ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗ"

Transcript

1 Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0

2 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Ο καταρτιζόμενος "Βιβλιοδέτης" βάσει της θεωρητικής και κυρίως της τεχνικής του κατάρτισης μπορεί να απασχοληθεί σε εξαρτημένη εργασία σε επιχειρήσεις Γραφικών Τεχνών, σε οργανωμένα εργαστήρια Βιβλιοδεσίας, σε εκδοτικές επιχειρήσεις, σε δημόσιους εκδοτικούς οργανισμούς (Εθνικό Τυπογραφείο, Υπουργείο Πολιτισμού, Τράπεζες, Μουσεία, Πινακοθήκες, Γ.Ε.Σ., ΚΕΠΥΟ κλπ) στον τομέα της Βιβλιοδεσίας και ως αυτοαπασχολούμενος. Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. Ο απόφοιτος "Βιβλιοδέτης" θα μπορεί να εργαστεί στον τομέα της Βιβλιοδεσίας ως Τεχνικός και να εκτελεί τις ακόλουθες επαγγελματικές δραστηριότητες: - Καλλιτεχνική Βιβλιοδεσία - Βιομηχανική Βιβλιοδεσία Β.1.2. Επαγγελματικά Καθήκοντα Εχει τη βασική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση που του επιτρέπει να εργαστεί και στους δύο χώρους. Εχει τα απαραίτητα εφόδια να εξελίξει τη γνώση και την απόδοσή του σε περισσότερο εξειδικευμένους τομείς. Πάνω απ όλα γνωρίζει τα όριά του και σέβεται βαθειά το αντικείμενό του, το βιβλίο. Α. Για την καλλιτεχνική βιβλιοδεσία, πρέπει να είναι σε θέση να εκτιμήσει να χαρακτηριστικά του αντικειμένου του και να επιλέξει πως θα του συμπεριφερθεί. Η βασική γνώση του τον εξοπλίζει για τις ακόλουθες λειτουργίες: - Συμπλήρωση δελτίου παραγγελίας για βιβλιοδεσία - Ελεγχος της αρτιότητας του βιβλίου προς βιβλιοδεσία - Σε ένα βιβλίο ήδη δεμένο, εκτίμηση του αν θα ξαναδεθεί ή όχι - Διάλυση του παλαιού ραψίματος - Βιβλιοδεσία - Τήρηση σχετικών κανόνων υγιεινής και ασφάλειας Β. Για την βιομηχανική βιβλιοδεσία, πρέπει να είναι σε θέση, γνωρίζοντας την λειτουργία και τις δυνατότητες των μηχανών βιβλιοδεσίας, να επιλέγει κάθε φορά, την καταλληλότερη και αποδοτικότερη για την συγκεκριμένη εργασία. 1

3 Β.2. Αναλυτική Περιγραφή των απαραίτητων Γνώσεων και Δεξιοτήτων για τη συγκεκριμένη Ειδικότητα. Β.2.1. Περιγραφή Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων Α. Η συμπλήρωση δελτίου παραγγελίας προϋποθέτει: - Σωστή κατ αρχήν εκτίμηση της ποιότητας του βιβλίου, που θα βιβλιοδετηθεί - Εκτίμηση του χρόνου ζωής και της κατάστασης στην οποία ευρίσκεται - Βασική επιλογή τεχνικών κατασκευής, που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και υλικών, που θα υποστηρίξουν καλύτερα το αποτέλεσμα. - Προσδιορισμός του τι είναι εφικτό να γίνει, λαμβάνοντας υπ όψη την επιθυμία του πελατη, τόσο για το τεχνικό όσο και το αισθητικό μέρος. Β. Έλεγχος της αρτιότητας του βιβλίου προς βιβλιοδεσία: - Σε οποιαδήποτε περίπτωση έλεγχος της σωστής αριθμητικής ακολουθίας των τετραδίων και των σελίδων του - Ανάλογα με την παλαιότητα, έλεγχος για τυχόν φθορές και εκτίμηση για τον τρόπο αντιμετώπισής τους Γ. Εκτίμηση του αν ένα βιβλίο θα ξαναδεθεί ή όχι: - Αναγνώριση του ήδη υπάρχοντος δεσίματος (είδος και χρονολογία) - Εκτίμηση των ορίων παρέμβασής του, άλλως παράδοση του αντικειμένου σε ειδικό για την συγκεκριμενη εργασια Δ. Αν το ράψιμο είναι σύγχρονο διαλύεται: - Κόβοντας τις κλωστές ανά ένα τυπογραφικο - Καθαρίζοντας το από τις παλιές κόλλες, αν υπάρχουν Β.2.2. Περιγραφή Βασικών Επαγγελματικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων. Οι καταρτιζόμενοι θα θεμελιώνουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, που δεν αλλάζουν συχνά με την εξέλιξη του επαγγέλματος με τα βασικά θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα που θα διδάσκονται, όπως: - χρώμα - σχέδιο - χρήση Η/Υ, - τεχνική επικοινωνίας-επιχειρηματικότητα - τεχνολογία παραγωγής εντύπου, - ηλεκτρονική επεξεργασία εντύπου - περιβαλλοντική πολιτική Β.2.3. Περιγραφή Ειδικών Επαγγελματικών Προσόντων. Οι καταρτιζόμενοι θα συμπληρώνουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες αλλάζουν με την εξέλιξη του επαγγέλματος και την τεχνολογική εξέλιξη με τα εξής μαθήματα: 2

4 - Ιστορία Βιβλίου-Βιβλιοδεσίας - Υλικά Βιβλιοδεσίας - Καλλιτεχνική Βιβλιοδεσία - Εξοπλισμός Καλλιτεχνικής Βιβλιοδεσίας - Βιομηχανική Βιβλιοδεσία - Στοιχεία Συντήρησης Βιβλίου - Ειδικές Κατασκευές Βιβλιοδεσίας Β.3. Πρόγραμμα Κατάρτισης Για αποφοίτους ΓΕΛ 4 εξάμηνα Για αποφοίτησουςτελ 2 εξάμηνα Η αναλογία καταρτιζομένων και εκπαιδευτών για τα εργαστηριακά μαθήματα θα πρέπει να είναι 10:1. Άνω των 10 καταρτιζομένων υποχρεωτικά θα υπάρχουν 2 εκπαιδευτές καθηγητές. Στα εργαστηριακά μαθήματα Βιομηχανικής βιβλιοδεσίας, εκτός του εκπαιδευτή καθηγητή, θα πρέπει να υπάρχει και βοηθός εργαστηρίων που θα φροντίζει για την συντήρηση και καλή κατάσταση των μηχανημάτων. Η Θεωρία των εργαστηριακών μαθημάτων θα γίνεται απο τον ίδιο εκπαιδευτή καθηγητή που θα διδάσκει και την πρακτική άσκηση. Θεωρία και εργαστήριο θα διδάσκονται στον ίδιο χώρο. 3

5 Β.3.1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «Σ» Α/Α Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ 1. ΑΓΓΛΙΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ- ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ-ΧΡΩΜΑ ΥΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕ- ΧΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕ- ΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑ- ΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗ- ΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗ- ΣΗΣ 2 2 ΣΥΝΟΛΟ Θ = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ Ε = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ Σ = ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4

6 Β Τα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης. Τα μαθήματα της βασικής επαγγελματικής κατάρτισης θα είναι τα κάτωθι: Αγγλικά-Γαλλικά Χρήση Η/Υ Τεχνολογία παραγωγής εντύπου Τεχνική Επικοινωνίας-Επιχειρηματικότητα Σχέδιο-Χρώμα Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εντύπου Β Τα μαθήματα εξειδίκευσης. Ιστορία Βιβλίου-Βιβλιοδεσίας Υλικά Βιβλιοδεσίας Καλλιτεχνική Βιβλιοδεσία Εξοπλισμός Καλλιτεχνικής Βιβλιοδεσίας Βιομηχανική Βιβλιοδεσία Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία Στοιχεία Συντήρησης Βιβλίου Περιβαλλοντική Πολιτική Ειδικές Κατασκευές Βιβλιοδεσίας Αρχές Κοστολόγησης 5

7 Β.3.2. Γνωστικά Αντικείμενα (Μαθήματα) Β Στοχοθεσία του προγράμματος κατάρτισης στο θεωρητικό μέρος. ΑΓΓΛΙΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα (μαθήματα) είναι κοινά μαθήματα του τομέα και ο σκοπός της διδασκαλίας τους είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις γενικές γνώσεις, που χρειάζεται να έχει ο απασχολούμενος στον τομέα των εφαρμοσμένων τεχνών, για να μπορεί να συνεργαστεί, όπου κρίνεται απαραίτητο με τις άλλες ειδικότητες του τομέα, αλλά και για να χρησιμοποιεί τις δυνατότητες και ευκολίες που του παρέχει η εξέλιξη της τεχνολογίας, καθώς επίσης για να τηρεί κάποιους βασικούς κανόνες α- σφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση των καταρτιζομένων σε όλα τα στάδια της παραγωγής εντύπου καθώς και την τεχνολογία μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται σ αυτά. ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσει ο καταρτιζόμενος συνοπτικά την εξέλιξη της γραφής και αναλυτικότερα την εξέλιξη του βιβλίου, την γένεση και εξέλιξη της βιβλιοδεσίας. ΣΧΕΔΙΟ-ΧΡΩΜΑ Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των καταρτιζομένων με τα υλικά του ελεύθερου και του γραμμικού σχεδίου, την παρατήρηση και τη μεταφορά των αντικειμένων στο χαρτί, τη σωστή τοποθέτηση του θέματος, τη μεταφορά των αντικειμένων, τη σχέση που έχουν μεταξύ τους και την απόδοσή τους στο χαρτί. Την απόδοση των τόνων και του φωτός. Επίσης τη σχεδιαστική διαδικασία, την παραγωγή, την ανάγνωση και κατανόηση σχεδίων συναφών με την ειδικότητά τους,να εξοικειωθεί με τα χρώματα και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην ειδικότητά τους. ΥΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των καταρτιζομένων, σε μία στοιχειωδώς ιστορική κι επιστημονική βάση, με τα βιβλιοδετικά υλικά από καταβολής της τέχνης της βιβλιοδεσίας έως και σήμερα. 6

8 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τη γνώση βασικών τεχνικών, περιζήτητων στην παραγωγική διαδικασία, αλλά και βοηθητικών στην πρακτική γνωριμία με τεχνικές και υλικά και παραδοσιακές τεχνικές, όπως το ράψιμο σε σπάγκους και τα εξογκώματα, αλλά και σύγχρονες (όπως η χρήση ταινίας στο ράψιμο και η λεία ράχη). ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία με τους κανόνες κατασκευής και την λειτουργία των διαφόρων μηχανημάτων, εργαλείων και άλλων μέσων, που βοηθούν στην ολοκλήρωση μιας χειροποίητης βιβλιοδεσίας και η πρακτική εξάσκηση σ' αυτά. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι καταρτιζόμενοι τις δυνατότητες, τα είδη καθώς και την λειτουργία των μηχανών που αποτελούν τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων Βιομηχανικής Βιβλιοδεσίας. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ Σκοπός του μαθήματος είναι οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν γνώσεις αποκατάστασης και συντήρησης βιβλιοδετικών κατασκευών, καθώς επίσης και των ορίων παρέμβασης τους, σε ένα τομέα, που απαιτεί ιδιαίτερη εξειδίκευση. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ Σκοπός του μαθήματος είναι οι καταρτιζόμενοι να γνωρίσουν και να δημιουργήσουν ειδικές όχι άμεσα βιβλιοδετικές, αλλά απολύτως απαραίτητες κατασκευές, για την φύλαξη των βιβλιοδεσιών. ΑΡΧΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ Σκοπός του μαθήματος είναι οι καταρτιζόμενοι να είναι σε θέση να υπολογίσουν προϋπολογιστικά και απολογιστικά το κόστος των εργασιών οι οποίες συντελούνται σε ένα βιβλιοδετείο. 7

9 Β Τα αναλυτικά προγράμματα. [Καταχωρούνται τα αναλυτικά περιεχόμενα των μαθημάτων.] 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΑΛΛΙΚΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 3./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Κοινό μάθημα τομέα 8

10 2. ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΣΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 2./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εργαστηριακό Κοινό μάθημα τομέα 9

11 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 3. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 2./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - Τρόποι στοιχειοθεσίας - γενιές ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ - Φωτολιθογραφική μηχανή (οριζόντια κάθετη - δομή αυτής). - Διαδικασία εργασιών φωτογράφησης: (γραμμική φωτογράφηση - τονική - διαχωρισμός τετράχρωμων φωτογραφιών σε κάθετη φωτογραφική μηχανή και σε χρωμογράφο). 10

12 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4.ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 1./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Κοινό μάθημα τομέα 11

13 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 5. ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 2.../εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Α ΕΝΟΤΗΤΑ : Β ΕΝΟΤΗΤΑ : Γ ΕΝΟΤΗΤΑ : Δ ΕΝΟΤΗΤΑ : - Ιστορία της γραφής - Ορισμός - Πρώτα στάδια - Σύμβολα - Αλφάβητα - Μορφές βιβλίων - Τοιχογραφίες - Πλάκες - Πινακίδες - Ρόλοι - Δίπτυχα και τρίπτυχα - Διάφορα είδη ανατολικής προέλευσης (κινέζικα, ινδικά, κλπ.) - Κώδικας - Καλλιγραφία χειρόγραφα - Τυπογραφία έντυπα 12

14 6. ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ-ΧΡΩΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 4./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εργαστηριακό ΣΧΕΔΙΟ - Εισαγωγικά-έννοια ελεύθερου σχεδίου-χρησιμότητα-υλικά - Μελέτη αναλογιών, φωτεινότητα - Σύνθεση απλών γεωμετρικών σχημάτων με μολύβι - Μελέτη αξόνων-κλίσεων-τόνων - Σχεδίαση και συνθέσεις με περισσότερο σύνθετα γεωμετρικά σχήματα - Μελέτη αναλογιών και τόνων - Ελεύθερη σχεδίαση ιδιαίτερα από φωτογραφία ΧΡΩΜΑ - Βασικά-συμπληρωματικά χρώματα - Θερμά-ψυχρά χρώματα - Ιδιότητες χρωμάτων - Συνθέσεις με τέμπερα-διάφορες τεχνικές 13

15 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 7. ΜΑΘΗΜΑ: ΥΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 4./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Α ΕΝΟΤΗΤΑ : - Παραδοσιακά υλικά των οποίων η χρήση χάθηκε στους αιώνες. - Ξύλο είδη τρόπος χρήσης - Πάπυρος τρόπος παρασκευής τρόπος χρήσης Β ΕΝΟΤΗΤΑ : - Παραδοσιακά, αλλά και διαχρονικής χρήσης υλικά. - Χαρτιά είδη τρόποι παραγωγής τρόποι χρήσης - Χαρτόνια είδη τρόποι παραγωγής τρόποι χρήσης - Υφάσματα - είδη τρόποι παραγωγής τρόποι χρήσης - Δέρματα - είδη τρόποι παρασκευής τρόποι χρήσης - Κλωστές - είδη τρόποι χρήσης - Μέσα στήριξης ραψίματος - είδη τρόποι χρήσης - Κόλλες - είδη τρόποι παρασκευής τρόποι χρήσης - Χρυσός - είδη τρόποι παραγωγής τρόποι χρήσης - Foil είδη τρόποι παραγωγής τρόποι χρήσης Γ ΕΝΟΤΗΤΑ : - Διάφορα υλικά σπανιότερης χρήσης - Πλατίνα - είδη τρόποι παρασκευής τρόποι χρήσης - Μέταλλα - είδη τρόποι παρασκευής τρόπος χρήσης - Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι - Δέρματα προερχόμενα εκτός της κτηνοτροφικής αλυσίδας (ψάρια, ερπετά κ.ά) - P.V.C. - είδη τρόποι χρήσης - Τσίγκος είδη τρόποι χρήσης 14

16 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 8. ΜΑΘΗΜΑ: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 6./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Α ΕΝΟΤΗΤΑ : Β ΕΝΟΤΗΤΑ : Γ ΕΝΟΤΗΤΑ : - Βιβλιοδεσία ενός τετραδίου (εφαρμογές: σημειωματάρια, έντυπα, κ.ά.) - Κατασκευή σώματος (επιλογή χαρτιού, η λειτουργία των νερών του χαρτιού, δίπλωμα- μεγέθη που προκύπτουν απ αυτό). - Προετοιμασία και κατασκευή καλύμματος με ύφασμα και χαρτί ή όλο ύφασμα - Ράψιμο τετραδίου με λουρίδα callico (λεπτό ύφασμα) - Ξάκρισμα - Πέρασμα καλύμματος - Βιβλιοδεσία μεμονωμένων φύλλων (ιαπωνική βιβλιοδεσία) - Σχηματισμός του σώματος - Κατασκευή των τριών τμημάτων του καλύμματος (εμπρός-πίσω-ράχη). - Ράψιμο - Βιβλιοδεσία φωτογραφικού λευκώματος - Κατασκευή φύλλων - Ράψιμο στρογγύλεμα ράχης προετοιμασία σώματος - Κατασκευή καλύμματος με ύφασμα και χαρτί ή όλο ύφασμα - Πέρασμα καλύμματος Δ ΕΝΟΤΗΤΑ : - Βιβλιοδεσία-κάλυμμα από ύφασμα και χαρτί ή όλο ύφασμα. Περιγραφή όλων των εκδοχών αυτού του είδους (½, ¼, κ.λ.π.). - Ξήλωμα αν χρειάζεται και καθάρισμα - Δίπλωμα αν χρειάζεται - Ξάκρισμα αν χρειάζεται - Πρέσα - Προετοιμασία φυλάκων-εσωφύλλων - Ράψιμο σε ταινίες με λινή κλωστή - Στρογγύλεμα σφύρισμα ράχης - Προετοιμασία ράχης με έτοιμα κεφαλάρια (ενημέρωση για είδη), τέλλα, φόδρες χαρτιού - Κατασκευή καλύματος - Αν το ύφασμα έχει επίστρωση ο τίτλος εντυπώνεται με foil στην χρυσωτική πρέσα κατ ευθείαν πάνω του. - Πέρασμα καλύματος - Αν το ύφασμα δεν έχει επίστρωση, ο τίτλος εντυπώνεται με foil στην χρυσωτική πρέσα σε κομάτι δέρματος που επικολλάται στην ράχη της τελειωμένης βιβλιοδεσίας 15

17 Ε ΕΝΟΤΗΤΑ : - Βιβλιοδεσία με κάλυμμα από δέρμα και χαρτί ή ύφασμα. Στάδια όμοια με την Δ ΕΝΟΤΗΤΑ εκτός : - Επεξεργασίας δέρματος για την κατασκευή του καλύματος - Ο τίτλος γράφεται με foil και χρήση γραμμάτων εργαλείων κατ ευθείαν πάνω στο δέρμα του καλύμματος πριν περαστεί 16

18 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 9. ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 2./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Α ΕΝΟΤΗΤΑ : Β ΕΝΟΤΗΤΑ : Γ ΕΝΟΤΗΤΑ : Δ ΕΝΟΤΗΤΑ : Ε ΕΝΟΤΗΤΑ : - Πρέσες - Κρουστική - Όρθια απλή - Οριζόντια - Επιτραπέζια χρυσώματος - Επιτραπέζια με κεφαλάρια - Κοπτικά μηχανήματα - Κοπτική (χειροκίνητη, ηλεκτρική, ηλεκτρονική) - Ψαλίδα - Μηχανές επεξεργασίας δέρματος - Ρεφελαρίσματος (χειροκίνητη, ηλεκτρονική) - Σχιστική - Εργαλεία και μέσα επεξεργασίας δέρματος - Τεζάκι - Βελόνες - Κλειδιά για κλωστές και για ταινίες - Εργαλεία και μέσα επεξεργασίας δέρματος - Πέτρα ρεφελαρίσματος - Μαχαίρια ρεφελαρίσματος ΣΤ ΕΝΟΤΗΤΑ : - Διάφορα μέσα - Ξύλινες πλάκες για πρεσάρισμα - Ξύλινες πλάκες για την διακόσμηση των φύλλων - Πλάκα από αμντέμι για σφυρίσματα και χτυπήματα - Διάφορα μαχαίρια και κοπτικές λάμες - Χάρακες - Γωνίες - Ψαλίδια - Σφυριά - Πριόνια - Κουμπάσα - Δοχείο ζωικής κόλλας - Βούρτσες και πινέλα - Διάφορα εργαλεία κι εξαρτήματα τύπου Black & Decker και Hobby Kit 17

19 Ζ ΕΝΟΤΗΤΑ : - Εργαλεία και μέσα χρυσώματος - Μαξιλάρι - Μαχαίρι - Βούρτσες εφαρμογής χρυσού - Πινέλα - Εργαλεία από αχάτη - Ηλεκτρική στόβα - Χρυσωτικά διακοσμητικά εργαλεία - Γράμματα σε στοιχεία κι εργαλεία - Ξύλινη βάση για χρύσωμα στις άκρες της ράχης - Ξύλινη βάση για χρύσωμα στο εσωτερικό του χαρτονιού - Στοιχειοσυνθετήρες Η ΕΝΟΤΗΤΑ : - Ηλεκτρική πρέσα χρυσώματος. 18

20 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 10. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΑΛΛΙΚΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 3./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Κοινό μάθημα τομέα 19

21 11. ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΣΗ Η/Υ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 2./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εργαστηριακό Κοινό μάθημα τομέα 20

22 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 12. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 3./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΤΕΛΙΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) - Μηχανήματα, βοηθητικά όργανα ή μηχανήματα και υλικά, φιλμ χημικά κ.λπ. ΜΟΝΤΑΖ -Υλικά (χρωμοφάν-φιλμ-κόλλες κ.λπ.) -Τεχνική και μέθοδοι του σωστού montage ( σελίδες) -Κατασκευή δοκιμίων (φωτοτυπία αμμωνίας, chromalin-agfa comercial proof-3m matchprint) ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ -ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ-OFFSET (Βασικές αρχές, Λιθογραφικές πλάκες (τσίγκοι), φωτομεταφορείο, επίπεδη και κυλινδρική μηχανή offset) -ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ (Βασικές αρχές - είδη πιεστηρίων) -ΒΑΘΥΤΥΠΙΑ (Βασικές αρχές - μέθοδοι κατασκευής του κυλίνδρου κλισέ - κυριότερα μέρη της βαθυτυπικής μηχανής) -ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΑ (Βασικές αρχές - μέθοδοι κατασκευής του κλισέ - διάταξη της φλεξογραφικής μηχανής) -ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ (Βασικές αρχές - κατασκευή του stencil - διάταξη μεταξοτυπικού πιεστηρίουτρόποςεκτύπωσης-στεγνώματος) -ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΑ (Βασικές αρχές - φωτοτυπικό - διάταξη, τρόπος εκτύπωσης - ηλεκτρο-νικοί εκτυπωτές) 21

23 Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 13. ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 2./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό Α ΕΝΟΤΗΤΑ : Β ΕΝΟΤΗΤΑ : Γ ΕΝΟΤΗΤΑ : - Βιβλιοδεσία - Ορισμός - Κώδικας γένεση της βιβλιοδεσίας - Εξέλιξη των κατασκευαστικών κι αισθητικών στοιχείων - Είδος τετραδίων - Είδη ραψίματος - Είδη πινακίδων - Είδη σύνδεσης πινακίδων σώματος βιβλίου - Είδη διακόσμησης φύλλων - Είδη κεφαλλαριών - Είδη καλυμμάτων - Είδη διακόσμησης -Το Design στη βιβλιοδεσία - Διερεύνηση των ειδών βιβλιοδεσίας ως αντικειμένων συγκεκριμένης χρήσης, αντικειμένων-φορέων συμβολισμών, αλλά ταυτόχρονα και φορέων ιδιαίτερων αισθητικών στοιχείων. - 4 ος 8 ος αιώνας : κοπτική, βυζαντινή - 9 ος 12 ος αιώνας : βυζαντινή, κελτική, καρολιγκιανή, ισλαμική - 13 ος 15 ος αιώνας : ελληνική, ιταλική, γαλλική, Romanesque, αγγλική, ισλαμική 22

24 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 14.ΜΑΘΗΜΑ: ΥΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 4./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Α ΕΝΟΤΗΤΑ : Ανόργανη κι Οργανική Χημεία σχετιζόμενη με την παραγωγή των βιβλιοδετικων υλικών. Β ΕΝΟΤΗΤΑ : Υλικά βιομηχανικής βιβλιοδεσίας, όπως χαρτιά, χαρτόνια, υφάσματα, δέρματα, κόλλες, κλωστές. Τα είδη, ο τρόπος παραγωγής κι ο τρόπος χρήσης τους. 23

25 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 15.ΜΑΘΗΜΑ: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 5./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Α ΕΝΟΤΗΤΑ : Περαστή βιβλιοδεσία με δέρμα και μαρκαρόκολλα ( 1 / 2 ) - Ξήλωμα αν χρειάζεται καθάρισμα - Δίπλωμα αν χρειάζεται καθάρισμα - Ξάκρισμα αν χρειάζεται - Πρέσα - Προετοιμασία εσωφύλλων-φυλάκων - Ράψιμο σε σπάγκους με λινή κλωστή - Στρογγύλεμα σφύρισμα ράχης - Διακόσμηση φύλλων αν χρειάζεται - Κόψιμο και προετοιμασία χαρτονιών - Ένωση χαρτονιών σώματος λείανση των ανωμαλιών της ένωσης - Πλέξιμο κεφαλαριού με μεταξωτή κλωστή - Στερέωση ράχης με τέλλα και φόδρες χαρτιού ψευδοράχη με εξογκώ ματα - Προετοιμασία δέρματος - Πέρασμα δέρματος - Προετοιμασία για πέρασμα μαρμαρόκολλας - Πέρασμα μαρμαρόκολλας - Προετοιμασία για πέρασμα εσωφύλλου - Πέρασμα εσωφύλλου - Εντύπωση με φύλλο χρυσού σε κομμάτι δέρματος του τίτλου κι επικόλ ληση στο δεύτερο διάστημα της ράχης. Β ΕΝΟΤΗΤΑ : Περαστή βιβλιοδεσία όλο δέρμα. Στάδια όπως σε Α ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ εκτός : - Ράψιμο σε ταινίες - Ράχη λεία χωρίς εξογκώματα - Τίτλος εντυπωνόμενος κατ ευθείαν στο βιβλίο με φύλλο χρυσού και γράμματα-εργαλεία - Στοιχεία σύγχρονης διακόσμησης 24

26 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 16.ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 3./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εργαστηριακο Κοινό μάθημα τομέα 25

27 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 17.ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 5./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτο Γενικά Ανάπτυξη και εξέλιξη της Δυνατότητες σε σύγκριση με την Καλλιτεχνική Βιβλιοδεσία Ποιοτικές διαφορές ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ Κοπτικές Μηχανές Χειροκίνητες Αυτόματες Ημιαυτόματες Διπλωτικές Μηχανές Τύπου τσάπας Τύπου τσέπης Μικτές Μηχανές επικόλλησης εσωφύλλων 26

28 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 18.ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 2./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικο Ασφάλεια και υγιεινή στη βιβλιοδεσία Στοιχεία ενός γενικού προγράμματος ασφάλειας και υγιεινής Τμήμα περατώσεων Κατάταξη κινδύνων Μηχανικοί κίνδυνοι Κίνδυνοι από φωτιά Χημικοί κίνδυνοι Κίνδυνοι από θόρυβο Κίνδυνοι από φως (υπεριώδης και υπέρυθρη ακτινοβολία) Μέτρα ασφάλειας κατά τη μεταχείριση και αποθήκευση επικίνδυνων υλικών Ερεθιστικά υλικά Διαβρωτικά υλικά Τοξικά υλικά Εύφλεκτα υλικά Καρκινογόνα υλικά Κατάλληλη αποθήκευση πρώτων υλικών Περιορισμός της κυκλοφορίας μέσω των αποθηκών πρώτων υλών Κίνδυνοι κατά τη μεταφορά Ασφάλεια και φωτιά Καθαριότητα Ασφάλεια ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία (Οδηγίες) Ελληνική Νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους γραφικών τεχνών (Β.Δ. 464/1968, ΥΑ /4374/0022/95, Π.Δ. 398/1994, Π.Δ. 522/1983, Ν. 1568/1985, Π.Δ. 16/1996, Π.Δ. 17/1996, Π.Δ. 18/1996 κλ.π.) 27

29 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 19.ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 2./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικο ΠΕΡΑΤΩΣΕΙΣ -Βιβλιοδεσία -Κοπή χαρτιού (χειροκίνητα - ηλεκτρικά) -Δίπλωση χαρτιού (είδη διπλώματος - κλασσικά και ειδικά διπλώματα) -Στάχωση των τυπογραφικών (ραφτό - καρφίτσα - σπιράλ - κολλητό βιβλίο) -Εξώφυλλο [χειροποίητο, βιομηχανικό - χάρτινο, σκληρό - κουβερτούρα - πλαστικοποίηση ή βερνίκωμα (UV)] ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ -Τεχνικές DIRECT TO PLATE (εγγραφή κατευθείαν από DTP στις εκτυπωτικές πλάκες) -Ψηφιακή εκτύπωση offset υψηλής ανάλυσης απ ευθείας από DTP στο χαρτί (Digital offset) 28

30 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 20.ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 2./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικο Α ΕΝΟΤΗΤΑ : Συνέχεια Γ Ενότητας του εξαμήνου Β ος 18 ος αιώνας : ελληνική, ιταλική, γαλλική, αγγλική ος 20 ος αιώνας : γαλλική, αγγλική, book arts αντικείμενα τέχνης. Β ΕΝΟΤΗΤΑ : Διερεύνηση της σταδιακής μετάβασης στην μηχανοποίηση της χειροποί ητης βιβλιοδεσίας, που αρχίζει τον 17 αιώνα, κορυφώνεται τον 19, εξελίσσεται με διαχωρισμό των δύο μέσα στον 20. Να δοθεί έμφαση στα ελληνικά δεδομένα, αναπόφευκτα στο πλαίσιο της Πανευρωπαϊκής ιστορίας ος αιώνας : συντεχνίες κωδικοποίηση τεχνικών καθορισμός τιμολογίων για τις συγκεκριμένες εργασίες υπογραφή της δουλειάς ος αιώνας : παραγωγή σε ταχείς ρυθμούς καταμερισμός εργασίας πολυμελή εργαστήρια ος αιώνας : μηχανοποίηση απλοποίηση τεχνικών φθηνότερα υλικά, χαμηλότερο κόστος. Η διαφορετική πορεία της βιομηχανικής βιβλιοδεσίας από την χειροποίητη. Δύο ρόλοι με κοινό σκοπό. 29

31 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 21.ΜΑΘΗΜΑ: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 7./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτο Α ΕΝΟΤΗΤΑ : Βιβλιοδεσία με περγαμηνή και χαρτί. Τα στάδια από το πιθανό ξήλωμα ως και την πιθανή διακόσμηση φύλλων είναι ίδια με της Α ΕΝΟΤΗΤΑΣ του Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ, εκτός - Κατασκευή χαρτονιών από ένα χοντρό κι ένα λεπτότερό του, που επικολλούνται κατά τα 2/3 δημιουργώντας εσοχή κατά το 1/3. - Η σύνδεση γίνεται με την εισδοχή της προέκτασης των υλικών της ράχης (τέλλα, ταινίες) πάνω στο κατά το 1/3 διπλωμένο πρώτο φύλλο των φυλάκων, μέσα στην εσοχή του χαρτονιού, με ταυτόχρονο σχηματισμό λουκιού. - Η επεξεργασία της περγαμηνής διαφέρει από του δέρματος καθώς και η προετοιμασία του σώματος για το πέρασμά της - Ο τίτλος θα είχε ενδιαφέρον να καλλιγραφηθεί στη ράχη. Β ΕΝΟΤΗΤΑ : Βιβλιοδεσία όλο περγαμηνή. Εδώ επίσης ισχύει ό,τι για την προηγούμενη ενότητα. εκτός : - Ο τίτλος θα μπορούσε να γίνει με φύλλο χρυσού, με στοιχεία αλλά κι εργαλεία πάνω στην περγαμηνή 30

32 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 22.ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 6./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτο Συνθετικές Μηχανές Συρματοραπτικές Μηχανές Κλωστοραπτικές Μηχανές Καλυμματικές Μηχανές Καλυμματικές Μηχανές με ύφασμα σε μορφή ρολού Καλυμματικές Μηχανές με ύφασμα κομμένο σεσυγκεκριμένες διαστάσεις Περαστικές Μηχανές καλυμμάτων 31

33 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 23.ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 4./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτο Α ΕΝΟΤΗΤΑ : Β ΕΝΟΤΗΤΑ : Θεωρία - Βιβλιοδεσία τύποι και συνήθεις φθορές τους τρόποι παρέμβασης - δεοντολογία - Βιβλίο τύποι φθορών τρόποι παρέμβασης - δεοντολογία Εργαστήριο - Αποκατάσταση ράχης κι ενώσεων με δέρμα - Αποκατάσταση ράχης κι ενώσεων με ύφασμα - Στεγνός καθαρισμός σώματος - Μηχανική επιδιόρθωση φθορών χαρτιού 32

34 Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 24.ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 2./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικο Κοινό μάθημα τομέα 33

35 Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 25.ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 3./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικο 34

36 Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 26.ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 10./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτο Μηχανές κολλητής Βιβλιοδεσίας (λειτουργία και δυνατότητες τους) Γραμμές παραγωγής 35

37 Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 27.ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 9./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτο Α ΕΝΟΤΗΤΑ : Φάκελλος Β ΕΝΟΤΗΤΑ : Θήκη περιοδικών από χαρτί Γ ΕΝΟΤΗΤΑ : Θήκη με δέρμα και χαρτί για τη βιβλιοδεσία του μαθήματος «χειροποίητη βιβλιοδεσία», Β ΕΞΑΜΗΝΟ, Β ΕΝΟΤΗΤΑ. Δ ΕΝΟΤΗΤΑ : Θήκη με ύφασμα για την βιβλιοδεσία του μαθήματος «χειροποίητη βιβλιοδεσία», Γ ΕΞΑΜΗΝΟ, Α ΕΝΟΤΗΤΑ. Ε ΕΝΟΤΗΤΑ : Κουτί από ύφασμα για την βιβλιοδεσία του μαθήματος «χειροποίητη βιβλιοδεσία», Γ ΕΞΑΜΗΝΟ, Β ΕΝΟΤΗΤΑ. 36

38 Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 28.ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:./εξάμηνο, 2./εβδομάδα ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικο Α. Εννοια της κοστολόγησης Β. Προϋπολογιστικό κόστος Κοστολογούμενα στοιχεία 1. Υλικά Χαρτί, χαρτόνι, μαρμαρόκολλες κλπ. Μελάνι, χρύσωμα κλπ. Αναλώσιμα 2. Εργατικό κόστος Υπολογισμός εργατοωρών ανά επί μέρους εργασία Ασφαλιστικές εισφορές. 3. Δαπάνες κεφαλαίου Αποσβέσεις μηχανημάτων Γενικά Βιομηχανικά Εξοδα Γ. Απολογιστικό κόστος Υπολογισμός πραγματοποιουμένου κόστους ανά εργασία Δ. Σύγκριση προϋπολογιστικού απολογιστικού κόστους Ε. Εφαρμογές 37

39 Β Εκπαιδευτικό Υλικό. Τεχνικά εγχειρίδια για το αντίστοιχο μάθημα. CD Rom, Video σχετικά με την βιβλιοδεσια τα οποία βοηθούν στην κατανόηση των εργαστηριακών μαθημάτων. Περιοδικά, εφημερίδες, όπως π.χ. (Publishing, Τυπογραφία) τα οποία έχουν εκτεταμένα και εξειδικευμένα άρθρα στον τομέα της βιβλιοδεσιας. Σημειώσεις απο τον εκάστοτε εκπαιδευτή για την ευκολότερη διεξαγωγή του μαθήματος. Β Ενδεικτικός κατάλογος ελάχιστου εξοπλισμού για το πρακτικό μέρος. Πάγκοι εργασίας 1.00Χ1.50Χ1.00 μ. ξύλινοι με επιφάνεια από λείο ανθεκτικό υλικό, στο κάτω μέρος ράφια. Συρταριέρες αποθήκευσης χαρτιών διαφόρων υλικών και εργαλείων Ράφια η κάθε είδους ειδική κατασκευή για την αποθήκευση μεγάλου όγκου, π.χ ρολών υφασμάτων, χαρτονιών κλπ. Ντουλάπια αποθήκευσης δερμάτων Ειδικά καθίσματα (σκαμπώ) βιβλιοδεσίας, για τους συγκεκριμένους πάγκους εργασίας. Πρέσσες(κρουστική-όρθια απλή-οριζόντια-επιτραπεζια χρυσωματοςεπιτραπέζια κεφαλαριών) Ψαλίδα Ηλεκτρονική κοπτική μηχανή Μηχανές επεξεργασίας δέρματος(ρεφελαρισματος ) Τεζακια Βελόνες ραψίματος Ξύλινες πλάκες για πρεσάρισμα Χάρακες Γωνίες Ψαλίδια Σφυριά Πριόνια Βούρτσες και πινέλα Γράμματα σε στοιχεία και εργαλεία Ξύλινη βάση για χρύσωμα στις άκρες της ράχης Ξύλινη βάση για χρύσωμα στην επιφάνεια του χαρτονιού Στοιχειοσυνθετήρες Ηλεκτρική πρέσα χρυσώματος Επιτραπέζια διπλωτική μηχανή Μικτή διπλωτική μηχανή (τσάπας-τσέπης) Μηχανή συρματοραφής Μηχανή κολλητής βιβλιοδεσίας Μηχανή κλωστοραφής Μηχανή επιτραπέζια με εξαρτήματα για διάτρηση και πικμανση 38

40 Β Υγιεινή και Ασφάλεια κατά τη διάρκεια της Κατάρτισης. Κατά την διάρκεια της κατάρτισης θα πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες προυποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας, όπως: Ασφαλείς και καθαροί χώροι. Απαγόρευση του καπνίσματος. Εξαερισμός του εργαστηρίου. Επαρκής φωτισμός. Να υπάρχει σύστημα πυρόσβεσης. Φαρμακείο για έκτακτες περιπτώσεις. Β Προσόντα Εκπαιδευτών. 1.Αγγλικα-Γαλλικα, πτυχιούχος Αγγλικής, Γαλλικής φιλολογίας αντίστοιχα. 2.Χρηση Η/Υ, πτυχιούχος πληροφορικής ΑΕΙ-ΤΕΙ, εσωτερικού ή αντίστοι χων ισότιμων σχολών εξωτερικού 3.Τεχνολογία παραγωγής εντύπου, πτυχιούχος Τεχνολογος Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ, εσωτερικού ή αντίστοιχων ισότιμων σχολών εξωτερικού 4.Τεχνική επικοινωνίας-επιχειρηματικότητα, πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, αντίστοιχης ειδικότητας, εσωτερικού ή αντίστοιχων ισότιμων σχολών εξωτερικού 5.Ιστορια βιβλίου-βιβλιοδεσίας, πτυχιούχος βιβλιοθηκονομίας ΑΕΙ-ΤΕΙ, Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ΑΕΙ-ΤΕΙ, η Ιστορικός Τέχνης 6.Σχέδιο-Χρώμα, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών ΤΕΙ εσωτερικού ή αντίστοιχων ισότιμων σχολών εξωτερικού 7.Υλικά βιβλιοδεσίας, πτυχιούχος τεχνολόγος Γραφικών Τεχνών, Χημικός με ειδίκευση στα υλικά Γραφικών Τεχνών εσωτερικού ή αντίστοιχων ισότιμων σχολών εξωτερικού 8.Καλλιτεχνική βιβλιοδεσία, πτυχιούχος Τεχνολόγος Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ, πτυχιούχος Ανωτάτων Σχολών Βιβλιοδεσίας εξωτερικού 9.Εξοπλισμος Καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας, πτυχιούχος Τεχνολόγος Γραφι κών Τεχνών ΤΕΙ, πτυχιούχος Ανωτάτων Σχολών Βιβλιοδεσίας εξωτερικού 10.Ηλεκτρονική επεξεργασία εντύπου, πτυχιούχος Τεχνολόγος Γραφικών Τεχνών, Γραφίστας ΤΕΙ, εσωτερικού ή αντίστοιχων ισότιμων σχολών ε- ξωτερικού 11.Βιομηχανική βιβλιοδεσία, πτυχιούχος Τεχνολόγος Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ 12.Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, πτυχιούχος αντίστοιχης ειδικότητας ανωτάτων σχολών εσωτερικού ή ισότιμων σχολών εξωτερικού 13.Στοιχεία συντήρησης βιβλίου, πτυχιούχος συντηρητής βιβλίου ΤΕΙ-ΑΕΙ εσωτερικού ή αντίστοιχων ισότιμων σχολών εξωτερικού 14.Περιβαλλοντική πολιτική, πτυχιούχος αντίστοιχης ειδικότητας ανωτάτων σχολών εσωτερικού ή ισότιμων σχολών εξωτερικού 39

41 15.Ειδικές κατασκευές βιβλιοδεσίας, πτυχιούχος Τεχνολόγος Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ, πτυχιούχος Ανωτάτων Σχολών Βιβλιοδεσίας εξωτερικού 16.Αρχές κοστολογησης, πτυχιούχος οικονομικών σχολών ΤΕΙ-ΑΕΙ, ή αντίστοιχων ισότιμων σχολών εξωτερικού Β.4. Εξετάσεις Εσωτερικές (κατά τη διάρκεια της κατάρτισης). Κατά την όγδοη εβδομάδα πρόοδος. Τέστ γραπτό για τα θεωρητικά μαθήματα. Για τα εργαστηριακά μαθήματα 4 6 εργασίες με τις οποίες θα εξετάζεται η πρόοδος των καταρτιζομένων και εξέταση στα μηχανήματα ή υπολογιστές του εργαστηρίου. Τελική εξέταση την 14 η εβδομάδα, η διάρκεια της οποίας θα είναι 2 ώρες για τα θεωρητικά μαθήματα. Για τα εργαστηριακά μαθήματα θα είναι περισσότερος χρόνος, αυτό θα κρίνεται απο το είδος του εργαστηρίου, του εκπαιδευτή και τις θέσεις εξέτασης εφ όσον τα μαθήματα απαιτούν υπολογιστές ή ειδικά μηχανήματα. Β.5. Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης της Επαγγελματικής Κατάρτισης. Β.5.1. Προβλεπόμενη διαδικασία Εξετάσεων. [Αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις που αφορούν στη διενέργεια της πιστοποίησης, καθώς και την προβλεπόμενη διαδικασία εξετάσεων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους]. Για την απόκτηση Διπλώματος ή Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης (αναγράφεται Δίπλωμα η Πιστοποιητικό αν πρόκειται για ειδικότητες Μεταλυκειακές ή Μεταγυμνασιακές αντίστοιχα) στην Ειδικότητα ΒΙΒΛΙΟ- ΔΕΤΗ πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: α)ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) β) Επιτυχία στο Θεωρητικό μέρος των Τελικών Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. γ) Επιτυχία στο Πρακτικό μέρος των Τελικών Εξετάσεων Πιστοποίησης Ε- παγγελματικής Κατάρτισης. Όσον αφορά τη διενέργεια των Τελικών Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, συγκροτείται στην Κ.Υ του Ο.Ε.Ε.Κ., Κεντρική Ε- ξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), που έχει ως έργο, την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων. Σε περιφερειακό επίπεδο συγκροτούνται κατά τις Εξεταστικές Περιόδους, Πιστοποίησης οι Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι επιτροπές αυτές έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρμογή των διαδικασιών, που είναι σχετικές με τις εξετάσεις αυτές, στην περιφέρεια τους. Τούτο γίνεται με βάση τις, εκάστοτε, ισχύουσες Αποφάσεις του Δ.Σ του Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και των Π.Ε.Ε.Π. 1 40

42 Η Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης, βασίζεται σε εξετάσεις Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε Εθνικό Επίπεδο. Κατά την εξέταση του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί κατά πόσον ο απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιμοποιεί, σε συγκεκριμένες επαγγελματικές εφαρμογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος. Κατά την εξέταση του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελματικές ι- κανότητες και δεξιότητες του εξεταζομένου, όπως αυτές περιγράφονται στο προφίλ του επαγγέλματος και στα επί μέρους επαγγελματικά καθήκοντα. Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό, αν πρόκειται για ειδικότητες Μεταλυκειακές ή Μεταγυμνασιακές αντίστοιχα, δικαιούνται, όσοι επιτύχουν και στις δύο εξετάσεις. Οι ενδιαφερόμενοι που απέτυχαν, μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στις εξετάσεις Πιστοποίησης. Ο υποψήφιος, ο οποίος επέτυχε μόνο στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων, κατοχυρώνει την βαθμολογία στο μέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετέχει μόνο στις εξετάσεις του μέρους στο οποίο απέτυχε. Αν μέσα στο διάστημα των τριών (3) ετών δεν επιτύχει και στο άλλο μέρος των εξετάσεων, υποχρεούται να συμμετάσχει εκ νέου και στα δύο μέρη των εξετάσεων Πιστοποίησης, με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό Κατάρτισης. Β.5.2. Εξεταστέα ύλη θεωρητικού μέρους. Κατά την εξέταση του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης, οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν γραπτώς σε αριθμό ερωτήσεων που αναφέρονται στο Θεωρητικό μέρος του Γνωστικού Αντικειμένου της Ειδικότητας. Η διάρκεια των εξετάσεων Θεωρητικού Μέρους είναι 3 ώρες. Υποδείγματα ερωτήσεων 1. Ποιες είναι οι μορφές των βιβλίων 2. Διερεύνηση των ειδών βιβλιοδεσίας ως αντικειμένων συγκεκριμένης χρήσης, αντικειμένων-φορέων συμβολισμών, αλλά ταυτόχρονα και φορέων ιδιαίτερων αισθητικών στοιχείων 3. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της βιβλιοδεσίας στις περιόδους μεταξύ: 4 ου -8 ου αιώνα 9 ου -12 ου αιώνα 13 ου -15 ου αιώνα 4. Αναφέρετε παραδοσιακά αλλά και διαχρονικής χρήσης υλικά στην καλλιτεχνική βιβλιοδεσία 5. Τι γνωρίζετε για τις ιδιότητες των χρωμάτων, και ποια είναι τα βασικάσυμπληρωματικά χρώματα, και θερμά-ψυχρά χρώματα 6. Είδη πρεσσών βιβλιοδεσίας και χαρακτηριστικά τους 7. Είδη κοπτικών μηχανών και χαρακτηριστικά τους 8. Είδη σύνδεσης πινακίδων και σώματος βιβλίου 9. Η χρήση των "φυλάκων" στην βιβλιοδεσία και τι είναι 41

43 10. Τι είναι το κεφαλάρι τα είδη και η χρησιμοτητα του 11. Ποιες είναι οι βασικές μέθοδοι εκτύπωσης και τα χαρακτηριστικά τους 12. Είδη διπλωτικών μηχανών και χαρακτηριστικά τους 13. Τι γνωρίζετε για τις γραμμές παραγωγής στην βιομηχανική βιβλιοδεσία 14. Διάφορα επενδυτικά υλικά, ιδιότητες και χρήση τους 15. Τι γνώρίζετε για τα εξογκώματα στη ράχη του βιβλίου και ο οδηγος τοποθέτησης τους Β.5.3. Εξεταστέα ύλη πρακτικού μέρους. Η πιστοποίηση επαγγελματικής ικανότητας κατά το πρακτικό μέρος περιλαμβάνει την εξέταση των υποψηφίων στα εργαστήρια των ΙΕΚ ή και σε επαγγελματικούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση κατά την περίοδο κατάρτισης τους ή σε εργαστήρια άλλων μεθόδων (εκπαιδευτικών ή επαγγελματικών) που κατά την κρίση της Π.Ε.Ε.Π. καλυπτουν τις απαιτήσεις αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέματα, που συμπεριλαμβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων και ικανοτήτων της ειδικότητας και θα μπορούν να πραγματοποιηθούν στους επιλεγμένους χώρους αξιολόγησης. Στο εργαστήριο μπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, με διαφορετικά θέματα και ανάλογα με την δυνατότητα των συγκεκριμένων χώρων. Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και μετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις πραγματοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσματα των έργων και εφόσον κρίνουν οτι αυτό χρειάζεται ή απαιτείται απο το είδος της εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσειςδιευκρινήσεις επί του εκτελεσθέντος έργου. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθμολογείται απο τρείς εξεταστές οι ο- ποίοι ορίζονται απο τον Ο.Ε.Ε.Κ. ύστερα απο πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τους κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) απο τους τρείς (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. Κατά την εξέταση του πρακτικού μέρους ο υποψήφιος θα πρέπει να μπορεί να ράψει ένα βιβλίο μικρού μεγέθους(λόγω περιορισμένου χρόνου), να κατασκευάσει ένα εξώφυλλο σε ένα ήδη ραμμένο βιβλίο, να κάνει μία ειδική κατασκευή (πχ. Ντοσσιέ ή θήκη βιβλίου), να διακοσμήσει το εξώφυλλο ενός βιβλίου, ή με τη χρήση των μηχανημάτων βιομηχανικής βιβλιοδεσίας να κατασκευάσει ένα κολλητό βιβλίο ή ένα τετράδιο. Κατά την εξέταση του Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέματα που επιλέγονται από τους εξεταστές από τον κατάλογο στοχοθεσίας πρακτικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, που περιλαμβάνεται στον ισχύοντα Οδηγό Κατάρτισης. 42

44 Αναπτύσσεται η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή για την πραγματοποίηση των Εξετάσεων Πρακτικού Μέρους και περιγράφεται η μεθοδολογία εξέτασης των πρακτικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Η διάρκεια των εξετάσεων Πρακτικού Μέρους κυμαίνεται από 2 έως 5 ώ- ρες. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται από τρεις (3) εξεταστές. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών, εφ όσον τουλάχιστον δύο από τους τρεις εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. Β.5.4. Διπλώματα Πιστοποιητικά Βεβαιώσεις. Στους αποφοίτους της Ειδικότητας παρέχονται οι ακόλουθοι τίτλοι: α) Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.). Την Βεβαίωση αυτή α- ποκτούν οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους. β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας Ε- παγγελματικής Κατάρτισης ή Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Ι, αν πρόκειται για ειδικότητες Μεταλυκειακές ή Μεταγυμνασιακές, αντίστοιχα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής συμμετοχή των κατόχων Β.Ε.Κ. στις εξετάσεις Πιστοποίησης Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους. γ) Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Την Βεβαίωση αυτή αποκτούν όλοι όσοι έχουν επιτύχει στις Εξετάσεις Πιστοποίησης και την χρησιμοποιούν μέχρι να εκδοθεί το Δίπλωμά τους. 43

45 ΥΥΠΟΣΣΗΜΕΕΙ ΙΩΣΣΗ ΚΚΕΕΦΑΑΛΛΑΑΙ ΙΟΥΥ ΒΒ' '' 1 Το όλο πλαίσιο λειτουργίας ρυθμίζεται με την, υπ. αριθμ /4115/0022/ΦΕΚ 509, τ.β / (Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης), Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 44

46 45

Τομέας Εφαρμοσμένων τεχνών

Τομέας Εφαρμοσμένων τεχνών Τομέας Εφαρμοσμένων τεχνών Ειδικότητα Γραφικών Τεχνών 5 ο Σ.Ε.Κ. Γ Αθήνας Εφαρμοσμένες Τέχνες Το σύνολο των δραστηριοτήτων όπου συναντώνται οι τομείς: των καλών τεχνών (εικαστικός), του σχεδιασμού, της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΥΠΩΤΗΣ ΛΙΘΟΓΡΑΦΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΥΠΩΤΗΣ ΛΙΘΟΓΡΑΦΟΣ Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τις κύριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι:. Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Να διατηρηθεί μέχρι:. Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ ΛΙΒΑΝΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2009

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ ΛΙΒΑΝΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2009 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ ΛΙΒΑΝΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 009 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ΙΕΚ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΤΑΞΗ ΓΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΒΤΑΞΗ ΒΤΑΞΗ ΤΟΜΕΙΣ Α ΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΤΑΞΗ ΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ.

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κωνσταντίνος Καλτσάς ΔΡΑΜΑΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΣΠΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ 2 ώρες εβδομαδιαίως Τα αντικείμενα και τα υλικά Μάθημα 1: Επίδειξη παραδοσιακών αντικειμένων και υλικών Χαρτί (παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η σχετικά με κατατακτήριες εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η σχετικά με κατατακτήριες εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Αριθ. πρωτ.3505 Αθήνα 3 Σεπτεμβρίου 2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η σχετικά με κατατακτήριες εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Ι. Ποσοστά κατατασσόμενων. Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Φ1/192329/Β3/16.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ggs@pathfinder.gr ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου για τη πρόσβασή τους στη ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ επιλέγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Όροι και τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια μιας (1) διπλωτικής μηχανής εντύπων για την παραγωγή διπλωμένων τυπογραφικών τευχών σε 4σέλιδα, 8σέλιδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 16/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης (όπως

Διαβάστε περισσότερα

(ΝΕΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

(ΝΕΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΙΕΚ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ + ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ' Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( Εικαστική και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013-2014 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3α. Παγωτοβιομηχανία planet Μακέτα δραστηριότητες

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013-2014 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3α. Παγωτοβιομηχανία planet Μακέτα δραστηριότητες 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013-2014 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3α Παγωτοβιομηχανία planet Μακέτα δραστηριότητες Καθηγητής : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΝΟΤΗΤΕΣ Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο (νέο Σύστηµα) Το Επαγγελµατικό Λύκειο είναι Σχολείο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 267 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ, Μάϊος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010 Κατατακτήριες 2009-2010 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα: 13.04.2009 Αρ.Πρωτ. 496 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι:. Βαθμός Ασφαλείας:.

Να διατηρηθεί μέχρι:. Βαθμός Ασφαλείας:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ HMEΡΟΜΗΝΙΑ : ΤΡΙΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 24-6-2012 ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 24-6-2012 ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΘΗΝΑ 24-6-2012 ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Μαρούσι, 24 Ιουνίου 2012

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Μαρούσι, 24 Ιουνίου 2012 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 24 Ιουνίου 2012 Προς: Τους Προέδρους Εξεταστικών Κέντρων και Βαθμολογικών Κέντρων Γραμμικού Σχεδίου ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 1) Ο σωστός τίτλος του Θέματος είναι «ΔΙΩΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΠΕΡ/KH Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Λουκή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 6 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 ΜΑΘΗΜΑ: «Τεχνολογία Παραγωγής Ενδυµάτων» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχουν σκοπό. Την παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους Λυκείου.

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχουν σκοπό. Την παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους Λυκείου. ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ Δ.ΙΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχουν σκοπό Την παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους Λυκείου. Η λειτουργία των Δημοσίων Ι.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ/ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ/ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ/ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Χ Ρ Ο Α Ι Ν ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 2 ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 2-1-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Αριθµ. Πρωτ. 4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

Everything that can become digital, will become digital. Printing is no exception Benny Landa

Everything that can become digital, will become digital. Printing is no exception Benny Landa Everything that can become digital, will become digital. Printing is no exception Benny Landa Μέχρι πριν λίγες δεκαετίες, ο μοναδικός τρόπος εκτύπωσης ήταν η offset και οι συναφείς τεχνολογίες. Τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37 Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5238973-210 5121399 6932798177 FAX: 210 5202798-210 5121399 ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β Α) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Οι Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι κατανεμημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΑΣΦΔ) Διευθυντής Προγράμματος: ΜΙΧΑΗΛ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΙΤΩΝ Δ..ΙΙ..Ε.Κ.--..ΙΙ..ΙΙ..Ε.Κ.. ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΙΖΕΤΑΙΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΤΑΣ ΜΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΤΑΣ ΜΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΤΑΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΝΟΤΗΤΕΣ Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΤΑΣ 1α. Χρονοδιάγραμμα εργασιών μακέτας.... 2 1β. Ημερολόγιο εργασιών κατασκευής μακέτας....2

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου (μάθημα ενδιαφέροντος) 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται η μύηση των μαθητών στον κόσμο της φωτογραφίας ώστε να: 1. Αντιλαμβάνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 56 Τ. Κ. 11742, Αθήνα 4 ος όροφος τηλ. : 210-9250280 fax : 210-9250290 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποια μαθήματα διδάσκονται οι μαθητές της Α Λυκείου; Ποια από τα μαθήματα ανήκουν στους ίδιους κλάδους μαθημάτων; Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλους τους κλάδους των μαθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Περιγραφή Μαθήματος Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αντικείμενο Μαθήματος Η εκμάθηση των βασικών αρχών λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ομάδες Προσανατολισμού Τρεις Ομάδες Προσανατολισμού Σπουδών προβλέπει το μεταβατικό σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ το οποίο θα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ, ΤΕΛ ΚΑΙ ΕΠΛ ΣΤΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ»

Θέμα: «ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ, ΤΕΛ ΚΑΙ ΕΠΛ ΣΤΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Tα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο απόφοιτος του τμ. Λογιστικής ονομάζεται «Πτυχιούχος Λογιστής» και έχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα με βάση Π.Δ. του 1989: - Τηρεί λογιστικά βιβλία και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης 0του χώρου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού απαιτεί ειδική άδεια, η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΠΡΟΣ : ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΡΟΣ : ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Κωδ. Η/Υ Αριθμός Πρωτ. : ( * )...... /..... / 2010 ( Ημερομηνία ) ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για κάθε μάθημα-διάλεξη που είναι διαφορετικά μεταξύ τους θα πρέπει να συμπληρωθεί νέα αίτηση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για κάθε μάθημα-διάλεξη που είναι διαφορετικά μεταξύ τους θα πρέπει να συμπληρωθεί νέα αίτηση ΠΡΟΣ : ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Κωδ. Η/Υ Αριθμός Πρωτ. : ( * )...... /..... / 2010 ( Ημερομηνία ) ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο γενικό λύκειο. Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7

Νέο γενικό λύκειο. Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7 ΤΑΞΗ Α Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7 Α ομάδα μαθημάτων Ελληνική Γλώσσα Β ομάδα μαθημάτων Μαθηματικά Γ ομάδα μαθημάτων Φυσικές Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα για αναγνωρισμένης Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Θεσσαλονίκη, 08/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Φο.Δ.Σ.Α.) - ΝΠΔΔ Ταχ. Διεύθυνση :ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8 Ταχ. Κώδικας :546 26 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ-ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΜΟΕΙΔΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ-ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΜΟΕΙΔΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ-ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΜΟΕΙΔΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ *Οι τιμές αυτές δεν περιλαμβάνουν οποιουδήποτε είδους επεξεργασίας μακέτας, ΦΠΑ και μεταφορικά. *Αν η εκτύπωση που σας ενδιαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Tώρα που η υψηλή ανεργία αποτελεί σκληρή πραγµατικότητα, τώρα που η εξειδίκευση και η κατάρτιση σε νέους τοµείς είναι απαραίτητες,

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 4/2015

Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 4/2015 απασχολούμενους και μη απασχολούμενους στη Η ή ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ Δ/νση Λιγνιτικού ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 Έχοντας υπόψη: Αριθμ. Πρωτ. : 9961 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/Η 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου ΘΕΜΑ: Τριτοβάθμια εκπαίδευση και Επαγγελματική αποκατάσταση Επιμέρους θέμα: Καλλιτεχνικές σπουδές στη ζωγραφική στο θέατρο στη μουσική και επαγγελματική αποκατάσταση ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Ίδρυμα Ωνάση παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε πρόσωπα που έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education «Πράσινη» Θέρμανση Μετάφραση-επιμέλεια: Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΔΜ. Ζωή Γοδόση, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Υπεύθυνη Συντονίστρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΔΜ. Ζωή Γοδόση, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Υπεύθυνη Συντονίστρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΔΜ Ζωή Γοδόση, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Υπεύθυνη Συντονίστρια ΤΕΕΤ ΠΔΜ Παρουσίαση στο πλαίσιο των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης για την ενημέρωση των μαθητών/τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα: 31.5.2011 Αρ.Πρωτ. 441 Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Π Τ Υ Χ Ι Ο Υ Χ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 1 2 0 1 2

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα: 31.5.2011 Αρ.Πρωτ. 441 Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Π Τ Υ Χ Ι Ο Υ Χ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 1 2 0 1 2 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα: 31.5.2011 Αρ.Πρωτ. 441 Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Π Τ Υ Χ Ι Ο Υ Χ Ω Ν Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 1 2 0 1 2 Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω. Ειδικότητες Ι.Ε.Κ. - Τεχνικός Αυτοματισμών & επαγγελματικά δικαιώματα»

Ημερίδα Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω. Ειδικότητες Ι.Ε.Κ. - Τεχνικός Αυτοματισμών & επαγγελματικά δικαιώματα» Ημερίδα Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω Ειδικότητες Ι.Ε.Κ. - Τεχνικός Αυτοματισμών & επαγγελματικά δικαιώματα» ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Ε.Μ.Π, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε, Msc

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ημερομηνία: 30-7-2015 Αριθμ. πρωτ.: Δ/1933 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ) ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ MASTER S DEGREE IN PLANNING AND MANAGING URBAN GREENSPACES

Διαβάστε περισσότερα

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του:

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: Πρόγραμμα Δωρεάν Κατάρτισης ΝΕΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ) Με την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελματικό Λύκειο

Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Νέο Επαγγελματικό Λύκειο Νέο Επαγγελματικό Λύκειο (νέο Σύστημα) Το ΕΠΑΛ είναι Σχολείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να εγγραφεί στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/ Φ.13/26502 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ (ΓΓΑ) 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ 2014

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ (ΓΓΑ) 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ 2014 Γ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ (ΓΓΑ) 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ 2014 Φορείς Γ.Γ. Αθλητισμού Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Δασκάλων Χιονοδρομίας Ίδρυση Σχολή Προπονητών Χιονοδρομίας Γ Κατηγορίας Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα