Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη"

Transcript

1 Europe Café Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη Ιωάννινα 2012

2 «Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη» Οι μικρού όρωεσ τησ καθημερινότητϊσ μασ, οι μαθητϋσ μασ, καλούνται να επιςκεφτούν το Europe Café, ϋνα πολύχρωμο καφενεύο που ελκύει κόςμο που ζει ςε διϊφορεσ χώρεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ (ΕΕ)! Μϋςα ςτο Europe Café δύνεται η ευκαιρύα ςτουσ μαθητϋσ να ταξιδϋψουν από ϊκρη ςε ϊκρη ςε όλη την ΕΕ, να γνωρύςουν όλεσ τισ χώρεσ, αλλϊ και πολλϊ ενδιαφϋροντα πρϊγματα για αυτϋσ! Στόχοι: Απόκτηση γνώσης των μαθητών σχετικά με την ΕΕ, από ποιες χώρες αποτελείται, ποια η γεωγραφική τους θέση, οι πρωτεύουσες των χωρών αυτών, οι επίσημες γλώσσες, τα νομίσματα, τα βασικότερα αξιοθέατα και οι διατροφικές συνήθειες των πολιτών της κάθε χώρας. Κοινό: Μαθητές Ε και ΣΤ των 6 ο, 9 ο και 13 ο Δημοτικών Σχολείων Ιωαννίνων Απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης: 9 διδακτικές ώρες - Προετοιμασία 1 : 2 ώρες - Υλοποίηση 2 : 7 ώρες 1 Η προετοιμασία έγινε σε διδακτικές ώρες που μου παραχωρήθηκαν από συναδέρφους δασκάλους, πέρα του κανονικού μου ωραρίου, και λόγω της φύσης του μαθήματός μου (ΤΠΕ). 2 Το τελικό έργο είναι μία σύνθεση εργασιών από μαθητές από όλα τα σχολεία.

3 Υλικά 3 : - Κατά την προετοιμασία: Λογισμικό Παρουσιάσεων, Η/Υ, projector, ξυλομπογές, φωτοτυπίες από το φυλλάδιο «Η Ευρώπη και ΕΣΥ», το έντυπο «Διαβατήριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση». - Κατά την υλοποίηση: Η/Υ με σύνδεση σε Διαδίκτυο, επεξεργαστής κειμένου, το λογισμικό Toondoo, το έντυπο «Διαβατήριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση», scanner, το έντυπο «Ενωμένοι στην πολυμορφία», το λογισμικό Windows Movie Maker, το λογισμικό Song Smith, το λογισμικό Gimp, το λογισμικό Camptasia (για τη συρραφή όλων των βίντεο των μαθητών και την απόδοση επιπλέον εφέ) Τεχνικές: βιωματικό παιχνίδι- παιχνίδι ρόλων, ομαδικό project πάνω σε Η/Υ Χώρος διεξαγωγής δραστηριοτήτων: Αίθουσα εκδηλώσεων, τάξη, αίθουσα Η/Υ Προετοιμασία: Παρουσίαση Συζήτηση στην αίθουσα εκδηλώσεων σχετικά με την ΕΕ, ποια κράτη την αποτελούν, ποια η γλώσσα τους, ποια η γεωγραφική τους θέση, οι πρωτεύουσες των χωρών αυτών, τα νομίσματα, τα βασικότερα αξιοθέατα, οι ιστορικές φυσιογνωμίες, και οι διατροφικές τους συνήθειες. Παραγωγές: Αφίσες, ταινία μικρού μήκους Πραγματοποίηση βιωματικού παιχνιδιού: Europe Café Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των 4 και ενώνουν τα θρανία του ανά 2, ώστε να κάθονται κυκλικά. Βρίσκονται μέσα σε ένα Café. Κάθε ομάδα τραβάει ένα κλήρο με μία χώρα από την ΕΕ, και έτσι αυτόματα μετατρέπεται σε ομάδα πολιτών από την αντίστοιχη χώρα. Στα παιδία έχει ήδη δοθεί το έντυπο «Διαβατήριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση». Στο κάθε μέλος της κάθε ομάδας αντιστοιχούν οι ρόλοι: συντονιστής, γραμματέας, εικονογράφος, πρεσβευτής. Ο συντονιστής, όπως είναι φυσικό συντονίζει τα μέλη της ομάδας του ώστε να μη ξεφεύγουν από τα χρονικά όρια που τους έχουν ανατεθεί. Ο εικονογράφος αναζητά μέσα από το Διαβατήριο και χρωματίζει τη σημαία του κράτους, σε ειδικό φυλλάδιο- αφίσα που έχει δοθεί στην ομάδα (το φυλλάδιο προέρχεται από το έντυπο «Η Ευρώπη και ΕΣΥ»). Ο γραμματέας συμπληρώνει το φυλλάδιο- αφίσα με το όνομα της πρωτεύουσας του κράτους, την επίσημη γλώσσα, ένα πολύ διάσημο μνημείο και το πιο γνωστό παραδοσιακό φαγητό τα δεδομένα τα αναζητά μέσα από το Διαβατήριο. Όλη η ομάδα εντοπίζει τη χώρα που τους αντιστοιχεί στο Διαβατήριο και κολλάει στα κατάλληλα σημεία το σωστό νόμισμα και το σωστό μνημείο. Ο πρεσβευτής θα 3 Για το έντυπο υλικό που μοιράστηκε στους μικρούς μας μαθητές ευχαριστούμε θερμά τον κ. Γκόλα Δημήτριο, υπεύθυνο του κέντρου πληροφόρησης Europe Direct Ηπείρου.

4 αναλαμβάνει να επισκεφτεί τις υπόλοιπες ομάδες, κάνοντας χρήση του Διαβατηρίου τουπου το επιδεικνύει κάθε φορά όταν επισκέπτεται το τραπέζι τους- και να τους παρουσιάσει τη χώρα από την οποία προέρχεται κρατώντας μαζί του το ειδικό φυλλάδιο- αφίσα που έχει ετοιμάσει με την ομάδα του. Έτσι από κάθε τραπέζι περνάνε όλοι οι πρεσβευτές. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι διακριτικός και βοηθάει τα παιδιά να μη ξεφύγουν από τα χρονικά όρια που έχουν οριστεί για το κάθε στάδιο του παιχνιδιού. Στο τέλος του παιχνιδιού, όλες οι αφίσες που ετοίμασαν οι ομάδες των παιδιών τοποθετούνται στην τάξη σε ευδιάκριτα σημεία. Ακολουθούν στιγμιότυπα από την πραγματοποίηση του παιχνιδιού σε διάφορες τάξεις των Δημοτικών Σχολείων που πήραν μέρος στη δραστηριότητα:

5

6 Ομαδικό project πάνω σε Η/Υ: Europe Café Οι ομάδες των παιδιών μεταφέρονται μέσα στο εργαστήριο των Η/Υ όπου τώρα αναλαμβάνουν τους ρόλους: υπεύθυνος δημιουργίας ψηφιακού αρχείου, γραφίστας, αναλυτής πληροφορίας, γραμματέας. Σε πρώτη φάση, ο υπεύθυνος δημιουργίας ψηφιακού αρχείου αναλαμβάνει με χρήση scanner να δημιουργήσει ψηφιακά αρχεία από το έντυπο «Ενωμένοι στην πολυμορφία», και μέσω ιστοεξερεύνησης να εντοπίσει εικόνες από τα πιο γνωστά αξιοθέατα των χωρών που έχουν ανατεθεί προς μελέτη στην ομάδα του. Ο γραφίστας με τη βοήθεια του λογισμικού Gimp επεξεργάζεται αυτές τις εικόνες. Ο αναλυτής πληροφορίας εντοπίζει την κατάλληλη πληροφορία μέσα από το έντυπο «Διαβατήριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση» για τις χώρες, σχετικά με την πρωτεύουσα τους, τις επίσημες γλώσσες, και ένα αντιπροσωπευτικό αξιοθέατο για το οποίο ήδη ο υπεύθυνος δημιουργίας ψηφιακού αρχείου έχει βρει κατάλληλες εικόνες και με τη βοήθεια του γραμματέα καταγράφουν όλη αυτή την πληροφορία σε ψηφιακή μορφή, κάνοντας χρήση επεξεργαστή κειμένου. Στη δεύτερη φάση του έργου, όλες οι ομάδες καλούνται να δημιουργήσουν, με τη βοήθεια του λογισμικού Toondoo, δύο ψηφιακούς εκπροσώπους την Elen και τον Jim. Η Elen και ο Jim θα είναι οι ξεναγοί μας στο ταξίδι στην Ευρώπη (συνολικό έργο). Έτσι, από όλα τα έργα επιλέχθηκαν οι ακόλουθες μορφές: Elen Jim Σε αυτό το σημείο έχουμε παρέμβαση του εκπαιδευτικού Πληροφορικής που αναλαμβάνει να παράγει νέες εικόνες που προέρχονται από το συνδυασμό των σκαναρισμένων εικόνων από το έντυπο «Ενωμένοι στην πολυμορφία» και των δύο μορφών των ψηφιακών εκπροσώπων.

7 Στην τρίτη φάση του έργου, το σύνολο των μαθητών μαζί με τον εκπαιδευτικό συνεργάζονται για την παραγωγή μίας κοινής μελωδίας που θα παίζει στο τελικό βίντεο, κάνοντας χρήση του λογισμικού Song Smith. Στην τέταρτη φάση του έργου, οι ομάδες στηριζόμενες στο ψηφιακό κείμενο που έχουν δημιουργήσει, και με τη χρήση των εικόνων, τόσο αυτών που αναφέρονται στις χώρες που έχουν αναλάβει προς μελέτη, όσο και εκείνων που έχουν να κάνουν με τα αξιοθέατα αυτών των χωρών και που έχουν ανακτήσει από το Διαδίκτυο, καλούνται να παράγουν μικρά βίντεο με τη βοήθεια του λογισμικού Windows Movie Maker. Για την παραγωγή της τελικής ταινίας μικρού μήκους, ο εκπαιδευτικός Πληροφορικής συλλέγει από όλες τις ομάδες και των τριών σχολείων τα παραγόμενα βίντεο και τα ψηφιακά κείμενα, έχοντας επιπλέον και την μελωδία ως ηχητικό αρχείο, και με τη βοήθεια του λογισμικού Camtasia «συρράβει» όλο αυτό το υλικό, προσθέτοντας επιπλέον εφέ κίνησης.

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Ο πλανήτης

Διαβάστε περισσότερα

Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Βασικές αρχές της ΠΕ/ΕΑΑ που ευνοούν την ομαδοσυνεργατική μέθοδο και τη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Ιστορίας με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό Σενάριο Ιστορίας με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό Σενάριο Ιστορίας με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Α. Ταυτότητα του Σεναρίου Α1. Τίτλος: Η τέχνη των Μινωιτών (Ιστορία Γ Δημοτικού) Α2. Κοινό: Μαθητές της Γ τάξης του Δημοτικού Α3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΖΕΡΒΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Σ. ΦΛΟΓΗΤΩΝ/Ν.ΠΛΑΓΙΩΝ ΦΛΟΓΗΤΑ, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Οι μαθητές μας αποτελώντας το μέλλον έχουν κάθε λόγο να

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό Πρόγραμμα etwinning στο πλαίσιο του μαθήματος των Γερμανικών

Πολιτιστικό Πρόγραμμα etwinning στο πλαίσιο του μαθήματος των Γερμανικών Πολιτιστικό Πρόγραμμα etwinning στο πλαίσιο του μαθήματος των Γερμανικών Χατζηγιώση Μαρία Εκπαιδευτικός Γερμανικής Γλώσσας, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας xgiosi@otenet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Γύρος του Κόσμου: Το Μουσικό Ταξίδι των Παιδιών» Εκπαιδευτική παρέμβαση για την γνωριμία διάφορων μουσικών παραδόσεων μέσα από τις πέντε αισθήσεις

«Ο Γύρος του Κόσμου: Το Μουσικό Ταξίδι των Παιδιών» Εκπαιδευτική παρέμβαση για την γνωριμία διάφορων μουσικών παραδόσεων μέσα από τις πέντε αισθήσεις 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ο Γύρος του Κόσμου: Το Μουσικό Ταξίδι των Παιδιών» Εκπαιδευτική παρέμβαση για την γνωριμία διάφορων μουσικών παραδόσεων μέσα από τις πέντε αισθήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...9. ΜΕΡΟΣ Α Βασικές έννοιες...13

Περιεχόμενα. Πρόλογος...9. ΜΕΡΟΣ Α Βασικές έννοιες...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...9 ΜΕΡΟΣ Α Βασικές έννοιες...13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφορική τεχνολογία...15 1.1 Ο υπολογιστής...15 1.2 Ιστορική αναδρομή...19 1.3 Τα δεδομένα στον υπολογιστή...23 1.4 Λογισμικό...25 1.5

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθητές και Ασφάλεια στον Ψηφιακό Κόσμο: Μια Διερευνητική, Διαθεματική Παρέμβαση Υποστηριζόμενη από το LAMS»

«Μαθητές και Ασφάλεια στον Ψηφιακό Κόσμο: Μια Διερευνητική, Διαθεματική Παρέμβαση Υποστηριζόμενη από το LAMS» «Μαθητές και Ασφάλεια στον Ψηφιακό Κόσμο: Μια Διερευνητική, Διαθεματική Παρέμβαση Υποστηριζόμενη από το LAMS» Α. Μπουλταδάκη 1, Φ. Νικολακοπούλου 2, Χ. Στυλιανοπούλου 3, Δ. Τσόντος 4 Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ακτές, θάλασσες και νησιά της Ελλάδας

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ακτές, θάλασσες και νησιά της Ελλάδας ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ακτές, θάλασσες και νησιά της Ελλάδας Επιµορφωτής: κ. Ιωάννης Ρες Βραχνής Εµµανουήλ Εργασία στα πλαίσια της επιµόρφωσης Β επιπέδου «Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Το μαγικό και περιπετειώδες ταξίδι των ήχων

Το μαγικό και περιπετειώδες ταξίδι των ήχων Το μαγικό και περιπετειώδες ταξίδι των ήχων Βίκυ Γεωργαντά, Δασκάλα & Med στις ΤΠΕ για την Εκπαίδευση 5ο Δημοτικό Σχολείο Κορωπίου Αθήνα, Ιούλιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Αρχαία Ελληνικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Αρχαία Ελληνικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Παιχνίδια

Διαβάστε περισσότερα

: 22ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

: 22ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ : ΚΑΘ ΟΔΟΝ... ΕΥΡΩΠΗ : ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ : ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΣ : 22ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ : ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 1 ΟΝΟΜΑ:... ΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ

Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ Κομματάς Νικόλαος 1 nikoskommatas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19 10 ο ΕΑΕΠ Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «Εκπαιδευτικό σενάριο για το δημοτικό σχολείο: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ»

Εργαστηριακή εισήγηση. «Εκπαιδευτικό σενάριο για το δημοτικό σχολείο: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Εργαστηριακή εισήγηση «Εκπαιδευτικό σενάριο για το δημοτικό σχολείο: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ» Κοσμάς Αθανασιάδης 1, Ιωάννης Σαλονικίδης

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT: ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Δημοτικό Σχολείο Κοντοβάζαινας Αρκαδίας

PROJECT: ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Δημοτικό Σχολείο Κοντοβάζαινας Αρκαδίας EuropeStARTS Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. H παρούσα εργασία δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για καμία χρήση που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Χρήση Λογισμικών για την διδασκαλία Αρχών Οικονομικής Θεωρίας ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 135 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ Αλιφεροπούλου Μαρία Φιλόλογος, αποσπασμένη στο Τμήμα ΤΕΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου mkoun

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Γ Δημοτικού Τίτλος: «Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισμικού με διαδραστικούς χάρτες για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας»

Εργαστηριακή εισήγηση. «Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισμικού με διαδραστικούς χάρτες για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Εργαστηριακή εισήγηση «Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισμικού με διαδραστικούς χάρτες για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας» Βαρσάμη Ευαγγελία 1 Δασκάλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεματικό σχέδιο εργασίας Επιτέλους! Έρχονται τα Χριστούγεννα '

Διαθεματικό σχέδιο εργασίας Επιτέλους! Έρχονται τα Χριστούγεννα ' Διαθεματικό σχέδιο εργασίας Επιτέλους! Έρχονται τα Χριστούγεννα ' Φάση 1η: Προβληματισμός Επιλογή θέματος Οι γιορτές των Χριστουγέννων δεν είναι και τόσο μακριά όσο φαίνονται. Χωρίς να το καταλάβουμε η

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών στα Εκπαιδευτήρια Καντά

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών στα Εκπαιδευτήρια Καντά Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών στα Εκπαιδευτήρια Καντά Αλπαντάκη Αναστασία 1, Αλπαντάκη Μαρία 1, Γιαννοπούλου Βασιλική 2, Δριλάρη Γεωργία 3, Κωτσοπούλου Βασιλική 4, Λάττα Μάιρα 5, Μαραβέλα Αναστασία 6, Σταθοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου

Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου ΙΓ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (Κ.Β ) Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου Δρ. Παύλος Ρήγας Χριστιάνα Λιασίδου Εισαγωγή Πώς προέκυψε η ιδέα ενότητα Κατοικία / Γλώσσα ενότητα Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους

Διαβάστε περισσότερα

Ε 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΕ. Σύνθεση ενημερωτικού φυλλαδίου. με υπολογιστή. Εγχειρίδιο Επιμορφωτή ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Ε 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΕ. Σύνθεση ενημερωτικού φυλλαδίου. με υπολογιστή. Εγχειρίδιο Επιμορφωτή ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ε 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΕ Σύνθεση ενημερωτικού φυλλαδίου με υπολογιστή Εγχειρίδιο Επιμορφωτή ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιμορφωτών και βοηθών επιμορφωτών»

Διαβάστε περισσότερα