ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΔΟΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΔΟΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΔΟΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΩΝ Αριθμός Κατάθεσης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας Ο.Β.Ι / ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ AΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Φυσικός Ηλεκτρονικός, Πανεπιστήμιο Manchester ΠΕΡΙΛΗΨΗ FLEXI NODE είναι η εμπορική ονομασία της εφεύρεσης που αναφέρεται σε ποικιλία τυποποιημένων μηχανικών συνδέσμων-κόμβων, με τους οποίους μπορούν να διασυνδεθούν μεταξύ τους σωλήνες ράβδοι κοιλοδοκοί οποιασδήποτε διατομής ή μεγέθους ή υλικού, για να κατασκευαστούν εύκολα και γρήγορα χωροδικτυώματα οποιουδήποτε σχήματος μεγέθους ή αντοχής. Οι κόμβοι FLEXI NODE μπορούν να χρησμοποιηθούν γενικά στη Δόμηση, την Αρχιτεκτονική και τη Διακόσμηση και σε πολλές ειδικές περιπτώσεις, όπως συναρμολογούμενα εκπαιδευτικά παιγνίδια, συναρμολογούμενες γέφυρες και καταλύματα για ταχεία κάλυψη αναγκών σε περιοχές καταστροφών, θερμοκήπια, σκαλωσιές, ικριώματα, σκέπαστρα, υποστυλώματα κ.ά. Σημείωση Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να ανοίξετε τα links παρακαλούμε κατεβάστε το πρόγραμμα, από τη διεύθυνση: Autodesk DWF Viewer

2 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2 Οι σύνδεσμοι-κόμβοι FLEXI NODE είναι δύο κατηγοριών, μεταβλητοί και σταθεροί. Οι μεταβλητοί κόμβοι έχουν χαρακτηριστική κωδική ονομασία με το πρόθεμα VAR (VARiable) και είναι τέσσερις βασικοί διαφορετικοί τύποι: VAR-2D-S (σχέδιο 1, σελ.6 ) VAR-2D-D (σχέδιο 10, σελ.15) VAR-3D-S (σχέδιο 16, σελ.21) VAR-3D-D (σχέδιο 25, σελ.30) Τα υπόλοιπα στοιχεία (δεύτερο και τρίτο) στην κωδική ονομασία καθορίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε κόμβου ως εξής: 2D = 2 Dimension 2 διαστάσεων 3D = 3 Dimension 3 διαστάσεων S = Single side Μονής πλευράς D = Double side Διπλής πλευράς Κάθε μεταβλητός κόμβος αποτελείται από τέσσερα βασικά διαφορετικά εξαρτήματα: δύο όμοιους μικρούς κινητούς βραχίονες (3), οι οποίοι εισέρχονται μέσα στις ορθογώνιες τρύπες που έχουν δύο όμοιοι μεγάλοι κινητοί βραχίονες (4) ή (5) ή (6) ή (7) (σχέδια 1, 10, 16, 25 αντίστοιχα) και όλοι μαζί συναρμολογούνται-διασυνδέονται με ένα πείρο (1), ο οποίος ασφαλίζεται στην άκρη του με ένα παξιμάδι (2). Στο μεταβλητό κόμβο, η γωνία Χ που σχηματίζουν μεταξύ τους οι δύο μεγάλοι κινητοί βραχίονες, μπορεί να μεταβάλλεται και να αυτορυθμίζεται με ελεύθερη περιστροφή τους πάνω στον πείρο, ενώ η γωνία Y που σχηματίζουν μεταξύ τους ένας μεγάλος και ένας μικρός κινητός βραχίονας, μπορεί να μεταβάλλεται και να αυτορυθμίζεται με ελεύθερη περιστροφή του μικρού κινητού βραχίονα πάνω στον πείρο και μέσα στα περιθώρια που επιτρέπει η ορθογώνια τρύπα του μεγάλου κινητού βραχίονα, της οποίας το μήκος προς την κατεύθυνση περιστροφής είναι μεγαλύτερο από το μήκος της πλευράς του τετράγωνου μικρού κινητού βραχίονα. Οι σταθεροί κόμβοι έχουν χαρακτηριστική κωδική ονομασία με το πρόθεμα FIX (FIXed)

3 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 3 και είναι οκτώ βασικοί διαφορετικοί τύποι: FIX-2D-S-S (σχέδιο 30, σελ.36) FIX-2D-D-S (σχέδιο 31, σελ.37) FIX-3D-S-S (σχέδιο 32, σελ.38) FIX-3D-D-S (σχέδιο 33, σελ.39) FIX-2D-S-Bxy (σχέδιο 34, σελ.40) FIX-2D-D-Bxy (σχέδιο 35, σελ.41) FIX-3D-S-Bxy (σχέδιο 36, σελ.42) FIX-3D-D-Bxy (σχέδιο 37, σελ.43) Το δεύτερο και τρίτο στοιχείο σε κάθε κωδική ονομασία έχει την ίδια έννοια, όπως στο μεταβλητό κόμβο. Το τέταρτο στοιχείο καθορίζει τα εξής χαρακτηριστικά: S = Straight Ευθύγραμμο Bxy = Bent Καμπυλωτό με συγκεκριμένες γωνίες xy Κάθε σταθερός κόμβος είναι ένα ενιαίο εξάρτημα σε διάφορα μεγέθη και μορφές (8) ή (9) ή (10) ή (11) ή (12) ή (13) ή (14) ή (15) (σχέδια 30-37) σε αντιστοιχία με τις ανάλογες μορφές του μεταβλητού κόμβου. Στο σταθερό σύνδεσμο-κόμβο, οι γωνίες Χ και Υ είναι σταθερές-προεπιλεγμένες-συγκεκριμένες ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εφαρμογής. Ο μεταβλητός ή ο σταθερός κόμβος μπορεί να κατασκευαστεί από οποιοδήποτε υλικό π.χ. μέταλλο, πλαστικό, ξύλο, γυαλί και σε οποιοδήποτε μέγεθος, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εφαρμογής. Οι βραχίονες του μεταβλητού ή σταθερού κόμβου έχουν κατάλληλη διαμόρφωση για διασύνδεση με ευθύγραμμα τμήματα σωλήνων ράβδων κοιλοδοκών οποιασδήποτε διατομής. Για τα σωληνωτά τμήματα η διασύνδεση μπορεί να γίνει με βίδωμα (16) ή με περαστή βίδα ή πείρο (17) ή με συγκόλληση (18) στην περίπτωση μεταλλικών κόμβων, όπως φαίνεται στο σχέδιο 38. Η συγκόλληση μπορεί να γίνει συμπληρωματικά και στις πρώτες δύο περιπτώσεις. Η

4 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 4 διασύνδεση τετράγωνων ή οποιασδήποτε άλλης διατομής ευθύγραμμων τμημάτων-κοιλοδοκών, μπορεί να γίνει με περαστή βίδα/παξιμάδι ή πείρο ή/και συγκόλληση (19) (σε μεταλλικούς κόμβους). Σε κάθε περίπτωση, εάν το διαθέσιμο ευθύγραμμο τμήμα έχει διαφορετική διατομή από το βραχίονα του διαθέσιμου κόμβου, μπορεί να κατασκευαστεί κατάλληλο εξάρτημα για προσαρμογή του ευθύγραμμου τμήματος στο βραχίονα του κόμβου. Στην περίπτωση διασύνδεσης σωληνωτών ευθύγραμμων τμημάτων με βίδωμα στους βραχίονες και στον πείρο, κάποιοι βραχίονες ή οι άκρες του πείρου του μεταβλητού κόμβου ή του σταθερού κόμβου έχουν αριστερόστροφη βόλτα και κάποιοι δεξιόστροφη βόλτα, για να μπορεί να βιδώνει και στα δύο άκρα το ευθύγραμμο τμήμα με αντίστοιχες αντίθετες βόλτες με περιστροφή του προς μία κατεύθυνση και να ξεβιδώνει με αντίστροφη περιστροφή. Για επισκευές και ειδικές περιπτώσεις σε συναρμολογημένα χωροδικτυώματα, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα για βίδωμα ξεβίδωμα με ανάποδες βόλτες, έχει σχεδιαστεί ειδικό εξάρτημα προσαρμογής για την εύκολη πρόσθεση ή αφαίρεση ευθύγραμμων τμημάτων από το χωροδικτύωμα. Δύο μεγάλοι κινητοί βραχίονες (4) ή (5) ή (6) ή (7) (σχέδια 1, 10, 16, 25 αντίστοιχα) διαφορετικών τύπων μεταβλητού κόμβου ιδίου μεγέθους, π.χ. ο (4) και ο (5) ή ο (5) και ο (6) ή ο (4) και ο (7) κλπ., μπορούν να συναρμολογηθούν μαζί με δύο μικρούς κινητούς βραχίονες σε ένα πείρο ιδίου μεγέθους, δημιουργώντας έτσι σύνθετους μεταβλητούς κόμβους (41) (42) (43) (44) (45) (46) (σχέδια 39, 40) για ειδικές εφαρμογές. Οι μεταβλητοί και οι σταθεροί κόμβοι όλων των τύπων και μεγεθών, μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους στην ίδια κατασκευή χωροδικτυώματος με μεγάλη ευκολία, ανάλογα με τυχόν ειδικές ανάγκες δόμησης ή αρχιτεκτονικού ή διακοσμητικού ή καλλιτεχνικού σχεδιασμού. Στα σχέδια 1-40 παρουσιάζονται όλες οι λεπτομέρειες των κόμβων και διάφορες ενδεικτικές κατασκευές χωροδικτυωμάτων. Τα πλεονεκτήματα της εφεύρεσης των κόμβων FLEXI NODE είναι τα ακόλουθα:

5 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 5 1. Ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής των κόμβων, των ευθύγραμμων τμημάτων και των χωροδικτυωμάτων, λόγω τυποποίησης των εξαρτημάτων και των διαδικασιών κατασκευής-συναρμολόγησης, με παραγωγή ποικιλίας τυποποιημένων κόμβων για οποιαδήποτε εφαρμογή με τυποποιημένη εν σειρά βιομηχανική διαδικασία. 2. Ελαχιστοποίηση του χρόνου κατασκευής των χωροδικτυωμάτων με απλούστευση και τυποποίηση των διαδικασιών κατασκευής. 3. Απεριόριστη δυνατότητα ταχείας σχεδίασης-κατασκευής χωροδικτυωμάτων οποιουδήποτε σχήματος μεγέθους και αντοχής. 4. Δυνατότητα συναρμολόγησης χωροδικτυωμάτων στον τόπο εγκατάστασης με η εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, χωρίς ή με ελάχιστη χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων. 5. Δυνατότητα χρήσης τυποποιημένων σωλήνων ράβδων κοιλοδοκών του γενικού εμπορίου για την παραγωγή και διαμόρφωση των ευθύγραμμων τμημάτων των χωροδικτυωμάτων στον τόπο εγκατάστασης, με χρήση απλών φορητών μηχανημάτων για την κοπή των τμημάτων στα αναγκαία μήκη και εν συνεχεία την εγκάρσια διάτρηση ή άνοιγμα βόλτας στα άκρα των τμημάτων ή και συγκόλληση (για μεταλλικούς κόμβους) ανάλογα με την εκάστοτε μέθοδο διασύνδεσης. Γενικά η παρούσα εφεύρεση, οι κόμβοι της σειράς FLEXI NODE, παρέχουν στον Κατασκευαστή, Πολιτικό Μηχανικό, Αρχιτέκτονα, Διακοσμητή, ακόμα και στο Γλύπτη- Καλλιτέχνη και στα παιδιά ή σπουδαστές (για παιγνίδι ή εκπαίδευση), ΑΤΕΛΕΙΩΤΕΣ δυνατότητες σχεδιασμού χωροδικτυωμάτων, για κάθε πιθανή χρήση, με το χαμηλότερο δυνατό γενικό κόστος και τη μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα από οποιαδήποτε άλλη διαθέσιμη τεχνική. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ α. Μεταβλητοί κόμβοι Η εφεύρεση παρουσιάζεται παρακάτω με αναφορά στα συνημμένα σχέδια, όπου περιγράφονται με λεπτομέρεια οι διαφορετικοί σύνδεσμοι-κόμβοι και τα μέρη τους και ενδεικτικές κατασκευές χωροδικτυωμάτων.

6 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 6 VAR-2D-S B-ARM-2D-S-R 4 S-ARM-L 3 PLUG 1 NUT 2 S-ARM-R 3 B-ARM-2D-S-R 4 Σχέδιο VAR-2D-S.DWF

7 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 7 Στο σχέδιο 1 παρουσιάζονται τα μέρη του ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ κόμβου - VARiable node, για κατασκευή χωροδικτυωμάτων δύο διαστάσεων - 2D, μονής πλευράς - Single side, με κωδική ονομασία VAR-2D-S. Οι δύο μικροί κινητοί βραχίονες (3) - Small ARM=S-ARM, εισέρχονται μέσα στις ορθογώνιες τρύπες που έχουν oι δύο μεγάλοι κινητοί βραχίονες (4) - Big ARM=B-ARM και όλοι μαζί συνδέονται με τον πείρο (1) - PLUG, που ασφαλίζεται στην άκρη με το παξιμάδι (2) - NUT.. VAR-2D-S 3 4 X Y Σχέδιο Στο σχέδιο 2 παρουσιάζονται τέσσερις όψεις του συναρμολογημένου ως άνω κόμβου. Η γωνία Χ που σχηματίζουν μεταξύ τους οι δύο μεγάλοι κινητοί βραχίονες (4) με κωδική ονομασία B-ARM-2D-S, μπορεί να μεταβάλλεται και να αυτορυθμίζεται με ελεύθερη περιστροφή τους πάνω στον πείρο (1). Η γωνία Y που σχηματίζουν μεταξύ τους ένας

8 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 8 μεγάλος (4) και ένας μικρός (3) κινητός βραχίονας, μπορεί να μεταβάλλεται και να αυτορυθμίζεται με ελεύθερη κίνηση-περιστροφή του μικρού βραχίονα (3) μέσα στα περιθώρια που του επιτρέπει η ορθογώνια τρύπα του μεγάλου βραχίονα (4), της οποίας το μήκος, προς την κατεύθυνση περιστροφής, είναι μεγαλύτερο από το μήκος της πλευράς του τετράγωνου μικρού βραχίονα. Η κωδική ονομασία του μικρού κινητού βραχίονα (3) S-ARM, είναι ίδια για όλους τους τύπους μεταβλητού κόμβου, διότι αυτό το εξάρτημα είναι το ίδιο σε όλους τους μεταβλητούς κόμβους, εκτός από τις αντίθετες βόλτες στην τρύπα-βλέπε παρακάτω. Το ίδιο ισχύει και για τον πείρο PLUG και για το παξιμάδι NUT B VAR-2D-S B-B 3 B Γ 4 Γ-Γ Σχέδιο 3. Γ Στο σχέδιο 3 παρουσιάζονται δύο όψεις και δύο τομές του μικρού και μεγάλου κινητού βραχίονα

9 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 9 VAR-2D-S S-ARM-L Detail - K 23 B-ARM-2D-S-R K B-ARM-2D-S-R J Detail J S-ARM-R S-ARM-R 22 B-ARM-2D-S-L B-ARM-2D-S-L S-ARM-L Σχέδιο VAR-2D-S_STRAIGHT.dwf Στο σχέδιο 4 παρουσιάζονται δύο όψεις ενός ευθύγραμμου χωροδικτυώματος (20) με τον μεταβλητό κόμβο VAR-2D-S και σωληνωτά ευθύγραμμα τμήματα (21). Οι κόμβοι σε μεγέθυνση παρουσιάζουν τη μέθοδο διασύνδεσης των τμημάτων με βίδωμα με αντίστροφες βόλτες στις άκρες των σωληνωτών τμημάτων. Οι άκρες που βιδώνουν δεξιόστροφα έχουν το κωδικό γράμμα R (22) και οι άκρες που βιδώνουν αριστερόστροφα έχουν κωδικό γράμμα L (23). Αντίστοιχα, οι μικροί και μεγάλοι βραχίονες που χρησιμοποιούνται σε κάθε κόμβο έχουν βόλτες για να δέχονται δεξιόστρο-

10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 10 φο ή αριστερόστροφο βίδωμα ανάλογα με τη θέση του κόμβου και έχουν την αντίστοιχη κωδική ονομασία S-ARM-L (αριστερόστροφο) ή S-ARM-R (δεξιόστροφο) και B-ARM- 2D-S-L (αριστερόστροφο) ή B-ARM-2D-S-R (δεξιόστροφο). Η γενική αρχή για τη μέθοδο διασύνδεσης με αντίθετες βόλτες είναι ότι υπάρχουν δύο τύποι συναρμολογημένων κόμβων, ένας που έχει τον ένα μικρό βραχίονα με αριστερή βόλτα και όλους τους άλλους βραχίονες με δεξιά βόλτα και ένας με αντίστροφη κατάσταση, δηλαδή με τον ένα μικρό βραχίονα με δεξιά βόλτα και όλους τους άλλους βραχίονες με αριστερή βόλτα. VAR-2D-S Detail K R L S-ARM-R S-ARM-R 22 S-ARM-L 23 R B-ARM-2D-S-R S-ARM-L B-ARM-2D-S-L B-ARM-2D-S-L L B-ARM-2D-S-R S-ARM-R K 25 Σχέδιο VAR-2D-S_STRAIGHT_PAR.dwf Στο σχέδιο 5 παρουσιάζεται μία όψη επίπεδου χωροδικτυώματος τριών διαστάσεων (24), με πολλά χωροδικτυώματα του σχεδίου 4, διασυνδεδεμένα παράλληλα με σωληνω-

11 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 11 τά τμήματα (25), το ένα δίπλα στο άλλο. Η διασύνδεση μπορεί να γίνει πάλι με αντίθετες βόλτες στα άκρα των σωληνωτών τμημάτων και αντίστοιχες αντίθετες βόλτες στα δύο άκρα του πείρου (1) - PLUG. Στη μεγέθυνση των κόμβων παρουσιάζεται η μέθοδος διασύνδεσης με αντίθετες βόλτες. VAR-2D-S Σχέδιο Στο σχέδιο 6 παρουσιάζονται δύο όψεις καμπυλωτού χωροδικτυώματος (26) με το μεταβλητό κόμβο VAR-2D-S και σωληνωτά ευθύγραμμα τμήματα (21).

12 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 12 VAR-2D-S 27 Σχέδιο VAR-2D-S_BENT_PAR.dwf Στο σχέδιο 7 φαίνεται μία όψη καμπυλωτού χωροδικτυώματος τριών διαστάσεων (27) κατασκευασμένη από πολλά χωροδικτυώματα του σχεδίου 6, διασυνδεδεμένα παράλληλα με σωληνωτά τμήματα (25). Η διασύνδεση γίνεται πάλι με αντίθετες βόλτες στα άκρα των σωληνωτών τμημάτων και αντίστοιχες βόλτες στα δύο άκρα του πείρου (1) - PLUG, όπως και στο ευθύγραμμο χωροδικτύωμα του σχεδίου 5.

13 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 13 VAR-2D-S 28 Σχέδιο Στο σχέδιο 8 παρουσιάζεται μία όψη από χωροδικτύωμα ειδικού σχήματος (28), με το μεταβλητό κόμβο VAR-2D-S και σωληνωτά ευθύγραμμα τμήματα (21). Με το μεταβλητό κόμβο μπορούν να κατασκευαστούν διάφορα χωροδικτυώματα οποιουδήποτε σχήματος, μέσα στα όρια που παρέχουν οι γωνίες Χ και Y.

14 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 14 VAR-2D-S 29 Σχέδιο Στο σχέδιο 9 παρουσιάζεται άλλο ένα χωροδικτύωμα ειδικού σχήματος (29). Το καθένα από τα δύο χωροδικτυώματα ειδικού σχήματος ή από οποιοδήποτε άλλο σχήμα, μπορούν να διασυνδεθούν παράλληλα με σωληνωτά τμήματα (25) το ένα δίπλα στο άλλο με αντίθετες βόλτες στα άκρα των σωληνωτών τμημάτων, για κατασκευή χωροδικτυωμάτων τριών διαστάσεων.

15 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 15 VAR-2D-D S-ARM-L 3 B-ARM-2D-D-R 5 NUT 2 PLUG S-ARM-R 3 1 B-ARM-2D-D-R 5 Σχέδιο VAR-2D-D.DWF Στο σχέδιο 10 φαίνονται τα μέρη του μεταβλητού κόμβου με την κωδική ονομασία VAR-2D-D, για κατασκευή χωροδικτυωμάτων δύο διαστάσεων, ΔΙΠΛΗΣ πλευράς - Double side. Οι δύο μικροί κινητοί βραχίονες (3) εισέρχονται στις αντίστοιχες ορθογώνιες τρύπες που έχουν οι δύο μεγάλοι κινητοί βραχίονες (5) με κωδική ονομασία B-ARM- 2D-D, και όλοι μαζί συνδέονται με τον πείρο (1) ο οποίος ασφαλίζεται στην άκρη με το παξιμάδι (2), με την ίδια εφευρετική φιλοσοφία-μεθοδολογία όπως και για το Μεταβλητό κόμβο VAR-2D-S.

16 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 16 VAR-2D-D B-ARM-2D-D 5 X 2 Y Σχέδιο Στο σχέδιο 11 παρουσιάζονται τέσσερις όψεις του συναρμολογημένου ως άνω κόμβου. Οι γωνίες Χ και Y μπορούν να μεταβάλλονται, όπως και στην περίπτωση του μεταβλητού κόμβου VAR-2D-S του σχεδίου 1.

17 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 17 VAR-2D-D 5 B-ARM-2D-D Σχέδιο Στο σχέδιο 12 παρουσιάζονται τρεις όψεις του κινητού βραχίονα B-ARM-2D-D.

18 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 18 VAR-2D-D S-ARM-L Detail "A" B-ARM-2D-D-L B-ARM-2D-D-L A B S-ARM-R Detail "B" S-ARM-R B-ARM-2D-D-R B-ARM-2D-D-R 30 S-ARM-L 21 Σχέδιο VAR-2D-D_STR.dwf Στο σχέδιο 13 παρουσιάζονται δύο όψεις ενός ευθύγραμμου χωροδικτυώματος (30) με το μεταβλητό κόμβο VAR-2D-D και σωληνωτά ευθύγραμμα τμήματα (21). Οι κόμβοι σε μεγέθυνση παρουσιάζουν τη μέθοδο διασύνδεσης των τμημάτων με βίδωμα με αντίστροφες βόλτες στις άκρες των σωληνωτών τμημάτων, με την ίδια εφευρετική φιλοσοφία-μεθοδολογία, όπως και στο μεταβλητό κόμβο VAR-2D-S.

19 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 19 VAR-2D-D 31 H H R L Σχέδιο VAR-2D-D_STR_PAR.dwf Στο σχέδιο 14 παρουσιάζεται μία όψη επίπεδου χωροδικτυώματος τριών διαστάσεων (31) με τρία χωροδικτυώματα του σχεδίου 13, διασυνδεδεμένα παράλληλα με σωληνωτά τμήματα. Η διασύνδεση γίνεται πάλι με βίδωμα των τμημάτων με αντίθετες βόλτες στα άκρα τους και αντίστοιχες αντίθετες βόλτες στα δύο άκρα του πείρου (1). Στους κόμβους σε μεγέθυνση παρουσιάζεται η μέθοδος διασύνδεσης των τμημάτων με βίδωμα με αντίστροφες βόλτες στις άκρες των σωληνωτών τμημάτων, με την ίδια εφευρετική φιλοσοφία-μεθοδολογία, όπως και στο μεταβλητό κόμβο VAR-2D-S ανωτέρω.

20 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 20 VAR-2D-D J J Σχέδιο VAR-2D-D_BENT.dwf Στο σχέδιο 15 παρουσιάζονται δύο όψεις ενός καμπυλωτού χωροδικτυώματος (32) με το μεταβλητό κόμβο VAR-2D-D και σωληνωτά ευθύγραμμα τμήματα (21). Στη μεγέθυνση του κόμβου είναι εμφανής η κλίση που παίρνουν οι βραχίονες για τη δημιουργία του συγκεκριμένου κυκλικού σχήματος.

21 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 21 VAR-3D-S B-ARM-3D-S-R 6 PLUG 1 S-ARM-L 3 NUT 2 S-ARM-R 3 Σχέδιο 16. B-ARM-3D-S-R VAR-3D-S.dwf Στο σχέδιο 16 παρουσιάζονται τα μέρη του μεταβλητού κόμβου VAR-3D-S, για κατασκευή χωροδικτυωμάτων τριών διαστάσεων - 3D, ΜΟΝΗΣ πλευράς - Single side. Οι δύο μικροί κινητοί βραχίονες (3), εισέρχονται μέσα στις αντίστοιχες ορθογώνιες τρύπες που έχουν οι δύο μεγάλοι κινητοί βραχίονες (6) με κωδική ονομασία B-ARM-3D- S και όλοι μαζί συνδέονται με τον πείρο (1), ο οποίος ασφαλίζεται στην άκρη με το παξιμάδι (2), με την ίδια εφευρετική φιλοσοφία-μεθοδολογία όπως και για τους Μεταβλητούς κόμβους VAR-2D-S και VAR-2D-D.

22 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 22 VAR-3D-S X Y 6 B-ARM-3D-S Σχέδιο Στο σχέδιο 17 παρουσιάζονται τέσσερις όψεις του συναρμολογημένου ως άνω κόμβου VAR-3D-S. Οι γωνίες Χ και Y μπορούν να μεταβάλλονται, όπως και στην περίπτωση των μεταβλητών κόμβων VAR-2D-S και VAR-2D-D ανωτέρω.

23 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 23 VAR-3D-S 6 B-ARM-3D-S Σχέδιο Στο σχέδιο 18 παρουσιάζονται τρεις όψεις του κινητού βραχίονα B-ARM-3D-S.

24 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ VAR-3D-S H 21 G S-ARM-R H S-ARM-L B-ARM-3D-S-R R B-ARM-3D-S-R B-ARM-3D-S-L G B-ARM-3D-S-L S-ARM-L Σχέδιο 19. S-ARM-R VAR-3D-S_STR.dwf Στο σχέδιο 19 παρουσιάζεται μία όψη ενός ευθύγραμμου χωροδικτυώματος (33) με το μεταβλητό κόμβο VAR-3D-S και σωληνωτά ευθύγραμμα τμήματα (21). Στους κόμβους σε μεγέθυνση παρουσιάζεται η μέθοδος διασύνδεσης με βίδωμα με αντίστροφες βόλτες στις άκρες των σωληνωτών τμημάτων, με την ίδια εφευρετική φιλοσοφία-μεθοδολογία όπως και στους άλλους μεταβλητούς κόμβους ανωτέρω.

25 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 25 VAR-3D-S L R L R L L R R R L L R R Σχέδιο VAR-3D-S_STR_PAR.dwf Στο σχέδιο 20 παρουσιάζεται μία όψη επίπεδου χωροδικτυώματος τριών διαστάσεων (34) κατασκευασμένο από τρία χωροδικτυώματα του σχεδίου 19 διασυνδεδεμένα παράλληλα με σωληνωτά τμήματα (25). Η διασύνδεση μπορεί να γίνει πάλι με βίδωμα των σωληνωτών τμημάτων με αντίστροφες βόλτες στα άκρα τους και αντίστοιχες αντίθετες βόλτες στα δύο άκρα του πείρου (1).

26 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 26. VAR-3D-S F 35 E F E Σχέδιο VAR-3D-S_BENT.dwf Στο σχέδιο 21 παρουσιάζονται δύο όψεις ενός καμπυλωτού χωροδικτυώματος (35) με το μεταβλητό κόμβο VAR-3D-S και σωληνωτά ευθύγραμμα τμήματα (21). Στη μεγέθυνση των κόμβων είναι εμφανής η κλίση που παίρνουν οι βραχίονες για τη δημιουργία του συγκεκριμένου καμπυλωτού σχήματος.

27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 27 VAR-3D-S 36 Σχέδιο VAR-3D-S_BENT_PAR.dwf Στο σχέδιο 22 παρουσιάζεται μία όψη με δύο καμπυλωτά χωροδικτυώματα του σχεδίου 21 διασυνδεδεμένα παράλληλα (36) με σωληνωτά τμήματα (25). Η διασύνδεση γίνεται πάλι με αντίθετες βόλτες στα άκρα των σωληνωτών τμημάτων και αντίστοιχες αντίθετες βόλτες στα δύο άκρα του πείρου (1).

28 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 28 VAR-3D-S Σχέδιο Στο σχέδιο 23 παρουσιάζεται μία όψη με δύο καμπυλωτά χωροδικτυώματα του σχεδίου 21, διασυνδεδεμένα απευθείας το ένα δίπλα στο άλλο (37).

29 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 29 VAR-3D-S 38 Σχέδιο VAR-3D-S_BENT_DIR.dwf Στο σχέδιο 24 παρουσιάζεται μία όψη με τέσσερα καμπυλωτά χωροδικτυώματα του σχεδίου 21, διασυνδεδεμένα απευθείας το ένα δίπλα στο άλλο (38).

30 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 30 VAR-3D-D Σχέδιο VAR-3D-D.dwf 7 Στο σχέδιο 25 παρουσιάζονται τα μέρη του Μεταβλητού κόμβου VAR-3D-D, για κατασκευή χωροδικτυωμάτων τριών διαστάσεων - 3D, ΔΙΠΛΗΣ πλευράς - Double side. Οι δύο μικροί κινητοί βραχίονες (3), εισέρχονται μέσα στις αντίστοιχες ορθογώνιες τρύπες που έχουν οι δύο μεγάλοι κινητοί βραχίονες (7) με κωδική ονομασία B-ARM- 3D-D και όλοι μαζί συνδέονται με τον πείρο (1), ο οποίος ασφαλίζεται στην άκρη με το παξιμάδι (2), με την ίδια εφευρετική φιλοσοφία-μεθοδολογία, όπως και για τους Μεταβλητούς κόμβους VAR-2D-S, VAR-2D-D και VAR-3D-S ανωτέρω.

31 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 31 Y VAR-3D-D 3 7 X Σχέδιο Στο σχέδιο 26 παρουσιάζονται τρεις όψεις του συναρμολογημένου ως άνω κόμβου VAR-3D-D. Οι γωνίες Χ και Y μπορούν να μεταβάλλονται όπως και στην περίπτωση των μεταβλητών κόμβων VAR-2D-S, VAR-2D-D και VAR-3D-S.

32 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 32 VAR-3D-D 7 Σχέδιο Στο σχέδιο 27 παρουσιάζονται τρεις όψεις του κινητού βραχίονα B-ARM-3D-D.

33 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 33 VAR-3D-D B C B C Σχέδιο VAR-3D-D_STR.dwf Στο σχέδιο 28 παρουσιάζεται μία όψη ενός ευθύγραμμου χωροδικτυώματος (39) με το μεταβλητό κόμβο VAR-3D-D και σωληνωτά ευθύγραμμα τμήματα (21). Στους κόμβους σε μεγέθυνση παρουσιάζεται η μέθοδος διασύνδεσης.

34 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 34 VAR-3D-D Σχέδιο VAR-3D-D_STR_DIR.dwf Στο σχέδιο 29 παρουσιάζεται μία όψη ενός σύνθετου χωροδικτυώματος (40), αποτελούμενο από το προηγούμενο χωροδικτύωμα (39) με τον κόμβο VAR-3D-D απ ευθείας

35 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 35 διασυνδεδεμένο με άλλα δύο όμοια προς την μία κατεύθυνση, με επιπρόσθετη διασύνδεση με παράλληλα ευθύγραμμα τμήματα μέσω των πείρων για ακόμα μεγαλύτερη αντοχή. β. Σταθεροί κόμβοι Στις περιπτώσεις κατασκευών χωροδικτυωμάτων συγκεκριμένου σχήματος για μόνιμη ή μεταφερόμενη συναρμολογούμενη- εγκατάσταση, οι γωνίες Χ και Υ των κόμβων είναι προεπιλεγμένες και συγκεκριμένες και δεν είναι αναγκαίο να υπάρχει δυνατότητα μεταβολής αυτών των γωνιών στους κόμβους. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι κόμβοι μπορούν να είναι ΣΤΑΘΕΡΟΙ - FIX nodes, με την προϋπόθεση ότι οι απαιτούμενες ποσότητες κόμβων δικαιολογούν τη μαζική παραγωγή ΣΤΑΘΕΡΩΝ κόμβων με τις γωνίες Χ και Υ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ, διότι το τελικό κόστος του ΣΤΑΘΕΡΟΥ κόμβου θα είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο κόστος του ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ κόμβου ιδίου μεγέθους και αντοχής. Οι σταθεροί κόμβοι που περιγράφονται παρακάτω έχουν σχεδιαστεί με την ίδια εφευρετική φιλοσοφία-μεθοδολογία που έχει χρησιμοποιηθεί και για τους μεταβλητούς κόμβους για την επίτευξη των ίδιων στόχων και πλεονεκτημάτων και αποτελούν μια παραλλαγή των μεταβλητών κόμβων για ακόμα μεγαλύτερη μείωση του κόστους και απλούστευση των διαδικασιών κατασκευής χωροδικτυωμάτων. Ένας ΣΤΑΘΕΡΟΣ κόμβος - FIX node, μπορεί να είναι ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ - Straight με τις γωνίες Χ και Υ = 90 και 45 μοίρες αντίστοιχα για κατασκευή ευθύγραμμων χωροδικτυωμάτων, ή ΚΑΜΠΥΛΩΤΟΣ - Bent με διάφορες γωνίες Χ μικρότερες από 90 μοίρες και αντίστοιχα διαφορετικές γωνίες Υ για κατασκευή καμπυλωτών χωροδικτυωμάτων συγκεκριμένου σχήματος.

36 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 36 FIX-2D-S-S 8 Σχέδιο 30. FIX-2D-S-S.dwf Στο σχέδιο 30 παρουσιάζονται τέσσερις όψεις του ΣΤΑΘΕΡΟΥ κόμβου - FIX node με την κωδική ονομασία FIX-2D-S-S (8) για κατασκευή χωροδικτυωμάτων δύο διαστάσεων -2D, ΜΟΝΗΣ πλευράς - Single side, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ δικτύωσης - Straight.

37 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 37 FIX-2D-D-S 9 Σχέδιο 31. FIX-2D-D-S.dwf Στο σχέδιο 31 παρουσιάζονται τέσσερις όψεις του σταθερού κόμβου με την κωδική ονομασία FIX-2D-D-S (9), για κατασκευή χωροδικτυωμάτων δύο διαστάσεων 2D ΔΙ- ΠΛΗΣ πλευράς - Double side, ευθύγραμμης δικτύωσης - Straight.

38 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 38 FIX-3D-S-S 10 Σχέδιο FIX-3D-S-S.dwf Στο σχέδιο 32 παρουσιάζονται τέσσερις όψεις του σταθερού κόμβου με την κωδική ονομασία FIX-3D-S-S (10), για κατασκευή χωροδικτυωμάτων ΤΡΙΩΝ διαστάσεων - 3D, ΜΟΝΗΣ πλευράς - Single side, ευθύγραμμης δικτύωσης - Straight.

39 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 39 FIX-3D-D-S 11 Σχέδιο FIX-3D-D-S.dwf Στο σχέδιο 33 παρουσιάζονται τέσσερις όψεις του σταθερού κόμβου με την κωδική ονομασία FIX-3D-D-S (11), για κατασκευή χωροδικτυωμάτων τριών διαστάσεων, ΔΙ- ΠΛΗΣ πλευράς - Double side, ευθύγραμμης δικτύωσης - Straight.

40 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 40 FIX-2D-S-Bxy Y X 12 Σχέδιο Στο σχέδιο 34 παρουσιάζονται δύο όψεις του ΚΑΜΠΥΛΩΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ κόμβου με την κωδική ονομασία FIX-2D-S-Bxy (12), για κατασκευή χωροδικτυωμάτων ΔΥΟ διαστάσεων -2D, ΜΟΝΗΣ πλευράς - S, ΚΑΜΠΥΛΩΤΗΣ δικτύωσης - Bent, με συγκεκριμένες σταθερές γωνίες Χ και Υ. Σε κάθε συγκεκριμένο μοντέλο, στη θέση των γραμμάτων Χ και Υ αναφέρονται οι ΜΟΙΡΕΣ των αντίστοιχων γωνιών.

41 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 41 FIX-2D-D-Bxy Y X 13 Σχέδιο Στο σχέδιο 35 παρουσιάζονται δύο όψεις του καμπυλωτού σταθερού κόμβου με την κωδική ονομασία FIX-2D-D-Bxy (13), για κατασκευή χωροδικτυωμάτων δύο διαστάσεων, ΔΙΠΛΗΣ πλευράς, καμπυλωτής δικτύωσης με σταθερές γωνίες Χ-Υ. Στα ανωτέρω δύο σχέδια 34 και 35, οι άκρες των βραχιόνων έχουν σχεδιαστεί τετράγωνες εξωτερικά για τα μπορούν να δεχθούν αντίστοιχης διατομής ευθύγραμμα τμήματα από κοιλοδοκό εφαρμοστά εξωτερικά, εναλλακτικά αντί για σωληνωτά τμήματα στις αντίστοιχες οπές.

42 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 42 FIX-3D-S-Bxy Y X 14 Σχέδιο Στο σχέδιο 36 παρουσιάζονται δύο όψεις του καμπυλωτού σταθερού κόμβου με την κωδική ονομασία FIX-3D-S-Bxy (14), για κατασκευή χωροδικτυωμάτων ΤΡΙΩΝ διαστάσεων, ΜΟΝΗΣ πλευράς, καμπυλωτής δικτύωσης με σταθερές γωνίες Χ-Υ.

43 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 43 FIX-3D-D-Bxy Y X 15 Σχέδιο Στο σχέδιο 37 παρουσιάζονται δύο όψεις του καμπυλωτού σταθερού κόμβου με την κωδική ονομασία FIX-3D-D-Bxy (15) για κατασκευή χωροδικτυωμάτων τριών διαστάσεων, ΔΙΠΛΗΣ πλευράς, καμπυλωτής δικτύωσης με σταθερές γωνίες Χ-Υ.

44 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ SCREW TUBE +WELDED 18 THROUGH PIN +WELDED 19 FIT TUBE +WELDED Σχέδιο 38. FIT RECT HOLLOW BEAM + THROUGH PIN +WELDED Στο σχέδιο 38 παρουσιάζονται τρεις όψεις-τομές (16) (17) (18) με τους τρόπους διασύνδεσης ευθύγραμμων τμημάτων οποιασδήποτε διατομής ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ σε αντίστοιχες υποδοχές-τρύπες στους βραχίονες των κόμβων και μία όψη-τομή (19) με τους τρόπους διασύνδεσης ευθύγραμμων τμημάτων-κοιλοδοκών οποιασδήποτε διατομής ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ σε αντίστοιχες υποδοχές στους βραχίονες. Στην πρώτη όψη (16) φαίνεται ο τρόπος διασύνδεσης σωληνωτών ευθύγραμμων τμημάτων με βίδωμα, στη δεύτερη όψη (17) ο τρόπος διασύνδεσης ευθύγραμμων τμημάτων οποιασδήποτε διατομής με περαστή βίδα ή πείρο και στην τρίτη όψη (18) ο τρόπος διασύνδεσης με συγκόλληση. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις (16) και (17) μπορεί να γίνει συμπληρωματικά συγκόλληση για ακόμα μεγαλύτερη αντοχή. Στην όψη-τομή (19) φαίνεται ο τρόπος διασύνδεσης ευθύγραμμων τμημάτων-κοιλοδοκών με περαστή βίδα ή πείρο ή/και συγκόλληση.

45 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 45 Το ευθύγραμμο τμήμα μπορεί να έχει οποιαδήποτε διατομή, η οποία ταιριάζει εσωτερικά ή εξωτερικά στην αντίστοιχη θέση του κόμβου και διασυνδέεται με περαστή βίδα ή πείρο ή/και συγκόλληση. Η διατομή του βραχίονα δεν είναι αναγκαίο να έχει ακριβώς την ίδια μορφή με αυτή του ευθύγραμμου τμήματος αλλά να μπορεί να δεχθεί εφαρμοστά το ευθύγραμμο τμήμα. Δηλαδή, π.χ. μία αστεροειδής διατομή ευθύγραμμου τμήματος μπορεί να ταιριάζει εφαρμοστά εσωτερικά ή εξωτερικά σε μία στρογγυλή αντίστοιχη διατομή βραχίονα και να χρησιμοποιηθεί περαστή βίδα-πείρος ή / και συγκόλληση για τη διασύνδεση. Οι διάφορες διατομές-προφίλ στα ευθύγραμμα τμήματα μπορούν να έχουν ευρεία εφαρμογή κυρίως για ελαφρές κατασκευές χωροδικτυωμάτων από αλουμίνιο ή άλλα κατάλληλα υλικά -π.χ. πλαστικά ή γυαλί- για λόγους διακόσμησης. Στην περίπτωση της περαστής βίδας οι βραχίονες των κόμβων μπορούν να παραχθούν με έτοιμες τρύπες και να χρειάζεται μόνο τρύπημα του σωληνωτού ή τετράγωνου ή με οποιαδήποτε διατομή-προφίλ τμήματος-κοιλοδοκού με κοινό φορητό τρυπάνι στο πεδίο εγκατάστασης. Οι μεταβλητοί και οι σταθεροί κόμβοι όλων των τύπων και μεγεθών, μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους στην ίδια κατασκευή χωροδικτυώματος με μεγάλη ευκολία, ανάλογα με τυχόν ειδικές ανάγκες δόμησης ή αρχιτεκτονικού ή διακοσμητικού ή καλλιτεχνικού σχεδιασμού. γ. Σύνθετοι μεταβλητοί κόμβοι Δύο μεγάλοι κινητοί βραχίονες (4) ή (5) ή (6) ή (7) ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ μεταβλητού κόμβου ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ μεγέθους, μπορούν να συναρμολογηθούν μαζί με δύο ΙΔΙΟΥ μεγέθους μικρούς κινητούς βραχίονες (3) πάνω σε έναν ΙΔΙΟΥ μεγέθους πείρο (1) δημιουργώντας έτσι έναν ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΜΒΟ - Combined VARiable node, για πολύ εξειδικευμένες εφαρμογές-κατασκευές. Δηλαδή μπορούν να συναρμολογηθούν μαζί με δύο μικρούς (3) και ένα πείρο (1): 1 ον : ο βραχίονας (4) με τον (5) ή τον (6) ή τον (7), 2 ον : ο βραχίονας (5) με τον (6) ή τον (7) 3 ον : ο βραχίονας (6) με τον (7) Η κωδικές ονομασίες των σύνθετων κόμβων που δημιουργούνται από τους ανωτέρω

46 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 46 συνδυασμούς είναι οι ακόλουθοι: Από τον (4) και τον (5): CVAR-2D-S/2D-D, Σχέδιο 39 (41) Από τον (4) και τον (6): CVAR-2D-S/3D-S, Σχέδιο 39 (42) Από τον (4) και τον (7): CVAR-2D-S/3D-D, Σχέδιο 39 (43) Από τον (5) και τον (6): CVAR-2D-D/3D-S, Σχέδιο 40 (44) Από τον (5) και τον (7): CVAR-2D-D/3D-D, Σχέδιο 40 (45) Από τον (6) και τον (7); CVAR-3D-S/3D-D, Σχέδιο 40 (46) 41 CVAR-2D-S/2D-D CVAR-2D-S--2D-D.dwf 42 CVAR-2D-S/3D-S CVAR-2D-S--3D-S.dwf 43 CVAR-2D-S/3D-D CVAR-2D-S--3D-D.dwf Σχέδιο

47 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ CVAR-2D-D/3D-S CVAR-2D-D--3D-S.dwf 45 CVAR-2D-D/3D-D CVAR-2D-D--3D-D.dwf 46 CVAR-3D-S/3D-D CVAR-3D-S--3D-D.dwf Σχέδιο Γενικά η παρούσα εφεύρεση παρέχει στον Κατασκευαστή, Πολιτικό Μηχανικό, Αρχιτέκτονα, Διακοσμητή, ακόμα και στο Γλύπτη-Καλλιτέχνη και στα παιδιά ή σπουδαστές για παιγνίδι-εκπαίδευση, ΑΤΕΛΕΙΩΤΕΣ δυνατότητες σχεδιασμού χωροδικτυωμάτων, για κάθε πιθανή χρήση, με το χαμηλότερο δυνατό γενικό κόστος και τη μεγαλύτερη ευκολία, από οποιαδήποτε άλλη διαθέσιμη τεχνική.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-321-0 Copyright: N. X. Ράκας, Eκδόσεις ZHTH, Θεσσαλονίκη, 2012 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ. Μιχάλης Σκαρβέλης, Διαμαντής Σιδεράς

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ. Μιχάλης Σκαρβέλης, Διαμαντής Σιδεράς ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ Ι ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ Μιχάλης Σκαρβέλης, Διαμαντής Σιδεράς Στην καθημερινή εργασία του ο τεχνίτης αλλά και ο σχεδιαστής επίπλων και άλλων ξυλοκατασκευών κάνει χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ :ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΟΣΣΑΝΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Αστέριος Κ. Τολίδης Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Σημειώσεις για το εργαστήριο του μαθήματος «Τεχνικές Σχεδίασης με χρήση Η/Υ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στο CAD...5 1.1 Συστήματα CAE...6 2. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειοµηχανές CNC στην επιπλοβιοµηχανία

Εργαλειοµηχανές CNC στην επιπλοβιοµηχανία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ: «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ» Εργαλειοµηχανές CNC στην επιπλοβιοµηχανία του σπουδαστή ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την

Διαβάστε περισσότερα

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΤΕΓΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο χαλκός χάρη στις εξαιρετικές φυσικές του ιδιότητες και τα σημαντικά πλεονεκτήματα που διαθέτει θεωρείται από τα ιδανικότερα υλικά στις αρχιτεκτονικές εφαρμογές με βασικότερη εφαρμογή του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι

ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΡΙΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Λεμονιά Αμυγδάλου, Ε.Τ.Ε.Π. ΤΜΟΔ (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό) (e-mail: lamygdalou@fme.aegean.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή στην Τεχνική Σχεδίαση Όψεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος-Περίληψη. Εισαγωγή

Πρόλογος-Περίληψη. Εισαγωγή ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΥΤΑ & ΕΞΩΘΗΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ. Τεχνικό Φυλλάδιο

ΧΥΤΑ & ΕΞΩΘΗΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ. Τεχνικό Φυλλάδιο ΧΥΤΑ & ΕΞΩΘΗΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ Τεχνικό Φυλλάδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Altuglas, γενικές ιδιότητες, γκάμα προϊόντων, εφαρμογές 4 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ALTUGLAS ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Γενικές, μηχανικές, οπτικές, ηλεκτρικές,

Διαβάστε περισσότερα

Extracting Drawing data

Extracting Drawing data Λ. Πεντέλης 5α 152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τηλ: +30 2108774080 Φαξ: +30 2108774089 www.alconsoft.gr Extracting Drawing data Το αποτελεί το απλούστερο και πληρέστερο εργαλείο μετρήσεων από σχέδια τεχνικών έργων. Παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΠΗΣ

3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΠΗΣ 3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΠΗΣ 3.1 Γενικά Τα μεταλλικά φύλλα μπορούν να κοπούν με μια μεγάλη ποικιλία από εργαλεία, όπως ψαλίδια μαχαιρωτά, ψαλίδια με ορθογωνισμένες κοπτικές ακμές, ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 7. for Windows Vista. Συνοπτικός οδηγός πρόσθετων δυνατοτήτων και βελτιώσεων της νέας έκδοσης του προγράµµατος. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007.

Τέκτων 7. for Windows Vista. Συνοπτικός οδηγός πρόσθετων δυνατοτήτων και βελτιώσεων της νέας έκδοσης του προγράµµατος. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. Τέκτων 7 for Windows Vista Συνοπτικός οδηγός πρόσθετων δυνατοτήτων και βελτιώσεων της νέας έκδοσης του προγράµµατος Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. 2 TEΚΤΩΝ 7 Πρόσθετες δυνατότητες 3 Πρόλογος Στο κείµενο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΜΕΤΑΞΑ ΣΟΦΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙ ΙΟ

Τµήµα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙ ΙΟ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Τ.Ε.Φ Τµήµα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙ ΙΟ Υπεύθυνος καθηγητής: Κουριδάκης Εµµανουήλ Σπουδαστές: Αντουράκης Μάρκος Κυριακάκης Κων/νος Χρυσός Ευστράτιος Ηράκλειο 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. " Διερεύνηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονώσεων ηλεκτρικών μηχανών μέσης τάσης " Μαυράκος Γεώργιος ΑΕΜ: 6532

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.  Διερεύνηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονώσεων ηλεκτρικών μηχανών μέσης τάσης  Μαυράκος Γεώργιος ΑΕΜ: 6532 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Διερεύνηση διηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Κεφάλαιο 1 ο. Εισαγωγή. 1.1 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Κεφάλαιο 1 ο. Εισαγωγή. 1.1 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας Κεφάλαιο 1 ο Εισαγωγή 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας Η ανταγωνιστικότητα των δομικών έργων σε οικονομικό επίπεδο αποτελεί πάγιο στόχο, ο οποίος εξυπηρετεί τόσο ιδιωτικά, όσο και δημοσιονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ Ι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α.ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΡΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ-2011 ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη

Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε τα είδη κύριας μνήμης και να τα συγκρίνουμε με βάση τα χαρακτηριστικά τους Να περιγράφουμε τον ρόλο του κάθε είδους της κύριας μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ Ε 18.04.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκδοση 1 / 26-04-2013 18 ΕΠΙΔΟΜΗ 04 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΡΟΧΙΑΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΟΧΙΑΣ ΚΑΙ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Σχεδιομελέτης Κοσμημάτων με Χρήση Η/Υ

Συστήματα Σχεδιομελέτης Κοσμημάτων με Χρήση Η/Υ Συστήματα Σχεδιομελέτης Κοσμημάτων με Χρήση Η/Υ Κωλέτσου Ευτυχία http://ekoletsou.gr Καλώς ήλθαηε ζηον κόζμο ηων Σσζηημάηων Στεδιομελέηης με Χρήζη Η/Υ! Οοιρμόπ Συεδιξμελέςηπ με υοήρη Η/Υ - CAD Ως σχεδιομελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM 2.1 Γενικά για το CAD Ο όρος CAD προέρχεται από τις λέξεις Computer Aided Design, που σημαίνει σχεδίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το CAD χρησιμοποιείται για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ. Τα μοντέρνα Χυτήρια αποτελούνται από τα ακόλουθα βασικά τμήματα:

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ. Τα μοντέρνα Χυτήρια αποτελούνται από τα ακόλουθα βασικά τμήματα: 131 ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Ορίζει την έννοια χύτευση. 2. Αναφέρει τα πλεονεκτήματα της διαμόρφωσης μεταλλικών υλικών με τις

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΓΕΝΙΚΗ KAI ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα