ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 0000/0000(INI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 0000/0000(INI)"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ανάπτυξης /0000(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με the EU and the global development framework after 2015 (0000/0000(INI)) Επιτροπή Ανάπτυξης Εισηγητής: Davor Ivo Stier PR\ doc PE v01-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 PR_INI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ...11 PE v /16 PR\ doc

3 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με the EU and the global development framework after 2015 (0000/0000(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Χιλιετίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της 8ης Σεπτεμβρίου 2000, έχοντας υπόψη την έκθεση που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2014 από την ανοικτή ομάδα εργασίας του ΟΗΕ για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, έχοντας υπόψη την έκθεση που εγκρίθηκε στις 8 Αυγούστου του 2014 από την διακυβερνητική επιτροπή εμπειρογνωμόνων για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης, έχοντας υπόψη την Υπουργική Δήλωση, την οποία ενέκρινε το υψηλού επιπέδου Πολιτικό Φόρουμ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, τον Ιούλιο του 2014, έχοντας υπόψη την έκθεση του 2014 των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας, έχοντας υπόψη την έκθεση του 2014 για την ανθρώπινη ανάπτυξη του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) με τίτλο «Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience» (Ενίσχυση της ανθρώπινης προόδου: Μείωση των αδυναμιών και βελτίωση της ανθεκτικότητας), έχοντας υπόψη την αναφορά που συνέταξε το 2013 η υψηλού επιπέδου ομάδα προσωπικοτήτων των Ηνωμένων Εθνών με θέμα το αναπτυξιακό πρόγραμμα για την περίοδο μετά το 2015, έχοντας υπόψη την αναφορά που εγκρίθηκε στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας από τις 20 έως τις 22 Ιουνίου 2012, έχοντας υπόψη την έκθεση του Ιουνίου 2012 της ομάδας εργασίας του συστήματος του ΟΗΕ σχετικά με το αναπτυξιακό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο μετά το 2015 με τίτλο «Realising the future we want for all» (Χτίζοντας το μέλλον που θέλουμε για όλους), που υποβλήθηκε στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, έχοντας υπόψη το ψήφισμα με τίτλο «Τήρηση της υπόσχεσης: ενωμένοι για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας», το οποίο εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας, κατά την 65η σύνοδό της το 2010, έχοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης της Κωνσταντινούπολης για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες για τη δεκαετία , PR\ doc 3/16 PE v01-00

4 έχοντας υπόψη τη δήλωση και το σχέδιο δράσης που ενέκρινε το φόρουμ υψηλού επιπέδου σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας, που έλαβε χώρα στο Μπουσάν τον Δεκέμβριο του 2011, έχοντας υπόψη την έκθεση του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) με τίτλο «Beyond the Midpoint: Achieving the Millennium Development Goals» (Πέρα από το μισό της διαδρομής: επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας), που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2010, έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το νομικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχοντας υπόψη τις εργασίες της ομάδας εργασίας του συστήματος του ΟΗΕ για το αναπτυξιακό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο μετά το 2015, με επικεφαλής το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων (DESA) των Ηνωμένων Εθνών και το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, με τη στήριξη όλων των οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών και σε συνεργασία με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, έχοντας υπόψη τη Δήλωση των Παρισίων για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, καθώς και το πρόγραμμα δράσης της Άκκρα, έχοντας υπόψη τη διακήρυξη του 1986 για το δικαίωμα στην ανάπτυξη, έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη 1 και τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ σχετικά με τη συμπληρωματικότητα και τον καταμερισμό της εργασίας στην αναπτυξιακή πολιτική 2, έχοντας υπόψη το άρθρο 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ «μεριμνά για τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και δράσεών της, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στόχων της», έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, το οποίο αναφέρει ότι «Η Ένωση λαμβάνει υπόψη τους στόχους της συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες», έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2014, με τίτλο «Αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλους: από το όραμα στη συλλογική δράση» (COM(2014)0335), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 2014, με τίτλο «Ενίσχυση του ρόλου του ιδιωτικού τομέα για την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες» (COM (2014)0263), έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2014, με τίτλο «Tool Box - A right-based approach, encompassing all human rights for 1 ΕΕ C 46, , σ.1. 2 Συμπεράσματα του Συμβουλίου 9558/07, PE v /16 PR\ doc

5 EU development Cooperation» (Δέσμη εργαλείων - Μια προσέγγιση με γνώμονα τα δικαιώματα, η οποία περιλαμβάνει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ (SWD(2014)152), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλους: εξάλειψη της φτώχειας και εξασφάλιση βιώσιμου μέλλοντος για τον κόσμο» (COM(2013)0092), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2012, με τίτλο «Οι ρίζες της δημοκρατίας και της διατηρήσιμης ανάπτυξης: συνεργασία της Ευρώπης με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων» (COM(2012)0492), έχοντας υπόψη τις δημόσιες διαβουλεύσεις της Επιτροπής για την προετοιμασία της θέσης της ΕΕ σχετικά με την πορεία προς ένα αναπτυξιακό πλαίσιο μετά το , οι οποίες διεξήχθησαν από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2012, έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη» 2, έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Απριλίου 2005, με τίτλο: «Συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής» (COM(2005)0134) και τα συμπεράσματα της 3166ης συνόδου του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, της 14ης Μαΐου 2012, με τίτλο «Αύξηση του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή», έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, περί μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας την περίοδο , έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 2ας Απριλίου 2014, σχετικά με την 69η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 4, έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του, της 2ας Απριλίου 2014, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης (2015) 5, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας ορισμός του πλαισίου μετά το , ΕΕ C 46, , σ ΕΕ L 77, , σ Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0283. PR\ doc 5/16 PE v01-00

6 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 19ης Μαΐου 2014 σχετικά με μια προσέγγιση στην αναπτυξιακή συνεργασία με γνώμονα τα δικαιώματα, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 12ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση για την εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη πέραν του 2015, έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 25ης Ιουνίου 2013, σχετικά με το πρωταρχικό πρόγραμμα δράσης για την περίοδο μετά το 2015, έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A /2014), A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2000 όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς όρισαν από κοινού τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων για την ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας έως το 2015 B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο επίτευξης των ΑΣΧ ποικίλλει, με ορατά θετικά αποτελέσματα στη μείωση της ακραίας φτώχειας Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για κάθε παιδί, νέο και ενήλικα είναι προαπαιτούμενο για να σπάσει ο κύκλος της φτώχειας από γενιά σε γενιά Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο πλαίσιο ανάπτυξης παρέχει τη δυνατότητα να διασφαλιστεί η ευρεία συμμετοχή των τοπικών αρχών Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιδιωτικός τομέας παρέχει το 90% των θέσεων εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες και, ως εκ τούτου, αποτελεί σημαντικό εταίρο στην καταπολέμηση της φτώχειας ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2014 θα ορίσουν ένα συνεκτικό σύνολο αρχών και τις κύριες γραμμές της διαπραγματευτικής στρατηγικής I. Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (ΑΣΧ): αξιολόγηση και νέες προκλήσεις 1. τονίζει ότι οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (ΑΣΧ), που καθορίστηκαν το 2000, σημείωσαν αρκετές επιτυχίες σε χώρες μεσαίου εισοδήματος και σε αναπτυσσόμενες χώρες και ότι οι θετικές αυτές εξελίξεις πρέπει να εξεταστούν με ορθό τρόπο και να αντληθούν διδάγματα για την κατάρτιση του πλαισίου ανάπτυξης για την περίοδο μετά το υπενθυμίζει ότι, παρόλο που οι ΑΣΧ έχουν βελτιώσει σημαντικά τις ζωές των ανθρώπων, βασικά ζητήματα όπως οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι ένοπλες συγκρούσεις και η τρομοκρατία, η κλιματική αλλαγή, η επισιτιστική ανασφάλεια, η μετανάστευση, η ανεργία, οι δημογραφικές αλλαγές, η διαφθορά, οι PE v /16 PR\ doc

7 περιορισμένοι πόροι, η μη βιώσιμη ανάπτυξη και οι οικονομικές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις θέτουν πολύπλοκα και αλληλένδετα προβλήματα για τις επόμενες δεκαετίες 3. τονίζει ότι το νέο πλαίσιο πρέπει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε αυτές τις προκλήσεις και να αντιμετωπίσει σημαντικά θέματα, όπως ο σεβασμός της αξιοπρέπειας κάθε ανθρώπου, η δικαιοσύνη, η ισότητα, η χρηστή διακυβέρνηση, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η ειρήνη και η ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, η διαχείριση των κινδύνων καταστροφών, η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η υγεία και η κοινωνική προστασία, η εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία, καθώς και ο κεντρικός ρόλος των γυναικών στο νέο πλαίσιο ανάπτυξης 4. υπογραμμίζει το γεγονός ότι το νέο πλαίσιο ανάπτυξης πρέπει να έχει οικουμενικό χαρακτήρα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις διαφορετικές εθνικές συνθήκες, ικανότητες, πολιτικές και προτεραιότητες 5. καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να ηγείται της διαδικασίας και χαιρετίζει την κοινή θέση ότι μια νέα παγκόσμια εταιρική σχέση είναι αναγκαία για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης για την περίοδο μετά το 2015 II. Τομείς προτεραιότητας Εξάλειψη της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη 6. τονίζει ότι η εξάλειψη της φτώχειας και η βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να αποτελούν τη βασική κατεύθυνση του νέου πλαισίου ανάπτυξης 7. υπογραμμίζει το γεγονός ότι το μελλοντικό πλαίσιο θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις πολυδιάστατες πτυχές της φτώχειας και της ανισότητας, οι οποίες δεν οφείλονται αποκλειστικά στην έλλειψη εισοδήματος 8. τονίζει ότι υπάρχει σημαντική αλληλεξάρτηση μεταξύ της χρηστής διακυβέρνησης, της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και της μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων Προσέγγιση με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα 9. χαιρετίζει τη συμπερίληψη της προώθησης μιας προσέγγισης με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει τύχει υποστήριξης κάποια περισσότερο φιλόδοξη προσέγγιση, και τονίζει ότι μια τέτοια προσέγγιση είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των αιτιών της φτώχειας και της οικονομικής ανισότητας 10. καλεί την ΕΕ να τονίσει, αφενός, τη σημασία της προτεραιότητας που πρέπει να δοθεί στη θέσπιση και εφαρμογή του κατάλληλου νομικού πλαισίου στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης για την περίοδο μετά το 2015 και, αφετέρου, το γεγονός ότι οι εθνικές πολιτικές θα πρέπει να καταπολεμήσουν τη διαφθορά, διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε αμερόληπτες και ανεξάρτητες δικαστικές αρχές Πρόληψη των συγκρούσεων, ανασυγκρότηση μετά τις συγκρούσεις, οικοδόμηση της PR\ doc 7/16 PE v01-00

8 ειρήνης και προώθηση μιας διατηρήσιμης ειρήνης 11. θεωρεί ότι το πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2015 πρέπει να αντικατοπτρίζει τους στόχους για οικοδόμηση της ειρήνης και για οικοδόμηση του κράτους που συμφωνήθηκαν στο Μπουσάν Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και μείωση των κινδύνων καταστροφών 12. θεωρεί ότι ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής πρέπει να ενσωματωθεί αποτελεσματικά στο πλαίσιο ανάπτυξης για την περίοδο μετά το 2015, λαμβάνοντας υπόψη ότι συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με διάφορες άλλες προτεραιότητες 13. τονίζει τη σημασία που έχει να περιληφθούν στο νέο πλαίσιο μέτρα για την ανάπτυξη ικανοτήτων με στόχο την πραγματική μείωση των κινδύνων καταστροφών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας Επισιτιστική ασφάλεια, διατροφή, βιώσιμη γεωργία, καταπολέμηση της υποβάθμισης του εδάφους, ύδρευση και αποχέτευση 14. χαιρετίζει το γεγονός ότι η επισιτιστική ασφάλεια εξελίσσεται σε τομέα προτεραιότητας στο νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία αντιμετώπισης των διασυνδέσεων με τη βελτίωση της παραγωγικότητας της βιώσιμης γεωργίας και αλιείας 15. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής των δεσμεύσεων της διάσκεψης Ρίο+20 σχετικά με την υποβάθμιση του εδάφους 16. επισημαίνει τη σημασία της αναγνώρισης της πρόσβασης σε πόσιμο νερό, αποχέτευση και ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων ως νέων τομέων προτεραιότητας Υγεία και εκπαίδευση 17. εκφράζει την άποψη ότι ο τομέας της υγείας είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των κοινωνιών καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ να επικεντρωθεί στην προώθηση της ισότιμης και καθολικής προστασίας της υγείας στο πρόγραμμα δράσης για την περίοδο μετά το τονίζει ότι η ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εκπαίδευση ζητεί να αποτυπωθεί στο νέο πλαίσιο ανάπτυξης η πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα Ο κεντρικός ρόλος των γυναικών στο νέο πλαίσιο ανάπτυξης 19. χαιρετίζει το γεγονός ότι η χειραφέτηση των γυναικών αναγνωρίστηκε ως προτεραιότητα για την περίοδο μετά το επαναλαμβάνει τη σημασία εξάλειψης όλων των μορφών διάκρισης και βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών Βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, απασχόληση και δημιουργία αξιοπρεπών PE v /16 PR\ doc

9 θέσεων εργασίας 21. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, συνοδευόμενη από τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, την αποδοτική χρήση των πόρων και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του προγράμματος δράσης για την περίοδο μετά το ζητεί από την ΕΕ την προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα, το εμπόριο, τις επενδύσεις και την καινοτομία Ιδιωτικός τομέας 23. τονίζει ότι ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να αποτελέσει βασικό παράγοντα για τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 24. χαιρετίζει τη σύσταση του Συμβουλίου να δοθεί αυξημένη έμφαση στη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων Κοινωνία των πολιτών 25. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ως βασικοί παράγοντες της ανάπτυξης τονίζει τη σημασία της εδραίωσης διαλόγου με τοπικές οργανώσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας διαμόρφωσης του νέου πλαισίου ανάπτυξης Τοπικές αρχές 26. υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής των τοπικών αρχών στο νέο πλαίσιο ανάπτυξης τονίζει ότι αυτό θα απαιτήσει μια αληθινά συμμετοχική διαδικασία, η οποία θα πρέπει να διεξαχθεί στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης III. Κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων 27. υπενθυμίζει τη σημασία της διατήρησης των σημερινών επιπέδων ΕΑΒ καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τους λοιπούς χορηγούς για την περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων αναπτυξιακών μηχανισμών και νέων συμπράξεων 28. καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τον σαφή βιώσιμο αναπτυξιακό αντίκτυπο των συνδυαστικών μηχανισμών χρηματοδότησης 29. καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τις αναπτυσσόμενες χώρες για την αύξηση των εγχώριων εσόδων τους και την εφαρμογή βιώσιμων και δίκαιων φορολογικών συστημάτων IV. Δείκτες και λογοδοσία 30. τονίζει ότι τα αξιόπιστα στοιχεία είναι ζωτικής σημασίας για τη χάραξη των κατάλληλων πολιτικών στο νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα και για τη λογοδοσία των κυβερνήσεων και της διεθνούς κοινότητας PR\ doc 9/16 PE v01-00

10 V. Η αναγκαιότητα μιας ισχυρής συνεκτικής θέσης της ΕΕ 31. χαιρετίζει τη δέσμευση της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις για την περίοδο μετά το χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειώσει η ανοικτή ομάδα εργασίας, αλλά θεωρεί ότι ο αριθμός των στόχων που καθορίζονται στα συμπεράσματά της πρέπει να απλουστευτεί και να μειωθεί σημαντικά 33. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. PE v /16 PR\ doc

11 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ I. Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (ΑΣΧ) - επιτεύγματα και νέες προκλήσεις Τον Σεπτέμβριο του 2000 ο ΟΗΕ εξέδωσε τη Διακήρυξη της Χιλιετίας καθορίζοντας, στη συνέχεια, συγκεκριμένους, χρονικά δεσμευτικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν έως το Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας έχουν βελτιώσει σημαντικά τις ζωές των ανθρώπων. Σε λιγότερο από έναν χρόνο από την στοχευόμενη ημερομηνία για την επίτευξη των ΑΣΧ, η ακραία φτώχεια έχει μειωθεί κατά το ήμισυ σε παγκόσμιο επίπεδο και οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της ελονοσίας και της φυματίωσης έχουν επιδείξει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ένα άλλο σημαντικό επίτευγμα των ΑΣΧ είναι ότι πέτυχε τη συνεργασία κυβερνήσεων, της διεθνούς κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα με στόχο την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων για την ανάπτυξη και για την εξάλειψη της φτώχειας. Ωστόσο, απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες για τη μείωση στο μισό του ποσοστού των ανθρώπων που υποφέρουν από πείνα. Η έκθεση του 2014 σχετικά με την ανθρώπινη ανάπτυξη επισημαίνει ότι, εάν οι διατηρούμενες αδυναμίες δεν αντιμετωπιστούν συστηματικά από πολιτικές και κοινωνικούς κανόνες, θα αποτελέσουν απειλή για την ανθρώπινη ανάπτυξη. Βασικά ζητήματα, όπως είναι η φτώχεια, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι ένοπλες συγκρούσεις και η τρομοκρατία, η κλιματική αλλαγή, η επισιτιστική ανασφάλεια, η μετανάστευση, η ανεργία, οι δημογραφικές αλλαγές, η διαφθορά, οι περιορισμένοι πόροι, η ασταθής ανάπτυξη και οι οικονομικές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις, αναμένεται να αυξήσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις. Υπάρχει ανάγκη εξεύρεσης νέων δρόμων ανάπτυξης που θα οδηγήσουν σε βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, για την εφαρμογή του προγράμματος δράσης για την περίοδο μετά το 2015 είναι αναγκαία μια πραγματικά ανανεωμένη παγκόσμια εταιρική σχέση, με καθολική κάλυψη, η οποία θα αναγνωρίζει τη συμβολή όλων των ειδών των μέσων και θα είναι σε θέση να ενεργήσει στα πεδία της τεχνολογίας και της καινοτομίας, της ανάπτυξης ικανοτήτων και του εμπορίου. Γιατί χρειαζόμαστε το παρόν έγγραφο; Μετά την ειδική εκδήλωση του ΟΗΕ για τους ΑΣΧ (Σεπτέμβριος 2013) και τις εκθέσεις για την περίοδο μετά το 2015, οι διαπραγματεύσεις για το νέο πλαίσιο έχουν εντατικοποιηθεί, κυρίως μέσω των συζητήσεων της ανοικτής ομάδας εργασίας για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, και της διακυβερνητικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης (ICESDEF). Μετά από εντατικές διαβουλεύσεις, η συνολική θέση της ΕΕ αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ανακοίνωση «Αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλους» είναι η βάση της θέσης της ΕΕ για PR\ doc 11/16 PE v01-00

12 το πρόγραμμα δράσης για την περίοδο μετά το Η ανακοίνωση ζητεί την αντιμετώπιση θεμάτων παγκόσμιου ενδιαφέροντος, όπως η φτώχεια, η υγεία, η επισιτιστική ασφάλεια, η εκπαίδευση, η ισότητα των φύλων, η ύδρευση και η αποχέτευση, η βιώσιμη ενέργεια, η αξιοπρεπής εργασία, η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η ανισότητα, η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, η βιοποικιλότητα, η υποβάθμιση του εδάφους, η θάλασσα και οι ωκεανοί. Αναφέρει επίσης ότι το πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2015 θα πρέπει να εγγυάται μια προσέγγιση με γνώμονα τα δικαιώματα και να μεριμνά για τη δικαιοσύνη, την ισότητα και την ισονομία, τη χρηστή διακυβέρνηση, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου και για ειρηνικές κοινωνίες, απελευθερωμένες από τη βία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δεσμευθεί σε μεγάλο βαθμό για την υιοθέτηση ενός φιλόδοξου αναπτυξιακού προγράμματος δράσης για την περίοδο μετά το Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να συμβάλει στον καθορισμό μιας συνεκτικής και πάγιας θέσης της ΕΕ, η οποία θα εγκριθεί από το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου θα πρέπει να ορίζουν τις αρχές της ΕΕ και τις κύριες γραμμές της διαπραγματευτικής στρατηγικής της. III. Τομείς προτεραιότητας Εξάλειψη της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη Ο εισηγητής υπενθυμίζει ότι η ανοικτή ομάδα εργασίας για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης αναφέρει σημαντικό αριθμό αναδυόμενων τομέων προτεραιότητας. Υπάρχει ανάγκη προοδευτικής εστίασης στα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να αποτελέσουν ένα σαφές και περιορισμένο σύνολο καθολικών και μετρήσιμων στόχων. Η εξάλειψη της φτώχειας, σε συνδυασμό με τη χρηστή διακυβέρνηση, την προσέγγιση με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη, θα πρέπει να αποτελέσουν τα υποκείμενα θέματα του νέου πλαισίου ανάπτυξης, το οποίο θα στοχεύει επίσης στην αντιμετώπιση των πολυδιάστατων πτυχών της φτώχειας και της ανισότητας που δεν οφείλονται αποκλειστικά στην έλλειψη εισοδήματος. Προσέγγιση με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα Το πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2015 θα πρέπει να διασφαλίζει μια προσέγγιση με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και την προώθηση ειρηνικών κοινωνιών. Το νέο πρόγραμμα δράσης θα πρέπει επίσης να καλύπτει τη δικαιοσύνη, τη χρηστή διακυβέρνηση, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Ο εισηγητής πιστεύει ότι, στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί μια περισσότερο φιλόδοξη προσέγγιση. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή των διαπραγματεύσεων, η ΕΕ θα πρέπει να ενσωματώσει όλα τα δικαιώματα κατά την ανάπτυξη δεσμεύσεων με τρίτες χώρες, κάτι το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο εισηγητής θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη απαιτούνται θεσμικά όργανα, σε όλα τα επίπεδα, τα οποία θα είναι αποτελεσματικά, διαφανή, PE v /16 PR\ doc

13 υπεύθυνα και δημοκρατικά. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής ζητεί τη θέσπιση και την εφαρμογή κατάλληλου νομικού πλαισίου και εθνικών πολιτικών για τη μείωση της διαφθοράς, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι δικαστικές αρχές είναι προσβάσιμες, αμερόληπτες και ανεξάρτητες. Πρόληψη των συγκρούσεων, ανασυγκρότηση μετά τις συγκρούσεις, οικοδόμηση της ειρήνης και προώθηση μιας ειρήνης που θα έχει διάρκεια Η ΕΕ έχει αναγνωρίσει ότι δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς ειρήνη και ασφάλεια, και ότι, αντίστροφα, χωρίς ανάπτυξη και εξάλειψη της φτώχειας δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη. Ως εκ τούτου, το πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2015 θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τους στόχους που συμφωνήθηκαν στο Μπουσάν για την οικοδόμηση της ειρήνης και την οικοδόμηση του κράτους. Η προώθηση των ειρηνικών κοινωνιών θα πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο του νέου προγράμματος δράσης. Κλιματική αλλαγή και περιορισμός των κινδύνων καταστροφών. Ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, που αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας, θα πρέπει να ενσωματωθεί επειγόντως και αποτελεσματικά στο νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα δράσης. Στενά συνδεδεμένα με την αλλαγή του κλίματος είναι επίσης ο περιορισμός των κινδύνων καταστροφών, καθώς και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας. Όσον αφορά τον περιορισμό των κινδύνων καταστροφών, είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι περισσότερο εκτεθειμένες σε κινδύνους είναι οι φτωχότερες χώρες, και ότι είναι αναγκαία η αντιμετώπιση όλων των παραγόντων που συμβάλλουν στη διατήρηση του ευάλωτου χαρακτήρα τους. Η βιώσιμη παραγωγή ενέργειας θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί σημαντικό μέσο εξάλειψης της φτώχειας. Απαιτείται μια στρατηγική προσέγγιση για τη διαφοροποίηση των πηγών, την προστασία των οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων και την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Επισιτιστική ασφάλεια, διατροφή, βιώσιμη γεωργία, υποβάθμιση του εδάφους, ύδρευση και αποχέτευση Ο εισηγητής επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η επισιτιστική ασφάλεια αναδεικνύεται ως ο κύριος τομέας στο νέο πρόγραμμα και υπενθυμίζει την ανάγκη δημιουργίας διασυνδέσεων με τη βιώσιμη γεωργία, την αλιεία, τη διαχείριση των φυσικών πόρων και την κλιματική αλλαγή. Ο εισηγητής τονίζει ότι θα πρέπει να καταβληθούν πρόσθετες προσπάθειες για την εξάλειψη του υποσιτισμού, ιδίως των παιδιών. Όπως υπογραμμίζεται στις δεσμεύσεις της διάσκεψης Ρίο+20, η αντιμετώπιση της υποβάθμισης του εδάφους είναι βασικός τομέας της βιώσιμης ανάπτυξης και της πράσινης οικονομίας. Η συγκράτηση της υποβάθμισης του εδάφους είναι, συνεπώς, ζωτικής σημασίας. Στη διάσκεψη Ρίο+20 αναγνωρίστηκε ότι «το νερό βρίσκεται στην καρδιά της βιώσιμης ανάπτυξης» και αποτελεί την κυριότερη συνιστώσα της. Ο εισηγητής θεωρεί ότι το νέο πρόγραμμα δράσης θα πρέπει να ενθαρρύνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για το νερό, που PR\ doc 13/16 PE v01-00

14 θα εκφράζεται με διεθνώς συμφωνημένους στόχους, με απλές, αξιολογήσιμες και εστιασμένες πολιτικές, και με συγκεκριμένους πόρους και η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους φορείς να επιτύχουν απτά αποτελέσματα που θα βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων και θα προστατεύουν το περιβάλλον. Υγεία και εκπαίδευση Ο εισηγητής υπογραμμίζει τη σημασία της υγείας και της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, στο πρόγραμμα δράσης για την περίοδο μετά το 2015 θα πρέπει να αποτυπωθούν ιδιαίτεροι στόχοι για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Η ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθεί στην προώθηση μιας ισότιμης και καθολικής ιατρικής κάλυψης, μέσω ποιοτικών δαπανών, και πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, στο νέο πλαίσιο ανάπτυξης. Επιπλέον, ο εισηγητής τονίζει την ανάγκη να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να ενισχυθεί η διαμόρφωση πολιτών που συμμετέχουν και η οικοδόμηση κοινωνιών της γνώσης και της καινοτομίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξαλειφθούν οι ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση στην υγεία και την εκπαίδευση και να ληφθούν μέτρα για τις πλέον μειονεκτούσες ομάδες εντός του νέου πλαισίου. Ο κεντρικός ρόλος των γυναικών στο νέο πλαίσιο ανάπτυξης Ο εισηγητής χαιρετίζει το γεγονός ότι η χειραφέτηση των γυναικών αναγνωρίστηκε ως προτεραιότητα στο αναπτυξιακό πρόγραμμα δράσης για την περίοδο μετά το Επιπλέον, είναι σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στην εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Είναι ζωτικής σημασίας η ΕΕ να θέσει την εξάλειψη όλων των επιβλαβών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων των γάμων παιδιών, των πρόωρων ή αναγκαστικών γάμων και του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων των γυναικών, ως μία από τις βασικές προτεραιότητες του νέου πλαισίου. Το νέο πλαίσιο ανάπτυξης θα πρέπει επίσης να επικεντρωθεί στη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην απασχόληση, καθώς και της ισότητας της αμοιβής για εργασία ίσης αξίας. Βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, απασχόληση και αξιοπρεπής εργασία Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχει επιβραδύνει τους ρυθμούς ανάπτυξης, γεγονός που έχει οδηγήσει σε κρίση στην αγορά εργασίας. Ο εισηγητής υπογραμμίζει τη σημασία της χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και της προώθησης της αξιοπρεπούς εργασίας. Οι συζητήσεις που ήδη διεξάγονται σχετικά με το πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2015 αποτελούν μια καλή ευκαιρία για την ΕΕ όσον αφορά την προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα, το εμπόριο, τις επενδύσεις και την καινοτομία, το οποίο θα συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων και θα στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης. PE v /16 PR\ doc

15 Ιδιωτικός τομέας Ο ιδιωτικός τομέας παρέχει περίπου το 90% των θέσεων εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες και, ως εκ τούτου, αποτελεί σημαντικό εταίρο στην καταπολέμηση της φτώχειας. Ο εισηγητής πιστεύει ότι ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να αποτελέσει τον βασικό παράγοντα για τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, επικροτεί τις συστάσεις του Συμβουλίου για αύξηση της εστίασης στη στήριξη των μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, καθώς και των κοινωνικών επιχειρήσεων και των συνεταιρισμών, ως βασικών παραγόντων για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Κοινωνία των πολιτών Ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι, στο νέο πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2015, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο συμμετέχοντας σε διαδικασίες λογοδοσίας των κυβερνήσεων και στη δημιουργία συμμετοχικών κοινωνιών που θα είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξή τους. Τοπικές αρχές Η ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών αρχών θα πρέπει να συμπεριληφθεί από την αρχή στο νέο πλαίσιο ανάπτυξης. Ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι οι τοπικές αρχές συμβάλλουν σημαντικά στην αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης, καθώς γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και μπορούν να τις αντιμετωπίσουν με πιο ολοκληρωμένο τρόπο. V. Κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων Όσον αφορά τους στόχους για την περίοδο μετά το 2015, θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα καθορισμού κοινών στόχων και υποχρεώσεων για όλες τις χώρες, ανεξάρτητα από το επίπεδο του εισοδήματός τους. Ο εισηγητής πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τους λοιπούς χορηγούς για την περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων αναπτυξιακών μηχανισμών και νέων συμπράξεων και την εύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης. Ο εισηγητής συνιστά, επίσης, οι μηχανισμοί συνδυαστικής χρηματοδότησης να διέπονται από διαφάνεια και λογοδοσία και να έχουν σαφή βιώσιμο αναπτυξιακό αντίκτυπο. Συνιστά θερμά μια συνεκτική και αποφασιστική προσέγγιση για την καταπολέμηση των παράνομων χρηματοπιστωτικών ροών, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη χρηστή διακυβέρνηση. Ο εισηγητής πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να τις βοηθήσει να αυξήσουν τα εγχώρια έσοδά τους και να εφαρμόσουν βιώσιμα και δίκαια φορολογικά συστήματα. VII. Δείκτες και λογοδοσία Ο εισηγητής υπενθυμίζει ότι η αξιοπιστία των στοιχείων είναι ζωτικής σημασίας για τη χάραξη κατάλληλων πολιτικών και για τη λογοδοσία των κυβερνήσεων και των ενδιαφερόμενων φορέων σε θέματα ανάπτυξης. Συνιστά να προωθήσει η ΕΕ συζητήσεις σχετικά με τους καλύτερους δείκτες μέτρησης της προόδου, των ανισοτήτων και των PR\ doc 15/16 PE v01-00

16 αδυναμιών. VIII. Η αναγκαιότητα για ισχυρή, σαφή και συνεκτική θέση της ΕΕ Ο εισηγητής επιδοκιμάζει τη δέσμευση της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις για την περίοδο μετά το 2015, καθώς και την επιμονή της όσον αφορά την εφαρμογή ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου πλαισίου σε όλες τις χώρες και για την αντιμετώπιση των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης. Θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να επιδείξει επιμονή όσον αφορά τον ορισμό ουσιαστικών και στρατηγικών στόχων. Εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο και τη συμβολή της ανοικτής ομάδας εργασίας, αλλά θεωρεί ότι οι στόχοι που ορίζονται στα συμπεράσματά της πρέπει να απλουστευτούν και ο αριθμός τους να μειωθεί σημαντικά. Θεωρεί, επίσης, ότι η ΕΕ θα πρέπει να συμβάλει ουσιαστικά στον καθορισμό σαφών διατάξεων για τη διασφάλιση μιας προσέγγισης με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι η χρηστή διακυβέρνηση θα πρέπει να αποτελεί τη βάση του νέου πλαισίου. Ο εισηγητής θεωρεί, επίσης, ότι η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής είναι άλλη μια σημαντική παράμετρος για την επιτυχία του αναπτυξιακού προγράμματος για την περίοδο μετά το Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υποβληθούν λεπτομερείς προτάσεις σχετικά με την επισιτιστική ασφάλεια, τη διατροφή και τη βιώσιμη γεωργία. Τέλος, ο εισηγητής τονίζει ότι οι φωνές των χωρών και των περιφερειακών ομάδων που στηρίζουν τις προτεραιότητες της ΕΕ και συμμερίζονται τις ίδιες ανησυχίες θα πρέπει να ακουστούν και να λειτουργήσουν καταλυτικά στις περιφερειακές ομάδες. PE v /16 PR\ doc

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2004(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2004(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 11.5.2015 2015/2004(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ρόλο των τοπικών αρχών στις αναπτυσσόμενες χώρες για τη συνεργασία για την ανάπτυξη (2015/2004(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2083(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2083(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2017/2083(INI) 28.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη (2017/2083(INI)) Επιτροπή Ανάπτυξης Εισηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2288(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2288(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 2012/2288(INI) 10.6.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών: παρέμβαση της Ευρώπης με στόχο τη στήριξη της βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

15571/17 ΘΚ/ριτ 1 DG C 1

15571/17 ΘΚ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15571/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0000/2016 4.5.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0184(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0184(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 8.7.2016 2016/0184(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2041(INI) 24.9.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 27.2.2013 2012/2321(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη συμβολή των συνεταιρισμών στην υπέρβαση της κρίσης 2012/2321(INI) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 17.1.2008 2007/2212(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την Πράσινη Βίβλο όσον αφορά το ρόλο της κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2011 (14.10) (OR. en) 15388/11 ENV 767 DEVGEN 279 RELEX 1027 ONU 133 ECOFIN 675

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2011 (14.10) (OR. en) 15388/11 ENV 767 DEVGEN 279 RELEX 1027 ONU 133 ECOFIN 675 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2011 (14.10) (OR. en) 15388/11 ENV 767 DEVGEN 279 RELEX 1027 ONU 133 ECOFIN 675 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας προς : τις αντιπροσωπείες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2104(INI) 3.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/2307(INI) 23.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2007 (14.06) (OR. en) 10513/07 DEVGEN 107 RELEX 435 SOC 243

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2007 (14.06) (OR. en) 10513/07 DEVGEN 107 RELEX 435 SOC 243 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2007 (14.06) (OR. en) 10513/07 DEVGEN 107 RELEX 435 SOC 243 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Ομάδας «Συνεργασία για την ανάπτυξη» με ημερομηνία: 6 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0238(COD) της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0238(COD) της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 24.9.2013 2013/0238(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 10.7.2017 JOIN(2017) 24 final 2017/0157 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6258/16 PECHE 46 AGRI 73 AGRIFIN 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ομάδα «Εσωτερική και Εξωτερική Αλιευτική Πολιτική» Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2012)0091 6ο παγκόσμιο φόρουμ για το νερό

P7_TA(2012)0091 6ο παγκόσμιο φόρουμ για το νερό P7_TA(2012)0091 6ο παγκόσμιο φόρουμ για το νερό Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2012 σχετικά με το Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό που θα συνέλθει στη Μασσαλία, 12-17 Μαρτίου 2012 (2012/2552(RSP))

Διαβάστε περισσότερα

7775/17 ΘΛ/μκρ 1 DGC 2B

7775/17 ΘΛ/μκρ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 3 Απριλίου 2017 (OR. en) 7775/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 3 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

14167/16 ΕΜ/μκρ 1 DGG 1A

14167/16 ΕΜ/μκρ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14167/16 ECOFIN 1015 ENV 696 CLIMA 148 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 15.2.2017 JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2099(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2099(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2016/2099(INI) 16.9.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI))

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 27.10.2011 2011/2181(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) Επιτροπή Νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2245/(INI) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2245/(INI) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2010/2245/(INI) 2.2.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2006(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2006(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2014/2006(INI) 20.1.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την αξιολόγηση της δικαιοσύνης στον τομέα της ποινικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6981/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 6 Μαρτίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα P7_TA(2012)0250 Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε τον ειδικό εντεταλµένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2067(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2067(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2015/2067(INI) 29.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει μη νομοθετική πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 8.9.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2014 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 CORLX 492 CFSP/PESC 935 DEVGEN 239 FIN 665 ACP 121 CADREFIN 107 CODUN 41 CIVCOM

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 17.9.2014 B8-0000/2014 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2014 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου

Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0033 Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 42 final 2016/0297 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016 (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 12 Μαΐου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 20.6.2013 2013/2064(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον εθελοντισμό και την εθελοντική δραστηριότητα στην Ευρώπη (2013/2064(ΙΝΙ) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ Επιτροπή Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου 09.09.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη στρατηγική για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Cláudia Monteiro de Aguiar

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Cláudia Monteiro de Aguiar Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2017/2055(INI) 16.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

12950/17 ΜΜ/μκρ 1 DG B 2B

12950/17 ΜΜ/μκρ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12950/17 AGRI 530 FAO 41 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Οκτωβρίου 2017 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

10679/17 ΚΒ/νκ/ΤΤ 1 DG C 1

10679/17 ΚΒ/νκ/ΤΤ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10679/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 26 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 7.10.2010 2010/2088(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ΑΕΠ και πέρα από αυτό - Η μέτρηση της προόδου σε

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-xxxx/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-xxxx/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 28.11.2013 B7-xxxx/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με την κύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

10387/17 ΜΜ/γομ 1 DG C 2A

10387/17 ΜΜ/γομ 1 DG C 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2015/2326(INI) 25.2.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης (2015/2326(INI))

Διαβάστε περισσότερα

14684/16 ΔΙ/νικ 1 DGC 1

14684/16 ΔΙ/νικ 1 DGC 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14684/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες DEVGEN 254 ACP 165 RELEX 970

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2013/2061(INI) 5.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020: καινοτομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 30.3.2012 2011/0411(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

14542/17 ΤΤ/γπ 1 DG C 1

14542/17 ΤΤ/γπ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14542/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 20 Νοεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 24.3.2017 2016/0062(NLE) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0000/2015 21.9.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6993/17 ECOFIN 177 ENV 227 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Ειδική έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 11.7.2017 2017/xxxx(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου. Επιτροπή Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου

Επιτροπή Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου. Επιτροπή Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΊΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ - ΕΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΊΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ Επιτροπή Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου 14.9.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα σαράντα

Διαβάστε περισσότερα

8833/16 ΚΚ/σα 1 DG C 1

8833/16 ΚΚ/σα 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016 (OR. en) 8833/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 12 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2032(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Alf Svensson (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2032(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Alf Svensson (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 13.4.2011 2011/2032(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-30 Alf Svensson (PE860.471v01-00) σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού (2011/2032(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2127(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2127(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2017/2127(INI) 13.7.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία (2017/2127(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2025(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2025(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2017/2025(INI) 4.4.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία (2017/2025(INI)) Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπείες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10535/11

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7805/14 DEVGEN 64 RELEX 241 OCDE 2 ACP 53 FIN 217

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7805/14 DEVGEN 64 RELEX 241 OCDE 2 ACP 53 FIN 217 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7805/14 DEVGEN 64 REX 241 OCDE 2 ACP 53 FIN 217 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2090(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Andrea Češková (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2090(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Andrea Češková (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2013/2090(INI) 6.9.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-21 Andrea Češková (PE516.607v01-00) σχετικά με τις προσπάθειες της διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ... (το όργανο θα προσδιοριστεί)

II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ... (το όργανο θα προσδιοριστεί) II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ... (το όργανο θα προσδιοριστεί) 1. υπενθυµίζοντας ότι η ανθρωπότητα και η φύση βρίσκονται σε κίνδυνο κι ότι, πιο συγκεκριµένα, οι αρνητικές επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

14261/15 ΙΑ/γπ 1 DGG 2B

14261/15 ΙΑ/γπ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14261/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 13701/15

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου Αξιότιμε Αντιπρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2057(INI) 22.7.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές (2008/2057(INI))

Διαβάστε περισσότερα

16827/14 ΧΓ/γπ 1 DG C 1

16827/14 ΧΓ/γπ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16827/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 16716/14 Θέμα: DEVGEN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 29.3.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση της ΕΕ του 2015 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής Επιτροπή Ανάπτυξης Συντάκτης γνωμοδότησης: Christian

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0366 (NLE) 14997/16 COASI 219 ASIE 89 NZ 5 POLGEN 155 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου. Επιτροπή Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου

Επιτροπή Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου. Επιτροπή Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΊΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE PARITAIRE ACP-UE Επιτροπή Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου 10.3.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της

Διαβάστε περισσότερα

9381/17 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1

9381/17 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) 9381/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

10370/17 ΤΤ/νκ 1 DG C 1

10370/17 ΤΤ/νκ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10370/17 DEVGEN 139 ONU 83 ENV 624 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Προεδρία υπέβαλε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου με τίτλο «Απάντηση στη Στρατηγική Δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων».

Η Προεδρία υπέβαλε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου με τίτλο «Απάντηση στη Στρατηγική Δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων». Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2016 6254/16 SOC 80 GENDER 12 ANTIDISCRIM 12 FREMP 33 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων προς: Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 6229/16 SOC

Διαβάστε περισσότερα

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Διασφάλιση του σεβασμού του

Διαβάστε περισσότερα