Coestherm Σωλήνες και εξαρτήµατα πολυπροπυλενίου ΡΡ-R 80 Type 3 Τεχνικός κατάλογος εγκατάστασης παροχής νερού σε γραµµή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Coestherm Σωλήνες και εξαρτήµατα πολυπροπυλενίου ΡΡ-R 80 Type 3 Τεχνικός κατάλογος εγκατάστασης παροχής νερού σε γραµµή"

Transcript

1 Coestherm Σωλήνες και εξαρτήµατα πολυπροπυλενίου ΡΡ-R 80 Type 3 Τεχνικός κατάλογος εγκατάστασης παροχής νερού σε γραµµή Οι πλαστικές ύλες χρησιµοποιούνται ευρέως σε όλους τους τοµείς: οι εξαιρετικές χηµικές και φυσικές ιδιότητες και η απλότητα στις εργασίες εγκατάστασης καθόρισαν την επιτυχία τους στις διάφορες εφαρµογές. Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα της COESTHERM αντιπροσωπεύουν την ιδανική λύση στα προβλήµατα της σύγχρονης εγκατάστασης για τη µεταφορά ζεστού και κρύου νερού. Παρουσιάζοντας αυτή τη σειρά σωλήνων και εξαρτηµάτων από πολυπροπυλένιο Random, η εταιρία µας σας παρέχει την εµπειρία 30 χρόνων στον τοµέα της δίνοντας εγγύηση για παραγωγή χωρίς ελαττώµατα και πιστοποιηµένη ποιότητα. Το σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, για τη µεταφορά χηµικών ουσιών και υγρών τροφίµων ή για την άρδευση θερµοκηπίων και κήπων. Τα κριτήρια του υπολογισµού διαστάσεων των σωλήνων και των εξαρτηµάτων ικανοποιούν πλήρως τις πιο πρόσφατες αντιλήψεις σχετικά µε τη διάρκεια στο χρόνο και λαµβάνουν υπόψιν ένα συντελεστή ασφάλειας 1,3 1,9 ανάλογα µε τις θερµοκρασίες λειτουργίας και µία ελάχιστη διάρκεια λειτουργίας 50 ετών για πιέσεις µέχρι 10 bar σε θερµοκρασία 70 C (ΡΝ25). Οι σωλήνες COESTHERM παράγονται σύµφωνα µε τη νόρµα DIN 8077 και κατασκευάζονται σε ΡΝ 20 και ΡΝ 25. Τα εξαρτήµατα COESTHERM παράγονται σύµφωνα µε τη νόρµα DIN και σε ΡΝ 25.

2 Περιεχόµενα 1 Ιδιότητες του υλικού σελ. 2 2 Τοµείς εφαρµογής σελ. 5 3 Σχεδιασµός και εγκατάσταση σελ. 7 4 Οδηγίες και ειδοποιήσεις σελ Μέθοδοι σύνδεσης του Coestherm σελ Εξοπλισµός σελ Πιστοποιητικά και σχετικοί κανονισµοί σελ Παραδείγµατα εγκαταστάσεων σελ. 28 Συµβουλές 9 Πρακτικές συµβουλές χρήσης σελ ιαστασολόγιο Σωλήνων σελ Πιστοποιητικά σελ. 35 1

3 1. Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ RANDOM COESTHERM Παρουσιάζει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: 1.1 Αντοχή σε χηµικές ουσίες 1.2 Αδιαπερατότητα από ρεύµα αυτεπαγωγής 1.3 Ηχοµόνωση 1.4 Χαµηλή θερµική αγωγιµότητα 1.5 Χαµηλή απώλεια φορτίου 1.6 Ατοξικότητα 1.7 Εύκολη κατεργασία 1.8 Αντοχή στις ρωγµές υπό πίεση 1.1 Αντοχή σε χηµικές ουσίες Ως πολυµερές (πολυ-ολεφίνη) µε υψηλό µοριακό βάρος η Coestherm παρουσιάζει υψηλή αντοχή στις χηµικές ουσίες και σε άλλα προϊόντα, συµπεριλαµβάνοντας τις όξινες και βασικές ουσίες (ασβέστης ή τσιµέντο) µε τις οποίες µπορεί να έλθει σε επαφή. Για πληροφορίες σχετικά µε την αντοχή του πολυπροπυλενίου, που δεν υποβάλλεται σε µηχανικές πιέσεις, σε διάφορα υγρά στους 20, 60 και στους 100 C σύµφωνα µε το ISO TR7471, επικοινωνήστε µε το Τεχνικό Τµήµα της Coes. 1.2 Αδιαπερατότητα από ρεύµα αυτεπαγωγής Η Coestherm, όπως και τα περισσότερα θερµοπλαστικά είναι ένας κακός ηλεκτρικός αγωγός, γι αυτό δεν υπάρχουν φαινόµενα διάτρησης που οφείλονται σε ρεύµα αυτεπαγωγής. 1.3 Ηχοµόνωση Η ελαστικότητα της Coestherm είναι σε θέση να απορροφά και να εξουδετερώνει σχεδόν όλες τις δονήσεις που παρουσιάζονται συνήθως σε µεταλλικές εγκαταστάσεις. Παρέχει λοιπόν µία τέλεια ηχοµόνωση χωρίς καµία πρόσθετη επιβάρυνση. 1.4 Χαµηλή θερµική αγωγιµότητα Η χαµηλή αγωγιµότητα της Coestherm µε τιµή 0,23 W/m K, µειώνει τη διαφυγή της θερµότητας του µεταφερόµενου υγρού και επίσης µειώνει την υγροποίηση στην εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα, που παρουσιάζεται σε συγκεκριµένες θερµουγροµετρικές συνθήκες όταν χρησιµοποιούνται µεταλλικοί σωλήνες. 2

4 1.5 Χαµηλή απώλεια φορτίου Η Coestherm έχει εσωτερική επιφάνεια µε ελάχιστη τραχύτητα (0,0070 µ) µε συνέπεια τη µείωση της τιµής απωλειών φορτίου. Έτσι, δεν σχηµατίζονται άλατα στο εσωτερικό των σωληνώσεων. 1.6 Ατοξικότητα Η πρώτη ύλη που χρησιµοποιείται για την παραγωγή της Coestherm είναι εντελώς ατοξική και ανταποκρίνεται στους ισχύοντες εθνικούς και ξένους κανονισµούς. 1.7 Εύκολη κατεργασία Η απλή τεχνική εγκατάστασης µαζί µε το ελάχιστο βάρος των σωλήνων και των εξαρτηµάτων, επιτρέπουν την εύκολη αρµολόγηση µιας εγκατάστασης, έχοντας ωφέλιµες διαστάσεις από Ø16 mm ως Ø110 mm και χρησιµοποιώντας το κατάλληλο εργαλείο σύνδεσης. 1.8 Αντοχή στις ρωγµές υπό πίεση Οι τιµές που καθορίζουν τη διάρκεια στο χρόνο του PP RANDOM και των πλαστικών υλικών γενικά είναι οι εξής: - µηχανική πίεση = πίεση - θερµική πίεση = θερµοκρασία - διάρκεια πίεσης = χρόνος Η έκφραση που συνδέει τις παραπάνω παραµέτρους µπορεί να διαπιστωθεί από τις καµπύλες υποχώρησης. Με δοκιµές εσωτερικής πίεσης σε εναλλασσόµενες θερµοκρασίες των 20, 40, 60, 80, 95, 120 C καθορίστηκαν οι ελάχιστες τιµές αντοχής του πολυπροπυλενίου RANDOM. Με µία λογαριθµική παρουσίαση φαίνονται οι τάσεις σύγκρισης, η διάρκεια σε έτη και οι καµπύλες υποχώρησης στις διάφορες θερµοκρασίες, σύµφωνα 3

5 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΘΟ ΟΙ ΜΟΝΑ Α ΤΙΜΗ Ειδικό βάρος ISO/R 1183 g/cm 3 0,895 είκτης ρευστότητας στους 190 C µε 5 κιλά είκτης ρευστότητας στους 230 C µε 2,16 κιλά Σηµείο τήξης ISO 1133 g/10 min. 0,4 ISO 1133 g/10 min. 0,3 Πόλωση µικροσκοπίου C ΘΕΡΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΘΟ ΟΙ ΜΟΝΑ Α ΤΙΜΗ Θερµική αγωγιµότητα στους 20 C DIN W/m K 0,24 Ειδική θερµότητα στους 20 C Αδιαβατικό θερµιδόµετρο KJ/Kg K 2,0 Συντελεστής θερµικής γραµµικής διαστολής VDE 0304 K -1 1,5x10-4 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΘΟ ΟΙ ΜΟΝΑ Α ΤΙΜΗ Όριο διαρροής ISO/R527 N/mm 2 21 Όριο θραύσεως DIN N/mm 2 40 Επιµήκυνση στη θραύση DIN % 800 Συντελεστής ελαστικότητας ISO 178 N/mm Τεστ σκληρότητας ISO 2039 N/mm 2 40 υσθραυστικότητα µε τεστ Charpy σε άκοπο δείγµα στους 0 C στους -10 C ISO179 kj/m 2 kj/m 2 Ε ΣΠΑΕΙ Ε ΣΠΑΕΙ υσθραυστικότητα µε τεστ Charpy σε κοµµένο δείγµα στους 0 C στους -10 C ISO 179 kj/m 2 7 kj/m 2 3 υσθραυστικότητα σε κρούση στους 0 C DIN 8078 Ε ΣΠΑΕΙ 4

6 2. ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2.1 Η COESTHERM κατασκευάστηκε για τη µεταφορά κρύου και ζεστού νερού υπό πίεση για τους παρακάτω τοµείς εφαρµογής: Υδραυλικές εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις θέρµανσης και κλιµατισµού. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για: Εγκαταστάσεις µε αέρα υπό πίεση Άρδευση θερµοκηπίων και κήπων Μεταφορά υγρών τροφίµων Βιοµηχανικές εφαρµογές. Τα κριτήρια των διαστάσεων των σωλήνων και των εξαρτηµάτων ικανοποιούν πλήρως και τις πιο πρόσφατες γνώσεις σχετικά µε την αντοχή στο χρόνο και έχουν συντελεστή ασφαλείας 1,3-1,9 ανάλογα µε τη θερµοκρασία εργασίας και ελάχιστη διάρκεια εργασίας 50 χρόνων σε πίεση ως 10 Bar µε θερµοκρασία 60 C για ΡΝ 20 (σχήµα 1) και 10 Bar 70 C για ΡΝ 25 (σχήµα 1β). 2.2 Πλεονεκτήµατα Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα της Coestherm παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήµατα και γι αυτό είναι η τέλεια επιλογή σαν κατασκευαστικό υλικό για εγκαταστάσεις παροχής ζεστού και κρύου νερού. Επίσης η άριστη αντοχή τους στη διάβρωση εγγυάται µεγάλη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης, χωρίς να υπάρχουν φόβοι για κίνδυνο φθοράς που όπως γνωρίζουµε καλά παρουσιάζουν τα µεταλλικά υλικά. 5

7 Σχήµα 1 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ (ΡΝ20) Πίεση ΒΑR ,6 7,8 5,9 ιάρκεια σε 10 συνεχή εργασία Έτη Θερµοκρασία C Σχήµα 1β ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ (ΡΝ25) Πίεση ΒΑR ,2 6,5 ιάρκεια σε 10 συνεχή εργασία Έτη Θερµοκρασία C

8 3. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3.1 Σχεδιασµός και εκτέλεση των εγκαταστάσεων Ο σχεδιασµός των εγκαταστάσεων (για ζεστό και κρύο νερό), η εκτέλεση και η εγκατάσταση πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς της κάθε χώρας. Για την Ιταλία ισχύει ο κανονισµός UNI Σε άλλους τοµείς εφαρµογής µπορούν να εγκαθίστανται σύµφωνα µε τους σχετικούς κανονισµούς. 3.2 Απώλεια φορτίου Οι τιµές των απωλειών φορτίου για ευθείς σωλήνες COESTHERM φαίνονται στο διάγραµµα (Σχήµα 2). Σχήµα 2 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ COESTHERM (Flow rate) Ροή lit/s Απώλεια πίεσης mm W.c./m 7

9 3.3 Απώλειες φορτίου στα εξαρτήµατα COESTHERM Για την αντοχή του κάθε εξαρτήµατος ξεχωριστά µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα στοιχεία του πίνακα (Σχήµα 3). Ø Εξωτ. εξαρτήµατος > 63 Είδος εξαρτήµατος ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 1,5 1,0 0,6 0,5 2,0 1,7 1,1 0,8 0,3 1,5 Σχήµα 3 Είσοδος 0,5 Έξοδος 1,0 8

10 3.4 Μεταβολή µήκους των σωληνώσεων από ΡΡ-R εξαιτίας της θερµότητας (θερµική πίεση) Οι σωλήνες από ΡΡ-R υφίστανται µία σχετικά υψηλή θερµική διαστολή αν εκτεθούν σε µία µεταβολή θερµοκρασίας. Η επιµήκης θερµική διαστολή αυτών των σωλήνων είναι περίπου 11 φορές µεγαλύτερη από αυτή των ατσάλινων σωλήνων. Αυτό το φαινόµενο πρέπει απαραίτητα να ληφθεί υπόψιν κατά την τοποθέτηση, αλλά ήδη από το στάδιο σχεδιασµού πρέπει να εξεταστούν όλες αυτές οι πιθανότητες σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση ή καλύτερα τη διαδροµή του σωλήνα ώστε να αντισταθµιστούν φαινόµενα θερµικής διαστολής στον κορµό των σωληνώσεων. Ο συντελεστής επιµήκους θερµικής διαστολής για τους σωλήνες COESTHERM είναι: εt = 1, (Κ -1 ) Οι µεταβολές µήκους των σωλήνων µέχρι 10 µ. φαίνονται στο διάγραµµα (Σχήµα 4). H µεταβολή µήκους ενός σωλήνα, ανεξάρτητα από τη διάµετρο και το πάχους του, υπολογίζεται σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο: L = L x t εt (mm) L εt L t = θερµική γραµµική διαστολή (mm) = συντελεστής επιµήκους διαστολής mm/m C = µήκος σωλήνα (m) = διαφορά θερµοκρασίας ( C) Σχήµα 4 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ COESTHERM Μήκος σωλήνα σε µ. ιαφορά θερµοκρασίας t σε C ιαφορά µήκους L (mm) 9

11 Ο υπολογισµός µεταβολής µήκους ( L) γίνεται σε σχέση µε την υπολογισµένη θερµοκρασία. Στο παρακάτω παράδειγµα εξηγείται η µέθοδος υπολογισµού. Πχ. για ένα σωλήνα µήκους 8 µ. µε υπολογισµένη θερµοκρασία + 16 C. 1. Ελάχιστη θερµοκρασία τοιχωµάτων σωλήνα = + 9 C (πχ. σωλήνα κρύου νερού) διαφορά t = 16 C - 9 C = 7 C 2. Μέγιστη θερµοκρασία τοιχωµάτων σωλήνα = + 70 C (πχ. σωλήνα ζεστού νερού) διαφορά t = 70 C - 16 C = 54 C Στην περίπτωση 1: συστολή του σωλήνα = 8 µ x 7 C x 0,15 = 8,4 mm Στην περίπτωση 2: διαστολή του σωλήνα = 8 µ x 54 C x 0,15 = 64,8 mm Στις περισσότερες περιπτώσεις η µεταβολή µήκους µπορεί να διορθώνεται µε µία αλλαγή κατεύθυνσης του σωλήνα. Πρέπει να προσέξετε ο σωλήνας να µπορεί να κινείται ελεύθερα προς την κατεύθυνση του άξονα. Αν η διόρθωση µε αλλαγή κατεύθυνσης δεν είναι εφικτή, πρέπει να εγκαταστήσετε καµπύλες διαστολής. Γενικά οι καµπύλες διαστολής δεν είναι οι πλέον κατάλληλες για αυτό το σκοπό και δεν είναι οικονοµικοί, καθώς απαιτούνται επιπλέον 3 µέρη σωλήνας και 4 γωνίες. Για να γίνει η διόρθωση πρέπει να υπολογίσετε το µήκος του βραχίονα της καµπύλης της σωλήνωσης. Για τον υπολογισµό µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον παρακάτω τύπο: L s =. K d L (mm) όπου: L s = µήκος του βραχίονα (mm) d = εξωτερική διάµετρος του σωλήνα (mm) L = µεταβολή µήκους (mm) Κ = σταθερά εξαρτώµενη από το υλικό που χρησιµοποιείται (για το ΡΡ = 30) 10

12 Στα σχέδια 5 και 6 φαίνονται τα συστήµατα αντιστάθµισης ανάλογα µε τη µεταβολή µήκους L. Πρέπει να επιλέξετε τα σταθερά σηµεία ανάλογα µε το µήκος του βραχίονα L s. Στο σχήµα 5 βλέπετε ένα σχέδιο για την αντιστάθµιση των µεταβολών µήκους µε βραχίονα διαστολής. Σχήµα 5 ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟ ΣΗΜΕΙΟ PF = Σταθερό σηµείο PS = Κινητό σηµείο L = Μήκος L = Μεταβολές µήκους L s = Μήκος βραχίονα Στο σχήµα 6 βλέπετε ένα σχήµα για την αντιστάθµιση των µεταβολών µήκους µε καµπύλη διαστολής. Σχήµα 6 ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ PF = Σταθερό σηµείο Ø = Εξωτερική διάµετρος σωλήνα L = Μήκος L = Μεταβολές µήκους L s = Μήκος βραχίονα 11

13 Οι καµπύλες διαστολής πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να τοποθετούνται εύκολα. Για να κατασκευαστούν οι καµπύλες διαστολής υπολογίζεται ο βραχίονας L s σε σχέση µε τη µεταβολή µήκους L, ακολουθώντας το σχήµα 7. Σχήµα 7 ΚΑΜΠΥΛΗ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ PP RANDOM Το άνοιγµα «Β» πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα φορές τη διάµετρο της σωλήνας. L s = Μήκος βραχίονα Β = Φάρδος βραχίονα Ø = Εξωτερική διάµετρος σωλήνα Στο σχήµα 8 βλέπετε τον καθορισµό του µήκους του βραχίονα L s σε σχέση µε τη µεταβολή µήκους L της σωλήνωσης Σχήµα 8 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 12

14 4. Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 4.1 Σταθερό και ολισθηρό στήριγµα Για την στήριξη της εγκατάστασης σωλήνωσης, χρησιµοποιούνται δύο τύποι στηριγµάτων : Τα σταθερά στηρίγµατα (PF) Τα στηρίγµατα ολίσθησης (PS) Το είδος και η απόσταση τοποθέτησης των στηριγµάτων καθορίζονται από την τυπολογία της εγκατάστασης και τις πιθανές γραµµικές διαστολές της. Τα σταθερά στηρίγµατα (PF) πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να χωρίζουν τη σωλήνωση σε τµήµατα επιτρέποντας ταυτόχρονα την κίνησή της αξονικά (λόγω διαστολής) αφήνοντας ελεύθερα τα άκρα, όπου υπάρχουν οι βραχίονες αλλαγής κατεύθυνσης. Τα στηρίγµατα ολίσθησης (PS) τοποθετούνται πριν τους βραχίονες αλλαγής κατεύθυνσης επιτρέποντας έτσι την ελεύθερη κίνηση των άκρων. Οι αποστάσεις των σταθερών στηριγµάτων από τον βραχίονα αλλαγής κατεύθυνσης αλλά και µεταξύ τους εξαρτάται κυρίως από τις συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης, τη διάµετρο της σωλήνας και το βάρος της (περιλαµβάνοντας και το ρέον υγρό). Στην πράξη οι αποστάσεις αυτές δίνονται από τον πίνακα 9 Σχήµα 9 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ εκ. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΡΕΟΝΤΟΣ ΥΓΡΟΥ Ø mm 20 C 30 C 40 C 50 C 60 C 70 C 80 C

15 4.2 Ωµέγα Στις εγκαταστάσεις οι σωληνώσεις συχνά πρέπει να περνούν πάνω από άλλες εγκαταστάσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κατάλληλα τα ωµέγα που περιλαµβάνονται στη σειρά COESTHERM. (εικόνα 10) 4.3 Καµπυλώσεις Μπορείτε να κάνετε καµπυλώσεις χωρίς θερµότητα: η ακτίνα των καµπυλών πρέπει να είναι > 8 φορές η διάµετρος του σωλήνα, ενώ για µικρότερες ακτίνες καµπύλωσης πρέπει να θερµάνετε το επιθυµητό σηµείο µε φυσητήρες ζεστού αέρα. Σας συστήνουµε να αποφεύγετε οπωσδήποτε τη χρήση φλόγας. (εικόνα 11) 4.4 Σχήµα ακτινών καµπύλωσης 4.4 ΣΧΗΜΑ ΑΚΤΙΝΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΣΗΣ Ø Σωλήνων Καµπύλωση χωρίς θερµότητα (R = 8xd) (εικόνα 12) 14

16 4.5 Συνδέσεις µε σπείρωµα Σας συµβουλεύουµε να κάνετε τις συνδέσεις µόνο µε συνδέσµους που έχουν τον ίδιο τύπο σπειρώµατος (βλέπε DIN 2999). Επίσης σας προτείνουµε να µη χρησιµοποιείτε συνδέσεις που έχουν κωνικό σπείρωµα µε «θηλυκά» εξαρτήµατα PPR που έχουν κυλινδρικό σπείρωµα. 4.6 Στεγανότητα Για τη στεγανότητα της σύνδεσης των µεταλλικών εξαρτηµάτων χρησιµοποιείστε τεφλόν ή κάποιο παρόµοιο υλικό, χωρίς όµως να υπερβάλλετε στη χρήση του. 15

17 4.7 Μεταφορά - Εγκατάσταση Κατά τη διάρκεια αυτών των σταδίων εργασίας υπάρχει η πιθανότητα να χαραχτούν ή να κοπούν οι επιφάνειες του COESTHERM. Για να µην προκληθούν επικίνδυνα φαινόµενα κοπής, σας συµβουλεύουµε να µεταφέρετε τους σωλήνες µε τη µέγιστη προσοχή και να µην εγκαθιστάτε ποτέ κατεστραµµένα εξαρτήµατα ή σωλήνες. 4.8 Χαµηλές θερµοκρασίες Η σειρά COESTHERM µε θερµοκρασίες κοντά στο 0 C τείνει να γίνεται εύθραυστό, γι αυτό σας συµβουλεύουµε να δείχνετε µεγαλύτερη προσοχή σε όλα τα στάδια εργασίας (όπως ήδη περιγράψαµε, προσέχετε κατά την κοπή). Ένας καλός κανόνας είναι να αδειάζετε πάντα τους σωλήνες όταν προβλέπετε ότι το νερό µπορεί να παγώσει, γιατί µια υπερβολική αύξηση του όγκου µπορεί να προκαλέσει πιθανές ρωγµές στην εγκατάσταση 16

18 4.9 Έκθεση σε ακτίνες UV Το ΡΡ-RANDOM COESTHERM είναι ένα προϊόν νέας γενιάς που µελετήθηκε και υλοποιήθηκε για µεγάλη διάρκεια ζωής. Το υλικό, αν και είναι καλά σταθεροποιηµένο, υποφέρει από τις ακτίνες UV και γι αυτό σας συµβουλεύουµε να µην εγκαθιστάτε εγκαταστάσεις από ΡΡR σε απευθείας έκθεση στον ήλιο, χωρίς την κατάλληλη προστασία Αποθήκευση Κατά συνέπεια οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα COESTHERM πρέπει να αποθηκεύονται προσεκτικά και µακριά από τις ακτίνες του ήλιου. Το ύψος των στηλών αποθήκευσης των σωλήνων κατά κανόνα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 µ. 17

19 5. ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ COESTHERM 5.1 Συγκόλληση µε µήτρα θερµοσυγκόλλησης Το κύριο χαρακτηριστικό όλων των θερµοπλαστικών υλικών και του COESTHERM, είναι η δυνατότητά τους να αναπτύσσουν ισχυρούς µοριακούς δεσµούς κατά την διάρκεια της τήξης τους. Αυτή η διαδικασία επιτυγχάνεται µε την χρήση θερµαντικού στοιχείου το οποίο θα αναπτύξει θερµοκρασία 260 C (± 5) ώστε να πραγµατοποιηθεί η συγκόλληση. Με την χρήση ενός ζεύγους µήτρων, που είναι κατάλληλα τοποθετηµένο επάνω στο θερµαντικό στοιχείο θερµαίνονται η άκρη της σωλήνας και το ανάλογο εξάρτηµα έως την τήξη τους, οπότε και τα ενώνουµε εισάγοντας την σωλήνα µέσα στο εξάρτηµα. Στην εικόνα 13 φαίνεται η σειρά της όλης διαδικασίας. Σχήµα 13 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Προετοιµασία Στάδιο θέρµανσης α) Μούφα b) ζεύγος µήτρων c) Σωλήνας Συγκολληµένη σύνδεση 18

20 Σχήµα 14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΟΥΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΡΡ-R t = Μήκος ένωσης Ø = ιάµετρος σύνδεσης Σωλήνας Ø Βάθος διείσδυσης 20 14, , , , , ,5 Π ροετοιµασία για τη συγκόλληση Κόψτε το σωλήνα κάθετα και λειάνετε τυχόν προεξοχές της τοµής. Καθαρίστε προσεκτικά µε οινόπνευµα και απορροφητικό χαρτί την άκρη του σωλήνα και τη µήτρα, σηµειώστε στην σωλήνα το βάθος διείσδυσης (έτσι όπως φαίνεται στο σχήµα 14). Σηµείωση: Βεβαιωθείτε ότι το θερµαντικό στοιχείο έχει τη σωστή θερµοκρασία των 260 C (± 5). 19

21 Σωλήνας Θέρµανση Μέγιστο διάλειµµα Ψύξη Ø δευτερόλεπτα δευτερόλεπτα λεπτά Σχήµα 15 - Ενδεικτικές τιµές για συγκόλληση µε µήτρες µε θερµαντικό στοιχείο και σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 20 C Εκτέλεση συγκόλλησης Πιέζουµε σταθερά την σωλήνα και το εξάρτηµα στις µήτρες επάνω στο θερµαντικό στοιχείο, µέχρι το σηµάδι που προσδιορίζει το βάθος διείσδυσης.κατά την διάρκεια της θέρµανσης η σωλήνα και το εξάρτηµα πρέπει να κρατούνται σταθερά χωρίς να τα περιστρέφουµε. Η θέρµανση των επιφανειών προς συγκόλληση γίνεται σύµφωνα µε τον πίνακα (Σχήµα 15) και αφού περάσει ο χρόνος θέρµανσης βγάζετε τα µέρη από το θερµαντικό στοιχείο και τα ενώνετε αξονικά χωρίς να τα περιστρέφετε. Πρέπει να προσέξετε το σωστό βάθος ένωσης: ο σωλήνας πρέπει να µπει µέχρι το σηµείο που έχετε σηµειώσει προηγουµένως, δηλαδή µέχρι το βάθος του εξαρτήµατος. Σας συµβουλεύουµε να κρατάτε σταθερά τα δύο κοµµάτια για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (περίπου τον ίδιο µε το χρόνο θέρµανσης). Η συγκολληµένη σύνδεση µπορεί να πιεστεί µηχανικά µόνο αφού περάσει ο χρόνος ψύξης. Μετά από κάθε διεργασία συγκόλλησης το ζεύγος µήτρων πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά. 20

22 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΜΗΤΡΑ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ Κόψτε το σωλήνα µε το ψαλίδι ή µε πένσα κοπής σωλήνων. Το κόψιµο πρέπει να είναι κάθετο στον άξονα του σωλήνα. Λειάνετε το σωλήνα µε το κατάλληλο εργαλείο. Σηµειώστε στο σωλήνα το βάθος διείσδυσης 14). (Σχήµα Θερµάνετε ταυτόχρονα το σωλήνα και το εξάρτηµα. Αφού περάσει ο χρόνος θέρµανσης (Σχήµα 15) βγάλτε ταυτόχρονα το σωλήνα και το εξάρτηµα από το θερµαντικό στοιχείο. Μέσα στο µέγιστο χρόνο διαλείµµατος (Σχήµα 15) ενώστε το σωλήνα και το εξάρτηµα, χωρίς να τα περιστρέψετε. 21

23 5.2 Συγκόλληση µε ηλεκτροµούφα Η ηλεκτροµούφα λειτουργεί σύµφωνα µε µία πολύ απλή αρχή: µέσα στο σώµα της µούφας υπάρχει, σύµφωνα µε την ιδιαίτερη και αποκλειστική τεχνολογία της COES, µία ηλεκτρική αντίσταση µε τις κατάλληλες διαστάσεις, η οποία µπορεί να συνδεθεί µε βύσµατα στη συσκευή συγκόλλησης ηλεκτροµουφών. Αρκεί να συνδέσετε τα βύσµατα στο µηχάνηµα, να πιέσετε το Start και το ρεύµα που περνάει από την ηλεκτροµούφα, θα αναπτύξει θερµότητα, τόση όση χρειάζεται για να γίνει τέλεια η ένωση µεταξύ του σωλήνα και του εξαρτήµατος. Ηλεκτροµούφα Η ηλεκτροµούφα COESTHERM από ΡΡ-RANDOM είναι το αποτέλεσµα µελετών και τεχνολογίας παραγωγής, δοκιµασµένης σε εκατοµµύρια µούφες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας. Αυτή η ηλεκτροµούφα έχει ένα τερµατικό αποσπώµενο δακτύλιο. Αυτή η λύση σας επιτρέπει να έχετε ένα σταθερό συγκεκριµένο σηµείο κατά τη διάρκεια του περάσµατος του σωλήνα και είναι πολύ χρήσιµη σε περίπτωση επιδιορθώσεων. Πράγµατι αν βγάλετε το τερµατικό αποσπώµενο δακτύλιο, η µούφα κυλάει ελεύθερα στο σωλήνα. 5.3 Συνδέσεις µε σπείρωµα Όλα τα µεταλλικά εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται µε τη σειρά COESTHERM είναι από µπρούτζο ΟΤ 58 και το σπείρωµα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους κανονισµούς ISO 228 και DIN

24 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Για να κάνετε µία σωστή συγκόλληση µε ηλεκτροµούφα κόψτε το σωλήνα σωστά και κάθετα στον άξονα του σωλήνα. Λειάνετε το σωλήνα µε µία λίµα ή γυαλόχαρτο. Καθαρίστε το σωλήνα και τη µούφα µε οινόπνευµα Βάλτε το σωλήνα στο σωστό βάθος αφού σηµειώσετε το σωλήνα µε το κατάλληλο µολύβι για να είναι ακριβές το κεντράρισµα της µούφας και να µη βγει. Κατά τη συγκόλληση και την επόµενη φάση της ψύξης, αποφύγετε όλες τις πιθανές εξωτερικές πιέσεις για έναν ελάχιστο χρόνο 4 λεπτών. Περιµένετε τουλάχιστον δύο ώρες (από την τελευταία συγκόλληση) πριν θέσετε σε πίεση την εγκατάσταση. Σηµείωση: Η COES Spa αποποιείται κάθε ευθύνη για ζηµίες που οφείλονται σε µη τήρηση όλων των παραπάνω διεργασιών και/ή σε συγκολλήσεις που έγιναν µε ακατάλληλο εξοπλισµό. 23

25 6. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Πάγκος θερµοσυγκόλλησης Είναι µηχανή συγκόλλησης ιδανική για την επί τόπου συγκόλληση µε µήτρες για την ένωση σωλήνων και εξαρτηµάτων σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Οι µηχανές αποτελούνται από: Ένα σύστηµα από αυτόµατα κεντραρισµένες µόρσες µε τις οποίες επιτυγχάνεται µία εντελώς ευθυγραµµισµένη συγκόλληση των τεµαχίων που ενώνονται, ένα µηχανισµό µε χειροκίνητο επιλογέα για το σωστό βάθος της συγκόλλησης, ένα θερµοστοιχείο ηλεκτρονικού ελέγχου της θερµοκρασίας, µία σειρά µήτρες καλυµµένες µε αντικολλητικό υλικό, ένα τρίποδο στήριξης για τους σωλήνες και τέλος, ένα καρότσι για τη µεταφορά (µόνο για το µοντέλο UT2002). Η τροφοδοσία είναι στα 220 V µε ισχύ 700 W (για το µοντέλο UT2001) και 1400 W (για το µοντέλο UT2002). Οι πρέσες µε όλον τον εξοπλισµό δίνονται σε ένα µεταλλικό κουτί. Μηχανές συγκόλλησης κοµπλέ µε µήτρες Μηχανές συγκόλλησης για συγκόλληση µε µήτρες για την ένωση σωλήνων και εξαρτηµάτων σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Η µηχανή µε µία µικρή απλή µόρσα µπλοκάρεται στον πάγκο. Χάρις στις µικρές διαστάσεις του επιτρέπει την εύκολη συγκόλληση ακόµα και σηµεία που είναι δύσκολα προσβάσιµα. Το µοντέλο UT1001/1002 έχει ένα θερµαντικό στοιχείο θερµοστατικά ρυθµισµένο, επάνω του µπορούν να µονταριστούν µήτρες διαµέτρου από Ø20 ως Ø63 και είναι στα 220 V µε ισχύ 600 W. Το µοντέλο UT1003 έχει ένα θερµαντικό στοιχείο ηλεκτρονικά ρυθµισµένο, επάνω του µπορούν να µονταριστούν µήτρες διαµέτρου από Ø75 ως Ø110 και είναι στα 220 V µε ισχύ 1400 W. Οι µηχανές συγκόλλησης µαζί µε τις µήτρες δίνονται σε ένα µεταλλικό βαλιτσάκι για να µεταφέρεται εύκολα. 24

26 Κόφτης και πένσα κοπής σωλήνων Στις εργασίες κοπής πλαστικών σωλήνων αποδείχτηκαν ιδανικές οι πένσες κοπής σωλήνων και οι κατάλληλοι κόφτες. Με αυτά τα εργαλεία έχετε εντελώς κάθετες τοµές, που είναι απαραίτητες για την τέλεια επαγγελµατική συγκόλληση. Συσκευή συγκόλλησης για ηλεκτροµούφες Coestherm Ηλεκτρονική συσκευή συγκόλλησης γενικής χρήσης µε µικροεπεξεργαστή. Πληκτρολόγιο µε µεµβράνη, πλήρως αυτόµατη λειτουργία, οθόνη υγρών κρυστάλλων µε εµφάνιση των εργασιών συγκόλλησης. Για να έχετε ασφαλή συγκόλληση µε τις µούφες Coestherm, χρησιµοποιείτε µόνο την κατάλληλη συσκευή συγκόλλησης και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Η ηλεκτρονική συσκευή συγκόλλησης UT1101 µε τα κατάλληλα καλώδια σας επιτρέπει να συγκολλήσετε και τις ηλεκτροµούφες της γραµµής Coestilen διαµέτρου από Ø32 ως Ø160. Σηµείωση: Η συσκευή δεν περιλαµβάνει το καλώδιο σύνδεσης µε την ηλεκτροµούφα. Καλώδιο για ηλεκτρονική συσκευή συγκόλλησης UT1101 Επιτρέπει τη συγκόλληση των ηλεκτροµουφών της γραµµής Coestherm διαµέτρου από Ø20 ως Ø63. 25

27 7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Σήµατα που απονεµήθηκαν στη γραµµή COESTHERM Σχετικοί κανονισµοί DIN 8077 DIN 8078 DIN DVS 2207 DVS 2208 DIN 2999 ISO 228 UNI 9182 Σωλήνες πολυπροπυλενίου - ιαστάσεις Σωλήνες πολυπροπυλενίου - ιαδικασίες ποιότητας - οκιµές Σύνδεσµοι και εξαρτήµατα για σωλήνες πολυπροπυλενίου υπό πίεση - ιαστάσεις Συγκόλληση θερµοπλαστικών υλικών µε θερµαντικό στοιχείο Μηχανές και συσκευές συγκόλληση θερµοπλαστικών υλικών Σπειρώµατα για σωλήνες και εξαρτήµατα. Εσωτερικό κυλινδρικό σπείρωµα και εξωτερικό κωνικό ιαστάσεις Σπειρώµατα σωλήνων για ένωση χωρίς ίνες στεγανότητας στο σπείρωµα - Καθορισµός, ιαστάσεις και Αντοχές Εγκαταστάσεις τροφοδοσίας και παροχής σχεδιασµού, ελέγχου και διαχείρισης κρύου και ζεστού νερού - Κριτήρια Επίσης η γραµµ ή COESTHERM διαθέτει τα εξής πιστοποιητικά: - Khalifa Commitee Abu Dhabi (UAE) - Bureau Veritas D.B.A Dubai (UAE) - Oki 222 Ουγγαρία - Č D8-T-787 ηµοκρατία Τσεχίας 26

28 27

29 8. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 28

30 ΤΥΠΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ ΤΥΠΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 29

31 9. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.1 Θερµική επεξεργασία των µεταλλικών σπειρωµάτων και χάραξη Οι συνδέσεις µε θηλυκό σπείρωµα της γραµµής COESTHERM υποβάλλονται σε διαδικασία θερµικής επεξεργασίας, ώστε να επιτύχουν την ιδανική τιµή σκληρότητας των 100 Brinell, τιµή που αποδίδει στη σύνδεση σηµαντικές µηχανικές ιδιότητες. Η ειδική επεξεργασία της εσωτερικής επιφάνειας των µεταλλικών σπειρωµάτων (χάραξη) επιτρέπει την τέλεια ένωση των µεταλλικών σπειρωµάτων από ΟΤ 58 και του ΡΡ-R, εξασφαλίζοντας επίσης µία σηµαντική αντοχή κατά της στρέψης µεταξύ των δύο υλικών. 9.2 Σύνδεση µεταξύ εξαρτήµατος από ΡΡ-R και σιδηροσωλήνα Στην περίπτωση σύνδεσης µεταξύ ενός προϋπάρχοντος σωλήνα από γαλβανισµένο σίδηρο, σας προτείνουµε να συνδέσετε το σωλήνα από ΡΡ-R µε ένα εξάρτηµα µε αρσενικό σπείρωµα παρεµβάλλοντας µία σιδερένια µούφα (σχήµα 16). Σας συµβουλεύουµε να µη συνδέσετε ποτέ µε ένα εξάρτηµα που έχει θηλυκό σπείρωµα. σχήµα Σύνδεση µεταξύ εξαρτήµατος από ΡΡ-R και βάνας Στην περίπτωση σύνδεσης µεταξύ µίας σταθερής βάνας και ενός σωλήνα από ΡΡ-R, χρησιµοποιήστε τα αρσενικά εξαρτήµατα αποφεύγοντας αυτά µε θηλυκό σπείρωµα και νίπελ µε κωνικό σπείρωµα (σχήµα 17). σχήµα 17 30

32 9.4 Επιδιόρθωση τρυπών Στην περίπτωση που ένας σωλήνας από ΡΡ-R τρυπήσει, µπορείτε να επιδιορθώσετε την οπή χρησιµοποιώντας το κατάλληλο εργαλείο που θα µοντάρετε στη µηχανή συγκόλλησης και την κατάλληλη τάπα επιδιόρθωσης οπών (σχήµα 18). 9.5 Αντικατάσταση σύνδεσης σχήµα 18 Στην περίπτωση που τυχαία σπάσει µία σύνδεση θηλυκή, διαµέτρου ½ δε χρειάζεται να βγάλετε τη σύνδεση (σπάζοντας πλακάκια και τοίχο), αλλά χρησιµοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισµό επιδιόρθωσης µπορείτε να τα αποφύγετε όλα αυτά αντικαθιστώντας µόνο το δακτύλιο σπειρώµατος (Σχήµα 19). 9.6 Μόνωση Όταν χρησιµοποιείτε σωλήνες ΡΡ-R για την κατασκευή εγκαταστάσεων ζεστού νερού, θέρµανσης, κλιµατισµού να συµβουλεύεστε τους ισχύοντες κανονισµούς για να καθορίσετε την τιµή της µονωτικής στρώσης. 31

33 9.7 Χρήση σταθερού στηρίγµατος Για να γίνει πιο απλή και αποτελεσµατική η υλοποίηση εγκαταστάσεων από ΡΡ-R, η COES επινόησε και πατεντάρισε το σταθερό στήριγµα, για τη στερέωση βανών και µπαταριών µπάνιου. Βάλτε το στήριγµα µαζί µε τα καπάκια προστασίας από πολυστερίνη στο σκαµµένο τοίχο στις τιµές ή στη θέση που προβλέπει ο τεχνικός εγκατάστασης. Οι επιφάνειες του στηρίγµατος (κάθετα και κατά µήκος) πρέπει να είναι εντελώς ευθυγραµµισµένες. Γι αυτό χρησιµοποιήστε ένα αλφάδι παίρνοντας ως σταθερά σηµεία τις µύτες που έχουν τα στηρίγµατα πολυστερίνη. Το βάθος τοποθέτησης πρέπει να είναι περίπου 56 mm. από την τελική επιφάνεια (µαζί µε το σοβά). Το ακριβές σηµείο δίνεται από την άκρη του κυλίνδρου πολυστερίνη. Στερεώστε το στήριγµα (µε σοβά) στο κέντρο και στα πλαϊνά των δύο κυλίνδρων πολυστερίνη, προσέχοντας να µην εµποδίζονται τα κάθετα περάσµατα (πάνω και κάτω). Βγάλτε το προστατευτικό από πολυστερίνη µόνο όταν θα πρέ πει να βάλετε τα οκτάγωνα εξαρτήµατα. Αποφύγετε να µπουν ξένα σώµατα στις έδρες. Η τέλεια τοποθέτηση των εξαρτηµάτων στις έδρες τους είναι σηµαντική για µία καλή εγκατάσταση. Βάλτε τα εξαρτήµατα όπως φαίνεται στην εικόνα. Μετά µπλοκάρετέ τα µε τον κατάλληλο οκτάγωνο δακτύλιο προσέχοντας να συµπίπτει το στρογγυλεµένο µέρος του στο κυλινδρικό µέρος του εξαρτήµατος. Αφού τελειώσει αυτή η εργασία, η τελική επιφάνεια θα είναι παράλληλη µε τα δύο εξαρτήµατα. Τα µέρη µε το σπείρωµα θα είναι στην προκαθορισµένη απόσταση µεταξύ τους και θα είναι ευθυγραµµισµένα για την εισαγωγή των βανών. 32

34 Σχήµα Βιδώστε το βύσµα κεντραρίσµατος ½ µε οπή (1) στη σύνδεση που θέλετε να αντικαταστήσετε. 2. Με µία κιµωλία σηµειώστε το βάθος της σύνδεσης, 18 mm. στο ποτηροτρύπανο (2) και κόψτε χρησιµοποιώντας την τρύπα ως κέντρο. 3. Βάλτε την εκτεταµένη µ ήτρα (3) τη σύνδεση για να θερµανθεί. 4. Για να διευκολύνετε την έξοδο του βύσµατος προς αντικατάσταση βοηθήστε µε ένα σωλήνα ½ µε σπείρωµα από τη µία πλευρά (4). 5. Λειάνετε την άκρη της σύνδεσης µε τη φρέζα (5), πιέζοντας µε το τρυπάνι έως ότου οι τέσσερις προεξοχές στο βάθος να έχουν φτάσει το πάχος των περίπου 0,5-1 mm. 6. Καθαρίστε καλά µε οινόπνευµα τις επιφάνειες που θα συγκολληθούν. 7. Θερµάνετε το εξάρτηµ α µε την εκτεταµένη αρσενική µήτρα. 8. Βιδώστε τη νέα σύνδεση (8) σε ένα σωλήνα ½ και θερµάνετέ την µε τη θηλυκή µήτρα D.32 για περίπου 7-8 δευτερόλεπτα. 9. Κάντε τη συγκόλληση σπρώχνοντας τη σύνδεση µέχρι το τέρµα του εξαρτήµατος. Πριν χρησιµοποιήσετε τη νέα συγκόλληση. σύνδεση µε σπείρωµα πρέπει να κρυώσει εντελώς η 33

35 10. ΙΑΣΤΑΣΟΛΟΓΙΟ ΣΩΛΗΝΩΝ Σωλήνες ΡΝ 10 ΚΩ ΙΚΟΣ de di s ΤΑ20C ,2 1,9 TA25C ,4 2,3 TA32C TA40C ,6 3,7 TA50C ,8 4,6 TA63C ,4 5,8 TA75C ,2 6,9 TA90C ,6 8,2 TA11C Σωλήνες ΡΝ 20 ΚΩ ΙΚΟΣ de di s TA ,2 3,4 TA ,6 4,2 TA ,2 5,4 TA ,6 6,7 TA ,2 8,4 TA ,4 TA ,5 TA TA ,2 18,4 Σωλήνες ΡΝ 20 STABI ΚΩ ΙΚΟΣ de di s TA20AL 20 14,4 2,8 TA25AL ,5 TA32AL 32 23,2 4,4 TA40AL ,5 TA50AL 50 36,2 6,9 TA63AL 63 46,4 8,3 TA75AL 75 54,4 10,3 TA90AL 90 65,4 12,3 TA11AL ,8 15,1 34

36 35

37 36

38 37

product ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑПO ПΟΛΥПΡΟПΥΛEΝΙΟ Sanitär- und Heizungsanlagen Kühl- und Heizdecken Sonderbau

product ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑПO ПΟΛΥПΡΟПΥΛEΝΙΟ Sanitär- und Heizungsanlagen Kühl- und Heizdecken Sonderbau product ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑПO ПΟΛΥПΡΟПΥΛEΝΙΟ Sanitär- und Heizungsanlagen Kühl- und Heizdecken Sonderbau περίληψη 1. ΧΡΗΣΕΙΣ 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση Εργοστάσιο Πλαστικών Εργοστάσιο Ορειχάλκινων ELVIOM

Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση Εργοστάσιο Πλαστικών Εργοστάσιο Ορειχάλκινων ELVIOM Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση 10ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης Τ.Κ.: 57 400 Σίνδος Θεσσαλονίκη, Τ.Θ. 62 Τηλ.: 2310 795 531, Fax: 2310 795 373 e-mail : thess@interplast.gr Site : www.interplast.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σωληνώσεις 2. Εισαγωγή 2.1-2.3. Σωλήνες SS-flex 2.4-2.7. Σωλήνες Meibes Inoflex 2.8-2.9. Εξαρτήματα Meibes FixLock 2.10-2.12

Σωληνώσεις 2. Εισαγωγή 2.1-2.3. Σωλήνες SS-flex 2.4-2.7. Σωλήνες Meibes Inoflex 2.8-2.9. Εξαρτήματα Meibes FixLock 2.10-2.12 Σωληνώσεις / Περιεχόμενα Σωληνώσεις 2 Εισαγωγή 2.1-2.3 Σωλήνες SS-flex 2.4-2.7 Σωλήνες Meibes Inoflex 2.8-2.9 Εξαρτήματα Meibes FixLock 2.10-2.12 Εξαρτήματα Meibes Επίπεδης Στεγανοποίησης 2.13-2.15 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Το σύστημα σωληνώσεων με πολυστρωματικoύς σωλήνες PEXAL - MIXAL

1. Το σύστημα σωληνώσεων με πολυστρωματικoύς σωλήνες PEXAL - MIXAL Πολυστρωματικοί σωλήνες & εξαρτήματα για συστήματα θέρμανσης και ύδρευσης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ PEXL 1. Το σύστημα σωληνώσεων με πολυστρωματικoύς σωλήνες PEXL - MIXL PEXL 1. πολυστρωματικός σωλήνας PEXL (Ø 14x2-1x2,25-20x2,5-2x3-32x3-40x3,5

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Οδηγός Εγκατάστασης Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Περιεχόμενα Προειδοποιήσεις Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικές παρατηρήσεις Προετοιμασία Υλικά και εργαλεία Εγκατάσταση Ορισμός επιφανειών για την

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. ΓΚΑΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ PPSU PEXAL EASY

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. ΓΚΑΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ PPSU PEXAL EASY ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. ΓΚΑΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ PPSU PEXL ESY Tο εν λόγω είδος είναι ένα καινοτόμο προϊόν τόσο στη σύλληψη όσο και τη χρήση του, καρπός της μεγάλης εμπειρίας του οίκου Valsir στην τεχνολογία των πολυστρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ενδοδαπέδιας θέρµανσης - δροσισµού MULTIBETON

Σύστηµα ενδοδαπέδιας θέρµανσης - δροσισµού MULTIBETON Σύστηµα ενδοδαπέδιας θέρµανσης - δροσισµού MULTIBETON Η MULTIBETON HELLAS A.E. δραστηριοποιείται στον χώρο της θέρµανσης δαπέδου από το 1978. Με πάνω από 5.000 έργα στο ενεργητικό της σε όλη την Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6-1 6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6.1. ΙΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές των πολυµερών αφορούν τη διάδοση της θερµότητας µέσα από αυτά ή γύρω από αυτά. Πολλά πολυµερή χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Αγαπητέ πελάτη,

Περιεχόµενα. Αγαπητέ πελάτη, 1 2 3 Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούµε για την αγορά αυτής της θερµοκολλητικής µηχανής Fellowes. Αυτή η συσκευή αντιπροσωπεύει τη νέα γενιά θερµοκολλητικών µηχανών, οι οποίες αποτελούν προϊόντα που σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SILERE. Μαρκάρισμα. Πρώτη ύλη. Χρωματισμός.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SILERE. Μαρκάρισμα. Πρώτη ύλη. Χρωματισμός. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2.1/17085 TGM VAKU 1812 GEPRÜFT 1. ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πρώτη ύλη Πολυπροπυλένιο με προσθήκη ορυκτών στοιχείων, με μεγάλη αντοχή στις υψηλές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΩΛΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΨΗΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Excel Ex 205 Carbon Film

Excel Ex 205 Carbon Film Excel Ex 205 Carbon Film ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 17ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ. 57003 Τηλ.: 2310778955-6, 2310722028 Email: megi@protopsaltis.gr, website: www.agmrecruit.com

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος

Βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος Βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος 1. Θέρμανση και δροσισμός: το σύστημα επαναπροσδιορίζεται διαρκώς, επιτυγχάνοντας έτσι τις καλύτερες συνθήκες σε όλες τις εποχές του χρόνου. 2. Καλύτερη θερμική άνεση:

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ 1 Αυτορυθμιζόμενες θερμαντικές ταινίες Διατηρούν την θερμοκρασία στην επιφάνεια σωληνώσεων και δοχείων αντισταθμίζοντας τις απώλειες θερμότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται 1 2 Θερµότητα χρόνος θέρµανσης Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος Αν ένα σώµα θερµαίνεται από µια θερµική πηγή (γκαζάκι, ηλεκτρικό µάτι), τότε η θερµότητα (Q) που απορροφάται από το σώµα είναι ανάλογη

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

ROBUST PIPE ROBUST(JULY'06).indd 1 8/1/06 10:41:14 AM

ROBUST PIPE ROBUST(JULY'06).indd 1 8/1/06 10:41:14 AM ROBUST PIPE ROBUST(JULY'06).indd 1 8/1/06 10:41:14 AM Η PIPELIFE ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ROBUST(JULY'06).indd 2 8/1/06 10:41:18 AM Τι ειναι; Ο Robust είναι ένας σωλήνας πολυαιθυλενίου σχεδιασμένος να προσφέρει σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar Ηλιακός Συλλέκτης EasySolar. ΓΕΝΙΚΑ: Ο συλλέκτης EasySolar ή ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή που απορροφά τη θερμική ενέργεια του ήλιου και το μετατρέπει σε αξιοποιήσιμη θερμότητα. Η θερμότητα συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

www.domil.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ

www.domil.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ www.domil.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποσυναρµολογηµενη διάταξη µονόφυλλου ανοιγόµενου παραθυρου..σελ 3 Πίνακας απαιτούµενων εξαρτηµάτων..σελ 4 Συναρµολόγηση κάσας.....σελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ. www.rehau.gr

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ. www.rehau.gr ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ www.rehau.gr ΠΡΟΪΟΝ: RAUPIANO PLUS Ενισχυμένη ηχοπροστασία για μεγάλα κτίρια RAUPIANO PLUS είναι το σύστημα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά

Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά Μικρό αριστούργημα Τραπεζάκι από οξιά Σε αυτή την εργασία διαχωρίζεται η ήρα από το σιτάρι. Επειδή το μικρό τραπεζάκι έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις. 1 Εισαγωγή Τώρα θα φανεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ - Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ -Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ Οι σωλήνες κενού αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 2010 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προµήθεια κάδων απορριµµάτων για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

dq dt μεταβολή θερμοκρασίας C = C m ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ J mole Θερμικές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα

dq dt μεταβολή θερμοκρασίας C = C m ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ J mole Θερμικές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα ΥΛΙΚΑ Ι ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 7 κές Ιδιότητες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ κές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα κή διαστολή κή αγωγιμότητα γμ κή τάση Θερμοχωρητικότητα Η θερμοχωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής για κλειστά συστήματα θέρμανσης και ψύξης με πίεση λειτουργίας 3 bar και χρώμα ασημί (VIESSMANN): - N 25 με χωρητικότητα 25 lt,

Διαβάστε περισσότερα

Robert Bosch GmbH. X-ήκη εφημερίδων

Robert Bosch GmbH. X-ήκη εφημερίδων X-ήκη εφημερίδων Η έξτρα θέση για το «Έξτρα φύλλο» X-ήκη εφημερίδων Κάτι διαφορετικό από μια x-τυχαία θήκη εφημερίδων: Αυτό το όμορφο έπιπλο φυλάσσει τις εφημερίδες και τα περιοδικά με ένα διακοσμητικό

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm. Σωλήνας ΡΕ - Xa & PE - Xc Σελ. 213. Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 214

Κεφάλαιο 10. Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm. Σωλήνας ΡΕ - Xa & PE - Xc Σελ. 213. Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 214 Κεφάλαιο 10 Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm Σωλήνας ΡΕ - Xa & PE - Xc Σελ. 213 Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 214 211 PUR-THERM Logafix Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR-THERM ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΈΜΜΕΣΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΕΙΑ Α ΡΑΝΕΙΑΣ (HOT WATER TANKS BUFFERS)

ΈΜΜΕΣΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΕΙΑ Α ΡΑΝΕΙΑΣ (HOT WATER TANKS BUFFERS) ΈΜΜΕΣΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΕΙΑ Α ΡΑΝΕΙΑΣ (HOT WATER TANKS BUFFERS) Τύπου CL & CB ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ εξαµενές Ζεστού Νερού (BOILERS) σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ POLYLIFE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΡ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ POLYLIFE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΡ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ POLYLIFE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΡ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙΔΑ Οδηγίες τοποθέτησης 1 Γενικά 1 Υλικά 1 Πεδία εφαρμογής 1 Αντοχή στην Θερμοκρασία 2 Συμβατότητα 2 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. έκδοση 2.3

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. έκδοση 2.3 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ έκδοση 2.3 Τι είναι το συνθετικό; Το προφίλ των συνθετικών κουφωµάτων της Εταιρείας TECON παράγεται από πολυχλωριούχο βινύλιο (pvc), το οποίο αποτελεί το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ www.huema.de Περιεχομενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ... 5 ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ... 5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: Η ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας ανταποκρίνεται σχεδόν απόλυτα στις θερμοκρασιακές απαιτήσεις της ιδανικής θέρμανσης. Η μέση θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛ 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης 4. Κουµπί ξεκλειδώµατος συστήµατος κόπτη 5. Σύστηµα κοπής 6. Βίδα 7. Μαχαίρι 8. Σχάρες 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11.

Διαβάστε περισσότερα

ROTEX Sanicube Το µπόιλερ υγιεινού ζεστού νερού

ROTEX Sanicube Το µπόιλερ υγιεινού ζεστού νερού ROTEX Sanicube Το µπόιλερ υγιεινού ζεστού νερού Όσο υγιεινό ζεστό νερό θέλετε Μια µεγάλη συµβολή στην ποιότητα της ζωής σας Το ζεστό νερό έχει γίνει απαραίτητο στοιχείο άνεσης σε κάθε σπίτι είτε για ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ. www.fakro.gr

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ. www.fakro.gr ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ 2014 1 H 2 H 2 ΑΝΑΠΝΕΕΙ Η ΣΤΕΓΗ ΣΑΣ? ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΕΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΕΓΗ H 2 H 2 H 2 H 2 ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ H 2 ΑΤΜΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Η εταιρεία FAKR προσφέρει μία μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση!

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εγγύηση 5 χρόνια Δοχείων ΖΝΧ & Αποθήκευσης ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 80L 2000L o Μονής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Robert Bosch GmbH. «Τοίχος γκολπόστ»

Robert Bosch GmbH. «Τοίχος γκολπόστ» «Τοίχος γκολπόστ» Στο στόχο! «Τοίχος γκολπόστ» Από τώρα ένας «τοίχος γκολπόστ» δεν υπάρχει μόνο στο γυμναστήριο, αλλά επίσης και στο σπίτι σου στον κήπο. 1 Εισαγωγή Ο «τοίχος γκολπόστ» είναι το κλασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Σκευών, ηλεκτρικών συσκευών, µηχανηµάτων κλιµατισµού (Τοπικές κλιµατιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ταινίες Χαρτοταινίες

Ταινίες Χαρτοταινίες ality by Mentor MENTOR ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 5558 5559/1 5557 5559 5556 19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm 96 τεμ. 72 τεμ. 60 τεμ. 48 τεμ. 36 τεμ. Υψηλής ποιότητας PROFESSIONAL Αφαιρείται εύκολα και

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Το σκουπάκι από το εργοστάσιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξας καθηγητής Παναγιώτης Φαντάκης

Συντάξας καθηγητής Παναγιώτης Φαντάκης Νο1 Ο λέβητας είναι σημαντικότατο κομμάτι της Κεντρικής Θέρμανσης. Από την καλή του κατάσταση εξαρτάται η απρόσκοπτη, ασφαλής και οικονομική λειτουργία όλης της εγκατάστασης. Κατά την συντήρηση του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

εωνίδας ΣΙΑ Ο.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

εωνίδας ΣΙΑ Ο.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Λ & άµης εωνίδας ΣΙΑ Ο.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 4χλμ Τρίπολης Πελάγους, 22100 Τριπολη Αρκαδίας Τ: 2710235704 F: 2710235740 Κ: 6944773990 www.damis.gr damisoe@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το θερµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

aquadue DUPLO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

aquadue DUPLO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ aquadue DUPLO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 114 AQUADUE DUPLO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ II ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ Περιεχόμενα 1. Ρυθμιστές 38 2. Πυροκόπτες 39 3. Αντεπίστροφες βαλβίδες ασφαλείας αερίων 40 4. Αξεσουάρ 41 37 1. ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ Ρυθμιστές κυλινδρικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης Συνδέσμου ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ. Εγγύηση εφόρου ζωής! με την προϋπόθεση της σωστής χρήσης του εργαλείου

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ. Εγγύηση εφόρου ζωής! με την προϋπόθεση της σωστής χρήσης του εργαλείου ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ G E R M A N Y Εγγύηση εφόρου ζωής! με την προϋπόθεση της σωστής χρήσης του εργαλείου ΠΕΝΣΕΣ 800334 00334 60 6 800336 00336 85 6 800338 00338 200 6 ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ ΒΑΡΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Σ. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PLASTIC MARINE FITTINGS & VALVES

Π.Σ. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PLASTIC MARINE FITTINGS & VALVES Π.Σ. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PLASTIC MARINE FITTINGS & VALVES T R U D E S I G N ΙΤΖΕΚΤΙΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΑΛΟ ΓΡΑΜΜΗ [ BELOW water skin fittings ] Σχεδιασμένα και κατασκευασμένα

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013 Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Κωδικός Περιγραφή Τιµή ( ) Υδραυλικό συγκρότηµα Κιτ Υδραυλικής Σύνδεσης (Ηλιακός Σταθµός) FlowBox SOLAR 8010 FBS 8010E ελέγχου µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Σελίδα 1 από8 Περισσότερο από 19 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ τετραγωνικά µέτρα και 25 χρόνια πείρας στην Ευρώπη!

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοσυσσωρευτές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Θερμοσυσσωρευτές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Θερμοσυσσωρευτές Οι θερμοσυσσωρευτές αποτελούν την ιδανική λύση θέρμανσης για πολλά σπίτια. Είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί και οικονομικοί. Καθώς αποθηκεύουν θερμότητα με τη φθηνότερη χρέωση, συνήθως κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτόπανα Valli Zabban

Ασφαλτόπανα Valli Zabban Ασφαλτόπανα Valli Zabban Η εταιρεία µας εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά ασφαλτόπανα του οίκου Valli Zabban Ιταλίας. Τα ασφαλτόπανα Valli Zabban χρησιµοποιούνται για τη στεγανοποίηση δωµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Πιστοποιητικά των προϊόντων SOLAR ENERGY SOLUTIONS Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς GL IN ιπλής και τριπλής ενέργειας Σε χρώµα κεραµοσκεπής Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Welltherm Υπέρυθρα Πάνελ Θέρμανσης

Welltherm Υπέρυθρα Πάνελ Θέρμανσης Welltherm Υπέρυθρα Πάνελ Θέρμανσης Τύπος RA / RL Χαρακτηριστικά Προϊόντων: Model Number RL0606 / RA0606 RL 0609 / RA0609 RL0612 / RA0612 RL0615 / RA06 15 RL0409 / RA0409 RL0415 / RA0415 Διαστάσεις 600mm

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Τεχνικά χαρακτηριστικά: 12V AC/DC (εύρος λειτουργίας: 12-18 VAC or DC) Χρόνος ζωής: 60000 ώρες 16 προγράμματα φωτισμού με δυνατότητα συντονισμού. 333 LED RGB: 19W White:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΥΛΛEΚΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΥΛΛEΚΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΥΛΛEΚΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ R585M περίληψη 1. ΧΡHΣΕΙΣ 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA 2. ΤΕΧΝΙΚA ΣΤΟΙΧΕIΑ 2. ΔΙΑΣΤAΣΕΙΣ 2. ΣΥΝΑΡΜΟΛOΓΗΣΗ 4. ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ 4. ПΕΡIΛΗΨΗ Μάρτιος 2009 0105GR 9001 0006/7 14001 0032A/2

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12. Oventrop Rossweiner. Εξαρτήματα Διακόπτες/ Θερμοστατικές κεφαλές/ Βάνες Σελ. 297. Copipe Σωλήνας πολλαπλών στρωμάτων ΡΕx-AL-PEx Σελ.

Κεφάλαιο 12. Oventrop Rossweiner. Εξαρτήματα Διακόπτες/ Θερμοστατικές κεφαλές/ Βάνες Σελ. 297. Copipe Σωλήνας πολλαπλών στρωμάτων ΡΕx-AL-PEx Σελ. Θερμοστατική κεφαλή & διακόπτης Κεφάλαιο 12 Oventrop Rossweiner Εξαρτήματα Διακόπτες/ Θερμοστατικές κεφαλές/ Βάνες Σελ. 297 Copipe Σωλήνας πολλαπλών στρωμάτων ΡΕx-AL-PEx Σελ. 302 Rossweiner Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα