ΓΕ: Σ07-ΓΕΝ/ ΘΕΜΑ:Αναγνώριση γερµανικού χρόνου ασφάλισης λόγω ανατροφής παιδιών-πληροφοριακά έντυπα & έντυπα αιτήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕ: Σ07-ΓΕΝ/30-5-05. ΘΕΜΑ:Αναγνώριση γερµανικού χρόνου ασφάλισης λόγω ανατροφής παιδιών-πληροφοριακά έντυπα & έντυπα αιτήσεων"

Transcript

1 /ΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕ: Σ07-ΓΕΝ/ ΘΕΜΑ:Αναγνώριση γερµανικού χρόνου ασφάλισης λόγω ανατροφής παιδιών-πληροφοριακά έντυπα & έντυπα αιτήσεων Σχετικά µε το ανωτέρω θέµα σας γνωρίζουµε τα εξής: Με τα γενικά έγγραφά µας Σ07/ΓΕΝ/ , , & 70-1/ΓΕΝ/ & έχουν δοθεί οδηγίες για τη γερµανική διάταξη νόµου σύµφωνα µε την οποία αναγνωρίζονται χρόνοι ανατροφής παιδιών και λαµβανόµενοι υπόψη χρόνοι σε ασφαλισµένους της που απέκτησαν παιδιά κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους στη Γερµανία. Όπως µας είχε γνωρίσει ο γερµανικός φορέας το δικαίωµα για αναγνώριση το είχε κατά κύριο λόγο η µητέρα αλλά και ο πατέρας έως Οι γερµανικοί ασφαλιστικοί φορείς σε νέα ενηµέρωσή τους µας γνωστοποίησαν ότι:στο εξής οι χρόνοι ανατροφής και οι λαµβανόµενοι υπόψη χρόνοι αναγνωρίζονται σε εκείνο το γονέα που ανέθρεψε κατά κύριο λόγο τα παιδιά. Επήλθε δηλαδή αλλαγή στη διοικητική πρακτική που ακολουθούσαν οι γερµανικοί ασφαλιστικοί φορείς για την αντιµετώπιση του θέµατος εξαιτίας νοµολογίας του Οµοσπονδιακού Κοινωνικού ικαστηρίου. Η κατανοµή των χρόνων στον ένα ή τον άλλο γονέα γίνεται µε αντικειµενικά κριτήρια. Βασικό κριτήριο που αποδεικνύει την κύρια ανατροφή των παιδιών από τον ένα ή τον άλλο γονέα είναι η κατανοµή της βιοποριστικής δραστηριότητάς των. Συνεπώς, οι ανωτέρω χρόνοι είναι δυνατόν να αναγνωριστούν στον ένα ή τον άλλο γονέα. Αν όµως µε βάση αντικειµενικά κριτήρια αποδεικνύεται ότι οι γονείς ανατρέφουν από κοινού τα παιδιά τότε µπορούν µε µια κοινή δήλωση να ορίσουν σε ποιό γονέα θα αναγνωριστούν οι χρόνοι Αν δεν έχει υποβληθεί στο παρελθόν µία κοινή δήλωση από τους γονείς ή δεν µπορεί να αποδειχθεί ότι ο ένας εκ των δύο γονέων ασχολήθηκε περισσότερο µε την ανατροφή τους ή αν ασχολήθηκαν από κοινού, τότε οι χρόνοι αναγνωρίζονται στη µητέρα. Γενικά, σε κανένα γονέα δεν µπορούν να αναγνωριστούν αυτοί οι χρόνοι αν το αντίστοιχο διάστηµα ήταν εργαζόµενοι. Λόγω της τροποποίησης ο γερµανικός ασφ/κός φορέας τύπωσε και µας έστειλε τα συνηµµένα νέα έντυπα αιτήσεων µε το συνοδευτικό πληροφοριακό έντυπο, τα οποία πλέον πρέπει να χρησιµοποιούνται από τα Υποκ/τά µας. Κάθε παλαιότερο έντυπο πρέπει να ακυρωθεί. Σας ενηµερώνουµε επίσης ότι για κάθε διευκρίνηση ή πληροφορία που προκύπτει κατά τη χρησιµοποίησή τους, τα αρµόδια όργανα των Υποκ/των θα πρέπει να επικοινωνούν µε την Υπηρεσία µας. Έντυπο Αίτησης

2 ιευκρινήσεις και οδηγίες σχετικά µε την αίτηση για τη διαπίστωση των περιόδων ανατροφής παιδιών/περιόδων που λαµβάνονται υπόψη λόγω ανατροφής παιδιών Ο χρόνος ανατροφής παιδιών µπορεί όταν πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις να αναγνωριστεί ως συντάξιµος χρόνος. Πρόκειται για τις περιόδους ανατροφής παιδιών και τις περιόδους που λαµβάνονται υπόψη λόγω ανατροφής παιδιών. Γενικές πληροφορίες για τις περιόδους ανατροφής παιδιών Ένα ορισµένο διάστηµα των περιόδων ανατροφής παιδιών µπορεί να αναγνωριστεί σε µητέρες και πατέρες ως περίοδος υποχρεωτικών εισφορών στην ασφάλιση συντάξεων, χωρίς να χρειάζεται να καταβληθούν εισφορές. Αυτό δεν ισχύει µόνο για τις φυσικές µητέρες και τους φυσικούς πατέρες, αλλά και για θετούς και προγονικούς γονείς και κηδεµόνες. Για παιδιά που γεννήθηκαν από την και µετά αναγνωρίζονται έως και 36 ηµερολογιακοί µήνες, για παιδιά που γεννήθηκαν νωρίτερα έως και 12 ηµερολογιακοί µήνες από το µήνα της γέννησης. Εάν ανατράφηκαν περισσότερα από ένα παιδί στο κρίσιµο διάστηµα (π.χ. δίδυµα) επεκτείνεται ο χρόνος ασφάλισης για κάθε άλλο παιδί για τους ηµερολογιακούς µήνες παράλληλης ανατροφής. Η αναγνώριση εξαρτάται από ορισµένες προϋποθέσεις. Κατ αρχήν το παιδί πρέπει να έχει ανατραφεί στη Γερµανία καθώς και οι µητέρες και οι πατέρες να έχουν γεννηθεί µετά από τις Όταν το παιδί ανατράφηκε σε ένα άλλο κράτος µέλος της ΕΕ / του ΕΟΧ, η αναγνώριση των περιόδων αυτών είναι επίσης δυνατή, εφόσον - έχουν καταβληθεί µέχρι λίγο πριν από τη γέννηση ή κατά την ανατροφή του παιδιού / των παιδιών υποχρεωτικές εισφορές στη γερµανική ασφάλιση συντάξεων και - δεν ασκείται στο άλλο κράτος µέλος µία απασχόληση ή ένα ελέυθερο επάγγελµα. Μητέρες και πατέρες οι οποίοι στις είχαν τη συνήθη διαµονή τους στην πρώην Ανατολική Γερµανία, πρέπει να έχουν γεννηθεί µετά από τις , για να τους αναγνωριστούν οι περίοδοι ανατροφής παιδιών. Γενικές πληροφορίες για τις περιόδους που λαµβάνονται υπόψη λόγω ανατροφής παιδιών Η ανατροφή ενός παιδιού µέχρι τη συµπλήρωση του 10ου έτους της ηλικίας του µπορεί να αναγνωριστεί σε έναν γονέα ως περίοδος που λαµβάνεται υπόψη κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν και για την αναγνώριση των περιόδων ανατροφής παιδιών. Εάν ανατρέφονται ταυτόχρονα περισσότερα παιδιά µέχρι τη συµπλήρωση του 10ου έτους της ηλικίας τους, δεν επεκτείνεται ο αναγνωρίσιµος χρόνος ασφάλισης σε αντίθεση µε τις περιόδους ανατροφής παιδιών. Στις περιπτώσεις αυτές, το συνολικό χρονικό διάστηµα που αναγνωρίζεται λήγει όταν το παιδί που γεννήθηκε τελευταίο συµπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας του. Γενικές πληροφορίες για την κατάταξη GR2202 (GR) 02//2005 Bl. 1 Οι περίοδοι ανατροφής παιδιών και οι περίοδοι που λαµβάνονται υπόψη λόγω ανατροφής παιδιών µπορούν για το ίδιο χρονικό διάστηµα να καταταχθούν σε ένα µόνο γονέα, ή στη µητέρα ή στον πατέρα. Κατατάσσονται στο γονέα ο οποίος από αντικειµενική άποψη ανέθρεψε κυρίως το παιδί. Εάν η µητέρα και ο πατέρας ανέθρεψαν το παιδί από κοινού, µπορούν να καταθέσουν µία κοινή δήλωση και να ορίσουν, σε ποιό γονέα να καταταχθεί η περίοδος ανατροφής παιδιών/η περίοδος που λαµβάνεται υπόψη λόγω ανατροφής παιδιών ή ένα µέρος της ή περισσότερα µέρη της. Η δήλωση κατατίθεται κατά κανόνα για µελλοντικούς ηµερολογιακούς µήνες ή αναδροµικά για εώς και δύο ηµερολογιακούς µήνες πριν από την κατάθεση της δήλωσης, εκτός εάν έχει βγει για έναν γονέα µία οριστική απόφαση για τη χορήγηση µίας παροχής στην οπόια ήδη ελήφθησαν υπόψη αυτοί οι χρόνοι ή έχει βγει τελεσίδικη απόφαση για τον επιµερισµό των ενσήµων σε περίπτωση διαζυγίου.

3 Κατά κανόνα οι γονείς δεν µπορούν να αλλάξουν περιόδους ανατροφής που έχουν ήδη αναγνωριστεί µε την κατάθεση µίας δήλωσης. Υποβάλλοντας όµως µία νέα δήλωση, έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν την κατάταξη των περιόδων ανατροφής για το µέλλον ή αναδροµικά για έως και δύο ηµερολογιακούς µήνες. Εάν δεν κατατέθηκε µία κοινή δήλωση, δεν κατατέθηκε οµόφωνα ή εµπρόθεσµα ή έγκυρα, οι περίοδοι ανατροφής µπορούν να αναγνωριστούν στον πατέρα µόνο όταν αυτός από αντικειµενική άποψη ανέθρεψε κυρίως τα παιδιά. Βασικό κριτήριο για την κύρια ανατροφή των παιδιών από έναν γονέα είναι ο καταµερισµός της βιοποριστικής απασχόλησης µεταξύ των δύο γονέων. Όταν τα παιδιά ανατράφηκαν σε περίπου ίδιο βαθµό και από τους δύο γονείς ή δεν µπορεί να αποδειχθεί η κύρια ανατροφή από τον πατέρα τότε οι περίοδοι ανατροφής παιδιών κατατάσσονται αποκλειστικά στη µητέρα. Αριθµός ασφάλισης Θα βρείτε το σωστό αριθµό ασφάλισης στην ταυτότητα ασφάλισης στις βεβαιώσεις του βιβλιαρίου απόδειξης κοινωνικής ασφάλισης που έχουν εκδοθεί στο όνοµά σας σε όλα τα έγγραφα που σας έχει στείλει η LVA Baden-Württemberg. Ερώτηση 1 Τα ατοµικά στοιχεία (επώνυµο, όνοµα κλπ.) πρέπει να είναι τα ίδια µε τις καταχωρήσεις σε επίσηµα έγγραφα (αστυνοµική ταυτότητα, διαβατήριο). Τα στοιχεία αυτά, όπως και οι ερωτήσεις σχετικά µε το γένος και τα προηγούµενα ονόµατα, είναι απαραίτητα για να γίνει η σωστή εξακρίβωση της ασφαλιστικής σας πορείας. Τα υπόλοιπα στοιχεία είναι απαραίτητα για να µπορεί να σας δοθεί ένας αριθµός ασφάλισης, σε περίπτωση που αυτός δεν σας έχει δοθεί ακόµα. Εάν η µετακόµιση στην Οµοσπονδιακή ηµοκρατία της Γερµανίας έγινε µετά από τη γέννηση ενός από τα παιδιά που αναφέρονται στο πλαίσιο 5, σας παρακαλούµε να επισυνάψετε πιστοποιητικά της τότε αρµόδιας υπηρεσίας δήλωσης κατοίκων (Meldestelle). Ερώτηση 2 Εδώ πρέπει να καταχωρηθούν τα ατοµικά στοιχεία του συζύγου. Εάν ο σύζυγός σας έχει έναν αριθµός ασφάλισης, πρέπει να σηµειωθεί και ο αριθµός αυτός. Ερώτηση 3 Παρακαλούµε να απαντήσετε την ερώτηση σχετικά µε την τελευταία καταβολή εισφορών µε τη βοήθεια των ασφαλιστικών σας δικαιολογητικών. Εάν η τελευταία εισφορά δεν καταβλήθηκε στην LVA Württemberg, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν άλλο φορέα ασφάλισης. Εάν δεν είχατε ως τώρα ασφάλιση συντάξεων, µπορείτε να διαλέξετε µεταξύ της αναγνώρισης των περιόδων στην ασφάλιση συντάξεων των εργατών και στην ασφάλιση συντάξεων των υπαλλήλων. Ως τελευταία εισφορά θεωρείται και µία εισφορά που επιστράφηκε. Ερώτηση 4 Παρακαλούµε να απαντήσετε µε ναι, εάν σας έχουν επιστραφεί οι εισφορές. Να αναγράψετε και το γερµανικό φορέα ασφάλισης που εξέδωσε την απόφαση επιστροφής των εισφορών. Εάν είναι δυνατόν, να αναγράψετε και την ηµεροµηνία της απόφασης ή να επισυνάψετε µία φωτοτυπία. Ερώτηση 5 GR2202 (GR) Bl. 2 Τα στοιχεία ζητούνται για τα παιδιά που έχουν ανατραφεί από εσάς µέχρι τη συµπλήρωση του δέκατου έτους της ηλικίας τους ή κατά ένα µέρος του χρονικού αυτού διαστήµατος και για τα οποία ζητάτε τη αναγνώριση των περιόδων ανατροφής παιδιών και/ή περιόδων που λαµβάνονται υπόψη. Πρέπει να αναγραφούν φυσικά, υιοθετηµένα, προγονικά και κηδεµονευόµενα παιδιά. Ως κηδεµονευόµενα παιδιά παρακαλούµε να αναγράψετε αυτά, τα οποία κατά το παραπάνω χρονικό

4 διάστηµα ζούσαν σε µία µακρόχρονη σχέση κηδεµονίας µαζί σας κατά τον ίδιο τρόπο που ζούν παιδιά µε τους γονείς τους. Τα στοιχεία που δώσατε για τα παιδιά πρέπει να αποδεικνύονται µε ένα από τα παρακάτω έγγραφα: Οικογενειακό βιβλιάριο, ληξιαρχική πράξη γέννησης µε δήλωση των ονοµάτων των γονέων, ληξιαρχική πράξη βάπτισης µε δήλωση των ονοµάτων των γονέων, ληξιαρχική πράξη γάµου του παιδιού, ληξιαρχική πράξη θανάτου του παιδιού, πιστοποιητικό από την υπηρεσία δήλωσης κατοίκων, άδεια κηδεµονίας. Εκτός από τα πρωτότυπα αρκούν και επικυρωµένες φωτοτυπίες ή επικυρωµένα αντίγραφα. Η LVA Baden-Württemberg αποφασίζει κατά περίπτωση, εάν αρκούν και άλλα δικαιολογητικά εκτός από τα αναφερόµενα. Εάν ζητείται αποκλειστικά η διαπίστωση περιόδων που λαµβάνονται υπόψη λόγω ανατροφής παιδιών, επειδή οι περίοδοι ανατροφής παιδιών έχουν ήδη αναγνωριστεί, δε χρειάζεται να υποβληθούν εκ νέου τα παραπάνω έγγραφα. Ερώτηση 6 Εάν στο πλαίσιο 5 δεν αναγράψατε αποκλειστικά φυσικά παιδιά, πρέπει να δηλώσετε εδώ, ποιά παιδιά είναι προγονικά ή κηδεµονευόµενα. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δηλωθούν και τα ατοµικά στοιχεία της µητέρας του παιδιού. Ερώτηση 7 Σε περίπτωση που ένα παιδί έχει ανατραφεί µεν και από εσάς, αλλά κυρίως από άλλα πρόσωπα, πρέπει να αναγραφούν τα στοιχεία του παιδιού και το επώνυµο, το όνοµα και η νοµική σχέση του ανατρέφοντος/των ανατρεφόντων προς το παιδί (φυσική µητέρα/φυσικός πατέρας, µητριά ή θετή µητέρα, πατριός ή θετός πατέρας). Αυτό ισχύει κυρίως, όταν ένα παιδί κατά το σχετικό χρονικό διάστηµα δεν βρισκόταν στη δική σας, αλλά σε άλλη οικιακή συµβίωση. Ερώτηση 8 Εδώ δηλώνετε, εάν δεν αναθρέψατε εσείς το παιδί συνεχώς από τη γέννηση µέχρι τη συµπλήρωση του 10ου έτους της ηλικίας του. Η ερώτηση αφορά κυρίως προγονικούς και θετούς γονείς, αλλά και πρόσωπα που έδωσαν ένα παιδί για υιοθεσία ή λόγω διαζυγίου δεν µπορούσαν να συνεχίσουν την οικιακή συµβίωση µε το παιδί. Πρέπει όµως να αναφέρονται και διακοπές για άλλους λόγους (π.χ. παραµονή στο εξωτερικό για µεγάλο χρονικό διάστηµα). Η οικιακή συµβίωση δεν διακόπτεται όταν π.χ η µητέρα ή το παιδί βρίσκεται στο νοσοκοµείο. Ερώτηση 9.1 Σε πρόσωπα που κατά τη διάρκεια της ανατροφής ασκούσαν µία αυτοτελή δραστηριότητα, η οποία δεν ήταν ελάχιστη ή ήταν ελάχιστη µόνο συνυπολογίζοντας το συνολικό εισόδηµα, µπορούν να αναγνωριστούν οι περίοδοι που λαµβάνονται υπόψη µόνο υπό ειδικές προϋποθέσεις ή µόνο περιορισµένα. Εάν ασκούσατε ελεύθερο επάγγελµα ή απασχοληθήκατε ως σύζυγος ελεύθερου επαγγελµατία κατά την καθοριστική περίοδο ανατροφής, παρακαλούµε να απαντήσετε στις ερωτήσεις µε ναι και να αναγράψετε το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα, το είδος και την έκταση της αυτοτελούς δραστηριότητας και το κατά µέσο όρο µηνιαίο εισόδηµα από εργασία. Εάν οι σύζυγοι ασκούσαν µία κοινή αυτοτελή βιοποριστική δραστηριότητα, πρέπει να υπολογιστεί στον κάθε σύζυγο το ήµισυ του εισοδήµατος από την επιχείρηση. Ερώτηση 9.2 GR2202 (GR) Bl. 3 Εάν ένας εργοδότης µε έδρα στο εξωτερικό σας έστειλε στο έδαφος της Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας της Γερµανίας, τότε πρέπει να απαντήσετε στην ερώτηση µε ναι. Εάν κατά τη διάρκεια της απασχόλησης εν αποστολή δεν ήσασταν ασφαλισµένος σύµφωνα µε το γερµανικό δίκαιο, δεν µπορείτε να αποκτήσετε τις περιόδους ανατροφής παιδιών/περιόδους που λαµβάνονται υπόψη, όταν η απασχόληση εν αποστολή ασκήθηκε µέχρι λίγο πριν από τη γέννηση ή κατά τη διάρκεια της ανατροφής του παιδιού. Το ίδιο ισχύει για αυτοτελώς απασχολούµενους που απασχολήθηκαν µόνο προσωρινά στο έδαφος της Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας της Γερµανίας.

5 Ερώτηση 9.3 κ.εξ. Η ερώτηση απαντάται µε «ναι», εάν ζούσατε µέσα στα πρώτα δέκα χρόνια του παιδιού / των παιδιών σας (για ορισένο χρόνο) στο εξωτερικό. Για την αναγνώριση του χρόνου ανατροφής στη γερµανική ασφάλιση συντάξεων πρέπει να ξέρουµε, σε ποιό κράτος ανατράφηκαν τα παιδιά καθώς και εάν και σε ποιό κράτος είχατε υποχρεωτική ασφάλιση πριν από τη γέννηση ή κατά την ανατροφή του παιδιού / των παιδιών. Τα στοιχεία αυτά συµπληρώνονται στα πλαίσια και Ερώτηση 9.4 Η ερώτηση αφορά άτοµα τα οποία ασκούσανε µεν µία απασχόληση ή αυτοτελή δραστηριότητα στο έδαφος της Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας της Γερµανίας, αλλά δεν ήταν ασφαλισµένα σύµφωνα µε το γερµανικό δίκαιο, επειδή είχαν απαλαχτεί µέσω ειδικών ρυθµίσεων από την εφαρµογή των γερµανικών διατάξεων περί υποχρεωτικής ασφάλισης Παραδείγµατα: - απασχολούµενοι µίας αλλοδαπής υπηρεσιακής αντιπροσωπίας (π.χ. πρεσβεία, προξενείο) βάσει της Σύµβασης της Βιέννης - απασχολούµενοι ορισµένων υπερ- ή διακρατικών οργανισµών (π.χ. UNIDO, ELMB, ESA, EPA) - απαλαγή από την υποχρεωτική ασφάλιση στη Γερµανία λόγω ειδικών συµφωνιών βάσει υπερ- ή διακρατικού δικαίου, π.χ. Κανονισµοί της ΕΟΚ, σύµβαση κοινωνικής ασφάλισης. Σε αυτά τα άτοµα κατά κανόνα δεν αναγνωρίζονται περίοδοι ανατροφής παιδιών / περίοδοι που λαµβάνονται υπόψη λόγω ανατροφής παιδιών. Εάν τα ανωτέρω ισχύουν στην περίπτωσή σας ή του συζύγου σας να απαντήσετε µε «ναι» και να δώσετε στοιχεία για τον εργοδότη και τη συµφωνία. Ερωτήσεις στο πλαίσιο 10 Όταν υποβάλλει ο πατέρας αίτηση για την αναγνώριση των περιόδων ανατροφής παιδιών/περιόδων που λαµβάνονται υπόψη λόγω ανατροφής παιδιών, τότε οι περίοδοι αυτές µπορούν να καταταχθούν σε αυτόν µόνο εάν οι γονείς ήδη κατά το χρόνο της ανατροφής (µε µελλοντική ισχύ) κατέθεσαν µία κοινή δήλωση για την κατάταξη των περιόδων ανατροφής παιδιών στον πατέρα. Παρακαλούµε να προσέξετε ότι µία κοινή δήλωση από τη µητέρα και τον πατέρα είναι αµετάκλητη. Εάν στο παρελθόν έχει κατατεθεί µία κοινή δήλωση για την κατάταξη των περιόδων ανατροφής παιδιών, παρακαλούµε να µας δώσετε σχετικά στοιχεία στο πλαίσιο Εάν δεν κατατέθηκε µία κοινή δήλωση, δεν κατατέθηκε οµόφωνα ή εµπρόθεσµα ή έγκυρα, οι περίοδοι ανατροφής µπορούν να αναγνωριστούν στον πατέρα µόνο όταν αυτός από αντικειµενική άποψη ανέθρεψε κυρίως τα παιδιά. Βασικό κριτήριο για την κύρια ανατροφή των παιδιών από έναν γονέα είναι ο καταµερισµός της βιοποριστικής δραστηριότητας µεταξύ των δύο γονέων. Για το λόγω αυτό παρακαλούµε να συµπληρώσετε στο πλαίσιο 10.2 ποιός ανέθρεψε το παιδί / τα παιδιά σε ποιά χρονικά διαστήµατα. Εάν ο χρόνος ανατροφής είναι να αναγνωριστεί στον πατέρα, είναι απαραίτητο να βεβαιώσει η µητέρα την ορθότητα των στοιχείων σχετικά µε την κύρια ανατροφή µε την υπογραφή της στο πλαίσιο Όταν τα παιδιά ανατράφηκαν σε περίπου ίδιο βαθµό και από τους δύο γονείς ή δεν µπορεί να αποδειχθεί η κύρια ανατροφή από τον πατέρα τότε οι περίοδοι ανατροφής παιδιών κατατάσσονται αποκλειστικά στη µητέρα. Υπόδειξη σχετικά µε την υπογραφή GR2202 (GR) Bl. 4 Εάν η αίτηση για τη διαπίστωση των περιόδων ανατροφής παιδιών/περιόδων που λαµβάνονται υπόψη υποβληθεί από ένα πληρεξούσιο άτοµο, πρέπει η αίτηση να υπογραφεί εκτός από τον πληρεξούσιο και από την αιτούσα/τον αιτούντα, επειδή µε την υπογραφή υποβάλλεται ταυτόχρονα και µία υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των στοιχείων και για το γεγονός της ανατροφής.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007. ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007. ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 9/2007 (2007-07-04) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007 ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007. 2. Δικαιολογητικά για

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. Πρωτ. Δ-21. ΘΕΜΑ :ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 883/04 ΚΑΙ 987/09.ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 1 η ΜΑΪΟΥ 2010.

Aριθμ. Πρωτ. Δ-21. ΘΕΜΑ :ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 883/04 ΚΑΙ 987/09.ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 1 η ΜΑΪΟΥ 2010. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 8 Αθήνα, 8 Απριλίου 2010 Βαθμός Ασφαλείας Βαθμός Προτερ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Aριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ Αθήνα Ιανουάριος 2 0 1 5 1 2 Αγαπητοί συνεργάτες, φίλες και φίλοι Από τους βασικούς άξονες που έθεσα από τότε που η Πολιτεία μου ανέθεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ Αθήνα Ιανουάριος 2015 1 2 Αγαπητοί συνεργάτες, φίλες και φίλοι, Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων από της ιδρύσεώς του (1960) διαδραματίζει

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ Αθήνα Ιανουάριος 2 0 1 5 1 2 Αγαπητοί συνεργάτες, φίλες και φίλοι Από τους βασικούς άξονες που έθεσα από τότε που η Πολιτεία μου ανέθεσε

Διαβάστε περισσότερα

Ζωή κι εργασία στην Ευρώπη

Ζωή κι εργασία στην Ευρώπη Griechische Fassung Ζωή κι εργασία στην Ευρώπη > Το ευρωπαϊκό δίκαιο > Εργασία σε διάφορα κράτη μέλη > Συνταξιοδότηση Größe: 100 % (bei A5 > 71%) Εργασία δίχως σύνορα Τα σύνορα της Ευρώπης σμίγουν. Στις

Διαβάστε περισσότερα

6. Έκθεση καταγραφής των διαδικασιών εφαρμογής των βασικών διατάξεων περί Ισότητας των Φύλων ανά χώρο δικαίου/τομέα πολιτικής

6. Έκθεση καταγραφής των διαδικασιών εφαρμογής των βασικών διατάξεων περί Ισότητας των Φύλων ανά χώρο δικαίου/τομέα πολιτικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 6. Έκθεση καταγραφής των

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Πρακτικός οδηγός κοινωνικής ασφάλισης

Συμβουλευτική σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Πρακτικός οδηγός κοινωνικής ασφάλισης Συμβουλευτική σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης Πρακτικός οδηγός κοινωνικής ασφάλισης ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντί προλόγου... 2 Μέρος Α: Ασφαλιστικές εισφορές.. 3 Μέρος Β: Αναγνώριση πλασματικού χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Παροχή οδηγιών σχετικά με τη χορήγηση ασφαλιστικού δικαιώματος των ασφαλισμένων των δυο Τομέων του ΟΠΑΔ».

Θέμα : «Παροχή οδηγιών σχετικά με τη χορήγηση ασφαλιστικού δικαιώματος των ασφαλισμένων των δυο Τομέων του ΟΠΑΔ». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ηπείρου 38 Ταχ. Κώδικας: 10433, Αθήνα Τηλέφωνο : 210-8809500-501-540 Fax : 210-8218129

Διαβάστε περισσότερα

2) Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο.

2) Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Ασφάλιση Πρόσωπα Υποχρεωτικά Υπαγόμενα στην Ασφάλιση Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε υπάγονται όλα τα παρακάτω πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών αδιακρίτως φύλου και υπηκοότητας, που ασκούν τη δραστηριότητά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τηλ: 2108809500-501 Fax: 210-8218129

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τηλ: 2108809500-501 Fax: 210-8218129 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Αθήνα, 23/10/ 2014 Αρ. Πρωτ.: 32685 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τηλ: 2108809500-501 Fax: 210-8218129 Πληροφορίες: Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1ο 4 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 4 Άρθρο 2 Ο 4 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 4 Άρθρο 3 ο 5 ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ. Συντάκτρια: Νανά Γιαγά-Μπακιρτζή

Ο ΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ. Συντάκτρια: Νανά Γιαγά-Μπακιρτζή 1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΜΕΤΡΟ 1.2 Α. Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 9: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕ Ε ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕ Ε ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕ Ε ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΑΠΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 4093/2012: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ

Ν 4093/2012: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ Ν 4093/2012: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ 2013-16:Συντάξεις,Αποδοχές,Εργατικά,ΝΕΟΣ ΚΒΣ,Αποκρατ/σεις,Φάρμακα,Καύσιμα κλπ (583593) Αρθρο Πρώτο παρ.ια Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 21 Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Μητρότητας. Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα

Άδεια Μητρότητας. Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα Ι Α /Φ.53α/1667/οικ/22-12-2009 Υπ.Εσ. Άδεια Μητρότητας Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα Με αφορµή ερωτήµατα υπηρεσιών σχετικά µε τη χορήγηση των διευκολύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ. Συντάκτρια: Νανά Γιαγά-Μπακιρτζή

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ. Συντάκτρια: Νανά Γιαγά-Μπακιρτζή 1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΜΕΤΡΟ 1.2 Α. Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 9: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 29 / 5 / 2012. Αριθμ. Πρωτ.Α23/269/11

Αθήνα 29 / 5 / 2012. Αριθμ. Πρωτ.Α23/269/11 ΑΔΑ: Β4ΛΞ4691ΩΓ-8ΒΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 29 / 5 / 2012 Αριθμ. Πρωτ.Α23/269/11 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ:ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ. Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ. Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γ32/12 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:13 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός 2013

Φορολογικός Οδηγός 2013 Φορολογικός Οδηγός 2013 Για μισθωτούς συνταξιούχους Επαγγελματίες & Λογιστές *Τεκμήρια & Πόθεν έσχες *Τόκοι καταθέσεων *Ποιοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλουν δήλωση Τσαμπρινός Χρήστος 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός 2013

Φορολογικός Οδηγός 2013 Φορολογικός Οδηγός 2013 Για μισθωτούς συνταξιούχους Επαγγελματίες & Λογιστές *Τεκμήρια & Πόθεν έσχες *Τόκοι καταθέσεων *Ποιοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλουν δήλωση 18ος χρόνος Με την επιμέλεια του Χρ.Τσαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 Α.Π.: 4174

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 Α.Π.: 4174 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ. 10563,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2014 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύνταξη αναπηρίας Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (άρθρα 6 και 7 Ν.2458/1997) 1α. Σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:

1. Σύνταξη αναπηρίας Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (άρθρα 6 και 7 Ν.2458/1997) 1α. Σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης: 1. Σύνταξη αναπηρίας Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (άρθρα 6 και 7 Ν.2458/1997) 1α. Σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης: Ο ασφαλισμένος στον Κλάδο δικαιούται σύνταξη αναπηρίας από κοινή

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ OKTΩΒΡΙΟΣ 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΛ. 3 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ 1. Τα νήπια να έχουν συµπληρώσει τα 2,5 έτη στις 31 Αυγούστου 2015 δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1/1/2011 έως 28/2/2013, να αυτοεξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31. Χρόνος στράτευσης... 34. Χρόνος γονικής άδειας... 38. Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας...

Περιεχόμενα. 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31. Χρόνος στράτευσης... 34. Χρόνος γονικής άδειας... 38. Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας... Περιεχόμενα 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31 Χρόνος στράτευσης... 34 Χρόνος γονικής άδειας... 38 Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας... 42 Χρόνος φοίτησης... 45 Χρόνος για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ti ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενηλικίωση - Γάμος, σελ. 8 2. Σχέσεις των συζύγων που προκύπτουν απ' το γάμο, σελ. 14 3. Περιουσιακές

Διαβάστε περισσότερα