ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ"

Transcript

1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ.. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ.. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας Υγείας

2 Το νερό έχει ζωτική σημασία για τη ζωή, κι όμως, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών περίπου 1 δισ/ριο άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό, 2,4 δισ/ρια δε διαθέτουν επαρκή συστήματα αποχέτευσης και 2,2 εκατομμύρια πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες που σχετίζονται με την ανεπαρκή ύδρευση Η έλλειψη πόσιμου νερού, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα έχει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα.

3 Το νερό είναι επίσης πολύ σημαντικός παράγων για τις κλιματικές αλλαγές τόσο επειδή τις προκαλεί όσο και επειδή επηρεάζεται από αυτές Οι αλλαγές στον κύκλο του νερού έχουν επίδραση στον τρόπο ζωής, τη χλωρίδα και την πανίδα, τη γεωργία και την κατανάλωση του νερού. Σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών στις χώρες της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της κεντρικής Ασίας δεν αποκλείεται στο μέλλον να λείψουν οι συγκρούσεις με μήλο της έριδος το νερό.

4 Κλιματικές αλλαγές - υγεία Ασθένειες Τροφή Νερό και υγιεινή Καταφύγιο και οικισμοί Ακραία φαινόμενα Πληθυσμός και μετανάστευση

5 Διαχείριση νερού Πρωτογενείς ύλες Απόβλητα δραστηριοτήτων Νερό Πόσιμο Υγρά απόβλητα κολυμβητικές δεξαμενές ακτές κολύμβησης Εμφιαλωμένα

6 Διαχείριση υδατικών πόρων- Οδηγία 2000/60 Μέτρα υπό την οδηγία πλαίσιο για τα νερά Συντονισμός όλων των μέτρων Πόσιμο νερό Νερά κολύμβησης Αστικά Υγρά απόβλητα νιτρικά IPPC & άλλα βιομηχανικά απόβλητα χημικά Φυτοφάρμακα βιοκτόνα Υγειονομική Ταφή αποβλήτων Ιλύς υγρών αποβλήτων

7 Σχέδιο δράσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Υγεία και το περιβάλλον των παιδιών (CEHAPE) αφορά στη λήψη μέτρων σε 4 βασικούς άξονες: 1.πόσιμο νερό και διαχείριση λυμάτων 2.ασφαλών εγκαταστάσεων για μείωση ατυχημάτων και της νοσηρότητας που οφείλεται στην έλλειψη σωματικής άσκησης 3.αέρα του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος 4.έκθεση σε χημικούς (π.χ. βαρέα μέταλλα), φυσικούς (π.χ. αυξημένος θόρυβος) και σε βιολογικούς παράγοντες, καθώς και σε επικίνδυνες συνθήκες εργασίας

8 Η Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου αποτελεί θεσμό ιστορικής σημασίας Χρονολογείται από το 1949 ως Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής (Ν. 1037/1949) και έθεσε τα θεμέλια της νομοθεσίας του περιβάλλοντος με γνώμονα της προστασία της Δημόσιας Υγείας, πολύ ενωρίτερα από τη δημιουργία του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

9 Οι αρμοδιότητες της Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος αφορούν στη διεπιφάνεια περιβάλλοντος και υγείας, με ιδιαίτερα σημαντικό τομέα την ποιότητα των νερών.

10 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Στόχος: η διασφάλιση της παροχής καθαρού και υγιεινού νερού Νομοθεσία: Γ3α/761/68 Υγ. Διάτ.. (εθνική( εθνική) Α5/288/86 Υγ. Διάταξη (Οδηγία 80/778 για την ποιότητα του πόσιμου νερού) ΚΥΑ 2600/01, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 38295/07 (οδηγία( 98/83 ΕΚ για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης)

11 ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Διασφάλιση της παροχής καθαρού και υγιεινού νερού Ευθύνη της Δημ. Διοίκησης Απαιτείται: προγραμματισμός και σχεδιασμός σωστών έργων προστασία των πηγών υδροληψίας συντήρηση δικτύων ύδρευσης σωστή αξιολόγηση προτεραιοτήτων για τα έργα εκσυγχρονισμού των δικτύων ύδρευσης τήρηση διαδικασιών ελέγχου

12 Πεδίο εφαρμογής: Παράμετροι Είδη παρακολούθησης Ενημέρωση καταναλωτών ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Περιλαμβάνονται σαφώς και τα εμφιαλωμένα νερά Αντί ενός ενοποιημένου καταλόγου : δύο υποσύνολα : υποχρεωτικές (τιμές)) (28) ενδεικτικές Δοκιμαστική Ελεγκτική Συμπληρωματική Υποχρεωτική (τιμές)) (19)

13 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/83 ΕΚ Νέες Αλλαγή Σταθερά Κατάργηση ορίων όρια Ακρυλαμίδιο Αντιμόνιο Κάδμιο Πυρίτιο Βενζόλιο Αρσενικό Χρώμιο Ασβέστιο Βενζο-α-πυρένιο Βόριο Κυανιούχα Μαγνήσιο Βρωμικά Χαλκός Φθοριούχα Σκληρότητα 1,2 διχλωροαιθάνιο Μόλυβδος Υδράργυρος Ψευδάργυρος Επιχλωρυδρίνη Νικέλιο Νιτρικά Θερμοκρασία Τετραχλωρο- και τριχλωροαιθένιο Νιτρώδη Σύνολο Παρασιτ/νων Ύλες εκχυλιζόμενες με χλωροφόρμιο Βινυλοχλωρίδιο Παρασιτ/να Ελεύθερο CO 2 Ολικά τριαλομεθάνια Πολυκλικοί Αρωματικοί Υδρογ/κες, Σελήνιο Ορυκτέλαια Επιφανειοδραστικές ουσίες Άζωτο Kjeldahl Αιωρούμενα Bηρύλλιο Βάριο Κοβάλτιο Βανάδιο

14 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ Μικροβιολογικές Χημικές ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ Παράμετροι που από μόνες τους στις προτεινόμενες τιμές δεν εμφανίζουν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Έχουν άμεση σημασία για την προστασία της ανθρώπινης υγείας

15 ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (και Συμπληρωματική) Δοκιμαστική Σκοπός: παροχή σε τακτική βάση στοιχείων ποιότητας του νερού, καθώς και για την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας του Ελεγκτική Σκοπός : η παροχή στοιχείων για να διαπιστωθεί η τήρηση των παραμετρικών τιμών Ομάδα παραμέτρων (16) (υποχρεωτικών και ενδεικτικών) Πυκνή συχνότητα δειγμάτων Όλες οι παράμετροι Αραιή συχνότητα δειγμάτων

16 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Πρότυπες και εναλλακτικές μέθοδοι: μικροβιολογικές Χημικές: Ορίζονται χαρακτηριστικά επιδόσεων των μεθόδων: πιστότητα ορθότητα όριο ανίχνευσης Απαιτείται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, το οποίο υποβάλλεται σε έλεγχο από τρίτο πρόσωπο (εξουσιοδοτημένο φορέα) μη ελεγχόμενο από το εργαστήριο

17 Υ.Μ / Υγ. Διάταξη Αρθ.1: Απολύμανση των υδρεύσεων : υποχρεωτική για πληθυσμό 3000 κατοίκων Δυνατότητες εξαιρέσεων έως κατοίκους μετά από επιτόπιο υγειονομική έρευνα υποχρεωτικής απολύμανσης και για πληθυσμούς 3000 κατοίκων (θέρετρα, κίνδυνοι, κ.ά)

18 Αρθ.. 2: Η απολύμανση του ύδατος των υδρεύσεων θα ενεργείται δια χλωρίου Δύναται να χρησιμοποιηθεί και άλλη μέθοδος πλην της χλωριώσεως, μετά από έγκριση με Απόφαση του Υπουργού Υγείας, για την οποία προαπαιτείται: η υποβολή των απαραίτητων στοιχείων και η εκτέλεση των απαραίτητων δοκιμών κατάλληλη τεκμηρίωση για την αποτελεσματικότητα και τον τρόπο παρακολούθησης της μεθόδου

19

20 Επιτραπέζιο νερό Νοείται το νερό που προσφέρεται από το εμπόριο συσκευασμένο υάλινων ή πλαστικών δοχείων και προορίζεται αεροστεγώς εντός φιαλών ή πλαστικών για ανθρώπινη κατανάλωση, πληροί τις ποιοτικές απαιτήσεις της ΚΥΑ Υ2/2600/01, όπως τροποποιήθηκε και τις προδιαγραφές της Α1β/4841/79 Υγ. Διάταξης

21 Φυσικό μεταλλικό νερό Nοείται ένα νερό μικροβιολογικά υγιεινό, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 5 του Π.Δ.. 433/83, που υπόγειο υπόκειται υδροφόρο σε προέρχεται ορίζοντα εκμετάλλευση από από και μία ένα που περισσότερες φυσικές ή τεχνητές, μετά από γεώτρηση, εξόδους μιας πηγής ή

22 Φυσικό μεταλλικό νερό Διακρίνεται σαφώς από το σύνηθες πόσιμο νερό : α) από τη φυσιολογική του σύσταση, που χαρακτηρίζεται από την περιεκτικότητά του σε ανόργανα άλατα, ιχνοστοιχεία ή άλλα συστατικά και σε μερικές περιπτώσεις από ορισμένα αποτελέσματα β) από την αρχική φυσική κατάσταση του, χαρακτηριστικά που και τα δύο έχουν διατηρηθεί ανέπαφα λόγω της υπόγειας προέλευσης αυτού του νερού, το οποίο είναι προστατευμένο από κάθε κίνδυνο ρυπάνσεως.

23 Αναγνώριση και κυκλοφορία στο εμπόριο φυσικών μεταλλικών νερών Η αναγνώριση ενός φυσικού μεταλλικού νερού ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται στην οδηγία 80/777/EC και το Π.Δ.. 433/83 Η διαδικασία προυποθέτει την υποβολή δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο στη Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπ. Υγείας

24 Σε συνέχεια θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής, εκδίδεται Απόφαση Υπουργού Υγείας για την αναγνώριση του νερού ως φυσικού μεταλλικού. Ακολουθεί ενημέρωση της Ευρ. Επιτροπής για τα αναγνωρισμένα φυσικά μεταλλικά νερά.

25 Αναγνώριση φυσικών μεταλλικών νερών Μικροβιολογικές αναλύσεις (1 για κάθε εποχή του χρόνου) από την αρμόδια αρχή Χημικές αναλύσεις (1 για κάθε εποχή του χρόνου) από την αρμόδια αρχή Μια υδρογεωλογική μελέτη θεωρημένη από το Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) Τη μορφή της ετικέτας του φυσικού μεταλλικού νερού στην αγορά Άδεια χρήσης νερού σε συνδυασμό με την άδεια εκμετάλλευσης υδατικών πόρων Πιστοποιητικό ραδιενέργειας απο την Ε.Ε.Α.Ε.

26 Ενδεικτικά κριτήρια χαρακτηρισμού των φυσικών μεταλλικών νερών: Χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα: περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα (σταθερό υπόλειμμα) ) <=500 mg/l. Πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα: περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα (σταθερό υπόλειμμα)<= 50 mg/l. Πλούσιο σε ανόργανα άλατα:περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα (σταθερό υπόλειμμα)> 1500 mg/l. Οξυανθρακικό HCO3>600 mg/l. Θειικό SO4-- -->200 mg/l

27 Ενδεικτικά κριτήρια χαρακτηρισμού των φυσικών μεταλλικών νερών: Περιέχει ασβέστιο Ca++>150 mg/l. Περιέχει μαγνήσιο Mg++>50 mg/l. Φθοριούχο.F.F->1 mg/l. Σιδηρούχο Fe++>1 mg/l. Υπόξινο CO2>250 mg/l. Νατριούχο Na+>250 mg/l. Κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε νάτριο..na..na+<20 mg/l

28 3. Ποιότητα νερού κολυμβητικών δεξαμενών Η νομοθεσία για την λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών διέπεται από τη Γ1/443/73 Υγ. Διάταξη. Περιλαμβάνει όρους και απαιτήσεις για Υλικά Ποιότητα μηχανολογικού εξοπλισμού Διάταξη και δυναμικότητα χώρων Σχήμα δεξαμενών, διαστάσεις, διατάξεις ανακυκλοφορίας νερού, φίλτρανσης, μέτρα ασφαλείας, απαιτήσεις προσωπικού, εργαστηριακές εξετάσεις 28

29 Ποιότητα νερού κολυμβητικών δεξαμενών Η ποιότητα νερού των κολυμβητικών δεξαμενών θα πρέπει γενικά να είναι σύμφωνη με το άρθρο 15 της Γ1/443/73 Υγ. Διάταξης. Διαυγές 7,2<pH ph<8,2 Αποικίες (37 0 C μετά 24h)< 200/cm 3 Κολοβακτηριοειδή <15/100ml E coli:0/100 :0/100ml Εργαστηριακές εξετάσεις: : 1 δείγμα/εβδομάδα εβδομάδα 29

30 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις Κολοβακτηριδίων κοπρανώδους προέλευσης (FC) ανά 100 ml Προηγούμενη ΕΕ : 2000 FC/100 ml, για το 95% των δειγμάτων Ελληνική Νομοθεσία : 500 FC/100 ml, για το 95% των δειγμάτων ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 7/2006 ΕΚ : Αποδεκτό 500 EC/100 ml, για το 95% των δειγμάτων Εξαιρετικής Ποιότητας 250 EC/100 ml, για το 95% των δειγμάτων

31 Νομοθεσία υγρών αποβλήτων 1. Λύματα σε υδάτινο αποδέκτη 2. Αστικά απόβλητα οικισμών> > 2000 κατοίκους Απόβλητα βιομηχανιών με χαρακτήρα ομοιάζοντα με οικιακά λύματα > 4000 ισοδυν. κατ. Υγ. Διάταξη Ε1β/65: Διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων ΚΥΑ 5673/400/97 3. Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ 13588/05

32 Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων Διάθεση στο έδαφος: ΚΥΑ ,ΦΕΚ 354Β/ Στόχος: Εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων μέσω της αξιοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων Απαραίτητη προϋπόθεση η διασφάλιση της Δημ. Υγείας Άρδευση με περιορισμούς (χαμηλές απαιτήσεις ποιότητας) Άρδευση χωρίς περιορισμούς (υψηλές απαιτήσεις ποιότητας)

33 Ιαματικά νερά Ποσιθεραπεία Λουτροθεραπεία Ατμοθεραπεία

34 Δράσεις Δ/νσης Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περ/ντος του Υπ. Υγείας Εφαρμογή επιτελικής αρμοδιότητας: έκδοσης υγειονομικών διατάξεων διασφάλισης της Δημ. Υγείας από περιβαλλοντικούς παράγοντες (ποιότητα πόσιμου νερού, εμφιαλωμένων νερών, κολυμβητικών δεξαμενών, κ.ά) αποστολής σχετικών εγκυκλίων με οδηγίες εφαρμογής προς τις περιφέρειες της χώρας συγκέντρωσης των σχετικών στοιχείων ποιότητας σε επίπεδο χώρας και μετά την αξιολόγηση τους να προτείνει τη λήψη μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας αποστολής των στοιχείων ποιότητας που απαιτούνται, για σχετική ενημέρωση και εμπρόθεσμη γνωστοποίηση στην Ευρωπαική Επιτροπή.

35 Έκθεση τριετίας Πίνακας 1 : Γενικά στοιχεία Περ. Αυτοδιοίκηση Δήμος Δημ. Διαμέρισμα Όνομα Όνομα Όνομα Πληθυσμός Παροχή υδροδότησης άτομα m 3 / day

36 2.ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ποιοτικά στοιχεία ανά οικισμό : ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ Ι ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΑΞΗΣ Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΑΞΗΣ Β Υποσημείωση : όπου: ΤΑΞΗ Α : ο αριθμός των αναλύσεων με τιμές μικρότερες των παραμετρικών ΤΑΞΗ Β : ο αριθμός των αναλύσεων με τιμές σε υπέρβαση των παραμετρικών

37 3. ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ Ι ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ MAC ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΜΕΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ

38 1.7 Πηγές νερού % του συνολικού όγκου Υπόγεια ύδατα (2) Επιφανειακά ύδατα (3) Εσωτερικά ύδατα Παράκτια μεταβατικά (υφάλμυρα)ύδατα Νερό από υδρομάστευση ( Bank filtration water) Τεχνητή επαναφόρτιση υπόγειων νερών Όμβρια ύδατα Άλλες πηγές

39 Περισσότεροι του ενός των ανωτέρω κωδικών μπορούν να ισχύουν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Σύστημα κωδικοποίησης για τις αιτίες της μη συμμόρφωσης ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΑΣ C σχετικά με και λόγω: C1 C2 C3 C4 C5 Τεκμηριωμένη, διαρκής ρύπανση είτε βιομηχανική, κοινοτική ή γεωργική Ρύπανση από ατύχημα, διαρροή Φυσικές (υδρογεωλογικές) επιδράσεις Δολιοφθορά Λοιπά Τ σχετικά με την επεξεργασία και λόγω: Τ1 Τ2 Τ3 Τ4 Τ5 Τ6 Τ7 Συνεχιζόμενη ανεπάρκεια της επεξεργασίας Οξεία διακοπή ή αποτυχία Ανεπαρκής χημική δόση Σχηματισμός υποπροιόντων απολύμανσης Δολιοφθορά Ανθρώπινο λάθος Λοιπά P σχετικά με το δημόσιο δίκτυο διανομής και λόγω : P1 P2 P3 P4 P5 P6 Διεισδύσεις σχετικές με σπασίματα και ατέλειες του συστήματος διανομής (συμπεριλαμβανομένων και των δεξαμενών) προκαλούμενες από πρόσβαση ανθρώπων, ζώων ή φυτών Διαγώνια σύνδεση Μετανάστευση από δομικά υλικά Παρουσία Biofilm Δολιοφθορά Λοιπά D σχετικά με το εσωτερικό σύστημα διανομής και λόγω: D1 D2 D3 D4 D5 D6 Εξωτερική μόλυνση Διαγώνια σύνδεση Μετανάστευση από τα δομικά υλικά ή υλικά επαφής Παρουσία Biofilm Δολιοφθορά Λοιπά

40 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : Συστήματα κωδικοποίησης για τα διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ΚΩΔΙΚΟΣ C σχετικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ C1 Δράση(εις) για εξάλειψη ή μείωση της αιτίας C2 Δράση(εις) για αντικατάσταση της πηγής Τ σχετικά με την επεξεργασία Τ καθιερώνοντας, αναβαθμίζοντας ή βελτιώνοντας την επεξεργασία P σχετικά με το δημόσιο δίκτυο διανομής P1 Αντικατάσταση, αποσύνδεση ή επισκευή των ελαττωματικών εξαρτημάτων P2 Καθαρισμός, ξέπλυμα ή/και απολύμανση των μολυσμένων εξαρτημάτων D για το εσωτερικό δίκτυο διανομής 1 D1 Αντικατάσταση, αποσύνδεση ή επισκευή των ελαττωματικών εξαρτημάτων D2 Καθαρισμός, ξέπλυμα ή/και απολύμανση των μολυσμένων εξαρτημάτων S μέτρα ασφαλείας για την παρεμπόδιση πρόσβασης ανευ αδείας S1 μέτρα ασφαλείας για την παρεμπόδιση πρόσβασης ανευ αδείας Ο Λοιπά Ε ενέργειες έκτακτης ανάγκης για την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών Ε1 Ε2 Ανακοίνωση και οδηγίες στους καταναλωτές (π.χ. απαγόρευση χρήσης, εντολή για βράσιμο του νερού, προσωρινοί περιορισμοί στην κατανάλωση) πρόβλεψη προσωρινής εναλλακτικής παροχής πόσιμου νερού Περισσότεροι του ενός των ανωτέρω κωδικών μπορούν να ισχύουν

41 Εργαλείο ελέγχου: Σχέδια Ασφάλειας Νερού Π.Ο.Υ. Στοχεύουν στη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού στους καταναλωτές. Είναι ένα χρήσιμο διαχειριστικό εργαλείο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του πόσιμου νερού. Αναπτύσσονται βάσει μεθόδων εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνου (risk assessment risk management). Αναφέρονται σε όλο το φάσμα παραγωγής, μεταφοράς επεξεργασίας και διανομής νερού στον καταναλωτή.

42 Παράγοντες ασφάλειας νερού ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ + ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡ- ΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

43 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Προσδιορισμός των κινδύνων (είδος) Βιολογικοί Χημικοί Φυσικοί Ραδιενεργοί Καταστάσεις Επικινδυνότητας (περιστατικά ή καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε κίνδυνο) Εκτίμηση Κινδύνου (προέλευση) Πίνακας πηγών υδροληψίας (Αντλιοστάσια, πηγές,..) Πίνακας μονάδων επεξεργασίας Πίνακας δεξαμενών Πίνακας δικτύου

44 Σημεία ελέγχου - Λήψη μέτρων Σημεία υδροληψίας (πηγές, γεωτρήσεις, επιφανειακές απορροές, κ.α.).) Δεξαμενές Μονάδες επεξεργασίας νερού Εξωτερικό δικτύου ύδρευσης/κυκλοφορίας Εσωτερικό δικτύου ύδρευσης/κυκλοφορίας Διάθεση αποβλήτων Αποδέκτης Επαναφορά στο σύστημα (Ανάδραση και επανεξέταση)

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΟΔΗΓΙΑ98/83/ΕΚ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL, ΜSc Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΘ. ΚΑΡΑΟΥΛΗ Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος Μηχ. EPFL, Lausanne ΜSc Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας RWTH- Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Υπ. Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος

Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ ΕΕ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Προς : Ως πίνακας αποδεκτών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αρ. Πρωτ.: Προς : Ως πίνακας αποδεκτών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TMHMA Α Aθήνα Αρ. Πρωτ. 19.7.07 ΔΥΓ2/οικ. 94097 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295 Τροποποίηση της Υγειονομικής Διάταξης κοινής υπουργικής απόφασης Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, Υγιεινολόγος ΜSc EPFL Υγ.. & Ασφάλειας Εργασίας, ΜSc RWTH-Aachen Δ/ντρια Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια.

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των αστικών λυμάτων 1.1 Γενικά Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθορίζει τις υποχρεώσεις των φορέων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

«παραµετρική τιµή» σηµαίνει την παραµετρική τιµή κάθε µιας παραµέτρου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου

«παραµετρική τιµή» σηµαίνει την παραµετρική τιµή κάθε µιας παραµέτρου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3496, 4.5.2001 Ν. 87(Ι)/2001 Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόµος του 2001 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 Α 2.1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις. (ΦΕΚ 720/Β/13.12.

Προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις. (ΦΕΚ 720/Β/13.12. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Α5/2280/1983 Προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις. (ΦΕΚ 720/Β/13.12.1983) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ ΜΑΝΣΗΣΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜ ΜΑΤΩΝ»» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: ημήτριος Αργυρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5 1.1 Εισαγωγή... 5 1.2 Πολιτικές και δράσεις για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων... 5 2 κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Το νερό αποτελεί δημόσιο αγαθό, έναν μοναδικό και ιδιαίτερο φυσικό πόρο και περιβαλλοντικό βιολογικό στοιχείο. Είναι αναγκαία προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α ) «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α ) «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 11473 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ΠΥ.3/2014 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ «ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (.Ε.Υ.Α.Λ.) ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τους Ο.Τ.Α. Α βαθμού της Χώρας Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Γραφεία Δημάρχων ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣ: Τους Ο.Τ.Α. Α βαθμού της Χώρας Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Γραφεία Δημάρχων ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 105 63 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 23845 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ: Τους Ο.Τ.Α. Α βαθμού της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων»

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΠΕ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 11473 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα