ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012"

Transcript

1 1 268 Χαποανι Αλδο 1 Γυεστ Μ 11: ,896 κµ/η Γιανεττι Μαυρο 2 Γυεστ Μ 11: ,764 κµ/η Ματηισ Αρτηυρ 1 Στανδαρδ Μ 11: ,518 κµ/η Χαττανεο Ροχχο 3 Γυεστ Μ 12: ,376 κµ/η Αρπαγαυσ Ματηιασ 2 Στανδαρδ Μ 12: ,206 κµ/η Σπιεσσ Βεν 4 Γυεστ Μ 12: ,130 κµ/η Ριβολζι Γιυσεππε 3 Στανδαρδ Μ 12: ,849 κµ/η 8 83 Παπαρελλι Χηριστιαν 4 Στανδαρδ Μ 12: : ,632 κµ/η Βαυµγαρτνερ Ρογερ 5 Στανδαρδ Μ 12: : ,331 κµ/η Αλβισεττι Γιαχοµο 6 Στανδαρδ Μ 12: : ,106 κµ/η Χοπελανδ Βρεντ 5 Γυεστ Μ 12: : ,037 κµ/η Πρινζ Μανο λ 7 Στανδαρδ Μ 12: : ,925 κµ/η Γεηριγ Σανδρο 8 Στανδαρδ Μ 12: : ,709 κµ/η Μοορ Ανδρεα 9 Στανδαρδ Μ 13: : ,690 κµ/η Περεζ Στεφανο 10 Στανδαρδ Μ 13: : ,566 κµ/η Λο Πιχχολο Αντονιο 11 Στανδαρδ Μ 13: : ,254 κµ/η Χοχχονι Φαβριζιο 12 Στανδαρδ Μ 13: : ,234 κµ/η Χαλδελαρι ϑοην 13 Στανδαρδ Μ 13: : ,991 κµ/η Κ χη Ματηεο 14 Στανδαρδ Μ 13: : ,875 κµ/η Ηοφµανν Χηαρλιε 15 Στανδαρδ Μ 13: : ,802 κµ/η Γαηλινγερ Ρεν 16 Στανδαρδ Μ 13: : ,796 κµ/η Φυσεττι Αλφρεδο 17 Στανδαρδ Μ 13: : ,757 κµ/η υβαχηερ Πατριχκ 18 Στανδαρδ Μ 13: : ,696 κµ/η Βοµιο Ματτια 19 Στανδαρδ Μ 13: : ,655 κµ/η Αβδερηαλδεν Ρετο 20 Στανδαρδ Μ 13: : ,533 κµ/η Βλυµερ Πηιλιππ 21 Στανδαρδ Μ 13: : ,369 κµ/η 27 1 Μοντγοµερψ Σϖεν 6 Γυεστ Μ 13: : ,300 κµ/η Σαλλαι Γαβορ 22 Στανδαρδ Μ 13: : ,283 κµ/η Ρυτισηαυσερ Μαρτιν 23 Στανδαρδ Μ 13: : ,045 κµ/η Λ τζελσχηωαβ Ρολανδ 24 Στανδαρδ Μ 13: : ,995 κµ/η Οστερωαλδερ Μαρτιν 25 Στανδαρδ Μ 13: : ,988 κµ/η 32 4 Σοµαζζι Ματτεο 26 Στανδαρδ Μ 13: : ,985 κµ/η Ηυσερ Ρολφ 7 Γυεστ Μ 13: : ,872 κµ/η Χαµιναδα Ραφφαελε 27 Στανδαρδ Μ 13: : ,809 κµ/η Χαττανι Μαρζιο 8 Γυεστ Μ 13: : ,808 κµ/η Σπεσχηα Χηριστιαν 9 Γυεστ Μ 13: : ,713 κµ/η Βιρχηλερ αµιαν 28 Στανδαρδ Μ 13: : ,670 κµ/η Ριεσεν Ανδρ 29 Στανδαρδ Μ 13: : ,631 κµ/η Ευγστερ Βεατ 30 Στανδαρδ Μ 13: : ,563 κµ/η Γηιλλιονι Χλαυδιο 31 Στανδαρδ µ 13: : ,538 κµ/η Λονγηι ανιελε 32 Στανδαρδ Μ 13: : ,502 κµ/η Σιµονεττι Γιαχοµο 33 Στανδαρδ Μ 13: : ,307 κµ/η Νιδολα Παολο 34 Στανδαρδ Μ 14: : ,281 κµ/η Πραδοσ Φρανχεσχο 35 Στανδαρδ Μ 14: : ,268 κµ/η Γινι Μαρχ 10 Γυεστ Μ 14: : ,193 κµ/η Γεηριγ Μαρχο 36 Στανδαρδ Μ 14: : ,171 κµ/η Σπινελλι Γυιδο 37 Στανδαρδ Μ 14: : ,140 κµ/η Χαµπισανο Μαριο 38 Στανδαρδ Μ 14: : ,088 κµ/η ονατι Φλαϖιο 39 Στανδαρδ Μ 14: : ,055 κµ/η Ωεβερ Μαρκυσ 40 Στανδαρδ Μ 14: : ,010 κµ/η Πιανεζζι Γιοϖαννι 41 Στανδαρδ Μ 14: : ,983 κµ/η Σχηυερχη Μαρκυσ 42 Στανδαρδ Μ 14: : ,972 κµ/η Κ λιν Υρσ 43 Στανδαρδ Μ 14: : ,904 κµ/η Μανγαναρο Φιλιππο 44 Στανδαρδ Μ 14: : ,790 κµ/η Μ υσλι ανιελ 45 Στανδαρδ Μ 14: : ,755 κµ/η Ζεµπ Χηριστιαν 46 Στανδαρδ Μ 14: : ,722 κµ/η Οεηνινγερ Πετερ 47 Στανδαρδ Μ 14: : ,665 κµ/η Μορελλινι Λορενζο 48 Στανδαρδ Μ 14: : ,630 κµ/η Ροσσι Ελενα 1 Γυεστ Φ 14: : ,625 κµ/η Γιανινι Ανγελο 11 Γυεστ Μ 14: : ,619 κµ/η 11/06/ :01:22 Παγε 1 συρ 5

2 Γαιλλαρδ Βερναρδ 49 Στανδαρδ Μ 14: : ,451 κµ/η Χοραζζινι οµινιθυε 50 Στανδαρδ Μ 14: : ,444 κµ/η Φαρκασ Γ ραρδ 51 Στανδαρδ Μ 14: : ,398 κµ/η Ωψρσχη Λυζι 52 Στανδαρδ Μ 14: : ,395 κµ/η ςαννινι Σιµονε 53 Στανδαρδ Μ 14: : ,344 κµ/η Ζαππα Φρανχεσχο Φυριο 54 Στανδαρδ Μ 14: : ,329 κµ/η Ζ βλιν Μιχηαελ 55 Στανδαρδ Μ 14: : ,255 κµ/η Γυνζινγερ Ρολφ 56 Στανδαρδ Μ 14: : ,245 κµ/η Νειδηαρτ Ωολφγανγ 57 Στανδαρδ Μ 14: : ,228 κµ/η Ριττερ Μιχηελ 58 Στανδαρδ Μ 14: : ,215 κµ/η Σχηυµαχηερ Γεραρδ 59 Στανδαρδ Μ 14: : ,157 κµ/η ςαν δερ Γρααφφ Λαυριεν 2 Γυεστ Φ 14: : ,132 κµ/η Μαρτινενγηι Τοτο 12 Γυεστ Μ 14: : ,080 κµ/η Παρισι Φαυστο 60 Στανδαρδ Μ 14: : ,049 κµ/η Ελια Λορενζο 13 Γυεστ Μ 14: : ,042 κµ/η Περνα Τιζιανο 61 Στανδαρδ Μ 14: : ,832 κµ/η Φιαλα Στεφανο 14 Γυεστ Μ 14: : ,811 κµ/η Ελµιγερ Ροµαν 62 Στανδαρδ Μ 14: : ,809 κµ/η Μυηειµ Τονι 63 Στανδαρδ Μ 14: : ,804 κµ/η ε Ζορδο ενισ 15 Γυεστ Μ 14: : ,801 κµ/η αϖιδ ανιελε 64 Στανδαρδ Μ 14: : ,795 κµ/η Μαχχηι Φαβριζιο 16 Γυεστ Μ 14: : ,762 κµ/η Στεφφεν Πετερ 65 Στανδαρδ Μ 14: : ,719 κµ/η Μονταλβεττι Μαρχο 17 Γυεστ Μ 14: : ,700 κµ/η Σχη πβαχη Βεατ 66 Στανδαρδ Μ 14: : ,656 κµ/η Σχηµιδιγερ Ρετο 18 Γυεστ Μ 14: : ,654 κµ/η Βλυµεντηαλ Μαρχο 67 Στανδαρδ Μ 14: : ,629 κµ/η Παγναµεντα Ιϖαν 68 Στανδαρδ Μ 14: : ,629 κµ/η Μειερ Μιχηαελ 69 Στανδαρδ Μ 14: : ,572 κµ/η Ζγραγγεν Πασχαλ 70 Στανδαρδ Μ 14: : ,551 κµ/η Χεσχηι Εµανυελε 71 Στανδαρδ Μ 14: : ,546 κµ/η Εσχριβανο Χριστιαν 72 Στανδαρδ Μ 14: : ,511 κµ/η Μυρεδδυ Ραλφ 73 Στανδαρδ Μ 14: : ,499 κµ/η Λανγ Γρεγορ 74 Στανδαρδ Μ 14: : ,474 κµ/η Βρεηµ Μαρχ 75 Στανδαρδ Μ 14: : ,462 κµ/η Ηεψερ Στεφανο 76 Στανδαρδ Μ 14: : ,453 κµ/η Νεφ Ωιλλι 77 Στανδαρδ Μ 14: : ,451 κµ/η Πρατι Εµανυελε 78 Στανδαρδ Μ 14: : ,419 κµ/η Ηυττερ Ρολανδ 79 Στανδαρδ Μ 14: : ,417 κµ/η Ταδδει Μιρχο 80 Στανδαρδ Μ 14: : ,372 κµ/η Βελλινι Ενζο 81 Στανδαρδ Μ 14: : ,345 κµ/η Προτα Λυχα 82 Στανδαρδ Μ 14: : ,307 κµ/η Βιζζοζερο Σεργιο 83 Στανδαρδ Μ 14: : ,276 κµ/η Τογναλι Μαυρο 84 Στανδαρδ Μ 14: : ,225 κµ/η Φιναζζι Ανδρεα 19 Γυεστ Μ 15: : ,191 κµ/η Ηα Τηοµασ 85 Στανδαρδ Μ 15: : ,185 κµ/η Χαππελλιν ανιελ 86 Στανδαρδ Μ 15: : ,180 κµ/η Βαρµετ Ερωιν 87 Στανδαρδ Μ 15: : ,132 κµ/η Ηοεην Ραφαελ 88 Στανδαρδ Μ 15: : ,112 κµ/η Ταµβυρινι Παολο 89 Στανδαρδ Μ 15: : ,094 κµ/η Ισολανι Λυχα 90 Στανδαρδ Μ 15: : ,049 κµ/η Συττερ Γεοργ 91 Στανδαρδ Μ 15: : ,002 κµ/η Φασολα ανιλο 92 Στανδαρδ Μ 15: : ,991 κµ/η Βιγλερ Ηεινζ 20 Γυεστ Μ 15: : ,957 κµ/η Φρψ Γιυσεπ 21 Γυεστ Μ 15: : ,928 κµ/η Σχηαλλερ Μανφρεδ 93 Στανδαρδ Μ 15: : ,842 κµ/η Βιββο Χριστιαν 94 Στανδαρδ Μ 15: : ,811 κµ/η Βαρρεσι Μαρχο 22 Γυεστ Μ 15: : ,773 κµ/η Βιασχα Μαυρο 95 Στανδαρδ Μ 15: : ,764 κµ/η Χαβρινι Αϖϖ. Ρενατο 23 Γυεστ Μ 15: : ,755 κµ/η 11/06/ :01:22 Παγε 2 συρ 5

3 Μιγλιο Αδριανο 96 Στανδαρδ Μ 15: : ,627 κµ/η Βαλλαβιο Πατριχκ 97 Στανδαρδ Μ 15: : ,594 κµ/η Λο Πρεστι Λυχα 98 Στανδαρδ Μ 15: : ,391 κµ/η Βελτραµινελλι Παολο 24 Γυεστ Μ 15: : ,384 κµ/η Μαψερ Μαυρο 99 Στανδαρδ Μ 15: : ,349 κµ/η Μοττα Στεφανο 100 Στανδαρδ Μ 15: : ,310 κµ/η Μαρινα Ανδρεα 101 Στανδαρδ Μ 15: : ,310 κµ/η Μοσκα Αννα 3 Γυεστ Φ 15: : ,294 κµ/η Χαλχαγνο ϑαµεσ 102 Στανδαρδ Μ 15: : ,288 κµ/η ελορενζι Μαυρο 103 Στανδαρδ Μ 15: : ,215 κµ/η ϑαχθυοδ ιδιερ 104 Στανδαρδ Μ 15: : ,185 κµ/η ε Στεφανι αϖιδε 105 Στανδαρδ Μ 15: : ,184 κµ/η Βονολι Γαβριελε 106 Στανδαρδ Μ 15: : ,123 κµ/η Κρειενβ ηλ Στεφαν 107 Στανδαρδ Μ 15: : ,105 κµ/η Ηαυσηεερ Ρολανδ 108 Στανδαρδ Μ 15: : ,079 κµ/η Στ χκενιυσ Ρετο 25 Γυεστ Μ 15: : ,060 κµ/η ιγιοργιο Μαρχο 109 Στανδαρδ Μ 15: : ,993 κµ/η Βερναρδινελλο Λοϖατο Παολα 1 Στανδαρδ Φ 15: : ,954 κµ/η ενερϖαυδ Πατριχκ 110 Στανδαρδ Μ 15: : ,943 κµ/η Χαϖαγνα Στεφανο 111 Στανδαρδ Μ 15: : ,936 κµ/η Πλανζερ ϑοσεφ 112 Στανδαρδ Μ 15: : ,933 κµ/η Ωιλλιµανν Μαρκυσ 113 Στανδαρδ Μ 15: : ,894 κµ/η Κρεβσ Ρογερ 114 Στανδαρδ Μ 15: : ,882 κµ/η Ζ ρχηερ Σιµονε 115 Στανδαρδ Μ 15: : ,725 κµ/η Βυµεντηαλ ανιελ 116 Στανδαρδ Μ 15: : ,703 κµ/η Γεραχι αϖιδ 117 Στανδαρδ Μ 15: : ,685 κµ/η ϑανδερ Χηριστοπηε 118 Στανδαρδ Μ 15: : ,652 κµ/η Χερυττι Μασσιµο 26 Γυεστ Μ 15: : ,611 κµ/η Βολληαλδερ Μαρχο 119 Στανδαρδ Μ 15: : ,588 κµ/η Ζψσσετ Εστηερ 2 Στανδαρδ Φ 15: : ,587 κµ/η Χαλανδι Αντονιο 27 Γυεστ Μ 15: : ,473 κµ/η Μεψερ Αλαιν 120 Στανδαρδ Μ 15: : ,461 κµ/η Μενχαρελλι Σεργιο 121 Στανδαρδ Μ 16: : ,370 κµ/η Οστινι Γιανχαρλο 122 Στανδαρδ Μ 16: : ,366 κµ/η Σιεβερ Ηανσ Υελι 123 Στανδαρδ Μ 16: : ,301 κµ/η Χατηοµεν Χλαυδιο 124 Στανδαρδ Μ 16: : ,298 κµ/η Χαιρελλα Πασθυαλε 125 Στανδαρδ Μ 16: : ,277 κµ/η Ηαρτµανν Μαϕα 3 Στανδαρδ Φ 16: : ,275 κµ/η Κελλερ Συσαννε 4 Στανδαρδ Φ 16: : ,275 κµ/η δε Φρανχισχι Πιετρο 126 Στανδαρδ Μ 16: : ,267 κµ/η Χανυτι Χηριστιαν 127 Στανδαρδ Μ 16: : ,246 κµ/η Μαρτινεττι Μαρχελλο 128 Στανδαρδ Μ 16: : ,220 κµ/η Σολ ρ ανιελ 129 Στανδαρδ Μ 16: : ,218 κµ/η Γινερ Γιοργιο 130 Στανδαρδ Μ 16: : ,212 κµ/η Κλοπφστειν Μαρκυσ 131 Στανδαρδ Μ 16: : ,210 κµ/η Η ηλεν ϑοανα 4 Γυεστ Φ 16: : ,174 κµ/η Ταννερ Χηριστιαν 132 Στανδαρδ Μ 16: : ,131 κµ/η Χονζα Λισα 5 Στανδαρδ Φ 16: : ,106 κµ/η Βεργιοργι Ροβερτο 133 Στανδαρδ Μ 16: : ,090 κµ/η ςογλερ Γυιδο 134 Στανδαρδ Μ 16: : ,082 κµ/η Μαψερ Μαυρο 135 Στανδαρδ Μ 16: : ,061 κµ/η Βριχχολα Μαρχο 136 Στανδαρδ Μ 16: : ,058 κµ/η Χαµπανα Μαρχο 137 Στανδαρδ Μ 16: : ,032 κµ/η Ρψτερ ϑοαννα 6 Στανδαρδ Φ 16: : ,981 κµ/η Σπαηνι Ρολφ 138 Στανδαρδ Μ 16: : ,942 κµ/η ςεντυρι Γιυλιανο 139 Στανδαρδ Μ 16: : ,886 κµ/η Λανινγηαµ Συσαννε 7 Στανδαρδ Φ 16: : ,874 κµ/η Υσσια Εµανυελε 140 Στανδαρδ Μ 16: : ,822 κµ/η Αυγσβυργερ Μαρτινα 8 Στανδαρδ Φ 16: : ,793 κµ/η Χεσχηι Πιερ Ανγελο 141 Στανδαρδ Μ 16: : ,781 κµ/η 11/06/ :01:22 Παγε 3 συρ 5

4 Σοµµερ Ρολανδ 142 Στανδαρδ Μ 16: : ,768 κµ/η Βεσοµι Φρανχο 143 Στανδαρδ Μ 16: : ,766 κµ/η Ηολζσχηυη Αυρελ 144 Στανδαρδ Μ 16: : ,758 κµ/η Γαια Λυχα 145 Στανδαρδ Μ 16: : ,718 κµ/η Σανταχροχε Ροβερτο 146 Στανδαρδ Μ 16: : ,655 κµ/η Φρει Ηανσπετερ 147 Στανδαρδ Μ 16: : ,558 κµ/η Φινοχχηιο αϖιδε 148 Στανδαρδ Μ 16: : ,558 κµ/η Μιλιτανο Ανδρεα 149 Στανδαρδ Μ 16: : ,524 κµ/η Τορριανι Αντον 150 Στανδαρδ Μ 16: : ,518 κµ/η Στεφαν Πετερ 151 Στανδαρδ Μ 16: : ,487 κµ/η Ταρχηινι Λαυρα 9 Στανδαρδ Φ 16: : ,465 κµ/η Φρει ανιελ 152 Στανδαρδ Μ 16: : ,459 κµ/η Καεσλιν Αριελλα 5 Γυεστ Φ 16: : ,427 κµ/η Σγανζινι Λορενζο 28 Γυεστ Μ 16: : ,415 κµ/η Ηυνζικερ Εδι 153 Στανδαρδ Μ 16: : ,379 κµ/η Χαλχαγνι Ελιο 29 Γυεστ Μ 16: : ,322 κµ/η Τηαλµανν Ωερνερ 154 Στανδαρδ Μ 16: : ,322 κµ/η Ριεην Πετερ 155 Στανδαρδ Μ 16: : ,250 κµ/η Αλιγ Μανυελα 10 Στανδαρδ Φ 16: : ,160 κµ/η Τρεσολδι Φιορενζο 30 Γυεστ Μ 16: : ,080 κµ/η Φρει Πιυσ 156 Στανδαρδ Μ 16: : ,075 κµ/η Ζαµβαττι Γιυσεππε 157 Στανδαρδ Μ 16: : ,071 κµ/η Γαια Μαρχο 158 Στανδαρδ Μ 16: : ,021 κµ/η Βαλλερινι Σιµονε 159 Στανδαρδ Μ 16: : ,015 κµ/η Ελλικερ Βρυνο 160 Στανδαρδ Μ 16: : ,996 κµ/η Ρ ζ Κυρτ 161 Στανδαρδ Μ 16: : ,971 κµ/η Γροσσι Σαβρινα 11 Στανδαρδ Φ 16: : ,919 κµ/η Νεµετη Αρπι 162 Στανδαρδ Μ 16: : ,891 κµ/η Αρταρια Στεφανο 163 Στανδαρδ Μ 16: : ,774 κµ/η Γαϖαζζινι Σιµονε 164 Στανδαρδ Μ 17: : ,721 κµ/η Ιµσανδ ϑοσεφ 165 Στανδαρδ Μ 17: : ,644 κµ/η ςιλεττα Σανδρο 31 Γυεστ Μ 17: : ,613 κµ/η Σιµονεττ Ρετο 166 Στανδαρδ Μ 17: : ,590 κµ/η Τρεφζερ Στεφαν 167 Στανδαρδ Μ 17: : ,579 κµ/η Γαλλιανι Χαρλο 168 Στανδαρδ Μ 17: : ,568 κµ/η Πιερονι Μαρλον 169 Στανδαρδ Μ 17: : ,564 κµ/η Πανζερα Ολιµπιο 170 Στανδαρδ Μ 17: : ,561 κµ/η Γεραχι ανιλο 171 Στανδαρδ Μ 17: : ,527 κµ/η Πιανεζζι Γιοργιο 172 Στανδαρδ Μ 17: : ,518 κµ/η Ζυρο Εδυαρδ 173 Στανδαρδ Μ 17: : ,456 κµ/η Ραϖασι Λυιγι 174 Στανδαρδ Μ 17: : ,448 κµ/η Ερτολιτσχη ορισ 12 Στανδαρδ Φ 17: : ,447 κµ/η Γλαϖιευξ Μιχκαελ 175 Στανδαρδ Μ 17: : ,403 κµ/η Πρειδ Ηανσρυεδι 176 Στανδαρδ Μ 17: : ,399 κµ/η Χηαρρι ρε Φραν οισ 177 Στανδαρδ Μ 17: : ,226 κµ/η Λευενβεργερ Ανδρ 178 Στανδαρδ Μ 17: : ,218 κµ/η Μειερ Λεοναρδο 179 Στανδαρδ Μ 17: : ,186 κµ/η Φελιξ Ριχαρδα 13 Στανδαρδ Φ 17: : ,182 κµ/η Ηοβι Ρολφ 180 Στανδαρδ Μ 17: : ,147 κµ/η Οβερηολζερ Νατηαλιε 14 Στανδαρδ Φ 17: : ,142 κµ/η Βελτραµινελλι Φρανχεσχο 32 Γυεστ Μ 17: : ,131 κµ/η Σολαρι Τιτο 181 Στανδαρδ Μ 17: : ,106 κµ/η Χορναρο ςιττοριο 33 Γυεστ Μ 17: : ,088 κµ/η Ηυνδεχκ Ηανσ Γεοργ 182 Στανδαρδ Μ 17: : ,008 κµ/η Μαυρερ Εστηερ 15 Στανδαρδ Φ 17: : ,913 κµ/η Μερζ Μαρτιν 183 Στανδαρδ Μ 17: : ,889 κµ/η Ωψρσχη Παυλ 184 Στανδαρδ Μ 17: : ,880 κµ/η Η γλι Ρογερ 185 Στανδαρδ Μ 17: : ,853 κµ/η Μ υσλι Τιµ αϖιδ 186 Στανδαρδ Μ 17: : ,834 κµ/η Ηευβεργερ Ρενατ 34 Γυεστ Μ 17: : ,729 κµ/η 11/06/ :01:22 Παγε 4 συρ 5

5 Αρνγριπ Ρολανδ 187 Στανδαρδ Μ 17: : ,646 κµ/η Κνεχητ Νιχολα 188 Στανδαρδ Μ 17: : ,577 κµ/η Σχηνελλµανν Φαβιο 35 Γυεστ Μ 17: : ,487 κµ/η Ζγραγγεν Ναδϕα 16 Στανδαρδ Φ 17: : ,439 κµ/η Πφιστερ Ρετο 189 Στανδαρδ Μ 17: : ,374 κµ/η Σχηινδλερ Στεφαν 190 Στανδαρδ Μ 18: : ,297 κµ/η Λοοπ Νο µι 17 Στανδαρδ Φ 18: : ,110 κµ/η Λειµερ Ανδρεασ 191 Στανδαρδ Μ 18: : ,059 κµ/η Βρυσα Εδψ 192 Στανδαρδ Μ 18: : ,058 κµ/η Βελλατι Ανδρεα 193 Στανδαρδ Μ 18: : ,027 κµ/η Ειγενµανν ϑεννιφερ 18 Στανδαρδ Φ 18: : ,986 κµ/η Φαββρο Ναδια 19 Στανδαρδ Φ 18: : ,894 κµ/η Ζαγο Μιχηελε 194 Στανδαρδ Μ 18: : ,845 κµ/η Ζαρβα Νιχολανγελο 195 Στανδαρδ Μ 18: : ,799 κµ/η Βυρκι Ελιανα 6 Γυεστ Φ 18: : ,703 κµ/η Χατηοµεν Μαρχ 196 Στανδαρδ Μ 18: : ,658 κµ/η Φερραζζο Φρανχεσχο 36 Γυεστ Μ 18: : ,634 κµ/η Πελλι Φυλϖιο 37 Γυεστ Μ 18: : ,487 κµ/η Μαφφι Ανδρεα 197 Στανδαρδ Μ 18: : ,331 κµ/η ελλι Γαττι Χαρµινε 198 Στανδαρδ Μ 18: : ,290 κµ/η Γιυστινελλι Λυιγι 199 Στανδαρδ Μ 18: : ,262 κµ/η ςιλλαρσ ϑεαν Πιερρε 200 Στανδαρδ Μ 18: : ,161 κµ/η Τανγαρι Μαυρο 201 Στανδαρδ µ 19: : ,004 κµ/η Μοψα Αντονιο 202 Στανδαρδ Μ 19: : ,858 κµ/η Γαϖαζζινι Μαυρο 203 Στανδαρδ Μ 19: : ,494 κµ/η Μαρσχη Χηριστιαν 204 Στανδαρδ Μ 19: : ,278 κµ/η Σαλα αντε 205 Στανδαρδ Μ 19: : ,271 κµ/η Ανδριστ Χορινα 20 Στανδαρδ Φ 19: : ,235 κµ/η Βινγγελι Αδριαν 206 Στανδαρδ Μ 19: : ,109 κµ/η Λευενβεργερ Μελανιε 21 Στανδαρδ Φ 19: : ,097 κµ/η Ρεβοζζι Ερνεστο 207 Στανδαρδ Μ 19: : ,024 κµ/η Ζιµµερµανν ςερενα 22 Στανδαρδ Φ 19: : ,995 κµ/η Χοστανδαχη Νιχολε 23 Στανδαρδ Φ 19: : ,995 κµ/η Κ νζλι Ισαβελλε 24 Στανδαρδ Φ 19: : ,912 κµ/η Μαχχηι Γιορδανο 208 Στανδαρδ Μ 20: : ,722 κµ/η Ηαιεσ ον 209 Στανδαρδ Μ 20: : ,710 κµ/η Γερβερ Ανδρεα 25 Στανδαρδ Φ 20: : ,346 κµ/η Ρονχηεττι Αντονιο 210 Στανδαρδ Μ 20: : ,121 κµ/η Ερνι Παυλ 211 Στανδαρδ Μ 20: : ,050 κµ/η ςιοττο Λυχιανο 212 Στανδαρδ Μ 20: : ,990 κµ/η Χλεεσ Πατριχκ 213 Στανδαρδ Μ 21: : ,386 κµ/η Λ τζελσχηωαβ Κατηαρινα 26 Στανδαρδ Φ 21: : ,059 κµ/η Χελιο ϑεσσιχα 27 Στανδαρδ Φ 21: : ,964 κµ/η Ωοελλνερ Πηιλιππε 214 Στανδαρδ Μ 22: : ,659 κµ/η Ωαλτερ Χλαυδιο 215 Στανδαρδ Μ 22: : ,344 κµ/η Κυστερ Λιζα Ανδρεα 7 Γυεστ Φ 22: : ,313 κµ/η Βαυερ Βιανχα 8 Γυεστ Φ 23: : ,705 κµ/η ς γτλιν Εριχη 216 Στανδαρδ Μ 23: : ,273 κµ/η Γοββι Χαρλα 28 Στανδαρδ Φ 24: : ,863 κµ/η 11/06/ :01:22 Παγε 5 συρ 5

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012 Γυεστ Φ Εστιµατιον Πλ οσ Νοµ Πρ νοµ Πλ Σχρατχη ιφφ ρενχε 9 Βαυερ Βιανχα :0.0 :. 0. Ροσσι Ελενα 0:.0 0:0..9 9 Μοσκα Αννα 0:.0 0:.0.0 9 Βυρκι Ελιανα 09:0.0 0:..9 99 Καεσλιν Αριελλα 0:.0 0:. 0:0. ςαν δερ

Διαβάστε περισσότερα

Χλασσεµεντ Σχρατχη. Πλ οσ Νοµ Πρ νοµ Τεµπσ Εχαρτ Μοψ. 11 Μ 11 Μ 12: ,409 κµ/η. 13 Μ 13 Μ 12: ,051 κµ/η

Χλασσεµεντ Σχρατχη. Πλ οσ Νοµ Πρ νοµ Τεµπσ Εχαρτ Μοψ. 11 Μ 11 Μ 12: ,409 κµ/η. 13 Μ 13 Μ 12: ,051 κµ/η 1 178 Ανελλι Ανδρεα 1 Μ 1 Μ 11:17.96 43,011 κµ/η 2 15 Ματηισ Αρτηυρ 2 Μ 2 Μ 11:18.41 00.45 42,983 κµ/η 3 219 ςαλεντινι Γαβριελε 3 Μ 3 Μ 11:31.64 13.68 42,161 κµ/η 4 272 Αλβισεττι Γιαχοµο 4 Μ 4 Μ 11:39.86

Διαβάστε περισσότερα

ΤΤ Λανδεσ Χυπ Σπρυνγλαυφ υνδ Νορδισχηε Κοµβινατιον

ΤΤ Λανδεσ Χυπ Σπρυνγλαυφ υνδ Νορδισχηε Κοµβινατιον ΤΤ Λανδεσ Χυπ Σπρυνγλαυφ υνδ Νορδισχηε Κοµβινατιον Αβσαµ ςερανσταλτυνγσορτε Αβσαµ Λοιπε Ωιεσενηοφ 6ΣΠ Γενεηµιγυνγσνυµµερν 6ΝΚ8 Εργεβνισλιστε Κινδερ Σπεζιαλσπρυνγλαυφ ϑυρψ/καµπφγεριχητ Σπρυνγριχητερ Σχηανζενδατεν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΣΛ: 15.87 6/1/1978 4 9 10 50 ΣΧ

ΧΣΛ: 15.87 6/1/1978 4 9 10 50 ΣΧ σηβυρν ςιλλαγε θυα ϑετσ ΗΨ ΤΕΚ σ ΜΕΕΤ ΜΝΓΕΡ 3.0 2:06 ΠΜ 7/6/2013 Παγε 1 Μεετ ΦΦ ς 7/6/2013 ΧΣΛ Μεετ Ρεσυλτσ Στανδαρδ Μεετ πλυσ 6&Υνδερ Εϖεντ 1 Βοψσ 8 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: 15.87 6/1/1978 ϑιµ

Διαβάστε περισσότερα

2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση ΑΑΑ

2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση ΑΑΑ ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε 1 2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΜΥΝΕ Ι ΛΟΧΡΙ. ΠΡΟςΙΝΧΙΑ Ι ΡΕΓΓΙΟ ΧΑΛΑΒΡΙΑ

ΧΟΜΥΝΕ Ι ΛΟΧΡΙ. ΠΡΟςΙΝΧΙΑ Ι ΡΕΓΓΙΟ ΧΑΛΑΒΡΙΑ ΧΟΜΥΝΕ Ι ΣΕΖΙΟΝΕ 1 1 ΑΛςΑΡΟ ΜΑΡΙΑ ΤΕΡΕΣΑ 14/09/1974 Τραϖερσα Ι ςια ΜΑΡΧΟΝΙ 2 Ε ΠΙΕΤΡΟ ΜΑΡΙΑ 25/10/1959 ςια ΧΑ ΟΡΝΑ Νυµ. 42 3 ΦΙΛΙΠΠΟΝΕ ΣΑΝ ΡΑ 26/12/1976 Χοντραδα ΓΙΑΡ ΙΝΙ Νυµ. 12/2/Π 4 ΜΥΣΧΑΡΙ ΧΑΡΜΕΛΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ.2 ΠΡΟςΑ ΖΟΝΑ ΤΕΧΝΙΧΑ 3 ΣΕΡΙΕ Β1

ΓΡ.2 ΠΡΟςΑ ΖΟΝΑ ΤΕΧΝΙΧΑ 3 ΣΕΡΙΕ Β1 ΑΝΧΟΝΑ 8 ΟΤΤΟΒΡΕ 217 1 6/267 ΓΙΝΝΑΣΤΙΧΑ ΡΙΜΙΝΙ Α.Σ.. ΧΟΝΤΙ ΦΕ ΕΡΙΧΑ ΤΟΡΡΙΑΝΙ ΓΙΥΛΙΑ ΖΑΦΦΑΓΝΙΝΙ ΜΑΡΙΑ ΖΑΦΦΑΓΝΙΝΙ ΜΑΡΙΑ ΒΑΛ ΕΛΛΙ ΑΓΝΕΣΕ ΤΟΡΡΙΑΝΙ ΓΙΥΛΙΑ 2 9/228 Α.Σ.. Υ.Σ. ΒΡΑΧΧΙΟ ΦΟΡΤΕΒΡΑΧΧΙΟ ΒΙΑΝΧΟΝΙ ϑεννψ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ.2 ΠΡΟςΑ ΖΟΝΑ ΤΕΧΝΙΧΑ 4 ΣΕΡΙΕ Β1

ΓΡ.2 ΠΡΟςΑ ΖΟΝΑ ΤΕΧΝΙΧΑ 4 ΣΕΡΙΕ Β1 ΑΝΧΟΝΑ 7 ΟΤΤΟΒΡΕ 217 1 7/24 Σ.Γ. ΡΑΦΦΑΕΛΛΟ ΜΟΤΤΟ Α.Σ.. ΜΥΣΕΤΤΙ ΑΡΙΑΝΝΑ ςιανι ΛΙΝ Α 78,25 12,25 3,85 8,4 13,3 6, 7,3 ΒΕΡΤΙ ΛΕΤΙΖΙΑ 12,7 6,4 6,95,65 ΣΙΧΙΓΝΑΝΟ ΣΟΦΙΑ ΣΙΜΟΝΕΛΛΙ ςιολα ΒΕΡΤΙ ΛΕΤΙΖΙΑ 14,3 6,7

Διαβάστε περισσότερα

30.ΚΑΣΕΡΜΑΝ Λ ΛΑΥΦΕΝ 2015 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ

30.ΚΑΣΕΡΜΑΝ Λ ΛΑΥΦΕΝ 2015 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ ϑυγεν 2 ΧΥΒΣ Μ ΧΗΕΝ Κ Ρ 1 Λινα Μαρια ΤΗΕΙΝΕΡ ΙΕς Ιννσβρυχκερ Εισλαυφϖερειν 2 Λισα ΠΕΙΝΤΝΕΡ ΙΕς Ιννσβρυχκερ Εισλαυφϖερειν 3 Λισα ΤΥΣΧΗ ΥΕΚ Υνιον Εισσπορτ Κλυβ Ιννσβρυχκ 4 ϑυλια ΚΡ ΛΛ ΣΓ ψναµο Σπορτϖερειν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΧΗΕ ΓΑΜ. ΣΙΛςΕΡ 2 ΠΡ. ΧΑΜΠ.ΡΕΓ. ΙΝ Ις. 4 Ις

ΜΑΡΧΗΕ ΓΑΜ. ΣΙΛςΕΡ 2 ΠΡ. ΧΑΜΠ.ΡΕΓ. ΙΝ Ις. 4 Ις ΜΑΡΧΗΕ ΓΑΜ. ΣΙΛςΕΡ 2 ΠΡ. ΧΑΜΠ.ΡΕΓ. ΙΝ Ις. 4 Ις ΡΕΧΑΝΑΤΙ 22 ΑΠΡΙΛΕ 2017 ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ ΠΡΟςςΙΣΙΟΡΙΑ ΙΝ ΑΤΤΕΣΑ Ι ΟΜΟΛΟΓΑΖΙΟΝΕ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ ΙΝ ΙςΙ ΥΑΛΕ ΑΛΛΙΕςΙ 1 ΦΑΣΧΙΑ ΧΛ ΑΤΛΕΤΑ/ΣΟΧΙΕΤΑ ΠΥΝΤΕΓΓΙΟ Ε Β ΠΕΝ 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Strathprints Institutional Repository

Strathprints Institutional Repository Strathprints Institutional Repository Rodero, J. (2006) La edad de la incertidumbre: un estudio del cuento fantástico del siglo XX en Latinoamérica. Peter Lang AG, New York, USA. ISBN 978-0820481562 Strathprints

Διαβάστε περισσότερα

2 ΠΡΟςΑ ΧΑΜΠΙΟΝΑΤΟ ΡΕΓΙΟΝΑΛΕ ΤΟΡΝΕΟ ΑΛΛΙΕςΙ ΓΑΜ

2 ΠΡΟςΑ ΧΑΜΠΙΟΝΑΤΟ ΡΕΓΙΟΝΑΛΕ ΤΟΡΝΕΟ ΑΛΛΙΕςΙ ΓΑΜ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ ΙΝ ΙςΙ ΥΑΛΕ ΑΛΛΙΕςΙ 1 ΦΑΣΧΙΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΒΕΛΛΟΝ Ι ΛΥΧΑ 8/784 ΓΙΝΝΑΣΤΙΧΑ ΑΡΤΙΣΤΙΧΑ ΠΙΣΑΥΡΥΜ ΑΣΣ. ΙΛ. ΧΑΡΡΙΟΛΙ ΦΙΛΙΠΠΟ 8/251 Α.Σ.. ΓΙΝΝΑΣΤΙΧΑ ςιχτορια ΦΕΡΜΟ ΒΑΡΒΑΝΤΙ ΤΟΜΜΑΣΟ 8/784 ΓΙΝΝΑΣΤΙΧΑ

Διαβάστε περισσότερα

41. ΛΕΟ ΣΧΗΕΥ ΜΕΜΟΡΙΑΛ 2014 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ

41. ΛΕΟ ΣΧΗΕΥ ΜΕΜΟΡΙΑΛ 2014 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ ΧΗΙΧΚΣ ΓΙΡΛΣ ΦΡΕΕ ΣΚΑΤΙΝΓ 1 Μαριλενα ΚΡΟΒΟΤ ΑΥΤ 2 Λαρα ΗΥΝΤΕΡ ΑΥΤ 3 Νατ λια ΟΣΤΡΟΛ ΧΚΑ ΣςΚ 4 ςανεσσα ΣΕΛΜΕΚΟςI ΣςΚ 5 ιανα ΤΟΛΚΑΧΗ ΕΝ 6 Γιυλιανα ΛΟ ΕΡ ΑΥΤ 7 Αλισαη ΡΕΙΤΕΡΕΡ ΑΥΤ 8 Αρινα ΡΨΚΟςΑ ΡΥΣ πριντεδ

Διαβάστε περισσότερα

Χιενχιασ Αγραριασ ψ Νατυρ Αχοστα Αψαλα Τοµασ ϑαϖιερ ΙΙ

Χιενχιασ Αγραριασ ψ Νατυρ Αχοστα Αψαλα Τοµασ ϑαϖιερ ΙΙ Αχοστ Αψλ Τοµσ ϑϖιερ Χνδιδτ Αχοστ δε Ηεττερ Μρι Ευγενι Αχοστ Γρχετε Νιδι Γενοϖεϖ Χνδιδτ Χιενχισ Σοχι ψ Ηυµνι Αχοστ Ρµιρεζ Μρι Σολεδδ ο Αλϖρενγ Σοσ Νελσον Λυισ Χνδιδτ Χιενχισ Σοχι ψ Ηυµνι Αρχε Λυχσ νιελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΥΠΡΟΥ Α.Χ. 2x70μ. - ΔΕΚΕΛΕΙΑ - 11-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΓΥΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΥΠΡΟΥ Α.Χ. 2x70μ. - ΔΕΚΕΛΕΙΑ - 11-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΓΥΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΓΥΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Κατ Στοχ Ονοματεπώνυμο Ομάδα Α' ΓΥΡΟΣ Β' ΓΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ (10) ΣΥΝ (x) 1 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ ΕΛΛΑΣ 294 297 591 13 2 2 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 300

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΣ Νορδιχ ϑυνιορ Ωορλδ Σκι Χηαµπιονσηιπσ

ΦΙΣ Νορδιχ ϑυνιορ Ωορλδ Σκι Χηαµπιονσηιπσ ΦΙΣ Νορδιχ ϑυνιορ Ωορλδ Σκι Χηαµπιονσηιπσ Σκι ϑυµπινγ Μεν Ηιντερζαρτεν (ΓΕΡ) ΝΟΡΜΑΛ ΗΙΛΛ ΙΝ ΙςΙ ΥΑΛ ΣΤΑΡΤ ΛΙΣΤ ΟΦΦΙΧΙΑΛ ΤΡΑΙΝΙΝΓ ΩΕ 27 ϑαν 2010 ΣΤΑΡΤ 17:00 ϑυρψ/χοµπετιτιον Μαναγεµεντ ϑυδγεσ Ηιλλ ατα Χοορδινατορ

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION MOTORSPORT FEDERATION ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ 2009 OVERALL STANDINGS 1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κώστας 10 10 8 10 10 48 48 2 ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ Σίµος 4 8 10 6 10 38 38 3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Παρασκευάς 6 8 5 6 8 8 41 36 4 ΑΝ ΡΕΟΥ Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ 50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ (50m) 175702 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕ ΡΟΔΟΠ 1996 00:274 ΑΝΔΡ 141720 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΟΘΑΚ 2000 00:287 ΕΦΗΒ 141901 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΔΡ 2000 00:263 ΕΦΗΒ 143963 ΓΑΛΑΚΤΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Swimming Christmas Cup 2013 (ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) ΠΑΤΡΑ 14-15 εκ 2013. 4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 8 ΕΤΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 14/12/2013 Απογ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Swimming Christmas Cup 2013 (ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ) ΠΑΤΡΑ 14-15 εκ 2013. 4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 8 ΕΤΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 14/12/2013 Απογ. 4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 8 ΕΤΩΝ (50m) # 33 513 Ν.Ε. ΠΑΤΡΩΝ 03:20.17 159487 ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ8 163143 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΓ8 162843 ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΝΕΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΡ. ΜΑΘ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΠΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΣΟΥΡΜΠΗ ΑΛ., ΣΚΑΒΑΝΤΖΟΥ 22 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 07-02-2013 ΕΥΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

«Άγιος Μνάσων» Λυθροδόντας, 17/5/2014

«Άγιος Μνάσων» Λυθροδόντας, 17/5/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α0 Αγόρια 1 39 Χριστόδουλος Άχχας Π.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 0:07:51 2 36 Χαράλαμπος Χριστοδούλου Π.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 0:07:52 3 34 Θεόδωρος Αγγελή Π.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 0:08:04 4 75 Κυριάκος Κολάς ΑΓΙΟΣ ΜΝΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟ ΠAI ΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ 1 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΑΤΣAΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΑΤΣAΣ 2 Α.ΤΟΥΦΕΞΗΣ 15-2,15-7 Μ. ΡΑΚΟΣ 3.ΓΚΟΥΒΕΡΗΣ 15-5,5-5 Μ. ΡΑΚΟΣ 4 Μ.

ΑΠΛΟ ΠAI ΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ 1 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΑΤΣAΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΑΤΣAΣ 2 Α.ΤΟΥΦΕΞΗΣ 15-2,15-7 Μ. ΡΑΚΟΣ 3.ΓΚΟΥΒΕΡΗΣ 15-5,5-5 Μ. ΡΑΚΟΣ 4 Μ. ΑΠΛΟ ΠAI ΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ 1 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΑΤΣAΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΑΤΣAΣ 2 Α.ΤΟΥΦΕΞΗΣ 15-2,15-7 Μ. ΡΑΚΟΣ 3.ΓΚΟΥΒΕΡΗΣ 15-5,5-5 Μ. ΡΑΚΟΣ 4 Μ. ΡΑΚΟΣ 15-6,15,4 Q1 5 ΦΟΙΒΟΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ ΦΟΙΒΟΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ 6 Π.ΕΚΤΩΡΟΣ w.o.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 50μ. (Ισχύουν μέχρι 10/5/2017)

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 50μ. (Ισχύουν μέχρι 10/5/2017) 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 22.94 2000 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΝΕΩΝ ΖΑΓΚΑΣ ΟΜΗΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 23.85 2011 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΙΔΩΝ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 24.55 2016 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 5 ΧΛΜ POSITION ### Male OSCAR SOSSA 2/11/1971 40-49 Ετών βετεράνων / 40-49 years old male Π Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 41 4 ### Male ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2/1/1986 19-29 Ετών ανδρών / 19-29 years old male Π

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟςΑ ΤΟΡΝΕΟ ΡΕΓΙΟΝΑΛΕ ΓΡ/ΓπΤ 1 ΛΙςΕΛΛΟ 1 2 3 4 ΦΑΣΧΙΑ

1 ΠΡΟςΑ ΤΟΡΝΕΟ ΡΕΓΙΟΝΑΛΕ ΓΡ/ΓπΤ 1 ΛΙςΕΛΛΟ 1 2 3 4 ΦΑΣΧΙΑ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ ΙΝ ΙςΙ ΥΑΛΕ 1 ΦΑΣΧΙΑ 1 2 2 4 5 5 7 8 8 10 11 ΒΟΝΑΧΟΣΧΙΑ ΛΑΡΑ ΜΑΧΕΛΛΑΡΙ ΑΛΙΧΕ ΣΜΥΧΧΙΑ ϑεννιφερ ΛΕΟΝΦΑΝΤΙ ΡΕΒΕΧΧΑ ΣΑΝΤΙΝΙ ΑΓΑΤΑ 8/1384 Α.Σ.. ΓΙΝΝΑΣΤΙΧΑ ΑΥΡΟΡΑ ΦΑΝΟ ΧΙΧΕΡΙ ΜΟΝΙΧΑ 8/1384 Α.Σ.. ΓΙΝΝΑΣΤΙΧΑ

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com 1 ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΛΙΤΤΗΣ Α060782 Civil Engineer Famagusta 23731005 23826648 receptionvlittis@cytanet.com.cy 2 ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΥΣΠΥΡΟΣ Α013411 Civil Engineer Famagusta 24726664 99613910 24726664 zachard@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ GRAND PRIX. ΔΡΑΜΑ 14 Νοε 2015. 14/11/2015 Πρωί. 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ (25m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ # 1 ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ GRAND PRIX. ΔΡΑΜΑ 14 Νοε 2015. 14/11/2015 Πρωί. 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ (25m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ # 1 ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΡΑ 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ (25m) 14/11/2015 Πρωί # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 147476 ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΝΟΚΑΒΑΛ ΠΠ-Α 00:552 141720 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2000 ΟΘΑΚ ΠΑΙΔ 00:585 143830 ΛΑΣΚΑΡΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2019 Φεβρουαριος 2019 24 25 26 27 28 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Τα Αγια Θεοφανεια Μαρτιος 2019 24 25 26 27 28 29 30 31 Ιωαννου του Προδροµου Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ευστρατιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2018 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ιωαννου του Προδροµου Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ευστρατιου Θεοδοσιου Τατιανης Τα Αγια Θεοφανεια 14 15 16 17 18 19 20 Αντωνιου του Μεγαλου Αθανασιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο Μαρτιος Φεβρουαριος 2017.

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο Μαρτιος Φεβρουαριος 2017. Ιανουαριος 2017 5 6 7 Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος 8 9 10 11 12 13 14 Ευστρατιου Θεοδοσιου Τατιανης Τα Αγια Θεοφανεια Ιωαννου του Προδροµου 15 16 17 18 19 20 21 Αντωνιου του Μεγαλου Αθανασιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

12/07/2015. FINA Pts

12/07/2015. FINA Pts /0/0 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 0/0/0 - /0/0 ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 0µ. Πρόσθιο - Νεανίδων Όριο Πρόκρισης : 00:9:9 Όριο Ποινής : 00:: 0 Χρυσοστόµου Ειρήνη Αµ/στου 99 Ν 00::9 9.00 Στυλιανού 'Ερσια Πάφου 99 Ν 00::0.00 Παρασκευοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΕΣ 1500Μ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΕΣ 1500Μ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΕΣ 1500Μ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ 1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 03.04.03 ΓΣΟ 4.17.0 2 ΜΑΧΑΛΕΚΚΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 16.02.02

Διαβάστε περισσότερα

12/01/ /11/ /01/2017 FINA Pts : 00:29: : 01:06: : 02:27:43

12/01/ /11/ /01/2017 FINA Pts : 00:29: : 01:06: : 02:27:43 Καλύτερες Επιδώσεις Αθλητών Γυναικών Επίδωση Π/Ηµ/ FINA PtsΗµερ/νία 50µ. Ελεύθερο Οριο : 00:29:89 00:26:65 705 0 Αγαθοκλέους Αφροδίτη 00:27:86 617 4627 Παπαπέτρου όνια-μαρία 00:28:46 579 8 ηµητρίου Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ ΕΤΟΣ ΓΕΝ.

ΔΡΟΜΟΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΛΥΚΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 14, 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΡΟΜΟΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 1999 ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΛΕΥ 10.82 2 ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Α Α Τ Α Ξ Η

Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Α Α Τ Α Ξ Η Τ Α Ξ Η Α11 Νίκος Νικολαΐδης Άντρη Παπαϊωάννου Ανθούλα Χριστοδούλου Φοίβος Πουντζίδης Χριστίνα Βοσκαρίδου Αργυρού Μάρκος Στυλιανού Ιωάννα A21 Θεοφάνους Ανδρέας Βοσκαρίδου Σιμόνη Δημητριάδης Ιωάννης Παναγή

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχία: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Κλάδος: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A/A Επίθετο Όνομα Όνομα Πατρός Αριθμός ΕΤΕΚ 1 GALLI ARIANNA MAVRIZIO A117819 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Επαρχία: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Κλάδος: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A/A Επίθετο Όνομα Όνομα Πατρός Αριθμός ΕΤΕΚ 1 GALLI ARIANNA MAVRIZIO A117819 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Επαρχία: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Κλάδος: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 1 GALLI ARIANNA MAVRIZIO A117819 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ A135915 3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ A012264 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ A148771 5 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΦΩΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής

Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής Στήριξε την Καλύτερη Ομάδα Στήριξε ΠΑ.Δ.Ε.Δ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1. Αγγελίδου Ρεβέκκα 2. Ανδρέου Έλενα 3. Αντωνίου Αντρέας 4. Βασιλείου Ελένη Αντικαταστάτρια

Διαβάστε περισσότερα

2 ΠΡΟςΑ ΧΑΜΠΙΟΝΑΤΟ ΡΕΓΙΟΝΑΛΕ Ι ΧΑΤΕΓΟΡΙΑ ΓΡ.

2 ΠΡΟςΑ ΧΑΜΠΙΟΝΑΤΟ ΡΕΓΙΟΝΑΛΕ Ι ΧΑΤΕΓΟΡΙΑ ΓΡ. 2 ΠΡΟςΑ ΧΑΜΠΙΟΝΑΤΟ ΡΕΓΙΟΝΑΛΕ Ι ΧΑΤΕΓΟΡΙΑ ΓΡ. ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ ΠΡΟςςΙΣΙΟΡΙΑ ΙΝ ΑΤΤΕΣΑ Ι ΟΜΟΛΟΓΑΖΙΟΝΕ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ ΙΝ ΙςΙ ΥΑΛΕ ϑυνιορ 1 ΦΑΣΧΙΑ ΧΛ ΑΤΛΕΤΑ/ΣΟΧΙΕΤΑ ΠΥΝΤΕΓΓΙΟ Ε ΠΕΝ 1 2 3 ΒΕςΙΛΑΧΘΥΑ ΣΟΦΙΑ 8/1384 Α.Σ..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ CHERNO MO

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ CHERNO MO ΡΑ 4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (25m) # 17 249 ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΑΣ 02:40.22 1 155099 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2003 ΚΟ Ρ ΚΡ10 147456 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ 2003 ΚΟ Ρ ΚΡ10 147467 ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας

Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας Α/Α 1 1484 92,75 ΓΑΛΛΙΚΑ ΖΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΟΣ 2 1382 85,5 ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 3 1393 84,95 ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. Διασυλλογικός Αγώνας Ρυθμικής Γυμναστικής Συλλ. & Ατομ. Α κατ. (Γυναικών) 2014 ΛΑΡΙΣΑ - 15/3/2014

Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. Διασυλλογικός Αγώνας Ρυθμικής Γυμναστικής Συλλ. & Ατομ. Α κατ. (Γυναικών) 2014 ΛΑΡΙΣΑ - 15/3/2014 Διασυλλογικός Αγώνας Ρυθμικής Γυμναστικής Συλλ. & Ατομ. Α κατ. (Γυναικών) 214 1 > Τζέκη Κων/να Σ.Ε.Ρ.Γ. 1,533 Παρασκευή 2 > Καρδαμάκη Αθηνά- Γ. Ε. ΒΟΛΟΥ 8,533 3 > Στούμπου Ναταλία Σ.Ε.Ρ.Γ. 8,299 4 > Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α/Α ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΑ 1 1271 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 65.5 2 1312 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 60.05 3 1472 ΤΡΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 57.05 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

6ος Ετήσιος Αγώνας Δρο.Με.Α. Racing 5 χλμ στο Πάρκο 6th Annual Dro.Me.A. Racing 5-km Park Race ΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 ΧΛΜ

6ος Ετήσιος Αγώνας Δρο.Με.Α. Racing 5 χλμ στο Πάρκο 6th Annual Dro.Me.A. Racing 5-km Park Race ΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 ΧΛΜ Δρo.Με.Α. Racing Σωματείο Δρομέων Μεγάλων Αποστάσεων Dro.Me.A. Racing Long Distance Runners 6ος Ετήσιος Αγώνας Δρο.Με.Α. Racing 5 χλμ στο Πάρκο 6th Annual Dro.Me.A. Racing 5-km Park Race ΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 ΧΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ 2014. Αποτελέσματα

ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ 2014. Αποτελέσματα ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ 2014 Αποτελέσματα Διαδρομή 4 χιλιομέτρων κατάταξη Ανδρών Ανδρών 1 7 Αττιπά Τρύφωνας ΆΆνδρες 40-49 ετών 1 2 22 Λοϊζου Φίλιππος ΆΆνδρες 19-29 ετών 2 3 16 Αντρέας Αγησιλάου ΆΆνδρες 40-49 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Date : 21/12/2008 KG : Αγγελος Χριστοφόρου 9 2.

Date : 21/12/2008 KG : Αγγελος Χριστοφόρου 9 2. Date : 21/12/2008 KG : -52 Αγγελος Χριστοφόρου 9 2 Αγγελος Χριστοφόρου 9 KUMITE Παίδων 14-15 3. Λούις Κασιουλή 5 4. 6 Μάριος Ελληνας 12 5. Μάριος Ελληνας 12 6. 3 Μάριος Ελληνας 12 7. Νικόλας Αντωνίου 16

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 2016

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 2016 Α1 ΑΓΟΡΙΑ 1 240 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π.Ο.Λ 40 40 40 40 40 200 2 232 ΑΧΧΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Π.Ο.Λ 35 35 35 35 35 175 3 234 ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π.Ο.Λ 24 21 30 27 30 132 4 203 ΖΕΝΙΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΑΓΙΟΣ ΜΝΑΣΩΝ 30

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ 2011 ΓΕΚΙΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ 2011 ΓΕΚΙΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΕΚΙΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κώστας 8 15 20 10 12 65 65 2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Σταύρος 4 9 12 6 15 46 46 3 ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ Σίμος 10 16 8 34 34 4 ΠΑΝΤΕΛΗ Πέτρος 6 12 10 28 28 5 ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Στέλιος 8 4,5 5 17,5 17,5 6

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ Νο ΑΘΛΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Κατηγορια Αθλητων :43:39 29 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 30-34

ΧΡΟΝΟΣ Νο ΑΘΛΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Κατηγορια Αθλητων :43:39 29 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 30-34 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΟΝΟΣ Νο ΑΘΛΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Κατηγορια Αθλητων :36:52 48 ΚΑΝΤΗΣ ΜΟΣΧΟΣ 1981 1 ΑΝΔΡΕΣ 35-39 :37:02 61 ΤΣΙΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1979 2 ΑΝΔΡΕΣ 35-39 :37:48 231 ΤΣΩΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΡΟΥ "ΒΙΚΕΛΕΙΑ 2015" Κολυμβητήριο Α.Κ.Δ.Ε. ΣΥΡΟΥ 28 Αυγ 2015. 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΡΟΥ ΒΙΚΕΛΕΙΑ 2015 Κολυμβητήριο Α.Κ.Δ.Ε. ΣΥΡΟΥ 28 Αυγ 2015. 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 2 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΡΟΥ "ΒΙΚΕΛΕΙΑ 2015" Κολυμβητήριο Α.Κ.Δ.Ε. ΣΥΡΟΥ 28 Αυγ 2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 2 1 160243 ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ 2004 ΡΟΔΑΘΛ ΑΓ11 00:33.97

Διαβάστε περισσότερα

Μαρί Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρί, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2012

Μαρί Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρί, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2012 A3 7 PAGES_Layout 1 11/14/2011 12:31 Page 1 DESIGNED BY NETINFO PLC Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος,,, A3 7 PAGES_Layout

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟΕΔ 30 ΜΑΪΟΥ 2017 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Oι φετινές Εκλογικές Συνελεύσεις της ΠΟΕΔ θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 30 Μαΐου 2017 στα ακόλουθα Εκλογικά Κέντρα: ª ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Δημοτικό Σχολείο Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - Α ΦΑΣΗ. Κωδικός Ειδικότητας

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - Α ΦΑΣΗ. Κωδικός Ειδικότητας 1 587384 ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ06 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΥΡΩΝΑ (ΕΛ. ΓΛΥΚΑΤΖΗ-ΑΡΒΕΛΕΡ) 105ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 96,95 2 207687 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ06 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΥΡΩΝΑ (ΕΛ. ΓΛΥΚΑΤΖΗ-ΑΡΒΕΛΕΡ)

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικοί Μηχανικοί Ονοματεπώνυμο Σχολή Τμήμα Έτος Bonus Malus Πόντοι

Πολιτικοί Μηχανικοί Ονοματεπώνυμο Σχολή Τμήμα Έτος Bonus Malus Πόντοι Πολιτικοί Μηχανικοί 1 Ιωάννου Ορέστης του Κωστάκης Πολυτεχνική Πολιτικών Μηχανικών 5 25.00% - 1149 2 Κλεινάκη Σοφία του Γεώργιος Πολυτεχνική Πολιτικών Μηχανικών 5 25.00% - 970 3 Γκαϊντατζή-Μασούτη Μύρτα

Διαβάστε περισσότερα

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 7567 Ειρήνη Θεοχάρους Κοκκινοτριμιθιά Λευκωσία 8201 Μάριος Αντωνιάδης Λευκωσία Κοκκινοτριμιθιά 9731 Παναγιώτης Αβραάμ Κοκκινοχώρια Δερύνεια 9468 Κύπρος Παναγή Δερύνεια Κοκκινοχώρια

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 5. ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή μη πρακτικών επίλυσης φορολογικών διαφορών

Απόντες 5. ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή μη πρακτικών επίλυσης φορολογικών διαφορών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 10/4/2017 με αριθμ. 10 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 123 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Υπεύθυνοι Καθηγητές: 1. π. Περδίκης Ανδρέας 2. κ. Γεωργίου Αλεξία Τμήμα: Α1 1. Πρόεδρος Γιαννακού Κλεάνθης 2. Αντιπρόεδρος Αντέλ Τζόσεφ 3. Γραμματέας Φαϊζή Αριάνα 4. Ταμίας Ζηκοπούλου Σοφία 5. Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19,6 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 19,1 ΜΠΑΛΙ ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 19 ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 18,9 ΜΥΣΤΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25) 19/11/2017 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΑΝ ΡΩΝ (25) 19/11/2017 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 3

200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25) 19/11/2017 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΑΝ ΡΩΝ (25) 19/11/2017 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΑ 2017 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 19 Νοε 2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΑΝ ΡΩΝ (25) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 1 1 147476 ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΝΟΚΑΒΑΛ 01:52.58 2 128650 ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1996 ΠΑΝΣΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Α1 3η & 4η. 3η & 4η. Γ1 1η & 2η. Γ2 4η. Δ1 3η.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Α1 3η & 4η. 3η & 4η. Γ1 1η & 2η. Γ2 4η. Δ1 3η. 1 ΜΠΑΚΛΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 4357 2 ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ 4393 3 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 4353 4 ΠΕΞΑΡΑ ΕΥΣΕΒΕΙΑ 4382 5 ΚΑΜΠΕΡΗ ΔΑΜΙΑΝΗ 4348 6 ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔ/ΛΗΝΗ 4381 7 ΚΙΡΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 4347 8 ΣΚΙΡΛΑ ΘΕΟΔ 4373 9 ΜΕΡΕΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΧΗΕ ΓΡ. 2 ΠΡΟςΑ ΤΟΡΝΕΟ ΑΛΛΙΕςΕ

ΜΑΡΧΗΕ ΓΡ. 2 ΠΡΟςΑ ΤΟΡΝΕΟ ΑΛΛΙΕςΕ ΜΑΡΧΗΕ ΓΡ. 2 ΠΡΟςΑ ΤΟΡΝΕΟ ΑΛΛΙΕςΕ ςιλλα ΦΑΣΤΙΓΙ (ΠΥ) 20 ΝΟςΕΜΒΡΕ 2016 ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ ΠΡΟςςΙΣΙΟΡΙΑ ΙΝ ΑΤΤΕΣΑ Ι ΟΜΟΛΟΓΑΖΙΟΝΕ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ ΙΝ ΙςΙ ΥΑΛΕ ΑΛΛΙΕςΕ 1 ΦΑΣΧΙΑ ΧΛ ΑΤΛΕΤΑ/ΣΟΧΙΕΤΑ ΠΥΝΤΕΓΓΙΟ Ε ΠΕΝ 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΑΛΑΓΑΛΕΙΑ 2015. ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19-20 Δεκ 2015. 4 x 50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (25m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 19/12/2015 Πρωί # 27

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΑΛΑΓΑΛΕΙΑ 2015. ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19-20 Δεκ 2015. 4 x 50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (25m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 19/12/2015 Πρωί # 27 4 x 50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (25m) 19/12/2015 Πρωί # 27 356 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 03:15.54 168832 ΣΟΥΛΟΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2007 ΝΟΛΑΡΙΣ ΚΡ9 168173 ΚΟΝΤΟΒΑΣΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Μ 2007 ΝΟΛΑΡΙΣ ΚΡ9 168844

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ &ΝΕΩΝ (Α-Γ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ &ΝΕΩΝ (Α-Γ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ &ΝΕΩΝ (Α-Γ) ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 4-5/6/2011 ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΕΚΑΘΛΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΝΕΩΝ (ΑΝΔΡΩΝ) Α ΗΜΕΡΑ 100 Μ. ΔΕΚΑΘΛΟΥ Β 1

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις

Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις Παρατηρήσεις / Διευκρινήσεις: Σύμφωνα με την προκήρυξη, σε κάθε τάξη, βραβεύεται περί του 15% του τελικού αριθμού των συμμετεχόντων. Με βάση τις τελικές συμμετοχές, ανά τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΚΕΡΥΝΕΙΑ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Θ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΔΙΚ.ΘΥΡ. Αριστείδου Θεοδώρα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΚΕΡΥΝΕΙΑ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Θ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΔΙΚ.ΘΥΡ. Αριστείδου Θεοδώρα Αριστείδου Θεοδώρα, Κερύνεια Δημοσθένους Ιωάννα Χρ. Εγγλέζου 3, Δασούπολη, Κερύνεια ioannademosthenous@hotmail.com Κωνσταντινίδης Γλ. Ανδρέας Μετοχίου 73, Έγκωμη, 2407 Κερύνεια 26025 22361560 22361491

Διαβάστε περισσότερα

National Championships U15, 2013 MS Badminton Tournament Planner - bwf.tournamentsoftware.com Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final Winner

National Championships U15, 2013 MS Badminton Tournament Planner - bwf.tournamentsoftware.com Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final Winner MS 1 [1] [1] 2 Bye 1 [1] 3 Χρίστος Χαιλής 21-7 21-4 Σταύρος Χ''Κωστής 4 Σταύρος Χ''Κωστής 21-19 21-17 [1] 5 21-11 21-8 6 Bye 5 7 Ανδρέας Γιαννακού 21-11 21-11 Αντώνης Αδάμου 8 Αντώνης Αδάμου 21-14 21-8

Διαβάστε περισσότερα

09/07/2017. FINA Points F. Petrova Khristina F. Boloux Alexandra

09/07/2017. FINA Points F. Petrova Khristina F. Boloux Alexandra ΥΡΙΑΗ ΟΜΟΣΟ ΙΑ ΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 09/07/07 ΑΓΩΕΣ : ΑΓΥΡΙΑ ΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΤΗΓΟΡΙΩ ΗΜΕΡΟΜΗΙΑ : 0/07/07-09/07/07 ΤΟΟΣ : ΟΛΥΜΙΑΟ ΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΑΑΣ Τελικά Αποτελέσµατα - ατα ατηγορία ΑΓΩΙΣΜΑ : x00µ. Μικτή Οµαδική - Γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3738,

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3738, Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3738, 18.7.2003 3548 Κ.Δ.Π. 607/2003 Αριθμός 607 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 50m 1 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΑΡΓΥΡ 00:56.52 4 2 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΜΣΠΚΟΖ 00:57.84 2 3 ΛΥΚΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 00:59.48 1 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΡ-ΤΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 16-17/3/2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΟΜΟΣ 200 ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΟΜΟΣ 400 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 16-17/3/2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΟΜΟΣ 200 ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΟΜΟΣ 400 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 1-1/3/201 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ 1 33 ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ 1999 11.51 2 3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ 1999 11.55 3 339 ΗΛΙΑ ΘΩΜΑΣ ΚΟΛΟΣΣΙ 2000 11.1

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Άγιος Θύρσος, Άγιος Φίλων, Απόστολος Ανδρέας από ναό Αγίας Τριάδας Ριζοκαρπάσου Εκκλησίες Αφέντρικας Χάρτης Leonida Attar (1542) Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι στην Καρπασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Swimming Christmas Cup 2014 (OPEN) ΠΑΤΡΑ Δεκ 2014 ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 58 ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 59

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Swimming Christmas Cup 2014 (OPEN) ΠΑΤΡΑ Δεκ 2014 ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 58 ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 59 Swimming Christmas Cup 2014 (OPEN) ΠΑΤΡΑ 12-14 Δεκ 2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ (50) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 58 1 120721 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΑΝΔΡ 01:56.27 2 85316 ΔΡΥΜΩΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑ - ΒΕΡΟΙΑ 2/4/2011

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑ - ΒΕΡΟΙΑ 2/4/2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑ - ΒΕΡΟΙΑ 2/4/2011 1 50 ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2004 - ΠΕ ΙΛΑ 7 ΑΙΜΟΝΙΩΤΗ ΧΑΡΑ ΝΑΟΥΣΑ 49.26 ΠΕ ΙΛΑ 2 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΑΟΥΣΑ 49.84 ΠΕ ΙΛΑ 3 ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΑΟΥΣΑ 53.92

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ Δελτίο βαθμολογίας Κανονικής Περιόδου για το Θερινό εξάμηνο του 2008 Διδάσκοντες: ΓΚΑΖΕΤΑΣ Γ., ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Ι., ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΟΥ Β., ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ Ν., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 29 13 32 Α/Α AM ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΠΛΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ U13 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΡ U E.H.K. ΕΛΕΓΧ. ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜ. 1 7336 ΤΣΑΜΟΥΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΟΡΦ 2002 Ε.Σ.Ο.Π. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΔΜ 13 OK 13 OK 2 7269 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 Α.Σ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΧΗΕ ΓΑΜ. ΣΙΛςΕΡ 2 ΠΡ. ΧΑΜΠ.ΡΕΓ. ΙΝ Ις. 1 Ις

ΜΑΡΧΗΕ ΓΑΜ. ΣΙΛςΕΡ 2 ΠΡ. ΧΑΜΠ.ΡΕΓ. ΙΝ Ις. 1 Ις ΜΑΡΧΗΕ ΓΑΜ. ΣΙΛςΕΡ 2 ΠΡ. ΧΑΜΠ.ΡΕΓ. ΙΝ Ις. 1 Ις ΡΕΧΑΝΑΤΙ 22 ΑΠΡΙΛΕ 2017 ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ ΠΡΟςςΙΣΙΟΡΙΑ ΙΝ ΑΤΤΕΣΑ Ι ΟΜΟΛΟΓΑΖΙΟΝΕ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ ΙΝ ΙςΙ ΥΑΛΕ ΑΛΛΙΕςΙ 1 ΦΑΣΧΙΑ ΧΛ ΑΤΛΕΤΑ/ΣΟΧΙΕΤΑ ΠΥΝΤΕΓΓΙΟ Ε Β ΠΕΝ 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΚΟΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΚΟΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 18 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ---------------------------------------------------------------- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΚΟΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: IDkZ/g9 - L9nQD6/ - FB52no+ - /gdaro=

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: IDkZ/g9 - L9nQD6/ - FB52no+ - /gdaro= 1 12676 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΜΙΧΑΗΛ 2 12236 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3 11953 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4 12484 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 5 12613 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 12ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 12ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 12ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε. Α Α Τ Τ Ι Κ Η : ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕ ΡΟΙ (44) 1/ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ε.Κ.Ε.) 2/ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Σ.Κ.Ε.) 3/ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 5o ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 6ο ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 6o ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3o ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3ο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 5o ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 6ο ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 6o ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3o ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3ο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 5o ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 6ο ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 6o ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3o ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3ο ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ο ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 25 /07/2016 /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 25 /07/2016 /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας :10433-Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Άθλημα: 50 μ. Πρόσθιο αγοριών. Παγώνη Δημήτρης. Νικολάου Ραφαήλ

Άθλημα: 50 μ. Πρόσθιο αγοριών. Παγώνη Δημήτρης. Νικολάου Ραφαήλ ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ 2014 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ Άθλημα: 50 μ. Πρόσθιο αγοριών 2001 Παγώνη Δημήτρης 1ος 43.17 Ηλία Ηλίας 1ος 46.18 2003 Πέτρου Παντελής 1ος 50.28 2003 Παγώνη Αντρέας 2ος 1.01.44

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΟΑΚΑ Μαρ m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΟΙ. 4/3/2016 Απογ. # 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΟΑΚΑ Μαρ m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΟΙ. 4/3/2016 Απογ. # 1 50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50m) # 1 134917 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΝΑ-ΧΑΡΙΚΛΕ 1998 ΠΑΠΑΧΑΡ ΝΕΑΝ 00:263 139786 ΜΑΡΚΑΝΤΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2000 11 ΓΕΛ ΚΡ-Α 00:289 144164 ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΜΕΛΙΝΑ 2000 1 ΓΕΛ Η ΚΡ-Α 00:230 143865

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 13 ης Δεκεμβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.434/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ. ΚΑΒΑΛΑ 10 Ιαν 2015. 10/1/2015 Πρωί. 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ # 1 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ. ΚΑΒΑΛΑ 10 Ιαν 2015. 10/1/2015 Πρωί. 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ # 1 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ (50m) 10/1/2015 Πρωί # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20. 2 2 2 2 2 125954 ΚΟΤΖΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΠΑΟΚ ΑΝΔΡ 00:522 112983 ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 1991 ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΝΔΡ 00:515 139071 ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά) Α.Π. 1639 Ρόδος, 03.10.2014 Το, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην 2η (έκτακτη)/02.10.2014 συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ., αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση και ανακοίνωση των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ FITA ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Α/Γ/Ε/Ν - ΕΛΛΑΣ/ΚΥΠΡΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ - 02 & 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΓΩΝΑΣ FITA ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Α/Γ/Ε/Ν - ΕΛΛΑΣ/ΚΥΠΡΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ - 02 & 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΥΠΡΟΥ FITA Α.Χ. Ο.Γ. ΛΟΥΤΡΑΚΙ / 2 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΛ ΧΕΛΑΛΙ ΜΙΜΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ος 2ος 3ος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ 90μ 70μ 50μ 30μ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΑ "53Α ΜΑΤΣΕΙΑ" Λευκωσία 17 και 18 Μαίου 2014

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΑ 53Α ΜΑΤΣΕΙΑ Λευκωσία 17 και 18 Μαίου 2014 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΑ "53Α ΜΑΤΣΕΙΑ" Λευκωσία 17 και 18 Μαίου 2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΗΜΕΡΑΣ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1 Κυριάκου Χρυστάλλα ΓΣΠ 04.10.1996 50.64Μ. (49.49-50.64-50.01-Χ- 47.54-48.00)

Διαβάστε περισσότερα