ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ 2 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ Εφαρµοζόµενα πρότυπα Τεχνικά χαρακτηριστικά και χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες Eγκατάσταση συστήµατος Επεκτασιµότητα Μηχανισµοί PLC / IR και Zigbee 5 3. ΟΙΚΙΑΚΌ ΊΚΤΥΟ Εφαρµοζόµενα πρότυπα Τεχνικά χαρακτηριστικά ενιαίου δικτύου «optimum» Καλώδιο εγκατάστασης Σύνδεση συσκευών ιανοµή και µικτονόµηση Τεχνικά χαρακτηριστικά µικτού δικτύου Καλώδιο εγκατάστασης Σύνδεση συσκευών τηλεόρασης Σύνδεση συσκευών τηλεφωνίας / πληροφορικής ιανοµή και µικτονόµηση Σύστηµα µετάδοσης ήχου Τοπικό σύστηµα µετάδοσης ήχου Γενικό σύστηµα µετάδοσης ήχου 14 1

2 1. Γενικά χαρακτηριστικά Πλήρες σύστηµα για την κατοικία που προσφέρει λύσεις αυτοµατισµού για λειτουργίες άνεσης και επικοινωνίας. Οι λύσεις αυτές θα καλύπτουν τις παρακάτω εφαρµογές, ανεξάρτητα ή και συνδυαστικά: Έλεγχος φωτισµού Έλεγχος ρολλών / τεντών Έλεγχος θερµοκρασίας Μετάδοση ήχου Οικιακό δίκτυο επικοινωνίας Για την εφαρµογή των λύσεων αυτών θα χρησιµοποιείται συνδυασµός από µηχανισµούς διακοπτικού υλικού, προϊόντα ράγας και προϊόντα δοµηµένης καλωδίωσης, όλα από τον ίδιο κατασκευαστή. Για τον έλεγχο φωτισµού και ρολλών θα χρησιµοποιείται η συνηθισµένη καλωδίωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 230 V ενώ για το οικιακό δικτυο θα χρησιµοποιείται καλώδιο S/FTP. Επιπλέον, η παρτίδα παραγωγής θα αναγράφεται επάνω σε κάθε προϊόν ατοµικά, όπως επίσης και επάνω στη συσκευασία του προϊόντος, προκειµένου να είναι εφικτή η σύνδεση µε την αντίστοιχη αναφορά ποιοτικού ελέγχου. Στη συσκευασία των προϊόντων θα περιέχονται τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης, για διευκόλυνση του εγκαταστάτη. Το εργοστάσιο παραγωγής των προϊόντων είναι πιστοποιηµένο κατά ISO Ο κατασκευαστής θα διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή ώστε να παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση σε όλο το φάσµα των προϊόντων της σειράς. 2

3 2. Ελεγχος εγκατάστασης Το σύστηµα θα απαρτίζεται από «έξυπνους» µηχανισµούς διακοπτικού υλικού, δηλαδή µηχανισµούς εξοπλισµένους µε ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου, η οποία τους επιτρέπει να επικοινωνούν µεταξύ τους χωρίς να απαιτείται η χρήση κεντρικής µονάδας επεξεργαστή. Οι «έξυπνοι» µηχανισµοί διακοπτικού υλικού θα µπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα, κατά τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν και οι αντίστοιχοι συµβατικοί µηχανισµοί. Επιπλέον, οι «έξυπνοι» µηχανισµοί θα µπορούν να συνδυαστούν σε σενάρια, όπου ένας µηχανισµός ο οποίος θα ορίζεται ως εντολέας σεναρίου (ποµπός), θα ελέγχει ένα σύνολο µηχανισµών οι οποίοι θα λειτουργούν ως εκτελεστές του σεναρίου (δέκτης), προσφέροντας λύσεις άνεσης και επικοινωνίας. Κάθε εκτελεστής σεναρίου/δέκτης θα έχει τη δυνατότητα να συµµετέχει σε σενάρια προερχόµενα από διαφορετικούς εντολείς/ποµπούς Εφαρµοζόµενα πρότυπα Οι µηχανισµοί των διακοπτών θα συνοδεύονται από τα κάτωθι πιστοποιητικά: Πιστοποιητικό ποιότητας ΙSO 9001 της γραµµής παραγωγής του συγκεκριµένου προϊόντος Ειδικά για τις πρίζες τύπου σούκο: Πιστοποιητικό συµµόρφωσης του µηχανισµού ως προς τo πρότυπο IEC από ευρωπαϊκό εθνικό οργανισµό πιστοποίησης (ΚΕΜΑ, NF, VDE κλπ.) Οι λοιποί µηχανισµοί θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά που αντιστοιχούν στις λειτουργίες και τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά τους Τεχνικά χαρακτηριστικά και χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες Για την υλοποίηση της λειτουργίας σε σενάρια, δηλαδή την µετάδοση των κωδικοποιηµένων µηνυµάτων της εντολής από τον εντολέα/leader στους εκτελεστές/actors των σεναρίων, θα χρησιµοποιούνται δύο διαφορετικές ως προς το µέσο µετάδοσης τεχνολογίες. 3

4 Α. Τεχνολογία Φερέσυχνων PLC (Power Line Carrier) IR Η µετάδοση των κωδικοποιηµένων µηνυµάτων γίνεται ενσύρµατα, µέσω του ηλεκτρικού δικτύου 230 V~ (καλώδιο ουδετέρου) σε διαµόρφωση συχνότητας στα 132 khz. Επιπλέον, κάθε µηχανισµός διακοπτικού υλικού τεχνολογίας PLC / IR θα είναι εξοπλισµένος µε δέκτη IR (Infrared), ο οποίος θα µπορεί να δεχθεί κωδικοποιηµένο µήνυµα από κινητό ποµπό IR / εντολέα / ποµπό σεναρίων, µεταφέροντας µέσω φερέσυχνων τις εντολές του κωδικοποιηµένου µηνύµατος προς τους εκτελεστές / δέκτες σεναρίων που αυτό αφορά. Με τον τρόπο αυτό θα προσφέρεται η δυνατότητα τηλεχειρισµού χωρίς περιορισµούς στην απόσταση µεταξύ του ποµπού και των δεκτών, δεδοµένου ότι κάθε διακόπτης δέκτης θα λειτουργεί ως αναµεταδότης. Β. Τεχνολογία Ασύρµατη Zigbee Η µετάδοση των κωδικοποιηµένων µηνυµάτων γίνεται ασύρµατα στα 2,4 GHz, από τον ποµπό προς τους δέκτες του σεναρίου, κατά το IEEE Η εµβέλεια µετάδοσης θα είναι έως 150 m σε ελεύθερο πεδίο, και έως 15 m σε χώρο ο οποίος περιλαµβάνει εµπόδια. Ορισµένοι µηχανισµοί δεκτών θα µπορούν να λειτουργούν και ως αναµεταδότες εντολών, και δεδοµένου ότι σε ένα ασύρµατο δίκτυο Zigbee µπορούν να τοποθετηθούν έως µηχανισµοί, η εµβέλεια του συστήµατος είναι στην πράξη απεριόριστη Eγκατάσταση συστήµατος Α. Τεχνολογία Φερέσυχνων PLC (Power Line Carrier) IR Η µετάδοση των κωδικοποιηµένων µηνυµάτων θα γίνεται µέσω του καλωδίου του ουδετέρου. Κατά συνέπεια δεν χρειάζεται επιπλέον καλωδίωση bus, ενώ η µόνη απαίτηση για την εγκατάσταση είναι η σύνδεση φάσης και ουδετέρου σε κάθε σηµείο ελέγχου. Σε περίπτωση όπου οι µηχανισµοί διακοπτικού υλικού τροφοδοτούνται από διαφορετικές φάσεις, στον κεντρικό πίνακα θα προστεθεί ένας συζεύκτης φάσεων προκειµένου τα κωδικοποιηµένα µηνύµατα να µεταφέρονται µεταξύ των 3 φάσεων. Ο συζεύκτης φάσεων θα στηρίζεται σε ράγα. Επιπλέον, προκειµένου να θωρακιστεί η εγκατάσταση από θορύβους προερχόµενους από επαγωγικά φορτία ή λαµπτήρες φθορισµού, προτείνεται η χρήση φίλτρου το οποίο 4

5 θα τοποθετείται ξεχωριστά σε κάθε φάση επάνω στον κεντρικό πίνακα. Τα φίλτρα θα στηρίζονται σε ράγα. Σε περίπτωση όπου τα φορτία φωτισµού είναι λαµπτήρες τύπου οικονοµίας, λαµπτήρες φθορισµού ή λαµπτήρες χαµηλής τάσης που ελέγχονται από ηλεκτρονικό µετασχηµατιστή, παρεµβάλλεται στο κουτί διακλάδωσης µεταξύ ουδετέρου και επιστροφής τοπικό φίλτρο, προκειµένου να θωρακιστεί η εγκατάσταση από αρµονικές που ενδεχοµένως να παράγουνται τοπικά από τα παραπάνω φορτία. Β. Τεχνολογία Ασύρµατη Zigbee Η µετάδοση των κωδικοποιηµένων µηνυµάτων θα γίνεται ασύρµατα στη συχνότητα των 2,4 GHz. Οι ποποί θα είναι επίτοιχης τοποθέτησης και θα τοποθετούνται σε ειδικές βάσεις, ενώ οι δέκτες / αναµεταδότες θα φέρουν επιπλέον το καλώδιο ουδετέρου. εν απαιτείται καλωδίωση τύπου bus, και κατά συνέπεια η ασύρµατη τεχνολογία Zigbee θα ενδύκνειται για ανακαινίσεις Επεκτασιµότητα Το σύστηµα θα υλοποιείται µε συµβατική καλωδίωση, και ως εκ τούτου θα είναι πλήρως επεκτάσιµο. Κατά την επέκταση, οι συµβατικοί µηχανισµοί διακοπτικού υλικού αντικαθίστανται από «έξυπνους» µηχανισµούς διακοπτικού τεχνολογίας PLC / IR ή Zigbee Μηχανισµοί PLC / IR και Zigbee Θα διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες, ανάλογα µε τη λειτουργία τους: Α. «Έξυπνοι» µηχανισµοί ελέγχου φωτισµού Θα περιλαµβάνουν τους παρακάτω µηχανισµούς: Απλό διακόπτη ιπλό διακόπτη ιακόπτη ρυθµιστής έντασης φωτισµού Μηχανισµοί πρίζας µε ενσωµατωµένο διακόπτη ή και ρυθµιστή (τεχνολογίας PLC) Ρυθµιστή έντασης φωτισµού ράγας (τεχνολογίας PLC) ιακόπτη ανιχνευτή κίνησης (τεχνολογίας PLC) 5

6 - Στην τεχνολογία PLC, οι παραπάνω µηχανισµοί θα είναι εντολείς/leaders και εκτελεστές/actors σεναρίων. Κατά συνέπεια, η λειτουργία αλλέ-ρετούρ θα υλοποιείται µε προγραµµατισµό δύο απλών διακοπτών ή ενός απλού διακόπτη σε συνδυασµό µε ένα διακόπτη ρυθµιστή έντασης φωτισµού. - Στην τεχνολογία Zigbee, οι παραπάνω µηχανισµοί θα είναι δέκτες και αναµεταδότες σεναρίων για αύξηση της εµβέλειας. Οι µηχανισµοί της πρίζας µε ενσωµατωµένο διακόπτη / ρυθµιστή επιτρέπουν τον τοπικό έλεγχο και την ενσωµάτωση σε σενάρια των φωτιστικών που είναι συνδεδεµένα στην πρίζα. Β. «Έξυπνοι» µηχανισµοί ελέγχου ρολλών / τεντών Θα περιλαµβάνουν τους παρακάτω µηχανισµούς: Τοπικό χειριστήριο Γενικό χειριστήριο για τον έλεγχο µέρους ή όλων των τοπικών χειριστηρίων της εγκατάστασης - Στην τεχνολογία PLC, οι παραπάνω µηχανισµοί θα είναι εντολείς/ποµποί και εκτελεστές/δέκτες σεναρίων. Κατά συνέπεια, η λειτουργία αλλέ ρετούρ θα υλοποιείται µε προγραµµατισµό δύο απλών διακοπτών ή ενός απλού διακόπτη σε συνδυασµό µε ένα διακόπτη ρυθµιστή έντασης φωτισµού. - Στην ασύρµατη τεχνολογία Zigbee, οι παραπάνω µηχανισµοί θα είναι εκτελεστές/δέκτες και αναµεταδότες σεναρίων για αύξηση της εµβέλειας. Οταν τα τοπικά χειριστήρια προγραµµατίζονται ως εκτελεστές/δέκτες σεναρίων οι διακόπτες θα συνδέονται µε το φορτίο (µοτέρ των ρολλών/τεντών), ενώ ως εντολείς/ποµποί σεναρίου δεν θα συνδέονται µε αυτό. Τα γενικά χειριστήρια θα λειτουργούν µόνο ως εντολείς/ποµποί σεναρίων και συνεπώς δεν θα συνδέονται µε το µοτέρ των ρολλών/τεντών. Στην τεχνολογία PLC, τα τοπικά χειριστήρια µπορούν να συνδυάζονται µε το κιτ ανέµου φωτεινότητας, ώστε να ενεργοποιούνται κατάλληλα (άνοιγµα των ρολλών όταν υπάρχει µικρή ηλιοφάνεια, άµεσο µάζεµα των τεντών όταν υπάρχει δυνατός άνεµος), για µεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια. Γ. «Έξυπνοι» µηχανισµοί ελέγχου θερµοκρασίας Θα περιλαµβάνουν τους παρακάτω µηχανισµούς: 6

7 Θερµοστάτης χώρου PLC Προγραµµατιζόµενοι θερµοστάτες χώρου PLC Οι θερµοστάτες θα έχουν περιοχή ρύθµισης από 7 o C έως 30 o C, και ακρίβεια ρύθµισης +/- 0,5 o C. Οι προγραµµατιζόµενοι θερµοστάτες χώρου θα έχουν δυνατότητα να δεχθούν ηµερήσια και εβδοµαδιαία προγράµµατα και εφεδρεία 100 ωρών, ενώ θα δέχονται έως 4 ρυθµιζόµενα επίπεδα άνεσης. Στην τεχνολογία PLC, οι παραπάνω µηχανισµοί θα είναι εντολείς/ποµποί και εκτελεστές/δέκτες σεναρίων. Κατά συνέπεια, ως εντολείς/ποµποί θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν από απόσταση εκτελεστές/δέκτες σεναρίων απ ευθείας συνδεδεµένους στο λέβητα. Ως εκτελεστές/δέκτες σεναρίων, θα µπορούν να συµµετέχουν σε σενάρια, συντελώντας σε βελτιστοποίηση της καταναλούµενης ενέργειας.. «Έξυπνοι» µηχανισµοί ελέγχου σεναρίων τοπικά Θα περιλαµβάνουν µηχανισµούς σε µορφή διακόπτη ή τηλεχειριστήρια PLC / IR ή ασύρµατα Zigbee τα οποία θα λειτουργούν ως εντολείς/ποµποί σεναρίων, ελέγχοντας µέρος των διακοπτών της εγκατάστασης. Επιπλέον, θα περιλαµβάνει µηχανισµούς ράγας, οι οποίοι όταν ενεργοποιηθούν από ψυχρές επαφές εξωτερικού συστήµατος, ενεργοποιούν ως Leaders για σενάρια τα οποία που τους έχουν προγραµµατιστεί. Ε. «Έξυπνοι» µηχανισµοί ελέγχου σεναρίων από απόσταση (PLC) Οι µηχανισµοί αυτοί θα επιτρέπουν την ενεργοποίηση σεναρίων από ένα PC τοπικά ή από PC σε απόσταση ή από κινητό τηλέφωνο 3 G. Θα περιλαµβάνουν θύρα RJ 45 για επικοικωνία µέσω switch µε τοπικά PC, ενώ σε περίπτωση που η εγκατάσταση διαθέτει σύνδεση internet ADSL θα επικοινωνεί µε PC σε απόσταση ή µε κινητό τηλέφωνο συνδεδεµένο στο internet. Με τον τρόπο αυτό θα προσφέρουν τη δυνατότητα εκτέλεσης σεναρίων τοπικά και από απόσταση, ενώ θα µπορούν να παραµετροποιηθούν προκειµένου να στέλνουν µηνύµατα σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις ( ) και κινητά τηλέφωνα σε περίπτωση ανίχνευσης συµβάντος στην εγκατάσταση. 7

8 3. Οικιακό δίκτυο Το οικιακό δίκτυο επικοινωνίας θα είναι ευέλικτο και ικανό να υποστηρίξει την διασύνδεση των ολοένα και αυξανόµενων αναγκών επικοινωνίας, πληροφόρησης και ψυχαγωγίας στην κατοικία (TV, internet, διαδικτυακά παιχνίδια, συσκευές multimedia). Ανάλογα µε τις ανάγκες του χρήστη, θα µπορεί να είναι: Ενιαίο δίκτυο «Optimum» «Μικτό» δίκτυο Τα παραπάνω δίκτυα θα συµπληρώνονται προαιρετικά µε σύστηµα µετάδοσης ήχου, το οποίο θα επιτρέπει τη µετάδοση ήχου και την ενδοεπικοινωνία στην κατοικία Εφαρµοζόµενα πρότυπα Τα προϊόντα του συστήµατος θα συνοδεύονται από τα κάτωθι πιστοποιητικά: Πιστοποιητικό ποιότητας ΙSO 9001 της γραµµής παραγωγής του συγκεκριµένου προϊόντος Ολα τα συστατικά του τµήµατος της δοµηµένης καλωδίωσης κατά Cat 6 / Cat 5e του οικιακού δικτύου πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων: ISO εκδ. 2.0 ΕΝ ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 Β.2 Τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης θα έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητα ευρωπαϊκά και αµερικάνικα εργαστήρια Τεχνικά χαρακτηριστικά ενιαίου δικτύου «optimum» Το ενιαίο δίκτυο «optimum» θα υποστηρίζει και θα συνδέει µέσα από ένα ενιαίο δίκτυο και έναν τύπο πρίζας, την πρίζα RJ 45 STP Cat 6 κάθε είδους εφαρµογή (τηλεόραση, τηλέφωνο, internet, πληροφορική), προσφέροντας τη µέγιστη ευελιξία στην εγκατάσταση. 8

9 Καλώδιο εγκατάστασης Η εγκατάσταση του ενιαίου δικτύου «optimum» θα υλοποιείται µε τη χρήση καλωδίου SSTP, προκειµένου να εξασφαλίζεται η απαραίτητη θωράκιση της εγκατάστασης από θορύβους και η τέλεια µετάδοση εικόνας, ήχου και δεδοµένων. Η εγκατάσταση του καλωδίου θα γίνεται κατ αστέρα, ακολουθώντας τους βασικούς κανόνες της δοµηµένης καλωδίωσης, έτσι όπως ορίζονται στα πρότυπα ISO / IEC και ΕΙΑ / ΤΙΑ Σύνδεση συσκευών Στην εγκατάσταση θα τοποθετούνται πρίζες πιστοποιηµένες πρίζες RJ 45 Cat 6 ή Cat 6 Α STP, οι οποίες θα δέχονται καλώδιο µικτονόµησης: RJ 45 / RJ 45 για υπολογιστή RJ 45 / RJ 11 για τηλέφωνο RJ 45 / IEC 9,2 mm οµοαξονικό για σύνδεση µίας συσκευής TV RJ 45 / οµοαξονικό F για σύνδεση αποκωδικοποιητή ιανοµή και µικτονόµηση Η µικτονόµηση και η διανοµή των σηµάτων θα γίνεται σε οικιακό διµερή πίνακα, στον οποίο θα τοποθετούνται τα παρακάτω εξαρτήµατα: Μπλοκ διανοµής επίγειας TV Θα περιλαµβάνει µία είσοδο για οµοαξονικό καλώδιο και 4 εξόδους RJ 45 για τη διανοµή των επίγειων τηλεοπτικών σηµάτων, και θα λειτουργεί σε εύρος συχνοτήτων 47 MHz έως 862 MHz. Μπλοκ διανοµής επίγειας και δορυφορικής TV Θα περιλαµβάνει µία είσοδο για οµοαξονικό καλώδιο και 4 εξόδους RJ 45 για τη διανοµή των επίγειων τηλεοπτικών σηµάτων εύρους συχνοτήτων 120 MHz έως 862 MHz και δορυφορικών σηµάτων 950 MHz έως 2150 MHz. 9

10 Switch 10/100 Mbps για τη διανοµή πληροφορικής Θα διαθέτει τον απαιτούµενο αριθµό εξόδων για τη δηµιουργία δικτύου ανάµεσα σε υπολογιστές, εκτυπωτές, κοκ. Εφόσον συνδεθεί µε modem-router θα επιτρέπει κοινή σύνδεση στο internet. Εξαρτήµατα για τη διανοµή του τηλεφώνου Θα περιλαµβάνει splitter µε τον απαιτούµενο αριθµό εξόδων για σύνδεση συσκευών σε τηλεφωνικές γραµµές PSTN ή ISDN. Θα περιλαµβάνει κεντρικό φίλτρο συνδέσεων ADSL για ταυτόχρονη λειτουργία τηλεφώνου και σύνδεση στο internet χωρίς την ανάγκη τοποθέτησης ειδικού φίλτρου σε κάθε πρίζα για τηλεφωνικές γραµµές PSTN ή ISDN. Εξαρτήµατα µικτονόµησης Θα περιλαµβάνουν τον απαιτούµενο αριθµό µπλοκ κονεκτόρων RJ 45 Cat 6 STP 4 εξόδων, για τη µικτονόµηση όλων των συνδεδεµένων σε πρίζες RJ 45 συσκευών της εγκατάστασης. Καλώδια µικτονόµησης Θα είναι πιστοποιηµένα καλώδια RJ 45 Cat 6 STP, για τη µικτονόµηση όλων των εισόδων των µπλοκ µικτονόµησης Τεχνικά χαρακτηριστικά µικτού δικτύου Το µικτό δίκτυο θα αποτελείται από δύο ανεξάρτητα δίκτυα: το ένα οµοαξονικό για την τηλεόραση, και το άλλο RJ 45 UTP Cat 6 ή Cat 5e για την πληροφορική και την τηλεφωνία Καλώδιο εγκατάστασης Η εγκατάσταση του µικτού δικτύου θα υλοποιείται για το δίκτυο της τηλεόρασης µε οµοαξονικό καλώδιο χαµηλής απώλειας, κατάλληλο για την µετάδοση επίγειου ή / και δορυφορικού σήµατος, ακτινωτά προς τα σηµεία λήψης. Για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας σήµατος, φροντίζεται ώστε να µην καταλήγει σε περισσότερα από 4 συνεχόµενα σηµεία για επίγεια λήψη (3 διέλευσης και 1 τερµατικό) ή 3 συνεχόµενα σηµεία για δορυφορική λήψη (2 διέλευσης και 1 τερµατικό). Γενικά, ενδύκνειται η εγκατάσταση να γίνεται ακτινωτά και όχι σε στήλες, ώστε να επιτυγγχάνεται καλύτερη ποιότητα µετάδοσης. 10

11 Για το δίκτυο της πληροφορικής και τηλεφωνίας, θα χρησιµοποιείται καλώδιο UTP Cat 6 ή Cat 5e. Η εγκατάσταση του καλωδίου θα γίνεται κατ αστέρα, ακολουθώντας τους βασικούς κανόνες της δοµηµένης καλωδίωσης, έτσι όπως ορίζονται στα πρότυπα ISO / IEC και ΕΙΑ / ΤΙΑ

12 Σύνδεση συσκευών τηλεόρασης Στην εγκατάσταση θα τοποθετούνται πρίζες τηλεόρασης οι οποίες θα διαφοροποιούνται ως προς το σήµα λήψης και ως προς την τοπολογία του οµοαξονικού δικτύου. Ως προς το σήµα λήψης, θα είναι τύπου: TV, για επίγειο σήµα τηλεόρασης TV-RD-SAT για δορυφορικό σήµα και ραδιόφωνο Ως προς την τοπολογία, θα είναι: Απλές, όταν το οµοαξονικό καλώδιο καταλήγει στην πρίζα απ ευθείας από το εξάρτηµα διανοµής της τηλεόρασης (ακτινική απέυθείας σύνδεση) ιέλευσης, όταν το οµοαξονικό καλώδιο που καταλήγει στην πρίζα συνεχίζει και στην επόµενη σε σειρά. Τοποθετούνται έως 3 πρίζες διέλευσης για επίγειο σήµα, και έως 2 πρίζες διέλευσης για δορυφορικό. Στην ίδια στήλη θα τοποθετούνται µόνο πρίζες λήψης επίγειου σήµατος ή µόνο πρίζες δορυφορικού σήµατος. Τερµατικές, όταν σε αυτές καταλήγει καλώδιο από προηγούµενη πρίζα διέλευσης. Θα είναι του ίδιου τύπου µε τις πρίζες διέλευσης που προηγούνται Σύνδεση συσκευών τηλεφωνίας / πληροφορικής Το δίκτυο της τηλεφωνίας / πληροφορικής θα καταλήγει σε πιστοποιηµένες πρίζες RJ 45 Cat 6 / Cat 5e UTP, οι οποίες θα δέχονται καλώδιο µικτονόµησης: RJ 45 / RJ 45 για υπολογιστή RJ 45 / RJ 11 για τηλέφωνο ιανοµή και µικτονόµηση Η µικτονόµηση και η διανοµή των σηµάτων θα γίνεται σε οικιακό διµερή πίνακα, στον οποίο θα τοποθετούνται τα παρακάτω εξαρτήµατα: Splitter ή coupler TV Θα περιλαµβάνει ικανό αριθµό εξόδων τύπου F για την ακτινωτή διανοµή της τηλεόρασης. 12

13 Switch 10/100 Mbps για τη διανοµή πληροφορικής Θα διαθέτει τον απαιτούµενο αριθµό εξόδων για τη δηµιουργία δικτύου ανάµεσα σε υπολογιστές, εκτυπωτές, κοκ. Εφόσον συνδεθεί µε modem router θα επιτρέπει κοινή σύνδεση στο internet. Εξαρτήµατα για τη διανοµή του τηλεφώνου Θα περιλαµβάνει splitter µε τον απαιτούµενο αριθµό εξόδων για σύνδεση συσκευών σε τηλεφωνικές γραµµές PSTN ή ISDN. Θα περιλαµβάνει κεντρικό φίλτρο συνδέσεων ADSL για ταυτόχρονη λειτουργία τηλεφώνου και σύνδεση στο internet χωρίς την ανάγκη τοποθέτησης ειδικού φίλτρου σε κάθε πρίζα για τηλεφωνικές γραµµές PSTN ή ISDN. Εξαρτήµατα µικτονόµησης Θα περιλαµβάνουν τον απαιτούµενο αριθµό µπλοκ κονεκτόρων RJ 45 Cat 6 / Cat 5e UTP 4 εξόδων, για τη µικτονόµηση όλων των συνδεδεµένων σε πρίζες RJ 45 συσκευών της εγκατάστασης. Καλώδια µικτονόµησης Θα είναι πιστοποιηµένα καλώδια RJ 45 Cat 6 / Cat 5e UTP, για τη µικτονόµηση όλων των εισόδων των µπλοκ µικτονόµησης Σύστηµα µετάδοσης ήχου Το σύστηµα µετάδοσης ήχου θα είναι τοπικό ή γενικό. Το τοπικό σύστηµα θα επιτρέπει τη µετάδοση ήχου σε ένα συγκεκριµένο χώρο, από ένα ραδιοφωνικό δέκτη ή από άλλη εξωτερική πηγή συνδεδεµένη στο δέκτη. Το γενικό σύστηµα θα επιτρέπει τη µετάδοση µουσικής, την ενδοεπικοινωνία ή την ακουστική επιτήρηση σε όλους ή σε µεµονωµένους χώρους της κατοικίας Τοπικό σύστηµα µετάδοσης ήχου Θα αποτελείται από ένα ραδιοφωνικό δέκτη FM σε µορφή διακόπτη, ο οποίος θα τροφοδοτείται σε ΠΧΤ από ένα τροφοδοτικό ράγας ή ένα τροφοδοτικό ψευδοροφής ή από τροφοδοτικό µε ενσωµατωµένο ηχείο. Ο ραδιοφωνικός δέκτης θα µπορεί να 13

14 κρατήσει µνήµη 10 σταθµών FM, ενώ θα δέχεται σύνδεση µε δεύτερη πηγή ήχου µέσω βοηθητικής εισόδου. Σε αυτόν θα συνδέονται έως 2 ηχεία Γενικό σύστηµα µετάδοσης ήχου Το γενικό σύστηµα µετάδοσης ήχου θα αποτελείται από: Την κεντρική µονάδα σε µορφή διακόπτη, η οποία θα τροφοδοτείται µε ΠΧΤ, θα είναι συνδεδεµένη µε την κεντρική πηγή ήχου, µεταδίδοντας αυτόν προς τις άλλές διατάξεις της εγκατάστασης. Οι διατάξεις αυτές µπορεί να είναι: Τοπικό χειριστήριο µε οθόνη LCD σε µορφή διακόπτη, το οποίο θα τροφοδοτείται µε ΠΧΤ, και επάνω σε αυτό θα ρυθµίζεται το επίπεδο ήχου. Ο ήχος θα προέρχεται είτε από την κεντρική πηγή ήχου συνδεδεµένη στην κεντρική µονάδα, είτε από δεύτερη πηγή ήχου συνδεδεµένη σε βοηθητική είσοδο του τοπικού χειριστηρίου. Επιπλέον, µέσω του τοπικού χειριστηρίου θα µεταδίδεται γενική κλήση (ανακοίνωση) προς όλους του χώρους του σπιτιού. Το τοπικό χειριστήριο θα µπορεί να λειτουργήσει και σαν ξυπνητήρι, θα δέχεται έως 2 ηχεία, και θα µπορεί να τεθεί εκτός λειτουργίας (OFF). Ραδιοφωνικός δέκτη FM και στοιχείο ενδοεπικοινωνίας σε µορφή διακόπτη, επεκτείνοντας τη λειτουργία του τοπικού χειριστηρίου. Μέσω του ραδιοφωνικού δέκτη FM και του στοιχείου ενδοεπικοινωνίας, θα είναι δυνατή η κλήση προς συγκεκριµένους χώρους του σπιτιού, η ενδοεπικοινωνία και η ακουστική επιτήρηση παιδικού δωµατίου. Επιπλέον, ο ενσωµατωµένος ραδιοφωνικος δέκτης θα µπορεί να δεχθεί έως 20 µνήµες. Εγκατάσταση Η εγκατάσταση υλοποιείται µε καλωδίωση σε µορφή στήλης 6 καλωδίων. Η µέγιστη απόσταση µεταξύ κεντρικού χειριστηρίου και τελευταίας µονάδας θα είναι 600 m. Στην εγκατάσταση θα µπορούν να τοποθετηθούν έως 40 τοπικά χειριστήρια, ή 20 τοπικά χειριστήρια µε µονάδα FM / ενδοεπικοινωνίας. 14

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BUS SCS

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BUS SCS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 1.1. Παρεχόµενες λύσεις 4 1.2. Σχεδιασµός του συστήµατος 6 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BUS (SCS) 6 2.1. Γενικά 6 2.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 7 2.3. Ταυτοποίηση µηχανισµών και ρελέ ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

VALENATM LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

VALENATM LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ VALENATM LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ VALENA LIFE Η εξέλιξη που μεταμορφώνει την καθημερινότητα Με την κομψότητα

Διαβάστε περισσότερα

CELIANE TM, ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΠΙΤΙΟΥ CΕLIANE TM. Τεχνικό εγχειρίδιο. www.legrand.com.gr

CELIANE TM, ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΠΙΤΙΟΥ CΕLIANE TM. Τεχνικό εγχειρίδιο. www.legrand.com.gr CELIANE TM, ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΠΙΤΙΟΥ CΕLIANE TM Τεχνικό εγχειρίδιο R www.legrand.com.gr ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ CΕLIANE Ι Celiane Εισαγωγή ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ -

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Διαχείρισης Φωτισμού

Λύσεις Διαχείρισης Φωτισμού Λύσεις Διαχείρισης Φωτισμού Αυτόνομοι ανιχνευτές & ολοκληρωμένα συστήματα ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΠΑΤΑΛΗ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 R ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2013. Pop-up κουτιά (σ. 282) DiPac κανάλια διανομής (σ. 269) Mosaic. Σύστημα καναλιών DLP

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2013. Pop-up κουτιά (σ. 282) DiPac κανάλια διανομής (σ. 269) Mosaic. Σύστημα καναλιών DLP nεο σ. 227 Φωτισμός Mosaic σ. 231 Πρίζες 2Π+Γ nεο σ. 234 Πρίζες φόρτισης USB Σύστημα καναλιών DLP σ. 242 Συνέργεια Mosaic με όλα τα στοιχεία της εγκατάστασης σ. 262 DLP mini κανάλια Βάθους 12,5 mm ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

AYTOMATIΣMOI ΣΠΙΤΙΟΥ CELIANE TM

AYTOMATIΣMOI ΣΠΙΤΙΟΥ CELIANE TM AYTOMATIΣMOI ΣΠΙΤΙΟΥ CELIANE TM ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ BUS/SCS ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗ/ZIGBEE R www.legrand.com.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πανόραμα εφαρμογών... σ. 2 2 νέες τεχνολογίες... σ. 4 Τεχνολογία Ασύρματη/ZigBee *... σ. 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 3.1. Access Points (AP) 3 3.1.1. Σύνδεση 4 3.1.2. Σηµάνσεις 5 3.1.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά 5 3.2. PoE Injectors 5 3.2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ένα σηµαντικό κοµµάτι της διαδικασίας απόδοσης ενεργειακής ταυτότητας στα κτίρια είναι τα συστήµατα µέτρησης και καταγραφής της ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός κατάλογος. Πάθος για στυλ και σύγχρονο design Mylos modular

Τεχνικός κατάλογος. Πάθος για στυλ και σύγχρονο design Mylos modular Τεχνικός κατάλογος Πάθος για στυλ και σύγχρονο design Mylos modular Περιεχόμενα Συναρμολόγηση διακοπτών Ενδεικτικά ED 4 Συσκευές ελέγχου Διακόπτες απλοί, αλέ-ρετούρ, μεσαίοι, μπουτόν 9 Ρελέ 4 Πρίζες Πρίζες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Η έννοια του σπιτιού είναι κάτι οικείο για τους περισσότερους. Αποτελεί το φυσικό χώρο που ικανοποιεί την ανάγκη του ανθρώπου για στέγαση και προφύλαξη του από διάφορους εξωτερικούς κίνδυνους

Διαβάστε περισσότερα

A & D ET PM SAE. Νέες συσκευές instabusειβ/knx για εντοιχισµένη εγκατάσταση 1/66

A & D ET PM SAE. Νέες συσκευές instabusειβ/knx για εντοιχισµένη εγκατάσταση 1/66 Νέες συσκευές instabusειβ/knx για εντοιχισµένη εγκατάσταση 1/66 H νέα τεχνική στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων µε το σύστηµα της Siemens Συνοπτική τεχνική περιγραφή του συστήµατος H κατασκευή έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης Πάτρα-Φεβρουάριος 2013 Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 1 Περιεχόμενα Α. Τεχνική Προδιαγραφή Κέντρου Φωτεινής Σηματοδότησης και Επιτήρησης Αναγγελίας Βλαβών (Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 3.1. Στήριξη υλικών 4 3.2. Επεκτασιµότητα 4 3.3. Εξαερισµός 4 3.4. Προστασία από είσοδο σκόνης ή άλλων αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01963 Μονάδα θυροτηλεόρασης για σύστημα κλήσης δύο αγωγών της για οθόνη 20550.

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01963 Μονάδα θυροτηλεόρασης για σύστημα κλήσης δύο αγωγών της για οθόνη 20550. Εγχειρίδιο οδηγιών 01963 Μονάδα θυροτηλεόρασης για σύστημα κλήσης δύο αγωγών της για οθόνη 0550. Περιεχόμενα Τεχνικά χαρακτηριστικά Τύπος εγκατάστασης 3 Πλεονεκτήματα του συστήματος δύο αγωγών 3 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου)

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

CATALOGO RICAMBI - TERSYSTEM AUDIO ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΆΣΕΩΝ & ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΏΝΩΝ

CATALOGO RICAMBI - TERSYSTEM AUDIO ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΆΣΕΩΝ & ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΏΝΩΝ CATALOGO RICAMBI - TERSYSTEM AUDIO MECCANICHE POSTI ESTERNI ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΆΣΕΩΝ & ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΏΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 Συστήματα Θυροτηλεοράσεων & θυροτηλεφώνων ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ KIT ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01956 ΚΚεντρική μονάδα ελέγχου με έγχρωμη οθόνη, LCD 3,5, για Λειτουργία θυροτηλεόραση σύστημα κλήσης Due Fili.

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01956 ΚΚεντρική μονάδα ελέγχου με έγχρωμη οθόνη, LCD 3,5, για Λειτουργία θυροτηλεόραση σύστημα κλήσης Due Fili. Εγχειρίδιο οδηγιών 01956 ΚΚεντρική μονάδα ελέγχου με έγχρωμη οθόνη, LCD 3,5, για Λειτουργία θυροτηλεόραση σύστημα κλήσης Due Fili. Περιεχόμενα τμήματα Τομέας αυτοματισμού.... 1 Τομέας συναγερμός.... 83

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Συστήματα θυροτηλεοράσεων & θυροτηλεφώνων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Συστήματα θυροτηλεοράσεων & θυροτηλεφώνων ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Συστήματα θυροτηλεοράσεων & θυροτηλεφώνων ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ & ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ Συστήματα Θυροτηλεοράσεων & θυροτηλεφώνων ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ KIT ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Αποχετευτικά δίκτυα του οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (N0900b)» 4.640.000 ευρώ Απρίλιος 2012 K:\N0900b\cons\tefhi\MAPS.doc N0900b/5154 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ABB BASIC 55 ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ABB - BASIC 55 12-1. Διακόπτες

ABB BASIC 55 ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ABB - BASIC 55 12-1. Διακόπτες ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 12-1 ABB - BASIC 55 ABB BASIC 55 Διακόπτες Διακόπτης μονός Διακόπτης μονός & αλέ-ρετούρ 92 Ιβουάρ 139.12986 92 Ιβουάρ 139.12987 94 139.13146 94 139.13147 93 Σαμπάνια 139.49938 93 Σαμπάνια

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα EIB instabus της Berker ή αλλιώς το έξυπνο σπίτι της Berker

Σύστηµα EIB instabus της Berker ή αλλιώς το έξυπνο σπίτι της Berker Σύστηµα EIB instabus της Berker ή αλλιώς το έξυπνο σπίτι της Berker Στο άρθρο αυτό θα γίνει µια προσπάθεια παρουσίασης και προσέγγισης της τεχνικής ΕΙΒ µέσα από το πρίσµα του τεχνικού ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη,

Διαβάστε περισσότερα

Διακοπτικό υλικό - Σειρά Systo

Διακοπτικό υλικό - Σειρά Systo διακοπτικό υλικό Διακοπτικό υλικό Σειρά Systo Systo, διακόπτης αλέρετούρ photo : ISIDE/B.MIEBACH.06.09.5.6 Οδηγός επιλογής Mηχανισμοί Βάσεις και πλαίσια Τεχνικές σελίδες Θερμοστάτης προγραμματιζόμενος.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΑ ELECTRICAL DESIGN AND INSTALLATION OF TWO STOREY BUILDING WITH UNDERGROUND BASEMENT AND SWIMMING

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και έλεγχος ηλεκτρικών φορτίων με τεχνική ΕΙΒ/ΚΝΧ

Διαχείριση και έλεγχος ηλεκτρικών φορτίων με τεχνική ΕΙΒ/ΚΝΧ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Διαχείριση και έλεγχος ηλεκτρικών φορτίων με τεχνική ΕΙΒ/ΚΝΧ Παπαδόπουλος, Σπύρος Λάναρης Κωνσταντίνος Ηράκλειο 2008 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Γενικά για την τεχνική Ε.Ι.Β/KNX. 1.2 BCI:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Σ.

ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Σ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Σ. ΛΙΟ ΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΝΙΑ, ΜΑΙΟΣ 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζήστε έξυπνα, απολαύστε τη ζωή στο σπίτι

Ζήστε έξυπνα, απολαύστε τη ζωή στο σπίτι Ζήστε έξυπνα, απολαύστε τη ζωή στο σπίτι A Brand of Group η έξυπνη λύση που κάνει τη ζωή ευκολότερη Οικιακός Αυτοµατισµός σηµαίνει τεχνολογία που ανταποδίδει: το «Έξυπνο Σπίτι» είναι ένας κόσµος από πρωτοποριακές

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνο Σπίτι µε χρήση του Προτύπου Konnex και Εξοικονόµηση Ενέργειας ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Έξυπνο Σπίτι µε χρήση του Προτύπου Konnex και Εξοικονόµηση Ενέργειας ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Έξυπνο Σπίτι µε χρήση του Προτύπου Konnex και Εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε ερώτημα που σχετίζεται με τον τομέα αυτό δραστηριοτήτων μας. Γιάννης Νικολόπουλος

Αγαπητοί φίλοι. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε ερώτημα που σχετίζεται με τον τομέα αυτό δραστηριοτήτων μας. Γιάννης Νικολόπουλος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Αγαπητοί φίλοι Η εξέλιξη της τεχνικής προχωρά με ρυθμούς που μόνο οι ειδικοί κάθε τομέα της μπορούν να παρακολουθήσουν, και αυτοί πολλές φορές εστιάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01963 Μονάδα θυροτηλεόρασης για σύστημα κλήσης δύο αγωγών της Elvox για οθόνη 20550.

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01963 Μονάδα θυροτηλεόρασης για σύστημα κλήσης δύο αγωγών της Elvox για οθόνη 20550. Εγχειρίδιο οδηγιών 01963 Μονάδα θυροτηλεόρασης για σύστημα κλήσης δύο αγωγών της Elvox για οθόνη 0550. Περιεχόμενα Τεχνικά χαρακτηριστικά Τύπος εγκατάστασης 3 Πλεονεκτήματα του συστήματος δύο αγωγών Elvox

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KNX ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 100m 3

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KNX ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 100m 3 ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΝΥΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KNX ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 100m 3 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα