Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ"

Transcript

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ) Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ Μπούτσκου Λεμονιά ΠΕ03 Μαθηματικός Ιωάννινα, Δεκέμβριος 2011

2 Α ΜΕΡΟΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ 1. Τίτλος σεναρίου Το GoogleDocs γενικά και σε σχέση με την εκπαίδευση 2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Δημιουργία και διαχείριση εγγράφων στο παραπάνω περιβάλλον. 3. Προαπαιτούμενες γνώσεις των επιμορφούμενων Οι Εκπαιδευόμενοι να γνωρίζουν και να μπορούν να χειριστούν έγγραφα αυτοματισμού γραφείου (κείμενα, Υπολογιστικά Φύλλα, παρουσιάσεις κλπ). Επίσης να διαθέτουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο gmail και να μπορούν να πραγματοποιήσουν βασικές εργασίες διαχείρισης μηνυμάτων. 3. Στόχοι Γενικός στόχος μαθήματος Να μάθουν οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιούν το περιβάλλον εργασίας docs.google.com. Ειδικοί στόχοι μαθήματος Μετά από την ολοκλήρωση της διδασκαλίας, οιεκπαιδευτικοίθα μπορούν να κάνουν εισαγωγή στο περιβάλλον εργασίας GoogleDocs αναφέρουν τις βασικές λειτουργίες στο περιβάλλον αυτό δημιουργούν αρχεία διαχειρίζονται τα αρχεία αυτά διαμοιράζονται αρχεία ανεβάζουν αρχεία Δημιουργία Online Διαγωνισμάτων 5. Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή

3 Απαιτείται εργαστήριο Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο. Ο υπολογιστής του επιμορφωτή θα πρέπει να έχει βιντεοπροβολέα για την πιο εύκολη προβολή των πληροφοριών σε όλους. Απαιτείται και η εγκατάσταση φυλλομετρητή στους υπολογιστές για την πλοήγηση των επιμορφούμενων στο διαδίκτυο. Σε γενικές γραμμές, δεν απαιτείται εξειδικευμένος εξοπλισμός, περισσότερος από αυτόν που διαθέτουν τα ΚΣΕ. 6. Διάρκεια 2 με 3 διδακτικές ώρες 7.Ανάλυση του περιεχόμενου Ανάπτυξη του Θέματος : Εισήγηση(παρουσίαση word), Ερωταποκρίσεις, Καταιγισμός ιδεών - Διάρκεια λεπτά. Φάση 1 η Καθοδηγούμενη Ομαδική Πρακτική-Επεξεργασία: Πρακτική Άσκηση σε Ομάδες Εργασίας αξιοποιώντας το Φύλλο εργασίας 1 «Διαχείριση αρχείων στο περιβάλλον εργασίας GoogleDoc» - Διάρκεια λεπτά. Φάση 2 η Διαλεκτική Επεξεργασία: Συζήτηση, Ερωταποκρίσεις & Εισήγηση - Διάρκεια 25 λεπτά. Φάση 3 η Σχεδιασμός Online Διαγωνίσματος Στην υπηρεσία των εκπαιδευτικών! (Δημιουργία online διαγωνισμάτων) - Πρακτική-Εξάσκηση (Ατομική ή Δυάδες) & Ανακεφαλαίωση: Φύλλο εργασίας 2 «Διαχείριση αρχείων στο περιβάλλον εργασίας GoogleDoc», Ερωταποκρίσεις -Διάρκεια λεπτά. - Αυτοαξιολόγηση Εμπέδωση: Φύλλο εργασίας 3 «Διαχείριση αρχείων στο περιβάλλον εργασίας GoogleDoc», Ερωταποκρίσεις - Διάρκεια 20 λεπτά. 8. Συσχετισμός με το υλικό των ΚΣΕ Το περιεχόμενο του εργαστηρίου αντιστοιχεί στο ΑΠΣ των ΚΣΕ. Συγκεκριμένα αντιστοιχεί στην 3 η ενότητα του Γενικού Μέρους (Ε3: Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων και του διαδικτύου).

4 9. Οργάνωση του τμήματος Οι συμμετέχοντες βρίσκονται σε εργαστήριο και έχουν μπροστά τους υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι θέσεις τους σχηματίζουν ένα «Π» μπροστά από το γραφείο που βρίσκομαι. Πάνω στο γραφείο, εκτός από τον υπολογιστή, υπάρχει και συνδεδεμένος βιντεοπροβολέας, μέσω του οποίου παρουσιάζονται τα αρχεία που έχω ετοιμάσει σε όλους τους εκπαιδευτικούς 10. Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές Για να είναι επιτυχές και αποτελεσματικό ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων είναι απαραίτητο να έχει σχεδιαστεί σωστά. Φυσικά, ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι σημαντικότατος. Η επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών, σε συνδυασμό με τις κατάλληλες στρατηγικές διδασκαλίας που θα υιοθετηθούν, συμβάλουν καταλυτικά στη μαθησιακή διεργασία και στο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Αναφορικά με τις διδακτικές προσεγγίσεις θα ακολουθηθεί ένα μεικτό μοντέλο διδασκαλίας. Θα χρησιμοποιηθεί τόσο η μετωπική όσο η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Βέβαια, είναι γνωστό ότι στην επιμόρφωση οι εκπαιδευτικοί προσέρχονται μετά το πέρας της εργασίας τους στο σχολείο, πολύ συχνά χωρίς να προλάβουν να ξεκουραστούν. Οι διδακτικές πρακτικές που θα εφαρμοστούν, θα καταβληθεί προσπάθεια, ώστε να μη συμβάλουν στην περαιτέρω κούραση των επιμορφούμενων. 11. Περιγραφή σεναρίου Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σεομάδες και με τη βοήθεια μιας παρουσίασης και φύλλων εργασίας γίνεται η ξενάγηση τους στο GoogleDocs. Ακολουθεί συζήτηση και σχολιασμός πάνω στις δυνατότητες που προσφέρει η νέα υπηρεσία αυτή της Google και το πώς μπορεί αυτή να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στη συγκεκριμένη φάση της διδασκαλίας μέσω μιας σύντομης εισήγησης του εκπαιδευτικού γνωστοποιούνται στους εκπαιδευομένους το θέμα και οι στόχοι του

5 μαθήματος και μέσω ερωταποκρίσεων προσδιορίζονται υπηρεσίες του διαδικτύου που απαιτούν αρχεία, πραγματοποιείται μια επανάληψη των σχετικών εννοιών που έχουν διδαχθεί οι εκπαιδευόμενοι π.χ. «διαμοιρασμός αρχείων», «έγγραφα», «ηλεκτρονική διεύθυνση» κ.λπ.. Στη συνέχεια, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων χρησιμοποιείται η διδακτική τεχνική του «καταιγισμού ιδεών». Συγκεκριμένα, γίνονται αναφορές σε πραγματικές καταστάσεις που απαιτούν τη χρήση διαμοιρασμένων αρχείων, χρήση φορμών κλπ. Οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να εκφράσουν τις απόψεις τους οι οποίες καταγράφονται στον πίνακα από τον επιμορφωτή. (β)φάση 1 η Καθοδηγούμενη Ομαδική Πρακτική-Επεξεργασία Στο πλαίσιο χρησιμοποίησης των διδακτικών τεχνικών πρακτική άσκηση και ομάδες εργασίας, ο επιμορφωτής ζητά από τους επιμορφούμενους να συνεργαστούν σε ομάδες των δύο ατόμων και να διαχειριστούν τις εργασίες που περιλαμβάνονται στο Φύλλο εργασίας 1 «Διαχείριση αρχείων στο περιβάλλον εργασίας GoogleDoc». (γ) Φάση 2 η Διαλεκτική Επεξεργασία Στο πλαίσιο της διαλεκτικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την πρακτική εξάσκηση της 1 ης φάσης, ο επιμορφωτής ζητά από τους επιμορφούμενους να εκφράσουν τις απόψεις και τα συμπεράσματά τους για τις ενέργειες που πραγματοποίησαν όπως, δημιουργία εγγράφου-αρχείου, διαμοιρασμός κλπ. Συζητάνε τα πιθανά προβλήματα στη δημιουργία ή τη διαχείριση των αρχείων και επισημαίνει τη σημασία της ύπαρξης ηλεκτρονικής διεύθυνσης ( ). Συγκρίνουν και συζητούν τις απόψεις που εκφράστηκαν στον καταιγισμό ιδεών μετά και από τις εργασίες της 1 η φάσης, εξηγώντας τα βασικά χαρακτηριστικά που

6 προέκυψαν κατά την εργασία τους. (δ) Φάση 3 η Εφαρμογή στην εκπαίδευση Χρησιμοποίηση του GoogleDocs στην αξιολόγηση των μαθητών με την δημιουργία Online διαγωνισμάτων. (ε) Πρακτική-Εξάσκηση & Ανακεφαλαίωση Ο επιμορφωτής επεξηγεί στους επιμορφούμενους στο Φύλλο εργασίας 2 «Διαχείριση αρχείων στο περιβάλλον εργασίας GoogleDoc». Μετά την εργασία τους ατομική ή ομαδική- ζητά να συνοψίσουν τα σημαντικά σημεία που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη στις εργασίες τους που απαιτούν την κοινή χρήση των αρχείων. Τέλος ανακεφαλαιώνει, παρουσιάζοντας και προσδιορίζοντας τα βασικά στοιχεία στη δημιουργία και διαχείριση διαδικτυακών αρχείων και αναφέρεται στο περιεχόμενο του επόμενου μαθήματος. (ζ) Αυτοαξιολόγηση Εμπέδωση Ο επιμορφωτής ζητά από τους επιμορφούμενους να εργαστούν στο Φύλλο εργασίας 3 «Διαχείριση αρχείων στο περιβάλλον εργασίας GoogleDoc». Ακολουθεί το φύλλο εργασίας 4 για την δημιουργία ενός διαγωνίσματος. Μετά την εργασία τους ατομική ή ομαδική- συζητά τα προβλήματα που μπορεί να προέκυψαν από την άσκηση και προσδιορίζουν από κοινού τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που εργάστηκαν. 12. Φύλλα εργασίας Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες και με την βοήθεια φύλλων εργασίας γίνετε η ξενάγηση τους στο GoogleDocs. Ακολουθεί συζήτηση και σχολιασμός πάνω στις δυνατότητες που προσφέρει η νέα υπηρεσία αυτή της Google και το

7 πώς μπορεί αυτή να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία. 13. Ανατροφοδότηση Μετά το πέρας του εργαστηρίου, θα αφιερωθεί σχετικός χρόνος για συζήτηση με τους επιμορφούμενους, αλλά, κυρίως, με τον επιμορφωτή. 14. Πρόσθετες πληροφορίες - Βιβλιογραφία Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, (ΕΑΙΤΥ) (2011). Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης. Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης Τεύχος 1 : Γενικό Μέρος, Α έκδοση. Πάτρα: ΕΑΙΤΥ. Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, (ΕΑΙΤΥ) (2008α). Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης. Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Τεύχος : Γενικό Μέρος. Πάτρα: ΕΑΙΤΥ. Γώγουλος Γ.Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Δυτικής Κρήτης, παραγωγήεκπαιδευτικού υλικού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

8 Β ΜΕΡΟΣ: ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 1. Υλοποιήθηκε το σενάριο σύμφωνα με το σχεδιασμό και τους στόχους του; Θεωρώ πως η διδασκαλία, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2011, ήταν εντός του αρχικού σχεδιασμού και των στόχων, θέματα που περιγράφηκαν παραπάνω. 2. Προκάλεσε το ενδιαφέρον των επιμορφούμενων; Αν κρίνω από τα σχόλια των επιμορφούμενων μετά το πέρας της διδασκαλίας, τα όσα τους παρουσιάστηκαν προκάλεσαν το ενδιαφέρον τους, καθώς τους δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουν καινούριες δυνατότητες του διαδικτύου που βοηθούν καθημερινά στην εκπαιδευτική πρακτική και στο διδακτικό μας έργο. 3. Συμμετείχαν οι επιμορφούμενοι ενεργητικά στη διδακτική διαδικασία; Το κλίμα ήταν πάρα πολύ εποικοδομητικό. Οι επιμορφούμενοι συμμετείχαν ενεργητικά στην όλη διαδικασία, αφού μάλιστα σχεδίασαν και πρότειναν σχετικές δραστηριότητες,quizσύμφωνα με τα φύλλα εργασίας που τους δόθηκαν, κάτι που έκανε και μένα να νιώθω όμορφα και να αποβάλλω το άγχος που είχα εξαρχής. 4. Ποιες δυσκολίες παρουσιάσθηκαν; Δεν παρουσιάστηκε κάποια δυσκολία. Από πλευράς μου, είχε ετοιμαστεί εδώ και μέρες όλο το υλικό, το οποίο εγκαίρως εγκαταστάθηκε στον κεντρικό υπολογιστή που διέθετε βιντεοπροβολέα και δοκιμάστηκε. Προσήλθα στο εργαστήριο περίπου μισή ώρα νωρίτερα, έτσι είχα τη δυνατότητα να ενεργοποιήσω εγκαίρως όλους τους υπολογιστές, να εγκαταστήσω το υλικό μου (παρουσίαση word και φύλλα εργασίας) και να το αποθηκεύσω στον κοινόχρηστο φάκελο των επιμορφούμενων, προκειμένου οι επιμορφούμενοι να το έχουν στη διάθεσή τους και κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, αλλά και μετά. Όλα τα αρχεία και τα φύλλα εργασίας εκτιμήθηκαν από

9 τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δήλωσαν ότι θα τα μελετήσουν και στο σπίτι. 5. Αν σχεδιάζατε πάλι το σενάριο θα το αλλάζατε όλο η επί μέρους στοιχεία του και ποια; Αιτιολογείστε και γράψτε τα αναλυτικά. Νομίζω πως δεν θα άλλαζα κάτι επί του αρχικού πλάνου, αλλά ίσως να αφιέρωνα λίγο περισσότερο χρόνο για συζήτηση με την ολομέλεια. Βέβαια, ακόμη και στην περίπτωση που ακολούθησα, ο χρόνος μου έφτασε οριακά. Νομίζω πως, αν αφιερωνόταν περισσότερος χρόνος για το σχολιασμό κάθε φάσης του σεναρίου, ήταν σίγουρο ότι δεν θα προλαβαίναμε να προχωρήσουμε στην τελική συζήτηση και στον αναστοχασμό, θέματα που, όπως φάνηκε, ήταν κομβικής σημασίας για να κλείσει ομαλά το εργαστήριο και να φανούν τα οφέλη του. 6. Σε τι σας ωφέλησε ως εκπαιδευτικό ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και ο αναστοχασμός στο σενάριο; Η όλη διαδικασία, αν και με κούρασε και με άγχωσε αρκετά, μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω την επιμόρφωση Β Επιπέδου από κοντά, να δω τα προβλήματα, τις απαιτήσεις της και να λάβω εφόδια που θα με βοηθήσουν στο μελλοντικό επιμορφωτικό μου έργο. Ευχαριστίες για την υποστήριξη και τη βοήθεια στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδασκαλίας μου στο ΚΣΕ Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κ. Χατζηκωνσταντίνου Γεώργιο για την πολύτιμη βοήθειά του. Ήταν κοντά μου σε κάθε φάση της διδασκαλίας μου στο ΚΣΕ, δίνοντάς μου την ευκαιρία, μέσα από τα δια ζώσης εργαστήρια, να παρουσιάσω τις δυνατότητες χρήσης του διαδικτύου στην σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Οργάνωση και Σχεδίαση Δομικών Έργων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για Επιμορφωτές Τεχνολογιών της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Λογισμικό του υπολογιστή

Το Λογισμικό του υπολογιστή Το Λογισμικό του υπολογιστή Σεραλίδου Ελένη 1 eseralid@gmail.com 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ20 MSc 5 ο ΓΕΛ Νίκαιας Περίληψη Το παρακάτω εκπαιδευτικό σενάριο αφορά το μάθημα των «Εφαρμογών Πληροφορικής»

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό»

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» Γίδας Γεώργιος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 3ο Πιλοτικό Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του»

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Γάτου Ευαγγελία 1, Καπανιάρης Αλέξανδρος 2 egatou@sch.gr, kapaniaris@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19-20,2 ο Γυµνάσιο Βόλου 2 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικό Σενάριο ιστοεξερεύνησης: Το Διαδίκτυο ως πηγή. πληροφοριών

Διδακτικό Σενάριο ιστοεξερεύνησης: Το Διαδίκτυο ως πηγή. πληροφοριών Διδακτικό Σενάριο ιστοεξερεύνησης: Το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 1. Τίτλος 2. Εκτιμώμενη διάρκεια Εκτιμάται ότι απαιτούνται 8 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών Το προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

Ε 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΕ. Σύνθεση ενημερωτικού φυλλαδίου. με υπολογιστή. Εγχειρίδιο Επιμορφωτή ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Ε 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΕ. Σύνθεση ενημερωτικού φυλλαδίου. με υπολογιστή. Εγχειρίδιο Επιμορφωτή ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ε 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΕ Σύνθεση ενημερωτικού φυλλαδίου με υπολογιστή Εγχειρίδιο Επιμορφωτή ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιμορφωτών και βοηθών επιμορφωτών»

Διαβάστε περισσότερα

WebQuest Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.

WebQuest Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Παναγιώτα Σιακοβέλη WebQuest Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Έκφραση-Έκθεση: Βιογραφικά Είδη Β Λυκείου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Ταυτότητα του σεναρίου 4 Α1 Συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Καθηγητής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Οδηγός Εκπαιδευτικού Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α Γυμνασίου Συγγραφή Ηλεκτρονική σελίδωση: Εποπτεία: Σωκράτης Μυλωνάς Νίκος Ζάγγουλος Καθηγητές Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: Ανάδειξη καλών πρακτικών, διερεύνηση προβλημάτων και ανίχνευση προοπτικής

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: Ανάδειξη καλών πρακτικών, διερεύνηση προβλημάτων και ανίχνευση προοπτικής ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: Ανάδειξη καλών πρακτικών, διερεύνηση προβλημάτων και ανίχνευση προοπτικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) Εισαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ WEB Πτυχιακή Εργασία Αποστολοπούλου Μαρία Γαρυφαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Καΐρη Μερόπη Εκπαιδευτικός Δ.Ε., καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής. Μακρυωνίτης Γεώργιος Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ν. Κυκλάδων, καθηγ.

Καΐρη Μερόπη Εκπαιδευτικός Δ.Ε., καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής. Μακρυωνίτης Γεώργιος Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ν. Κυκλάδων, καθηγ. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 679 EΠΙMΟΡΦΩΣΗ EΚΠΑΙΔEΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠE ΣΤΗΝ EΚΠΑΙΔEΥΣΗ- ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 929 Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ψ η φ ι α κ ώ ν μ α θ η μ ά τ ω ν μ ε τ ο Σ ύ σ τ η μ α Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Μ α θ η σ ι α κ ώ ν Δ ρ α σ τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣ. Δορυφορικός Ιστός Απομακρυσμένων Σχολείων. Έκθεση αξιολόγησης του έργου

ΔΙΑΣ. Δορυφορικός Ιστός Απομακρυσμένων Σχολείων. Έκθεση αξιολόγησης του έργου ΔΙΑΣ Δορυφορικός Ιστός Απομακρυσμένων Σχολείων Έκθεση αξιολόγησης του έργου 1 Eπιμέλεια: Σοφοκλής Σωτηρίου Παύλος Κουλούρης Άννα Τουλουμάκου Κώστας Τσολακίδης Μενέλαος Σωτηρίου Συμβολή: Αλίνα Κωνσταντινίδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2

ΠΑΚΕ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΠΑΚΕ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 Η Πληροφορική στην εποχή του Νέου Σχολείου Ημερίδα Πληροφορικής «Η πληροφορική στην εποχή του Νέου Σχολείου» Πρακτικά Ημερίδας Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2012 ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 9. Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση και ο ρόλος του εκπαιδευτή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 9. Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση και ο ρόλος του εκπαιδευτή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 9. Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση και ο ρόλος του

Διαβάστε περισσότερα