Θέμα : «Ὀφειλομένη ἔμμεση ἀπάντηση στὸν ἀπὸ Ἀττικῆς Μητροπολίτη κ. Νικόδημο Γκατζιρούλη».

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα : «Ὀφειλομένη ἔμμεση ἀπάντηση στὸν ἀπὸ Ἀττικῆς Μητροπολίτη κ. Νικόδημο Γκατζιρούλη»."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βογατσικοῦ Θεσσαλονίκη, τηλ , καὶ τηλεομ ἀριθμ. πρωτ. : Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ Πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννου Γενναδίου Ἀθήνα Θέμα : «Ὀφειλομένη ἔμμεση ἀπάντηση στὸν ἀπὸ Ἀττικῆς Μητροπολίτη κ. Νικόδημο Γκατζιρούλη». Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι, Ἀπροκλήτως καὶ αἰφνιδίως ἐδέχθηκα μιὰ σκληρὴ καὶ ἀνίερη καὶ πλημμυρισμένη ἀπὸ ἀσύστολα ψεύδη «δημοσιογραφικὴ» ἐπίθεση τοῦ ἄλλοτε Ἀττικῆς Μητροπολίτου Νικοδήμου Γκατζιρούλη, καὶ θεωρῶ ὅτι ἔχω πρὸ πάντων χρέος ἔναντι τῆς ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας, καὶ ἔναντι τοῦ ἑαυτοῦ μου, μετὰ ἀπὸ πενήντα (50) χρόνια ἱερατικῆς καὶ ἀρχιερατικῆς διακονίας, νὰ δια-ψεύσω αὐτὸν τὸν δύστροπο καὶ ἀσίγαστο «δημόσιο» ἐκκλησιαστικὸ κατήγο-ρο γιὰ ὅσα νοσηρὰ ἔπλεξε στὴν ταλαιπωρημένη σκέψη του ἐναντίον μου, μὲ τὴν ὁποία βασανίζει ἐπὶ χρόνια τὴν ἐκκλησιαστική μας ζωή. Ἔκρινα ὅμως νὰ ἀπευθυνθῶ πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο, διότι τὸ θέμα δὲν εἶναι προσω-πικό, καὶ διότι εἰς τὰ Ἀρχεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρέπει νὰ ὑπάρχῃ ἕνα, ἔ-στω, ἁπλὸ κείμενο ἀντιστάσεως στὸ ἀτέλειωτο ὑβρεολόγιο καὶ στὴ λαίλαπα τῶν ὕβρεων τοῦ Νικοδήμου κατὰ ἐκκλησιαστικῶν προσώπων. Δὲν ἔχω οὔτε πρόθεση οὔτε ἁρμοδιότητα νὰ ἐπεκταθῶ στὸ πλέγμα αὐτὸ τῶν ἀνομολογή-των αἰτιάσεων τοῦ ὑπερφιάλου ἀνδρὸς ἐναντίον τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας. Θὰ ὑπενθυμίσω μόνον τὰ ἀτέλειωτα νικοδημικὰ κείμενα ἐναντίον τοῦ μακα-ριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Χριστοδούλου, τὰ ὁποῖα διαρκῶς ἐ-δημοσιεύοντο στὸ προσωπικὸ δημοσιογραφικὸ δελτίο τοῦ ἀνδρὸς ὑπὸ τὸν τί-τλο «Ἐλεύθερη Πληροφόρηση» καὶ τὰ ὁποῖα εἶχαν κυριολεκτικῶς δηλητη-ριάσει τὴν ζωὴ τοῦ Χριστοδούλου καὶ εἶχαν σκανδαλίσει τοὺς πιστούς. Τὸ αὐτὸ ἀναλογικῶς ἔπραξε ὁ κ. Νικόδημος καὶ κατὰ τοῦ νῦν Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου, ὅταν εἶδε νὰ μὴ ἐκπληρώνωνται οἱ ἐλπίδες του γιὰ τὸ προσωπικό του πρόβλημα, ἐπειδὴ ὑπῆρξαν ἀνυπέρβλητες ἐμπλοκὲς γιὰ τὴν ὑπόθεσή του αὐτή. Ἀφοῦ, λοιπόν, ἐκόρεσε τὸ ἐκδικητικό του πάθος ἐναντίον τῶν δύο Ἀρχιεπισκόπων, ἀλλὰ καὶ ἐναντίον ἄλλων ἀρχιερέων, ἀκόμη καὶ ἐναντίον τοῦ σώματος τῆς Ἱεραρχίας, ἀναζητοῦσε νέο, τοὐλάχιστον γνωστὸ στὴν κοινὴ γνώμη, ἐκκλησιαστικὸ πρόσωπο γιὰ νὰ τοῦ ἐπιτεθῇ καὶ νὰ τὸ λαβώσῃ ὅσο μποροῦσε βλαπτικώτερα. Ἐπεχείρησε, λοιπόν, μία ἰδιώνυμη «τυμβωρυχία»

2 2 σὲ πρόσωπα καὶ γεγονότα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ παρελθόντος, καὶ κραδαίνοντας τὴν βαριοπούλα, τῆς γνωστῆς συγγραφικῆς ἱκανότητός του, ἡ ὁποία, λόγῳ τῶν λεκτικῶν ἐπαναλήψεων δείχνει πλέον κουρασμένη, ἄρχισε τὸ κρημνι-στικό του ἔργο ἐναντίον μου. Δυστυχισμένε Νικόδημε! Ἡ περίπτωσή του μοῦ φέρει στὸ νοῦ μου τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου πρὸς τοὺς Ἰουδαίους : «ἀπο-θανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν» (Ἰω. η 24). Ὁ Σεβ. Νικόδημος εἶναι σήμε-ρον 84 ἐτῶν καὶ μὲ τὶς σοβαρὲς συνέπειες ὑγιείας τοῦ οἱουδήποτε ἀνθρώπου στὴν ἡλικία αὐτή. Καὶ ἡ ταπεινότης μου διατρέχει τὸ 77 ο ἔτος τῆς ἡλικίας της, καὶ εἰλικρινῶς δὲν θὰ ἤθελα ποτὲ νὰ γράψω τὸ παρὸν κείμενο, ἀλλ εἶ-μαι ὑποχρεωμένος νὰ ὑπερασπισθῶ τὸν ἑαυτό μου καὶ τὴν ἀλήθεια γιὰ πρόσωπα καὶ γεγονότα. Ἡ ἐπίθεση ἐδημοσιεύθηκε στὸ προσωπικὸ Φυλλάδιο τοῦ κ. Νικοδήμου «Ἐλεύθερη Πληροφόρηση» τὴν Ὁ ἀπρόκλητος κατήγορός μου κ. Νικόδημος ἀπὸ τὴν ὁμιλία μου τὴν Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος στὸν ἱερὸ Ναὸ τῆς ἁγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης ποὺ μετεδίδετο πανελληνίως καὶ στὸ ἐξωτερικό στὶς , ἀπεμόνω-σε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ διαδίκτυο καὶ ἔστησε τὸ κατηγορητήριό του μὲ τὰ ἐξῆς ψεύδη : Τὸ θέμα ποὺ τὸν ἐρέθισε ἦτο, γιὰ ὅσα εἶπα γιὰ τὸν Γάλλο Ντομινὶκ Στρὸς Κάν, θέση χριστιανική, εὐαγγελική, ποὺ ἔγινε ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὴν κοινὴ γνώμη, ὄχι διότι εἶναι σπουδαῖος, ἀλλ ἐπειδὴ εἶναι ἄνθρωπος. Γράφει ὅτι ἐγὼ «ἀντὶ γιὰ κήρυγμα διδαχῆς καὶ ἐξαγιασμοῦ, ἄρχισα ἕνα ὀξύ, καταγγελτικὸ λόγο». Ψεύδεται ὁ δέσποτας, διότι χιλιάδες πιστοί, καὶ ἰδίως οἱ Θεσσαλονικεῖς γνωρίζουν ὅτι πάντοτε ὁμιλῶ στὸ «Κοινωνικό» μὲ κήρυγμα ἐκ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου τῆς ἡμέρας καὶ μετὰ ἀναφέρομαι σὲ κοινωνικά, ἐθνικὰ καὶ εἰδικὰ θέματα. Ἀπέκρυψε δὲ τὸ κύριο μέρος τῆς ὁμιλίας, ὅταν ἀντιπαρέ-θεσα στὴν τακτικὴ τῶν δικαστικῶν Ἀρχῶν τῆς Ἀμερικῆς, τὴν στάση τοῦ Κυ-ρίου ἔναντι τῆς ἁμαρτωλῆς γυναίκας ποὺ θὰ ἐλιθοβολοῦσαν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ τὴν ὡδήγησε στὴ μετάνοια καὶ στὴ σωτηρία. Ἕνα ἀκόμη ψεῦδος εἶναι ὅτι ἐγὼ ἔκαμα χρήση τοῦ ὅρου «τεκμήριο τῆς ἀθωότητος», τὸν ὁποῖο ὅρο δὲν τὸν ἀνέφερα οὔτε μιὰ φορά, οὔτε εἶναι γραμ-μένος στὸ ἀπόσπασμα τῆς ὁμιλίας μου, τὸ ὁποῖο παρέθεσε ἐντὸς εἰσαγω-γικῶν ὁ ἴδιος ὁ ἐπικριτής μου. Τέτοια διαστρέβλωση; Καὶ τί λέγει τώρα ὁ κατήγορος ἐπίσκοπος, ὅταν βάσει τῆς δικαστικῆς διαδικασίας παρεμ-βάλλεται ἡ ἐνοχὴ τῆς καμαριέρας καὶ ὁ Στρὸς Κὰν κινεῖται ἐλεύθερος στὴν Ἀμερικὴ μέχρις ἐκδικάσεως τῆς ὑποθέσεως, ἀλλ ὑπὸ τὸν δεσμευ-τικὸ ὅρο νὰ μὴ ἐξέλθῃ ἀπὸ τὴν Χώρα αὐτή; Τὴν ἀλήθεια τὴν γνωρίζει ὀ Θεὸς καὶ ἀνθρωπίνως θὰ τὴν ἀποδείξῃ ἡ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη. Χάριν ὅμως τῶν ἀναγνωστῶν τοῦ παρόντος κειμένου, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἐνημέρωση τοῦ Σε-βασμιωτάτου, παραθέτω τὴν διατύπωση τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων γιὰ τὸ τεκμήριο τῆς ἀθωότητος : «Τὸ τεκμήριο τῆς ἀθωότητος εἶναι ἕνα θεμελιῶδες δικαίωμα ποὺ περιέχεται στὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση γιὰ τὴν προστασία τῶν Δικαιωμάτων τοῦ

3 3 Ἀνθρώπου καὶ τῶν θεμελιωδῶν Ἐλευθεριῶν (ΕΣΔΑ) καὶ στὸν Χάρτη Θεμελιωδῶν Δικαιωμάτων τῆς Εὐ-ρωπαϊκῆς Ἕνωσης (ΧΘΔΕΕ). Τὸ ἄρθρο 6 τῆς Συνθήκης γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση (ΣΕΕ) προβλέπει ὅτι ἡ Ἕνωση σέβεται τὰ θεμελιώδη δικαιώματα, ὅπως κατοχυρώνονται μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση γιὰ τὴν Προστασία τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν θεμελιωδῶν ἐλευθεριῶν καὶ ὅ-πως προκύπτουν ἀπὸ τὶς κοινὲς συνταγματικὲς παραδόσεις τῶν κρατῶν μελῶν». Αὐτὰ ἰσχύουν στὴν Ε.Ε., ἐνῷ ἄλλα ἰσχύουν στὶς Η.Π.Α.. Καὶ θὰ κλεί-σω τὸ κεφάλαιο αὐτὸ μὲ τὴν δήλωση, ὅτι ὁ Σεβ. Νικόδημος ἐστήριξε τὴν ἐ-πίθεσή του ἐναντίον μου διότι ἐγὼ τάχα ἐχρησιμοποίησα γιὰ τὸν Στρὸς Κάν, ὅτι ἔχει ὑπὲρ αὐτοῦ «τὸ τεκμήριο τῆς ἀθωότητος». Τὶς τέσσαρες αὐτὲς λέ-ξεις, ὅτι τάχα ἐλέχθησαν ὑπ ἐμοῦ, τὶς ἐπαναλαμβάνει κατὰ κόρον, στὸ κεί-μενο τοῦ λιβέλλου του. Λοιπόν, ὁ γέρων αὐτὸς ἐπίσκοπος ψεύδεται ἀσυστό-λως, ἢ παρεσύρθη ἀπὸ πονηρὸ νομικό, διότι ἐγὼ δὲν διετύπωσα ποτὲ στὴν ὁ-μιλία μου οὔτε μιὰ φορὰ τὴν φράση αὐτὴ τῶν τεσσάρων λέξεων. Τὸν καλῶ ἀκόμη καὶ τώρα νὰ ἀναζητήσῃ στὸ διαδίκτυο τὴν ὁμιλία τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος Κατὰ τὸ τέλος τοῦ σχολίου μου γιὰ τὸν Στρὸς Κάν, εἶπα, σὲ αὐτοτελῆ πρόταση. «Κατὰ τεκμήριο θὰ τὴν βρῇ τὴν ἀλήθεια τὸ Δι-καστήριο». Ἄλλο τὸ τεκμήριο τῆς δίκης καὶ ἄλλο «τὸ τεκμήριο τῆς ἀθωό-τητος». Συγκρατῆστε τώρα τὴν ψυχραιμία σας, διότι ὁ ὑβριστής μας παίρνει τὸ πρόβλημα τοῦ Στρὸς Κὰν ὡς ἀφορμὴ γιὰ νὰ φθάσῃ σὲ σύνθεση κατηγορητηρίου ἐναντίον μου, ἐπειδὴ δὲν διεμαρτυρήθηκα τὸ 1974 γιὰ τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ τότε Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κυροῦ Κωνσταντίου ἀπὸ τὴν μητροπολιτικὴ θέση. Ὁποία παράκρουση! Ἀπὸ τὸν Στρὸς Κὰν στὸν Κωνστάντιο! Ἀλλ ἐγώ, κατὰ τὴν ἐξέλιξη αὐτῆς τῆς διαδικασίας, δηλαδὴ τῆς ἐκπτώσεως τῶν δώδεκα (12) Μητροπολιτῶν ἤμουν ἀρχιμανδρίτης καὶ Διευ-θυντὴς στὴν «Ἀποστολικὴ Διακονία», καὶ οὐδεμίαν διέθετα δύναμη ἢ ἁρμο-διότητα σὲ ὁποιαδήποτε συνοδικὰ ζητήματα. Ἀκόμη καὶ κατὰ τὴν διαδικασία τῆς προετοιμασίας γιὰ τὴν πλήρωση τῶν κενωθεισῶν δώδεκα (12) Μητροπό-λεων, τὴν παραμονὴ τῆς ἐκλογῆς, εἶχε ἀποκλεισθῆ ἡ ἐκλογή-προαγωγὴ τοῦ ἀρχιμ. Ἀνθίμου Ῥούσσα, ἐπειδὴ ὑπό τινων ἐχαρακτηρίσθη «ἱκανὸς μέν, ἀλ-λὰ ἦταν φιλοζωϊκός». Τὴν πρωΐα τῆς καὶ πρὸ τῆς συνεδρίας τῆς κανονικῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, τρεῖς παλαιοὶ Ἀρχιερεῖς ἔκαμαν «διάβημα» στὸν τότε Ἀρχιεπίσκοπο κυρὸ Σεραφεὶμ ὑπὲρ τῆς ταπεινότητός μου γιὰ τὴν κενὴ Μητρόπολη Ἀλεξανδρουπόλεως, ἐν ἀγνοίᾳ μου. Ἐπληρο-φορήθηκα τὴν ἐκλογή μου εὑρισκόμενος ὡς διευθυντὴς στὸ Οἰκοτροφεῖο τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας», τὴν δὲ ἀναγγελία πρὸς ἐμὲ ἔκαμε τηλεφωνικῶς ὁ τότε Μητροπολίτης Κορίνθου κυρὸς Παντελεήμων, ὁ ὁποῖος μοῦ εἶπε : «Ἄνθιμε νὰ εἶσαι ἥσυχος, διότι εἶσαι ὄντως θεοπρόβλητος». Δὲν ἐπιθυμῶ νὰ εἰσέλθω σὲ ἄλλες λεπτομέρειες ἐπ αὐτοῦ τοῦ θέματος. Θὰ ὑπενθυμίσω μόνον ὅτι ἡ ἐκλογὴ τοῦ τότε ἀρχιμ. κ. Νικοδήμου Γκατζιρούλη ὡς Μητροπολίτου ἔγινε ὑπὸ τῆς ὀκταμελοῦς «ἀριστίνδην Ἱερᾶς Συνόδου» ὑπὸ

4 4 τὴν προεδρία τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Ἱερωνύμου τὴν καὶ δὴ καὶ γιὰ τὴν κενὴ Ἱερὰ Μητρόπολη Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος, θέση καὶ ἐκλο-γὴ τὴν ὁποία δὲν ἀπεδέχθη ὁ τότε Ἐπίσκοπος Βρεσθένης κ. Δημήτριος Τρα-κατέλλης, ὁ ὁποῖος σήμερα εἶναι ὁ ἐπιτυχημένος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκ-κλησίας τῆς Ἀμερικῆς. Ἂν καὶ δὲν τὸ συνιστῶ, ἐν τούτοις, ὅσοι θέλουν νὰ ἐνημερωθοῦν γιὰ τὰ θέματα τῆς Ἐκκλησίας μας κατὰ τὴν περίοδο τῶν ἐτῶν δύνανται νὰ ἀναζητήσουν στὸ ἐπίσημο περιοδικὸ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» 19/ τὴν ἔκτακτη ἔκδοση «Ἡ ἀλήθεια διὰ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα». Ὁ Σεβ. κ. Νικόδημος προκειμένου νὰ ἐπαινέσῃ καὶ νὰ ἐξιδανικεύσῃ τὸν μακαριστὸ Γέροντα Κωνστάντιο ἐπαναλαμβάνει θέματα γνωστά, ὅπως τὴν συνάντηση τοῦ Κωνσταντίου μὲ τὸν Ἄρη Βελουχιώτη στὰ Καλάβρυτα, γιὰ τὴν ὁποία ὑπάρχουν διάφορες ἐκτιμήσεις, καὶ τὴν ὁποία ἔκαμε ἕνα μικρὸ διήγημα. Κατ ἀναλογία κάποιος ἄλλος, γιὰ νὰ ὑπερασπισθῇ, μεταξὺ ἄλλων, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Σεραφεὶμ Τίκκα, θὰ ἀνέφερε, ὄχι τὴν συνάντηση, ἀλλὰ τὴν συνεργασία καὶ τὴν πατριωτικὴ σύμπραξη τοῦ Σεραφεὶμ μὲ τὸν Ναπολέοντα Ζέρβα. Συνοπτικῶς ἀναφέρομαι καὶ σὲ μερικὲς ἄλλες ἀνακρίβειες τοῦ κατηγόρου μου ὡς ἀκολούθως : 1. Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ γέροντος Κωνσταντίου στὴν Ἀλεξανδρούπολη δὲν ἦταν «γιὰ σοβαρὴ κάμψη τῆς ὑγιείας του», ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐπισκεφθῇ τὸν ὀδοντογιατρό του. Τὸ περιστατικὸ τὸ γνωρίζω, μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι ἐγὼ εὑρισκόμουν προσκεκλημένος γιὰ ἑορτὲς στὴν Ἱ.Μητρόπολη Κοζάνης, ὅπως γνωρίζουν οἱ συνεργάτες μου. Ψεύδεσθε, Σεβασμιώτατε, ἐκτὸς ἐὰν κάποιος ἀπὸ τοὺς δυσαρεστημένους ἔναντι τοῦ π. Κωνσταντίου τοῦ εἶπε κάτι ἀντιδρῶντας στὴν παρουσία του. 2. Μένω ἄναυδος μπροστὰ στὴ συκοφαντία, στὸ ψεῦδος καὶ στὴν ἀναισχυντία τοῦ κ. Νικοδήμου, ὁ ὁποῖος στὶς σελίδες 9 καὶ 10 τοῦ λιβελ-λογραφήματός του ἐναντίον μου γράφει ὅτι «ὁ Ἄνθιμος πλαστογρά-φησε, ἐξ ὀνόματος -δῆθεν- τοῦ γέροντα Ἱεράρχη, μιὰ ἐπιστολή, μὲ ἀποδέκτη τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ δήλω-νε ὅτι παραιτεῖται τῶν δικαιωμάτων του καὶ τοῦ αἰτήματός του στὴ Μητρόπολη Ἀλεξανδρουπόλεως καὶ ἀποδέχεται ὡς διάδοχό του καὶ ὡς συνεχιστὴ τοῦ ποιμαντικοῦ του ἔργου τὸν Ἱεράρχη Ἄνθιμο, ποὺ τὸν ἐξέλεξε ἡ Ἱεραρχία κατὰ τὸ ἔτος ». Λυποῦμαι βαθύτατα, ἀλλ ὁ ἄνθρωπος ἔχει πάθει διανοητικὴ σύγχυση. Διότι στὴ συνέχεια πλάθει φαντασιώσεις καὶ χρησιμοποιεῖ διηγηματικὴ αὐθαιρεσία μὲ ὅ,τι ψευδέστατο καὶ ἀνήκουστο μποροῦσε νὰ συλλάβῃ ὁ νοῦς του. Πρό-κειται γιὰ ποινικὸ ἀδίκημα. Θὰ ἀπέστελλα ἐγὼ πλαστογραφημένο ἔγ-γραφο στὴν Ἱερὰ Σύνοδο; Καὶ αὐτὸ θὰ ἀπηυθύνετο στὴ Σύνοδο; Κατ ἀρχὴν ὑπάρχει πλαστογραφημένο ἔγγραφο χωρὶς ὑπογραφή; Καὶ πῶς θὰ

5 5 ἀπηυθύνετο ὁ π. Κωνστάντιος στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ἡ ὁ-ποία οὐδεμία ὑπηρεσιακὴ σχέση εἶχε μετ αὐτοῦ, καὶ τοῦ ἀνεγνώρι-ζε μόνο τὴν ἀρχιερωσύνη του; Ὁποῖον οἰκτρὸ φαντασιοκόπημα! Ζητῶ συγγνώμη ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες, ἀλλὰ πρέπει νὰ καταγράψω ὅτι, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἐπὶ δυόμιση (2,5) χρόνια διετέλεσα ἔφεδρος ἀξιωματικὸς στὴν Ἀεροπορία, ἐπὶ ἑπτὰ (7) χρόνια στὴν ἐκπαίδευση, ἐπὶ δέκα (10) χρόνια Διευθυντὴς κηρύγματος καὶ Ὑπηρεσιῶν τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας», ἐπὶ ἕξι (6) χρόνια Συντάκτης τῆς «Φωνῆς τοῦ Κυρίου», ἐπὶ δέκα (10) χρόνια προϊστάμενος Ἐφημέριος τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίου Βασιλείου Ἀθηνῶν, ἐπὶ τριάντα (30) χρόνια Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως, καὶ ἐπὶ ὀκτὼ (8) χρόνια Μητροπολίτης στὴ Θεσσαλονίκη. Στὰ πενήντα (50) αὐτὰ χρόνια διακονίας στὴν Ἐκκλησία καὶ στὴν κοινωνία, οἱ ἔλεγχοι καὶ οἱ ἐπιθεωρήσεις δὲν εὑρῆκαν τίποτε τὸ μεμπτὸ στὶς διοικητικές μου ἁρμοδιότητες καὶ στὶς οἰκονομικὲς διαχειρίσεις μου. Καὶ κάτι πρόσθετο. Ἀφοῦ ὁ κ. Νικόδημος μαρτυρεῖ ὅτι ὁ π. Κωνστάντιος, κατὰ τὸ ἐπεισόδιο τῆς δῆθεν πλαστογραφίας «μετροῦσε τὶς τελευταῖες μέρες του», ποιὸς ἀνόητος θὰ ἐπιχειροῦσε μιὰ τέτοια ἐ- πιπόλαιη ἀλλὰ πρὸ πάντων ἀποτρόπαια διαδικασία; Γιὰ τὸ ἀνύπαρκτο αὐτὸ συκοφαντικὸ καὶ κατάπτυστο κατασκεύασμα ἐπικαλοῦμαι ὡς μάρτυρες ἀληθείας καὶ ἀθωότητός μου τὸν κ. Δημήτριο Σελήσιο, γαμβρὸ ἐπὶ πρώτῃ ἀνεψιᾷ τοῦ π. Κωνσταντίου, τὸν ὁποῖο εὑρῆκα ἔκτακτο ὑπάλληλο τῆς Μητροπόλεως καὶ τὸν ἐμονιμοποίησα, καὶ τὸν ὥρισα Γραμματέα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καὶ τὸν κ. Μιχαὴλ Κατσούλη, ἔκτακτο ὑπάλληλο, ὁδηγὸ ἐπὶ ἀρχιερατείας Σεβ. Κωνσταντίου, τὸν ὁ- ποῖο ἐπίσης ἐκράτησα ὡς μόνιμο ἐκκλησιαστικὸ ὑπάλληλο. Καὶ οἱ δύο ἦσαν πρόσωπα ἐκκλησιαστικά, μὲ χριστιανικὴ ζωὴ καὶ πίστη, καὶ ἤδη ἀμφότεροι εἶναι συνταξιοῦχοι. Ὡσαύτως ἐπικαλοῦμαι ὡς μάρτυρα τὴν δεσποινίδα Κούλα Γεωργιάδου, πρόσωπο εὐυπόληπτο καὶ ἀφιερωμένο στὴν προνοιακὴ καὶ ἱεραποστολικὴ προσπάθεια τοῦ π. Κωνσταντίου στὴν Καβάλα, ποὺ ὅμως διετέλεσε Διευθύνουσα τοῦ Κρατικοῦ Νοσο-κομείου Ἀλεξανδρουπόλεως καὶ ἔτσι τὴν γνωρίζω. Ἀκόμη καὶ σήμερα εἶναι ἀφιερωμένη στὸ «Κωνστάντειο Γηροκομεῖο Καβάλας», ὅπου δι-έμενε σὲ αὐτοτελὲς μικρὸ κτίριο ὁ μακαριστὸς γέροντας Κωνστάντιος μέχρι τῆς τελευτῆς του. 3. Ὀφείλω νὰ ὁμολογήσω, ἐνώπιον τοῦ ἁγίου Θεοῦ καὶ πλείστων γνωστῶν ἀνθρώπων, ὅτι, ἐκ τῶν δώδεκα (12) ἐκπτώτων Μητροπολιτῶν τοῦ 1974 ἡ μοναδικὴ τακτικὴ καλῆς σχέσεως μεταξὺ ἀπομακρυνθέντος

6 6 Μητροπολίτου καὶ τοῦ διαδόχου του Μητροπολίτου, εἶναι αὐτὴ τῶν Ἀρχιερέων Κωνσταντίου καὶ Ἀνθίμου. Ἐπεσκέφηκα πολλὲς φορὲς τὸν Σεβ. Κωνστάντιο στὸ Ἵδρυμα τῆς Καβάλας, συνεζητήσαμε κατ ἐπανάληψη τὸ πρόβλημά του καὶ ἄλλα θέματα, πάντοτε εἰρηνικά, ἴσως διότι ἐγνωριζόμεθα ἀπὸ πρίν, ἴσως διότι εἴχαμε κοινὰ φιλικὰ πρόσωπα στὸ περιβάλλον μας. Ὑποθέτω ὅτι ὁ κ. Νικόδημος ἢ ὁ ὑποβολέας του, ἔκαμαν σύγχυση μὲ μιὰ προσπάθεια δύο εὐυπολήπτων ὡρίμου ἡλικίας χριστιανῶν τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως, σὲ ἐποχὴ ποὺ ὁ Σεβ. Κωνστάντιος ἦτο πολὺ καλὰ στὴν ὑγιεία του, καὶ γιὰ τὴν ὁποία προσπάθεια οὔτε τὸν ἐπισκέφθηκα, οὔτε συνωμίλησα, οὔτε «ἐπλαστογράφησα» ὅ,τιδήποτε, καὶ ἑπομένως οὔτε ὑπῆρξε ἐπεισόδιο μεταξύ μας. Ποτέ. Ὁ κ. Νικόδημος ἔχει σύγχυση, καὶ τὰ πλεῖστα ὅσα γράφει ἢ εἶναι ψευδῆ ἢ εἶναι κακεντρεχεῖς μυθιστορίες. 4. Εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ παραθέσω μερικὰ γεγονότα γιὰ τὰ ἔσχατα τοῦ βίου τοῦ μακαριστοῦ π. Κωνσταντίου Χρόνη, στὰ ὁποῖα παρευρέθηκα ὁ ἴδιος, γιὰ νὰ σταματήσουν τὰ ψευδῆ νικοδήμια παραληρήματα. Τὸν μῆνα Μάιο τοῦ ἔτους 1991 μὲ εἰδοποίησαν οἱ δικοί του, ὅτι ἡ ὑ- γιεία τοῦ π. Κωνσταντίου ἔχει ἐπιδεινωθῆ. Μετέβην στὴν Καβάλα γιὰ νὰ εὐχηθῶ τὰ περαστικά. Ἦταν σὲ πολυθρόνα καὶ καταβεβλημένος, λόγῳ ὀργανικῶν συμπτωμάτων. Ἀνταλλάξαμε ἀσπασμό, συνωμιλήσαμε εὐχάριστα, εὐχήθηκα περαστικά - ὅλα αὐτὰ ἐνώπιον τῶν οίκείων του - καὶ ἐπέστρεψα στὴν Ἀλεξανδρούπολη. Ἔκαμα καὶ δεύτερη καὶ τρίτη ἐπίσκεψη, ὁπότε πλέον ἦτο κλινήρης ἀσθενής. Ἀνταλλάξαμε ἀ- σπασμὸ καὶ οἱ παρόντες ἐθαύμασαν, διότι μὲ ἐκράτησε σὲ ἐναγκαλισμὸ ἐπὶ πολλὴ ὥρα, γεγονὸς ποὺ συνεκίνησεν ὅλους μας. Ἡ πορεία πρὸς τὸ τέλος τοῦ ἐπιγείου βίου εἶχεν ἀρχίσει. Τὴν 29 η τοῦ μηνὸς Ἰουνίου 1991 ὁ γραμματεὺς τῆς Ἱ.Μητροπόλεως μὲ ἐνημέρωσε ὅτι «πρὸ ὀλίγου» ἐ-κοιμήθη ὁ παποῦς Κωνστάντιος. Ἔκαμα τὸν σταυρό μου καὶ εὐχήθηκα γιὰ τὴν ἀνάπαυσή του. Πληροφορηθῆτε καὶ τὰ ἐν συνεχείᾳ, Μακαριώτατε καὶ Σεβασμιώτατοι, χάριν τῆς ἀληθείας : Εὐθὺς ἀμέσως, μετέβην μὲ συνοδούς μου, στὸ προμνησθὲν Ἵδρυμα τῆς Καβάλας, προσεκύνησα τὸ σκήνωμά τοῦ κεκοιμημένου Ἱεράρχου, ἔψαλα τὸ Τρισάγιον καὶ παρέμεινα ἐκεῖ ἐπ ἀρκετόν. Μετεφέραμε τὸν κεκοιμημένο, μὲ τὴν πρόθυμη ἔγκριση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλίππων κ. Προκοπίου, στὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου Καβάλας, τὴν ὅπου ἐψάλη ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία. Ἐτέλεσα τὴν Θεία Λειτουργία μὲ ἱερεῖς τὴν Κυριακὴ στὸν ὡς ἄνω ἱερὸ Ναό, ὑπὲρ ἀναπαύσεως καὶ ἱερᾶς μνήμης τοῦ Μητροπολίτου Κωνσταντίου καὶ ἐκήρυξα τὸν θεῖο Λόγο μὲ θέμα : «Ἤγγικεν ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν».

7 7 Τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας μετέσχον οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Σιδηροκάστρου Ἰωάννης(+), Ὕδρας Ἱερόθεος(+), Φιλίππων κ. Προκόπιος καὶ Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος, ὁ ὁποῖος καὶ ἐξεφώνησε τὸν ἐπικήδειο λόγο γιὰ τὸν μεταστάντα Ἱεράρχη. Στὴ συνέχεια ἡ ταφὴ τοῦ μακαριστοῦ Κωνσταντίου ἔγινε στὸ λόφο τοῦ ἁγίου Σίλα ἀπὸ τὴν ταπεινότητά μου καὶ τὸν ἀρχιμ. π. Κωνσταντῖνο Σακαρίδη, μὲ συμμετοχὴ κλήρου καὶ λαοῦ. Συμμετέσχον στὴν παρατεθεῖσα τρά-πεζα τοῦ Ἱδρύματος μὲ ἄλλους Σεβ. Ἀρχιερεῖς, μὲ τὸν πολυσέβα-στο ἀρχιμ. π. Ἠλία Μαστρογιαννοπουλο καὶ οἰκείους τοῦ μετα-στάντος. Στὴ συνέχεια ἐδημοσιεύθη στὸ περιοδικὸ τῆς Ἱ.Μ. Ἀλεξανδρουπόλεως ὁλοσέλιδη φωτογραφία τοῦ μακαριστοῦ Κωνσταντίου καὶ ὅλο τὸ χρονικὸ τοῦ βίου, τῆς δράσεως, τῆς ἐκδημίας καὶ τῆς ταφῆς αὐτοῦ. Ἀμέσως παρήγγειλα τὴν φιλοτέχνηση τῆς μαρμαρίνης προτομῆς τοῦ Κωνσταντίου, ἡ ὁποία ἐτοποθετήθη στὸ χῶρο ὅπου εἴχαμε τοποθετήσει καὶ τῶν ἄλλων Ἀρχιερέων τὶς προτομὲς στὴν πλατεῖα Μητροπόλεως. Στὴν καινούργια τότε αὐτὴ προτομὴ ἀνεγράψαμε τὴν σκαλιστὴ ἐπιγραφὴ : + ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Καὶ ἀπὸ τῆς ἑπομένης ἡμέρας τῆς ἐκδημίας του, καὶ ἀπὸ τῆς πρώτης λειτουργίας μου, δηλαδὴ ἀπὸ 1 η Ἰουλίου 1991 καὶ μέχρι τὸν Ἰούνιο τοῦ 2004 ὅτε κατεστάθην στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, ἐμνημόνευα ὑπὲρ ἀναπαύσεως, μετὰ τῶν λοιπῶν προκατόχων μου Μητροπολιτῶν, καὶ τοῦ μακαριστοῦ Κωνσταν-τίου ὡς προκατόχου μου Μητροπολίτου. Καὶ συνεχίζω και τώρα μυστικῶς. 5. Μὲ ἐγκαλεῖ ἀκόμη, γιατὶ δὲν ἀνέφερα τίποτε στὸν ἐνθρονιστήριο λόγο μου στὴν Ἱ.Μητρόπολη Θεσσαλονίκης γιὰ τὴν προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργο τοῦ π.λεωνίδου Παρασκευοπούλου, ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησε ἐπὶ χρόνια στὴ Θεσσαλονίκη ὡς ἱεροκήρυξ καὶ ἐπὶ ἑπτὰ (7) χρόνια ὡς Μητροπολίτης αὐτῆς. Καὶ ἀπαντῶ, διότι δὲν συνηθίζονται αὐτὰ σὲ ἐνθρονιστηρίους λόγους. Καὶ ἀκόμη, διότι ὑπάρχουν δυσαρεστημένοι Θεσσαλονικεῖς, ἐξ αἰτίας τῆς στάσεως τοῦ π. Λεωνίδου στὸ ζήτημα τῆς ἑπτα-ετίας. Παρὰ ταῦτα μετὰ ἀπὸ προσωπική μου προσπάθεια, οἱ ἀντιδρῶν-τες ὑπεχώρησαν καὶ κατεσκεύασα ἐξαίρετη μαρμαρίνη προτομὴ τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυροῦ Λεωνίδου, ὁμοῦ μετὰ τριῶν ἄλ-λων προκατόχων μου Μητροπολιτῶν, τοῦ Γενναδίου, τοῦ Παντελεή-μονος τοῦ Α καὶ τοῦ Παντελεήμονος τοῦ Β, ἐτοποθετήθησαν δὲ στὴν εἴσοδο τοῦ Ἐπισκοπείου μας, ἐν μέσῳ

8 8 πρασίνου κηπαρίου, στὴν καρδιὰ τῆς Θεσσαλονίκης. Τὰ ἀποκαλυπτήρια ἔγιναν μὲ σεμνὴ τελετὴ ἐνώπι-ον τῶν Ἀρχῶν τὸ Στοὺς δεκαπέντε (15) ζωγραφικοὺς πίνακες μὲ προσωπογραφίες παλαιῶν Μητροπολιτῶν τῆς Θεσσαλονίκης ἐτοπο-θετήσαμε καὶ τοῦ π. Λεωνίδου, βάσει προτύπου ποὺ μᾶς ἔδωσαν ἀπὸ τὸν «Φάρο». Ἀπὸ τῆς πρώτης μου λειτουργίας στὴ Θεσσαλονίκη καὶ μέχρι σήμερα μνημονεύω ἀδιαλείπτως κατὰ τὴν εἴσοδο τῶν «ἁγίων», καὶ τοῦ ὀνόματος τοῦ μακαριστοῦ π. Λεωνίδου, ὡς προκατόχου μου, μετὰ τῶν ἄλλων ἀοιδίμων ἀδελφῶν, συναποτελούντων τὴν τελευταία τετράδα Ἀρχιερέων τῆς ἱστορικῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. 6. Ἕνα ψευδέστατο, ἐπαίσχυντο, κακόηθες καὶ μοχθηρᾶς καὶ ἀνθρωποκτόνου φαντασιοπληξίας ἀπότοκο παραλήρημα τοῦ Νικοδήμου ἐναντίον μου εἶναι αὐτὸ ἀπὸ τὴν πρώτη παράγραφο τῆς σελίδος 11 τοῦ λιβέλλου του μέχρι τὴν σελίδα 13. Βγῆκε στὸ ξέφωτο ἡ «κακότητα» τοῦ ἀνθρώπου. Μὰ εἶναι ὅλα ἀσύστολα ψεύδη. Ἰδοὺ ἡ ἀλήθεια τὴν ὁποία γνωρίζουν κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ συνεργάτες μου γιὰ τὴν μετακίνησή μου στὴν Ἱ.Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Εὑρισκόμουν γιὰ περιοδεία στὴ Σαμοθράκη τὴν 9 η Ἰουλίου 2003, ὅταν ἐπληροφορήθηκα τὴν ἐκδημία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυροῦ Παντελεήμονος τοῦ Β. Ἐλυπήθηκα καὶ εὐχήθηκα γιὰ τὴν ἀνάπαυσή του. Τὸ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἐδέχθηκα στὸ ἐπισκοπεῖο τοῦ νησιοῦ ἕνα τηλεφώνη-μα ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιῶς κ. Καλλίνικο, ὁ ὁποῖος μοῦ εἶπε : «Σοῦ ἐκφράζω καθαρὰ τὴν σκέψη μου, ποὺ εἶναι καὶ ἐπιθυμία μου. Ἑτοιμάσου νὰ μετατεθῇς στὴ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, διότι δὲν ὑπάρχει ἄλλη λύση. Σκέψου το καὶ ὁ Θεὸς βοηθός». Ἐπιστρέψας στὴν Ἀλεξανδρούπολη ἀνεχώρησα γιὰ τὴν Θεσσαλονίκη γιὰ νὰ συμ-μετάσχω στὴν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ Παντελεήμονος, τὸν ὁποῖο εἶχα διαδεχθῆ καὶ στὸν ἱερὸ Ναὸ ἁγίου Βασιλείου τῆς ὁδοῦ Μετ-σόβου Ἀθηνῶν, ὡς ἱερατικὸ προϊστάμενο. Τὸ Σάββατο 12 Ἰουλίου στὸν ἱερὸ Ναὸ τοῦ ἁγίου Δημητρίου, μετὰ τὸ Τρισάγιο, προσεκύνησα τὸ σκήνωμα τοῦ Ἱεράρχου καὶ εἰσῆλθα στὸ ἱερὸ Βῆμα. Ἐκεῖ συναντή-θηκα μὲ τὸν μακαριστὸ ἀρχιεπίσκοπο κυρὸ Χριστόδουλο, ὁ ὁποῖος μοῦ εἶπε : «Σὲ παρακαλῶ, μετὰ τὴν ταφή, νὰ συναντηθοῦμε στὸ ἐνδιαί-τημά μου στὸ ξενοδοχεῖο». Ἡ συνάντηση ἔγινε. Ἡ πρότασή του ἦταν κατηγορηματική : «Πρέπει νὰ ἔλθῃς στὴ Θεσσαλονίκη. Δὲν γίνεται διαφορετικά». Καὶ ἀφοῦ τοῦ ἔθεσα καὶ τὸ θέμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, συνεφωνήσαμε μὲ τὴν φράση. «Ὁ Θεὸς ὁδηγὸς καὶ βοηθός». Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ πραγματικότης γιὰ τὸ ζήτημα τῆς Θεσσαλονίκης. Ἀπὸ τῆς πλευρᾶς του ὁ Νικόδημος στὴν 11 η σελίδα τοῦ λιβέλλου του ψεύδεται ἀσύστολα, διότι :

9 9 Εἶναι ψεῦδος τὰ περὶ τῆς παρεμβάσεως τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς ὅ,τι μὲ ἀφορᾷ γιὰ τὴν ἐκλογὴ αὐτή. Εἶναι ψεῦδος ὅτι «λίγες μέρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἐκλογή, πῆγε (ὁ Ἄνθιμος) στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, κάθησε στὸ γραφεῖο του καὶ τὸν ὑποχρέωσε νὰ τηλεφωνήσει, ἐκείνη τὴν ὥρα σὲ ἕνα σεβαστὸ ἀριθμὸ Μητροπολιτῶν... νὰ συστήσῃ ἐπίμονα, νὰ παρα-καλέσῃ ἀδελφικά... νὰ ζητήσῃ προσωπικὴ χάρη......»!!! Κύριε ἐλέησον! Καὶ πῶς τὰ εἶδε αὐτὸς, αὐτὰ τὰ ἀνύπαρκτα; Οὐδέποτε πῆγα στὸ Χριστόδουλο γι αὐτὸ τὸ θέμα, καὶ οὐδέποτε ἠξίωσα ὅ,τι μοῦ ἀποδίδει ὁ ἐπίδοξος καὶ ἀνεκδιήγητος κατήγορός μου. Κρῖμα, ὁ δυστυχὴς Νικόδημος ἢ ἔχει σύγχυση στὸ νοῦ του ἢ παρα-σύρεται ἀπὸ ἀνεύθυνο πρόσωπο ἢ ὑπόκειται σὲ πειρασμό. Ψεῦδος εἶναι καὶ τὸ θέμα, ὅπως τὸ παρουσιάζει, τῆς ὑποψηφιότητος γιὰ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης τοῦ τότε ἀρχιμανδρίτου καὶ νῦν Μητροπολίτου Μεσογαίας κ. Νικολάου, μετὰ τοῦ ὁ- ποίου πάντοτε εἶχα καὶ ἔχω καλὲς σχέσεις. Ὄχι, δὲν ὑπῆρξε «σὲ πρῶτο σχεδιασμό» θέμα ὑποψηφιότητος τοῦ τότε ἀρχιμ. π. Νικολάου Χατζηνικολάου γιὰ τὴν Θεσσαλονίκη. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι κατὰ μῆνα Μάρτιο τοῦ 2004 ἐξεδηλώθη μία πρωτοβουλία γιὰ τὴν ὑ- ποστήριξη αὐτῆς τῆς ὑποψηφιότητος, ἡ ὁποία ἀκυρώθηκε, διότι δὲν ἔτυχε καλῆς ὑποδοχῆς ἀπὸ τὴν πλειονοψηφία τῶν ἐκλεκτόρων, καὶ ἔτσι ἀπεῤῥίπτετο a prori. Καὶ ἐπειδὴ εἶναι ἀληθὲς καὶ ἑπομένως καὶ δίκαιο ὅ,τι θὰ καταγράψω στὴ συνέχεια, καλὸν εἶναι νὰ πληροφορήσωμε τοὺς ἀποδέκτες καὶ τὸν μέλλοντα ἀναγνώστη τοῦ παρόντος κειμένου, ὅτι κατὰ τὴν γενομένη διαδικασία τῆς πληρώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-λεως Θεσσαλονίκης «διὰ καταστάσεως», ὁ τότε Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος ἔλαβε 49 ψήφους ἐπὶ 66 ψηφισάντων Σεβ. Μητροπολιτῶν. Ἡ ἐκλογὴ αὐτή, μετὰ ἀπὸ δύο προσφυγὲς στὸ Συμβούλιο Ἐπικρατείας, ἑνὸς Ἀρχιερέως καὶ ἑνὸς δικηγόρου, οἱ ὁ-ποῖες ἀπεῤῥίφθησαν, ἐπεσφραγίσθη καὶ ἐπεκυρώθη ἀπὸ τὸ Ἀνώ-τατο Διοικητικὸ Δικαστήριο τῆς Χώρας μὲ τὶς ὑπ ἀριθμοὺς 409/ 2008 καὶ 410/2008 Ἀποφάσεις αὐτοῦ, διότι ἦσαν δύο οἱ προσφυγόν-τες. Ἐὰν ὁ Ἐπίσκοπος Νικόδημος Γκατζιρούλης ἐξελέγη ἀπὸ τὴν ὀκταμελῆ ἀριστίνδην Σύνοδο τὴν καὶ ἐπελέγη ἐκ τοῦ τρι-προσώπου ψηφοδελτίου ὑπὸ τοῦ ἀντιβασιλέως Γεωργίου Ζωϊτάκη γιὰ τὴν τότε Ἱερὰ Μητρόπολη Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος, δὲν φταῖμε ὅλοι ἐμεῖς οἱ ὑπ αὐτοῦ ὑβριζόμενοι. Αὐτὸς φταίει, διότι μποροῦσε νὰ εἶχε τακτοποιηθῇ ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκό-που Σεραφείμ. Ἦταν ἀνένδοτος σὲ ὅ,τι τοῦ προτάθηκε, καὶ ἐπέμει-νε στὴ δική του ἐπιλογή.

10 10 Ὅποιος ἀναγνώσῃ τὶς σελ. 12 καὶ 13 τοῦ νικοδημίου λιβέλλου θὰ ἀντιληφθῇ τὶς ἀλλεπάλληλες ἀποκλίσεις τοῦ αὐτοβασανιζομένου αὐτοῦ ἀνδρός, οἱ ὁποῖες ἐνῷ πᾶνε νὰ δείξουν κάποια ἀκτίνα φωτός, ὅπως αὐτὸς ὁ κατόπιν ἑορτῆς ἔπαινός του στὸ μακαριστὸ Χριστόδουλο - ποιὰ τραγικὴ εἰρωνεία - ἐκπειράζεται ἀμέσως ὑπὸ τοῦ πονηροῦ καὶ ἐπιτίθεται λαῦρος ἐναντίον μου, καὶ γιὰ νὰ ἀποφύγῃ ποι-νικὲς εὐθῦνες, χρησιμοποιεῖ χαζὲς δικαιολογίες, πρωτόπειρου δικη-γόρου, ὅπως «θὰ καταθέσω μιὰ ἐκδοχή...» ἢ «κανένας δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκλείσῃ τὸ ἐνδεχόμενο...» καὶ ἄλλα παρόμοια, γιὰ νὰ μπορῇ νὰ ὑβρίζει. Καὶ κατὰ τρόπο τραγικὸ «ξαναχυμάει» ἐναντίον τοῦ ἄλ-λοτε Μητροπολίτου Ἀττικῆς Παντελεήμονος, ποὺ ἔχει καταδικα-σθῇ σὲ καθαίρεση, ὑποβιβασθεὶς στὴν τάξη τοῦ μοναχοῦ. Μὲ ἐγκα-λεῖ γιατὶ δὲν τὸν κατηγόρησα κι ἐγώ! Ἄς μάθῃ, λοιπόν, ὅτι καὶ οἱ βάρβαροι πολεμιστὲς δὲν ἐμπήγνυαν τὰ σπαθιά τους στοὺς φονευ-μένους ἐχθρούς τους. Σὲ σχέση μὲ τὴν τελευταία παράγραφο τοῦ ἐμπαθεστάτου, ἀκαίρου καὶ ψευδοῦς κειμένου τοῦ ἀπὸ Ἀττικῆς κ. Νικοδήμου ἐναντίον μου, καταγράφω τὴν ἄποψή μου. Μοῦ ἀποδίδει πρόθεση, ἐὰν ὑπάρξῃ πρόβλημα κενοῦ, ὅτι θὰ ἐπιδιώξω καὶ πάλιν τὴν ἀρχιεπισκοπικὴ ἐκλογή μου! Λοιπόν, ὑπάρχει στὴ νεώτερη ψυχολογία ἕνα φαινόμενο ποὺ λέγεται «προβολή». Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἕνα ἄτομο ποὺ ἔχει στὴν ψυχή του κάποια ἔντονη ἐπιθυμία, ἡ ὁποία ὅμως δὲν ἐκπληρώ-νεται, «προβάλλει» στὸ πρόσωπο γνωστοῦ συνανθρώπου του τὴν δυνατότητα τῆς ἰδικῆς του ἀνεκπλήρωτης ἐπιθυμίας, καὶ ἔτσι παίρ-νει μιὰ χαρὰ ἀπὸ τὴν ἀνάσα αὐτῆς τῆς διαδικασίας. Ἐπειδή, λοιπόν, στὸ τέλος τῆς ἀρχιεπισκοπικῆς περιόδου τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπι-σκόπου κυροῦ Ἱερωνύμου τοῦ Α, ὁ π. Νικόδημος Γκατζιρούλης «ἐδραστηριοποιήθηκε», ὡς «fama vagatur», γιὰ νὰ διαδεχθῇ τὸν γέροντα Ἀρχιεπίσκοπο (ὁ ὁποῖος διέβλεπε τὶς ἐξελίξεις καὶ παραι-τήθηκε ἐγκαίρως) καὶ τελικὰ δὲν τὰ κατάφερε, τὴν ἀνεκπλήρωτη αὐτὴ ἐπιθυμία του, ποὺ ἔγινε μέσα του πληγὴ ἀθεράπευτη, τὴν προβάλλει τώρα σὲ ἐμένα, χωρὶς νὰ ὑπάρχῃ θέμα, καὶ χωρὶς νὰ ἔχῃ περάσει κάτι τέτοιο μέσα ἀπὸ τὴν ψυχή μου. Δυστυχισμένε Νικό-δημε, δὲν σκέπτεσαι ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ζῇ ; 7. Ὡς στοιχεῖο μικρότητος τοῦ ἀνδρός, σημειώνω μιὰ ἀκόμη ἀπρέπεια τοῦ Νικοδήμου, ἐθνικοῦ χαρακτῆρος. Γράφει, «ὅτι τοξεύω τὰ βέλη τῆς κριτικῆς μου πρὸς τοὺς ἀλλοεθνεῖς γείτονες, ποὺ δὲν μὲ λογαριά-ζουν καὶ δὲν μὲ φοβοῦνται...». Καλά, διερωτῶμαι, τί εἶναι ὁ Νικόδη-μος, φιλοσκοπιανὸς ἢ φιλότουρκος; Τίποτε δὲν εἶναι, ἁπλῶς ὁ ἄν-θρωπος φθονεῖ καὶ ζηλεύει! Τοῦ λέγω πάντως, ὅτι ἑκατοντάδες χιλιά-δες τηλεθεατὲς στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικὸ περιμένουν νὰ ἀκού-σουν ἀπὸ τὸν ἄμβωνα καὶ μέσῳ τῆς ΕΤ 3 ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Θεσ-σαλονίκης Ἄνθιμο τὸ κήρυγμα ἐπὶ τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὴν

11 11 φιλοπά-τριδα ἀναφορὰ στὰ ἐθνικά μας θέματα. Τὸ μεσημέρι τῆς Κυριακῆς τὰ κανάλια τῶν Σκοπίων ἀσχολοῦνται μὲ ὅσα εἶπα, γιὰ νὰ ὑπερασπι-σθοῦν τὶς ἀνιστόρητες διακηρύξεις τους. Ἂς πάῃ νὰ ἐπισκεφθῇ τὸν Γκρουέφσκυ. 8. Προτοῦ νὰ διατυπώσω τὸν ἐπίλογό μου στὸ παρὸν ἔγγραφο, παραθέτω τὸ ἀκόλουθο γεγονός, σὲ ἀπάντηση τοῦ κατηγορητηρίου τοῦ κ. Νικοδήμου ἐναντίον μου, «ὅτι δὲν ἐνδιαφέρθηκα γιὰ τοὺς ἐμπεριστάτους ἀδελφούς». Κατὰ τὴν συνοδικὴ περίοδο τοῦ ἔτους , ποὺ συμμετεῖχα στὴ Δ.Ι.Σ., ὡς τακτικὸ μέλος αὐτῆς, ἔθεσα τὸ ζήτημα τῶν ἐκπτώτων Μητροπολιτῶν τοῦ 1974, ὅσων ἦσαν ἐν ζωῇ, μεταξὺ τῶν ὁ- ποίων ἦτο καὶ ὁ ἀπὸ Ἀττικῆς κ. Νικόδημος. Πρόεδρος τῆς Δ.Ι.Σ. ἦτο ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείμ. Ἡ προσπάθειά μου ἦτο εἰλικρινὴς καὶ ἐναγώνιος. Γιὰ νὰ ἐνισχύσω τὶς θέσεις τῆς προσπαθείας μου, ἐζήτησα συνάντηση μὲ τὸν Σεβ. κ. Νικόδημο Γκατζιρούλη, ὁ ὁποῖος ἦλθε ἐπισκέπτης στὴν κατοικία μου, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἁγίου Παύλου 21 τῶν Ἀθηνῶν, ἔναντι τοῦ ὁμωνύμου ἱεροῦ Ναοῦ. Συνεζητήσαμε ἐκτενῶς γιὰ τὴν συνέχιση τῆς προσπαθείας μου. Στὴ συνέχεια ὁ κ. Νικόδη-μος μοῦ ἐζήτησε, καὶ τὸ ἀποδέχθηκα, νὰ συναντηθοῦμε στὴν κατοικία γνωστῆς του οἰκογενείας στὴν ἁγία Παρασκευὴ Ἀττικῆς. Καὶ ἐκεῖ συνεζητήσαμε ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ θέματος. Ἔκαμα ὅ,τι ἠμποροῦσα. Ἀλλὰ συνήντησα ἀπόρθητο τεῖχος τὴν πλειονοψηφία τῶν Συνοδικῶν. Τὸ ἐν-αγώνιο στοιχεῖο τῆς προσπαθείας μου στὴν Ἱ. Σύνοδο, μέχρι λυποθυ-μίας μου, δύναται νὰ καταθέσῃ ὁ τότε Ἀρχιγραμματεὺς καὶ νῦν Μη-τροπολίτης Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνός. Ἀλλὰ ὁ σπόρος εἶχε πέσει γιὰ τὴν ἀναζήτηση τῆς λύσεως, κι ἔτσι ἐπανῆλθε στὴν Ἱ. Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τὸν Ὀκτώβριο τοῦ Ὡρίσθηκε Ἐπιτροπὴ ὑπὸ τὸν μακα-ριστὸ Μητροπολίτη Πατρῶν κυρὸ Νικόδημο, στὴν ὁποία συμμετεῖχε καὶ ἡ ταπεινότης μου. Ἐντὸς τοῦ Συνοδικοῦ ἐτέθη ἡ πρόταση, παρόν-τος, ἂν δὲν σφάλλω, καὶ τοῦ Σεβ. Νικοδήμου. Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ἀτ-τικῆς θὰ διαιρεθῇ στὰ δύο, καὶ τὸ δυτικὸ τμῆμα αὐτῆς θὰ ἀποτελέσῃ τὴν νέα Μητρόπολη γιὰ τὸν Σεβ. Νικόδημο, καὶ τὸ ἀνατολικὸ τμῆμα θὰ παραμείνῃ στὴν ὑπάρχουσα Ἱ. Μητρόπολη Ἀττικῆς, ὅπου ἤδη ὑπ-ῆρχε ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Δωρόθεος, ὁ ἀπὸ Καστορίας. Καὶ ὁ Σεβ. Νικόδημος ἀρνήθηκε νὰ δεχθῇ τὴν πρόταση αὐτή, διότι ἤθελε ὡς ἕδρα τῆς νέας Μητροπόλεώς του τὴν Κηφισιά. Αὐτὸ δὲν ἔγινε δεκτὸ καὶ ἡ προσπάθεια γιὰ τὸν κ. Νικοδημο ἐγκατελείφθη. Καὶ ὅμως ἡ προσπάθεια ἀπέδωκε μὲ ἀνάδειξη τῶν τριῶν (3) Μητροπολιτῶν ἐκ τῶν δώδεκα (12), ἤτοι τοῦ Σταγῶν καὶ Μετεώρων κυρίου Σεραφείμ, τοῦ Πολυανῆς καὶ Κιλκισίου κυροῦ Ἀποστόλου καὶ τοῦ Ἀγιᾶς καὶ Συκουρίου κυροῦ Παύλου. Τὰ συγκεκριμένα αὐτὰ γεγονότα ἀποδει-κνύουν ἐὰν ὑπῆρξε ἢ ὄχι ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ῥύθμιση τοῦ ζητήματος αὐτοῦ, ἔστω κατὰ τὸ ἔτος Γιὰ τὸ ζήτημα τῶν ἐκπτώτων ἀδελ-φῶν ἔπραξα ὅ,τι ἠμποροῦσα, ἀλλὰ εἶχα χρέος νὰ πειθαρχήσω στὴν Ἱε-ρὰ Σύνοδο τῆς

12 12 Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅπως ὁ κ. Νικόδημος ἐπειθ-άρχησε στὴν ἀριστίνδην Ἱερὰ Σύνοδο τὸ Τὴν προσωπικὴ συμβολή μου γιὰ τὸ ζήτημα αὐτὸ γνωρίζει ὁ ἅγιος Θεὸς καὶ ὁ μακαριστὸς Ἀρχι-επίσκοπος Σεραφείμ. Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι, Ζητῶ συγγνώμη διότι Σᾶς ὑποβάλλω στὸν κόπο νὰ ἀναγνώσετε αὐτὸ τὸ κείμενο. Λυποῦμαι διότι συνέταξα τὸ κείμενο αὐτὸ ἀμυνόμενος. Ἀλλὰ ἔ- πρεπε, χάριν τῆς ἁγιωτάτης μητρὸς Ἐκκλησίας, εἰς μνήμην προσώπων ποὺ ἔφυγαν ἠδικημένοι καὶ πικραμένοι ἀπὸ τὴν παροῦσα ζωὴ χωρὶς καμμιὰ διάκριση τὼν ἰδικῶν μας καὶ τῶν ἰδικῶν τους. Ἐπὶ πλέον νὰ ὑπερασπισθῶ ἐμαυτὸν ἔναντι μιᾶς ἀπροκλήτου, ἀδίκου καὶ ὑβριστικῆς ἐπιθέσεως, ὡς αὐτὴ τοῦ κ. Νικοδήμου, τὴν ὁποία δὲν εἶχα φαντασθῆ ποτέ. Συνιστῶ στὸ Σεβ. Νικόδημο νὰ μὴ δώσῃ συνέχεια στὴν ἀτυχῆ αὐτὴ δημοσιογραφικὴ διένεξη. Εἶμαι ἕτοιμος νὰ τὸν ἐπισκεφθῶ καὶ στὸ ἡσυχαστήριό του γιὰ νὰ δοῦμε ἀπὸ κοινοῦ ὅλες τὶς πλευρὲς αὐτῶν τῶν ζητημάτων. Ὁ χρόνος συντέμνει. Πρέπει νὰ γίνῃ κάτι, προτοῦ περατώσωμε τὸν βίο. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἂς εἶναι ὁδηγός, βοηθὸς καὶ Σωτήρ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΘΡΟΝΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΕΒ. κ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ ΤΗΝ «Ἡ ἀγάπη εἶναι τὸ μεγάλο ἔργο καὶ ὁ μεγάλος πόνος τῆς Ἐκκλησίας. Πορεία πρὸς τὸν ἄνθρωπο μὲ ἀγάπη, διάλογος μαζῆ του μὲ ἀγάπη, βοήθεια μὲ ἀγάπη. Αὐτὸ εἶναι τὸ σύνθημα, ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὸν Σταυρό, ἀπὸ τὸν Ἐσταυρωμένο, γιὰ νὰ ἐμπνεύσῃ τοὺς ἀρχιερεῖς, τοὺς ἱερεῖς, τὸν λαό, νὰ φέ-

13 13 ρῃ τὸν ἕνα κοντὰ στὸν ἄλλο, νὰ δημιουργήσῃ μιὰ ἀνάκραση τῶν ψυχῶν μεταξύ τους καὶ μὲ τὸν Θεό, ποὺ εἶναι ἡ πηγὴ τῆς ἀγάπης καὶ νὰ δημιουργήσῃ ἀτμόσφαιρα καὶ προϋποθέσεις γιὰ νὰ ἀκουστῇ ἡ φωνὴ τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο καὶ ὁ στεναγμὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεό Ἱκετεύω ὅλους ἀδελφικὰ «συναγωνίσασθαί μοι ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν Θεόν» (Ῥωμ. ιε 30) Καὶ μαζῆ μὲ τὶς προσευχές, ἐ- λᾶτε ὅλοι νὰ ἀγωνισθοῦμε ἀδελφωμένοι τὸν ἀγῶνα τὸν πνευματικό. Ἐκκλησία δὲν εἶναι μόνον οἱ κληρικοί, οἱ διάκονοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ ὁ ἐπίσκοπος. Ἐκκλησία εἶναι ὁλόκληρο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὁλόκληρο τὸ σῶμα πρέπει νὰ βρίσκεται σὲ πορεία καὶ σὲ ἀγῶνα. Ἰδιαίτερα ἀπευθύνω προσκλητήριο στὸν κόσμο τῶν νέων, ὁ νεώτερος ἐπίσκοπος τῆς Ἑλληνικῆς Ἱεραρχίας».

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί,

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, ΟΜΙΛΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 14 11 2011 «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΠΙΝ ὁλοκληρώσεως τοῦ ἀπὸ 14μήνου Ἐπισήμου Διαλόγου

ΚΑΤΟΠΙΝ ὁλοκληρώσεως τοῦ ἀπὸ 14μήνου Ἐπισήμου Διαλόγου Eκκλησια Γνησιων OΡΘΟΔΟΞΩΝ χριστιανων EλλαδΟΣ ΙΕΡΑ ΜηΤΡΟΠΟΛΙΣ ωρωπου ΚΑῚΙ φυλησ Ἕδρα: Φυλὴ Ἀττικῆς Ἡ Ἕνωσις τῶν Ὀρθοδόξων Ἐνισταμένων τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου μετὰ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2016 Ελογημένα μου παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ & ΥΜΗΤΤΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ YMHTTOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΙΕΡου ΛΕΙΨΑΝου τησ αγιασ φωτεινησ τησ σαμαρειτιδος ἐκ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀποστολή καί Ἱεραποστολή στήν Μέση Ἀνατολή

Ἀποστολή καί Ἱεραποστολή στήν Μέση Ἀνατολή Ἀποστολή καί Ἱεραποστολή στήν Μέση Ἀνατολή Πρώτη φορά πῆγα στόν Βόρειο Λίβανο, διά τῆς Δαμασκοῦ τῆς Συρίας, τόν Φεβρουάριο τοῦ ἔτους 1988, γιά νά διδάξω στήν Μπελεμέντειο Θεολογική Σχολή «Ἅγιος Ἰωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Χαρὰ Λιαναντωνάκη Στὴν ὄμορφη Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπήσαμε τὴν πατρίδα τοῦ Φωτὸς τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο γέννησε Πολιτισμὸ ζωῆς - βλέπουμε σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016*

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016* Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Κυριακὴ Α τοῦ Νοεμβρίου, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἅγιε Γέροντα, ἄρχισα μέ φωνή χαμηλή, αὐτόν τόν καιρό μέ κατέλαβε πολύ δυνατά μιά ἐπιθυμία. Πιστεύω πώς ὁ Θεός τήν ἔχει φυτεύσει. Θέλω νά καθαριστῶ. Βλέπω μέσα μου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

Προσκύνημα στὴν Ρουμανία

Προσκύνημα στὴν Ρουμανία Προσκύνημα στὴν Ρουμανία Ἐνίσχυσις τῆς Ἑνότητός μας μὲ τὴν Εὐλογία τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου ΕΦΕΤΙΝΗ συμμετοχὴ μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων H στὴν μεγάλη Ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Μητροπολιτικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Θανάσης Ν. Παπαθανασίου Eνας HςυχαςτHς του AγIου Oρους ςτhν καρδιa τῆς πoλῆς Ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης ἐπιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς...ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα εἶναι καρπός τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἐμπειρίας τῶν θεουμένων ἁγίων. Εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ ἅγιοι, ὅταν φθάνουν στήν θέωση καί τήν θεωρία τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Ενότητα 7: Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Λέκτορας Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολή 2 Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα

Ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα Ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα Σὸ θέμα μὲ τὸ ὁποῖο στὴν ἀποψινή μας σύναξη θὰ ἀσχοληθοῦμε, ὅπως γνωρίζετε, εἶναι ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα. Θὰ προσπαθήσουμε χωρὶς νὰ εἰσέλθουμε σὲ λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ ορτ τ ς τ ς Πεντηκοστ ς έν εἶμαι σίγουρος ὅτι ἔχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως τό βαθύτερο νόημα τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς. Καταλαβαίνουμε, ἀσφαλῶς, καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Τούτη τὴν ὥρα ξετυλίγονται ἐνώπιόν μου σαράντα πέντε. χρό-νια ζωῆς ποὺ τὰ ἔδωσα, ποὺ τὰ προσέφερα, ὡς κληρικὸς στὴν

Τούτη τὴν ὥρα ξετυλίγονται ἐνώπιόν μου σαράντα πέντε. χρό-νια ζωῆς ποὺ τὰ ἔδωσα, ποὺ τὰ προσέφερα, ὡς κληρικὸς στὴν ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ.κ. ΑΝΘΙΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ ΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ (Δευτέρα 25 Μαΐου 2009-8 μ.μ.) Αίθουσα τελετών ΑΠΘ Θεοφιλέστατε

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη Γ Γυμνασίου. Διδακτικό εγχειρίδιο «Θέματα από την Ιστορία της Εκκλησίας» (Ο.Ε.Δ.Β. 2006 Α )

Τάξη Γ Γυμνασίου. Διδακτικό εγχειρίδιο «Θέματα από την Ιστορία της Εκκλησίας» (Ο.Ε.Δ.Β. 2006 Α ) Τάξη Γ Γυμνασίου Διδακτικό εγχειρίδιο «Θέματα από την Ιστορία της Εκκλησίας» (Ο.Ε.Δ.Β. 2006 Α ) Διδακτική Ενότητα προς ανάπτυξη: Κεφάλαιο Α - Διδακτική Ενότητα 5: «Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών» (σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Ἀτέρμονο πεδίο - Σειρὰ Κολωνία. Δύο γράμματα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ΙΙ (460x340 ἑκ.) 1983-84, ἀκρυλικό.

Ἀτέρμονο πεδίο - Σειρὰ Κολωνία. Δύο γράμματα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ΙΙ (460x340 ἑκ.) 1983-84, ἀκρυλικό. Ἀτέρμονο πεδίο - Σειρὰ Κολωνία. Δύο γράμματα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ΙΙ (460x340 ἑκ.) 1983-84, ἀκρυλικό. Λεβάντες (216x166 ἑκ.) 1956, λάδι. Συνομιλία τοῦ Φοίβου Ἰ. Πιομπίνου μὲ τὸν Θεόδωρο Στάμο, τὸν ἕλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Σωτηρία κατορθώνεται καὶ μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴ θέληση τοῦ ἀνθρώπου

Ἡ Σωτηρία κατορθώνεται καὶ μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴ θέληση τοῦ ἀνθρώπου 77 Ἡ Σωτηρία κατορθώνεται καὶ μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴ θέληση τοῦ ἀνθρώπου «Οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν Υἱόν, εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ Υἱός, καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ Υἱὸς ἀποκαλύψαι»

Διαβάστε περισσότερα

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν Ψ Α Λ Τ Ι Κ Η Σ 1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ἀφιερωμένο στὴ μνήμη τῶν τριῶν μεγάλων εὐεργετῶν τοῦ ἔθνους Χρυσάνθου τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31!)*."$ DA D 0@$)%!"$ >EE 27! "#$%&' ( ) * +,-./&' Ἁγίου Δημητρίου 38 162 31 Βύρωνας Ἀθήνα E-mail: vtrizonis@yahoo.com Abstract Sotiris Zisis (b. 1902, Koulakia,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας : Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. (Ἱερομον. Σάββας)

Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας : Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. (Ἱερομον. Σάββας) Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας : Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. (Ἱερομον. Σάββας) Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμὴν. Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μ ορτ ορτ τ ν γκαιν ων το πανσ πτου Ναο τ ς ναστ σεως τ ν τ εροσολ µων ὲ τὸ μήνα Σεπτέμβριο ἀρχίζει κάθε χρόνο τὸ νέο ἐκκλησιαστικὸ ἔτος, ἡ ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου,

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ Λητής & Ρεντίνης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ Λητής & Ρεντίνης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙᾼ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2016 ἀριθμ. πρωτ.: 227.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 1 ΜαϊΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ*

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* Κ ΑΠΟΤΕ ΥΠΗΡΧΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΗ, αὐτὴ ποὺ θὰ ὑπάρχει στοὺς αἰῶνες, ὅσο βέβαια θὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς ἐννοοῦμε τὴν ἱερὴ καὶ τελετουργικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ Περί ἀναιρέσεως τῆς ὑπογραφῆς μου σέ κυκλοφορηθέν κείμενο

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ Περί ἀναιρέσεως τῆς ὑπογραφῆς μου σέ κυκλοφορηθέν κείμενο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ Ἀριθ. Πρωτ. 862 Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ Περί ἀναιρέσεως τῆς ὑπογραφῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα