ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ"

Transcript

1 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ

2 2 Φυσική και Μουσική Ακουστική Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Ελληνικού νόμου (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής αδείας του συγγραφέως καθ οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου. Επιμέλεια έκδοσης: Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης Πάρου 33, Αγία Παρασκευή, Τηλέφωνο και Τηλεομοιότυπο Όλα τα γραφικά του βιβλίου φιλοτεχνήθηκαν από την Ελένη Χ. Σπυρίδου PhD, BSc (Hons). Α Έκδοση 2005 Copyright Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης I.S.B.N ΕΚΔΟΣΕΙΣ: GRAPHOLINE

3 Προλεγόμενα 3 Di t swn p qwn kaˆ Ðmo wn n mὲn Ð teroj kenõj Ï, Ð dὲ teroj e j tõ ¼misu di mestoj, di pasîn sumfwne ¹ ºcè; Αριστοτέλους Προβλήματα, OSA PERI ARMONIAN

4 4 Φυσική και Μουσική Ακουστική

5 Προλεγόμενα 5 Στη σύζυγό μου Άννα, σεμνή ομόζυγο και ομόκοιτι, αθόρυβο δε βοηθό και συμπαραστάτη ευλαβώς ανατίθημι

6 6 Φυσική και Μουσική Ακουστική

7 Προλεγόμενα 7 Προλεγόμενα Η Ακουστική αποτελεί μια από τις κύριες υποδιαιρέσεις της κλασικής Φυσικής, όπως είναι η Μηχανική, η Θερμοδυναμική, η Ο- πτική, ο Ηλεκτρισμός, ο Μαγνητισμός, η Ατομική και η Πυρηνική Φυσική. Η Ακουστική, ως επιστήμη των ήχων, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, διότι οι ήχοι, τους οποίους μελετά, συνοδεύουν όλες σχεδόν τις δραστηριότητες των ανθρώπων. Εκτός από τη μετάδοση πληροφοριών, την ευεργετική ή ενοχλητική ψυχολογική επίδραση στον άνθρωπο, ο ήχος έχει πολλές και ενδιαφέρουσες εφαρμογές στην έ- ρευνα και την τεχνολογία. Η Ακουστική ασχολείται επίσης με τη μελέτη: των υπερήχων. Πρόκειται για διαμήκη κύματα πολύ υψηλής συχνότητας, τα οποία δεν ακούει το ανθρώπινο αυτί, αλλά πολύ χρήσιμα για να καλούμε το σκύλο μας με ειδική σφυρίκτρα, να αντιλαμβανόμαστε ληστές με ειδικά συστήματα συναγερμού, να αφαιρούμε σκουριές από εξαρτήματα μηχανών, να ελέγχουμε τη λειτουργία οργάνων του σώματός μας με τα λεγόμενα υπερηχογραφήματα, να ελέγχουμε τη δομή των κρυστάλλων. των υποήχων, οι οποίοι είναι χαμηλής συχνότητας διαμήκη κύματα μη ακουστά από τα ανθρώπινα αυτιά, με εφαρμογές ι- διαίτερα στη Φυσική της Ατμόσφαιρας για τη μελέτη των καιρικών συστημάτων. των υποθαλασσίων ήχων, οι οποίοι εκπέμπονται από ειδικά υποθαλάσσια ραντάρ, τα σόναρς, για τον εντοπισμό βυθισμένων αντικειμένων, καταδυμένων υποβρυχίων, κοπαδιών ψαριών κτλ. των δονήσεων, δηλαδή των ταλαντωτικών κινήσεων που εκτελούν τα κτήρια εξ αιτίας ανέμου, σεισμού, κρούσεων ή από τη λειτουργία μηχανημάτων. του ανθρώπινου αισθητηρίου οργάνου της ακοής, του αυτιού, όσον αφορά στην κατασκευή του και το μηχανισμό με τον οποίο γίνονται αντιληπτοί οι ήχοι, καθώς επίσης του ανθρώπινου φωνητικού οργάνου και των μηχανισμών της άρθρωσης της ομιλίας, του τραγουδιού κτλ. Αυτό το τμήμα της Α- κουστικής ονομάζεται Φυσιολογική Ακουστική.

8 8 Φυσική και Μουσική Ακουστική των τρόπων με τους οποίους ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τους διαφόρους ήχους, τους κατανοεί, τους συγκρίνει και αντιδρά σε αυτούς. Αυτό το τμήμα της Ακουστικής ονομάζεται Ψυχοακουστική. της ομιλίας και των ακουσμάτων. Πρόκειται για την οργάνωση των ήχων για την επικοινωνία των ανθρώπων μεταξύ τους, με έμφαση στη θεραπεία διαφόρων ειδών προβλημάτων, ό- πως είναι το ψεύδισμα, η αφασία, η κώφωση κ.α. του θορύβου, για την εύρεση τρόπων καταπολέμησής του. Ο θόρυβος μπορεί να προέρχεται από την κίνηση των οχημάτων στους δρόμους, την πτήση των αεροσκαφών, την κίνηση των συρμών του μετρό, διάφορες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και από συναυλίες λ.χ. συγκροτημάτων rock μουσικής. των ήχων σε κτηριακές εγκαταστάσεις. Πρόκειται για το τμήμα της Ακουστικής που λέγεται Κτηριακή Ακουστική. Σχεδιάζονται διατάξεις και κατασκευάζονται υλικά κατάλληλα για την ηχομόνωση και την ακουστική διαμόρφωση των χώρων, ώστε αυτοί να καθίστανται κατάλληλοι για συγκεκριμένες χρήσεις, δηλαδή εκδηλώσεις ή δραστηριότητες λ.χ. ομιλίες, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, studios κτλ. των μηχανισμών παραγωγής των ήχων από τα μουσικά όργανα, των τρόπων με τους οποίους ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τους ήχους σαν μουσική κτλ. Αυτό το τμήμα της Ακουστικής ονομάζεται Μουσική Ακουστική. Η Ακουστική επικουρεί πολλούς τομείς του επιστητού. Οι Φυσικοί, λόγου χάριν, ερευνούν τις ιδιότητες της ύλης χρησιμοποιώντας έννοιες της διάδοσης του κύματος μέσα σε ένα ελαστικό μέσο. Οι Ακουστικοί Μηχανικοί ενδιαφέρονται για την πιστή αναπαραγωγή του ήχου, τη μετατροπή της μηχανικής και ηλεκτρικής ενέργειας σε ακουστική ενέργεια και στο σχεδιασμό των ακουστικών διατάξεων. Οι Αρχιτέκτονες ενδιαφέρονται περισσότερο για την ηχοαπορρόφηση και την ηχομόνωση των κτηρίων, καθώς επίσης για τον έλεγχο της αντήχησης σε κλειστούς χώρους διαφόρων χρήσεων. Οι Μουσικοί θέλουν να γνωρίζουν πώς να λαμβάνουν ρυθμικούς συνδυασμούς των ήχων από τις δονήσεις των χορδών

9 Προλεγόμενα 9 των εγχόρδων οργάνων, των αερίων στηλών των πνευστών οργάνων και των μεμβρανών των κρουστών οργάνων. Οι Φυσιολόγοι και οι Ψυχολόγοι μελετούν τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του ανθρώπινου ακουστικού οργάνου και του φωνητικού οργάνου, τα ακουστικά φαινόμενα και τις αντιδράσεις του κόσμου στους ήχους και τη μουσική, τα ψυχοακουστικά κριτήρια για τα όρια της έντασης του ήχου, ώ- στε να ανακουφίζει το άκουσμά του και, τέλος, τις συνθήκες της ευχάριστης ακρόασης. Οι Γλωσσολόγοι ενδιαφέρονται για την αντικειμενική αντίληψη σύνθετων ήχων και για την ανάλυση, τη σύνθεση και την αναγνώριση της ομιλίας. Οι Ιατροί, οι Ωκεανολόγοι και οι Βιομήχανοι ενδιαφέρονται για τις εφαρμογές των υπερήχων. Οι Οικολόγοι και οι Περιβαλλοντολόγοι, τέλος, ανησυχούν και ενδιαφέρονται για την ηχορρύπανση, που, όταν είναι σε υ- ψηλά επίπεδα, επιφέρει δυσάρεστα φυσικά και ψυχολογικά αποτελέσματα. Παλαιότερα -πριν από 30 χρόνια περίπου- στα Λύκεια της χώρας μας εδιδάσκοντο ικανοποιητικότατα όλες οι κύριες υποδιαιρέσεις της κλασικής Φυσικής έτσι, ώστε ο απόφοιτος να γνωρίζει καλά έννοιες και θεωρίες τους. Μετά ήλθε η αλλαγή στα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας στα Λύκεια Μια αλλαγή που κατήργησε μεταξύ άλλων και τη διδασκαλία της Ακουστικής στα Λύκεια. Οι συνέπειες αυτής της αλλαγής ήσαν και εξακολουθούν να είναι οδυνηρές, όσον αφορά στις ε- γκύκλιες σπουδές των ελληνοπαίδων και ως Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών τις είχα πολλάκις επισημάνει στον κ. Γεράσιμο Αρσένη, Υπουργό, τότε, του Υπουργείου της Εθνικής παιδείας και των Θρησκευμάτων. Το 1985 ιδρύθηκε το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1 και ακολούθησαν τα ομόλογα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα και το Τμήμα Μουσικής Επι- 1 Πρυτανεύοντος του καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Δ. Φατούρου, ορίσθηκε πενταμελής Οργανωτική Επιτροπή και συγχρόνως προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος με Πρόεδρο τον καθηγητή κ. Ι. Χασιώτη και μέλη τους Γ. Λαυρεντιάδη, Ε. Παναγόπουλο, Γ. Παπανικολάου και Χ. Χ. Σπυρίδη.

10 10 Φυσική και Μουσική Ακουστική στήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Οι εισερχόμενοι φοιτητές στα Τμήματα αυτά -από τότε μέχρι σήμερα- δεν γνωρίζουν τα στοιχειώδη περί τον ήχο, το «υλικό» που θα σπουδάσουν, θα δαμάσουν, θα πλάσουν και θα δημιουργήσουν -είτε ως μουσικολόγοι, είτε ως μουσικοί συνθέτες ή εκτελεστές-, αφού δεν έχουν διδαχθεί την Ακουστική στο μάθημα της Φυσικής στο Λύκειο! Έτσι εχόντων των πραγμάτων, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών οφείλω μέσα στα πλαίσια ενός εξαμηνιαίου υποχρεωτικού μαθήματος με τίτλο «Φυσική και Μουσική Ακουστική», δηλαδή με 13 τρίωρες εισηγήσεις μου -αυτός είναι ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων μέσα σε ένα εξάμηνο- να γνωρίσω στους φοιτητές μου τον ήχο σε όλες του τις εκφάνσεις! Εικ. Πρ.1: Τα πεδία του επιστητού, στα οποία βρίσκει εφαρμογή η Ακουστική, αλλά, παρ όλα αυτά, δεν διδάσκεται στο Λύκειο. Το μετά χείρας βιβλίο με τίτλο «Φυσική και Μουσική Ακουστική» είναι δόκιμος επιστημονική πραγματεία, η οποία αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητός μου Μουσική Ακουστική, Πληροφορική και είναι το τεσσαρακοστό πέμπτο σύγγραμμά μου, στα τριάντα χρόνια της Πανεπιστημιακής μου καριέρας.

11 Προλεγόμενα 11 Τη «Φυσική και Μουσική Ακουστική» συνέγραψα για να καλύψω τις διδακτικές ανάγκες του προαναφερθέντος ομωνύμου υποχρεωτικού εξαμηνιαίου μαθήματος -που διδάσκω- και, έτσι, απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές μου στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Απευθύνεται, βεβαίως, και σε όλους τους φοιτητές των άλλων τριών «αδελφών» -μέχρι στιγμής- Πανεπιστημιακών Τμημάτων, σε όλους τους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. και των άλλων Σχολών Ήχου, όπως είναι οι Σχολές Ηχοληψίας κ.λπ. Το βιβλίο, που κρατείτε, γράφτηκε από έναν Φυσικό, Πανεπιστημιακό διδάσκαλο της Ακουστικής, και συγχρόνως μουσικό με τρόπο απλό και γλαφυρό, ώστε να κάνει τους φοιτητές να δουν την επιστήμη και την τέχνη να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους και να «προσφέρει» η μία στην άλλη. Η ύλη του βιβλίου κατανέμεται -κατά μίμηση των «Στοιχείων» του Ευκλείδη και της «Μαθηματικής Σύνταξης (Almagest)» του Κλαύδιου Πτολεμαίου- στα εξής δέκα τρία Κεφάλαια: Ταλαντούμενα συστήματα, Κύματα, Ήχος, Αντικειμενικά μεγέθη ήχου, Υποκειμενικά μεγέθη ήχου, Ηχογόνες πηγές, Θεωρήματα για τα πυθαγόρεια μουσικά διαστήματα, Ανατομία και φυσιολογία του αυτιού, Ηχορρύπανση, Μουσικές κλίμακες, Το φωνητικό όργανο στον άνθρωπο, Ψυχοακουστική και Μουσική, Η μουσική σημειογραφία. Το βιβλίο «Φυσική και Μουσική Ακουστική» γράφτηκε με πολλή σαφήνεια, με έναν απλό, λιτό, ευρηματικό και εποπτικό τρόπο, ώστε να τονίζει τα θέματα και τα σημεία, τα οποία συχνά παρανοούνται. Γράφτηκε έτσι, ώστε να είναι εύχρηστο και ελκυστικό, ώστε να κάνει τον αναγνώστη να απολαμβάνει όλο και περισσότερο τη μουσική καθώς θα κατανοεί καλύτερα την Ακουστική, την επιστήμη που την κυβερνά. Γράφτηκε πολύχρωμο, πλαισιωμένα από 257 σχήματα και διαγράμματα, 46 πίνακες, 53 εικόνες, φωτογραφίες και σκίτσα, που όλα μαζί διευκολύνουν τη μετάδοση της απαραίτητης γνώσης. Γράφτηκε πλαισιωμένο από 99 αντιπροσωπευτικά παραδείγματα, λυμένα υποδειγματικά και με 215 προτεινόμενες για λύση ασκήσεις, που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της ύλης και που είναι ταξινομημένες με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας. Γράφτηκε με γνώμονα το γεγονός ότι εσχάτως στο Τμήμα μας θεσπίσθηκε η πτυχιακή εργασία. Πιθανώς, κάποιοι φοιτητές να επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία σε κάποιο θέμα Εφαρμοσμένης ή/και Πειραματικής Ακουστικής, συνδυάζοντάς το με την

12 12 Φυσική και Μουσική Ακουστική Πληροφορική, τη Μουσικοπαιδαγωγική, την οργανοκατασκευή κ.λπ. Προς αρωγήν αυτών των φοιτητών, σε Παράρτημα -συγκεκριμένα στο Παράρτημα 1- συμπεριελήφθη η θεωρία σφαλμάτων και η χάραξη της καλύτερης ευθείας με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Επίσης, στο Παράρτημα 2 παρουσιάζεται το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI). Οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν καλά ότι κατά τη λύση των ασκήσεων πρέπει να μετατρέπουν τις μονάδες των διαφόρων μεγεθών, που εμπλέκονται σε μία άσκηση, στο σύστημα αυτό. Για τη διευκόλυνσή τους, λοιπόν, στο Παράρτημα 2 εκτίθενται οι αλληλομετατροπές μονάδων των διαφόρων μεγεθών, που θα έχουν συναντήσει στην ύλη αυτού του διδακτικού βιβλίου. Τα σχήματα και τα διαγράμματα, καθώς επίσης η διαμόρφωση σελίδας, η μορφοποίηση των χαρακτήρων και η μακέτα του εξωφύλλου, έγιναν από τη θυγατέρα μου Ελένη Χ. Σπυρίδου PhD, BSc (Hons), την οποία ευχαριστώ και τις εύχομαι επίτευξη των επιστημονικών της στόχων. Αθήνα 2005 Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης, Καθηγητής Μουσικής Ακουστικής, Πληροφορικής, Διευθυντής Εργαστηρίου Μουσικής Ακουστικής Τεχνολογίας, Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστημίου Αθηνών

καλύπτει πολλά πεδία του επιστητού, ασχέτως του εάν στην Ελλάδα δεν διδάσκεται στο Λύκειο ως τμήμα της Φυσικής.

καλύπτει πολλά πεδία του επιστητού, ασχέτως του εάν στην Ελλάδα δεν διδάσκεται στο Λύκειο ως τμήμα της Φυσικής. ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ H ιστορία των μουσικών οργάνων είναι τόσο παλιά, όσο ο πολιτισμός του ανθρώπου. Το ενδιαφέρον των «επιστημόνων» για τα μουσικά όργανα χρονολογείται από την εποχή του Πυθαγόρα (τουλάχιστον)

Διαβάστε περισσότερα

Από την οπτική γωνία της Φυσικής και της Τεχνολογίας

Από την οπτική γωνία της Φυσικής και της Τεχνολογίας Από την οπτική γωνία της Φυσικής και της Τεχνολογίας Κυρίες και κύριοι, ως ο Τεχνοκράτης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, που κακώς συνηθίζουν να το αποκαλούν Τμήμα Μουσικολογίας, θα ήθελα με την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

644 Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ΤΕΙ Κρήτης (Ρέθυμνο)

644 Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ΤΕΙ Κρήτης (Ρέθυμνο) 644 Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ΤΕΙ Κρήτης (Ρέθυμνο) Αντικείμενο Σπουδών Το τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης (παράρτημα Ρεθύμνου), άρχισε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτεται το μικρόφωνο!

Ανακαλύπτεται το μικρόφωνο! ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Το ΕΠΕΑΕΚ είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο σχεδιάστηκε για την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση με στόχο να ανταποκριθεί η Ελλάδα στις προκλήσεις που διαμορφώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: Μαρούσι, 13-09-2012. Αριθ. Πρωτ. 106328/Γ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

ΚΟΙΝ: Μαρούσι, 13-09-2012. Αριθ. Πρωτ. 106328/Γ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, 13-09-2012 ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 106328/Γ2 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΑΝΙΩΝ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων ISBN 978-960-456-349-4 Copyright: Α. Γ. Καπανιάρης, Ε. Μ. Παπαδημητρίου, Eκδόσεις ZHTH, Θεσσαλονίκη, 2012 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Μηχανική Ηλεκτρισμός Θερμότητα Κυματική ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Αξιοποίηση της μουσικής για τη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών μέσω ΤΠΕ: Η έννοια της γωνίας» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

ΧΑΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Τ. Ε. Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τμήμα Λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής Επιβλέπων καθηγητής : κος Δημήτριος Καραμάνης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΑ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΣΤΟΝ ΗΧΟ ΕΝΟΣ ΕΓΧΟΡΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑI Ερασμία Ρουσιά Ε.Δ.Ε Μουσικής 2006-2007 Η Μουσική, ως δύναμη με πολλές μορφωτικές και διδακτικές αξίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0040_TEXNOLOGIA_A_GYM.indd 1 1/22/13 11:30 AM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Συγγραφέας: ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: υπευθυνοσ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Σέρρες, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Απρίλιος 2006. Κυρία, Κύριε,

Μαρούσι, Απρίλιος 2006. Κυρία, Κύριε, Μαρούσι, Απρίλιος 2006 Κυρία, Κύριε, Με την εμπειρία 26 χρόνων στη διοργάνωση Ημερίδων ενημέρωσης των μαθητών και γονέων για τις σχολές, το αντικείμενο σπουδών και τη σχέση με την αγορά εργασίας, αποτολμώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS TEI OF ATHENS

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Με το συγγραφέα μπορείτε να επικοινωνήσετε: kpapado@uom.gr ISBN 960-431-956-6 Copyright, 2005, Eκδόσεις ZHTH, Kώστας Παπαδόπουλος Tο παρόν έργο πνευματικής

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μαρία Αργυρίου Ελένη Τσούτσια Λουλάκη Μαρία Μαγαλιού Μουσικh Α & Β Δημοτικοy βιβλiο δασκαλου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων. Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Ακαδημαϊκό έτος 2009/2010

Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων. Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Ακαδημαϊκό έτος 2009/2010 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ακαδημαϊκό έτος 2009/2010 Θεσσαλονίκη, 03/12/2010 2 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... Error!

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica Τ. Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Μία τετρακτύς εκ της ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ: 1. Ένταση (W/m 2 ) 2. Στάθμη Έντασης (db) 3. Ακουστότητα (sone) 4. Στάθμη Ακουστότητας (phon) του Ήχου

Μία τετρακτύς εκ της ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ: 1. Ένταση (W/m 2 ) 2. Στάθμη Έντασης (db) 3. Ακουστότητα (sone) 4. Στάθμη Ακουστότητας (phon) του Ήχου Μία τετρακτύς εκ της ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ:. Ένταση (/ ). Στάθμη Έντασης (db) 3. Ακουστότητα (sone) 4. Στάθμη Ακουστότητας (phon) του Ήχου 0ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Λουτράκι, 9/-//0004 Κυρίες και κύριοι σύνεδροι,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Οδηγός Επαγγέλματος Πτυχιούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 ISBN: 978-618-5085-05-6 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ»

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ» Π.Π.Σ.Π.Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ: A Ομάδα 1η Σχολικό έτος 2013-2014 ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Φυσικής ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Σεπτέμβριος 2012 ii Στη σύνταξη του Οδηγού αυτού εργάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΜΕΑΕ)

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΜΕΑΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΜΕΑΕ) Υλικό Επιμόρφωσης ΣΕΠ ΕΑΠ για τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΑΠ Πάτρα, Οκτώβριος 2013 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής Οδηγός σπουδών Αγ. Σπυρίδωνος,12210, Αθήνα http://www.ee.teiath.gr Τηλ. 210-5385305 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα