ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο Ονομα Ονομα Πατέρα Ονομα Μητέρας Ονομα Συζύγου Πόλη Συνοικία Οδός Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Αριθμός 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΑΙ ΟΧΙ Πολιτικός Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχ/γος Μηχανικός Ηλεκτρ/γος Μηχανικός Τοπογράφος Ναυπηγός Χημικός Μηχανικός Μεταλλειολόγος Μεταλουργός Πολ. Υπομ/κός Εργολάβος Δ.Ε. 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Γέννησης Αριθ. Αστυν. Ταυτ. Εκδοσης Εκδούσα Αρχή ΑΜΚΑ Μηχανικού Αριθμ. Φορολ. Μητρώου Εφορία ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1) Υπογράψτε το κείμενο της αίτησης που υπάγεσθε και διαγράψτε το άλλο. 2) Σας συνιστούμε για τις τυχόν απορίες σας για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών να απευθύνεσθε στους Υπαλλήλους της Υπηρεσίας. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ή ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ Προς Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Κολοκοτρώνη 4, , ΑΘΗΝΑ 1. Παρακαλώ να μου χορηγήσετε σύνταξη λόγω Γήρατος. Δηλώνω ότι δεν παίρνω και ούτε πρόκειται να δικαιωθώ στο μέλλον σύνταξης από άλλο φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο. Επίσης παρακαλώ να μου χορηγήσετε και την πρόσθετη σύνταξη από τον ΕΛΠΠ. 2. Παρακαλώ να μου χορηγήσετε σύνταξη λόγω Γήρατος. Δηλώνω ότι δικαιούμαι κυρίας σύνταξης από άλλο φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο. Ονομα Ασφαλ. Φορέα ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ο/Η υπογεγραμμέν Δηλώνω υπεύθυνα και γνωρίζοντας τις συνέπειες των Νόμων για ψευδή δήλωση τα εξής : ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Με ποιά ή ποιές ειδικότητες είσθε ασφαλισμένος στο Ταμείο μας; 2.α.Κάνατε παύση άσκησης επαγγέλματος στην ΔΤΥ από τις κατά τόπους Νομαρχίες και από την ειδικότητα ή ειδικότητες που είσθε ασφαλισμένος στο Ταμείο μας; β.κάνατε παύση άσκησης επαγγέλματος στο Τ.Ε.Ε. σαν μηχ/κός ή στην Ε.ΕτεΜ σαν Υπομ/κός ή στην Εργολαβική οργάνωση σαν Ε.Δ.Ε.; Σημειώσατε τους αριθμ. Πρωτ. Υποβολής σχετικών αιτήσεων. 3. Δικαιούσθε σύνταξη από άλλο ασφαλιστικό φορέα - εκτός του ΤΣΜΕΔΕ Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης λόγω ; Αν ναι, σημειώσατε την ονομασία του ασφαλιστικού φορέα. 4. Έχετε σύζυγο; Εάν ναι, ποιο το όνομα και το οικογενειακό της Επώνυμο; 5. α. Εχετε παιδιά κάτων των 18 ετών; Εάν ναι, όνομα και έτος γέννησης. β. Εχετε παιδιά άνω των 18 ετών που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία; (η ανικανότητα να υπάρχει πριν από το 18 ο έτος της ηλικίας τους). γ. Εχετε παιδιά που σπουδάζουν και δεν έχουν συμπληρώσει το 25 ο έτος της ηλικίας τους; ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Εχουν ή δεν έχουν δικό τους εισόδημα; 6. α) Εργαστήκατε ποτέ σαν Ελεύθ. Επαγγελματίας; β) Εργαστήκατε σαν μισθωτός και σας έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις από τις αποδοχές σας για το ΤΣΜΕΔΕ; Αν ναι, ονομασία, Δ/νση και περίοδος απασχόλησης. 7. Εχετε περίθαλψη από την ασφάλιση του Κ.Υ.Τ. εσείς και προστατευόμενα μέλη σας;

3 Σημειώσατε αριθμό ατόμων και όνομα. Εάν όχι σημειώστε σε ποιόν ασφαλιστικό φορέα υπάγεσθε για περίθαλψη. Επίσης αναλαμβάνω την υποχρέωση να δηλώσω στο Ταμείο την οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει στην περίθαλψη τη δική μου και των μελών της οικογενείας μου μετά την συνταξιοδότησή μου. 8. Εάν είσθε και εργολάβος Δ.Ε.. ποιες εργολαβίες έχετε κάνει την τελευταία πενταετία (Ιανουάριος 20 μέχρι σήμερα); (Σημειώστε εργολαβίες και επισυνάψτε τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα περαίωσης έργων ή βεβαιώσεις των Εργοδοτών). 9. Σημειώστε τυχόν αναγνωρίσεις σας στην Κύρια Σύνταξη. 10. Ησασταν ή είστε ασφαλισμένος του Δημοσίου ή άλλου Ταμείου Κύριας Ασφάλισης ή Ασφαλιστικού Οργανισμού. Α) Της Ελλάδας Β) χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας και ΕΟΚ. Αν ναι, επιθυμείτε ο χρόνος ασφάλισής σας να συνυπολογισθεί; (Αυτό ισχύει εφ όσον δεν έχει γίνει επιστροφή εισφορών). 11. Παίρνετε σύνταξη από το Δημόσιο ή από άλλο Ταμείο Κύριας Ασφάλισης ή από Ασφαλιστικό Οργανισμό χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας; 12. Αν έχετε ασφαλιστεί σε άλλο Ταμείο επικουρικής ασφάλισης γράψτε το Ταμείο: Επιθυμείτε συνυπολογισμό του χρόνου αυτού στις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης; ΝΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΟΧΙ

4 13. Δηλώνω επίσης υπεύθυνα και βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του Α.Ν. 2326/40 ότι μετά την παύση του επαγγέλματός μου δεν έχω άμεσα ή έμμεσα σχέση σε οποιαδήποτε εργασία με αυτό είτε σαν Ελευθ. Επαγγ. είτε σαν μισθωτός στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ ή Ν.Π.Δ.Ι. ή σαν απλός ιδιώτης. Δεν συμμετέχω με την ιδιότητα του ομορρύθμου εταίρου σε τεχνική Προσωπική Εταιρεία. Δεν ασχολούμαι στη διαχείριση των Εταιρικών συμφερόντων άμεσα ή έμμεσα. Δεν συμμετέχω σε Δ.Σ. Ανωνύμου Τεχνικής Εταιρείας με αμοιβή. Δεν έχω σε εκκρεμότητα έργο οποιουδήποτε εργοδότη τόσο στο όνομά μου ή σε όνομα άλλου ή σε συνεργασία με άλλους. 14. Επίσης δηλώνω ότι σε περίπτωση που δημιουργηθούν οποιεσδήποτε οφειλές μου προς το Ταμείο από οποιαδήποτε αιτία (όπως: καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών, προμήθειες, τόκοι, υποχρεώσεις από εκτέλεση έργων κλπ), αναλαμβάνω από τώρα την υποχρέωση και υπόσχομαι να πληρώσω το ποσόν των οφειλών μου αυτών, διαφορετικά σας δίνω το δικαίωμα να παρακρατήσετε τις οφειλές μου αυτές από τη σύνταξή μου μέχρι να εξοφληθούν και μετά να συνεχίσετε την πληρωμή της. 15. Αναλαμβάνω την υποχρέωση μετά την συναίνεσή μου εάν ασφαλισθώ σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο και δικαιωθώ να το δηλώσω στην αρμόδια υπηρεσία του Ταμείου. Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ 1. Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (περιλαμβάνονται σε αυτό το έντυπο) 2. Πιστοποιητικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της κατά τόπον Νομαρχίας που υπάγεσθε, ότι δηλώσατε παύση άσκησης του επαγγέλματος (από όλες τις ιδιότητες). Η σύνταξη αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα από την ημερομηνία διακοπής επαγγέλματος, εφ όσον υποβάλλετε αίτηση μέσα σε ένα τρίμηνο από την ημερομηνία παύσης επαγγέλματος. Διαφορετικά η σύνταξη θα αρχίσει τρεις μήνες πριν την υποβολή αίτησης. 3. Βεβαίωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου, όταν πρόκειται για Μηχανικό, ή βεβαίωση της Εργολαβικής Οργάνωσης, όταν πρόκειται για Εργολάβο, ή βεβαίωση της ΠΕΠΥ, όταν πρόκειται για Υπομηχανικό, ότι υποβλήθηκε δήλωση παύσης άσκησης επαγγέλματος. 4. Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο της αστυνομικής ταυτότητας (επικυρώνεται από την Υπηρεσία εις Διπλούν). 5. Όταν πρόκειται για υπάλληλο, έγγραφο παραίτησης της υπηρεσίας ή συνταξιοδοτική απόφαση. 6. Ληξιαρχική πράξη Γάμου (εφ όσον δεν προκύπτει από στοιχεία ταυτότητας) 7. Πιστοποιητικό Υ.Δ.Ε. προκειμένου περί Εργοληπτών Δ. Εργων περί των εκδοθέντων πτυχίων (εφ όσον είναι και Εργολάβος) 8. Πρωτόκολλα περαίωσης των έργων ή Βεβαιώσεις των εργοδοτών (της τελευταίας 5 ετίας) 9. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους (φωτ/φο). Β. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΑΣ 1. Με αναγνώριση συντάξιμου χρόνου εάν έχετε τόσο για την Κύρια Σύνταξη όσο και για τον ΕΛΠΠ πριν την παύση άσκησης επαγγέλματος εφ όσον υποβάλλετε αίτηση αναγνώρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 915/79.

5 2. Με αναγνώριση εάν επιθυμείτε συντάξιμου χρόνου της στρατιωτικής σας θητείας ή της Εθνικής Αντίστασης εφ όσον υποβληθούν οι αντίστοιχες αιτήσεις τόσο στην Κύρια Σύνταξη όσο και στον ΕΛΠΠ. Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ (εως 31/12/2007) Συμπληρωμένα 35 χρόνια ασφάλισης ανεξάρτητα ορίου ηλικίας, Ή 25 ασφάλισης και το 58 ο έτος της ηλικίας συμπληρωμένο Ή 20 χρόνια ασφάλισης και το 60 ο έτος της ηλικίας συμπληρωμένο. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις απαιτούνται 15 χρόνια πραγματικής ασφάλισης

Ο/Η Αιτ.. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο/Η Αιτ.. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Η αίτηση υποβάλλεται στο αρμόδιο Τμήμα Ο.Α.Ε.Ε. από τον δικαιούχο ή από νόμιμο εκπρόσωπό

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύνταξη αναπηρίας Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (άρθρα 6 και 7 Ν.2458/1997) 1α. Σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:

1. Σύνταξη αναπηρίας Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (άρθρα 6 και 7 Ν.2458/1997) 1α. Σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης: 1. Σύνταξη αναπηρίας Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (άρθρα 6 και 7 Ν.2458/1997) 1α. Σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης: Ο ασφαλισμένος στον Κλάδο δικαιούται σύνταξη αναπηρίας από κοινή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) - Λειτουργία και διάρθρωση Ταμείου - Εγγραφή Νέου Μέλους ΤΕΕ στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) - Εγγραφή Εργοληπτών Δ.Ε. στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) - Τομείς ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2014 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ OKTΩΒΡΙΟΣ 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΛ. 3 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ/-Η ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Α.Μ.Κ.Α. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ/-Η ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Α.Μ.Κ.Α. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. E&AR&iKiH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Vir I ΚΑ ** ΙΛΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ EHSAJG lavieio ΑΧΦΑΛίΧΗζ ΜΙΧΘΟΤΟ*! ΣΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ (ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ) Η αίτηση υποβάλλεται σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

2) Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο.

2) Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Ασφάλιση Πρόσωπα Υποχρεωτικά Υπαγόμενα στην Ασφάλιση Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε υπάγονται όλα τα παρακάτω πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών αδιακρίτως φύλου και υπηκοότητας, που ασκούν τη δραστηριότητά

Διαβάστε περισσότερα

* Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: * ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ * ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

* Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: * ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ * ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ Σ1 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ (ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) Η αίτηση υποβάλλεται σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα ή Παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον αιτούντα ή από νόμιμο εκπρόσωπό του, οπότε και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ. Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ. Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γ32/12 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:13 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

http://greekfirefighters.zago.gr

http://greekfirefighters.zago.gr http://greekfirefighters.zago.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ [Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.] Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eνημέρωση σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές στο ΤΣΑΥ

Eνημέρωση σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές στο ΤΣΑΥ Eνημέρωση σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές στο ΤΣΑΥ Αγαπητέ συνάδελφε, Θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τις εισφορές που ισχύουν από 1/1/2008-30/9/2008, 1/10/08 - και σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ

Κατηγορίες ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ Κατηγορίες ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΕΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ 1. Πώς διαμορφώνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1ο 4 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 4 Άρθρο 2 Ο 4 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 4 Άρθρο 3 ο 5 ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Παροχή οδηγιών σχετικά με τη χορήγηση ασφαλιστικού δικαιώματος των ασφαλισμένων των δυο Τομέων του ΟΠΑΔ».

Θέμα : «Παροχή οδηγιών σχετικά με τη χορήγηση ασφαλιστικού δικαιώματος των ασφαλισμένων των δυο Τομέων του ΟΠΑΔ». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ηπείρου 38 Ταχ. Κώδικας: 10433, Αθήνα Τηλέφωνο : 210-8809500-501-540 Fax : 210-8218129

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Αθήνα 15 / 9 /2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνων ασφάλισης (Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2011 με τις διατάξεις του αρθρ. 10 Ν.

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνων ασφάλισης (Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2011 με τις διατάξεις του αρθρ. 10 Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/10/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ11/7/81235 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τηλ: 2108809500-501 Fax: 210-8218129

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τηλ: 2108809500-501 Fax: 210-8218129 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Αθήνα, 23/10/ 2014 Αρ. Πρωτ.: 32685 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τηλ: 2108809500-501 Fax: 210-8218129 Πληροφορίες: Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ Αθήνα Ιανουάριος 2015 1 2 Αγαπητοί συνεργάτες, φίλες και φίλοι, Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων από της ιδρύσεώς του (1960) διαδραματίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ (φωτογραφία) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» Έργο ΤΟΠΣΑ: «Eχετλαίος» Συντονισμός Διαχείριση: ΠΡΟΟΨΙΣ Α.Ε. Τρεμπεσίνας 32, 12136 Περιστέρι Τηλ. 210 5244760,Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΚΛΑ ΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΚΛΑ ΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΚΛΑ ΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 62 Ο ΕΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕ Ε ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕ Ε ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕ Ε ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΑΠΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... Το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.... Τμήμα Εσόδων ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... ΑΜΚΑ :... Παρακαλώ όπως

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε π ρόγραμμα ΚΟινω φ ελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε π ρόγραμμα ΚΟινω φ ελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε π ρόγραμμα ΚΟινω φ ελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007. ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007. ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 9/2007 (2007-07-04) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007 ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007. 2. Δικαιολογητικά για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΠ4691ΩΓ-4ΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΟΠ4691ΩΓ-4ΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 10/10/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ :

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 Ν.2690/1999) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΠ4691ΩΓ-4ΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΟΠ4691ΩΓ-4ΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 45ΟΠ4691ΩΓ-4ΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 10/10/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ :

Διαβάστε περισσότερα