ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 315 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 315 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 315 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: H έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο: «Επισκευές Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων Β Φάση». Στην Λάρισα σήμερα την 9 η Mαΐου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου αυτού,, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αποστολίδης Θεοδόσιος, 4) Γαλάτος Αριστοκλής, 5) Γιαννούλας Κων/νος, 6) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 7) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 8) Κοτάκου Μαρία, 9) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 10) Λέτσιος Κλεάνθης, 11) Μαμάκος Αθανάσιος, 12) Μάντζαρη Δέσπονα, 13) Μητσιός Αθανάσιος, 14) Μίχος Χρήστος, 15) Μπανιός Μάρκος, 16) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 17) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 18) Μπεκύρης Μιχαήλ, 19) Ντάβαρη Ευαγγελία, 20) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 21) Οικονόμου Ιωάννης, 22) Πρασσάς Αναστάσιος & 23) Τερζούδης Χρήστος. και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1) Αγορίτσας Χρήστος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλαμάνης Ευθύμιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Αράπκουλε Δέσποινα, 6) Καλογιάννης Απόστολος, 7) Καραμπάτσας Κων/νος, 8) Καφφές Θεόδωρος, 9) Κλεισιάρης Βασίλειος, 10) Κρίκης Πέτρος, 11) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 12) Λαμπρούλης Γεώργιος, 13) Λέτσιος Ιωάννης, 14) Ούντρια Ευαγγελή, 15) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 16) Πράππας Αντώνιος, 17) Σάπκας Ιωάννης, 18) Σαμουρέλης Κων/νος, 19) Σουλούκου Ασπασία, 20) Σούλτης Γεώργιος, 21) Τσιαούσης Κων/νος και 22) Φακής Γεώργιος. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 23, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 28

2 Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπαρτζώκης Γεώργιος. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε, εκτός ημερήσιας διάταξης σχετικά με το θέμα: H έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο: «Επισκευές Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων Β Φάση» και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν.3263/04 2. Το Ν.1418/87 3. Το Ν.2229/94 4. Το Ν.2940/01 5. Το Ν. 3274/04 6. Το Ν. 3669/08 7. Το Π.Δ. 609/85 8. Το Π.Δ. 171/87 9. Το Π.Δ.23/ Την με αριθμ. πρωτ / εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Σχολικών και Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής: Ζητείται: Α) H έγκριση του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Β ΦΑΣΗ» ποσού ευρώ: ,23 ( , ,91 Φ.Π.Α. 23%) ήτοι επί έλαττον δαπάνης ευρώ 5.110,21 (4.154,64+955,57 Φ.Π.Α.), σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών για επισκευές σχολείων του οικονομικού έτους ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 23% ΣΥΝΟΛΟ 51,21% Φ.Π.Α (EURO) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ , , ,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ , , ,46 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ---- Α.Π.Ε. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ , , ,23 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4.154,64 955, ,21 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ - 0,97% - - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης - euro (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%). Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) Σελίδα 2 από 28

3 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) ,46 euro Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - euro (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%). Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση.. (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%) ,23 euro Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛ. & ΔΗΜΟΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΛ. ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΟΒΡΗ ΛΑΡΙΣΑ Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΧΡ. ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΟΥΔΗ 11. Την Αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Σχολικών και Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 1 Ο Α.Π.Ε. ) Ο παρών Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει επι πλέον και επι έλλατον ποσότητες εργασιών (αυξομειώσεις ποσοτήτων) σε σχέση με την αρχική σύμβαση που κρίθηκαν αναγκαίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή κατασκευή του έργου. Α. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α.Τ. : Ο.2 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ο\ Ανύψωση ή κατέβασμα (προσαρμογή) φρεατίων Α.Τ. : Ο.4 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας Α.Τ. : Ο.8 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση Α.Τ. : Ο.10 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών Α.Τ. : Ο.11 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης Α.Τ. : Ο.12 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης Α.Τ. : Ο.13 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών Σελίδα 3 από 28

4 Α.Τ. : Ο.15 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών Α.Τ. : Ο.16 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως0,25 m Α.Τ. : Ο.17 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων Α.Τ. : Ο.19 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.60 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών πιστρώσεων Α.Τ. : Ο.20 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα Α.Τ. : Ο.21 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με μφίπλευρη επένδυσηγυψοσανίδας Α.Τ. : Ο.23 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Α.Τ. : Ο.24 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών Α.Τ. : Ο.25 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίαςβ500a Α.Τ. : Ο.26 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C. Α.Τ. : Ο.28 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm,πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) Α.Τ. : Ο.30 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικώντοίχων Α.Τ. : Ο.34 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπουδρυός Α.Τ. : Ο.39 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\61.05 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160mm Σελίδα 4 από 28

5 Α.Τ. : Ο.41 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\62.21 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους Α.Τ. : Ο.45 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\62.50Ν Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης Α.Τ. : Ο.54 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλασυρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη Α.Τ. : Ο.57 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\65.41 Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες Α.Τ. : Ο.58 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα Α.Τ. : Ο.61 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm Α.Τ. : Ο.63 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm Α.Τ. : Ο.64 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm Α.Τ. : Ο.66 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια Α.Τ. : Ο.67 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm Α.Τ. : Ο.73 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\74.22 Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών Α.Τ. : Ο.79 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων) Α.Τ. : Ο.81 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm), βάσεως νερού η διαλύτου Α.Τ. : Ο.85 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου Σελίδα 5 από 28

6 Α.Τ. : Ο.87 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Α.Τ. : Ο.88 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. Α.Τ. : Ο.89 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας Α.Τ. : Ο.91 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm Α.Τ. : Ο.94 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.60 Ηχομόνωση με φύλλα εξηλασμένης πολυστυρόλης (EPS) πάχους 50 mm Α.Τ. : Ο.96 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 2.1. ΘΕΡΜΑΝΣΗ Α.Τ. : ΗΛ.97 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Αποξήλωση εγκαταστάσεων θέρμανσης Α.Τ. : ΗΛ.99 Άρθρο : ΑΤΗΕ Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins Α.Τ. : ΗΛ.102 Άρθρο : ΑΤΗΕ Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/4 ins Α.Τ. Άρθρο : ΗΛ.108 : ΑΤΗΕ Ν\ Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος Α.Τ. Άρθρο Α.Τ. Άρθρο : ΗΛ.109 : ΝΑΟΙΚ Α\ Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1'' : ΗΛ.112 : ΑΤΗΕ Ν\ Αποξήλωση Θερμαντικών σωμάτων Α.Τ. : ΗΛ.113 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν Καπνοδόχος από ανοξείδωτη λαμαρίνα με μόνωση Σελίδα 6 από 28

7 2.2. ΥΔΡΕΥΣΗ Α.Τ. : ΗΛ.114 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν Αποξήλωση υφιστάμενων υδραυλικών εγκαταστάεων Α.Τ. : ΗΛ.115 Άρθρο : ΑΤΗΕ Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins Α.Τ. : ΗΛ.119 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν Πλαστικός σωλήνας προπυλενίου ευθύς εξωτ. διαμέτρου 25 mm και πάχους 3,5 mm θερμικά αυτοσυγκολλούμενος Α.Τ. : ΗΛ.120 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν Διακόπτης τύπου ΒΑLL-VALVE διαμέτρου 1/2 in Α.Τ. : ΗΛ.122 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν Διακόπτης τύπου ΒΑLL-VALVE διαμέτρου 1 in Α.Τ. : ΗΛ.125 Άρθρο : ΑΤΗΕ Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins Α.Τ. : ΗΛ.127 Άρθρο : ΑΤΗΕ Σιφώνι νιπτήρα Α.Τ. : ΗΛ.136 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8174 Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο Α.Τ. : ΗΛ.137 Άρθρο : ΑΤΗΕ Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60 cm Α.Τ. : ΗΛ.146 Άρθρο : ΑΤΗΕ Λεκάνη καταιονηστήρα με βαλβίδα Χαλύβδινη εσμαλτωμένη διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 70 Χ 70 cm 2.3.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Α.Τ. : ΗΛ.148 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη Α.Τ. : ΗΛ.149 Άρθρο : ΑΤΗΕ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 50 mm 2.4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ Α.Τ. : ΗΛ.160 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Αποξήλωση ηλεκτρικης εγκατάστασης Α.Τ. : ΗΛ.162 Άρθρο : ΑΤΗΕ Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,5mm2 Σελίδα 7 από 28

8 Α.Τ. : ΗΛ.166 Άρθρο : ΑΤΗΕ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 16mm Α.Τ. : ΗΛ.172 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Φωτιστικό σώμα τοίχου ή οροφής W.C. Α.Τ. : ΗΛ.173 Άρθρο : ΑΤΗΕ Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ Α.Τ. Άρθρο : ΗΛ.178 : ΑΤΗΕ Ν\ Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος από θερμοπλαστικό υλικό Α.Τ. : ΗΛ.180 Άρθρο : ΑΤΗΕ Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5 mm2 Α.Τ. : ΗΛ.181 Άρθρο : ΑΤΗΕ 9346 Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Α.Τ. : ΗΛ.186 Άρθρο : ΑΤΗΕ Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α Β. ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α.Τ.: Ο.1 Άρθρο : ΑΤΗΕ Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές) Α.Τ. : Ο.3 Άρθρο:ΑΤΕΚ 18 Επισκευή ρηγματώσεων με ενέσεις εποξειδικής ρητίνης Α.Τ. : Ο.5 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη Α.Τ. : Ο.6 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη Α.Τ. : Ο.7 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Α.Τ. : Ο.9 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\20.40 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων Α.Τ. : Ο.14 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% Σελίδα 8 από 28

9 Α.Τ. : Ο.18 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.56 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών Α.Τ. : Ο.22 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 Α.Τ. : Ο.27 Άρθρο :ΝΑΟΙΚ Α\ Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C Α.Τ. : Ο.29 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σεαναλογία 1 : 2 1/2, των 150 kg τσιμέντου Α.Τ. : Ο.31 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους κοινούς Α.Τ. : Ο.32 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\ Χωρίσματα αλουμινίου Α.Τ. : Ο.33 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Ν Επισκευή ξύλινης στέγης, για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητέςπλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς Α.Τ. : Ο.35 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm Α.Τ. : Ο.36 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\54.68 Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά Α.Τ. : Ο.37 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\54.89 Ξύλινες κάσσες σε ξυλόπηκτο τοίχο ή ελαφρό πέτασμα έως 23 cm Α.Τ. : Ο.40 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος Α.Τ. : Ο.42 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\62.24 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες Α.Τ. : Ο.43 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\62.41 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα Α.Τ. : Ο.44 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\62.50 Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης Α.Τ. : Ο.46 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, Σελίδα 9 από 28

10 απλού σχεδίου απόευθύγραμμες ράβδους Α.Τ. : Ο.47 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 2 '' Α.Τ. : Ο.48 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\64.41 Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής ''L'' ή ''T'' Α.Τ. : Ο.49 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\64.47 Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή Α.Τ. : Ο.50 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή απόηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2 Α.Τ. : Ο.51 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο,δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη Α.Τ. : Ο.52 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ήοριζόντιο άξονα Α.Τ. : Ο.53 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη,ανοιγόμένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα Α.Τ. : Ο.55 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\65.19 Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα, μη χωνευτά Α.Τ. : Ο.56 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\65.32 Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου Α.Τ. : Ο.59 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\72.16 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου Α.Τ. : Ο.60 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, αυλακωτή, πάχους 1,00 mm Α.Τ. : Ο.62 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm Α.Τ. : Ο.65 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm Σελίδα 10 από 28

11 Α.Τ. : Ο.68 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.76 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων Α.Τ. : Ο.69 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.97 Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια Α.Τ. : Ο.70 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.47Ν Περιθώρια τσιμεντοκονίας Α.Τ. : Ο.71 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.97Ν Επιστρώσεις με ελαστικό δάπεδο ασφαλείας Α.Τ. : Ο.72 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\ Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) πάχους 6,0 mm Α.Τ. : Ο.74 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\74.23 Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο Α.Τ. : Ο.75 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο Α.Τ. : Ο.76 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο Α.Τ. : Ο.77 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm Α.Τ. : Ο.78 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm Α.Τ. : Ο.80 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m Α.Τ. : Ο.82 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5% Α.Τ. : Ο.83 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα Α.Τ. : Ο.84 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.54 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου Α.Τ. : Ο.86 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3'' Σελίδα 11 από 28

12 Α.Τ. : Ο.90 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.91 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος Α.Τ. : Ο.92 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm Α.Τ. : Ο.93 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά Α.Τ. : Ο.95 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β04.1 Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 2.1. ΘΕΡΜΑΝΣΗ Α.Τ. ΗΛ.98 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ Α.Τ. : ΗΛ.100 Άρθρο : ΑΤΗΕ Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins Α.Τ. : ΗΛ.101 Άρθρο : ΑΤΗΕ Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins Α.Τ. : ΗΛ.103 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 1/2 ins Α.Τ. : ΗΛ.104 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 3/4 ins Α.Τ. : ΗΛ.105 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 1 ins Α.Τ. : ΗΛ.106 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 1 1/4 ins Α.Τ. : ΗΛ.107 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8447 Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επινικελωμένη διαμ.1/4 Α.Τ. Άρθρο : ΗΛ.110 : ΝΑΟΙΚ Α\ Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2'' Α.Τ. : ΗΛ.111 Άρθρο : ΑΤΗΕ Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. άνω της 1 ins και μέχρι 2 ins 2.2. ΥΔΡΕΥΣΗ Α.Τ. : ΗΛ.116 Άρθρο : ΑΤΗΕ Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins Σελίδα 12 από 28

13 Α.Τ. : ΗΛ.117 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ελαφρού τύπου 1" Α.Τ. Άρθρο mm : ΗΛ.118 : ΑΤΗΕ Ν Πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο Φ 22x3 Α.Τ. : ΗΛ.121 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν Διακόπτης τύπου ΒΑLL-VALVE διαμέτρου 3/4 in Α.Τ. : ΗΛ.123 Άρθρο : ΑΤΗΕ Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Γωνιακή διαμέτρου Φ 1/2 ins Α.Τ. : ΗΛ.124 Άρθρο : ΑΤΗΕ Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη Γωνιακή διαμέτρου Φ 3/4 ins Α.Τ. : ΗΛ.126 Άρθρο : ΑΤΗΕ Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ 50 cm Α.Τ. : ΗΛ.128 Άρθρο : ΑΤΗΕ Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 cm Α.Τ. : ΗΛ.129 Άρθρο : ΑΤΗΕ Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 7,5 Χ 15 cm Α.Τ. : ΗΛ.130 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο επίτοιχο, απλό Α.Τ. : ΗΛ.131 Άρθρο : ΑΤΗΕ Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωμιωμένη με καπάκι Α.Τ. : ΗΛ.132 Άρθρο : ΑΤΗΕ Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 30cm X 40cm Α.Τ. : ΗΛ.133 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8072 Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά Α.Τ. : ΗΛ.134 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8152 Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου Α.Τ. : ΗΛ.135 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Δικλίδα αυτόματη πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσόμετρο) Α.Τ. : ΗΛ.138 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1/2 ins Σελίδα 13 από 28

14 Α.Τ. : ΗΛ.139 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 3/4 ins Α.Τ. : ΗΛ.140 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 ins Α.Τ. : ΗΛ.141 Άρθρο : ΑΤΗΕ Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins Α.Τ. : ΗΛ.142 Άρθρο : ΗΛΜ 25 Ψύκτης ύδατος ωριαίας ικανότητος 200 ποτηρίων ύδατος Α.Τ. : ΗΛ.143 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν Πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο Φ35 ΜΜ Α.Τ. Άρθρο mm Α.Τ. Άρθρο : ΗΛ.144 : ΑΤΗΕ Ν Πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο Φ 18x2 : ΗΛ.145 : ΑΤΗΕ Ν Πλαστικός σωλήνας απο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο διαμέτρου Φ 16x2 mm 2.3.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Α.Τ. : ΗΛ.147 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Αποξήλωση εγκαταστάσεων αποχέτευσης Α.Τ. : ΗΛ.150 Άρθρο : ΑΤΗΕ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 75 mm Α.Τ. : ΗΛ.151 Άρθρο : ΑΤΗΕ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 100 mm Α.Τ. : ΗΛ.152 Άρθρο : ΑΤΗΕ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 5 atm διαμέτρου Φ 125 mm Α.Τ. : ΗΛ.153 Άρθρο : ΑΤΗΕ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 5 atm διαμέτρου Φ 160 mm Α.Τ. : ΗΛ.154 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό, διαμέτρου Φ 75 mm Σελίδα 14 από 28

15 Α.Τ. : ΗΛ.155 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό, διαμέτρου Φ 100 mm Α.Τ. : ΗΛ.156 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8130 Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm Α.Τ. : ΗΛ.157 Άρθρο : ΑΤΗΕ Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 50cm X 60cm Α.Τ. : ΗΛ.158 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9306 Αποκατάσταση πεζοδρομίου,δρόμου, πράσινο Α.Τ. : ΗΛ.159 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου 16 cm 2.4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ Α.Τ. : ΗΛ.161 Άρθρο : ΑΤΗΕ Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2 Α.Τ. : ΗΛ.163 Άρθρο : ΑΤΗΕ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 13,5mm Α.Τ. : ΗΛ.164 Άρθρο : ΑΤΗΕ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm Α.Τ. : ΗΛ.165 Άρθρο : ΑΤΗΕ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 13,5mm Α.Τ. : ΗΛ.167 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m Α.Τ. : ΗΛ.168 Άρθρο : ΑΤΗΕ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 23mm Α.Τ. : ΗΛ.169 Άρθρο : ΑΤΗΕ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 29mm Α.Τ. : ΗΛ.170 Άρθρο : ΑΤΗΕ Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 6mm2 Α.Τ. Άρθρο : ΗΛ.171 : ΑΤΗΕ Ν Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγασμένων χώρων, με λυχνίες 2x58 W, ηλεκτρονικό ballast "πολλαπλών αναμμάτων", με ανταυγαστήρα, πυκνωτές διόρθωσης συνιμητόνου και STARTER, οροφής ή αναρτημένο Σελίδα 15 από 28

16 Α.Τ. : ΗΛ.174 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α Α.Τ. Άρθρο : ΗΛ.175 : ΑΤΗΕ Ν Ηλεκτρικός πίνακας μονοφασικός ή τριφασικός χωνευτός ή επίτοιχος, πλήρης με τα όργανά του Α.Τ. : ΗΛ.176 Άρθρο : ΑΤΗΕ Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαμέτρου 70 mm γιά αγωγούς διατομής έως 4 mm2 3 εξόδων Α.Τ. Άρθρο Α.Τ. Άρθρο Α.Τ. Άρθρο : ΗΛ.177 : ΑΤΗΕ Ν\ Χαλύβδινο Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων : ΗΛ.179 : ΑΤΗΕ Ν Πλήρης εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων : ΗΛ.182 : ΑΤΗΕ Ν Φωτιστικό σώμα συμμετρικής δέσμης, με λαμπτήρα HQI μεταλλικών αλογονιδίων 250 W, αντιθαμβωτική περσίδα και προστατευτικό πλέγμα Α.Τ. : ΗΛ.183 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Φωτιστικό σώμα τύπου προβολέα ασύμμετρης δέσμης με λαμπτήρα 250W, στεγανότητας ΙΡ65 Α.Τ. Άρθρο : ΗΛ.184 : ΑΤΗΕ Ν\ Αποξήλωση φωτιστικού σώματος Α.Τ. : ΗΛ.185 Άρθρο : ΑΤΗΕ Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου ½ ins Α.Τ. : ΗΛ.187 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν Φωτιστικό σώμα ασφαλείας, με λυχνίες 2x36 W, με συσσωρευτή Α.Τ. : ΗΛ.188 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Πλαστικό κανάλι διανομής 30x15 mm Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εγκεκριμένη δαπάνη με Φ.Π.Α.: ,44 Προτεινόμενος Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α.: ,23 Δηλαδή μείωση της συμβατικής δαπάνης κατά 5.110,21 Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Εισηγούμαστε την έγκριση του 1 ου Α.Π.Ε. δαπάνης ,23 σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85, Ν 2372/96, Ν. 2940/01, και Π.Δ. 286/94. Σελίδα 16 από 28

17 12. Τον 1 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευές Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων Β Φάση»», ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Εγκρίνει τον επί έλαττον δαπάνης ευρώ 5.110,21 (4.154,64+955,57 Φ.Π.Α.), σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου 1 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για το έργο: «Επισκευές Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων Β Φάση», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 17 από 28

18 Σελίδα 18 από 28

19 Σελίδα 19 από 28

20 Σελίδα 20 από 28

21 Σελίδα 21 από 28

22 Σελίδα 22 από 28

23 Σελίδα 23 από 28

24 Σελίδα 24 από 28

25 Σελίδα 25 από 28

26 Σελίδα 26 από 28

27 Σελίδα 27 από 28

28 Σελίδα 28 από 28

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 526 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 526 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 526 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:. Έγκριση 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 223 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 223 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 223 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 155 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 155 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 155 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Εργο : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2014) Αριθμός Μελέτης : 1/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 1407 ΟΙΚ 1444 ΟΙΚ 1447 ΟΙΚ 1491 ΟΙΚ 1492 ΟΙΚ 1502 ΟΙΚ 2121 ΟΙΚ 3211 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 4623.2 ΟΙΚ 7122 ΟΙΚ 7755 ΟΙΚ 7767.3 ΑΤΗΕ Ν.8036.5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 328 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/212 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : Μετασκευή Δημοτικού Κτιρίου (αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 73 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 73 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 73 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 2 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑ: 02.70.7336.101 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑ: 02.70.7336.101 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑ: 02.70.7336.101 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 399.996,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Αριθµός Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Αρ. Μελ. : 0/204 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (204) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Κωδικός Α.Τ. Μ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Εργο : ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΛΞ-Φ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 328 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΩΛΞ-Ζ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 244 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 244 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 244 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελέτης : ΑΚ 10/2-5-2014 ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α, Ε, ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρη σης

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρη σης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 3 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθµός Μελέτης: 2/2015 α/α Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 41 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 41 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 41 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 3 ου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ Προϋπολογισμός Μελέτης Θέση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΣ Ημερομηνία: 21.10.2013 Α/Α 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : KATAΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 334 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 334 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 334 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων λοιπών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δήμος : ΑΙΣΩΝΙΑΣ Εργο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Δ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση

Διαβάστε περισσότερα