ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ, 3Δ ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΟΗΘΟΥΝ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ. Αγορές της ιατρικής βιοµηχανία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ, 3Δ ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΟΗΘΟΥΝ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ. Αγορές της ιατρικής βιοµηχανία"

Transcript

1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ, 3Δ ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΟΗΘΟΥΝ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Στο διαρκώς εξελισσόµενο χώρο της ιατρικής, η Arius3D πιστεύει ότι υπάρχουν πολλές εφαρµογές της χρήσης 3Δ έγχρωµων εικόνων. Σήµερα, η χρήση των εικόνων CT και MRI επιτρέπουν στους ιατρούς να δουν το ανθρώπινο σώµα µε νέους τρόπους. Συνδυάζοντας αυτές τις εσωτερικές εικόνες µε εξωτερικές εικόνες από την Arius3D, είναι δυνατή η αποκάλυψη σηµαντικών δεδοµένων για την κατάσταση ενός ασθενούς. 3Δ σαρώσεις είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν για την ανίχνευση φυσικών µεταβολών στο σχήµα και το χρώµα µε την πάροδο του χρόνου. Ιατρική σακούλα, ανθρώπινα δόντια, ανθρώπινο κρανίο Αγορές της ιατρικής βιοµηχανία Εικόνες για εκπαίδευση και έρευνα Εικονική χειρουργική Υποβοηθούµενη χειρουργική Εφαρµογή προσθετικής Σχηµατικά δεδοµένα για πλαστική χειρουργική Οδοντιατρική µετρήσεις για ορθοδοντική και προσθετική Σάρωση ποδιού για ορθοπαιδική Παρακολούθηση διαδικασίας αποθεραπείας

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ στην Ιατροδικαστική - Εγκληµατολογία Η Arius3D δηµιουργεί και παραδίδει το καλύτερο οπτικό 3Δ περιεχόµενο µε τη µέγιστη ακρίβεια. Το επαναστατικό της σύστηµα συλλαµβάνει πραγµατικό χρώµα και γεωµετρία ταυτόχρονα, σε ανάλυση σχεδόν µικροσκοπική (100 µm κατά X και Y, και 10 µm κατά τον άξονα Z). Τα παραγόµενα δεδοµένα είναι κατάλληλα για λεπτοµερή εξέταση στοιχείων. Για παράδειγµα, σηµαντικά αντικείµενα από την εξέταση ενός χώρου εγκλήµατος είναι δυνατό να σαρωθούν και τα 3Δ δεδοµένα να χρησιµοποιηθούν για ακριβή αναπαράσταση του εγκλήµατος. Τα δεδοµένα της Arius3D µπορούν να συνδυαστούν µε δεδοµένα CAT ή MRI σε νέες µεθόδους εξέτασης και καθώς τα δεδοµένα είναι πραγµατικά 3Δ, είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν στη δηµιουργία διαφορετικών εικονικών σεναρίων και να χρησιµοποιηθούν σε εκπαιδευτικό περιβάλλον ή στα Δικαστήρια. Χρησιµοποιώντας την πρωτοποριακή τεχνολογία συµπίεσης δεδοµένων της Arius3D, µε το όνοµα Pointstream, τα 3Δ µοντέλα είναι δυνατό να παρουσιάζονται και να διανέµονται διαδραστικά µεταξύ συναδέλφων οπουδήποτε στον κόσµο µέσω του Διαδικτύου. Επίσης τα διαδραστικά 3Δ έγχρωµα µοντέλα είναι δυνατό να εισάγονται απευθείας σε έγγραφα Microsoft. Η Arius3D παίζει ένα σηµαντικό ρόλο στους τοµείς της ιατροδικαστικής ανθρωπολογίας, ιατροδικαστικής παθολογίας, ταύτισης προτύπων, ανάλυσης εγγράφων, αστυνοµικών υπηρεσιών και παρουσιάσεων δικαστηρίου. Ιατροδικαστική Ανθρωπολογία και Παθολογία Οι εικόνες Arius3D χρησιµοποιούνται από ιατροδικαστές ανθρωπολόγους για τη µόνιµη ψηφιακή αρχειοθέτηση σκελετικών ευρηµάτων για περαιτέρω µελέτη, έρευνα και διανοµή πληροφορίας µεταξύ της επιστηµονικής κοινότητας και των αστυνοµικών υπηρεσιών. Οι τοµείς στους οποίους χρησιµοποιούνται οι εικόνες Arius3D συµπεριλαµβάνουν: Μελέτη εθνικής ταυτότητας Ανακατασκευή προσώπου Ταυτοποίηση δοντιών µε σηµάδια από δάγκωµα Ανάλυση αποσύνθεσης Μελέτη αιτιών θανάτου, π.χ.: τρύπες από σφαίρες/ οδοντώσεις στα κόκαλα Εντοµολογία. Συχνά, όταν ανακαλύπτονται σκελετικά ευρήµατα, η οικογένεια του θύµατος επιθυµεί την επιστροφή τους για την άµεση ταφή τους. Η ψηφιακή τους αρχειοθέτηση επιτρέπει την περαιτέρω µελέτη τους και τη χρήση τους σε µελέτες για διαλεύκανση άλλων άλυτων υποθέσεων. Ταύτιση Προτύπων Εφόσον οι εικόνες Arius3D είναι εκπληκτικής ακρίβειας σε σχεδόν µικροσκοπικό επίπεδο, οι εικόνες είναι ιδανικές για ειδικούς ταυτοποίησης προτύπων που ενδιαφέρονται για: Ανάλυση αποτυπώµατος παπουτσιού Σύγκριση ποδιού και παπουτσιού Αποτυπώµατα ελαστικών Αναγνώριση αποτυπώµατος χεριού Σύγκριση όπλων µε πρότυπα Ταύτιση εργαλείων µε σηµάδια, π.χ.: ταύτιση κόφτη µε κλειδαριά. 14 σαρώσεις στα 200μm (χωρίς επεξεργασία)

3 Ανάλυση Εγγράφων Αυτό που καθιστά την τεχνολογία της Arius3D µοναδική είναι η ικανότητα σύλληψης ταυτόχρονα γεωµετρίας και χρώµατος. Ειδικοί σε έγγραφα µπορούν να χρησιµοποιήσουν την τεχνολογία αυτή για ανάλυση υπογραφής σε πίνακες ζωγραφικής ή σε αποτυπώµατα λερωµένα µε λάδι από σκληρές έως φωτογραφικές επιφάνειες. Η τεχνολογία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για: Απόδειξη αυθεντικότητας υπογραφής σε πίνακα ζωγραφικής Εξαγωγή αποτυπωµάτων και σφραγισµάτων από σκληρές επιφάνειες Ταύτιση χρώµατος Ανάλυση πινελιάς σε πίνακα ζωγραφικής Ανίχνευση φθοράς της βαµµένης επιφάνειας. Αστυνοµικές Υπηρεσίες Οι εικόνες Arius3D µπορούν να χρησιµοποιηθούν από την αστυνοµία σε ποικίλες εφαρµογές, µεταξύ των οποίων: Ανακατασκευή χώρου εγκλήµατος Αρχειοθέτηση σηµαντικών αποδεικτικών στοιχείων Τεκµηρίωση αναφορών µε χρήση 3Δ εικόνων Βελτίωση αναφορών µε χρήση 3Δ έγχρωµων εικόνων υψηλής ακρίβειας. Παρουσίαση ικαστηρίου Οι εικόνες Arius3D παρέχουν στους κατήγορους ένα νέο εργαλείο παρουσίασης πειστηρίων στο Δικαστήριο. Η χρήση 3Δ εικόνων επιτρέπει στους κατήγορους: Διαδραστική αναπαράσταση σκηνής εγκλήµατος Αρχειοθέτηση σηµαντικών πειστηρίων Βελτίωση αναφορών µε χρήση 3Δ έγχρωµων εικόνων υψηλής ακρίβειας. Εκπαίδευση Στον εκπαίδευση στους τοµείς της αστυνοµίας και ιατροδικαστικής οι µοναδικές λύσεις που παρέχει η Arius3D δίνουν τη δυνατότητα για ταυτόχρονη ολοκλήρωση συγκλινουσών και αποκλινουσών µεθόδων εκπαίδευσης. Οι εικόνες Arius3D επιτρέπουν στους σπουδαστές το χειρισµό, ανάλυση και κατασκευή µέσω ψηφιακής σύλληψης αντικειµένων του πραγµατικού κόσµου σε τέλεια 3Δ γεωµετρία και χρώµα. Οι εικόνες αυτές είναι: Φωτορεαλιστικές Διαδραστικές Κλιµακούµενες και µε δυνατότητα επαναπροσδιορισµού χρήσης Μια εµπειρία εικονικής πραγµατικότητας που οδηγεί στη βελτίωση της µαθησιακής διαδικασίας.

4 ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Οστό από σαγόνι σκύλου Κατά τη διάρκεια των καλοκαιριών των ετών 1999 και 2000, µια οµάδα από το Πανεπιστήµιο του Τορόντο (Mississauga s campus), καθοδηγούµενη από τον Καθηγητή Gary Crawford, έκανε ανασκαφές κατά µήκος των ακτών του Grand River, νότια από το Hamilton στο Οντάριο του Καναδά. Σε έναν ανασκαφικό χώρο, προφανώς ενός αρχαίου καταυλισµού των Ινδιάνων Iroquois που δέσποζε σε ένα παραποτάµιο πέρασµα, ανακαλύφθηκε κάτι ασυνήθιστο. Σε ένα λάκκο κάτω από στρώµατα µε κεραµικά Οστό απο σαγάνι σκύλου θραύσµατα, ψαροκόκαλα και θραύσµατα κοκάλινων εργαλείων, οι ανασκαφείς ανακάλυψαν ένα σχεδόν πλήρη σκελετό σκύλου (εκτός ενός κόκαλου ποδιού). Ο σκύλος ήταν 1-1/2 ετών και πιθανότατα είχε ταφεί στο χώρο 900 µε 1200 χρόνια πριν. Για τους ερευνητές, τα σηµαντικότερα στοιχεία αυτής της ανακάλυψης ήταν τόσο ο προσανατολισµός του σκελετού όσο και τρία µικρά παράλληλα σηµάδια που βρέθηκαν σε µια πλευρά του σαγονιού. Κατά το χειµώνα του 2000, µια οµάδα από το Πανεπιστήµιο συνεργάστηκε µε την Arius3D για την ανακάλυψη περισσότερων στοιχείων για το µυστήριο αυτό. Με χρήση του συστήµατος Arius3D Foundation Scanner, αρχειοθέτησαν ψηφιακά το σαγόνι για περαιτέρω µελέτη, µε την ελπίδα ότι η αιτία θανάτου θα µπορούσε να αποκαλυφθεί. Παρά το σχεδόν µικροσκοπικό µέγεθος των σηµαδιών το σύστηµα σάρωσης µπόρεσε να αποδώσει ξεκάθαρες και ακριβείς εικόνες ακόµη και της µικρότερης λεπτοµέρειας. Περαιτέρω εργασία θα µπορούσε να ολοκληρώσει τη σάρωση ολόκληρου του σκελετού ώστε να είναι δυνατή µια ψηφιακή ανακατασκευή του στην τελική του στάση, παράγοντας ακόµη περισσότερες πληροφορίες για τους ερευνητές. Η διαδικασία της ανασκαφής. Ο σκελετός του σκύλου δεν έχει ακόµη ανακαλυφθεί εντός του κύβου χώµατος στο κέντρο της φωτογραφίας. Το σαγόνι λίγο πριν τη διαδικασία ψηφιοποίησης. Το σύστηµα Arius3D Foundation Scanner δεν είχε καµία δυσκολία να πραγµατοποιήσει ακριβή τεκµηρίωση της µικρότερης λεπτοµέρειας εντός και γύρω των δοντιών καθώς και των µυστηριωδών σηµαδιών στο εξωτερικό µέρος του οστού. Για την ψηφιοποίηση ολόκληρου του σαγονιού, αρκετές σαρώσεις έλαβαν χώρα από διαφορετικές γωνίες. Στη συνέχεια, οι σαρώσεις αυτές συνδυάστηκαν για την τελική δηµιουργία του πλήρους 3Δ µοντέλου.

5 ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Κόκαλα, κρανία, εκµαγεία και αποτυπώµατα Η Arius3D έχει εµπλακεί σε διάφορα έργα που αφορούν ψηφιοποίηση οστών και δέρµατος. Στο τµήµα αυτό παρουσιάζονται µερικά από αυτά τα έργα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί. Σφηνοειδές οστό Η εικόνα αυτή δείχνει την πίσω όψη ενός σφηνοειδούς οστού που ψηφιοποιήθηκε από σύστηµα της Arius3D. Το σφηνοειδές οστό είναι αυτό που βρίσκεται πίσω από τη µύτη. Κοντινό πλάνο του σφηνοειδούς οστού. Κρανίο Η εικόνα αυτή δείχνει ένα ανθρώπινο κρανίο το οποίο ψηφιοποιείται. Γύψινο καλούπι Αυτή η σάρωση δείχνει ένα κοντινό πλάνο γύψινου εκµαγείου του προσώπου ενός ηθοποιού. Παρατηρείστε τη λεπτοµέρεια στις ρυτίδες γύρω από τα µάτια. Αυτή η σάρωση χρησιµοποιήθηκε σε µια µεγάλη κινηµατογραφική παραγωγή. Σάρωση αποτυπώµατος Αυτή είναι η εικόνα ενός αποτυπώµατος που ψηφιοποιήθηκε µε τον πρότυπο ερευνητικό σαρωτή στο National Research Council του Καναδά.

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με δύο πολύ βασικά θέματα τα οποία σχετίζονται με την διαχείριση της ποιότητας. Το πρώτο από αυτά είναι η περιγραφή και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων και ανασκαφών µε χρήση τηλεκατευθυνόµενου ελικοπτέρου.

Αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων και ανασκαφών µε χρήση τηλεκατευθυνόµενου ελικοπτέρου. Αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων και ανασκαφών µε χρήση τηλεκατευθυνόµενου ελικοπτέρου. Σκαρλάτος ηµήτρης Τοπ/φος Μηχ/κός, M.Sc. ΓεωΑνάλυση Α.Ε. ρ. Μηχ. Τοκµακίδης Κωνσταντίνος Τοπ/φος Μηχ/κός Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ασχολείται με τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Εστιάστε την προσοχή σας Intelligent Video Analysis της Bosch

Εστιάστε την προσοχή σας Intelligent Video Analysis της Bosch Εστιάστε την προσοχή σας Intelligent Video Analysis της Bosch 2 Και αντιδράστε άμεσα και αποτελεσματικά με Intelligent Video Analysis της Bosch Ανεξάρτητα από το εάν το σύστημά σας χρησιμοποιεί λίγες ή

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2014 για το Έργο: Φωτογράφηση συλλογής HELLAFFI Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αναθέτουσα Αρχή: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Νοητικών Δεξιοτήτων Τετράχρονων Παιδιών, Μέσα Από Διαδικασίες Επίλυσης Μαθηματικού Προβλήματος

Ανάπτυξη Νοητικών Δεξιοτήτων Τετράχρονων Παιδιών, Μέσα Από Διαδικασίες Επίλυσης Μαθηματικού Προβλήματος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ανάπτυξη Νοητικών Δεξιοτήτων Τετράχρονων Παιδιών, Μέσα Από Διαδικασίες Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΓΣΠ

ΤΥΠΟΙ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΓΣΠ Εισαγωγή Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά µπορούν να αναπαρασταθούν εκτός από γραµµές, σηµεία ή πολύγωνα και µε εικόνες ή ψηφιδωτά (grids), τα οποία χωρίζουν τον κόσµο σε διακριτά τετραγωνάκια ή αλλιώς φατνία(

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Βρισκόµαστε στο τέλος της βιοµηχανικής επανάστασης ενώ η εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PAGE 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Γνώση στην ψηφιακή εποχή : Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά και οφέλη... 3 Εξατομίκευση... 6 Κίνητρο... 7 Υπευθυνότητα... 7 Διαδραστικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Περιεχόµενα Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών...1 Κεφάλαιο 1 ο...3 Γενική Επισκόπηση Των Εφαρµογών Πληροφορικής...3 Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ. Ερευνητική Εργασία Α Λυκείου. Μαθηματικά Φυσικές Επιστήμες Τεχνολογία

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ. Ερευνητική Εργασία Α Λυκείου. Μαθηματικά Φυσικές Επιστήμες Τεχνολογία ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ερευνητική Εργασία Α Λυκείου Μαθηματικά Φυσικές Επιστήμες Τεχνολογία Τίτλος: «Ο χρυσός Αριθμός Φ» Συντονιστές καθηγητές: Σαββοπούλου Αντιγόνη- ΠΕ 09 Φουρναράκης Φίλιππος ΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΤΟ PHOTOSHOP ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΟΜΟΥΧΤΣΗΣ ΣΕΡΡΕΣ 2003 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι. ΚΟΥΦΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Οι ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΡΟΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΟΓΟΝΟΣ ΥΝΑΜΗ ΣΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΤΟ INTERNET ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΡΟΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΟΓΟΝΟΣ ΥΝΑΜΗ ΣΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΤΟ INTERNET ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 Ι Η ΡΟΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΟΓΟΝΟΣ ΥΝΑΜΗ ΣΑΣ 1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ MΕ TΗ ΔΥΝΑΜΗ TΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 27 2 ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ NΑ TΟ ΚΑΝΕΙ TΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ; 45 3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα