Παύλος Ιωάννης Μιχαήλ Ελευθέριος Γεώργιος Θεμιστοκλής Γρηγόριος Χρυσή Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παύλος Ιωάννης Μιχαήλ Ελευθέριος Γεώργιος Θεμιστοκλής Γρηγόριος Χρυσή Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης"

Transcript

1 ΑΑΡΤΗΤΕΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗ 14/ ΥΕΔΡΙΑΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑ Αρ. απόφ. 416/2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση χειμερινών δρομολογίων Αστικού ΚΤΕΛ Δράμας περιόδου 8/9/ /6/2015 τη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 19 επτεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό υμβούλιο του Δήμου Δράμας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Μπλούχου Κωνσταντίνου και η οποία επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς υμβούλους με αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/ ). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 Δημοτικών υμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 33 ύμβουλοι: Π Α Ρ Ο Τ Ε 1) Μπλούχος 2) Παπαδόπουλος 3) Μπαϊρακτάρης 4) Χατζηγιάννης 5) Μουρβετίδης 6) ολάκης 7) Καρυοφυλλίδου 8) Χατζηκυριακίδης 9) Καψημάλης 10) Μωϋσιάδης 11) Τσεπίλης 12) Καραμπατζάκης 13) Τερζής 14) Ψαρράς 15) Ρεμόντης 16) Ηλιάδης 17) Παναγιωτίδης 18) ιδηρόπουλος 19) Βασιλειάδης 20) Πετρίδου Κων/νος Γεώργιος Κων/νος Αναστάσιος Μιχαήλ Άγγελος Ζωή Αναστάσιος Ιωάννης Αριστείδης Γεώργιος Δημήτριος Ανέστης Γεώργιος ταμάτιος ικόλαος Αλέξανδρος Δημήτριος Αναστάσιος Χαρίκλεια 21) Ζαχαριάδης 22) Ετόγλου 23) Μλεκάνης 24) Χρυσοχοϊδης 25) Καλαϊτσίδης 26) Ρεμόντης 27) Παπαδόπουλος 28) ιδερά 29) Παπαεμμανουήλ 30) Χαραλαμπίδης 31) Ηλιόπουλος 32) Καλφόπουλος 33) τεφανίδης Παύλος Ιωάννης Μιχαήλ Ελευθέριος Γεώργιος Θεμιστοκλής Γρηγόριος Χρυσή Γρηγόριος Ανδρέας τέργιος Ευάγγελος Ιωάννης ΑΠΟΤΕ: ουδείς Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο κ. Δήμαρχος Με την παρουσία και της Μυροφόρας Ψωμά, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, ειδικής γραμματέως Δ, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιωτίδης Αλέξανδρος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση προ ημερησίας διάταξης Ο δημοτικός σύμβουλος Μλεκάνης Μιχαήλ, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά την ψηφοφορία για το κατεπείγον ή μη του 1 ου εκτάκτου θέματος Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος και 2) Ρεμόντης Θεμιστοκλής, απουσίαζαν κατά την ψηφοφορία του 44 ου και 45 ου τακτικού θέματος Ο δημοτικός σύμβουλος τεφανίδης Ιωάννης, απουσίαζε κατά την ψηφοφορία του 44 ου και 45 ου τακτικού θέματος

2 ΠΑΡΟΥΙΕ ΠΡΟΕΔΡΩ ΔΗΜΟΤΙΚΩ ΚΟΙΟΤΗΤΩ 1) Δράμας: Δερματίδης Ανέστης ΑΠΟΥΙΕ ΠΡΟΕΔΡΩ ΔΗΜΟΤΙΚΩ ΚΟΙΟΤΗΤΩ 1) Ξηροποτάμου: ολάκης Ιωάννης 2) Χωριστής: Ζαρόγλου Κων/νος ΠΑΡΟΥΙΕ ΠΡΟΕΔΡΩ ΤΟΠΙΚΩ ΚΟΙΟΤΗΤΩ 1) Καλλιφύτου: Διαμαντίδης Κων/νος 2) Καλού Αγρού: Μπακαλόπουλος Γεώργιος 3) Μαυροβάτου: Κοτανίδης Θεοφύλακτος ΑΠΟΥΙΕ ΠΡΟΕΔΡΩ ΤΟΠΙΚΩ ΚΟΙΟΤΗΤΩ 1) Κουδουνίων: Ηλιάδης Χαράλαμπος 2) Μικροχωρίου: Κυριακίδης Χρήστος 3) Μοναστηρακίου: Κιάκος Ιωάννης 4) Μυλοποτάμου: Τριανταφυλλίδης Παναγιώτης 5) ικοτσάρα: Τζάφος Χρήστος 6) ιδηρονέρου: Γραμματικού Δημήτριος ΠΑΡΟΥΙΕ ΕΚΠΡΟΩΠΩ ΤΟΠΙΚΩ ΚΟΙΟΤΗΤΩ (ουδείς) ΑΠΟΥΙΕ ΕΚΠΡΟΩΠΩ ΤΟΠΙΚΩ ΚΟΙΟΤΗΤΩ 1) Λιβαδερού: Ξυγιντζής Γεώργιος 2) Μακρυπλαγίου: Χαϊτίδης Δημήτριος 3) καλωτής : Καλαντίδης Ιωάννης

3 Ο κ. πρόεδρος εισάγοντας το 37 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στο σώμα το με αριθμό 47774/ έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σχετικά με την έγκριση χειμερινών δρομολογίων Αστικού ΚΤΕΛ Δράμας περιόδου 8/9/2014 έως 30/6/2015, και καλεί αυτό να αποφασίσει σχετικά. Με το ανωτέρω έγγραφο διαβιβάσθηκε πίνακας προτεινόμενων δρομολογίων των Αστικών Γραμμών ΚΤΕΛ Δράμας Α.Ε. για την περίοδο 8/9/2014 έως 30/6/2015 προς έγκριση σύμφωνα με το. 2963/2001 (αρ.1,7), τον. 3463/2006 (-γ-17) και τον όμο 3852/2010 (αρ.94). Το Δημοτικό υμβούλιο αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων Είδε τις διατάξεις του. 3852/2010, το. 2963/2001 (αρ.1,7), τον. 3463/2006 (-γ-17) και το έγγραφο της υπηρεσίας Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α Εγκρίνει τα χειμερινά δρομολόγια για την περίοδο 8/9/2014 έως 30/6/2015, των Αστικών Γραμμών ΚΤΕΛ Δράμας Α.Ε., όπως αυτά διαβιβάσθηκαν με το υπ αριθμ. το 46888/ έγγραφο της και έχουν όπως ακολουθούν:

4 ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1 ΚΟΜΗΩ 1 ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2 ΜΟΑΤΗΡΑΚΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2.1 ΜΟΑΤΗΡΑΚΙ (με παρακαμψη 4ο) ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2.2 ΜΟΑΤΗΡΑΚΙ - ΒΑΘΥΛΑΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 ΧΩΡΙΤΗ 1 ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3.1 ΧΩΡΙΤΗ 2 (Από Αγ. Γεώργιο) ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4 ΚΑΛΛΙΦΥΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4.1 ΚΑΛΛΙΦΥΤΟ ΠΑΑΓΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 5 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 6 ΚΟΥΔΟΥΙΑ Δ.Χ ΑΜΙΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 7 ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 7.1 ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟ ΓΥΡΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 8 ΚΟΥΔΟΥΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 8.1 ΚΟΥΔΟΥΙΑ ΜΕΑ ΦΙΑΔΡΟΜΗ 8.2 Κ ΑΓΡΟ ΚΟΥΔΟΥΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 9 Κ.ΑΓΡΟ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 9.1 Κ.ΑΓΡΟ ΙΚΟΤΑΡΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 10 ΑΜΜΙΟ ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 11 ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΑΟΡΑΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 11.1 ΚΡΑΤΙΚΑ ΜΟΑΤΗΡΑΚΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 12 ΕΒΑΤΕΙΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 12.1 ΕΒΑΤΕΙΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΕ

5 ΔΙΑΔΡΟΜΗ 12.2 ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ ΕΒΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 12.3 ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΜΑΥΡΟΒ ΕΒΑΤΕΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 12.4 ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ ΕΒΑΤΕΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 12.5 ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΕΒΑΤΕΙΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 13 ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΑΓ.ΑΒΒΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 13.1 ΕΡΓΑΤΙΚΕ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 14 ΚΤΕΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 14.1 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ ΚΤΕΟ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 14.2 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ (ΑΠΌ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ) ΔΙΑΔΡΟΜΗ 14.3 ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟ-ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 15 ΤΕΙ ΔΑΟΠΟΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 15.1 ΤΕΙ ΔΑΟΠΟΙΑ- ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 16 ΙΕΚ- ΚΕΤΕΚ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 17.1 ΜΟΥΙΚΟ 1 ΔΙΑΔΡΟΜΗ 17.2 ΜΟΥΙΚΟ 2 ΔΙΑΔΡΟΜΗ 17.3 ΜΟΥΙΚΟ 3 ΔΙΑΔΡΟΜΗ 17.4 ΜΟΥΙΚΟ 4 ΓΡΑΜΜΗ ΚΟΜΗΩ 1 (ΑΦΕΤΕΡΕΙΑ ΙΔ.ΤΑΘΜΟΥ-ΤΕΡΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ)

6 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ ΚΟΜΗΩ 2 : ΑΦΕΤΗΕΙΑ ΙΔ. ΤΑΘΜΟΥ-ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟ-ΠΥΡΟΒΕΤΙΚΗ-ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟ-ΚΗΠΟ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΚΕΛΕΚΗ-ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ-ΓΥΜ.ΑΡΡΕΩ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-2Η ΠΛΑΤΕΙΑ-ΔΙΑΓΩΙΟ-ΧΑΤΖΗΤΑΥΡΟΥ-ROSE Β -ΑΓΩΤΟ-ΑΦΑΛΤΟ-ΠΑΡΚΟ ΚΟΜΗΩ-ΚΟΛΩΕ-ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ-ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΗ-ΤΕΡΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΑΧΩΡΗΗ ΗΜΕΡΕ ΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ X Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ X Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ X Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

7 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ X Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ ΚΟΜΗΩ 1 (ΤΕΡΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ-ΑΦΕΤΕΡΕΙΑ ΙΔ.ΤΑΘΜΟΥ-) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ 2 : ΤΕΡΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ-ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΗ-ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ-ΚΟΛΩΕ-ΠΑΡΚΟ ΚΟΜΗΩ-ΑΦΑΛΤΟ-ΑΓΩΤΟ-RISE B -ΧΑΤΖΗΤΑΥΡΟΥ- ΔΙΑΓΩΙΟ-2 Η ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΥΜ.ΑΡΡΕΩ-ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΠΕΡΔΙΚΑ-ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ-ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ- ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΪΚΑΚΗ-ΔΗΜ. ΚΗΠΟ-ΞΕΙΑ-ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ-ΠΥΡΟΒΕΤΙΚΗ-ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟ-ΙΔ. ΤΑΘΜΟ ΑΑΧΩΡΗΗ

8 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ X Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ X Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ X Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ X

9 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ 2 (ΔΡΑΜΑ - ΜΟΑΤΗΡΑΚΙ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ : ΑΦΕΤΕΡΙΕΑ ΜΟΑΤΗΡΑΚΙΟΥ -ΕΘΙΚΗ ΑΜΥΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ-ΛΑΜΠΡΙΑΙΔΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗ - Μ.ΑΛΕΞΑΔΡΟΥ,ΔΙΚΑΤΗΡΙΑ,ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ ΑΤΙΓΟΟΥΒΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥ,ΟΡΦΑΟΤΡΟΦΕΙΟ,ΟΟΚΟΜΕΙ,- ΥΨΩΜΑ,ΔΙΑ/Η ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ-ΛΑΤΟΜΕΙΑ-ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗ-1 Η ΤΑΗ-2 Η ΤΑΗ-ΔΗΜ.ΧΟΛΕΙΟ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΑΤΗΡΑΚΙΟΥ

10 ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ 2 (ΜΟΑΤΗΡΑΚΙ-ΔΡΑΜΑ ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ 3 : ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΑΤΗΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ-ΔΗΜ. ΧΟΛΕΙΟ-3 Η ΤΑΗ-2 Η ΤΑΗ-3 Η ΤΑΗ-ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗ- ΛΑΤΟΜΕΙΑ-ΔΙΑ/Η ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ-ΥΨΩΜΑ-ΟΟΚΟΜΕΙΟ-ΟΡΦΑΟΤΡΟΦΕΙΟ-ΓΩΙΑ-ΓΕΦΥΡΑ ΠΑΖΑΡΙΟΥ-ΓΥΜΑΙΟ ΑΡΡΕΩ-ΠΕΡΙΦΑΛΨΗ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΠΕΡΔΙΚΑ-ΤΑΞΙΑΡΧΕΙΑ-ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΜΟΑΤΗΡΑΚΙΟΥ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

11 ΓΡΑΜΜΗ 2.1 (ΔΡΑΜΑ - ΜΟΑΤΗΡΑΚΙ- 4ο Δ.Χ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ : ΑΦΕΤΕΡΙΕ - ΑΘΑΑΙΑΔΗ-ΕΘΙΚΗ ΑΜΥΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ-ΛΑΜΠΡΙΑΙΔΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗ Μ.ΑΛΕΞΑΔΡΟΥ,ΔΙΚΑΤΗΡΙΑ,ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ ΑΤΙΓΟΟΥΒΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥ,ΟΡΦΑΟΤΡΟΦΕΙΟ,ΟΟΚΟΜΕΙΟ,- ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΟΟΚΟΜΕΙΟΥ - 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ - ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΟΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΨΩΜΑ,ΔΙΑ/Η ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ-ΛΑΤΟΜΕΙΑ-ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗ-1 Η ΤΑΗ-2 Η ΤΑΗ-ΔΗΜ.ΧΟΛΕΙΟ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΑΤΗΡΑΚΙΟΥ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ 1 7:00 πμ Χ Χ Χ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ 2.1 (ΜΟΑΤΗΡΑΚΙ-4ο Δ.Χ-ΔΡΑΜΑ ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ 3 : ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΑΤΗΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ-ΔΗΜ. ΧΟΛΕΙΟ-3 Η ΤΑΗ-2 Η ΤΑΗ-3 Η ΤΑΗ-ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗ-ΛΑΤΟΜΕΙΑ-ΔΙΑ/Η ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ-ΥΨΩΜΑ-ΟΟΚΟΜΕΙΟ-ΑΡΙΤΕΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΟΟΚΟΜΕΙΟΥ - 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΟΡΦΑΟΤΡΟΦΕΙΟ-ΓΩΙΑ-ΓΕΦΥΡΑ ΠΑΖΑΡΙΟΥ-ΓΥΜΑΙΟ ΑΡΡΕΩ -ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΠΕΡΔΙΚΑ-ΤΑΞΙΑΡΧΕΙΑ-ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΜΟΑΤΗΡΑΚΙΟΥ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ 1 7:15 πμ Χ Χ Χ Χ Χ

12 ΓΡΑΜΜΗ 2.2 (ΔΡΑΜΑ - ΒΑΘΥΛΑΚΟ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ 2.2 : ΑΦΕΤΕΡΙΕ - ΑΘΑΑΙΑΔΗ-ΕΘΙΚΗ ΑΜΥΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ-ΛΑΜΠΡΙΑΙΔΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗ Μ.ΑΛΕΞΑΔΡΟΥ,ΔΙΚΑΤΗΡΙΑ,ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ ΑΤΙΓΟΟΥΒΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥ,ΟΡΦΑΟΤΡΟΦΕΙΟ,,- ΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΨΩΜΑ,ΔΙΑ/Η ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ-ΛΑΤΟΜΕΙΑ-ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗ-1Η ΤΑΗ-2Η ΤΑΗ-ΔΗΜ.ΧΟΛΕΙΟ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΙΤΙΑ ΜΟΑΤΗΡΑΚΙΟΥ- ΤΡΟΦΗ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ ΑΑΧΩΡΗΗ ΗΜΕΡΕ ΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ 2.2 (ΒΑΘΥΛΑΚΟ-ΔΡΑΜΑ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ 2.2 : ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ-ΒΡΥΗ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΑΤΗΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ-ΔΗΜ. ΧΟΛΕΙΟ-3 Η ΤΑΗ-2 Η ΤΑΗ-3 Η ΤΑΗ-ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗ-ΛΑΤΟΜΕΙΑ-ΔΙΑ/Η ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ-ΥΨΩΜΑ-ΟΟΚΟΜΕΙΟ-ΟΡΦΑΟΤΡΟΦΕΙΟ-ΓΩΙΑ-ΓΕΦΥΡΑ ΠΑΖΑΡΙΟΥ-ΓΥΜΑΙΟ ΑΡΡΕΩ-ΠΕΡΙΦΑΛΨΗ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΠΕΡΔΙΚΑ-ΤΑΞΙΑΡΧΕΙΑ-ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ

13 ΓΡΑΜΜΗ 3 (ΔΡΑΜΑ - ΧΩΡΙΤΗ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ 3 : ΑΦΕΤΕΡΙΑ ΧΩΡΙΤΗ-ΔΗΜ. ΚΗΠΟ-ΞΕΙΑ-ΠΕΡΙΠΤ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ-ΚΕΠ-ΜΑΡΤΙΗ-ΔΕΗ- ΠΛΑΤΕΙΑ 40 ΕΚ/ΙΩ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟ-ΚΡΑΧΤΙΔΗ-ΑΙΜΟ-ΓΡΑΜΜΕ-TASCO-ΜΟΥΙΚΟ-ΚΟΥΡΟ-ΓΚΙΟΛΑ- ΠΑΛΛΑΔΙΟ-ΒΕΖΙΑΔΙΚΟ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΗ-Α ΜΗΜΕΙΟ-ΑΛΑΑ-ΠΑΡΑΚΕΥΑ ΠΑΩ-ΚΕΦΕΤΕΡΙΑ- ΥΓΡΑΓΩΓΕΙΟ-ΤΕΡΜΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΩΡΙΤΗ ΑΑΧΩΡΗΗ ΗΜΕΡΕ ΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ Χ X Χ X Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ χ Χ χ Χ Χ X Χ Χ Χ

14 ΓΡΑΜΜΗ 3 (ΧΩΡΙΤΗ-ΔΡΑΜΑ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ 3 : ΤΕΡΜΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΩΡΙΤΗ-ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-ΒΡΙΤΖΑΛΗ-ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΠΕΡΙΠΤΕΤΡΟ- ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ-Β ΜΗΜΕΙΟ-ΑΛΑΑ-Α ΜΗΜΕΙΟ- ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΗ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΒΕΖΙΑΔΙΚΟ-ΠΑΛΛΑΔΙΟ-ΓΚΙΟΛΑ-ΚΟΥΡΟ- TASCO-ΓΡΑΜΜΕ-ΑΙΜΟ-ΚΡΑΧΤΙΔΗ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟ-ΠΛΑΤΕΙΑ 40 ΕΚ/ΙΩ-ΔΕΗ-ΜΑΡΤΙΗ-ΚΕΠ-ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟ-ΞΕΙΑ-ΜΟΥΕΙΟ- ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΧΩΡΙΤΗ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ Χ X Χ X Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ χ Χ χ Χ Χ X Χ Χ Χ

15 ΓΡΑΜΜΗ 3.1 (ΔΡΑΜΑ - ΧΩΡΙΤΗ-ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ 3.1 : ΑΦΕΤΕΡΙΑ ΧΩΡΙΤΗ-ΔΗΜ. ΚΗΠΟ-ΞΕΙΑ-ΠΕΡΙΠΤ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ-ΚΕΠ-ΜΑΡΤΙΗ-ΔΕΗ-ΠΛΑΤΕΙΑ 40 ΕΚ/ΙΩ- ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟ-ΚΡΑΧΤΙΔΗ-ΑΙΜΟ-ΓΡΑΜΜΕ-TASCO-ΜΟΥΙΚΟ-ΚΟΥΡΟ-ΓΚΙΟΛΑ-ΚΑΤΑΤΗΜΑ-ΕΔΙΑΜΕΟ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ-ΟΡΟΗΜΟ-ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ-ΑΩ ΔΕΞΑΜΕΗ-ΔΙΑΓΩΙΟ-ΠΑΡΑΚΕΥΑ ΠΑΩ- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΥΓΡΑΓΩΓΕΙΟ-ΤΕΡΜΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΩΡΙΤΗ ΑΑΧΩΡΗΗ ΗΜΕΡΕ ΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ χ Χ Χ Χ χ χ χ ΓΡΑΜΜΗ 3.1 (ΧΩΡΙΤΗ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ-ΔΡΑΜΑ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ 3.1 : ΤΕΡΜΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΩΡΙΤΗ-ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-ΒΡΙΤΖΑΛΗ-ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΠΕΡΙΠΤΕΤΡΟ- ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ-Β ΜΗΜΕΙΟ-ΑΛΑΑ-Α ΜΗΜΕΙΟ- ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΗ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΒΕΖΙΑΔΙΚΟ-ΠΑΛΛΑΔΙΟ-ΓΚΙΟΛΑ-ΚΟΥΡΟ-TASCO- ΓΡΑΜΜΕ-ΑΙΜΟ-ΚΡΑΧΤΙΔΗ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟ-ΠΛΑΤΕΙΑ 40 ΕΚ/ΙΩ-ΔΕΗ-ΜΑΡΤΙΗ-ΚΕΠ-ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟ-ΞΕΙΑ-ΜΟΥΕΙΟ- ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΧΩΡΙΤΗ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ

16 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ χ Χ Χ Χ χ χ χ ΓΡΑΜΜΗ 3.2 (6ο ΓΥΜΑΙΟ- ΧΩΡΙΤΗ-ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ 3.2 :6ο ΓΥΜΑΙΟ - ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΠΑΟΡΑΜΑΤΟ-LIDL -ΓΡΑΜΜΕ--TASCO-ΜΟΥΙΚΟ-ΚΟΥΡΟ- ΓΚΙΟΛΑ-ΚΑΤΑΤΗΜΑ-ΕΔΙΑΜΕΟ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ-ΟΡΟΗΜΟ-ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ-ΑΩ ΔΕΞΑΜΕΗ-ΔΙΑΓΩΙΟ-ΠΑΡΑΚΕΥΑ ΠΑΩ- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΥΓΡΑΓΩΓΕΙΟ-ΤΕΡΜΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΩΡΙΤΗ

17 ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ 3.2 (ΧΩΡΙΤΗ - ΜΟΥΙΚΟ-6ο ΓΥΜΑΙΟ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ 3.1 : ΤΕΡΜΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΩΡΙΤΗ-ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-ΒΡΙΤΖΑΛΗ-ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΠΕΡΙΠΤΕΤΡΟ- ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ-Β ΜΗΜΕΙΟ-ΑΛΑΑ-Α ΜΗΜΕΙΟ- ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΗ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΒΕΖΙΑΔΙΚΟ-ΠΑΛΛΑΔΙΟ-ΓΚΙΟΛΑ- ΜΟΥΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ-ΚΟΥΡΟ-TASCO-ΓΡΑΜΜΕ-ΑΙΜΟ-ΚΡΑΧΤΙΔΗ-12.ΑΠΟΤΟΛΟΥ-ΓΑΛΗΟΥ-5 ΔΡΟΜΟΙ-ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ-ΟΟΚΟΜΕΙΟ- 6ο ΓΥΜΑΙΟ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ

18 ΓΡΑΜΜΗ 4 (ΔΡΑΜΑ - ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ 4. : ΑΦΕΤΕΡΙΑ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ-ΔΗΜ. ΚΗΠΟ-ΞΕΙΑ-ΠΕΡΙΠΤ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ-ΚΕΠ-ΜΑΡΤΙΗ-ΔΕΗ- ΠΛΑΤΕΙΑ 40 ΕΚ/ΙΩ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟ-ΚΡΑΧΤΙΔΗ-ΑΙΜΟ-ΓΡΑΜΜΕ-ΕΟΓΑΛ-MERCEDES-ΓΕΦΥΡΑ-ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ-METALCO- ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΑΘΜΟ-ΠΕΤΡΑ-ΙΔΕΡΑΔΙΚΟ-ΕΚΚΛΗΑΚΙ-ΑΠΟΘΗΚΗ-ΠΕΥΚΑ-ΔΕΞΑΜΕΗ-ΕΔΙΑΜΕΟ-ΚΟΙΟΤΗΤΑ-ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΟΤΗΤΑ- ΤΕΡΜΑ ΠΑΩ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΑΧΩΡΗΗ ΗΜΕΡΕ ΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ χ X X Χ Χ Χ Χ Χ Χ X Χ Χ Χ

19 χ χ Χ χ χ χ ΓΡΑΜΜΗ 4 (ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ-ΔΡΑΜΑ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ 4. : ΤΕΡΜΑ ΠΑΩ ΠΛΑΤΕΙΑ-ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΕΚΚΛΗΙΑ-ΓΕΦΥΡΑ-ΕΛΑΙΟΔΕΤΡΑ-ΥΨΩΜΑ-ΔΕΞΑΜΕΗ-ΠΕΥΚΑ- ΑΠΟΘΗΚΗ-ΕΚΚΛΗΑΚΙ-ΙΔΕΡΑΔΙΚΟ-ΠΕΤΡΑ-ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΑΘΜΟ-METALCO-ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ-ΓΕΦΥΡΑ-MΕRCEDES-ΕΟΓΑΛ-ΓΡΑΜΜΕ- ΑΙΜΟ-ΚΡΑΧΤΙΔΗ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟ-ΠΛΑΤΕΙΑ 40 ΕΚ/ΙΩ-ΔΕΗ-ΜΑΡΤΙΗ-ΚΕΠ-ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟ-ΞΕΙΑ-ΜΟΥΕΙΟ-ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ- ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ χ X X Χ Χ Χ Χ Χ Χ X Χ Χ Χ χ χ Χ χ χ χ

20 ΓΡΑΜΜΗ 4.1 (ΔΡΑΜΑ - ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ-ΠΑΑΓΙΑ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ 4,1 : ΑΦΕΤΕΡΙΑ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ-ΔΗΜ. ΚΗΠΟ-ΞΕΙΑ-ΠΕΡΙΠΤ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ-ΚΕΠ-ΜΑΡΤΙΗ-ΔΕΗ- ΠΛΑΤΕΙΑ 40 ΕΚ/ΙΩ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟ-ΚΡΑΧΤΙΔΗ-ΑΙΜΟ-ΓΡΑΜΜΕ-ΕΟΓΑΛ-MERCEDES-ΓΕΦΥΡΑ-ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ-METALCO- ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΑΘΜΟ-ΠΕΤΡΑ-ΙΔΕΡΑΔΙΚΟ-ΕΚΚΛΗΑΚΙ-ΑΠΟΘΗΚΗ-ΠΕΥΚΑ-ΔΕΞΑΜΕΗ-ΕΔΙΑΜΕΟ-ΚΟΙΟΤΗΤΑ-ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΟΤΗΤΑ-ΚΕΡΑΙΑ-ΤΕΛΕΤΑΙΑ ΠΙΤΙΑ ΚΑΛ/ΤΟΥ-ΠΑΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΕΔΙΑΜΕΟ-ΠΡΟ ΤΕΛΕΤΑΙΑ ΤΑΗ ΠΑΑΓΙΑ ΤΕΡΜΑ ΠΑΑΓΙΑ ΑΑΧΩΡΗΗ ΗΜΕΡΕ ΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ χ χ χ χ χ χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ Χ ΓΡΑΜΜΗ 4,1 (ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ ΠΑΑΓΙΑ-ΔΡΑΜΑ)

21 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ 4,1 : ΤΕΡΜΑ ΠΑΑΓΙΑ-ΠΡΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΙΤΙΑ ΠΑΑΓΙΑ-ΕΔΙΑΜΕΟ-ΠΑΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΤΕΛΕΤΑΙΑ ΠΙΤΙΑ ΚΑΛ/ΤΟΥ-ΚΕΡΑΙΑ-ΤΕΡΜΑ ΠΑΩ ΠΛΑΤΕΙΑ-ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΕΚΚΛΗΙΑ-ΓΕΦΥΡΑ-ΕΛΑΙΟΔΕΤΡΑ-ΥΨΩΜΑ-ΔΕΞΑΜΕΗ-ΠΕΥΚΑ-ΑΠΟΘΗΚΗ-ΕΚΚΛΗΑΚΙ-ΙΔΕΡΑΔΙΚΟ-ΠΕΤΡΑ-ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΑΘΜΟ-METALCO-ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ-ΓΕΦΥΡΑ-MΕRCEDES-ΕΟΓΑΛ-ΓΡΑΜΜΕ-ΑΙΜΟ-ΚΡΑΧΤΙΔΗ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟ-ΠΛΑΤΕΙΑ 40 ΕΚ/ΙΩ-ΔΕΗ- ΜΑΡΤΙΗ-ΚΕΠ-ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟ-ΞΕΙΑ-ΜΟΥΕΙΟ-ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ- ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ χ χ χ χ χ χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ Χ ΓΡΑΜΜΗ 5 (ΔΡΑΜΑ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ)

22 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ 5 : ΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΜΠΕΛ./.ΕΒ/ΜΑΥΡΟΒ.-ΔΗΜ. ΚΗΠΟ-ΞΕΙΑ-ΠΕΡΙΠΤ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ-ΚΕΠ-ΜΑΡΤΙΗ-ΕΙΟΔΟ ΔΕΗ-1Η ΤΑΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩ-ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ-ΠΟΛΥΥΚΟ-ΚΑΦΕΕΙΟ ΑΓ. ΤΡΥΦΩΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩ-ΤΡΕΙ ΕΛΙΕ-ΕΔΙΑΜΕΟ-8Η ΤΑΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩ- ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑΗ ΑΜΠ/ΠΩ-ΠΑΥΛΑΡΑ ΑΑΧΩΡΗΗ ΗΜΕΡΕ ΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ 5 (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩ ΤΕΡΜΑ - ΔΡΑΜΑ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ 5 : ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΕΡΜΑ ΑΜΠΕΛ-ΠΑΡΚΟ ΤΕΗΜΑΧΟΥ-ΜΟΥΤΑΚΙΔΗ-ΑΑΧΑΠΑΡΑ-ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ-ΠΑΡΚΟ ΠΡΟΑΤΕΙΟΥ-ΑΓ. ΚΩ/Ο-Β ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ-ΠΑΡΚΑΚΙ-ΠΑΡΤΑΚΟ-ΒΕΖΙΑΔΙΚΟ-ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ-Π.ΔΙΟΥΙΟΥ ΞΕΙΑ-ΜΟΥΕΙΟ- 19Η ΜΑΙΟΥ ΑΤΛΑΤΙΔΑ- ΑΦΕΤΗΡΙΑ-ΤΕΡΜΑ ΑΜΠΕΛ/ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

23 ΓΡΑΜΜΗ Δ.Χ..ΑΜΙΟΥ-ΚΟΥΔΟΥΙΑ 6 (ΤΕΡΜΑ Δ.Χ. ΑΜΙΟΥ- ΚΟΥΔΟΥΙΩ ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ Δ.Χ..ΑΜΙΟΥ- ΕΑ ΑΜΙΟ-ΤΙΤΙΡΛΑ ΑΑΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ-ΓΡΑΜΜΕ ΚΕΓΕ-ΟΦΤΕΞ-1Η ΤΑΗ ΚΟΥΔΟΥΙΩ-ΠΑΟΡΑΜΑ- ΚΟΙΟΤΗΤΑ-ΒΕΙΖΕΛΟ-ΓΕΦΥΡΑ - ΤΕΡΜΑ ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΥΔΦΟΥΙΩ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ ΚΟΥΔΟΥΙΩ-Δ.Χ..ΑΜΙΟΥ 6 (ΤΕΡΜΑ ΚΟΥΔΟΥΙΩ - Δ.Χ. ΑΜΙΟΥ ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ ΚΟΥΔΟΥΙΩ-Δ.Χ..ΑΜΙΟΥ 6 :ΤΕΡΜΑ ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΥΔΟΥΙΩ-ΓΕΦΥΡΑ-ΒΕΙΖΕΛΟ-ΚΟΙΟΤΗΤΑ-ΠΑΟΡΑΜΑ-1Η ΤΑΗ ΚΟΥΔΟΥΙΩ-ΟΦΤΕΞ-ΓΡΑΜΜΕ ΚΕΓΕ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ-ΑΑΙΑΔΗ-ΤΙΤΙΡΛΑ- ΑΜΙΟ-Δ.ΧΟΛΕΙΟ ΑΜΙΟΥ. ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ

24 ΓΡΑΜΜΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 7 (ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 7 : ΑΦΕΤΕΡΕΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ- Α ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ- ΓΗΠΕΔΟ ΔΟΞΑ-ΑΓ.ΠΑΤΕΛΕΗΜΟΑ-ROSE Β -ΑΓΩΤΟ- ΑΦΑΛΤΟ-ΠΑΡΚΟ ΚΟΜΗΩ-ΚΟΛΩΕ-ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ-ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΗ-ΛΑΖΑΡΙΔΗ-ΤΑΚΙΡΗ-ΤΕΡΜΑ ΔΙΑ/Η ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ- ΑΛΑΤΙΑ- ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ X Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ X Χ Χ Χ Χ Χ Χ X Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 7 (ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ )

25 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 7 : ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΑΛΑΤΙΑ- ΤΕΡΜΑ ΔΙΑ/Η ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΤΑΚΙΡΗ- ΛΑΖΑΡΙΔΗ- ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΗ-ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ--ΚΟΛΩΕ-ΠΑΡΚΟ ΚΟΜΗΩ-ΑΦΑΛΤΟ-ΑΓΩΤΟ-ΑΓ.ΠΑΤΕΛΕΗΜΟΑ- ΓΗΠΕΔΟ ΔΟΞΑ-ΠΕΡΔΙΚΑ -ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ- - ΑΦΕΤΕΡΕΙΑ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ X Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ X Χ Χ Χ Χ Χ Χ X Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 7.1 (ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 7.1 : ΑΦΕΤΕΡΕΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ- Α ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ- ΓΗΠΕΔΟ ΔΟΞΑ-ΑΓ.ΠΑΤΕΛΕΗΜΟΑ-ROSE Β -ΑΓΩΤΟ- ΑΦΑΛΤΟ-ΠΑΡΚΟ ΚΟΜΗΩ-ΚΟΛΩΕ-ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ-ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΗ-ΛΑΖΑΡΙΔΗ-ΤΑΚΙΡΗ-ΤΕΡΜΑ ΔΙΑ/Η ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ- ΑΛΑΤΙΑ- ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ- ΓΥΡΑ-ΤΑΗ1,ΤΑΗ2,ΤΑΗ3,ΤΑΗ4,ΤΑΗ5,ΤΑΗ6-ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

26 ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ χ χ χ χ χ χ χ χ Χ χ χ χ χ χ χ ΓΡΑΜΜΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 7.1 (ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ -ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 7.1:ΓΥΡΑ- ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΑΛΑΤΙΑ- ΤΕΡΜΑ ΔΙΑ/Η ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΤΑΚΙΡΗ- ΛΑΖΑΡΙΔΗ- ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΗ-ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ--ΚΟΛΩΕ-ΠΑΡΚΟ ΚΟΜΗΩ-ΑΦΑΛΤΟ-ΑΓΩΤΟ-ΑΓ.ΠΑΤΕΛΕΗΜΟΑ- ΓΗΠΕΔΟ ΔΟΞΑ-ΠΕΡΔΙΚΑ -ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ- - ΑΦΕΤΕΡΕΙΑ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ χ χ χ χ χ χ χ χ Χ χ χ χ χ χ χ

27 ΓΡΑΜΜΗ ΚΟΥΔΟΥΙΩ 8.(ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ ΤΕΡΜΑ ΚΟΥΔΟΥΙΩ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ ΚΟΥΔΟΥΙΩ 8 : ΑΦΕΤΕΡΕΙΑ -19Η ΜΑΙΟΥ,ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ-ΑΡΧΟΤΙΚΟ-ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΦΟΡΟ-ΚΑΛΤΙΔΗ- ΑΠΟΘΗΚΗ-ΑΡΚΑΔΙΚΟ-ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΜΙΟΥ-ΕΑ ΑΜΙΟ-ΤΙΤΙΡΛΑ ΑΑΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ-ΓΡΑΜΜΕ ΚΕΓΕ-ΟΦΤΕΞ-1Η ΤΑΗ ΚΟΥΔΟΥΙΩ-ΠΑΟΡΑΜΑ-ΚΟΙΟΤΗΤΑ-ΒΕΙΖΕΛΟ-ΓΕΦΥΡΑ - ΤΕΡΜΑ ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΥΔΦΟΥΙΩ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ X Χ χ Χ χ χ X Χ χ Χ χ χ Χ Χ χ Χ χ χ Χ χ χ χ Χ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ ΚΟΥΔΟΥΙΩ 8 (ΤΕΡΜΑ ΚΟΥΔΟΥΙΩ - ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ ΚΟΥΔΟΥΙΩ 8 :ΤΕΡΜΑ ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΥΔΟΥΙΩ-ΓΕΦΥΡΑ-ΒΕΙΖΕΛΟ-ΚΟΙΟΤΗΤΑ-ΠΑΟΡΑΜΑ-1Η ΤΑΗ ΚΟΥΔΟΥΙΩ-ΟΦΤΕΞ- ΓΡΑΜΜΕ ΚΕΓΕ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ-ΑΑΙΑΔΗ-ΤΙΤΙΡΛΑ- ΑΜΙΟ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΜΙΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ-ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ-ΑΡΚΑΔΙΚΟ-ΑΠΟΘΗΚΗ-ΚΑΛΤΙΔΗ- ΦΟΡΟ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΕΡΓΑΤΙΚΕ-ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ,ΠΑΡΚΑΚΙ-ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΦΕΤΕΡΙΑ ΚΟΥΔΟΥΙΩ.

28 ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ X Χ χ Χ χ χ X Χ χ Χ χ χ Χ Χ χ Χ χ χ Χ χ χ χ Χ Χ Χ

29 ΓΡΑΜΜΗ ΚΟΥΔΟΥΙΩ 8.1 (ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ -ΤΕΡΜΑ ΚΟΥΔΟΥΙΩ ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ ΚΟΥΔΟΥΙΩ 8.1 : ΑΦΕΤΕΡΕΙΑ -19Η ΜΑΙΟΥ,ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ-ΑΡΧΟΤΙΚΟ-ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕ- ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΦΟΡΟ-ΚΑΛΤΙΔΗ-ΑΠΟΘΗΚΗ-ΑΡΚΑΔΙΚΟ-ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΜΙΟΥ-ΕΑ ΑΜΙΟ- ΤΙΤΙΡΛΑ ΑΑΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ-ΓΡΑΜΜΕ ΚΕΓΕ-ΟΦΤΕΞ-ΚΑΑΛΙ-ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ-ΕΔΙΑΜΕΟ-ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ-ΦΟΥΡΟ- ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗ-ΤΡΙΦΥΛΙ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ-ΓΗΠΕΔΟ-ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ-ΤΕΡΜΑ ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΥΔΟΥΙΩ. ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ χ Χ χ χ χ χ Χ χ χ χ ΓΡΑΜΜΗ ΚΟΥΔΟΥΙΩ 8.1 (ΤΕΡΜΑ ΚΟΥΔΟΥΙΩ ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ- ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ ΚΟΥΔΟΥΙΩ 8 :ΤΕΡΜΑ ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΥΔΟΥΙΩ-ΓΕΦΥΡΑ-ΒΕΙΖΕΛΟ-ΚΟΙΟΤΗΤΑ-ΠΑΟΡΑΜΑ-1Η ΤΑΗ ΚΟΥΔΟΥΙΩ-ΟΦΤΕΞ- ΓΡΑΜΜΕ ΚΕΓΕ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ-ΑΑΙΑΔΗ-ΤΙΤΙΡΛΑ- ΑΜΙΟ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΜΙΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ-ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ-ΑΡΚΑΔΙΚΟ-ΑΠΟΘΗΚΗ-ΚΑΛΤΙΔΗ-ΦΟΡΟ- ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΕΡΓΑΤΙΚΕ-ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ,ΠΑΡΚΑΚΙ-ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΦΕΤΕΡΙΑ ΚΟΥΔΟΥΙΩ. ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ χ χ χ χ χ

30 χ χ χ χ χ ΓΡΑΜΜΗ Κ ΑΓΡΟ- ΚΟΥΔΟΥΙΩ 8.2 (ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ- Κ.ΑΓΡΟ- ΚΟΥΔΟΥΙΑ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ Κ ΑΓΡΟ- ΚΟΥΔΟΥΙΩ 8.2 : ΑΦΕΤΕΡΕΙΑ -19Η ΜΑΙΟΥ,ΑΤΛΑΤΙΔΑ- ΠΑΓΓΑΙΟΥ,ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ,ΕΡΓΑΤΙΚΕ,ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ,ΦΟΡΟ,ΚΑΛΤΙΔΗ,ΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΡΚΑΔΙΚΟ,ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ- ΒΑ ΟΛΓΑ,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ,ΓΗΠΕΔΟ ΑΜΙΟΥ, ΑΜΙΟ,ΠΡΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, ΤΑΗ1,ΤΑΗ2,ΤΑΗ3,ΤΑΗ4,ΤΑΗ5,- ΦΛΕΜΙΦΚ,ΤΑΗ1,ΤΑΗ2, ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΕΩ ΓΕΦΥΡΑ Κ ΑΓΡΟΥ,ΤΑΗ 1, ΤΑΗ2, ΤΑΗ 3- Μ ΑΛΕΞΑΔΡΟΥ,ΤΑΕΙ 6-ΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΕΙ 4-ΚΟΙΟΤΗΤΑ Κ.ΑΓΡΟΥ ΤΕΡΜΑ - ΔΗΜ ΧΟΛΕΙΟ- ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ - ΑΜΙΟ- ΡΕΚΤΙΦΙΕ,ΑΑΙΑΔΗ,ΚΕΓΕ-ΕΘ ΟΔΟ ΔΡΑΜΑ ΘΕΑΛΟΙΚΗ, ΟΦΤΕΞ,1Η ΤΑΗ,2Η ΤΑΗ,3Η ΤΑΗ,4Η ΤΑΗ,5Η ΤΑΗ,6Η ΤΑΗ ΤΕΡΜΑ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ X Χ χ Χ χ χ Χ X X Χ Χ Χ X Χ Χ Χ Χ Χ Χ X Χ Χ Χ X ΓΡΑΜΜΗΚ ΑΓΡΟ- ΚΟΥΔΟΥΙΩ 8.2 (ΤΕΡΜΑ ΚΟΥΔΟΥΙΑ- ΔΡΑΜΑ)

31 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ Κ ΑΓΡΟ- ΚΟΥΔΟΥΙΩ 8.2:-ΕΘ ΟΔΟ ΔΡΑΜΑ ΘΕΑΛΟΙΚΗ 6Η ΤΑΗ ΤΕΡΜΑ,5Η ΤΑΗ4Η ΤΑΗ,3Η ΤΑΗ,2Η ΤΑΗ 1Η ΤΑΗ,ΟΦΤΕΞ - ΒΑΙΛ ΟΛΓΑ,ΚΕΓΕ,ΑΑΙΑΔΗ,ΡΕΚΤΙΦΙΕ,.ΑΜΙΟ,ΓΗΠΕΔΟ ΑΜΙΟΥ,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ - ΠΑΓΓΑΙΟΥ,ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ,ΑΡΚΑΔΙΚΟ,ΑΠΟΘΗΚΗ,ΚΑΛΤΙΔΗ,ΦΟΡΟ,ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ,ΕΡΓΑΤΙΚΕ, ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ- 19Η ΜΑΙΟΥ,ΑΤΛΑΤΙΔΑ -ΑΦΕΤΕΡΕΙΑ ΑΑΧ Κ.ΑΓΡΟ ΑΑΧ ΚΟΥΔ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ X Χ χ Χ χ χ Χ X X Χ Χ Χ X Χ Χ Χ Χ Χ Χ X Χ Χ Χ X ΓΡΑΜΜΗ Κ ΑΓΡΟΥ 9 (ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ ΚΟΙΟΤΗΤΑ Κ ΑΓΡΟΥ ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ Κ ΑΓΡΟΥ 9 :ΑΦΕΤΕΡΕΙΑ -19Η ΜΑΙΟΥ,ΑΤΛΑΤΙΔΑ- ΠΑΓΓΑΙΟΥ,ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ,ΕΡΓΑΤΙΚΕ,ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ,ΦΟΡΟ,ΚΑΛΤΙΔΗ,ΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΡΚΑΔΙΚΟ,ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ- ΒΑ ΟΛΓΑ,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ,ΓΗΠΕΔΟ ΑΜΙΟΥ, ΑΜΙΟ,ΠΡΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, ΤΑΗ1,ΤΑΗ2,ΤΑΗ3,ΤΑΗ4,ΤΑΗ5,- ΦΛΕΜΙΦΚ,ΤΑΗ1,ΤΑΗ2, ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΕΩ ΓΕΦΥΡΑ Κ ΑΓΡΟΥ,ΤΑΗ 1, ΤΑΗ2, ΤΑΗ 3- Μ ΑΛΕΞΑΔΡΟΥ,ΤΑΕΙ 6-ΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΕΙ 4-ΚΟΙΟΤΗΤΑ Κ.ΑΓΡΟΥ ΤΕΡΜΑ

32 ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ χ Χ χ χ χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ Κ ΑΓΡΟΥ 9 (ΚΟΙΟΤΗΤΑ Κ ΑΓΡΟΥ - ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ Κ ΑΓΡΟΥ 9: ΠΛΑΤΕΙΑ Κ ΑΓΡΟΥ - ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ - ΑΜΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΜΙΟΥ,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ - ΠΑΓΓΑΙΟΥ,ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ,ΑΡΚΑΔΙΚΟ,ΑΠΟΘΗΚΗ,ΚΑΛΤΙΔΗ,ΦΟΡΟ,ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ,ΕΡΓΑΤΙΚΕ, ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ- 19Η ΜΑΙΟΥ,ΑΤΛΑΤΙΔΑ -ΑΦΕΤΕΡΕΙΑ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ χ χ χ χ χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

33 ΓΡΑΜΜΗ Κ ΑΓΡΟΥ 9.1 ΙΚΟΤΑΡΑ (ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ - ΙΚΟΤΑΡΑ ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ Κ ΑΓΡΟΥ 9.1 :ΑΦΕΤΕΡΕΙΑ -19Η ΜΑΙΟΥ,ΑΤΛΑΤΙΔΑ- ΠΑΓΓΑΙΟΥ,ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ,ΕΡΓΑΤΙΚΕ,ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ,ΦΟΡΟ,ΚΑΛΤΙΔΗ,ΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΡΚΑΔΙΚΟ,ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ- ΒΑ ΟΛΓΑ,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ,ΓΗΠΕΔΟ ΑΜΙΟΥ, ΑΜΙΟ,ΠΡΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, ΤΑΗ1,ΤΑΗ2,ΤΑΗ3,ΤΑΗ4,ΤΑΗ5,- ΦΛΕΜΙΦΚ,ΤΑΗ1,ΤΑΗ2, ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΕΩ ΓΕΦΥΡΑ Κ ΑΓΡΟΥ,ΤΑΗ 1, ΤΑΗ2, ΤΑΗ 3- Μ ΑΛΕΞΑΔΡΟΥ,ΤΑΕΙ 6-ΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΕΙ 4-ΚΟΙΟΤΗΤΑ Κ.ΑΓΡΟΥ ΤΕΡΜΑ-ΠΡΟ ΙΚΟΤΑΡΑ ΡΑΙΔΕΤΟΥ ΤΑΗ1,ΤΑΗ2,ΤΑΗ3,ΤΑΗ4- ΚΥΠΡΟΥ,ΤΑΗ 1,ΤΑΗ2,ΤΑΗ3. ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ X Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ Κ ΑΓΡΟΥ 9.1 ΙΚΟΤΑΡΑ (ΙΚΟΤΑΡΑ - ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ Κ ΑΓΡΟΥ : ΙΚΟΤΑΡΑ -ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΗ3,ΤΑΗ2.ΤΑΗ1-ΚΟΙΟΤΗΤΑ Κ ΑΓΡΟΥ - ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ - ΑΜΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΜΙΟΥ,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ - ΠΑΓΓΑΙΟΥ,ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ,ΑΡΚΑΔΙΚΟ,ΑΠΟΘΗΚΗ,ΚΑΛΤΙΔΗ,ΦΟΡΟ,ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ,ΕΡΓΑΤΙΚΕ, ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ- 19Η ΜΑΙΟΥ,ΑΤΛΑΤΙΔΑ -ΑΦΕΤΕΡΕΙΑ

34 ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ 10 ΑΜΙΟ ΑΡΚΑΔΙΚΟ (ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ - ΑΜΙΟ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 10 ΑΜΙΟ ΑΡΚΑΔΙΚΟ: ΑΦΕΤΕΡΕΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ-ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΜΕΑ - ΑΜΙΟ

35 1 2 3 ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ 10 ΑΜΙΟ ΑΡΚΑΔΙΚΟ ( ΑΜΙΟ- ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ 10 ΑΜΙΟ ΑΡΚΑΔΙΚΟ : ΑΜΙΟ - ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΜΕΑ- ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ- ΑΦΕΤΕΡΕΙΑ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ χ χ χ χ χ Χ Χ Χ χ Χ X Χ Χ

36 Χ Χ Χ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ 11 ΚΡΑΤΙΚΑ (ΔΡΑΜΑ - ΠΑΟΡΑΜΑ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ 11 ΠΑΟΡΑΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ-ΔΙΚΑΤΗΡΙΑ-ΟΡΦΑΟΤΡΟΦΕΙΟ-ΟΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΟΟΚΟΜΕΙΟΥ - 5 ΔΡΟΜΟΥ - ΛΕΩΦ ΤΡΑΤΟΥ - ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ - ΜΕΑ ΠΑΟΡΑΜΑ ΤΑΗ1,ΤΑΗ2,ΤΑΗ3,ΤΑΗ4,ΤΑΗ5 - ΕΚΚΛΗΙΑ - ΤΡΑΤΟΠΑΙΔΟ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ 11 ΚΡΑΤΙΚΑ (ΠΑΟΡΑΜΑ-ΔΡΑΜΑ ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ 3 : ΤΡΑΤΟΠΑΙΔΟ - ΕΚΚΛΗΙΑ - ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ ΠΑΟΡΑΜΑΤΟ - ΛΕΩΦ. ΤΡΑΤΟΥ - ΑΤΥΟΜΙΑ - ΠΑΠΑΔΡΕΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

37 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ 11.1 ΚΡΑΤΙΚΑ (ΔΡΑΜΑ - ΠΑΟΡΑΜΑ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ 11 ΠΑΟΡΑΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ-ΔΙΚΑΤΗΡΙΑ-ΟΡΦΑΟΤΡΟΦΕΙΟ-ΟΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΟΟΚΟΜΕΙΟΥ - 5 ΔΡΟΜΟΥ - ΛΕΩΦ ΤΡΑΤΟΥ - ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ - ΜΕΑ ΠΑΟΡΑΜΑ - ΕΚΚΛΗΙΑ - ΤΡΑΤΟΠΑΙΔΟ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ 11.1ΚΡΑΤΙΚΑ (ΠΑΟΡΑΜΑ-ΜΟΑΤΗΡΑΚΙ - ΔΡΑΜΑ ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ 3 : ΤΡΑΤΟΠΑΙΔΟ - ΕΚΚΛΗΙΑ - ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ ΠΑΟΡΑΜΑΤΟ - ΛΕΩΦ. ΤΡΑΤΟΥ ΑΓ ΤΡΙΑΔΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΟΟΚΟΜΕΙΟΥ - 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ- ΜΟΑΤΗΡΑΚΙ- ΟΟΚΟΜΕΙΟ - ΑΒΕΡΩΦ- ΑΤΙΓΟΟΥ - ΙΟΥΤΙΙΑΟΥ - ΠΕΡΔΙΚΑ- ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ - ΑΦΕΤΗΡΙΕ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ

38 ΓΡΑΜΜΗ ΕΒΑΤΕΙΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ 12 (ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ ΕΒΑΤΕΙΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ 12 :ΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΕΘΙΚΗ ΑΜΥΗ,ΚΗΠΟ,ΞΕΙΑ,ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ- ΘΕΜΙΤΟΚΛΕΟΥ,ΒΕΖΙΑΔΙΚΟ,ΠΑΡΤΑΚΟ ΠΙΚΠΑ,ΠΑΡΚΑΚΙ,Β ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ- ΑΓ ΚΩΤΑΤΙΟΥ,ΕΚΚΛΗΙΑ,ΤΕΡΜΑ ΠΡΟΑΤΕΙΟΥΔΙΑΤΑΥΡΩΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩ--ΕΚΚΛΗΙΑ-ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ-ΠΑΛΙΟ ΒΕΖΙΑΔΙΚΟ-ΥΠΟΤΑΘΜΟ ΔΕΗ-Η-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΙΜΩ-ΚΑΕΤΙΔΗ-ΓΩΙΑ-ΕΔΙΑΜΕΟ-ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ- ΧΟΛΕΙΟ-ΤΕΡΜΑ ΚΑΦΕ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ χ Χ χ χ χ Χ χ Χ χ χ χ ΓΡΑΜΜΗ ΕΒΑΤΕΙΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ 12 (ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ- ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ ΕΒΑΤΕΙΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ 12 :-ΤΕΡΜΑ ΚΑΦΕ- ΓΩΙΑ-ΚΑΕΤΙΔΗ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΙΜΩ-ΓΕΦΥΡΑ - ΚΕΙΔΗ- ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ- ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩ - -ΤΕΡΜΑ ΠΡΟΑΤΕΙΟΥ-ΑΓ.ΚΩΤΑΤΙΟ-Β.ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ-ΠΑΡΚΑΚΙ-ΠΑΡΤΑΚΟ-ΒΕΖΙΑΔΙΚΟ-ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟ-ΞΕΙΑ-ΜΟΥΕΙΟ- ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΦΕΤΕΡΙΑ

39 ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ χ χ χ χ χ Χ χ χ χ χ χ ΓΡΑΜΜΗ ΕΒΑΤΕΙΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΕ 12.1 (ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ ΕΒΑΤΕΙΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΕ 12.1 : ΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΕΘΙΚΗ ΑΜΥΗ,ΚΗΠΟ,ΞΕΙΑ,ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ- ΘΕΜΙΤΟΚΛΕΟΥ,ΒΕΖΙΑΔΙΚΟ,ΠΑΡΤΑΚΟ ΠΙΚΠΑ,ΠΑΡΚΑΚΙ,Β ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ- ΑΓ ΚΩΤΑΤΙΟΥ,ΕΚΚΛΗΙΑ,ΤΕΡΜΑ ΠΡΟΑΤΕΙΟΥΔΙΑΤΑΥΡΩΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩ--ΕΚΚΛΗΙΑ-ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ-ΠΑΛΙΟ ΒΕΖΙΑΔΙΚΟ-ΥΠΟΤΑΘΜΟ ΔΕΗ-Η-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΙΜΩ-ΚΑΕΤΙΔΗ-ΓΩΙΑ-ΕΔΙΑΜΕΟ-ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ- ΧΟΛΕΙΟ-ΤΕΡΜΑ ΚΑΦΕ- ΓΩΙΑ-ΚΑΕΤΙΔΗ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΙΜΩ-ΓΕΦΥΡΑ - ΚΕΙΔΗ- ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ- ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩ -ΔΥΟ ΠΙΤΙΑ-1Η ΤΑΗ- ΕΙΔΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ-ΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ-ΚΕΤΡΙΚΗ ΤΑΗ-ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ-ΔΙΑΓΩΙΟ-ΤΕΡΜΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩ.

40 ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ χ Χ χ Χ Χ χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ ΕΒΑΤΕΙΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ 12.1 (ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ- ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ ΕΒΑΤΕΙΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΕ 12.1 : -ΤΕΡΜΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩ-ΔΥΟ ΠΙΤΙΑ-ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩ-ΤΕΡΜΑ ΠΡΟΑΤΕΙΟΥ-ΑΓ.ΚΩΤΑΤΙΟ-Β.ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ-ΠΑΡΚΑΚΙ-ΠΑΡΤΑΚΟ-ΒΕΖΙΑΔΙΚΟ-ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟ-ΞΕΙΑ-ΜΟΥΕΙΟ-ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΦΕΤΕΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩ ΑΓ.ΑΒΒΑ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ χ Χ χ Χ Χ χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

41 ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ ΕΒΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΕ 12.2 (ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ ΕΒΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΕ ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ-ΕΒΑΤΕΙΑ-ΕΡΓΑΤΙΚΕ 12.2 ΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΕΘΙΚΗ ΑΜΥΗ,ΚΗΠΟ,ΞΕΙΑ,ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ- ΘΕΜΙΤΟΚΛΕΟΥ,ΒΕΖΙΑΔΙΚΟ,ΠΑΡΤΑΚΟ ΠΙΚΠΑ,ΠΑΡΚΑΚΙ,Β ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ- ΑΓ ΚΩΤΑΤΙΟΥ,ΕΚΚΛΗΙΑ,ΤΕΡΜΑ ΠΡΟΑΤΕΙΟΥ-ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩ- ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ-ΥΠΟΤΑΘΜΟ ΔΕΗ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΙΜΩ-ΚΑΕΤΙΔΗ-ΓΩΙΑ- ΕΔΙΑΜΕΟ-ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ-ΧΟΛΕΙΟ-ΚΑΦΕ-ΓΩΙΑ-ΚΑΕΤΙΔΗ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΙΜΩ-ΓΕΦΥΡΑ-ΚΕΙΔΗ-ΥΠΟΤΑΘΜΟ ΔΕΗ- ΠΑΛΙΟ ΒΕΖΙΑΔΙΚΟ-ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ-ΕΚΚΛΗΙΑ-ΤΡΟΦΗ-ΤΕΡΜΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑΗ.ΕΒΑΤΕΙΑ.-ΕΚΚΛΗΙΑ-ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ-ΠΑΛΙΟ ΒΕΖΙΑΔΙΚΟ-ΥΠΟΤΑΘΜΟ ΔΕΗ-ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩ -ΔΥΟ ΠΙΤΙΑ-1Η ΤΑΗ-ΕΙΔΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ-ΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ-ΚΕΤΡΙΚΗ ΤΑΗ-ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ-ΔΙΑΓΩΙΟ-ΤΕΡΜΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩ. ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ X X X X X ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ ΕΒΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΕ 12.4 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ-ΕΒΑΤΕΙΑ-ΕΡΓΑΤΙΚΕ 12.2 : -ΤΕΡΜΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩ-ΔΥΟ ΠΙΤΙΑ- ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩ-ΤΕΡΜΑ ΠΡΟΑΤΕΙΟΥ-ΑΓ.ΚΩΤΑΤΙΟ-Β.ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ-ΠΑΡΚΑΚΙ-ΠΑΡΤΑΚΟ-ΒΕΖΙΑΔΙΚΟ- ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟ-ΞΕΙΑ-ΜΟΥΕΙΟ-ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΦΕΤΕΡΙΑ

42 ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ X X X X X ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΑΓ ΑΒΒΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ ΕΒΑΤΕΙΑ 12.3(ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΑΓ ΑΒΒΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ ΕΒΑΤΕΙΑ ) ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΑΓ ΑΒΒΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ ΕΒΑΤΕΙΑ 12.3 : ΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΕΘΙΚΗ ΑΜΥΗ,ΚΗΠΟ,ΞΕΙΑ,ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ- ΘΕΜΙΤΟΚΛΕΟΥ,ΒΕΖΙΑΔΙΚΟ,ΠΑΡΤΑΚΟ ΠΙΚΠΑ,ΠΑΡΚΑΚΙ,Β ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ- ΑΓ ΚΩΤΑΤΙΟΥ,ΕΚΚΛΗΙΑ,ΤΕΡΜΑ ΠΡΟΑΤΕΙΟΥ-ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩ-ΔΥΟ ΠΙΤΙΑ-1Η ΤΑΗ-ΕΙΔΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ-ΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ-ΚΕΤΡΙΚΗ ΤΑΗ- ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ-ΔΙΑΓΩΙΟ-ΤΕΡΜΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩ.-ΔΥΟ ΠΙΤΙΑ- ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩ- ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ- ΥΠΟΤΑΘΜΟ ΔΕΗ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΙΜΩ-ΚΑΕΤΙΔΗ-ΓΩΙΑ-ΕΔΙΑΜΕΟ-ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ-ΧΟΛΕΙΟ-ΚΑΦΕ-ΓΩΙΑ-ΚΑΕΤΙΔΗ- ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΙΜΩ-ΓΕΦΥΡΑ-ΚΕΙΔΗ-ΥΠΟΤΑΘΜΟ ΔΕΗ-ΠΑΛΙΟ ΒΕΖΙΑΔΙΚΟ-ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ-ΕΚΚΛΗΙΑ-ΤΡΟΦΗ-ΤΕΡΜΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑΗ.ΕΒΑΤΕΙΑ. ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΑΓ ΑΒΒΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ ΕΒΑΤΕΙΑ 12.3 (ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ- ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ )

43 ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΑΓ ΑΒΒΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ ΕΒΑΤΕΙΑ 12.3-ΤΕΡΜΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑΗ-ΕΚΚΛΗΙΑ-ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ-ΠΑΛΙΟ ΒΕΖΙΑΔΙΚΟ-ΥΠΟΤΑΘΜΟ ΔΕΗ-ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ-ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩ-ΤΕΡΜΑ ΠΡΟΑΤΕΙΟΥ-ΑΓ.ΚΩΤΑΤΙΟ-- Β.ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ-ΠΑΡΚΑΚΙ-ΠΑΡΤΑΚΟ-ΒΕΖΙΑΔΙΚΟ-ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟ-ΞΕΙΑ-ΜΟΥΕΙΟ-ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΦΕΤΕΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩ ΑΓ.ΑΒΒΑ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ

44 ΓΡΑΜΜΗΜΑΥΡΟΒΑΤΟ - ΕΒΑΤΕΙΑ 12.4 (ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ ΕΒΑΤΕΙΑ 12.4 :: ΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΕΘΙΚΗ ΑΜΥΗ,ΚΗΠΟ,ΞΕΙΑ,ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ- ΘΕΜΙΤΟΚΛΕΟΥ,ΒΕΖΙΑΔΙΚΟ,ΠΑΡΤΑΚΟ ΠΙΚΠΑ,ΠΑΡΚΑΚΙ,Β ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ- ΑΓ ΚΩΤΑΤΙΟΥ,ΕΚΚΛΗΙΑ,ΤΕΡΜΑ ΠΡΟΑΤΕΙΟΥ-ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩ- ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ-ΥΠΟΤΑΘΜΟ ΔΕΗ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΙΜΩ-ΚΑΕΤΙΔΗ-ΓΩΙΑ- ΕΔΙΑΜΕΟ-ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ-ΧΟΛΕΙΟ-ΚΑΦΕΓΩΙΑ-ΚΑΕΤΙΔΗ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΙΜΩ-ΓΕΦΥΡΑ-ΚΕΙΔΗ-ΥΠΟΤΑΘΜΟ ΔΕΗ- ΠΑΛΙΟ ΒΕΖΙΑΔΙΚΟ-ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ-ΕΚΚΛΗΙΑ-ΤΡΟΦΗ-ΤΕΡΜΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑΗ.ΕΒΑΤΕΙΑ. ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ χ Χ χ χ χ Χ χ ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ ΕΒΑΤΕΙΑ12.4 (ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ- ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ ΕΒΑΤΕΙΑ 12.4 : ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΑΓ ΑΒΒΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ ΕΒΑΤΕΙΑ 12.3-ΤΕΡΜΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑΗ-ΕΚΚΛΗΙΑ-ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ-ΠΑΛΙΟ ΒΕΖΙΑΔΙΚΟ-ΥΠΟΤΑΘΜΟ ΔΕΗ-ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ-ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩ-

45 ΤΕΡΜΑ ΠΡΟΑΤΕΙΟΥ-ΑΓ.ΚΩΤΑΤΙΟ--Β.ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ-ΠΑΡΚΑΚΙ-ΠΑΡΤΑΚΟ-ΒΕΖΙΑΔΙΚΟ-ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟ-ΞΕΙΑ-ΜΟΥΕΙΟ- ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΦΕΤΕΡΙΑ ΕΒ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ χ χ χ χ χ Χ χ ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΑΓ ΑΒΒΑ ΕΒΑΤΕΙΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ 12.5(ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΑΓ ΑΒΒΑ ΕΒΑΤΕΙΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ) ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΑΓ ΑΒΒΑ ΕΒΑΤΕΙΑΜΑΥΡΟΒΑΤΟ 12.5 : ΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΕΘΙΚΗ ΑΜΥΗ,ΚΗΠΟ,ΞΕΙΑ,ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ- ΘΕΜΙΤΟΚΛΕΟΥ,ΒΕΖΙΑΔΙΚΟ,ΠΑΡΤΑΚΟ ΠΙΚΠΑ,ΠΑΡΚΑΚΙ,Β ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ- ΑΓ ΚΩΤΑΤΙΟΥ,ΕΚΚΛΗΙΑ,ΤΕΡΜΑ ΠΡΟΑΤΕΙΟΥ-ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩ-ΔΥΟ ΠΙΤΙΑ-1Η ΤΑΗ-ΕΙΔΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ-ΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ-ΚΕΤΡΙΚΗ ΤΑΗ- ΙΑΤΑΥΡΩΗ-ΔΙΑΓΩΙΟ-ΤΕΡΜΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩ.-ΔΥΟ ΠΙΤΙΑ- ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩ- ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ- ΥΠΟΤΑΘΜΟ ΔΕΗ-ΠΑΛΙΟ ΒΕΖΙΑΔΙΚΟ-ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ-ΕΚΚΛΗΙΑ-ΤΡΟΦΗ-ΤΕΡΜΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑΗ.ΕΒΑΤΕΙΑ.- ΕΚΚΛΗΙΑ-ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ-ΠΑΛΙΟ ΒΕΖΙΑΔΙΚΟ-ΥΠΟΤΑΘΜΟ ΔΕΗΗ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΙΜΩ-ΚΑΕΤΙΔΗ-ΓΩΙΑ-ΕΔΙΑΜΕΟ- ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ-ΧΟΛΕΙΟ- ΤΕΡΜΑ ΚΑΦΕ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ

46 X X X X X X X Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΑΓ ΑΒΒΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ ΕΒΑΤΕΙΑ 12.3 (ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ- ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ ) ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΑΓ ΑΒΒΑ ΕΒΑΤΕΙΑΜΑΥΡΟΒΑΤΟ 12.5-ΤΕΡΜΑ ΚΑΦΕ- ΓΩΙΑ-ΚΑΕΤΙΔΗ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΙΜΩ-ΓΕΦΥΡΑ - ΚΕΙΔΗ- ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ- ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩ - -ΤΕΡΜΑ ΠΡΟΑΤΕΙΟΥ-ΑΓ.ΚΩΤΑΤΙΟ-Β.ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ-ΠΑΡΚΑΚΙ- ΠΑΡΤΑΚΟ-ΒΕΖΙΑΔΙΚΟ-ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟ-ΞΕΙΑ-ΜΟΥΕΙΟ-ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ X X X X X X Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

47 ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΑΓ ΑΒΒΑ 13(ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΑΓ ΑΒΒΑ ) ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΑΓ ΑΒΒΑ 13 : ΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΕΘΙΚΗ ΑΜΥΗ,ΚΗΠΟ,ΞΕΙΑ,ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ- ΘΕΜΙΤΟΚΛΕΟΥ,ΒΕΖΙΑΔΙΚΟ,ΠΑΡΤΑΚΟ ΠΙΚΠΑ,ΠΑΡΚΑΚΙ,Β ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ- ΑΓ ΚΩΤΑΤΙΟΥ,ΕΚΚΛΗΙΑ,ΤΕΡΜΑ ΠΡΟΑΤΕΙΟΥ-ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩ-ΔΥΟ ΠΙΤΙΑ-1Η ΤΑΗ-ΕΙΔΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ-ΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ-ΚΕΤΡΙΚΗ ΤΑΗ- ΙΑΤΑΥΡΩΗ-ΔΙΑΓΩΙΟ-ΤΕΡΜΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩ. ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ X X X X X Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΑΓ ΑΒΒΑ 13 (ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΑΓ ΑΒΒΑ- ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ ) ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΑΓ ΑΒΒΑ 13-ΤΕΡΜΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩ-ΔΥΟ ΠΙΤΙΑ-ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩ-ΤΕΡΜΑ ΠΡΟΑΤΕΙΟΥ-ΑΓ.ΚΩΤΑΤΙΟ-Β.ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ-ΠΑΡΚΑΚΙ-ΠΑΡΤΑΚΟ-ΒΕΖΙΑΔΙΚΟ-ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟ-ΞΕΙΑ-ΜΟΥΕΙΟ- ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΦΕΤΕΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩ ΑΓ.ΑΒΒΑ

48 ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ X X X X X Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΑΓ ΑΒΒΑ 13.1(ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΑΓ ΑΒΒΑ ) ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΑΓ ΑΒΒΑ 13 : ΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΕΘΙΚΗ ΑΜΥΗ,ΚΗΠΟ,ΞΕΙΑ,ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ- ΘΕΜΙΤΟΚΛΕΟΥ,ΒΑΡΑΜΙΔΗ,ΠΑΡΤΑΚΟ ΠΙΚΠΑ,Β ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ- ΑΓ ΚΩΤΑΤΙΟΥ,ΕΚΚΛΗΙΑ, - ΤΕΗΜΑΧΟΥ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ- ΧΡΥΟΒΕΡΓΗ ΤΕΡΜΑ-ΤΕΙ ΔΑΟΠΟΙΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΑΓ ΑΒΒΑ-1Η ΤΑΗ-ΕΙΔΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ-ΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ- ΚΕΤΡΙΚΗ ΤΑΗ-ΙΑΤΑΥΡΩΗ-ΔΙΑΓΩΙΟ-ΤΕΡΜΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩ. 1 ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΑΓ ΑΒΒΑ 13.1 (ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΑΓ ΑΒΒΑ- ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ )

49 ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΑΓ ΑΒΒΑ ΤΕΡΜΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩ-ΔΥΟ ΠΙΤΙΑ-ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩ-ΤΕΡΜΑ ΠΡΟΑΤΕΙΟΥ-ΑΓ.ΚΩΤΑΤΙΟ-Β.ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ-ΠΑΡΚΑΚΙ-ΠΑΡΤΑΚΟ-ΒΕΖΙΑΔΙΚΟ-ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟ-ΞΕΙΑ-ΜΟΥΕΙΟ- ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΦΕΤΕΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩ ΑΓ.ΑΒΒΑ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ X X X X X X X X X X Χ Χ X Χ Χ

50 ΓΡΑΜΜΗ 14 ΚΤΕΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ (ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ ΚΤΕΟ- ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ : ΑΦΕΤΕΡΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ- Α ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ- ΓΗΠΕΔΟ ΔΟΞΑ- ΑΓ.ΠΑΤΕΛΕΗΜΟΑ-ROSE Β -ΑΓΩΤΟ-ΑΦΑΛΤΟ-ΠΑΡΚΟ ΚΟΜΗΩ-ΚΟΛΩΕ-ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ-ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΗ- ΛΑΖΑΡΙΔΗ-ΤΑΚΙΡΗ-ΤΕΡΜΑ ΔΙΑ/Η ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΚΤΕΟ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 14 (ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ ΚΤΕΟ - ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΤΕΡΜΑ ΔΙΑ/Η ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΤΑΚΙΡΗ- ΛΑΖΑΡΙΔΗ-ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΗ-ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ--ΚΟΛΩΕ-ΠΑΡΚΟ ΚΟΜΗΩ-ΑΦΑΛΤΟ-ΑΓΩΤΟ-ΑΓ.ΠΑΤΕΛΕΗΜΟΑ- ΓΗΠΕΔΟ ΔΟΞΑ-ΠΕΡΔΙΚΑ -ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ- - ΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

51 ΓΡΑΜΜΗ 14.1 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ ΚΤΕΟ (ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΚΤΕΟ 14.1 : ΑΦΕΤΕΡΕΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ- Α ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ- ΓΗΠΕΔΟ ΔΟΞΑ- ΑΓ.ΠΑΤΕΛΕΗΜΟΑ-ROSE Β -ΑΓΩΤΟ-ΑΦΑΛΤΟ-ΠΑΡΚΟ ΚΟΜΗΩ-ΚΟΛΩΕ-ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ-ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΗ- ΛΑΖΑΡΙΔΗ-ΤΑΚΙΡΗ-ΤΕΡΜΑ ΔΙΑ/Η ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ- - ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΤΕΟ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ X X X X X Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 14.1 (ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΚΤΕΟ - ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΤΕΟ 14.1 : ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΚΤΕΟ - ΤΕΡΜΑ ΔΙΑ/Η ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ- ΤΑΚΙΡΗ- ΛΑΖΑΡΙΔΗ-ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΗ-ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ--ΚΟΛΩΕ-ΠΑΡΚΟ ΚΟΜΗΩ-ΑΦΑΛΤΟ-ΑΓΩΤΟ- ΑΓ.ΠΑΤΕΛΕΗΜΟΑ- ΓΗΠΕΔΟ ΔΟΞΑ-ΠΕΡΔΙΚΑ -ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ- - ΑΦΕΤΕΡΕΙΑ

52 ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ X X X X Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ 14.2 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ 16ο ΚΤΕΟ (ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ : ΑΦΕΤΕΡΕΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ- Α ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ- ΓΗΠΕΔΟ ΔΟΞΑ-ΑΓ.ΠΑΤΕΛΕΗΜΟΑ- ROSE Β -ΑΓΩΤΟ-ΑΦΑΛΤΟ-ΠΑΡΚΟ ΚΟΜΗΩ-ΚΟΛΩΕ-ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ-ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΗ- 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΛΑΖΑΡΙΔΗ-ΤΑΚΙΡΗ-ΤΕΡΜΑ ΔΙΑ/Η ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ- - ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΤΕΟ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

53 ΓΡΑΜΜΗ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 14.2 (ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΚΤΕΟ - ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΚΤΕΟ - ΤΕΡΜΑ ΔΙΑ/Η ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΤΑΚΙΡΗ- ΛΑΖΑΡΙΔΗ-ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΗ-ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ--ΚΟΛΩΕ-ΠΑΡΚΟ ΚΟΜΗΩ-ΑΦΑΛΤΟ-ΑΓΩΤΟ-ΑΓ.ΠΑΤΕΛΕΗΜΟΑ- ΓΗΠΕΔΟ ΔΟΞΑ-ΠΕΡΔΙΚΑ -ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ- - ΑΦΕΤΕΡΕΙΑ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ 7.50 X X X X X Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

54 ΓΡΑΜΜΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ 14.3(ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 7 : ΑΦΕΤΕΡΕΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ- Α ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ- ΓΗΠΕΔΟ ΔΟΞΑ-ΑΓ.ΠΑΤΕΛΕΗΜΟΑ- ROSE Β -ΑΓΩΤΟ-ΑΦΑΛΤΟ-ΠΑΡΚΟ ΚΟΜΗΩ-ΚΟΛΩΕ-ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ-ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΗ-ΛΑΖΑΡΙΔΗ-ΤΑΚΙΡΗ- ΤΕΡΜΑ ΔΙΑ/Η ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ- ΑΛΑΤΙΑ- ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ ΓΡΑΜΜΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ 14.3(ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ-ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 7 : ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΑΛΑΤΙΑ- ΤΕΡΜΑ ΔΙΑ/Η ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΚΤΕΟ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΤΑΕΙ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 1,2,3,4- ΤΑΚΙΡΗ- ΛΑΖΑΡΙΔΗ-ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΗ-ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ--ΚΟΛΩΕ- ΠΑΡΚΟ ΚΟΜΗΩ-ΑΦΑΛΤΟ-ΑΓΩΤΟ-ΑΓ.ΠΑΤΕΛΕΗΜΟΑ- ΓΗΠΕΔΟ ΔΟΞΑ-ΠΕΡΔΙΚΑ -ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ- - ΑΦΕΤΕΡΕΙΑ

55 ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΙ ΔΑΟΠΟΙΑ 15 (ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΕΙ ΔΑΟΠΟΙΑ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΙ ΔΑΟΠΟΙΑ 15 : ΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΕΘΙΚΗ ΑΜΥΗ,ΚΗΠΟ,ΞΕΙΑ,ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ-ΠΥΡΟΒΕΤΙΚΗ - ΧΡΥΟΒΕΡΓΗ - ΦΗΠΕΔΟ ΗΦΑΙΤΟΥ - ΤΕΡΜΑ ΧΡΥΟΒΕΡΓΗ-ΤΕΙ ΔΑΟΠΟΙΑ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

56 ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΙ ΔΑΟΠΟΙΑ 15 ( ΤΕΙ ΔΑΟΠΟΙΑ-ΑΦΕΤΗΡΙΑ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΙ ΔΑΟΠΟΙΑ 15 : ΤΕΙ ΔΑΟΠΟΙΑ- ΤΕΡΜΑ ΧΡΥΟΒΕΡΓΗ- ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟ-ΠΑΤΡ ΔΙΟΥΙΟΥ,ΞΕΙΑ,ΜΟΥΕΙΟ- 19Η ΜΑΙΟΥ,ΑΤΛΑΤΙΔΑ- ΑΦΕΤΕΡΙΑ ΤΕΙ ΔΑΟΠΟΙΑ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

57 ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΙ ΔΑΟΠΟΙΑ- ΕΡΓΑΤΙΚΕ 15.1 (ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΕΙ ΔΑΟΠΟΙΑ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΙ ΔΑΟΠΟΙΑ 15 : ΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΕΘΙΚΗ ΑΜΥΗ,ΚΗΠΟ,ΞΕΙΑ,ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ-ΠΥΡΟΒΕΤΙΚΗ - ΧΡΥΟΒΕΡΓΗ - ΦΗΠΕΔΟ ΗΦΑΙΤΟΥ - ΤΕΡΜΑ ΧΡΥΟΒΕΡΓΗ-ΤΕΙ ΔΑΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΑΓ ΑΒΒΑ-1Η ΤΑΗ-ΕΙΔΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ- ΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ-ΚΕΤΡΙΚΗ ΤΑΗ-ΙΑΤΑΥΡΩΗ-ΔΙΑΓΩΙΟ-ΤΕΡΜΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩ. ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΙ ΔΑΟΠΟΙΑ- ΕΡΓΑΤΙΚΕ 15.1( ΤΕΙ ΔΑΟΠΟΙΑ-ΕΡΓΑΤΙΚΕ - ΑΦΕΤΗΡΙΑ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΙ ΔΑΟΠΟΙΑ 15 : -ΤΕΡΜΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩ-ΔΥΟ ΠΙΤΙΑ-ΔΙΑΤΑΥΡΩΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩ- ΤΕΡΜΑ ΠΡΟΑΤΕΙΟΥ-ΑΓ.ΚΩΤΑΤΙΟ-Β.ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ-ΠΑΡΚΑΚΙ-ΠΑΡΤΑΚΟ-ΒΕΖΙΑΔΙΚΟ-ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟ-ΞΕΙΑ-ΜΟΥΕΙΟ- ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΦΕΤΕΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩ ΑΓ.ΑΒΒΑ

58 ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ 16 ΙΕΚ-ΚΕΤΕΚ(ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ - ΙΕΚ-ΚΕΤΕΚ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ 16 ΙΕΚ-ΚΕΤΕΚ : ΑΦΕΤΕΡΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ- Α ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ- ΓΗΠΕΔΟ ΔΟΞΑ-ΑΓ.ΠΑΤΕΛΕΗΜΟΑ-ROSE Β - ΑΓΩΤΟ-ΑΦΑΛΤΟ-ΠΑΡΚΟ ΚΟΜΗΩ-ΚΟΛΩΕ-ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ-ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΗ-ΛΑΖΑΡΙΔΗ-ΤΑΚΙΡΗ-ΤΕΡΜΑ ΔΙΑ/Η ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΙΕΚ-ΚΕΤΕΚ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

59 ΓΡΑΜΜΗ 16 ΙΕΚ-ΚΕΤΕΚ ( ΙΕΚ-ΚΕΤΕΚ - ΑΦΕΤΗΡΕΙΑ ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ 16 ΙΕΚ-ΚΕΤΕΚ : ΙΕΚ-ΚΕΤΕΚ - ΤΕΡΜΑ ΔΙΑ/Η ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΤΑΚΙΡΗ- ΛΑΖΑΡΙΔΗ- ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΗ-ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ--ΚΟΛΩΕ-ΠΑΡΚΟ ΚΟΜΗΩ-ΑΦΑΛΤΟ-ΑΓΩΤΟ-ΑΓ.ΠΑΤΕΛΕΗΜΟΑ- ΓΗΠΕΔΟ ΔΟΞΑ-ΠΕΡΔΙΚΑ -ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ- - ΑΦΕΤΕΡΕΙΑ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

60 ΓΡΑΜΜΗ 17.1 ΜΟΥΙΚΟ 1(ΑΦΕΤΗΡΙΑ - ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ 17.1 ΜΟΥΙΚΟ 1 : ΠΑΟΡΑΜΑ,ΠΥΛΗ ΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ-ΡΑΙΔΕΤΟΥ-ΓΟΥΤΙΔΗ-12 ΑΠΟΤΟΛΟΙ-5 ΔΡΟΜΟΙ- ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΟΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΑΒΕΡΩΦ-Μ ΑΛΕΞΑΔΡΟΥ-ΑΡΡΕΩ-ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ-Π.ΔΙΟΥΙΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ-ΑΙΜΟ-ΜΟΥΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ 17.1 ΜΟΥΙΚΟ 1( ΜΟΥΙΚΟ- ΑΦΕΤΗΡΙΑ ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ 17.1 ΜΟΥΙΚΟ1 : ΜΟΥΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ- ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΠΟΛΗ-ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ- ΠΑΠΑΔΡΕΟΥ- 5 ΔΡΟΜΟΙ- ΠΑΟΡΑΜΑ- ΡΑΙΔΕΤΟΥ- 12 ΑΠΟΤΟΛΟΙ- 5 ΔΡΟΜΟΙ- ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΟΟΚΟΜΕΙΟΥ- ΑΡΡΕΜΩΜ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ- ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ. ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ

61 Χ Χ Χ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ 17.2 ΜΟΥΙΚΟ 2(ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ ΕΒΑΤΕΙΑ- ΜΟΥΙΚΟ ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ 17.2 ΜΟΥΙΚΟ 2 : ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ - ΕΒΑΤΕΙΑ- ΑΜΙΟ - ΑΡΚΑΔΙΚΟ- ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ- ΑΓ.ΠΑΤΕΛΕΗΜΩΑ- ΔΕΠΟΤΙΚΟ- ΠΕΡΔΙΚΑ- ΑΦΕΤΕΡΙΕ - ΠΛΑΤΕΙΑ- ΒΕΡΓΙΑ- ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ- 12 ΑΠΟΤΟΛΟΙ- ΚΡΑΧΤΙΔΗ- ΑΙΜΟ- ΜΟΥΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ 17.2 ΜΟΥΙΚΟ 2( ΜΟΥΙΚΟ- ΚΟΥΔΟΥΙΑ ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ 17.2 ΜΟΥΙΚΟ 2 :ΜΟΥΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ- ΑΙΜΟ - ΚΡΑΧΤΙΔΗ- 12 ΑΠΟΤΟΛΟΙ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ-ΒΕΡΓΙΑ- ΠΛΑΤΕΙΑ- ΛΑΜΠΡΙΑΙΔΟΥ-ΑΤΙΓΟΟΥ-ΑΡΡΕΩ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΠΕΡΔΙΚΑ-ΑΡΚΑΔΙΚΟ- ΑΜΙΟ-Κ ΑΓΡΟ-ΚΟΥΔΟΥΙΑ

62 ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ 17.3 ΜΟΥΙΚΟ 3(ΓΟΥΤΙΔΗ - ΜΟΥΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ 17.3 ΜΟΥΙΚΟ 3 : ΓΟΥΤΙΔΗ-ΦΟΥΡΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΙΟΥΤΙΙΑΟΥ- Κ ΠΑΛΑΜΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΤΕΙΟ ΡΟΖΕ- ΕΥΞ ΠΟΤΟΥ- ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΜΑΡΜΑΡΑ- ΕΥΞΗΟΥ ΠΟΤΟΥ- ΓΟΥΑΡΗ-ΑΓ.ΠΑΤΕΛΕΗΜΩΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΠΕΡΔΙΚΑ- Π.ΔΙΟΥΙΟΥ-ΞΕΟΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ-ΘΕΜΙΤΟΚΛΕΟΥ-ΓΡΑΜΜΕ-ΤΕΗΜΑΧΟΥ-ΚΑΠΑΔΟΚΙΑ-ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩ-ΔΕΗ-1Η ΙΟΥΛΙΟΥ-ΜΟΥΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ. ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ

63 ΓΡΑΜΜΗ 17.3 ΜΟΥΙΚΟ 3(ΜΟΥΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ- ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟ ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ 17.3 ΜΟΥΙΚΟ 3 : ΙΜΟΥΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ- 1Η ΙΟΥΛΙΟΥ- ΔΕΗ-ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩ-ΚΑΠΑΔΟΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΗΦΑΙΤΟΥ-ΘΕΜΙΤΟΚΛΕΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ-ΑΦΕΤΕΡΙΕ-ΒΕΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΠΕΡΔΙΚΑ-ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΔΟΞΑ- ΑΓ.ΠΑΤΕΛΕΗΜΟΑ-ΦΟΥΡΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΙΟΥΤΙΙΑΟΥ-Κ.ΠΑΛΑΜΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΤΕΙΟ ΡΟΖΕ- ΕΥΞ.ΠΟΤΟΥ-ΛΑΖΑΡΙΔΗ- ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟ. ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ

64 ΓΡΑΜΜΗ 17.4 ΜΟΥΙΚΟ 4 (ΧΩΡΙΤΗ- ΜΟΥΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ 17.4 ΜΟΥΙΚΟ 4 :ΧΩΡΙΤΗ - ΜΟΥΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ ΓΡΑΜΜΗ 17.4 ΜΟΥΙΚΟ 4( ΜΟΥΙΚΟ- ΕΡΓ ΜΑΥΡ- ΕΒ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΜΜΗ 17.4 ΜΟΥΙΚΟ 4 : ΜΟΥΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ- 1Η ΙΟΥΛΙΟΥ- ΔΕΗ- ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩ- ΚΑΠΑΔΟΚΙΑ- ΧΡΥΟΒΕΡΓΗ-ΤΕΙ- ΕΡΓΑΤΙΚΕ-ΜΑΥΡΟΒΑΤΟ- ΕΒΑΤΕΙΑ

65 ΑΑΧΩΡΗΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΒΒΑΤΟ Χ Χ Χ Χ Χ

66 Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας

Παύλος Ιωάννης Μιχαήλ Ελευθέριος Γεώργιος Θεμιστοκλής Γρηγόριος Χρυσή Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης

Παύλος Ιωάννης Μιχαήλ Ελευθέριος Γεώργιος Θεμιστοκλής Γρηγόριος Χρυσή Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14/19-09-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 419/2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχων Στη Δράμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩ9Μ-ΨΝΝ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩ9Μ-ΨΝΝ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18/29-10-2013 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 529/2013 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για τον καθορισμό του ανώτατου

Διαβάστε περισσότερα

15) Ζαχαριάδης 16) Ετόγλου 17) Μλεκάνης 18) Χρυσοχοΐδης 19) Καλαϊτσίδης 20) Παπαδόπουλος 21) Σιδερά 22) Παπαεμμανουήλ 23) Καλφόπουλος 24) Στεφανίδης

15) Ζαχαριάδης 16) Ετόγλου 17) Μλεκάνης 18) Χρυσοχοΐδης 19) Καλαϊτσίδης 20) Παπαδόπουλος 21) Σιδερά 22) Παπαεμμανουήλ 23) Καλφόπουλος 24) Στεφανίδης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16 ης /17-06-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 278/2015 ΘΕΜΑ: Δημιουργία (άνοιγμα) λογαριασμού στην Τράπεζα της

Διαβάστε περισσότερα

13) Μαργαρίτης 14) Παπαδόπουλος 15) Χατζηγιάννης 16) Μαμσάκος 17) Παπαεμμανουήλ 18) Χαραλαμπίδης 19) Σούτος 20) Τερζής 21) Μελισσινός 22) Κάργας

13) Μαργαρίτης 14) Παπαδόπουλος 15) Χατζηγιάννης 16) Μαμσάκος 17) Παπαεμμανουήλ 18) Χαραλαμπίδης 19) Σούτος 20) Τερζής 21) Μελισσινός 22) Κάργας ΑΝΑΡΤΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΣ 09/11-06-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΣ ΤΟΥ ΔΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 248/2014 ΘΕΜΑ: Αποδοχή εκ μέρους του δήμου Δράμας της 8ης τροποποίησης Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΓΩ9Μ-ΓΕΕ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Γεώργιος Κων/νος

ΑΔΑ: Β4ΘΓΩ9Μ-ΓΕΕ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Γεώργιος Κων/νος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16/19-09-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 387/2012 ΘΕΜΑ: Παιδικές χαρές (Π.Χ.) Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩ9Μ-ΒΑΩ. 18) Μαργαρίτης 19) Χατζηγιάννης 20) Δάντζερας 21) Σούτος 22) Τερζής 23) Μελισσινός 24) Ευμοιρίδης 25) Κάργας 26) Μήτρου

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩ9Μ-ΒΑΩ. 18) Μαργαρίτης 19) Χατζηγιάννης 20) Δάντζερας 21) Σούτος 22) Τερζής 23) Μελισσινός 24) Ευμοιρίδης 25) Κάργας 26) Μήτρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21/26-11-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 587/2013 ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Δήμου Δράμας με ρόλο συντονιστή εταίρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΣΩ9Μ-3Χ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: Β49ΣΩ9Μ-3Χ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠ Τ ΠΡΑΚΤΙΚ ΤΗΣ 8/16-5-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕ ΣΤ ΔΙΑΔΙΚΤΥ ΑΠΣΠΑΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΥ ΔΗΜΤΙΚΥ ΣΥΜΒΥΛΙΥ ΤΥ ΔΗΜΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφασης 235/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού της ΔΕΚΠΤΑ, σύμφωνα με το Ετήσιο

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μιχαήλ Γεώργιος Γρηγόριος Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης

Παύλος Μιχαήλ Γεώργιος Γρηγόριος Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25/10-12-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 598/2014 ΘΕΜΑ: Απόκτηση διατηρητέου κτηρίου (καπναποθήκη) επί της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΡΟΩ9Μ-ΡΡ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: Β4ΡΟΩ9Μ-ΡΡ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10/30-5-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφασης 261/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση της 3/2012 απόφασης της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΩ9Μ-ΝΓ5. Θωμάς Αναστάσιος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΩ9Μ-ΝΓ5. Θωμάς Αναστάσιος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗ 13/18-07-2013 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΑ ΥΝΕΔΡΙΑΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Αρ. απόφ. 390/2013 ΘΕΜΑ: Καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης σύμφωνα με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ5Ω9Μ-9ΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 275/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση της 17/2012 απόφασης της Επιτροπής

ΑΔΑ: Β4Λ5Ω9Μ-9ΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 275/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση της 17/2012 απόφασης της Επιτροπής ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11/21-6-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 275/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση της 17/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

20) Παπαδόπουλος 21) Χατζηγιάννης 22) Μαμσάκος 23) Δάντζερας 24) Παπαεμμανουήλ 25) Χαραλαμπίδης 26) Σούτος 27) Μελισσινός 28) Ευμοιρίδης 29) Κάργας

20) Παπαδόπουλος 21) Χατζηγιάννης 22) Μαμσάκος 23) Δάντζερας 24) Παπαεμμανουήλ 25) Χαραλαμπίδης 26) Σούτος 27) Μελισσινός 28) Ευμοιρίδης 29) Κάργας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28/28-12-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 623/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ αριθμ. 128/2012 απόφασης της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/02-09-2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/02-09-2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/02-09-2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Ο κ. Πρόεδρος, αποχώρησε εκτάκτως από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 4 ου τακτικού θέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το 5 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 9/3/2011 3852/10).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το 5 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 9/3/2011 3852/10). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 21/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 5 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 9/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Εξέταση σχεδίων προϋπολογισµού εξόδων ηµοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11/20-08-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 362/2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Θεμιστοκλής Ανέστης Φώτιος Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος Αλέξανδρος

Παύλος Κυριάκος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Θεμιστοκλής Ανέστης Φώτιος Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος Αλέξανδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8/16-5-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφασης 234/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το 2012 της ΔΕΚΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 7 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΘΕΜΑ 7 ο έκτακτο : Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 177/2012

Αρ. Απόφασης: 177/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:10510/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε τον Απολογισµό Α εξαµήνου 2013 του Καταστήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κοινωνικό Παντοπωλείο). ράµας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

σχετικά µε τον Απολογισµό Α εξαµήνου 2013 του Καταστήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κοινωνικό Παντοπωλείο). ράµας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 189/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 16 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου ράµας Την 9-7-2013 ΘΕΜΑ 2 ο :Απολογισµός Α εξαµήνου 2013 Καταστήµατος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10407/31-7-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 15 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγία Παρασκευή 21-07-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθ. πρωτ. -29100- ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 71/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5476/23-3-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 71/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5476/23-3-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 102/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8593/28-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 102/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8593/28-4-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα