των Ηθοποιών ελευθέρου θεάτρου O63R12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "των Ηθοποιών ελευθέρου θεάτρου O63R12"

Transcript

1 των Ηθοποιών ελευθέρου θεάτρου O63R12

2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Σ.Ε.Η. - ΠΕ.Ε.Θ. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠOΨΗ 1. Η α πό ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 3/ ) 2. Η α πό ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 7/ ) 3. Η α πό ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 299/ ) 4. Η 14/1984 Δ Α του Δ Δ Δ Δ Αθηνών (ΦΕΚ 164/Β/ ) 5. Η 49/1986 Δ Α του ΠΔ Δ Δ Αθηνών (ΦΕΚ 676/Β/ ) 6. Η α πό ΣΣΕ (ΦΕΚ 362/Β/ ) 7. Η α πό ΣΣΕ (ΦΕΚ 413/Β/ ) 8. Η α πό ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 99/ ) 9. Η α πό ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 8/ ) 10. Η α πό ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 54/ ) 11. Η α πό ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 15/ ) 12. Η α πό ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 99/ ) 13. Η α πό ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 98/ ) 14. Η 42/2000 Δ Α (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 32/ ) 15. Η α πό ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 14/ ) 16. Η από ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 11/ ) 17. Η από ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 7/ ). Ισχύει και για το Η από ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 7/ ). Ισχύει και για το Η από ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 82/ ). Ισχύει και για το Η από ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 11/ ). Ισχύει και για το Η από ΣΣΕ (Π.Κ. Yπ. Εργασίας 19/ ) Β. ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά: Πανελλήνια Ένωση Ελευθέρου Θεάτρου (Π.Ε.Ε.Θ.) Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά: Σωµατείο Ελλήνων Ηθοποιών (Σ.Ε.Η.) Γ. ΠΕ Δ ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι ηθοποιοί ολόκληρης της χώρας που απασχολούνται σε οποιοδήποτε θεατρικό εργοδότη (ΣΣΕ ). Εννοιολογικοί προσδιορισµοί: Ηθοποιός είναι κάθε πρόσωπο που συµµετέχει στην ερµηνεία θεατρικής παράστασης. Δ ε θεωρούνται ηθοποιοί τα βουβά πρόσωπα της παράστασης που 2

3 έχουν ρόλο κοµπάρσου. Η παρούσα ρύθµιση καλύπτει και τους χορωδούς, χορευτές, τραγουδιστές µουσικοχορευτικών έργων (όπερα, µπαλέτο, µιούζικαλ, µουσικών κωµωδιών κ.λπ.) και τους κοµφερανσιέ που συµµετέχουν σε θεατρική παράσταση. Θεατρική παράσταση είναι η δηµόσια διδασκαλία έργου, οποιασδήποτε µορφής ή αποσπάσµατος, (πρόζας, µουσικών δραµάτων, χορευτικών έργων, σκετς, µελοδραµάτων, οπερέτων, επιθεωρήσεων κ.λπ.) µονόπρακτου ή πολύπρακτου, ανεξάρτητα από το χώρο της παράστασης και το σκοπό της. Θεατρικές επιχειρήσεις είναι όλα τα θέατρα που δίνουν θεατρικές παραστάσεις, µε την έννοια της προηγούµενης παραγράφου, ανεξάρτητα από τη µορφή µε την οποία λειτουργούν, κι αν ακόµα δεν έχουν σκοπό το κέρδος. Θεατρικός επιχειρηµατίας είναι ο φορέας της θεατρικής επιχείρησης µε την έννοια της προηγούµενης παραγράφου. Η χειµερινή θεατρική περίοδος αρχίζει ανάµεσα στην 1η και 10η Οκτωβρίου και λήγει την Κυριακή των Βαϊων. Η θερινή θεατρική περίοδος αρχίζει ανάµεσα στην 1η και 10η Ιουνίου και τελειώνει την 30η Σεπτεµβρίου. Οι δοκιµές γίνονται για την προετοιµασία του εναρκτηρίου έργου της περιόδου για την οποία έχει προσληφθεί ο ηθοποιός (ΣΣΕ ). Δ. ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY ΜΙ ΣΘOY Το ελάχιστο όριο µισθού ηθοποιού (νόµιµος µισθός του ηθοποιού) ορίζεται στα ευρώ (χίλια διακόσια τριάντα έξι) για το 2011 και για το Στο νόµιµο µισθό περιλαµβάνονται η προσαύξηση νυχτερινής εργασίας και η εργασία που παρέχεται τις Κυριακές. Δ εν περιλαµβάνεται η νόµιµη αύξηση για τις εξαιρετέες γιορτές που ορίζει η παρούσα ρύθµιση. Για τον υπολογισµό του µισθού περιόδου µικρότερης από µήνα, ο ηθοποιός πληρώνεται ανάλογα µε την περίοδο: α) µε το 1/25 του συµφωνηµένου µισθού έδρας, β) µε το 1/25 του µισθού προσαυξηµένου για κάθε ηµέρα παραµονής εκτός έδρας. O µισθός αντιστοιχεί σε οκτώ παραστάσεις και σε έξι (6) δοκιµές την εβδοµάδα. O ηθοποιός πληρώνεται για τις δοκιµές µε το νόµιµο µισθό. Εννοείται ότι ευνοϊκότερη για τον ηθοποιό συµφωνία επιτρέπεται. O εργοδότης δικαιούται να καθυστερήσει την έναρξη των παραστάσεων κατά ένα 10ήµερο από την ηµεροµηνία που καθορίζεται στην ατοµική σύµβαση του ηθοποιού. Για το χρονικό αυτό διάστηµα ο ηθοποιός αµείβεται µε το νόµιµο µισθό. Όταν ο ηθοποιός µετέχει συγχρόνως σε δοκιµές και παραστάσεις διαφορετικών θιάσων, δικαιούται από το θίασο που κάνει τις δοκιµές ολόκληρο το νόµιµο µισθό. Συµφωνία για αµοιβή µε ποσοστά επί των εισπράξεων επιτρέπεται µόνο επιπροσθέτως του νόµιµου βασικού µισθού. O ηθοποιός που αµείβεται και µε ποσοστά δικαιούται κάθε 15ήµερο αναλογία ίση µε το ελάχιστο όριο του νόµιµου µισθού. Εκκαθάριση των ποσοστών στο τέλος κάθε µήνα. O ηθοποιός που αµείβεται και µε ποσοστά δικαιούται δώρα Χριστουγέννων, 3

4 Πάσχα, επίδοµα αδείας κ.λπ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα κάθε φορά από τις αποφάσεις του Yπουργείου Εργασίας. Σε περίπτωση αµοιβής µε ποσοστά είναι δυνατόν µε την ατοµική σύµβαση εργασίας να συµφωνείται συµψηφισµός του νοµίµου µισθού στις καταβαλλόµενες αποδοχές. O θεατρικός επιχειρηµατίας (εργοδότης) έχει υποχρέωση να δίνει στον ηθοποιό που αµείβεται µε ποσοστά όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τις εισπράξεις του. Επίσης, έχει υποχρέωση αν ο ηθοποιός το ζητήσει να δίνει αντίγραφο των µπορντερό. Απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε συµφωνία συµψηφισµού του µισθού, των δοκιµών, των γενικών δοκιµών, των δώρων, των εορτών, της αποζηµίωσης και του επιδόµατος αδείας. Το ίδιο ισχύει και για την προσαύξηση του 75% για την εργασία που παρέχεται : α) την Κυριακή του Πάσχα, β) τη Δ ευτέρα του Πάσχα, γ) την 25η Μαρτίου, δ) την 15η Αυγούστου, ε) την 28η Oκτωβρίου, στ) την 25η Δ εκεµβρίου, ζ) την 1η Ιανουαρίου. O µισθός (δοκιµών - παραστάσεων) καταβάλλεται κάθε 15ήµερο. Εκκαθάριση γίνεται στο δεύτερο 15ήµερο κάθε µήνα (ΣΣΕ ). Ε. ΕΠΙΔ OΜΑΤΑ Κάθε έγγαµος ηθοποιός άνδρας ή γυναίκα δικαιούται οικογενειακό επίδοµα 66,00 ευρώ (εξήντα έξι ευρώ) το µήνα για το 2011 και για το Το οικογενειακό επίδοµα δικαιούνται και οι δύο σύζυγοι αν είναι εργαζόµενοι έστω και στον ίδιο εργοδότη (ΣΣΕ ). ΣΤ. Δ Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ ΚΑΙ ΛOΙ ΠΕΣ Δ Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ 1. Η σύµβαση, το περιεχόµενο της και η λύση της Στη σύµβαση πρέπει να περιέχονται : α) ο θίασος στον οποίο θα ανήκει ο ηθοποιός, β) ο συµφωνηµένος µισθός, γ) η έναρξη και η λήξη της συµβάσεως, δ) το είδος του θιάσου (πρόζα - επιθεώρηση κ.λπ.), ε) το θέατρο που θα στεγάζεται ο θίασος όταν η σύµβαση δεν αφορά περιοδεία. - Για την κατάρτιση και υπογραφή της σύµβασης εργασίας του ηθοποιού χρησιµοποιείται υποχρεωτικά το κοινό έντυπο Σ.Ε.Η. - Π.Ε.Ε.Θ., το οποίο συντάσσεται σε τρία αντίγραφα και υπογράφεται από τα δύο µέρη. Ένα αντίγραφο κρατάει ο εργοδότης, ένα ο εργαζόµενος και ένα κατατίθεται στο Σ.Ε.Η. µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής, µε ευθύνη του εργοδότη. O εργοδότης απαλλάσσεται της υποχρέωσης αυτής εφόσον ο ενδιαφερόµενος ηθοποιός αρνηθεί εγγράφως να κατατεθεί η ατοµική του σύµβαση στο Σ.Ε.Η. - Oι δοκιµές για κάθε ηθοποιό (και για δεύτερες διανοµές και αν υπάρχουν) αρχίζουν το αργότερο ένα µήνα πριν από την έναρξη των παραστάσεων. - Η σύµβαση θεατρικής εργασίας του ηθοποιού ισχύει το λιγότερο για τρεις µήνες (δύο µήνες παραστάσεων και ένας δοκιµών). Επιτρέπεται να συµφωνηθεί 4

5 µικρότερη διάρκεια της σύµβασης (δοκιµές - παραστάσεις) µόνο στην περίπτωση αντικατάστασης ηθοποιού ο οποίος για σοβαρό λόγο κωλύεται να συνεχίσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κατά την οποία η θεατρική παράσταση εξακολουθήσει µέχρι και 45 ηµέρες και µετά τη χειµερινή ή θερινή περίοδο στην ίδια αίθουσα ή σε άλλη αίθουσα της ίδιας ή άλλης πόλης ή υπό επιχείρηση µε άλλη επωνυµία, η απασχόληση του ηθοποιού είναι ενιαία, δηλαδή, υπό οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες καταστάσεις, δεν ισχύει υποχρέωση του θεατρικού επιχειρηµατία για την κατ ελάχιστον απασχόλησή του επί τρεις µήνες. - Εάν η λήξη της σύµβασης δεν ορίζεται ρητά, τότε αυτή λήγει στο τέλος της θεατρικής περιόδου. - Από την αρχή µέχρι το τέλος της σύµβασης θεατρικής εργασίας ο ηθοποιός οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του στο θεατρικό επιχειρηµατία (εργοδότη) και ο θεατρικός επιχειρηµατίας έχει υποχρέωση να δέχεται τις συµφωνηµένες υπηρεσίες του ηθοποιού. Το ίδιο ισχύει και για το µήνα που είναι υποχρεωτικές οι δοκιµές. - Όταν η σύµβαση εργασίας παρατείνεται µετά την Κυριακή των Βαϊων, ο εργοδότης έχει δικαίωµα να απασχολήσει τον ηθοποιό τη Μεγάλη Εβδοµάδα µόνο για τέσσερις ηµέρες και υποχρεούται να τον αµείβει κανονικά ολόκληρη την εβδοµάδα µε το συµφωνηµένο µισθό. Εάν ο εργοδότης δεν απασχολήσει τον ηθοποιό στη διάρκεια της Μεγ. Εβδοµάδας, ο ηθοποιός δικαιούται το νόµιµο µισθό για τέσσερις ηµέρες τη Μ. Εβδοµάδα. - Εάν ο ηθοποιός κωλύεται να εργασθεί για σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του (ασθένεια), έχει το δικαίωµα που του αναγνωρίζει ο νόµος. Εάν η ασθένεια διαρκεί περισσότερο από ένα µήνα, ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να καταγγείλει αζηµίως τη σύµβαση του ηθοποιού µετά από προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή που η ασθένεια είναι διαπιστωµένη από την υγειονοµική υπηρεσία του ΙΚΑ, ο εργοδότης οφείλει να τον αποζηµίωσει µε το µισθό µισού µήνα (15 ηµέρες) (ΣΣΕ ). 2. Η εργασία του ηθοποιού α. Γενικά Η εργασία του ηθοποιού (παραστάσεις και δοκιµές) δεν µπορεί να ξεπερνά τις επτά (7) ώρες την ηµέρα. - Το ανώτατο όριο του αριθµού παραστάσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό είναι οκτώ την εβδοµάδα και δύο την ηµέρα. - Απαγορεύεται να δίνονται παραστάσεις σε διαφορετικές πόλεις την ίδια ηµέρα στο εσωτερικό ή εξωτερικό. Oι παραστάσεις δίνονται κατά κανόνα µετά το µεσηµέρι. Ιδιαίτερα απαγορεύεται η πραγµατοποίηση πρωϊνής και απογευ - µατινής παράστασης την ίδια ηµέρα. - Oι όροι του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζονται στις δεύτερες σκηνές και τα παιδικά θέατρα που δίνουν παραστάσεις σε χρόνο διαφορετικό από τις κανονικές παραστάσεις του κύριου θεάτρου, σύµφωνα µε το νόµο. Oι παραστάσεις πρέπει να τελειώνουν το χειµώνα µέχρι την 12η νυχτερινή και το καλοκαίρι µέχρι την 1.00 µετά τα µεσάνυχτα. 5

6 Όταν οι παραστάσεις δίνονται στο εξωτερικό, οι συνθήκες εργασίας καθορίζονται από τις τοπικές διατάξεις και συνήθειες που ισχύουν στη χώρα που παρέχεται η εργασία. Επικρατούν όµως όσοι από τους όρους της παρούσας ρητά αναφέρουν ότι εφαρµόζονται στο εξωτερικό. β. Οι δοκιµές Γενική δοκιµή είναι εκείνη που πραγµατοποιείται µε κοστούµια και µακιγιάζ. Για την παρουσίαση κάθε θεατρικού έργου επιτρέπονται το πολύ τρεις γενικές δοκιµές. Το ανώτατο όριο αριθµού δοκιµών είναι έξι (6) την εβδοµάδα. Η διάρκεια της εργασίας στις δοκιµές δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις πέντε (5) ώρες. Για την παρουσίαση κάθε θεατρικού έργου απαιτούνται τρεις (3) επτάωρες γενικές δοκιµές. Αν οι ανάγκες του έργου το απαιτούν, ο σκηνοθέτης µπορεί να κάνει δοκιµές µε κοστούµια και µακιγιάζ και στη διάρκεια της 5ωρης δοκιµής. Oι δοκιµές δεν επιτρέπεται να διαρκούν περισσότερο από τρεις (3) ώρες εάν ο ηθοποιός την ίδια ηµέρα έχει δύο (2) παραστάσεις µε τον ίδιο ή άλλο θίασο. Σε καµµία περίπτωση πάντως η συνολική εργασία δεν µπορεί να ξεπερνά τις επτά (7) ώρες. Ειδικά για τα µέλη του χορού του αρχαίου δράµατος, το ανώτατο όριο διάρκειας των δοκιµών ορίζεται σε τρεις (3) ώρες για τις ηµέρες που έχουν παράσταση. O ηθοποιός δικαούται διάλειµµα 10 λεπτών κάθε ώρα. Με τη συγκατάθεση του θιάσου µπορούν να γίνουν συνεχόµενα ορισµένα διαλείµµατα, πάντως στο 5ωρο ο χρόνος διαλείµµατος είναι 50 λεπτά και περιλαµβάνεται στο χρόνο εργασίας. Oι δοκιµές γίνονται κατά κανόνα το πρωϊ και ποτέ πριν από τις συνηθισµένες ώρες έναρξης της πρωϊνής εργασίας του κλάδου. Επιτρέπεται όµως µετά από σύµφωνη γνώµη των ηθοποιών να µετατίθεται η ώρα. Πάντως δεν επιτρέπται οι δοκιµές να γίνονται διακεκοµµένες και ποτέ µετά το τέλος της βραδυνής παράστασης ούτε επιτρέπεται, εκτός από τις γενικές δοκιµές να παρατείνονται το καλοκαίρι µετά την 1:15 π.µ. και το χειµώνα µετά την 0:15 π.µ. (ΣΣΕ ). γ. Αργίες και ανάπαυση Η Πρωτοµαγιά, 24η και 31η Δ εκεµβρίου - παραµονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς - είναι ηµέρες αργίας των ηθοποιών. Το ίδιο ισχύει και για την επέτειο Πολυτεχνείου (17 Νοεµβρίου) αν καθιερωθεί σαν επίσηµη αργία. Oι παραστάσεις στις εβδοµάδες των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς είναι επτά (7). Κατά την άνω περίοδο είναι δυνατή ειδική ρύθµιση, εφόσον αυτή συµφωνηθεί σε κοινή συνεδρίαση Σ.Ε.Η. - Π.Ε.Ε.Θ. τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ηµέρες προ της εφαρµογής της. O ηθοποιός δικαιούται µία ηµέρα εβδοµαδιαίας ανάπαυσης ανεξάρτητα από τον τόπο που παρέχει την εργασία του. Η υποχρέωση εβδοµαδιαίας ανάπαυσης ισχύει και για τις περιοδείες στο εξωτερικό. Κατά την ηµέρα της εβδοµαδιαίας ανάπαυσης που ορίζει ο νόµος απαγορεύεται κάθε απασχόληση του ηθοποιού, από τη θεατρική επιχείρηση στην οποία ανήκει. Το ίδιο ισχύει και µετά τη λήξη των βραδυνών παραστάσεων, απαγορεύεται επίσης κάθε εργασία του ηθοποιού. 6

7 Απαγορεύονται οι δοκιµές α) Τα Χριστούγεννα, β) τη δεύτερη µέρα των Χριστουγέννων, γ) τα Θεοφάνεια, δ) τη Μεγάλη Παρασκευή, ε) την Κυριακή του Πάσχα, στ) τη δεύτερη ηµέρα του Πάσχα, ζ) την 25η Μαρτίου, η) την 15η Αυγούστου, θ) την 28η Oκτωβρίου (ΣΣΕ ). - Άλλες υποχρεώσεις O ηθοποιός δεν έχει το δικαίωµα να παρέχει τις καλλιτεχνικές του υπηρεσίες σε άλλο θέατρο. Επιτρέπεται όµως στον ηθοποιό να παρέχει στις υπηρεσίες του σε άλλους καλλιτεχνικούς χώρους (ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινηµατογράφο κ.λπ.) σε ώρες που δε δεσµεύεται από την εργασία του στο θέατρο. Η συµµετοχή του ηθοποιού στις δοκιµές άλλου θιάσου µε τον οποίο ο ηθοποιός πρόκειται να συνεργαστεί στην επόµενη περίοδο ή στο επόµενο έργο, επιτρέπεται οπωσδήποτε τον τελευταίο µήνα πριν από τη λήξη της σύµβασης. Σε κάθε άλλη περίπτωση η συµµετοχή στις δοκιµές άλλου θιάσου επιτρέπεται εφόσον δεν εµποδίζει την κανονική εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ηθοποιού προς τον εργοδότη του που δίνει τις παραστάσεις. - O ηθοποιός οφείλει να βρίσκεται στο θέατρο µισή ώρα πριν από την παράσταση και πέντε (5) λεπτά πριν από τη δοκιµή. Έχει υποχρέωση να ειδοποιεί έγκαιρα το θεατρικό επιχειρηµατία σε κάθε περίπτωση που κωλύεται να εργασθεί, ανεξάρτητα από την αιτία ή από τις συνέπειες του κωλύµατος. O ηθοποιός έχει το δικαίωµα να αρνηθεί το ρόλο που του αναθέτει ο θεατρικός επιχειρηµατίας : α) αν στη σύµβαση θεατρικής εργασίας έχει καθορισθεί ειδική χρησιµοποίηση του ηθοποιού, β) εάν η εκτέλεση του ρόλου είναι αποδεδειγµένα επικίνδυνη για την υγεία ή τη σωµατική ακεραιότητά του, γ) σε κάθε περίπτωση που ορίζει ο νόµος. - O θεατρικός επιχειρηµατίας έχει υποχρέωση να ασφαλίζει σε ιδιωτική επιχείρηση ασφαλίσεων από την αρχή της σύµβασης όλους τους ηθοποιούς για την περίπτωση εργατικού ατυχήµατος κατά την έννοια του νόµου. Το ελάχιστο όριο αποζηµίωσης δεν µπορεί να είναι µικρότερο από τρεις χιλιάδες ευρώ (3000) για όλο το θίασο. - Σε όλα τα θέατρα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά φαρµακείο µε τα απαραίτητα φάρµακα και υλικά για τις πρώτες βοήθειες. - Η αγορά και συντήρηση κοστουµιών εποχής ή σύγχρονων κάποιας ιδιαιτερότητας καθώς και των ειδικών αξεσουάρ (περούκες, µουστάκια, τσάντες, καπέλα κ.λπ.) βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον εργοδότη. - Σε περίπτωση εγγραφής της θεατρικής παράστασης σε υλικό φορέα εικόνας ή ήχου και εικόνας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2121/1993, ο ηθοποιός αµείβεται τουλάχιστον µε (τετρακόσια δεκαπέντε) 415 ευρώ και η συµµετοχή του θεωρείται υποχρεωτική στην περίπτωση που η εγγραφή γίνεται κατά τη διάρκεια της κανονικής παράστασης. Περιοδείες, ταξίδια, απασχόληση εκτός έδρας Oι ηµέρες ταξιδιού σε απόσταση µεγαλύτερη από 50 χιλ. από την έδρα της επιχείρησης, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, για την εκτέλεση της σύµβασης, θεωρούνται ηµέρες εκτός έδρας εργασίας. Επίσης θεωρούνται ηµέρες κανονικής εργασίας όσες ηµέρες ο περιοδεύων θίασος παραµένει πρόσκαιρα 7

8 στην έδρα του έστω και αν δεν πραγµατοποιεί δοκιµές ή παραστάσεις, εκτός αν υπάρχει ειδική συµφωνία στην ατοµική του σύµβαση. Η διάρκεια του ταξιδιού δεν µπορεί να ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες όταν ο θίασος δίνει δύο (2) παραστάσεις και τις πέντε (5) ώρες όταν ο θίασος δίνει µία (1) παράσταση την ηµέρα. Η διάρκεια του ταξιδιού και των παραστάσεων σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τις επτά (7) ώρες την ηµέρα. Μετά το τέλος του ταξιδιού θα παρέχεται υποχρεωτικά στον ηθοποιό ο αναγκαίος χρόνος ανάπαυσης µέχρι την έναρξη της παράστασης. Στις περιοδείες απαγορεύεται οι ηθοποιοί να ταξιδεύουν µετά την παράσταση, εκτός αν η παράσταση δόθηκε σε οικισµό που απέχει µέχρι 50 χιλ. από την έδρα του θεάτρου και δεν υπάρχει κατάλυµµα στον τόπο που δόθηκε η παράσταση. Σ αυτήν την περίπτωση ο ηθοποιός δικαιούται αποζηµίωση εκτός έδρας, για το ταξίδι της επιστροφής στην έδρα του την επόµενη ηµέρα. Στις περιοδείες απαγορεύεται τα ταξίδια να αρχίζουν πριν από τις 9.00 π.µ. εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από τις ειδικές συνθήκες δροµολογίων των συγκοινωνιακών µέσων. Τα ταξίδια κατά τη διάρκεια της νυχτερινής ώρας ή της καθορισµένης ηµέρας ανάπαυσης επιτρέπονται µόνο όταν αυτό επιβάλλεται από τις ειδικές συνθήκες δροµολογίων των συγκοινωνιακών µέσων. Στην περίπτωση αυτή εάν ο ηθοποιός στερήθηκε τη νυχτερινή του ανάπαυση δικαιούται ισόχρονη ανάπαυση άλλη ηµέρα της εβδοµάδας, που θα καθορίζει ο εργοδότης και θα ανακοινώνει στην τριµελή επιτροπή του θιάσου. Όταν ο ηθοποιός για την εκτέλεση της σύµβασης, πρέπει να ταξιδέψει, ο θεατρικός επιχειρηµατίας επιβαρύνεται µε όλα τα έξοδα ταξιδιού (µετάβασης και επιστροφής) και αναλαµβάνει µε δική του ευθύνη τη µεταφορά των αποσκευών του ηθοποιού από το ένα θέατρο στο άλλο εκτός από τις µικροαποσκευές που ο ηθοποιός µπορεί να µεταφέρει στο χέρι. Στα έξοδα του ταξιδιού στο εξωτερικό περιλαµβάνονται και όλα τα έξοδα έκδοσης, θεώρησης του διαβατηρίου και η φροντίδα για την έκδοσή του, ο ηθοποιός όµως οφείλει να παραδώσει έγκαιρα στο θεατρικό επιχειρηµατία όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση Γ θέσης στα πλοία. Στο σιδηρόδροµο επιτρέπεται η χρησιµοποίηση Β θέσης µόνο εάν εξασφαλιστεί στους ηθοποιούς ιδιαίτερο αποκλειστικό διαµέρισµα. O θεατρικός επιχειρηµατίας οφείλει εάν το ζητήσει ο ηθοποιός να εξασφαλίσει τα έξοδα επιστροφής του στον τόπο κατοικίας ή διαµονής του. O ηθοποιός για κάθε ηµέρα παραµονής του σε απόσταση µεγαλύτερη από 50 χλµ. από την έδρα του, δικαιούται εκτός από τον καταβαλλόµενο µισθό του, αποζηµίωση εκτός έδρας 140 ευρώ (εκατόν σαράντα ευρώ) από έως Η εκτός έδρας αποζηµίωση καταβάλλεται επίσης και στην περίπτωση που ο ηθοποιός εργαστεί σε απόσταση µεγαλύτερη των 50 χλµ. από την έδρα του και επιστρέψει σ αυτή την ίδια ηµέρα. Η προηγούµενη παράγραφος εφαρµόζεται και όταν ο ηθοποιός προσλαµβάνεται ειδικά για την εκτέλεση περιοδείας. 8

9 Απαγορεύεται κάθε συµφωνία περί πολλαπλής έδρας. Η ηµέρα ταξιδιού για την επιστροφή του ηθοποιού στην έδρα του θεωρείται ηµέρα εκτός έδρας εργασίας. Θεωρείται επίσης ηµέρα εκτός έδρας εργασίας η ηµέρα επιστροφής του ηθοποιού στην έδρα του και όταν η σύµβαση έχει λήξει. O ηθοποιός για κάθε ηµέρα παραµονής του στο εξωτερικό, δικαιούται, εκτός από τον καταβαλλόµενο µισθό του, αποζηµίωση εκτός έδρας ίση µε το 300% του 1/25 του νόµιµου µισθού. O εργοδότης οφείλει επί πλέον να παρέχει στον ηθοποιό διαµονή σε ξενοδοχείο κατηγορίας αντίστοιχης µε την Β κατηγορία των ελληνικών ξενοδοχείων µε πρωϊνό Continental. Τα έξοδα µετακίνησης του ηθοποιού από το ξενοδοχείο στον τόπο εργασίας και αντίστροφα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον επιχειρηµατία. Προκειµένου για θιάσους που µεταβαίνουν ή µετακαλούνται στο εξωτερικό στα πλαίσια των µορφωτικών ανταλλαγών ή σε αναγνωρισµένα καλλιτεχνικά φεστιβάλ, µπορεί ο εργοδότης, µε σύµφωνη όµως γνώµη του Σ.Ε.Η. να προσαυξήσει κατά 250% το 1/25 του νόµιµου µισθού που θα καταβάλλεται σε τοπικό νόµισµα µε βάση την επίσηµη ισοτιµία του τοπικού νοµίσµατος µε το ευρώ. Η τελευταία αυτή διάταξη αφορά θιάσους που δε χρηµατοδοτούνται από το κράτος µε οποιαδήποτε µορφή. Για θιάσους που επιχορηγούνται από το κράτος ισχύει η προσαύξηση 300% του 1/25 του νόµιµου µισθού για κάθε ηµέρα παραµονής του ηθοποιού στο εξωτερικό. Και στις δύο άνω περιπτώσεις παρέχεται στον ηθοποιό διαµονή σε ξενοδοχείο αντίστοιχο της Β κατηγορίας των ελληνικών ξενοδοχείων µε πρωϊνό κ.λπ. Ενοχικοί όροι παρακράτησης συνδικαλιστικής συνδροµής O θεατρικός επιχειρηµατίας υποχρεούται να παρακρατεί τη συνδικαλιστική εισφορά των ηθοποιών µελών του Σ.Ε.Η., το ύψος της οποίας ορίζεται από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Η. και να τις αποδίδει στο Σ.Ε.Η. µέσω του εκπροσώπου του στο τέλος καθε µήνα (ΣΣΕ ). Μεταφορά εβδοµαδιαίας αργίας Oι συµβαλλόµενες οργανώσεις συµφωνούν να µεταφέρεται µετά από έγκριση της αρχής η εβδοµαδιαία αργία των θεάτρων σε άλλη ηµέρα της εβδοµάδας, µόνο εάν συµπίπτει µε µία από τις παρακάτω γιορτές : α) Πρωτοχρονιά, β) Θεοφάνεια, γ) 25η Μαρτίου, δ) Κυριακή του Πάσχα, ε) Δ ευτέρα του Πάσχα, στ) 15η Αυγούστου, ζ) 28η Oκτωβρίου, η) Πρώτη ηµέρα Χριστουγέννων, θ) Δ εύτερη ηµέρα Χριστουγέννων (ΣΣΕ ). Oι διοικήσεις των συµβαλλοµένων οργανώσεων έχουν υποχρέωση να επιβάλλουν την αυστηρή τήρηση των όρων της παρούσης ρύθµισης στα µέλη τους. Σε περίπτωση παράβασης ή καταστρατήγησης των όρων της παρούσης, οι διοικήσεις των συµβαλλοµένων οργανώσεων επιβάλλουν στους παραβάτες τις νόµιµες πειθαρχικές ή άλλες ποινές που προβλέπονται από το Νόµο και τα καταστατικά λειτουργίας τους (ΣΣΕ ). Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω (βλ. ΣΤ.2-Παραστάσεις), οι παραστάσεις που πραγµατοποιούνται στην επαρχία (περιοδείες κ.λπ.) είναι δυνατόν µε σύµφωνη γνώµη του Σ.Ε.Η. να είναι µέχρι δώδεκα (12). Στην περίπτωση αυτή για κάθε επί πλέον παράσταση (των οκτώ) ο ηθοποιός αµείβεται µε τουλάχιστον το 1/25 του 9

10 βασικού νόµιµου µισθού (ΣΣΕ ). Τελικοί όροι Όροι ατοµικών συµβάσεων ευνοϊκότεροι για τους µισθωτούς δε θίγονται από την παρούσα και ιδίως δεν µπορούν να µειωθούν τυχόν καταβαλλόµενες ανώτερες αποδοχές. Η παρούσα, ισχύει για τις συµβάσεις που εκτελούνται στην Αθήνα, στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό (περιοδείες) (ΣΣΕ ). Το δικαίωµα άδειας και επιδόµατος αδείας των ηθοποιών ρυθµίζεται σύµφωνα µε τους αντίστοιχους νόµους και την ισχύουσα Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ή αντίστοιχη Δ ιαιτητική Απόφαση εάν δεν ισχύουν ευνοϊκότερες διατάξεις για τον ηθοποιό. Από την ηµέρα που ισχύει η παρούσα καταργείται κάθε παλαιότερη ρύθµιση εφόσον αντίκειται στους έγκυρους και ισχυρούς όρους της (ΣΣΕ ). 10

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2001 1

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2001 1 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2001 1 Π.Κ.: 14/19-2-2001 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηθοποιών Σ.Ε.Η. - Π.Ε.Ε.Θ. Σήμερα την 31-1-2001 στα Γραφεία του Σ.Ε.Η. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηθοποιών όλης της χώρας που απασχολούνται σε οποιοδήποτε Θεατρικό Εργοδότη (Σ.Ε.Η. - Π.Ε.Ε.Θ.) (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

των Τεχνικών ελευθέρου Θεάτρου όλης της χώρας (ηλεκτρολόγων, βοηθών ηλεκτρολόγων, ηχητικών) O64R05

των Τεχνικών ελευθέρου Θεάτρου όλης της χώρας (ηλεκτρολόγων, βοηθών ηλεκτρολόγων, ηχητικών) O64R05 των Τεχνικών ελευθέρου Θεάτρου όλης της χώρας (ηλεκτρολόγων, βοηθών ηλεκτρολόγων, ηχητικών) O64R05 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΩΝ ΕΛΕYΘΕΡOY ΘΕΑΤΡOY OΛΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών)

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών) ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών) (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2002 1

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2002 1 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2002 1 Π.Κ.: 3/24-1-2002 ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών ελεύθερου θεάτρου όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα στις 21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

των Τεχνικών ελευθέρου Θεάτρου όλης της χώρας

των Τεχνικών ελευθέρου Θεάτρου όλης της χώρας των Τεχνικών ελευθέρου Θεάτρου όλης της χώρας Κ73R13 ΚΩ ΔΙ ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕYΘΕΡOY ΘΕΑΤΡOY OΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩ ΔΙ ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ φθη ΣΑΝ υ ΠO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην Αθήνα στις 16 Σεπτεµβρίου 2008 οι υπογράφοντες, ειδικά εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή της σύµβασης αυτής (Α) αφενός οι: α) Κάτια ανδουλάκη και β) Βασίλειος Πλατάκης,

Διαβάστε περισσότερα

των Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης

των Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης των Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης Ot12R13 ΚΩ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΝ (ΣΣΕ & Α) ΤΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠOΨΗ 1. Η από 27.11.1992 ΣΣΕ 2. Η από 15.12.1992 συµπληρωµατική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών, αποφοίτων ΑΕΙ, βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας

Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών, αποφοίτων ΑΕΙ, βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών, αποφοίτων ΑΕΙ, βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας O68R06 ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙOΛOΓΩΩΝ - ΜΕΤΑΛΛOYΡΓΩΩΝ ΑΠOΦOΙΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των Τεχνικών υπαλλήλων (πραγµατογνώµωνεξπέρ)καπνού O74R07

των Τεχνικών υπαλλήλων (πραγµατογνώµωνεξπέρ)καπνού O74R07 των Τεχνικών υπαλλήλων (πραγµατογνώµωνεξπέρ)καπνού O74R07 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΩΝ (ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΩΜΩΩΝ) ΚΑΠΝΟΥ ΕΛΛΑΔ ΟΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

των Ιχθυολόγων όλης της χώρας O71R11

των Ιχθυολόγων όλης της χώρας O71R11 των Ιχθυολόγων όλης της χώρας O71R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠOΨΗ 1. Η α πο 17.5.2000 ΣΣΕ (Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών του Κινηµατογράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών του Κινηµατογράφου και της Τηλεόρασης -µέλη της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ που εργάζονται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Πράξη Κατάθεσης 5/29-1-2002) Το παρακάτω κωδικοποιηµένο κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών Π.Κ. 142/8-11-2000 Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που Εργάζονται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής Σήμερα ++++ Οκτωβρίου 2000, με την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται µε σύµβαση εξαρτηµένης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις Επιχειρήσεις Τουριστικών Γραφείων Κρήτης και Σαντορίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηµατογράφων όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηµατογράφων όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηµατογράφων όλης της χώρας ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 8/23-03-2004) Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ 1.Το δικαίωμα των μισθωτών για μία ημέρα εβδομαδιαίας ξεκούρασης Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται (τουλάχιστον) μία ημέρα εβδομαδιαίας ξεκούρασης (αναπαύσεως). Κατά κανόνα αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2000

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:28-2-2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ. Στο Ηράκλειο της Κρήτης σήμερα, 28 Μαρτίου 2014, οι υπογράφοντες:

ΣΟΠΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ. Στο Ηράκλειο της Κρήτης σήμερα, 28 Μαρτίου 2014, οι υπογράφοντες: ΣΟΠΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις τουριστικών Γραφείων Κρήτης και αντορίνης."

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις καλλυντικών µε την ειδικότητα του/της συµβούλου οµορφιάς/αισθητικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. O.I.E.Λ.Ε, Χαλκοκονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μουσικών και Τραγουδιστών όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μουσικών και Τραγουδιστών όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μουσικών και Τραγουδιστών όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 25/24-03-2005) Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιοµηχανίας και πολτού χάρτου όλης της Χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ.: 56/

Π.Κ.: 56/ - - 1 - - Π.Κ.: 56/28.6.2006 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των µισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών για τα έτη 2006 και 2007. Στην Αθήνα σήµερα, την εικοστή ογδόη (28η)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α)

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) Α) ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ Τα άρθρα 648, 652-655 του Α.Κ. αναφέρουν ότι ο μισθός καταβάλλεται εφόσον πραγματικά παρασχέθηκε εργασία από τον εργαζόμενο. Εξαίρεση αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10460/19.1.1983 Σε συνέχεια των οδηγιών που σας δώσαµε µε τις εγκυκλίους1 για την εφαρµογή της ΑΤΑ, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα για την οµοιόµορφη εφαρµογή της από 1.1.1983. Με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στην ΚΩ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στην ΚΩ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στην ΚΩ (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. ωδεκανήσου (Ρόδου): 1/16.3.2011) Στην Κω σήµερα 18/2/2011, µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων»

ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων» ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας : 19/22.8.2012) Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των Βιοµηχανιών Κατασκευής Πλαισίων και Αµαξωµάτων Αυτοκινήτων και Συνεργείων αυτών, καθώς και των Συνεργείων Επισκευής Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:65/29.12.2010)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Αθήνα, 29/1/2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, Σε συνέχεια των όσων έχουμε πει σχετικά με το θέμα, διευκρινίζουμε ότι οι όποιες υπουργικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιος

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας»

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διευθέτηση χρόνου εργασίας Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.. 6 3. Περιεχόμενο της διευθέτησης χρόνου εργασίας.. 6 4. Διασφαλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑ ΙΟΦΩΝΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑ ΙΟΦΩΝΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑ ΙΟΦΩΝΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ) (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 83/22-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα 18 Ιουλίου 2002,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα 27 Σεπτεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός, Νίκος Αναλυτής, Αντιπρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & TIPSΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΡΑΡΙΟ Α ΕΙΕΣ ΥΓIΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αν η ΠΡΟΣΛΗΨΗ γίνει µε: τότε: Σχέση εξαρτηµένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002)

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) (Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002-2003 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας Σήµερα την 6 Ιουνίου 2002, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους και αµοιβές των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους και αµοιβές των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους και αµοιβές των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. ωδεκανήσου (Ρόδου): 1/4-3-2003) Στη Ρόδο σήµερα 04.03.2003, µεταξύ αφ'

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα, 30 Ιουνίου 2005, οι υπογράφοντες νόμιμοι εκπρόσωποι αφενός της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών (Π.Ο.ΞΕΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής: ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 (Πεδίο Εφαρμογής) Στις

Διαβάστε περισσότερα

των Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ

των Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ των Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ O66R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΤYΧΙOYΧΩΩΝ, Τ.Ε.Ι. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. Η α πό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Στην Αθήνα σήµερα την 1 Μαρτίου 2001, στα γραφεία του Ο.ΜΕ., (Πλ. Βικτωρίας 7), και παρουσία του Μεσολαβητή Γιάννη Ληξουριώτη,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ.Υ.Ε. 45/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

Π.Κ.Υ.Ε. 45/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Π.Κ.Υ.Ε. 45/14-6-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την 22 Μαΐου 2000, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ., Πλ. Βικτωρίας 7 και παρουσία του Μεσολαβητή

Διαβάστε περισσότερα

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του Πίνακας αδειών υπαλλήλων και εργατών με συνολική υπηρεσία ή προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη μη συμπληρωμένα στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12 έτη μη συμπληρωμένα σε οποιονδήποτε εργοδότη ή μέχρι 25 έτη συμπληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 94/ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΥΛΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΥΣ Ή ΝΕΡΟΜΥΛΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Π.Κ. 94/ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΥΛΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΥΣ Ή ΝΕΡΟΜΥΛΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π.Κ. 94/24-7-2000 ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΥΛΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΥΣ Ή ΝΕΡΟΜΥΛΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σήμερα στην Αθήνα την 25 Ιουλίου 2000 στα γραφεία του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών των Πάσης Φύσεως Φορτηγών Αυτοκινήτων, καθώς και των Ρυµουλκών µετά των Ρυµουλκοµένων Αυτοκινήτων που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49533/2366

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49533/2366 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49533/2366 Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των Μουσικών που απασχολούνται στις ηµοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, ηµοτικούς Οργανισµούς κλ,π. µε µορφή Ν.Π.Ι. ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Ο ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ 2006-2007 Στην Αθήνα σήµερα την 06 Ιουνίου 2006 στα γραφεία του Σωµατείου Υπαλλήλων Οδοντοτεχνιτών ΑΠΠ, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών κ.λπ. Αυτοκινήτων Μεταφοράς Σκυροδέµατος - των Χειριστών και Βοηθών Αντλιών Σκυροδέµατος και Εργατών που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών περιελιγκτών ξενοδοχείων, εργοληπτών, ηλεκτρολογικών καταστηµάτων κλπ.

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών περιελιγκτών ξενοδοχείων, εργοληπτών, ηλεκτρολογικών καταστηµάτων κλπ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών περιελιγκτών ξενοδοχείων, εργοληπτών, ηλεκτρολογικών καταστηµάτων κλπ. όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας.

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας. Αθήνα 23/4/2014 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/33 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : M. Δημητρακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 16/24.4.2002) Σήµερα την 19 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2004-2005 Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2006-2007 Στην Αθήνα σήµερα 20 Ιουλίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης Νικολάου, Γενικός ιευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2001 Σελ. 1

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2001 Σελ. 1 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2001 Σελ. 1 Π.Κ.: 4/11-1-2001 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού των εργαζομένων στα ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 76/15-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα 30 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49548/2372

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49548/2372 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49548/2372 Καθορισµός όρων αµοιβής και εργασίας των δηµοσιογράφων που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις περιοδικών εντύπων όλης της χώρας, µε εξαίρεση τις επιχειρήσεις που είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Στο υπαλληλικό, υπηρετικό και εργατοτεχνικό προσωπικό όλων εν γένει των επιχειρήσεων και εργασιών, εκτός εκείνων στις οποίες προβλέπονται ειδικές

«Στο υπαλληλικό, υπηρετικό και εργατοτεχνικό προσωπικό όλων εν γένει των επιχειρήσεων και εργασιών, εκτός εκείνων στις οποίες προβλέπονται ειδικές «Συλλογική σύµβαση εργασίας για Κτηνιάτρους απασχολούµενους σε βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και εµπορικές επιχειρήσεις για τη διετία 2008-2009» - Π.Κ. 133/15-10-2008 Στην Αθήνα σήµερα 25.7.2008, οι υπογράφοντες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα βιβλιοπωλεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, τµήµατα βιβλίου σε πολυκαταστήµατα, τµήµατα βιβλίου σε σούπερ-µάρκετ, εκδοτικούς οίκους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 5/4-05-2004) Στο Ηράκλειο της Κρήτης σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Καθορισµός όρων αµοιβής και εργασίας των δηµοσιογράφων που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις περιοδικών εντύπων όλης της χώρας

ΘΕΜΑ : Καθορισµός όρων αµοιβής και εργασίας των δηµοσιογράφων που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις περιοδικών εντύπων όλης της χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Αθήνα 11 Φεβρουαρίου 2004 Αριθ.Πρωτ.: 10497 ΠΡΟΣ : Εθνικό Τυπογραφείο Ενταύθα Ταχ. /νση : Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη της:

Συγκριτική Μελέτη της: Συγκριτική Μελέτη της: «Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Μετάλλου όλων των Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων καθώς και Τμημάτων, Παραγωγής, Επεξεργασίας, Συναρμολόγησης, Συσκευασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ-ΕΞΠΕΡ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΑΥΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ-ΕΞΠΕΡ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ-ΕΞΠΕΡ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΑΥΤΩΝ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:85/26-9-07)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών Αυτοκινήτων - πωλητών εµφιαλωµένων ποτών Βορείου Ελλάδος και των βοηθών αυτών» (Πράξη Κατάθεσης Επιθεώρηση Εργασίας Κεντρ. Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:39/25.11.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:39/25.11. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2010 2012 (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:39/25.11.2010) Στην Αθήνα σήµερα 18 Νοεµβρίου 2010 οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των επιστηµόνων Φαρµακοποιών µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των επιστηµόνων Φαρµακοποιών µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των επιστηµόνων Φαρµακοποιών µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 108/5-9-2002) Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60. "Για τον καθορισµό κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου των παιδιών σε µη βιοµηχανικές εργασίες"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60. Για τον καθορισµό κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου των παιδιών σε µη βιοµηχανικές εργασίες ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60 "Για τον καθορισµό κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου των παιδιών σε µη βιοµηχανικές εργασίες" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» 1. Με βάση το ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005 Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως ΝΠΙ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 593/04-05-2005) Οι Υπουργοί Οικονοµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,24% Κάθε επιχείρηση αποδίδει μηνιαία στο ΙΚΑ εργοδοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004 ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τουριστικών Συνοδών που εργάζονται, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, σε Τουριστικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 90/30-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα, 17 Ιουλίου 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 63/ )

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 63/ ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2002 2003 (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 63/5-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα 4 Ιουλίου 2002, οι υπογράφοντες αφενός Οδ.

Διαβάστε περισσότερα

ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις, ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2002-2003) «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζόµενων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ολόκληρης της χώρας, που είναι θυγατρικές Τραπεζών» (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας 43/26.6.2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 58/ )

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 58/ ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 58/4-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα την 2 Ιουλίου 2002 και επί της οδού Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίµων και Θερµαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 120/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000

Π.Κ. 120/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 Π.Κ. 120/5-9-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 Στην Αθήνα σήμερα την 10 η Ιουλίου 2000 οι υπογράφοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα