ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ"

Transcript

1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ H ARIUS3D Inc. είναι µια εταιρεία δηµιουργίας περιεχοµένου και παροχής λύσεων µε δυνατότητα να παρέχει εκπληκτικές έγχρωµες 3Δ ψηφιακές εικόνες για το µουσείο, τη συλλογή και τους θησαυρούς της πολιτιστικής κληρονοµιάς σήµερα! Τα µοντέλα ποιότητας αρχειοθέτησης δηµιουργούνται µέσω ψηφιοποίησης µε χρήση του αποκλειστικού µας συστήµατος 3Δ ψηφιοποίησης υψηλής ανάλυσης µε laser. Ένα µοντέλο Arius3D µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε διάφορες εργασίες: αποκατάσταση, συντήρηση, στο διαδίκτυο, εκθέσεις, αναπαραγωγή, πώληση σε µουσεία κοκ. Η εικόνα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για εφαρµογές διαδικτύου και ασύρµατου δικτύου (PDA), για έργα συντήρησης, συνεργατική έρευνα συντήρησης, έκθεση σε γκαλερί και επίδειξη σε θέατρα εικονικής πραγµατικότητας, έργα εκπαίδευσης, καθώς και για ένα πλήθος εκτυπωτικών εργασιών για προβολή, για πόστερ και για βιβλία. Η οικονοµία κόστους κατά µήκος όλου του οργανωτικού σχήµατος είναι σηµαντική! Οι πιθανές εφαρµογές περιορίζονται µόνο από τη φαντασία σας! Το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας του Καναδά (National Research Council of Canada) ανέπτυξε την εν λόγω τεχνολογία σε ένα πλαίσιο χρόνου άνω των είκοσι ετών. Έχει ήδη ανακοινωθεί σε πολλές επιστηµονικές εργασίες και συµπόσια ως "3D High-Resolution Color Laser Scanner". Είναι διαθέσιµο ως εµπορικό προϊόν, σήµερα, αποκλειστικά από την Arius3D. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Το σύστηµα ψηφιοποίησης της Arius3D χρησιµοποιεί φως από µη καταστροφικό laser χαµηλής ισχύος για να πραγµατοποιήσει την ψηφιοποίηση δηµιουργώντας ακολουθία από επικαλυπτόµενες ψηφιακές εικόνες από πολλαπλές γωνίες λήψης για ένα αντικείµενο. Τόσο η γεωµετρία όσο και δεδοµένα χρώµατος συλλαµβάνονται ταυτόχρονα. Μετά την ψηφιοποίηση, χρησιµοποιείται λογισµικό µοντελοποίησης και απεικόνισης για την ολοκλήρωση των πολλαπλών συνόλων δεδοµένων της ψηφιοποίησης και τη δηµιουργία ενός ενιαίου 3Δ αντικειµένου υψηλής ανάλυσης και ποιότητας αρχειοθέτησης. Τα τελικά δεδοµένα είναι δυνατό να εξαχθούν σε πληθώρα τύπων αρχείων και να χρησιµοποιηθούν σε πολλές εµπορικές εφαρµογές για απεικόνιση, animation ή εφαρµογές CAD.

3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - Ο οριστικός τρόπος για διατήρηση και διάχυση! Δεδοµένα σε ποιότητα αρχειοθέτησης Καµία επίπτωση σε ευαίσθητα αντικείµενα Καµία επίδραση από το φωτισµό περιβάλλοντος Μείωση κόστους Απόλυτος επανα-προσδιορισµός χρήσης Νέες δυνατότητες δηµιουργίας εσόδων Δεδοµένα ποιότητας αρχειοθέτησης: Για την καταγραφή της κληρονοµιάς, ίσως το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό είναι ότι τα δεδοµένα Arius3D που αποκτήθηκαν µέσω των συστηµάτων 3Δ επεξεργασίας εικόνων παρέχουν ένα ακριβές και υψηλής ανάλυσης 3Δ ψηφιακό αρχείο του σχήµατος (συµπεριλαµβανοµένων των διαστάσεων) και του χρώµατος του αντικειµένου. Τα δεδοµένα του 3Δ ψηφιακού µοντέλου αποτελούν πλέον δεδοµένα σε ποιότητα αρχειοθέτησης του αντικειµένου και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για διάφορους σκοπούς όπως απεικόνιση, έρευνα, συντήρηση, αναπαραγωγή και εφαρµογές εικονικής πραγµατικότητας. Καµία επίπτωση σε ευαίσθητα αντικείµενα: Το σύστηµα της Arius3D ΔΕΝ προκαλεί βλάβες σε ευαίσθητα αντικείµενα ή υφάσµατα καθ οιονδήποτε τρόπο. Η συνολική έκθεση υπολογίζεται σε περίπου 3,5 mw (τρία χιλιοστά του watt) σε επιφάνεια ενός κύκλου εµβαδού όσο και µια τελεία στο κείµενο. Αυτό µπορεί να παραλληλιστεί µε το φωτισµό του αντικειµένου µε ένα φακό. Επίσης, εφόσον το φως του laser είναι σε συνεχή κίνηση (µε ταχύτητα περί τα 300 mm/sec κατά µήκος της επιφάνειας του αντικειµένου), η δόση φωτός στην επιφάνεια µειώνεται ακόµη περισσότερο. Φωτισµός περιβάλλοντος: Η τεχνολογία σε ένα σύστηµα ψηφιοποίησης laser της Arius3D παρέχει ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα για την ψηφιοποίηση πολύτιµων θησαυρών µουσείων. Ο µηχανισµός ψηφιοποίησης περιλαµβάνει µια κάµερα laser και ένα σύστηµα ελέγχου κίνησης για την κίνηση της κάµερας. Οι µετρήσεις σχήµατος και χρώµατος είναι απολύτως ανεξάρτητες από την επίδραση του φωτισµού περιβάλλοντος. Το µοναδικό αυτό χαρακτηριστικό οδηγεί στην εξάλειψη οποιουδήποτε συστήµατος ελέγχου συνθηκών περιβάλλοντος κατά τη διαδικασία. Το αντικείµενο µπορεί να ψηφιοποιηθεί είτε σε φωτεινό είτε σε σκοτεινό περιβάλλον. Η τελική ψηφιακή Arius3D εικόνα µπορεί να «φωτιστεί» στη συνέχεια µε χρήση υπολογιστή για λόγους έρευνας, προώθησης ή έκθεσης. Μείωση Κόστους: Μια καλώς ορισµένη Στρατηγική Διαχείρισης Εικόνων προάγει σηµαντικές µειώσεις κόστους σε όλο το µήκος του οργανισµού που εφαρµόζεται. Μια πρωτότυπη εικόνα ψηφιοποιηµένη στην υψηλότερη ανάλυση είναι δυνατό µετά από µετατροπές µεγέθους και τύπου να χρησιµοποιηθεί σε διάφορες εφαρµογές και τµήµατα του µουσείου µειώνοντας σηµαντικά το κοστος.

4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Δηµιουργία αντιγράφων και αναπαραγωγή - Το σύστηµα σάρωσης µπορεί να µεταφέρει και να εξαγάγει όλα τα δεδοµένα µιας τρισδιάστατης εικόνας σε αρχείο συστήµατος CAD για την κατασκευή καλουπιού (αντίστροφη σχεδίαση) και την ταχεία πρωτοτυποποίηση του ακριβούς αντιγράφου 1:1, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη κλίµακα (1:2, 1:3, 1:15 κ.α.) δίχως να χάνεται η γεωµετρία και το χρώµα του αντικειµένου, χρησιµοποιώντας σύγχρονες τεχνικές αναπαραγωγής όπως την στερεολιθογραφική τεχνική ή την σµύλευση κα. Σε αντίθεση µε την παραδοσιακή µέθοδο κατασκευής καλουπιού, το αντικείµενο µένει άθικτο χωρίς να προκληθούν ζηµιές ή φθορές, κατα την διάρκεια της σάρωσης. Τα αντίγραφα φτιαγµένα µέσω της ψηφιοποίησης Arius3D είναι στην πραγµατικότητα ότι πιό κοντινό θα υπάρχει στο αυθεντικό αντικείµενο. Επειδή το σύστηµα προσφέρει ένα ακριβές ψηφιακό αρχείο κάνει δυνατό τον επαναπατρισµό ευρηµάτων, εκείνων που βρίσκονται σε ξένα µουσεία, µακριά απο την αρχαιολογική τους βάση, αντικαθιστώντας τα µε άλλα ψηφιακά αντίγραφα. Έτσι πλέον τα ψηφιακά αντίγραφα ευρηµάτων µπορούν να παραµείνουν για διαρκή και µακροχρόνια έρευνα στους τόπους αυτούς χωρίς τα ίδια να παρευρίσκονται εκεί! Συντήρηση ευρηµάτων & έργων τέχνης - Για τη συντήρηση έργων τέχνης αλλά και για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς τα δεδοµένα παρέχουν µία ακριβή ανάλυση του σχήµατος, της επιφάνειας, της κατάστασης και του χρώµατος του αντικειµένου. Οι δυνατότητες του συστήµατος επιτρέπουν την αποτύπωση και παρακολούθηση π.χ. µιας σχισµής ή µιάς οξείδωσης σε έναν πίνακα, ακόµα και µίας διάβρωσης σε ένα ορειχάλκινο άγαλµα. Επιστηµονική έρευνα Τα χαρακτηριστικά ενός αντικειµένου µπορούν να µεγεθύνονται, να µετατρέπονται διαδραστικώς, να µετρώνται µε ακρίβεια και να εξετάζονται κάτω από διαφορετικές οπτικές γωνίες φωτισµού - µε ή και χωρίς το χρώµα τους. Χρησιµοποιώντας την εφαρµογή λογισµικού επεξεργασίας της σηµειακής ροής, οι ερευνητές µπορούν να βρίσκονται σε διαφορετικές ηπείρους και να συνεργάζονται ανταλλάσοντας τα δεδοµένα των αρχείων. Το σύστηµα σάρωσης της Arius3D επιτρέπει τη συλλογή δεδοµένων από την επιφάνεια του χρώµατος ενός πίνακα έως και κάτω απο το βερνίκι, δίνοντας έτσι την δυνατότητα βαθύτερης εξέτασης ακόµα και των πινελιών και της τεχνοτροπίας του καλλιτέχνη. Επιµόρφωση - Το σύστηµα της Arius3D παρέχει µία µοναδική λύση σε εφαρµογές για επιµόρφωση, επιτρέποντας ταυτόχρονη και ολοκληρωµένη διαδικασία και των δύο µεθόδων µάθησης της οµαδικής και της ατοµικής. Οι µαθητές µπορούν να χειρίζονται και να αναλύουν ψηφιακές εικόνες µε αντικείµενα απο το αληθινό κόσµο. Στον τοµέα αυτόν οι εφαρµογές που µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις τρισδιάστατες εικόνες είναι πάρα πολλές. Επικοινωνία & Marketing Το σύστηµα Arius3D χρησιµοποιείται για να αντικαταστήσει την ψηφιακή και την παραδοσιακή φωτογράφιση αντικειµένων. Επειδή µε τη σάρωση το χρώµα του αντικειµένου είναι αληθινό το σύστηµα κάνει την τρισδιάστατη εικόνα ιδανική για κάθε είδους εκτυπώσεις σε χαρτί ή βινύλιο ή άλλο είδος. Μεγάλη οικονοµία σε κόστος µπορεί να επιτευχθεί µε τη µείωση αντιτύπων που σχετίζονται µε τη συνεχή φωτογράφιση αντικειµένων από διαφορετικές γωνίες, µε µεταβλητό φωτισµό, και µε διαφορετικά κάθε φορά µεγέθη αρχείων. Η πολυχρηστικότητα των τρισδιάστατων αρχείων ανοίγει µία νέα σελίδα στην επικοινωνία σε πολλούς τοµείς και µε πολλές εφαρµογές στο διαδίκτυο όπως ηλεκτρονικό εµπορίο, ηλεκτρονική εκµάθηση, επιστηµονική έρευνα µεταξύ πανεπιστηµίων και ιδρυµάτων, εκθέσεις εικονικής πραγµατικότητας ( web based)

5 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Από τη στιγµή που θα παραχθούν τα ψηφιακά δεδοµένα, ανοίγονται για τα µουσεία µια σειρά από δυνατότητες εκµετάλλευσης του πολύτιµου αυτού αρχείου, προκειµένου αφ ενός µεν να αποσβέσει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα το κόστος προµήθειας του συστήµατος, και αφ ετέρου να δηµιουργήσει πηγές σταθερών εσόδων από τη λειτουργία των εφαρµογών αυτών. Ενδεικτικά µεταξύ άλλων αναφέρονται οι κάτωθι δυνατότητες: 1. Προµήθεια ή παραχώρηση ψηφιακών αρχείων στον εργολάβο για τη δηµιουργία πιστών αντιγράφων και αναπαραγωγών αρχαιολογικών ευρηµάτων προς πώληση σε συλλέκτες, τουρίστες κ.λπ. Με τη χρήση της τεχνολογίας ARIUS3D καθίσταται δυνατή η δηµιουργία πιστών αντιγράφων των κάθε είδους ευρηµάτων και έργων τέχνης, σε οποιοαδήποτε κλίµακα. 2. Προµήθεια των αρχείων σε αναδόχους έργων που ο ίδιος ανακυρήσσει για την δηµιουργία και εµπορία οπτικοακουστικών προϊόντων που σχετίζονται µε τον ελληνικό πολιτισµό. ( εκδόσεις, multimedia τίτλων, εφαρµογών virtual reality, DVD, Film, Videos Κτλ). 3. Προµήθεια των αρχείων σε αναδόχους έργων που ο ίδιος ανακυρήσσει για τη δηµιουργία και εµπορία ειδικών εφαρµογών πολυµεσικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό όπως Ψηφιακές Γκαλλερί, Ηλεκτρονικές Εκθέσεις, σινεµά εικονικής πραγµατικότητας. 4. Προµήθεια των αρχείων σε αναδόχους έργων που τα ίδια τα µουσεία ή οι οργανισµοί θα ανακυρήσσουν για τη δηµιουργία στο διαδίκτιο ιστοσελίδων ή εφαρµογών Ηλεκτρονικού Εµπορίου (e-commerce), Ηλεκτρονικής Μάθησης (elearning) κα. 5. Η διαδικασία της εµπορίας µάλιστα µπορεί να γίνεται είτε για φυσικά αντίγραφα (χονδρική πώληση σε εµπόρους έργων τέχνης ή τουριστικών ειδών) είτε και για τα ηλεκτρονικά αντίγραφα οπότε και η δυνητική πελατειακή βάση θα επεκταθεί αυτόµατα και θα συµπεριλάβει όλες τις χώρες του κόσµου. Διαθέτοντας ένα τέτοιο πληρέστατο και απόλυτα πιστό αρχείο όλων των διαθέσιµων ευρηµάτων και έργων τέχνης του Ελληνικού Πολιτισµού, ο Οργανισµός θα είναι σε θέση να υλοποιεί εφαρµογές Ηλεκτρονικής Μάθησης είτε αυτόνοµα (π.χ. µέσω Διαδικτύου) είτε σε συνεργασία µε άλλους φορείς αρµόδιους για θέµατα Παιδείας στη χώρα µας. Επίσης σε αυτόν το τοµέα είναι σηµαντικό να τονιστεί η τεράστια αξία της πολιτιστικής διπλωµατίας που τα µουσεία µπορούν να προσφέρουν στον Ελληνικό Πολιτισµό µε την εισαγωγή του στο διαδίκτυο. Όσο περισσότερα πληροφοριακά στοιχεία και εικόνες οι ξένοι φοιτητές, µαθητές και γενικότερα ξένοι χρήστες βρούν στο διαδίκτυο, τόσο µεγαλύτερη θα είναι και η προσεγγισή τους και το ενδιαφέρον τους για τον Ελληνικό πολιτισµό και την Ελλάδα εν γένει.

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ #1 - ΑΙΓΙΠΤΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Συνεργασία Βρετανικού Μουσείου και Μουσείοu του Οντάριο) Βήµα #1 : Ένα νέο αντικείµενο (Αιγυπτιακής αγγειοπλαστικής) ανακαλύπτεται και αποστέλλεται στο Κέντρο Δηµιουργίας Περιεχοµένου Arius3D εντός του µουσείου. Βήµα #2 : Δηµιουργείται ένα ψηφιακό αρχείο του αντικειµένου σε ποιότητα αρχειοθέτησης. Βήµα #3 : Τµήµατα του µουσείου ειδοποιούνται ότι το αντικείµενο έχει ψηφιοποιηθεί και είναι διαθέσιµο για δηµιουργικές εφαρµογές. Όλα τα µεταδεδοµένα έχουν αποθηκευθεί και τα πρωτότυπα σύνολα δεδοµένων αρχειοθετήθηκαν στο σύστηµα διαχείρισης ψηφιακών ιδιοκτησιών του µουσείου. Βήµα #4 : Το τµήµα αναπαραγωγής λαµβάνει το αρχείο για αναπαραγωγή του αντικειµένου και πώληση στον αντίστοιχο χώρο του µουσείου. Το τµήµα διαδικτύου λαµβάνει το αρχείο για συµπερίληψη στο διαδικτυακό χώρο και σε εκθέσεις 3Δ δεδοµένων. Το τµήµα έρευνας λαµβάνει το αρχείο και το καθιστά διαθέσιµο σε φοιτητές που εκπονούν διδακτορικές διατριβές µέσω ελεγχόµενης διαδικτυακής πρόσβασης ή/και CD- ROM. Το τµήµα διεύθυνσης έκθεσης και το τµήµα συντήρησης συνεργάζονται για τη δηµιουργία 3Δ εκθέµατος όπου οι επισκέπτες µπορούν να περιεργαστούν το έκθεµα από διάφορες οπτικές γωνίες και αποστάσεις µε διαδραστικό τρόπο. Το ίδιο αρχείο χρησιµοποιείται επίσης και στο νέο Θέατρο εικονικής πραγµατικότητας του µουσείου όπου τα αντικείµενα προβάλλονται σε στέρεο µε χρήση ειδικών γυαλιών. Η διεύθυνση πωλήσεων χρησιµοποιεί την εικόνα για τη δηµιουργία πόστερ, εισιτηρίων και καταλόγων για επερχόµενες θεµατικές εκθέσεις. Το τµήµα IT εισάγει την εικόνα στις νέες έγχρωµες συσκευές PDA που έχουν αρχίσει να χρησιµοποιούνται για τη βελτίωση της εµπειρίας των επισκεπτών. Το τµήµα εκπαίδευσης χρησιµοποιεί δυνατότητες zoom για τη δηµιουργία πρωτοποριακών εκπαιδευτικών απεικονίσεων για παιδιά. Βήµα #5 : Η έκθεση τελειώνει η εικόνα είναι διαθέσιµη στα αρχεία για τις µελλοντικές γενεές και για νέους σκοπούς που δεν έχουν ακόµη αποκαλυφθεί. Βήµα #6 : Δύο χρόνια µετά Συντηρητής ανησυχεί για µικρές ρωγµές σε παρόµοια ευρήµατα αγγειοπλαστικής. Το αντικείµενο επανα-ψηφιοποιείται και τα αρχικά δεδοµένα συγκρίνονται µε τα νέα δεδοµένα. Βήµα #7 : Πέντε χρόνια µετά Η Αίγυπτος ζητά την επιστροφή του αντικειµένου στα πλαίσια ενός προγράµµατος επαναπατρισµού σε συνεργασία µε τον Καναδά. Το ψηφιακό αρχείο παραµένει στον Καναδά. Το πραγµατικό αντικείµενο επιστρέφεται στη χώρα προέλευσής του. Ενώ το αντικείµενο έχει χρησιµοποιηθεί για πολλούς σκοπούς για ένα µεγάλο διάστηµα χρόνου, στην πραγµατικότητα ήταν φυλαγµένο µε ασφάλεια σε ελεγχόµενο περιβάλλον. Η πιθανότητα πρόκλησης ζηµιάς έχει µειωθεί σηµαντικά.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΈΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μεταπτυχιακή εργασία με θέμα: «Η δημιουργία ενός εικονικού μουσείου με τρισδιάστατα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών

Οδηγός Καλών Πρακτικών Οδηγός Καλών Πρακτικών Έκδοση 1.3 Minerva, Οµάδα Εργασίας 6 Προσδιορισµός Καλών Πρακτικών και Κέντρων Αριστείας 3 Μαρτίου 2004 Minerva Οδηγός Καλών Πρακτικών 1 Minerva, Οµάδα Εργασίας 6 Προσδιορισµός Καλών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας: Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό υπολογιστή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας: Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό υπολογιστή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας: Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό υπολογιστή Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας: Μετρητικός Βραχίονας R-SCANR OMEROMEGA 2025:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης 3D CMS - Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανάπτυξης και διαχείρισης 3D Εφαρμογών Πολιτιστικού Περιεχομένου ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης Ενότητα Εργασίας 2. Τεχνικές βέλτιστης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών για την Ψηφιοποίηση και τη Μακροπρόθεσµη ιατήρηση. ebooks4greeks.gr

Οδηγός Καλών Πρακτικών για την Ψηφιοποίηση και τη Μακροπρόθεσµη ιατήρηση. ebooks4greeks.gr 2 ebooks4greeks.gr Οδηγός Καλών Πρακτικών για την Ψηφιοποίηση και τη Μακροπρόθεσµη ιατήρηση Πολιτιστικού Περιεχοµένου Καλές Πρακτικές και Πρακτικές Οδηγίες Έκδοση 1.0 Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» «ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΣΑ- MULTIMEDIA

ΠΟΛΥΜΕΣΑ- MULTIMEDIA ΠΟΛΥΜΕΣΑ- MULTIMEDIA ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΗ & Η/Υ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ HARDWARE Οθόνες και κάρτα γραφικών κάρτα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία τρισδιάστατης σάρωσης και επεξεργασίας δεδομένων με ειδικό λογισμικό /

Διαδικασία τρισδιάστατης σάρωσης και επεξεργασίας δεδομένων με ειδικό λογισμικό / Διαδικασία τρισδιάστατης σάρωσης και επεξεργασίας δεδομένων με ειδικό λογισμικό / 3D scanning process and point cloud processing using specified software ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

EΠΣET. SaaS. Προδιαγραφές. Ηλεκτρονικές Υποδομές. Διαλειτουργικότητα

EΠΣET. SaaS. Προδιαγραφές. Ηλεκτρονικές Υποδομές. Διαλειτουργικότητα Ψηφιακά Δεδομένα Ψηφιακό Περιεχόμενο Μεταδεδομένα Διαλειτουργικότητα Προδιαγραφές Ηλεκτρονικές Υποδομές EΠΣET Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας SaaS Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ΝΟΜΑΡΧΙΑ Ξάνθης ΗΜΟΣ Ξάνθης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006, Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΑΙ ΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. ΜΕΤΡΟ 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα Goody s

Διπλωματική Εργασία: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα Goody s ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Μ.Σ.) Διπλωματική Εργασία: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα Goody s Φοιτήτρια: Μπεκίρη Αλκέτα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου

Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 798.602,53 (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 798.602,53 (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ Διακήρυξη Διαγωνισμού ΨΣ19/1/12 για το έργο: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικότερα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Αναλυτικότερα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Ψηφιακό µουσείο για τη διάχυση του ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου του ήµου Χερσονήσου, Αβδού,.Ε. Χερσονήσου ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 798.602,53 (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 798.602,53 (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το έργο: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Διαγωνισμός σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΥΞ ΔΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΨΦΙΟΠΟΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΠΕΙΡΟΥ» «ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚ ΠΕΡΙΓΡΑΦ Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου Προκήρυξη Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΟΥ Επιβλέπων : Τζήµας ηµήτριος Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων

Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΣΕΛ. 2 2. ΑΝΑΛΥΣΗ 2.1. Γενικά.......ΣΕΛ. 6 2.2. ιαµόρφωση πλάνου εργασίας...σελ. 11 2.3. Πιθανοί χρήστες.. ΣΕΛ. 12 2.4. ιανοµή......σελ. 13 2.5. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ «ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ»

T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ «ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ» 1 T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ» «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Τρισδιάστατη ψηφιοποίηση µουσειακών αντικειµένων. Το SCULPTEUR project»

Θέµα: «Τρισδιάστατη ψηφιοποίηση µουσειακών αντικειµένων. Το SCULPTEUR project» ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήµη της Πληροφορίας - ιοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών µε έµφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας» Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ( MIS 483008) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνοπτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ερευνητικού και Πολιτιστικού Υλικού» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων

Διαβάστε περισσότερα