Πίνακας αποτελεσµάτων της εσωτερικής αγοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας αποτελεσµάτων της εσωτερικής αγοράς"

Transcript

1 Πίνακας αποτελεσµάτων της εσωτερικής αγοράς Αριθ. 12

2 Πίνακας περιεχοµένων ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ...7 A. Μεταφορά νοµοθεσίας...7 B. ιαδικασίες επί παραβάσει και εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης προβληµάτων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΙΣΘΗΤΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ...29 Η Επιτροπή ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τυχόν παρατηρήσεις σχετικά µε τον παρόντα πίνακα αποτελεσµάτων, καθώς και για υποδείξεις σχετικά µε µελλοντικές εκδόσεις. Παρακαλείσθε να απευθύνεστε στον κ. Alexander Schaub, Γενικό ιευθυντή, Γ Εσωτερικής Αγοράς, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, B-149 Βρυξέλλες, ή στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: Παρακαλείσθε επίσης να απευθύνεστε σε αυτή τη διεύθυνση εάν επιθυµείτε να λάβετε αντίγραφο του παρόντος πίνακα αποτελεσµάτων ή µελλοντικών εκδόσεων. 2

3 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ Μεταφορά νοµοθεσίας Το έλλειµµα µεταφοράς των οδηγιών για την εσωτερική αγορά ακολουθεί εκ νέου ανοδική πορεία: ανέρχεται πλέον σε 2,4% ενώ αντιστοιχούσε σε 1,8% µόλις πριν από ένα χρόνο. Μόνο 5 κράτη µέλη ( ανία, Φινλανδία, Σουηδία, Ισπανία και Ηνωµένο Βασίλειο) επιτυγχάνουν το στόχο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για έλλειµµα ίσο ή χαµηλότερο του 1,5%. Η Ιταλία κατέχει την τελευταία θέση ακολουθούµενη, σε µικρή απόσταση, από την Πορτογαλία και την Ιρλανδία. Μόνο η ανία, η Φινλανδία, η Πορτογαλία και το Ηνωµένο Βασίλειο πέτυχαν το στόχο της µηδενικής ανοχής για οδηγίες των οποίων η µεταφορά έχει καθυστερήσει περισσότερο από 2 έτη. ιαδικασίες επί παραβάσει και εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των προβληµάτων Ο αριθµός των εκκρεµών υποθέσεων επί παραβάσει αυξήθηκε κατά 6% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Η Επιτροπή δηµιούργησε εναλλακτικούς µηχανισµούς για να αντιµετωπίσει ορισµένα προβλήµατα και να αποφύγει τις διαδικασίες επί παραβάσει όπου είναι εφικτό. Στις συνεδριάσεις-πακέτα συµµετέχουν εµπειρογνώµονες από τα κράτη µέλη και την Επιτροπή, οι οποίοι συγκεντρώνονται για να επεξεργαστούν δέσµη υποθέσεων που εξετάζεται από την Επιτροπή για παράβαση του κοινοτικού δικαίου. Σχεδόν το 5% των υποθέσεων επιλύεται και, ακόµη και στις περιπτώσεις όπου δεν επιτυγχάνεται συµφωνία, διασαφηνίζονται οι θέσεις έτσι ώστε οι διαδικασίες επί παραβάσει να µπορούν να διεκπεραιώνονται ταχύτερα. Το δίκτυο SOLVIT σχεδιάστηκε για να αντιµετωπίζει περιπτώσεις πληµµελούς εφαρµογής των κανόνων εσωτερικής αγοράς από τις εθνικές και τις τοπικές διοικήσεις. Σύµφωνα µε τα αρχικά αποτελέσµατα, το SOLVIT επιλύει άνω του 7% των περιπτώσεων, τις περισσότερες φορές µάλιστα εντός της επιδιωκόµενης προθεσµίας των 1 εβδοµάδων. Φορολογικά εµπόδια στην εσωτερική αγορά Η ύπαρξη 15 διαφορετικών συστηµάτων φορολογίας εταιρειών στα κράτη µέλη συνεπάγεται σηµαντικό κόστος για τις επιχειρήσεις και, σε τελική ανάλυση, για τους καταναλωτές. Η διαµόρφωση κοινής ενοποιηµένης βάσης για το φόρο εταιρειών αναµένεται να µειώσει αξιοσηµείωτα το κόστος αυτό, χωρίς να στερήσει από τα κράτη µέλη τη δυνατότητα να ορίσουν συντελεστές φορολογίας σύµφωνα µε τους εθνικούς στόχους τους. Η περιπλοκότητα των απαιτήσεων ΦΠΑ συνιστά πραγµατικό εµπόδιο για τις διασυνοριακές δραστηριότητες. Οι τιµές των καινούργιων αυτοκινήτων ποικίλλουν αισθητά µεταξύ των κρατών µελών. Τούτο οφείλεται εν µέρει στις µεγάλες αποκλίσεις όσον αφορά τα τέλη ταξινόµησης και το φόρο προστιθεµένης αξίας. Η φορολογική αντιµετώπιση των αλλοδαπών συνταξιοδοτικών ταµείων που προκαλεί διακρίσεις περιορίζει τη διασυνοριακή κινητικότητα των εργαζοµένων και αποτρέπει τις εταιρείες από την κατάρτιση ενιαίου και οικονοµικώς αποδοτικού συνταξιοδοτικού συστήµατος για όλες τις επιχειρήσεις τους στην ΕΕ. Αισθητά χαµηλότερες τιµές στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες 3

4 Οι τιµές στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες είναι, κατά µέσο όρο, χαµηλότερες κατά σχεδόν 5% του αντίστοιχου µέσου όρου της ΕΕ15. Τα χαµηλότερα επίπεδα εισοδήµατος εξηγούν µόνο µερικώς αυτή την απόκλιση. Οι υπηρεσίες κοστίζουν, κατά µέσο όρο, πολύ λιγότερο στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, ενώ οι τιµές των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, π.χ., είναι πλησιέστερες προς τον µέσο όρο της ΕΕ15. Οι προηγούµενες διευρύνσεις έδωσαν το εναρκτήριο λάκτισµα για τη σύγκλιση των τιµών. Είναι συνεπώς βάσιµο να θεωρείται ότι και η επικείµενη διεύρυνση θα πράξει το ίδιο. 4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σε ένα χρόνο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ολοκληρώσει µια πρωτοφανή διεύρυνση τόσο σε µέγεθος όσο και σε σηµασία, η οποία πρόκειται να αλλάξει πραγµατικά την εικόνα της Ευρώπης. Το φετινό εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογράµµισε τη σπουδαιότητα µιας δυναµικής και αποτελεσµατικής εσωτερικής αγοράς στην τόνωση της παραγωγικότητας και την ανάπτυξης και στην επιτυχή έκβαση της διεύρυνσης. Η Επιτροπή, ανταποκρινόµενη στην πρόκληση αυτή, προτείνει νέα τριετή στρατηγική 1 για την εσωτερική αγορά, η οποία εστιάζεται µε ιδιαίτερη προσήλωση στην ενίσχυση των "βασικών" ή των "θεµελιωδών" στοιχείων. Συνεπώς, η αξιολόγηση των επιδόσεων που δηµοσιεύεται στον παρόντα πίνακα αποτελεσµάτων συµπίπτει χρονικά µε µια καθοριστική στιγµή για την εσωτερική αγορά. Μετά από πολλά έτη αδιάπτωτης προόδου, η τάση του ελλείµµατος µεταφοράς µεταστράφηκε σηµαντικά προς το χειρότερο πριν από 12 µήνες ανερχόταν σε 1,8% σήµερα σε 2,4%. Τα 8 κράτη µέλη τα οποία, κατά το προηγούµενο έτος, δεν κατάφεραν να επιτύχουν το στόχο του 1,5% που είχε θέσει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αλλά, σε ορισµένες περιπτώσεις, τον πλησίασαν παρουσιάζουν πλέον ελλείµµατα ύψους 3% ή περισσότερο. Μέτρο των κακών συνολικών επιδόσεων συνιστά το γεγονός ότι η Γαλλία, που βρισκόταν στην τελευταία θέση πριν από ένα χρόνο, κατάφερε να ανεβεί 5 θέσεις παρά την ελαφρά επιδείνωση του ελλείµµατός της κατά την ίδια περίοδο από 3,1% σε 3,3%. Μόνο 5 κράτη µέλη πέτυχαν το στόχο του 1,5% και µόνο 4 το στόχο της µηδενικής ανοχής για οδηγίες των οποίων η µεταφορά έχει καθυστερήσει περισσότερο από 2 έτη. Η κατάσταση όσον αφορά τις παραβάσεις δεν παρουσιάζει σηµαντική βελτίωση. Ο συνολικός αριθµός παραβάσεων αυξήθηκε κατά 6% σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος και η ταχύτητα µε την οποία επιλύονται παραµένει ουσιαστικά αµετάβλητη. Το µήνυµα είναι σαφές µε ελάχιστες εξαιρέσεις τα κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες και να επιδείξουν µεγαλύτερη προσήλωση όχι µόνο για να επιτύχουν τους στόχους που έχουν τα ίδια θέσει 2 αλλά και για να χρησιµεύσουν σαν παράδειγµα για τα µελλοντικά κράτη µέλη. Κάθε παράβαση συνιστά πρόβληµα για κάποιον στον πραγµατικό κόσµο. Η Επιτροπή υπήρξε η πρώτη που άρχισε 3 να χρησιµοποιεί νέα µέσα για την επίλυση ορισµένων από αυτά τα προβλήµατα χωρίς την ανάγκη ανάληψης νοµικής δράσης, εκτός εάν αυτό υπαγορεύεται από το συµφέρον της Κοινότητας. Ο παρών πίνακας αποτελεσµάτων παρουσιάζει προκαταρκτική ανάλυση των επιδόσεων αυτών των εργαλείων, τα οποία κατέληξαν σε ενθαρρυντικά αποτελέσµατα χάρη στην καλή συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής Βλ. Στρατηγική για την εσωτερική αγορά Προτεραιότητες Σύντοµα διαθέσιµο στη διεύθυνση: Το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφάσισε να ορίσει τον Ιούλιο του 23 ως προσεχή προθεσµία. Βλ. COM (22) 725 τελικό: "Βελτίωση του ελέγχου της εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου". 5

6 Η ενότητα σχετικά µε τα φορολογικά εµπόδια παραθέτει τέσσερις σύντοµες αναλύσεις για τους τοµείς της φορολογίας εταιρειών, του ΦΠΑ, των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των επαγγελµατικών συντάξεων, προκειµένου να καταδειχθεί σε ποιο βαθµό οι διαφορετικοί συντελεστές, οι διαφορετικές βάσεις και τα διαφορετικά συστήµατα φορολογίας δεν επιτρέπουν στην εσωτερική αγορά να αξιοποιήσει όλο το εύρος των δυνατοτήτων της. Τέλος, από µια σύντοµη ανάλυση των τιµών στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες προκύπτει ότι, όπως και κατά τις προηγούµενες διευρύνσεις, η πλήρως λειτουργική εσωτερική αγορά µπορεί να διασφαλίσει ότι η σύγκλιση των τιµών θα συνοδεύεται από τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στα νέα κράτη µέλη. 6

7 1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ A. Μεταφορά νοµοθεσίας Οι εγκεκριµένες κοινοτικές οδηγίες πρέπει να καθίστανται νόµοι σε κάθε κράτος µέλος ώστε να µπορούν να παράγουν τα επιθυµητά νοµικά και οικονοµικά αποτελέσµατα. Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι το έλλειµµα µεταφοράς για τις οδηγίες εσωτερικής αγοράς επιδεινώθηκε αισθητά σε σχέση µε το προηγούµενο έτος ο µέσος όρος πλέον ανέρχεται σε 2,4% έναντι 1,8% πριν από ένα έτος. Τούτο σηµαίνει ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να αναµένει 558 κοινοποιήσεις εθνικών µέτρων µεταφοράς και ότι περίπου το 9% των οδηγιών δεν έχει µεταφερθεί σε όλα τα κράτη µέλη 4. Σχήµα 1: Το έλλειµµα µεταφοράς ακολουθεί ξανά ανοδική πορεία 7 6 6,3 Ποσοστό ,5 3,9 3,5 3,6 3,5 3, 2,5 2, 1,8 2,1 2,4 1 Νοέµβρ. 97 Μάιος 98 Νοέµβρ. 98 Μάιος 99 Νοέµβρ. 99 Μάιος Νοέµβρ. Μάιος 1 Νοέµβρ. 1 Μάιος 2 Νοέµβρ. 2 Μάιος 3 Σηµείωση: Το έλλειµµα µεταφοράς δηλώνει το ποσοστό των οδηγιών εσωτερικής αγοράς των οποίων δεν έχουν ακόµη κοινοποιηθεί η µεταφορά, σε σχέση µε τον συνολικό αριθµό των οδηγιών εσωτερικής αγοράς που πρέπει να έχουν ήδη µεταφερθεί εντός της προθεσµίας. Η καθυστέρηση στη µεταφορά µέτρων δεν συνιστά απλώς νοµικό πρόβληµα. ηµιουργεί κενό στο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο διαταράσσει τις επιχειρήσεις, στερεί από τους πολίτες τα δικαιώµατά τους και υποσκάπτει την εµπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση της Επιτροπής για τη λειτουργία των αγορών προϊόντων και κεφαλαίων ("Έκθεση Κάρντιφ") 5 εντόπιζε τη βραδεία ενσωµάτωση ως µια από τις βασικότερες αδυναµίες της 4 5 Το στοιχείο αυτό είναι γνωστό και ως συντελεστής κατακερµατισµού προς το παρόν ανέρχεται σε 8,8%. Βλ. 7

8 ΕΕ για την επίτευξη του στόχου της να καταστεί έως το 21 η πλέον ανταγωνιστική οικονοµία που βασίζεται στη γνώση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρόσφατη έκθεσή του σχετικά µε τη στρατηγική για την εσωτερική αγορά 6 κάλεσε την Επιτροπή να προσδιορίσει το κόστος που συνεπάγεται η καθυστερηµένη µεταφορά. Η Επιτροπή θα διενεργήσει µελέτη εφικτότητας προκειµένου να εξετάσει κατά πόσον υπάρχει, µεθοδολογικώς και πρακτικώς, η δυνατότητα αριθµητικού προσδιορισµού του κόστους που συνεπάγεται το έλλειµµα µεταφοράς. Η απόκτηση αξιόπιστων εκτιµήσεων αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα: π.χ., το έλλειµµα αφορά διαρκώς µεταβαλλόµενο σώµα οδηγιών, εφόσον εκκρεµείς οδηγίες µεταφέρονται τελικώς και νέες οδηγίες υπερβαίνουν την προθεσµία µεταφοράς τους. Επιπροσθέτως, δεν είναι εµφανές πόσο επηρεάζεται η συµπεριφορά των επιχειρήσεων και των πολιτών από την έλλειψη ασφάλειας δικαίου σε µεγάλο εύρος περιστάσεων. Μόνο η ανία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Ισπανία και το Ηνωµένο Βασίλειο επιτυγχάνουν το στόχο που όρισε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στα κράτη µέλη να τηρούν τα ελλείµµατά τους σε ποσοστό ίσο ή χαµηλότερο του 1,5%. ύο κράτη µέλη της ΕΖΕΣ 7, η Νορβηγία και το Λιχτενστάιν, βρίσκονται και αυτά εντός του στόχου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τόσο η Ισπανία όσο και η ανία, οι οποίες είχαν ήδη χαµηλά ελλείµµατα, κατάφεραν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους ακόµη περισσότερο. Ωστόσο, 2 κράτη µέλη που πέτυχαν το στόχο την περασµένη άνοιξη (οι Κάτω Χώρες και το Βέλγιο) υποτροπίασαν έκτοτε αλλά, µε ορισµένες πρόσθετες προσπάθειες, αναµένεται να καλύψουν σύντοµα το χαµένο έδαφος. Σχήµα 2: Προς το παρόν µόνο 5 κράτη µέλη επιτυγχάνουν το στόχο του 1,5% 5 4 Ποσοστό 2 1 ΕΖΕΣ 1,8 1,2,7 ISL LIE NO R Ποσοστό στόχος 1,5% 3,9 3,7 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2 3, 2, 1,8 1,5 1,2 1, 1,,6 I P IRL A EL F L D NL B UK E FIN S DK Αριθµός εκκρεµών οδηγιών Βλ. Έκθεση σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών: Επισκόπηση 22 της στρατηγικής για την εσωτερική αγορά. Τήρηση της υπόσχεσης [COM(22) 171 C5-283/22 22/2143(COS)]. Επιτροπή νοµικών θεµάτων και εσωτερικής αγοράς. Εισηγητής: κ. Malcolm Harbour. ιατίθεται στη διεύθυνση: Η εσωτερική αγορά καλύπτει επίσης 3 κράτη µέλη της ΕΖΕΣ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, εφόσον είναι συµβαλλόµενα µέρη στη συµφωνία ΕΟΧ. 8

9 Σηµείωση: Κατάσταση που επικρατούσε στις 15 Απριλίου 23. Προς το παρόν, 1.53 οδηγίες και 377 κανονισµοί αφορούν την εσωτερική αγορά όπως ορίζεται στη συνθήκη. Ελάχιστα ή µηδενικά είναι τα καλά νέα σχετικά µε τις επιδόσεις των υπολοίπων 8 κρατών µελών από τον τελευταίο πίνακα αποτελεσµάτων του Νοεµβρίου 22. Τα ελλείµµατα µεταφοράς τους είναι τουλάχιστον διπλάσια του στόχου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Μόνο η Γαλλία κατάφερε να µειώσει το ποσοστό της το τελευταίο εξάµηνο, αν και το έλλειµµά της είναι ακόµη µεγαλύτερο έναντι του προηγούµενου έτους. Τούτο µπορεί να αποδεικνύει ότι τα πολιτικά κίνητρα που εξαγγέλθηκαν από τη γαλλική κυβέρνηση το Νοέµβριο του 22 αρχίζουν να παράγουν αποτελέσµατα, αν και χρειάζονται σαφώς περισσότερες ενέργειες. Μόνο 4 κράτη µέλη η Γαλλία, η Ισπανία, το Βέλγιο και η ανία έχουν λιγότερες εκκρεµείς οδηγίες σε σχέση µε το προηγούµενο εξάµηνο (βλ. σχήµα 3). Σχήµα 3: Όλα τα κράτη µέλη, εκτός από τη Γαλλία, την Ισπανία, το Βέλγιο και τη ανία, αύξησαν τις καθυστερήσεις τους σε σχέση µε τον προηγούµενο πίνακα αποτελεσµάτων 3 Οδηγίες Οδηγίες ISL ΕΖΕΣ NOR LIE I IRL L NL P A S FIN D EL UK DK B E F Σηµείωση: Μεταβολή στον αριθµό των εκκρεµών οδηγιών από τον πίνακα αποτελεσµάτων του Νοεµβρίου του 22: π.χ., η Ιταλία αύξησε τις καθυστερήσεις της κατά 21 οδηγίες (επιδείνωση = κόκκινο, βελτίωση = πράσινο). Η κατάσταση της Πορτογαλίας προκαλεί απογοήτευση δεδοµένου ότι, µέχρι προσφάτως, υπήρξε ένα από τα κράτη µέλη µε τις καλύτερες επιδόσεις. Το 2, η Πορτογαλία βρισκόταν σε ανάλογη κατάσταση µε τη σηµερινή και, χάρη σε αποφασιστικές πολιτικές προσπάθειες, βελτίωσε τις επιδόσεις της σχετικά γρήγορα. εν υπάρχει κανένας λόγος να µην το επαναλάβει. H Ιταλία, που θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται στην τελευταία θέση, αποτέλεσµα της αργής αλλά σταθερής πτώσης στην κατάταξη από το 21. Η Ιταλία πρέπει πλέον να εξετάσει τους λόγος αυτής της ανησυχητικής εξέλιξης και να βρει τρόπους επιτάχυνσης της διαδικασίας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης που διεξήχθη το Μάρτιο του 22 πρόσθεσε το στόχο "µηδενικής ανοχής" για τις οδηγίες των οποίων η µεταφορά έχει καθυστερήσει 2 ή και πλέον έτη. Όπως προκύπτει από το σχήµα 4, η ανία, η Φινλανδία, η Πορτογαλία 9

10 και το Ηνωµένο Βασίλειο είναι τα µόνα κράτη µέλη που πέτυχαν τον εν λόγω στόχο µε την Ισπανία, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία να τον πλησιάζουν. Ωστόσο, όλα τα κράτη µέλη κατάφεραν να περιορίσουν τον αριθµό των οδηγιών των οποίων η µεταφορά έχει καθυστερήσει κατά περισσότερο από 2 έτη. Μόνο η ανία, η Φινλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο πέτυχαν τόσο το στόχο του 1,5% όσο και το στόχο του %. Είναι τουλάχιστον απογοητευτικό το γεγονός ότι οι στόχοι που ορίστηκαν από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων δεν επιτυγχάνονται από τόσο πολλά κράτη µέλη. Σχήµα 4: Μόνο η ανία, η Φινλανδία, η Πορτογαλία και το Ηνωµένο Βασίλειο πέτυχαν το στόχο του % για τις οδηγίες των οποίων η µεταφορά έχει καθυστερήσει κατά περισσότερο από 2 έτη 2 15 Οδηγίες F L B IRL D EL A I E NL S DK FIN P UK διακεκοµµένες γραµµές = µείωση των καθυστερηµένων οδηγιών ως προς τον πίνακα αποτελεσµάτων Σηµείωση: Αριθµός οδηγιών µε προθεσµία µεταφοράς πριν από το Μάρτιο του 21 οι οποίες δεν είχαν µεταφερθεί έως τις 15 Απριλίου 23 = καθυστερηµένες οδηγίες. έκα νευραλγικές καθυστερηµένες οδηγίες είχαν ήδη επισηµανθεί στον πίνακα αποτελεσµάτων 1 πριν από ένα χρόνο και εκ νέου στον πίνακα αποτελεσµάτων 11. Μόνο µία από τις οδηγίες αυτές έχει ήδη µεταφερθεί πλήρως (οδηγία 96/48/ΕΚ σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας). Για τις εν λόγω οδηγίες, που έχουν υπερβεί κατά περισσότερο από 2 έτη την προθεσµία µεταφοράς τους, παρελήφθησαν 22 κοινοποιήσεις εθνικών µέτρων µεταφοράς κατά το τελευταίο έτος, αλλά η Επιτροπή αναµένει ακόµη άλλες 2 κοινοποιήσεις. Σχεδόν καµία υπολογίσιµη πρόοδος δεν έχει σηµειωθεί όσον αφορά τη µεταφορά της οδηγίας 98/44/ΕΚ για την έννοµη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων, για την οποία 8 κράτη µέλη εξακολουθούν να παραβιάζουν τις νοµικές υποχρεώσεις τους 8. 8 Η Επιτροπή απέστειλε σε αυτά τα κράτη µέλη αιτιολογηµένη γνώµη το εκέµβριο του 22. 1

11 Σχήµα 5: Νευραλγικές οδηγίες των οποίων η µεταφορά έχει καθυστερήσει άνω των 2 ετών και κράτη µέλη που δεν πέτυχαν το στόχο Οδηγία εν έχει ακόµη µεταφερθεί από 95/46: Προστασία δεδοµένων IRL* προσωπικού χαρακτήρα 96/48: ιαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας 96/61: Ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης 97/7: Προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συµβάσεις 98/5: Μόνιµη άσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος 98/8: ιάθεση βιοκτόνων στην αγορά 98/27: Αγωγές παραλείψεως στον τοµέα της προστασίας των συµφερόντων των καταναλωτών 98/44: Έννοµη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων 99/36: Μεταφερόµενος εξοπλισµός υπό πίεση 99/94: Πληροφορίες που πρέπει να τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών σχετικά µε την οικονοµία καυσίµου και τις εκποµπές CO 2 ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ EL, L L Αντίκτυπος Απουσία ίσων όρων ανταγωνισµού, ενδεχόµενη κατάχρηση δεδοµένων, εµπόδια στην ελεύθερη ροή πληροφοριών Καθιστά εφικτή την ανάπτυξη ολοκληρωµένου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας Απουσία ίσων όρων ανταγωνισµού, ενδεχόµενοι κίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον Καθυστερεί την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου F, IRL Εµποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των δικηγόρων F Απουσία ίσων όρων ανταγωνισµού, ενδεχόµενοι κίνδυνοι για την υγεία, περιορισµός του εµπορίου των εν λόγω προϊόντων L Απουσία ίσων όρων ανταγωνισµού, χαµηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών B, D, F, I, L, NL, A, S Εµποδίζει την καινοτοµία και την έρευνα στον τοµέα βιοτεχνολογικών προϊόντων, διατηρεί τον κατακερµατισµό και την αβεβαιότητα όσον αφορά το νοµικό πλαίσιο IRL Περιορίζει το εµπόριο των εν λόγω προϊόντων, ενέχει ενδεχόµενους κινδύνους για την ασφάλεια D, F, I Μειώνει τη διαφάνεια και περιορίζει την ενοποίηση των αγορών, διατηρεί τις αποκλίσεις τιµών * Η Ιρλανδία πρόκειται να ενσωµατώσει την εν λόγω οδηγία, αλλά η Επιτροπή δεν έχει ακόµη λάβει σχετική κοινοποίηση. Είναι δύσκολο να αξιολογηθούν οι ακριβείς λόγοι για τους οποίους τα κράτη µέλη αδυνατούν να µεταφέρουν στη νοµοθεσία τους κείµενα που έχουν εγκρίνει στο Συµβούλιο. Ωστόσο, εφόσον ορισµένα κράτη µέλη παρουσιάζουν διαρκώς καλύτερες επιδόσεις από άλλα, το γεγονός αυτό δεν µπορεί να αποτελεί καθαρή σύµπτωση. Η εµπλοκή των περιφερειακών διοικήσεων στη διαδικασία ενσωµάτωσης δεν µπορεί να δικαιολογήσει τις αποκλίσεις που παρατηρούνται µεταξύ των επιδόσεων. Τα ελλείµµατα του Ηνωµένου Βασιλείου και του Βελγίου, π.χ., είναι αισθητά χαµηλότερα από της Ελλάδας και της Πορτογαλίας των οποίων τα εθνικά κοινοβούλια είναι τα µόνα αρµόδια για την ενσωµάτωση του κοινοτικού δικαίου. Από τα στοιχεία που προσκόµισαν τα κράτη µέλη στην Επιτροπή, η επιτυχία συχνά φαίνεται να συνδέεται µε τρεις παράγοντες: 11

12 προσεκτικό προγραµµατισµό, έναρξη της διαδικασίας καθόσον οι διαπραγµατεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και στενή συνεργασία µε τα κοινοβούλια. Από το σχήµα 6 προκύπτει ότι τα κράτη µέλη που έχουν συνολικά την καλύτερη θέση στην κατάταξη παρουσιάζουν και τις µικρότερες καθυστερήσεις, ακόµη και όταν δεν καταφέρνουν να τηρήσουν την προθεσµία µεταφοράς. Η Φινλανδία και η Σουηδία, π.χ., συνήθως θεραπεύουν οποιαδήποτε παράβαση εντός τριών µηνών, ενώ η Γαλλία τείνει να αναλώνει περισσότερο από ένα έτος προτού συµµορφωθεί µε το κοινοτικό δίκαιο. Σχήµα 6: Το µέγεθος των καθυστερήσεων ποικίλλει σηµαντικά: τα κράτη µέλη µε τα µικρότερα ελλείµµατα µεταφοράς είναι τα ταχύτερα 15 1 Μήνες F B EL L A IRL D E I NL P UK DK FIN S Σηµείωση: Μέση καθυστέρηση ανά µήνα για οδηγίες που έχουν υπερβεί την προθεσµία µεταφοράς. Οι καθυστερήσεις µεταφοράς επιβραδύνουν εντελώς αδικαιολόγητα τη συνολική διάρκεια της νοµοθετικής διαδικασίας, η οποία είναι ήδη ιδιαίτερα µακρά στους περισσότερους τοµείς πολιτικής. Είναι ενδεικτικό ότι, στον σηµερινό κόσµο της ταχύτητας, η ΕΕ χρειάστηκε κατά µέσο όρο 7 χρόνια για να εγκρίνει και να µεταφέρει νοµοθεσία στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και περισσότερα από 4 χρόνια γενικώς 9. Οι βραδείς ρυθµοί µεταφοράς εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό πρόβληµα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενεργός ενθάρρυνση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου δεν έχει ακόµη καταλήξει στην αποφασιστική ανάληψη δράσης σε συνολικό επίπεδο. Το σκηνικό αυτό ενδέχεται να αλλάξει εάν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων τάξουν προσωπικά τις κυβερνήσεις τους στην επίτευξη των υπό εξέταση στόχων. Η Επιτροπή φρονεί επίσης ότι τα κράτη µέλη πρέπει να ασκούν εντονότερη κριτική για τις επιδόσεις του καθενός ως προς τη µεταφορά. Τα κράτη µέλη που καθυστερούν µονίµως να µεταφέρουν τα µέτρα εσωτερικής αγοράς µειώνουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και µπορεί µάλιστα να 9 Πρβλ. Οικονοµική µεταρρύθµιση: έκθεση για τη λειτουργία των κοινοτικών αγορών προϊόντων και κεφαλαίων [COM(22) 743 τελικό "Έκθεση Κάρντιφ"], διαθέσιµη στη διεύθυνση: 12

13 αναστρέψουν, προς όφελός τους, τους ίσους όρους ανταγωνισµού. Επιπροσθέτως, συνιστά αρνητικό µήνυµα στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες οι οποίες απαιτείται να ενσωµατώσουν πλήρως το κεκτηµένο εσωτερικής αγοράς έως την ηµεροµηνία ένταξής τους κοινώς εντός µόλις 12 µηνών. εν πρέπει να εναπόκειται αποκλειστικά στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο να καλέσουν τα υστερούµενα κράτη µέλη να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους. Η αποτελεσµατική ενσωµάτωση θα συνιστά έναν από τους τοµείς προτεραιότητας για την ανάληψη δράσης στη νέα στρατηγική για την εσωτερική αγορά (προτεραιότητες 23-26), την οποία θα παρουσιάσει η Επιτροπή σχεδόν ταυτόχρονα µε τον παρόντα πίνακα αποτελεσµάτων 1. Θα περιλαµβάνει σειρά δράσεων µε στόχο την ανατροπή της αρνητικής τάσης των διογκούµενων ελλειµµάτων και τη διαµόρφωση µιας κατάστασης όπου όλα τα κράτη µέλη θα είναι ικανότερα να επιτύχουν τους στόχους του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Εν αναµονή της στρατηγικής, η Γενική ιεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς έχει ήδη αρχίσει "προληπτικό διάλογο" µε τα κράτη µέλη. Έχει διενεργήσει συνεδριάσεις µε τα κράτη µέλη προκειµένου να διευκολύνει την ενσωµάτωση των οδηγιών για την εσωτερική αγορά 11. Στόχος είναι να βελτιωθεί τόσο η ταχύτητα (ξεκινώντας αµέσως µετά την έγκριση του εκάστοτε µέτρου) όσο και η ποιότητα (µε τον έγκαιρο εντοπισµό των δυνητικών δυσχερειών) της µεταφοράς. Εκφράζεται η ελπίδα ότι αυτή η προληπτική δράση θα µειώσει τον αριθµό των διαδικασιών επί παραβάσει που προκύπτουν από την καθυστερηµένη ή την πληµµελή µεταφορά οδηγιών. Κατά το τελευταίο έτος, ανάλογες συνεδριάσεις διεξήχθησαν µε τη Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Αυστρία Βλ. Οι συνεδριάσεις αυτές συνιστούν εξέλιξη των συνεδριάσεων-πακέτων που περιγράφονται στην ακόλουθη ενότητα. 13

14 B. ιαδικασίες επί παραβάσει και εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης προβληµάτων Οι διαδικασίες επί παραβάσει συνιστούν το "κλασικό" εργαλείο της Επιτροπής για τη διασφάλιση της τήρησης του κοινοτικού δικαίου. Ο αριθµός των διαδικασιών επί παραβάσει αυξήθηκε σηµαντικά κατά την τελευταία δεκαετία 12 και η εξέτασή τους σήµερα απαιτεί σηµαντικούς πόρους, τόσο στην Επιτροπή όσο και στα κράτη µέλη. Με τη διεύρυνση, ο αριθµός των παραβάσεων αναµένεται να αυξηθεί ακόµη περισσότερο. Στην πρόσφατη ανακοίνωσή της για τη βελτίωση του ελέγχου της εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου [COM (22) 725 τελικό 13 ], η Επιτροπή επέλεξε διαφοροποιηµένη προσέγγιση για την εξέταση των καταγγελιών. Υπό το φως της σοβαρότητας µιας εικαζόµενης παράβασης του κοινοτικού δικαίου, η Επιτροπή αποφασίζει κατά περίπτωση εάν θα πρέπει να εφαρµοστούν εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης προβληµάτων ή εάν θα πρέπει να αναληφθεί επίσηµη νοµική δράση. Το σκεπτικό έγκειται στην εξεύρεση, όπου είναι εφικτό, άµεσων λύσεων 14 (που να συνάδουν προς το κοινοτικό δίκαιο) στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι καταγγέλλοντες. Εάν τεθεί υπόψη της Επιτροπής πρόβληµα σχετικά µε κράτος µέλος ή εάν η Επιτροπή λάβει γνώση εικαζόµενης παράβασης του δικαίου περί εσωτερικής αγοράς για ίδιο λογαριασµό, δύναται να χρησιµοποιεί συµπληρωµατικούς µηχανισµούς ως εναλλακτικούς των διαδικασιών επί παραβάσει: ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ-ΠΑΚΕΤΑ SOLVIT ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ-ΠΑΚΕΤΑ Στις συνεδριάσεις-πακέτα συµµετέχουν εµπειρογνώµονες από τα κράτη µέλη και την Επιτροπή, οι οποίοι συνέρχονται προκειµένου να επεξεργαστούν δέσµη υποθέσεων που εξετάζεται από την Επιτροπή για παράβαση του κοινοτικού δικαίου. Οι εµπειρογνώµονες από τα κράτη µέλη και την Επιτροπή εξετάζουν τις υποθέσεις από κοινού σε ανεπίσηµο και εποικοδοµητικό κλίµα. Σκοπός των εν λόγω συνεδριάσεων, που διεξάγονται από το 1987 αλλά οι οποίες αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια, είναι ασφαλώς να επιλύονται οι υποθέσεις χωρίς την ανάγκη ανάληψης περαιτέρω νοµικής δράσης Πρβλ. Η Εσωτερική Αγορά 1 χρόνια χωρίς σύνορα, SEC (22) 1417, διαθέσιµο στη διεύθυνση: ιαθέσιµο στη διεύθυνση Η πλειονότητα των υποθέσεων επί παραβάσει επιλύεται µετά την παρέλευση 2 και πλέον ετών. Βλ. Πίνακας αποτελεσµάτων της εσωτερικής αγοράς αριθ

15 Σχήµα 7: Οι συνεδριάσεις-πακέτα εστιάζονται στα κράτη µέλη µε τις περισσότερες υποθέσεις επί παραβάσει 25 2 Υποθέσεις I EL F E D P A UK B S NL FIN L DK IRL Σηµείωση: Αριθµός των υποθέσεων που εξετάστηκαν σε συνεδριάσεις-πακέτα οι οποίες διοργανώθηκαν από τη Γ Εσωτερική αγορά, τη Γ Επιχειρήσεις και τη Γ Περιβάλλον µεταξύ 2 και 22. Σχεδόν το 5% των υποθέσεων που εξετάζονται στο πλαίσιο συνεδριάσεων-πακέτων επιλύεται ή µπορεί να θεωρηθεί ότι έχει δροµολογηθεί η επίλυσή του (π.χ. το οικείο κράτος µέλος αναλαµβάνει να τροποποιήσει τη νοµοθεσία του). Ακόµη και στις περιπτώσεις που δεν επιλύονται οι υποθέσεις, αποσαφηνίζονται οι θέσεις, ώστε οι διαδικασίες επί παραβάσει να µπορούν να επιταχυνθούν. Σχήµα 8: Λύσεις βρίσκονται για το σχεδόν 5% των υποθέσεων Καµία συµφωνία 2% Επιλύθηκαν ή δροµολογήθηκε λύση 48% Υπό εξέταση 32% Σηµείωση: Ποσοστό των υποθέσεων που εξετάστηκαν το 22 στο πλαίσιο συνεδριάσεων-πακέτων που διοργανώθηκαν από τη Γενική ιεύθυνση Εσωτερικής αγοράς. 15

16 SOLVIT 15 Το SOLVIT εξετάζει υποθέσεις πληµµελούς εφαρµογής των κανόνων εσωτερικής αγοράς από τις εθνικές και τις τοπικές διοικήσεις, όπως την άρνηση αναγνώρισης έγκυρου διπλώµατος ή την άρνηση χορήγησης πρόσβασης στην αγορά σε προϊόν που πληροί τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών. Το βασικό πλεονέκτηµα είναι η ταχύτητα το SOLVIT ορίζει προθεσµίες 1 εβδοµάδων για την διεκπεραίωση των καταγγελιών. Πλαίσιο 1: Πώς λειτουργεί το SOLVIT Το σύστηµα λειτουργεί µέσω δικτύου κέντρων SOLVIT 16 που εδρεύουν στην εθνική διοίκηση κάθε κράτους µέλους ή µέλους της ΕΖΕΣ. Οι καταγγέλλοντες δύνανται να έρθουν σε επαφή µε το τοπικό τους κέντρο SOLVIT (γνωστό ως το "οικείο" κέντρο SOLVIT), το οποίο ελέγχει πρώτα κατά πόσον η καταγγελία είναι αιτιολογηµένη. Στη συνέχεια, καταχωρίζεται υπόθεση στο σύστηµα της βάσης δεδοµένων σε απευθείας σύνδεση, καθιστώντας εφικτή την άµεση προώθησή της στο κέντρο SOLVIT του άλλου κράτους µέλους όπου παρουσιάστηκε το πρόβληµα (γνωστό ως το "ιθύνον" κέντρο SOLVIT). Το ιθύνον κέντρο SOLVIT πρέπει να επιβεβαιώσει εντός µίας εβδοµάδας κατά πόσον θα αναλάβει την υπόθεση ("ηλεκτρονική χειραψία"). Μόλις γίνει δεκτή από το ιθύνον κέντρο SOLVIT, η προθεσµία για την εξεύρεση λύσης στο πρόβληµα ορίζεται ως 1 εβδοµάδες. Τα κέντρα SOLVIT συνδέονται µεταξύ τους κατά την περίοδο διερεύνησης και ενηµερώνουν τον καταγγέλλοντα για την πρόοδο και την προτεινόµενη λύση. Οι προτεινόµενες λύσεις δεν είναι δεσµευτικές για τον καταγγέλλοντα. Εάν δεν επιλυθεί το πρόβληµα ή εάν ο καταγγέλλων θεωρεί απαράδεκτη την προτεινόµενη λύση, δύνανται να κινηθούν περισσότερες ανεπίσηµες διαδικασίες. Το SOLVIT τέθηκε σε λειτουργεί από τα τέλη Ιουλίου του 22. εν υπάρχουν ακόµη αρκετές υποθέσεις SOLVIT ώστε να εξαχθούν στατιστικώς έγκυρα συµπεράσµατα. Αλλά τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία παρέχουν ορισµένες ενδείξεις των δυνατοτήτων του δικτύου και του τρόπου λειτουργίας του. Έως τις 15 Απριλίου είχαν καταχωριστεί στο σύστηµα 111 υποθέσεις 33 υποθέσεις τελούν υπό διερεύνηση. Από τις 78 υποθέσεις που έκλεισαν, οι 56 επιλύθηκαν Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το SOLVIT, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: Λεπτοµερή στοιχεία επαφής για όλα τα κέντρα SOLVIT βρίσκονται στη διεύθυνση: 16

17 Σχήµα 9: Το SOLVIT βρίσκει λύσεις για άνω του 7% των υποθέσεων εν επιλύθηκαν 28% Επιλύθηκαν 72% Πηγή: Βάση δεδοµένων SOLVIT. Κατάσταση των υποθέσεων που είχαν κλείσει έως τις 15 Απριλίου 23. Γενικώς, τα κέντρα SOLVIT ενεργούν εντός της προθεσµίας των 1 εβδοµάδων για την εξεύρεση λύσεων (σχήµα 1). Σχήµα 1: Τα περισσότερα κράτη µέλη επιλύουν τις υποθέσεις σε λιγότερο από 1 εβδοµάδες 12 1 Ηµέρες εβδοµάδες I DK IRL FIN S UK E NL EL L P F D B ISL M.O. Πηγή: Βάση δεδοµένων SOLVIT. Μέσος χρόνος µεταξύ υποβολής της υπόθεσης από το οικείο κέντρο SOLVIT και αποδοχής της λύσης από το οικείο κέντρο SOLVIT για υποθέσεις που έγιναν δεκτές έως τις 15 Απριλίου 23. Η Αυστρία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία δεν έχουν επιλύσει προς το παρόν καµία υπόθεση. ιαπιστώνεται ότι γίνεται άνιση χρήση του SOLVIT. Η Γερµανία, η Πορτογαλία και οι Κάτω Χώρες χρησιµοποίησαν το SOLVIT πιο ενεργά από όλα τα κράτη µέλη εξ ονόµατος των επιχειρήσεων και των πολιτών τους. Το γεγονός ότι µεγάλα κράτη µέλη όπως η Ιταλία, η Ισπανία και το Ηνωµένο Βασίλειο καταχώρισαν σχετικά ελάχιστες υποθέσεις στο σύστηµα φαίνεται να µαρτυρά περισσότερο την ελλιπή προβολή του 17

18 SOLVIT στις χώρες αυτές παρά την αντιµετώπιση λιγότερων δυσχερειών από τις επιχειρήσεις και τους πολίτες κατά την άσκηση των δικαιωµάτων τους. Σχήµα 11: Τα κέντρα SOLVIT στη Γερµανία, στην Πορτογαλία και στις Κάτω Χώρες καταχώρισαν τις περισσότερες υποθέσεις στο σύστηµα 25 2 Υποθέσεις D P NL S F B EL DK A UK E IRL NOR LIE FIN I ISL L Πηγή: Βάση δεδοµένων SOLVIT. Υποθέσεις που καταχωρίστηκαν από το οικείο κέντρο SOLVIT έως τις 15 Απριλίου 23. Το φθινόπωρο του 23, το SOLVIT θα επιτρέψει την καταχώριση υποθέσεων σε απευθείας σύνδεση άµεσα από φορείς όπως τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφόρησης, η Υπηρεσία Προσανατολισµού των Πολιτών, οι Ευρωθυρίδες, τα εµπορικά επιµελητήρια, οι εµπορικές ενώσεις κ.ά. 17. Τούτο αναµένεται να αυξήσει σηµαντικά τη ροή των υποθέσεων. Τα κέντρα SOLVIT θα απαιτήσουν τους απαραίτητους πόρους ώστε να εξακολουθήσουν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών. Πλαίσιο 2: Οι ισπανικές αρχές επιστρέφουν πρόστιµο σε πορτογαλικό φορέα παροχής υπηρεσιών οδικής βοήθειας Πορτογαλικό "ειδικό όχηµα για την παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας" µετέφερε πορτογαλικό αυτοκίνητο που υπέστη βλάβη από το Βέλγιο στην Πορτογαλία. Στην Ισπανία το σταµάτησε η ισπανική τροχαία και το ανάγκασε να καταβάλει πρόστιµο 6 ευρώ επειδή δεν ήταν εξοπλισµένο µε ταχυγράφο. Το πορτογαλικό κέντρο SOLVIT υπέβαλε καταγγελία στο ισπανικό κέντρο, επειδή ο οικείος κοινοτικός κανονισµός απαλλάσσει τα οχήµατα παροχής υπηρεσιών οδικής βοήθειας από την υποχρέωση της τοποθέτησης τέτοιου εξοπλισµού. Η ισπανική διοίκηση αναγνώρισε εντός 3 εβδοµάδων ότι έσφαλε και επέστρεψε πάραυτα το πρόστιµο. 17 Η νέα στρατηγική για την εσωτερική αγορά (23-26) υποχρεώνει την Επιτροπή να δηµιουργήσει πύλη πληροφοριών που να περιλαµβάνει το SOLVIT, καθώς και άλλες υφιστάµενες πρωτοβουλίες και σηµεία επαφής, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση του κοινού. 18

19 Πλαίσιο 3: Σύζυγος δανής αιτούσης εργασία αποκτά άδεια διαµονής στις Κάτω Χώρες ανή υπήκοος αναζητούσε εργασία στις Κάτω Χώρες. Είχε εγγραφεί στη ιεύθυνση Αλλοδαπών της ολλανδικής αστυνοµίας ως κοινοτική αιτούσα εργασία. Σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο, ο µεξικανός σύζυγός της είχε δικαίωµα να απολαύει το ίδιο καθεστώς, αλλά οι ολλανδικές αρχές αρνήθηκαν να χορηγήσουν το καθεστώς αυτό προτού η γυναίκα βρει εργασία. Μετά την παρέµβαση του ολλανδικού κέντρου SOLVIT, χορηγήθηκε στο σύζυγο της πελάτισσας άδεια διαµονής και το δικαίωµα να απολαύει de facto τα ίδια δικαιώµατα µε τη σύζυγό του. Η υπόθεση έκλεισε ύστερα από 51 ηµέρες και η πελάτισσα ήταν ικανοποιηµένη µε την προτεινόµενη λύση. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Οι εναλλακτικές λύσεις των διαδικασιών επί παραβάσει ενίοτε κρίνονται ακατάλληλες ή αδυνατούν να παράγουν αποτελέσµατα. Στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή αναλαµβάνει σθεναρή δράση για να διασφαλίσει ότι τα κράτη µέλη πληρούν τις νοµικές υποχρεώσεις τους και ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις επωφελούνται πλήρως των δικαιωµάτων εσωτερικής αγοράς που απολαύουν. υστυχώς, ο αριθµός των εκκρεµών υποθέσεων επί παραβάσει 18 αυξήθηκε κατά 6%: από 1.55, σύµφωνα µε τον Πίνακα αποτελεσµάτων του Νοεµβρίου 22, σε Η κατανοµή των υποθέσεων δεν µεταβλήθηκε σχεδόν καθόλου κατά την τελευταία διετία η Γαλλία και η Ιταλία εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν περίπου το 3% των υποθέσεων. Σχήµα 12: Ο αριθµός των εκκρεµών υποθέσεων επί παραβάσει αυξήθηκε κατά 6% Εκκρεµείς υποθέσεις ΕΖΕΣ NOR ISL LIE F I E EL B D IRL UK A NL P FIN DK L S Εκκρεµείς υποθέσεις Σηµείωση: Εκκρεµείς υποθέσεις στις 28 Φεβρουαρίου 23. Τα στοιχεία περιλαµβάνουν συναφείς υποθέσεις ("cas traité sous"), που εξετάζονται µαζί µε τις αντίστοιχες κύριες υποθέσεις. 18 Οι υποθέσεις επί παραβάσει του Πίνακα αποτελεσµάτων αφορούν υποθέσεις µη συµµόρφωσης ή πληµµελούς εφαρµογής του δικαίου περί εσωτερικής αγοράς. εν περιλαµβάνουν υποθέσεις καθυστερηµένης µεταφοράς (για τις οποίες αναλαµβάνονται αυτοµάτως ενέργειες επί παραβάσει) που καλύπτονται στην προηγούµενη ενότητα. 19

20 Ενίοτε, η Επιτροπή συνδυάζει υποθέσεις που βασίζονται σε παρόµοιες καταγγελίες και τις εξετάζει ως ενιαία κύρια υπόθεση. Τούτο συνεπάγεται ότι πολλές καταγγελίες θα επιλύονταν εάν µπορούσε να κλείσει η κύρια υπόθεση (βλ. σχήµα 13). Σχήµα 13: Ορισµένα κράτη µέλη θα µπορούσαν να µειώσουν σηµαντικά τον αριθµό των εκκρεµών υποθέσεων εάν είχαν να επιλύσουν µόνο µία κύρια υπόθεση Αριθµός συναφών υποθέσεων Κύρια υπόθεση D 52 Γερµανική νοµοθεσία περί συσκευασίας ("Νόµος Töpfer") Είδος παράβασης Έλλειψη συµµόρφωσης UK 33 Επιτήρηση της Lloyd's του Λονδίνου Πληµµελής εφαρµογή EL 27 Ανεπαρκής αξιολόγηση περιβαλλοντικού αντικτύπου IRL 22 Ανεπαρκής αξιολόγηση περιβαλλοντικού αντικτύπου Έλλειψη συµµόρφωσης Έλλειψη συµµόρφωσης E 17 Ρύπανση των υδάτων Πληµµελής εφαρµογή F 17 Ορισµένα πρόσθετα τροφίµων που δεν εγκρίνονται από τη γαλλική νοµοθεσία I 1 Απουσία δηµοσίων διαγωνισµών στις δηµόσιες συµβάσεις B 9 Φορολογία που προκαλεί διακρίσεις και απαίτηση προηγούµενης έγκρισης για την εγκατάσταση παραβολικών κεραιών Πληµµελής εφαρµογή Πληµµελής εφαρµογή Πληµµελής εφαρµογή NL 9 Μεταφορά αποβλήτων Πληµµελής εφαρµογή FIN 6 Φορολογία που προκαλεί διακρίσεις επί αυτοκινήτων από άλλα κράτη µέλη ΣΥΝΟΛΟ: 22 συναφείς υποθέσεις Πληµµελής εφαρµογή Επόµενο στάδιο Ευρωπαϊκό ικαστήριο Προειδοποιητική επιστολή Ευρωπαϊκό ικαστήριο ικαστική απόφαση + αιτιολογηµένη γνώµη αρθ. 228 ικαστική απόφαση + προειδοποιητική επιστολή αρθ. 228 Ευρωπαϊκό ικαστήριο Προειδοποιητική επιστολή Αιτιολογηµένη γνώµη Ευρωπαϊκό ικαστήριο Προειδοποιητική επιστολή Σηµείωση: Κύριες υποθέσεις µε µεγάλο αριθµό συναφών υποθέσεων ("cas traité sous") στις 28 Φεβρουαρίου 23. Όχι µόνο αυξήθηκε ο συνολικός αριθµός των παραβάσεων, αλλά τα κράτη µέλη βελτίωσαν ελάχιστα έως καθόλου την ικανότητά τους να τις επιλύουν άµεσα. Η Γερµανία και η Σουηδία έχουν τις καλύτερες επιδόσεις, ενώ οι αντίστοιχες των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλίας και της ανίας επιδεινώθηκαν από τον προηγούµενο Νοέµβριο. Συνολικά, σχεδόν µόνο µία υπόθεση στις 3 επιλύεται σε πρόωρο στάδιο (βλ. σχήµα 14). 2

21 Σχήµα 14: Μόνο το 1/3 των υποθέσεων επί παραβάσει επιλύεται σε πρώιµο στάδιο Ποσοστό Ποσοστό ΕΖΕΣ LIE NOR ISL D S EL L I F B DK A P UK E IRL FIN NL Σηµείωση: Αριθµός υποθέσεων που έκλεισαν έως τις 28 Φεβρουαρίου 23 ως ποσοστό του αριθµού υποθέσεων που ήταν εκκρεµείς από την 1η Ιουλίου 2 έως τις 3 Ιουνίου 22. Η Επιτροπή, στην τελευταία επισκόπηση της στρατηγικής για την εσωτερική αγορά, έθεσε το στόχο στα κράτη µέλη να µειώσουν τον αριθµό των διαδικασιών για πληµµελή εφαρµογή στις οποίες ενέχονται κατά 1% έως τον Ιούνιο του 23 (βλ. σχήµα 15). Μέχρι στιγµής, η πρόοδος που έχει συντελεστεί είναι απογοητευτική 11 κράτη µέλη αποτελούν αντικείµενο ακόµη περισσότερων υποθέσεων επί παραβάσει απ ό,τι πριν από ένα χρόνο. Μόνο η Γερµανία και το Λουξεµβούργο έχουν επιτύχει το στόχο. Σχήµα 15: Ουσιαστικά δεν έχει σηµειωθεί καµία πρόοδος προς τη µείωση των υποθέσεων επί παραβάσει που αφορούν πληµµελή εφαρµογή νοµοθεσίας 12 Εκκρεµείς υποθέσεις IRL I E EL F UK B D NL P A FIN DK L S κόκκινο = αύξηση του αριθµού εκκρεµών υποθέσεων από το Φεβρουάριο του 22 διακεκοµµένες γραµµές = µείωση του αριθµού εκκρεµών υποθέσεων από το Φεβρουάριο του 22 Σηµείωση: Εκκρεµείς υποθέσεις επί παραβάσει για πληµµελή εφαρµογή του παράγωγου κοινοτικού δικαίου (δηλαδή αποκλείοντας το δίκαιο των συνθηκών) στις 28 Φεβρουαρίου 23 έναντι των στοιχείων της 28ης Φεβρουαρίου 22. Τα αντίστοιχα στοιχεία του Πίνακα αποτελεσµάτων 1 δεν είναι αυστηρώς συγκρίσιµα λόγω αναθεώρησης της σειράς δεδοµένων. 21

22 2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Εισαγωγή Τα φορολογικά εµπόδια ευθύνονται σηµαντικά για τις κακές επιδόσεις της εσωτερικής αγοράς. Ακόµη χειρότερα, δεν επιτρέπουν την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τις περισσότερες φορές, µάλιστα, συνεπάγονται αξιόλογο και περιττό κόστος συµµόρφωσης για τις επιχειρήσεις και υπερβολικά συχνά καλείται, τελικά, ο καταναλωτής να καταβάλει το τίµηµα της απορρέουσας αναποτελεσµατικότητας. Ο παρών πίνακας αποτελεσµάτων περιλαµβάνει 4 σύντοµες αναλύσεις που παρουσιάζουν διαφορετικές πτυχές του προβλήµατος. Φορολογία των εταιρειών Επί του παρόντος, οι εταιρείες αντιµετωπίζουν 15 διαφορετικά φορολογικά συστήµατα στην εσωτερική αγορά. Μετά τη διεύρυνση ο αριθµός αυτός θα ανέλθει σε 25. Το 21, η Επιτροπή καθόρισε σειρά στοχοθετηµένων µέτρων µε σκοπό την άρση ορισµένων µεµονωµένων φορολογικών εµποδίων, αλλά κατέληξε στο συµπέρασµα ότι, µακροπρόθεσµα, η µόνη πραγµατική λύση έγκειται στην εφαρµογή ενοποιηµένης φορολογικής βάσης. Τότε οι εταιρείες θα είναι σε θέση να δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά µε την ίδια άνεση µε την οποία δραστηριοποιούνται σήµερα σε κάθε κράτος µέλος, συµµορφούµενες προς ενιαία δέσµη κανόνων υπολογισµού. Από το σχήµα 16 προκύπτει ότι, γενικώς, οι διαφορετικοί ονοµαστικοί φορολογικοί συντελεστές που επιβάλλονται από τα κράτη µέλη είναι εκείνοι που καθορίζουν τον συνολικό πραγµατικό φορολογικό συντελεστή* για µια επικερδή επιχείρηση και όχι οι περίπλοκοι υπολογισµοί τους οποίους απαιτεί κάθε κράτος µέλος για να προσδιορίσει τα φορολογητέα κέρδη ή τη φορολογική βάση. Κατά κανόνα, όσο υψηλότερος είναι ο ονοµαστικός φορολογικός συντελεστής, τόσο υψηλότερος είναι ο συνολικός πραγµατικός φορολογικός συντελεστής, και αντιστρόφως. Σχήµα 16: εν παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές µεταξύ ονοµαστικών και πραγµατικών φορολογικών συντελεστών 5 4 Ποσοστό I B D F E EL NL A P L UK DK FIN S IRL EU15 Ονοµαστικός συντελεστής Πραγµατικός συντελεστής Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ Φορολογία και τελωνειακή ένωση. Πραγµατικοί µέσοι φορολογικοί συντελεστές 22 και ονοµαστικοί συντελεστές. 22

23 * Ο πραγµατικός µέσος φορολογικός συντελεστής συγκρίνει τη µετά φόρων παρούσα αξία ενός επενδυτικού σχεδίου µε την προ φόρων παρούσα αξία του σχεδίου. Πρόκειται για κοινό µέτρο σύγκρισης της πραγµατικής φορολογικής επιβάρυνσης των εταιρειών µεταξύ των χωρών, καθώς συγκεντρώνει τα συνδυασµένα αποτελέσµατα των διαφόρων ονοµαστικών φορολογικών συντελεστών και φορολογικών βάσεων, συνυπολογίζοντας τις φορολογικές απαλλαγές, τα επιδόµατα κ.λπ. ιεξοδική εξέταση του πραγµατικού µέσου φορολογικού συντελεστή και άλλων µεθόδων βρίσκεται στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής µε τίτλο "Φορολογία επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά" [SEC (1681)] που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 21. Η ύπαρξη ενιαίας ενοποιηµένης φορολογικής βάσης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της ΕΕ δεν αναµένεται να περιορίσει την επιλογή φορολογικού συντελεστή από τα κράτη µέλη. Τούτο συνάδει µε την τρέχουσα θέση της Επιτροπής, σύµφωνα µε την οποία οι συντελεστές εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των κρατών µελών, και κοµίζει σειρά οφελών, όπως: (i) πολύ µεγαλύτερη διαφάνεια και απλούστευση. Θα είναι ευκολότερο για τις επιχειρήσεις να αποφασίζουν πού θα πραγµατοποιήσουν τις επενδύσεις τους στην εσωτερική αγορά και θα συντρέχει µικρότερος κίνδυνος στρέβλωσης των αποφάσεων αυτών λόγω του φορολογικού συστήµατος (ii) µείωση του κόστους συµµόρφωσης οι 15 ισχύουσες δέσµες κανόνων αναµένεται να αντικατασταθούν µε ενιαία δέσµη (iii) επίλυση του διογκούµενου προβλήµατος των τιµών µεταβίβασης που καλλιεργεί κλίµα αβεβαιότητας, και άρση του κινδύνου της διπλής ή µη φορολόγησης των δραστηριοτήτων της εταιρείας. 23

24 Πλαίσιο 4: Το πρόβληµα των τιµών µεταβίβασης Μητρική εταιρεία του ΗΒ κατέχει δίπλωµα ευρεσιτεχνίας για τη µεταποιητική διαδικασία καταβάλλει τέλη άδειας εκµετάλλευσης Γερµανική θυγατρική εταιρεία Γαλλική θυγατρική κατασκευάζει πλαστικό Ιταλική θυγατρική κατασκευάζει παιχνίδια και τα πωλεί σε κατανωλωτές πωλεί πρώτες ύλες πωλεί τελικό πλαστικό Επί του παρόντος, µια επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε διάφορες χώρες πρέπει να διασφαλίζει ότι κάθε συναλλαγή µεταξύ των οντοτήτων της στα διάφορα κράτη µέλη καταγράφεται στην "πραγµατική τιµή της αγοράς" 19 ώστε, αφενός, κάθε κράτος µέλος να µπορεί να φορολογεί το "ορθό" ποσό και, αφετέρου, η επιχείρηση να µη δύναται, π.χ., να αποδίδει απλώς κέρδη στο κράτος µε τον χαµηλότερο φορολογικό συντελεστή. Στο παραπάνω διάγραµµα πρέπει να συµφωνηθούν τρεις τιµές από τις φορολογικές αρχές στα οικεία κράτη µέλη: το ποσό του τέλους άδειας εκµετάλλευσης (Ηνωµένο Βασίλειο και Γαλλία), η τιµή των πρώτων υλών (Γερµανία και Γαλλία) και η τιµή του τελικού πλαστικού (Γαλλία και Ιταλία). Ωστόσο, υπάρχουν διάφορες µέθοδοι για τον καθορισµό της "πραγµατικής τιµής της αγοράς" και, παράλληλα, καµία εγγύηση ότι οι φορολογικές αρχές στα διάφορα κράτη µέλη θα καταλήξουν σε συµφωνία ως προς την τιµή που πρέπει να επιβληθεί, εφόσον δεν υπάρχει µία και µόνη "σωστή" απάντηση. Πράγµατι γίνονται διακανονισµοί στην προσπάθεια επίλυσης του προβλήµατος, αλλά όλη η διαδικασία για τον υπολογισµό της ορθής τιµής, την προετοιµασία του υλικού τεκµηρίωσης και την επίτευξη συµφωνιών για την επίλυση των διαφορών είναι δαπανηρή και χρονοβόρα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τις διοικήσεις. Επιπροσθέτως, δεν παρέχεται απολύτως καµία εγγύηση ότι θα καταργηθεί οποιαδήποτε διπλή ή µη φορολόγηση. Βραχυπρόθεσµη λύση: Η Επιτροπή δηµιούργησε ένα κοινό φόρουµ για τις τιµές µεταβίβασης που αποτελείται από εµπειρογνώµονες κρατών µελών και επιχειρήσεων µε σκοπό να εξεταστεί η δυνατότητα πραγµατιστικής βελτίωσης µη νοµοθετικού χαρακτήρα της υφιστάµενης διαδικασίας. Έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί αρκετές συνεδριάσεις 2. Μακροπρόθεσµη λύση: Η Επιτροπή είναι πεπεισµένη ότι η καλύτερη λύση είναι η εφαρµογή κοινής ενοποιηµένης φορολογικής βάσης στο σύνολο της ΕΕ, ώστε να µην καθίσταται πλέον απαραίτητη η καθιέρωση τιµών για κάθε µία συναλλαγή στο πλαίσιο της ίδιας οµάδας. Θα απαιτηθεί συµφωνία σχετικά µε νέο µηχανισµό για την κατανοµή της συνολικής φορολογικής βάσης κάθε επιχείρησης µεταξύ των κρατών µελών. Φόρος Προστιθεµένης Αξίας (ΦΠΑ) 19 2 Η αρχή της "πραγµατικής τιµής της αγοράς" σηµαίνει ότι στη θυγατρική εταιρεία πρέπει να επιβάλλεται η ίδια τιµή που επιβάλλεται στον εξωτερικό πελάτη. Βλ. 24

25 Οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν επίσης προβλήµατα λόγω του συστήµατος ΦΠΑ. Το Νοέµβριο του 2, έρευνα της Επιτροπής αποκάλυψε ότι το 26% των επιχειρήσεων θεωρούσε ότι οι δυσχέρειες που σχετίζονταν µε το σύστηµα και τις διαδικασίες του ΦΠΑ παρεµπόδιζαν τις δραστηριότητές τους στην εσωτερική αγορά. Το Σεπτέµβριο του 21 πρόσθετη έκθεση απέδειξε ότι η καταβολή και η επιστροφή ΦΠΑ αποτελούσαν την τρίτη πλέον δαπανηρή κανονιστική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις 21. Η πολλαπλότητα και η περιπλοκότητα των απαιτήσεων ΦΠΑ στα 15 κράτη µέλη, σε συνδυασµό µε τη δυσκολία είσπραξης επιστροφών από το εξωτερικό, συνεπάγεται σηµαντικό κόστος και συνιστά πραγµατικό φραγµό για τις διασυνοριακές δραστηριότητες. Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος τη δυνατότητα απλούστευσης και εκσυγχρονισµού των υποχρεώσεων ΦΠΑ. Παράλληλα µε τις τεχνικές συνοµιλίες που πραγµατοποιεί µε τα κράτη µέλη, διενεργεί δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε τις ενδεχόµενες βελτιώσεις. Εκφράζεται η ελπίδα ότι θα υποβληθεί σχετική πρόταση το 24. Μηχανοκίνητα οχήµατα Σε διαδοχικούς πίνακες αποτελεσµάτων της εσωτερικής αγοράς επισηµάνθηκε ότι η υπερβολική διασπορά των τιµών όσον αφορά τα προϊόντα µαρτυρά ότι η εσωτερική αγορά δεν λειτουργεί µε τον ενδεικνυόµενο τρόπο. Αγορά αυτοκινήτου Λαµβάνοντας ως παράδειγµα τα επιβατικά αυτοκίνητα, από το σχήµα 17 προκύπτει σαφώς ότι ο ευρωπαίος καταναλωτής έρχεται αντιµέτωπος µε πολύ διαφορετικές τιµές στις διάφορες εθνικές αγορές για ένα ουσιαστικά οµοιογενές προϊόν. Σχήµα 17: Εξακολουθούν να παρατηρούνται σηµαντικές αποκλίσεις ως προς την προ φόρων τιµή καινούργιων αυτοκινήτων Ford Fiesta VW Golf Peugeot 37 Opel Vectra A B D DK E EL F FIN I IRL L NL P S UK Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ Ανταγωνισµός. Τιµές δείκτη: χαµηλότερη τιµή στη ζώνη ευρώ (την 1η Νοεµβρίου 22) εξαιρουµένων των φόρων = 1 (πραγµατοποιούνται προσαρµογές για διαφορές στον βασικό εξοπλισµό). Βλ. Οι αποκλίσεις αυτές προκύπτουν, πρωτίστως, από δύο στοιχεία: τις φορολογικές πολιτικές των κρατών µελών και τις πολιτικές τιµολόγησης των κατασκευαστών. Στο σχήµα Βλ. Πίνακα αποτελεσµάτων της εσωτερικής αγοράς αριθ

26 εµφανίζονται σαφώς οι αποκλίσεις στη φορολογία [περιλαµβάνονται λεπτοµέρειες τόσο για τα τέλη ταξινόµησης όσο και για το φόρο προστιθεµένης αξίας (ΦΠΑ)]. Οι µεγάλες αποκλίσεις που παρατηρούνται στα επίπεδα φορολογίας µεταξύ των κρατών µελών ωθούν τους κατασκευαστές να επιβάλλουν διαφορετικές προ φόρων τιµές αυτοκινήτων σε κάθε κράτος µέλος. Παραδείγµατος χάριν, οι τιµές προ φόρων είναι, γενικώς, υψηλότερες στα κράτη µέλη που επιβάλλουν µηδενικά ή χαµηλά τέλη ταξινόµησης, και αντιστρόφως το ίδιο ισχύει για τον ΦΠΑ. Η αυτοκινητοβιοµηχανία δύναται να λάβει υπόψη το επίπεδο των φόρων κατά τον καθορισµό των τιµών προ φόρων διότι, προς το παρόν, δεν έχουν πραγµατοποιηθεί σε σηµαντικό βαθµό διασυνοριακές λιανικές πωλήσεις και αγορές στην εσωτερική αγορά. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή αναµένεται να µεταβληθεί ως αποτέλεσµα της µεταρρύθµισης εκ µέρους της Επιτροπής των κανόνων ανταγωνισµού για τις πωλήσεις και τις επισκευές αυτοκινήτων. Οι εν λόγω νέοι κανόνες που εισήχθησαν τον Οκτώβριο του 22 αναµένεται να διευκολύνουν τις διασυνοριακές αγορές. Το ελκυστικό στοιχείο για τον καταναλωτή έγκειται στο ότι, όταν αγοράζει αυτοκίνητο σε κράτος µέλος µε υψηλή φορολογία για προσωπική εισαγωγή, θα είναι σε θέση να καταβάλει τη χαµηλότερη προ φόρων τιµή και να πληρώσει τους φόρους στο κράτος "διαµονής", επιτυγχάνοντας, ως εκ τούτου, χαµηλότερη συνολική τιµή. Σχήµα 18: Τεράστιες αποκλίσεις στη φορολογία αυτοκινήτων Ποσοστό DK EL FIN IRL P NL A E S B I F UK D L Τέλη ταξινόµησης ΦΠΑ Πηγή: Φορολογικός οδηγός της ACEA (Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτου) 22. Τα τέλη ταξινόµησης και ο ΦΠΑ ως ποσοστό των προ φόρων τιµών για επιβατικό αυτοκίνητο 2.cc. Καθώς περισσότεροι καταναλωτές επωφελούνται αυτής της παραµέτρου της εσωτερικής αγοράς, οι προ φόρων τιµές των κατασκευαστών στα διάφορα κράτη µέλη έχουν ήδη αρχίσει να συγκλίνουν και ένα µέρος της υπερβολικής διασποράς των τιµών αναµένεται να εκλείψει. Ωστόσο, όσο θα παραµένει ο άλλος παράγοντας δηλαδή, οι µεγάλες διαφορές των φορολογικών επιπέδων στην εσωτερική αγορά θα εξακολουθούν να υφίστανται ορισµένες αποκλίσεις τιµών. Εκφράζεται η ελπίδα ότι τα κράτη µέλη θα αναλάβουν το µερίδιο που τους αναλογεί, ευθυγραµµίζοντας περισσότερο τις φορολογικές πολιτικές τους για τα µηχανοκίνητα οχήµατα. Μεταφορά αυτοκινήτου σε άλλο κράτος µέλος Ένα άλλο παράδειγµα προβλήµατος στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς αφορά τη µεταφορά αυτοκινήτου σε άλλο κράτος µέλος εφόσον ο ιδιοκτήτης του είτε µετακινείται 26

27 από ένα κράτος µέλος σε άλλο είτε αγοράζει µεταχειρισµένο αυτοκίνητο σε άλλο κράτος µέλος. Η ύπαρξη διαφορετικών φορολογικών δοµών και διοικητικών προβληµάτων δηµιουργούν έλλειψη διαφάνειας και συνεπάγονται αυξηµένο κόστος συναλλαγών για τον καταναλωτή. Όχι µόνο υπάρχει περίπτωση να φορολογηθεί ο καταναλωτής δύο φορές καταβάλλοντας δεύτερη σειρά τελών ταξινόµησης αλλά η όλη διαδικασία είναι συχνά ιδιαίτερα περίπλοκη και διαπιστώνεται έλλειψη συνολικών και εύκολα προσβάσιµων πληροφοριών για τους κοινοτικούς καταναλωτές. Η φορολογία δεν συνιστά την αποκλειστική αιτία του προβλήµατος, αλλά συµβάλλει σηµαντικά στη δηµιουργία του. Ιδιαίτερη ευθύνη έχουν τα τέλη ταξινόµησης και η Επιτροπή πρότεινε 22 τη σταδιακή µείωσή τους, τη σταθεροποίησή τους σε χαµηλά επίπεδα και, κατά προτίµηση, την κατάργησή τους εντός µεταβατικής περιόδου 5 έως 1 ετών. Αντ αυτού, τα κράτη µέλη πρέπει να αυξήσουν τα έσοδα που εισπράττουν από τους κατόχους αυτοκινήτων αυξάνοντας τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας και τους φόρους επί των καυσίµων. Όχι µόνο θα καταστεί ευχερέστερη η µεταφορά αυτοκινήτου σε άλλο κράτος µέλος αλλά, επειδή τα τέλη ταξινόµησης συνιστούν στοιχείο της τιµής του καινούργιου αυτοκινήτου, αυτό το µέτρο αναµένεται να επηρεάσει θετικά και την προσέγγιση των τιµών των αυτοκινήτων. Φορολογία των συντάξεων Η εξάλειψη των φορολογικών εµποδίων στη διασυνοριακή παροχή επαγγελµατικών συντάξεων συνιστά προτεραιότητα για την Επιτροπή. Πολλά κράτη µέλη αρνούνται την ίση µεταχείριση σε αλλοδαπά συνταξιοδοτικά ταµεία: οι συνταξιοδοτικές εισφορές που καταβάλλονται σε εγχώρια ταµεία εκπίπτουν από τη φορολογία, ενώ οι εισφορές που καταβάλλονται σε αλλοδαπά ταµεία, όχι. Η µη χορήγηση φορολογικών απαλλαγών στους διακινούµενους εργαζόµενους για φορολογικές εισφορές που καταβάλλουν στο σύστηµα καταγωγής περιορίζει το δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας που απολαύουν. Οµοίως, οι φορολογικές διακρίσεις περιορίζουν τη δυνατότητα των φορολογικών ταµείων να κάνουν χρήση της ελευθερίας τους για την παροχή υπηρεσιών. Επιπλέον, απαγορεύεται στις εταιρείες µε επιχειρήσεις σε διάφορα κράτη µέλη να ενοποιήσουν τα µεµονωµένα συστήµατα επαγγελµατικών συντάξεων που εφαρµόζουν σε ενιαίο σύστηµα για όλους τους υπαλλήλους τους στο σύνολο της ΕΕ. Αυτή η συγκέντρωση θα απέφερε στις εταιρείες σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας και αξιόλογες περικοπές του διοικητικού κόστους. Κατόπιν της νοµικής ανάλυσης στην ανακοίνωσή της για τη φορολογία των συντάξεων της 19ης Απριλίου 21 23, η Επιτροπή εξέτασε τους περίπλοκους εθνικούς φορολογικούς κανόνες που διέπουν τις εισφορές σε επικουρικά συνταξιοδοτικά ταµεία. Ως αποτέλεσµα της εξέτασης αυτής, η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογηµένη γνώµη στη ανία στις 5 Φεβρουαρίου 23 δυνάµει του άρθρου 226 της συνθήκης ΕΚ, καλώντας την να τροποποιήσει τη φορολογική νοµοθεσία της και να αντιµετωπίζει τις συνταξιοδοτικές εισφορές που καταβάλλονται σε συνταξιοδοτικά ταµεία τα οποία είναι εγκατεστηµένα σε άλλα κράτη µέλη κατά τον ίδιο τρόπο που αντιµετωπίζει τις εισφορές σε εγχώρια ταµεία. Ταυτόχρονα η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά του Βελγίου, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Πορτογαλίας, που εφαρµόζουν παρόµοιους κανόνες. Η Επιτροπή εξακολουθεί να εξετάζει τα εθνικά δίκαια και ενδέχεται να ακολουθήσουν περισσότερες διαδικασίες επί παραβάσει. ιαπιστώθηκε ήδη ότι η Φορολογία των επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Επιλογές για δράση σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο [SEC(22) 858 COM(22) 431 τελικό]. COM(21) 214. ΕΕ C 165, της 8 Ιουνίου 21, σ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2011 SEC(2011) 1227 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 655 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παρακολούθηση των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.4.2014 L 128/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/50/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Δεκέμβριος 2009 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύντομη αυτή ενημέρωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 2 Ιουλίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τέταρτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων

Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων IP/03/1318 Βρυξέλες, 30 Σεπτεµβρίου 2003 Νέοι κανόνες σχετικά µε την πώληση, και την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων Από αύριο, αρχίζει να εφαρµόζεται σηµαντικό µέρος της νέας νοµοθεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 06.09.2002 COM(2002) 431 τελικό

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 06.09.2002 COM(2002) 431 τελικό ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 06.09.2002 COM(2002) 431 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Υφιστάμενες ελλείψεις και μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 22.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο Επιτροπή Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Φορολόγηση σύνταξης γήρατος Θέµα: και χηρείας αλλοδαπής προέλευσης. Μη ανταπόκριση από πλευράς

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Ι. Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών

Προοίμιο. Ι. Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών www.hba.gr Προοίμιο Σκοπός του παρόντος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Κοινών Αρχών, είναι να εξηγήσει τους λόγους που οδήγησαν στην υιοθέτηση των Κοινών Αρχών για τη μεταφορά εγχώριων προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αντιγονιδών 2, τ.κ. 54630, Θεσσαλονίκη Τηλ. & Fax: 2310.270027 Θεσσαλονίκη, 4 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Πώληση αγαθών - Παροχή υπηρεσιών ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας Αριθµός απόφασης: 837 Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ.

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΗΣ Αντικείμενα αναφοράς Ανασκόπηση της κρίσης και εφαρμογή «μνημονιακών»

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Φορολογία Οµογενών»

Θέµα: «Φορολογία Οµογενών» Προς :Αξιότιµο Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα Βιέννη, 14.12.2012 Αρ. πρωτ.: 29/2012 Κοιν.: Αξ.κ Αντώνη Σαµαρά, Πρωθυπουργό της Ελλάδας Αξ.κ. Γιώργο Μαυραγάνη, Υφυπουργό Οικονοµικών Αξ.κ. Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές Ηλίας Ντεμιάν Περιβαλλοντολόγος Ερευνητής ΙΟΒΕ Δομή παρουσίασης 1. Αποτύπωση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα εγγύησης στον τοµέα των ασφαλίσεων: παρούσα κατάσταση και προσανατολισµός των µελλοντικών εργασιών (Έγγραφο συζήτησης)

Συστήµατα εγγύησης στον τοµέα των ασφαλίσεων: παρούσα κατάσταση και προσανατολισµός των µελλοντικών εργασιών (Έγγραφο συζήτησης) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ Εσωτερική Αγορά ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Ασφαλίσεις MARKT/2517/02 EL Orig. EN Συστήµατα εγγύησης στον τοµέα των ασφαλίσεων: παρούσα κατάσταση και προσανατολισµός των µελλοντικών εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.6.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα