(1) (EL) Κέντρο AV. Οδηγίες χρήσης. Για να ακυρώσετε την οθόνη επίδειξης (Demo), ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 20.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4-540-985-62(1) (EL) Κέντρο AV. Οδηγίες χρήσης. Για να ακυρώσετε την οθόνη επίδειξης (Demo), ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 20."

Transcript

1 (1) (EL) Κέντρο AV Οδηγίες χρήσης EL Για να ακυρώσετε την οθόνη επίδειξης (Demo), ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 20. XAV-68BT

2 Φροντίστε να εγκαταστήσετε αυτήν τη μονάδα στο ταμπλό του αυτοκινήτου για λόγους ασφαλείας. Για την εγκατάσταση και συνδέσεις, ανατρέξτε στον παρεχόμενο οδηγό «Εγκατάσταση/Συνδέσεις». Προειδοποίηση Για να αποτρέψετε την πυρκαγιά ή τον κίνδυνο ηλεκτροπληξία, μην εκθέτετε τη μονάδα σε βροχή ή υγρασία. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε το περίβλημα. Αναθέστε την εκτέλεση εργασιών επιδιόρθωσης μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό. ΠΡΟΣΟΧΗ Η χρήση οπτικών μέσων με αυτό το προϊόν θα αυξήσει τον κίνδυνο για τα μάτια. Καθώς η ακτίνα λέιζερ που χρησιμοποιείται σε αυτήν τη συσκευή αναπαραγωγής CD/DVD είναι επιβλαβής για τα μάτια, μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το περίβλημα. Αναθέστε την εκτέλεση εργασιών επιδιόρθωσης μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό. Κατασκευάζεται στην Κίνα Ιδιότητες διόδου λέιζερ Διάρκεια εκπομπής: Συνεχής Έξοδος λέιζερ: Μικρότερη από 46,8 μw (Αυτή η έξοδος είναι η τιμή μέτρησης σε απόσταση 70 mm από την επιφάνεια του αντικειμενικού φακού του μπλοκ οπτικής λήψης με διάφραγμα 7 mm). Η πινακίδα στοιχείων που αναφέρει την τάση λειτουργίας κ.λπ. βρίσκεται στο κάτω μέρος του περιβλήματος. Με το παρόν, η Sony Corp. δηλώνει ότι το παρόν XAV-68BT συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL: Ειδοποίηση για τους πελάτες: οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι οδηγίες της ΕΕ Κατασκευαστής: Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Ιαπωνία Για συμμόρφωση προϊόντων ΕΕ: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Γερμανία Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών και χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα διακομιδής) Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν, τη μπαταρία ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν και τη μπαταρία ως κοινά οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτών των προϊόντων και μπαταριών συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες, σε διαφορετική περίπτωση, θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας των δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής. Για τη διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας και του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παραδώστε αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε τη μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν ήτην μπαταρία. Σημείωση για την μπαταρία λιθίου Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως, πυρκαγιά ή παρόμοια. 2EL

3 Προειδοποίηση αν το σύστημα ανάφλεξης του αυτοκινήτου σας δεν έχει θέση ACC Αφού στρέψετε το σύστημα ανάφλεξης στο ανενεργό, φροντίστε να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το OFF στη μονάδα έως ότου οι ενδείξεις στην οθόνη εξαφανιστούν. Διαφορετικά, η οθόνη δεν σβήνει και αυτό εξαντλεί τη μπαταρία. Αποποίηση σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτα μέρη Ενδέχεται να γίνει αλλαγή, αναστολή ή τερματισμός των υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτα μέρη χωρίς ειδοποίηση. Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για τις καταστάσεις αυτού του είδους. Σημειώσεις για τη λειτουργία BLUETOOTH Προσοχή ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η SONY ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΕΜΜΕΣΗ Ή ΤΥΧΑΙΑ ΖΗΜΙΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΧΡΟΝΟΥ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ Ή/ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ασφαλής και αποτελεσματική χρήση Αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη μονάδα που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τη Sony μπορεί να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό. Ελέγξτε για εξαιρέσεις, λόγω εθνικών απαιτήσεων ή περιορισμών, για τη χρήση εξοπλισμού BLUETOOTH προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Οδήγηση Ελέγξτε τους νόμους και τους κανονισμούς για τη χρήση κινητών τηλεφώνων και εξοπλισμού handsfree στις περιοχές όπου οδηγείτε. Πάντοτε να έχετε πλήρως στραμμένη την προσοχή σας στην οδήγηση και να σταματάτε στην άκρη του δρόμου και να σταθμεύετε προτού κάνετε ή απαντήσετε σε μια κλήση εάν το απαιτούν οι συνθήκες οδήγησης. Σύνδεση σε άλλες συσκευές Όταν συνδέεστε σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάστε τον οδηγό χρήστη της για αναλυτικές οδηγίες ασφαλείας. Έκθεση σε ραδιοσυχνότητα Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν ακατάλληλα εγκατεστημένα ή ανεπαρκώς θωρακισμένα ηλεκτρονικά συστήματα σε αυτοκίνητα, όπως ηλεκτρονικά συστήματα έγχυσης καυσίμων, ηλεκτρονικά αντιολισθητικά (αντιμπλοκαρίσματος) συστήματα πέδησης, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας ή συστήματα αερόσακων. Για την εγκατάσταση ή την επισκευή αυτής της συσκευής, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του αυτοκινήτου σας. Η εσφαλμένη εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να καταστήσει άκυρη τυχόν εγγύηση που μπορεί να ισχύει για αυτήν τη συσκευή. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου σας για να διασφαλίσετε ότι η χρήση του κινητού σας τηλεφώνου στο αυτοκίνητο δεν θα επηρεάσει το ηλεκτρονικό του σύστημα. Να ελέγχετε τακτικά ότι όλες οι ασύρματες συσκευές στο αυτοκίνητό σας είναι τοποθετημένες και λειτουργούν σωστά. Επείγουσες κλήσεις Αυτό το handsfree BLUETOOTH αυτοκινήτου και η ηλεκτρονική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο handsfree λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοφωνικά σήματα, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και επίγεια, καθώς και λειτουργία προγραμματιζόμενη από το χρήστη, η οποία δεν μπορεί να εγγυηθεί σύνδεση υπό όλες τις συνθήκες. Για το λόγο αυτό, μη βασίζεστε αποκλειστικά σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή για ουσιαστική επικοινωνία (όπως επείγοντα ιατρικά περιστατικά). Να θυμάστε ότι για να κάνετε ή να λάβετε κλήσεις, το handsfree και η ηλεκτρονική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο handsfree πρέπει να είναι ενεργοποιημένες σε περιοχή εξυπηρέτησης με επαρκή ισχύ σήματος κινητής τηλεφωνίας. Οι επείγουσες κλήσεις μπορεί να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες του τηλεφώνου. Συμβουλευτείτε τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών σας. 3EL

4 Πίνακας περιεχομένων Προειδοποίηση Οδηγός εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου... 5 Ξεκινώντας Επαναρρύθμιση της μονάδας Ρύθμιση του ρολογιού Προετοιμασία συσκευής BLUETOOTH Πρόσθετες πληροφορίες Βοηθητικός εξοπλισμός ήχου/βίντεο Κάμερα πίσω προβολής Προφυλάξεις Συντήρηση Τεχνικά χαρακτηριστικά Αντιμετώπιση προβλημάτων Κατάλογος κωδικών γλώσσας Ακρόαση ραδιοφώνου Ακρόαση ραδιοφώνου Αποθήκευση και λήψη σταθμών Χρήση του συστήματος ραδιοπληροφόρησης (RDS) Αναπαραγωγή Αναπαραγωγή δίσκου Αναπαραγωγή συσκευής ipod/usb Αναπαραγωγή μιας συσκευής BLUETOOTH Αναζήτηση και αναπαραγωγή κομματιών Διαθέσιμες επιλογές Picture EQ Aspect DVD Audio Level Χρήσιμη λειτουργία Χρήση του Siri Eyes Free Κλήσεις handsfree Λήψη μιας κλήσης Πραγματοποίηση μιας κλήσης Διαθέσιμοι χειρισμοί στη διάρκεια μιας κλήσης Διαχείριση δεδομένων κλήσης Μενού επιλογών τηλεφώνου Ρυθμίσεις Γενικές ρυθμίσεις Ρύθμιση πάνελ αφής Επαναφορά Bluetooth Ρυθμίσεις ήχου Ρύθμιση ήχου Ρυθμίσεις οθόνης Οπτικές ρυθμίσεις EL

5 Οδηγός εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου Κύρια μονάδα SOURCE Ενεργοποιήστε τη μονάδα. Αλλάξτε την πηγή. Κάθε πάτημα εμφανίζει μια πηγή με δυνατότητα επιλογής σε ένα αναδυόμενο παράθυρο στην τρέχουσα οθόνη. -OFF Πατήστε παρατεταμένα για 1 δευτερόλεπτο για να εξέλθετε από την πηγή. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για πάνω από 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα. Όταν η μονάδα απενεργοποιείται, η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου δεν είναι διαθέσιμη. Κουμπί ελέγχου έντασης ήχου Περιστρέψτε το για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. HOME Ανοίξτε το μενού HOME. Όταν είναι πατημένο στη διάρκεια δίσκου, αναπαραγωγής ipod ή USB, η αναπαραγωγή διακόπτεται και δεν υπάρχει ήχος. Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, ακουμπήστε το. -DSPL (οθόνη) Πατήστε παρατεταμένα για να ανοίξετε το μενού της οθόνης. Η λειτουργία απενεργοποίησης οθόνης έχει ρυθμιστεί στο μενού οθόνης. Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία απενεργοποίησης οθόνης, η οθόνη απενεργοποιείται. Ακουμπήστε οπουδήποτε στην οθόνη για να την ξανανάψετε. -VOICE Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής εντολής. Για να αντιστοιχίσετε τη λειτουργία φωνητικής εντολής στο κουμπί HOME, επιλέξτε το [Voice] στο [HOME Key Function] (σελίδα 19). Υποδοχή για το τηλεχειριστήριο Υποδοχή δίσκου (εξαγωγή δίσκου) Θύρα USB Ανοίξτε το κάλυμμα για να συνδέσετε μια συσκευή USB. Ακροδέκτης AUX Κουμπί επαναφοράς Οθόνη/πάνελ αφής 5EL

6 Τηλεχειριστήριο RM-X170 Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία των στοιχείων ελέγχου ήχου. Για λειτουργίες του μενού, χρησιμοποιήστε το πάνελ αφής. ZAP (zappin) (σελίδα 10) /// (δρομέας)/enter MODE Επιλέξτε τη ζώνη ραδιοφώνου. VOL (ένταση ήχου) +/ Ενδείξεις οθόνης Οθόνη αναπαραγωγής: Αρχική οθόνη: Αφαιρέστε το φιλμ μόνωσης πριν τη χρήση. MONITOR OFF POSITION Αυτό το κουμπί δεν υποστηρίζεται. (επιστροφή) Επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη/ επιστρέψτε στο μενού σε ένα Video CD (VCD). EQ (ισοσταθμιστής) Επιλέξτε καμπύλη ισοσταθμιστή. Αριθμητικά κουμπιά (0-9) CLEAR ATT (εξασθένηση) Εξασθενήστε τον ήχο. Για ακύρωση, πατήστε ξανά ή πατήστε το VOL +. (αναπαραγωγή/παύση) / (προηγούμενο/επόμενο) Κουμπιά ρύθμισης αναπαραγωγής DVD Ενδείξεις Ανάβει όταν είναι ο ήχος εξασθενεί. (Εναλλακτικές συχνότητες) Ανάβει όταν είναι διαθέσιμο AF. (Δελτίο κυκλοφορίας) Ανάβει όταν διατίθενται τρέχουσες πληροφορίες κυκλοφορίας. 6EL

7 Ανάβει όταν το σήμα BLUETOOTH είναι ενεργοποιημένο. Αναβοσβήνει όταν η σύνδεση είναι σε εξέλιξη. Ανάβει όταν μια συσκευή είναι συνδεδεμένη στη μονάδα για ροή ήχου. Ανάβει όταν ένα κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στη μονάδα για κλήση handsfree. Υποδεικνύει την κατάσταση ισχύος σήματος του συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου. Υποδεικνύει την κατάσταση της υπολειπόμενης μπαταρίας του συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου. Συγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής Εμφανίζει στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής/ υποδείξεις ή δείχνει την κατάσταση της μονάδας. Τα εμφανιζόμενα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με την πηγή. Κοινή περιοχή Αποκτά πρόσβαση στο μενού των ρυθμίσεων Sound Adjust άμεσα (σελίδα 20). (επιλογή) Ανοίξτε το μενού επιλογών. Το μενού επιλογών διαφέρει ανάλογα με την πηγή. Ρολόι (σελίδα 7) Όταν η πηγή επιλέξει το [AUX Front], [AUX Rear] ή το [Rear Camera], το ρολόι δεν εμφανίζεται. Αλλάξτε από την οθόνη HOME στην οθόνη αναπαραγωγής. (επιλογή) Ανοίξτε το μενού επιλογών HOME. Πατήστε το HOME, έπειτα πατήστε το. [Icon View] Επιλέγει την οθόνη εικονιδίου: [Line View] ή[grid View]. Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, αγγίξτε το. Πλήκτρα επιλογής πηγής Αλλάξτε την πηγή. Ξεκινώντας Επαναρρύθμιση της μονάδας Προτού λειτουργήσετε τη μονάδα για πρώτη φορά, ή αφού αντικαταστήσετε τη μπαταρία αυτοκινήτου ή αλλάξετε τις συνδέσεις, πρέπει να επαναφέρετε τη μονάδα. 1 Πατήστε το κουμπί επαναφοράς στη μονάδα. Χρησιμοποιήστε ένα αιχμηρό αντικείμενο, όπως ένα στυλό. Σημείωση Το πάτημα του κουμπιού επαναφοράς θα διαγράψει τη ρύθμιση του ρολογιού και ορισμένα αποθηκευμένα περιεχόμενα. Ρύθμιση του ρολογιού 1 Πατήστε το HOME, έπειτα πατήστε το [Settings]. 2 Πατήστε το, έπειτα πατήστε το [Clock Adjust]. Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων. 3 Πατήστε το / για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά. 4 Ακουμπήστε το [Set]. Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία CT (σελίδα 10), ακουμπήστε το [Clock Time]. Προετοιμασία συσκευής BLUETOOTH Μπορείτε να απολαύσετε μουσική ή να εκτελέσετε κλήσεις handsfree, συνδέοντας μια κατάλληλη συσκευή BLUETOOTH (κινητό τηλέφωνο, συσκευή ήχου, κ.λπ.). Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση συσκευής BLUETOOTH, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τη συσκευή. Προτού συνδέσετε, μειώστε την ένταση του ήχου αυτής της μονάδας. Διαφορετικά, μπορεί να παραχθεί δυνατός ήχος. 7EL

8 Σύζευξη και σύνδεση με συσκευή BLUETOOTH Όταν συνδέετε μια συσκευή BLUETOOTH για πρώτη φορά, απαιτείται αμοιβαία εγγραφή (ονομάζεται «σύζευξη»). Η σύζευξη επιτρέπει στη μονάδα και σε άλλες συσκευές να αναγνωρίζονται μεταξύ τους. 1 Πατήστε το HOME, έπειτα πατήστε το [Settings]. 2 Ακουμπήστε το. 3 Ακουμπήστε το [Bluetooth Connection], έπειτα θέστε το σήμα στο [ON]. Το σήμα BLUETOOTH αυτής της μονάδας ενεργοποιείται και εμφανίζεται το στη γραμμή κατάστασης. 4 Ακουμπήστε το [Pairing]. Η μονάδα εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής σύζευξης. 5 Εκτελέστε τη διαδικασία σύζευξης στη συσκευή BLUETOOTH για να εντοπίσετε την παρούσα μονάδα. 6 Επιλέξτε το «SONY:XAV-68BT» που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής BLUETOOTH. 7 Εάν απαιτείται εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης* στη συσκευή BLUETOOTH, εισαγάγετε το [0000]. * Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται «passcode», «PIN code», «PIN number», «password», κ.λπ., ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH. 8 Επιλέξτε αυτήν τη μονάδα στη συσκευή BLUETOOTH για να εδραιώσετε τη σύνδεση BLUETOOTH. Το ή το ανάβει όταν πραγματοποιηθεί ησύνδεση. Σημείωση Ενώ συνδέεστε σε μια συσκευή BLUETOOTH, αυτή η μονάδα δεν μπορεί να ανιχνευθεί από άλλη συσκευή. Για να επιτρέψετε την ανίχνευση, τερματίστε την τρέχουσα σύνδεση. Σύνδεση με μια συζευγμένη συσκευή BLUETOOTH Σε αυτό το κεφάλαιο εξηγείται πώς να συνδεθείτε μη αυτόματα σε καταχωρημένες συσκευές BLUETOOTH. 1 Βεβαιωθείτε ότι τα σήματα BLUETOOTH και σε αυτήν τη μονάδα (σελίδα 19) και στη συσκευή BLUETOOTH είναι ενεργοποιημένα. Το στη γραμμή κατάστασης υποδεικνύει ότι το σήμα BLUETOOTH σε αυτήν τη μονάδα είναι ενεργοποιημένο. 2 Χρησιμοποιήστε τη συσκευή BLUETOOTH για να συνδεθείτε με τη μονάδα. Εμφανίζεται το ή το. Όταν το σύστημα ανάφλεξης είναι ενεργοποιημένο με το σήμα BLUETOOTH επίσης ενεργοποιημένο, αυτή η μονάδα αναζητά τη συσκευή BLUETOOTH που συνδέθηκε τελευταία και η σύνδεση γίνεται αυτόματα εάν είναι δυνατόν. Σημείωση Εάν αυτή η μονάδα δεν μπορεί να ανιχνεύσει τη συσκευή BLUETOOTH που συνδέθηκε τελευταία, ακουμπήστε το [Reconnect] για να αναζητήσετε ξανά τη συσκευή που συζεύχθηκε τελευταία. Εάν το πρόβλημα δεν επιλύεται, ακολουθήστε τη διαδικασία σύζευξης. Για εγκατάσταση του μικροφώνου Για να αιχμαλωτίζεται η φωνή σας σε μια κλήση handsfree, πρέπει να εγκαταστήσετε το μικρόφωνο (παρέχεται). Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης του μικροφώνου, ανατρέξτε στον οδηγό «Εγκατάσταση/Συνδέσεις» που παρέχεται. 8EL

9 Ακρόαση ραδιοφώνου Ακρόαση ραδιοφώνου Για να ακούσετε ραδιόφωνο, πατήστε το HOME, έπειτα πατήστε το [Tuner]. Στοιχεία ελέγχου/υποδείξεις λήψης Αποθήκευση και λήψη σταθμών Προσοχή Όταν συντονίζετε σταθμούς ενώ οδηγείτε, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Best Tuning Memory (BTM- Μνήμη σταθμών βέλτιστου συντονισμού) για να αποφύγετε τυχόν ατυχήματα. Αυτόματη αποθήκευση (BTM) Στοιχεία ελέγχου λήψης ( έως ) Εικονίδιο τρέχουσας ζώνης Ανοίγει τη λίστα ζώνης. [PTY] (Τύποι προγράμματος) (FM μόνο) Ανοίγει τη λίστα PTY (σελίδα 11). [ZAP] (ZAPPIN ) Βοηθά στην εύρεση ενός επιθυμητού σταθμού ακούγοντας προσυντονισμένους σταθμούς για μερικά δευτερόλεπτα. Ανοίγει το μενού επιλογών δέκτη. / Συντονίζεται αυτόματα. / Συντονίζεται με το χέρι. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για συνεχή παράλειψη συχνοτήτων. [1] έως [6] Επιλέγει έναν προσυντονισμένο σταθμό. Ακουμπήστε και κρατήστε πατημένο για να αποθηκεύσετε την επί του παρόντος εμφανιζόμενη συχνότητα σε αυτήν την προσυντονισμένη. Υποδείξεις λήψης () Συχνότητα 1 Επιλέξτε την επιθυμητή ζώνη ([FM1], [FM2], [FM3], [AM1], ή [AM2]). 2 Ακουμπήστε το. 3 Πατήστε το [BTM], έπειτα το [Search]. Η μονάδα αποθηκεύει τους πρώτους έξι διαθέσιμους σταθμούς σε προσυντονισμένους αριθμούς ([1] έως [6]). Συντονισμός 1 Ακουμπήστε την τρέχουσα ζώνη. Εμφανίζεται η λίστα ζωνών. 2 Ακουμπήστε την επιθυμητή ζώνη ([FM1], [FM2], [FM3], [AM1], ή [AM2]). 3 Εκτελέστε τη διαδικασία συντονισμού. Για να συντονίσετε αυτόματα Ακουμπήστε το /. Η σάρωση σταματά όταν η μονάδα λαμβάνει έναν σταθμό. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία έως ότου αρχίσετε να λαμβάνετε το σταθμό που επιθυμείτε. Για να συντονίσετε με το χέρι Ακουμπήστε τα / επαναλαμβανόμενα έως ότου λαμβάνεται η επιθυμητή συχνότητα. Για να παραλείπετε συχνότητες συνεχώς, ακουμπήστε και κρατήστε πατημένο το /. Αποθήκευση με το χέρι 1 Ενώ λαμβάνετε το σταθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε, πατήστε παρατεταμένα τον επιθυμητό προκαθορισμένο αριθμό ([1] έως [6]). Λήψη αποθηκευμένων σταθμών 1 Επιλέξτε τη ζώνη. 2 Ακουμπήστε τον επιθυμητό προκαθορισμένο αριθμό ([1] έως [6]). 9EL

10 Αναζήτηση του επιθυμητού σταθμού από τους προσυντονισμένους σταθμούς (Προκαθορισμένο ZAPPIN δέκτη) Το Προκαθορισμένο ZAPPIN δέκτη σάς βοηθά στην εύρεση ενός επιθυμητού σταθμού ακούγοντας προσυντονισμένους σταθμούς για μερικά δευτερόλεπτα. 1 Ενώ ακούτε ραδιόφωνο, ακουμπήστε το [ZAP]. Το Προκαθορισμένο ZAPPIN δέκτη ξεκινά και οι ακόλουθοι σταθμοί λαμβάνονται σε ακολουθία. 2 Ακουμπήστε το [ZAP] ξανά όταν λαμβάνεται ο επιθυμητός σταθμός. Χρήση του συστήματος ραδιοπληροφόρησης (RDS) Εμφάνιση στοιχείων Όνομα ζώνης, RDS*1, TP*2 Όνομα υπηρεσίας προγράμματος, συχνότητα, δεδομένα RDS Προσυντονισμένος αριθμός *1 Κατά τη λήψη RDS. *2 Κατά τη λήψη προγράμματος κυκλοφορίας. Υπηρεσίες RDS Αυτή η μονάδα παρέχει αυτόματα υπηρεσίες RDS ως εξής: AF (Εναλλακτικές συχνότητες) Επιλέγει και επανασυντονίζει στο σταθμό με το ισχυρότερο σήμα σε ένα δίκτυο. Χρησιμοποιώντας αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να ακούτε συνεχώς το ίδιο πρόγραμμα σε μια διαδρομή μεγάλης απόστασης χωρίς να χρειάζεται να επανασυντονίζεστε στον ίδιο σταθμό με το χέρι. TA (Δελτίο κυκλοφορίας)/tp (Πρόγραμμα κυκλοφορίας) Παρέχει τρέχουσες πληροφορίες/προγράμματα κυκλοφορίας. Οποιεσδήποτε πληροφορίες/ προγράμματα λαμβάνονται θα διακόπτουν αυτόματα την τρέχουσα επιλεγμένη πηγή. PTY (Τύποι προγράμματος) Εμφανίζει τον τρεχοντα τύπο προγράμματος που λαμβάνεται. Αναζητά επίσης έναν καθορισμένο τύπο προγράμματος. CT (Clock Time) Τα δεδομένα CT από τη μετάδοση RDS ρυθμίζουν το ρολόι. Ρύθμιση AF 1 Πατήστε το HOME, έπειτα πατήστε το [Tuner]. 2 Ακουμπήστε την επιθυμητή ζώνη ([FM1], [FM2] ή [FM3]). 3 Ακουμπήστε το, έπειτα το [AF (Εναλλακτικές συχνότητες)] για να ρυθμίσετε το [ON]. Ρύθμιση TA 1 Πατήστε το HOME, έπειτα πατήστε το [Tuner]. 2 Ακουμπήστε την επιθυμητή ζώνη ([FM1], [FM2] ή [FM3]). 3 Ακουμπήστε το, έπειτα το [TA (Δελτίο κυκλοφορίας)] για να ρυθμίσετε το [ON]. Για να αποθηκεύσετε σταθμούς RDS με τη ρύθμιση AF και TA Μπορείτε να προσυντονίσετε σταθμούς RDS μαζί με τη ρύθμιση AF/TA. Ορίστε το AF/TA, έπειτα αποθηκεύστε το σταθμό με BTM ή με το χέρι. Εάν προσυντονίσετε με το χέρι, μπορείτε να προσυντονίσετε επίσης σταθμούς μη-rds. Για να λαμβάνετε επείγουσες αναγγελίες Με το AF ή το TA ενεργοποιημένο, οι επείγουσες αναγγελίες θα διακόπτουν αυτόματα την τρέχουσα επιλεγμένη πηγή. 10EL

11 Για να παραμείνετε με ένα περιφερειακό πρόγραμμα (Περιφερειακό) Όταν είναι ενεργοποιημένες οι λειτουργίες AF και Περιφερειακές, δεν θα μεταβαίνετε σε άλλο περιφερειακό σταθμό με ισχυρότερο σήμα. Εάν φύγετε από την περιοχή λήψης αυτού του περιφερειακού προγράμματος, ακουμπήστε το [Regional] [OFF] κατά τη λήψη FM. Αυτή η λειτουργία δεν λειτουργεί στο Η.Β. και ορισμένες άλλες περιοχές. τύπων προγράμματος (PTY) 1 Κατά τη λήψη FM, ακουμπήστε το [PTY]. Για κύλιση στη λίστα, ακουμπήστε το /. 2 Ακουμπήστε τον επιθυμητό τύπο προγράμματος. Η μονάδα αναζητά έναν σταθμό που να μεταδίδει τον επιλεγμένο τύπο προγράμματος. Για να κλείσετε τη λίστα PTY, ακουμπήστε το. Τύπος προγράμματος News (Ειδήσεις), Current Affairs (Τρέχοντα θέματα), Information (Πληροφορίες), Sport (Αθλητικά), Education (Εκπαίδευση), Drama (Θέατρο), Cultures (Πολιτισμός), Science (Επιστήμη), Varied Speech (Διάφορα), Pop Music (Ποπ μουσική), Rock Music (Ροκ μουσική), Easy Listening (Μουσική M.O.R.), Light Classics M (Ελαφρά κλασσική), Serious Classics (Σοβαρή κλασσική), Other Music (Άλλη μουσική), Weather & Metr (Καιρός), Finance (Οικονομικά), Children s Progs (Παιδικό πρόγραμμα), Social Affairs (Κοινωνικές υποθέσεις), Religion (Θρησκεία), Phone In (Με συμμετοχή του ακροατηρίου), Travel & Touring (Ταξίδια), Leisure & Hobby (Αναψυχή), Jazz Music (Μουσική τζαζ), Country Music (Μουσική κάουντρι), National Music (Εθνική μουσική), Oldies Music (Παλιές επιτυχίες), Folk Music (Παραδοσιακή μουσική), Documentary (Ντοκιμαντέρ) Σημείωση Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία σε χώρες/περιοχές όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα PTY. Αναπαραγωγή Για δίσκους με δυνατότητα αναπαραγωγής ή τύπους αρχείων, βλέπε σελίδα 23. Αναπαραγωγή δίσκου Ανάλογα με το δίσκο, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ή να είναι περιορισμένες. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με το δίσκο. 1 Εισαγάγετε ένα δίσκο (με την πλευρά της ετικέτας προς τα πάνω), έπειτα ξεκινά η αναπαραγωγή. Εάν εμφανιστεί ένα μενού DVD Ακουμπήστε το επιθυμητό στοιχείο στο μενού DVD. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πάνελ ελέγχου μενού, που μπορεί να εμφανιστεί ακουμπώντας την οθόνη οπουδήποτε εκτός από τα στοιχεία μενού DVD. Πατήστε το /// για να μετακινήσετε τον δρομέα, έπειτα ακουμπήστε το [ENTER] για επιβεβαίωση. Εάν το πάνελ ελέγχου μενού δεν εμφανιστεί ακουμπώντας την οθόνη, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο. Παράδειγμα υποδείξεων αναπαραγωγής (DVD) Εικονίδιο τρέχουσας πηγής, μορφή Κατάσταση αναπαραγωγής, χρόνος αναπαραγωγής που πέρασε Αριθμός κεφαλαίου/τίτλου, φορμά ήχου Ακουμπήστε την οθόνη εάν οι υποδείξεις δεν εμφανίζονται. Για δίσκους ήχου, ορισμένες υποδείξεις εμφανίζονται πάντα στη διάρκεια της αναπαραγωγής. 11EL

12 Χρήση λειτουργιών PBC (έλεγχος αναπαραγωγής) Το μενού PBC βοηθά διαδραστικά με τις λειτουργίες ενώ αναπαράγεται ένα συμβατό με το PBC VCD. 1 Έναρξη αναπαραγωγής ενός συμβατού με το PBC VCD. Εμφανίζεται το μενού PBC. 2 Ακουμπήστε το. Εμφανίζεται το πάνελ ελέγχου μενού. 3 Ακουμπήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο, έπειτα αγγίξτε το [ENTER]. 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στο μενού για διαδραστικές λειτουργίες. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, ακουμπήστε το. Για να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες PBC, θέστε το [Video CD PBC] στο [OFF] (σελίδα 21). Σημειώσεις Στη διάρκεια της αναπαραγωγής PBC, ο αριθμός κομματιού, το στοιχείο αναπαραγωγής κ.λπ., δεν εμφανίζονται στην οθόνη αναπαραγωγής. Η συνέχιση αναπαραγωγής δεν είναι διαθέσιμη κατά την αναπαραγωγή με PBC. Διαμόρφωση ρυθμίσεων ήχου Για να αλλάξετε τη γλώσσα ήχου/ φορμά Όταν αναπαράγετε ένα βίντεο DVD, η γλώσσα ήχου μπορεί να αλλάξει εάν ο δίσκος έχει εγγραφεί με πολύγλωσσα κομμάτια. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το φορμά ήχου όταν αναπαράγετε έναν δίσκο εγγεγραμμένο σε πολλαπλά φορμά ήχου (π.χ., Dolby Digital). Κατά την αναπαραγωγή, ακουμπήστε την οθόνη κι έπειτα το. Ακουμπήστε επαναλαμβανόμενα το έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή γλώσσα/φορμά ήχου. Παράδειγμα: Dolby Digital 5.1 ch Γλώσσα ήχου Φορμά ήχου/ αριθμοί καναλιών Για να αλλάξετε το κανάλι ήχου Όταν παίζετε ένα VCD, μπορείτε να ακούσετε τόσο αριστερά όσο και δεξιά κανάλια, μόνο το δεξί κανάλι ή μόνο το αριστερό κανάλι, μέσω και δεξιών και αριστερών ηχείων. Στη διάρκεια αναπαραγωγής, ακουμπήστε το επαναλαμβανόμενα έως ότου εμφανιστεί το επιθυμητό κανάλι ήχου. Οι επιλογές υποδεικνύονται κατωτέρω. [Stereo]: Κανονικός στερεοφωνικός ήχος (προεπιλογή) [Left]: Ήχος αριστερού καναλιού (μονοφωνικός) [Right]: Ήχος δεξιού καναλιού (μονοφωνικός) Αναπαραγωγή συσκευής ipod/usb Στις παρούσες Οδηγίες χρήσης, το «ipod» χρησιμοποιείται ως γενική αναφορά στις λειτουργίες ipod στο ipod και το iphone, εκτός κι εάν ορίζεται διαφορετικά από το κείμενο ή τις απεικονίσεις. Για λεπτομέρειες για τη συμβατότητα του ipod, ανατρέξτε στην ενότητα «Σχετικά με το ipod» (σελίδα 26) ή επισκεφτείτε την τοποθεσία υποστήριξης στην πίσω σελίδα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν συσκευές τύπου MSC (Κατηγορία μαζικής αποθήκευσης) και MTP (Πρωτόκολλο μεταφοράς μέσων) USB (όπως ένα φλασάκι USB, ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής, τηλέφωνο Android) συμβατά με το πρότυπο USB. Ανάλογα με την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής ή το τηλέφωνο Android, απαιτείται η ρύθμιση της λειτουργίας σύνδεσης USB στο MSC ή το MTP. 1 Μειώστε την ένταση ήχου σε αυτήν τη μονάδα. Εάν η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, ενεργοποιήστε την. 2 Συνδέστε το ipod ή τη συσκευή USB στη θύρα USB. Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα. Εάν ένα ipod/συσκευή USB έχει ήδη συνδεθεί, για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το HOME, έπειτα πατήστε το [ipod/usb]. Για διακοπή της αναπαραγωγής Πατήστε και κρατήστε πατημένο το OFF για 1 δευτερόλεπτο. Εάν εμφανίζεται η ίδια γλώσσα δύο ή περισσότερες φορές, ο δίσκος έχει εγγραφεί σε πολλές μορφές ήχου. 12EL

13 Για αφαίρεση της συσκευής Διακόψτε την αναπαραγωγή κι, έπειτα, αποσυνδέστε. Μην αποσυνδέετε κατά την αναπαραγωγή, καθώς τα δεδομένα στη συσκευή μπορεί να είναι κατεστραμμένα. Προειδοποίηση για το iphone Όταν συνδέετε ένα iphone μέσω USB, η ένταση ήχου του τηλεφώνου ελέγχεται από το ίδιο το iphone. Για να αποφύγετε ξαφνικό δυνατό ήχο μετά από μια κλήση, μην αυξάνετε την ένταση ήχου στη μονάδα στη διάρκεια μιας κλήσης. Σχετικά με τη λειτουργία συνέχισης Όταν το ipod που παίζει επί του παρόντος είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή της βάσης, η λειτουργία αυτής της μονάδας αλλάζει στη λειτουργία συνέχισης και ξεκινά η αναπαραγωγή στη λειτουργία που έχει οριστεί από το ipod. Στη λειτουργία συνέχισης, δεν είναι διαθέσιμη η επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή/ αναπαραγωγή με τυχαία σειρά. Αναπαραγωγή μιας συσκευής BLUETOOTH Μπορείτε να αναπαραγάγετε περιεχόμενα σε μια συνδεδεμένη συσκευή που υποστηρίζει το BLUETOOTH A2DP (Σύνθετο προφίλ διανομής ήχου). Για να ταιριάξετε το επίπεδο της έντασης ήχου της συσκευής BLUETOOTH με άλλες πηγές Μπορείτε να μειώσετε τις διαφορές του επιπέδου έντασης ήχου ανάμεσα σε αυτήν τη μονάδα και τη συσκευή BLUETOOTH. Στη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το. Επιλέξτε ένα επίπεδο από 10 έως +15. Αναζήτηση και αναπαραγωγή κομματιών Χρήση της επαναλαμβανόμενης και τυχαίας αναπαραγωγής 1 Στη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το (επαναλαμβανόμενη) ή το (τυχαία) επαναλαμβανόμενα έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή επιλογή. Ξεκινά η επαναλαμβανόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή. Οι διαθέσιμες λειτουργίες αναπαραγωγής διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή ήχου. Σημείωση Η επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή και η τυχαία αναπαραγωγή δεν είναι διαθέσιμες για VCD έκδοσης 2.0 με λειτουργία PBC. Χρήση άμεσης αναπαραγωγής αναζήτησης 1 Πραγματοποιήστε σύνδεση BLUETOOTH με τη συσκευή ήχου (σελίδα 8). 2 Μειώστε την ένταση ήχου σε αυτήν τη μονάδα. 3 Πατήστε το HOME, έπειτα πατήστε το [BT Audio]. 4 Χειριστείτε τη συσκευή ήχου για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. 5 Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη μονάδα. 1 Κατά την αναπαραγωγή δίσκου ή USB, πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο για να εισαγάγετε τον αριθμό ενός στοιχείου (κομμάτι, κεφάλαιο κ.λπ.), έπειτα πατήστε το ENTER. Η αναπαραγωγή ξεκινάει από την αρχή του επιλεγμένου σημείου. Σημείωση Στη διάρκεια της αναπαραγωγής VCD, αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν αναπαράγεται ένα VCD χωρίς λειτουργίες PBC. Στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής Εάν η συσκευή BLUETOOTH υποστηρίζει το AVRCP (Προφίλ τηλεχειριστηρίου ήχου βίντεο), μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή μέσω αυτής της μονάδας με τον ίδιο τρόπο όπως με την αναπαραγωγή δίσκου. 13EL

14 Αναζήτηση ενός αρχείου από την οθόνη λίστας 1 Κατά την αναπαραγωγή δίσκου ή USB, ακουμπήστε το. Εμφανίζεται η οθόνη λίστας από το τρέχον στοιχείο που αναπαράγεται. Aspect Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει ρυθμιστεί το φρένο στάθμευσης. Πηγή: USB (Xvid/MPEG-4/Φωτογραφία), Disc (DVD/VCD/Xvid/MPEG-4/Φωτογραφία), AUX (Διαθέσιμο μόνο όταν το [AUX] έχει ρυθμιστεί στο [Rear] και το [AUX Input] έχει τεθεί στο [Video] ή το [Auto].) Normal Για να εμφανιστεί μια εικόνα με αναλογία πλευρών οθόνης 4:3 (κανονική εικόνα). Επίσης, ακουμπήστε το, ή το για να απαριθμήσετε κατά τον τύπο αρχείου (ήχο/βίντεο/φωτογραφία). 2 Ακουμπήστε το επιθυμητό στοιχείο. Η αναπαραγωγή ξεκινά. Διαθέσιμες επιλογές Διατίθενται διάφορες ρυθμίσεις σε κάθε πηγή ακουμπώντας το. Τα διαθέσιμα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με την περίπτωση. Picture EQ Ρυθμίζει την εικόνα ώστε να ταιριάζει με την εσωτερική φωτεινότητα του αυτοκινήτου. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει ρυθμιστεί το φρένο στάθμευσης. Πηγή: USB (Xvid/MPEG-4/Φωτογραφία), Δίσκος (DVD/VCD/Xvid/MPEG-4/Φωτογραφία), AUX (Διαθέσιμο μόνο όταν το [AUX] έχει τεθεί στο [Rear] και το [AUX Input] έχει τεθεί στο [Video] ή το [Auto].) Dynamic (), Standard, Theater, Sepia Για να επιλέξετε την ποιότητα της εικόνας. Wide Full () Zoom DVD Audio Level Πηγή: Δίσκος Για να εμφανιστεί μια εικόνα με αναλογία πλευρών οθόνης 4:3 μεγεθυμένο στις αριστερές και δεξιές άκρες της οθόνης, με τα περισσευούμενα τμήματα στο πάνω και κάτω μέρος να έχουν κοπεί για να γεμίσουν την οθόνη. Για να εμφανιστεί μια εικόνα με αναλογία πλευρών οθόνης 16:9. Για να εμφανιστεί μια εικόνα με αναλογία πλευρών οθόνης 4:3 μεγεθυμένο προς τις αριστερές και τις δεξιές άκρες της οθόνης. Για να ρυθμίσετε το επίπεδο εξόδου ήχου ανάμεσα στο -10 και το +10 για ένα DVD εγγεγραμμένο σε φορμά Dolby Digital, για να ισορροπήσετε το επίπεδο έντασης ήχου μεταξύ των δίσκων. 14EL

15 Χρήσιμη λειτουργία Το Siri Eyes Free σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε ένα iphone handsfree απλά μιλώντας μέσα στο μικρόφωνο. Αυτή η λειτουργία απαιτεί να συνδέσετε ένα iphone στη μονάδα με Αυτόματη σύζευξη BLUETOOTH. Η διαθεσιμότητα περιορίζεται στο iphone 4s ή μεταγενέστερο. Βεβαιωθείτε ότι το iphone σας λειτουργεί με την τελευταία έκδοση ios. Πρέπει να ολοκληρώσετε την καταχώρηση BLUETOOTH και διαμορφώσεις σύνδεσης για το iphone με τη μονάδα εκ των προτέρων. Για λεπτομέρειες, βλ. «Προετοιμασία συσκευής BLUETOOTH» (σελίδα 7). Όταν η λειτουργία Siri ενεργοποιείται στη διάρκεια αναπαραγωγής ήχου, η μονάδα ενδέχεται να μεταβεί στην πηγή ήχου BLUETOOTH, ακόμα κι εάν δεν καθορίσετε ένα κομμάτι για αναπαραγωγή. Όταν συνδέετε το iphone στη θύρα USB, το Siri ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά ή ενδέχεται να σταματήσει. Όταν συνδέετε το iphone στη μονάδα, μην ενεργοποιείτε το Siri με το iphone. Το Siri ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά ή ενδέχεται να σταματήσει. Δεν παράγεται ήχος ενώ το Siri Eyes Free είναι ενεργοποιημένο. Χρήση του Siri Eyes Free Φροντίστε το [HOME Key Function] να έχει τεθεί στο [Voice] (σελίδα 19). 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Siri στο iphone. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με το iphone. 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το HOME. Εμφανίζεται η οθόνη φωνητικών εντολών. 3 Μιλήστε στο μικρόφωνο μετά το χαρακτηριστικό ήχο. Το iphone παράγει ξανά έναν χαρακτηριστικό ήχο και το Siri Eyes Free ενεργοποιείται. Για να απενεργοποιήσετε Siri Eyes Free Ακουμπήστε το [Close]. Σημειώσεις Το iphone ενδέχεται να μην αναγνωρίζει τη φωνή σας ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. (Για παράδειγμα, εάν βρίσκεστε σε αυτοκίνητο που κινείται.) Το Siri ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά ή ο χρόνος απόκρισης μπορεί να παρουσιάζει κενά σε τοποθεσίες όπου τα σήματα του iphone λαμβάνονται με δυσκολία. Ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας του iphone, το Siri ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά ή ενδέχεται να σταματά. Εάν παίζετε ένα κομμάτι με ένα iphone χρησιμοποιώντας τη σύνδεση ήχου BLUETOOTH, όταν το κομμάτι αρχίζει να παίζει μέσω BLUETOOTH, η λειτουργία Siri σταματά αυτόματα και η μονάδα μεταβαίνει στην πηγή ήχου BLUETOOTH. 15EL

16 Κλήσεις handsfree Πριν την κλήση handsfree, βεβαιωθείτε ότι το και το είναι στην οθόνη. Εάν οι υποδείξεις δεν εμφανίζονται, εκτελέστε τη διαδικασία της σύνδεσης BLUETOOTH (σελίδα 8). Λήψη μιας κλήσης 1 Πατήστε το όταν λαμβάνεται μια κλήση. Η τηλεφωνική κλήση ξεκινά. Σημείωση Ο ήχος κλήσης και η φωνή του ομιλούντος παρέχονται μόνο από τα μπροστινά ηχεία. Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης Το επίπεδο της έντασης ήχου του κουδουνίσματος θα αποθηκεύεται στη μνήμη, ανεξάρτητα από την κανονική ένταση ήχου. Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου έντασης ήχου ενώ λαμβάνετε μια κλήση. Για να απορρίψετε/τερματίσετε μια κλήση Ακουμπήστε το. Πραγματοποίηση μιας κλήσης 1 Πατήστε το HOME, έπειτα πατήστε το [Phone]. 2 Ακουμπήστε ένα από τα εικονίδια στην οθόνη του τηλεφώνου BLUETOOTH. (ιστορικό κλήσεων)*1 Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα ιστορικού κλήσεων. Η μονάδα αποθηκεύει τις τελευταίες 20 κλήσεις. (επανάκληση) Κάντε αυτόματα μια κλήση στην τελευταία επαφή που πραγματοποιήσατε. (τηλεφωνικός κατάλογος)*1 Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα ονομάτων/λίστα αριθμών στον τηλεφωνικό κατάλογο. Για να αναζητήσετε την επιθυμητή επαφή κατά αλφαβητική σειρά στη λίστα ονομάτων, ακουμπήστε το. (φωνητική εντολή)*2*3 Πείτε μια φωνητική ετικέτα που είναι αποθηκευμένη στο κινητό τηλέφωνο. (εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου) Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου. Προσυντονισμένος αριθμός Ακουμπήστε έναν προσυντονισμένο αριθμό ([1] έως [6]). Η μονάδα αποθηκεύει έως 6 επαφές στη λίστα. Για λεπτομέρειες για τον τρόπο αποθήκευσης, βλέπε «Προσυντονισμός αριθμών τηλεφώνου» (σελίδα 17). *1 Το κινητό τηλέφωνο χρειάζεται να υποστηρίζει τη λειτουργία PBAP (Προφίλ Πρόσβασης σε Τηλεφωνικό Κατάλογο). *2 Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής εντολής στο κινητό τηλέφωνο ενώ είναι συνδεδεμένο σε αυτήν τη μονάδα. *3 Η φωνητική εντολή ενδέχεται να μην δουλέψει ανάλογα με την προδιαγραφή αναγνώρισης του κινητού τηλεφώνου. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την τοποθεσία υποστήριξης στην πίσω σελίδα. 3 Ακουμπήστε το. Η κλήση πραγματοποιείται και εμφανίζεται η οθόνη κλήσης έως ότου απαντήσει το άλλο μέρος. 16EL

17 Διαθέσιμοι χειρισμοί στη διάρκεια μιας κλήσης Για να ρυθμίσετε την ένταση της φωνής του ομιλούντος Το επίπεδο της έντασης ήχου του ομιλούντος θα αποθηκεύεται στη μνήμη, ανεξάρτητα από την κανονική ένταση ήχου. Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου έντασης ήχου στη διάρκεια μιας κλήσης. Για να μεταφέρετε την τρέχουσα κλήση στο κινητό τηλέφωνο Ακουμπήστε το. Για να μεταφέρετε ξανά σε κλήση handsfree, ακουμπήστε το ξανά. Διαθέσιμες επιλογές Στη διάρκεια μιας κλήσης handsfree, πατήστε το. [MIC Gain] Ρυθμίζει την ένταση ήχου του μικροφώνου για το άλλο μέρος: [Low], [Middle], [High]. Διαχείριση δεδομένων κλήσης Προρύθμιση αριθμών τηλεφώνου 1 Πατήστε το HOME, έπειτα πατήστε το [Phone]. Εμφανίζεται η οθόνη τηλεφώνου BLUETOOTH. 2 Ακουμπήστε το. Εμφανίζεται ο τηλεφωνικός κατάλογος. 3 Επιλέξτε την επαφή για να αποθηκεύσετε στον προρυθμισμένο επιλογέα. Στη λίστα ονομάτων, ακουμπήστε το όνομα της επαφής. Για να αναζητήσετε την επιθυμητή επαφή κατά αλφαβητική σειρά, ακουμπήστε το, έπειτα επιλέξτε αλφάβητο. Στη λίστα αριθμών, ακουμπήστε τον αριθμό τηλεφώνου. Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης επαφής. 4 Ακουμπήστε το [Preset], έπειτα τον επιθυμητό προκαθορισμένο αριθμό ([1] έως [6]). Η επαφή αποθηκεύεται στον επιλεγμένο προκαθορισμένο αριθμό. Για να αλλάξετε την καταχώρηση του προσυντονισμένου κουμπιού Ακολουθήστε την ανωτέρω διαδικασία και αντικαταστήστε ένα καταχωρημένο προσυντονισμένο κουμπί. Μενού επιλογών τηλεφώνου 1 Πατήστε το HOME, έπειτα πατήστε το [Phone]. 2 Ακουμπήστε το. Εμφανίζεται το μενού επιλογών τηλεφώνου. [Auto Answer] Απαντά αυτόματα σε μια εισερχόμενη κλήση. [OFF]: να μην απαντήσει αυτόματα. [ON]: να απαντήσει αυτόματα. 17EL

18 Ρυθμίσεις Επιλέξτε το [Settings] στο μενού HOME όταν χρειάζεστε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της μονάδας. Το στον παρακάτω πίνακα υποδεικνύει την προεπιλεγμένη ρύθμιση. 1 Πατήστε το HOME, έπειτα πατήστε το [Settings]. 2 Ακουμπήστε ένα από τα εικονίδια κατηγορίας διαμόρφωσης. : Γενικές ρυθμίσεις (σελίδα 18) : Ρυθμίσεις ήχου (σελίδα 20) : Ρυθμίσεις οθόνης (σελίδα 20) : Οπτικές ρυθμίσεις (σελίδα 20) 3 Ακουμπήστε το / για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, ακουμπήστε το. Για να αλλάξετε από την οθόνη HOME στην οθόνη αναπαραγωγής, ακουμπήστε το. Γενικές ρυθμίσεις Γλώσσα Κατάσταση μονάδας: Οποιαδήποτε κατάσταση English (), Español, Русский Μορφή ώρας Κατάσταση μονάδας: Οποιαδήποτε κατάσταση 12ωρο, 24ωρο () Για να επιλέξετε τη γλώσσα οθόνης. Για να αλλάξετε τη μορφή της ώρας. Ώρα ρολογιού Κατάσταση μονάδας: Οποιαδήποτε κατάσταση Ρύθμιση ρολογιού Κατάσταση μονάδας: Οποιαδήποτε κατάσταση Για να ρυθμίσετε το ρολόι. (Διαθέσιμο μόνο όταν το [Clock Time] έχει τεθεί στο [OFF].) Χαρακτηριστικός ήχος Κατάσταση μονάδας: Οποιαδήποτε κατάσταση OFF, ON () Ροοστάτης Κατάσταση μονάδας: Οποιαδήποτε κατάσταση OFF Auto () ON Επίπεδο ροοστάτη Κατάσταση μονάδας: Οποιαδήποτε κατάσταση ( ) : 0 Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο λειτουργίας. Ρύθμιση πάνελ αφής Κατάσταση μονάδας: Οποιαδήποτε κατάσταση Για να απενεργοποιήσετε το ροοστάτη. Για να σκοτεινιάσετε την οθόνη αυτόματα όταν ανάβετε τα φώτα. (Διαθέσιμο μόνο όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ελέγχου φωτισμού.) Για να σκοτεινιάσετε την οθόνη. Για να επιλέξετε το επίπεδο φωτεινότητας όταν ο ροοστάτης είναι ενεργοποιημένος. Για να ρυθμίσετε τη βαθμονόμηση του πάνελ αφής, εάν η θέση αφής δεν αντιστοιχεί στο σωστό στοιχείο. OFF (), ON Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία CT. Σύστημα χρωμάτων εξόδου Κατάσταση μονάδας: Δεν είναι επιλεγμένη πηγή NTSC, PAL () Για να αλλάξετε το σύστημα χρωμάτων σύμφωνα με το συνδεδεμένο μόνιτορ. (Δεν υποστηρίζεται το SECAM.) 18EL

19 Είσοδος κάμερας Κατάσταση μονάδας: Οποιαδήποτε κατάσταση OFF Normal () Reverse Για να απενεργοποιήσετε την είσοδο. Για να εμφανιστεί η εικόνα από την κάμερα πίσω προβολής. Για να γυρίσετε την εικόνα από την κάμερα πίσω προβολής οριζόντια. Έλεγχος τιμονιού Μπορείτε να χειριστείτε τη μονάδα με κουμπιά στο τιμόνι. Για ασφάλεια, σταθμεύστε το αυτοκίνητό σας προτού πραγματοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση. Κατάσταση μονάδας: Οποιαδήποτε κατάσταση Σημειώσεις Εάν σημειωθεί κάποιο σφάλμα κατά την καταχώρηση, όλες οι καταχωρημένες πληροφορίες διαγράφονται. Ξεκινήστε την καταχώρηση από την αρχή. Εάν αφήσετε την οθόνη ρύθμισης και επαναδιαμορφώσετε τις ρυθμίσεις, όλες οι καταχωρημένες πληροφορίες διαγράφονται. Ξεκινήστε την καταχώρηση από την αρχή. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένα οχήματα. Για λεπτομέρειες για τη συμβατότητα του οχήματός σας, επισκεφτείτε την τοποθεσία υποστήριξης στην πίσω σελίδα. Σύνδεση Blueetooth Κατάσταση μονάδας: Οποιαδήποτε κατάσταση ON, OFF () Για να ενεργοποιήσετε το σήμα BLUETOOTH. User External () Για να εμφανίσετε την οδηγία και το πάνελ για έλεγχο από το τιμόνι. Για να απενεργοποιήσετε τον έλεγχο από το τιμόνι. Για να χρησιμοποιήσετε έλεγχο περιστροφικού χειριστηρίου. Πληροφορίες συσκευής Bluetooth Κατάσταση μονάδας: Οποιαδήποτε κατάσταση Για να εμφανίσετε τη συσκευή που συνδέεται στη μονάδα με άγγιγμα [Open]. (Διαθέσιμο μόνο όταν το [Bluetooth Connection] έχει τεθεί στο [ON].) Ορίζεται από τον χρήστη Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν το [Steering Control] έχει ρυθμιστεί σε [User]. Εμφανίζεται το πάνελ του κουμπιού τιμονιού. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί που θέλετε να αντιστοιχίσετε στο τιμόνι. Το κουμπί στο πάνελ ανάβει (αναμονή). Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στο τιμόνι στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τη λειτουργία. Το κουμπί στο πάνελ αλλάζει σε μπλε (η καταχώρηση ολοκληρώθηκε). Για να καταχωρήσετε άλλα κουμπιά, επαναλάβετε τα βήματα και. Κατάσταση μονάδας: Οποιαδήποτε κατάσταση Για να εμφανίσετε την οδηγία και το πάνελ ελέγχου. Επαναφορά Bluetooth Κατάσταση μονάδας: Οποιαδήποτε κατάσταση Για να αρχικοποιήσετε όλες τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το BLUETOOTH, όπως πληροφορίες σύζευξης, ιστορικό κλήσεων, κουμπί προσυντονισμού, ιστορικό συνδεδεμένων συσκευών BLUETOOTH κ.λπ. Λειτουργία πλήκτρου HOME (κρατήστε 2 δευτερόλεπτα) Κατάσταση μονάδας: Οποιαδήποτε κατάσταση Voice, DSPL () Για να αντιστοιχίσετε τη λειτουργία φωνητικής εντολής ή το μενού εμφάνισης στο κουμπί HOME. 19EL

20 Ρυθμίσεις ήχου Πίσω/ Υπό έξω Αλλάζει την έξοδο ήχου ανάμεσα στα πίσω ηχεία και το υπογούφερ. Κατάσταση μονάδας: Οποιαδήποτε κατάσταση Rear Subwoofer () Ρύθμιση ήχου Επιλέγει το EQ3 και ρυθμίζει το επίπεδο του υπογούφερ, το επίπεδο της ισορροπίας/ εξασθενητή το φίλτρο διαχωρισμού (crossover). Κατάσταση μονάδας: Οποιαδήποτε κατάσταση EQ3 OFF (), Electronica, Soul, Country, R&B, Pop, Rock, Hip- Hop, Jazz, Dance, Custom Subwoofer: (ATT, ) : 0 Balance: (L R 15) : 0 Fader: (Front Rear 15) : 0 HPF: 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 140 Hz, 160 Hz, OFF () LPF: OFF (), 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 140 Hz, 160 Hz Για να εξάγετε σήματα ήχου στα πίσω ηχεία (ενισχυτής). Για να εξάγετε σήματα ήχου στο υπογούφερ. Για να επιλέξετε την καμπύλη ισοστάθμισης προσαρμόστε την καμπύλη ισοστάθμισης. Όταν θέτετε το [Custom], επιλέγει τις ρυθμίσεις του ισοσταθμιστή: [Low], [Mid], [High]. Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του υπογούφερ. (Διαθέσιμο μόνο όταν το [Rear/Sub Out] έχει τεθεί στο [Subwoofer].) Για να ρυθμίσετε την ισορροπία ήχου ανάμεσα στα αριστερά και δεξιά ηχεία. Για να ρυθμίσετε την ισορροπία ήχου ανάμεσα στα μπροστινά και πίσω ηχεία. Για να επιλέξετε τη συχνότητα αποκοπής των μπροστινών/ πίσω ηχείων. Για να επιλέξετε τη συχνότητα αποκοπής του υπογούφερ. (Διαθέσιμο μόνο όταν το [Rear/Sub Out] έχει τεθεί στο [Subwoofer].) Ρυθμίσεις οθόνης Επίδειξη Κατάσταση μονάδας: Οποιαδήποτε κατάσταση OFF, ON () Οπτικές ρυθμίσεις Γλώσσα μενού DVD Κατάσταση μονάδας: Δεν είναι επιλεγμένη πηγή English (), Κινέζικα, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Ολλανδικά, Δανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά, Νορβηγικά, Ρωσικά, Άλλες πληροφορίες Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης. DVD Audio Language Κατάσταση μονάδας: Δεν είναι επιλεγμένη πηγή English (), Κινέζικα, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Ολλανδικά, Δανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά, Νορβηγικά, Ρωσικά, Άλλες πληροφορίες Για να επιλέξετε την προεπιλεγμένη γλώσσα για το μενού του δίσκου. Για να επιλέξετε την προεπιλεγμένη γλώσσα για το σάουντ τρακ. 20EL

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

1 Πατήστε. 2 Αγγίξτε Audio Off. Εναλλαγή πηγής ήχου. Διακοπή της λειτουργίας ήχου. Εναλλαγή της πηγής ήχου. Προβολή της οθόνης λειτουργιών ήχου

1 Πατήστε. 2 Αγγίξτε Audio Off. Εναλλαγή πηγής ήχου. Διακοπή της λειτουργίας ήχου. Εναλλαγή της πηγής ήχου. Προβολή της οθόνης λειτουργιών ήχου Εναλλαγή πηγής ήχου Εναλλαγή της πηγής ήχου Διακοπή της λειτουργίας ήχου 1 Πατήστε. 1 Πατήστε. 2 Επιλέξτε τη λειτουργία ήχου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. 2 Αγγίξτε Audio Off. Αγγίξτε το Audio Off και

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω σύμβολα βρίσκονται μπροστά από πληροφορίες χρήσιμες για την αποτροπή βλάβης στην κεντρική μονάδα καθώς και για την ομαλή λειτουργία.

Τα παρακάτω σύμβολα βρίσκονται μπροστά από πληροφορίες χρήσιμες για την αποτροπή βλάβης στην κεντρική μονάδα καθώς και για την ομαλή λειτουργία. Τα σύμβολα που περιγράφονται παρακάτω υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών καθώς και επάνω στην ίδια τη συσκευή, για να εξασφαλιστεί η σωστή και ασφαλής χρήση και για να αποτραπούν τραυματισμοί και πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της αναπαραγωγής ipod

Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Μόλις συνδέσετε ένα ipod, μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής ή βίντεο ipod. Με τη χρήση του δέκτη, μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB/AM/FM Boombox

CD/USB/AM/FM Boombox CD/USB/AM/FM Boombox ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Πρίν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής σας ταιριάζει με την οικιακή τάση. Σημείωση : Συνδέστε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακό ηχοσύστημα CMT-SBT40D. Οδηγίες χρήσης. Ξεκινώντας. Αναπαραγωγή δίσκου. Ακρόαση ραδιοφώνου

Οικιακό ηχοσύστημα CMT-SBT40D. Οδηγίες χρήσης. Ξεκινώντας. Αναπαραγωγή δίσκου. Ακρόαση ραδιοφώνου Οικιακό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Αναπαραγωγή δίσκου Ακρόαση ραδιοφώνου Ακρόαση αρχείου από συσκευή USB Ακρόαση μουσικής με προαιρετικές συσκευές ήχου Ακρόαση μουσικής μέσω σύνδεσης BLUETOOTH

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ jabra.com/movewireless 1. ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ:...3 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 4 3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ...5 3.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ... 6 4.1 ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων (AV)

Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων (AV) Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων (AV) Οδηγίες Χρήσης Για να ακυρώσετε την επίδειξη (DEMO), δείτε στη σελίδα 4. XAV-65 Φροντίστε, για λόγους ασφαλείας, να εγκαταστήσετε αυτή τη μονάδα στο ταμπλό του αυτοκινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο Φορητά ηχεία Συνοπτικό εγχειρίδιο 1 Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του φορητού συστήματος ηχείων Turbo-X. Αυτά τα ηχεία είναι ιδανικά για τον υπολογιστή σας, το ipod/ iphone, το MP3 player

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Συναρμολόγηση...4 Χρήση του μικροφώνου σας...5 Ηχογράφηση...5 Ηχογράφηση για

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη BT-03i εγχειρίδιο χρήστη 1 Γενική επισκόπηση Ευρετήριο Ξεκινώντας Πως να απαντήσετε στην τηλεφωνική κλήση Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 2 1. Γενική επισκόπηση A B E Δ ΣΤ 1-1 Πλήκτρα λειτουργίας: Γ A B

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ήχου HT-ST3. Οδηγίες χρήσης

Ράβδος ήχου HT-ST3. Οδηγίες χρήσης Ράβδος ήχου HT-ST3 Οδηγίες χρήσης EL Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση Περιεχόμενα συσκευασίας 3 Εγκατάσταση 4 Σύνδεση της Ράβδου ηχείου και του Υπογούφερ 5 Σύνδεση 6 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

CHEVROLET MYLINK. Συνοπτικός οδηγός

CHEVROLET MYLINK. Συνοπτικός οδηγός CHEVROLET MYLINK Συνοπτικός οδηγός Το Chevrolet MyLink είναι ένα σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας που ενισχύει την οδηγική σας εμπειρία. Λειτουργεί με απλή συνδεσιμότητα, ένα smartphone και μια υπέροχη

Διαβάστε περισσότερα

Ηχείο Pocket Hive με Bluetooth

Ηχείο Pocket Hive με Bluetooth kitsound.co.uk GR Για να δείτε και να κατεβάσετε τις οδηγίες χρήσεις σε άλλες γλώσσες, χρησιμοποιήστε το παρακάτω link: www.kitsound.co.uk/product/ksphivebk Ηχείο Pocket Hive με Bluetooth Ζητούμε συγνώμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Plantronics M70 -M90. Εγχειρίδιο χρήσης

Σειρά Plantronics M70 -M90. Εγχειρίδιο χρήσης Σειρά Plantronics M70 -M90 Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα Λίγα λόγια για τον αγοραστή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας* 4 Επιλογή γλώσσας 5 Σύζευξη 6 Επισκόπηση ακουστικού 7 Η ασφάλεια προέχει 7 Χειρισμός 8 Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT2 ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT

MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Εγχειρίδιο Χρήστη MP3 PLAYER/ ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Εγκατάσταση 02 Επιπλέον πληροφορίες 04 Γενικές λειτουργίες 05 Λειτουργίες ραδιοφώνου 09 Λειτουργίες USB/SD 10 Διάταξη τηλεχειριστηρίου 11

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

WALKIE-TALKIE TLKR T50

WALKIE-TALKIE TLKR T50 WALKIE-TALKIE TLKR T50 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (10) 1) Κεραία 2)Πλήκτρο Έντασης/Καναλιού 3)Πλήκτρο Ομιλίας 4)Πλήκτρο Μενού/Ενεργοποίησης 5)Πλήκτρο Κλήσης 6)Πλήκτρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EASY TOUCH ET-661

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EASY TOUCH ET-661 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EASY TOUCH ET-661 Περιεχόμενα Πλήκτρα και Λυχνία Ελέγχου...2 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση / Pairing Λειτουργία...3 Ενδεικτική Λυχνία...4 Δημιουργία συνεργασίας με κινητό τηλέφωνο...5

Διαβάστε περισσότερα

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB www.sony-europe.com 1 Χαρακτηριστικά Αφεθείτε στη μαγεία του ήχου surround 5,1 καναλιών που σας

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Χωρίς ήχο Παραμόρφωση του ήχου Το ΚΑΡΑΟΚΕ δε λειτουργεί Το MP3 δεν παίζει 1. Καμία πηγή εισόδου ήχου. 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth Για περισσότερες πληροφορίες: www.lenco.com www.divitec.gr 1 A. Προειδοποίηση ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-BT80W/BT80WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες

Ατομικό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-BT80W/BT80WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες Ατομικό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Λειτουργίες Συνδέσεις δικτύου Πρόσθετες πληροφορίες Αντιμετώπιση προβλημάτων Προφυλάξεις/ Προδιαγραφές CMT-BT80W/BT80WB ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειωθεί ο κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη MOTOROLA TLKR-T80 Extreme Εγχειρίδιο χρήστη Ενδείξεις Οθόνης 1. Δείκτης έντασης ήχου 2. Δείκτης εκπομπής 3. Δείκτης λήψης 4. Δείκτης dual watch 5. Δείκτης αυτόματης απενεργοποίησης λειτουργίας 6. Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO 2263 ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone Οδηγίες Χρήσης CK21+ Bluetooth Speakerphone Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το CK21+...2 Για την Bluetooth Τεχνολογία...2 Ξεκινώντας...3 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του CK21+...6 Συνδεσιμότητα...6 Σύνδεση/Link

Διαβάστε περισσότερα

BackBeat PRO. User Guide

BackBeat PRO. User Guide BackBeat PRO User Guide Contents Περιεχόμενα συσκευασίας 3 Επισκόπηση ακουστικών 4 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 4 Ενεργή καταστολή θορύβου 4 Αναπαραγωγή/παύση αναπαραγωγής μουσικής 4 Ένταση ήχου 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό συσκευή αναπαραγωγής MP3 με

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-SBT300W/SBT300WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες

Οικιακό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-SBT300W/SBT300WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες Οικιακό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Λειτουργίες Συνδέσεις δικτύου Πρόσθετες πληροφορίες Αντιμετώπιση προβλημάτων Προφυλάξεις/ Προδιαγραφές CMT-SBT300W/SBT300WB ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειωθεί ο κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU www.fandu.gr Πρόσοψη Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Επιλογή λειτουργίας Επόμ/Προηγ κομμάτι Επιλογή σταθμού Εισαγωγή κομματιών Αναπαράγει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ηχοσύστημα CMT-X7CD / CMT-X7CDB. Οδηγίες χρήσης. Ξεκινώντας. Ακρόαση δίσκου CD. Ακρόαση ραδιοφώνου

Ατομικό ηχοσύστημα CMT-X7CD / CMT-X7CDB. Οδηγίες χρήσης. Ξεκινώντας. Ακρόαση δίσκου CD. Ακρόαση ραδιοφώνου Ατομικό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Ακρόαση δίσκου CD Ακρόαση ραδιοφώνου Ακρόαση αρχείου από συσκευή USB Ακρόαση μουσικής με προαιρετικές συσκευές ήχου Ακρόαση μουσικής μέσω σύνδεσης BLUETOOTH

Διαβάστε περισσότερα

OPEL ADAM. Infotainment System

OPEL ADAM. Infotainment System OPEL ADAM Infotainment System Περιεχόμενα IntelliLink... 5 CD 3.0 BT / R 3.0... 65 FlexDock... 115 IntelliLink Εισαγωγή... 6 Ραδιόφωνο... 22 Εξωτερικές συσκευές... 34 Τηλέφωνο... 48 Ευρετήριο... 60 6

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης. MHC-EC919iP/EC719iP 4-467-786-11(1) (EL) Ξεκινώντας. Δίσκος. Ραδιοφωνικός δέκτης. ipod/iphone.

Οικιακό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης. MHC-EC919iP/EC719iP 4-467-786-11(1) (EL) Ξεκινώντας. Δίσκος. Ραδιοφωνικός δέκτης. ipod/iphone. 4-467-786-11(1) (EL) Οικιακό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Δίσκος Ραδιοφωνικός δέκτης ipod/iphone Συσκευή USB Άλλες λειτουργίες Πρόσθετες πληροφορίες MHC-EC919iP/EC719iP ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου 1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB στο MEGA PLAYER 521, την άλλη άκρη στον προαιρετικό προσαρμογέα (adapter) και συνδέστε το με πρίζα Εναλλασσόμενου Ρεύματος. (ή συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 ΕΛΛΗΝΙΚΆ -ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ -ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ -ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ -ΕΓΓΎΗΣΗ MULTIMEDIA PLAYER

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση ΠPOΦYΛAΞH Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός και να δίνεται μεγάλη σημασία στην ασφάλεια κατά τη χρήση των χειριστηρίων ήχου ενώ οδηγείτε. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Επίσης, φροντίστε να ρυθμίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο 1. Εγχειρίδιο χρήσης

Τηλέφωνο 1. Εγχειρίδιο χρήσης Τηλέφωνο 1 Εγχειρίδιο χρήσης GR Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου σας τηλεφώνου JACOB JENSEN TM. Το τηλέφωνο αυτό σχεδιάζεται στη Δανία από τον Jacob Jensen. Τα προϊόντα του έχουν κερδίσει διεθνή αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα