Καραλής Θανάσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καραλής Θανάσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών karalis@upatras.gr"

Transcript

1 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 387 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τζιμόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Κυκλάδων Καραλής Θανάσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν ένα από τα βασικότερα έργα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, καθώς σχεδιάζεται η επιμόρφωση και η πιστοποίηση δεξιοτήτων για περισσότερους από εκπαιδευτικούς σε ολόκληρη τη χώρα. Κατά το έτος 2002 υλοποιήθηκαν στο νομό Κυκλάδων, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του έργου, 45 προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης (στα νησιά: Σύρος, Πάρος, Μήλος, Τήνος, Μύκονος, Νάξος, Αντίπαρος και Μήλος). Στα προγράμματα αυτά συμμετείχαν 450 εκπαιδευτικοί και 18 επιμορφωτές. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διερεύνησης των χαρακτηριστικών, των απόψεων και των προτάσεων των επιμορφωτών που συμμετείχαν στα προγράμματα της πρώτης φάσης του νομού Κυκλάδων. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Επιμόρφωση, εκπαίδευση ενηλίκων, γνώσεις και δεξιότητες επιμορφωτών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) υπογραμμίζεται ως προτεραιότητα, τόσο σε κείμενα ερευνητών, όσο και σε κείμενα διεθνών οργανισμών και διαμορφωτών πολιτικής. Αν και από διαφορετικές θεωρητικές αφετηρίες και οπτικές, τα παραπάνω κείμενα συγκλίνουν στην ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (τόσο στο επίπεδο της αρχικής, όσο και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσής τους), σε ζητήματα που συνδέονται με τις ΤΠΕ και τις εφαρμογές τους στην εκπαιδευτική διαδικασία (ενδεικτικά: Κοντογιαννοπούλου Πολυδωρίδη, 1995 Ράπτης & Ράπτη, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2003 Δημητρακοπούλου, 2004 Κόμης, 2004). Αυτή ακριβώς η επιμόρφωση εμφανίζεται και ως αναγκαίος όρος για την αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, ενώ από σχετικές έρευνες στην Ελλάδα έχει αναδειχθεί τόσο η σημασία της επιμόρφωσης για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, όσο και το γεγονός ότι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί των διαφόρων βαθμίδων προβάλλουν και διατυπώνουν την ανάγκη επιμόρφωσης στις ΤΠΕ ως πάγιο αίτημα και πρόταση (ενδεικτικά: Εμβαλωτής & Τζιμογιάννης, 1999 Γκρίτση, Καμπεζά & Κότσαρη, 2000 Πολίτης, Καραμάνης, Ρούσσος & Τσαούσης, 2000). Στην Έκθεση της Λισσαβόνας (κομβικό κείμενο της κοινοτικής πολιτικής για την εκπαίδευση), η επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών στη χρήση του διαδικτύου και των πολυμέσων, αναδεικνύεται ως βασικός στόχος για τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών μελών. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το συγκεκριμένο έργο επιμόρφωσης έχει δομηθεί σε δύο επάλληλες

2 388 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ φάσεις: κατά την πρώτη φάση (εισαγωγική επιμόρφωση) πραγματοποιήθηκε η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση βασικών εφαρμογών πληροφορικής (επεξεργαστής κειμένου, φύλλα υπολογισμού, πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), ενώ στη δεύτερη φάση έχει σχεδιαστεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα αξιοποίησης του εκπαιδευτικού λογισμικού και ένταξης πακέτων λογισμικού σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Οι επιμορφωτές των προγραμμάτων επελέγησαν από τα τοπικά Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ), με βάση ειδικό ad hoc Μητρώο που συγκροτήθηκε από επιτροπή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ) και του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) Τα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων των επιμορφωτών και την ένταξή τους στο Μητρώο ήταν τα ακόλουθα: Οι σπουδές (πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και μεταπτυχιακοί τίτλοι κάθε επιπέδου). Η προηγούμενη ανάλογη εμπειρία σε θέματα επιμόρφωσης στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Η γενικότερη εκπαιδευτική εμπειρία. Η συμμετοχή σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την ένταξη και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μαθησιακή και γενικότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία Το επίπεδο των οργανωτικών ικανοτήτων και της ικανότητας διαπροσωπικής επικοινωνίας. Η γνώση ξένων γλωσσών πιστοποιούμενη με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή ισότιμο δίπλωμα ξένης γλώσσας. Από τις υποψηφίους επιμορφωτές, που αρχικά υπέβαλλαν αίτηση, πληρούσαν τα προσόντα πιστοποίησης (και τελικά εντάχθηκαν στο Μητρώο) 5.400, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων ήταν διορισμένοι καθηγητές Πληροφορικής, των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20. Όπως παρατηρούμε στα κριτήρια αξιολόγησης των υποψήφιων επιμορφωτών δεν περιλαμβάνεται η προηγούμενη εκπαίδευση ή επιμόρφωση σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων, παρά το γεγονός ότι στη διεθνή, αλλά και στην ελληνική βιβλιογραφία, η συγκεκριμένη παράμετρος θεωρείται ως ιδιαίτερα κρίσιμη και σημαντική για την αποτελεσματική υλοποίηση προγραμμάτων που απευθύνονται σε ενήλικους εκπαιδευόμενους (Mocker & Noble, 1981 Brookfield, 1995 Knowles, 1998 Merriam & Cafarella, 1999 Jarvis, 2004 Κόκκος, 2004 Καραλής, 2004). Το πρόβλημα της έλλειψης επιμόρφωσης και εμπειρίας των επιμορφωτών, επισημαίνεται και από το ΕΑΙΤΥ στον «Οδηγό Επιμορφωτή Εκπαιδευτικών» όπου χαρακτηριστικά αναφέρεται: «ελάχιστοι επιμορφωτές έχουν προηγούμενη εμπειρία στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών και οι περισσότεροι επιμορφωτές δεν έχουν παρακολουθήσει ειδική εκπαίδευση σχετικά με το ρόλο που έχουν αναλάβει» (ΕΑΙΤΥ, 2002). Για το λόγο αυτό, είχε προβλεφθεί η διεξαγωγή βραχυχρόνιων προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης των επιμορφωτών, τα οποία όμως δεν υλοποιήθηκαν στο νομό Κυκλάδων, λόγω τεχνικών προβλημάτων (δυσκολία μετακίνησης). ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στη συνέχεια έχουν συλλεγεί στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για την αποτίμηση της ποιότητας υλοποίησης και των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων εισαγωγικής επιμόρφωσης στις ΤΠΕ των εκπαιδευτικών του νομού Κυκλάδων. Η ερευνητική τεχνική που χρησιμοποιήθηκε ήταν εκείνη του ερωτηματολογίου, το οποίο

3 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 389 περιελάμβανε ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις κλειστού τύπου, δίνονταν σε κλίμακα Likert (με χαρακτηρισμούς: διαφωνώ απόλυτα, διαφωνώ, ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα). Συγκεκριμένα, συμπληρώθηκαν: 228 ερωτηματολόγια εκπαιδευομένων, κατά την έναρξη του προγράμματος (50,7% του συνολικού πληθυσμού), 223 ερωτηματολόγια εκπαιδευομένων, μετά τη λήξη του προγράμματος (49,6% του συνολικού πληθυσμού), και 16 ερωτηματολόγια επιμορφωτών (συνολικά 88,9% του συνολικού πληθυσμού). Όπως έχει αναφερθεί η παρούσα εργασία εστιάζει στην παρουσίαση και ανάλυση των δεδομένων που αφορούν στους επιμορφωτές των προγραμμάτων, τα οποία αντλήθηκαν από τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους επιμορφωτές. Ωστόσο, ζητήματα που σχετίζονται με την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των επιμορφωτών διερευνώνται με βάση και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια των εκπαιδευομένων. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Τα χαρακτηριστικά των επιμορφωτών που δίδαξαν στα προγράμματα του νομού Κυκλάδων κατά την πρώτη φάση του έργου παρατίθενται στους πίνακες 1-4: Πίνακας 1. Φύλο επιμορφωτών Άνδρας 11 68,8 Γυναίκα 5 31,2 Πίνακας 2. Ηλικία επιμορφωτών Έως 30 ετών 1 6, ετών 10 62, ετών 5 31,2 Άνω των 45 ετών 0 0,0 Πίνακας 3. Αντικείμενο σπουδών επιμορφωτών Πληροφορική 11 68,8 Θετικές επιστήμες 5 31,2 Πίνακας 4. Μεταπτυχιακές σπουδές επιμορφωτών Ναι 0 0,0 Όχι ,0

4 390 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σύμφωνα με τα στοιχεία των πινάκων 1-4, οι επιμορφωτές των προγραμμάτων είναι κυρίως άνδρες, ηλικίας ετών, που έχουν σπουδάσει Πληροφορική ή Θετικές Επιστήμες και δεν διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Σύμφωνα με τα υπόλοιπα στοιχεία των ερωτηματολογίων, όλοι οι επιμορφωτές εργάζονται ως εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (σε σχολεία του νομού Κυκλάδων) και μόνον δύο κατέχουν τίτλο παιδαγωγικής επιμόρφωσης (ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ). Όπως προκύπτει από τα δεδομένα του πίνακα 5, περίπου οι μισοί από τους επιμορφωτές δίδαξαν για πρώτη φορά σε πρόγραμμα ενηλίκων, ενώ περιορισμένη ήταν και εμπειρία όσων είχαν διδάξει στο παρελθόν. Σημειώνουμε, επίσης, ότι μόνον ένας επιμορφωτής δήλωσε ότι έχει μελετήσει βιβλία που αναφέρονται στις μεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων, ενώ κανένας από τους επιμορφωτές δεν είχε μελετήσει τον «Οδηγό Επιμορφωτή Εκπαιδευτικών», που είχε αποσταλεί σε όλους τους επιμορφωτές από το ΕΑΙΤΥ. Πίνακας 5 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Πρώτη φορά 7 43,8 1-3 έτη 5 31,3 4-9 έτη 2 12,5 > 9 ετών 2 12,5 Προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα των επιμορφωτών στην επιλογή και χρήση συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών 1, τους ζητήθηκε να κατατάξουν τις εκπαιδευτικές τεχνικές, βαθμολογώντας με 1 την τεχνική που χρησιμοποιούν περισσότερο και συνεχίζοντας με τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές τεχνικές. Πίνακας 6: Εκπαιδευτικές τεχνικές Εισήγηση Συζήτηση Ανάθεση ατομικών εργασιών Επίδειξη Παιχνίδι ρόλων Προσομοίω ση Καταιγισμό ς ιδεών Εργασία σε ομάδες Μελέτη περίπτωσης Τεχνικών, δηλαδή πέραν της «παραδοσιακής» εισήγησης, οι οποίες προωθούν την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων (πρβλ. σχετικά: Courau, 2000 Noye, Piveteau, 1999).

5 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 391 Όπως διαπιστώνουμε από τα στοιχεία του πίνακα 6: Δέκα από τους δεκαέξι επιμορφωτές σημείωσαν ως συχνότερα εφαρμοζόμενη τεχνική εκείνη της εισήγησης. Η επίδειξη, η ανάθεση ατομικών εργασιών και η συζήτηση σημειώνονται από αρκετούς επιμορφωτές, ωστόσο, στις περισσότερες των περιπτώσεων, δεν αναφέρονται ως συχνότερα χρησιμοποιούμενες. Σχετικά χαμηλή προτεραιότητα δόθηκε στην εφαρμογή αμιγώς συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών (για παράδειγμα: μελέτες περίπτωσης, εργασία σε ομάδες), παρά το γεγονός ότι τα αντικείμενα των προγραμμάτων και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων, συνηγορούσαν στη χρήση τους. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί πως παρά το γεγονός ότι οι επιμορφωτικές παρεμβάσεις οργανώθηκαν κυρίως με βάση την εισήγηση και τη συζήτηση, σχεδόν το σύνολο των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στα προγράμματα αξιολόγησαν θετικά τους επιμορφωτές, τόσο ως προς την επάρκεια, όσο και ως προς την προσπάθεια που κατέβαλαν για την κάλυψη των επιμορφωτικών τους αναγκών. Σημειώνεται, επίσης, ότι οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν, σχεδόν στο σύνολό τους, ικανοποίηση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα. Συγκεκριμένα, ποσοστό 98,2% των εκπαιδευτικών χαρακτηρίζει ως ενδιαφέροντα και χρήσιμα τα αντικείμενα των προγραμμάτων, ενώ ποσοστό 92,1% δηλώνει την πρόθεση να συμμετάσχει στην επόμενη φάση των προγραμμάτων. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Προκειμένου να διερευνηθεί ο βαθμός ικανοποίησης των επιμορφωτών από την υλοποίηση των προγραμμάτων, αλλά και προκειμένου να αποτυπωθούν οι απόψεις τους σχετικά με βασικές διαστάσεις του σχεδιασμού και της υλοποίησης, ζητήθηκε από τους επιμορφωτές να απαντήσουν σε ερωτήσεις ανοικτού τύπου αναφορικά με τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία των σεμιναρίων, αλλά και με τις προτάσεις τους για τη βελτίωση των προγραμμάτων που σχεδιάζεται να υλοποιηθούν στη συνέχεια. Στους πίνακες 7-9 παρουσιάζονται τα σχετικά ευρήματα, τα οποία προέκυψαν από την ανάλυση και κατηγοριοποίηση των απαντήσεων των επιμορφωτών (σημειώνεται ότι αρκετοί επιμορφωτές διατύπωσαν περισσότερα από ένα στοιχεία): Πίνακας 7. Θετικά στοιχεία των προγραμμάτων Συχνότητα Ποσοστό (%) Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την καθημερινή τους διδακτική πράξη 10 29,5 Καλά τεκμηριωμένο υλικό επιμόρφωσης 6 17,6 Επιδότηση εκπαιδευτικών για αγορά Η/Υ 4 11,8 Εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις νέες τεχνολογίες 4 11,8 Ένας εκπαιδευόμενος ανά υπολογιστή 3 8,8 Περιεκτική διδακτέα ύλη 3 8,8 Λειτουργία ολιγομελών τμημάτων 2 5,9 Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στον τόπο διαμονής τους 1 2,9 Η ύπαρξη τεχνικού κατά τη διάρκεια του μαθήματος 1 2,9 Σύνολο ,0

6 392 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πίνακας 8 Αρνητικά στοιχεία των προγραμμάτων Ποσοστό Συχνότητα (%) Μεγάλο εύρος διδακτέας ύλης για το χρονικό διάστημα 15 36,6 Ανομοιογένεια όσον αφορά το επίπεδο των εκπαιδευομένων 8 19,5 Λίγες ώρες πρακτικής εξάσκησης 6 14,6 Περισσότερο ενημερωτικό λογισμικό για κάθε ειδικότητα 4 9,8 Μικρό ποσό χρηματοδότησης για αγορά Η/Υ μετά το πρόγραμμα 3 7,3 Η έλλειψη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού 2 4,9 Κακός τρόπος επιλογής εκπαιδευομένων 1 2,4 Δεν υπήρχε τεχνική υποστήριξη 1 2,4 Έλλειψη οδηγιών για εκπαιδευτικό υλικό 1 2,4 Σύνολο ,0 Όπως διαπιστώνουμε, ως περισσότερο θετικά στοιχεία των προγραμμάτων οι επιμορφωτές αναφέρουν την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις ΤΠΕ, καθώς και το υλικό επιμόρφωσης. Ως περισσότερο αρνητικά σημεία σημειώνονται το μεγάλο εύρος της διδακτέας ύλης και η ανομοιογένεια των τμημάτων ως προς το επίπεδο των εκπαιδευομένων. Σημειώνουμε ότι η ικανότητα αναπροσαρμογής του περιεχομένου των διδακτικών ενοτήτων, όταν αυτό δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά και το επίπεδο των εκπαιδευομένων, αποτελεί βασικό προσόν ενός εκπαιδευτή ενηλίκων (Mocker, Noble, 1981 Κόκκος, 2004). Ακόμη, σημειώνουμε ότι η ανομοιογένεια των τμημάτων δεν θα πρέπει να θεωρείται από τον εκπαιδευτή ως a priori αρνητικό στοιχείο, καθώς με τη χρήση κατάλληλα επιλεγμένων εκπαιδευτικών τεχνικών μπορεί να οδηγήσει στην προώθηση της ενεργητικής συμμετοχής των εκπαιδευομένων και στην επίτευξη των αρχικών στόχων του προγράμματος (Καραλής, 2004). Επίσης, από τα στοιχεία των πινάκων 7 και 8, είναι εμφανές ότι κανένα από τα αναφερόμενα (ως θετικά ή ως αρνητικά) στοιχεία δεν σχετίζεται με την αυτοαξιολόγηση του έργου των επιμορφωτών ή με τον κριτικό αναστοχασμό της παρέμβασής τους μια άλλη βασική ικανότητα για τους εκπαιδευτές ενηλίκων (Brookfield, 1995 Μαυρογιώργος, 2003). Όλα τα στοιχεία αναφέρονται σε άλλες παραμέτρους της υλοποίησης των προγραμμάτων και συγκεκριμένα σε ζητήματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την οργάνωση. Προκύπτει, ωστόσο, ότι το περιεχόμενο των προγραμμάτων ήταν δυσανάλογα εκτεταμένο σε σχέση με το επίπεδο των εκπαιδευομένων 2, κάτι που συνήθως οδηγεί τους εκπαιδευτές, οι οποίοι δεν διαθέτουν εμπειρία ή επιμόρφωση σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων, σε μια αγχώδη προσπάθεια κάλυψης της διδακτέας ύλης, πολλές φορές ανεξάρτητα από το επίπεδο πρόσληψης και κατανόησης από τους εκπαιδευόμενους. Τέλος, όπως συνάγεται από τα δεδομένα του πίνακα 9, οι προτάσεις των επιμορφωτών για τη βελτίωση των προγραμμάτων συνδέονται άμεσα (όπως είναι αναμενόμενο) με τα προβλήματα που 2 Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια των εκπαιδευομένων (σε ποσοστό 61,8%, οι εκπαιδευόμενοι δηλώνουν ως σημαντικότερο πρόβλημα των προγραμμάτων το υπερβολικά εκτεταμένο εύρος της «διδακτέας ύλης»).

7 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 393 επισήμαναν ωστόσο απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στην ανάγκη συστηματικής εκπαίδευσης των ίδιων των επιμορφωτών. Πίνακας 9 Προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας υλοποίησης των προγραμμάτων Συχνότητα Ποσοστό (%) Να επιλέγονται οι εκπαιδευόμενοι με κριτήριο το επίπεδό τους 8 20,5 Αύξηση της διάρκειας της επιμόρφωσης 8 20,5 Να υπάρχουν περισσότερες ώρες πρακτικής εξάσκησης 7 17,9 Επαρκής χρηματοδότηση στην αρχή του προγράμματος 3 7,7 Να υπάρχει συνέχεια, με διδακτικά σενάρια ανά ειδικότητα 3 7,7 Ύπαρξη βοηθού επιμορφωτή 2 5,2 Περισσότερο εκπαιδευτικό λογισμικό 2 5,1 Παράδοση έντυπου εκπαιδευτικού υλικού 2 5,1 Έγκαιρη διανομή εκπαιδευτικού λογισμικού 2 5,1 Επαναληπτικά μαθήματα μετά από κάποιο χρόνο 1 2,6 Λιγότερες γραφειοκρατικές διαδικασίες 1 2,6 Σύνολο ,0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Όπως αναφέρθηκε, τόσο οι επιμορφωτές όσο και οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν χαρακτηρίζουν ως επιτυχημένα τα προγράμματα και δηλώνουν ικανοποίηση από τη συμμετοχή τους σε αυτά. Τα προβλήματα που επισημάνθηκαν από τους επιμορφωτές αφορούσαν κυρίως το μεγάλο εύρος της ύλης, σε σχέση με το διαθέσιμο χρόνο, αλλά και την ανομοιογένεια στο εσωτερικό της ομάδας των εκπαιδευομένων (ως προς τις προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες στα αντικείμενα των προγραμμάτων). Ωστόσο, από τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν θεωρούμε πως προκύπτει σαφώς το πρόβλημα της έλλειψης εξειδικευμένης εκπαίδευσης των επιμορφωτών σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα σε ζητήματα επιλογής και χρήσης συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών, αλλά και οργάνωσης της επιμορφωτικής τους παρέμβασης. Θα πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι το πρόβλημα αυτό δεν αφορά μόνον τα συγκεκριμένα προγράμματα, καθώς εντοπίζεται στα περισσότερα πλαίσια επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη χώρα μας. Αυτό ακριβώς το τελευταίο στοιχείο θεωρούμε ότι καθιστά ακόμη περισσότερο απαραίτητη την άμεση ενεργοποίηση των σχετικών προβλέψεων του έργου, για βραχυχρόνια εκπαίδευση των επιμορφωτών σε ζητήματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Brookfield, S. (1995), Becoming a critically reflective teacher. San Francisco: Jossey-Bass. 2. Courau, S. (2000), Τα βασικά «εργαλεία» του εκπαιδευτή ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο. 3. Jarvis, P. (2004), Adult Education and Lifelong Learning. London: Routledge-Falmer. 4. Knowles, M. S. (1998). The Adult Learner. Houston: Gulf Publishing. 5. Merriam, S. B. & Cafarella, R. S. (1999), Learning in Adulthood. San Francisco: Jossey-Bass. 6. Mocker, D. W. & Noble, E. (1981), Training part-time instructional staff. In S. Grabowski, Preparing Educators for Adults. San Francisco: Jossey-Bass. 7. Noye, D. & Piveteau, J. (1999), Πρακτικός οδηγός του εκπαιδευτή. Αθήνα: Μεταίχμιο.

8 394 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 8. Γκρίτση, Φ., Καμπεζά, Μ. & Κότσαρη, Μ. (2000), Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία. Στο Β. Κόμης (επιμ.), Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 9. Δημητρακοπούλου, Α. (2004), Διαστάσεις αξιοποίησης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην ελληνική εκπαίδευση: υπάρχουσα κατάσταση και ενέργειες βελτίωσης. Στο Μ. Ιωσηφίδου & Ν. Τζιμόπουλος (επιμ.), Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, 30-41, Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 10. Εμβαλωτής, Α & Τζιμογιάννης, Α. (1999), Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο. Στο Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πληροφορική και Εκπαίδευση, Ιωάννινα: Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής Ηπείρου. 11. Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (2002), Οδηγός Επιμορφωτή Εκπαιδευτικών. Πάτρα: ΕΑΙΤΥ. 12. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2003), Αποδοτικές επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση: επιτακτική ανάγκη για την Ευρώπη. Βρυξέλλες: Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 13. Καραλής, Θ. (2004), Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 14. Κόκκος, Α. (2004), Οι εκπαιδευτές ενηλίκων και η εκπαίδευσή τους, Εκπαίδευση Ενηλίκων, 1, Κόμης, Β. (2004), Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 16. Κοντογιαννοπούλου Πολυδωρίδη, Γ. (1995), Εκπαιδευτική Πολιτική και Πρακτική: Κοινωνιολογική Ανάλυση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 17. Μαυρογιώργος, Γ. (2003), Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Στο Α. Κόκκος (επιμ.), Διδακτικό υλικό του Εθνικού Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, Αθήνα: Υπουργείο Εργασίας. 18. Πολίτης, Π., Καραμάνης, Μ., Ρούσσος, Π. & Τσαούσης, Γ. (2000), Αξιολόγηση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα πλαίσια του έργου ΟΔΥΣΣΕΑΣ. Στο Β. Κόμης (επιμ.), Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 19. Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2000), Εκπαιδευτική Πολιτική και Εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Στο Β. Κόμης (επιμ.), Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη»

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» «Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» Αθηνά Τραψιώτη Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Τεχνικός ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ημαθίας trapsiot@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης

Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης Μήτκας Κυριάκος 1, Τσουλής Μιλτιάδης 2, ΠόΘος Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Κυριάκη Σπυριδούλα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Παρδάλη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη Τρία χρόνια μετά την επιμόρφωση β επιπέδου: Οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση και αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαιδευτική - διδακτική διαδικασία;. Η περίπτωση του νομού

Διαβάστε περισσότερα

Καΐρη Μερόπη Εκπαιδευτικός Δ.Ε., καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής. Μακρυωνίτης Γεώργιος Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ν. Κυκλάδων, καθηγ.

Καΐρη Μερόπη Εκπαιδευτικός Δ.Ε., καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής. Μακρυωνίτης Γεώργιος Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ν. Κυκλάδων, καθηγ. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 679 EΠΙMΟΡΦΩΣΗ EΚΠΑΙΔEΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠE ΣΤΗΝ EΚΠΑΙΔEΥΣΗ- ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: Ανάδειξη καλών πρακτικών, διερεύνηση προβλημάτων και ανίχνευση προοπτικής

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: Ανάδειξη καλών πρακτικών, διερεύνηση προβλημάτων και ανίχνευση προοπτικής ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: Ανάδειξη καλών πρακτικών, διερεύνηση προβλημάτων και ανίχνευση προοπτικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) Εισαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Oι προσδοκίες και τα κίνητρα των νηπιαγωγών από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα: Η περίπτωση των νηπιαγωγών του νομού Χανίων

Oι προσδοκίες και τα κίνητρα των νηπιαγωγών από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα: Η περίπτωση των νηπιαγωγών του νομού Χανίων Oι προσδοκίες και τα κίνητρα των νηπιαγωγών από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα: Η περίπτωση των νηπιαγωγών του νομού Χανίων Χριστοφορίδου Σιρμαλού, M.Ed., Εκπαιδευτικός ΠΕ60 Περίληψη: Η

Διαβάστε περισσότερα

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr Αξιολόγηση ενός Εντατικού Σεµιναρίου µε Θέµα "Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικό Λογισµικό": Γνώµες, Κρίσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τους Υπολογιστές και

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού DG Education and Culture Leonardo Εταιρικές Σχέσεις Centro Andaluz de Programas Europeos - SPAIN ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις και προτάσεις των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν το Β κύκλο επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες

Αντιλήψεις και προτάσεις των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν το Β κύκλο επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες Αντιλήψεις και προτάσεις των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν το Β κύκλο επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες Α. Μαλέτσκος 1, Κ. Πενέκελης 2, Ζ. Ζίκος 3, Ε. Μπλιούμη 4, Ε. Ραρρά 5 1 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 2010-2014 ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 2010-2014 ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-2014 ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Αλέξης Κόκκος, Μανώλης Χρυσάκης Στο πλαίσιο της μελέτης με θέμα: «Εξωτερική αξιολόγηση»

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠΕΔΒΜ) Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠΕΔΒΜ) Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Παραδοτέο Δ: Έκθεση Αξιολόγησης Προγράμματος (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης) Έρευνα Πεδίου 1: Μελέτη αξιολόγησης της μέχρι τώρα πορείας των πράξεων για το Νέο Σχολείο και εκτίμηση των επιπτώσεων τους, τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τον γραμματισμό: οι απόψεις των εκπαιδευτικών

Η αξιολόγηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τον γραμματισμό: οι απόψεις των εκπαιδευτικών Η αξιολόγηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τον γραμματισμό: οι απόψεις των εκπαιδευτικών Ευθυμία Χατζηγεωργίου 1, Μαρία Παπαδοπούλου 2, Δόμνα Κακανά 3 xatzigeorgiou@uth.gr, mariapap@uth.gr, dkakana@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Περιεχόμενα Editorial Σπύρος Κιουλάνης 1. Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε σχέση με την αξιοποίηση της βιωματικής μάθησης και των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας Οι Αντιλήψεις των Σπουδαστών της Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Έρευνα στους φιλολόγους-επιμορφωτές στο πλαίσιο του έργου Οδύσσεια. Δημήτρης Κουτσογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Εισαγωγή. ΠΜΣ Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση, Α.Π.Θ., 3 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εκπαίδευση Ενηλίκων, 4 3 ο Ε.Κ. Λάρισας

Περίληψη. Εισαγωγή. ΠΜΣ Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση, Α.Π.Θ., 3 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εκπαίδευση Ενηλίκων, 4 3 ο Ε.Κ. Λάρισας Εμπειρικές έρευνες αξιολόγησης προγραμμάτων επιμόρφωσης - κατάρτισης εκπαιδευτικών: μία συγκριτική μελέτη της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού υλικού περιεχομένου των προγραμμάτων Λιόβας Δημήτριος 1, Δέγγλερη

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ Ι ΑΣΚΟΥΝ ΧΗΜΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Εκπαιδευση Εκπαιδευτικών που διδασκουν Χηµεια: Η Περιπτωση της Ελλαδασ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε σχέση με την αξιοποίηση της βιωματικής μάθησης και των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Καψάλης Αχιλλέας Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet

Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Transversal Programme Key Activity 3 ICT Δίκτυα WP2 Έρευνες προσφοράς και ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι.

Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι. 03-04:Layout 1 29/07/2010 11:12 ΠΜ Page 5 Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι. Σωτήριος Γκλαβάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ακρίτας Βεντούρης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Χρύσανθος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4 ο. Καταγραφή Μελετών και Ερευνών. Για τη Δια Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4 ο. Καταγραφή Μελετών και Ερευνών. Για τη Δια Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4 ο Καταγραφή Μελετών και Ερευνών Για τη Δια Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ιουλιανού 28 (1 ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 88 38 680 Φαξ: 210 88 38 148 Email: kanep@otenet.gr Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

«Οι ιδιαιτερότητες στη διδασκαλία του διαδικτύου σε ενήλικες παλιννοστούντες και μετανάστες»

«Οι ιδιαιτερότητες στη διδασκαλία του διαδικτύου σε ενήλικες παλιννοστούντες και μετανάστες» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Οι ιδιαιτερότητες στη διδασκαλία του διαδικτύου σε ενήλικες παλιννοστούντες και μετανάστες» Αθηνά Τραψιώτη 1, Πετρούλα Τραψιώτη 2 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα