Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη"

Transcript

1 IP/04/285 Βρυξέλλες, 2 η Μαρτίου 2004 Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη Η τελευταία έκθεση σχετικά µε τις τιµές των αυτοκινήτων δείχνει ότι συνεχίζεται η σύγκλιση τιµών για τα καινούργια αυτοκίνητα σε όλες τις αγορές. Ωστόσο, τα τελευταία διαθέσιµα αριθµητικά στοιχεία της 1ης Νοεµβρίου 2003, δείχνουν ότι πολλοί Ευρωπαίοι καταναλωτές µπορούν να εξοικονοµήσουν σηµαντικά ποσά αγοράζοντας τα αυτοκίνητά τους σε άλλα κράτη µέλη. Αυτό οφείλεται στο ότι οι διαφορές τιµών µεταξύ ορισµένων χωρών και ιδίως για ορισµένα µοντέλα, εξακολουθούν να είναι σηµαντικές. Οι χαµηλότερες τιµές αυτοκινήτων πριν τον φόρο ισχύουν στη ανία, την Ελλάδα και τη Φινλανδία. Οι τιµές στη Γερµανία, που είναι η µεγαλύτερη αγορά, και, σε µικρότερο βαθµό, στην Αυστρία παραµένουν µεταξύ των υψηλότερων στη ζώνη του ευρώ. Ο επίτροπος κ. Monti σχολίασε µε ικανοποίηση τα νέα στοιχεία για τις διαφορές τιµών: «ιαπιστώνω µε ευχαρίστηση ότι η σύγκλιση των τιµών των αυτοκινήτων στην ΕΕ έχει προχωρήσει. Με αυτό, δεν εννοώ ότι ισχύουν οι ίδιες τιµές από την άποψη αυτή, η έκθεση δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές µπορούν ακόµη να αγοράσουν αυτοκίνητα στο εξωτερικό, σε καλύτερη τιµή αλλά διακρίνω καθαρά ότι οι αγορές γίνονται πιο ολοκληρωµένες, ιδίως στη ζώνη του ευρώ. Πρόκειται για την πρώτη έκθεση που δηµοσιεύεται µετά τη λήξη της µεταβατικής περιόδου εφαρµογής του νέου κανονισµού για τη διανοµή αυτοκινήτων (κανονισµός 1400/2002). Αλλά ο αντίκτυπος του νέου κανονισµού απαλλαγής για τη διανοµή αυτοκινήτων θα γίνει πλήρως αισθητός µόνον από 1ης Οκτωβρίου 2005, ηµεροµηνία κατά την οποία οι έµποροι αυτοκινήτων θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να ιδρύουν θυγατρικές και αποθήκες στο εξωτερικό. Ειδικότερα, η δυνατότητα των εµπόρων να ανοίγουν καταστήµατα πώλησης όπου επιθυµούν, ακόµη και σε άλλα κράτη µέλη, αναµένεται να δώσει ώθηση για µεγαλύτερη ολοκλήρωση αγορών και σύγκλιση τιµών. 1 Προς το παρόν, ο ανταγωνισµός µεταξύ εµπόρων από διαφορετικά κράτη µέλη και το ύψος των διασυνοριακών αγορών µπορούν να βελτιωθούν περισσότερο ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι κατασκευαστές υφίστανται επαρκή ανταγωνισµό. 1 Οι νέοι κανόνες ανταγωνισµού που θεσπίστηκαν µε τον κανονισµό αριθ. 1400/2002 της Επιτροπής για τον τοµέα των αυτοκινήτων προβλέπουν µεταβατική περίοδο η οποία λήγει την 1η Οκτωβρίου 2005 όσον αφορά τη ρήτρα περί τόπου εγκατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους νέους κανόνες, βλ. IP/02/1073 και MEMO/02/174 της

2 «ιαπιστώνω µε ικανοποίηση ότι η σύγκλιση αυτή εξελίσσεται οµαλά: αντίθετα µε τις προβλέψεις ορισµένων παραγόντων του κλάδου, φαίνεται ότι οι καταναλωτές στα κράτη µέλη µε υψηλή φορολογία αγοράς αυτοκινήτων, κατά µέσο όρο, δεν υφίστανται αρνητικές επιπτώσεις από άποψη τιµών συνεπεία του νέου κανονισµού απαλλαγής.» Η πρόσφατη έκθεση βασίζεται στις τιµές των αυτοκινήτων όπως είχαν την 1η Νοεµβρίου Οι διαφορές τιµών που αναφέρονται στο παρόν δελτίο Τύπου βασίζονται στις συνιστώµενες τιµές των κατασκευαστών για τις λιανικές πωλήσεις, πριν τον φόρο. Το πλήρες κείµενο της έκθεσης περιλαµβάνει τις τιµές πριν και µετά τον φόρο. Συγκρίνει τις τιµές συνολικά 91 από τα δηµοφιλέστερα µοντέλα αυτοκινήτων. Οι τιµές παραµένουν σταθερές στην ΕΕ Όπως απορρέει από την έκθεση, η σύγκλιση πραγµατοποιείται σε ένα πλαίσιο σχετικής σταθερότητας τιµών στο σύνολο της ΕΕ. Από τον Νοέµβριο του 2002, ο δείκτης τιµών για τα αυτοκίνητα αυξήθηκε κατά 1,3% σε σχέση µε το 2% του βασικού πληθωρισµού. Μεταξύ των αγορών µε µεγάλο όγκο συναλλαγών, η Ιταλία παρουσίασε τη µικρότερη αύξηση τιµών (+0,5 %), όπως και το Ηνωµένο Βασίλειο (+0,5 % µε βάση τη λίρα, αλλά -7 % µε βάση το ευρώ, εξαιτίας της υποτίµησης της λίρας). Οι τιµές των αυτοκινήτων αυξήθηκαν στις Κάτω Χώρες (+3 %) και, σε µικρότερο βαθµό, στη Γαλλία (+2,4 %). Επιπλέον, κατά µέσο όρο, η σύγκλιση των τιµών δεν αποβαίνει σε βάρος των καταναλωτών σε κράτη µέλη στα οποία ισχύουν οι χαµηλότερες τιµές πριν τον φόρο. Εκτός από τη ανία, όπου οι τιµές των αυτοκινήτων ανέβηκαν σηµαντικά σε σχέση µε άλλα προϊόντα (+3,3%), τα κράτη µέλη στα οποία ισχύουν παραδοσιακά χαµηλές τιµές πριν τον φόρο, δεν παρουσίασαν σηµαντικές αυξήσεις στις καταναλωτικές τιµές αυτοκινήτων. Οι τιµές µειώθηκαν στην Ελλάδα (-0,6%) και, µάλιστα, ακόµη περισσότερο στη Φινλανδία (-5,6%), όπου πρόσφατα άλλαξε το σύστηµα φορολογίας αυτοκινήτων. Μεγαλύτερη σύγκλιση σε όλες τις αγορές Σύµφωνα µε την έκθεση, οι διαφορές τιµών είναι χαµηλότερες από εκείνες που κατέγραψαν παλαιότερες εκθέσεις. Η µέση τυπική απόκλιση τιµών µεταξύ εθνικών αγορών µειώθηκε από 7% σε 5,6% σε σύγκριση µε την έκθεση που δηµοσιεύθηκε πέρυσι. Παρά ταύτα, οι διαφορές τιµών µεταξύ φθηνότερου και ακριβότερου κράτους µέλους παραµένουν σηµαντικές σε ορισµένες περιπτώσεις. Κατά την αγορά αυτοκινήτου σε µια χώρα, υπάρχει πιθανότητα 1 προς 13, το ίδιο αυτοκίνητο, να πωλείται τουλάχιστον 20% φθηνότερα κάπου αλλού στη ζώνη του ευρώ. Στην προηγούµενη έκθεση, ωστόσο, ο δείκτης αυτός ήταν πολύ µεγαλύτερος καθώς οι καταναλωτές είχαν πιθανότητα 1 προς 5 να βρούν το ίδιο αυτοκίνητο τουλάχιστον 20% φθηνότερο κάπου αλλού στη ζώνη του ευρώ. Η µεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε στην έκθεση αφορά το Volkswagen Passat, του οποίου η τιµή στη Γερµανία είναι 39% υψηλότερη από ό,τι στην Ελλάδα. Σε απόλυτες τιµές που για τους καταναλωτές απεικονίζουν την κατάσταση καλύτερα από τα ποσοστά η διαφορά για το Passat που ανήκει στην "κατηγορία µεγάλων αυτοκινήτων» D, ανέρχεται σε ευρώ. Η διαφορά αυτή αντιπροσωπεύει δυνατότητα εξοικονόµησης ευρώ για τον Γερµανό καταναλωτή, συν τον ΦΠΑ, όταν αγοράζει το συγκεκριµένο µοντέλο στην Ελλάδα. Συνεπώς, όσοι πραγµατοποιούν αγορές διασυνοριακά µπορούν να εξοικονοµήσουν σηµαντικά ποσά. 2

3 Φθηνά και ακριβά κράτη µέλη Όπως και στην προηγούµενη έκθεση, η Γερµανία και, σε µικρότερο βαθµό η Αυστρία, προβάλλουν ως οι ακριβότερες αγορές της Ένωσης για τα µοντέλα αυτοκινήτων που περιέλαβε η έκθεση. Στη Γερµανία, συνολικά 38 µοντέλα πωλούνται στις υψηλότερες τιµές της ζώνης του ευρώ, ενώ 23 από αυτά είναι κατά 20 % έως 39 % ακριβότερα από τη φθηνότερη εθνική αγορά εντός της ζώνης του ευρώ. Στην Αυστρία, εννέα µοντέλα πωλούνται σε τιµές πάνω από 20% υψηλότερες σε σχέση µε τη φθηνότερη αγορά της ζώνης του ευρώ. Ο αριθµός των παραδειγµάτων για τέτοιες µεγάλες διαφορές τιµών δεν παρουσίασε σοβαρή µείωση σε σχέση µε την προηγούµενη έκθεση, όπου στην κατηγορία αυτή ανήκαν 24 µοντέλα στη Γερµανία και 11 στην Αυστρία. Εντός της ζώνης του ευρώ, φθηνότερη είναι η Ελλάδα, όπου σχεδόν ένα στα τρία µοντέλα πωλείται στη χαµηλότερη τιµή που ισχύει στη ζώνη του ευρώ. Η Φινλανδία είναι, επίσης, σχετικά φθηνή. Εκτός ζώνης του ευρώ, οι τιµές στη ανία είναι οι χαµηλότερες στην Ένωση: 6% κατώτερες από τις τιµές που ισχύουν στην Ελλάδα. Εξαιτίας της υποτίµησης της λίρας έναντι του ευρώ, το Ηνωµένο Βασίλειο παρουσιάζει τιµές σε ευρώ που συγκρίνονται µε αυτές που ισχύουν στη Γαλλία. Ωστόσο, στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία οι τιµές των αυτοκινήτων περιλαµβάνουν και το πρόσθετο κόστος των προδιαγραφών για τιµόνι στη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου. Η έκθεση δείχνει ότι για τους Βρετανούς και Ιρλανδούς καταναλωτές που αγοράζουν αυτοκίνητο σε άλλο κράτος µέλος, η µικρότερη προσαύξηση για δεξί τιµόνι χρεώνεται για τα σήµατα Land Rover, Rover και Volvo (το πολύ 3%) ενώ η µεγαλύτερη (9% και πάνω) για τα µοντέλα του οµίλου VW. Παραδείγµατα από τη ζώνη του ευρώ Οι διαφορές τιµών για ορισµένα από τα περισσότερο επιτυχηµένα στην αγορά µοντέλα (ως ποσοστά επί των τιµών σε ευρώ, πριν τον φόρο, συγκρίνοντας την ακριβότερη µε την φθηνότερη αγορά στη ζώνη του ευρώ) είχαν ως εξής, την 1η Νοεµβρίου 2003: Κατηγορία µικρών 1/11/2003 1/5/2003 1/11/2002 αυτοκινήτων Α και Β Opel Corsa 13,6% 16,8% 13,3% FIAT Punto 23,1% 29,1% 23,5% Renault Clio 17,3% 14,0% 13,8% Peugeot ,6% 29,4% 33,2% VW Polo 19,3% 17,8% 18,0% Μεσαία κατηγορία Γ: 1/11/2003 1/05/2003 1/11/2002 VW Golf 28,0% 29,3% 32,2% Opel Astra 17,6% 16,2% 25,6% Ford Focus 22,7% 24,4% 26,6% Renault Mégane 19,6% 19,7% 11,5% Peugeot ,9% 18,3% 23,1% 3

4 Κατηγορία 1/11/2003 1/05/2003 1/11/2002 µεγάλων αυτοκινήτων, Ε και ΣΤ: BMW 318I 12,7% 15,8% 10,4% Audi A 4 9,1% 10,4% 13,2% Ford Mondeo 21,0% 22,6% 22,7% Opel Vectra 16,0% 14,4% 22,7% VW Passat 39,0% 36,4% 26,9% ιαφορές τιµών στις κατηγορίες αυτοκινήτων Συνολικά, η σύγκλιση τιµών στα πλέον δηµοφιλή µοντέλα αυτοκινήτων εντός των διαφόρων κατηγοριών δεν άλλαξε σηµαντικά σε σχέση µε την προηγούµενη έκθεση. Η τωρινή έκθεση, όπως και η προηγούµενη, δείχνει ότι οι διακυµάνσεις τιµών για µικρά και σχετικά φθηνά αυτοκίνητα αρχίζουν να µοιάζουν µε εκείνες που παρατηρούνται στις κατηγορίες των ακριβότερων αυτοκινήτων µε ισχυρότερους κινητήρες. Για τις τρεις πρώτες κατηγορίες αυτοκινήτων (Α έως Γ), που παρουσιάζουν τους µεγαλύτερους όγκους πωλήσεων και τα περισσότερα µοντέλα, οι µέσες διαφορές τιµών εντός της ζώνης του ευρώ είναι της ίδιας τάξεως µε τις διαφορές που παρατηρούνται στις ακριβότερες κατηγορίες αυτοκινήτων, Ε και ΣΤ. Τα πολλαπλής χρήσης και τα αυτοκίνητα σπορ (κατηγορίας Ζ) παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη οµοιοµορφία τιµών σε ολόκληρη την ΕΕ. Τιµολογιακές πολιτικές των κατασκευαστών Σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, τα σήµατα Skoda και Volkswagen, του οµίλου VW, Peugeot, της PSA, και Fiat παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες ενδοσηµατικές διαφορές τιµών. Από την άλλη πλευρά, ορισµένα σήµατα όπως Mercedes, της DaimlerChrysler, BMW, Audi και Seat (τα δύο τελευταία του οµίλου VW), περιορίζουν τις διαφορές εντός της ζώνης του ευρώ. Μέθοδος υπολογισµού Η µέθοδος υπολογισµού είναι ίδια µε εκείνην που εφαρµόσθηκε στις προηγούµενες εκθέσεις: συνολικά, 18 Ευρωπαίοι και 8 Ιάπωνες κατασκευαστές διαβίβασαν στην Επιτροπή τις συνιστώµενες λιανικές τιµές πώλησης των προϊόντων τους, που ίσχυαν την 1η Νοεµβρίου 2003, για 91 από τα δηµοφιλέστερα µοντέλα τους. Ως τιµή αναφοράς για τον υπολογισµό των διαφορών για οποιοδήποτε µοντέλο λαµβάνεται η τιµή της φθηνότερης χώρας εντός της ζώνης του ευρώ. Οι τιµές έχουν προσαρµοσθεί ώστε να ληφθούν υπόψη οι διαφορές στον τυπικό εξοπλισµό και εκφράζονται σε ευρώ και, κατά περίπτωση, στο τοπικό νόµισµα 2, τόσο πριν όσο και µετά τον φόρο. Περιλαµβάνονται επίσης οι τιµές για σηµαντικά προαιρετικά στοιχεία εξοπλισµού, καθώς και για την τοποθέτηση του τιµονιού στη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου µαζί µε άλλες πληροφορίες. Για ορισµένα µοντέλα, ενδέχεται να υπάρχουν περαιτέρω προαιρετικά στοιχεία εξοπλισµού ή παραλλαγές του τυπικού εξοπλισµού σε ορισµένες εθνικές αγορές. 2 Με βάση τις ισοτιµίες του ευρώ που δηµοσιεύθηκαν στην ΕΕ C 265 της , σ.1. 4

5 Πρέπει, επίσης, να σηµειωθεί ότι οι πραγµατικές τιµές λιανικής µπορεί να διαφέρουν από τις συνιστώµενες τιµές καταλόγου δεδοµένου ότι οι έµποροι πρέπει να είναι ελεύθεροι να προτείνουν χαµηλότερες τιµές και να προσφέρουν πρόσθετα οικονοµικά πλεονεκτήµατα στους πελάτες τους, αναλόγως της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά. Γενικές πληροφορiες Για περισσότερη διαφάνεια και την καλύτερη πληροφόρηση του κοινού, η Γενική ιεύθυνση Ανταγωνισµού διευκολύνει την πρόσβαση σε στοιχεία δηµοσιεύοντας την έκθεση στον δικτυακό της τόπο: - ελτίο Τύπου, περίληψη σε ηλεκτρονική µορφή της έκθεσης και των τιµοκαταλόγων των κατασκευαστών: - Πλήρες κείµενο της έκθεσης σε χαρτί: - Στα γραφεία της Επιτροπής στα κράτη µέλη - ιευθύνσεις στο ιαδίκτυο : - Κέντρα πληροφόρησης για αγοραστές αυτοκινήτων (τηλεφωνικές «ανοικτές γραµµές»): 5