Η έννοια και τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού ευεργετισμού τον 19 ο αι. στο χώρο τη εκπαίδευσης. Το παράδειγμα του Ιωάννη Βαρβάκη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η έννοια και τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού ευεργετισμού τον 19 ο αι. στο χώρο τη εκπαίδευσης. Το παράδειγμα του Ιωάννη Βαρβάκη"

Transcript

1 Η έννοια και τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού ευεργετισμού τον 19 ο αι. στο χώρο τη εκπαίδευσης. Το παράδειγμα του Ιωάννη Βαρβάκη Κουτουξιάδου Αικατερίνη, Δ/κτωρ Ιστορίας, Σύμβουλος ΠΕ2 Β/βάθμιας Εκπαίδευσης «Καθ ενός το όνειρον είναι να γίνη, μίαν ημέραν, εθνικός ευεργέτης». Γρηγόριος Ξενόπουλος, Ευεργέται και Πολιτισμός. Εφ. Αθήναι, 6 Μαΐου (Χρονογράφημα του Γρ. Ξενόπουλου που δημοσίευσε με αφορμή το θάνατο του Γρ. Μαρασλή). Η εθνική ευεργεσία προς το κοινωνικό σύνολο αποτέλεσε σημαντικότατη πτυχή της νεότερης ελληνικής ιστορίας, αφού συνδέθηκε άμεσα με τη δημιουργία, την ενίσχυση και τη θεμελίωση της ελληνικής εθνικής συνείδησης και εθνικής ιδέας, στην ολοκλήρωση και επιτυχία της οποίας αποσκοπούσε. Τα πολιτικά, πνευματικά και πολιτιστικά ρεύματα που διέτρεχαν την Ευρώπη από τον 18 ο αιώνα δημιούργησαν το γόνιμο έδαφος της ωρίμανσης των αξιών και των πεποιθήσεων των ελλήνων μεταναστών της εποχής. Το φαινόμενο του ευεργετισμού, συνδεδεμένο με τις εθνικές ευαισθησίες, αλλά και τις επιχειρηματικές επιδιώξεις των ελλήνων παροίκων, το οποίο αναπτύχθηκε και διαδόθηκε ιδιαίτερα από τα τέλη του 18 ου έως το πρώτο τέταρτο του 20 ου αιώνα, συνέβαλε με τη δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους στην ενίσχυση στρατηγικών τομέων, όπως αυτών της εθνικής άμυνας, της υγείας, της πρόνοιας, της φιλανθρωπίας με προεξάρχοντα εκείνον της εκπαίδευσης, κατεξοχήν εργαλείου προόδου και θεμελίωσης της εθνικής συνείδησης. Η εθνική σημασία της ανασυγκρότησης της εκπαίδευσης υποκίνησε τη συμβολή των ευεργετών στη διατήρηση της ζωτικότητας του ελληνικού στοιχείου με την ενίσχυση της σχολικής υποδομής τόσο κατά την προεπαναστατική και επαναστατική περίοδο, όσο και σε εποχές εθνικιστικών εξάρσεων. 1 Εθνικοί ευεργέτες δεν θεωρούνται μόνο όσοι εύποροι έλληνες ιδιώτες αφιέρωσαν όλα ή μέρος των αγαθών τους στην κάλυψη αναγκών τόσο του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, όσο και των ομοεθνών τους σε ελληνικές παροικίες ή αλύτρωτες περιοχές και έλαβαν επισήμως τον τίτλο αυτό, αλλά και όσοι με οποιοδήποτε τρόπο ανέπτυξαν κοινωφελείς δραστηριότητες και προσέφεραν στο εθνικό όφελος. 2 Οι γενναίες 1 Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Εξάρτηση και Αναπαραγωγή, ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα , Αθήνα, [Θεμέλιο], 1979, σσ και Θάνος Βερέμης (εισαγωγή, επιμέλεια), Εθνική ταυτότητα και εθνικισμός στη νεώτερη Ελλάδα, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1997, σ Κουτουξιάδου Αικατερίνη, Εθνική Ευεργεσία και Νεοελληνική Εκπαίδευση ( ), Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, (διδακτορική διατριβή), 2007, σσ.113,

2 προσφορές συνήθως αποτέλεσαν παράδειγμα για αντίστοιχες συνεισφορές ενός τεράστιου αριθμού «μικρών και «μεσαίων» δωρητών, και προκάλεσαν τάσεις μίμησης της πρακτικής αυτής από τα λαϊκά στρώματα εμπνεόμενα και από τον ανερχόμενο κατά τη διάρκεια του 19 ου αιώνα μεγαλοϊδεατισμό. 3 Η ιδιωτική πρωτοβουλία, έτσι, αναπλήρωνε την αδυναμία της κρατικής μηχανής να καλύψει τη λειτουργία και την επέκταση κρατικών θεσμών, όπως η εκπαίδευση. Ιδιαίτερα, οι πρώτης γενιάς απόδημοι φρόντιζαν να θεραπεύσουν την «αξιοθρήνητη φτώχεια» του Έθνους υπομένοντας τη δική τους πενία. Με δωρεές και κληροδοτήματα συνετέλεσαν μέσα σε λίγες δεκαετίες στην ανέγερση κτιρίων που συνέβαλαν στη μνημειακή νεοκλασική φυσιογνωμία της πρωτεύουσας ή άλλων αστικών κέντρων του νεοσύστατου κράτους. Προορισμός των δωρεών παράλληλα ήταν και οι επαρχιακές περιοχές της χώρας ή του αλύτρωτου ελληνισμού, από όπου οι περισσότεροι ευεργέτες κατάγονταν. Αν και δεν ήταν στην πλειονότητά τους παιδαγωγοί ή επιστήμονες, έγιναν φορείς νεωτεριστικών ιδεών και αλλαγών στην εκπαίδευση, ενισχύοντας την εισαγωγή ευρωπαϊκών ιδεών και τη διαμόρφωση ιδιαίτερων και ανύπαρκτων για τη χώρα τομέων. 4 Αν και το προφίλ και η προσωπική πορεία του κάθε ευεργέτη αποτελεί μοναδική περίπτωση, ό,τι τους συνδέει είναι η προσφορά τους στον ελληνισμό και το Έθνος, το «φιλογενές» και το «φιλόμουσον» που τους διακρίνει. Μέσα από τη μελέτη του παραδείγματος του Ιωάννη Βαρβάκη ( ), αναδύονται κάποια βασικά χαρακτηριστικά της πρακτικής της ευεργεσίας, καθώς και εναλλακτικές της μορφές υπό την επίδραση ποικίλων παραμέτρων. Η περίπτωση του Βαρβάκη ανήκει στη χορεία όλων εκείνων που από μηδενική βάση ξεκινώντας ή έχοντας απολέσει την περιουσία σε δύσκολες για τη χώρα συνθήκες ή οικονομικές κρίσεις, κατάφεραν να επανακτήσουν και να πολλαπλασιάσουν τον πλούτο τους. Δημιούργησαν τεράστιες περιουσίες με την εμπορευματική αξιοποίηση αγαθών, αλλά και την επιδέξια διαχείριση του χρήματος. Για την αποθησαύριση του πλούτου τους τα απαραίτητα όπλα υπήρξαν η διορατικότητα, η αποφασιστικότητα, η ευφυΐα, η μεθοδικότητα, αρετές επίσης του Βαρβάκη, που τον βοήθησαν να αναδειχθεί σε κινητήριο δύναμη ανάπτυξης του Αστραχάν μέσα από επιχειρήσεις παραγωγής, εκμετάλλευσης και εμπορίας του χαβιαριού της Κασπίας. 5 και Στέφανος Παπαγεωργίου, Έλληνες Ευεργέτες, «Άξιοι της εθνικής ευγνωμοσύνης», Δήμος Αθηναίων, Παπαζήση, Αθήνα 1997, σσ Κουτουξιάδου (2007), ό.π., σσ.115, Ό.π., σσ.125, Ό.π., σσ.222,

3 Η εργατικότητα, η έμφυτη τάση της ικανής οικονομικής διαχείρισης των κεφαλαίων τους, η οικονομική συσσώρευση, αποτέλεσαν χαρακτηριστικά της πλειονότητας των ευεργετών. Τηρούσαν το «οικονομείν πανταχόθεν και μη δαπανάν επί ματαίοις». 6 Στέρηση και ασκητική ζωή από τη μία, καθολική αφιέρωση περιουσίας σε συλλογικούς σκοπούς από την άλλη, φαινόμενο που μπορεί εύκολα να παρεξηγηθεί και που μπορεί να απορρέει από πολλές αιτίες. είτε προσωπικές, είτε ενταγμένες σε παραδοσιακές νοοτροπίες και στάσεις ζωής, συνδεδεμένες με μία θρησκευτική, υπαρξιακή αντιμετώπιση του πλούτου. «Πλουσιοπάροχος χωρίς ματαίας δαπάνης, οικονόμος χωρίς φιλαργυρίας, θεοσεβής χωρίς δεισιδαιμονίας»: αποτελεί χαρακτηρισμό που αποδόθηκε στο Βαρβάκη. 7 Ενίοτε η λιτότητα και η απλότητα που χαρακτηρίζει τη ζωή πολλών ευεργετών εμφανίζεται και στην παραίτησή τους από κάθε υλικής μορφής απότιση τιμής προς τον νεκρό τους, επιθυμία που εκφράζεται στις διαθήκες τους: «Διορίζω...ο ενταφιασμός να γίνη χωρίς πομπήν, μήτε θέλω εις τον τάφον μου να τεθή τι λαμπρόν. Εντούτοις διορίζω τους επιτρόπους μου να διαμοιράσουν εις τους φτωχούς της εδώ πολιτείας δίστηλλα τάλληρα πεντακόσια» ήταν η επιθυμία του Βαρβάκη το Η αντιμετώπιση του θανάτου που πλησιάζει προβάλλει στο ενδιαφέρον τους για την τύχη του σώματος ή τα «ψυχικά» τους, στοιχείο μιας προθανάτιας πρακτικής, δείγμα επιδίωξης εξευμενισμού του θείου, δεδομένου ότι η ανάπαυση της ψυχής διευκολυνόταν από πράξεις αγαθοεργίας. 8 Απέναντι στο πλήθος των ευεργετών, γνωστών για την ευρυμάθεια και τις επιστημονικές ανησυχίες τους, υπάρχουν οι «απαίδευτοι», οι αυτοδίδακτοι, ή οι «παρά του τυχόντος μανθάνοντες». Ενώ κάποιοι δε γνώριζαν να βάζουν σωστά την υπογραφή τους, μπόρεσαν, εντούτοις, να αφήσουν ανεξίτηλα ίχνη της προσφοράς τους στην εκπαίδευση. 9 Αυτοί οι απαίδευτοι προσπάθησαν να ενισχύσουν την παιδεία στη χώρα τους, προϋπόθεση απαραίτητη για «την απόλαυση των αγαθών της ελευθερίας και της ευνομίας». 10 Γράφει ο Ανάστασιος Γούδας για τον Βαρβάκη ότι «γράμματα δεν εγίγνωσκεν». Ίσως λίγα να έμαθε από ιερέα, δάσκαλο των κοινών γραμμάτων ή και «διά τινος τρόπου αυτομαθείας», όπως ο Ζώης 6 Αναστάσιος Ν. Γούδας, Βίοι παράλληλοι των επί της Αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών, εν Αθήναις, τύποις Μ.Περίδου, 1870, Ιωάννης Βαρβάκης, τόμ. Γ, σσ Νικολάι Πογκόντιν, Χρονολογία της αρετής, αγαθοεργίαι του αυλικού συμβούλου και ιππέως Ιωάννου Ανδρεάδου Βαρβάκη, Εφ. Γκαζέττα, αρ.φύλ. 20 του Κουτουξιάδου (2007), ό.π., σσ.250 και Διαθήκη Β Ιωάννη Βαρβάκη, 13 Ιαν (Ζάκυνθος), Μητρώον των εις την άμεσον διαχείρισιν και των εις την εποπτείαν του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων υπαγομένων κληροδοτημάτων, τόμ.1, Αθήνα 1929 (ΜΗΚ), σσ Κωνσταντίνος Βαρβάκης, Ιωάννης Βαρβάκης, Ο «πειρατής» που έγινε εθνικός ευεργέτης, περ. Ημερησία, Η Ελλάδα των Ευεργετών 2004, σσ Κουτουξιάδου Αικατερίνη, Γλωσσικές Ιδιοτυπίες σε Ιδιόγραφες Διαθήκες Ευεργετών της Εκπαίδευσης (19 ος -αρχές 20ου), Πρακτικά, Ε Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Παν/μιου Πατρών Ιστορίας της Εκπαίδευσης

4 Καπλάνης, ο Κωνσταντίνος Ιπλιξής και άλλοι. Κατά τον συγγραφέα, δέκα συνολικά έτη δαπάνησε μέχρι να διδαχθεί «εν δεδομέναις ευκαιρίες παρ ενός μέν την ανάγνωσιν, παρ ετέρου δέ τήν γραφήν και βραδύτερον παρά πολλοίς τάς τέσσερας στοιχειώδεις πράξεις της αριθμητικής». Αντίθετα, κέρδιζαν το θαυμασμό οι ναυτικές του γνώσεις και η ικανότητα επιβολής του στο πλήρωμα. 11 Συνήθως οι ευεργέτες αυτοί επηρέαζαν την ανάπτυξη των ελληνικών παροικιών, όπου είχαν εγκατασταθεί, συμβάλλοντας οικονομικά, διοικητικά και πολιτικά στην προαγωγή των σχέσεων της Ελλάδας με τη χώρα υποδοχής τους. Στην πλειονότητά τους, όμως, στόχευαν στην ευημερία και την ανάπτυξη του ελληνικού στοιχείου «απανταχού της οικουμένης». Το ενδιαφέρον τους για τη χώρα υποδοχής δεν αναιρεί τη μέριμνά τους για την πατρίδα, ειδικά τη γενέτειρά τους, για τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες που τους απασχολούσαν, όπως και για την τύχη των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ανήκει, λοιπόν, και ο Βαρβάκης σε εκείνους τους ευεργέτες του εξωτερικού, οι οποίοι ευεργέτησαν τη χώρα εγκατάστασής τους και πλούτισαν. Αναδείχθηκαν, έτσι, σε ευεργέτες δύο πατρίδων. Αφιέρωσαν ποσά στη θεμελίωση και τη διατήρηση της εκπαιδευτικής υποδομής της παροικιακής κοινότητας, όπου δραστηριοποιήθηκαν, και σε ανάγκες του ίδιου του κράτους υποδοχής, ως δήλωση ευγνωμοσύνης τους προς αυτό. Αδρές επιχορηγήσεις σε κοινωφελή έργα, ιδιαίτερα στο χώρο της παιδείας στη Ρωσία, όπου έδρασε και πέρασε σημαντικό μέρος της ζωής του ο Βαρβάκης, έχουν αποδέκτες τόσο τους συμπατριώτες του, όσο και τη χώρα που τον φιλοξενούσε. Η ίδρυση ελληνικών σχολείων στη Μαριούπολη και της Ανώτερης Ελληνικής σχολής Οδησσού, υπήρξαν δείγματα της φιλεκπαιδευτικής του δραστηριότητας. Θεωρείται ότι τα δαπανηθέντα ποσά σε κοινωφελή έργα στη θετή του πατρίδα, τη Ρωσία, ανέρχονταν σε ρούβλια. 12 Πολλοί ευεργέτες διαπρέψαντες στο εξωτερικό με το κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό τους έργο τιμήθηκαν με τίτλους, αξιώματα και παράσημα από ξένους ηγεμόνες. Αν και ελάχιστα μορφωμένος ο Βαρβάκης, απόκτησε υψηλά αξιώματα - αυλικός σύμβουλος, ιππότης, συνταγματάρχης, και κατέκτησε όλες τις βαθμίδες της ρωσικής αριστοκρατίας δεχόμενος τιμητικά παράσημα από τρείς Τσάρους. Συγκεκριμένα, τιμήθηκε από την Αικατερίνη Β, τον Παύλο Α, και τον Αλέξανδρο Α. Διορίστηκε προϊστάμενος των ευγενών του Αστραχάν και 11 Ο Βαρβάκης, Ψαριανός, επιδέξιος στη ναυτική τέχνη συμμετείχε στον απελευθερωτικό αγώνα με προσωπικές θυσίες και οικονομική προσφορά. Γούδας, ό.π. 12 Κουτουξιάδου (2007), ό.π., σσ , Ι. Βαρβάκης στο Σπ.& Κων. Βοβολίνης, Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν Λεξικόν, τόμ.α, έκδ.βιομηχανικής Επιθεωρήσεως, Αθήνα 1958, σσ και Λόγιος Ερμής ή Φιλολογικαί Αγγελίαι, εν Βιέννη , φωτομηχ. ανατύπωση του περ. από το Ε.Λ.Ι.Α., (τόμ. Α-ΙΑ ), Αθήνα , τόμ. Θ 1819, σσ

5 απέκτησε τον τίτλο του αυλικού συμβούλου. Το επώνυμό του, Βαρβάτσι, έγινε τίτλος ευγενείας στην τσαρική Ρωσία. Το 1809 του απονεμήθηκε το παράσημο της Αγίας Άννας και ισόβιος κληρονομικός τίτλος ευγενείας. Το 1812 ανακηρύχθηκε Μέγας Πατριώτης της Ρωσίας. 13 Η «φιλογένεια», η «φιλοπατρία» των ευεργετών γίνεται αντικείμενο προβολής και εκθειασμού από βιογράφους και θεωρείται ως η πρώτιστη αρετή τους που σχεδόν με ερωτική διάθεση τους ωθεί στα μεγάλα έργα εθνικής γενναιοδωρίας. Το συναίσθημα της εθνικής υπερηφάνειας του «ανήκειν» εις το ελληνικό έθνος με τη συγκεκριμένη ιστορική διαδρομή διακατέχει συχνά τους απόδημους και γίνεται έναυσμα συμμετοχής σε πράξεις ευεργεσίας. Διαπιστώνοντας τις «δυσχερείς περιστάσεις του έθνους» χωρίς καμία άλλη απαίτηση και «κινούμενοι από αισθήματα πατριωτισμού» καταβάλλουν ποσά σε εθνικούς σκοπούς υπονοώντας τόσο τους εθνικούς αγώνες, όσο και την ίδρυση και συντήρηση εκπαιδευτικών καταστημάτων. 14 Αντιπροσωπευτικό πάλι το παράδειγμα του Βαρβάκη, υποστηρικτή των γραμμάτων και ευεργέτη της παιδείας, ο οποίος συμμετείχε και σε εθνικούς αγώνες. Ναυμάχος και έμπορος, άνθρωπος της δράσης και όχι της σκέψης και της θεωρίας, συναναστράφηκε με καλλιεργημένους ομογενείς αξιοποιώντας τις αρετές που τον διέκριναν. 15 Πέρα από πλούσιες επιχορηγήσεις σε κοινωφελή έργα στη Ρωσία, 16 αφιέρωσε μεγάλα χρηματικά ποσά τόσο στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, όσο και στην Επανάσταση δείχνοντας το μεγάλο του ενδιαφέρον παράλληλα με την οργάνωση και διοίκηση της επαναστατημένης Ελλάδας. 17 Ο Βαρβάκης ανήκει στη χορεία εκείνων που δεν ενίσχυσαν μόνο οικονομικά τις απελευθερωτικές κινήσεις, 18 αλλά διαδραμάτισαν σημαντική πατριωτική δράση ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των 13 Παπαγεωργίου, ό.π., σσ και Κουτουξιάδου (2007) ό.π., σ Κουτουξιάδου Αικ, «Η Eυεργεσία στην Eκπαίδευση. Η Κοινωνική Διάσταση (19 ος αι.- αρχές 20 ου )», Πρακτικά, Ε Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Παν/μιου Πατρών Ιστορίας της Εκπαίδευσης Ως ικανότητες χαρακτηριστικές του ευεργέτη οι βιογράφοι προβάλλουν την ευστροφία του, το θάρρος, την ανιδιοτέλεια, τη γενναιότητα, την αίσθηση δικαίου και το επιχειρηματικό πνεύμα. Κ. Βαρβάκης, ό.π., σσ «Το αυτό πνεύμα αγαθοεργίας συνοδεύει αυτόν και εις τον νέον τούτον τόπον της διατριβής του πανταχού αφήνει αυτός μνημεία της ευεργετικής του υπάρξεως». Νικολάι Πογκόντιν, ό.π.. 17 Πρότεινε μαζί με το διπλωμάτη Αλέξανδρο Στούρτζα στον Καποδίστρια την ανάληψη της διοίκησης της επαναστατημένης Ελλάδας. Έστελνε με τα πολεμοφόδια και καραβιές με σιτάρι. Κουτουξιάδου (2007), ό.π., σσ.227, Εκτός από τα ρούβλια έστειλε στον Αλέξανδρο Υψηλάντη άλλα ρούβλια για την αγορά εξοπλισμού και πολεμικών προετοιμασιών, το 1821 θέλησε να μισθοδοτήσει Γάλλους αξιωματικούς για την εκπαίδευση ελλήνων αγωνιστών, το 1822 έδωσε ρούβλια στην ενίσχυση του στόλου των Ψαρών, γενέτειράς του, καθώς και φορτία σίτου στις αγωνιζόμενες περιοχές. Κ.Βαρβάκης, ό.π. σ

6 Ορλωφικών. 19 «Δεν έπαυσε πολυειδώς από το να εξοδεύη προς ευόδωσιν της Επανάστασης» 20 και δέχτηκε τιμές για την πατριωτική του δράση. 21 Το ενδιαφέρον του Βαρβάκη για την παιδεία καταδεικνύεται από το 1813 με την προσφορά των ρουβλίων στη «Φιλόμουσον Εταιρείαν», η οποία συστήθηκε με στόχο την αναγέννηση και τη διάδοση της ελληνικής παιδείας μέσα από ίδρυση σχολείων. 22 Το 1818 αφιέρωσε ολλανδικά φιορίνια στους φτωχούς σπουδαστές και σε έκδοση βιβλίων εμπιστευόμενος αυτά στους Αμβροσιάδες Ράλληδες, εκδότες του Λόγιου Ερμή. Το επόμενο έτος έστειλε άλλα 500 φλωριά μέσω του Θεόδωρου Ράλλη εμπορευομένου στη Βιέννη, μόλις πληροφορήθηκε ότι ο «Λόγιος Ερμής» είχε αναγνωριστεί από ειδήμονες της Ευρώπης ως περιοδικό «τα μάλιστα συντείνον εις τας Παιδείας προόδους και εις την του ελληνικού γένους εκπαίδευσιν». 23 Σχετικά με τον τομέα κατεύθυνσης των πράξεων ευεργεσίας μεγάλων κυρίως ευεργετών σημαντικό ρόλο έπαιζε πάντα η επίδραση σπουδαίων προσώπων, με τα οποία διασταυρώθηκαν σε κάποια φάση της ζωής τους. Προσωπικότητες που προσέβλεπαν στην απελευθέρωση της πατρίδας τους, όσο και στη συγκρότηση και ανάπτυξη του ελληνικού κράτους, παρενέβησαν και κατεύθυναν τις διαθέσεις και την πορεία των πλούσιων ελλήνων ευεργετών. Πρωταρχική αιτία στην καμπή του 18 ου αιώνα αποτελούσε η αλληλεπίδραση και η επιρροή ανάμεσα στους έλληνες πάροικους της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης με τους λογίους, εκπροσώπους του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Η κοσμοπολιτική εμπειρία του Βαρβάκη και η γνωριμία του με τέτοιες προσωπικότητες σημάδεψαν τις εκπαιδευτικές προτιμήσεις του. Ο Δημήτριος Αγάθης, διευθυντής του εκεί δημόσιου σχολείου, ο οποίος δίδασκε αραβικά, τουρκικά και περσικά με πλούσια πνευματική δράση στην περιοχή θα τον επηρεάσει στις πρώτες του δωρεές προς την εκπαίδευση του Αστραχάν. Ανάμεσα στα σημαντικά πρόσωπα, με τα οποία είχε έλθει σε επαφή, συγκαταλέγεται ο Νικηφόρος Θεοτόκης το 1782, Κερκυραίος, δάσκαλος του Γένους, ο οποίος μέχρι την παραίτησή του το 1792, επηρέαζε τον Βαρβάκη, ιδιαίτερα με το σύνθημα: «η Παιδεία θα ελευθερώσει το Γένος εκ της δουλείας του σκότους». 24 Η 19 Συμμετείχε στη ναυμαχία του Τσεσμέ κατά τη διάρκεια των Ορλωφικών το 1770 βοηθώντας με τις πειρατικές ικανότητες και τη ναυτική εμπειρία του τη ναυαρχίδα του Ορλώφ, αλλά και σε μετέπειτα επιχειρήσεις εναντίον των Τούρκων. Γούδας, ό.π Για την Επανάσταση υπολογίζεται ότι δαπάνησε περισσότερα από ρούβλια, πολλά από τα οποία δεν αναλώθηκαν στο σκοπό, για τον οποίο προορίζονταν. Κ. Βαρβάκης, ό.π., σ Ανακηρύχθηκε από το Βουλευτικό το 1825 «μέγας εθνικός ευεργέτης», λόγω της ετοιμότητάς του να οργανώσει τάγμα στρατού με έξοδα του για την κατάληψη της Μεθώνης. Ό.π., σσ Ιδρύθηκε στην Αθήνα με σκοπό να επιστρέψουν οι επιστήμες «πάλιν εις το Λύκειον και εις την αρχαίαν Ακαδημίαν των». Τηλέμαχος Θ.Βελιανίτης, Η Φιλόμουσος Εταιρεία των Αθηνών, Ιστορ. Εκδ. Στέφ. Βασιλόπουλος, Αθήνα 1993, σσ Λόγιος Ερμής, ό.π., σσ Κ. Βαρβάκης, ό.π., σσ

7 παρουσία του Νικηφόρου Θεοτόκη, Κερκυραίου δασκάλου του Γένους και αρχιεπίσκοπου του Αστραχάν και της Σταυρούπολης το 1786, με τον οποίο θα συνδεθεί ο Βαρβάκης, άσκησε επιρροή στις κοινωνικές και πολιτιστικές του ευαισθησίες, έτσι ώστε να χρηματοδοτήσει ένα σημαντικό κοινωνικό και εκπαιδευτικό έργο στη χώρα υποδοχής, όπου κατέφυγε ωθούμενος από δυσάρεστες συγκυρίες. Συνέβη αυτό με τη μετακόμισή του από τις Αζοφικές εκτάσεις στο Ταγκανρόγκ, όπου του εκχωρήθηκαν από το διοικητή της περιοχής 500 εκτάρια γης 15 χιλιόμετρα από τη θάλασσα, αφού πλούτισε ως έμπορος χαβιαριού. Ο Καποδίστριας, όσο και ο Ανδρέας Κάλβος από το Παρίσι, απευθυνόμενοι στο Βαρβάκη, προσπάθησαν να τον αποτρέψουν από την πρόθεσή του να δώσει στους μοναχούς του Άθω ρούβλια, λόγω άγνοιας των πραγματικών αναγκών της χώρας και να τον ενθαρρύνουν σε νέες δωρεές. 25 Αργότερα σε επιστολή του προς το Βουλευτικό Σώμα την 8 Νοεμβρίου 1824 «θέλων να ωφελήση το Έθνος του» αφιερώνει ρούβλια καταθέτοντάς τα «αιωνίως» στο βασιλικό ταμείο της Μόσχας, από τα οποία γρόσια θα δίδονται ετησίως «δια τιμίων επιτρόπων» για τη μισθοδοσία και τη διατροφή δασκάλων. Το κάνει, όπως σημειώνει, «δια να ανακαλεσθώσιν αι τέχναι και αι επιστήμαι εις την Ελλάδα» υπογράφοντας ως «ο πρόθυμος και απλός πατριώτης Ιωάννης Βαρβάκης». 26 Τη δωρεά αυτή δεν παρέλειψε να την αναφέρει στη δεύτερη διαθήκη του τον Ιανουάριο του 1825 στη Ζάκυνθο, ενδεικτική στάση κληροδότη που προσπαθεί να κατοχυρώσει ως «κτήμα εσαεί» το κληροδότημά του. Επιβεβαιώνει ότι προσέφερε «αυτοπροσώπως και εγγράφως» το ποσό αυτό «εις το ελληνικόν έθνος προς εκπαίδευσιν της ελληνικής νεολαίας» επισημαίνοντας: «με την οποίαν [διοίκησιν] θέλω να συναγροικηθώσι [οι επίτροποι της διαθήκης] δια την τελείαν και άφευκτον εκτέλεσιν του σκοπού μου». 27 Σε επιστολή του «εφόρου της Παιδείας», Γρηγορίου Κωνσταντά, υπάρχει η πληροφορία για τη μέριμνα της Κυβέρνησης να ιδρύσει μία ανώτερη γενική διδασκαλική σχολή στο Άργος από την κληροδοσία του Βαρβάκη, όπου θα προσκαλούνταν να διδάξουν «σοφοί όλων των φωτισμένων εθνών της Ευρώπης» και όπου θα στέλνονταν ως υπότροφοι τρεις νέοι από επαρχία με την υποχρέωση να διδάξουν στον τόπο τους στελεχώνοντας έτσι την στοιχειώδη εκπαίδευση σε όλη χώρα. «Ο πλούσιος και ενάρετος Βαρβάκης επρομήθευσε τα 25 Κουτουξιάδου (2007), ό.π, σσ Δωρητήρια Επιστολή Βαρβάκη προς το Βουλευτικό Σώμα 8 Νοεμβρίου και Επιστολή 24 Νοεμβρίου Διαθήκη Β Βαρβάκη, ό.π. «η εν τω λοιμοκαθαρτηρίω της Ζακύνθου υπογραφείσα», Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών (ΑΥΕ), Φάκ.1835/88,1, έγγ /7/1835 και Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας, (Ι.Α.ΕΤΕ) 27 (ΧΧΙΙΙ), Κληροδότημα Ι. Βαρβάκη (1825), Φάκ.54 και Κουτουξιάδου (2007), ό.π., σσ ,

8 χρηματικά μέσα δια την συντήρησίν της και η Κυβέρνησις θα διαθέση επίσης εκ των δημοσίων προσόδων», σημειώνει. 28 Ευγενής φιλοδοξία των ευεργετών ήταν η διαιώνιση του κληροδοτήματος και φρόντιζαν με τους δικούς τους υπολογισμούς για την «εσαεί» διατήρηση της λειτουργίας του ιδρύματός τους ή άλλης εκπαιδευτικής λειτουργίας. Η σοβαρότητα και η σχολαστικότητα, με την οποία συντάσσεται η διαθήκη παίζει ουσιαστικό ρόλο στην απρόσκοπτη συνέχιση του κληροδοτήματος. Όροι αυστηροί και απαρέγκλιτοι, υποδείξεις προς τους κληρονόμους για κατάλληλους τρόπους οικονομικής διαχείρισης των κεφαλαίων, αλλά και επεμβάσεις στον τρόπο λειτουργίας του εκπαιδευτηρίου που κληροδοτούν. Στην πρώτη του διαθήκη ο Βαρβάκης το Μάΐο του 1824 στο Ταϊγάνιο, όπου προσέφερε στην Ελλάδα ρούβλια για την ανέγερση λυκείου «προς διηνεκή εκπαίδευσιν της νεολαίας», όριζε αναλυτικότερα τον τρόπο διάθεσης του κληροδοτήματος: 29 «..Εάν δε μετά ταύτα περισσεύει τι, να το μεταχειρίζωνται εις αγοράν βιβλίων, ώστε με τον καιρόν να σχηματισθή εν τω λυκείω ιδία Βιβλιοθήκη. Εάν δε δεν συλλεχθή πλήρες το ανωτέρω οριζόμενον ποσόν, εν τοιαύτη περιπτώσει εννοείται οίκοθεν, ότι και το κατάστημα του Λυκείου μέλλει να γίνη ανάλογον». 30 Δεν άφηνε χωρίς έλεγχο και ασφαλιστικές δικλείδες την εκμετάλλευση των χρημάτων του, ενόσω το έθνος είχε αδήριτη ανάγκη οιουδήποτε χρηματικού ποσού σε περίοδο απελευθερωτικού αγώνα. Εάν το συγκεντρωμένο ποσό ήταν μεγαλύτερο, παράγγειλε το υπόλοιπο να χρησιμοποιηθεί για την απολύτρωση ελλήνων αιχμαλώτων και ως αρωγή σε πτωχές οικογένειες. 31 Σε πολλά κείμενα διαθηκών είναι έκδηλος ο φόβος των διαθετών για ενδεχόμενη κατάχρηση του κληροδοτήματος από τους διαχειριστές του. Με διορατικότητα και ευθυκρισία οι διαθέτες, επιλέγουν ως εκτελεστές και επιτρόπους του κληροδοτήματός τους βασισμένοι σε κριτήρια μόρφωσης, ευσυνειδησίας και φιλοπατρίας. Βασικός εκτελεστής της διαθήκης του Βαρβάκη ήταν ο «προκουράτοράς» (αξιωματούχος) του, ο Ιωάννης Παντελεήμονος Βόζος, υποπλοίαρχος του ρωσικού ναυτικού, «τοιούτον αγωνισάμενος δι αυτό». 32 Έμεινε γνωστός για τις «ατελεύτητες προσπάθειές» του να «σώσει» το κληροδότημα του Βαρβάκη, ως εκτελεστής. Έτσι, και ο ίδιος 28 Κουτουξιάδου (2007), ό.π., σσ.264,267, Όριζε από το ολικό ποσό ρούβλια να δοθούν σε αγορά βιβλίων και οργάνων, σε έπιπλα του σχολείου και τα υπόλοιπα ρούβλια να κατατεθούν, για τις ανάγκες σχολείου. ΑΥΕ, Φάκ.1841/ 88,1, έγγ /7/ Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), ό.π., θυρ.55, φάκ.1, έγγ /11/ Διαθήκη Α Βαρβάκη, (άρθρο 4) Μαΐου 1824, Ι.Α.ΕΤΕ 27 ό.π. έγγ.13/12/ ΓΑΚ, ό.π., θυρ.55, φάκ.1, έγγ /11/1842. Ο οκταετής αγώνας του Βόζου για τη «σωτηρία» του Βαρβακείου κληροδοτήματος ήταν αναμενόμενος, δεδομένου ότι και ο ίδιος, εμφορούμενος από την ίδια ευεργετική διάθεση, άφησε σημαντικό κληροδότημα στην εκπαίδευση. Κουτουξιάδου (2007), ό.π., σσ

9 γνωρίζοντας «τα φρονήματα και την εγκάρδιον θέλησιν του κληροδότου, αφιέρωσεν όλα εις την ωφέλειαν της Ελληνικής Νεολαίας». 33 Ο ίδιος υπήρξε κληροδότης υποτροφιών σε νέους για σπουδές στο εξωτερικό προσφέροντας πάντα «την ιδίαν αυτού κατάστασιν προς όφελος των σχολείων της Ελλάδος». 34 Ο ηθικός χαρακτήρας του υπογραμμίζεται από γνωστούς και συνεργάτες του. 35 Συχνή είναι η επισήμανση και η σύσταση προς τους εκτελεστές για μια ενδελεχή και πιστή εφαρμογή των προτιμήσεων και των επιταγών τους: «..Παρακαλώ αυτούς τους επιτρόπους μου να τα στέλλωσι με ασφάλεια προς αυτούς, πλην να προσέξουν ακριβώς την εκτέλεσιν του σκοπού μου» σημειώνει ο Βαρβάκης και συνεχίζει λαμβάνοντας μέτρα: «αν κατά περίστασιν ήθελον επισυμβή το εναντίον απροσδόκητον εις τα προμελετούμενα επιχειρήματα.. διορίζω επί τούτω τον εν Ταινγαρόνγκ Προκουράτορά μου Ιβάν Παντέλειτζ Μπόζον, ίνα σας εμβάση διά την τελείαν εκπλήρωσιν των προρρηθέντων διαταγών μου». 36 Καταχρήσεις, οικονομικές ατασθαλίες και κωλυσιεργίες θεωρούνται κολάσιμες από την πλευρά εκείνων που θα διαχειρισθούν το κληροδότημα. Συχνά η σύσταση μετατρέπεται σε απειλή για την αποφυγή της μη τήρησης της βούλησής του ευεργέτη. Απειλητικότερος γίνεται ο Βόζος, όταν αναφέρεται ως εκτελεστής στο κληροδότημα του Βαρβάκη, από ό, τι στο δικό του. Δεν παραλείπει με εμφανή μάλιστα έγνοια να συμπληρώσει: «Σημειώ και εις το παρόν αντίγραφον την εσχάτην γνώμην μου, ίνα μη τις μετά τον θάνατόν μου τολμήση επί οιαδήποτε προφάσει να κολοβώση το αφιέρωμα τούτο..». 37 Παράγοντες, πολύμορφοι, ανεξάρτητοι από τη θέλησή των διαθετών, θα σταθούν αρκετές φορές τροχοπέδη στην ευόδωση των τελευταίων επιθυμιών των διαθετών. Πέρα από διεκδικήσεις συγγενών ή υστερόβουλες κωλυσιεργίες της χώρας υποδοχής, αίτια της εξαφάνισης ή αποδυνάμωσης των κληροδοτημάτων συνιστούν και εξωγενείς παράγοντες της βαθμιαίας ή μη απώλειας κεφαλαίων, λόγω ιστορικών συγκυριών, της διακύμανσής τους, λόγω χρηματοοικονομικών 33 Κουτουξιάδου (2007), ό.π., σσ.374 και ΓΑΚ, ό.π., έγγ.76-14/8/ Άφησε κληροδότημα ρουβλίων σε νέους «προς σπουδήν φιλολογικών και πολεμικών μαθημάτων, και των ευγενικών επιστημών» με την παραίνεση προς τους «επιστάτας των εισοδημάτων να στέλλωσιν εις τας Ακαδημίας της σοφής Ευρώπης, ίνα σπουδάζη με εισοδήματα των αυτών αφιερωμάτων». Διαθήκη Ι. Βόζου, 9 Οκτ. 1839, ΜΗΚ,Α 2, σ.27, ΑΥΕ, Φάκ.1841/88,1, έγγ.8935 και ΓΑΚ, ό.π., θυρ.55 φάκ.1, έγγ /11/ Ένας από τους εκτελεστές της διαθήκης του Βαρβάκη, ο Λουκάς Σκαραμαγκάς, σε αναφορά του προς το υπουργείο αναφέρεται στον «ηθικό χαρακτήρα» του Βόζου. ΓΑΚ, ό.π., έγγ /8/ «..Θέλω εξάπαντος και διορίζω, ότι, αν κατά περίστασιν ήθελον επισυμβή το εναντίον απροσδόκητον εις τα προμελετούμενα επιχειρήματα..διορίζω επί τούτω εις τον εν Ταινγαρόνγκ Προκουράτορά μου Ιβάν Παντέλειτζ Μπόζον, ίνα σας εμβάση ρούβλια διά την τελείαν εκπλήρωσιν των προρρηθέντων διαταγών μου». Διαθήκη Β Βαρβάκη, ό.π. 37 Διαθήκη Βόζου, ό.π., σ.26 και ΑΥΕ, Φάκ.1840/88,1, έγγ /11/

10 μεταβολών και τραπεζικής πολιτικής. 38 Σε επιστολή του Λουκά Σκαραμαγκά από την Οδησσό, διαχειριστή της διαθήκης του Βαρβάκη, εκφράζεται η υποψία για άγνοια της ελληνικής Κυβέρνησης σχετικά με μειωμένο ποσό του Βαρβακείου κληροδοτήματος που «εμβάστηκε» και την απόδοσή του κατά την ταραγμένη εποχή του θανάτου του Καποδίστρια. Ο ίδιος ο Σκαραμαγκάς σημείωνε: «αλλ εκ της ανωμαλίας των τότε περιστάσεων τα χρήματα κατεβροχθήσθησαν, τίς οίδεν παρά τίνος, ως ούτως απώλλοντο δια παντός». 39 Η επιστροφή των Ελλήνων της διασποράς στην πατρίδα συσχετίζεται με τις κατά περιόδους ιστορικές, πολιτικές ή οικονομικές συνθήκες, καθώς και με προσωπικές αιτίες. Η οικονομική καχεξία των πρώτων κυρίως δεκαετιών του 19 ου αιώνα, η αστάθεια των εθνικών εξελίξεων ή της πολιτικής ζωής, η απουσία οργάνωσης του δημόσιου μηχανισμού, αλλά και η έλλειψη οικονομικοκοινωνικών κινήτρων συχνά λειτούργησαν αρνητικά στην απόφαση επιστροφής στην πατρίδα ενός ευεργέτη. Λόγω του ασυμβίβαστου της στάσης κάποιων ευεργετών σε σχέση με πολιτικά συμφέροντα και επιδιώξεις, θα επισκιαστεί η πατριωτική πρόθεση σημαντικών για την οικονομική στήριξη του έθνους ευεργετών. Ο Βαρβάκης επέστρεψε χωρίς να «προλάβει» να υλοποιήσει το εθνικό του όραμα, χωρίς η Ελλάδα να επωφεληθεί της γενναιοδωρίας του. Όταν ήλθε στη Ζάκυνθο το 1824 ήδη εβδομήντα πέντε ετών, αντιμετωπίστηκε ως «ανεπιθύμητος» κατά τη μετάβασή του στο Ναύπλιο από την «ομάδα» Κουντουριώτη - Μαυροκορδάτου. Η «υποψία» των Άγγλων ότι υπηρετούσε ρωσικά συμφέροντα παραμένει αδιερεύνητη. Ανεπιθύμητος θεωρήθηκε, όταν η πρόταση του ευεργέτη να κληθεί ο Ιωάννης Καποδίστριας για να κυβερνήσει τη χώρα αντιμετώπισε το στιγματισμό του από το Μαυροκορδάτο ως πράκτορα των Ρώσων. Πέθανε σε «καραντίνα» στο λοιμοκαθαρτήριο της αγγλοκρατούμενης τότε Ζακύνθου, αν και κατά πάσα πιθανότητα δεν έπασχε από κάποια λοιμώδη νόσο. 40 Αφού απεβίωσε, τον Ιανουάριο του 1825 με ειδικές αποφάσεις το Εκτελεστικό και το Βουλευτικό ανακήρυξε τον Βαρβάκη «Μέγα Ευεργέτη του Έθνους». 41 Με το κληροδότημά του ιδρύθηκε το Βαρβάκειο Λύκειο τελικά το 1843, το οποίο, παρά τη βαθύτερη επιθυμία του διαθέτη να έχει το χαρακτήρα ενός ναυτικού σχολείου, δε διέφερε από τα άλλα σχολεία μέσης εκπαίδευσης. Πρακτικότερο προσανατολισμό θα αποκτήσει το 1886 με τη μετονομασία του σε Λύκειο «θετικών επιστημών» Λ.Θ. Χουμανίδη, Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος, τόμος Β, από της Τουρκοκρατίας μέχρι του έτους 1935, Παπαζήση, Αθήνα ΓΑΚ, ό.π., ( ), έγγ /8/ Κ. Βαρβάκης, ό.π., σσ.4,66, Ασημομύτης Βασίλης, Ιωάννης Βαρβάκης, [Κάκτος], Αθήνα 2001, σσ Ο Διοργανισμός του Βαρβακείου Λυκείου δε διέφερε από εκείνους των σχολείων της μέσης εκπαίδευσης, το πρόγραμμα των οποίων ακολούθησε το ίδρυμα από το 1860 που άρχισε η λειτουργία 142

11 Σύμφωνα με τις βλέψεις και τους οραματισμούς του Βαρβάκη, το ίδρυμα έπρεπε να στοχεύει στην καλλιέργεια των θετικών επιστημών, απαραίτητες για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και αντίστοιχα της τεχνικής εκπαίδευσης: «Επειδή δια να ανακαλεσθώσιν αι τέχναι και επιστήμαι εις την Ελλάδα, ανάγκη πάσα να ευρεθή μόνιμος και διαμένων πόρος μισθών και ζωοτροφιών των αναγκαιούντων δασκάλων δι εν κεντρικόν εθνικόν Σχολείον, δια τούτο ο υποσημειούμενος, θέλων να ωφελήσω το Έθνος μου» σημείωνε στη διαθήκη του Κάθε ευεργέτης, αλλά και κάθε κληροδότημα είχε την ιδιαίτερη, περιπετειώδη συνήθως πορεία του σε μια Ελλάδα με θεσμούς ανύπαρκτους ή διατηρούμενους σε εμβρυακή μορφή. Πολλοί θα προβούν στην εισαγωγή παιδαγωγικών καινοτομιών στον ελληνικό χώρο, θα επέμβουν στη λειτουργία των ιδρυμάτων τους με τη φιλοδοξία να το καταστήσουν πρότυπο και πρωτοποριακό, δομημένο σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα. Ευρύτερος στόχος τους, η χάραξη δρόμων για μία απρόσκοπτη πορεία κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης του έθνους του μέσα από τομείς θεμελιακούς, όπως η Παιδεία. Αν και η ακηδία, τυχόν παραλήψεις, πολιτικά συμφέροντα και της ίδιας της ελληνικής πολιτείας αδίκησαν και επισκίασαν το μέγεθος της ευεργετικής πράξης ή την προσωπικότητα κάποιων ευεργετών, η ιστορία περίτρανα απέδειξε το μέγεθος της αξίας και τη ζωτική σημασία της ιδιωτικής ευεργετικής παρέμβασης στο δημόσιο βίο την πρώτη περίπου εκατονταετία της ζωής του ελληνικού κράτους. Μία παρέμβαση που ανέλαβε τις δαπάνες για την παιδεία σχεδόν κατά το ένα τρίτο, φαινόμενο που συρρικνώθηκε μετά τις πρώτες δεκαετίες του 20 ου αιώνα, αν δεν έχει εκλείψει του, παρά τις προσδοκίες του Χαράλαμπου Χριστόπουλου, υπουργού Παιδείας, για μετατροπή του σε Ναυτικό Γυμνάσιο μέσω προσαρμοσμένου ωρολογίου προγράμματος. Από το 1886 όμως θα λειτουργήσει ως προπαρασκευαστικό πρακτικό λύκειο για όσους θα σπούδαζαν σε στρατιωτικές σχολές και στο Πολυτεχνείο και έτσι συνέχισε. Κουτουξιάδου (2007), ό.π., σσ. 848,849 και Δημαράς Αλέξης, Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε (τεκμήρια, Ιστορίας) τόμοι 2 (Α και Β ), [Ερμής, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη], Αθήνα , Α, σσ Ο Βαρβάκης άφησε το κληροδότημα «εις καθίδρυσιν Λυκείου, προς διηνεκή εκπαίδευσιν της νεολαίας». Διαθήκη Β Βαρβάκη, ό.π., Κουτουξιάδου (2007), ό.π., σσ.84,86,103, , ΜΗΚ, σσ.59, ΓΑΚ, ό.π., θυρ.113, φάκ.28, έγγ /9/1843, θυρ.144, φάκ.11, έγγρ.8/1/1848 και ΑΥΕ, Φάκ.1835/88,1, έγγ /7/

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΑΚ: ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ»

ΤΕΠΑΚ: ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ» ΤΕΠΑΚ: ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ» ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΠΑΚ 4 ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατίας, Φιλικός, διοικητικό στέλεχος, πολιτικός Ιωάννινα

Επιχειρηµατίας, Φιλικός, διοικητικό στέλεχος, πολιτικός Ιωάννινα Επώνυµο Όνοµα Υπογραφή Σταύρου - Τσιαπαλάµος Γεώργιος Σφραγίδα Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος Γέννησης Καταγωγής Θανάτου Χρόνος Θανάτου Βιογραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΟΜΑΔΑ Δ ΜΙΣΤΗΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΠΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΑΤΣΗ ΕΥΗ ΜΑΤΑΝΟΒΙΤΣ ΖΩΗ ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εκπαιδευτικός: Μακρυγιάννη Νικολέτα ΠΕ02 Υπήρξε επιχειρηματίας, τραπεζίτης και

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Επώνυµο Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Όνοµα Υπογραφή Μανώλης Σφραγίδα Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Σφραγίδες Ελευθερίας, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ 1 ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας με ιδιαίτερη συγκίνηση συμμετέχει στην σημερινή εκδήλωση, τιμώντας κατ αυτόν τον τρόπο τόσο την μνήμη δύο επιφανών τέκνων της

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΜΟΝΟΒΑ Κυριακάτικο Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας του Χαρκόβου (Ουκρανία) Οι κοινωνικές αναταραχές του 20 ου αιώνα επηρέασαν και τις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) Ενότητα 10: Η Παιδαγωγική στο Αθηνών (19ος αι.) Ε. Αβτζή,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 θεμα: Ιστορικη Εξελιξη Αγωγης και Προαγωγης Υγειας. Η προαγωγη υγειας είναι συνδεδεμενη με τις αλλαγες που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές:

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣΚΑΙΟΙΠΕΡΙΑΥΤΟΝ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΟΙKAI BOYΛΕΥΤΕΣ (HONESTIORES ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ) - ΣΤΡΑΤΟΣ- ΚΛΗΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αυτοκράτορας: H ανάρρηση στο θρόνο χάρη στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ «ΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ-Ι. ΒΑΡΒΑΚΗΣ, Θ. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡ. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΣΣΟ».

ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ «ΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ-Ι. ΒΑΡΒΑΚΗΣ, Θ. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡ. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΣΣΟ». ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ «ΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ-Ι. ΒΑΡΒΑΚΗΣ, Θ. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡ. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΣΣΟ». ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ελληνικός ευεργετισμός, αποτελεί φαινόμενο με ιδιαίτερη θέση στην νεοελληνική περιπέτεια.

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού.

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Όταν το 1912 δειλά συγκροτείτο ο πρώτος αεροπορικός στόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μετασχηματίζοντας δημιουργικά την αμφισβήτηση Μέσα στην τάξη ο εκπαιδευτικός με τους μαθητές αλληλεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται από τις μεταξύ τους στάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΒΡΑΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΒΡΑΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΒΡΑΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ «ΓΚΑΤΕΝΙΟ» ΚΑΙ «ΤΑΛΜΟΥΝΤ ΤΟΡΑ ΧΑΓΚΑΔΟΛ» ΩΣ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1.α Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ.πριν από την υπογραφή της συνθήκης) σελ 140 σχ.βιβλ. Β. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1.α. Το κείμενο: Ο Μακρυγιάννης άρχισε να γράφει τα Απομνημονεύματα στις 26 Φεβρουαρίου του 1829 στο Άργος όπου είχε οριστεί Γενικός Αρχηγός της Εκτελεστικής Δυνάμεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις ανοικτού τύπου

Ερωτήσεις ανοικτού τύπου 3. Ξενοφών Γρύλλου Ερχιεύς Ερωτήσεις ανοικτού τύπου 1. Η ΖΩΗ ΤΟΥ 1. Να δώσετε βασικές πληροφορίες για την καταγωγή του Ξενοφώντα και για το οικογενειακό περιβάλλον µέσα στο οποίο µεγάλωσε. 2. Σε ποια εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ Αναστασοπούλου Γιώτα Λεπιδά Αναστασία Γούργου Εριφύλη Μαυροπούλου Μαρία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο εθελοντισμός σήμερα αποτελείται από έναν κόσμο ολόκληρο,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εισήγησης : «Το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας και η προσφορά του»

Θέμα εισήγησης : «Το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας και η προσφορά του» Θέμα εισήγησης : «Το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας και η προσφορά του» Άφυτες, καμπυλωτές βουνοκορφές Και μέσα στα πέτρινα κύματα Στο δίπτυχο αγριάδας και ερημιάς Η Σιάτιστα. Οι Σιατιστινοί αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόριος Ξενόπουλος, απόπειρα παρουσίασης της ζωής και του έργου του.

Γρηγόριος Ξενόπουλος, απόπειρα παρουσίασης της ζωής και του έργου του. Γρηγόριος Ξενόπουλος, απόπειρα παρουσίασης της ζωής και του έργου του. Στοιχεία για τη ζωή του Ο Γ. Ξενόπουλος γεννήθηκε στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης το 1867 και πέθανε στην Αθήνα το 1951. Καταγόταν

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 142 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα Θέµατα: 4 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ευνοϊκές συγκυρίες για τον Ελληνισµό κατά τον 18 ο αιώνα Ο Νεοελληνικός ιαφωτισµός

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθανασίου Γεωργία Μόσχος Παύλος Τσορδιά Ειρήνη Γεωργία Τσορδιάς Δημήτρης Πάτρα,12 Δεκεμβρίου 2012 2 Ευχαριστίες : Ευχαριστούµε πολύ την επιβλέπουσα καθηγήτρια αυτής της εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. Ορισμός. Γενικά. Απώλεια ελεύθερου χρόνου αξιοποίησή του

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. Ορισμός. Γενικά. Απώλεια ελεύθερου χρόνου αξιοποίησή του ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Ορισμός Ελεύθερος χρόνος είναι ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας έξω από το ωράριο της εργασίας και που μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε. Γενικά Ελεύθερος χρόνος υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

5. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΘΗΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ

5. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΘΗΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ 5. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΘΗΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ 5 ος αι. π.χ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Η Μόρφωση των νέων - αγοριών Η εκπαίδευση στην αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ (ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ (ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ (ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ. Α ΠΑΛΑΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Στη σκιά του ζητήματος των ταυτοτήτων, το πρόβλημα της αναγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Αποφοίτων του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ", κύριε Κάλλιε,

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Αποφοίτων του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ, κύριε Κάλλιε, Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014, Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Αποφοίτων του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ", κύριε Κάλλιε, ονομάζομαι Δημήτρης Ντεντάκης, γεννήθηκα και μεγάλωσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Μάθηµ α Γενικής Παιδείας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Μάθηµ α Γενικής Παιδείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Μάθηµ α Γενικής Παιδείας ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Εποπτεία: Παπασταυρίδης Σταύρος,

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Επιμέλεια κειμένου - Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Επιμέλεια κειμένου - Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Δημοσθένης Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Επιμέλεια κειμένου - Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2010 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΛΑ & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Λάµπρου Κατσώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Έρευνας

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Έρευνας Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Έρευνας ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 Η διαδρομή στον επιχειρηματικό στίβο Αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) EΣΠΕΡΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» Εισηγήτρια: Ανδριανή Ζαγκούτα Συνεργάτης Ειδικής Γραμματείας Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Η παιδεία είναι μια ευρύτερη έννοια, που ακρογωνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΩΣ ΤΟ 1941 100 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Εξοχότατε Κύριε Πρωθυπουργέ, Κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, Κυρίες και κύριοι,

Εξοχότατε Κύριε Πρωθυπουργέ, Κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, Κυρίες και κύριοι, Εξοχότατε Κύριε Πρωθυπουργέ, Κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, Κυρίες και κύριοι, Σήμερα συμπλήρωνεται ένας χρόνος από την ανακοίνωση της πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος να προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ. Σελίδα 1

ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ. Σελίδα 1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΑΝΘ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΘΕΜΑ 162ον (17691) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/14 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1. Φ.Β. Σελ. 86 Ήδη όμως, κύριοι βουλευτές...για τα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: φοιτητής ΠΕ&Ι Ευαγγέλου Αλέξανδρος

Επιμέλεια: φοιτητής ΠΕ&Ι Ευαγγέλου Αλέξανδρος Πίνακας Ευεργετών Επιμέλεια: φοιτητής ΠΕ&Ι Ευαγγέλου Αλέξανδρος Στα πλαίσια του μαθήματος Ευεργετισμός της Ελληνικής Διασποράς, εαρινό εξάμηνο 2015, διδάσκουσα καθηγήτρια Ματούλα Τομαρά Σιδέρη, οι φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A') ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 «ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ι ΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Σωματεία και ιδρύματα Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 90-100 λέξεις Ο Μπαμπινιώτης υποστηρίζει ότι η Ενωμένη Ευρώπη διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα που επιβοηθεί τον επαναπροσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ. Ο Άνθρωπος για τον άνθρωπο

ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ. Ο Άνθρωπος για τον άνθρωπο Η Ομιλία του Αντιπροέδρου του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Λεμεσού κ. Αντώνη Μούσουρου στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία του Δήμου Λεμεσού και του ΕΣΣΕ Λεμεσού, την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ Στην Αττική οι Αρβανίτες κατοικούσαν στο μεγαλύτερο μέρος της υπαίθρου. Ουσιαστικά την ελληνική γλώσσα την διατηρήσαν οι κλειστές ελληνικές κοινωνίες των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς'

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Συνέδριο ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙ-Θ *-* Νοεμβρίου 2012 Grand Hotel Θεσσαλονίκη Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Παναγιώτης Τζιώνας Αντιπρόεδρος ΑΤΕΙ-Θ Συμπεράσματα Τα Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ (1918-2009) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης

ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ (1918-2009) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης 28 ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ (1918-2009) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης μας Γιαννούλας, σφραγίζει μέ διακριτικότητα το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. Χωρίς ποτέ να διεκδικήσει ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΡΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Βρυξέλλες 4/12/2013) Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α'

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α' ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α' ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων: α. Ορεινοί β. Στρατιωτικός Σύνδεσμος γ. Εθνικό Κόμμα δ. Πατριαρχική Επιτροπή Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: «Σχέδιο Νόμου που παραβιάζει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο τόσο των

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες Υπηρεσίες Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Καινοτόμες Υπηρεσίες Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Καινοτόμες Υπηρεσίες Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Νέες θέσεις Συνεργασίας για Νέους Επιστήμονες ως Επιστημονικοί Διαγνώστες (Cleaning Advisors) Green Services: Διάγνωση περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των κινήτρων συμμετοχής σε δράσεις Διά Βίου μάθησης

Ο ρόλος των κινήτρων συμμετοχής σε δράσεις Διά Βίου μάθησης Ο ρόλος των κινήτρων συμμετοχής σε δράσεις Διά Βίου μάθησης Δια Βίου Μάθηση και Βιβλιοθήκες - ENTITLE Επίκ. καθηγήτρια Περιεχόμενα 1.Εισαγωγή 2.Θεωρίες Κινήτρων 2.1 Θεωρίες Προσωπικότητας 2.2 Γνωστικές

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 2013-14 Α εξάμηνο Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Υπεύθυνος καθηγητής: Μαυρικάκης Εμμανουήλ Συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία της Ναυτικής Εκπαίδευσης στην Ιθάκη. Επα.Λ. Ιθάκης Πολιτιστικό πρόγραμμα Σχ.Ετος : 2013-2014

Η ιστορία της Ναυτικής Εκπαίδευσης στην Ιθάκη. Επα.Λ. Ιθάκης Πολιτιστικό πρόγραμμα Σχ.Ετος : 2013-2014 Η ιστορία της Ναυτικής Εκπαίδευσης στην Ιθάκη Επα.Λ. Ιθάκης Πολιτιστικό πρόγραμμα Σχ.Ετος : 2013-2014 Καρακώστας Ελευθέριος Λυμπεσιάρι Άντζελα Ράπτη Βαρβάρα Σόμπολάς Αργύριος Σούλα Εριντιόλ Σουλοβάρι Φράνκο

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, «ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ» ΤΑΞΗ: Γ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Αρετή Πότσιου, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: Νίκος Κοκκινάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία Η Χάρτα ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ Εκείνη την εποχή η περιοχή που καλύπτει τη σημερινή Ελλάδα ήταν τμήμα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο Ρήγας σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη, έμαθε γαλλικά, ιταλικά και γερμανικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΟΜΑ Α Α

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΟΜΑ Α Α ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 Β ΤΑΞΗΣ ΟΜΑ Α Α Α1.1.Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό των δεδοµένων της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα του δεδοµένου της Στήλης Β που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Συγγραφείς 1. Δημήτριος Λ. Δρίτσας, Δρ Θεολογίας, Σχολικός Σύμβουλος 2. Δημήτριος Ν. Μόσχος, Δρ Θεολογίας, Καθηγητής Λυκείου Αναβύσσου 3. Στυλιανός Λ. Παπαλεξανδρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ Α1 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α1.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Θέλω κατ αρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευγενική

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου ΗΜΕΡΙΔΑ Το νέο κοινωνιολογικό

Διαβάστε περισσότερα