ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/28-11-2014"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα Αριθµ. Πρωτ:1547 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/ ΘΕΜΑ 22o: Ανανέωση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Εµπλουτισµός του Ταµιευτήρα ΥΗΕ Ν. Πλαστήρα από το ρέµα Κερασιώτη που βρίσκεται στην περιοχή των Κοινοτήτων Κερασιάς Κρυονερίου του ήµου Λ.Πλαστήρα, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας». Την Παρασκευή και ώρα 3:00 µ.µ. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου) συνήλθε το Περιφερειακό Συµβούλιο µετά την έγγραφη πρόσκληση µε αριθµό πρωτ.1476/ του Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου, παρόντων του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού Κωνσταντίνου, των Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε. Λάρισας κ. Παπαδηµόπουλου ηµητρίου, Π.Ε. Καρδίτσας κ. Τσιάκου Βασιλείου, Π.Ε. Τρικάλων κ. Μιχαλάκη Χρήστου, Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων κας Κολυνδρίνη ωροθέας και των Θεµατικών Αντιπεριφερειαρχών κ. εσπόπουλου Κων/νου, κ. Κοπάνα Γεωργίου, κας Μαµάρα Μαρίας, κ. Μπάρδα Κων/νου, κ. Τσίγκα Γεωργίου και κ. Ψαχούλα Ορέστη. Προεδρεύων ο κ. Παπαχαραλάµπους Γρηγόριος. Αντιπρόεδρος η κα. Τσαλίκη Νερατζούλα και Γραµµατέας ο κ. Πουτσιάκας Νικόλαος. Ειδικοί Γραµµατείς οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας κα. Γκόλια Βασιλική και κα.τσιαντούλη Ευγενία. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι παρακάτω Περιφερειακοί Σύµβουλοι: 1 Αναγνωστόπουλος Παρών 28 Μπίλλης Απόστολος Παρών Βασίλειος 2 Αναγνωστόπουλος Παρών 29 Μπούτας Ευάγγελος Παρών ηµήτριος 3 Αναστασόπουλος Παρών 30 Μπουτίνας Ιωάννης Παρών Στυλιανός 4 Γακόπουλος Χρήστος Παρών 31 Νοτόπουλος Ευάγγελος Παρών 5 εσπόπουλος Κων/νος Παρών 32 Νούσιος Κων/νος Παρών 6 ιώτη Ηρώ Παρούσα 33 Ντούρος Ευστάθιος Παρών 7 Ηλιόπουλος Παναγιώτης Απών 34 Παιδής Αθανάσιος Παρών 1

2 8 Ιακωβάκης Ευθύµιος Παρών 35 Παπαχαραλάµπους Γρηγόριος Παρών 9 Ιγγλέσης Γρηγόριος Παρών 36 Πινακάς Βασίλειος Παρών 10 Καλοµπάτσιος Χρήστος Παρών 37 Πλωµαρίτης Νικόλαος Παρών 11 Καλούτσας Αρτέµιος Παρών 38 Πουτσιάκας Νικόλαος Παρών 12 Καλτσογιάννης Παρών 39 Ρεντζιάς Ευθύµιος Παρών Γεώργιος 13 Καραµπάτσας Κων/νος Παρών 40 Σάκκας Γεώργιος Παρών 14 Κίτσιος Γεώργιος Παρών 41 Σταµπουλής Γεώργιος Παρών 15 Κόκκαλη-Κουβέλη Παρούσα 42 Τσαλίκη Νερατζούλα Παρούσα Γεωργία 16 Κολίτσας Απόστολος Παρών 43 Τσίγκας Γεώργιος Παρών 17 Κοπάνας Αργύριος Παρών 44 Τσιλιµίγκας Νικόλαος Παρών 18 Λαδόπουλος Γεώργιος Παρών 45 Τσόγια Σταυρούλα Απούσα 19 Λιακούλη Ευαγγελία Παρούσα 46 Τύµπας Κων/νος Παρών 20 Λιούπας Νικόλαος Παρών 47 Χαλάτσης Αστέριος Παρών 21 Λιούπης Αθανάσιος Παρών 48 Χαλέβας Κων/νος Απών 22 Λούµας Γεώργιος Παρών 49 Χατζόπουλος Βασίλειος Παρών 23 Λουφόπουλος Παρών 50 Χρυσοβελώνη Μαρίνα Παρούσα ηµήτριος-χρήστος 24 Μαµάρα Μαρία Παρούσα 51 Ψαχούλας Ορέστης Παρών 25 Μάττας Γεώργιος Παρών 26 Μπάρδας Παρών Κωνσταντίνος 27 Μπέµπης Απόστολος Παρών Ενώ βρισκόταν σε νόµιµη απαρτία παρουσιάστηκε το θέµα ηµερησίας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλίας: «Ανανέωση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Εµπλουτισµός του Ταµιευτήρα ΥΗΕ Ν. Πλαστήρα από το ρέµα Κερασιώτη που βρίσκεται στην περιοχή των Κοινοτήτων Κερασιάς Κρυονερίου του ήµου Λ.Πλαστήρα, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας». Το λόγο πήρε ο Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής Γης κ. εσπόπουλος Κωνσταντίνος και εισηγήθηκε τα εξής: Έχοντας υπόψη: 1. Τον Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/Α/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». 2. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332 Β ) «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) κ.λπ.» 3. Την Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ 1958/ (ΦΕΚ 21/Β/ ) «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 2

3 υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ.4 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ209Α / ). 4. Το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/ ) «Εναρµόνιση του Ν.1650/86 µε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». 5. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ209Α / ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων κ.λπ.» και δη τα άρθρα 8 και 30 παρ.3 αυτού. 6. Το Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/ ), Επιτάχυνση της ανάπτυξης ΑΠΕ για αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής του ΥΠΕΚΑ. 7. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» καθώς επίσης και το Π.. 129/2010 (ΦΕΚ222/Α/ ) «Οργανισµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας». 8. Το Ν.3937/2011(ΦΕΚ60/Α/ ) «ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 9. Την Κ.Υ.Α /2021/ (Φ.Ε.Κ. 1391/Β/ ) «Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν /1986 όπως αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002» και ειδικότερα το άρθρο 7 «µεταβατικές διατάξεις». 10. Την µε αρ / (ΦΕΚ 663/Β/ ) Κ.Υ.Α. «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)». 11. Την µε αρ / (ΦΕΚ 663/Β/ ) Κ.Υ.Α. «Περιεχόµενα, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία Π.Π.Ε., Μ.Π.Ε., Π.Ε. και λοιπών φακέλων έργου Α.Π.Ε.» 12. Την Υπουργική Απόφαση /2011 (ΦΕΚ 518/Β/ ) «Συµπλήρωση και εξειδίκευση τεχνικών και λοιπών λεπτοµερειών και κριτηρίων χωροθέτησης «Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ) που προβλέπονται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ) σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Ν. 3851/2010». 13. Την µε αρ.πρωτ.63063/ απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου του θέµατος. 3

4 14. Την 3243/ απόφαση έγκρισης επέµβασης στο κοινοτικό δάσος για την κατασκευή του έργου της /νσης ασών Καρδίτσας. 15. Την 810/ απόφαση έγκρισης της µελέτης εκτέλεσης φυτοκοµικών εργασιών της /νσης ασών Θεσσαλίας σε τµήµατα του διακατεχόµενου δάσους του.. Κρυονερίου. 16. Την µε αρ.πρωτ.86622/ απόφαση ανανέωσης τροποποίησης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου του θέµατος. και µετά την εξέταση της µελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου του θέµατος σας γνωρίζουµε τα εξής: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά την κατασκευή του έργου εµπλουτισµού του ταµιευτήρα Ν.Πλαστήρα- γνωστός ως λίµνη Πλαστήρα- µε εκτροπή του ρέµατος Κερασιώτη για υδρευτικούς, αρδευτικούς και ενεργειακούς λόγους. Η κατασκευή ολοκληρώθηκε στις Η εκτροπή επιτεύχθηκε µέσω µιας σήραγγας εσωτερικής διαµέτρου 2,10µ. και µήκους 1.100µ. περίπου, στο χείµαρρο Κρυονερίτη ο οποίος συµβάλλει στον Ταµιευτήρα Ν.Πλαστήρα. Σύµφωνα µε τα υπάρχοντα υδρολογικά στοιχεία, ο χείµαρρος Κερασιώτης εκτιµάται ότι, από τη λεκάνη απορροής του έκτασης 7,3 km2, συγκεντρώνει ποσότητα υδάτων ίση µε 7,5 εκατοµµύρια m3 ετησίως. Η εν λόγω ποσότητα νερού, εµπλουτίζοντας τον Ταµιευτήρα του υδροηλεκτρικού έργου (ΥΗΕ) Ν.Πλαστήρα, αυξάνει την παραγωγή ενέργειας κατά 10GWh. Το έργο µπορεί να διακριθεί σε τρεις ενότητες: α) στο κυρίως έργο υδροληψίας, β) στη σήραγγα εκτροπής και γ) στον αγωγό φερτών υλικών. Το έργο υδροληψίας κατασκευάστηκε πλησίον της οδικής γέφυρας (Κερασιάς Κρυονερίου) και περιλαµβάνει έναν µικρό ρουφράχτη 5m ύψος περίπου και πλάτους 14m στην κοίτη του Κερασιώτη σε υψόµετρο , τον αγωγό προσαγωγής που είναι ορθογωνικής διατοµής, την λεκάνη καθίζησης, τον πλευρικό εκχειλιστή και το κτίριο θυροφραγµάτων. Η σήραγγα εκτροπής έχει µήκος 1087m, είναι πεταλοειδούς διατοµής 5,46 m2 και καταλήγει στον χείµαρρο Κρυονερίτη ο οποίος στη συνέχεια χύνεται στον Ταµιευτήρα Ν.Πλαστήρα. Ο αγωγός φερτών είναι µια σήραγγα 72,42m πεταλοειδούς διατοµής 6,40m2 και καταλήγει στην κοίτη του χειµάρρου. Η ηλεκτροµηχανολογική εγκατάσταση αναλύεται στα παρακάτω συγκροτήµατα ως ακολούθως: 4

5 1. Ένα επίπεδο θυρόφραγµα ολίσθησης Υδροληψίας, πλάτους 8.200mm και ύψους 1200mm µε τους οδηγούς και τον ηλεκτροκίνητο µηχανισµό ανύψωσής του. 2. Ένα επίπεδο θυρόφραγµα ολίσθησης παρακαµπτηρίου εκχειλιστή, πλάτους 2.700mmκαι ύψους 1500mm µε τους οδηγούς και τον ηλεκτροκίνητο µηχανισµό ανύψωσής του. 3. Ένα τοξωτό θυρόφραγµα ολίσθησης πλάτους S=2500mm και ακτίνας R=2650mm µε τους οδηγούς και τον ηλεκτροκίνητο µηχανισµό του. 4. Τέσσερεις εσχάρες Υδροληψίας διαστάσεων 2000mmX2840mm. 5. Μια διάταξη για την εξασφάλιση ελάχιστης παροχής κατάντη της Υδροληψίας, από σωλήνα Φ168,3Χ7,1 µε τις δικλείδες, καθώς και την µεταλλική εσχάρα προστασίας. 6. Μια εναέρια γερανογέφυρα ανυψωτικής ικανότητας 5 τόνων και ανοίγµατος 4,75m για το κτίριο του τοξωτού θυροφράγµατος, µε τις σιδηροτροχιές της, τους αυτοµατισµούς κλπ. 7. Έναν κύριο ηλεκτρικό πίνακα που τοποθετήθηκε στο κτίριο του τοξωτού θυροφράγµατος και περιλαµβάνει όλον τον απαραίτητο εξοπλισµό και τα όργανα, ζυγούς, διακόπτες κλπ, για την τροφοδότηση των επίπεδων θυροφραγµάτων, του τοξωτού θυροφράγµατος και του φωτισµού. Οι συνολικές ποσότητες των υλικών εκσκαφής που προήλθαν από την κατασκευή του έργου εκτιµάται ότι ανήλθαν στα m3 περίπου, τοποθετήθηκαν δε στις ακόλουθες επί µέρους αποθέσεις, όπως καταγράφεται παρακάτω: - Εναποτέθηκαν και διαστρώθηκαν 4.000m3 σε µήκος 600m περίπου στον υφιστάµενο παραλίµνιο αγροτικό δρόµο για τον οποίο εκπονήθηκε από τη ΕΗ Α.Ε./ ΑΥΕ µελέτη βελτίωσής του. Σε όλο το µήκος του δρόµου αυτού των 2,8km κατασκευάστηκαν όλα τα απαιτούµενα τεχνικά έργα. - Σε συγκεκριµένη περιοχή όπου δηµιουργήθηκε χώρος αναψυχής, στα όρια µε τον παραλίµνιο δρόµο, εναποτέθηκαν και διαστρώθηκαν περίπου m3 - Στον τέως ήµο Νεβρόπολης Αγράφων και νυν.πλαστήρα, σε ιδιωτικούς χώρους αυτών και κατόπιν αιτήσεως των ιδιοκτητών αγροτεµαχίων εναποτέθηκαν περίπου m3. - Ο τέως ήµος Νεβρόπολης Αγράφων υπέδειξε τους χώρους απόθεσης των υλικών αυτών, εκτός των ιδιωτικών χώρων. - Οι υπολειπόµενες ποσότητες προϊόντων εκσκαφής, οι οποίες εκτιµήθηκαν ότι ανήλθαν σε 1000 m3 περίπου, χρησιµοποιήθηκαν για την επίχωση και διαµόρφωση του τεχνικού έργου της εισόδου της σήραγγας. 5

6 Μετά το πέρας κατασκευής του έργου πραγµατοποιήθηκε περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής επέµβασης και δεντροφυτεύσεις σύµφωνα µε τη δασοτεχνική µελέτη που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από τη /νση ασών Θεσσαλίας. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ Το έργο υδροληψίας και εκτροπής του Κερασιώτικου ρέµατος κατασκευάστηκε βορειοδυτικά της λίµνης Πλαστήρα, στην περιοχή κοινοτήτων Κερασιάς Κρυονερίου του ήµου Πλαστήρα (τέως ήµου Νεβρόπολης Αγράφων. Το έργο ξεκίνησε νοτιοανατολικά της κοινότητας Κερασέας και σε απόσταση περίπου 500m από το κέντρο του οικισµού και κατέληξε νότια νοτιοανατολικά του οικισµού Κρυονερίου στα όρια αυτού. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο υλοποιήθηκε εντός κοινοτικής δασικής έκτασης στην περιοχή κοινοτήτων Κερασιάς Κρυονερίου του ήµου Πλαστήρα. Για τις εκτάσεις αυτές δεν υφίσταται ειδικό καθεστώς προστασίας του περιβάλλοντος (περιοχές δικτύου NATURA 2000 ή συνθήκης Ramsar, εθνικοί δρυµοί ή πάρκα, αναδασωτέες εκτάσεις κλπ) αλλά η βελτίωση του παραλίµνιου δρόµου ήταν σε NATURA αφού αποτελεί το όριο της περιοχής λίµνης Πλαστήρα. Επειδή το νερό από την εκτροπή του Κερασιώτη καταλήγει στη λίµνη Πλαστήρα και στη συνέχεια χρησιµοποιείται για την ύδρευση της πόλης της Καρδίτσας καθώς και άλλων οικισµών, πραγµατοποιήθηκε δειγµατοληψία και έλεγχος από την.ε.υ.α. Καρδίτσας. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα δεν προέκυψε ένδειξη ακαταλληλότητας του εν λόγω νερού για ενεργειακή και αρδευτική χρήση ενώ για υδρευτική χρήση πρέπει προηγουµένως να υποβάλλεται σε συστηµατική και ελεγχόµενη απολύµανση. Η εκτροπή του Κερασιώτη και κυρίως των χειµερινών παροχών, που αποτελούν και τον µεγαλύτερο όγκο, έχει ευεργετική επίδραση στην προστασία της περιοχής και του οικισµού Κερασιάς από τις γαιοκατολισθήσεις και συµβάλλει θετικά στην αντιπληµµυρική προστασία της πεδιάδας του Νοµού Καρδίτσας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια υποστήριξης των πρανών, πραγµατοποιήθηκαν αποστραγγιστικές γεωτρήσεις πλησίον του έργου υδροληψίας σύµφωνα µε τα προτεινόµενα στη ΜΠΕ ώστε να αποστραγγίζονται τα βαθύτερα στρώµατα του φλύσχη. Η µείωση της παροχής στην αποµένουσα κοίτη δεν έχει επιπτώσεις. Επίσης δεν έχουν επηρεαστεί οι αρτεσιανοί και ηµιαρτεσιανοί υδροφόροι ορίζοντες της περιοχής Γελάνθης Λαζαρίνας στο θεσσαλικό κάµπο. 6

7 Η εκτροπή των νερών από τη λεκάνη του φλύσχη στα κατάντη έχει προκαλέσει σηµαντική µείωση της στερεοπαροχής. Η µείωση αυτή της στερεοπαροχής, ευνοεί από πλευράς αντιπληµµυρικής προστασίας τα πεδινά τµήµατα, διότι η µειωµένη απόθεση φερτών υλικών στην κοίτη µειώνει την τάση ανύψωσης του πυθµένα του ποταµού και κατά συνέπεια διατηρεί την υδραυλική του ικανότητα καθώς και το καθεστώς απορροής. Με την εκτροπή του χείµαρρου Κερασιώτη εµπλουτίζονται τα νερά της λίµνης, κατάσταση η οποία βοηθά στην καθαρότητα των νερών και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη της ιχθυοπανίδας της λίµνης καθώς και την ανάπτυξη της χλωρίδας κατά µήκος της λίµνης οπότε ευνοεί τις περιοχές φωλιάσµατος και τροφοληψίας της πανίδας και της ορνιθοπανίδας. Ο εµπλουτισµός του ταµιευτήρα της λίµνης µε τα νερά εκτροπής του χειµάρρου Κερασιώτη έχει σκοπό να αποφύγει τη φθίνουσα πτωτική πορεία της στάθµης της λίµνης, η οποία µόνο προβλήµατα µπορεί να αποφέρει στο τεχνητό αυτό οικοσύστηµα. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τα σχετικά έγγραφα που τη συνοδεύουν, σας γνωρίζουµε ότι Εισηγούµαστε Θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σχετικά µε τις αναµενόµενες επιπτώσεις στο Περιβάλλον από την εκτροπή του χειµάρρου Κερασιώτη µέσω υδροληψίας της εταιρείας ΕΗ Α.Ε. του ήµου Λ.Πλαστήρα, Ν.Καρδίτσας µε τους εξής όρους: 1. Να αναφερθεί η οικολογική παροχή στη µελέτη. 2. Να καταγράφονται καθηµερινά οι µετρήσεις της οικολογικής παροχής, της απολήψιµης ποσότητας υδάτων και της παροχής του ποταµού, και να γνωστοποιούνται στην αρµόδια Υπηρεσία. 3. Να ελέγχεται καθηµερινά η καλή λειτουργική κατάσταση των εγκαταστάσεων και να τηρείται βιβλίο ελέγχου και καταγραφής των συντηρήσεων. Το Περιφερειακό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση Λαµβάνει υπόψη τις προτάσεις 7

8 Αποφασίζει Να εγκρίνει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Εµπλουτισµός του Ταµιευτήρα ΥΗΕ Ν. Πλαστήρα από το ρέµα Κερασιώτη που βρίσκεται στην περιοχή των Κοινοτήτων Κερασιάς Κρυονερίου του ήµου Λ.Πλαστήρα, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, συµπεριλαµβανοµένων των ανωτέρω τριών (3) όρων. Εγκρίνει οµόφωνα την απόφαση. Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α Ο Πρόεδρος Του Περιφερειακού Συµβουλίου Γρηγόρης Παπαχαραλάµπους 8

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΘΕΜΑ 19ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Έκδοση Αδειών χρήσης νερού οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΘΕΜΑ 20ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «ηµοτική αρδευτική γεώτρηση Υ23-ΕΚ35

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Λάρισα 30-03-2015 Αριθµ. Πρωτ: 292 ΘΕΜΑ 18ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Λάρισα 30-03-2015 Αριθµ. Πρωτ: 289 ΘΕΜΑ 15ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΘΕΜΑ 10ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση βατότητας της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014 ΘΕΜΑ 13 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Λειτουργία υφιστάµενου σταθµού βάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΘΕΜΑ 15 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή Σταθµού Βάσης Κινητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 4ο: Χαρακτηρισµός νέας αστικής περιοχής, στην πόλη του Τυρνάβου- Αµπελώνα- Βρυοτόπου για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/14-10-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/14-10-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 16-10-2014 Αριθµ. Πρωτ:1284 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/14-10-2014 ΘΕΜΑ 33 ο : ΜΠΕ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ : Μεταφορά ταµειακών διαθεσίµων Περιφέρειας Θεσσαλίας και άνοιγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΘΕΜΑ 14 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάµενου Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΘΕΜΑ 9ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία αµφίπλευρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΘΕΜΑ 2 ο : Εισήγηση επί της Τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισµού 2015 (Α Τρίµηνο)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 22 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΘΕΜΑ 7ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων έπειτα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015 ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-02-2015 Αριθµ. Πρωτ: 161 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 16ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ37ΛΡ-ΙΦ1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013

ΑΔΑ: ΒΛΛ37ΛΡ-ΙΦ1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013 Αριθµ. Πρωτ: 1642 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013 ΘΕΜΑ 22 ο : Εισήγηση σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση συµµετοχής στις «Κοινωνικές Συµπράξεις των φορέων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 11-4-2014 Αριθµ. Πρωτ: 412 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΘΕΜΑ 16 ο : Εισήγηση σχετικά µε τη Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-8-2014 Αριθµ. Πρωτ: 1003 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΘΕΜΑ 16 ο : Εισήγηση σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/31-10-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/31-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/31-10-2014 ΘΕΜΑ 5 ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση 52 του Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ. «Πλατφόρµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 25 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) (α) για τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 30-03- Αριθµ. Πρωτ:303 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 03/27-03- ΘΕΜΑ 4 ο : Τροποποίηση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΘΕΜΑ 6ο: Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2015 Περιφέρειας Θεσσαλίας - Π.Ε. Λάρισας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-10-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1892 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΘΕΜΑ 9 o : Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-10-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1893 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΘΕΜΑ 10 o : Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/31-10-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/31-10-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 3-11-2014 Αριθµ. Πρωτ:1385 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/31-10-2014 ΘΕΜΑ 4 ο : «Έγκριση Προγραµµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΓ7ΛΡ-1Ι4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/19-12-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-12-2013

ΑΔΑ: ΒΛΓΓ7ΛΡ-1Ι4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/19-12-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-12-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-12-2013 Αριθµ. Πρωτ: 1975 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/19-12-2013 ΘΕΜΑ 18 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/30-08-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/30-08-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 02-09-2013 Αριθμ. Πρωτ:1430 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/30-08-2013 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα