Η έννοια και τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού ευεργετισμού τον 19 ο αι. στο χώρο τη εκπαίδευσης. Το παράδειγμα του Ιωάννη Βαρβάκη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η έννοια και τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού ευεργετισμού τον 19 ο αι. στο χώρο τη εκπαίδευσης. Το παράδειγμα του Ιωάννη Βαρβάκη"

Transcript

1 Η έννοια και τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού ευεργετισμού τον 19 ο αι. στο χώρο τη εκπαίδευσης. Το παράδειγμα του Ιωάννη Βαρβάκη Κουτουξιάδου Αικατερίνη, Δ/κτωρ Ιστορίας, Σύμβουλος ΠΕ2 Β/βάθμιας Εκπαίδευσης «Καθ ενός το όνειρον είναι να γίνη, μίαν ημέραν, εθνικός ευεργέτης». Γρηγόριος Ξενόπουλος, Ευεργέται και Πολιτισμός. Εφ. Αθήναι, 6 Μαΐου (Χρονογράφημα του Γρ. Ξενόπουλου που δημοσίευσε με αφορμή το θάνατο του Γρ. Μαρασλή). Η εθνική ευεργεσία προς το κοινωνικό σύνολο αποτέλεσε σημαντικότατη πτυχή της νεότερης ελληνικής ιστορίας, αφού συνδέθηκε άμεσα με τη δημιουργία, την ενίσχυση και τη θεμελίωση της ελληνικής εθνικής συνείδησης και εθνικής ιδέας, στην ολοκλήρωση και επιτυχία της οποίας αποσκοπούσε. Τα πολιτικά, πνευματικά και πολιτιστικά ρεύματα που διέτρεχαν την Ευρώπη από τον 18 ο αιώνα δημιούργησαν το γόνιμο έδαφος της ωρίμανσης των αξιών και των πεποιθήσεων των ελλήνων μεταναστών της εποχής. Το φαινόμενο του ευεργετισμού, συνδεδεμένο με τις εθνικές ευαισθησίες, αλλά και τις επιχειρηματικές επιδιώξεις των ελλήνων παροίκων, το οποίο αναπτύχθηκε και διαδόθηκε ιδιαίτερα από τα τέλη του 18 ου έως το πρώτο τέταρτο του 20 ου αιώνα, συνέβαλε με τη δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους στην ενίσχυση στρατηγικών τομέων, όπως αυτών της εθνικής άμυνας, της υγείας, της πρόνοιας, της φιλανθρωπίας με προεξάρχοντα εκείνον της εκπαίδευσης, κατεξοχήν εργαλείου προόδου και θεμελίωσης της εθνικής συνείδησης. Η εθνική σημασία της ανασυγκρότησης της εκπαίδευσης υποκίνησε τη συμβολή των ευεργετών στη διατήρηση της ζωτικότητας του ελληνικού στοιχείου με την ενίσχυση της σχολικής υποδομής τόσο κατά την προεπαναστατική και επαναστατική περίοδο, όσο και σε εποχές εθνικιστικών εξάρσεων. 1 Εθνικοί ευεργέτες δεν θεωρούνται μόνο όσοι εύποροι έλληνες ιδιώτες αφιέρωσαν όλα ή μέρος των αγαθών τους στην κάλυψη αναγκών τόσο του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, όσο και των ομοεθνών τους σε ελληνικές παροικίες ή αλύτρωτες περιοχές και έλαβαν επισήμως τον τίτλο αυτό, αλλά και όσοι με οποιοδήποτε τρόπο ανέπτυξαν κοινωφελείς δραστηριότητες και προσέφεραν στο εθνικό όφελος. 2 Οι γενναίες 1 Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Εξάρτηση και Αναπαραγωγή, ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα , Αθήνα, [Θεμέλιο], 1979, σσ και Θάνος Βερέμης (εισαγωγή, επιμέλεια), Εθνική ταυτότητα και εθνικισμός στη νεώτερη Ελλάδα, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1997, σ Κουτουξιάδου Αικατερίνη, Εθνική Ευεργεσία και Νεοελληνική Εκπαίδευση ( ), Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, (διδακτορική διατριβή), 2007, σσ.113,

2 προσφορές συνήθως αποτέλεσαν παράδειγμα για αντίστοιχες συνεισφορές ενός τεράστιου αριθμού «μικρών και «μεσαίων» δωρητών, και προκάλεσαν τάσεις μίμησης της πρακτικής αυτής από τα λαϊκά στρώματα εμπνεόμενα και από τον ανερχόμενο κατά τη διάρκεια του 19 ου αιώνα μεγαλοϊδεατισμό. 3 Η ιδιωτική πρωτοβουλία, έτσι, αναπλήρωνε την αδυναμία της κρατικής μηχανής να καλύψει τη λειτουργία και την επέκταση κρατικών θεσμών, όπως η εκπαίδευση. Ιδιαίτερα, οι πρώτης γενιάς απόδημοι φρόντιζαν να θεραπεύσουν την «αξιοθρήνητη φτώχεια» του Έθνους υπομένοντας τη δική τους πενία. Με δωρεές και κληροδοτήματα συνετέλεσαν μέσα σε λίγες δεκαετίες στην ανέγερση κτιρίων που συνέβαλαν στη μνημειακή νεοκλασική φυσιογνωμία της πρωτεύουσας ή άλλων αστικών κέντρων του νεοσύστατου κράτους. Προορισμός των δωρεών παράλληλα ήταν και οι επαρχιακές περιοχές της χώρας ή του αλύτρωτου ελληνισμού, από όπου οι περισσότεροι ευεργέτες κατάγονταν. Αν και δεν ήταν στην πλειονότητά τους παιδαγωγοί ή επιστήμονες, έγιναν φορείς νεωτεριστικών ιδεών και αλλαγών στην εκπαίδευση, ενισχύοντας την εισαγωγή ευρωπαϊκών ιδεών και τη διαμόρφωση ιδιαίτερων και ανύπαρκτων για τη χώρα τομέων. 4 Αν και το προφίλ και η προσωπική πορεία του κάθε ευεργέτη αποτελεί μοναδική περίπτωση, ό,τι τους συνδέει είναι η προσφορά τους στον ελληνισμό και το Έθνος, το «φιλογενές» και το «φιλόμουσον» που τους διακρίνει. Μέσα από τη μελέτη του παραδείγματος του Ιωάννη Βαρβάκη ( ), αναδύονται κάποια βασικά χαρακτηριστικά της πρακτικής της ευεργεσίας, καθώς και εναλλακτικές της μορφές υπό την επίδραση ποικίλων παραμέτρων. Η περίπτωση του Βαρβάκη ανήκει στη χορεία όλων εκείνων που από μηδενική βάση ξεκινώντας ή έχοντας απολέσει την περιουσία σε δύσκολες για τη χώρα συνθήκες ή οικονομικές κρίσεις, κατάφεραν να επανακτήσουν και να πολλαπλασιάσουν τον πλούτο τους. Δημιούργησαν τεράστιες περιουσίες με την εμπορευματική αξιοποίηση αγαθών, αλλά και την επιδέξια διαχείριση του χρήματος. Για την αποθησαύριση του πλούτου τους τα απαραίτητα όπλα υπήρξαν η διορατικότητα, η αποφασιστικότητα, η ευφυΐα, η μεθοδικότητα, αρετές επίσης του Βαρβάκη, που τον βοήθησαν να αναδειχθεί σε κινητήριο δύναμη ανάπτυξης του Αστραχάν μέσα από επιχειρήσεις παραγωγής, εκμετάλλευσης και εμπορίας του χαβιαριού της Κασπίας. 5 και Στέφανος Παπαγεωργίου, Έλληνες Ευεργέτες, «Άξιοι της εθνικής ευγνωμοσύνης», Δήμος Αθηναίων, Παπαζήση, Αθήνα 1997, σσ Κουτουξιάδου (2007), ό.π., σσ.115, Ό.π., σσ.125, Ό.π., σσ.222,

3 Η εργατικότητα, η έμφυτη τάση της ικανής οικονομικής διαχείρισης των κεφαλαίων τους, η οικονομική συσσώρευση, αποτέλεσαν χαρακτηριστικά της πλειονότητας των ευεργετών. Τηρούσαν το «οικονομείν πανταχόθεν και μη δαπανάν επί ματαίοις». 6 Στέρηση και ασκητική ζωή από τη μία, καθολική αφιέρωση περιουσίας σε συλλογικούς σκοπούς από την άλλη, φαινόμενο που μπορεί εύκολα να παρεξηγηθεί και που μπορεί να απορρέει από πολλές αιτίες. είτε προσωπικές, είτε ενταγμένες σε παραδοσιακές νοοτροπίες και στάσεις ζωής, συνδεδεμένες με μία θρησκευτική, υπαρξιακή αντιμετώπιση του πλούτου. «Πλουσιοπάροχος χωρίς ματαίας δαπάνης, οικονόμος χωρίς φιλαργυρίας, θεοσεβής χωρίς δεισιδαιμονίας»: αποτελεί χαρακτηρισμό που αποδόθηκε στο Βαρβάκη. 7 Ενίοτε η λιτότητα και η απλότητα που χαρακτηρίζει τη ζωή πολλών ευεργετών εμφανίζεται και στην παραίτησή τους από κάθε υλικής μορφής απότιση τιμής προς τον νεκρό τους, επιθυμία που εκφράζεται στις διαθήκες τους: «Διορίζω...ο ενταφιασμός να γίνη χωρίς πομπήν, μήτε θέλω εις τον τάφον μου να τεθή τι λαμπρόν. Εντούτοις διορίζω τους επιτρόπους μου να διαμοιράσουν εις τους φτωχούς της εδώ πολιτείας δίστηλλα τάλληρα πεντακόσια» ήταν η επιθυμία του Βαρβάκη το Η αντιμετώπιση του θανάτου που πλησιάζει προβάλλει στο ενδιαφέρον τους για την τύχη του σώματος ή τα «ψυχικά» τους, στοιχείο μιας προθανάτιας πρακτικής, δείγμα επιδίωξης εξευμενισμού του θείου, δεδομένου ότι η ανάπαυση της ψυχής διευκολυνόταν από πράξεις αγαθοεργίας. 8 Απέναντι στο πλήθος των ευεργετών, γνωστών για την ευρυμάθεια και τις επιστημονικές ανησυχίες τους, υπάρχουν οι «απαίδευτοι», οι αυτοδίδακτοι, ή οι «παρά του τυχόντος μανθάνοντες». Ενώ κάποιοι δε γνώριζαν να βάζουν σωστά την υπογραφή τους, μπόρεσαν, εντούτοις, να αφήσουν ανεξίτηλα ίχνη της προσφοράς τους στην εκπαίδευση. 9 Αυτοί οι απαίδευτοι προσπάθησαν να ενισχύσουν την παιδεία στη χώρα τους, προϋπόθεση απαραίτητη για «την απόλαυση των αγαθών της ελευθερίας και της ευνομίας». 10 Γράφει ο Ανάστασιος Γούδας για τον Βαρβάκη ότι «γράμματα δεν εγίγνωσκεν». Ίσως λίγα να έμαθε από ιερέα, δάσκαλο των κοινών γραμμάτων ή και «διά τινος τρόπου αυτομαθείας», όπως ο Ζώης 6 Αναστάσιος Ν. Γούδας, Βίοι παράλληλοι των επί της Αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών, εν Αθήναις, τύποις Μ.Περίδου, 1870, Ιωάννης Βαρβάκης, τόμ. Γ, σσ Νικολάι Πογκόντιν, Χρονολογία της αρετής, αγαθοεργίαι του αυλικού συμβούλου και ιππέως Ιωάννου Ανδρεάδου Βαρβάκη, Εφ. Γκαζέττα, αρ.φύλ. 20 του Κουτουξιάδου (2007), ό.π., σσ.250 και Διαθήκη Β Ιωάννη Βαρβάκη, 13 Ιαν (Ζάκυνθος), Μητρώον των εις την άμεσον διαχείρισιν και των εις την εποπτείαν του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων υπαγομένων κληροδοτημάτων, τόμ.1, Αθήνα 1929 (ΜΗΚ), σσ Κωνσταντίνος Βαρβάκης, Ιωάννης Βαρβάκης, Ο «πειρατής» που έγινε εθνικός ευεργέτης, περ. Ημερησία, Η Ελλάδα των Ευεργετών 2004, σσ Κουτουξιάδου Αικατερίνη, Γλωσσικές Ιδιοτυπίες σε Ιδιόγραφες Διαθήκες Ευεργετών της Εκπαίδευσης (19 ος -αρχές 20ου), Πρακτικά, Ε Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Παν/μιου Πατρών Ιστορίας της Εκπαίδευσης

4 Καπλάνης, ο Κωνσταντίνος Ιπλιξής και άλλοι. Κατά τον συγγραφέα, δέκα συνολικά έτη δαπάνησε μέχρι να διδαχθεί «εν δεδομέναις ευκαιρίες παρ ενός μέν την ανάγνωσιν, παρ ετέρου δέ τήν γραφήν και βραδύτερον παρά πολλοίς τάς τέσσερας στοιχειώδεις πράξεις της αριθμητικής». Αντίθετα, κέρδιζαν το θαυμασμό οι ναυτικές του γνώσεις και η ικανότητα επιβολής του στο πλήρωμα. 11 Συνήθως οι ευεργέτες αυτοί επηρέαζαν την ανάπτυξη των ελληνικών παροικιών, όπου είχαν εγκατασταθεί, συμβάλλοντας οικονομικά, διοικητικά και πολιτικά στην προαγωγή των σχέσεων της Ελλάδας με τη χώρα υποδοχής τους. Στην πλειονότητά τους, όμως, στόχευαν στην ευημερία και την ανάπτυξη του ελληνικού στοιχείου «απανταχού της οικουμένης». Το ενδιαφέρον τους για τη χώρα υποδοχής δεν αναιρεί τη μέριμνά τους για την πατρίδα, ειδικά τη γενέτειρά τους, για τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες που τους απασχολούσαν, όπως και για την τύχη των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ανήκει, λοιπόν, και ο Βαρβάκης σε εκείνους τους ευεργέτες του εξωτερικού, οι οποίοι ευεργέτησαν τη χώρα εγκατάστασής τους και πλούτισαν. Αναδείχθηκαν, έτσι, σε ευεργέτες δύο πατρίδων. Αφιέρωσαν ποσά στη θεμελίωση και τη διατήρηση της εκπαιδευτικής υποδομής της παροικιακής κοινότητας, όπου δραστηριοποιήθηκαν, και σε ανάγκες του ίδιου του κράτους υποδοχής, ως δήλωση ευγνωμοσύνης τους προς αυτό. Αδρές επιχορηγήσεις σε κοινωφελή έργα, ιδιαίτερα στο χώρο της παιδείας στη Ρωσία, όπου έδρασε και πέρασε σημαντικό μέρος της ζωής του ο Βαρβάκης, έχουν αποδέκτες τόσο τους συμπατριώτες του, όσο και τη χώρα που τον φιλοξενούσε. Η ίδρυση ελληνικών σχολείων στη Μαριούπολη και της Ανώτερης Ελληνικής σχολής Οδησσού, υπήρξαν δείγματα της φιλεκπαιδευτικής του δραστηριότητας. Θεωρείται ότι τα δαπανηθέντα ποσά σε κοινωφελή έργα στη θετή του πατρίδα, τη Ρωσία, ανέρχονταν σε ρούβλια. 12 Πολλοί ευεργέτες διαπρέψαντες στο εξωτερικό με το κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό τους έργο τιμήθηκαν με τίτλους, αξιώματα και παράσημα από ξένους ηγεμόνες. Αν και ελάχιστα μορφωμένος ο Βαρβάκης, απόκτησε υψηλά αξιώματα - αυλικός σύμβουλος, ιππότης, συνταγματάρχης, και κατέκτησε όλες τις βαθμίδες της ρωσικής αριστοκρατίας δεχόμενος τιμητικά παράσημα από τρείς Τσάρους. Συγκεκριμένα, τιμήθηκε από την Αικατερίνη Β, τον Παύλο Α, και τον Αλέξανδρο Α. Διορίστηκε προϊστάμενος των ευγενών του Αστραχάν και 11 Ο Βαρβάκης, Ψαριανός, επιδέξιος στη ναυτική τέχνη συμμετείχε στον απελευθερωτικό αγώνα με προσωπικές θυσίες και οικονομική προσφορά. Γούδας, ό.π. 12 Κουτουξιάδου (2007), ό.π., σσ , Ι. Βαρβάκης στο Σπ.& Κων. Βοβολίνης, Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν Λεξικόν, τόμ.α, έκδ.βιομηχανικής Επιθεωρήσεως, Αθήνα 1958, σσ και Λόγιος Ερμής ή Φιλολογικαί Αγγελίαι, εν Βιέννη , φωτομηχ. ανατύπωση του περ. από το Ε.Λ.Ι.Α., (τόμ. Α-ΙΑ ), Αθήνα , τόμ. Θ 1819, σσ

5 απέκτησε τον τίτλο του αυλικού συμβούλου. Το επώνυμό του, Βαρβάτσι, έγινε τίτλος ευγενείας στην τσαρική Ρωσία. Το 1809 του απονεμήθηκε το παράσημο της Αγίας Άννας και ισόβιος κληρονομικός τίτλος ευγενείας. Το 1812 ανακηρύχθηκε Μέγας Πατριώτης της Ρωσίας. 13 Η «φιλογένεια», η «φιλοπατρία» των ευεργετών γίνεται αντικείμενο προβολής και εκθειασμού από βιογράφους και θεωρείται ως η πρώτιστη αρετή τους που σχεδόν με ερωτική διάθεση τους ωθεί στα μεγάλα έργα εθνικής γενναιοδωρίας. Το συναίσθημα της εθνικής υπερηφάνειας του «ανήκειν» εις το ελληνικό έθνος με τη συγκεκριμένη ιστορική διαδρομή διακατέχει συχνά τους απόδημους και γίνεται έναυσμα συμμετοχής σε πράξεις ευεργεσίας. Διαπιστώνοντας τις «δυσχερείς περιστάσεις του έθνους» χωρίς καμία άλλη απαίτηση και «κινούμενοι από αισθήματα πατριωτισμού» καταβάλλουν ποσά σε εθνικούς σκοπούς υπονοώντας τόσο τους εθνικούς αγώνες, όσο και την ίδρυση και συντήρηση εκπαιδευτικών καταστημάτων. 14 Αντιπροσωπευτικό πάλι το παράδειγμα του Βαρβάκη, υποστηρικτή των γραμμάτων και ευεργέτη της παιδείας, ο οποίος συμμετείχε και σε εθνικούς αγώνες. Ναυμάχος και έμπορος, άνθρωπος της δράσης και όχι της σκέψης και της θεωρίας, συναναστράφηκε με καλλιεργημένους ομογενείς αξιοποιώντας τις αρετές που τον διέκριναν. 15 Πέρα από πλούσιες επιχορηγήσεις σε κοινωφελή έργα στη Ρωσία, 16 αφιέρωσε μεγάλα χρηματικά ποσά τόσο στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, όσο και στην Επανάσταση δείχνοντας το μεγάλο του ενδιαφέρον παράλληλα με την οργάνωση και διοίκηση της επαναστατημένης Ελλάδας. 17 Ο Βαρβάκης ανήκει στη χορεία εκείνων που δεν ενίσχυσαν μόνο οικονομικά τις απελευθερωτικές κινήσεις, 18 αλλά διαδραμάτισαν σημαντική πατριωτική δράση ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των 13 Παπαγεωργίου, ό.π., σσ και Κουτουξιάδου (2007) ό.π., σ Κουτουξιάδου Αικ, «Η Eυεργεσία στην Eκπαίδευση. Η Κοινωνική Διάσταση (19 ος αι.- αρχές 20 ου )», Πρακτικά, Ε Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Παν/μιου Πατρών Ιστορίας της Εκπαίδευσης Ως ικανότητες χαρακτηριστικές του ευεργέτη οι βιογράφοι προβάλλουν την ευστροφία του, το θάρρος, την ανιδιοτέλεια, τη γενναιότητα, την αίσθηση δικαίου και το επιχειρηματικό πνεύμα. Κ. Βαρβάκης, ό.π., σσ «Το αυτό πνεύμα αγαθοεργίας συνοδεύει αυτόν και εις τον νέον τούτον τόπον της διατριβής του πανταχού αφήνει αυτός μνημεία της ευεργετικής του υπάρξεως». Νικολάι Πογκόντιν, ό.π.. 17 Πρότεινε μαζί με το διπλωμάτη Αλέξανδρο Στούρτζα στον Καποδίστρια την ανάληψη της διοίκησης της επαναστατημένης Ελλάδας. Έστελνε με τα πολεμοφόδια και καραβιές με σιτάρι. Κουτουξιάδου (2007), ό.π., σσ.227, Εκτός από τα ρούβλια έστειλε στον Αλέξανδρο Υψηλάντη άλλα ρούβλια για την αγορά εξοπλισμού και πολεμικών προετοιμασιών, το 1821 θέλησε να μισθοδοτήσει Γάλλους αξιωματικούς για την εκπαίδευση ελλήνων αγωνιστών, το 1822 έδωσε ρούβλια στην ενίσχυση του στόλου των Ψαρών, γενέτειράς του, καθώς και φορτία σίτου στις αγωνιζόμενες περιοχές. Κ.Βαρβάκης, ό.π. σ

6 Ορλωφικών. 19 «Δεν έπαυσε πολυειδώς από το να εξοδεύη προς ευόδωσιν της Επανάστασης» 20 και δέχτηκε τιμές για την πατριωτική του δράση. 21 Το ενδιαφέρον του Βαρβάκη για την παιδεία καταδεικνύεται από το 1813 με την προσφορά των ρουβλίων στη «Φιλόμουσον Εταιρείαν», η οποία συστήθηκε με στόχο την αναγέννηση και τη διάδοση της ελληνικής παιδείας μέσα από ίδρυση σχολείων. 22 Το 1818 αφιέρωσε ολλανδικά φιορίνια στους φτωχούς σπουδαστές και σε έκδοση βιβλίων εμπιστευόμενος αυτά στους Αμβροσιάδες Ράλληδες, εκδότες του Λόγιου Ερμή. Το επόμενο έτος έστειλε άλλα 500 φλωριά μέσω του Θεόδωρου Ράλλη εμπορευομένου στη Βιέννη, μόλις πληροφορήθηκε ότι ο «Λόγιος Ερμής» είχε αναγνωριστεί από ειδήμονες της Ευρώπης ως περιοδικό «τα μάλιστα συντείνον εις τας Παιδείας προόδους και εις την του ελληνικού γένους εκπαίδευσιν». 23 Σχετικά με τον τομέα κατεύθυνσης των πράξεων ευεργεσίας μεγάλων κυρίως ευεργετών σημαντικό ρόλο έπαιζε πάντα η επίδραση σπουδαίων προσώπων, με τα οποία διασταυρώθηκαν σε κάποια φάση της ζωής τους. Προσωπικότητες που προσέβλεπαν στην απελευθέρωση της πατρίδας τους, όσο και στη συγκρότηση και ανάπτυξη του ελληνικού κράτους, παρενέβησαν και κατεύθυναν τις διαθέσεις και την πορεία των πλούσιων ελλήνων ευεργετών. Πρωταρχική αιτία στην καμπή του 18 ου αιώνα αποτελούσε η αλληλεπίδραση και η επιρροή ανάμεσα στους έλληνες πάροικους της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης με τους λογίους, εκπροσώπους του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Η κοσμοπολιτική εμπειρία του Βαρβάκη και η γνωριμία του με τέτοιες προσωπικότητες σημάδεψαν τις εκπαιδευτικές προτιμήσεις του. Ο Δημήτριος Αγάθης, διευθυντής του εκεί δημόσιου σχολείου, ο οποίος δίδασκε αραβικά, τουρκικά και περσικά με πλούσια πνευματική δράση στην περιοχή θα τον επηρεάσει στις πρώτες του δωρεές προς την εκπαίδευση του Αστραχάν. Ανάμεσα στα σημαντικά πρόσωπα, με τα οποία είχε έλθει σε επαφή, συγκαταλέγεται ο Νικηφόρος Θεοτόκης το 1782, Κερκυραίος, δάσκαλος του Γένους, ο οποίος μέχρι την παραίτησή του το 1792, επηρέαζε τον Βαρβάκη, ιδιαίτερα με το σύνθημα: «η Παιδεία θα ελευθερώσει το Γένος εκ της δουλείας του σκότους». 24 Η 19 Συμμετείχε στη ναυμαχία του Τσεσμέ κατά τη διάρκεια των Ορλωφικών το 1770 βοηθώντας με τις πειρατικές ικανότητες και τη ναυτική εμπειρία του τη ναυαρχίδα του Ορλώφ, αλλά και σε μετέπειτα επιχειρήσεις εναντίον των Τούρκων. Γούδας, ό.π Για την Επανάσταση υπολογίζεται ότι δαπάνησε περισσότερα από ρούβλια, πολλά από τα οποία δεν αναλώθηκαν στο σκοπό, για τον οποίο προορίζονταν. Κ. Βαρβάκης, ό.π., σ Ανακηρύχθηκε από το Βουλευτικό το 1825 «μέγας εθνικός ευεργέτης», λόγω της ετοιμότητάς του να οργανώσει τάγμα στρατού με έξοδα του για την κατάληψη της Μεθώνης. Ό.π., σσ Ιδρύθηκε στην Αθήνα με σκοπό να επιστρέψουν οι επιστήμες «πάλιν εις το Λύκειον και εις την αρχαίαν Ακαδημίαν των». Τηλέμαχος Θ.Βελιανίτης, Η Φιλόμουσος Εταιρεία των Αθηνών, Ιστορ. Εκδ. Στέφ. Βασιλόπουλος, Αθήνα 1993, σσ Λόγιος Ερμής, ό.π., σσ Κ. Βαρβάκης, ό.π., σσ

7 παρουσία του Νικηφόρου Θεοτόκη, Κερκυραίου δασκάλου του Γένους και αρχιεπίσκοπου του Αστραχάν και της Σταυρούπολης το 1786, με τον οποίο θα συνδεθεί ο Βαρβάκης, άσκησε επιρροή στις κοινωνικές και πολιτιστικές του ευαισθησίες, έτσι ώστε να χρηματοδοτήσει ένα σημαντικό κοινωνικό και εκπαιδευτικό έργο στη χώρα υποδοχής, όπου κατέφυγε ωθούμενος από δυσάρεστες συγκυρίες. Συνέβη αυτό με τη μετακόμισή του από τις Αζοφικές εκτάσεις στο Ταγκανρόγκ, όπου του εκχωρήθηκαν από το διοικητή της περιοχής 500 εκτάρια γης 15 χιλιόμετρα από τη θάλασσα, αφού πλούτισε ως έμπορος χαβιαριού. Ο Καποδίστριας, όσο και ο Ανδρέας Κάλβος από το Παρίσι, απευθυνόμενοι στο Βαρβάκη, προσπάθησαν να τον αποτρέψουν από την πρόθεσή του να δώσει στους μοναχούς του Άθω ρούβλια, λόγω άγνοιας των πραγματικών αναγκών της χώρας και να τον ενθαρρύνουν σε νέες δωρεές. 25 Αργότερα σε επιστολή του προς το Βουλευτικό Σώμα την 8 Νοεμβρίου 1824 «θέλων να ωφελήση το Έθνος του» αφιερώνει ρούβλια καταθέτοντάς τα «αιωνίως» στο βασιλικό ταμείο της Μόσχας, από τα οποία γρόσια θα δίδονται ετησίως «δια τιμίων επιτρόπων» για τη μισθοδοσία και τη διατροφή δασκάλων. Το κάνει, όπως σημειώνει, «δια να ανακαλεσθώσιν αι τέχναι και αι επιστήμαι εις την Ελλάδα» υπογράφοντας ως «ο πρόθυμος και απλός πατριώτης Ιωάννης Βαρβάκης». 26 Τη δωρεά αυτή δεν παρέλειψε να την αναφέρει στη δεύτερη διαθήκη του τον Ιανουάριο του 1825 στη Ζάκυνθο, ενδεικτική στάση κληροδότη που προσπαθεί να κατοχυρώσει ως «κτήμα εσαεί» το κληροδότημά του. Επιβεβαιώνει ότι προσέφερε «αυτοπροσώπως και εγγράφως» το ποσό αυτό «εις το ελληνικόν έθνος προς εκπαίδευσιν της ελληνικής νεολαίας» επισημαίνοντας: «με την οποίαν [διοίκησιν] θέλω να συναγροικηθώσι [οι επίτροποι της διαθήκης] δια την τελείαν και άφευκτον εκτέλεσιν του σκοπού μου». 27 Σε επιστολή του «εφόρου της Παιδείας», Γρηγορίου Κωνσταντά, υπάρχει η πληροφορία για τη μέριμνα της Κυβέρνησης να ιδρύσει μία ανώτερη γενική διδασκαλική σχολή στο Άργος από την κληροδοσία του Βαρβάκη, όπου θα προσκαλούνταν να διδάξουν «σοφοί όλων των φωτισμένων εθνών της Ευρώπης» και όπου θα στέλνονταν ως υπότροφοι τρεις νέοι από επαρχία με την υποχρέωση να διδάξουν στον τόπο τους στελεχώνοντας έτσι την στοιχειώδη εκπαίδευση σε όλη χώρα. «Ο πλούσιος και ενάρετος Βαρβάκης επρομήθευσε τα 25 Κουτουξιάδου (2007), ό.π, σσ Δωρητήρια Επιστολή Βαρβάκη προς το Βουλευτικό Σώμα 8 Νοεμβρίου και Επιστολή 24 Νοεμβρίου Διαθήκη Β Βαρβάκη, ό.π. «η εν τω λοιμοκαθαρτηρίω της Ζακύνθου υπογραφείσα», Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών (ΑΥΕ), Φάκ.1835/88,1, έγγ /7/1835 και Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας, (Ι.Α.ΕΤΕ) 27 (ΧΧΙΙΙ), Κληροδότημα Ι. Βαρβάκη (1825), Φάκ.54 και Κουτουξιάδου (2007), ό.π., σσ ,

8 χρηματικά μέσα δια την συντήρησίν της και η Κυβέρνησις θα διαθέση επίσης εκ των δημοσίων προσόδων», σημειώνει. 28 Ευγενής φιλοδοξία των ευεργετών ήταν η διαιώνιση του κληροδοτήματος και φρόντιζαν με τους δικούς τους υπολογισμούς για την «εσαεί» διατήρηση της λειτουργίας του ιδρύματός τους ή άλλης εκπαιδευτικής λειτουργίας. Η σοβαρότητα και η σχολαστικότητα, με την οποία συντάσσεται η διαθήκη παίζει ουσιαστικό ρόλο στην απρόσκοπτη συνέχιση του κληροδοτήματος. Όροι αυστηροί και απαρέγκλιτοι, υποδείξεις προς τους κληρονόμους για κατάλληλους τρόπους οικονομικής διαχείρισης των κεφαλαίων, αλλά και επεμβάσεις στον τρόπο λειτουργίας του εκπαιδευτηρίου που κληροδοτούν. Στην πρώτη του διαθήκη ο Βαρβάκης το Μάΐο του 1824 στο Ταϊγάνιο, όπου προσέφερε στην Ελλάδα ρούβλια για την ανέγερση λυκείου «προς διηνεκή εκπαίδευσιν της νεολαίας», όριζε αναλυτικότερα τον τρόπο διάθεσης του κληροδοτήματος: 29 «..Εάν δε μετά ταύτα περισσεύει τι, να το μεταχειρίζωνται εις αγοράν βιβλίων, ώστε με τον καιρόν να σχηματισθή εν τω λυκείω ιδία Βιβλιοθήκη. Εάν δε δεν συλλεχθή πλήρες το ανωτέρω οριζόμενον ποσόν, εν τοιαύτη περιπτώσει εννοείται οίκοθεν, ότι και το κατάστημα του Λυκείου μέλλει να γίνη ανάλογον». 30 Δεν άφηνε χωρίς έλεγχο και ασφαλιστικές δικλείδες την εκμετάλλευση των χρημάτων του, ενόσω το έθνος είχε αδήριτη ανάγκη οιουδήποτε χρηματικού ποσού σε περίοδο απελευθερωτικού αγώνα. Εάν το συγκεντρωμένο ποσό ήταν μεγαλύτερο, παράγγειλε το υπόλοιπο να χρησιμοποιηθεί για την απολύτρωση ελλήνων αιχμαλώτων και ως αρωγή σε πτωχές οικογένειες. 31 Σε πολλά κείμενα διαθηκών είναι έκδηλος ο φόβος των διαθετών για ενδεχόμενη κατάχρηση του κληροδοτήματος από τους διαχειριστές του. Με διορατικότητα και ευθυκρισία οι διαθέτες, επιλέγουν ως εκτελεστές και επιτρόπους του κληροδοτήματός τους βασισμένοι σε κριτήρια μόρφωσης, ευσυνειδησίας και φιλοπατρίας. Βασικός εκτελεστής της διαθήκης του Βαρβάκη ήταν ο «προκουράτοράς» (αξιωματούχος) του, ο Ιωάννης Παντελεήμονος Βόζος, υποπλοίαρχος του ρωσικού ναυτικού, «τοιούτον αγωνισάμενος δι αυτό». 32 Έμεινε γνωστός για τις «ατελεύτητες προσπάθειές» του να «σώσει» το κληροδότημα του Βαρβάκη, ως εκτελεστής. Έτσι, και ο ίδιος 28 Κουτουξιάδου (2007), ό.π., σσ.264,267, Όριζε από το ολικό ποσό ρούβλια να δοθούν σε αγορά βιβλίων και οργάνων, σε έπιπλα του σχολείου και τα υπόλοιπα ρούβλια να κατατεθούν, για τις ανάγκες σχολείου. ΑΥΕ, Φάκ.1841/ 88,1, έγγ /7/ Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), ό.π., θυρ.55, φάκ.1, έγγ /11/ Διαθήκη Α Βαρβάκη, (άρθρο 4) Μαΐου 1824, Ι.Α.ΕΤΕ 27 ό.π. έγγ.13/12/ ΓΑΚ, ό.π., θυρ.55, φάκ.1, έγγ /11/1842. Ο οκταετής αγώνας του Βόζου για τη «σωτηρία» του Βαρβακείου κληροδοτήματος ήταν αναμενόμενος, δεδομένου ότι και ο ίδιος, εμφορούμενος από την ίδια ευεργετική διάθεση, άφησε σημαντικό κληροδότημα στην εκπαίδευση. Κουτουξιάδου (2007), ό.π., σσ

9 γνωρίζοντας «τα φρονήματα και την εγκάρδιον θέλησιν του κληροδότου, αφιέρωσεν όλα εις την ωφέλειαν της Ελληνικής Νεολαίας». 33 Ο ίδιος υπήρξε κληροδότης υποτροφιών σε νέους για σπουδές στο εξωτερικό προσφέροντας πάντα «την ιδίαν αυτού κατάστασιν προς όφελος των σχολείων της Ελλάδος». 34 Ο ηθικός χαρακτήρας του υπογραμμίζεται από γνωστούς και συνεργάτες του. 35 Συχνή είναι η επισήμανση και η σύσταση προς τους εκτελεστές για μια ενδελεχή και πιστή εφαρμογή των προτιμήσεων και των επιταγών τους: «..Παρακαλώ αυτούς τους επιτρόπους μου να τα στέλλωσι με ασφάλεια προς αυτούς, πλην να προσέξουν ακριβώς την εκτέλεσιν του σκοπού μου» σημειώνει ο Βαρβάκης και συνεχίζει λαμβάνοντας μέτρα: «αν κατά περίστασιν ήθελον επισυμβή το εναντίον απροσδόκητον εις τα προμελετούμενα επιχειρήματα.. διορίζω επί τούτω τον εν Ταινγαρόνγκ Προκουράτορά μου Ιβάν Παντέλειτζ Μπόζον, ίνα σας εμβάση διά την τελείαν εκπλήρωσιν των προρρηθέντων διαταγών μου». 36 Καταχρήσεις, οικονομικές ατασθαλίες και κωλυσιεργίες θεωρούνται κολάσιμες από την πλευρά εκείνων που θα διαχειρισθούν το κληροδότημα. Συχνά η σύσταση μετατρέπεται σε απειλή για την αποφυγή της μη τήρησης της βούλησής του ευεργέτη. Απειλητικότερος γίνεται ο Βόζος, όταν αναφέρεται ως εκτελεστής στο κληροδότημα του Βαρβάκη, από ό, τι στο δικό του. Δεν παραλείπει με εμφανή μάλιστα έγνοια να συμπληρώσει: «Σημειώ και εις το παρόν αντίγραφον την εσχάτην γνώμην μου, ίνα μη τις μετά τον θάνατόν μου τολμήση επί οιαδήποτε προφάσει να κολοβώση το αφιέρωμα τούτο..». 37 Παράγοντες, πολύμορφοι, ανεξάρτητοι από τη θέλησή των διαθετών, θα σταθούν αρκετές φορές τροχοπέδη στην ευόδωση των τελευταίων επιθυμιών των διαθετών. Πέρα από διεκδικήσεις συγγενών ή υστερόβουλες κωλυσιεργίες της χώρας υποδοχής, αίτια της εξαφάνισης ή αποδυνάμωσης των κληροδοτημάτων συνιστούν και εξωγενείς παράγοντες της βαθμιαίας ή μη απώλειας κεφαλαίων, λόγω ιστορικών συγκυριών, της διακύμανσής τους, λόγω χρηματοοικονομικών 33 Κουτουξιάδου (2007), ό.π., σσ.374 και ΓΑΚ, ό.π., έγγ.76-14/8/ Άφησε κληροδότημα ρουβλίων σε νέους «προς σπουδήν φιλολογικών και πολεμικών μαθημάτων, και των ευγενικών επιστημών» με την παραίνεση προς τους «επιστάτας των εισοδημάτων να στέλλωσιν εις τας Ακαδημίας της σοφής Ευρώπης, ίνα σπουδάζη με εισοδήματα των αυτών αφιερωμάτων». Διαθήκη Ι. Βόζου, 9 Οκτ. 1839, ΜΗΚ,Α 2, σ.27, ΑΥΕ, Φάκ.1841/88,1, έγγ.8935 και ΓΑΚ, ό.π., θυρ.55 φάκ.1, έγγ /11/ Ένας από τους εκτελεστές της διαθήκης του Βαρβάκη, ο Λουκάς Σκαραμαγκάς, σε αναφορά του προς το υπουργείο αναφέρεται στον «ηθικό χαρακτήρα» του Βόζου. ΓΑΚ, ό.π., έγγ /8/ «..Θέλω εξάπαντος και διορίζω, ότι, αν κατά περίστασιν ήθελον επισυμβή το εναντίον απροσδόκητον εις τα προμελετούμενα επιχειρήματα..διορίζω επί τούτω εις τον εν Ταινγαρόνγκ Προκουράτορά μου Ιβάν Παντέλειτζ Μπόζον, ίνα σας εμβάση ρούβλια διά την τελείαν εκπλήρωσιν των προρρηθέντων διαταγών μου». Διαθήκη Β Βαρβάκη, ό.π. 37 Διαθήκη Βόζου, ό.π., σ.26 και ΑΥΕ, Φάκ.1840/88,1, έγγ /11/

10 μεταβολών και τραπεζικής πολιτικής. 38 Σε επιστολή του Λουκά Σκαραμαγκά από την Οδησσό, διαχειριστή της διαθήκης του Βαρβάκη, εκφράζεται η υποψία για άγνοια της ελληνικής Κυβέρνησης σχετικά με μειωμένο ποσό του Βαρβακείου κληροδοτήματος που «εμβάστηκε» και την απόδοσή του κατά την ταραγμένη εποχή του θανάτου του Καποδίστρια. Ο ίδιος ο Σκαραμαγκάς σημείωνε: «αλλ εκ της ανωμαλίας των τότε περιστάσεων τα χρήματα κατεβροχθήσθησαν, τίς οίδεν παρά τίνος, ως ούτως απώλλοντο δια παντός». 39 Η επιστροφή των Ελλήνων της διασποράς στην πατρίδα συσχετίζεται με τις κατά περιόδους ιστορικές, πολιτικές ή οικονομικές συνθήκες, καθώς και με προσωπικές αιτίες. Η οικονομική καχεξία των πρώτων κυρίως δεκαετιών του 19 ου αιώνα, η αστάθεια των εθνικών εξελίξεων ή της πολιτικής ζωής, η απουσία οργάνωσης του δημόσιου μηχανισμού, αλλά και η έλλειψη οικονομικοκοινωνικών κινήτρων συχνά λειτούργησαν αρνητικά στην απόφαση επιστροφής στην πατρίδα ενός ευεργέτη. Λόγω του ασυμβίβαστου της στάσης κάποιων ευεργετών σε σχέση με πολιτικά συμφέροντα και επιδιώξεις, θα επισκιαστεί η πατριωτική πρόθεση σημαντικών για την οικονομική στήριξη του έθνους ευεργετών. Ο Βαρβάκης επέστρεψε χωρίς να «προλάβει» να υλοποιήσει το εθνικό του όραμα, χωρίς η Ελλάδα να επωφεληθεί της γενναιοδωρίας του. Όταν ήλθε στη Ζάκυνθο το 1824 ήδη εβδομήντα πέντε ετών, αντιμετωπίστηκε ως «ανεπιθύμητος» κατά τη μετάβασή του στο Ναύπλιο από την «ομάδα» Κουντουριώτη - Μαυροκορδάτου. Η «υποψία» των Άγγλων ότι υπηρετούσε ρωσικά συμφέροντα παραμένει αδιερεύνητη. Ανεπιθύμητος θεωρήθηκε, όταν η πρόταση του ευεργέτη να κληθεί ο Ιωάννης Καποδίστριας για να κυβερνήσει τη χώρα αντιμετώπισε το στιγματισμό του από το Μαυροκορδάτο ως πράκτορα των Ρώσων. Πέθανε σε «καραντίνα» στο λοιμοκαθαρτήριο της αγγλοκρατούμενης τότε Ζακύνθου, αν και κατά πάσα πιθανότητα δεν έπασχε από κάποια λοιμώδη νόσο. 40 Αφού απεβίωσε, τον Ιανουάριο του 1825 με ειδικές αποφάσεις το Εκτελεστικό και το Βουλευτικό ανακήρυξε τον Βαρβάκη «Μέγα Ευεργέτη του Έθνους». 41 Με το κληροδότημά του ιδρύθηκε το Βαρβάκειο Λύκειο τελικά το 1843, το οποίο, παρά τη βαθύτερη επιθυμία του διαθέτη να έχει το χαρακτήρα ενός ναυτικού σχολείου, δε διέφερε από τα άλλα σχολεία μέσης εκπαίδευσης. Πρακτικότερο προσανατολισμό θα αποκτήσει το 1886 με τη μετονομασία του σε Λύκειο «θετικών επιστημών» Λ.Θ. Χουμανίδη, Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος, τόμος Β, από της Τουρκοκρατίας μέχρι του έτους 1935, Παπαζήση, Αθήνα ΓΑΚ, ό.π., ( ), έγγ /8/ Κ. Βαρβάκης, ό.π., σσ.4,66, Ασημομύτης Βασίλης, Ιωάννης Βαρβάκης, [Κάκτος], Αθήνα 2001, σσ Ο Διοργανισμός του Βαρβακείου Λυκείου δε διέφερε από εκείνους των σχολείων της μέσης εκπαίδευσης, το πρόγραμμα των οποίων ακολούθησε το ίδρυμα από το 1860 που άρχισε η λειτουργία 142

11 Σύμφωνα με τις βλέψεις και τους οραματισμούς του Βαρβάκη, το ίδρυμα έπρεπε να στοχεύει στην καλλιέργεια των θετικών επιστημών, απαραίτητες για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και αντίστοιχα της τεχνικής εκπαίδευσης: «Επειδή δια να ανακαλεσθώσιν αι τέχναι και επιστήμαι εις την Ελλάδα, ανάγκη πάσα να ευρεθή μόνιμος και διαμένων πόρος μισθών και ζωοτροφιών των αναγκαιούντων δασκάλων δι εν κεντρικόν εθνικόν Σχολείον, δια τούτο ο υποσημειούμενος, θέλων να ωφελήσω το Έθνος μου» σημείωνε στη διαθήκη του Κάθε ευεργέτης, αλλά και κάθε κληροδότημα είχε την ιδιαίτερη, περιπετειώδη συνήθως πορεία του σε μια Ελλάδα με θεσμούς ανύπαρκτους ή διατηρούμενους σε εμβρυακή μορφή. Πολλοί θα προβούν στην εισαγωγή παιδαγωγικών καινοτομιών στον ελληνικό χώρο, θα επέμβουν στη λειτουργία των ιδρυμάτων τους με τη φιλοδοξία να το καταστήσουν πρότυπο και πρωτοποριακό, δομημένο σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα. Ευρύτερος στόχος τους, η χάραξη δρόμων για μία απρόσκοπτη πορεία κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης του έθνους του μέσα από τομείς θεμελιακούς, όπως η Παιδεία. Αν και η ακηδία, τυχόν παραλήψεις, πολιτικά συμφέροντα και της ίδιας της ελληνικής πολιτείας αδίκησαν και επισκίασαν το μέγεθος της ευεργετικής πράξης ή την προσωπικότητα κάποιων ευεργετών, η ιστορία περίτρανα απέδειξε το μέγεθος της αξίας και τη ζωτική σημασία της ιδιωτικής ευεργετικής παρέμβασης στο δημόσιο βίο την πρώτη περίπου εκατονταετία της ζωής του ελληνικού κράτους. Μία παρέμβαση που ανέλαβε τις δαπάνες για την παιδεία σχεδόν κατά το ένα τρίτο, φαινόμενο που συρρικνώθηκε μετά τις πρώτες δεκαετίες του 20 ου αιώνα, αν δεν έχει εκλείψει του, παρά τις προσδοκίες του Χαράλαμπου Χριστόπουλου, υπουργού Παιδείας, για μετατροπή του σε Ναυτικό Γυμνάσιο μέσω προσαρμοσμένου ωρολογίου προγράμματος. Από το 1886 όμως θα λειτουργήσει ως προπαρασκευαστικό πρακτικό λύκειο για όσους θα σπούδαζαν σε στρατιωτικές σχολές και στο Πολυτεχνείο και έτσι συνέχισε. Κουτουξιάδου (2007), ό.π., σσ. 848,849 και Δημαράς Αλέξης, Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε (τεκμήρια, Ιστορίας) τόμοι 2 (Α και Β ), [Ερμής, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη], Αθήνα , Α, σσ Ο Βαρβάκης άφησε το κληροδότημα «εις καθίδρυσιν Λυκείου, προς διηνεκή εκπαίδευσιν της νεολαίας». Διαθήκη Β Βαρβάκη, ό.π., Κουτουξιάδου (2007), ό.π., σσ.84,86,103, , ΜΗΚ, σσ.59, ΓΑΚ, ό.π., θυρ.113, φάκ.28, έγγ /9/1843, θυρ.144, φάκ.11, έγγρ.8/1/1848 και ΑΥΕ, Φάκ.1835/88,1, έγγ /7/

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ 1 ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας με ιδιαίτερη συγκίνηση συμμετέχει στην σημερινή εκδήλωση, τιμώντας κατ αυτόν τον τρόπο τόσο την μνήμη δύο επιφανών τέκνων της

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΜΟΝΟΒΑ Κυριακάτικο Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας του Χαρκόβου (Ουκρανία) Οι κοινωνικές αναταραχές του 20 ου αιώνα επηρέασαν και τις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» Εισηγήτρια: Ανδριανή Ζαγκούτα Συνεργάτης Ειδικής Γραμματείας Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Η παιδεία είναι μια ευρύτερη έννοια, που ακρογωνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 142 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα Θέµατα: 4 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ευνοϊκές συγκυρίες για τον Ελληνισµό κατά τον 18 ο αιώνα Ο Νεοελληνικός ιαφωτισµός

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού.

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Όταν το 1912 δειλά συγκροτείτο ο πρώτος αεροπορικός στόλος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: φοιτητής ΠΕ&Ι Ευαγγέλου Αλέξανδρος

Επιμέλεια: φοιτητής ΠΕ&Ι Ευαγγέλου Αλέξανδρος Πίνακας Ευεργετών Επιμέλεια: φοιτητής ΠΕ&Ι Ευαγγέλου Αλέξανδρος Στα πλαίσια του μαθήματος Ευεργετισμός της Ελληνικής Διασποράς, εαρινό εξάμηνο 2015, διδάσκουσα καθηγήτρια Ματούλα Τομαρά Σιδέρη, οι φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ Στην Αττική οι Αρβανίτες κατοικούσαν στο μεγαλύτερο μέρος της υπαίθρου. Ουσιαστικά την ελληνική γλώσσα την διατηρήσαν οι κλειστές ελληνικές κοινωνίες των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Αποφοίτων του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ", κύριε Κάλλιε,

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Αποφοίτων του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ, κύριε Κάλλιε, Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014, Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Αποφοίτων του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ", κύριε Κάλλιε, ονομάζομαι Δημήτρης Ντεντάκης, γεννήθηκα και μεγάλωσα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α Λυκείου Χρόνος εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά ΜΕΡΟΣ Α (20 μονάδες) Να απαντήσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και στις δύο (2) ερωτήσεις. 1. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εισαγωγή στην Αρχειονομία 1 ο Μάθημα Μια πρώτη ματιά... Κοινωνία της Πληροφορίας Η Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται ως η εποχή της πληροφορίας.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ (1918-2009) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης

ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ (1918-2009) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης 28 ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ (1918-2009) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης μας Γιαννούλας, σφραγίζει μέ διακριτικότητα το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. Χωρίς ποτέ να διεκδικήσει ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 «ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ι ΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο smartclass.gr

Φροντιστήριο smartclass.gr Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Α.1. Ο συγγραφέας στο συγκεκριμένο απόσπασμα καταθέτει τον προβληματισμό του αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΒΡΑΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΒΡΑΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΒΡΑΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ «ΓΚΑΤΕΝΙΟ» ΚΑΙ «ΤΑΛΜΟΥΝΤ ΤΟΡΑ ΧΑΓΚΑΔΟΛ» ΩΣ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) EΣΠΕΡΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία της Ναυτικής Εκπαίδευσης στην Ιθάκη. Επα.Λ. Ιθάκης Πολιτιστικό πρόγραμμα Σχ.Ετος : 2013-2014

Η ιστορία της Ναυτικής Εκπαίδευσης στην Ιθάκη. Επα.Λ. Ιθάκης Πολιτιστικό πρόγραμμα Σχ.Ετος : 2013-2014 Η ιστορία της Ναυτικής Εκπαίδευσης στην Ιθάκη Επα.Λ. Ιθάκης Πολιτιστικό πρόγραμμα Σχ.Ετος : 2013-2014 Καρακώστας Ελευθέριος Λυμπεσιάρι Άντζελα Ράπτη Βαρβάρα Σόμπολάς Αργύριος Σούλα Εριντιόλ Σουλοβάρι Φράνκο

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΡΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Βρυξέλλες 4/12/2013) Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Γλώσσας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Δραγάτση 8, Πλατεία Κοραή, Πειραιάς Ιερεμίου Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι 6934522273 info@neoellinikiglossa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015 Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές και αποδίδονται για να διευκολύνουν τους μαθητές να κατανοήσουν το σύνολο του διαγωνίσματος και απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 19 ΟΥ ΑΙΩΝΑ

Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 19 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 19 ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΕΠΟ32 ΔΥΟ ΘΕΣΜΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 1670 ΛΕΞΕΙΣ Εκφώνηση εργασίας: Τον

Διαβάστε περισσότερα

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική»

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» 3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητέ κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Είτε κάνετε αίτηση για θέση εργασίας, είτε για τη συμμετοχή σας σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ή ακόμα και σε πρόγραμμα προπτυχιακών σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς WWW.KINDYKIDS.GR Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν. Ο Αθανάσιος Διάκος

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α.1 Α.1.1 Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Καρατάσιος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Γεώργιος Καρατάσιος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ Στη χώρα μας η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων δεν είναι ακόμα σε ικανοποιητικό επίπεδο ώστε να την «ανεβάσουν» από τις τελευταίες θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ.

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. «Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. Ιστορική Αναδρομή Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι Αποκεντρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2000 12 Η συγγραφική

Διαβάστε περισσότερα

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ»

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΚΤΟΥ 9 ΟΥ ΣΠ Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε στο

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Επώνυμο Όνομα Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Μιχαήλ Υπογραφή Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα 1984. Σφραγίδα Σφραγίδα Μιχαήλ Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, «ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ» ΤΑΞΗ: Γ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Αρετή Πότσιου, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: Νίκος Κοκκινάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί εγώ τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΜΟΙ ΕΤΟΣ 1 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΧΗ ΔΙΦΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 8 1957-1965 2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 1971-1977 3 ΚΡΙΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΘΗΝΑ 3 1971-1976 4 ΕΚΛΟΓΗ 6 1953-1955 5 ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: Πολιτισμός της μνήμης και συνεργασία νέων 15.-17.9.2012 στην Παραμυθιά

Ημερίδα: Πολιτισμός της μνήμης και συνεργασία νέων 15.-17.9.2012 στην Παραμυθιά Πάνελ 1: Σύγχρονη μετάδοση της ιστορίας από νέους για νέους - Τι κάνει ένα μνημείο ελκυστικό για νέους? - Πως μπορεί να διαμορφωθεί η ιστορική-πολιτική παιδεία? - Τι μπορούν να κάνουν οι νέοι για την ενθυμίση?

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α

3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α Υπουργική τροπολογία στο νομοσχέδιο «Για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα» Για την Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3966/20 (Φ.Ε.Κ. 8 Α ) όσον αφορά τα Πειραματικά Πρότυπα σχολεία. Γενικά Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητό Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Αγαπητό Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ Κύπρος Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα 24 Ιανουαρίου 2015 Αίθουσα Συνεδρίων - Ξενοδοχείο Droushia Heights (Δρούσεια) Αλεξάνδρα Ατταλίδου - Αν. Επικεφαλής Γραφείου ΕΚ στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 2013-14 Α εξάμηνο Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Υπεύθυνος καθηγητής: Μαυρικάκης Εμμανουήλ Συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Α1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Κοινοβουλευτική Ομάδα Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592193, 2102592111, fax: 2102592155 e-mail: ko@vouli.κke.gr, http://www.kke.gr Γραφεία Βουλής: 2103708168,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ

Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18673 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α. Ο συγγραφέας του παρόντος κειμένου παρουσιάζει τον προβληματισμό του αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ http://www.teachernet.gov.uk/sustainableschools/ Μετάφραση από τα αγγλικά: Ειρήνη Λυμπέρη ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Η αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια της εκδήλωσης What s Next Κεφαλαιοποιώντας τον θετικό αντίκτυπο της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Washington 23 Μαρτίου 2010 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! 11 βασικές θέσεις του Νίκου Δένδια, για τους πολίτες της Β Αθήνας Έχουμε ένα μεγάλο πατριωτικό καθήκον

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: GI_V_NEG_0_17443 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11 / 12 / 2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΙΝΑ ΖΗΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή*

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Το ζήτημα της αποτελεσματικής Διοίκησης - Ηγεσίας, απασχόλησε, απασχολεί και θα απασχολεί όλους εκείνους που επιδιώκουν την αποτελεσματικότητα, την προσωπική βελτίωση, την κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ- L.L.P. ERASMUS - ΣΠΟΥΔΕΣ Ακαδημαϊκό έτος : 2013-2014 ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ- L.L.P. ERASMUS - ΣΠΟΥΔΕΣ Ακαδημαϊκό έτος : 2013-2014 ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Παράρτημα V.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΙΧΜΑΛΩΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Άνθρωποι και Ζώα: Συγκάτοικοι στην ίδια πόλη

«ΑΙΧΜΑΛΩΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Άνθρωποι και Ζώα: Συγκάτοικοι στην ίδια πόλη «ΑΙΧΜΑΛΩΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Άνθρωποι και Ζώα: Συγκάτοικοι στην ίδια πόλη ΚΠΕ Κορδελιού Θεσσαλονίκη, 22-23 Νοεμβρίου 2013 Ο άνθρωπος αιχμαλωτίζει άγρια ζώα εδώ και χιλιάδες χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορές Μεταφορές Καταναλωτής Ε

Μεταφορές Μεταφορές Καταναλωτής Ε ΚΕΦ. 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του μαθήματος των Οικονομικών είναι να προσφέρει τις αναγκαίες οικονομικές γνώσεις, ώστε να αντιλαμβανόμαστε σωστά τον τρόπο λειτουργίας της Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Καρατάσος-Καρατάσιος,

Καρατάσος-Καρατάσιος, Επώνυµο Όνοµα Προσωνυµία Υπογραφή Καρατάσος-Καρατάσιος, Δηµήτρης Τσάµης Ιδιότητα Στρατιωτικός Τόπος Γέννησης Διχαλεύρι Νάουσας Χρόνος Γέννησης 1798 Τόπος Καταγωγής Μακεδονία Τόπος Θανάτου Βελιγράδι Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική 1 Δευτερότοκος γιος του Κωνσταντή και της Αιμιλίας Δούκα. Γεννήθηκε στις 6

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS

ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS Παράρτημα V.1.β.ii Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) ERASMUS ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ακαδημαϊκό έτος : ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS Παρακαλούμε: α) το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3078 3072 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 3070 3068 2103443569 2103442779 2103442769 2103442769 2103442737 2103442858 2103442851 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα