ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Στον παρόντα κώδικα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, όλοι οι όροι έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμο (Ν.136(I)/2001). Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελείται από μία σειρά κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς/διαγωγής, που διέπουν όλο το φάσμα των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των εγγεγραμμένων λογοπαθολόγων Κύπρου, είτε αυτές ασκούνται εντός του επαγγελματικού/θεραπευτικού τους χώρου είτε εκτός αυτού. ΜΕΡΟΣ I Γενικές υποχρεώσεις των λογοπαθολόγων Ο Λογοπαθολόγος οφείλει να ασκεί το λειτούργημά του ενσυνείδητα, σύμφωνα με τους νόμους τους εκδοθέντες κατ εξουσιοδότηση Νόμου Κανονισμούς και τις παρούσες αρχές δεοντολογίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ταγμένος στην υπηρεσία υγείας των πολιτών. Η εν γένει συμπεριφορά του οφείλει να είναι τέτοια ώστε να συμβάλει στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης του κοινού, τόσο προς την επιστήμη του, όσο και προς το επάγγελμά του. Ο λογοπαθολόγος οφείλει πάντοτε: 1. Να αποτελεί υπόδειγμα τίμιου και ευυπόληπτου ανθρώπου σε όλες τις εκδηλώσεις της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής του. 2. Να προφυλάσσει την αξιοπιστία του επαγγέλματος και να τηρεί τις αυτονόητες, αλλά και αυτοεπιβαλλόμενες, αρχές δεοντολογίας. 3. Να σέβεται την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα του ασθενή /πελάτη του (ενήλικα ή και των γονέων /κηδεμόνων όταν πρόκειται για ανήλικο). 4. Να λειτουργεί με αντικειμενικότητα, ευσυνειδησία και υψηλό αίσθημα ευθύνης και να μην θυσιάζει την επιστημονική και επαγγελματική του ανεξαρτησία. 5. Να ασκεί το λειτούργημά του με τρόπο άξιο εμπιστοσύνης και να φροντίζει κάθε στιγμή να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. 6. Να εμπλουτίζει τις θεωρητικές και κλινικές του γνώσεις καθ όλη τη σταδιοδρομία του μέσω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, ώστε να παρέχει στον ασθενή/ πελάτη του την καλύτερη δυνατή θεραπευτική αντιμετώπιση. 7. Να ενεργεί με πράξεις τέτοιες, που δεν προσβάλλουν και δεν μειώνουν το κύρος της επιστήμης. 1

2 8. Να εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες (ως προς τη μέθοδο, τις τεχνικές και τα μέσα) ώστε να προφυλάσσει το κύρος της επιστήμης του. 9. Κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής παρέμβασης, να βασίζεται σε μεθόδους αναγνωρισμένες και κατοχυρωμένες από τις επίσημες σπουδές του, από μετεκπαιδεύσεις σε αναγνωρισμένα συνέδρια και σεμινάρια, να λαμβάνει πάντα υπόψη του τα όρια και τις ιδιαιτερότητες εφαρμογής τους και να φροντίζει να επιβεβαιώνει με κάθε τρόπο και μέσο την αποτελεσματικότητά τους. 10. Να μην χρησιμοποιεί μεθόδους και τεχνικές που δεν έχει επικυρώσει η επιστημονική κοινότητα και δεν υπόσχεται στους ασθενείς / πελάτες, για λόγους προσωπικής πελατείας και διαφήμισης, αποτελέσματα που επιστημονικά δεν είναι αποδεδειγμένα, παρουσιάζοντας αυτά ως προσωπικές του καινοτομικές παρεμβάσεις. 11. Να μην αναφέρεται σε περιστατικά του, ακόμη και μεταξύ συναδέλφων του, μελών του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων, ή/ και μελών Επιτροπής Εργασίας του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων, κρίνοντας ή επικρίνοντας γεγονότα που αφορούν σε προσωπικά στοιχεία των ασθενών / πελατών του. 12. Να μην χρησιμοποιεί σε τρίτους την ιδιότητά του ως μέλος του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων, για σκοπούς αντίθετους με το Καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου. 13. Να μην προβαίνει σε μη θεμιτούς συνεταιρισμούς και συνεργασίες με τρίτους, με μοναδικό κίνητρο το οικονομικό κέρδος, εφ' όσον αυτές οι συνεργασίες θίγουν όχι μόνο την επιστημονική του ιδιότητα, αλλά και το κύρος της επιστήμης. 14. Να μην προσφέρει τους τίτλους των σπουδών του με σκοπό την εξάσκηση του επαγγέλματος καθώς και ουσιαστικά προσόντα και την συγκάλυψη αυτών στην άσκηση του επαγγέλματος από τρίτους, που δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα άσκησης του επαγγέλματος. 15. Να περιορίσει ή να διακόψει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες σε περίπτωση κατά την οποία η προσωρινώς μειωμένη επαγγελματική του ικανότητα μπορεί να έχει επιζήμια αποτελέσματα στον ασθενή/ πελάτη του. 16. Να μην επηρεάζεται από πιθανές ευκαιρίες προώθησης της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας ή από πιθανά οικονομικά οφέλη κατά την παροχή θεραπευτικών υπηρεσιών ακολουθώντας αντιδεοντολογικές επιλογές. Οφείλει να διατηρεί ακέραια την κρίση του και να μην επηρεάζεται από υλικά ή οικονομικά ανταλλάγματα. 17. Να μην προσελκύει ασθενείς/ πελάτες, χρησιμοποιώντας «μεσάζοντες» ή/ και άλλα αθέμιτα και αναξιοπρεπή μέσα. 2

3 18. Να αποφεύγει να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε μέσο, που αντικειμενικά προκαλεί εξαπάτηση της πελατείας του. 19. Να συνεργάζεται με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για την πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και της προστασίας των ασθενών/ πελατών. ΜΕΡΟΣ II Τήρηση των επαγγελματικών ορίων ως προς το περιεχόμενο της επαγγελματικής δράσης, σε σχέση με το επιστημονικό αντικείμενο της Λογοθεραπείας 1. Ο λογοπαθολόγος ασκεί την επιστήμη του και μόνο. Αναγνωρίζει και διαφυλάττει τα επαγγελματικά όρια και δεν παρεμβαίνει στο έργο άλλων συγγενών ειδικοτήτων. Δεν αναλαμβάνει διάγνωση και αξιολόγηση περιπτώσεων που δεν εμπίπτουν στο φάσμα της επιστήμης της λογοθεραπείας. Δεν ασκεί θεραπευτική παρέμβαση και δεν παρέχει συμβουλές για παθολογίες ή συμπτώματα, που δεν εντάσσονται στο πλαίσιο της επιστήμης της λογοθεραπείας. 2. Ο λογοπαθολόγος που εξειδικεύεται σε μία ή σε ορισμένες παθολογίες, δεν πρέπει να διστάζει να παραπέμπει τον πελάτη σε άλλο λογοπαθολόγο, όταν διαπιστώνει παθολογία για την οποία δε διαθέτει επαρκείς γνώσεις ή να ζητήσει εποπτεία από εξειδικευμένο συνάδελφο προκειμένου να αναλάβει το περιστατικό. 3. Ο λογοπαθολόγος που είναι σε θέση να λειτουργήσει ως επόπτης, (λόγω πείρας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σε ευρύτερα θέματα, κλπ.) θα πρέπει όποτε είναι δυνατό, να βοηθά τους φοιτητές λογοθεραπείας να κατακτήσουν την καλύτερη δυνατή θεωρητική και κλινική κατάρτιση. 4. Τα μέλη του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων που αντιλαμβάνονται πως παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας από άτομα που δεν έχουν την ιδιότητα του λογοπαθολόγου, οφείλουν να γνωστοποιούν το ζήτημα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. ΜΕΡΟΣ III Κανόνες χρήσης, βαθμολόγησης και ερμηνείας των τεστ που χρησιμοποιεί ο λογοπαθολόγος για να επιτελέσει το έργο του: Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση κοινού, πρόληψη, εκτίμηση, αξιολόγηση, θεραπευτική παρέμβαση, έρευνα 1. Οι εγγεγραμμένοι λογοπαθολόγοι, χρησιμοποιούν αναγνωρισμένα τεστ, εργαλεία και μεθοδολογίες θεραπευτικής παρέμβασης. Ο όρος «αναγνωρισμένα» παραπέμπει σε εργαλεία και τεχνικές αποδεκτά από την επιστημονική κοινότητα των λογοπαθολόγων. Αφορά σε γνώσεις που είτε αποκτήθηκαν μέσω των σπουδών τους, είτε μέσω της μετέπειτα εκπαίδευσής τους σε σχετικά σεμινάρια. 3

4 2. Κατά την χρήση των παραπάνω εργαλείων, ο λογοπαθολόγος οφείλει: Να επιδείξει σεβασμό στα δικαιώματα και στην αξιοπρέπεια του ασθενή/ πελάτη Να επιδείξει επάρκεια επιστημονικών γνώσεων και επαγγελματικής δεοντολογίας. Είναι σημαντικό οι λογοπαθολόγοι να αναγνωρίζουν τα όρια των ιδιαίτερων ικανοτήτων τους και τους περιορισμούς της ειδικότητάς τους. Παρέχουν εκείνες τις υπηρεσίες και εφαρμόζουν εκείνες τις τεχνικές για τις οποίες διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, λόγω των σπουδών, της εκπαίδευσης / μετεκπαίδευσης, ή της εμπειρίας τους. Να επιδείξει υπευθυνότητα απέναντι στους ασθενείς/ πελάτες, την επιστημονική κοινότητα και το Σύλλογο. Οφείλει να μην διστάζει να αξιοποιήσει την παροχή εποπτείας από εξειδικευμένο συνάδελφο, προκειμένου να συμπληρώσει ή να βελτιώσει τις υπηρεσίες που παρέχει. Να φροντίζει διαρκώς για την εξέλιξή του, παρακολουθώντας τις επιστημονικές εξελίξεις και να συμμετέχει ενεργά σε αυτές στο μέτρο των δυνατοτήτων του. Να μη χρησιμοποιεί και να μη διαδίδει τεστ ή άλλα εργαλεία ανατυπωμένα χωρίς την άδεια του φορέα που τα έχει εκδώσει, εκλαϊκευμένες περιοδικές εκδόσεις ή έντυπα μη επίσημα. Να λαμβάνει υπόψη του κατά τη χρήση των εργαλείων τις υποδείξεις των συγγραφέων σχετικά με τη χρήση ή τις συνθήκες χρήσης και να τηρεί αυτές με υπευθυνότητα. Κατά την έρευνα και στάθμιση ξενόγλωσσων τεστ στα ελληνικά δεδομένα, καλό είναι να συμβουλεύεται ή και να συνεργάζεται με την κατάλληλη Επιτροπή Εργασίας του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων, για να προκύψει υλικό όσο το δυνατόν αξιόπιστο βασισμένο στις επιστημονικές μεθόδους και διαδικασίες. Να διατηρεί κατά την αξιολόγηση και καταγραφή των πορισμάτων του, επιστημονικές μεθόδους. Κατά την εμπλοκή του τυχόν στην προώθηση και ανάπτυξη κλινικού ή άλλου υλικού (βιβλία, μηχανήματα κλπ.) οφείλει να παρουσιάζει το υλικό αυτό με επαγγελματικό και αντικειμενικό τρόπο και να μη θέτει το προσωπικό κέρδος υπεράνω της επαγγελματικής του ακεραιότητας. Κατά το έργο της ευαισθητοποίησης και της πρόληψης, που αποτελεί σημαντικό τομέα ευθύνης του στην τοπική κοινότητα διαμονής του, να συνεργάζεται στενά με τους συναδέλφους της περιοχής του και τον Σύλλογο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων, ώστε να ακολουθείται πάντα η βέλτιστη μέθοδος. 4

5 ΜΕΡΟΣ IV Διαφήμιση των υπηρεσιών (άμεση ή έμμεση, μέσω δημοσιεύσεων, συνεντεύξεων, ανακοινώσεων κλπ.) 1. Αθέμιτη, ως προς τη διαφήμιση, συμπεριφορά θεωρείται όταν περιλαμβάνονται δηλώσεις: α) υποσχέσεις περί πλήρους αποκατάστασης σε ορισμένο χρονικό διάστημα, β) υπεράσπιση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται ως οι πλέον αποτελεσματικές. 2. Επιτρέπεται σε λογοπαθολόγο να γράφει και/ή άλλως πως δημοσιεύει άρθρα ή εργασίες του που εξυπηρετούν γενικά επιστημονικούς σκοπούς και την προώθηση του επαγγέλματος. 3. Σε κάθε περίπτωση συνέντευξης στον τύπο ή στην τηλεόραση συνιστάται να επικοινωνεί με το Σύλλογο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων, ο οποίος δύναται να τον υποστηρίζει με υλικό και πληροφορίες. Απαιτείται όπως διατηρεί υψηλό ήθος και αποφεύγει δηλώσεις που βλάπτουν την επιστήμη και την επιστημονική κοινότητα. 4. Γίνεται διάκριση μεταξύ της ενημέρωσης και της διαφήμισης. Η ενημέρωση έχει τα στοιχεία της ευαισθητοποίησης. Παρέχει γενικές ή ειδικές επιστημονικές πληροφορίες και δεν αποσκοπεί ούτε άμεσα ούτε έμμεσα στο κέρδος ή στην προσέλκυση πελατείας. Δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο προσωπική διαφήμιση του λογοπαθολόγου, οποιαδήποτε δημόσια αναφορά του ονόματός του ή οποιαδήποτε προπαγάνδα για το όνομα αυτό, υποκινημένη από τον ίδιο ή σε γνώση του, με σκοπό την προβολή. 5. Η προσωπική διαφήμιση είναι κατανοητή και αποδεκτή εντός των ορίων του σεβασμού των συναδέλφων, της μη παραποίησης πραγματικών στοιχείων και της μη χρησιμοποίησης μεθόδων που «προκαλούν». Π.χ. αναφορά στο έργο συναδέλφων του, συγκρίσεις και διαρροή προσωπικών στοιχείων που δυσφημούν τρίτους, οικειοποίηση άρθρων, δημοσιεύσεων των οποίων το περιεχόμενο δεν τους ανήκει και για το οποίο δεν έλαβαν άδεια από τον συγγραφέα κλπ. 6. Επιτρέπονται λογοθεραπευτικές αγγελίες στον καθημερινό τύπο, νοούμενου ότι αναφέρεται τίτλος και ειδικότητα μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: I. Εγκατάστασης λογοπαθολόγου σε οίκημα για άσκηση του επαγγέλματος. II. Μεταφοράς του λογοθεραπευτηρίου. III. Αλλαγής του αριθμού τηλεφώνου ή των ωρών εργασίας. IV. Απουσίας του λογοπαθολόγου πέραν της μίας εβδομάδας και επανάληψης των εργασιών του. 7. Δεν επιτρέπεται σε λογοπαθολόγο να προωθεί ή επιτρέπει ή άλλως πως τη διανομή ή δημοσίευση διαφημιστικών φυλλαδίων ή κειμένων με οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης ή τη τοιχοκόλληση ή την ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων ή επιγραφών σε δημόσιο χώρο. 5

6 8. Ο λογοπαθολόγος είναι καλό να φροντίζει ώστε η ανάρτηση της πινακίδας να γίνεται στο χώρο του και όχι σε δημόσιους χώρους ώστε να μη προκαλεί τους υπόλοιπους συναδέλφους του, που δραστηριοποιούνται στην ίδια περιοχή και σέβονται τον όρο αυτό. Η ανάρτηση πινακίδων να γίνεται στα πλαίσια του σεβασμού του περιβάλλοντος, χωρίς υπερβολές ή επιδεικτική διακόσμηση. Το περιεχόμενό τους να αναφέρεται σε πραγματικά στοιχεία και να περιλαμβάνει μόνο τα ακόλουθα: I. Ονοματεπώνυμο II. Ακαδημαϊκά προσόντα III. Την ονομασία της πανεπιστημιακής σχολής της οποίος είναι απόφοιτος IV. Τηλέφωνο, φαξ, V. Τον τίτλο του ως εγγεγραμμένος λογοπαθολόγος ή/ και μέλος του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων VI. Απαγορεύεται η χρήση του λογότυπου του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων από τα μέλη. ΜΕΡΟΣ V Θεραπευτική παρέμβαση (οργάνωση της θεραπευτικής διαδικασίας, διεξαγωγή αυτής και ολοκλήρωσή της) 1. Οι χώροι που χρησιμοποιεί για την άσκηση της επιστήμης του απαιτείται όπως ικανοποιούν τις ανάγκες ως ακολούθως: I. Αίθουσα αναμονής II. Τουαλέτα με νιπτήρα III. Χώρος θεραπείας 2. Διατηρούνται χώροι που σέβονται τον ασθενή/ πελάτη, είναι καθαροί και άνετοι, με φωτισμό και αερισμό, σύμφωνα με τους όρους υγιεινής. (βλέπε Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας «προϋποθέσεις - προδιαγραφές για την Υποδομή Χώρου Εργασίας του λογοπαθολόγου» ΜΕΡΟΣ VI Κανόνες που αφορούν την ευθύνη του Λογοπαθολόγου προς τους ασθενείς/ πελάτες 1. Η κύρια ευθύνη του λογοπαθολόγου είναι η σε βάθος χρόνου απολαβή των αγαθών της καλύτερης δυνατής επικοινωνίας από τον πελάτη, σύμφωνα με τις δυνατότητές του και τις ανάγκες του. 2. Είναι καλό για τον λογοπαθολόγο να οριοθετεί τις σχέσεις του και να περιορίζεται στην άσκηση της επιστήμης του. 6

7 3. Ο λογοπαθολόγος δεν θα πρέπει να συνάπτει προσωπικές σχέσεις με τους πελάτες, τέτοιες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την πορεία της θεραπείας. 4. Ο λογοπαθολόγος οφείλει να επιδεικνύει ίση μέριμνα και επιμέλεια προς τους ασθενείς/ πελάτες, χωρίς να επηρεάζεται από την οικονομική, κοινωνική, θρησκευτική και φυλετική τους θέση. 5. Ενημερώνει τον πελάτη για τη θεραπευτική διαδικασία και τηρεί με συνέπεια το θεραπευτικό συμβόλαιο. 6. Ο λογοπαθολόγος θα πρέπει να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και θα πρέπει να τερματίζει τη θεραπευτική σχέση, όταν είναι σαφές ότι ο πελάτης δεν αποκομίζει όφελος από τη λογοπεδική παρέμβαση. 7. Η αμοιβή καθορίζεται από επαγγελματικά κριτήρια που προστατεύουν το συμφέρον του πελάτη. Η αμοιβή πρέπει να συμφωνείται πριν την έναρξη της θεραπείας. 8. Ο λογοπαθολόγος δεν θα πρέπει, για να αποκτήσει οικονομικό όφελος, να παραπέμπει σε ιδιώτες, πελάτες που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν θεραπευτικά σε δημόσια δομή. 9. Ο λογοπαθολόγος δεν πρέπει να επιτρέπει τη συνέχιση της θεραπείας από βοηθητικό προσωπικό ή από φοιτητές, εάν δεν παρέχει επαρκή εποπτεία και δεν αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την πορεία της θεραπείας. 10. Όταν, για εκπαιδευτικούς λόγους, ο λογοπαθολόγος επιτρέπει σε έναν φοιτητή να εργαστεί υπό την εποπτεία του, ο πελάτης και οι γονείς/ κηδεμόνες του θα πρέπει να ενημερωθούν. ΜΕΡΟΣ VII Επαγγελματική εχεμύθεια (προστασία του απόρρητου των προσωπικών στοιχείων των πελατών, τήρηση αρχείου και εμπιστευτικών πληροφοριών, διαδικασία χρήσης αυτών των πληροφοριών για ερευνητικούς και διδακτικούς σκοπούς). 1. Ο λογοπαθολόγος υποχρεούται να τηρεί επαρκώς ενημερωμένους φακέλους για τις επαγγελματικές υπηρεσίες που παρέχει σε κάθε πελάτη και να εγγυάται τη μη μετάδοση του περιεχομένου αυτών των φακέλων σε τρίτα πρόσωπα, παρά μόνον με τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του πελάτη ή των γονέων/ κηδεμόνων του. Πληροφορίες παρέχονται μόνο στους ενδιαφερόμενους ή στους γονείς και κηδεμόνες, εφόσον πρόκειται για ανήλικα άτομα. 2. Απαγορεύονται να παρέχονται οποιεσδήποτε πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, σε οποιοδήποτε τρίτο, πλην των εξαιρέσεων που ρητά ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και μόνο κατά το μέρος που αυτό επιτρέπεται και με την εκάστοτε προβλεπόμενη διαδικασία. 7

8 3. Ο λογοπαθολόγος οφείλει να ενημερώνει τον ασθενή/ πελάτη και να ζητά την έγκρισή του εγγράφως, σε περίπτωση που θέλει να χρησιμοποιήσει προσωπικά του στοιχεία για έρευνα, μελέτες ή ανακοινώσεις σε συνέδρια. 4. Όταν ο λογοπαθολόγος μοιράζεται πληροφορίες που αφορούν τον ασθενή /πελάτη του με άλλους επαγγελματίες ή τρίτα πρόσωπα, θα πρέπει να διασαφηνίζει ότι αυτό γίνεται σε αυστηρά επαγγελματική βάση και προς όφελος του ασθενή /πελάτη. 5. Ο λογοπαθολόγος υποχρεούται να διευκολύνει τη συνεργασία με άλλες ειδικότητες, όταν το ζητά ο ασθενής/ πελάτης ή να εισηγείται τη συνεργασία εφόσον η θεραπευτική αντιμετώπιση απαιτεί παρεμβάσεις πέραν της ειδικότητας της λογοθεραπείας. 6. Ο λογοπαθολόγος υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, που αφορούν τον ασθενή/ πελάτη του, ακόμη και όταν οι πληροφορίες αυτές έχουν περιέλθει εις γνώσιν του από άλλες πηγές και όχι κατά τη διάρκεια της λήψης ιστορικού ή της αξιολόγησης ή της θεραπείας. 7. Ο λογοπαθολόγος έχει δικαίωμα να μην τηρήσει την αυστηρή εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αφορούν τον πελάτη του, μόνον όταν είναι βέβαιος ότι το παιδί ή ο ασθενής/ πελάτης κακοποιείται. ΜΕΡΟΣ VIII Παροχή διδακτικού, κλινικού, ερευνητικού και εποπτικού έργου Ο λογοπαθολόγος δεν θα πρέπει με κανέναν τρόπο να συνεργάζεται με άτομα που παρανόμως ασκούν τη λογοθεραπεία. Ο λογοπαθολόγος δεν θα πρέπει να δίνει, δανείζει ή πουλάει υλικό για τη διάγνωση ή τη θεραπεία, σε άτομα που δεν διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα. ΜΕΡΟΣ IX Σύνταξη εκθέσεων και καταθέσεις σε διαδικασίες δικαστικές Ο Λογοπαθολόγος συντάσσει εκθέσεις όταν αυτές ζητηθούν από τους ασθενείς/ πελάτες του ή γονείς/ κηδεμόνες ανηλίκων. Σε αυτές τις περιπτώσεις υποστηρίζει το όφελος του παιδιού ή και του ενήλικα, και δεν εμπλέκεται σε διαμάχες που δεν αφορούν και δεν εξυπηρετούν τον παραπάνω στόχο. 8

9 ΜΕΡΟΣ X Κανόνες που αφορούν την συνεργασία με άλλους συναδέλφους λογοπαθολόγους ή άλλους επιστήμονες Α. Σχέσεις με συναδέλφους λογοπαθολόγους: 1. Η αξιοπιστία των λογοπαθολόγων βασίζεται στην ικανότητά τους και στην ακεραιότητά τους. Επομένως, ο λογοπαθολόγος δεν θα πρέπει να αυτοδιαφημίζεται ή να προσελκύει ασθενείς/ πελάτες κάνοντας εγκωμιαστικά σχόλια για τις προσωπικές του ικανότητες. 2. Οι τίτλοι βασικών και μεταπτυχιακών σπουδών, τα αποδεικτικά στοιχεία (βεβαιώσεις συνεδρίων, σεμιναρίων κλπ.), καθώς και τα στοιχεία που αναφέρει σε πινακίδες, προσωπικές κάρτες, τρίπτυχα φυλλάδια και άλλα έντυπα οφείλουν να ανταποκρίνονται απόλυτα σε αληθή και μόνο στοιχεία. 3. Η γνωστοποίηση της έναρξης του επαγγέλματός του λογοπαθολόγου πρέπει να γίνεται με τρόπο που να μη θίγει την επιστήμη και την συναδελφικότητα, βασιζόμενη σε πράξεις ή δημοσιοποιήσεις που σκοπό έχουν την διάκριση και τον αθέμιτο ανταγωνισμό. 4. Ο λογοπαθολόγος οφείλει να σέβεται και να συνεργάζεται με τους συναδέλφους του λογοπαθολόγους της περιοχής του, διατηρώντας υψηλό επιστημονικό επίπεδο. Ειδικότερα προς τους συναδέλφους του μέλη του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων, οφείλει να διατηρεί επιστημονικές σχέσεις και να συνεργάζεται μαζί τους για την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου. Πιθανά προβλήματα που ανακύπτουν αντιμετωπίζονται με διάθεση επίλυσης και όχι έντασης των διαφορών και στην περίπτωση που δημιουργηθούν ιδιαίτερα σοβαρά γεγονότα διατηρεί και αξιοποιεί το δικαίωμα καταγγελίας στο Σύλλογο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων. 5. Ο λογοπαθολόγος δεν χρησιμοποιεί την αμοιβή ως μέσο ανταγωνισμού, μειώνοντάς την πέρα από τα προτεινόμενα από τον Σύλλογο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων όρια, για να προσελκύσει πελάτες. 6. Δημόσιες κρίσεις ή επικρίσεις εναντίον άλλων συναδέλφων του, αποβαίνουν εις βάρος του επαγγέλματος, της επιστήμης και μακροχρόνια και του ιδίου του λογοπαθολόγου, που εκφράζεται δυσμενώς. Συνεπώς, κοινό συμφέρον αποτελεί η διαφύλαξη της σοβαρότητας και της επίλυσης των προσωπικών διαφορών, με προσωπικές διαδικασίες. 7. Ο λογοπαθολόγος πριν ξεκινήσει συνεργασία με ασθενή/ πελάτη που απεχώρησε ή παραπέμφθηκε από συνάδελφό του, οφείλει να επικοινωνήσει, εφ όσον το γνωρίζει, προηγουμένως με το συνάδελφο και να τον ενημερώσει για να αποφευχθούν προβλήματα στις σχέσεις τους (δεδομένου ότι έχει ενημερωθεί ο ασθενής/ πελάτης). 8. Λογοπαθολόγος που αποχωρεί από μία θέση εργασίας, οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τον εργοδότη και να τηρεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ως προς τον ασθενή/ πελάτη, τον εργοδότη και τον αντικαταστάτη του, παραδίδοντας πλήρεις φακέλους και δίδοντας όλες τις 9

10 επιστημονικές πληροφορίες, που θα βοηθήσουν στην απρόσκοπτη συνέχιση της θεραπείας των ασθενών/ πελατών. 9. Η εξαγγελία θεραπείας με μεθόδους και χρήση οργάνων ή μηχανημάτων, με σκοπό την προσέλκυση πελατείας, θεωρείται αθέμιτος ανταγωνισμός. 10. Η αμοιβή λογοπαθολόγων που παρακολουθούν τον ίδιο ασθενή/ πελάτη, καθορίζεται από τον κάθε ένα. 11. Στην περίπτωση παραπομπής περιστατικού σε άλλο συνάδελφο, η αμοιβή του δεύτερου καταβάλλεται προσωπικά στον ίδιο. 12. Δεν είναι αποδεκτή η αποδοχή ή προσπόριση οιουδήποτε οικονομικού οφέλους, κατά την παραπομπή πελάτη/ πελατών σε άλλους επαγγελματίες. Β. Σχέσεις προς τις εργασιακές δομές, με τις οποίες συνεργάζεται ο λογοπαθολόγος 1. Ο λογοπαθολόγος ο οποίος εργάζεται σε δημόσιες ή ιδιωτικές δομές, θα πρέπει να αρνείται την επιβολή «κανόνων» ή «οδηγιών» που παρεμποδίζουν ή περιορίζουν την επαγγελματική του αυτονομία και ακεραιότητα. Οφείλει δε να στηρίζει τους συναδέλφους του που προσπαθούν να διατηρήσουν την καλώς εννοούμενη αυτονομία τους. 2. Καθήκον του λογοπαθολόγου είναι η τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου όχι μόνον για τα στοιχεία των ασθενών/ πελατών αλλά και για τα στοιχεία που αφορούν την εργασιακή δομή. 3. Στοιχεία ή πληροφορίες που αντλεί ο λογοπαθολόγος από τις δομές στις οποίες εργάζεται ή από τους ασθενείς/ πελάτες ή από συναδέλφους δε χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για ιδιοτελείς σκοπούς. 4. Ο λογοπαθολόγος δεν καταγράφει με τεχνικά μέσα (μαγνητόφωνο, κάμερες, κλπ.), χωρίς τη γνώση και τη γραπτή/ συγκατάθεση του ασθενούς/ πελάτη του και του εργοδότη του. 5. Ο λογοπαθολόγος δεν χρησιμοποιεί στοιχεία ασθενών/ πελατών για έρευνα, χωρίς τη γραπτή έγκρισή τους. 6. Ο λογοπαθολόγος δεν προσφέρει αυτόβουλα τις υπηρεσίες του, χωρίς να υπάρχει ανάλογο αίτημα, ακόμη κι αν αφορά πρόσωπο του φιλικού του περιβάλλοντος. 10

11 ΜΕΡΟΣ XI Διεθνείς υποχρεώσεις λογοπαθολόγων 1. Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η άσκηση του επαγγέλματος του λογοπαθολόγου στο εξωτερικό, αυτός οφείλει να σέβεται τους κανόνες δεοντολογίας του κράτους στο οποίο ασκεί την επαγγελματική δραστηριότητά του. 2. Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται ή χορηγείται άδεια σε λογοπαθολόγο του εξωτερικού να ασκήσει επαγγελματική δραστηριότητα στην Κύπρο, οφείλει να σέβεται τους παρόντες Κανονισμούς Δεοντολογίας και υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη, σε περίπτωση παραβίασής τους. ΜΕΡΟΣ XII Δεοντολογικοί κανόνες συμπεριφοράς των μελών του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων προς το Σύλλογο, το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και τα υπόλοιπα μέλη. 1. Τα μέλη του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων, οφείλουν να γνωρίζουν και να τηρούν την υφιστάμενη νομοθεσία, τον περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμο (Ν.136(Ι)/2001), τα άρθρα του Καταστατικού, και τον Κώδικα Δεοντολογίας. Κάθε παράβαση των παραπάνω θεσμικών κανονισμών ή/ και άγνοια αυτών αποτελεί παράβαση της Δεοντολογίας και είναι αιτία παραπομπής στο εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων. ΜΕΡΟΣ XIII Όργανα επίλυσης των διαφορών 1. Αρμόδιο όργανο για την κίνηση δεοντολογικής διαδικασίας είναι κατ' αρχήν το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων, το οποίο δύναται να παραπέμψει το θέμα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο όπως προνοείται από το Νόμο. 2. Καταγγελίες μπορούν να γίνονται και απευθείας στο Πειθαρχικό Συμβούλιο που προνοείται από τον Νόμο. ΜΕΡΟΣ XIV Διαδικασίες επίλυσης θεμάτων δεοντολογίας όταν προκύπτουν παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας 1. Μέλη του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων που θεωρούν ότι παραβιάστηκαν αρχές της δεοντολογίας από συνάδελφό τους, μέλος του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων, οφείλουν να αποστείλουν γραπτή και ενυπόγραφη επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει για το χειρισμό της εκάστοτε καταγγελίας. 11

12 2. Καταγγελία από μέλος του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων για λογοπαθολόγους (μη μέλη του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων) γίνεται επίσης με ενυπόγραφη γραπτή επιστολή (Άρθρο 12, παρ. 1) η οποία τεκμηριώνει με στοιχεία την καταγγελία. 3. Πριν την εξέταση του θέματος από το Διοικητικό Συμβούλιο και την εξαγωγή απόφασης για παραπομπή ή όχι του θέματος στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, ο καταγγέλλων δε δημοσιοποιεί τις καταγγελίες, προβαίνοντας σε πράξεις «διασυρμού» του καταγγελλόμενου, είτε εντός είτε εκτός των πλαισίων του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων. 4. Ο Σύλλογος και το Διοικητικό Συμβούλιο δεν παρεμβαίνει και δεν λαμβάνει υπόψη προφορικές καταγγελίες, είτε ανώνυμες είτε επώνυμες. ΜΕΡΟΣ XV Επιβαλλόμενες κυρώσεις 1. Ο λογοπαθολόγος οφείλει να προφυλάσσει την αξιοπιστία του επαγγέλματος και να τηρεί τις αυτονόητες, αλλά και αυτοεπιβαλλόμενες, αρχές δεοντολογίας. Η παραβίαση των κανόνων του Κώδικα Δεοντολογίας συνεπάγεται κυρώσεις που επιβάλλονται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο σύμφωνα με την καθορισμένη στο Νόμο ή/ και τους σχετικούς Κανονισμούς. 2. Δυνατόν να επιβληθούν οι πιο κάτω ποινές για παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας: o Προφορική ή γραπτή επίπληξη. o Καταβολή χρηματικού ποσού με τη μορφή προστίμου που δεν υπερβαίνει τα 854,30 (οκτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα σεντς). o Αναστολή της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του λογοπαθολόγου για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια. o Διαγραφή του ονόματός του από το Μητρώο. 12

ΟΓΔΟΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. (Άρθρο 22) Κώδικας Δεοντολογίας

ΟΓΔΟΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. (Άρθρο 22) Κώδικας Δεοντολογίας ΟΓΔΟΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 22) Κώδικας Δεοντολογίας Ερμηνεία 1. Στον παρόν κώδικα, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, όλοι οι όροι έχουν την έννοια που αποδίδεται σ αυτούς από τον Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Ο παρών κώδικας δεοντολογίας σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του ψυχολόγου στην Ελλάδα και να συντελέσει στην πραγμάτωση της αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΨΥΚΑΠ) Μιχαλακολούλου 173 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2106462797 Δικτυακός Τόπος: http://www.psychodrama.gr Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kostas.letsios@psychodrama.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ ) και τα Πρότυπα Επαγγ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ ) και τα Πρότυπα Επαγγ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1 Παράρτημα 1 του Καταστατικού του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου Κώδικας Δεοντολογίας Με βάση το άρθρο 28 του Καταστατικού του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου η Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1: Αντικείμενο Δομής Το Γραφείο Κεντρικών Δράσεων Πρακτικής Άσκησης (Γραφείο Π.Α.) αποτελεί μία από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ. Το προφίλ του Λογοπεδικού. Κώδικας δεοντολογίας. Αρχές δεοντολογίας Λογοπεδικών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ. Το προφίλ του Λογοπεδικού. Κώδικας δεοντολογίας. Αρχές δεοντολογίας Λογοπεδικών 1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ Το προφίλ του Λογοπεδικού Λογοπεδικός είναι ο επιστήμονας, που φέρει την ευθύνη της πρόληψης, αξιολόγησης, θεραπείας και επιστημονικής μελέτης της ανθρώπινης επικοινωνίας και των

Διαβάστε περισσότερα

(Όπως εγκρίθηκε κατά την 22 η Γ.Σ. των Μελών της ) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

(Όπως εγκρίθηκε κατά την 22 η Γ.Σ. των Μελών της ) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (HELLASCERT) ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (Όπως εγκρίθηκε κατά την 22 η Γ.Σ. των Μελών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. The Innovating Partner you need. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. The Innovating Partner you need. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 104 34 ΑΘΗΝΑ The Innovating Partner you need Ανεξάρτητο μέλος της UHY International 2 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Μυλωνόπουλος

Δ. Μυλωνόπουλος 5. Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών-Φοροτεχνικών ΥΑ 57088/ΔΙΟΕ-1033/2013 ΦΕΚ 3314/2013 Δρ. Δ. Μυλωνόπουλος Καθηγητής 2014 Σκοπός Ποιότητα / διαφάνεια υπηρεσιών που παρέχονται από Λ-Φ Προστασία Ηθικού και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Υπηρετούμε και βιώνουμε τις Αξίες: Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Προς τον σκοπό αυτό, αυτοδεσμευόμαστε σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ... 4 4. ΠΟΙΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ Ο Σύλλογος Ελλήνων Ρεφλεξολόγων, για τη σωστή διατήρηση των Βασικών Αρχών του, υπενθυμίζει στα μέλη του και προτείνει τη σωστή χρησιμοποίηση των εξής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές δεοντολογίας στην άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού κατά τον Σύλλογο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ).

Βασικές αρχές δεοντολογίας στην άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού κατά τον Σύλλογο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ). Βασικές αρχές δεοντολογίας στην άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού κατά τον Σύλλογο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ). Ι. Συμπεριφορά των Κοινωνικών Λειτουργών σχετικά με την Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Εγγεγραμμένων γρ Λογοπαθολόγων

Σύλλογος Εγγεγραμμένων γρ Λογοπαθολόγων Σύλλογος Εγγεγραμμένων γρ Λογοπαθολόγων Λογοθεραπεία: Ο Ρόλος του Λογοπαθολόγου και η Κυπριακή Πραγματικότητα 29-30 Νοεμβρίου 2014 Τι είναι Λογοθεραπείαοθερα εία Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. (α) Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου (β) Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων 1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, Α.Π.Θ. 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, Α.Π.Θ. 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, Α.Π.Θ. 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα συμπεριφοράς των καλυπτόμενων (από τον Κώδικα) προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ. Υπόδειγµα Κώδικα εοντολογίας Για την έρευνα στις βιολογικές επιστήµες

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ. Υπόδειγµα Κώδικα εοντολογίας Για την έρευνα στις βιολογικές επιστήµες ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Υπόδειγµα Κώδικα εοντολογίας Για την έρευνα στις βιολογικές επιστήµες Οκτώβριος 2008 Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Ευελπίδων 47, 113 62 Αθήνα, τηλ. 210-88.47.700,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ Ο παρών κώδικας δεοντολογίας αναφέρεται και αφορά τόσο τον υπεύθυνο της επεξεργασίας (κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ.

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ. εοντολογίας της ιοίκησης & των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset εοντολογίας της I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών εοντολογίας της ιοίκησης και των Οικονοµικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθμόν 340/1993. Μέρος 1ο. Κεφάλαιο Α' Γενικές αρχές της δεοντολογίας

Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθμόν 340/1993. Μέρος 1ο. Κεφάλαιο Α' Γενικές αρχές της δεοντολογίας Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθμόν 340/1993 Μέρος 1ο Κεφάλαιο Α' Γενικές αρχές της δεοντολογίας Άρθρο 1 Η φαρμακευτική ασκείται αποκλειστικά από τους κατόχους Πανεπιστημιακού διπλώματος φαρμακοποιού και νομίμου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή 2. Οι αξίες μας 3. Οι σχέσεις με τους εργαζόμενους μας 4. Οι σχέσεις με τους πελάτες μας 5. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές μας 6. Παραβίαση του κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ στις 30 Νοεμβρίου 2007, με τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. (α) Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου (β) Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων 1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο .Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3 638, 27. 9.2002 Ν. 1 80 (Ι)/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρμόδιο Όργανο για τον πειθαρχικό έλεγχο των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ & ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Δομής Το Γραφείο Διασύνδεσης (Γ.Δ.) αποτελεί μία από τις τρεις (3) επιμέρους δομές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή.

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ «Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. «βοηθός κουρέας» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN WWW.LEASEPLAN.gr οκτωβριοσ 2012 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πώς δουλεύουμε...03 Οι αξίες μας στην πράξη...04 Γενικές αρχές του Κώδικα...05 Οι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Φακ. 13.01.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρμόδιο Όργανο για την πειθαρχία των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Το επάγγελμα του μηχανικού είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι είναι γενικά αποδεκτό ότι όσοι ασκούν αυτό το επάγγελμα κάνουν μια εργασία που έχει άμμεση και ζωτική σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας διαπιστευµένων διαµεσολαβητών ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Κώδικας Δεοντολογίας διαπιστευµένων διαµεσολαβητών ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Κώδικας Δεοντολογίας διαπιστευµένων διαµεσολαβητών (Υ.Α 109088/20-13 ΦΕΚ 2824/2011 Β) Άρθρο 1 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 1.1 Προσόντα Οι διαµεσολαβητές πρέπει να είναι διαπιστευµένοι από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ), λόγω της στενής τους συνεργασίας με την Πανεπιστημιακή κοινότητα, αποτελούν συχνά πεδία διεξαγωγής έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α. Εισαγωγή Οι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΡΟΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΡΟΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΡΟΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Ο σχεδιασμός, η υποστήριξη και η εποπτεία δράσεων η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΣΑΚΕΛΛΙΑΔΗΣ, MD, MSc, MFSSoc ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΕΚΠΑ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ & ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ1707 ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ1707 ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 1 ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ1707 ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ο ηλεκτρολόγος κατά την άσκηση του επαγγέλματός του φέρει αστικές, ποινικές, κοινωνικές και ηθικές ευθύνες Σκοπός της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 13: H προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως στο διαδίκτυο. Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 13: H προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως στο διαδίκτυο. Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 13: H προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως στο διαδίκτυο Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1:Αντικείμενο Δομής Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) αποτελεί μία από τις τρεις

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 27/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. 4094 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΥ 1.943,40 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2016 ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ.

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω τηλεφώνων. της εταιρείας. ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται ως Κώδικας Δεοντολογίας της εταιρείας ONECALL Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α / Α ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α / Α ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) CPV (85147000-1)

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου Συνέντευξη τύπου 01.02.2010 Η πολιτεία τα τελευταία τριάντα χρόνια αδυνατεί ή δεν θέλει, να λάβει αποφάσεις, να κάνει τομές, να δώσει λύσεις σε θέματα που αφορούν την Υγεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A2 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ TΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A2 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ TΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A2 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ TΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. Ψηφίσθηκε από την Οδοντιατρική Επιτροπή Σύνδεσης της Ε.Ε. στην ολοµέλεια της στο Ελσίνκι, στις 18

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας

Κώδικας. Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ) ΑΕ 2016 1 Μήνυμα Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πεδίο Εφαρμογής Βασικές Αρχές και Αντικείμενο του Κώδικα Προσωπική ακεραιότητα Εργασιακά και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EL Η παρούσα ανεπίσηµη ενοποιηµένη απόδοση του κώδικα συµπεριφοράς των µελών του διοικητικού συµβουλίου έχει αποκλειστικά ενηµερωτικό χαρακτήρα. B ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας του Γραφείου Διασύνδεσης με εργοδοτικούς οργανισμούς και εργοδότες

Κώδικας Δεοντολογίας του Γραφείου Διασύνδεσης με εργοδοτικούς οργανισμούς και εργοδότες Κώδικας Δεοντολογίας του Γραφείου Διασύνδεσης με εργοδοτικούς οργανισμούς και εργοδότες ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τα άρθρα του παρόντος κώδικα ρυθμίζουν τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974

Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974 Λευκωσία, 6 Απριλίου 2016 ΠΡΟΣ: Ολους τους Ενδιαφερομένους Κυρίες/Κύριοι, Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974

Διαβάστε περισσότερα

[... (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)]

[... (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)] Πρότυποι Όροι ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες [.. (Αρ. Άδειας)]

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ 1. Σκοπός Ο Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Συνδέσμου σκοπό έχει να προτρέπει τα μέλη του Συνδέσμου στο να κατανοούν και να εφαρμόζουν συστηματοποιημένους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ [1] ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προοίμιο Η υιοθέτηση ενός Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης της κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΤΑΧΕΙ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

«ΕΝ ΤΑΧΕΙ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ «ΕΝ ΤΑΧΕΙ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ για την «Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» Την 27η Απριλίου 2016 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν τον υπ αριθμ. 2016/679 Κανονισμό «για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες. 1. Γενικά

5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες. 1. Γενικά 5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες 1. Γενικά 1.1 Οι Ειδικοί Επιστήμονες είναι Επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες, οι οποίοι εργοδοτούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα με πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤOΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤOΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤOΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 140 του 1989 36(Ι) του 1998 76(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Β. ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Β. ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Ο Δήμος Ηλιούπολης στα πλαίσια της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Υγείας Παιδείας και Εθελοντισμού έχει ιδρύσει Τμήμα Παιδείας Εθελοντισμού Δια Βίου Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 5 η Πράξη (θέμα 1 ο ) Συντ. Επ. ΔΑΣΤΑ -----------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ AΡΘΡΟ 1. Πεδίο Εφαρμογής AΡΘΡΟ 2. Ευθύνη του Δ.Π.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ AΡΘΡΟ 1. Πεδίο Εφαρμογής AΡΘΡΟ 2. Ευθύνη του Δ.Π. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ AΡΘΡΟ 1 Πεδίο Εφαρμογής Ο κώδικας αυτός ισχύει για όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται στο Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

OMNIGEN A.E. Κώδικας Δεοντολογίας για την προστασία των δικαιωμάτων του ατόμου κατά την Επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων από την OMNIGEN A.E.

OMNIGEN A.E. Κώδικας Δεοντολογίας για την προστασία των δικαιωμάτων του ατόμου κατά την Επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων από την OMNIGEN A.E. OMNIGEN A.E. Κώδικας Δεοντολογίας για την προστασία των δικαιωμάτων του ατόμου κατά την Επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων από την OMNIGEN A.E. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της OMNIGEN A.E.

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα