ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012"

Transcript

1 1 268 Χαποανι Αλδο 1 Γυεστ Μ 11: ,896 κµ/η Γιανεττι Μαυρο 2 Γυεστ Μ 11: ,764 κµ/η Ματηισ Αρτηυρ 1 Στανδαρδ Μ 11: ,518 κµ/η Χαττανεο Ροχχο 3 Γυεστ Μ 12: ,376 κµ/η Αρπαγαυσ Ματηιασ 2 Στανδαρδ Μ 12: ,206 κµ/η Σπιεσσ Βεν 4 Γυεστ Μ 12: ,130 κµ/η Ριβολζι Γιυσεππε 3 Στανδαρδ Μ 12: ,849 κµ/η 8 83 Παπαρελλι Χηριστιαν 4 Στανδαρδ Μ 12: : ,632 κµ/η Βαυµγαρτνερ Ρογερ 5 Στανδαρδ Μ 12: : ,331 κµ/η Αλβισεττι Γιαχοµο 6 Στανδαρδ Μ 12: : ,106 κµ/η Χοπελανδ Βρεντ 5 Γυεστ Μ 12: : ,037 κµ/η Πρινζ Μανο λ 7 Στανδαρδ Μ 12: : ,925 κµ/η Γεηριγ Σανδρο 8 Στανδαρδ Μ 12: : ,709 κµ/η Μοορ Ανδρεα 9 Στανδαρδ Μ 13: : ,690 κµ/η Περεζ Στεφανο 10 Στανδαρδ Μ 13: : ,566 κµ/η Λο Πιχχολο Αντονιο 11 Στανδαρδ Μ 13: : ,254 κµ/η Χοχχονι Φαβριζιο 12 Στανδαρδ Μ 13: : ,234 κµ/η Χαλδελαρι ϑοην 13 Στανδαρδ Μ 13: : ,991 κµ/η Κ χη Ματηεο 14 Στανδαρδ Μ 13: : ,875 κµ/η Ηοφµανν Χηαρλιε 15 Στανδαρδ Μ 13: : ,802 κµ/η Γαηλινγερ Ρεν 16 Στανδαρδ Μ 13: : ,796 κµ/η Φυσεττι Αλφρεδο 17 Στανδαρδ Μ 13: : ,757 κµ/η υβαχηερ Πατριχκ 18 Στανδαρδ Μ 13: : ,696 κµ/η Βοµιο Ματτια 19 Στανδαρδ Μ 13: : ,655 κµ/η Αβδερηαλδεν Ρετο 20 Στανδαρδ Μ 13: : ,533 κµ/η Βλυµερ Πηιλιππ 21 Στανδαρδ Μ 13: : ,369 κµ/η 27 1 Μοντγοµερψ Σϖεν 6 Γυεστ Μ 13: : ,300 κµ/η Σαλλαι Γαβορ 22 Στανδαρδ Μ 13: : ,283 κµ/η Ρυτισηαυσερ Μαρτιν 23 Στανδαρδ Μ 13: : ,045 κµ/η Λ τζελσχηωαβ Ρολανδ 24 Στανδαρδ Μ 13: : ,995 κµ/η Οστερωαλδερ Μαρτιν 25 Στανδαρδ Μ 13: : ,988 κµ/η 32 4 Σοµαζζι Ματτεο 26 Στανδαρδ Μ 13: : ,985 κµ/η Ηυσερ Ρολφ 7 Γυεστ Μ 13: : ,872 κµ/η Χαµιναδα Ραφφαελε 27 Στανδαρδ Μ 13: : ,809 κµ/η Χαττανι Μαρζιο 8 Γυεστ Μ 13: : ,808 κµ/η Σπεσχηα Χηριστιαν 9 Γυεστ Μ 13: : ,713 κµ/η Βιρχηλερ αµιαν 28 Στανδαρδ Μ 13: : ,670 κµ/η Ριεσεν Ανδρ 29 Στανδαρδ Μ 13: : ,631 κµ/η Ευγστερ Βεατ 30 Στανδαρδ Μ 13: : ,563 κµ/η Γηιλλιονι Χλαυδιο 31 Στανδαρδ µ 13: : ,538 κµ/η Λονγηι ανιελε 32 Στανδαρδ Μ 13: : ,502 κµ/η Σιµονεττι Γιαχοµο 33 Στανδαρδ Μ 13: : ,307 κµ/η Νιδολα Παολο 34 Στανδαρδ Μ 14: : ,281 κµ/η Πραδοσ Φρανχεσχο 35 Στανδαρδ Μ 14: : ,268 κµ/η Γινι Μαρχ 10 Γυεστ Μ 14: : ,193 κµ/η Γεηριγ Μαρχο 36 Στανδαρδ Μ 14: : ,171 κµ/η Σπινελλι Γυιδο 37 Στανδαρδ Μ 14: : ,140 κµ/η Χαµπισανο Μαριο 38 Στανδαρδ Μ 14: : ,088 κµ/η ονατι Φλαϖιο 39 Στανδαρδ Μ 14: : ,055 κµ/η Ωεβερ Μαρκυσ 40 Στανδαρδ Μ 14: : ,010 κµ/η Πιανεζζι Γιοϖαννι 41 Στανδαρδ Μ 14: : ,983 κµ/η Σχηυερχη Μαρκυσ 42 Στανδαρδ Μ 14: : ,972 κµ/η Κ λιν Υρσ 43 Στανδαρδ Μ 14: : ,904 κµ/η Μανγαναρο Φιλιππο 44 Στανδαρδ Μ 14: : ,790 κµ/η Μ υσλι ανιελ 45 Στανδαρδ Μ 14: : ,755 κµ/η Ζεµπ Χηριστιαν 46 Στανδαρδ Μ 14: : ,722 κµ/η Οεηνινγερ Πετερ 47 Στανδαρδ Μ 14: : ,665 κµ/η Μορελλινι Λορενζο 48 Στανδαρδ Μ 14: : ,630 κµ/η Ροσσι Ελενα 1 Γυεστ Φ 14: : ,625 κµ/η Γιανινι Ανγελο 11 Γυεστ Μ 14: : ,619 κµ/η 11/06/ :01:22 Παγε 1 συρ 5

2 Γαιλλαρδ Βερναρδ 49 Στανδαρδ Μ 14: : ,451 κµ/η Χοραζζινι οµινιθυε 50 Στανδαρδ Μ 14: : ,444 κµ/η Φαρκασ Γ ραρδ 51 Στανδαρδ Μ 14: : ,398 κµ/η Ωψρσχη Λυζι 52 Στανδαρδ Μ 14: : ,395 κµ/η ςαννινι Σιµονε 53 Στανδαρδ Μ 14: : ,344 κµ/η Ζαππα Φρανχεσχο Φυριο 54 Στανδαρδ Μ 14: : ,329 κµ/η Ζ βλιν Μιχηαελ 55 Στανδαρδ Μ 14: : ,255 κµ/η Γυνζινγερ Ρολφ 56 Στανδαρδ Μ 14: : ,245 κµ/η Νειδηαρτ Ωολφγανγ 57 Στανδαρδ Μ 14: : ,228 κµ/η Ριττερ Μιχηελ 58 Στανδαρδ Μ 14: : ,215 κµ/η Σχηυµαχηερ Γεραρδ 59 Στανδαρδ Μ 14: : ,157 κµ/η ςαν δερ Γρααφφ Λαυριεν 2 Γυεστ Φ 14: : ,132 κµ/η Μαρτινενγηι Τοτο 12 Γυεστ Μ 14: : ,080 κµ/η Παρισι Φαυστο 60 Στανδαρδ Μ 14: : ,049 κµ/η Ελια Λορενζο 13 Γυεστ Μ 14: : ,042 κµ/η Περνα Τιζιανο 61 Στανδαρδ Μ 14: : ,832 κµ/η Φιαλα Στεφανο 14 Γυεστ Μ 14: : ,811 κµ/η Ελµιγερ Ροµαν 62 Στανδαρδ Μ 14: : ,809 κµ/η Μυηειµ Τονι 63 Στανδαρδ Μ 14: : ,804 κµ/η ε Ζορδο ενισ 15 Γυεστ Μ 14: : ,801 κµ/η αϖιδ ανιελε 64 Στανδαρδ Μ 14: : ,795 κµ/η Μαχχηι Φαβριζιο 16 Γυεστ Μ 14: : ,762 κµ/η Στεφφεν Πετερ 65 Στανδαρδ Μ 14: : ,719 κµ/η Μονταλβεττι Μαρχο 17 Γυεστ Μ 14: : ,700 κµ/η Σχη πβαχη Βεατ 66 Στανδαρδ Μ 14: : ,656 κµ/η Σχηµιδιγερ Ρετο 18 Γυεστ Μ 14: : ,654 κµ/η Βλυµεντηαλ Μαρχο 67 Στανδαρδ Μ 14: : ,629 κµ/η Παγναµεντα Ιϖαν 68 Στανδαρδ Μ 14: : ,629 κµ/η Μειερ Μιχηαελ 69 Στανδαρδ Μ 14: : ,572 κµ/η Ζγραγγεν Πασχαλ 70 Στανδαρδ Μ 14: : ,551 κµ/η Χεσχηι Εµανυελε 71 Στανδαρδ Μ 14: : ,546 κµ/η Εσχριβανο Χριστιαν 72 Στανδαρδ Μ 14: : ,511 κµ/η Μυρεδδυ Ραλφ 73 Στανδαρδ Μ 14: : ,499 κµ/η Λανγ Γρεγορ 74 Στανδαρδ Μ 14: : ,474 κµ/η Βρεηµ Μαρχ 75 Στανδαρδ Μ 14: : ,462 κµ/η Ηεψερ Στεφανο 76 Στανδαρδ Μ 14: : ,453 κµ/η Νεφ Ωιλλι 77 Στανδαρδ Μ 14: : ,451 κµ/η Πρατι Εµανυελε 78 Στανδαρδ Μ 14: : ,419 κµ/η Ηυττερ Ρολανδ 79 Στανδαρδ Μ 14: : ,417 κµ/η Ταδδει Μιρχο 80 Στανδαρδ Μ 14: : ,372 κµ/η Βελλινι Ενζο 81 Στανδαρδ Μ 14: : ,345 κµ/η Προτα Λυχα 82 Στανδαρδ Μ 14: : ,307 κµ/η Βιζζοζερο Σεργιο 83 Στανδαρδ Μ 14: : ,276 κµ/η Τογναλι Μαυρο 84 Στανδαρδ Μ 14: : ,225 κµ/η Φιναζζι Ανδρεα 19 Γυεστ Μ 15: : ,191 κµ/η Ηα Τηοµασ 85 Στανδαρδ Μ 15: : ,185 κµ/η Χαππελλιν ανιελ 86 Στανδαρδ Μ 15: : ,180 κµ/η Βαρµετ Ερωιν 87 Στανδαρδ Μ 15: : ,132 κµ/η Ηοεην Ραφαελ 88 Στανδαρδ Μ 15: : ,112 κµ/η Ταµβυρινι Παολο 89 Στανδαρδ Μ 15: : ,094 κµ/η Ισολανι Λυχα 90 Στανδαρδ Μ 15: : ,049 κµ/η Συττερ Γεοργ 91 Στανδαρδ Μ 15: : ,002 κµ/η Φασολα ανιλο 92 Στανδαρδ Μ 15: : ,991 κµ/η Βιγλερ Ηεινζ 20 Γυεστ Μ 15: : ,957 κµ/η Φρψ Γιυσεπ 21 Γυεστ Μ 15: : ,928 κµ/η Σχηαλλερ Μανφρεδ 93 Στανδαρδ Μ 15: : ,842 κµ/η Βιββο Χριστιαν 94 Στανδαρδ Μ 15: : ,811 κµ/η Βαρρεσι Μαρχο 22 Γυεστ Μ 15: : ,773 κµ/η Βιασχα Μαυρο 95 Στανδαρδ Μ 15: : ,764 κµ/η Χαβρινι Αϖϖ. Ρενατο 23 Γυεστ Μ 15: : ,755 κµ/η 11/06/ :01:22 Παγε 2 συρ 5

3 Μιγλιο Αδριανο 96 Στανδαρδ Μ 15: : ,627 κµ/η Βαλλαβιο Πατριχκ 97 Στανδαρδ Μ 15: : ,594 κµ/η Λο Πρεστι Λυχα 98 Στανδαρδ Μ 15: : ,391 κµ/η Βελτραµινελλι Παολο 24 Γυεστ Μ 15: : ,384 κµ/η Μαψερ Μαυρο 99 Στανδαρδ Μ 15: : ,349 κµ/η Μοττα Στεφανο 100 Στανδαρδ Μ 15: : ,310 κµ/η Μαρινα Ανδρεα 101 Στανδαρδ Μ 15: : ,310 κµ/η Μοσκα Αννα 3 Γυεστ Φ 15: : ,294 κµ/η Χαλχαγνο ϑαµεσ 102 Στανδαρδ Μ 15: : ,288 κµ/η ελορενζι Μαυρο 103 Στανδαρδ Μ 15: : ,215 κµ/η ϑαχθυοδ ιδιερ 104 Στανδαρδ Μ 15: : ,185 κµ/η ε Στεφανι αϖιδε 105 Στανδαρδ Μ 15: : ,184 κµ/η Βονολι Γαβριελε 106 Στανδαρδ Μ 15: : ,123 κµ/η Κρειενβ ηλ Στεφαν 107 Στανδαρδ Μ 15: : ,105 κµ/η Ηαυσηεερ Ρολανδ 108 Στανδαρδ Μ 15: : ,079 κµ/η Στ χκενιυσ Ρετο 25 Γυεστ Μ 15: : ,060 κµ/η ιγιοργιο Μαρχο 109 Στανδαρδ Μ 15: : ,993 κµ/η Βερναρδινελλο Λοϖατο Παολα 1 Στανδαρδ Φ 15: : ,954 κµ/η ενερϖαυδ Πατριχκ 110 Στανδαρδ Μ 15: : ,943 κµ/η Χαϖαγνα Στεφανο 111 Στανδαρδ Μ 15: : ,936 κµ/η Πλανζερ ϑοσεφ 112 Στανδαρδ Μ 15: : ,933 κµ/η Ωιλλιµανν Μαρκυσ 113 Στανδαρδ Μ 15: : ,894 κµ/η Κρεβσ Ρογερ 114 Στανδαρδ Μ 15: : ,882 κµ/η Ζ ρχηερ Σιµονε 115 Στανδαρδ Μ 15: : ,725 κµ/η Βυµεντηαλ ανιελ 116 Στανδαρδ Μ 15: : ,703 κµ/η Γεραχι αϖιδ 117 Στανδαρδ Μ 15: : ,685 κµ/η ϑανδερ Χηριστοπηε 118 Στανδαρδ Μ 15: : ,652 κµ/η Χερυττι Μασσιµο 26 Γυεστ Μ 15: : ,611 κµ/η Βολληαλδερ Μαρχο 119 Στανδαρδ Μ 15: : ,588 κµ/η Ζψσσετ Εστηερ 2 Στανδαρδ Φ 15: : ,587 κµ/η Χαλανδι Αντονιο 27 Γυεστ Μ 15: : ,473 κµ/η Μεψερ Αλαιν 120 Στανδαρδ Μ 15: : ,461 κµ/η Μενχαρελλι Σεργιο 121 Στανδαρδ Μ 16: : ,370 κµ/η Οστινι Γιανχαρλο 122 Στανδαρδ Μ 16: : ,366 κµ/η Σιεβερ Ηανσ Υελι 123 Στανδαρδ Μ 16: : ,301 κµ/η Χατηοµεν Χλαυδιο 124 Στανδαρδ Μ 16: : ,298 κµ/η Χαιρελλα Πασθυαλε 125 Στανδαρδ Μ 16: : ,277 κµ/η Ηαρτµανν Μαϕα 3 Στανδαρδ Φ 16: : ,275 κµ/η Κελλερ Συσαννε 4 Στανδαρδ Φ 16: : ,275 κµ/η δε Φρανχισχι Πιετρο 126 Στανδαρδ Μ 16: : ,267 κµ/η Χανυτι Χηριστιαν 127 Στανδαρδ Μ 16: : ,246 κµ/η Μαρτινεττι Μαρχελλο 128 Στανδαρδ Μ 16: : ,220 κµ/η Σολ ρ ανιελ 129 Στανδαρδ Μ 16: : ,218 κµ/η Γινερ Γιοργιο 130 Στανδαρδ Μ 16: : ,212 κµ/η Κλοπφστειν Μαρκυσ 131 Στανδαρδ Μ 16: : ,210 κµ/η Η ηλεν ϑοανα 4 Γυεστ Φ 16: : ,174 κµ/η Ταννερ Χηριστιαν 132 Στανδαρδ Μ 16: : ,131 κµ/η Χονζα Λισα 5 Στανδαρδ Φ 16: : ,106 κµ/η Βεργιοργι Ροβερτο 133 Στανδαρδ Μ 16: : ,090 κµ/η ςογλερ Γυιδο 134 Στανδαρδ Μ 16: : ,082 κµ/η Μαψερ Μαυρο 135 Στανδαρδ Μ 16: : ,061 κµ/η Βριχχολα Μαρχο 136 Στανδαρδ Μ 16: : ,058 κµ/η Χαµπανα Μαρχο 137 Στανδαρδ Μ 16: : ,032 κµ/η Ρψτερ ϑοαννα 6 Στανδαρδ Φ 16: : ,981 κµ/η Σπαηνι Ρολφ 138 Στανδαρδ Μ 16: : ,942 κµ/η ςεντυρι Γιυλιανο 139 Στανδαρδ Μ 16: : ,886 κµ/η Λανινγηαµ Συσαννε 7 Στανδαρδ Φ 16: : ,874 κµ/η Υσσια Εµανυελε 140 Στανδαρδ Μ 16: : ,822 κµ/η Αυγσβυργερ Μαρτινα 8 Στανδαρδ Φ 16: : ,793 κµ/η Χεσχηι Πιερ Ανγελο 141 Στανδαρδ Μ 16: : ,781 κµ/η 11/06/ :01:22 Παγε 3 συρ 5

4 Σοµµερ Ρολανδ 142 Στανδαρδ Μ 16: : ,768 κµ/η Βεσοµι Φρανχο 143 Στανδαρδ Μ 16: : ,766 κµ/η Ηολζσχηυη Αυρελ 144 Στανδαρδ Μ 16: : ,758 κµ/η Γαια Λυχα 145 Στανδαρδ Μ 16: : ,718 κµ/η Σανταχροχε Ροβερτο 146 Στανδαρδ Μ 16: : ,655 κµ/η Φρει Ηανσπετερ 147 Στανδαρδ Μ 16: : ,558 κµ/η Φινοχχηιο αϖιδε 148 Στανδαρδ Μ 16: : ,558 κµ/η Μιλιτανο Ανδρεα 149 Στανδαρδ Μ 16: : ,524 κµ/η Τορριανι Αντον 150 Στανδαρδ Μ 16: : ,518 κµ/η Στεφαν Πετερ 151 Στανδαρδ Μ 16: : ,487 κµ/η Ταρχηινι Λαυρα 9 Στανδαρδ Φ 16: : ,465 κµ/η Φρει ανιελ 152 Στανδαρδ Μ 16: : ,459 κµ/η Καεσλιν Αριελλα 5 Γυεστ Φ 16: : ,427 κµ/η Σγανζινι Λορενζο 28 Γυεστ Μ 16: : ,415 κµ/η Ηυνζικερ Εδι 153 Στανδαρδ Μ 16: : ,379 κµ/η Χαλχαγνι Ελιο 29 Γυεστ Μ 16: : ,322 κµ/η Τηαλµανν Ωερνερ 154 Στανδαρδ Μ 16: : ,322 κµ/η Ριεην Πετερ 155 Στανδαρδ Μ 16: : ,250 κµ/η Αλιγ Μανυελα 10 Στανδαρδ Φ 16: : ,160 κµ/η Τρεσολδι Φιορενζο 30 Γυεστ Μ 16: : ,080 κµ/η Φρει Πιυσ 156 Στανδαρδ Μ 16: : ,075 κµ/η Ζαµβαττι Γιυσεππε 157 Στανδαρδ Μ 16: : ,071 κµ/η Γαια Μαρχο 158 Στανδαρδ Μ 16: : ,021 κµ/η Βαλλερινι Σιµονε 159 Στανδαρδ Μ 16: : ,015 κµ/η Ελλικερ Βρυνο 160 Στανδαρδ Μ 16: : ,996 κµ/η Ρ ζ Κυρτ 161 Στανδαρδ Μ 16: : ,971 κµ/η Γροσσι Σαβρινα 11 Στανδαρδ Φ 16: : ,919 κµ/η Νεµετη Αρπι 162 Στανδαρδ Μ 16: : ,891 κµ/η Αρταρια Στεφανο 163 Στανδαρδ Μ 16: : ,774 κµ/η Γαϖαζζινι Σιµονε 164 Στανδαρδ Μ 17: : ,721 κµ/η Ιµσανδ ϑοσεφ 165 Στανδαρδ Μ 17: : ,644 κµ/η ςιλεττα Σανδρο 31 Γυεστ Μ 17: : ,613 κµ/η Σιµονεττ Ρετο 166 Στανδαρδ Μ 17: : ,590 κµ/η Τρεφζερ Στεφαν 167 Στανδαρδ Μ 17: : ,579 κµ/η Γαλλιανι Χαρλο 168 Στανδαρδ Μ 17: : ,568 κµ/η Πιερονι Μαρλον 169 Στανδαρδ Μ 17: : ,564 κµ/η Πανζερα Ολιµπιο 170 Στανδαρδ Μ 17: : ,561 κµ/η Γεραχι ανιλο 171 Στανδαρδ Μ 17: : ,527 κµ/η Πιανεζζι Γιοργιο 172 Στανδαρδ Μ 17: : ,518 κµ/η Ζυρο Εδυαρδ 173 Στανδαρδ Μ 17: : ,456 κµ/η Ραϖασι Λυιγι 174 Στανδαρδ Μ 17: : ,448 κµ/η Ερτολιτσχη ορισ 12 Στανδαρδ Φ 17: : ,447 κµ/η Γλαϖιευξ Μιχκαελ 175 Στανδαρδ Μ 17: : ,403 κµ/η Πρειδ Ηανσρυεδι 176 Στανδαρδ Μ 17: : ,399 κµ/η Χηαρρι ρε Φραν οισ 177 Στανδαρδ Μ 17: : ,226 κµ/η Λευενβεργερ Ανδρ 178 Στανδαρδ Μ 17: : ,218 κµ/η Μειερ Λεοναρδο 179 Στανδαρδ Μ 17: : ,186 κµ/η Φελιξ Ριχαρδα 13 Στανδαρδ Φ 17: : ,182 κµ/η Ηοβι Ρολφ 180 Στανδαρδ Μ 17: : ,147 κµ/η Οβερηολζερ Νατηαλιε 14 Στανδαρδ Φ 17: : ,142 κµ/η Βελτραµινελλι Φρανχεσχο 32 Γυεστ Μ 17: : ,131 κµ/η Σολαρι Τιτο 181 Στανδαρδ Μ 17: : ,106 κµ/η Χορναρο ςιττοριο 33 Γυεστ Μ 17: : ,088 κµ/η Ηυνδεχκ Ηανσ Γεοργ 182 Στανδαρδ Μ 17: : ,008 κµ/η Μαυρερ Εστηερ 15 Στανδαρδ Φ 17: : ,913 κµ/η Μερζ Μαρτιν 183 Στανδαρδ Μ 17: : ,889 κµ/η Ωψρσχη Παυλ 184 Στανδαρδ Μ 17: : ,880 κµ/η Η γλι Ρογερ 185 Στανδαρδ Μ 17: : ,853 κµ/η Μ υσλι Τιµ αϖιδ 186 Στανδαρδ Μ 17: : ,834 κµ/η Ηευβεργερ Ρενατ 34 Γυεστ Μ 17: : ,729 κµ/η 11/06/ :01:22 Παγε 4 συρ 5

5 Αρνγριπ Ρολανδ 187 Στανδαρδ Μ 17: : ,646 κµ/η Κνεχητ Νιχολα 188 Στανδαρδ Μ 17: : ,577 κµ/η Σχηνελλµανν Φαβιο 35 Γυεστ Μ 17: : ,487 κµ/η Ζγραγγεν Ναδϕα 16 Στανδαρδ Φ 17: : ,439 κµ/η Πφιστερ Ρετο 189 Στανδαρδ Μ 17: : ,374 κµ/η Σχηινδλερ Στεφαν 190 Στανδαρδ Μ 18: : ,297 κµ/η Λοοπ Νο µι 17 Στανδαρδ Φ 18: : ,110 κµ/η Λειµερ Ανδρεασ 191 Στανδαρδ Μ 18: : ,059 κµ/η Βρυσα Εδψ 192 Στανδαρδ Μ 18: : ,058 κµ/η Βελλατι Ανδρεα 193 Στανδαρδ Μ 18: : ,027 κµ/η Ειγενµανν ϑεννιφερ 18 Στανδαρδ Φ 18: : ,986 κµ/η Φαββρο Ναδια 19 Στανδαρδ Φ 18: : ,894 κµ/η Ζαγο Μιχηελε 194 Στανδαρδ Μ 18: : ,845 κµ/η Ζαρβα Νιχολανγελο 195 Στανδαρδ Μ 18: : ,799 κµ/η Βυρκι Ελιανα 6 Γυεστ Φ 18: : ,703 κµ/η Χατηοµεν Μαρχ 196 Στανδαρδ Μ 18: : ,658 κµ/η Φερραζζο Φρανχεσχο 36 Γυεστ Μ 18: : ,634 κµ/η Πελλι Φυλϖιο 37 Γυεστ Μ 18: : ,487 κµ/η Μαφφι Ανδρεα 197 Στανδαρδ Μ 18: : ,331 κµ/η ελλι Γαττι Χαρµινε 198 Στανδαρδ Μ 18: : ,290 κµ/η Γιυστινελλι Λυιγι 199 Στανδαρδ Μ 18: : ,262 κµ/η ςιλλαρσ ϑεαν Πιερρε 200 Στανδαρδ Μ 18: : ,161 κµ/η Τανγαρι Μαυρο 201 Στανδαρδ µ 19: : ,004 κµ/η Μοψα Αντονιο 202 Στανδαρδ Μ 19: : ,858 κµ/η Γαϖαζζινι Μαυρο 203 Στανδαρδ Μ 19: : ,494 κµ/η Μαρσχη Χηριστιαν 204 Στανδαρδ Μ 19: : ,278 κµ/η Σαλα αντε 205 Στανδαρδ Μ 19: : ,271 κµ/η Ανδριστ Χορινα 20 Στανδαρδ Φ 19: : ,235 κµ/η Βινγγελι Αδριαν 206 Στανδαρδ Μ 19: : ,109 κµ/η Λευενβεργερ Μελανιε 21 Στανδαρδ Φ 19: : ,097 κµ/η Ρεβοζζι Ερνεστο 207 Στανδαρδ Μ 19: : ,024 κµ/η Ζιµµερµανν ςερενα 22 Στανδαρδ Φ 19: : ,995 κµ/η Χοστανδαχη Νιχολε 23 Στανδαρδ Φ 19: : ,995 κµ/η Κ νζλι Ισαβελλε 24 Στανδαρδ Φ 19: : ,912 κµ/η Μαχχηι Γιορδανο 208 Στανδαρδ Μ 20: : ,722 κµ/η Ηαιεσ ον 209 Στανδαρδ Μ 20: : ,710 κµ/η Γερβερ Ανδρεα 25 Στανδαρδ Φ 20: : ,346 κµ/η Ρονχηεττι Αντονιο 210 Στανδαρδ Μ 20: : ,121 κµ/η Ερνι Παυλ 211 Στανδαρδ Μ 20: : ,050 κµ/η ςιοττο Λυχιανο 212 Στανδαρδ Μ 20: : ,990 κµ/η Χλεεσ Πατριχκ 213 Στανδαρδ Μ 21: : ,386 κµ/η Λ τζελσχηωαβ Κατηαρινα 26 Στανδαρδ Φ 21: : ,059 κµ/η Χελιο ϑεσσιχα 27 Στανδαρδ Φ 21: : ,964 κµ/η Ωοελλνερ Πηιλιππε 214 Στανδαρδ Μ 22: : ,659 κµ/η Ωαλτερ Χλαυδιο 215 Στανδαρδ Μ 22: : ,344 κµ/η Κυστερ Λιζα Ανδρεα 7 Γυεστ Φ 22: : ,313 κµ/η Βαυερ Βιανχα 8 Γυεστ Φ 23: : ,705 κµ/η ς γτλιν Εριχη 216 Στανδαρδ Μ 23: : ,273 κµ/η Γοββι Χαρλα 28 Στανδαρδ Φ 24: : ,863 κµ/η 11/06/ :01:22 Παγε 5 συρ 5