ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗ"

Transcript

1 Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0

2 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Ο καταρτιζόμενος "Βιβλιοδέτης" βάσει της θεωρητικής και κυρίως της τεχνικής του κατάρτισης μπορεί να απασχοληθεί σε εξαρτημένη εργασία σε επιχειρήσεις Γραφικών Τεχνών, σε οργανωμένα εργαστήρια Βιβλιοδεσίας, σε εκδοτικές επιχειρήσεις, σε δημόσιους εκδοτικούς οργανισμούς (Εθνικό Τυπογραφείο, Υπουργείο Πολιτισμού, Τράπεζες, Μουσεία, Πινακοθήκες, Γ.Ε.Σ., ΚΕΠΥΟ κλπ) στον τομέα της Βιβλιοδεσίας και ως αυτοαπασχολούμενος. Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. Ο απόφοιτος "Βιβλιοδέτης" θα μπορεί να εργαστεί στον τομέα της Βιβλιοδεσίας ως Τεχνικός και να εκτελεί τις ακόλουθες επαγγελματικές δραστηριότητες: - Καλλιτεχνική Βιβλιοδεσία - Βιομηχανική Βιβλιοδεσία Β.1.2. Επαγγελματικά Καθήκοντα Εχει τη βασική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση που του επιτρέπει να εργαστεί και στους δύο χώρους. Εχει τα απαραίτητα εφόδια να εξελίξει τη γνώση και την απόδοσή του σε περισσότερο εξειδικευμένους τομείς. Πάνω απ όλα γνωρίζει τα όριά του και σέβεται βαθειά το αντικείμενό του, το βιβλίο. Α. Για την καλλιτεχνική βιβλιοδεσία, πρέπει να είναι σε θέση να εκτιμήσει να χαρακτηριστικά του αντικειμένου του και να επιλέξει πως θα του συμπεριφερθεί. Η βασική γνώση του τον εξοπλίζει για τις ακόλουθες λειτουργίες: - Συμπλήρωση δελτίου παραγγελίας για βιβλιοδεσία - Ελεγχος της αρτιότητας του βιβλίου προς βιβλιοδεσία - Σε ένα βιβλίο ήδη δεμένο, εκτίμηση του αν θα ξαναδεθεί ή όχι - Διάλυση του παλαιού ραψίματος - Βιβλιοδεσία - Τήρηση σχετικών κανόνων υγιεινής και ασφάλειας Β. Για την βιομηχανική βιβλιοδεσία, πρέπει να είναι σε θέση, γνωρίζοντας την λειτουργία και τις δυνατότητες των μηχανών βιβλιοδεσίας, να επιλέγει κάθε φορά, την καταλληλότερη και αποδοτικότερη για την συγκεκριμένη εργασία. 1

3 Β.2. Αναλυτική Περιγραφή των απαραίτητων Γνώσεων και Δεξιοτήτων για τη συγκεκριμένη Ειδικότητα. Β.2.1. Περιγραφή Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων Α. Η συμπλήρωση δελτίου παραγγελίας προϋποθέτει: - Σωστή κατ αρχήν εκτίμηση της ποιότητας του βιβλίου, που θα βιβλιοδετηθεί - Εκτίμηση του χρόνου ζωής και της κατάστασης στην οποία ευρίσκεται - Βασική επιλογή τεχνικών κατασκευής, που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και υλικών, που θα υποστηρίξουν καλύτερα το αποτέλεσμα. - Προσδιορισμός του τι είναι εφικτό να γίνει, λαμβάνοντας υπ όψη την επιθυμία του πελατη, τόσο για το τεχνικό όσο και το αισθητικό μέρος. Β. Έλεγχος της αρτιότητας του βιβλίου προς βιβλιοδεσία: - Σε οποιαδήποτε περίπτωση έλεγχος της σωστής αριθμητικής ακολουθίας των τετραδίων και των σελίδων του - Ανάλογα με την παλαιότητα, έλεγχος για τυχόν φθορές και εκτίμηση για τον τρόπο αντιμετώπισής τους Γ. Εκτίμηση του αν ένα βιβλίο θα ξαναδεθεί ή όχι: - Αναγνώριση του ήδη υπάρχοντος δεσίματος (είδος και χρονολογία) - Εκτίμηση των ορίων παρέμβασής του, άλλως παράδοση του αντικειμένου σε ειδικό για την συγκεκριμενη εργασια Δ. Αν το ράψιμο είναι σύγχρονο διαλύεται: - Κόβοντας τις κλωστές ανά ένα τυπογραφικο - Καθαρίζοντας το από τις παλιές κόλλες, αν υπάρχουν Β.2.2. Περιγραφή Βασικών Επαγγελματικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων. Οι καταρτιζόμενοι θα θεμελιώνουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, που δεν αλλάζουν συχνά με την εξέλιξη του επαγγέλματος με τα βασικά θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα που θα διδάσκονται, όπως: - χρώμα - σχέδιο - χρήση Η/Υ, - τεχνική επικοινωνίας-επιχειρηματικότητα - τεχνολογία παραγωγής εντύπου, - ηλεκτρονική επεξεργασία εντύπου - περιβαλλοντική πολιτική Β.2.3. Περιγραφή Ειδικών Επαγγελματικών Προσόντων. Οι καταρτιζόμενοι θα συμπληρώνουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες αλλάζουν με την εξέλιξη του επαγγέλματος και την τεχνολογική εξέλιξη με τα εξής μαθήματα: 2

4 - Ιστορία Βιβλίου-Βιβλιοδεσίας - Υλικά Βιβλιοδεσίας - Καλλιτεχνική Βιβλιοδεσία - Εξοπλισμός Καλλιτεχνικής Βιβλιοδεσίας - Βιομηχανική Βιβλιοδεσία - Στοιχεία Συντήρησης Βιβλίου - Ειδικές Κατασκευές Βιβλιοδεσίας Β.3. Πρόγραμμα Κατάρτισης Για αποφοίτους ΓΕΛ 4 εξάμηνα Για αποφοίτησουςτελ 2 εξάμηνα Η αναλογία καταρτιζομένων και εκπαιδευτών για τα εργαστηριακά μαθήματα θα πρέπει να είναι 10:1. Άνω των 10 καταρτιζομένων υποχρεωτικά θα υπάρχουν 2 εκπαιδευτές καθηγητές. Στα εργαστηριακά μαθήματα Βιομηχανικής βιβλιοδεσίας, εκτός του εκπαιδευτή καθηγητή, θα πρέπει να υπάρχει και βοηθός εργαστηρίων που θα φροντίζει για την συντήρηση και καλή κατάσταση των μηχανημάτων. Η Θεωρία των εργαστηριακών μαθημάτων θα γίνεται απο τον ίδιο εκπαιδευτή καθηγητή που θα διδάσκει και την πρακτική άσκηση. Θεωρία και εργαστήριο θα διδάσκονται στον ίδιο χώρο. 3

5 Β.3.1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «Σ» Α/Α Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ 1. ΑΓΓΛΙΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ- ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ-ΧΡΩΜΑ ΥΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕ- ΧΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕ- ΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑ- ΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗ- ΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗ- ΣΗΣ 2 2 ΣΥΝΟΛΟ Θ = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ Ε = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ Σ = ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4

6 Β Τα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης. Τα μαθήματα της βασικής επαγγελματικής κατάρτισης θα είναι τα κάτωθι: Αγγλικά-Γαλλικά Χρήση Η/Υ Τεχνολογία παραγωγής εντύπου Τεχνική Επικοινωνίας-Επιχειρηματικότητα Σχέδιο-Χρώμα Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εντύπου Β Τα μαθήματα εξειδίκευσης. Ιστορία Βιβλίου-Βιβλιοδεσίας Υλικά Βιβλιοδεσίας Καλλιτεχνική Βιβλιοδεσία Εξοπλισμός Καλλιτεχνικής Βιβλιοδεσίας Βιομηχανική Βιβλιοδεσία Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία Στοιχεία Συντήρησης Βιβλίου Περιβαλλοντική Πολιτική Ειδικές Κατασκευές Βιβλιοδεσίας Αρχές Κοστολόγησης 5

7 Β.3.2. Γνωστικά Αντικείμενα (Μαθήματα) Β Στοχοθεσία του προγράμματος κατάρτισης στο θεωρητικό μέρος. ΑΓΓΛΙΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα (μαθήματα) είναι κοινά μαθήματα του τομέα και ο σκοπός της διδασκαλίας τους είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις γενικές γνώσεις, που χρειάζεται να έχει ο απασχολούμενος στον τομέα των εφαρμοσμένων τεχνών, για να μπορεί να συνεργαστεί, όπου κρίνεται απαραίτητο με τις άλλες ειδικότητες του τομέα, αλλά και για να χρησιμοποιεί τις δυνατότητες και ευκολίες που του παρέχει η εξέλιξη της τεχνολογίας, καθώς επίσης για να τηρεί κάποιους βασικούς κανόνες α- σφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση των καταρτιζομένων σε όλα τα στάδια της παραγωγής εντύπου καθώς και την τεχνολογία μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται σ αυτά. ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσει ο καταρτιζόμενος συνοπτικά την εξέλιξη της γραφής και αναλυτικότερα την εξέλιξη του βιβλίου, την γένεση και εξέλιξη της βιβλιοδεσίας. ΣΧΕΔΙΟ-ΧΡΩΜΑ Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των καταρτιζομένων με τα υλικά του ελεύθερου και του γραμμικού σχεδίου, την παρατήρηση και τη μεταφορά των αντικειμένων στο χαρτί, τη σωστή τοποθέτηση του θέματος, τη μεταφορά των αντικειμένων, τη σχέση που έχουν μεταξύ τους και την απόδοσή τους στο χαρτί. Την απόδοση των τόνων και του φωτός. Επίσης τη σχεδιαστική διαδικασία, την παραγωγή, την ανάγνωση και κατανόηση σχεδίων συναφών με την ειδικότητά τους,να εξοικειωθεί με τα χρώματα και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην ειδικότητά τους. ΥΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των καταρτιζομένων, σε μία στοιχειωδώς ιστορική κι επιστημονική βάση, με τα βιβλιοδετικά υλικά από καταβολής της τέχνης της βιβλιοδεσίας έως και σήμερα. 6

8 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τη γνώση βασικών τεχνικών, περιζήτητων στην παραγωγική διαδικασία, αλλά και βοηθητικών στην πρακτική γνωριμία με τεχνικές και υλικά και παραδοσιακές τεχνικές, όπως το ράψιμο σε σπάγκους και τα εξογκώματα, αλλά και σύγχρονες (όπως η χρήση ταινίας στο ράψιμο και η λεία ράχη). ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία με τους κανόνες κατασκευής και την λειτουργία των διαφόρων μηχανημάτων, εργαλείων και άλλων μέσων, που βοηθούν στην ολοκλήρωση μιας χειροποίητης βιβλιοδεσίας και η πρακτική εξάσκηση σ' αυτά. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι καταρτιζόμενοι τις δυνατότητες, τα είδη καθώς και την λειτουργία των μηχανών που αποτελούν τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων Βιομηχανικής Βιβλιοδεσίας. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ Σκοπός του μαθήματος είναι οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν γνώσεις αποκατάστασης και συντήρησης βιβλιοδετικών κατασκευών, καθώς επίσης και των ορίων παρέμβασης τους, σε ένα τομέα, που απαιτεί ιδιαίτερη εξειδίκευση. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ Σκοπός του μαθήματος είναι οι καταρτιζόμενοι να γνωρίσουν και να δημιουργήσουν ειδικές όχι άμεσα βιβλιοδετικές, αλλά απολύτως απαραίτητες κατασκευές, για την φύλαξη των βιβλιοδεσιών. ΑΡΧΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ Σκοπός του μαθήματος είναι οι καταρτιζόμενοι να είναι σε θέση να υπολογίσουν προϋπολογιστικά και απολογιστικά το κόστος των εργασιών οι οποίες συντελούνται σε ένα βιβλιοδετείο. 7

9 Β Τα αναλυτικά προγράμματα. [Καταχωρούνται τα αναλυτικά περιεχόμενα των μαθημάτων.] 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΑΛΛΙΚΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 3./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Κοινό μάθημα τομέα 8

10 2. ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΣΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 2./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εργαστηριακό Κοινό μάθημα τομέα 9

11 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 3. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 2./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - Τρόποι στοιχειοθεσίας - γενιές ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ - Φωτολιθογραφική μηχανή (οριζόντια κάθετη - δομή αυτής). - Διαδικασία εργασιών φωτογράφησης: (γραμμική φωτογράφηση - τονική - διαχωρισμός τετράχρωμων φωτογραφιών σε κάθετη φωτογραφική μηχανή και σε χρωμογράφο). 10

12 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4.ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 1./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Κοινό μάθημα τομέα 11

13 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 5. ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 2.../εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Α ΕΝΟΤΗΤΑ : Β ΕΝΟΤΗΤΑ : Γ ΕΝΟΤΗΤΑ : Δ ΕΝΟΤΗΤΑ : - Ιστορία της γραφής - Ορισμός - Πρώτα στάδια - Σύμβολα - Αλφάβητα - Μορφές βιβλίων - Τοιχογραφίες - Πλάκες - Πινακίδες - Ρόλοι - Δίπτυχα και τρίπτυχα - Διάφορα είδη ανατολικής προέλευσης (κινέζικα, ινδικά, κλπ.) - Κώδικας - Καλλιγραφία χειρόγραφα - Τυπογραφία έντυπα 12

14 6. ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ-ΧΡΩΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 4./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εργαστηριακό ΣΧΕΔΙΟ - Εισαγωγικά-έννοια ελεύθερου σχεδίου-χρησιμότητα-υλικά - Μελέτη αναλογιών, φωτεινότητα - Σύνθεση απλών γεωμετρικών σχημάτων με μολύβι - Μελέτη αξόνων-κλίσεων-τόνων - Σχεδίαση και συνθέσεις με περισσότερο σύνθετα γεωμετρικά σχήματα - Μελέτη αναλογιών και τόνων - Ελεύθερη σχεδίαση ιδιαίτερα από φωτογραφία ΧΡΩΜΑ - Βασικά-συμπληρωματικά χρώματα - Θερμά-ψυχρά χρώματα - Ιδιότητες χρωμάτων - Συνθέσεις με τέμπερα-διάφορες τεχνικές 13

15 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 7. ΜΑΘΗΜΑ: ΥΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 4./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Α ΕΝΟΤΗΤΑ : - Παραδοσιακά υλικά των οποίων η χρήση χάθηκε στους αιώνες. - Ξύλο είδη τρόπος χρήσης - Πάπυρος τρόπος παρασκευής τρόπος χρήσης Β ΕΝΟΤΗΤΑ : - Παραδοσιακά, αλλά και διαχρονικής χρήσης υλικά. - Χαρτιά είδη τρόποι παραγωγής τρόποι χρήσης - Χαρτόνια είδη τρόποι παραγωγής τρόποι χρήσης - Υφάσματα - είδη τρόποι παραγωγής τρόποι χρήσης - Δέρματα - είδη τρόποι παρασκευής τρόποι χρήσης - Κλωστές - είδη τρόποι χρήσης - Μέσα στήριξης ραψίματος - είδη τρόποι χρήσης - Κόλλες - είδη τρόποι παρασκευής τρόποι χρήσης - Χρυσός - είδη τρόποι παραγωγής τρόποι χρήσης - Foil είδη τρόποι παραγωγής τρόποι χρήσης Γ ΕΝΟΤΗΤΑ : - Διάφορα υλικά σπανιότερης χρήσης - Πλατίνα - είδη τρόποι παρασκευής τρόποι χρήσης - Μέταλλα - είδη τρόποι παρασκευής τρόπος χρήσης - Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι - Δέρματα προερχόμενα εκτός της κτηνοτροφικής αλυσίδας (ψάρια, ερπετά κ.ά) - P.V.C. - είδη τρόποι χρήσης - Τσίγκος είδη τρόποι χρήσης 14

16 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 8. ΜΑΘΗΜΑ: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 6./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Α ΕΝΟΤΗΤΑ : Β ΕΝΟΤΗΤΑ : Γ ΕΝΟΤΗΤΑ : - Βιβλιοδεσία ενός τετραδίου (εφαρμογές: σημειωματάρια, έντυπα, κ.ά.) - Κατασκευή σώματος (επιλογή χαρτιού, η λειτουργία των νερών του χαρτιού, δίπλωμα- μεγέθη που προκύπτουν απ αυτό). - Προετοιμασία και κατασκευή καλύμματος με ύφασμα και χαρτί ή όλο ύφασμα - Ράψιμο τετραδίου με λουρίδα callico (λεπτό ύφασμα) - Ξάκρισμα - Πέρασμα καλύμματος - Βιβλιοδεσία μεμονωμένων φύλλων (ιαπωνική βιβλιοδεσία) - Σχηματισμός του σώματος - Κατασκευή των τριών τμημάτων του καλύμματος (εμπρός-πίσω-ράχη). - Ράψιμο - Βιβλιοδεσία φωτογραφικού λευκώματος - Κατασκευή φύλλων - Ράψιμο στρογγύλεμα ράχης προετοιμασία σώματος - Κατασκευή καλύμματος με ύφασμα και χαρτί ή όλο ύφασμα - Πέρασμα καλύμματος Δ ΕΝΟΤΗΤΑ : - Βιβλιοδεσία-κάλυμμα από ύφασμα και χαρτί ή όλο ύφασμα. Περιγραφή όλων των εκδοχών αυτού του είδους (½, ¼, κ.λ.π.). - Ξήλωμα αν χρειάζεται και καθάρισμα - Δίπλωμα αν χρειάζεται - Ξάκρισμα αν χρειάζεται - Πρέσα - Προετοιμασία φυλάκων-εσωφύλλων - Ράψιμο σε ταινίες με λινή κλωστή - Στρογγύλεμα σφύρισμα ράχης - Προετοιμασία ράχης με έτοιμα κεφαλάρια (ενημέρωση για είδη), τέλλα, φόδρες χαρτιού - Κατασκευή καλύματος - Αν το ύφασμα έχει επίστρωση ο τίτλος εντυπώνεται με foil στην χρυσωτική πρέσα κατ ευθείαν πάνω του. - Πέρασμα καλύματος - Αν το ύφασμα δεν έχει επίστρωση, ο τίτλος εντυπώνεται με foil στην χρυσωτική πρέσα σε κομάτι δέρματος που επικολλάται στην ράχη της τελειωμένης βιβλιοδεσίας 15

17 Ε ΕΝΟΤΗΤΑ : - Βιβλιοδεσία με κάλυμμα από δέρμα και χαρτί ή ύφασμα. Στάδια όμοια με την Δ ΕΝΟΤΗΤΑ εκτός : - Επεξεργασίας δέρματος για την κατασκευή του καλύματος - Ο τίτλος γράφεται με foil και χρήση γραμμάτων εργαλείων κατ ευθείαν πάνω στο δέρμα του καλύμματος πριν περαστεί 16

18 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 9. ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 2./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Α ΕΝΟΤΗΤΑ : Β ΕΝΟΤΗΤΑ : Γ ΕΝΟΤΗΤΑ : Δ ΕΝΟΤΗΤΑ : Ε ΕΝΟΤΗΤΑ : - Πρέσες - Κρουστική - Όρθια απλή - Οριζόντια - Επιτραπέζια χρυσώματος - Επιτραπέζια με κεφαλάρια - Κοπτικά μηχανήματα - Κοπτική (χειροκίνητη, ηλεκτρική, ηλεκτρονική) - Ψαλίδα - Μηχανές επεξεργασίας δέρματος - Ρεφελαρίσματος (χειροκίνητη, ηλεκτρονική) - Σχιστική - Εργαλεία και μέσα επεξεργασίας δέρματος - Τεζάκι - Βελόνες - Κλειδιά για κλωστές και για ταινίες - Εργαλεία και μέσα επεξεργασίας δέρματος - Πέτρα ρεφελαρίσματος - Μαχαίρια ρεφελαρίσματος ΣΤ ΕΝΟΤΗΤΑ : - Διάφορα μέσα - Ξύλινες πλάκες για πρεσάρισμα - Ξύλινες πλάκες για την διακόσμηση των φύλλων - Πλάκα από αμντέμι για σφυρίσματα και χτυπήματα - Διάφορα μαχαίρια και κοπτικές λάμες - Χάρακες - Γωνίες - Ψαλίδια - Σφυριά - Πριόνια - Κουμπάσα - Δοχείο ζωικής κόλλας - Βούρτσες και πινέλα - Διάφορα εργαλεία κι εξαρτήματα τύπου Black & Decker και Hobby Kit 17

19 Ζ ΕΝΟΤΗΤΑ : - Εργαλεία και μέσα χρυσώματος - Μαξιλάρι - Μαχαίρι - Βούρτσες εφαρμογής χρυσού - Πινέλα - Εργαλεία από αχάτη - Ηλεκτρική στόβα - Χρυσωτικά διακοσμητικά εργαλεία - Γράμματα σε στοιχεία κι εργαλεία - Ξύλινη βάση για χρύσωμα στις άκρες της ράχης - Ξύλινη βάση για χρύσωμα στο εσωτερικό του χαρτονιού - Στοιχειοσυνθετήρες Η ΕΝΟΤΗΤΑ : - Ηλεκτρική πρέσα χρυσώματος. 18

20 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 10. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΑΛΛΙΚΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 3./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Κοινό μάθημα τομέα 19

21 11. ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΣΗ Η/Υ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 2./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εργαστηριακό Κοινό μάθημα τομέα 20

22 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 12. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 3./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΤΕΛΙΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) - Μηχανήματα, βοηθητικά όργανα ή μηχανήματα και υλικά, φιλμ χημικά κ.λπ. ΜΟΝΤΑΖ -Υλικά (χρωμοφάν-φιλμ-κόλλες κ.λπ.) -Τεχνική και μέθοδοι του σωστού montage ( σελίδες) -Κατασκευή δοκιμίων (φωτοτυπία αμμωνίας, chromalin-agfa comercial proof-3m matchprint) ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ -ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ-OFFSET (Βασικές αρχές, Λιθογραφικές πλάκες (τσίγκοι), φωτομεταφορείο, επίπεδη και κυλινδρική μηχανή offset) -ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ (Βασικές αρχές - είδη πιεστηρίων) -ΒΑΘΥΤΥΠΙΑ (Βασικές αρχές - μέθοδοι κατασκευής του κυλίνδρου κλισέ - κυριότερα μέρη της βαθυτυπικής μηχανής) -ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΑ (Βασικές αρχές - μέθοδοι κατασκευής του κλισέ - διάταξη της φλεξογραφικής μηχανής) -ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ (Βασικές αρχές - κατασκευή του stencil - διάταξη μεταξοτυπικού πιεστηρίουτρόποςεκτύπωσης-στεγνώματος) -ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΑ (Βασικές αρχές - φωτοτυπικό - διάταξη, τρόπος εκτύπωσης - ηλεκτρο-νικοί εκτυπωτές) 21

23 Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 13. ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 2./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Α ΕΝΟΤΗΤΑ : Β ΕΝΟΤΗΤΑ : Γ ΕΝΟΤΗΤΑ : - Βιβλιοδεσία - Ορισμός - Κώδικας γένεση της βιβλιοδεσίας - Εξέλιξη των κατασκευαστικών κι αισθητικών στοιχείων - Είδος τετραδίων - Είδη ραψίματος - Είδη πινακίδων - Είδη σύνδεσης πινακίδων σώματος βιβλίου - Είδη διακόσμησης φύλλων - Είδη κεφαλλαριών - Είδη καλυμμάτων - Είδη διακόσμησης -Το Design στη βιβλιοδεσία - Διερεύνηση των ειδών βιβλιοδεσίας ως αντικειμένων συγκεκριμένης χρήσης, αντικειμένων-φορέων συμβολισμών, αλλά ταυτόχρονα και φορέων ιδιαίτερων αισθητικών στοιχείων. - 4 ος 8 ος αιώνας : κοπτική, βυζαντινή - 9 ος 12 ος αιώνας : βυζαντινή, κελτική, καρολιγκιανή, ισλαμική - 13 ος 15 ος αιώνας : ελληνική, ιταλική, γαλλική, Romanesque, αγγλική, ισλαμική 22

24 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 14.ΜΑΘΗΜΑ: ΥΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 4./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Α ΕΝΟΤΗΤΑ : Ανόργανη κι Οργανική Χημεία σχετιζόμενη με την παραγωγή των βιβλιοδετικων υλικών. Β ΕΝΟΤΗΤΑ : Υλικά βιομηχανικής βιβλιοδεσίας, όπως χαρτιά, χαρτόνια, υφάσματα, δέρματα, κόλλες, κλωστές. Τα είδη, ο τρόπος παραγωγής κι ο τρόπος χρήσης τους. 23

25 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 15.ΜΑΘΗΜΑ: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 5./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Α ΕΝΟΤΗΤΑ : Περαστή βιβλιοδεσία με δέρμα και μαρκαρόκολλα ( 1 / 2 ) - Ξήλωμα αν χρειάζεται καθάρισμα - Δίπλωμα αν χρειάζεται καθάρισμα - Ξάκρισμα αν χρειάζεται - Πρέσα - Προετοιμασία εσωφύλλων-φυλάκων - Ράψιμο σε σπάγκους με λινή κλωστή - Στρογγύλεμα σφύρισμα ράχης - Διακόσμηση φύλλων αν χρειάζεται - Κόψιμο και προετοιμασία χαρτονιών - Ένωση χαρτονιών σώματος λείανση των ανωμαλιών της ένωσης - Πλέξιμο κεφαλαριού με μεταξωτή κλωστή - Στερέωση ράχης με τέλλα και φόδρες χαρτιού ψευδοράχη με εξογκώ ματα - Προετοιμασία δέρματος - Πέρασμα δέρματος - Προετοιμασία για πέρασμα μαρμαρόκολλας - Πέρασμα μαρμαρόκολλας - Προετοιμασία για πέρασμα εσωφύλλου - Πέρασμα εσωφύλλου - Εντύπωση με φύλλο χρυσού σε κομμάτι δέρματος του τίτλου κι επικόλ ληση στο δεύτερο διάστημα της ράχης. Β ΕΝΟΤΗΤΑ : Περαστή βιβλιοδεσία όλο δέρμα. Στάδια όπως σε Α ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ εκτός : - Ράψιμο σε ταινίες - Ράχη λεία χωρίς εξογκώματα - Τίτλος εντυπωνόμενος κατ ευθείαν στο βιβλίο με φύλλο χρυσού και γράμματα-εργαλεία - Στοιχεία σύγχρονης διακόσμησης 24

26 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 16.ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 3./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εργαστηριακο Κοινό μάθημα τομέα 25

27 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 17.ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 5./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτο Γενικά Ανάπτυξη και εξέλιξη της Δυνατότητες σε σύγκριση με την Καλλιτεχνική Βιβλιοδεσία Ποιοτικές διαφορές ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ Κοπτικές Μηχανές Χειροκίνητες Αυτόματες Ημιαυτόματες Διπλωτικές Μηχανές Τύπου τσάπας Τύπου τσέπης Μικτές Μηχανές επικόλλησης εσωφύλλων 26

28 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 18.ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 2./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικο Ασφάλεια και υγιεινή στη βιβλιοδεσία Στοιχεία ενός γενικού προγράμματος ασφάλειας και υγιεινής Τμήμα περατώσεων Κατάταξη κινδύνων Μηχανικοί κίνδυνοι Κίνδυνοι από φωτιά Χημικοί κίνδυνοι Κίνδυνοι από θόρυβο Κίνδυνοι από φως (υπεριώδης και υπέρυθρη ακτινοβολία) Μέτρα ασφάλειας κατά τη μεταχείριση και αποθήκευση επικίνδυνων υλικών Ερεθιστικά υλικά Διαβρωτικά υλικά Τοξικά υλικά Εύφλεκτα υλικά Καρκινογόνα υλικά Κατάλληλη αποθήκευση πρώτων υλικών Περιορισμός της κυκλοφορίας μέσω των αποθηκών πρώτων υλών Κίνδυνοι κατά τη μεταφορά Ασφάλεια και φωτιά Καθαριότητα Ασφάλεια ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία (Οδηγίες) Ελληνική Νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους γραφικών τεχνών (Β.Δ. 464/1968, ΥΑ /4374/0022/95, Π.Δ. 398/1994, Π.Δ. 522/1983, Ν. 1568/1985, Π.Δ. 16/1996, Π.Δ. 17/1996, Π.Δ. 18/1996 κλ.π.) 27

29 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 19.ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 2./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικο ΠΕΡΑΤΩΣΕΙΣ -Βιβλιοδεσία -Κοπή χαρτιού (χειροκίνητα - ηλεκτρικά) -Δίπλωση χαρτιού (είδη διπλώματος - κλασσικά και ειδικά διπλώματα) -Στάχωση των τυπογραφικών (ραφτό - καρφίτσα - σπιράλ - κολλητό βιβλίο) -Εξώφυλλο [χειροποίητο, βιομηχανικό - χάρτινο, σκληρό - κουβερτούρα - πλαστικοποίηση ή βερνίκωμα (UV)] ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ -Τεχνικές DIRECT TO PLATE (εγγραφή κατευθείαν από DTP στις εκτυπωτικές πλάκες) -Ψηφιακή εκτύπωση offset υψηλής ανάλυσης απ ευθείας από DTP στο χαρτί (Digital offset) 28

30 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 20.ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 2./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικο Α ΕΝΟΤΗΤΑ : Συνέχεια Γ Ενότητας του εξαμήνου Β ος 18 ος αιώνας : ελληνική, ιταλική, γαλλική, αγγλική ος 20 ος αιώνας : γαλλική, αγγλική, book arts αντικείμενα τέχνης. Β ΕΝΟΤΗΤΑ : Διερεύνηση της σταδιακής μετάβασης στην μηχανοποίηση της χειροποί ητης βιβλιοδεσίας, που αρχίζει τον 17 αιώνα, κορυφώνεται τον 19, εξελίσσεται με διαχωρισμό των δύο μέσα στον 20. Να δοθεί έμφαση στα ελληνικά δεδομένα, αναπόφευκτα στο πλαίσιο της Πανευρωπαϊκής ιστορίας ος αιώνας : συντεχνίες κωδικοποίηση τεχνικών καθορισμός τιμολογίων για τις συγκεκριμένες εργασίες υπογραφή της δουλειάς ος αιώνας : παραγωγή σε ταχείς ρυθμούς καταμερισμός εργασίας πολυμελή εργαστήρια ος αιώνας : μηχανοποίηση απλοποίηση τεχνικών φθηνότερα υλικά, χαμηλότερο κόστος. Η διαφορετική πορεία της βιομηχανικής βιβλιοδεσίας από την χειροποίητη. Δύο ρόλοι με κοινό σκοπό. 29

31 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 21.ΜΑΘΗΜΑ: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 7./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτο Α ΕΝΟΤΗΤΑ : Βιβλιοδεσία με περγαμηνή και χαρτί. Τα στάδια από το πιθανό ξήλωμα ως και την πιθανή διακόσμηση φύλλων είναι ίδια με της Α ΕΝΟΤΗΤΑΣ του Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ, εκτός - Κατασκευή χαρτονιών από ένα χοντρό κι ένα λεπτότερό του, που επικολλούνται κατά τα 2/3 δημιουργώντας εσοχή κατά το 1/3. - Η σύνδεση γίνεται με την εισδοχή της προέκτασης των υλικών της ράχης (τέλλα, ταινίες) πάνω στο κατά το 1/3 διπλωμένο πρώτο φύλλο των φυλάκων, μέσα στην εσοχή του χαρτονιού, με ταυτόχρονο σχηματισμό λουκιού. - Η επεξεργασία της περγαμηνής διαφέρει από του δέρματος καθώς και η προετοιμασία του σώματος για το πέρασμά της - Ο τίτλος θα είχε ενδιαφέρον να καλλιγραφηθεί στη ράχη. Β ΕΝΟΤΗΤΑ : Βιβλιοδεσία όλο περγαμηνή. Εδώ επίσης ισχύει ό,τι για την προηγούμενη ενότητα. εκτός : - Ο τίτλος θα μπορούσε να γίνει με φύλλο χρυσού, με στοιχεία αλλά κι εργαλεία πάνω στην περγαμηνή 30

32 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 22.ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 6./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτο Συνθετικές Μηχανές Συρματοραπτικές Μηχανές Κλωστοραπτικές Μηχανές Καλυμματικές Μηχανές Καλυμματικές Μηχανές με ύφασμα σε μορφή ρολού Καλυμματικές Μηχανές με ύφασμα κομμένο σεσυγκεκριμένες διαστάσεις Περαστικές Μηχανές καλυμμάτων 31

33 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 23.ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 4./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτο Α ΕΝΟΤΗΤΑ : Β ΕΝΟΤΗΤΑ : Θεωρία - Βιβλιοδεσία τύποι και συνήθεις φθορές τους τρόποι παρέμβασης - δεοντολογία - Βιβλίο τύποι φθορών τρόποι παρέμβασης - δεοντολογία Εργαστήριο - Αποκατάσταση ράχης κι ενώσεων με δέρμα - Αποκατάσταση ράχης κι ενώσεων με ύφασμα - Στεγνός καθαρισμός σώματος - Μηχανική επιδιόρθωση φθορών χαρτιού 32

34 Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 24.ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 2./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικο Κοινό μάθημα τομέα 33

35 Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 25.ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 3./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικο 34

36 Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 26.ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 10./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτο Μηχανές κολλητής Βιβλιοδεσίας (λειτουργία και δυνατότητες τους) Γραμμές παραγωγής 35

37 Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 27.ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 9./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτο Α ΕΝΟΤΗΤΑ : Φάκελλος Β ΕΝΟΤΗΤΑ : Θήκη περιοδικών από χαρτί Γ ΕΝΟΤΗΤΑ : Θήκη με δέρμα και χαρτί για τη βιβλιοδεσία του μαθήματος «χειροποίητη βιβλιοδεσία», Β ΕΞΑΜΗΝΟ, Β ΕΝΟΤΗΤΑ. Δ ΕΝΟΤΗΤΑ : Θήκη με ύφασμα για την βιβλιοδεσία του μαθήματος «χειροποίητη βιβλιοδεσία», Γ ΕΞΑΜΗΝΟ, Α ΕΝΟΤΗΤΑ. Ε ΕΝΟΤΗΤΑ : Κουτί από ύφασμα για την βιβλιοδεσία του μαθήματος «χειροποίητη βιβλιοδεσία», Γ ΕΞΑΜΗΝΟ, Β ΕΝΟΤΗΤΑ. 36

38 Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 28.ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 2./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικο Α. Εννοια της κοστολόγησης Β. Προϋπολογιστικό κόστος Κοστολογούμενα στοιχεία 1. Υλικά Χαρτί, χαρτόνι, μαρμαρόκολλες κλπ. Μελάνι, χρύσωμα κλπ. Αναλώσιμα 2. Εργατικό κόστος Υπολογισμός εργατοωρών ανά επί μέρους εργασία Ασφαλιστικές εισφορές. 3. Δαπάνες κεφαλαίου Αποσβέσεις μηχανημάτων Γενικά Βιομηχανικά Εξοδα Γ. Απολογιστικό κόστος Υπολογισμός πραγματοποιουμένου κόστους ανά εργασία Δ. Σύγκριση προϋπολογιστικού απολογιστικού κόστους Ε. Εφαρμογές 37

39 Β Εκπαιδευτικό Υλικό. Τεχνικά εγχειρίδια για το αντίστοιχο μάθημα. CD Rom, Video σχετικά με την βιβλιοδεσια τα οποία βοηθούν στην κατανόηση των εργαστηριακών μαθημάτων. Περιοδικά, εφημερίδες, όπως π.χ. (Publishing, Τυπογραφία) τα οποία έχουν εκτεταμένα και εξειδικευμένα άρθρα στον τομέα της βιβλιοδεσιας. Σημειώσεις απο τον εκάστοτε εκπαιδευτή για την ευκολότερη διεξαγωγή του μαθήματος. Β Ενδεικτικός κατάλογος ελάχιστου εξοπλισμού για το πρακτικό μέρος. Πάγκοι εργασίας 1.00Χ1.50Χ1.00 μ. ξύλινοι με επιφάνεια από λείο ανθεκτικό υλικό, στο κάτω μέρος ράφια. Συρταριέρες αποθήκευσης χαρτιών διαφόρων υλικών και εργαλείων Ράφια η κάθε είδους ειδική κατασκευή για την αποθήκευση μεγάλου όγκου, π.χ ρολών υφασμάτων, χαρτονιών κλπ. Ντουλάπια αποθήκευσης δερμάτων Ειδικά καθίσματα (σκαμπώ) βιβλιοδεσίας, για τους συγκεκριμένους πάγκους εργασίας. Πρέσσες(κρουστική-όρθια απλή-οριζόντια-επιτραπεζια χρυσωματοςεπιτραπέζια κεφαλαριών) Ψαλίδα Ηλεκτρονική κοπτική μηχανή Μηχανές επεξεργασίας δέρματος(ρεφελαρισματος ) Τεζακια Βελόνες ραψίματος Ξύλινες πλάκες για πρεσάρισμα Χάρακες Γωνίες Ψαλίδια Σφυριά Πριόνια Βούρτσες και πινέλα Γράμματα σε στοιχεία και εργαλεία Ξύλινη βάση για χρύσωμα στις άκρες της ράχης Ξύλινη βάση για χρύσωμα στην επιφάνεια του χαρτονιού Στοιχειοσυνθετήρες Ηλεκτρική πρέσα χρυσώματος Επιτραπέζια διπλωτική μηχανή Μικτή διπλωτική μηχανή (τσάπας-τσέπης) Μηχανή συρματοραφής Μηχανή κολλητής βιβλιοδεσίας Μηχανή κλωστοραφής Μηχανή επιτραπέζια με εξαρτήματα για διάτρηση και πικμανση 38

40 Β Υγιεινή και Ασφάλεια κατά τη διάρκεια της Κατάρτισης. Κατά την διάρκεια της κατάρτισης θα πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες προυποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας, όπως: Ασφαλείς και καθαροί χώροι. Απαγόρευση του καπνίσματος. Εξαερισμός του εργαστηρίου. Επαρκής φωτισμός. Να υπάρχει σύστημα πυρόσβεσης. Φαρμακείο για έκτακτες περιπτώσεις. Β Προσόντα Εκπαιδευτών. 1.Αγγλικα-Γαλλικα, πτυχιούχος Αγγλικής, Γαλλικής φιλολογίας αντίστοιχα. 2.Χρηση Η/Υ, πτυχιούχος πληροφορικής ΑΕΙ-ΤΕΙ, εσωτερικού ή αντίστοι χων ισότιμων σχολών εξωτερικού 3.Τεχνολογία παραγωγής εντύπου, πτυχιούχος Τεχνολογος Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ, εσωτερικού ή αντίστοιχων ισότιμων σχολών εξωτερικού 4.Τεχνική επικοινωνίας-επιχειρηματικότητα, πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, αντίστοιχης ειδικότητας, εσωτερικού ή αντίστοιχων ισότιμων σχολών εξωτερικού 5.Ιστορια βιβλίου-βιβλιοδεσίας, πτυχιούχος βιβλιοθηκονομίας ΑΕΙ-ΤΕΙ, Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ΑΕΙ-ΤΕΙ, η Ιστορικός Τέχνης 6.Σχέδιο-Χρώμα, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών ΤΕΙ εσωτερικού ή αντίστοιχων ισότιμων σχολών εξωτερικού 7.Υλικά βιβλιοδεσίας, πτυχιούχος τεχνολόγος Γραφικών Τεχνών, Χημικός με ειδίκευση στα υλικά Γραφικών Τεχνών εσωτερικού ή αντίστοιχων ισότιμων σχολών εξωτερικού 8.Καλλιτεχνική βιβλιοδεσία, πτυχιούχος Τεχνολόγος Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ, πτυχιούχος Ανωτάτων Σχολών Βιβλιοδεσίας εξωτερικού 9.Εξοπλισμος Καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας, πτυχιούχος Τεχνολόγος Γραφι κών Τεχνών ΤΕΙ, πτυχιούχος Ανωτάτων Σχολών Βιβλιοδεσίας εξωτερικού 10.Ηλεκτρονική επεξεργασία εντύπου, πτυχιούχος Τεχνολόγος Γραφικών Τεχνών, Γραφίστας ΤΕΙ, εσωτερικού ή αντίστοιχων ισότιμων σχολών ε- ξωτερικού 11.Βιομηχανική βιβλιοδεσία, πτυχιούχος Τεχνολόγος Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ 12.Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, πτυχιούχος αντίστοιχης ειδικότητας ανωτάτων σχολών εσωτερικού ή ισότιμων σχολών εξωτερικού 13.Στοιχεία συντήρησης βιβλίου, πτυχιούχος συντηρητής βιβλίου ΤΕΙ-ΑΕΙ εσωτερικού ή αντίστοιχων ισότιμων σχολών εξωτερικού 14.Περιβαλλοντική πολιτική, πτυχιούχος αντίστοιχης ειδικότητας ανωτάτων σχολών εσωτερικού ή ισότιμων σχολών εξωτερικού 39

41 15.Ειδικές κατασκευές βιβλιοδεσίας, πτυχιούχος Τεχνολόγος Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ, πτυχιούχος Ανωτάτων Σχολών Βιβλιοδεσίας εξωτερικού 16.Αρχές κοστολογησης, πτυχιούχος οικονομικών σχολών ΤΕΙ-ΑΕΙ, ή αντίστοιχων ισότιμων σχολών εξωτερικού Β.4. Εξετάσεις Εσωτερικές (κατά τη διάρκεια της κατάρτισης). Κατά την όγδοη εβδομάδα πρόοδος. Τέστ γραπτό για τα θεωρητικά μαθήματα. Για τα εργαστηριακά μαθήματα 4 6 εργασίες με τις οποίες θα εξετάζεται η πρόοδος των καταρτιζομένων και εξέταση στα μηχανήματα ή υπολογιστές του εργαστηρίου. Τελική εξέταση την 14 η εβδομάδα, η διάρκεια της οποίας θα είναι 2 ώρες για τα θεωρητικά μαθήματα. Για τα εργαστηριακά μαθήματα θα είναι περισσότερος χρόνος, αυτό θα κρίνεται απο το είδος του εργαστηρίου, του εκπαιδευτή και τις θέσεις εξέτασης εφ όσον τα μαθήματα απαιτούν υπολογιστές ή ειδικά μηχανήματα. Β.5. Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης της Επαγγελματικής Κατάρτισης. Β.5.1. Προβλεπόμενη διαδικασία Εξετάσεων. [Αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις που αφορούν στη διενέργεια της πιστοποίησης, καθώς και την προβλεπόμενη διαδικασία εξετάσεων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους]. Για την απόκτηση Διπλώματος ή Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης (αναγράφεται Δίπλωμα η Πιστοποιητικό αν πρόκειται για ειδικότητες Μεταλυκειακές ή Μεταγυμνασιακές αντίστοιχα) στην Ειδικότητα ΒΙΒΛΙΟ- ΔΕΤΗ πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: α)ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) β) Επιτυχία στο Θεωρητικό μέρος των Τελικών Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. γ) Επιτυχία στο Πρακτικό μέρος των Τελικών Εξετάσεων Πιστοποίησης Ε- παγγελματικής Κατάρτισης. Όσον αφορά τη διενέργεια των Τελικών Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, συγκροτείται στην Κ.Υ του Ο.Ε.Ε.Κ., Κεντρική Ε- ξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), που έχει ως έργο, την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων. Σε περιφερειακό επίπεδο συγκροτούνται κατά τις Εξεταστικές Περιόδους, Πιστοποίησης οι Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι επιτροπές αυτές έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρμογή των διαδικασιών, που είναι σχετικές με τις εξετάσεις αυτές, στην περιφέρεια τους. Τούτο γίνεται με βάση τις, εκάστοτε, ισχύουσες Αποφάσεις του Δ.Σ του Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και των Π.Ε.Ε.Π. 1 40

42 Η Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης, βασίζεται σε εξετάσεις Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε Εθνικό Επίπεδο. Κατά την εξέταση του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί κατά πόσον ο απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιμοποιεί, σε συγκεκριμένες επαγγελματικές εφαρμογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος. Κατά την εξέταση του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελματικές ι- κανότητες και δεξιότητες του εξεταζομένου, όπως αυτές περιγράφονται στο προφίλ του επαγγέλματος και στα επί μέρους επαγγελματικά καθήκοντα. Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό, αν πρόκειται για ειδικότητες Μεταλυκειακές ή Μεταγυμνασιακές αντίστοιχα, δικαιούνται, όσοι επιτύχουν και στις δύο εξετάσεις. Οι ενδιαφερόμενοι που απέτυχαν, μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στις εξετάσεις Πιστοποίησης. Ο υποψήφιος, ο οποίος επέτυχε μόνο στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων, κατοχυρώνει την βαθμολογία στο μέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετέχει μόνο στις εξετάσεις του μέρους στο οποίο απέτυχε. Αν μέσα στο διάστημα των τριών (3) ετών δεν επιτύχει και στο άλλο μέρος των εξετάσεων, υποχρεούται να συμμετάσχει εκ νέου και στα δύο μέρη των εξετάσεων Πιστοποίησης, με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό Κατάρτισης. Β.5.2. Εξεταστέα ύλη θεωρητικού μέρους. Κατά την εξέταση του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης, οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν γραπτώς σε αριθμό ερωτήσεων που αναφέρονται στο Θεωρητικό μέρος του Γνωστικού Αντικειμένου της Ειδικότητας. Η διάρκεια των εξετάσεων Θεωρητικού Μέρους είναι 3 ώρες. Υποδείγματα ερωτήσεων 1. Ποιες είναι οι μορφές των βιβλίων 2. Διερεύνηση των ειδών βιβλιοδεσίας ως αντικειμένων συγκεκριμένης χρήσης, αντικειμένων-φορέων συμβολισμών, αλλά ταυτόχρονα και φορέων ιδιαίτερων αισθητικών στοιχείων 3. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της βιβλιοδεσίας στις περιόδους μεταξύ: 4 ου -8 ου αιώνα 9 ου -12 ου αιώνα 13 ου -15 ου αιώνα 4. Αναφέρετε παραδοσιακά αλλά και διαχρονικής χρήσης υλικά στην καλλιτεχνική βιβλιοδεσία 5. Τι γνωρίζετε για τις ιδιότητες των χρωμάτων, και ποια είναι τα βασικάσυμπληρωματικά χρώματα, και θερμά-ψυχρά χρώματα 6. Είδη πρεσσών βιβλιοδεσίας και χαρακτηριστικά τους 7. Είδη κοπτικών μηχανών και χαρακτηριστικά τους 8. Είδη σύνδεσης πινακίδων και σώματος βιβλίου 9. Η χρήση των "φυλάκων" στην βιβλιοδεσία και τι είναι 41

43 10. Τι είναι το κεφαλάρι τα είδη και η χρησιμοτητα του 11. Ποιες είναι οι βασικές μέθοδοι εκτύπωσης και τα χαρακτηριστικά τους 12. Είδη διπλωτικών μηχανών και χαρακτηριστικά τους 13. Τι γνωρίζετε για τις γραμμές παραγωγής στην βιομηχανική βιβλιοδεσία 14. Διάφορα επενδυτικά υλικά, ιδιότητες και χρήση τους 15. Τι γνώρίζετε για τα εξογκώματα στη ράχη του βιβλίου και ο οδηγος τοποθέτησης τους Β.5.3. Εξεταστέα ύλη πρακτικού μέρους. Η πιστοποίηση επαγγελματικής ικανότητας κατά το πρακτικό μέρος περιλαμβάνει την εξέταση των υποψηφίων στα εργαστήρια των ΙΕΚ ή και σε επαγγελματικούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση κατά την περίοδο κατάρτισης τους ή σε εργαστήρια άλλων μεθόδων (εκπαιδευτικών ή επαγγελματικών) που κατά την κρίση της Π.Ε.Ε.Π. καλυπτουν τις απαιτήσεις αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέματα, που συμπεριλαμβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων και ικανοτήτων της ειδικότητας και θα μπορούν να πραγματοποιηθούν στους επιλεγμένους χώρους αξιολόγησης. Στο εργαστήριο μπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, με διαφορετικά θέματα και ανάλογα με την δυνατότητα των συγκεκριμένων χώρων. Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και μετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις πραγματοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσματα των έργων και εφόσον κρίνουν οτι αυτό χρειάζεται ή απαιτείται απο το είδος της εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσειςδιευκρινήσεις επί του εκτελεσθέντος έργου. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθμολογείται απο τρείς εξεταστές οι ο- ποίοι ορίζονται απο τον Ο.Ε.Ε.Κ. ύστερα απο πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τους κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) απο τους τρείς (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. Κατά την εξέταση του πρακτικού μέρους ο υποψήφιος θα πρέπει να μπορεί να ράψει ένα βιβλίο μικρού μεγέθους(λόγω περιορισμένου χρόνου), να κατασκευάσει ένα εξώφυλλο σε ένα ήδη ραμμένο βιβλίο, να κάνει μία ειδική κατασκευή (πχ. Ντοσσιέ ή θήκη βιβλίου), να διακοσμήσει το εξώφυλλο ενός βιβλίου, ή με τη χρήση των μηχανημάτων βιομηχανικής βιβλιοδεσίας να κατασκευάσει ένα κολλητό βιβλίο ή ένα τετράδιο. Κατά την εξέταση του Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέματα που επιλέγονται από τους εξεταστές από τον κατάλογο στοχοθεσίας πρακτικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, που περιλαμβάνεται στον ισχύοντα Οδηγό Κατάρτισης. 42

44 Αναπτύσσεται η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή για την πραγματοποίηση των Εξετάσεων Πρακτικού Μέρους και περιγράφεται η μεθοδολογία εξέτασης των πρακτικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Η διάρκεια των εξετάσεων Πρακτικού Μέρους κυμαίνεται από 2 έως 5 ώ- ρες. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται από τρεις (3) εξεταστές. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών, εφ όσον τουλάχιστον δύο από τους τρεις εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. Β.5.4. Διπλώματα Πιστοποιητικά Βεβαιώσεις. Στους αποφοίτους της Ειδικότητας παρέχονται οι ακόλουθοι τίτλοι: α) Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.). Την Βεβαίωση αυτή α- ποκτούν οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους. β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας Ε- παγγελματικής Κατάρτισης ή Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Ι, αν πρόκειται για ειδικότητες Μεταλυκειακές ή Μεταγυμνασιακές, αντίστοιχα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής συμμετοχή των κατόχων Β.Ε.Κ. στις εξετάσεις Πιστοποίησης Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους. γ) Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Την Βεβαίωση αυτή αποκτούν όλοι όσοι έχουν επιτύχει στις Εξετάσεις Πιστοποίησης και την χρησιμοποιούν μέχρι να εκδοθεί το Δίπλωμά τους. 43

45 ΥΥΠΟΣΣΗΜΕΕΙ ΙΩΣΣΗ ΚΚΕΕΦΑΑΛΛΑΑΙ ΙΟΥΥ ΒΒ' '' 1 Το όλο πλαίσιο λειτουργίας ρυθμίζεται με την, υπ. αριθμ /4115/0022/ΦΕΚ 509, τ.β / (Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης), Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 44

46 45

Τομέας Εφαρμοσμένων τεχνών

Τομέας Εφαρμοσμένων τεχνών Τομέας Εφαρμοσμένων τεχνών Ειδικότητα Γραφικών Τεχνών 5 ο Σ.Ε.Κ. Γ Αθήνας Εφαρμοσμένες Τέχνες Το σύνολο των δραστηριοτήτων όπου συναντώνται οι τομείς: των καλών τεχνών (εικαστικός), του σχεδιασμού, της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΔΑΣΚOΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Το βιβλίο και ο κώδικας»

«Το βιβλίο και ο κώδικας» Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Σχολικό έτος: 2013-2014 Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού Ερευνητική Εργασία Α Λυκείου «Ιστορία της Γραφής» «Το βιβλίο και ο κώδικας» Εργάστηκαν οι μαθητές: Βασιλικός Νικόλαος, Βιττωράκη

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο

Μάρτιος Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Μάρτιος 2016 Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Δευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών Τριετής φοίτηση Μεταδευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών «Τάξη Μαθητείας» Μονοετής φοίτηση Επαγγελματικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι:. Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Να διατηρηθεί μέχρι:. Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΣΠΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ 2 ώρες εβδομαδιαίως Τα αντικείμενα και τα υλικά Μάθημα 1: Επίδειξη παραδοσιακών αντικειμένων και υλικών Χαρτί (παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο

Ιούλιος Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Ιούλιος 2016 Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Η παρουσίαση εδράζεται στο Ν.Δ. 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013) Ν.Δ. 4203 (ΦΕΚ 235/01.11.2013 Ν.Δ. 4327 (ΦΕΚ 50/14.05.2015) και ΦΕΚ 1489 τ.β

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΥΠΩΤΗΣ ΛΙΘΟΓΡΑΦΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΥΠΩΤΗΣ ΛΙΘΟΓΡΑΦΟΣ Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τις κύριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Δικαιολογητικά συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Δικαιολογητικά συμμετοχής. Αριθμ. 2944/14 (ΦΕΚ 1098 Β/30-04-2014) : Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 2 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Σελίδα 1 από 11 Μάθηµα: «Τεχνολογία Ραφής Υφάσµατος» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/11

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/11 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/11 ΘΕΜΑ Α Α1. Ποια είναι τα είδη των κυψελών των εκτυπωτικών κυλίνδρων της βαθυτυπίας; Μονάδες 6 Τα είδη των εκτυπωτικών κυλίνδρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ.

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κωνσταντίνος Καλτσάς ΔΡΑΜΑΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ ΛΙΒΑΝΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2009

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ ΛΙΒΑΝΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2009 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ ΛΙΒΑΝΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 009 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ΙΕΚ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΤΑΞΗ ΓΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΒΤΑΞΗ ΒΤΑΞΗ ΤΟΜΕΙΣ Α ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΤΑΞΗ ΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αναβάθμιση της Mέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Η Αναβάθμιση της Mέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Η Αναβάθμιση της Mέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 1 ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2016-2017 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014

Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014 Συμβουλευτείτε τις παρακάτω Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας GLOBAL COLLEGE 9. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 Έτη, Δίπλωμα) Εγγεγραμμένος Διάρκεια Σπουδών: 2 Έτη Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Στόχοι του κλάδου Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση Ποιότητα Οικονομία

Γνώση Ποιότητα Οικονομία Γνώση Ποιότητα Οικονομία Σχεδιασμός εντύπου Παραγωγή Προσδιορισμός τεχνικών χαρακτηριστικών Προκοστολόγηση Εκτυπωτικές - Βιβλιοδετικές εργασίες Συμβουλευτική υποστήριξη Άριστη σχέση ποιότητας - τιμής +

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η σχετικά με κατατακτήριες εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η σχετικά με κατατακτήριες εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Αριθ. πρωτ.3505 Αθήνα 3 Σεπτεμβρίου 2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η σχετικά με κατατακτήριες εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Ι. Ποσοστά κατατασσόμενων. Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Φ1/192329/Β3/16.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

ECVET Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης ανά Ενότητα ΠΡΟΤΥΠΟ. Μαθησιακά Αποτελέσµατα. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόµενος αναµένεται να:

ECVET Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης ανά Ενότητα ΠΡΟΤΥΠΟ. Μαθησιακά Αποτελέσµατα. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόµενος αναµένεται να: Όνοµα Οργανισµού: ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Τίτλος Προγράµµατος: Τεχνικός Μηχανοτρονικής Όνοµα και κωδικός µαθήµατος: Μηχανολογικό Σχέδιο / Ενότητα 3 Τύπος µαθήµατος (π.χ. κύριο, επιλεγόµενο): Βασικής επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

739 Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα)

739 Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα) 739 Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα) http://www.food.teilar.gr/ Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων θα καλύψει ευρύ φάσμα εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ :ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΩΣΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ :ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΩΣΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ :ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΩΣΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ :ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΩΣΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 6 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 ΜΑΘΗΜΑ: «Τεχνολογία Παραγωγής Ενδυµάτων» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων και την κατάθεση των δικαιολογητικών για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης».

Θέμα: Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων και την κατάθεση των δικαιολογητικών για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ ΥΟΔΕ 2.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 210 2709087 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ. Υπεύθυνοι ΣΕΠ: ΤΣΙΟΝΚΗ Μ.- ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. ΝΕΑΠΟΛΗ: Αγ. Στεφάνου 26 Τηλέφωνο :

ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ. Υπεύθυνοι ΣΕΠ: ΤΣΙΟΝΚΗ Μ.- ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. ΝΕΑΠΟΛΗ: Αγ. Στεφάνου 26 Τηλέφωνο : ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Υπεύθυνοι ΣΕΠ: ΤΣΙΟΝΚΗ Μ.- ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Σ. ΝΕΑΠΟΛΗ: Αγ. Στεφάνου 26 Τηλέφωνο : 2310550240 Νίκος Νικολόπουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., M.Ed. Εκπαιδευτικός ΠΕ 17 Επαγγελματικά Λύκεια Αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα]

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα] ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα] Εισαγωγικό σημείωμα Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται στο μάθημα «Τεχνικό», που διδάσκεται στην Α τάξη ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και είναι μάθημα της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης (όπως

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η 6η Δέσμη ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Η 6η Δέσμη ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Η 6η Δέσμη ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Η Δέσμη Καλών Τεχνών προσφέρεται ως επιλογή στους μαθητές της Β' και Γ' λυκείου. Για την 6η Δέσμη δεν υπάρχει στην Α' λυκείου αντίστοιχη ΟΜΠ (Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού), έτσι

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Λογιστική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

(ΝΕΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

(ΝΕΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΙΕΚ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ + ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ/ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ/ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ/ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Χ Ρ Ο Α Ι Ν ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 2 ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Εργαστήρια Δια Βίου Εκπαίδευσης Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΤΕΕΤ-ΠΔΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο (νέο Σύστηµα) Το Επαγγελµατικό Λύκειο είναι Σχολείο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων 185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων Το Τμήμα Επιστημών της Τέχνης αποτελεί ανεξάρτητο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-01. Το Τμήμα ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Εργαστήρια Δια Βίου Εκπαίδευσης Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΤΕΕΤ-ΠΔΜ Ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι:. Βαθμός Ασφαλείας:.

Να διατηρηθεί μέχρι:. Βαθμός Ασφαλείας:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Όροι και τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια μιας (1) διπλωτικής μηχανής εντύπων για την παραγωγή διπλωμένων τυπογραφικών τευχών σε 4σέλιδα, 8σέλιδα,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επιτροπή Σπουδών ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΟΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΜ ΕΜΠ Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΤΑΣ ΜΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΤΑΣ ΜΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΤΑΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΝΟΤΗΤΕΣ Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΤΑΣ 1α. Χρονοδιάγραμμα εργασιών μακέτας.... 2 1β. Ημερολόγιο εργασιών κατασκευής μακέτας....2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης;

1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης; http://www.eoppep.gr 1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης; Οι απόφοιτοι δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., όλων των ειδικοτήτων - ακόμα και ειδικοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ) ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Αυτό το παράρτηµα διπλώµατος ακολουθεί το υπόδειγµα που ανέπτυξε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ HMEΡΟΜΗΝΙΑ : ΤΡΙΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ Τίτλος μαθήματος ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΒΠ 0921 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS: 5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΑ.Λ. Γεωργία Κωστοπούλου Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΑ.Λ. Γεωργία Κωστοπούλου Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΑ.Λ Γεωργία Κωστοπούλου Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Στην Α εγγράφονται κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου Στη Β τάξη οι προαγόμενοι στη από την Α τάξη

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ggs@pathfinder.gr ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου για τη πρόσβασή τους στη ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ επιλέγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ' Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( Εικαστική και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Τα ΜΙΕΕΚ είναι η συνεχής σχέση του Ευρωπαίου πολίτη με τον χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης που αποτελεί μέρος της Ευρωπαικής Πολιτικής.

Τα ΜΙΕΕΚ είναι η συνεχής σχέση του Ευρωπαίου πολίτη με τον χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης που αποτελεί μέρος της Ευρωπαικής Πολιτικής. Τα ΜΙΕΕΚ είναι η συνεχής σχέση του Ευρωπαίου πολίτη με τον χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης που αποτελεί μέρος της Ευρωπαικής Πολιτικής. Είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο Έργο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας

205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας 205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας Το Τμήμα άρχισε να λειτουργεί το ακ. έτος 1972-1973. Μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει περίπου 2.300 διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ενώ ο αριθμός των εγγεγραμμένων στο Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ TEXΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΣΗ TEXΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΗ TEXΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ ΣΤΗ ΜΤΕΕ Στη ΜTEE από τη σχολική χρονιά 2001-02 02 άρχισαν να γίνονται σημαντικές αλλαγές τόσο στα προγράμματα σπουδών όσο και στις μεθόδους διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΠΕΡ/KH Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Λουκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δρ. Ιωάννα Λεονταρίδου Αισθητικός - Βιολόγος Αν. Καθηγήτρια Προϊσταμένη Τμήματος ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Η αντίληψη ως προς το ωραίο Η διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχουν σκοπό. Την παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους Λυκείου.

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχουν σκοπό. Την παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους Λυκείου. ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ Δ.ΙΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχουν σκοπό Την παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους Λυκείου. Η λειτουργία των Δημοσίων Ι.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 5 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Τεχνολογίας Προτύπων Κοπής (Πατρόν) Ι». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Συνοπτική Περιγραφή Η ευρεία επαγγελματική κατηγορία Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

LOGO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

LOGO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 16/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ

Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Υπεύθυνος Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης

Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης 1 Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών εργασιών στα Γενικά Λύκεια Περίοδος 2006 2007 Φυσική Α Λυκείου Ενδεικτική προσέγγιση της εργαστηριακή δραστηριότητας : Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37 Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5238973-210 5121399 6932798177 FAX: 210 5202798-210 5121399 ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τι καλείται τρόφιμο; Τρόφιμο ονομάζουμε οποιαδήποτε ουσία ή προϊόν, είτε αυτό έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΚ41110 Λάρισα Τηλ. 2410684600 http://www.teilar.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. 10 χρόνια + Η συνέχεια Καθηγητής Χαράλαμπος Ζαγούρας 4 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 8-10 Απριλίου 2016 Ιστορική Αναδρομή Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΕ Από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις στα μαθήματα γενικής παιδείας και ειδικότητας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΙ με

Διαβάστε περισσότερα

Παραρτήματα. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν:

Παραρτήματα. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν: Παραρτήματα Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν: 0 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πεδία Εφαρμογής Πιστοποίησης και απαιτούμενη εμπειρία των Πιστοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχουν σκοπό. Την παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους Λυκείου.

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχουν σκοπό. Την παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους Λυκείου. ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ. Δ.Ι.Ε.Κ. Πυλαίας Χορτιάτη Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχουν σκοπό Την παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους Λυκείου. Η λειτουργία των Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ HMEΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα. «Ζωγραφική-Εισαγωγικές Μεθοδολογίες»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα. «Ζωγραφική-Εισαγωγικές Μεθοδολογίες» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα «Ζωγραφική-Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όπως τροποποιήθηκε από την 41 η Γ.Σ.Ε.Σ. 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 2 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΝΟΤΗΤΕΣ Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΤΑΣ 1α. Χρονοδιάγραμμα εργασιών μακέτας..... 2 1β. Ημερολόγιο εργασιών κατασκευής μακέτας....2 1γ. Παρουσίαση κατόψεων και σχεδίων κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Πλατεία Τσιριγώτη , Κέρκυρα Βασίλειος Αρβανάκος

Πλατεία Τσιριγώτη , Κέρκυρα Βασίλειος Αρβανάκος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Kώδικας: Πληρ.: Τηλέφωνο: Fax: E-mail: Πλατεία Τσιριγώτη 7 49100, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα και κωδικός µαθήµατος: Μηχανουργικές εφαρµογές / Ενότητα 4

Όνοµα και κωδικός µαθήµατος: Μηχανουργικές εφαρµογές / Ενότητα 4 Όνοµα Οργανισµού: ΕΚ ΔΕΛΤΑ Τίτλος Προγράµµατος: Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Όνοµα και κωδικός µαθήµατος: Μηχανουργικές εφαρµογές / Ενότητα 4 Τύπος µαθήµατος (π.χ. κύριο, επιλεγόµενο):

Διαβάστε περισσότερα

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ 235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ Επαγγελματικές Διέξοδοι Για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατόπιν εξετάσεων. Οι πτυχιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΑΙΟΣ 2003 2 Οργάνωση σπουδών, μορφές διδασκαλίας, εκπαιδευτικές εκδρομές. Άρθρο 1 Οργάνωση μαθημάτων Προγράμματα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα