Η Αναδιάταξη των Υπηρεσιών Υγείας:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Αναδιάταξη των Υπηρεσιών Υγείας:"

Transcript

1 Η Αναδιάταξη των Υπηρεσιών Υγείας: η Περίπτωση των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

2 Περίγραμμα Εισαγωγή Δεδομένα και μεθοδολογία Θεμελίωση Προσδοκώμενα αποτελέσματα Αποτελέσματα διεθνούς εμπειρίας Περιορισμοί και όρια Μερικά (προσωρινά) συμπεράσματα Το προτεινόμενο (διαρθρωτικό) εγχείρημα

3 Εισαγωγή Tα τελευταία χρόνια οι υπηρεσίες υγείας και ιδιαίτερα ο θεσμός του νοσοκομείου στην κλασική του μορφή δέχεται πιέσεις εξαιτίας (1) των εξελίξεων στην κλινική πρακτική και την βιοϊατρική τεχνολογία, στην αλλαγή του νοσολογικού προτύπου και τη δημογραφική γήρανση, αλλά και την έκφραση των προτιμήσεων των καταναλωτών. Οι πιέσεις αυτές προκαλούν οργανωτικές και λειτουργικές εντάσεις και ωθούν σε διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες διευκολύνουν την επίτευξη οικονομικών στόχων δια του ελέγχου του κόστους και της βελτίωσης της αποδοτικότητας. (1).Edwards N, Wyatt S, McKee M (2004) Configuring the hospital in the 21 st century. WHO, European Observatory on Health systems and Policies

4 Εισαγωγή Η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων βασίζεται στην προσπάθεια ανταπόκρισης στις ανάγκες και τη ζήτηση υπηρεσιών υγείας με ενίσχυση των μεθόδων αποδοτικής χρήσης των πόρων. Οι τάσεις οι οποίες καταγράφονται σε διεθνή κλίμακα βασίζoνται σε τρεις (3) βασικούς άξονες, συγχώνευση νοσοκομείων και μείωση νοσοκομειακών κλινών ανάπτυξη εναλλακτικών δομών παροχής δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας ενίσχυση και αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

5 Δεδομένα και μεθοδολογία Τα δεδομένα προέρχονται από τον Υγειονομικό Χάρτη (http://www.ygeianet.gov.gr/), τη βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΣΥnet, του ΟΟΣΑ (Health Data File και από συναφές ερευνητικό υλικό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Η μεθοδολογία βασίζεται στην προσέγγιση μικρογεωοικονομίας της υγείας και στην ανάλυση των παραμέτρων της ανάγκης, της (εκφρασμένης) ζήτησης και χρησιμοποίησης των διαθέσιμων ανθρώπινων υλικών και οικονομικών πόρων και των δεικτών επίδοσης της δραστηριότητας των νοσοκομείων. Ενδεχόμενες αποκλίσεις των μεγεθών από άλλες πηγές οφείλονται στο διαφορετικό χρόνο λήψης των δεδομένων αλλά δεν μεταβάλλουν τα συμπερασματολογικά και αξιολογικά στοιχεία.

6 Θεμελίωση Η χρήση των υπηρεσιών υγείας προσδιορίζεται στη χώρα μας από την ελεύθερη επιλογή και κατά συνέπεια ο όγκος και η αξία των υπηρεσιών υγείας καθορίζεται από τις αποφάσεις των χρηστών.

7 Θεμελίωση Πρόκειται λοιπόν για τυπικό δείγμα αποκεντρωμένης λήψης αποφάσεων και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η οργάνωση και λειτουργία των νοσοκομείων σε επιχειρησιακή βάση, δηλαδή με εκτεταμένη αυτονομία και ευθύνη (self governing). Κατά συνέπεια η συγκρότηση σφαιρικών προϋπολογισμών (global budgeting) είναι αναγκαία, ώστε να αποφευχθεί ο ηθικός κίνδυνος σε βάρος της κοινωνικής ασφάλισης υγείας.

8 Θεμελίωση (σφαιρικός προϋπολογισμός) RHB i = [(P i a i f i bd i SMR i c / P n ) + (Mtr i ) + (Mnt i )] ΝΗΒ Όπου RΗΒ ετήσιος σφαιρικός προϋπολογισμός για νοσοκομειακή περίθαλψη P πληθυσμός a πληθυσμός άνω των 65 ετών f πληθυσμός γυναικών bd ημέρες νοσηλείας SMR προτυποποιημένo πηλίκο θνησιμότητας Mtr δείκτης μητρότητας Μnt δείκτης ψυχικών διαταραχών NHB ετήσιος προϋπολογισμός νοσοκομειακής περίθαλψης i περιοχή c πάθηση n χώρα

9 Θεμελίωση (σφαιρικός προϋπολογισμός, DRGs) RHB i = DRGic/ DRGnc Όπου RΗΒ ετήσιος σφαιρικός προϋπολογισμός για νοσοκομειακή περίθαλψη DRG ομοιογενής διαγνωστική ομάδα i περιοχή c πάθηση n χώρα

10 Θεμελίωση Η διοίκηση και η διαχείριση των νοσοκομείων ως επιχειρησιακών μονάδων υψηλού καταμερισμού της εργασίας και έντασης τεχνολογίας με μεγάλους προϋπολογισμούς είναι αναγκαίο να ανατεθεί σε ειδικούς (με κατάλληλες σπουδές και εμπειρία) και να υποστηριχθεί από δομές συναινετικού management. Συνακόλουθα η αλλαγή των οργανισμών και κανονισμών λειτουργίας των νοσοκομείων καθίσταται επιτακτική, ώστε να ενσωματωθούν οι οργανωτικές, διοικητικές και τεχνολογικές προκλήσεις. Είναι χρήσιμη η επανεξέταση του ζητήματος εποπτείας και ελέγχου ανά επίπεδο διοίκησης, ώστε τα νοσοκομεία εθνικής διαπεριφερειακής εμβέλειας να υπάγονται στην κεντρική διοίκηση, τα δευτεροβάθμια νοσοκομεία στην περιφερειακή διοίκηση και η πρωτοβάθμια φροντίδα στην τοπική αυτοδιοίκηση.

11 Θεμελίωση Η ιδιότυπη φεουδαλική κατάσταση στο εσωτερικό των νοσοκομείων είναι αναγκαίο να αρθεί με ισχυρή συναινετική κλινική διοίκηση με την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων και των μέσων λήψης αποφάσεων της ιατρικής ιεραρχίας. Η αποζημίωση με βάση τις ομοιογενείς διαγνωστικές ομάδες (DRGs), οι οποίες καταχωρίζονται ανά νοσοκομείο και προσαρμόζονται με τις μετακινήσεις των ασθενών είναι επιβεβλημένη και μπορεί να συμβάλλει στην αποδοτική και δίκαιη κατανομή των πόρων.

12 Προσδοκώμενα αποτελέσματα Οι διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται διεθνώς και στη χώρα μας αποσκοπούν, στη συγκράτηση της δαπάνης και τη μείωση του κόστους παραγωγής και ως εκ τούτου στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της κατανομής των σπάνιων υγειονομικών πόρων. στη βελτίωση της ανταποκρισιμότητας των υπηρεσιών υγείας στις προσδοκίες, τις προτιμήσεις και τις ανάγκες των χρηστών. στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας και φάσματος, ώστε να αρθούν τα φαινόμενα αντιοικονομιών και φθινουσών αποδόσεων.

13 Εναλλακτικές δομές νοσοκομειακής περίθαλψης Στην διεθνή πρακτική για την ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης των πόρων και τη βελτίωση της φροντίδας έχουν επιχειρηθεί αλλαγές, οι οποίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις, όπως οι ακόλουθες (με κατάλληλες προσαρμογές) Σύμπλεγμα Νοσοκομείων (hospital trust) με ενιαία νομική και διοικητική προσωπικότητα Δίκτυο Νοσοκομείων (hospital network) με προγραμματική συμφωνία μεταξύ νοσοκομείων και ενδεχομένως κοινό management

14 Εναλλακτικές δομές νοσοκομειακής περίθαλψης (συνέχεια) Ανοικτό νοσοκομείο (οpen hospital) Κλινικές και χειρουργεία ημέρας (day clinic and day surgery) Ξενώνες φροντίδας ασθενών τελικού σταδίου (hospices) και κατ οίκον φροντίδα (home care) Κλινικό κέντρο αναφοράς για χρόνιες παθήσεις (υπέρταση, διαβήτη, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, νοσήματα αγγείων του εγκεφάλου). Συγχωνεύσεις δομών και σταδιακή μείωση/υποκατάσταση κλινών. Ολοκληρωμένα δίκτυα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

15 Επισκόπηση διεθνούς εμπειρίας Η πρόσβαση των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας όσο και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών εξαιτίας της μείωσης των κλινών δεν μεταβάλλονται. Επίσης, το ποσοστό των επανεισαγωγών και των επισκέψεων στους ιατρούς παραμένουν σταθερά. Τέλος, αμετάβλητο παρέμεινε και το επίπεδο υγείας του πληθυσμού αναφοράς της συγκεκριμένης περιοχής (1). (1).Roos NP, Shapiro E. Using the information system to assess change: the impact of downsizing the acute sector. Medical Care, 1995, 33(12 Suppl.):DS109 DS126.

16 Επισκόπηση διεθνούς εμπειρίας Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του York, η συγκέντρωση των υπηρεσιών επηρεάζει αρνητικά την πρόσβαση των ασθενών σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει απειλή για την ανθρώπινη ζωή, όπως για εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου και πρωτοβάθμια φροντίδα, ενώ δεν καταγράφεται καμία επίδραση στις περιπτώσεις αντικαρκινικής θεραπείας για παράδειγμα (1). (1). Nuffield Institute for Health, University of Leeds and NHS Centre for Reviews and Dissemination, University of York (1996) Hospital volume and health care outcomes, costs and patient access. Bulletin on the effectiveness of health service interventions for decision makers 2(8)

17 Επισκόπηση διεθνούς εμπειρίας Ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα καταγράφονται στις περιπτώσεις όπου μικρές νοσοκομειακές μονάδες, ειδικά σε αγροτικές περιοχές, καταργούνται και μετατρέπονται σε μεγάλα κέντρα υγείας ικανά να ανταποκριθούν στις ανάγκες του πληθυσμού και να διαχειριστούν το μικρό κίνδυνο. Τα αποτελέσματα πολλαπλασιάζονται όταν η διασύνδεση αυτών των μονάδων με δομές υψηλότερης βαθμίδας είναι στενή και άμεση (1). (1). McKee M (2004) Reducing hospital beds. What are the lessons to be learned? WHO, European Observatory on Health systems and Policies.

18 Επισκόπηση διεθνούς εμπειρίας Ο αριθμός των νοσοκομειακών κλινών έχει επικρατήσει ως ένας δείκτης της αποδοτικής λειτουργίας του νοσοκομείου και η εύρεση του ιδανικού μεγέθους του νοσοκομείου αποτελεί ζητούμενο των μελετών διαχρονικά. Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου του York η εμφάνιση των οικονομιών κλίμακας είναι συνήθης στην περίπτωση των νοσοκομείων κλινών, ενώ τα νοσοκομεία με περισσότερες κλίνες ( κλίνες) παρουσιάζουν αντιοικονομίες κλίμακας (1) Επίσης, σύμφωνα με τους Kristensen et al, το ιδανικό μέγεθος ενός νοσοκομείου στη Δανία κυμαίνεται μεταξύ 204,9 έως 275,2 κλινών (2). (1).NHS Centre for reviews and dissemination. (1996). Concentration and choice in the provision of hospital services. The relationship between volume and the scope of activity and hospital costs. CRD Report 8 (Part II). (2).Kristensen T, Olsen K, Kilsmark J, Pedersen K. (2008) Economies of scale and optimal size of hospitals: Empirical results for Danish public hospitals. University of Southern Denmark.

19 Επισκόπηση διεθνούς εμπειρίας (Ενδεικτική προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα) Χώρα ΜΔΝ Ποσοστό Ρυθμός Χαρακτηριστικά Εύρος κλινών κάλυψης εισροής νοσηλείας κλινών Δανία 3,5 84,0% 54,0 Έντασης τεχνολογίας Ελλάδα * 5,6 75,1% 42,3 Έντασης εργασίας 204,9 275,2 369,8-435,4 *Σταθμισμένες εκτιμήσεις ΕΣΔΥ 2011 Πηγή: Kristensen T, Olsen K, Kilsmark J, Pedersen K. (2008) Economies of scale and optimal size of hospitals: Empirical results for Danish public hospitals. University of Southern Denmark.

20 Επισκόπηση διεθνούς εμπειρίας Στη Νορβηγία, οι περισσότερες συγχωνεύσεις δεν είχαν σημαντικές επιδράσεις στην τεχνική αποδοτικότητα και το κόστος. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις συγχώνευσης πολλών μικρών νοσοκομείων στο βαθμό κατά τον οποίο οι διοικητικές υπηρεσίες και τα επείγοντα οργανώνονται σε κεντρικό επίπεδο (1). (1). Kittelsen S, Magnussen J (2002) Economies of Scope in Norwegian hospital production A DEA analysis. Frisch Centre and Health Economics Programme at the University of Oslo

21 Επισκόπηση διεθνούς εμπειρίας Πρόσφατη μελέτη (2010) διερεύνησε τα πιθανά οφέλη από τη συγχώνευση νοσοκομείων στη Δανία. Τα αποτελέσματά της έδειξαν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι συγχωνεύσεις δεν οδηγούν σε μείωση κόστους καθώς οι νέοι οργανισμοί γίνονται μεγάλοι και τελικά εμφανίζουν αντιοικονομίες κλίμακας. Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν σημαντικές μειώσεις στο κόστος, οι οποίες φαίνεται ότι προέρχονταν από την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, τη βελτίωση της τεχνικής αποδοτικότητας και την εκμετάλλευση των οικονομιών φάσματος (1). H μείωση του κόστους ως συνέπεια της πολιτικής μείωσης των κλινών δεν είναι η αναμενόμενη κυρίως εξαιτίας της ανάπτυξης εναλλακτικών δομών παροχής φροντίδας υγείας (2). (1) Kristensen T, Bogetoft P, Pedersen KM. (2010) Potential gains from hospital mergers in Denmark. Health Care Manag Sci 13(4): (2). McKee M (2004) Reducing hospital beds. What are the lessons to be learned? WHO, European Observatory on Health systems and Policies.

22 Επισκόπηση διεθνούς εμπειρίας Τα οικονομικά οφέλη από τη λειτουργία χειρουργικών μονάδων μιας ημέρας είναι πολύ ενθαρρυντικά. Ειδικότερα (1),(2),(3) μειώνεται, όπως είναι προφανές η μέση διάρκεια νοσηλείας, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι λίστες αναμονής απελευθερώνονται μονάδες και πόροι για την αντιμετώπιση και διαχείριση των επειγόντων περιστατικών βελτιώνεται ο προγραμματισμός και η οργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών (χειρουργικών επεμβάσεων) με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται πιο αποδοτικά οι πόροι. μειώνεται το απαιτούμενο προσωπικό και οι νυχτερινές βάρδιες τέλος, έχει υπολογιστεί ότι το νοσοκομειακό κόστος μειώνεται από 25% έως 68% ανάλογα με το είδος της επέμβασης. (1).Castoro C, Bertinato L, Baccaglini U, Drace C, McKee M. (2007) Policy Brief. Day surgery: Make it happen. WHO, European Observatory on Health systems and policies [ (2).Ministry of Health and Consumer Affairs (2008) Day surgery unit guide: standards and recommendations. Spain (3).Department of Health (2002) Day surgery: operational guide Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα

23 Επισκόπηση διεθνούς εμπειρίας Σύμφωνα με έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα με σκοπό να καταγράψει τις απόψεις των χειρουργών ιατρών σχετικά με τα χειρουργεία ημέρας, η πλειονότητα των ιατρών εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να υποστηρίξουν την οργάνωση και τη λειτουργία των χειρουργείων ημέρας, παρόλο που θεωρούσαν ότι τα οφέλη είναι περισσότερο οικονομικά και λιγότερο κλινικά. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη γνώμη τους τα οικονομικά οφέλη δεν περιορίζονται μόνο στο σύστημα υγείας αλλά επεκτείνονται και στον ίδιο τον ασθενή (1) (1). Αρβανίτη Μ, Τσιτσόπουλος Π, Σαράφης Π, Νιάκας Δ. (2006) Χειρουργείο ημέρας Προοπτικές Αντιλήψεις και πρόθεση συμπεριφοράς των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 23(5):

24 Επισκόπηση διεθνούς εμπειρίας Ο ξενώνας φροντίδας ασθενών τελικού σταδίου είναι μια δομή η οποία έχει ως στόχο να παρέχει παρηγορητική και ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενείς τελικού σταδίου. Ο βαθμός ικανοποίησης των συγγενών των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες είναι πολύ υψηλός, όπως έχουν δείξει διάφορες μελέτες (1) Προς αυτή την κατεύθυνση αναπτύσσονται, επίσης, γηριατρικές κλινικές και τμήματα, τα οποία απαιτούν κυρίως ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα χωρίς υψηλή και δαπανηρή τεχνολογία. (1).Connor S, Teno J, Spence C, Smith N (2005) Family Evaluation of Hospice Care: Results from Voluntary Submission of Data Via website. Journal of Pain and Symptoms Management 30(1):9-17

25 Επισκόπηση διεθνούς εμπειρίας Η κατ οίκον φροντίδα υγείας αφορά την παροχή υπηρεσιών υποστηρικτικής φροντίδας από επαγγελματίες υγείας στην οικία του ασθενή. Σκοπός αυτής της υπηρεσίας είναι να παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες υγείας σε ασθενείς κατ οίκον χωρίς να χρειάζεται ο ασθενής να μένει επί μακρό χρονικό διάστημα σε νοσοκομεία ή μονάδες φροντίδας. Η κατ οίκον φροντίδα δύναται να παρέχει υπηρεσίες υγείας φθηνότερα σε σύγκριση με την νοσοκομειακή φροντίδα σε μακροχρόνιο ορίζοντα (1). Ωστόσο, σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι το έμμεσο κόστος αποτελεί το 50% (η επιβάρυνση δηλαδή της οικογένειας) ή και περισσότερο του συνολικού κόστους στην περίπτωση των υπηρεσιών κατ οίκον (2),(3) (1). Jeremy Jones, Andrew Wilson, Hilda Parker, Alison Wynn, Carol Jagger, Nicky Spiers, Gillian Parker (1999) Economic evaluation of hospital at home versus hospital care: cost minimisation analysis of data from randomised controlled trial. BMJ 1999;319: (2).Chappell N, Hollander M (2002) National Evaluation of the Cost-Effectiveness of Home Care. Hollander Analytical Services Ltd., and the Centre on Aging at the University of Victoria. (3).Help the Hospices (2010)Palliative care: Fact s and Figures Διαθέσιμο στο

26 Επισκόπηση διεθνούς εμπειρίας Το Σύμπλεγμα Νοσοκομείων (hospital trust) και το Δίκτυο Νοσοκομείων (hospital network) αποτελούν δομές συνεργαζόμενων μονάδων υγείας (νοσοκομείων) τα οποία παρέχουν υπηρεσίες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ένα συγκεκριμένο πληθυσμό (1). Η συγχώνευση των δευτεροβάθμιων μονάδων υγείας και η οργάνωσή τους σε δίκτυο οδηγεί σε μείωση του κόστους διοίκησης, η οποία όμως δεν είναι η αναμενόμενη (2). Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι η επίτευξη των οικονομικών στόχων απαιτεί εξαιρετικό σχεδιασμό και οργάνωση σε ρεαλιστική βάση και σε μακροχρόνιο ορίζοντα. (1).Smith P, Goddard M. The English National Health Service: An economic heath check. OECD Economics Department Working papers No. 716 (2).Fulop N, Protopsaltis G, Hutxchings A, et. al (2002) Process and impact of mergers of NHS Trusts: multicentre case study and management cost analysis. BMJ 325:246

27 Περιορισμοί και όρια Η αποδοτικότητά μιας μονάδας υγείας καθορίζεται όχι μόνο από το μέγεθός της αλλά και άλλους παράγοντες όπως το είδος των υπηρεσιών υγείας που παρέχει το νοσοκομείο, η βαρύτητα των περιστατικών που δέχεται και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κατά συνέπεια η απόφαση για τη συγχώνευση νοσοκομειακών μονάδων ή τη μείωση των κλινών δεν πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά σε οικονομικά μεγέθη και εκτιμήσεις. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και άλλες κοινωνικές παραμέτρους, όπως για παράδειγμα το οικονομικό κόστος μετακίνησης των ασθενών στις μονάδες υγείας, το κόστος χρόνου, καθώς και την ανάγκη ύπαρξης μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας σε μια περιοχή με βάση το φορτίο νοσηρότητας ή την ανάγκη δημιουργίας μιας μονάδας επειγόντων περιστατικών.

28 Περιορισμοί και όρια Τα οργανωτικά και διοικητικά εργαλεία τα οποία αποσκοπούν στη συγκράτηση των δαπανών και στον έλεγχο του κόστους, συνήθως επιβαρύνουν διοικητικά το σύστημα και δεν επιφέρουν τα αναμενόμενα. Αντιθέτως, η εισαγωγή του κλειστού σφαιρικού προϋπολογισμού (global budget) και η ανάληψη της επιχειρησιακής ευθύνης και αυτονομίας του νοσοκομείου προσδιορίζουν με σαφήνεια (έπειτα από πολιτική και διοικητική διαπραγμάτευση μεταξύ ΥΥΚΑ και νοσοκομείων) το μέγεθος της παραγωγικής δραστηριότητας και κατά συνέπεια των πόρων οι οποίοι δεσμεύονται.

29 Περιορισμοί και όρια Η επισήμανση αυτή βασίζεται στην αναγνώριση του γεγονότος ότι η ελεύθερη επιλογή των χρηστών και η αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων για τον όγκο και τις αξίες των ανταλασσόμενων αγαθών και υπηρεσιών μειώνει την επίδραση του πληθυσμού ευθύνης και προκαλεί διαπεριφερειακές ροές οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίζονται με κίνητρα συγκράτησης και αντικίνητρα ανάλογα του βαθμού των ροών. Αυτό μπορεί να γίνει εφικτό και σχετικά ευχερές με την καθιέρωση των Ομοιογενών Διαγνωστικών Ομάδων (DRGs) και τη μεταφορά τους από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στον τόπο του θεραπευτηρίου.

30 Περιορισμοί και όρια Σχετικά με τα νομαρχιακά νοσοκομεία σε πολλά σημεία των υγειονομικών περιφερειών προκύπτουν ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την έννοια του Ανοικτού Νοσοκομείου (Open Hospital) ή με την προσαρμογή της δραστηριότητάς τους στις εποχιακές μεταβολές του πληθυσμού εξαιτίας του ισχυρού τουριστικού ρεύματος. Προς τούτο, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι το Ανοικτό Νοσοκομείο οφείλει να παρέχει πρόσβαση σε γιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ οι οποίοι ασκούν κατά ανάθεση και παραχώρηση δημόσιο έργο, δεδομένου ότι η δραστηριότητα αυτή καλύπτεται από τη δημόσια ασφάλιση και αποσκοπεί στη διατήρηση και βελτίωση της υγείας των πολιτών. Αναφορικά με την τουριστική κίνηση και τη διακίνηση του πληθυσμού χρειάζονται ειδικές ρυθμίσεις ευλύγιστης αγοράς εργασίας οι οποίες να εναρμονίζονται με τις εποχιακές μεταβολές του πληθυσμού.

31 Μερικά (προσωρινά) συμπεράσματα Η ανάλυση δείχνει ότι τα τριτοβάθμια νοσοκομεία -παρά τη σχετική επάρκεια πόρων- εμφανίζουν δυσχέρειες ανταπόκρισης στην αυξημένη ζήτηση εξαιτίας των μεγάλων ροών από την περιφέρεια. Παράλληλα, σε μερικά από αυτά διαπιστώνονται φθίνουσες αποδόσεις και αντιοικονομίες κλίμακας και φάσματος. Τα νοσοκομεία αυτά έχουν δεσπόζουσα θέση στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη των υγειονομικών περιφερειών Τα νομαρχιακά νοσοκομεία καθώς και αυτά τα οποία χαρακτηρίζονται ως ειδικά έχουν σχετικά επαρκείς πόρους αλλά πάσχουν στην τεχνική αποδοτικότητα εξαιτίας της απουσίας κατάλληλου management (χαρακτηριστικό σχεδόν του συνόλου των νοσοκομείων), της έλλειψης κινήτρων και της μονοπωλιακής θέσης τους στην περιοχή ευθύνης.

32 Μερικά (προσωρινά) συμπεράσματα Η ύπαρξη κατακερματισμένων κλινικών, τμημάτων και εργαστηρίων (ως ιδιότυπη έκφραση απουσίας διοίκησης και επιχειρησιακών στόχων) ενέχεται για την ανάπτυξη αντιοικονομιών κλίμακος και φάσματος στο σύνολο των νοσοκομειακών μονάδων. Η κατάσταση αυτή ωθεί προς την κατεύθυνση αναδιατύπωσης των οργανισμών και κανονισμών των νοσοκομείων και κυρίως επανασυγκρότησης της κλινικής ιατρικής ιεραρχίας στο επίπεδο του κλινικού και εργαστηριακού τομέα.

33 Μερικά (προσωρινά) συμπεράσματα Η χαμηλή αποδοτικότητα και η μονοπωλιακή συμπεριφορά των νομαρχιακών νοσοκομείων μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με την εισαγωγή κινήτρων με βάση τα πραγματοποιούμενα DRGs, μετά την εφαρμογή τους σε συνδυασμό με την εισαγωγή κλειστών σφαιρικών προϋπολογισμών, ώστε τα χρήματα να ακολουθούν τους ασθενείς. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να εξετασθεί η εισαγωγή του θεσμού του Ανοικτού Νοσοκομείου (Open Hospital) σύμφωνα με τον οποίο ιατροί οι οποίοι δεν έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας με το νοσοκομείο δύνανται υπό προϋποθέσεις να εμπλέκονται στη φροντίδα νοσοκομειακών ασθενών. Η διατύπωση αυτή έχει σημασία δεδομένου ότι η σύσταση και παραπομπή των ασθενών για νοσοκομειακή περίθαλψη γίνεται σε μεγάλο βαθμό από γιατρούς της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης (γιατροί ασφαλιστικών ταμείων, κέντρων υγείας και γιατροί του ιδιωτικού τομέα).

34 Μερικά (προσωρινά) συμπεράσματα Η ανεπάρκεια στην οργάνωση και διοίκηση πολλών νοσοκομείων των περιφερειών αυτών και κυρίως η απουσία σύγχρονης κλινικής διοίκησης και επιχειρησιακών και κλινικών στόχων ενέχεται σε σημαντικό βαθμό για την ανάπτυξη αντιοικονομιών κλίμακας και φάσματος στο μεγαλύτερο μέρος των νοσοκομειακών μονάδων. Η κατάσταση αυτή ωθεί προς την κατεύθυνση επείγουσας αναδιατύπωσης των οργανισμών και κανονισμών των νοσοκομείων και κυρίως επανασυγκρότησης της κλινικής ιατρικής ιεραρχίας και τη μεταφορά του κέντρου λήψης κλινικών και διοικητικών αποφάσεων σε επίπεδο κλινικού και εργαστηριακού τομέα.

35 Μερικά (προσωρινά) συμπεράσματα Οι διαπιστώσεις αυτές προσανατολίζουν προς την κατεύθυνση ανακατανομής των υγειονομικών πόρων με σταθερή συνολική ποσότητα για την επίτευξη της αποδοτικότητας. Προς τούτο (και δεδομένης της υψηλής ζήτησης στα τριτοβάθμια νοσοκομεία) η επίτευξη της επιθυμητής ισορροπίας ωθεί στην κατεύθυνση συγκρότησης αντίπαλων νοσοκομείων υψηλού κύρους ώστε να επιτευχθεί το άριστο μέγεθος και η επιστροφή σε οικονομίες κλίμακας, φάσματος, αύξουσας οριακής αποδοτικότητας και μείωσης των μονοπωλιακών τάσεων.

36 Μερικά (προσωρινά) συμπεράσματα Παρά το γεγονός ότι η νέα διοικητική διαίρεση της χώρας, σύμφωνα με το σχέδιο Καλλικράτης, είναι η μονάδα τοπικής αυτοδιοίκησης και σε δεύτερο βαθμό η περιφέρεια, η ακολουθούμενη προσέγγιση έχει ως σημείο αναφοράς το νομό. Η προσέγγιση αυτή καθίσταται αναγκαία δεδομένου ότι για λόγους οι οποίοι σχετίζονται με την πολιτική, πολιτισμική, οικονομική και κοινωνική παράδοση και εξέλιξη φαίνεται να αποτελεί για μακρό διάστημα σημείο αναφοράς. Η μεθοδολογική προσέγγιση η οποία ακολουθείται στην πρόταση αυτή, επιχειρεί να εισαγάγει πολιτικές ελέγχου του κόστους και συγκράτησης της δαπάνης δια μέσου διαρθρωτικών αλλαγών οι οποίες βελτιώνουν την παραγωγική και κατανεμητική αποδοτικότητα, δηλαδή την αναπτυξιακή βάση του υγειονομικού τομέα και την ισότητα στη διάχυση των αγαθών και υπηρεσιών υγείας.

37 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής και 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου (περιοχή Πειραιώς)

38 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν

39 Δείκτες Ανάγκης, Ζήτησης, Προσφοράς 1 ης ΥΠΕ * ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΔΕΙΚΤΕΣ 1 η ΥΠΕ Πληθυσμός Δείκτες Ανάγκης SMR γενική θνησιμότητα Αυτοεκτίμηση επιπέδου υγείας Ροή ασθενών 33.17% Δείκτες Ζήτησης-Χρησιμοποίησης Δείκτες Προσφοράς Εξελθόντες ασθενείς (σύνολο κατηγοριών νοσημάτων) Επισκέψεις κατά κεφαλή 9.22 Κλίνες / 1000 κάτοικοι 2.25 Ιατροί / 1000 κάτοικοι * 1.84 Νοσηλευτές/1000 κάτοικοι Λοιπό προσωπικό/1000 κάτοικοι Συνολικό προσωπικό/1000 κάτοικοι Σύνολο ιατρών/ 1000 κάτοικοι 9.18 Εξωνοσοκομειακοί ιατροί/ 1000 κάτοικοι 7.12 Νοσοκομειακοί ιατροί/1000 κάτοικοι 2.06 *δεν συμπεριλαμβάνονται ιατροί οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ειδικών νοσημάτων καθώς και στα θεραπευτήρια του ΙΚΑ

40 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ Δείκτες Επίδοσης 1 ης ΥΠΕ ΔΕΙΚΤΕΣ 1η ΥΠΕ ATTIKHΣ Μέση διάρκεια νοσηλείας* 4.86 Ποσοστό κάλυψης κλινών* Ρυθμός εισροής* Διάστημα εναλλαγής* 1,25 DEA Τριτοβάθμια Νοσοκομεία Δευτεροβάθμια Νοσοκομεία Νοσοκομεία- Κέντρα Υγείας 2009 Τεχνική αποδοτικότητα (ΤΕ) Καθαρά τεχνική αποδοτικότητα (ΡΤΕ) Δείκτες Επίδοσης Αποδοτικότητα κλίμακος (SE) Τεχνική αποδοτικότητα (ΤΕ) Καθαρά τεχνική αποδοτικότητα (ΡΤΕ) Αποδοτικότητα κλίμακος (SE) Ιατροί/ κλίνη * 0.82 Νοσηλευτές/κλίνη * 1.07 Λοιπό προσωπικό/κλίνη * 0.84 Συνολικό προσωπικό/κλίνη * 2.74 Αριθμός νοσοκομείων 33 *Δεν συμπεριλαμβάνονται τα νοσοκομεία ειδικών παθήσεων

41 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου (περιοχή Πειραιώς) Ν Ν Ν Ν Ν Ν

42 Δείκτες Ανάγκης, Ζήτησης, Προσφοράς 2 ης ΥΠΕ * ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΔΕΙΚΤΕΣ 2η ΥΠΕ Πληθυσμός Δείκτες Ανάγκης SMR γενική θνησιμότητα Αυτοεκτίμηση επιπέδου υγείας Ροή ασθενών % Δείκτες Ζήτησης-Χρησιμοποίησης Δείκτες Προσφοράς Εξελθλόντες ασθενείς σύνολο κατηγοριών νοσημάτων Επισκέψεις κατά κεφαλή 8.76 Κλίνες / 1000 κάτοικοι 2.84 Ιατροί / 1000 κάτοικοι * 2.07 Νοσηλευτές/1000 κάτοικοι Λοιπό προσωπικό/1000 κάτοικοι Συνολικό προσωπικό/1000 κάτοικοι Σύνολο ιατρών/ 1000 κάτοικοι 4.32 Εξωνοσοκομειακοί ιατροί/ 1000 κάτοικοι 1.88 Νοσοκομειακοί ιατροί/1000 κάτοικοι 2.44 *δεν συμπεριλαμβάνονται ιατροί οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ειδικών νοσημάτων καθώς και στα θεραπευτήρια του ΙΚΑ

43 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ Δείκτες Επίδοσης 2009 Δείκτες Επίδοσης 2 ης ΥΠΕ ΔΕΙΚΤΕΣ 2η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ Μέση διάρκεια νοσηλείας* 4.58 Ποσοστό κάλυψης κλινών* Ρυθμός εισροής* Διάστημα εναλλαγής* 2,15 DEA Τριτοβάθμια Νοσοκομεία Δευτεροβάθμια Νοσοκομεία Νοσοκομεία- Κέντρα Υγείας Τεχνική αποδοτικότητα (ΤΕ) Καθαρά τεχνική αποδοτικότητα (ΡΤΕ) Αποδοτικότητα κλίμακος (SE) Τεχνική αποδοτικότητα (ΤΕ) Καθαρά τεχνική αποδοτικότητα (ΡΤΕ) Αποδοτικότητα κλίμακος (SE) Ιατροί/ κλίνη * 0.73 Νοσηλευτές/κλίνη * 1.05 Λοιπό προσωπικό/κλίνη * 0.85 Συνολικό προσωπικό/κλίνη * 2.63 Αριθμός νοσοκομείων 22 *Δεν συμπεριλαμβάνονται νοσοκομεία ειδικών παθήσεων

44 Νομός Δημος (Καλλικράτης) Δείκτες επίδοσης Νοσοκομείο Βαθμός Μέση διάρκεια νοσηλείας Ποσοστό κάλυψης Τεχνική Τεχνική αποδοτικότητα (ΤΕ) αποδοτικότητα (ΤΕ) 2009 Α Εξάμηνο 2010 ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 2 25,63 63,19 ΑΤΤΙΚΗΣ Ελευσίνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ 2 8,38 110,85 ΑΤΤΙΚΗΣ Κηφισιά ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ 3 8,07 89,00 ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 3 6,49 86,62 ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ 2 6,43 54,08 ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 3 6,27 103,04 ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Η ΕΛΠΙΣ 2 6,05 88,96 ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Ιωνία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΓ. ΟΛΓΑ 3 6,01 83,06 ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2 5,57 61,32 ΑΤΤΙΚΗΣ Νίκαια - Άγιος Ιωάννης Ρέντη ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 3 5,51 80,05 ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΪΚΟ 3 4,92 102,82 ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑ 3 4,91 73,27 ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ. 3 4,77 81,00 ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ 3 4,57 91,64 ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ 2 4,36 63,47 ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 3 3,79 83,24 ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 3 3,69 78,13 ΑΤΤΙΚΗΣ Πεντέλη ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Α. ΦΛΕΜΙΝΓΚ 2 3,68 58,44 ΑΤΤΙΚΗΣ Αγία Βαρβάρα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 2 3,51 44,21 ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 3 3,25 63,40 ΑΤΤΙΚΗΣ Πειραιάς ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ 3 3,11 46,71 ΑΤΤΙΚΗΣ Πεντέλη ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 2 1,95 25,52 ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 3 ΑΤΤΙΚΗΣ Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

45 Δείκτες επίδοσης Νομός Δημος (Καλλικράτης) Νοσοκομείο Βαθμός Μέση διάρκεια νοσηλείας Ποσοστό κάλυψης Τεχνική αποδοτικότητα (ΤΕ) 2009 Τεχνική αποδοτικότητα (ΤΕ) Α Εξάμηνο 2010 ΑΤΤΙΚΗΣ Ελευσίνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ 2 8,38 110, ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 3 6,27 103, ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΪΚΟ 3 4,92 102, ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ 3 4,57 91, ΑΤΤΙΚΗΣ Κηφισιά ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ 3 8,07 89, ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Η ΕΛΠΙΣ 2 6,05 88, ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 3 6,49 86, ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 3 3,79 83, ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Ιωνία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΓ. ΟΛΓΑ 3 6,01 83, ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ. 3 4,77 81,00 ΑΤΤΙΚΗΣ Νίκαια - Άγιος Ιωάννης Ρέντη ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 3 5,51 80,05 ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 3 3,69 78, ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑ 3 4,91 73, ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ 2 4,36 63, ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 3 3,25 63, ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 2 25,63 63, ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2 5,57 61, ΑΤΤΙΚΗΣ Πεντέλη ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Α. ΦΛΕΜΙΝΓΚ 2 3,68 58, ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ 2 6,43 54, ΑΤΤΙΚΗΣ Πειραιάς ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ 3 3,11 46, ΑΤΤΙΚΗΣ Αγία Βαρβάρα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 2 3,51 44, ΑΤΤΙΚΗΣ Πεντέλη ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 2 1,95 25, ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

46 Δείκτες επίδοσης Νομός Δημος (Καλλικράτης) Νοσοκομείο Βαθμός Μέση διάρκεια νοσηλείας Ποσοστό κάλυψης ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ 3 4,57 91,64 ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 3 3,79 83,24 ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 3 3,69 78,13 ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 3 3,25 63,40 ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΪΚΟ 3 4,92 102,82 ΑΤΤΙΚΗΣ Πεντέλη ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 2 1,95 25,52 ΑΤΤΙΚΗΣ Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 3 ΑΤΤΙΚΗΣ Πεντέλη ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Α. ΦΛΕΜΙΝΓΚ 2 3,68 58,44 ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 3 6,27 103,04 ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Η ΕΛΠΙΣ 2 6,05 88,96 ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ. 3 4,77 81,00 ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑ 3 4,91 73,27 ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ 2 4,36 63,47 ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 3 ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ 2 6,43 54,08 ΑΤΤΙΚΗΣ Νίκαια - Άγιος Ιωάννης Ρέντη ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 3 5,51 80,05 ΑΤΤΙΚΗΣ Ελευσίνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ 2 8,38 110,85 ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Ιωνία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΓ. ΟΛΓΑ 3 6,01 83,06 ΑΤΤΙΚΗΣ Αγία Βαρβάρα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 2 3,51 44,21 ΑΤΤΙΚΗΣ Πειραιάς ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ 3 3,11 46,71 ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2 5,57 61,32 ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 3 6,49 86,62 ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 2 25,63 63,19 ΑΤΤΙΚΗΣ Κηφισιά ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ 3 8,07 89,00 Τεχνική αποδοτικότητ α (ΤΕ) 2009 Τεχνική αποδοτικότητα (ΤΕ) Α Εξάμηνο

47 1η και 2η Υγειονομική Περιφέρεια Μερικά (προσωρινά) συμπεράσματα Η ανάλυση δείχνει ότι τα τριτοβάθμια νοσοκομεία -παρά τη σχετική επάρκεια πόρων- εμφανίζουν προβλήματα κόπωσης και σημαντικό μέρος αυτών πάσχουν από αντιοικονομίες κλίμακας και φθίνουσες αποδόσεις. Τα μικρότερα νοσοκομεία καθώς και αυτά τα οποία χαρακτηρίζονται ως ειδικά δεν έχουν επαρκείς πόρους αλλά και κατάλληλο management (χαρακτηριστικό του συνόλου των νοσοκομείων). Η ύπαρξη κατακερματισμένων κλινικών, τμημάτων και εργαστηρίων (ως ιδιότυπη έκφραση απουσίας διοίκησης και επιχειρησιακών στόχων) ενέχεται για την ανάπτυξη αντιοικονομιών κλίμακος και φάσματος στο σύνολο των νοσοκομειακών μονάδων.

48 1η και 2η Υγειονομική Περιφέρεια Μερικά (προσωρινά) συμπεράσματα Οι διαπιστώσεις αυτές προσανατολίζουν προς την κατεύθυνση επείγουσας αναδιατύπωσης των οργανισμών των νοσοκομείων με κύριο στόχο την ανακατανομή (με σταθερή συνολική ποσότητα) των πόρων για την επίτευξη αποδοτικής χρήσης των πόρων. Προς τούτο (και δεδομένης της εισροής χρηστών από άλλες περιφέρειες) η μικρογεωοικονομική προσέγγιση της κατανομής των νοσοκομειακών μονάδων ωθεί στην κατεύθυνση συγκρότησης αντίπαλων νοσοκομείων υψηλού κύρους και επάρκειας ανθρώπινων και τεχνολογικών πόρων ώστε να επιτευχθεί το άριστο μέγεθος και η επιστροφή σε οικονομίες κλίμακος, φάσματος και αύξουσας οριακής αποδοτικότητας. Εν κατακλείδι, η ενίσχυση των περιφερειακών νοσοκομειακών αξόνων του λεκανοπεδίου σε σχέση με τον κεντρικό άξονα μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη της επιθυμητής ισορροπίας.

49 1η και 2η Υγειονομική Περιφέρεια Μερικά (προσωρινά) συμπεράσματα Υπό το πρίσμα αυτών των διαπιστώσεων και με βάση ότι τα νοσοκομεία του κεντρικού άξονα εμφανίζουν αντιοικονομίες κλίμακας και φθίνουσες αποδόσεις, ενώ αυτά της περιφερειακής ζώνης πάσχουν από αποδοτικότητα κλίμακας και management. Δεδομένου ότι, η ζήτηση κατευθύνεται προς τα νοσοκομεία υψηλής ελκυστικότητας (ιατρικό προσωπικό και τεχνολογία), η απάντηση βρίσκεται στην προσπάθεια συγκρότησης αντίπαλων νοσοκομειακών πόλων υψηλού κύρους για τη βέλτιστη κατανομή και διάχυση της ζήτησης. Το εγχείρημα αυτό οφείλει να βασισθεί σε νέους οργανισμούς ανασυγκρότησης και ανακατανομή των ανθρώπινων, υλικών και οικονομικών πόρων.

50 (συνέχεια) 1η και 2η Υγειονομική Περιφέρεια Μερικά (προσωρινά) συμπεράσματα Στο πλαίσιο αυτό, τα νοσοκομειακά δίκτυα οφείλουν να αναπτύξουν αυτοτελείς μονάδες επειγόντων περιστατικών και εναλλακτικών δομών νοσοκομείων ημέρας. Η χρηματοδότηση του αναγκαίου επενδυτικού προγράμματος μπορεί να βασισθεί στις υπάρχουσες εναλλακτικές επιλογές μεταξύ των οποίων η ανταλλαγή με δημόσια περιουσία είναι η πλέον ευχερής, ταχεία και συμφέρουσα.

51 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής Βορειοανατολικός Άξονας Το Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής μετατρέπεται σε Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αττικής κλινών με μεταφορά κλινικών και ανθρώπινων και τεχνολογικών πόρων (και Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών) από τα νοσοκομεία του Κεντρικού Άξονα της Αθήνας και ενδεχομένως του Συμπλέγματος του Σισμανογλείου Νοσοκομείου.

52 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής Βόρειος Άξονας Το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης αναπτύσσεται ως αντίπαλο νοσοκομείο των ΠΓΝ Αγία Σοφία και ΠΓΝ Αγλαϊα Κυριακού με μεταφορά παραρτημάτων πανεπιστημιακών κλινικών και μετακίνηση ανθρώπινων και τεχνολογικών πόρων.

53 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής Βόρειος Άξονας Το Σισμανόγλειο μετατρέπεται σε Hospital Trust Αναφοράς και Εκπαίδευσης (ενιαία νομική προσωπικότητα και διοίκηση) ως αντίπαλο νοσοκομείο του Κεντρικού Άξονα και ενσωματώνει το 1 ο Θεραπευτήριο ΙΚΑ και το ΓΝ Άμαλία Φλέμινγκ (με αυτοτελή Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών και Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας). Να εξετασθεί η μετατροπή του ΓΝ Αμαλία Φλέμινγκ σε Κλινικό Κέντρο Διαχείρισης Χρονίων Νοσημάτων (διαβήτης, υπέρταση, μεταβολικό σύνδρομο και άλλα συναφή) Ανοικτής και Κλειστής Περίθαλψης καθώς και η περίπτωση μετατροπής τμήματος του 1 ου Θεραπευτηρίου ΙΚΑ σε Νοσοκομείο Κλινικής Διαχείρισης Ασθενών Τελικού Σταδίου.

54 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής Βόρειος Άξονας Το KAT παραμένει ως Ειδικό Τραυματιολογικό και Ορθοπεδικό Κέντρο Αναφοράς και Εκπαίδευσης και ενισχύεται με ανθρώπινους και τεχνολογικούς πόρους με μεταφορά από τον Κεντρικό Άξονα

55 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής Βορειοδυτικός Άξονας Το ΠΓΝ Αγία Όλγα μετατρέπεται σε Hospital Trust με την ενσωμάτωση του 7 ου Θεραπευτηρίου ΙΚΑ, του ΓΝ Παμμακάριστος (με ανάπτυξη Μονάδας Επειγόντων Περιστατικών και Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας) και του ΓΝ Πατησίων. Εναλλακτικά, να εξετασθεί η μετατροπή του Τμήματος του Hospital Trust Παμμακάριστος σε Κλινικό Κέντρο Διαχείρισης Χρονίων Νοσημάτων (διαβήτης, υπέρταση, μεταβολικό σύνδρομο και άλλα συναφή) Ανοικτής και Κλειστής Περίθαλψης και του Τμήματος ΓΝ Πατησίων σε Νοσοκομείο Κλινικής Διαχείρισης Ασθενών Τελικού Σταδίου

56 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής Βορειοδυτικός Άξονας Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αγιοι Ανάργυροι ενισχύεται με μεταφορά κλινών και αντίστοιχων ανθρώπινων και τεχνολογικών πόρων ως αντίπαλο Eιδικό Nοσοκομείο Nεοπλασμάτων (με ανάπτυξη Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας και Μονάδας Νοσηλείας κατ Οίκον) από τον Κεντρικό Άξονα συμβατών με το χαρακτήρα του

57 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής Κεντρικός Άξονας (Βασιλίσσης Σοφίας) Το ΠΓΝ Ευαγγελισμός ανασυγκροτείται ως Νοσοκομείο Αναφοράς και Εκπαίδευσης με εσωτερική αναδιάταξη (εμφανίζει αντιοικονομίες κλίμακος και φάσματος και φθίνουσες αποδόσεις), σταδιακή μείωση κλινών (15-20%) και ανάπτυξη Μονάδας Επειγόντων Περιστατικών και Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας

58 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής Κεντρικός Άξονας (Βασιλίσσης Σοφίας) Το Ογκολογικό Θεραπευτήριο ΙΚΑ «Γεννηματάς» και το 3 ο Θεραπευτήριο ΙΚΑ μεταφέρονται στο Hospital Trust του ΠΝ Άγιος Σάββας (και εναλλακτικά μέρος των διαθέσιμων πόρων στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι) Η Πολυκλινική Αθηνών μεταφέρεται στο νέο ΓΝ Ανατολικής Αττικής ή εναλλακτικά στο Hospital Trust του ΠΓΝ Σισμανογλείου Το Οφθαλμιατρείο μεταφέρεται στο Hospital Trust του ΠΓΝ Σισμανογλείου ή εναλλακτικά στο Hospital Trust του ΠΓΝ Νέας Ιωνίας

59 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής Κεντρικός Άξονας (Βασιλίσσης Σοφίας) Το ΓΝ Αγία Ελένη (Σπηλιοπούλειο, κληροδότημα) μετατρέπεται σε Κέντρο Κλινικής Διαχείρισης Νοσημάτων των Αγγείων του Εγκεφάλου με τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων από τη σχετική Μονάδα του ΠΓΝ Αλεξάνδρα

60 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής Κεντρικός Άξονας (Βασιλίσσης Σοφίας) Το ΠΓΝ Αλεξάνδρα ανασυγκροτείται ως Νοσοκομείο Αναφοράς και Εκπαίδευσης με εσωτερική αναδιάταξη (εμφανίζει αντιοικονομίες κλίμακος και φάσματος και φθίνουσες αποδόσεις) και σταδιακή μείωση κλινών (10-15%)

61 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής Κεντρικός Άξονας (Βασιλίσσης Σοφίας) Το Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Ανδρέας Συγγρός παραμένει ως Ειδικό Νοσοκομείο Αναφοράς και Εκπαίδευσης και δραστηριοποιείται με έμφαση στην ολιστική αντιμετώπιση της κλινικής και εργαστηριακής διαχείρισης του HIV/AIDS

62 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής Κεντρικός Άξονας (Βασιλίσσης Σοφίας) Τo ΠΓΝ Ιπποκράτειο συγκροτείται ως Νοσοκομείο Αναφοράς και Εκπαίδευσης με έμφαση τα καρδιαγγειακά νοσήματα και σταδιακή μείωση των κλινών (10%) δεδομένου ότι εμφανίζει αντιοικονομίες κλίμακος και φθίνουσες αποδόσεις.

63 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής Κεντρικός Άξονας (Μεσογείων) Το ΠΓΝ Λαϊκό ανασυγκροτείται ως Κέντρο Αναφοράς και Εκπαίδευσης και αναπτύσσει Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών και Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας

64 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής Κεντρικός Άξονας (Μεσογείων) Το Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία συγκροτείται ως Κέντρο Αναφοράς και Εκπαίδευσης και αναπτύσσει Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών και Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας. Παρά το γεγονός ότι το νοσοκομείο εμφανίζει υψηλή τεχνική αποδοτικότητα μπορεί να εξετασθεί η μεταφορά παραρτημάτων πανεπιστημιακών κλινικών στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης για την ενίσχυσή του ως αντίπαλου Παιδιατρικού Νοσοκομείου.

65 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής Κεντρικός Άξονας (Μεσογείων) Το Νοσοκομείο Παίδων Αγλαϊα Κυριακού παραμένει ως έχει και αναπτύσσει Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών και Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας

66 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής Κεντρικός Άξονας (Μεσογείων) Το Ειδικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας μετατρέπεται σε Αντικαρκινικό Κέντρο Αναφοράς με τη μορφή Hospital Network (Προγραμματική Στρατηγική Συνεργασία και ενδεχομένως ενιαίο διοικητικό και διαχειριστικό πλαίσιο) σε συνδυασμό με το ΓΝ Ελπίς, το Ογκολογικό Θεραπευτήριο ΙΚΑ Γ.Γεννηματάς και το 3 ο Θεραπευτήριο ΙΚΑ για το οποίο πρέπει να εξετασθεί εναλλακτικά η ενσωμάτωση μέρους των ανθρώπινων και τεχνολογικών πόρων του στο Ειδικό Νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων. Το Ογκολογικό Σύμπλεγμα αναπτύσσει Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας και Μονάδα Νοσηλείας κατ Οίκον. Να εξετασθεί η μετατροπή Τμήματος του ΓΝ Ελπίς σε Νοσοκομείο Κλινικής Διαχείρισης Ασθενών Τελικού Σταδίου

67 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής Κεντρικός Άξονας (Μεσογείων) Το Μαιευτήριο Έλενα παραμένει ως έχει με μετατροπή σε Κλινικό Κέντρο Αναφοράς και Εκπαίδευσης για τη Μητρότητα και την Υγεία της Γυναίκας με μεταφορά πανεπιστημιακών κλινικών ή παραρτημάτων τους και ενίσχυση των δραστηριοτήτων της χειρουργικής και παθολογικής γυναικολογίας και γονιμότητας

68 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής Κεντρικός Άξονας (Μεσογείων) Το ΠΓΝ Ερυθρός Σταυρός συγκροτείται ως έχει και αναπτύσσει Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών και Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας

69 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής Κεντρικός Άξονας (Μεσογείων) Το ΠΓΝ Σωτηρία συναποτελεί ομού με το ΠΓΝ Γεννηματάς Hospital Network και αναπτύσσεται από κοινού με τη μεταφορά πόρων σε Μητροπολιτικό Ιατρικό και Τεχνολογικό Σύμπλεγμα ( Ιατρικό Χωριό ). Το ΠΓΝ Σωτηρία συγκροτείται ως Κέντρο Αναφοράς και Εκπαίδευσης Νοσημάτων Θώρακος και αναπτύσσει Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών και Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας. Να εξετασθεί η σταδιακή μείωση κλινών ( 10-15%).

70 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής Κεντρικός Άξονας (Μεσογείων) Το ΠΓΝ Γεννηματάς συγκροτείται ως Hospital Network με το ΠΓΝ Σωτηρία και αναπτύσσεται από κοινού με τη μεταφορά πόρων σε Μητροπολιτικό Ιατρικό και Τεχνολογικό Σύμπλεγμα ( Ιατρικό Χωριό ). Το ΠΓΝ Γεννηματάς συγκροτείται ως Κέντρο Αναφοράς και Εκπαίδευσης και αναπτύσσει Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών και Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας. Παρά το γεγονός ότι έχει υψηλή αποδοτικότητα να εξετασθεί η σταδιακή μείωση κλινών ( 10%).

71 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής Κεντρικός Άξονας (Μεσογείων) Στο Μητροπολιτικό Ιατρικό και Τεχνολογικό Σύμπλεγμα ( Ιατρικό Χωριό ) που συγκροτείται από το ΠΓΝ Γεννηματάς και το ΠΓΝ Σωτηρία ενσωματώνονται τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγηνίτειο και συναποτελούν Σύμπλεγμα Αναφοράς, Κλινικής Έρευνας και Εκπαίδευσης.

72 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής Κεντρικός Άξονας (Βασιλίσσης Σοφίας) Τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο μεταφέρονται σε νέες εγκαταστάσεις στο Ιατρικό και Τεχνολογικό Σύμπλεγμα Γεννηματάς Σωτηρία (στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της Βασιλίσσης Σοφίας αναπτύσσεται Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας, Τεκμηρίωσης και Ιστορίας της Ιατρικής)

73 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς Δυτικός Άξονας Το ΓΝ Θριάσιο Νοσοκομείο παραμένει ως έχει και τα προβλήματα χαμηλής αποδοτικότητας πρέπει να αντιμετωπιστούν με διοικητική και οργανωτική ανασυγκρότηση των ανθρώπινων και τεχνολογικών πόρων για τη βελτίωση των επιδόσεών του

74 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς Δυτικός Άξονας Το ΠΠΓΝ Αττικό Νοσοκομείο συγκροτείται ως Κέντρο Αναφοράς και Εκπαίδευσης και αναπτύσσει Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών και Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας

75 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς Δυτικός Άξονας Το ΓΝ Αγία Βαρβάρα μετατρέπεται σε Νοσοκομείο Κλινικής Διαχείρισης Ασθενών Τελικού Σταδίου και συνδέεται με τη μορφή Hospital Trust με το ΠΓΝ Νίκαιας Το ΠΓΝ Νίκαιας ενσωματώνει το ΓΝ Αγία Βαρβάρα με τη μορφή Hospital Trust και αναπτύσσει Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών και Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας με σταδιακή μείωση των κλινών (5-10%). Πρέπει να επιδιωχθεί αύξηση της αποδοτικότητας με οργανωτική και διοικητική ανασυγκρότηση

76 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς Δυτικός Άξονας Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής και το Δρομοκαϊτειο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο συγκροτούνται ως Hospital Trust και Κέντρο Αναφοράς Ψυχικών Νοσημάτων και αναπτύσσουν Μονάδες Ανοικτής Νοσηλείας και Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας ψυχικών παθήσεων και εξαρτήσεων. Το Δρομοκαϊτειο Νοσοκομείο μετατρέπεται σε Κέντρο Ανοικτής Φροντίδας και Αντιμετώπισης Ψυχοκοινωνικής Νοσολογίας (αλκοολισμός, εξαρτήσεις και συναφή νοσήματα) και συναποτελεί με το ΨΝΑ Hospital Trust

77 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής Νότιος Άξονας Το ΠΓΝ Ασκληπιείο Βούλας συγκροτείται ως Κέντρο Αναφοράς και Εκπαίδευσης, λειτουργεί ως αντίπαλο νοσοκομείο του Κεντρικού Άξονα και ενισχύεται με μεταφορά ανθρώπινων και τεχνολογικών πόρων από τον Κεντρικό Άξονα, ενώ αναπτύσσει Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών και Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας

78 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς Νοτιοδυτικός Άξονας Το ΠΓΝ Τζάνειο συγκροτείται ως Κέντρο Αναφοράς και Εκπαίδευσης και αναπτύσσει Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών και Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας. Η βελτίωση της αποδοτικότητας επιβάλλει τη λήψη μέτρων οργανωτικής και διοικητικής ανασυγκρότησης Το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά συγκροτείται ως αντίπαλο Eιδικό Nοσοκομείο του Κεντρικού Άξονα και ενισχύεται με ανθρώπινους και τεχνολογικούς πόρους δεδομένου ότι η χαμηλή αποδοτικότητά του οφείλεται στην έλλειψη πόρων

79 2 η Υγειονομική Περιφέρεια (περιοχή Αιγαίου) Ν

80 Δείκτες επίδοσης Υγειονομική Περιφέρεια Νομός Δημος (Καλλικράτης) Νοσοκομείο Βαθμός νοσοκομείου Μέση διάρκεια νοσηλείας Ποσοστό κάλυψης Τεχνική Αποδοτικότητα (ΤΕ) (DEA) 2009 Τεχνική Αποδοτικότητα (ΤΕ) Α' εξάμηνο 2010 ΚΥΚΛΑΔΕΣ Σύρος - Ερμούπολη ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ 2 5,48 53, ΣΑΜΟΣ Σάμος ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 2 5,24 56, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Κάλυμνος ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ 1 4,71 26, ΣΑΜΟΣ Ικαρία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 1 4,11 24, Αιγαίου ΧΙΟΣ Χίος ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Ρόδος ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ 2 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 3,59 65,4 3,43 52, ΛΕΣΒΟΣ Λέσβος ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ 2 3,19 46, ΛΕΣΒΟΣ Λήμνος ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 1 3,13 42, ΑΤΤΙΚΗ Κύθηρα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Κως ΚΥΚΛΑΔΕΣ Νάξος & Μικρές Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ _ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 1 2,96 23,2 2,85 44,3 2,11 35,

81 Δείκτες επίδοσης Υγειονομική Περιφέρεια Νομός Δημος (Καλλικράτης) Νοσοκομείο Βαθμός νοσοκομείου Μέση διάρκεια νοσηλείας Ποσοστό κάλυψης Τεχνική Αποδοτικότητα (ΤΕ) 2009 Τεχνική Αποδοτικότητα (ΤΕ) Α' εξάμηνο 2010 ΧΙΟΣ Χίος ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ 2 3,59 65, ΣΑΜΟΣ Σάμος ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 2 5,24 56, ΚΥΚΛΑΔΕΣ Σύρος - Ερμούπολη ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ 2 5,48 53, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Ρόδος ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 3,43 52,3 72 ΛΕΣΒΟΣ Λέσβος ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ 2 3,19 46, Αιγαίου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Κως ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ 1 2,85 44, ΛΕΣΒΟΣ Λήμνος ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 1 3,13 42, ΚΥΚΛΑΔΕΣ Νάξος & Μικρές Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 1 2,11 35, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Κάλυμνος ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ 1 4,71 26, ΣΑΜΟΣ Ικαρία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 1 4,11 24, ΑΤΤΙΚΗ Κύθηρα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ _ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ 1 2,96 23,

82 Δείκτες επίδοσης Υγειονομική Περιφέρεια Νομός Δημος (Καλλικράτης) Νοσοκομείο Βαθμός νοσοκομείου Μέση διάρκεια νοσηλείας Ποσοστό κάλυψης Τεχνική Αποδοτικότητ α (ΤΕ) 2009 Τεχνική Αποδοτικότητ α (ΤΕ) Α' εξάμηνο 2010 ΚΥΚΛΑΔΕΣ Νάξος & Μικρές Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 1 2,11 35, ΧΙΟΣ Χίος ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ 2 3,59 65, ΑΤΤΙΚΗ Κύθηρα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ _ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ 1 2,96 23, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Ρόδος ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 3,43 52,3 72 ΛΕΣΒΟΣ Λέσβος ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ 2 3,19 46, Αιγαίου ΣΑΜΟΣ Ικαρία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 1 4,11 24, ΛΕΣΒΟΣ Λήμνος ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 1 3,13 42, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Κάλυμνος ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ 1 4,71 26, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Κως ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ 1 2,85 44, ΣΑΜΟΣ Σάμος ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 2 5,24 56, ΚΥΚΛΑΔΕΣ Σύρος - Ερμούπολη ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ 2 5,48 53,

83 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Μερικά (προσωρινά) συμπεράσματα Η ανάλυση δείχνει ότι τα δευτεροβάθμια νοσοκομεία και τα νοσοκομεία-κεντρα υγείας της νησιωτικής περιοχής της 2 ης Υγειονομικής Περιφέρειας, παρά τη σχετική επάρκεια πόρων, εμφανίζουν μικρές επιδόσεις και μεγάλη ροή ασθενών κυρίως προς την Αττική και σε πολύ μικρό βαθμό στην Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη. Επίσης, στην περιοχή διαπιστώνεται μεγάλος αριθμός διακομιδών προς την Αττική καθώς επίσης και σε σημαντικές εποχιακές μεταβολές του μεγέθους και της σύνθεσης του πληθυσμού εξαιτίας του μεγάλου τουριστικού ρεύματος.

84 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Μερικά (προσωρινά) συμπεράσματα Οι ιδιομορφίες αυτές σε συνδυασμό με τα προβλήματα συγκοινωνιακής σύνδεσης και ευχερούς μετακίνησης αλλά και του μικρού σχετικά μεγέθους του πληθυσμού αναφοράς δεν επιτρέπουν αφενός την ανάπτυξη τυπικού χαρακτήρα και μεγέθους δευτεροβάθμιων νοσοκομείων και αφετέρου τον περιορισμό των υποδομών σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Η διατύπωση αυτή ενισχύεται και από τις ιδιοτυπίες και δυσχέρειες διαχείρισης των περιστατικών της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας. Στο πλαίσιο αυτό, τα ΓΝ Σύρου, Ρόδου και Μυτιλήνης, δεδομένου ότι έχουν μια σχετική επάρκεια πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω σε ανθρώπινους και τεχνολογικούς πόρους και να αναδειχθούν σε περιφερειακά νοσοκομειακά κέντρα με αντίστοιχες περιοχές ευθύνης ώστε να λειτουργήσουν ως φράγμα στη μεγάλη ροή ασθενών προς την Αττική.

85 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Μερικά (προσωρινά) συμπεράσματα Στο πλαίσιο αυτό, τα ΓΝ Σύρου, Ρόδου και Μυτιλήνης, δεδομένου ότι έχουν μια σχετική επάρκεια πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω σε ανθρώπινους και τεχνολογικούς πόρους και να αναδειχθούν σε περιφερειακά νοσοκομειακά κέντρα με αντίστοιχες περιοχές ευθύνης ώστε να λειτουργήσουν ως φράγμα στη μεγάλη ροή ασθενών προς την Αττική.

86 Ν 2 η Υγειονομική Περιφέρεια (περιοχή Αιγαίου) Ν Το ΓΝ Μυτιλήνης έχει επάρκεια πόρων αλλά εμφανίζει μικρή τεχνική αποδοτικότητα, ενώ έχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Ενσωματώνει το ΓΝ-ΚΥ Λήμνου με τη μορφή Hospital Trust και αναπτύσσει Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών και Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας. Πρέπει να επιδιωχθεί αύξηση της αποδοτικότητας με οργανωτική και διοικητική ανασυγκρότηση

87 2 η Υγειονομική Περιφέρεια (περιοχή Αιγαίου) Ν Ν Το ΓΝ Σύρου έχει ανεπαρκείς πόρους και εμφανίζει προβλήματα οργάνωσης και διοίκησης τα οποία αντανακλούν τη χαμηλή αποδοτικότητα. Εξαιτίας της γεγωραφικής θέσης της και των οικονομικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών είναι αναγκαία η ενίσχυση και μετάβαση σε ένα περιφερειακό νοσοκομειακό κέντρο για την περιοχή των Κυκλάδων. Στο πλαίσιο αυτό ενσωματώνει το ΓΝ-ΚΥ Νάξου με τη μορφή Hospital Trust και αναπτύσσει Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών και Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας. Πρέπει να επιδιωχθεί αύξηση της αποδοτικότητας με οργανωτική και διοικητική ανασυγκρότηση

88 2 η Υγειονομική Περιφέρεια (περιοχή Αιγαίου) Το ΓΝ Χίου έχει σχετική επάρκεια πόρων και εμφανίζει ικανοποιητική τεχνική αποδοτικότητα, ενώ έχει περιθώρια βελτίωσης. Αναπτύσσει Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών και Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας. Ν

89 2 η Υγειονομική Περιφέρεια (περιοχή Αιγαίου) Το ΓΝ Ρόδου έχει σχετική επάρκεια πόρων και εμφανίζει σχετικά ικανοποιητική τεχνική αποδοτικότητα, ενώ έχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Αναπτύσσει Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών και Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας και στη μεσοπρόθεσμη περίοδο αναπτύσσεται σε περιφερειακό νοσοκομειακό κέντρο της περιοχής και συγκροτεί με τα ΓΝ-ΚΥ Κω, Καλύμνου και Λέρου Hospital Trust Είναι αναγκαίο να εξετασθεί η δημιουργία νέων κτιριακών υποδομών για τον ΓΝ-ΚΥ Κω καθώς επίσης και η συμβολή της Ψυχιατρικής Μονάδας της Λέρου.

90 2 η Υγειονομική Περιφέρεια (περιοχή Αιγαίου) Το ΓΝ-ΚΥ Κυθήρων έχει σχετική επάρκεια πόρων και εμφανίζει υψηλή τεχνική αποδοτικότητα. Αναπτύσσει Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών και Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας

91 2 η Υγειονομική Περιφέρεια (περιοχή Αιγαίου) Το ΓΝ Σάμου έχει σχετική επάρκεια πόρων αλλά εμφανίζει χαμηλή τεχνική αποδοτικότητα και ως εκ τούτου μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Ενσωματώνει το ΓΝ-ΚΥ Ικαρίας με τη μορφή Hospital Trust και αναπτύσσει Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών και Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας

Η Αναδιάταξη των Υπηρεσιών Υγείας στις Υγειονομικές Περιφέρειες Μακεδονίας και Μακεδονίας Θράκης

Η Αναδιάταξη των Υπηρεσιών Υγείας στις Υγειονομικές Περιφέρειες Μακεδονίας και Μακεδονίας Θράκης Η Αναδιάταξη των Υπηρεσιών Υγείας στις Υγειονομικές Περιφέρειες Μακεδονίας και Μακεδονίας Θράκης Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MSc, MPH, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Περίγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αναδιάταξη των Υπηρεσιών Υγείας:

Η Αναδιάταξη των Υπηρεσιών Υγείας: Η Αναδιάταξη των Υπηρεσιών Υγείας: η Περίπτωση των οσηλευτικών Ιδρυμάτων Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Περίγραμμα Εισαγωγή Δεδομένα και μεθοδολογία Θεμελίωση Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αναδιάταξη των Υπηρεσιών Υγείας στις Υγειονομικές Περιφέρειες Αττικής και Πειραιώς

Η Αναδιάταξη των Υπηρεσιών Υγείας στις Υγειονομικές Περιφέρειες Αττικής και Πειραιώς Η Αναδιάταξη των Υπηρεσιών Υγείας στις Υγειονομικές Περιφέρειες Αττικής και Πειραιώς Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MSc, MPH, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Περίγραμμα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 49 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 10433 Πληροφορίες: Α. Μπουρνού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακή μελέτη PNA

Νοσοκομειακή μελέτη PNA Νοσοκομειακή μελέτη PNA 1 Η εταιρεία PNA Παρέχει μηνιαία στοιχεία, από δημόσια νοσοκομεία με την δημιουργία δυο βάσεων δεδομένων (δυο κύβων): o o Αγορές και καταναλώσεις φαρμάκων ανά Νοσοκομείο (Ισοζύγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αύγουστος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αύγουστος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο σημερινό δυσχερές διεθνές οικονομικό περιβάλλον, τα σύγχρονα συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ Υπουργείο Υγείας Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ 102 # Κατάταξη Νοσοκομείων βάσει % Μεταβολής Προσέλευσης στα ΤΕΠ με δυναμικότητα κλινών 251-400 5,00% 4,50% 3,98% 3,69% 4,00%

Διαβάστε περισσότερα

Η Αναδιάταξη των Υπηρεσιών Υγείας στις Υγειονομικές Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων

Η Αναδιάταξη των Υπηρεσιών Υγείας στις Υγειονομικές Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων Η Αναδιάταξη των Υπηρεσιών Υγείας στις Υγειονομικές Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων ήσων Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MSc, MPH, PhD Τομέας Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 2674/τ.Β /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/11/ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: Υ4α/οικ.122826 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ν.790/000 () () () () (5) (6) (7) (8) (9) (0) () () () 60 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ) ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΑΧΑΪΑΣ 00 0 6 ΠΑΤΡΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ" ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΑΧΑΪΑΣ 0 00 6 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους.

ΘΕΜΑ: Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΚΤΥΟ ΦΕΚ 1681/τ.Β /28-7-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25/7/ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: Υ4α/ΟΙΚ84627 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Δ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΦΕΚ 2466/Β/4-11-2011 Aθήνα 10/10/2011 Αριθμ. Πρωτ.Υ4δ/Γ.Π.οικ.110076

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ σελ. 1

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ σελ. 1 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 σελ. 1 Απογραφή Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των Δημόσιων Νοσοκομείων Το ΔΣ του ΣΚΛΕ με απόφαση του στην. συνεδρίαση του αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων

Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων Από τις 138 νοσοκομειακές μονάδες που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή σε όλη τη χώρα συγκροτούνται τελικά 77 νέες, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Investigating public sector hospital costs in Greece: an update

Investigating public sector hospital costs in Greece: an update Investigating public sector hospital costs in Greece: an update Τελική Αναφορά Αποτελεσμάτων Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας Οικονομικών της Υγείας Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 Ανάλυση δεικτών επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες. Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων. Πηγή Esy.net. Υγείας

Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες. Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων. Πηγή Esy.net. Υγείας Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες Υγείας Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων Πηγή Esy.net Απολογισμός 2013 1 Ευχαριστούμε! Τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 31/ 12 / 2013 Α.Π.: Υ10β/Γ.Π.112316

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 31/ 12 / 2013 Α.Π.: Υ10β/Γ.Π.112316 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 104 33 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Σακκά ΤΗΛ : 213 2161217

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δημήτριος Τσορομώκος, Ζαχαρίας Δερμάτης, Ευγενία Χαραμή, Αθηνά Λαζακίδου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη

Σύστημα παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη Σύστημα παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή O Υγειονομικός Χάρτης συνιστά μια διαδραστική βάση δεδομένων η οποία με τη συνδρομή κατάλληλων αλγορίθμων παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Εσόδων. Αρνητικός Δείκτης Αξιολόγησης

Διασφάλιση Εσόδων. Αρνητικός Δείκτης Αξιολόγησης Διασφάλιση Εσόδων Νοσοκομεία που παρουσιάζουν καθυστέρηση στη βεβαίωση νοσηλίων προς ΕΟΠΥΥ (και λοιπά ταμεία) σε σχέση με το σύνολο των εσόδων που δηλώνουν Αρνητικός Δείκτης Αξιολόγησης 82 Κατάταξη Νοσοκομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά λειτουργικά στοιχεία υπηρεσιών προς ογκολογικούς ασθενείς των επτά υγειονοµικών περιφερειών για ογκολογικούς ασθενείς

Βασικά λειτουργικά στοιχεία υπηρεσιών προς ογκολογικούς ασθενείς των επτά υγειονοµικών περιφερειών για ογκολογικούς ασθενείς Βασικά λειτουργικά υπηρεσιών προς ογκολογικούς ασθενείς των επτά υγειονοµικών περιφερειών για ογκολογικούς ασθενείς Πίνακας 1 : Λειτουργικά χαρακτηριστικά υπηρεσιών τριτοβάθµιας περίθαλψης ογκολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΘ-Γ6Β. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΘ-Γ6Β. Λαµβάνοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-08-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.81270 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Τηλ : 2132161460,65

Διαβάστε περισσότερα

3 η και 4 η Υγειονομική Περιφέρεια Μερικά (προσωρινά) συμπεράσματα

3 η και 4 η Υγειονομική Περιφέρεια Μερικά (προσωρινά) συμπεράσματα 3 η και 4 η Υγειονομική Περιφέρεια Μερικά (προσωρινά) συμπεράσματα Στις Υγειονομικές Περιφέρειες Μακεδονίας και Μακεδονίας- Θράκης εντοπίζονται ορισμένα κρίσιμα σημεία μη αποδοτικής λειτουργίας και μικρής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2674 9 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών... 1 Απονομή Ηθικής Αμοιβής του Επαίνου στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ Υ.Πε. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Υ.Υ.Κ.Α. ΥΠΟΥΡΓΟΣ & ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Υ.Κ.Α. ΑΘΗΝΑ, / 7 / 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόταση Λειτουργικής Αναδιάταξης Νοσοκομειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΘ-ΨΙ1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΘ-ΨΙ1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 9 / 1 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.2180

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Ε.Μίχα Τηλέφωνο : 210-5234762 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Ε.Μίχα Τηλέφωνο : 210-5234762 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-8 -2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ. 80405 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

«Eργαστηριακή δυνατότητα απομόνωσης του καμπυλοβακτηριδίου στα νοσοκομεία της χώρας και αριθμός θετικών καλλιεργειών το έτος 2013»

«Eργαστηριακή δυνατότητα απομόνωσης του καμπυλοβακτηριδίου στα νοσοκομεία της χώρας και αριθμός θετικών καλλιεργειών το έτος 2013» «Eργαστηριακή δυνατότητα απομόνωσης του καμπυλοβακτηριδίου στα νοσοκομεία της χώρας και αριθμός θετικών καλλιεργειών το έτος 2013» 1] Εισαγωγή Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Γραφείου Τροφιμογενών Νοσημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3993 7 Δεκεμβρίου 206 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 394 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Πρωτ.: 55852/2487 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων»

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Τ.Κ. 104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2247 10 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ λήλων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ" 1 Σύνολο - ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΗΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΥΚΟΝ) ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΔΕΛΗΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΥΚΟΝ) ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΕΛΗΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΥΚΟΝ) ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Νομοθετικό Πλαίσιο & Υπάρχουσες Δομές για τις Υπηρεσίες Κατ Οίκον Νοσηλείας (ΥΚΟΝ),

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αφρ. Δρόσου Τηλέφωνο : 210-5232649 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αφρ. Δρόσου Τηλέφωνο : 210-5232649 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15-11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ. 110475 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ1Θ-ΖΟΧ. Πληροφορίες: Χ. Μπαρώ Τηλέφωνο:210-5230295 Fax:210-5237651 E-mail: deyp@yyka.gov.gr

ΑΔΑ: Β4Λ1Θ-ΖΟΧ. Πληροφορίες: Χ. Μπαρώ Τηλέφωνο:210-5230295 Fax:210-5237651 E-mail: deyp@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-6 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ.Πρωτ.Υ7β/Γ.Π. 58262 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Σχετ. 50057,51119,51130,51344, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 52908,51346,51679,51686,52258,

Διαβάστε περισσότερα

2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ & ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ &ΠΕΙΡΑΙΑ 2ΗΣ ΥΠΕ 2010 & Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ λήλων του Υπουργείου Υγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Έγκριση Κατανομής Εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού έτους 2014» Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Θέμα : «Έγκριση Κατανομής Εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού έτους 2014» Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 10433 Πληροφορίες: Αγγ. Μπουρνού, Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτικό πλαίσιο και χρηματοδοτική ροή: contradictio in terminis

Οργανωτικό πλαίσιο και χρηματοδοτική ροή: contradictio in terminis Η υπέρβαση της κρίσης στον ΕΟΠΥΥ: ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της ασφάλισης και της περίθαλψης Γιάννης Κυριόπουλος MD, MPH, MSc, PhD, Αναστάσης Σκρουμπέλος BSc, MSc Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ- ΜΕΛΗ ΤΟΥ Πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη από

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ- ΜΕΛΗ ΤΟΥ Πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη από ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη από 01.01. έως 28.02. Αθήνα, Μάρτιος 1 Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Σκλάβου Σ. Τηλέφωνο : 213 2161529 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Σκλάβου Σ. Τηλέφωνο : 213 2161529 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-01 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ. 9588 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-8 - 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-8 - 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-8 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ.Γ4α/Γ.Π. οικ.65775 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015. ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015. ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: Γ3δ/Δ.Φ.14/ Γ.Π./οικ.26847 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Πηγή ESY.net. Απολογισμός 1 ο 3μηνο 2014

Υπουργείο Υγείας. Πηγή ESY.net. Απολογισμός 1 ο 3μηνο 2014 Υπουργείο Υγείας Πηγή ESY.net Απολογισμός 1 ο 3μηνο 2014 1 Υπουργείο Υγείας Απολογισμός 2013 Οικονομικοί & Λειτουργικοί Δείκτες Πηγή Esy.net Απολογισμός 1 ου 3μήνου 2014 Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση 2 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου. Πειραιάς, 11/11/2016. Στατιστικά Στοιχεία 2 ης Υ.ΠΕ.: Σεπτέμβριος 2016 (Προσωρινά στοιχεία)

Διοίκηση 2 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου. Πειραιάς, 11/11/2016. Στατιστικά Στοιχεία 2 ης Υ.ΠΕ.: Σεπτέμβριος 2016 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 11/11/2016 Στατιστικά Στοιχεία 2 ης Υ.ΠΕ.: Σεπτέμβριος 2016 (Προσωρινά στοιχεία) Από την 2 η Υγειονομική Περιφέρεια (2 η ΥΠΕ) ανακοινώνονται τα αποτελέσματα και οι εκτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Ονοματεπώνυμο: Αικατερίνη Καρούτα Σειρά: 8 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13/1/ 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, 13/1/ 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 3// 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 4478 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1681 28 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Φ.12.1/22913/Β3/22 2 2008 (Β 327) κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19 YpiresYgeias04Dior_Layout 1 8/28/14 10:41 PM Page 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων.......................... 15 Εισαγωγή............................................. 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα: 26-05-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 20301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 1 η Υ.ΠΕ. Ατ τικής.... 1 Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 3 η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας....

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απο Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ο ρόλος των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν.

Διαχωρισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απο Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ο ρόλος των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν. Πράξης Καρδιολόγων Διαχωρισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απο Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ο ρόλος των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) στην καρδιολογία Γεώργιος Κορωνιώτης - Καρδιολόγος Υποστράτηγος

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

http://sep4u.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 4Κ/2015) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας διακοσίων είκοσι έξι (226) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒΘ-ΤΕΟ. Αθήνα, 13 /12/ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: Β4ΜΒΘ-ΤΕΟ. Αθήνα, 13 /12/ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 3 /2/ 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ.7526 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Τμηματάρχης:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ Ν. ΚΑΝΤΖΑΝΟΥ Ιατρός Βιοπαθολόγος Λέκτορας Ιατρικής Σχολής Αθηνών Εργαστήριο Επιδημιολογίας Προληπτικής Ιατρικής Ιατρικής Στατιστικής WHO «Το επίπεδο υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

Έχει κοινωφελή χαρακτήρα, Λειτουργεί σαν ανώνυμη εταιρία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου

Έχει κοινωφελή χαρακτήρα, Λειτουργεί σαν ανώνυμη εταιρία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (πρώην Κ.Η.Υ.Κ.Υ.): Είναι φορέας παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής. Έχει κοινωφελή χαρακτήρα, Λειτουργεί σαν ανώνυμη εταιρία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Σημαντικό όχημα του Υπουργείου και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας Το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-03 -2013. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-03 -2013. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ 26.03.2013 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-03 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ.28121

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2674 9 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών... 1 Απονομή Ηθικής Αμοιβής του Επαίνου στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1 η ΥΠΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ ΜΠΟΥΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΛΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ» ΓΝΑ ΚΑΤ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2013

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2013 1 η ΥΠΕ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ ΜΠΟΥΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΛΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αθήνα, 9--20 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ: 4863 ΠΕΡIΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΕΙΡΑΙΩΣ 52, ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 7 /3/ 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 7 /3/ 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 7 /3/ 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 22470 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛ ΕΡΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΦΟΡΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Θέσεις Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 7 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 8 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΤΕ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΑΟΝΑ "ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ" ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 1 1 ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ 3 ΔΟΘΗΚΕ

ΥΠΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΑΟΝΑ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 1 1 ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ 3 ΔΟΘΗΚΕ ΥΠΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΟΝΑ "ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ" ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝ. ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" ΓΕΝ. ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" ΓΕΝ. ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τύπου Υπουργού. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέµα: Ανακοίνωση των νέων διοικήσεων σε νοσοκοµεία.

Γραφείο Τύπου Υπουργού. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέµα: Ανακοίνωση των νέων διοικήσεων σε νοσοκοµεία. Γραφείο Τύπου Υπουργού Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέµα: Ανακοίνωση των νέων διοικήσεων σε νοσοκοµεία. Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι

Διαβάστε περισσότερα

Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας

Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Μεσολάβηση» σε επιλεγμένα νοσοκομεία της Χώρας

Πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Μεσολάβηση» σε επιλεγμένα νοσοκομεία της Χώρας Πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Μεσολάβηση» σε επιλεγμένα νοσοκομεία της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ TΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Φωτεινή Γιαλαμά Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τεχνικές Αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ Ο ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ- ΦΟΡΕΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΑ Π.&Α.ΚΥΡΙ ΑΚΟΥ ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ Ι ΠΑ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜ ΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙ ΚΗ-ΦΟΡΕΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ Α ΤΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 0 Μαρτίου 00 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.04 Σύσταση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ στα Νοσοκομεία της χώρας. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 223/τ.Β /203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-08-203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.80672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (για το πρώην ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ)

Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (για το πρώην ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ) Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες. Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων. Πηγή Esy.net. Υγείας

Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες. Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων. Πηγή Esy.net. Υγείας Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες Υγείας Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων Πηγή Esy.net Απολογισμός 2013 1 Ευχαριστούμε! Τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων:

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων: Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων: 1 η ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Α

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 417 ΝΙΜΤΣ 1

Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 417 ΝΙΜΤΣ 1 Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Η Υ.ΠΕ ΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

24326 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

24326 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 24326 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1 ΟΑΕΔ 450 μαθητές (υπ αριθμ. 1756/39/2015 απόφαση 2 Γ.Ε.Σ. 408 μαθητές (υπ αριθμ. Φ.471.14/39/847930/Σ.1794/ 16 6 2015 έγγραφο της Δ/νσης Πολ/κού Προσ/κού

Διαβάστε περισσότερα

Το κάπνισμα στην Ελλάδα

Το κάπνισμα στην Ελλάδα Το οικονομικό φορτίο του καπνίσματος για το ιατροασφαλιστικό σύστημα σε κρίση στην Ελλάδα Tσαλαπάτη Κωνσταντίνα ΒScEcon, MSc Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Απρίλιος 2013 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 2ης Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 2ης Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 2ης Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 18-10-2016 ΑΠ ΗΜΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Τ ΝΟΜΟΣ 1 ΝΟΜΟΣ 2 1 1 10258 10/2/2016 ΣΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α Ο όρος «προσφορά υπηρεσιών υγείας» εκφράζει την παροχή υπηρεσιών που προέρχονται από προµηθευτές υγείας (γιατρούς, νοσοκοµεία κ.τ.λ). Οι παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την παρ. 17 του ίδιου άρθρου, «Όλες οι γνωματεύσεις του ΚΕΔΔΥ και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων για οποιοδήποτε λόγο έχουν μόνιμη ισχύ».

Σύμφωνα με την παρ. 17 του ίδιου άρθρου, «Όλες οι γνωματεύσεις του ΚΕΔΔΥ και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων για οποιοδήποτε λόγο έχουν μόνιμη ισχύ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το 2009)

Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το 2009) Συνοπτικά Αποτελέσματα της Μέτρησης της Αποδοτικότητας των Νοσηλευτικών Μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το 2009) ΤΕ: Τεχνική Αποδοτικότητα PTE: Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α. Στοιχεία Ιαν-Φεβ 2012 19/3/2012

Παρουσίαση Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α. Στοιχεία Ιαν-Φεβ 2012 19/3/2012 Παρουσίαση Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α. Στοιχεία Ιαν-Φεβ 2012 19/3/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οικονομικά στοιχεία ESY.net Ιαν Φεβρ. 2012 2. Λειτουργικά στοιχεία ESY.net Ιαν Φεβρ. 2012 3. Εσωτερικοί ελεγκτές Επιτροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα,7 Σεπτεμβρίου 203 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.2/Δ /οικ.25308 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2113 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφημερίες Ιατρών... 1 Εφημερίες Ιατρών... 2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ10α/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΣ BSc, MSc, MBA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οκτ 2014

Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΣ BSc, MSc, MBA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οκτ 2014 Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΣ BSc, MSc, MBA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οκτ 2014 Ο ρόλος των Υπουργείων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βασική λειτουργία του Υπουργείου Υγείας εξακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ Ανοικτά Υπόλοιπα την 30.06.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ Ανοικτά Υπόλοιπα την 30.06. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ Ανοικτά Υπόλοιπα την 30.06.2007 Αθήνα, Αύγουστος 2007 Εισαγωγή Ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το A Εξάμηνο του 2010)

Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το A Εξάμηνο του 2010) Συνοπτικά Αποτελέσματα της Μέτρησης της Αποδοτικότητας των Νοσηλευτικών Μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το A Εξάμηνο του 2010) ΤΕ: Τεχνική Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα