ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 328 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/212 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανοικτό Κολυμβητήριο Αθλητικού Κέντρου Νέας Πολιτείας». Στην Λάρισα σήμερα την 1η Ιουλίου του έτους 212 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 2:15 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 78/ πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αράπκουλε Δέσποινα, 6) Γαλάτος Αριστοκλής, 7) Γιαννούλας Κων/νος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καραμπάτσας Κων/νος, 1) Καφφές Θεόδωρος, 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κοτάκου Μαρία, 13) Κρίκης Πέτρος, 14) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 15) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 16) Λαμπρούλης Γεώργιος, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Μαμάκος Αθανάσιος, 19) Μάντζαρη Δέσποινα, 2) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 24) Μπεκύρης Μιχαήλ, 25) Ντάβαρη Ευαγγελία, 26) Ξυνοπούλου Θυμούλια Ελένη Μαρίνα, 27) Οικονόμου Ιωάννης, 28) Ούντρια Ευαγγελή, 29) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 3) Πράπας Αντώνιος, 31) Σαμουρέλης Κων/νος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33) Σουλούκου Ασπασία, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Τερζούδης Χρήστος, 36) Τσακίρης Μιχαήλ, 37) Τσιαούσης Κων/νος και 38) Φακής Γεώργιος. και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. 1) Αλεξούλης Ιωάννης, 2) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 3) Καλογιάννης Απόστολος, 4) Κλεισιάρης Βασίλειος, 5) Λέτσιος Ιωάννης, 6) Μπαρτζώκης Γεώργιος και 7) Πρασσάς Αναστάσιος. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 38 αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-26), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων απόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη και δημαρχεύοντος του αναπληρωτή Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Μπαρμπούτη. Σελίδα 1 από 11

2 Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, Αδαμόπουλος Αθανάσιος, Αράπκουλε Δέσποινα, Σουλούκου Ασπασία, Αγραφιώτη Μαρία και Τσιαούσης Κωνσταντίνος. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα που αφορά την: Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανοικτό Κολυμβητήριο Αθλητικού Κέντρου Νέας Πολιτείας» και αφού έλαβε υπόψη: 1. Τον Ν.3852/21 2. Τον Ν.3463/26 3. Τον Ν.3669/28 4. Τον Ν.1418/ Τον Ν.294/21 6. Το Π.Δ. 69/ Το Π.Δ. 171/ Την με αριθμ. πρωτ / εισήγηση και την από Αιτιολογική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, οι οποίες έχουν ως εξής: Ζητείται: Έγκριση: ου 4 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 1ου Πρωτοκόλλου κανονισμού τιμής μονάδας νέων εργασιών του έργου: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ» δαπάνης ,44 συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και της αναθεώρησης, χωρίς μείωση ή υπέρβαση από την αρχική σύμβαση. Η δαπάνη θα βαρύνει την με Κ.Α πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 212. Πηγή χρηματοδότησης ΕΛΛΑΔΑ 24 και ΣΑΤΑ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΝΙΚΑ Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού ,34 με Φ.Π.Α., συντάχθηκε από το Δήμο Λάρισας και έχει εγκριθεί με τον αριθ. 84/ & 363/ αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας. Με την υπ αριθμ. 386/ απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στην Κ/Ξ «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. - Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ» Την υπογράφει η σχετική σύμβαση. Στις 13/2/24 εγκρίθηκε με την υπ αρ. 19/24 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας η Κατασκευαστική Κοινοπραξία «Κ/Ξ ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΘΕΤΙΣ Α.Τ.Ε». Με την υπ αριθμόν 624/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υποκατάσταση του μέλους Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ της αρχικού αναδόχου Κ/Ξ. Κατόπιν εγκεκριμένων παρατάσεων η προθεσμία περαίωσης είναι η 11/6/213. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 24» και από «ΣΑΤΑ». 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2229/94, του Ν.1418/84 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν.2229/94 του Π.Δ. 69/85, του Π.Δ. 171/87, του Π.Δ. 41/95, του Ν.294/21, τον Ν.3263/4 και τον Ν.3669/8 (κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δ.Ε.). 3. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε για να καλύψει αυξομειώσεις ποσοτήτων αρχικών κονδυλίων που κρίθηκαν απαραίτητες για την σωστή εκτέλεση του έργου με απορρόφηση μέρους των απρόβλεπτων και τη διαφορά Σελίδα 2 από 11

3 δαπάνης του Φ.Π.Α. λόγω μεταβολής του συντελεστή Φ.Π.Α. και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ 544/7 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας. Ο 2ος Α.Π.Ε συντάχθηκε για να καλύψει αυξομειώσεις των ποσοτήτων των αρχικών κονδυλίων της μελέτης από το υπόλοιπο των απροβλέπτων και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ 14413/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας. Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις απρόβλεπτες εργασίες που προέκυψαν και δεν μπορούσαν τεχνικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση και ήταν απόλυτα αναγκαίες για την αρτιότητα, την λειτουργικότητα και την ολοκλήρωση του έργου και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ 14413/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας. Ο 2ος Α.Π.Ε. και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με το υπ αριθμ. Πρωτ. Π.Σ.Δ.Ε. 15/15/4/ έγγραφό του. Επίσης ο 2ος Α.Π.Ε. και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ. 938/21 απόφαση του Ε κλιμακίου του Ελεγκτικού Συμβουλίου. Ο 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να καλύψει αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων κονδυλίων της αρχικής σύμβασης όπως διαμορφώθηκαν μετά την εκτέλεσή τους. Επίσης, καλύφθηκε η αύξηση του Φ.Π.Α. λόγω αύξησης του συντελεστή σε 23% στην Αρχική και στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση. Ο 3ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ αριθμ 285/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας. Με την υπ αριθμ. 624/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η υποκατάσταση μέλους της αναδόχου Κ/ξίας. Ο 4ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να καλύψει αυξομειώσεις ποσοτήτων των εγκεκριμένων κονδυλίων της Αρχικής Σύμβασης και της Συμπληρωματικής Σύμβασης όπως διαμορφώθηκαν κατά την εκτέλεσή τους. Το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. συντάχθηκε για να περιλάβει νέες εργασίες, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την σωστή ολοκλήρωση του έργου. 4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 4ου Α.Π.Ε. Ο 4ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να καλύψει αυξομειώσεις των ποσοτήτων της Αρχικής Σύμβασης όπως και της Συμπληρωματικής Σύμβασης. Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για τις νέες εργασίες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή εκτέλεση του έργου. Για την επεξεργασία του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής αντί για αέριο χλώριο θα χρησιμοποιηθεί στερεό χλώριο. Μετά από έρευνα στην αγορά διαπιστώθηκε ότι η προμήθεια φιαλών αέριου χλωρίου έχει καταστεί πολύ δυσκολότερη σήμερα λόγω του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τις διεθνείς μεταφορές αερίων καυσίμων. Κρίθηκε απαραίτητο να αντικατασταθούν τα χαλύβδινα φίλτρα με πολυεστερικά επειδή έχουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής, μικρότερο κόστος συντήρησης και δε δημιουργούν θολότητα στο νερό λόγω σκουριάς, με την τιμή της αρχικής μελέτης. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 4ου Α.Π.Ε. Α. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Οι επί πλέον ποσότητες των εγκεκριμένων εργασιών προέκυψαν από τις επιμετρήσεις και όχι από τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου. Οι επί πλέον ποσότητες αφορούν τις εξής εργασίες: ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Εκσκαφή τάφρων γαιώδης φορτοεκφόρτωση και μεταφορά Α.Τ.1.2 Σκυρόδεμα κατηγορίας C Α.Τ.1.1 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών Α.Τ.1.16 Πλινθοδομαί πάχους 1 διακένου πλίνθου (μπατικαί) Α.Τ.1.24 Επενδύσεις δια γυψοσανίδων Α.Τ.1.25 Σελίδα 3 από 11

4 Κιγκλιδώματα σιδηρά απλού σχεδίου με ελαιοχρωματισμό Α.Τ.1.31 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά δια μαρμαροκονιάματος 1:2 Α.Τ.1.37 Προσαύξησις τιμής επιχρισμάτων Α.Τ.1.38 Επιστρώσεις διά πλακών τσιμέντου Α.Τ.1.4 Έπιστρώσεις και επενδύσεις διά αντιολισθηρών πλακιδίων Α.Τ.1.42 Επικάλυψη διά ισχυρής τσιμεντοκονίας των 6Kg πάχους 2,5c Α.Τ.1.47 Διαχωριστικαί ταινίαι (φιλέτα) αρμών τοίχων Α.Τ.1.49 Διαχωριστικαί ταινίαι (φιλέτα) αρμών δαπέδων και ορόφων Α.Τ.1.5 Ποδιές παραθύρων εκ μαρμάρου σκληρού προελεύσεως κοζάνης πάχους 2c Α.Τ.1.53 Επενδύσεις βαθμίδων διά μαρμάρου σκληρού Κοζάνης Α.Τ.1.54 Χρωματισμοί κοινοί επί επιφανειών επιχρισμάτων διά πλαστικού χρώματος σπατουλαρίσματος Α.Τ Επίστρωσις δι' ασφαλτόπανου με επάλειψη ασφαλτικού γαλακτώματος Α.Τ Λιθορριπές με λίθους λατομείου Α.Τ Πρόχυτα κράσπεδα εκ σκυροδέματος Α.Τ Μεταλλική σκάλα Ν.Τ Κατασκευή σιδηρών φερόντων στοιχείων Ν.Τ Περσίδες μεταλλικές Ν.Τ Σιδηρές θύρες Ν.Τ Πόρτες πυρασφάλειας Ν.Τ Μπάρες πανικού Ν.Τ.6 ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 2. ΥΔΡΕΥΣΗ (ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ) 1. Εκσκαφή τάφρου γαιώδης ως εν 2121 αλλά διά χρήσεως μηχανικών μέσων Α.Τ.1 2. Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων 1 1/4 έως 2 ins Α.Τ Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ) DIN 484 χωρητικότητας 2l Ν.Τ.7 4. Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως μεμβράνης πλήρες για πίεση λειτουργίας έως 6 at χωρητικότητας 3l Ν.Τ.8 5. Διάνοιξις οπής ή φωλεάς ή καθαίρεσις επί ωπλισμένου Ν.Τ.9 6. Διάνοιξις οπής ή φωλεάς ή καθαίρεσις επί ωπλισμένου Ν.Τ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins Α.Τ.67 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins Α.Τ.71 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins Α.Τ.72 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins Α.Τ.19 Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 64/7 Α.Τ.73 Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 16/114 Α.Τ.8 Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 82/89 Α.Τ Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 88/95 Α.Τ Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 1/18 Α.Τ Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 16/114 Α.Τ Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 113/121 Α.Τ Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 13/141 Α.Τ Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 15/159 Α.Τ Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 15/159 Α.Τ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 15. Σωλήνας πολυαιθυλενίου υπόγειας εγκατάστασης φυσικού αερίου, Φ125 Ν.Τ Διάταξη τροφοδότησης καυστήρα αερίου (Gas Train) Ν.Τ Δίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα Ν.Τ.13 Σελίδα 4 από 11

5 6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ (ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ) 1. Εφεδρικό ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος, τριφασικού εναλλασόμενου ρεύματος, τάσεως 13/4 V, 5 περιόδων, ισχύος 315 KVA Ν.Τ Αξονικός ανεμιστήρας τοίχου ή παραθύρου, παροχής /h Ν.Τ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1. Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου Φ 2 Ν.Τ Κανάλι ομβρίων Ν.Τ Εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο Ν.Τ Τσιμεντοσωλήνας D1 Ν.Τ Σχάρα πλαστική Ν.Τ.2 9. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 1. Σφαιρική βαλβίδα από PVC, DN 63 Ν.Τ Σφαιρική βαλβίδα από PVC, DN 75 Ν.Τ Σφαιρική βαλβίδα από PVC, DN 11 Ν.Τ Σφαιρική βαλβίδα από PVC, DN 16 Ν.Τ Σφαιρική βαλβίδα από PVC, DN 2 Ν.Τ Σφαιρική βαλβίδα από PVC, DN 225 Ν.Τ Σφαιρική βαλβίδα από PVC, DN 25 Ν.Τ Σφαιρική βαλβίδα από PVC, DN 315 Ν.Τ Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα Ν.Τ Σύστημα χημικής επεξεργασίας νερού με στερεό χλώριο Ν.Τ Ανιχνευτής χλωρίου Ν.Τ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 1. Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως παροχής από 4, έως & 6, 3/h Α.Τ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 1. Σχάρα καλωδίων ύψους 5 c πλάτους 1 c Α.Τ Προβολέας MVF 24 PHILIPS με λαμπτήρα MHN-TD Α.Τ.177 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 1. Σιδηροί οπλισμοί S5 Α.Τ Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά δια μαρμαροκονιάματος 1:2 Α.Τ ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 2. ΥΔΡΕΥΣΗ (ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ) 1. Εκσκαφή τάφρων γαιώδης ως εν 2121 αλλά διά χρήσεως μηχανικών μέσων Α.Τ Βαλβίδα διακοπής ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη γωνιακή Φ 1/2 ins Α.Τ Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ1ins Α.Τ Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ1 1/4 ins Α.Τ Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ1 1/2ins Α.Τ Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ2ins Α.Τ Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ονομ. πιέσεως 1at διαμέτρου Φ125 Α.Τ Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ1ins Α.Τ Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ1 1/4ins Α.Τ Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ1 1/2ins Α.Τ Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ2ins Α.Τ.23-1 Σελίδα 5 από 11

6 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ1/2ins Α.Τ.24-1 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ3/4ins Α.Τ.25-1 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ1ins Α.Τ.26-1 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ1 1/4ins Α.Τ.27-1 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ1 1/2ins Α.Τ.28-1 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ2ins Α.Τ.29-1 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ4ins Α.Τ.32-1 Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων 2 1/2 έως 3ins Α.Τ.43-1 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος λουτήρα ή λεκάνης καταιονιστήρα Φ1/2ins με κινητό καταιονιστήρα Α.Τ.44-1 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ1/2ins Α.Τ.45-1 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 μπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 6c Α.Τ.5-1 Εταζέρα νιπτήρα πλήρης ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη με κρύσταλλο διαστάσεων 12 Χ 6c Α.Τ.51-1 Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 7,5 Χ 15c Α.Τ.52-1 Άγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό Α.Τ.53-1 Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins Α.Τ.57-1 Πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο Α.Τ.65-1 Συλλεκτοδιανομέας κυκλώματος μονοαυλικού συστήματος ύδρευσης Α.Τ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 1. Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ64/7 Α.Τ Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 7/76 Α.Τ Χαλυβδοσψλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ82/89 Α.Τ Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ1/18 Α.Τ Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ16/114 Α.Τ Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ113/121 Α.Τ Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ13/141 Α.Τ Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ15/159 Α.Τ Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου 4 CFM Α.Τ Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου 6 CFM Α.Τ Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 1/2 ins Α.Τ Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins Α.Τ Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/4 ins Α.Τ Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ2 1/2 ins Α.Τ Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ3ins Α.Τ Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ4ins Α.Τ Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ5ins Α.Τ Δοχείο διαστολής κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 25l Α.Τ Πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο Α.Τ Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ3/4 ins Α.Τ Βαλβίδα θερμαντικού σώματος τύπου RVES Α.Τ Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψους 95 Α.Τ Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός αναρροφήσεως απλής αναρροφήσεως διαμ. πτερωτής 55 παροχής έως 183 για 8 Α.Τ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ3 ins Α.Τ Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ2 ins Α.Τ.23-2 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ4 ins Α.Τ.32-2 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ3 ins Α.Τ Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ4 ins Α.Τ Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ2 ins Α.Τ.16-2 Σελίδα 6 από 11

7 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ4 ins Α.Τ.19-3 Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ3 ins Α.Τ.18-3 Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ2 1/2 ins Α.Τ.15-2 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ2 ins Α.Τ.29-3 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ3 ins Α.Τ Εκσκαφή τάφρων γαιώδης ως εν 2121 αλλά διά χρήσεως μηχανικών μέσων Α.Τ Επίχωσις Α.Τ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ (ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ) Εκσκαφή τάφρων γαιώδης Α.Τ Εκσκαφή τάφρων γαιώδης Α.Τ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16 Α.Τ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 23 Α.Τ.23-1 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 16 Α.Τ Καλώδιο τύπου ΝΥ IFY Τριπολικό διατομής 3 Χ 1,5 2 Α.Τ Καλώδιο τύπου ΝΥ Μ Τριπολικό διατομής 3 Χ 1,5 2 Α.Τ Καλώδιο τύπου ΝΥ Μ Τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5 2 Α.Τ Καλώδιο τύπου ΝΥ IFY Πενταπολικό διατομής 5 Χ 1,5 2 Α.Τ Καλώδιο τύπου ΝΥ Μ Τριπολικό διατομής 3 Χ 4 2 Α.Τ Καλώδιο τύπου ΝΥ Μ 5 Χ 1 Α.Τ Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ8 Χ 8 Α.Τ Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ1 Χ 1 Α.Τ Ερμάριο βελτιώσεως συντελεστού ισχύος, ονομαστικής τάσεως 5 V,5 περιόδων ανά δευτερόλεπτο, προστασίας ΙΡ2, με πυκνωτές σε 5 βαθμίδες τριφασικής λειτουργίας ισχύος 3 KVAR Α.Τ Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης Α.Τ Αγωγός γυμνός χάλκινος γαλβανισμένος Πολύκλωνος διατομής 352 Α.Τ Προβολέας Α.Τ Ανεμιστήρας Α.Τ Σχάρα καλωδίων Α.Τ Χάλκινη λάμα γείωσης διατομής 12 Α.Τ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1. Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC πιέσεως 4 at διαμέτρου Φ 4 Α.Τ Σιφώνι πήλινο δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 c Α.Τ Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μικα, κεφαλή αερισμού) χυτοσιδηρά Α.Τ Σκυρόδεμα των 2 Kg τσιμέντου, διά σκύρων διαστάσεων,7 έως 2,5 ή 3c Α.Τ Εκσκαφή τάφρων γαιώδης ως εν 2121 αλλά διά χρήσεως μηχανικών μέσων Α.Τ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4at διαμέτρου Φ2 Α.Τ Χιτοσιδηρούν σιφώνι Α.Τ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ 1. Ανιχνευτής ιονισμού Α.Τ Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός Α.Τ Φωτεινός επαναλήπτης Α.Τ RACK Α.Τ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 1. Πρόφιλτρο νερού κολυμβητικής δεξαμενής παροχής 2863/h και διαμέτρου 4.Τ Σελίδα 7 από 11

8 11. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 1. Παροχή μηχανήματος ή ηλ. συσκευής με ΝΥΜ 3 Χ 2,5 2 Α.Τ Παροχή μηχανήματος ή ηλ. συσκευής με ΝΥΜ 4 Χ 2,5 2 Α.Τ Παροχή μηχανήματος ή ηλ. συσκευής με ΝΥΜ 5 Χ 2,5 2 Α.Τ Παροχή μηχανήματος ή ηλ. συσκευής με ΝΥΜ 4 Χ 1 2 Α.Τ Ισοδυναμική προστασία δεξαμενών Α.Τ Φωτιστικό σώμα φθορισμού βιομηχανικού τύπου ''σκαφάκι'', με ανταυγαστήρα, οροφής ή αναρτημένο προστασίας ΙΡ 65, επίμηκες με 2 λυχνίες 36 W Α.Τ Β. ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Οι επί έλαττον ποσότητες των εγκεκριμένων εργασιών προέκυψαν από τις επιμετρήσεις και όχι από τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου. Οι επί έλαττον ποσότητες αφορούν τις εξής εργασίες: ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Πρόσθετος αποζημίωσις γενικών εκσκαφών Α.Τ.1.3 Επίχωσις δια προιόντων εκσκαφής Α.Τ.1.4 Γαρμπιλόδεμα των 25 Kg τσιμέντου Α.Τ.1.8 Σκυρόδεμα κατηγορίας C 16-2 Α.Τ.1.11 Ξυλότυποι χυτών τοίχων Α.Τ.1.13 Προσαύξησης τιμής ξυλοτύπων χυτών τοίχων Α.Τ.1.14 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών Α.Τ.1.15 Προσαύξησις τιμής ξυλοτύπων συνήθων χυτών κατασκευών του 3816 Α.Τ.1.17 Αποζημίωση για εμφανή σκυροδέματα Α.Τ.1.18 Σιδηροί οπλισμοί δια δομικού πλέγματος S5 Α.Τ.1.19 Σιδηροί οπλισμοί S5 Α.Τ.1.2 Πλινθοδομαί πάχους 1/2 διακένου πλίνθου (δρομικαί) Α.Τ.1.23 Θύραι με φύλλα πλήρη MDF με τετράξυλον (κάσσα) Α.Τ.1.26 Υαλόθυραι εξ αλουμινίου Α.Τ Υαλοστάσια εξ αλουμινίου Α.Τ Επιστρώσεις διά πλακιδίων κεραμικών Α.Τ Διαμόρφωση καναλιού ομβρίων Α.Τ Επιστρώσεις διά πλακιδίων βιομηχανικού γρανίτη Α.Τ Επενδύσεις διά κεραμικών ψηφίδων Α.Τ Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων εκ μαρμάρου σκληρού Κοζάνης Α.Τ Υαλοπίνακες διπλοί Α.Τ Υδροχρωματισμοί δι ασβεστίου νέων επιφανειών, διά χρωστήρος Α.Τ Επάλειψις δια στεγανωτικού υλικού με βάση τας εποξειδικάς ρητινάς Α.Τ.1.61 ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 2. ΥΔΡΕΥΣΗ (ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ) 1. Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του Α.Τ.2 2. Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού Α.Τ.3 3. Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης Α.Τ.4 4. Θερμοσίφωνας διπλής ενέργειας 12 λίτρων Α.Τ Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ3/4ins Α.Τ Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ4ins Α.Τ.32 Σελίδα 8 από 11

9 7. Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. μέχρι 1ins Α.Τ Χαρτοθήκη πλήρης πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15c Α.Τ Μεταλλικό ερμάριο Α.Τ Πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο Α.Τ Συλλεκτοδιανομέας κυκλώματος μονοαυλικού συστήματος ύδρευσης Α.Τ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 1. Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ3/4ins Α.Τ Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ1ins Α.Τ Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ1 1/4ins Α.Τ.7 4. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ1/2ins Α.Τ Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ76/83 Α.Τ Συλλεκτοδιανομέας θερμικού κυκλώματος μοναυλικού συστήματος κεντρικής θερμάνσεως πέντε κυκλωμάτων Α.Τ Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 1 ins Α.Τ Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 1 1/4 ins Α.Τ Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 at διαμέτρου Φ 15 Α.Τ Βαλβίδα ρυθμίσεως θερμικού κυκλώματος, τύπου STK Α.Τ Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων έως 1ins Α.Τ Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων 2 1/2 έως 3ins Α.Τ Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. μέχρι 1ins Α.Τ Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. άνω των 2ins και μέχρι 4ins Α.Τ Καπνοδόχος από προκατασκευασμένα τεμάχια αμιαντοκισσηροδέματος διατομής από 6 έως 12c2 Α.Τ Καπνοδόχος από προκατασκευασμένα τεμάχια αμιαντοκισσηροδέματος διατομής από 12 έως 3c2 Α.Τ Πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο Α.Τ Πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο Α.Τ Πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο Α.Τ Θερμοστάτης χώρου προοδευτικής λειτουργίας Α.Τ Χρωματισμοί δια βερνικοχρώματος θερμαντικών σωμάτων Α.Τ Αεραγωγός από ανοξείδωτο χάλυβα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής Α.Τ Στόμιο οροφής, κυκλικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από με εσωτερικό διάφραγμα διαμέτρου 1ins από αλουμίνιο Α.Τ Στόμιο οροφής, κυκλικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από με εσωτερικό διάφραγμα διαμέτρου 14ins από αλουμίνιο Α.Τ Στόμιο οροφής, κυκλικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από με εσωτερικό διάφραγμα διαμέτρου 12ins από αλουμίνιο Α.Τ Κατασκευές από ράβδους μορφοσιδήρου Α.Τ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 4at διαμέτρου Φ1 Α.Τ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 4at διαμέτρου Φ16 Α.Τ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 4at διαμέτρου Φ4 Α.Τ Μόνωση αεραγωγού με φελλοπολτό Α.Τ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ3 ins Α.Τ.195 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ4 ins Α.Τ.32 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ4 ins Α.Τ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 1. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ1 1/2 ins Α.Τ Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ2 ins Α.Τ.23 Σελίδα 9 από 11

10 Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων 1 1/4 έως 2 ins Α.Τ.42 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 Kg Α.Τ.213 Πυροσβεστική φωλιά επι τοίχος ή χωνευτή Α.Τ.219 Ακροφύσιο εκτόξευσης νερού Α.Τ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ (ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ) Αγωγός τύπου ΝΥ Α Μονόκλωνος διατομής 1,5 2 Α.Τ.246 Αγωγός τύπου ΝΥ Α Μονόκλωνος διατομής 4 2 Α.Τ.248 Καλώδιο τύπου ΝΥ Μ Πενταπολικό διατομής 5 Χ 2,5 2 Α.Τ.256 Καλώδιο τύπου ΝΥ Υ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Μονοπολικό διατομής 1 Χ 5 2 Α.Τ Καλώδιο τύπου ΝΥ Υ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Μονοπολικό διατομής 1 Χ 95 2 Α.Τ Καλώδιο τύπου ΝΥ Υ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 2,5 2 Α.Τ Καλώδιο τύπου ΝΥ Υ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 2 Α.Τ Καλώδιο ΝΥ Υ 5 Χ 16 Α.Τ Κυτίο διακλαδώσεως Χαλύβδινο ή από κράμμα μετάλλου διαμέτρου 3 εξόδων Φ7 δια σωλ. Φ16 Α.Τ Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα (χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό χυτοσιδηρούν με λαμπτήρα 1 W πυρακτώσεως Α.Τ Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 1 Α τάσεως 25 V εντάσεως 1Α απλός μονοπολικός Α.Τ Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 1 Α τάσεως 25 V εντάσεως 1Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ Α.Τ Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α Α.Τ Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥ Υ ή ΝΥΜ διαμέτρου 7 για αγωγούς διατομής έως εξόδων Α.Τ Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ" και μορφοσίδηρο Α.Τ Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ" και μορφοσίδηρο Α.Τ Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ" και μορφοσίδηροψ Α.Τ Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ" και μορφοσίδηρο Α.Τ Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ" και μορφοσίδηρο Α.Τ Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ" και μορφοσίδηρο Α.Τ Φωτιστικό σλωμα SPOT χωνευτό Α.Τ Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα και RASTER, οροφής ή αναρτημένο προστασίας ΙΡ2, με επιμηκές με 2 λυχνίες 4 W Α.Τ Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα και RASTER, οροφής ή αναρτημένο προστασίας ΙΡ2, με επιμηκές με 2 λυχνίες 65 W Α.Τ Θεμελειακή γείωση διαστάσεων 3 Χ 3,5 Α.Τ Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Α.Τ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1. Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4at διαμέτρου Φ1 Α.Τ Μηχανοσίφωνας πήλινος διαμέτρου Φ16 c Α.Τ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4at διαμέτρου Φ63 Α.Τ Σιφώνι πήλινο δαπέδου με σχάρα ορειχάλκινη Α.Τ Σχάρες γαλβανισμένες Α.Τ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ Αγωγός τύπου ΝΥ Α Μονόκλωνος δοατομής 1,5 2. Α.Τ.246 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 13,5 Α.Τ.228 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 13,5 Α.Τ.232 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16 Α.Τ.229 Σελίδα 1 από 11

11 5. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς 16 Α.Τ Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό Φ7 Α.Τ Κυτίο διακλαδώσεως χαλύβδινο ή από κράμμα μετάλλου 3 εξόδων Φ7 διά σωλ. Φ16 Α.Τ Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό Φ8 Χ 8 Α.Τ Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό Φ1 Χ 1 Α.Τ Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥ Υ ή ΝΥΜ διαμέτρου 7 για αγωγούς διατομής έως εξόδων Α.Τ Μεγάφωνο Α.Τ Καλώδιο τύπου J-Y(st)Y τηλεφωνικό διαμέτρου,6 Φ2 Χ 2 Χ,6 Α.Τ Καλώδιοτύπου J-YYe τηλεφωνικό διαμέτρου,8 Φ2 Χ 2 Χ,8 Α.Τ Σειρήνα συναγερμού Α.Τ Φωτιστικό ασφαλείας Α.Τ Ομοαξονικό καλώδιο Α.Τ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 1. Στόμιο κατάθλιψης κολυμβητικής δεξαμενής πλήρες διαμέτρου 2 ins Α.Τ Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα κυκλοφορίας ύδατος 145 στροφών μιάς βαθμίδας παροχής 286, 3/h Α.Τ Στόμιο ταχείας πληρώσεως κολυμβητικής δεξαμενής πλήρες διαμέτρου 4 ins Α.Τ Στόμιο ταχείας πληρώσεως κολυμβητικής δεξαμενής πλήρες διαμέτρου 4'' Α.Τ Σύστημα χημικής επεξεργασίας νερού κολυμβητικής δεξαμενής Α.Τ Σύστημα οζονισμού νερού κολυμβητικής δεξαμενής Α.Τ Πλαστικός σωλήνας P.V.C. 1at διαμέτρου Φ2 Α.Τ Πλαστικός σωλήνας P.V.C. 1at διαμέτρου Φ28 Α.Τ Σύστημα οζονισμού νερού βοηθητικής κολυμβητικής δεξαμενής Α.Τ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 7/76 Α.Τ.1.1 Θερμική μόνωση σωλήνων τύπου araflex διαμέτρου 2 1/2''και πάχους 32 Α.Τ.1.22 Δεξαμενή ακαθάρτου πετρελαίου από μαύρη λαμαρίνα παραλληλεπίπεδη υπέργεια χωρητικότητας 22lit Α.Τ Καπνοδόχος κατασκευασμένος από λαμαρίνα πάχους 4 μονωμένη Α.Τ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 1. Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 4 2 Α.Τ Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 6 2 Α.Τ Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 1 2 Α.Τ Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 16 2 Α.Τ Φωτιστικό σώμα φθορισμού βιομηχανικού τύπου ''σκαφάκι'', με ανταυγαστήρα, οροφής ή αναρτημένο προστασίας ΙΡ 65, επίμηκες με 2 λυχνίες 58 W Α.Τ Φωτιστικό δεξαμενής 4 W τύπου προβολέα Α.Τ.175 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 1. Επενδύσεις δια γυψοσανίδων Α.Τ ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 2. ΥΔΡΕΥΣΗ (ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ) 1. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ1/2ins Α.Τ Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων έως 1ins Α.Τ Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων 1 1/4 έως 2 ins Α.Τ Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. μέχρι 1ins Α.Τ.47-1 Σελίδα 11 από 11

12 5. Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. άνω της 1ins και μέχρι 2ins Α.Τ Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. άνω των 2ins και μέχρι 4ins Α.Τ Κατασκευές από ράβδους μορφοσιδήρου Α.Τ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 1. Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ1/2ins Α.Τ Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ3/4ins Α.Τ Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ1ins Α.Τ Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ1 1/4ins Α.Τ Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ1 1/2ins Α.Τ Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ2ins Α.Τ Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ1/2ins Α.Τ Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ3/4ins Α.Τ Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ76/83 Α.Τ Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τετράστηλα αξονικού ύψους 95 Α.Τ Χρωματισμοί διά βερνικοχρώματος θερμαντικών σωμάτων Α.Τ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 1. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ1 1/4 ins Α.Τ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ1 ins Α.Τ.2-2 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ1 1/4 ins Α.Τ.21-3 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ1 1/2 ins Α.Τ.22-2 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ2 ins Α.Τ.23-3 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ2 1/2 ins Α.Τ Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ3 ins Α.Τ Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ4 ins Α.Τ.32-3 Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων 1 1/4 έως 2 ins Α.Τ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ (ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ) 1. Σωλήνωση πλαστική από σκληρό PVC 4 at υπογείων καλωδίων διαμέτρου 1 πλήρης έξι σωληνώσεων Φ1 Α.Τ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 13,5 Α.Τ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 13,5 Α.Τ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς 16 Α.Τ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς 21 Α.Τ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς 29 Α.Τ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς 36 Α.Τ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς 42 Α.Τ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος σπιράλ 16 Α.Τ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος σπιράλ 21 Α.Τ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος σπιράλ 29 Α.Τ Αγωγός τύπου ΝΥ Α Μονόκλωνος διατομής 1,5 2 Α.Τ Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,52 Α.Τ Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 42 Α.Τ Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 62 Α.Τ Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 12 Α.Τ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1. Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4at διαμέτρου Φ75 Α.Τ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4at διαμέτρου Φ1 Α.Τ Σελίδα 12 από 11

13 3. Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4at διαμέτρου Φ16 Α.Τ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4at διαμέτρου Φ63 Α.Τ Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηράα.τ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Στόμιο ταχείας πληρώσεως κολυμβητικής δεξαμενής πλήρες διαμέτρου 1 1/2'' Α.Τ Πλαστικός σωλήνας PVC 1at διαμέτρου Φ25 Α.Τ Πλαστικός σωλήνας PVC 1at διαμέτρου Φ4 Α.Τ Πλαστικός σωλήνας P.V.C. 1 at διαμέτρου Φ5 Α.Τ Πλαστικός σωλήνας P.V.C. 1at διαμέτρου Φ63 Α.Τ Πλαστικός σωλήνας P.V.C. 1at διαμέτρου Φ75 Α.Τ Πλαστικός σωλήνας P.V.C. 1at διαμέτρου Φ9 Α.Τ Πλαστικός σωλήνας P.V.C. 1at διαμέτρου Φ11 Α.Τ Πλαστικός σωλήνας P.V.C. 1at διαμέτρου Φ125 Α.Τ Πλαστικός σωλήνας P.V.C. 1at διαμέτρου Φ14 Α.Τ Πλαστικός σωλήνας P.V.C. 1at διαμέτρου Φ2 Α.Τ Πλαστικός σωλήνας P.V.C. 1at διαμέτρου Φ28 Α.Τ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το έργο δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 57, παρ.4γ, του Ν.3669/8 (χρήση των επί έλαττον δαπανών), καθόσον προκηρύχθηκε πριν την και δεν χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δαπάνη της αρχικής σύμβασης στον 4ο Α.Π. ανέρχεται στα ,43 με εργασίες ,32, απρόβλεπτα,, αναθεώρηση ,97 και ΦΠΑ ,14. Η εγκεκριμένη δαπάνη της αρχικής σύμβαση ανέρχεται στα ,43 και δεν εμφανίζεται μείωση ή υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης. Η δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης στον 4ο Α.Π. ανέρχεται στα ,1 με εργασίες ,1, απρόβλεπτα ,85, αναθεώρηση ,73 και ΦΠΑ ,42. Η αρχική 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στα ,1 και δεν εμφανίζεται μείωση ή υπέρβαση. Σελίδα 13 από 11

14 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 5,26% ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 1ος Α.Π.Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ , ,87 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ , , , ,9 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ,,, ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , ,33 Φ.Π.Α , , , ,1 1 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ , , , 44 2ος Α.Π.Ε. 3ος Α.Π.Ε. 4ος Α.Π.Ε. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣ Η ,3 2 1η ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1η ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1η ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΡΟΙΣΜΑ , , , , , , , , , , , , , , , 1.5., , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44 Σελίδα 14 από 11

15 6. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Εισηγούμεθα την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. δαπάνης ,43 χωρίς μείωση ή υπέρβαση από την αρχική σύμβαση και ,1 της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης χωρίς μείωση ή υπέρβαση από την αρχική 1ης Συμπληρωματική Σύμβαση και σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1418/84, Π.Δ. 69/85, Ν.2376/96, Ν.294/1. Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των ,44. Λάρισα 3/7/212 ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ Λάρισα 3/7/212 ΟΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜ. ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜ. Η/Μ ΕΡΓΩΝ Μ. ΤΣΙΑΡΑΣ Πολ.Μηχ. Ε. ΓΙΟΒΡΗ Δ. ΧΑΤΖΙΚΟΣ Ε.ΜΑΓΚΟΥ Αρχ. Μηχ. Α. ΤΖΙΛΑΚΑΣ Ηλεκτρ. Μηχ. ΑΝ. ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΜΗΧ. ΜΗΧ. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Λάρισα././212 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ 9. Τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανοικτό Κολυμβητήριο Αθλητικού Κέντρου Νέας Πολιτείας», ο οποίος επισυνάπτεται παρακάτω. 1. Τον 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανοικτό Κολυμβητήριο Αθλητικού Κέντρου Νέας Πολιτείας», ο οποίος επισυνάπτεται παρακάτω.. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανοικτό Κολυμβητήριο Αθλητικού Κέντρου Νέας Πολιτείας», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σελίδα 15 από 11 ΤΑ ΜΕΛΗ

16 Σελίδα 16 από 11

17 Σελίδα 17 από 19

18 Σελίδα 18 από 18

19 Σελίδα 19 από 17

20 Σελίδα 2 από 16

21 Σελίδα 21 από 15

22 Σελίδα 22 από 14

23 Σελίδα 23 από 13

24 Σελίδα 24 από 12

25 Σελίδα 25 από 11

26 Σελίδα 26 από 1

27 Σελίδα 27 από 99

28 Σελίδα 28 από 98

29 Σελίδα 29 από 97

30 Σελίδα 3 από 96

31 Σελίδα 31 από 95

32 Σελίδα 32 από 94

33 Σελίδα 33 από 93

34 Σελίδα 34 από 92

35 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σελίδα 35 από 91

36 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «Κ/Ξ ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. - ΘΕΤΙΣ Α.Τ.Ε» ΕΡΓΟ: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελίδα 36 από 91

37 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «Κ/Ξ ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. - ΘΕΤΙΣ Α.Τ.Ε» 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στη Λάρισα σήμερα στις οι Τσιάρας Μιχαήλ, Μάγκου Ελένη, Τζιλάκας Αργύριος, Συνάπαλου Αναστασία, επιβλέποντες μηχανικοί του έργου του τίτλου, έχοντας υπ οψιν : Α. Το Ν.1418/84 και το ΠΔ 69/85 όπως αυτά τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα Β. Τα συμβατικά τεύχη και την εγκεκριμένη μελέτη του έργου του τίτλου Γ. Την υπ αριθμ. 386/ απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στην Κ/Ξ «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. - Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ» Δ. Την από υπογραφείσα σύμβαση. Ε. Στις 13/2/24 εγκρίθηκε με την υπ αρ. 19/24 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας η Κατασκευαστική Κοινοπραξία «Κ/Ξ ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΘΕΤΙΣ Α.Τ.Ε». ΣΤ. Με την υπ αριθμόν 624/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υποκατάσταση του μέλους Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ της αρχικού αναδόχου Κ/Ξ. Κατόπιν εγκεκριμένων παρατάσεων η προθεσμία περαίωσης είναι η 11/6/213. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 24» και από «ΣΑΤΑ». ΠΡΟΒΗΚΑΜΕ Κατά αντιπαράσταση με τον πληρεξούσιο της αναδόχου Κ/Ξ Νικόλαο Ζαγάρα, στη σύνταξη του 1ου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ που δεν περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο τιμολόγιο και προϋπολογισμό του έργου. Ο κανονισμός των τιμών έγινε σύμφωνα με το Π.Δ. 69/85 και σύμφωνα με τις περιπτώσεις β και γ. Οι βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών και εργασιών των επίσημων αναλυτικών τιμολογίων ελήφθησαν για το τρίμηνο Β 23 (τρίμηνο δημοπράτησης Β 23) και οι συντελεστές αναθεώρησης έως και την σύνταξη του παρόντος πρωτοκόλλου. Στις τιμές του παρόντος 1ου ΠΚΤΜΝΕ δεν περιλαμβάνεται ποσοστό 18% για εργολαβικό όφελος και γενικά έξοδα. Οι τιμές του 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. υπόκεινται στις επιμέρους εκπτώσεις της εργολαβίας για τις οικοδομικές και Η/Μ εργασίες. Συγκεκριμένα συντάχθηκαν οι παρακάτω τιμές ανά περίπτωση 1. Για τις Ν.Τ.1, Ν.Τ.2, Ν.Τ.3, Ν.Τ.4, Ν.Τ.8, Ν.Τ.9, Ν.Τ.1, Ν.Τ.19, Ν.Τ.2, (περίπτωση β) 2. Για τις Ν.Τ.5, Ν.Τ.6, Ν.Τ.7, Ν.Τ.11 Ν.Τ.12 Ν.Τ.13, Ν.Τ.14, Ν.Τ.15 Ν.Τ.16, Ν.Τ.17, Ν.Τ.18, Ν.Τ.21, Ν.Τ.22, Ν.Τ.23, Ν.Τ.24, Ν.Τ.25, Ν.Τ.26, Ν.Τ.27, Ν.Τ.28, Ν.Τ.29, Ν.Τ.3, Ν.Τ.31, (περίπτωση γ) Σελίδα 37 από 91

38 Α. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α.Τ.: 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./Ν.Τ.1 Άρθρο ΝΑΟΙΚ Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 631 Μεταλλική σκάλα Σιδηραί κλίμακες καρφωταί ευθύγραμμοι ή κυκλικαί ή μικταί οιουδήποτε πλάτους, με βαθμίδας οιασδήποτε διατομής, μετά ή άνευ πλατυσκάλων. Σκελετός εξ ενός ή περισσσοτέρων ορθοστατών εκ σιδηροσωλήνος εσωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 2 ins και ράβδων μορφοσιδήρου, βαθμιδοφόροι και μέτωπα μετ επενδύσεως εκ λαμαρίνης μαύρης ή εκ σιδηρολαμών άνευ επενδύσεως, πατήματα εσχαρωτά εκ στρογγυλών ή ορθογωνικής διατομής ράβδων ή εξ αναγλύφου (μπακλαβωτής) μαύρης λαμαρίνης πάχους τουλάχιστον 3, πλατύσκαλα και κιγκλιδώματα απλά συμφώνως σχεδίω της υπηρεσίας, ήτοι υλικά εν γένει επί τόπου, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθετήσεως και στερεώσεως δια σιδηρών πακτουμένων διχάλων. Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) Τιμή εφαρμογής (ευρώ) : 6,14 Ολογράφως : έξι ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά Α.Τ.: 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./Ν.Τ.2 Άρθρο ΝΑΟΙΚ Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 611 Κατασκευή σιδηρών φερόντων στοιχείων Σιδηροδοκοί απλών ειδικών διατομών ύψους ή πλευρά 8 έως 16 c μεμονωμέναι εις κατασκευάς υπερθύρων, προβόλων, κρυφοδοκών εντός κονιοδέματος και παρεμφερείς ήτοι σιδηρός επί τόπου και εργασία κοπής, τοποθετήσεως και πακτώσεως. Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) Τιμή εφαρμογής (ευρώ) :,65 Ολογράφως : εξήντα πέντε λεπτά Α.Τ.: 1ο Π.Κ.Τ.Μ.ΝΕ / Ν.Τ.3 Άρθρο ΝΑΟΙΚ. Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 623 Περσίδες μεταλλικές Θυρίδες εξαερισμού, αποτελούμεναι εκ κάσσης και περσίδων εκ λαμαρίνης ψυχράς εξελάσεως στραντζαριστής, ήτοι λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως, υλικά συνδέσεως και τοποθετήσεως, ως και εργασία στραντζαρίσματος και πλήρους κατασκευής και τοποθετήσεως. Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) Τιμή εφαρμογής (ευρώ) : 7,63 Ολογράφως : επτά ευρώ και εξήντα τρία λεπτά Α.Τ.: 1ο Π.Κ.Τ.Μ.ΝΕ / Ν.Τ.4 Άρθρο ΝΑΟΙΚ. Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 6224 Σιδηρές θύρες Σελίδα 38 από 91

39 Σιδηραί θύραι πλήρεις δίφυλλοι ή νομόφυλλοι μετά ή άνευ φεγγιτών θυρίδων ή περσίδων ανοιγομένων ή μη περιλαμβάνουσαι θυρόφυλλα εκ δύο ή ενός φύλλων λαμαρίνης μαύρης πάχους 1,2 και ενδιαμέσων νευρώσεων καθώς και σταθερούς ή κινητούς φεγγίτας και κάσσης εκ σιδηροσωλήνων ορθογωνικής διατομής, μετά αρμοκαλύπτρων, πηχίσκων στερεώσεως υαλοπινάκων, ήτοι λαμαρίνα μαύρη, σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, σιδηρογωνίαι, σιδηραί ράβδοι υλικά συνδέσεως τοποθετήσεως και λειτουργίας μετά κλείθρου ασφαλείας (τύπου YALE) και χειρολαβών εκ λευκού μετάλλου ως και εργασία πλήρους κατασκεύς και τοποθετήσεως. Εις περίπτωσιν κατασκευής της κάσσης εκ στραντζαριστής λαμαρίνης, αυτή θα πληρώνεται με την τιμήν του άρθρου 6239 τι δε θυρόφυλλο με την παρούσα τιμή. Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) Τιμή εφαρμογής (ευρώ) : 3,2 Ολογράφως : τρία ευρώ και είκοσι λεπτά Α.Τ.: 1ο Π.Κ.Τ.Μ.ΝΕ / Ν.Τ.5 Άρθρο ΝΑΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ Ν.6236 Πόρτες πυρασφάλειας Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφάλειας, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυρασφάλειας 6in, συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από αναγνωρισμένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πόρτα θα αποτελείται από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2, με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες ενδεικτικού τύπου PALUSOL ή αναλόγου), θυρόφυλλο τύπου sanduich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελαχίστου πάχους 1,5 και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητας τουλάχιστον 14kg/3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (ΒD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφάλειας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφάλειας, μηχανισμό προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 6kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) Τιμή εφαρμογής (ευρώ) : 272,65 Ολογράφως : διακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά Α.Τ.: 1ο Π.Κ.Τ.Μ.ΝΕ / Ν.Τ.6 Άρθρο ΝΑΟΙΚ. Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ Ν.652 Μπάρες πανικού Προμήθεια μπάρας πανικού για πόρτες αλουμινίου. Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) Τιμή εφαρμογής (ευρώ) : 143,6 Ολογράφως : εκατόν σαράντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά Σελίδα 39 από 91

40 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΜΑΔΑ : ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Α.Τ.: 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./Ν.Τ.7 Άρθρο Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 24 Θερμαντήρας νερού (μπόϊλερ) DIN 484 Χωρητικότητας 2 l Θερμαντήρας νερού (μπόϊλερ) κατασκευασμένος σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς από χαλυβδοελάσματα συγκολλητά εξ' ολοκλήρου γαλβανισμένος εν θερμώ μετά την αποκατασκευή του, για πίεση λειτουργίας 1 ατμοσφαιρών, πλήρης δηλαδή θερμαντήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως DIN 484 Χωρητηκότητας 2 l Τιμή ανά τεμάχιο Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 4.839,61 Ολογράφως : τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα εννέα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά Α.Τ.: 1ο Π.Κ.Τ.Μ.ΝΕ / Ν.Τ.8 Άρθρο Ν Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 23 Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως μεμβράνης πλήρες για πίεση λειτουργίας έως 6 at χωρητικότητας 3 l Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως μεμβράνης πλήρες, με τo στόμιo πληρώσεως και προσαγωγής αέρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα ύδρατος, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Τιμή ανά τεμάχιο Τιμή εφαρμογής (ευρώ) : 1.81,21 Ολογράφως : χίλια οκτακόσια ένα ευρώ και εικοσιένα λεπτά Α.Τ.: 1ο Π.Κ.Τ.Μ.ΝΕ / Ν.Τ.9 Άρθρο ΑΤΟΕ Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ Διάνοιξις οπής ή φωλεάς ή καθαίρεσις επί ωπλισμένου Διάνοιξις οπής ή φωλεάς ή καθαίρεσις διά την δημιουργίαν ανοίγματος (Θύρας, Παραθύρου κλπ) επί ωπλισμένου σκυροδέματος, κατά τα λοιπά ως εν 2271, 2,25-,3 2. Τιμή ανά τεμάχιο Τιμή εφαρμογής (ευρώ) : 89,64 Ολογράφως : ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά Α.Τ.: 1ο Π.Κ.Τ.Μ.ΝΕ / Ν.Τ.1 Άρθρο ΑΤΟΕ Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ Διάνοιξις οπής ή φωλεάς ή καθαίρεσις επί ωπλισμένου Διάνοιξις οπής ή φωλεάς ή καθαίρεσις διά την δημιουργίαν ανοίγματος (Θύρας, Παραθύρου κλπ) επί ωπλισμένου σκυροδέματος, κατά τα λοιπά ως εν 2271,,3-,352. Τιμή ανά τεμάχιο Τιμή εφαρμογής (ευρώ) : 98,6 Ολογράφως : ενενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτά Σελίδα 4 από 91

41 ΟΜΑΔΑ : ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Τ.: 1ο Π.Κ.Τ.Μ.ΝΕ / Ν.Τ.11 Άρθρο Ν Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 8 Σωλήνας πολυαιθυλενίου υπόγειας εγκατάστασης φυσικού αερίου σύμφωνα με το πρότυπο pren διαμέτρου Φ125 Σωλήνας πολυαιθυλενίου υπόγειας εγκατάστασης φυσικού αερίου σύμφωνα με το πρότυπο pren , σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar (Δ3/Α/11346/ ), παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, υλικά και μικροϋλικά, ειδικά τεμάχια συνδέσεως κάθε σχήματος, με τα υλικά στερεώσεως και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιμή μέτρο () Τιμή εφαρμογής (ευρώ) : 42,6 Ολογράφως : σαράντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτά Α.Τ.: 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./Ν.Τ.12 Άρθρο Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 28 Διάταξη τροφοδότησης καυστήρα αερίου (Gas Train), διατομής σύνδεσης DN 125 Διάταξη τροφοδότησης καυστήρα αερίου (Gas Train), διατομής σύνδεσης DN 125 που περιλαμβάνει αποφρακτική βάνα, μανόμετρο με push button, φίλτρο αερίου κατά DIN 3386 & CE, μανόμετρα (εισόδου και εξόδου) με push button, βαλβίδα ακαριαίας διακοπής (SAV) κατά DIN 3384 και κάθε απαιτούμενο υλικό ή δαπάνη, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή εξαρτήματα και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, δοκιμών και ρύθμισης για ομαλή και ασφαλή λειτουργία του καυστήρα. Όλος ο εξοπλισμός του συστήματος θα είναι σύμφωνος με PED 97/23/EC, GAD 9/396/EEC και θα διαθέτει τα ανάλογα πιστοποιητικά τα οποία θα παραδίδονται στην επίβλεψη πριν την εγκατάσταση, προς έγκριση. Τιμή τεμάχιο Τιμή εφαρμογής (ευρώ) : 4.76,5 Ολογράφως : τέσσερις χιλιάδες εβδομήντα έξι ευρώ και πέντε λεπτά Α.Τ.: 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε./Ν.Τ.13 Άρθρο Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11 Διοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας βαρέως τύπου, φλαντζωτής συνδέσεως διαμέτρου 5 ins Διοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας βαρέως τύπου, φλαντζωτής συνδέσεως αποτελούμενη από κινητήρα προοδευτικής λειτουργίας, μοχλισμό και σώμα δίοδης βαλβίδας, με ανιχνευτή ιονισμού μετά βάσεως κατάλληλος για εγκατάσταση στην οροφή, ρυθμιζόμενης ευπάθειας, πλήρης με τα υλικά (μετασχηματιστής κλπ) τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης και συνδέσεως παραδοτέα σε λειτουργία, διαμέτρου 5 ins. Τιμή μέτρο Τιμή εφαρμογής (ευρώ) : 2.768,5 Ολογράφως : δύο χιλιάδες επτακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και πέντε λεπτά ΟΜΑΔΑ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ (ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ) Σελίδα 41 από 91

42 Α.Τ.: 1ο Π.Κ.Τ.Μ.ΝΕ / Ν.Τ.14 Άρθρο Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 58 Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, τριφασικού εναλλασόμενου ρεύματος, τάσεως 23/4 V, 5 περιόδων Ισχύος 315 KVA Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, τριφασικού εναλλασόμενου ρεύματος, τάσεως 23/4 V, 5 περιόδων αποτελούμενο από κινητήρα DIESEL και εναλλακτήρα πλήρες με δεξαμενή καυσίμων και πίνακα αυτόματης μεταγωγής, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση του ζεύγους και πίνακα μεταγωγής, των βοηθητικών διατάξεων και απαραιτήτων σωληνώσεων και καλωδιώσεων για τη σύνδεσή του προς τον πίνακα μεταγωγής και την αποθήκη καυσίμων καθώς και των σωληνώσεων απαγωγής καυσαερίων και κάθε εργασία με τα υλικά και μικροϋλικά γιά την κατασκευή της από μπετόν βάσεως της εγκαταστάσεως του ζεύγους και πίνακα μεταγωγής, της κατασκευής των σωληνώσεων και καλωδιώσεων, της δοκιμής και της πραδόσεως σε πλήρη λειτουργία Ισχύος 315 KVA Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) Τιμή εφαρμογής (ευρώ) : ,93 Ολογράφως : πενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά Α.Τ.: 1ο Π.Κ.Τ.Μ.ΝΕ / Ν.Τ.15 Άρθρο N857.2 Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 39 Αξονικός ανεμιστήρας τοίxου ή παραθύρου, παροxής /h Αξονικός ανεμιστήρας τοίxου ή παραθύρου, παροxής /h, διαμέτρου 9 ins, πλήρης, με ηλεκτροκινητήρα και διακόπτη απλής ενέργειας τριών ταxυτήτων αθόρυβης λειτουργίας, με τα υλικά και εξαρτήματα στήριξης. Δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, στερέωση, διάνοιξη οπής, αποκατάσταση ζημιών, ηλεκτροδότηση και παράδοση σε λειτουργία. Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) Τιμή εφαρμογής (ευρώ) : 269,39 Ολογράφως : διακόσια εξήντα εννέα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά ΟΜΑΔΑ : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Α.Τ.: 1ο Π.Κ.Τ.Μ.ΝΕ / Ν.Τ.16 Άρθρο N853.4 Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 8 Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου Φ 2 Μηχανοσίφωνας πλαστικός πλήρως τοποθετημένος. Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.) Τιμή εφαρμογής (ευρώ) : 19,82 Ολογράφως : εκατόν ενενήντα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά Α.Τ.: 1ο Π.Κ.Τ.Μ.ΝΕ / Ν.Τ.17 Άρθρο N Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 1 Κανάλι πλαστικό συγκέντρωσης και απορροής ομβρίων υδάτων με εσχάρα γαλβανισμένη πλάτους 15 c Κανάλι πλαστικό, συγκέντρωσης και απορροής ομβρίων υδάτων, με εσχάρα γαλβανισμένη πλάτους 15 c και βάθους 7,5 c με τα ειδικά τεμάχια, δηλαδή, προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση, πλήρως τοποθετημένο. Τιμή ανά τρέχον μέτρο () Σελίδα 42 από 91

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΛΞ-236 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 41 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 41 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 41 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 3 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 220 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 220 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 220 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 128 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 128 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Tr+-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 128 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 234 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 234 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 234 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β441ΩΛΞ-ΖΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 78 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 409 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 409 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: Β4ΤΝΩΛΞ-77Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 409 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 237 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 237 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 237 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 331 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 331 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 331 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.371 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.371 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.371 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 670 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 670 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 670 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:. Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 21 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 21 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 21 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 492 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 60/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 492 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 60/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 492 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 60/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 2 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΛΞ-7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 340 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 129 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 129 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 129 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 9/2014 απόφαση Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 135 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 135 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 135 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 102 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 102 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 102 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 563 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 563 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45ΒΔΩΛΞ-ΤΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 563 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 337 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 337 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 337 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 376 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 376 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α3ΗΩΛΞ-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 376 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 345 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 345 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: Β4ΩΛΞ-ΤΛ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 45 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/0 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 79 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 79 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 79 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 1 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 288 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 288 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 288 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 39 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 39 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 39 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: «Εγκριση 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 16 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 16 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΛΞ-ΒΗΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 16 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΩΛΞ-Ζ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 66 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 66 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 66 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη. 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m3 2,00 15,70 31,40

Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη. 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m3 2,00 15,70 31,40 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 22.04 ΟΙΚ 2222 1.001 m3 2,00 15,70 31,40 2 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας 3 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 412 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 412 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 412 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 326 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 326 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 326 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:. Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 427 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 21/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 427 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 21/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 427 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 21/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εκμίσθωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 662 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 662 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45ΨΞΩΛΞ-Β4Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 662 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΛΞ-49Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 10 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 10 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 10 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) W.C. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α.

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α. ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 17/2016 & Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 138.796,26 (με ΦΠΑ 24%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 551 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.31/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 551 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.31/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 551 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.31/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 526 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 526 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 526 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:. Έγκριση 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Αριθ. Τιμολ. Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών.

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κτιριακών Έργων, Υπαίθριων Χώρων & Εξοικονόμησης Ενέργειας Έργο: «Συντήρηση των παιδικών Σταθμών για θέματα Πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων». Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 715 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 715 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45ΨΞΩΛΞ-0ΞΡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 715 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α89ΩΛΞ-2ΥΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ α/α Είδος Εργασίας Τιμή Αριθμός Κωδ. Άρθρο Δαπάνη ( ) Μονάδα Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗXAΟΛΟΓΙKH (Η-Μ), ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΤΗΟΤΡΟΦΙΚΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΚΑΙ ΥΓΡΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΟΣ ΕΟΥ Ε ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΞ-4Β6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 175 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Χριστουγεννιάτικες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 343 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 343 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 343 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 2 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 315 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 315 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 315 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: H έγκριση 1

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 205 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 205 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 205 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Διοργάνωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 677 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 677 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 677 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 334 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 334 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 334 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 355 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 45/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 355 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 45/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 355 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 45/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 14 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες Συντήρησης Επισκευές στα συστήματα Θέρμανσης Σχολικών Κτιρίων» Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εργασίες Συντήρησης Επισκευές στα συστήματα Θέρμανσης Σχολικών Κτιρίων» Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 14-11-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΣΟΛΙΑ Χρυσάνθη ΤΗΛ. : 2410

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 80 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 80 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 80 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή εργασίας Κωδικός Άρθρου Αριθμός Τιμ. Κωδικοί Αναθε- Μον. Mετρ. Ποσότητα 1 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΥΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Α.Τ. Είδος εργασίας α/α Τιμολογ. Άρθρο Αναθεώρησης Μονάδα Ποσότητα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 1 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 20 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 20 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 20 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση παύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΡΡΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 124 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 124 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 124 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Μελέτης

Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: Γενικές εργασίες αναδιαµόρφωσης χώρων ΠΑ.ΜΑΚ. Α/Α Είδος Εργασίας ΟΜΑ Α: Ο Ι Κ Ο Ο Μ Ι Κ Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Εκθάµνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιµέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 592 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 592 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 592 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 406 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 406 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 406 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 627 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 627 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 627 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 4 η Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Τ. : 27 ΑΤΗΕ Ν8392 Αποξήλωση σωληνώσεων Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 005 100,00% Αποξήλωση σωληνώσεων κάθε είδους και διαμέτρου μετά των εξαρτημάτων,στηριγμάτων,μονώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Τ. : 43 ΑΤΗΕ Ν8392 Αποξήλωση σωληνώσεων Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 005 100,00% Αποξήλωση σωληνώσεων κάθε είδους και διαμέτρου μετά των εξαρτημάτων,στηριγμάτων,μονώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 20/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 20/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190 Fax. 2310 350023 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 572 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 572 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45ΟΗΩΛΞ-ΘΓ6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 572 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 768 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 768 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 768 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Αναβάθμιση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59 Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Ε.Π. Κρήτης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Δραπετσώνα, 17-6 -2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝ/ΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ(ΠΛΗΝ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ) Αριθμός Μελέτης : 3/008 ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ Ανάδοχος : ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα