστηµονική καθοδήγηση του Επιστηµονικά Υπεύθυνου του κάθε Κέντρου. Επί πλέον τα νέα στελέχη θα αρχίσουν αυτόνοµη εργασία από την 1 η , οπότε θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες ενέργειες για τη δηµιουργία των τριών νέων κέντρων πρόσληψης. Με το υπ αριθµ. Πρωτ. 174/ έγγραφο του 2 ου εξαµήνου του Β έτους αναφέρεται ότι το 4 ο, 6 ο και 7 ο διαµέρισµα παρουσιάσανε µόνο δαπάνες µισθοδοσίας η

15 έναρξη των οποίων ξεκίνησε µε ηµεροµηνία πρόσληψης (κάρτα αγγελίας στον ΟΑΕ στις ). 18 Για το τρίτο έτος διενεργήθηκε έλεγχος από την Κεντρική Υπηρεσία του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Σύµφωνα µε τους οικονοµικούς πίνακες που υπέβαλε το Κέντρο διαπιστώνεται ότι για την χρονική περίοδο του 1 ου εξαµήνου του Γ έτους τα τρία νέα διαµερίσµατα παρουσιάσανε µόνο δαπάνες µισθοδοσίας. Α.4.2. Στοιχεία δράσεων 1. Συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας-Εγκρίσεις πρόσβασης στις Σχολικές Μονάδες: Με το υπ αριθµ. Πρωτ. 5058/ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας ενηµερώνεται το Κέντρο Πρόληψης σε συνέχεια του σχετικού αιτήµατος που υπέβαλλε µε το υπ αρίθµ. Πρωτ. 3104/ έγγραφό του ότι η άδεια για την είσοδο στις σχολικές µονάδες για οποιαδήποτε δράση δίδεται µόνο από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας. Επίσης δράσεις µε οµάδες παιδιών στο πλαίσιο του σχολικού προγράµµατος δεν γίνονται από εξωτερικούς φορείς. Στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων αγωγής υγείας µόνο ο εκπαιδευτικός εφαρµόζει πρόγραµµα αγωγής υγείας στην τάξη του. Τα Κέντρα Πρόληψης µπορούν να λειτουργούν επικουρικά µε την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και την ανατροφοδότηση τους, πάντα σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο αγωγής υγείας. Με το υπ αριθµ. Πρωτ / έγγραφο το Υπουργείο Παιδείας απευθύνεται στο Κέντρο Πρόληψης & Αγωγής Υγείας του ήµου Αθηναίων αναφέροντας ότι υλοποιεί προγράµµατα πρόληψης χρήσης ουσιών στα σχολεία Α /βάθµιας και Β /βάθµιας εκπαίδευσης. Τα προγράµµατα αυτά υλοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς των σχολικών µονάδων σε συνεργασία µε κυβερνητικούς και µή κυβερνητικούς φορείς εξειδικευµένους στα θέµατα, οι οποίοι συντονίζονται από τους Υπεύθυνους αγωγής υγείας των οικείων διευθύνσεων. Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατή η συνεργασία µε τα σχολεία αφού το Κέντρο Πρόληψης υποβάλει το πλήρες πρόγραµµα ενηµέρωσης το καταστατικό του, και τα βιογραφικά των µελών που θα πραγµατοποιήσουν τις ενηµερώσεις. Ζητείται επιπροσθέτως ενηµέρωση και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων µετά την ολοκλήρωσή τους. Με το αριθµ. Πρωτ / έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας εγκρίνεται η υλοποίηση παρεµβάσεων σε µαθητές των σχολείων του 5ου γραφείου της Α και Β βάθµιας σε συνεργασία µε το Κέντρο Πρόληψης & Αγωγή Υγείας «Αθηνά- Υγεία». Με το υπ αριθµ πρωτ. 3228/ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας & ιά Βίου Μάθησης εγκρίνεται η υλοποίηση παρεµβάσεων της ιεύθυνσης Β/θµιας Εκπαίδευσης της Α Αθήνας διαµέσου των Υπευθύνων αγωγής Υγείας σε συνεργασία µε το Κέντρο Πρόληψης & Αγωγής Υγείας «ΑΘΗΝΑ-ΥΓΕΙΑ» του ήµου Αθηναίων. Η έγκριση δίδεται για το τρέχον σχολικό έτος Οι παρεµβάσεις είναι προαιρετικές για τους µαθητές και θα πραγµατοποιηθούν χωρίς να παρακωλύεται η οµαλή λειτουργία του σχολείου και µετά από συνεννόηση µε τους /ντές ντριες των Σχολικών Μονάδων. 18 Προσελήφθησαν οι υπάλληλοι, αλλά δεν έχει βρεθεί ο χώρος στέγασης των Κ.Π

16 2.Λοιπές ράσεις: Η εταιρεία ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ ζήτησε την συνδροµή του Κέντρου Πρόληψης προκειµένου να αντιµετωπίσει προβλήµατα εξάρτησης και συµπεριφοράς από µερίδα µαθητών της Σχολής του ΟΑΕ. Συγκεκριµένα µε το υπ αριθµ. πρωτ. 65/ έγγραφό της η Ελληνική Βιοµηχανία «ΠΥΡΚΑΛ» ζήτησε την συνδροµή του Κέντρου Πρόληψης του ήµου Αθηναίων για την ενηµέρωση των µαθητών που στεγάζονται στον χώρο της εταιρείας. Με το υπ αριθµ. Πρωτ. 359/ έγγραφο ο Σταθµός Φροντίδας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΣΦΕΑ) απευθυνόµενος στο Κέντρο Πρόληψης Αθηνών επιβεβαιώνει και ζητά την συνέχεια της συνεργασίας τους για την εργασία στο δρόµο «Street Work» και για το προσεχές έτος. Με το αριθµ. Πρωτ. 3128/ έγγραφο το Κέντρο Πρόληψης του ήµου Αθηναίων ζητά συνεργασία µε την Λακωνική Σχολή. Με το υπ αριθµ. πρωτ. 3143/ έγγραφο το Κέντρο Πρόληψης Αθηναίων προτείνει στην Κιβωτό του Κόσµου πρόγραµµα µε θέµα την Πρόληψη και Αγωγή Υγείας για τα παιδιά της Κιβωτού όπως και πρόγραµµα δράσεων για παιδιά Νηπιαγωγείου. Εκπαιδευτικό σεµινάριο του Κέντρου Πρόληψης για τους µαθητές της Β και Γ τάξης Λυκείου της Πάργας την σε κεντρικό ξενοδοχείο (αριθµ. πρωτ. 2031/ ). Στο υπ αριθµ. πρωτ. 3204/ έγγραφο του ήµου Αθηναίων αναφέρεται ότι το Κέντρο Πρόληψης αναλαµβάνει δράση ενηµέρωσης στις παιδικές εξοχές του ήµου Αθηναίων. Με το αριθµ Πρωτ. 177/ έγγραφο το Κέντρο Πρόληψης Αθηναίων προτείνει την υλοποίηση προγραµµάτων πρόληψης στις κατασκηνώσεις του ήµου Αθηναίων. Α.4.3. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η Προγραµµατική Σύµβαση του Κέντρου Πρόληψης Περιστερίου υπεγράφη στις Ο καταµερισµός του τριετούς προϋπολογισµού του Κέντρου Πρόληψης Περιστερίου κατ έτος έχει ως εξής: ΕΤΟΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α Έτος ευρώ Β Έτος ευρώ Γ Έτος ευρώ Ειδικότερα : Α Έτος: Κατατέθηκε απολογιστικά στον Οργανισµό για το 1 ο έτος ( έως ) µε το υπ αριθµ. πρωτ. 4787/ έγγραφο ποσό εξόδων ευρώ. Ελέγχθηκε από το Τµήµα Οικονοµικού Ελέγχου των Κέντρων Πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και µε υπ αριθµ. πρωτ. 1865/ έγγραφο του Οργανισµού αναγνωρίσθηκε από την Υπηρεσία το ποσό των ,86 ευρώ

17 Β Έτος: Κατατέθηκε απολογιστικά στον Οργανισµό για το 2 ο έτος ( έως ) µε το υπ αριθµ. πρωτ. 5107/ έγγραφο ποσό ,99 ευρώ. Ο οικονοµικός έλεγχος από τον Οργανισµό εκκρεµεί έως σήµερα. Γ Έτος: Το Κέντρο Πρόληψης ενηµερώθηκε µε το υπ αριθµ. πρωτ. 5938/ έγγραφο του Οργανισµού για την υποχρέωση υποβολής στοιχείων για το Α εξάµηνο του Γ έτους. εν είχε υπάρξει καµία ανταπόκριση από το κέντρο Πρόληψης µέχρι την ηµεροµηνία του ελέγχου. Στοιχεία τριετούς προϋπολογισµού 2007 έως 2010 Τριετής Οικονοµικός προϋπολογισµός ευρώ 2007 έως 2010 Συµµετοχή ΟΚΑΝΑ 50% ευρώ Α Έτος Β Έτος Γ Έτος ευρώ ευρώ ευρώ Στοιχεία τριετούς προϋπολογισµού 2005 έως 2007 Τριετής Οικονοµικός προϋπολογισµός ,74 ευρώ έως 2007 Συµµετοχή ΟΚΑΝΑ 50% ,37 ευρώ. Α Έτος ,80 ευρώ Β Έτος ,42 ευρώ Γ Έτος ,15 ευρώ Α.4.4. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΗΜΩΝ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Η Προγραµµατική Σύµβαση του Κέντρου Πρόληψης ήµων Νέας Σµύρνης Άγιος ηµήτριος υπεγράφη στις Ο καταµερισµός του τριετούς προϋπολογισµού του Κέντρου Πρόληψης ήµων Νέας Σµύρνης Άγιος ηµήτριος κατ έτος έχει ως εξής: ΕΤΟΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β Έτος ευρώ Γ Έτος ευρώ Β Έτος: Κατατέθηκε µε το υπ αριθµ. πρωτ. 825/ έγγραφο στον Οργανισµό για το 2 ο έτος ( έως ) ποσό ,90 ευρώ

18 Ελέγχθηκε από το Τµήµα Οικονοµικού Ελέγχου των Κέντρων Πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και µε το υπ αριθµ. πρωτ / έγγραφο του Οργανισµού αναγνωρίσθηκε από την Υπηρεσία το ποσό των ,76 ευρώ. Γ Έτος: Κατατέθηκε µε το υπ αριθµ. πρωτ. 899/ έγγραφο στον Οργανισµό για το 3 ο έτος Α εξαµήνου ( έως ) ποσό ,31 ευρώ και µε το υπ αριθµ πρωτ. 978/ έγγραφο για το Β εξάµηνο ( έως ) υπεβλήθη ποσό ,28 ευρώ. Ελέγχθηκε από το Τµήµα Οικονοµικού Ελέγχου των Κέντρων Πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και µε τα έγγραφα του Οργανισµού υπ αριθµ. πρωτ. Α εξάµηνο 1874/ και Β εξάµηνο 5610/ αναγνωρίσθηκαν από την Υπηρεσία τα ποσά ,31 και ,60 ευρώ αντιστοίχως. Σύµφωνα µε το µε το υπ αριθµ. πρωτ. 6835/ έγγραφο του Οργανισµού αναµένεται η υπογραφή Σύµβασης. Τριετής Οικονοµικός προϋπολογισµός ευρώ Συµµετοχή ΟΚΑΝΑ 50% ευρώ Α Έτος ευρώ Β Έτος ευρώ Γ Έτος ευρώ Α.4.5.ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΗΜΩΝ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Η Προγραµµατική Σύµβαση του Κέντρου Πρόληψης ήµων Χολαργού Αγίας Παρασκευής υπεγράφη στις Ο καταµερισµός του τριετούς προϋπολογισµού του Κέντρου Πρόληψης ήµου Χολαργού Αγίας Παρασκευής κατ έτος έχει ως εξής: ΕΤΟΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α Έτος ευρώ Β Έτος ευρώ Γ Έτος ευρώ Α Έτος: Κατατέθηκε στον Οργανισµό για το 1 ο έτος ( έως ) µε το υπ αριθµ. πρωτ. 16/ έγγραφο ποσό ,03 ευρώ. Ελέγχθηκε από το Τµήµα Οικονοµικού Ελέγχου των Κέντρων Πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και µε το υπ αριθµ. πρωτ. 1743/ έγγραφο του Οργανισµού αναγνωρίσθηκε το ποσό των ,01 ευρώ. Β Έτος: Κατατέθηκε στον Οργανισµό για το 2 ο έτος:

19 Α εξάµηνο ( έως ) µε το υπ αριθµ. πρωτ. 83/ έγγραφο ποσό ,42 ευρώ. Β εξάµηνο ( έως ) µε το υπ αριθµ. πρωτ. 19/ έγγραφο ποσό ,72 ευρώ. Ελέγχθηκε από το Τµήµα Οικονοµικού Ελέγχου των Κέντρων Πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και αναγνωρίστηκε για το: Α εξάµηνο ( έως ) µε το έγγραφο του Οργανισµού µε αριθµ πρωτ. 1865/ αναγνωρίστηκε το ποσό των ,42 ευρώ και για το Β εξάµηνο ( έως ) µε το υπ αριθµ πρωτ. 5616/ έγγραφο του Οργανισµού αναγνωρίστηκε το ποσό των ,92 ευρώ. Γ Έτος: Κατατέθηκε στον Οργανισµό για το 3 ο έτος Α εξάµηνο ( έως ) µε το υπ αριθµ. πρωτ. 68/ έγγραφο ποσό ,11 ευρώ. Β εξάµηνο ( έως ) µε το υπ αριθµ. πρωτ. 22/ έγγραφο ποσό ,88 ευρώ. Ελέγχθηκε από το Τµήµα Οικονοµικού Ελέγχου των Κέντρων Πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και για το Α εξάµηνο ( έως ) µε το υπ αριθ πρωτ. 2326/ έγγραφο του Οργανισµού αναγνωρίστηκε το ποσό των ,11 ευρώ. Β εξάµηνο ( έως ) µε υπ αριθµ πρωτ. 4163/ έγγραφο του Οργανισµού αναγνωρίστηκε το ποσό των ,32 ευρώ. Τριετής Οικονοµικός προϋπολογισµός ευρώ Συµµετοχή ΟΚΑΝΑ 50% ευρώ Α Έτος ευρώ Β Έτος ευρώ Γ Έτος ευρώ Α.4.6. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Η Προγραµµατική Σύµβαση του Κέντρου Πρόληψης Νοµού Ρέθυµνου υπεγράφη στις Ο καταµερισµός του τριετούς προϋπολογισµού του Κέντρου Πρόληψης Νοµού Ρέθυµνου κατ έτος έχει ως εξής: ΕΤΟΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α Έτος ευρώ Β Έτος ευρώ Γ Έτος ευρώ Β Έτος: Κατατέθηκε στον Οργανισµό για το 2 ο έτος

20 Α εξάµηνο ( έως ) µε το υπ αριθµ. πρωτ. 304/ έγγραφο ποσό ,54 ευρώ. Β εξάµηνο ( έως ) µε το υπ αριθµ. πρωτ. 461/ έγγραφο ποσό ,68 ευρώ. Ελέγχθηκε από το Τµήµα Οικονοµικού Ελέγχου των Κέντρων Πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και για το : Α εξάµηνο ( έως ) µε το υπ αριθ πρωτ. 1864/ έγγραφο του Οργανισµού αναγνωρίστηκε το ποσό των ,73 ευρώ Β εξάµηνο ( έως ) µε το υπ αριθµ πρωτ. 3132/ έγγραφο του Οργανισµού αναγνωρίστηκε το ποσό των ,04 ευρώ. Γ Έτος: Κατατέθηκε στον Οργανισµό για το 3 ο έτος Α εξάµηνο ( έως ) µε το έγγραφο αριθµ. πρωτ. 631/ ποσό ,80 ευρώ. Β εξάµηνο ( έως ) µε το έγγραφο αριθµ. πρωτ. 775/ ποσό ,08 ευρώ. Ελέγχθηκε το Τµήµα Οικονοµικού Ελέγχου των Κέντρων Πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και για το: Α εξάµηνο ( έως ) µε το υπ αριθ πρωτ / έγγραφο του Οργανισµού αναγνωρίστηκε το ποσό των ,77 ευρώ. Β εξάµηνο ( έως ) µε το υπ αριθµ πρωτ. 4378/ έγγραφο του Οργανισµού αναγνωρίστηκε το ποσό των ,92 ευρώ. Τριετής Οικονοµικός προϋπολογισµός ευρώ Συµµετοχή ΟΚΑΝΑ 50% Α Έτος Β Έτος Γ Έτος ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ Α.4.7. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Η Προγραµµατική Σύµβαση του Κέντρου Πρόληψης Νοµού Ευβοίας υπεγράφη στις Ο καταµερισµός του τριετούς προϋπολογισµού του Κέντρου Πρόληψης Νοµού Ευβοίας κατ έτος έχει ως εξής: ΕΤΟΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α Έτος ευρώ Β Έτος ευρώ Γ Έτος ευρώ Α Έτος: Κατατέθηκε στον Οργανισµό για το 1 ο έτος

21 Α εξάµηνο ( έως ) µε το υπ αριθµ. πρωτ. 1553/ έγγραφο ποσό ,53 ευρώ. Β εξάµηνο ( έως ) µε το υπ αριθµ. πρωτ. 1592/ έγγραφο ποσό ,51 ευρώ. Ελέγχθηκε από το Τµήµα Οικονοµικού Ελέγχου των Κέντρων Πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και για το Α Έτος: Α εξάµηνο ( έως ) µε το υπ αριθµ. πρωτ. 5687/ έγγραφο του Οργανισµού αναγνωρίστηκε το ποσό των ,47 ευρώ Β Έτος: Κατατέθηκε στον Οργανισµό για το 2 ο έτος Α εξάµηνο ( έως ) µε το υπ αριθµ. πρωτ. 1646/ έγγραφο ποσό ,95 ευρώ. Β εξάµηνο ( έως ) µε το υπ αριθµ. πρωτ. 1666/ έγγραφο ποσό ,06 ευρώ. Ελέγχθηκε από το Τµήµα Οικονοµικού Ελέγχου των Κέντρων Πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και για το Α εξάµηνο ( έως ) µε το υπ αριθµ. πρωτ. 1646/ έγγραφο του Οργανισµού αναγνωρίστηκε το ποσό των ,95 ευρώ Β εξάµηνο ( έως ) µε το υπ αριθµ. πρωτ. 7432/ έγγραφο του Οργανισµού αναγνωρίστηκε το ποσό των ,14 ευρώ. Γ Έτος: Κατατέθηκε στον Οργανισµό για το 3 ο έτος Α εξάµηνο ( ) µε το υπ αριθµ. πρωτ. 1646/ έγγραφο ποσό ,95 ευρώ. Β εξάµηνο ( έως ) µε το υπ αριθµ. πρωτ. 1707/ έγγραφο ποσό ,84 ευρώ. Ελέγχθηκε από το Τµήµα Οικονοµικού Ελέγχου των Κέντρων Πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και Έγινε οριστικοποίηση του 3 ου έτους ( ) µε το υπ αριθµ. πρωτ. 1488/ έγγραφο του Οργανισµού αναγνωρίστηκαν ως επιλέξιµες δαπάνες το ποσό των ,34 ευρώ. Τριετής Οικονοµικός προϋπολογισµός Συµµετοχή ΟΚΑΝΑ 50% Α Έτος Β Έτος Γ Έτος ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ Α.4.8. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ Η Προγραµµατική Σύµβαση του Κέντρου Πρόληψης Νοµού Αργολίδας υπεγράφη στις

22 Ο καταµερισµός του τριετούς προϋπολογισµού του Κέντρου Πρόληψης Νοµού Αργολίδας κατ έτος έχει ως εξής: ΕΤΟΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α Έτος ευρώ Β Έτος ευρώ Γ Έτος ευρώ Β Έτος: Κατατέθηκε στον Οργανισµό για το 2 ο έτος Α εξάµηνο ( έως ) µε το υπ αριθµ. πρωτ. 1710/ έγγραφο ποσό ,46 ευρώ. Β εξάµηνο ( έως ) µε το υπ αριθµ. πρωτ. 1876/ έγγραφο ποσό ,53 ευρώ. Ελέγχθηκε από το Τµήµα Οικονοµικού Ελέγχου των Κέντρων Πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και Έγινε οριστικοποίηση του 2 ου έτους δηλαδή µέχρι µε το υπ αριθµ. πρωτ. 5612/ έγγραφο όπου αναγνωρίστηκαν ως επιλέξιµες δαπάνες το ποσό ,36 ευρώ. Γ Έτος: Κατατέθηκε στον Οργανισµό για το 3 ο έτος Α εξάµηνο ( έως ) µε το υπ αριθµ. πρωτ. 1947/ έγγραφο ποσό ,86 ευρώ. Β εξάµηνο ( έως ) µε το υπ αριθµ. πρωτ. 1592/ έγγραφο ποσό ,71 ευρώ. Ελέγχθηκε από το Τµήµα Οικονοµικού Ελέγχου των Κέντρων Πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και Έγινε οριστικοποίηση του 3 ου έτους µέχρι µε το υπ αριθµ πρωτ / έγγραφο όπου αναγνωρίσθηκαν ως επιλέξιµες δαπάνες το ποσό ,60 ευρώ. Τριετής Οικονοµικός προϋπολογισµός Συµµετοχή ΟΚΑΝΑ 50% Α Έτος Β Έτος Γ Έτος ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ Υπογραφή σύµβασης 15/9/2009 Τριετής Οικονοµικός προϋπολογισµός Συµµετοχή ΟΚΑΝΑ 50% Α Έτος Β Έτος Γ Έτος ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ