Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης"

Transcript

1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Π. Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής

2 Δίκτυα Τηλεπ/νιών και Μετάδοσης Το εκπαιδευτικό υλικό βασίζεται στο εγκεκριμένο από το Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών περίγραμμα του μαθήματος «Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης» Συντάκτης: Δρ. Στυλιανός Π. Τσίτσος (Επίκουρος Καθηγητής)

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο : ΔIKTYA ΤHΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ Τα αστικά και τα υπεραστικά τηλεφωνικά κέντρα συνδέονται μεταξύ τους με ζευκτικές γραμμές. Οι γραμμές αυτές ονομάζονται γραμμές μεταφοράς και μπορούν να είναι: Καλώδια χαλκού Ομοαξονικά καλώδια Μικροκυματικά ασύρματα συστήματα Οπτικές ίνες Οι γραμμές μεταφοράς εισάγουν απώλειες στα σήματα που μεταφέρουν από τον πομπό προς τον δέκτη και χαρακτηρίζονται από το ρυθμό με τον οποίο είναι ικανές να μεταδώσουν την πληροφορία (bits/sec). Για την αντιμετώπιση του προβλήματος των απωλειών (εξασθένιση), τοποθετούνται κατά μήκος των γραμμών και σε αποστάσεις που εξαρτώνται κάθε φορά από τον τύπο της γραμμής μεταφοράς, κατάλληλοι επαναλήπτες, οι οποίοι είναι διατάξεις που αποβάλλουν την παραμόρφωση και ενισχύουν το μεταδιδόμενο σήμα. Στα ομοαξονικά καλώδια οι επαναλήπτες τοποθετούνται περίπου ανά 5 km, ενώ στις οπτικές ίνες ανά 80 km. Ένα κριτήριο αξιολόγησης των διαφόρων γραμμών μεταφοράς είναι το γινόμενο B L, όπου Β είναι ο ρυθμός μετάδοσης της πληροφορίας (bits/sec) και L (km) η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών επαναληπτών. 3

4 Σύστημα μετάδοσης με οπτικές ίνες Σχήμα 8.: β) Σύστημα επικοινωνιών με οπτικές ίνες. 4

5 Σύστημα μετάδοσης με οπτικές ίνες Σχήμα 8.3: Ψηφιακόοπτικόδίκτυο: Tο ψηφιακό σήμα πληροφορίας κωδικοποιείται κατάλληλα για οπτική μετάδοση. Το κύκλωμα οδήγησης του laser διαμορφώνει την ένταση του laser με το κωδικοποιημένο ψηφιακό σήμα. Το παραγόμενο ψηφιακό οπτικό σήμα τροφοδοτεί το καλώδιο οπτικής ίνας. Ο ανιχνευτής φωτοδιόδου ακολουθείται από έναν ενισχυτή και έναν ισοσταθμιστή, οι οποίοι παρέχουν ενίσχυση και γραμμική επεξεργασία του ανιχνευόμενου σήματος, καθώς και απόρριψη του θορύβου. Tο λαμβανόμενο σήμα αποκωδικοποιείται για να παρέχει την αρχική ψηφιακή πληροφορία. Το καλώδιο οπτικής ίνας κατασκευάζεται συνήθως από γυαλί ή πολυμερές πλαστικό και η συχνότητα στην οποία λειτουργεί είναι περίπου Hz (το αντίστοιχο μήκος κύματος είναι από 1,7 μm έως 0,8 μm). 5

6 Πλεονεκτήματα των επικοινωνιών με οπτικές ίνες Εξαιρετικά μεγάλο εύρος ζώνης: Επειδή οι οπτικές ίνες λειτουργούν σε πολύ υψηλές συχνότητες, το διαθέσιμο εύρος ζώνης τους είναι πολύ μεγαλύτερο απ όλες τις άλλες γραμμές μεταφοράς. Για οπτική ίνα που λειτουργεί σε συχνότητα φέροντος Hz, το διαθέσιμο εύρος ζώνης θα είναι (θεωρητικά) 0, Hz = MHz, δηλαδή φορές μεγαλύτερο. Βεβαίως, η παρούσα τεχνολογία δεν μπορεί να επιτύχει αυτό το τεράστιο εύρος ζώνης, όμως στην πράξη μπορεί να επιτευχθεί εύρος ζώνης της τάξεως των MHz (ή 10 GHz) περίπου. Μικρό μέγεθος και βάρος: H διάμετρος των οπτικών ινών είναι συγκρίσιμη με τη διάμετρο μιας ανθρώπινης τρίχας. Ηλεκτρική μόνωση: Το υλικό κατασκευής της οπτικής ίνας (γυαλί ή πλαστικό), παρέχει άριστες ιδιότητες ηλεκτρικής μόνωσης. Επομένως η οπτική ίνα προστατεύεται από ηλεκτρικές υπερτάσεις και βραχυκυκλώματα. 6

7 Πλεονεκτήματα των επικοινωνιών με οπτικές ίνες Αντοχή σε παρεμβολή και συνακρόαση: Επειδή η οπτική ίνα δεν είναι μεταλλικός αγωγός, είναι ιδιαίτερα ανθεκτική σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, θόρυβο, παρεμβολές από σήματα ραδιοσυχνότητας και κεραυνούς και δεν χρειάζεται θωράκιση. Χαμηλές απώλειες μετάδοσης: Οι οπτικές ίνες παρουσιάζουν πολύ χαμηλές απώλειες κατά τη μετάδοση (πολύ χαμηλή εξασθένιση), σεσύγκρισημετακαλύτερακαλώδιαχαλκούκαιταομοαξονικάκαλώδια. Οι σύγχρονες οπτικές ίνες παρουσιάζουν εξασθένιση μόλις 0, db/km, με αποτέλεσμα οι επαναλήπτες σε συστήματα επικοινωνίας με οπτικές ίνες, να τοποθετούνται σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους. Ασφάλεια σήματος: Το φως που μεταδίδεται μέσα στην οπτική ίνα δεν ακτινοβολεί σημαντικά προς τον περιβάλλοντα χώρο και συνεπώς το σήμα που μεταφέρει η οπτική ίνα δεν είναι εύκολο να ανιχνευθεί. Αξιοπιστία και ευκολία συντήρησης: Λόγω χαμηλής εξασθένισης και απουσία πολλών επαναληπτών, ένα σύστημα οπτικών ινών είναι πιο αξιόπιστο και απαιτεί λιγότερη συντήρηση από ένα δίκτυο με συμβατικά καλώδια. Στιβαρότητα και ευλυγισία: Αν και είναι κατασκευασμένες από γυαλί ή πλαστικό, οι οπτικές ίνες μπορούν να λυγίσουν και να περιστραφούν χωρίς να καταστραφούν. 7

8 Μειονεκτήματα των επικοινωνιών με οπτικές ίνες Η τοποθέτηση οπτικών ινών, απαιτεί την εκσκαφή του εδάφους, γεγονός το οποίο συνεπάγεται υψηλό κόστος και σημαντικό χρόνο εγκατάστασης. Η διασύνδεση μεταξύ απομακρυσμένων σημείων και μεταξύ οικισμών που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές, είναι πρακτικά αδύνατη με οπτικές ίνες. Σ αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται είτε ασύρματα ραδιοδίκτυα είτε δορυφορικά συστήματα, αν και χρησιμοποιούνται σήμερα υποβρύχιες οπτικές ίνες για τη διασύνδεση νησιωτικών περιοχών, με ιδιαίτερα όμως υψηλό κόστος. 8

9 Θεωρία διάδοσης οπτικών ακτίνων α) Ολική εσωτερική ανάκλαση (total internal reflection) n = 1 sinφ1 n sin Σχήμα 8.5: Καλώδιο οπτικής ίνας (n 1 >n ) n = 1 sin φ 1 n sin sinφ1 sinφ = n n 1 φ φ Ο δείκτης διάθλασης για ένα υλικό μέσο, ορίζεται ως n=c/v (όπου c= m/sec είναι η ταχύτητα του φωτός στο κενό και v η ταχύτητα του φωτός μέσα στο υλικό μέσο. Το περίβλημα συγκρατεί τον πυρήνα και ελαττώνει σημαντικά τις απώλειες (λόγω ακτινοβολίας) προς τον περιβάλλοντα χώρο. Πρακτικά, το φως ταξιδεύει τόσο στον πυρήνα όσο και στο περίβλημα. Μία ακτίνα φωτός ταξιδεύει πιο αργά σε ένα «οπτικώς πυκνό» υλικό, απ ότι σε ένα «οπτικώς αραιό» υλικό. Στον πυρήνα της οπτικής ίνας, μία ακτίνα φωτός κινείται πιο αργά σε σχέση με το περίβλημα. Αυτό περιγράφεται από το νόμο του Snell: 9

10 Θεωρία διάδοσης οπτικών ακτίνων Όταν μία οπτική ακτίνα προσπίπτει στη διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ δύο διηλεκτρικών υλικών με διαφορετικούς δείκτες διάθλασης, τότε έχουμε το φαινόμενο της διάθλασης, δηλαδή την αλλαγή πορείας της οπτικής ακτίνας στο υλικό με δείκτη διάθλασης n. Ένα μικρό ποσό φωτός ανακλάται πίσω στο αρχικό υλικό [σχήμα 8.6(α): φαινόμενο μερικής εσωτερικής ανάκλασης. ). Εφ όσον n 1 >n : γωνία διάθλασης φ > γωνία πρόσπτωσης φ 1. Όταν φ =90º, (η διαθλώμενη ακτίνα είναι παράλληλη προς τη διαχωριστική επιφάνεια των δύο υλικών) από την εξίσωση (8.1) προκύπτει ότι φ 1 <90º. Σχήμα 8.6: Οπτική ακτίνα sin φ = n c n 1 Στην περίπτωση αυτή, η φ 1 ονομάζεται κρίσιμη γωνία πρόσπτωσης, συμβολίζεται με φ c (σχήμα 8.6(β)) και προκύπτει: 10

11 Θεωρία διάδοσης οπτικών ακτινών Για γωνίες πρόσπτωσης μεγαλύτερες από την κρίσιμη γωνία, το φως ανακλάται πίσω στο αρχικό υλικό (ολική εσωτερική ανάκλαση). Αυτός είναι και ο μηχανισμός διάδοσης του φωτός μέσα στην οπτική ίνα, με μικρές απώλειες. Σχήμα 8.7: Διάδοση μεσημβρινής ακτίνας φωτός σε οπτική ίνα. 11

12 Θεωρία διάδοσης οπτικών ακτινών β) Γωνία υποδοχής (acceptance angle) Μία οπτική ακτίνα Α εισέρχεται με γωνία θ α, στον πυρήνα μιας οπτικής ίνας, διαθλάται στη διαχωριστική επιφάνεια αέρα-πυρήνα και διαδίδεται στη διαχωριστική επιφάνεια πυρήνα-περιβλήματος, υπό την κρίσιμη γωνία φ c. Μία ακτίνα Β (σχήμα 8.8) προσπίπτει στον πυρήνα της ίνας με γωνία μεγαλύτερη από τη θ α, μεταδίδεται στη διαχωριστική επιφάνεια πυρήναπεριβλήματος με γωνία μικρότερη από τη φ c και δεν θα υφίσταται ολική εσωτερική ανάκλαση. Η ακτίνα αυτή διαθλάται στο περίβλημα και τελικά θα χαθεί λόγω ακτινοβολίας προς τον αέρα που περιβάλλει Σχήμα 8.8: Γωνία υποδοχής θ α κατά την είσοδο του φωτός σε μία οπτική ίνα. 1

13 Θεωρία διάδοσης οπτικών ακτινών β) Για να διαδοθούν οι οπτικές ακτίνες με ολική εσωτερική ανάκλαση μέσα στον πυρήνα, θα πρέπει να προσπίπτουν σ αυτόν εντός ενός περιορισμένου κώνου, ο οποίος ορίζεται από την κωνική ημίσεια γωνία θ α. Η θ α είναι η μέγιστη γωνία, με την οποία το φως εισέρχεται στην ίνα και διαδίδεται σ αυτήν και αναφέρεται ως γωνία υποδοχής της ίνας. Λόγω συμμετρίας, η γωνία με την οποία εξέρχεται μία οπτική ακτίνα από την ίνα, είναι η ίδια με τη γωνία με την οποία εισέρχεται. Σχήμα 8.8: Γωνία υποδοχής θ α κατά την είσοδο του φωτός σε μία οπτική ίνα. 13

14 Θεωρία διάδοσης οπτικών ακτινών γ) Αριθμητικό άνοιγμα (Numerical Aperture - ΝΑ) (ικανότητα συλλογής φωτός από μία οπτική ίνα με διάμετρο 8 μm και άνω). Από το νόμο του Snell (εξίσωση (8.)), για τη διαχωριστική επιφάνεια αέρα-πυρήνα προκύπτει: n = 0 sinθ1 n1 sin Από το ορθογώνιο τρίγωνο ABC προκύπτει: φ=90º- θ (8.4) H (8.3) μετατρέπεται στην: n 0 sin θ 1 = n1 cos φ Εφαρμόζοντας την τριγωνομετρική ταυτότητα sin φ+cos φ=1, προκύπτει: θ (8.3) (8.5) n0 sinθ1 = n1 1 sin φ (8.6) 14

15 Θεωρία διάδοσης οπτικών ακτινών Εάν συμβαίνει ολική εσωτερική ανάκλαση, τότε φ=φ c και θ 1 =θ α. Συνεπώς η (8.6) βάσει της (8.), λαμβάνει τη μορφή: n sin 0 θ = n n α 1 Αριθμητικό άνοιγμα (ΝΑ) μιας οπτικής ίνας: NA = n0 sinθα = n1 n n1 n όπου Δ = (σχετική διαφορά των δεικτών διάθλασης). n Στον αέρα, n o 1 και προκύπτει ΝΑ=sinθ α. 1 NA = n 0 sin θα = n1 Δ (8.7) (8.8) (8.9) Μέσα στην οπτική ίνα διαδίδονται οι ακτίνες που προσπίπτουν με γωνία 0 θ 1 θ α. 15

16 Θεωρία διάδοσης οπτικών ακτινών δ) Λοξές ακτίνες (skew rays) Οι οπτικές ακτίνες οι οποίες διαδίδονται ακολουθώντας μία ελικοειδή διαδρομή μέσα στην ίνα, χωρίς να περνούν μέσα από τον διαμήκη άξονά της (σχήμα 8.10), ονομάζονται «λοξές» ακτίνες και είναι πολύ περισσότερες από τις μεσημβρινές ακτίνες. Η μεταβολή της διεύθυνσης των λοξών ακτινών είναι γ σε κάθε ανάκλαση. Το αριθμητικό άνοιγμα στην περίπτωση των λοξών ακτινών δίνεται από τη σχέση: Σχήμα 8.10: α) Η διαδρομή μιας λοξής οπτικής ακτίνας κατά μήκος της οπτικής ίνας. β) Εγκάρσια τομή της ίνας NA = n0 sin s cosγ = n1 n θ α (8.10) (όπου θ αs είναι η μέγιστη γωνία υποδοχής για λοξές ακτίνες). 16

17 Θεωρία διάδοσης οπτικών ακτινών NA = n0 sin α = n1 n θ (8.8) NA = n0 sin s cosγ = n1 n θ α (8.10) Σχήμα 8.10: α) Η διαδρομή μιας λοξής οπτικής ακτίνας κατά μήκος της οπτικής ίνας. β) Εγκάρσια τομή της ίνας Από τις εξισώσεις (8.8) και (8.10), προκύπτει ότι η γωνία υποδοχής των λοξών ακτινών είναι μεγαλύτερη από εκείνη των μεσημβρινών ακτινών για μια δεδομένη ίνα και εξαρτάται από την τιμή του cosγ. Οι λοξές ακτίνες διαδίδονται στην εξωτερική επιφάνεια του πυρήνα της ίνας. 17

18 Ρυθμοί διάδοσης σε μία οπτική ίνα Σχήμα 8.11: Σχηματισμός ρυθμού διάδοσης σε οπτική ίνα. α) Ανάλυση διαδιδόμενης οπτικής ακτίνας σε δύο συνιστώσες. β) Αλληλεπίδραση οπτικών ακτίνων για το σχηματισμό του ρυθμού χαμηλότερης (ή μηδενικής) τάξης. Κατά τη διάδοση του φωτός στο κενό, το μήκος κύματος λ με το οποίο διαδίδεται, συνδέεται με τη συχνότητα f με τη σχέση λ=c/f, όπου c= m/sec είναι η ταχύτητα του φωτός στο κενό. Tο μήκος κύματος λ συνδέεται με τη σταθερά διάδοσης k, μέσω της σχέσης k=π/λ. 18

19 Ρυθμοί διάδοσης σε μία οπτική ίνα Σχήμα 8.11: Σχηματισμός ρυθμού διάδοσης σε οπτική ίνα. α) Ανάλυση διαδιδόμενης οπτικής ακτίνας σε δύο συνιστώσες. β) Αλληλεπίδραση οπτικών ακτίνων για το σχηματισμό του ρυθμού χαμηλότερης (ή μηδενικής) τάξης. Μέσα σε μία οπτική ίνα (σχήμα 8.11), το μήκος κύματος διάδοσης του φωτός είναι λ/n 1, ενώ η σταθερά διάδοσης ισούται με n 1 k. Το διαδιδόμενο οπτικό κύμα μπορεί να αναλυθεί σε δύο συνιστώσες κατά τις διευθύνσεις z και x, όπως φαίνεται στο σχήμα 8.11(α). Η σταθερά διάδοσης κατά τις δύο αυτές διευθύνσεις δίνεται ως: β =n 1 kcosθ (8.13) Ζ β = n k x 1 sinθ (8.14) 19

20 Ρυθμοί διάδοσης σε μία οπτική ίνα Σχήμα 8.11: Σχηματισμός ρυθμού διάδοσης σε οπτική ίνα. α) Ανάλυση διαδιδόμενης οπτικής ακτίνας σε δύο συνιστώσες. β) Αλληλεπίδραση οπτικών ακτίνων για το σχηματισμό του ρυθμού χαμηλότερης (ή μηδενικής) τάξης. Η συνιστώσα του κύματος στη διεύθυνση x, ανακλάται στη διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ πυρήνα και περιβλήματος. Όταν η αλλαγή φάσης μετά από δύο διαδοχικές ανακλάσεις στην άνω και κάτω διαχωριστική επιφάνεια (μεταξύ των σημείων P και Q) είναι ίση με mπ ακτίνια (όπου m ακέραιος), τότε συμβαίνει δημιουργική συμβολή και δημιουργείται ένα στάσιμο κύμα κατά τη διεύθυνση x [σχήμα 8.11(β)]. Αυτή η αλληλεπίδραση σχηματίζει το κατώτερης τάξης (m=0) στάσιμο κύμα, όπου το ηλεκτρικό πεδίο είναι μέγιστο στο κέντρο του πυρήνα και εξασθενεί τείνοντας στο μηδέν στις διαχωριστικές επιφάνειες μεταξύ πυρήνα και περιβλήματος. 0

21 Ρυθμοί διάδοσης σε μία οπτική ίνα Το ηλεκτρικό πεδίο διεισδύει σε κάποια μικρή απόσταση μέσα στο περίβλημα [σχήμα 8.11(β)]. Ουσιαστικά όμως το οπτικό κύμα περικλείεται εντός του πυρήνα και η κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου στη διεύθυνση x δεν μεταβάλλεται καθώς το κύμα διαδίδεται στη διεύθυνση z. Σχήμα 8.11: Σχηματισμός ρυθμού διάδοσης σε οπτική ίνα. α) Ανάλυση διαδιδόμενης οπτικής ακτίνας σε δύο συνιστώσες. β) Αλληλεπίδραση οπτικών ακτίνων για το σχηματισμό του ρυθμού χαμηλότερης (ή μηδενικής) τάξης. Η σταθερή κατανομή του πεδίου στη διεύθυνση x, έχοντας μόνο περιοδική εξάρτηση από τη διεύθυνση z, ονομάζεται ρυθμός διάδοσης. 1

22 Ρυθμοί διάδοσης σε μία οπτική ίνα Ένας συγκεκριμένος ρυθμός λαμβάνεται μόνο όταν η γωνία θ έχει μία συγκεκριμένη τιμή. Οι εξισώσεις (8.13) και (8.14) ορίζουν μία ομάδα ακτινών, οι οποίες στο σχήμα 8.11 παριστάνουν το ρυθμό χαμηλότερης τάξης. Σχήμα 8.11: Σχηματισμός ρυθμού διάδοσης σε οπτική ίνα. α) Ανάλυση διαδιδόμενης οπτικής ακτίνας σε δύο συνιστώσες. β) Αλληλεπίδραση οπτικών ακτίνων για το σχηματισμό του ρυθμού χαμηλότερης (ή μηδενικής) τάξης. β β Ζ x = = n 1 k cos θ n k 1 sin θ (8.13) (8.14) Το φως που διαδίδεται μέσα στον πυρήνα σχηματίζει διακριτούς ρυθμούς, που ο καθένας χαρακτηρίζεται από μία ξεχωριστή τιμή της γωνίας θ. Οι ρυθμοί αυτοί έχουν μία περιοδική εξάρτηση από το z της μορφής e -jβz, όπου β z είναι η σταθερά διάδοσης του ρυθμού.

23 Ρυθμοί διάδοσης σε μία οπτική ίνα Tο πεδίο μίας μονοχρωματικής (μίας συχνότητας) ακτίνας φωτός γωνιακής συχνότητας ω, έχει εξάρτηση και από το χρόνο της μορφής e -jωt. Σχήμα 8.11: Σχηματισμός ρυθμού διάδοσης σε οπτική ίνα. α) Ανάλυση διαδιδόμενης οπτικής ακτίνας σε δύο συνιστώσες. β) Αλληλεπίδραση οπτικών ακτίνων για το σχηματισμό του ρυθμού χαμηλότερης (ή μηδενικής) τάξης. O παράγοντας e -j(ωt-βz), περιγράφει έναν ρυθμό διαδιδόμενο στη διεύθυνση z. (Για λόγους απλότητας θέτουμε β z =β). β Ζ = n 1 k cos θ (8.13) β x = n 1 k sin θ (8.14) 3

24 Ρυθμοί διάδοσης σε μία οπτική ίνα Σχήμα 8.1: Εγκάρσιοι ηλεκτρικοί ρυθμοί (ΤΕ) 1ης, ης και 3ης τάξης σε μία οπτική ίνα. O δείκτης m δηλώνει τον αριθμό των μηδενισμών του εγκάρσιου ηλεκτρικού πεδίου. Tο φως ως ηλεκτρομαγνητικό κύμα, αποτελείται από ένα περιοδικά μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο Ε και ένα περιοδικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο Η, κάθετα μεταξύ τους. Οι εγκάρσιοι ρυθμοί του σχήματος 8.1 δείχνουν την περίπτωση όπου το ηλεκτρικό πεδίο είναι κάθετο στη διεύθυνση διάδοσης (κείται στο εγκάρσιο επίπεδο) και συνεπώς Ε z =0. Όμως Η z 0 και οι ρυθμοί χαρακτηρίζονται ως εγκάρσιοι ηλεκτρικοί (Transverse Electric, TE). 4

25 Ρυθμοί διάδοσης σε μία οπτική ίνα Σχήμα 8.1: Εγκάρσιοι ηλεκτρικοί ρυθμοί (ΤΕ) 1ης, ης και 3ης τάξης σε μία οπτική ίνα. Όταν το ηλεκτρικό πεδίο είναι κατά τη διεύθυνση διάδοσης, δηλαδή Ε z 0 και Η z =0, οι ρυθμοί χαρακτηρίζονται ως εγκάρσιοι μαγνητικοί (Transverse Magnetic, TM). Όταν τόσο το ηλεκτρικό όσο και το μαγνητικό πεδίο βρίσκονται στο εγκάρσιο επίπεδο τότε Ε z =0 και Η z =0, οι ρυθμοί χαρακτηρίζονται ως εγκάρσιοι ηλεκτρομαγνητικοί (Transverse Electro- Magnetic, TEM), οι οποίοι σπάνια συναντώνται στις οπτικές ίνες. 5

26 Ρυθμοί διάδοσης σε μία οπτική ίνα Για μία κυλινδρική οπτική ίνα, η παράμετρος V (αδιάστατο μέγεθος) ονομάζεται κανονικοποιημένη συχνότητα (normalised frequency) και ορίζεται ως εξής: V = kρ ( n 1 n όπου ρ, η ακτίνα του πυρήνα. Από τις εξισώσεις (8.8) και (8.15), προκύπτει: π V = ρ( NA) (8.16) λ Λαμβάνοντας υπόψιν και την εξίσωση (8.9), προκύπτει: π V = ρ n 1 Δ λ ) (8.15) (8.17) 6

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Σύστημα μετάδοσης με οπτικές ίνες Tο οπτικό φέρον κύμα μπορεί να διαμορφωθεί είτε από αναλογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ LASER» ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ LASER» ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ LASER» ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πειραματική Και Θεωρητική Μελέτη Αισθητήρων Οπτικών Ινών Με Σταδιακά Απογυμνωμένα Φράγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Συστήματα Οπτικών Τηλεπικοινωνιών. Ιωάννης Δ. Τσαλαμάνης (MEng, PhD) Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Συστήματα Οπτικών Τηλεπικοινωνιών. Ιωάννης Δ. Τσαλαμάνης (MEng, PhD) Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Συστήματα Οπτικών Τηλεπικοινωνιών Ιωάννης Δ. Τσαλαμάνης (MEng, PhD) Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ Καβάλας, 2011 1. Εισαγωγή στις Οπτικές Επικοινωνίες... 1

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι οι Οπτικές Ίνες

Τι είναι οι Οπτικές Ίνες Οπτικές Ίνες Τι είναι οι Οπτικές Ίνες μικρές αμελητέου πάχους γυάλινες ίνες που μεταφέρουν (κωδικοποιημένα) φωτεινά σήματα σε μεγάλες αποστάσεις με ελάχιστη απώλεια. ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Είναι η αμέσως επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 3 1.1 Ιστορική άποψη... 3 1.1.1 Ανάγκη για επικοινωνίες οπτικών ινών... 4 1.1.2 Πέντε γενιές οπτικών ινών... 5 1.2 Οι οπτικές ίνες ως ένα τηλεπικοινωνιακό κανάλι...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 3: Μέσα Μετάδοσης Εισαγωγή Το μέσο μετάδοσης είναι ο φορέας μέσα από τον οποίο λαμβάνει χώρα η μετάδοση των σημάτων. Για να κατανοήσουμε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών 1 Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών ιαµορφω-τής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικός Ενισχυτής Η βασική διάταξη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών περιλαµβάνει: τον οπτικό ποµπό την οπτική ίνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρες Οπτικών Ινών

Αισθητήρες Οπτικών Ινών Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα.Σελ.1 2.Οπτικές ίνες και αρχές λειτουργείας..σελ.2 3.Αισθητήρες οπτικών ινών και αναφορά στο φράγμα Bragg.Σελ5 Αισθητήρες μονορυθμικών οπτικών ινών. Αισθητήρες πολυρυθμικών ινών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αξιολόγηση Τμήματος Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Πελοποννήσου, Μοντελοποίηση και Προτάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων. Ανάλυση Τεχνολογίας Οπτικών Ινών και Δικτύων Οπτικών Ινών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων. Ανάλυση Τεχνολογίας Οπτικών Ινών και Δικτύων Οπτικών Ινών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Ανάλυση Τεχνολογίας Οπτικών Ινών και Δικτύων Οπτικών Ινών Παναγογιαννόπουλος Σ. Χρήστος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύγχρονα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα επί Οπτικής Ίνας Τεχνολογία WDM/Πρωτόκολλο SDH Εισηγητές: Λογκάκη Μαρία,

Διαβάστε περισσότερα

οµηµένη καλωδίωση µε οπτικές ίνες και έξυπνοι οικισµοί

οµηµένη καλωδίωση µε οπτικές ίνες και έξυπνοι οικισµοί ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία οµηµένη καλωδίωση µε οπτικές ίνες και έξυπνοι οικισµοί Συντάκτρια: Αναγνωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές υπέρηχων

Βασικές αρχές υπέρηχων HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις III: Βασικές αρχές υπέρηχων Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Ακουστική, Κυματική και Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικές ίνες Η βασική ιδέα

Οπτικές ίνες Η βασική ιδέα Η καλύτερη εναλλακτική λύση σήμερα στα μέσα μετάδοσης εμφανίζεται να είναι η οπτική ίνα. Μία λύση με αρκετά πλεονεκτήματα που κερδίζει έδαφος συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Ενώ η μετάδοση σε χαλκό εκμεταλλεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η ιδάσκουσα: Παντάνο Ρόκου Φράνκα Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8 η : Το Φυσικό Επίπεδο Το Φυσικό Επίπεδο ιάδοση Σήµατος Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Οπτικές Ίνες Γραµµές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Ανάλυση της τεχνολογίας των οπτικών ινών & των δικτύων οπτικών ινών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνοογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πηροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηεπικοινωνιών και Μετάδοσης Ίνες βηματικού δείκτη (step index fibres) Ίνα βηματικού δείκτη: απότομη (βηματική) μεταβοή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΡΙΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ... 17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ... 17 Πίνακας Περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΓΕΝΙΚΆ... 3 1.2 ΒΑΣΙΚΈΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΜΕΤΆΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ... 3 1.3 ΑΝΑΛΟΓΙΚΆ ΣΉΜΑΤΑ... 4 1.4 ΨΗΦΙΑΚΆ ΣΉΜΑΤΑ... 5 1.5 ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι είναι διαμήκη ελαστικά κύματα με συχνότητα μεγαλύτερη από 20 kηz που είναι το ανώτατο όριο της ανθρώπινης ακοής.

Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι είναι διαμήκη ελαστικά κύματα με συχνότητα μεγαλύτερη από 20 kηz που είναι το ανώτατο όριο της ανθρώπινης ακοής. Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι είναι διαμήκη ελαστικά κύματα με συχνότητα μεγαλύτερη από 20 kηz που είναι το ανώτατο όριο της ανθρώπινης ακοής. Στη διαγνωστική ιατρική χρησιμοποιούνται υπέρηχοι συχνότητας 1-50 ΜΗz.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή διατριβή Μοντελοποιώντας τα βασικά δομικά μέρη φωτονικών στοιχείων χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Μετάδοσης & ίκτυα Οπτικών Ινών

Συστήματα Μετάδοσης & ίκτυα Οπτικών Ινών EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Μετάδοσης & ίκτυα Οπτικών Ινών www.telecom.ntua.gr/photonics Ηρακλής Αβραμόπουλος Photonics Communications Research

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM. TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας Εισαγωγή Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εισαγωγή στην τεχνογνωσία των οπτικών ινών και η μελέτη τους κατά τη διάδοση μιας δέσμης laser. Συγκεκριμένα μελετάται η εξασθένιση που υφίσταται το σήμα στην

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συνθήκες διάδοσης σημάτων - Κεραίες Σαρρίδης Δ. Ιωάννης Επιβλέπων: Τσαλαμάνης Ιωάννης Εισηγητής: Βραδέλης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 1 c 0 0 Όταν το φως αλληλεπιδρά με την ύλη, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός συστήματος ηχοτροφοδοσίας γραμμικής συστοιχίας σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα