ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Transcript

1 Συστήματα ανάπτυξης κρυστάλλων και εφαρμογές σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΝΤΖΙΚΟΦΑΚΗΣ Γενικός Διευθυντής Penetron Hellas, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΪΜΗΣ Πολιτικός Μηχανικός MSc.-Τεχνική Υποστήριξη Πωλήσεων, Περίληψη Οι τεχνολογίες με ανάπτυξη κρυστάλλων στο σκυρόδεμα, ήδη γνωστές από τη δεκαετία του 50, είχαν αρχικά χρησιμοποιηθεί για τη στεγανοποίηση κατασκευών, σε μεγάλα έργα υποδομών, αλλά και σε βιομηχανικά και κτηριακά έργα. Σήμερα, τα συστήματα αυτά από τους Leader αυτής της τεχνολογίας, χρησιμοποιούνται τόσο στην επισκευή και προστασία κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, όσο και στη νέα κατασκευή, εξασφαλίζοντας από την αρχή την μακρόχρονη προστασία και αυτό-ίαση των κατασκευών (ανθεκτικότητα κατασκευών / durability). 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τεχνολογίες με ανάπτυξη κρυστάλλων στο σκυρόδεμα, ήδη γνωστές από τη δεκαετία του 50, είχαν αρχικά χρησιμοποιηθεί για τη στεγανοποίηση κατασκευών, σε μεγάλα έργα υποδομών, αλλά και σε βιομηχανικά και κτηριακά έργα [1, 2]. Αρχικά, περιελάμβαναν, κυρίως επαλειπτικά, τσιμεντοειδούς βάσης προϊόντα, με δυνατότητα να διεισδύουν βαθύτερα μέσα στα τρειχοειδή και τους πόρους του σκυροδέματος, σφραγίζοντάς τα, με αναπτύγματα πυριτικών αλάτων (κρύσταλλοι), που σε μικρά πάχη είχαν μια αδιάλυτη και σταθερή μορφή. Με την πάροδο των ετών, οι τεχνολογίες αυτές εξελίχθηκαν με την παράλληλη ανάπτυξη της γκάμας των προϊόντων ανάπτυξης κρυστάλλων, σε επισκευαστικά συστήματα με μόνιμα αποτελέσματα. Είχαν επίσης σαν σημαντικό αποτέλεσμα την αύξηση των χημικών και μηχανικών αντοχών των κατασκευών, με την δυνατότητα επανεπούλωσης νέων τριχοειδών (self-healing), όταν το νερό εισχωρούσε σε αυτά, αντιδρώντας εκ νέου [1, 16]. Στην δεκαετία του 70 εξελίσσεται από την εταιρεία PENETRON, σύστημα με ανάπτυξη κρυστάλλων, που περιλαμβάνει, εκτός από επαλειπτικά, τσιμεντοειδή με μεγάλη διείσδυση και συνεχή επανεπούλωση τριχοειδών και πόρων έως 0,4 mm, αντίστοιχης τεχνολογίας επισκευαστικά κονιάματα, ενέματα, ταχύπηκτα σφραγιστικά, αλλά και αργότερα πρόσμικτα σκυροδέματος και κονιαμάτων. Για να γίνει αντιληπτή η λειτουργία αυτών των τεχνολογιών, αλλά και οι εφαρμογές στην επισκευή και προστασία των κατασκευών, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την παθολογία αυτού καθαυτού του σκυροδέματος και των παραγόντων που επηρεάζουν τις ιδιότητές του [17]. Το σκυρόδεμα είναι το πιο κοινό, ανθρωπογενές, δομικό υλικό στον κόσμο και συγκεκριμένα αποτελεί το δεύτερο σε κατανάλωση υλικό στη Γη μετά το νερό. Διαθέτει μια σχετικά καλή αντοχή και τα δομικά στοιχεία από σκυρόδεμα μπορούν να διαμορφωθούν αρκετά εύκολα σε διάφορα σχήματα και μεγέθη.

2 Σχ. 1: Κατασκευές με υψηλές απαιτήσεις στεγάνωσης και προστασίας [17] Ανθεκτικότητα του σκυροδέματος από υδραυλικό τσιμέντο, ορίζεται, ως η ικανότητά του να ανθίσταται στις καιρικές συνθήκες, στη χημική προσβολή, στην τριβή ή σε οποιαδήποτε άλλη μέθοδο αλλοίωσης. Το ανθεκτικό σκυρόδεμα θα διατηρήσει την αρχική του μορφή, την ποιότητα και την λειτουργικότητά του, όταν βρίσκεται εκτεθειμένο στο περιβάλλον του. Παρά την ανθεκτικότητά του, το σκυρόδεμα ακόμα και το υψηλής ποιότητας σκυροδέμα είναι ένα πορώδες υλικό. Το πλεονάζον εξατμιζόμενο νερό στο στάδιο ενυδάτωσης του σκυροδέματος θα δημιουργήσει εκατομμύρια πόρους και τριχοειδή στο σκυρόδεμα. Επιπλέον, οι ενδιάμεσες ζώνες μετάβασης (ΙΤΖ) ένα μέρος της μικροδομής του σκυροδέματος που περιγράφει την ζώνη, που υπάρχει ανάμεσα στην ενυδατωμένη τσιμεντόπαστα και σε μεγάλα σωματίδια αδρανούς είναι επιρρεπείς στη ρωγμάτωση κατά το στάδιο ωρίμανσης του σκυροδέματος, εξαιτίας της συρρίκνωσης, των θερμοκρασιακών τάσεων και των εξωτερικά εφαρμοζόμενων φορτίων. Αυτές οι μικρορωγμές στην ενδιάμεση ζώνη μετάβασης είναι συνήθως μεγαλύτερες από τις περισσότερες τριχοειδείς κοιλότητες που υπάρχουν στο σκυρόδεμα. Οι πόροι και οι μικρορωγμές (ειδικά εάν διασυνδέονται σε όλο το σκυρόδεμα) αυξάνουν το πορώδες της μήτρας σκυροδέματος και θα επιτρέψουν στον αέρα και στο νερό να εισέλθουν στο ωριμασμένο σκυρόδεμα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την διάβρωση του οπλισμού και άλλες φθορές του σκυροδέματος, που προκαλούνται από άλατα και χημικά, που συνεισφέρουν επίσης στην επιδείνωση και αποδυνάμωση της αντοχής του σκυροδέματος, επηρεάζοντας άμεσα την ανθεκτικότητά του [2, 18].

3 Σχ. 2: Ανθεκτικότητα του Σκυροδέματος Το νερό (θαλασσινό, υπόγειο, ποτάμιο, λιμναίο, χιόνι, πάγος και υδρατμός) είναι ο πρωταρχικός παράγοντας για την δημιουργία και την καταστροφή του σκυροδέματος και εμπλέκεται βαθιά σχεδόν σε κάθε μορφή αποσάθρωσης του σκυροδέματος. Η εμπειρία στον τομέα δείχνει, ότι, κατά σειρά φθίνουσας σημασίας, οι πρωταρχικές αιτίες της επιδείνωσης είναι η διάβρωση του οπλισμού, η έκθεση σε κύκλους πήξης τήξης, η αλκαλοπυριτική αντίδραση, και η χημική προσβολή [18]. Το πρόβλημα του πορώδους και της ρωγμάτωσης του σκυροδέματος αυξάνεται σε κατασκευές που εκτίθενται συνεχώς σε διαφορετικά φορτία, ανακατανομή τάσεων και τεκτονικές σεισμικές επιρροές. 2. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διάβρωση [17, 18] Το σκυρόδεμα παρουσιάζει μεγάλη αντοχή θλίψης αλλά μικρή αντοχή εφελκυσμού, οπότε απαιτείται η χρήση μεταλλικού οπλισμού, ώστε να αποτρέψει την διάσπασή του υπό φορτίο. Όμως, το νερό επιτρέπεται να διέρχεται μέσω των ρηγματώσεων, των κενών και των πόρων του σκυροδέματος, μεταφέροντας διαβρωτικές χημικές ουσίες, που προσβάλλουν τον οπλισμό.

4 Άπαξ και αρχίσει ο μηχανισμός της διάβρωσης δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί η έκταση της ζημίας, διότι μπορεί να συμβεί οπουδήποτε κατά μήκος του δικτύου του οπλισμού. Σχ. 3: Διάβρωση Οπλισμού Αλκαλοπυριτική Αντίδραση (ASR) [17, 18] H ASR προκαλείται από την αντίδραση ανάμεσα στα ιόντα υδροξυλίου στο αλκαλικό διάλυμα πόρων τσιμέντου στο σκυρόδεμα και σε δραστικές μορφές πυριτίου στο αδρανές (π.χ. κερατόλιθος, χαλαζίτης, οπάλιο, κατεργασμένοι κρύσταλλοι χαλαζία). Παράγεται μια γέλη, που αυξάνεται σε όγκο, απορροφώντας νερό και επομένως ασκεί μια πίεση λόγω διόγκωσης, με αποτέλεσμα την αστοχία του σκυροδέματος. Αυτή η γέλη μπορεί να συμβεί σε ρωγμές ακόμα και μέσα στα σωματίδια του αδρανούς. Για να πραγματοποιηθεί στο σκυρόδεμα η ASR, χρειάζεται: Ένα αρκετά υψηλό αλκαλικό περιεχόμενο στο τσιμέντο (ή αλκάλια από άλλες πηγές) Ένα δραστικό αδρανές (π.χ. κερατόλιθος ή χαλαζίτης)

5 Νερό στο σκυρόδεμα, καμία ASR δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, καθώς η δημιουργία της αλκαλοπυριτικής γέλης απαιτεί νερό. Σχ. 4: Αλκαλοπυριτική Αντίδραση Παγοπληξία Αντιψυκτικά Άλατα [17, 18] Σε ψυχρά κλίματα η φθορά σε οδοστρώματα από σκυρόδεμα, τοίχους αντιστήριξης, καταστρώματα γεφυρών και κιγκλιδώματα, που οφείλεται στους κύκλους πήξης τήξης, είναι μια από τις μεγαλύτερες αιτίες για εργασίες επισκευής και συντήρησης. Τα μόρια του νερού είναι πολύ μικρά και επομένως ικανά να διεισδύσουν ακόμα και στους πιο λεπτούς πόρους και τριχοειδή του σκυροδέματος. Όταν το νερό εισέλθει στο σύστημα τριχοειδών και το παγώσει, θα διογκωθεί και θα διαστείλει τον πόρο ή την κοιλότητα του σκυροδέματος, ασκώντας υδραυλική πίεση που παράγεται από την διόγκωση. Αυτή η πίεση θα διευρύνει σιγά, σιγά σε διάστημα πολλαπλών κύκλων τους πόρους ή τα τριχοειδή. Μόλις το νερό στους πόρους τηχθεί, θα προχωρήσει βαθύτερα στο σκυρόδεμα, όπου η διαδικασία θα επαναληφθεί, όταν το νερό παγώσει ξανά και ούτω καθεξής. Οι φθορές που δημιουργούνται στο σκυρόδεμα από τους κύκλους πήξης τήξης είναι συνήθως ρωγμές και αποφλοιώσεις του σκυροδέματος, εξαιτίας της προοδευτικής διόγκωσης της τσιμεντόπαστας. Το φαινόμενο του κύκλου πήξης-τήξης αυξάνεται δραστικά, όταν η υγρασία και τα αντιψυκτικά άλατα που χρησιμοποιούνται στην συντήρηση των δρόμων είναι παρόντα, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη αποφλοίωση της επιφάνειας του σκυροδέματος. Η αποφλοίωση και ρωγμάτωση του σκυροδέματος θα εκθέσει στο τέλος τον οπλισμό στην διάβρωση, εξαιτίας των χλωριδίων και της διείσδυσης νερού. Σχ. 5: Παγοπληξία Αντιψυκτικά Άλατα

6 Ενανθράκωση [17, 18] Η ενανθράκωση συμβαίνει, όταν διοξείδιο του άνθρακα από τον αέρα διεισδύει στο σκυρόδεμα και αντιδρά με υδροξείδια, όπως το υδροξείδιο του ασβεστίου, σχηματίζοντας ανθρακικά άλατα. Στην αντίδραση με υδροξείδιο του ασβεστίου, σχηματίζεται το ανθρακικό ασβέστιο. Η αντίδραση αυτή οδηγεί στη μείωση του ph του διαλύματος των πόρων χαμηλά στο 8,5 και σε αυτό το επίπεδο το παθητικό φιλμ οξειδίου του σιδήρου του χάλυβα δεν είναι σταθερό και θα ξεκινήσει η διάβρωση. Σχ. 6: Ενανθράκωση Το κοινό των παραπάνω παραγόντων, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα τον υποβιβασμό του σκυροδέματος, είναι το νερό. Το νερό έχει μεγάλη σημασία για την πρώιμη ωρίμανση του σκυροδέματος, προκαλώντας την ενυδάτωση του τσιμέντου, στην οποία οφείλεται η σκληρότητα σκυροδέματος. Ωστόσο, η παρουσία του νερού μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση, τόσο στο σκυρόδεμα, όσο και στον οπλισμό. Το νερό, σαν άμεσος ή σαν παράγοντας μεταφοράς, μεταφέρει επιβλαβείς ουσίες, όπως ιόντα χλωρίου, θειικά ιόντα και οξέα, που μπορούν να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία αποδόμησης του σκυροδέματος, μειώνοντας σημαντικά την αντοχή και την διάρκεια ζωής του. Η εξάλειψη της παρουσίας νερού στην μάζα του σκυροδέματος πραγματοποιείται με την μείωση απορροφητικότητας. Τα συστήματα με ανάπτυξη κρυστάλλων που διεισδύουν σε βάθος, μέσα στα τριχοειδή και τους πόρους του σκυροδέματος (ακόμη και σε βάθος πέρα του ενός μέτρου), σφραγίζοντας μόνιμα πλέον πάχη έως 0,5 mm και με δυνατότητα επανεπούλωσης (selfhealing), κάθε φορά που δημιουργούνται νέα τριχοειδή φαινόμενα, προστατεύουν το σκυρόδεμα και τους οπλισμούς του από την επιβλαβή επιρροή του νερού και των ρύπων που αυτό μεταφέρει. Η δυνατότητα αυτή με τα συστήματα της εταιρείας PENETRON είναι εφικτή τόσο κατά την φάση των επισκευών, επιλέγοντας τα κατάλληλα προϊόντα αυτής της τεχνολογίας, αλλά εδώ και δύο δεκαετίες και κατά τη φάση της σκυροδέτησης σε νέες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η μηδενική διείσδυση του νερού και των ρύπων σε αυτές τις κατασκευές, όπου χρησιμοποιείται η τεχνολογία με ανάπτυξη κρυστάλλων, αυξάνει

7 τη ζωή των κατασκευών, μειώνοντας το κόστος συντήρησης, και ευνοώντας τη συνολική απόσβεση του κόστους έργου. 3. ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ NBR /94 / ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 700 KPA (101,5 PSI) Μετά την έκθεση των 4 εβδομάδων σε υδροστατική πίεση 700 kpa (περ. 70 m ύψους στήλης νερού), οι κρυσταλλικοί σχηματισμοί από τις αντιδράσεις των ενεργών συστατικών του συστήματος ανάπτυξης κρυστάλλων είχαν μειώσει την διαπερατότητα του σκυροδέματος και σχεδόν εξ ολοκλήρου εξαλείψει κάθε διαρροή [3, 4, 5, 20]. Σχ. 7: Μία εβδομάδα μετά την έναρξη άσκησης υδροστατικής πίεσης Σχ. 8: Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη άσκησης υδροστατικής πίεσης Σχ. 9: Τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη άσκησης υδροστατικής πίεσης Σχ. 10: Τέσσερις εβδομάδες μετά την έναρξη άσκησης υδροστατικής πίεσης

8 Σχ. 11:Μέτρηση Διείσδυσης των θραυσμένων δοκιμίων Παραπάνω παρουσιάζονται δείγματα που έχουν επεξεργαστεί με το πρόσμικτο ανάπτυξης κρυστάλλων (φέρουν τη σήμανση P) και δύο «τυφλά» δείγματα. Όλα τα δείγματα βρίσκονταν εκτεθειμένα σε υδροστατική πίεση 500 KPa (72,5 psi) για 72 ώρες. Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε αμέσως μετά τη θραύση των δειγμάτων στη μέση, ώστε να μετρηθεί το βάθος διείσδυσης νερού. Τα δείγματα που είχαν επεξεργαστεί με το πρόσμικτο ανάπτυξης κρυστάλλων παρουσίασαν μείωση της διαπερατότητας της τάξης του 94,4%, σε σχέση με τα «τυφλά» δείγματα, ενώ τα περισσότερα από αυτά στην 4 η εβδομάδα δοκιμών, παρουσίασαν διείσδυση σε mm μηδέν (0) [3, 4, 5, 20]. Αντίστοιχα αποτελέσματα με μηδενική διείσδυση, παρουσίασαν και τα δοκίμια (κατά τη φάση δοκιμών ) με διαφορετικούς τύπους σκυροδέματος (C20/25 και C30/37), αλλά και με τσιμέντα από διαφορετικές εταιρείες παραγωγής (ΤΙΤΑΝ, ΧΑΛΥΨ και LAFARGE). 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PENETRON Γίνεται αναπόσπαστο τμήμα του σκυροδέματος Αυξάνει την αντοχή σε θλίψη Προστατεύει μόνιμα το σκυρόδεμα Εφαρμόζεται, είτε από την θετική, είτε από την αρνητική πλευρά Αντοχή σε υψηλή υδροστατική πίεση (16 Atm.) για το επαλειφόμενο σύστημα Αντοχή σε υψηλή υδροστατική πίεση (20 Atm.) για το πρόσμικτο σύστημα Ανθεκτικό σε χημική προσβολή ph 3-11 για μόνιμη επαφή, ph 2-12 (για παροδική επαφή έως 3 ώρες) Επιτρέπει στο σκυρόδεμα να αναπνέει Μειώνει την διείσδυση χλωριόντων, κατά την ενανθράκωση Αποτρέπει την διάβρωση οπλισμού Μπορεί να εφαρμοστεί σε νωπό σκυρόδεμα Οι ιδιότητές του παραμένουν άθικτες, όταν η επιφάνεια πληγωθεί Αυτοσφράγιση ρωγμών μέχρι 0.4mm Εύκολη εφαρμογή

9 Μη τοξικό, άοσμο Εγκεκριμένο για πόσιμο νερό Μόνιμο αποτέλεσμα 5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης Σερρών Στην επισκευή της γέφυρας του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης Σερρών, το σύστημα ανάπτυξης κρυστάλλων PENETRON εφαρμόστηκε με ψεκασμό, για την απόλυτη στεγανοποίηση και προστασία των περίπου 1800 m 2 του υποστρώματος της γέφυρας. Αμέσως μετά, ακολούθησε στο «φρέσκο» υλικό η εκ νέου σκυροδέτηση, ώστε το PENETRON, εκτός από γέφυρα πρόσφυσης, να διεισδύσει, τόσο στο παλαιό, όσο και στο νέο σκυρόδεμα [8]. Σχ. 12: Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης Σερρών [8]

10 Δεξαμενή Λιμενισμού Πλοίων Σούδα Χανίων Η δεξαμενή λιμενισμού πλοίων προς επισκευή, στη Σούδα Χανίων, είχε υποστεί μεγάλη διάβρωση, από το εξαιρετικά δραστικό χημικό περιβάλλον από το θαλασσινό νερό, καθώς και τα υπολείμματα ελαίων και καυσίμων. Η συνολική επιφάνεια της δεξαμενής λιμενισμού ήταν περίπου 6000 m 2 και χρησιμοποιήθηκε το σύστημα ανάπτυξης κρυστάλλων PENETRON για την επισκευή και τη στεγανοποίηση των τοιχίων και του δαπέδου [7]. Σχ. 13: Δεξαμενή Λιμενισμού Πλοίων Σούδα Χανίων [7] Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Λίμνης Δοϊράνης, Κιλκίς Απότελεσμα της αύξησης της στάθμης της λίμνης ήταν η υψηλή εισροή νερού στο υπόγειο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Για την στεγανοποίηση του υπογείου με αρνητική πίεση νερού εφαρμόστηκε το σύστημα μόνιμης στεγανοποίησης και προστασίας σκυροδέματος με ανάπτυξη κρυστάλλων PENETRON στα τοιχία του υπογείου, καθώς και στο δάπεδο [14].

11 Σχ. 14: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Λίμνης Δοϊράνης, Κιλκίς [14] Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων, Αθήνα Για την απόλυτη στεγανοποίηση και προστασία της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων στα Άνω Λιόσια, χρησιμοποιήθηκε το σύστημα ανάπτυξης κρυστάλλων με ψεκασμό συνολική επιφάνεια m 2 [6]. Σχ. 15: Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων, Αθήνα [6]

12 Μονάδα Παραγωγής Βιοαερίου, Σοχός Θεσσαλονίκη Λόγω της αυξημένης χημικής καταπόνησης που δημιουργεί η παραγωγή βιοαερίου στις δεξαμενές, το σύστημα PENETRON, χρησιμοποιήθηκε για την επισκευή των αρμών διακοπής σκυροδέτησης, καθώς και για την στεγανοποίηση των τριών δεξαμενών [13]. Σχ. 16: Μονάδα Παραγωγής Βιοαερίου, Σοχός Θεσσαλονίκη [13] Επισκευή Οχετών Εθνικής Οδόυ Κορίνθου Πατρών Εξαιτίας της μεγάλης διάβρωσης στους οχετούς της Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, το σύστημα PENETRON χρησιμοποιήθηκε εκτός από τη στεγανοποίηση (υπό αρνητικής πίεσης νερού) και για την προστασία των διαβρωμένων οπλισμών, επαναφέροντας το ph σε υψηλά μη διαβρωτικά επίπεδα [12]. Σχ. 17: Επισκευή Οχετών Εθνικής Οδόυ Κορίνθου Πατρών [12]

13 Σχ. 18: Επισκευή Οχετών Εθνικής Οδόυ Κορίνθου Πατρών [12] Στεγανοποίηση Διαφραγματικών Τοίχων Μετρό Θεσσαλονίκης & Μετρό Βουλγαρίας Για τη στεγανοποίηση των διαφραγματικών τοίχων, χρησιμοποιήθηκε το ενέσιμο σύστημα με ανάπτυξη κρυστάλλων, το οποίο παρέχει σφράγιση ενεργών διαρροών σε τριχοειδής ρωγμές. Σχ. 19: Στεγανοποίηση Διαφραγματικών Τοίχων Μετρό Θεσσαλονίκης [11]

14 Σχ. 20: Στεγανοποίηση Διαφραγματικών Τοίχων Μετρό Βουλγαρίας με ενέματα PENETRON INJECT [10] Στεγανοποίηση Τούνελ με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Το πρόσμικτο σκυροδέματος με ανάπτυξη κρυστάλλων PENETRON ADMIX χρησιμοποιήθηκε σε εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, για την πλήρη στεγανοποίηση και προστασία του τούνελ, μήκους 1500 m 2 στη Βουλγαρία [15]. Σχ. 21: Στεγανοποίηση Τούνελ με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα [15]

15 Στεγανοποίηση Ξενοδοχείου στην Αλβανία Κατά την εκσκαφή των θεμελίων του ξενοδοχείου, παρατηρήθηκε υψηλή στάθμη υδάτων, λόγω της μικρής απόστασης του ξενοδοχείου από την θάλασσα. Για την μόνιμη και απόλυτη στεγανοποίηση και προστασία του κτιρίου, συνολικής επιφάνειας 1000 m 2, χρησιμοποιήθηκε το πρόσμικτο σκυροδέματος με ανάπτυξη κρυστάλλων PENETRON ADMIX, σε συνδυασμό με επισκευές σε μορέλα και αδόνητα με το σύστημα PENETRON [9]. Σχ. 22: Στεγανοποίηση Ξενοδοχείου στην Αλβανία [9] 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Οι τεχνολογίες επισκευαστικών αλλά και προϊόντων για νέες κατασκευές (όπως αυτές της PENETRON ), με ανάπτυξη κρυστάλλων στο σκυρόδεμα, αυξάνουν θεμελιώδεις και ουσιαστικές ιδιότητες του σκυροδέματος, όπως η στεγανότητα, η αύξηση της θλιπτικής αντοχής, η αντιδιαβρωτική προστασία και η χημική ανθεκτικότητα, έχοντας σαν αποτέλεσμα τη συνολική αύξηση της ανθεκτικότητας του σκυροδέματος (Durability of Concrete), με συνέπεια την επέκταση του χρόνου ζωής των κατασκευών. Έτσι, περιορίζεται σημαντικά το συνολικό κόστος συντήρησης των έργων και επεκτείνεται ο συνολικός χρόνος απόσβεσης. 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] American Concrete Institute (n.d), Chemical Admixtures for Concrete, ACI Education Bulletin E4-12, [2] American Concrete Institute (n.d), Report on Chemical Admixtures for Concrete, ACI 212.3R-10, [3] Ergotest (2015), Bάθος νερού υπό πίεση, ποιότητας σκυροδέματος C20/25, ΕΛΟΤ ΕΝ :2009 [4] Ergotest (2015), Bάθος νερού υπό πίεση, ποιότητας σκυροδέματος C30/37, ΕΛΟΤ ΕΝ :2009 [5] Ergotest (2016), Bάθος νερού υπό πίεση, ποιότητας σκυροδέματος C20/25, ΕΛΟΤ ΕΝ :2009 [6] Penetron Hellas (2008), Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων, Άνω Λιόσια, Αττική [7] Penetron Hellas (2014), Δεξαμενή Λιμενισμού Πλοίων, Σούδα Χανίων [8] Penetron Hellas (2014), Κάθετος Άξονας εγαντίας Οδού Θεσσαλονίκης Σερρών [9] Penetron Hellas (2015), Στεγανοποίηση Ξενοδοχείου στην Αλβανία [10] Penetron Hellas (2016), Επισκευή Διαφραγματικών Τοίχων Μετρό Βουλγαρίας [11] Penetron Hellas (2016), Επισκευή Διαφραγματικών Τοίχων Μετρό Θεσσαλονίκης [12] Penetron Hellas (2016), Επισκευή Οχετών Εθνικής Οδόυ Κορίνθου Πατρών

16 [13] Penetron Hellas (2016), Μονάδα Βιοαερίου, Σοχός Θεσσαλονίκης [14] Penetron Hellas (2016), Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Λίμνης Δοϊράνης [15] Penetron Hellas (2016), Στεγανοποίηση Τούνελ με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα [16] Penetron International (2014), The Concrete Solution, General Brochure, USA. [17] Penetron International (n.d), Advantages of the PENETRON Integral Waterproofing System with a Focus on PENETRON ADMIX, Brochure, USA. [18] Penetron International (n.d), Durability of Concrete, USA. [19] University of Bologna (2005), Determination of the water absorption at atmospheric pressure and under pressure of a total of 42 cylindrical concrete test pieces made on youe behalf at the laboarotrio del Consorxio Cave of Bologna. [20] Μαρσέλλος Νίκος (2016), Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016, Δεδεμάδη 2016

Αύξηση της ανθεκτικότητας του Σκυροδέματος, βάσει Τεχνολογίας PENETRON, με ανάπτυξη κρυστάλλων στο σκυρόδεμα.

Αύξηση της ανθεκτικότητας του Σκυροδέματος, βάσει Τεχνολογίας PENETRON, με ανάπτυξη κρυστάλλων στο σκυρόδεμα. Αύξηση της ανθεκτικότητας του Σκυροδέματος, βάσει Τεχνολογίας PENETRON, με ανάπτυξη κρυστάλλων στο σκυρόδεμα. Θεόδωρος Μεντζικοφάκης Γενικός Διευθυντής Penetron Hellas, t.mentzikofakis@penetron.gr Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑTΟΣ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑTΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PENETRON ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PENETRON SYSTEM-PENETRON ADMIX ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PENETRON - PENETRON ADMIX

PENETRON SYSTEM-PENETRON ADMIX ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PENETRON - PENETRON ADMIX Πλεονεκτήματα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Στεγανοποίησης PENETRON με επίκεντρο το PENETRON ADMIX Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή.. 4 2. Προβλήματα που σχετίζονται με την στεγανοποίηση του σκυροδέματος.. 4 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Penetron Επαλειφόμενο στεγανωτικό σκυροδέματος τσιμεντοειδούς βάσης με χημική δράση και ανάπτυξη κρυστάλλων στο εσωτερικό του.

Penetron Επαλειφόμενο στεγανωτικό σκυροδέματος τσιμεντοειδούς βάσης με χημική δράση και ανάπτυξη κρυστάλλων στο εσωτερικό του. Επαλειφόμενο στεγανωτικό σκυροδέματος τσιμεντοειδούς βάσης με χημική δράση και ανάπτυξη κρυστάλλων στο εσωτερικό του. Περιγραφή Το είναι το μοναδικό επαλειφόμενο σύστημα του σκυροδέματος που το στεγανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

SikaSwell Υδροδιογκούμενες προδιαμορφωμένες διατομές και σφραγιστικά συστήματα κατασκευαστικών αρμών. Innovation & Consistency.

SikaSwell Υδροδιογκούμενες προδιαμορφωμένες διατομές και σφραγιστικά συστήματα κατασκευαστικών αρμών. Innovation & Consistency. SikaSwell Υδροδιογκούμενες προδιαμορφωμένες διατομές και σφραγιστικά συστήματα κατασκευαστικών αρμών Innovation & Consistency since 1910 SikaSwell Ενεργά Συστήματα Στεγανοποίησης Για Κατασκευαστικούς Αρμούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ PENESEAL PRO (RTU) ΣΕ ΠΑΛΑΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ PENESEAL PRO (RTU) ΣΕ ΠΑΛΑΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ PENESEAL PRO (RTU) ΣΕ ΠΑΛΑΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗ 1. ΣKΥΡΟΔΕΜΑ Τα βασικά συστατικά του σκυροδέματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑTΟΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑTΟΣ ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΧΗΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PENETRON 1. Στεγανοποίηση σκυροδέματος, με την προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Ενότητα 8: Εργαστηριακός Έλεγχος Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος εφαρμογής στεγανοποίησης με τσιμεντοειδή επαλειφόμενα

Μέθοδος εφαρμογής στεγανοποίησης με τσιμεντοειδή επαλειφόμενα Μέθοδος εφαρμογής στεγανοποίησης με τσιμεντοειδή επαλειφόμενα Περιεχόμενα 1. Στεγανοποίηση τοιχίων υπογείου... 4 1.1. Στεγανοποίηση εξωτερικών τοιχίων πριν την επιχωμάτωση... 4 1.1.1 Προεργασία υποστρώματος...

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος

Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος Σχεδιασμός για ανθεκτικότητα Επικαλύψεις στο σκυρόδεμα Χ. Ζέρης Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων. ΚΤΣ 97, 2012 Συσχέτιση μεταξύ Κανονισμών, ΕΝ 206-1 και

Διαβάστε περισσότερα

AQUAMAT Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα

AQUAMAT Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Τεχνικό Φυλλάδιο AQUAMAT Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Ιδιότητες To ΑQUAMAT είναι ένα επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα με βάση το τσιμέντο. Προσφέρει πλήρη στεγανότητα σε υδροστατική πίεση έως 7 atm

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση των κονιαμάτων

Ενίσχυση των κονιαμάτων Ενίσχυση των κονιαμάτων ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ DOMOPLAST Ενίσχυση των κονιαμάτων. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Πολλές φορές στην οικοδομή συναντάμε κατασκευαστικές περιπτώσεις που αποτυγχάνουμε να δώσουμε λύση, όπως η αποτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Sika FerroGard -903+ Πολυλειτουγικός Αναστολέας Διάβρωσης Εμποτισμού για Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Sika FerroGard -903+ Πολυλειτουγικός Αναστολέας Διάβρωσης Εμποτισμού για Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Πολυλειτουγικός Αναστολέας Διάβρωσης Εμποτισμού για Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Καθυστερεί την έναρξη της διάβρωσης Μειώνει το ρυθμό διάβρωσης Επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της κατασκευής Μειώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Περιβάλλον Μικρός λόγος Ν/Τ εξασφαλίζει πυκνό σκυρόδεμα με μικρή διαπερατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χαρακτηριστικά χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Sika FerroGard -903 Plus ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΣ ΑΝΑΣΤΟΛΈΑΣ ΔΙΆΒΡΩΣΗΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ ΟΠΛΙΣΜΈΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Sika FerroGard -903 Plus ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΣ ΑΝΑΣΤΟΛΈΑΣ ΔΙΆΒΡΩΣΗΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ ΟΠΛΙΣΜΈΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΣ ΑΝΑΣΤΟΛΈΑΣ ΔΙΆΒΡΩΣΗΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ ΟΠΛΙΣΜΈΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ ΔΙΆΒΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ ΟΠΛΙΣΜΈΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΈΣ ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΕΠΙΘΕΤΙΚΈΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής Ο χάλυβας οπλισμού, υπό κανονικές συνθήκες, προστατεύεται έναντι της διάβρωσης, εξ αιτίας

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Ημερίδες / ΤΕΕ ΤΔΚ - ΤΑΚ Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μάιος, 2011 Κανονισμοί Σκυροδέματος 20cm Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm Β.Δ./54* Β80 ΠΤΠ-504

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ Μαρσέλλος Πολ Μηχανικός ΕΜΠ Μάρτιος 2012 Κανονισμοί Σκυροδέματος Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm 20cm 3mm 5mm 7mm ΒΔ/54* Β80 ΠΤΠ-504 Β120 + Σ100

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Υψηλής απόδοσης, περιορισμένης συρρίκνωσης, έγχυτο διογκούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα. Περιγραφή Προϊόντος EN EN

Construction. Υψηλής απόδοσης, περιορισμένης συρρίκνωσης, έγχυτο διογκούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα. Περιγραφή Προϊόντος EN EN Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/03/2014 (v1) Κωδικός: 09.03.040 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010201010010000006 EN 1504-6 EN 1504-3 11 1020 Υψηλής απόδοσης, περιορισμένης συρρίκνωσης, έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

MasterEmaco S480. Πρώην EMACO R4 EASY ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

MasterEmaco S480. Πρώην EMACO R4 EASY ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το EMACO R4 EASY είναι ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, προαναμεμιγμένο θιξοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα, που περιέχει πολυακρυλονιτριλικές ίνες ανθεκτικές σε επιθετικά περιβάλλοντα. ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Ανθεκτικότητα κατασκευών από σκυρόδεμα : η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Διάβρωση οπλισμού στο Σκυρόδεμα Διάβρωση οπλισμού Ενανθράκωση Χλωριόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ Σερρών Ανθεκτικότητα Σε ιάρκεια Επικάλυψη Οπλισµών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική εφόσον ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C).

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C). E: Να γίνει διάκριση μεταξύ τσιμέντου και σκυροδέματος A: Το τσιμέντο είναι ένα από τα συστατικά του σκυροδέματος. Το τσιμέντο σε ανάμειξη με το νερό δημιουργεί τη συνδετική ουσία («κόλλα»), που διατηρεί

Διαβάστε περισσότερα

MasterSeal M581. Στεγανοποιητική επίστρωση, τσιμεντοειδούς βάσης, για κατασκευές από σκυρόδεμα ή τοιχοποιία. Περιγραφή προϊόντος.

MasterSeal M581. Στεγανοποιητική επίστρωση, τσιμεντοειδούς βάσης, για κατασκευές από σκυρόδεμα ή τοιχοποιία. Περιγραφή προϊόντος. Περιγραφή προϊόντος Το MasterSeal M581 (πρώην THOROSEAL) είναι μια επίστρωση στεγανοποίησης, τσιμεντοειδούς βάσης, σε γκρι ή λευκό χρώμα κατάλληλη για μόνιμη επαφή με πόσιμο νερό. Εφαρμόζεται με βούρτσα

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Επισκευαστικό κονίαμα για δομητικές εφαρμογές με αναστολέα διάβρωσης, τάξεως R4 EN Περιγραφή Προϊόντος.

Construction. Επισκευαστικό κονίαμα για δομητικές εφαρμογές με αναστολέα διάβρωσης, τάξεως R4 EN Περιγραφή Προϊόντος. Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 10/02/2014 (v1) Κωδικός: 06.03.060 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010302040010000066 EN 1504-3 13 1139 Επισκευαστικό κονίαμα για δομητικές εφαρμογές με αναστολέα διάβρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

AQUAMAT Επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα

AQUAMAT Επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα Τεχνικό Φυλλάδιο AQUAMAT Επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα Ιδιότητες To ΑQUAMAT είναι ένα επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα µε βάση το τσιµέντο. Προσφέρει πλήρη στεγανότητα σε υδροστατική πίεση έως 7 atm

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D.

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Υγροπροστασία κτιρίου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών Διάλεξη 10 η /2016 Υγροπροστασία κτιρίων Η υγρασία δημιουργεί σοβαρά

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος εφαρμογής υγρομόνωσης ταρατσών και προστασίας μεταλλικών κατασκευών

Μέθοδος εφαρμογής υγρομόνωσης ταρατσών και προστασίας μεταλλικών κατασκευών Μέθοδος εφαρμογής υγρομόνωσης ταρατσών και προστασίας μεταλλικών κατασκευών Περιεχόμενα 1. Υγρομόνωση σε επιφάνεια σκυροδέματος... 3 1.1. Προεργασία υποστρώματος... 3 1.1.1 Επισκευές σε στοιχεία σκυροδέματος...

Διαβάστε περισσότερα

MasterSeal 6100 FX 1 / 6

MasterSeal 6100 FX 1 / 6 MasterSeal 6100 FX Ελαστομερής μεμβράνη γεφύρωσης ρωγμών κατηγορίας Α4, ενός συστατικού, ταχείας πήξης, υψηλής απόδοσης, για τη στεγανοποίηση και την προστασία του σκυροδέματος. Περιγραφή του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ Δημήτριος Μπίτζιος Δρ. Κοιτασματολόγος, ΙΓΜΕ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ: ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΧΗΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων

κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Ιδιότητες Το WATERBLOCK είναι ένα ανόργανο, επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα σε μορφή σκόνης, που για την εφαρμογή του αναμιγνύεται απλά με νερό. Περιέχει τσιμέντο, πυριτικά

Διαβάστε περισσότερα

CE EN CE EN ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

CE EN CE EN ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ CE EN 934-2 CE EN 1504-3 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η THRAKON εξελίσσεται Η THRAKON, ιδρύθηκε το 1996 και από τότε αναπτύσσεται συνεχώς χάρις στην πολιτική που έχει χαράξει όλα αυτά τα χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

προστατευστε και επισκευαστε την οικοδομη σας!

προστατευστε και επισκευαστε την οικοδομη σας! δοσολογια για πανισχυρα κονιαματα εφαρμογη TΣΙΜΕΝΤΟ ΑΜΜΟΣ ΝΕΡΟ,5 χ2 18 lt 20 lt 10 lt σοβαδεσ DUROMAX προστατευστε και επισκευαστε την οικοδομη σας! μαρμαροκονιεσ τσιμεντοκονιεσ λασπη κτισιματοσ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος.

Construction. Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 04.04.020 Sika MonoTop -910 N Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινου οπλισμού. Περιγραφή Προϊόντος EN Δοκιμές

Construction. Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινου οπλισμού. Περιγραφή Προϊόντος EN Δοκιμές Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 10/7/2014 (v1) Κωδικός: 06.01.040 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010302010010000001 EN 1504-7 11 0370 Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινου οπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής Η ανθεκτικότητα κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (Ο.Σ) επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΔΟΜΗ

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΔΟΜΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΔΟΜΗ Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Έτοιμο προς χρήση κονίαμα ενός συστατικού για επισκευές σκυροδέματος

Έτοιμο προς χρήση κονίαμα ενός συστατικού για επισκευές σκυροδέματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 04/02/2012 Κωδικός: 2012.06.03.040 Sika MonoTop -622 Evolution Έτοιμο προς χρήση κονίαμα ενός συστατικού για επισκευές σκυροδέματος Περιγραφή Προϊόντος EN 1504 Το Sika

Διαβάστε περισσότερα

Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών

Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) 1 Βασικά Συστατικά Σκυροδέματος + +??? Χημικώς Αδρανή Πρόσθετα Πρόσμικτα Εισαγωγή Ιδιαίτερα σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ-ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ-ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ-ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ Α) ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ-ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ 5 3 4 2 1 1. ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2. ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ Sika White Box ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ Sika White Box ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ Sika White Box ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Sika White Box ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ πρέπει να είναι

Διαβάστε περισσότερα

MasterEmaco T 1400 FR

MasterEmaco T 1400 FR ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το MasterEmaco T1400 FR είναι ένα προαναμεμιγμένο, έτοιμο προς χρήση, ρευστό, ταχύπηκτο, επισκευαστικό κονίαμα. Το προϊόν περιέχει ειδικά επιλεγμένα αδρανή, ειδικές συνδετικές ύλες τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

KONIAMATA. διαμέτρου μέχρι 4mm και νερό. Παραδόσεις του Αναπλ. Καθηγητή Ξ. Σπηλιώτη

KONIAMATA. διαμέτρου μέχρι 4mm και νερό. Παραδόσεις του Αναπλ. Καθηγητή Ξ. Σπηλιώτη KONIAMATA Μίγμα μιάς ή περισσότερων κονιών με άμμο διαμέτρου μέχρι 4mm και νερό. ΔΙΑΚΡΙΣΗ Με βάση τη χρήση (α) Κονιάματα φερόντων δομικών στοιχείων π.χ. λιθοδομές, οπτοπλινθοδομές (β) Κονιάματα μη φερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ Sika White Box ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ Sika White Box ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Sika White Box ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Sika White Box ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ Σ ΣΥΣΤΗΜΑ Sika White Box ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ πρέπει να είναι στεγανοί.

Διαβάστε περισσότερα

Έγχυτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα τεχνολογίας SCC, για επισκευές δαπέδων και δομικών στοιχείων σκυροδέματος

Έγχυτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα τεχνολογίας SCC, για επισκευές δαπέδων και δομικών στοιχείων σκυροδέματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 03/04/2013 Κωδικός: 2013.06.03.041 Sika MonoTop -634 Έγχυτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα τεχνολογίας SCC, για επισκευές δαπέδων και δομικών στοιχείων σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών

Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών Περιγραφή Προϊόντος Επαλειφόμενο στεγανωτικό πολυουρίας υψηλού πάχους, ιδανικό για εκτεθειμένες ταράτσες όπου απαιτούνται υψηλές μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλών αντοχών ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού

Υψηλών αντοχών ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/02/2012 Κωδικός: 2012.06.03.050 Sika MonoTop Dynamic Υψηλών αντοχών ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού Περιγραφή Προϊόντος Το Sika MonoTop Dynamic είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινου οπλισμού

Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινου οπλισμού Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 9/4/2012 Κωδικός: 2012.06.01.030 SikaTop -Armatec 110 EpoCem Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινου οπλισμού Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κονίαμα ενός συστατικού για δομητικές επισκευές σκυροδέματος

Κονίαμα ενός συστατικού για δομητικές επισκευές σκυροδέματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/08/2012 Κωδικός: 2012.06.03.032 SikaRep Classic Κονίαμα ενός συστατικού για δομητικές επισκευές σκυροδέματος Περιγραφή Προϊόντος Το SikaRep Classic είναι έτοιμο προς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΧΗΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PENETRON

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΧΗΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PENETRON ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΧΗΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PENETRON 1. Κατασκευή πισίνας με μόνιμη στεγανοποίηση και προστασία του σκυροδέματος,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ενεμάτων Sika Injection για Κατασκευές Σκυροδέματος

Συστήματα Ενεμάτων Sika Injection για Κατασκευές Σκυροδέματος Συστήματα Ενεμάτων Sika Injection για Κατασκευές Σκυροδέματος Συστήματα Ενεμάτων Sika Injection για Τυπικά προβλήματα σε κατασκευές σκυροδέματος Στεγανοποίηση κατασκευαστικών αρμών Σφράγιση κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

CONCRETE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΝΩΝ SikaFiber

CONCRETE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΝΩΝ SikaFiber ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΝΩΝ SikaFiber ΟΙ ΙΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΑΣ & ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΤΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ είναι σκυρόδεμα στο οποίο έχουν προστεθεί ίνες κατά τη διάρκεια της παραγωγής του για βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης

2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 20/4/2012 Κωδικός: 2012.03.02.070 Sikalastic 152 Sikalastic 152 2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικά τσιμεντοειδή επαλειφόμενα συστήματα συμβατικής δράσης

Στεγανωτικά τσιμεντοειδή επαλειφόμενα συστήματα συμβατικής δράσης Στεγανωτικά τσιμεντοειδή επαλειφόμενα συστήματα συμβατικής δράσης Γενική Περιγραφή Συστημάτων Το Seal Coat που αποτελεί την βάση των είναι ένα τσιμεντοειδές υλικό εμπλουτισμένο με πολυμερή του οποίου η

Διαβάστε περισσότερα

Katymper Piscine. Υψηλής Αισθητικής Στρώση Στεγανοποίησης για Κολυμβητικές Δεξαμενές

Katymper Piscine. Υψηλής Αισθητικής Στρώση Στεγανοποίησης για Κολυμβητικές Δεξαμενές 1 Katymper Piscine Υψηλής Αισθητικής Στρώση Στεγανοποίησης για Κολυμβητικές Δεξαμενές 2 Τσιμεντοειδούς Βάσης Έτοιμο προς χρήση Χρώματα: Λευκό, Μπλε, Γκρι, Κρεμ Μπορεί να χρωματιστεί με κατάλληλες χρωστικές

Διαβάστε περισσότερα

Yδατοαπωθητικός εμποτισμός σιλανικής βάσης

Yδατοαπωθητικός εμποτισμός σιλανικής βάσης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 19/02/2012 Κωδικός: 2012.06.05.040 Sikagard -705 L Yδατοαπωθητικός εμποτισμός σιλανικής βάσης Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα Το Sikagard -705

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση

Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 20/04/2012 Κωδικός: 2012.03.07.080 Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση Περιγραφή Προϊόντος Το είναι πολύ χαμηλού ιξώδους, ελαστική πολυακρυλική

Διαβάστε περισσότερα

VIMEPOX TOP-COAT. Έγχρωμη εποξειδική επίστρωση δυο συστατικών

VIMEPOX TOP-COAT. Έγχρωμη εποξειδική επίστρωση δυο συστατικών VIMEPOX TOP-COAT Έγχρωμη εποξειδική επίστρωση δυο συστατικών Ιδιότητες Το VIMEPOX TOP-COAT είναι ένα έγχρωμο εποξειδικό σύστημα δυο συστατικών χωρίς διαλύτες. Το VIMEPOX TOP-COAT προσφέρει : Υψηλές μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Π1. Πίνακες υπολογισμού Στο παράρτημα Π1 θα παρατεθούν συγκεντρωμένοι οι πίνακες υπολογισμού που χρησιμοποιούνται κατά τη διαστασιολόγηση των δομικών στοιχείων από Ο/Σ. Πίνακας 1. Κύριες κατηγορίες περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.

Διαβάστε περισσότερα

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/10/2013 (v2) Κωδικός: 09.03.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010201010010000011-312A EN 1504-3 EN 1504-6 13 0546-312A Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ Α) ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π1. Πίνακες υπολογισμού

Π1. Πίνακες υπολογισμού Π1. Πίνακες υπολογισμού Στο παράρτημα Π1 θα παρατεθούν συγκεντρωμένοι οι πίνακες υπολογισμού που χρησιμοποιούνται κατά τη διαστασιολόγηση των δομικών στοιχείων από Ο/Σ. Πίνακας 1. Κύριες κατηγορίες περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές Στις αρχές του 2000, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε ένα νέο σύστημα κατάταξης για κόλλες και αρμόστοκους. Βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, δημιουργήθηκαν οι κατηγορίες ΕΝ 12004 και 12002 για τις κόλλες

Διαβάστε περισσότερα

GOLDEN SEAL FLEX 2000 (προϊόν TECNOCHEM)

GOLDEN SEAL FLEX 2000 (προϊόν TECNOCHEM) SINTECNO Από το 1978 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Έκδοση: 01/2011 GOLDEN SEAL FLEX 2000 (προϊόν TECNOCHEM) Ειδικής Σύνθεσης, Τσιμεντειδούς βάσης, Εύκαμπτο Κονίαμα Στεγανοποίησης και Προστασίας για Σκυρόδεμα και Τοιχοποιίες

Διαβάστε περισσότερα

THOROSEAL CPB. Τριχοειδές/κρυσταλλικό, στεγανωτικό σύστημα υδαρούς κονιάματος και επιχρίσματος για σκυρόδεμα και κονίαμα. Περιγραφή προϊόντος

THOROSEAL CPB. Τριχοειδές/κρυσταλλικό, στεγανωτικό σύστημα υδαρούς κονιάματος και επιχρίσματος για σκυρόδεμα και κονίαμα. Περιγραφή προϊόντος THOROSEAL CPB Τριχοειδές/κρυσταλλικό, στεγανωτικό σύστημα υδαρούς κονιάματος και επιχρίσματος για σκυρόδεμα και κονίαμα Περιγραφή προϊόντος διατίθεται σε δύο μορφές, το CPB 1, που είναι ένα υδαρές κονίαμα,

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός και τρόποι ενίσχυσης των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με διαβρωμένο οπλισμό

Εντοπισμός και τρόποι ενίσχυσης των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με διαβρωμένο οπλισμό ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΟ ΟΠΛΙΣΜΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διάβρωση του χάλυβα αποτελεί ένα μόνιμο πρόβλημα των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η ενανθράκωση

Διαβάστε περισσότερα

Κονίαμα ενός συστατικού για δομητικές επισκευές σκυροδέματος

Κονίαμα ενός συστατικού για δομητικές επισκευές σκυροδέματος Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 21/11/2013 (v1) Κωδικός: 06.03.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010302040010000107 EN 1504-3 12 2079 Κονίαμα ενός συστατικού για δομητικές επισκευές σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 4 Ενίσχυση Δομικών Στοιχείων με σύνθετα υλικά Σύνθετα υλικά από ινοπλισμένα πολυμερή Fiber

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων Πεδία εφαρμογών Tσιμεντοειδές σύστημα πολλαπλών χρήσεων κατάλληλο για εργασίες υγρομόνωσης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, κάτω από πλακίδια

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ολοκληρωμένες προτάσεις από τη Sika για την παραγωγή Προκατασκευασμένου Σκυροδέματος

Construction. Ολοκληρωμένες προτάσεις από τη Sika για την παραγωγή Προκατασκευασμένου Σκυροδέματος Costructio Ολοκληρωμένες προτάσεις από τη Sika για την παραγωγή Προκατασκευασμένου Σκυροδέματος Σκυρόδεμα για παραγωγή προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος Ο τομέας της προκατασκευής αποτελεί έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα δομικών υλικών

Ειδικά θέματα δομικών υλικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6 : Ασφαλτικά υλικά Νικόλαος Οικονόμου, Μαρία Στεφανίδου, Σοφία Μαυρίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού και τελική στρώση φινιρίσματος

Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού και τελική στρώση φινιρίσματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 01/12/2010 Κωδικός: 2011.04.06.030 Sika MonoTop -621 Evolution Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού και τελική στρώση φινιρίσματος Περιγραφή Προϊόντος Το Sika MonoTop

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών για δομητικές επισκευές σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος.

Construction. Έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών για δομητικές επισκευές σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 09/01/2009 Κωδικός: D.05.07 SikaΤοp -122 New Έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών για δομητικές επισκευές σκυροδέματος Construction Περιγραφή Προϊόντος EN 1504 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Όλες οι κατασκευές από σκυρόδεμα μπορούν να ρηγματωθούν. Οι ρωγμές είναι αποτέλεσμα διαφόρων αιτίων, που προκαλούν στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 04 Επιμετάλλωση Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ Θεόδωρος Λούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011 Διάβρωση Διάβρωση

Διαβάστε περισσότερα

Δύο συστατικών επαλειφόμενη πολυουρία

Δύο συστατικών επαλειφόμενη πολυουρία Δύο συστατικών επαλειφόμενη πολυουρία Περιγραφή Προϊόντος Πεδία εφαρμογών Επαλειφόμενο στεγανωτικό πολυουρίας, ιδανικό για ταράτσες όπου απαιτούνται υψηλές μηχανικές αντοχές. Κατάλληλο για εργασίες υγρομόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητική κατανάλωση και συσκευασία. Χαρακτηριστικά. Υδατοστεγές σε θετική και αρνητική πίεση

Θεωρητική κατανάλωση και συσκευασία. Χαρακτηριστικά. Υδατοστεγές σε θετική και αρνητική πίεση MASTERSEAL 588 (Thoroseal FX 100) Ελαστομερές γεφύρωσης ρωγμών Κατηγορίας Α4, δύο συστατικών, τσιμεντοειδές τροποποιημένο με πολυμερή, για τη στεγανοποίηση και την προστασία κατασκευών από σκυρόδεμα. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού για τελική προστατευτική επίστρωση και φινίρισμα EN Περιγραφή Προϊόντος.

Construction. Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού για τελική προστατευτική επίστρωση και φινίρισμα EN Περιγραφή Προϊόντος. Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 10/02/2014 (v1) Κωδικός: 06.04.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010302040010000038 EN 1504-2 13 2079 Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού για τελική προστατευτική

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών και τελική στρώση φινιρίσματος

Επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών και τελική στρώση φινιρίσματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 09/01/2009 Κωδικός: 04.06.030 SikaTop -121 New Επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών και τελική στρώση φινιρίσματος Construction Περιγραφή Προϊόντος EN 1504 Το SikaTop -121

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Χυτεύσιμο, τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού για εδράσεις, γεμίσματα, αγκυρώσεις και εργασίες επισκευών EN ΕΝ

Construction. Χυτεύσιμο, τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού για εδράσεις, γεμίσματα, αγκυρώσεις και εργασίες επισκευών EN ΕΝ Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 24/11/2015 (v4) Κωδικός: 09.03.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010201010010000167 SikaGrout -212 Classic EN 1504-3 ΕΝ 1504-6 12 13 2079 2079 SikaGrout -212 Classic Construction

Διαβάστε περισσότερα

Sikadur-Combiflex SG System Υψηλής απόδοσης σύστημα στεγανοποίησης. Innovation & Consistency. since 1910

Sikadur-Combiflex SG System Υψηλής απόδοσης σύστημα στεγανοποίησης. Innovation & Consistency. since 1910 Sikadur-Combiflex SG System Υψηλής απόδοσης σύστημα στεγανοποίησης αρμών και ρωγμών Innovation & Consistency since 1910 Sikadur-Combiflex SG System Υψηλής απόδοσης σύστημα στεγανοποίησης αρμών και ρωγμών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,96 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,96 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ / 07/ 2017 ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 115 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 10.1 Γενικά Στο Κεφάλαιο αυτό γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση της ανθεκτικότητας συστημάτων ενίσχυσης συνθέτων υλικών υπό την επίδραση μίας σειράς παραγόντων, που δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Αναστασιάδης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός - MBA 9 ο Εθνικό Συνέδριο ΜΚΕ της Ελληνικής Εταιρείας Μη Καταστροφικών Ελέγχων Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 11 Νοεμβρίου 2016 Οπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Στο στάδιο αυτό, αξίζει να αναφερθούν επιγραμματικά τα μέρη του πλοίου που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της διάβρωσης. Τα μέρη αυτά είναι:

Στο στάδιο αυτό, αξίζει να αναφερθούν επιγραμματικά τα μέρη του πλοίου που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της διάβρωσης. Τα μέρη αυτά είναι: Η ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Στις επιφάνειες ενός σκάφους που βρίσκονται πάνω από την ίσαλο, ο άνεμος και οι κυματισμοί μεταφέρουν πολύ μικρές σταγόνες θαλασσινού νερού. Οι διακυμάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

EMACO T545 (FEBSET 45)

EMACO T545 (FEBSET 45) Προαναμεμιγμένο κονίαμα, βασισμένο στο μαγνησιακό φωσφωρούχο τσιμέντο, για επισκευές όπου απαιτείται η ταχύτατη επίτευξη υψηλών μηχανικών αντοχών, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 4 5 6 7 3 2 1 1. ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή

Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή Στόχος μας η Επιτυχία σας Από τα Θ εμέλια μέχρι την Οροφή H Sika AG με έδρα στο Baar της Ελβετίας είναι μια πολυεθνική εταιρία που δραστηριοποιείται στον

Διαβάστε περισσότερα

Μόνωση Στεγάνωση Hot-spray Membranes

Μόνωση Στεγάνωση Hot-spray Membranes Μόνωση Στεγάνωση Hot-spray Membranes Conipur Πολυουρεθανικά Στεγανωτικά Τα συστήματα CONIROOF, χάρη στα εξαιρετικά χαρακτηριστικά των στεγανωτικών μεμβρανών, είναι ιδανικά για την προστασία των στεγών

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμα στεγανή σφράγιση

Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμα στεγανή σφράγιση Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 26/05/2014 (v1) Κωδικός: 03.07.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010707020030000001 Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμα στεγανή σφράγιση Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Neoproof PU W. Πολυουρεθανική προστατευτική επίστρωση, υδατικής βάσης. Περιγραφή Προϊόντος

Neoproof PU W. Πολυουρεθανική προστατευτική επίστρωση, υδατικής βάσης. Περιγραφή Προϊόντος Πολυουρεθανική προστατευτική επίστρωση, υδατικής βάσης Περιγραφή Προϊόντος To Neoproof PU W είναι ενός συστατικού τροποποιημένη πολυουρεθανική προστατευτική επίστρωση ιδανικό για εκτεθειμένες ταράτσες.

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 1 Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 Οι κατηγορίες περιβαλλοντικής, αναλόγως του είδους της πιθανής

Διαβάστε περισσότερα

Τσιµέντα. Χρονολογική σειρά. Άσβεστος. Φυσικά τσιµέντα. Τσιµέντα Portland. παραγωγή τσιµέντων> 1 δισεκατοµµύρια τόννοι/ έτος. Non-Portland τσιµέντα

Τσιµέντα. Χρονολογική σειρά. Άσβεστος. Φυσικά τσιµέντα. Τσιµέντα Portland. παραγωγή τσιµέντων> 1 δισεκατοµµύρια τόννοι/ έτος. Non-Portland τσιµέντα Τσιµέντα Άσβεστος παραγωγή τσιµέντων> 1 δισεκατοµµύρια τόννοι/ έτος «Αειφόρα» τσιµέντα Φυσικά τσιµέντα Τσιµέντα Portland Non-Portland τσιµέντα Blended Portland (σύνθετα) τσιµέντα Χρονολογική σειρά Πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ SIKAFLOOR PURCEM GLOSS ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ SIKAFLOOR PURCEM GLOSS ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ SIKAFLOOR PURCEM GLOSS ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ Sikafloor PurCem Gloss ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ Λειτουργικά, οικολογικά

Διαβάστε περισσότερα