ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ / Μ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ"

Transcript

1 ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ / Μ 1

2 ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG ΕΛΟΤΕΝ / Μ Xαλυβδοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN / 2005 σειρά M κατάλληλοι για κοχλιοτόµηση (κοπή σπειρώµατος) και συγκόλληση (καταργεί τα προηγούµενα πρότυπα ΕΛΟΤ 269/1986 και DIN 2440) DN inch d a [mm] s [mm] DN inch d a [mm] s [mm] 15 ½ 21,3 2, ½ 76,1 3,6 20 ¾ 26,9 2, ,9 4, ,7 3, ,3 4, ¼ 42,4 3, ,7 5, ½ 48,3 3, ,1 5, ,3 3,6 d a = εξωτερικέςδιάµετροι, s = πάχητοιχώµατος (σε mm) 2

3 ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΟΤΕΝ / Μ ΣύγκρισηΠροτύπωνΕΛΟΤ 269 / ΕΛΟΤΕΝ / 2005 ΕΛΟΤ 269 ΕΛΟΤ ΕΝ Μηχανικές οκιµές και Χηµικές Αναλύσεις στα Τελικά Προϊόντα οκιµή Εφελκυσµού οκιµή Κάµψης οκιµή Επιπέδωσης Ηλεκτροµαγνητικός Έλεγχος Στεγανότητας ή Υδραυλική οκιµή ΤονέοπρότυποΕΛΟΤΕΝ ορίζειυποχρεωτικέςδοκιµέςεφελκυσµού, κάµψηςκαιεπιπέδωσηςπουστοπρότυποελοτ 269 δενπροβλέπονται. Αυτό σηµαίνει αυστηρότερους καταστροφικούς ελέγχους για τον έλεγχο ποιότητας. 3

4 EΙ Η ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι χαλυβδοσωλήνες κατά EN κατασκευάζονται από χάλυβα S195Τ µε πιστοποιηµένο όριο ροής ReHmin = 195 MPa (N/m2) Μπορούν, άρα, ναχρησιµοποιηθούνάνεταγιαπιέσειςµέχρι 12 bar 4 3

5 ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΟΤΕΝ / Μ ΣύγκρισηΠροτύπωνΕΛΟΤ 269 / ΕΛΟΤΕΝ / Ποιότητα Χάλυβα ΕΛΟΤ 269 ΕΛΟΤ ΕΝ Άνθρακας (C) Φώσφορος (P) Θείο (S) Μαγγάνιο (Mn) Max 0,060 % Max 0,060 % Max 0,200 % Max 0,035 % Max 0,030 % Max 1,400 % Ελάχιστη Επιµήκυνση 15 % 20 % Οιαυξηµένεςποσότητες C, P, S στοχάλυβαστοπρότυποελοτ 269 δίνουν χάλυβα µε αυξηµένη ψαθυρότητα, ευθραυστότητα και µικρότερη συγκολλησιµότητα. Στο νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ η σηµαντική µείωση (περίπου 50%) των ανωτάτων επιτρεπόµενων ορίων των C, P, S εξασφαλίζουν ανώτερης ποιότητας χάλυβα και ύψηλότερο δείκτη ασφαλείας του χαλυβδοσωλήνα. 5

6 ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΟΤΕΝ / Μ ΣύγκρισηΠροτύπωνΕΛΟΤ 269 / ΕΛΟΤΕΝ / Συγκόλληση - Εσωτερική Κρέµαση (Γρέζι) Ποιοτικές Προδιαγραφές Ποσοτικές Προδιαγραφές ΕΛΟΤ 269 ΕΛΟΤ ΕΝ Γρέζι Χωρίς Άγρια Επιφάνεια ή Πόρους Max Ύψος Γρεζιού 0,3mm x 0,05 T Στο πρότυπο ΕΛΟΤ 269 δεν υπάρχει απαίτηση ποιότητας και µεγέθους για την εσωτερική κρέµαση της συγκόλλησης (γρέζι). Στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ορίζεται η ποιότητα και το µέγεθος της εσωτερικής κρέµασης της συγκόλλησης (γρέζι). Π.χ. για χαλυβδοσωλήνα ½ x 2,6 mm το µέγιστο µέγεθοςτηςκρέµασηςορίζεται 0,91 mm χωρίςάγριαεπιφάνειαήπόρους. ΟνέοςχαλυβδοσωλήναςτηςΣΙ ΕΝΟΡ, SD TUBE ΙΒΣ - TUBO TYPE, παράγεται µε 100% αφαίρεση της εσωτερικής κρέµασης (γρέζι) που επιφέρει σηµαντική βελτίωση των εσωτερικών τριβών του σωλήνα. 6

7 ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΟΤΕΝ / Μ ΣύγκρισηΠροτύπωνΕΛΟΤ 269 / ΕΛΟΤΕΝ / ιαστάσεις -Πάχος -Μάζα -Ανοχές ΕΛΟΤ 269 ΕΛΟΤ ΕΝ Ανοχή Πάχους Ανοχή Μάζας 5. Ισχύς Προτύπου - 12,5 % ± 10 % ανάσωλήνα ± 7,5 % ανά 10 ΤΝ ± 10 % ± 7,5 % ανά 10 ΤΝ Το πρότυπο ΕΛΟΤ 269 αποσύρεται υποχρεωτικά το αργότερο µέχρι τον Μάιο 2006 καθώς αντικαθίσταται από το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ το οποίο είναι σε ισχύ από 24/02/2005 και γίνεται υποχρεωτικό τον Μάιο

8 ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Oι σωλήνες κατά EΛOT 269 γενικά επιτρεπόταν να κάµπτονται εν ψυχρώµεκατάλληλοκουρµπαδόροµεελάχιστεςακτίνες r min : -γιαονοµαστικήδιάµετροµέχρικαι DN 25: r min =3xd a -γιαονοµαστικήδιάµετροµέχρικαι DN 50: r min =3,5xd a, όπου d a η -εξωτερικήδιάµετρος Tο νέο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN προβλέπει ελάχιστες ακτίνες r min γιακάµψηενψυχρώπερίπουίδιες: DN r min [mm] Eπειδή οι ακτίνες καµπυλότητας είναι µεγάλες, για την αλλαγή πορείας χρησιµοποιούµε τυποποιηµένες γωνίες, αν προβλέπονται µικρότερες ακτίνες. 8

9 ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΩΝ Oι χαλυβδοσωλήνες µπορούν να συνδέονται µε: Κοχλιωτές συνδέσεις, Φλαντζωτές συνδέσεις και Συγκολλητές συνδέσεις. 9

10 ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ Oι κοχλιωτές συνδέσεις στο υγραέριο χρησιµοποιούνται σε χαλυβδοσωλήνες µέσου τύπου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ σειρά Μ για πιέσειςλειτουργίαςέως 1 bar γιαονοµαστικήδιάµετροµέχρι DN 50 (2"). Στις κοχλιωτές συνδέσεις χρησιµοποιούνται: -Eξαρτήµατααπόµαλακτικοποιηµένοχυτοσίδηροκατά EΛOT EN Xαλύβδινα εξαρτήµατα (fittings) µε σπείρωµα κατά EN

11 ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ Rp = κυλινδρικό εσωτερικό σπείρωµα R = κωνικό εξωτερικό σπείρωµα Tα σπειρώµατα πρέπει να ικανοποιούν το EN (παλιό EΛOT 267.1, ISO 7.1) σπειρώµατα Whitworth. Η κοχλιωτή σύνδεση πρέπει γίνεται µε: - Κυλινδρικό εσωτερικό σπείρωµα στα εξαρτήµατα (σύµβολο Rp) και -Κωνικόεξωτερικόσπείρωµαστοσωλήνα (σύµβολο R). Tο κωνικό εξωτερικό σπείρωµα έχει κλίση 1:16. 11

12 ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ Τοκυλινδρικόεσωτερικόσπείρωµακόβεταιαπότονκατασκευαστή. Το κωνικό εξωτερικό σπείρωµα κόβεται από τον εγκαταστάτη µε τη βοήθεια χειροκίνητηςήηλεκτροκίνητηςφιλιέρας. ΜΗΚΗ ΚΟΧΛΙΩΣΗΣ (παράδειγµα για R1) Μην σφίγγετε µέχρι το τελείωµα του σπειρώµατος 1. Μήκοςκοχλίωσηςµετοχέρι 2. Μήκος κοχλίωσης µε εργαλείο 3. Τελείωµα σπειρώµατος 4. Χρήσιµο µήκος κοχλίωσης 12

13 ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ MΗΚΗ ΚΟΧΛΙΩΣΗΣ [mm] DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 σπείρωµα R 1 /2 R 3 /4 R1 R1 1 /4 R1 1 /2 R2 R2 1 /2 R3 R4 χρήσιµο µήκος 15,0 16,3 19,1 21,4 21,4 25,7 30,2 33,3 39,3 µήκος κοχλίωσης µε το χέρι 10,0 11,3 12,7 15,0 15,0 18,2 21,0 24,1 28,9 στροφές µε εργαλείο 2 3 /4 2 3 /4 2 3 /4 2 3 /4 2 3 /4 3 1 / /2 µήκος κοχλίωσης µε το εργαλείο 5,0 5,0 6,4 6,4 6,4 7,5 9,2 9,2 10,4 13

14 ΛΑΘΗ ΣΕ ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ Για κάθε διάµετρο σπειρώµατος αντιστοιχεί ένα χρήσιµο µήκος σπειρώµατος. Mικρότερα ή µεγαλύτερα µήκη κοχλίωσης δηµιουργούν προβλήµατα. 14

15 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ιάβρωση λόγω πολλής κάναβης Χρησιµοποιούνται κατάλληλα συνθετικά στεγανοποιητικά ή κατάλληλες ταινίες. Tα στεγανοποιητικά πρέπει να ικανοποιούν - το πρότυπο EN (σκληρυνόµενα στεγανοποιητικά) ή -τοπρότυπο EN τηςκλάσης ARp (µη σκληρυνόµενα στεγανοποιητικά) ή -τοπρότυπο EN στιςκλάσεις FRp ή GRp (ταινίες τεφλόν PTFE) και να φέρουν Σήµα Eλέγχου αναγνωρισµένου Oργανισµού Πιστοποίησης κράτους µέλους της Eυρωπαϊκής 'Eνωσης. Τα σκληρυνόµενα στεγανοποιητικά κατά EN και οι ταινίες ΤΕΦΛΟΝ κατά EN στο φυσικό αέριο χρησιµοποιούνται έως την ονοµαστική διάµετρο DN 50. Ταµησκληρυνόµεναστεγανοποιητικάσπειρωµάτωνκατά EN είναιυγράήπαχύρευστακλάσης ARp. Το σύµβολο A υποδεικνύει τη χρήση κάναβης ή άλλου πρόσθετου. 15

16 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ Επιτρέπονται συνδέσεις µε: -Εσωρραφές (πρόσωποµεπρόσωπο) - Εξωρραφές σε ραφές µε µούφα, σπανίως πλέον Πρέπει να χρησιµοποιούνται εξαρτήµατα για συγκολλητές συνδέσεις κατά EN Oι συγκολλητές συνδέσεις χρησιµοποιούνται σε όλα τα είδη χαλυβδοσωλήνων και σε όλεςτιςδιαµέτρους. Ολες οι συνδέσεις σε θαµµένες σωληνώσεις να είναισυγκολλητές. εν επιτρέπονται κολλήσεις. ενεπιτρέπεταιηκατασκευήεξαρτηµάτων. Oι συγκολλήσεις γίνονται από πιστοποιηµένο προσωπικό (κατά EΛOT EN 287-1). Σύµφωναµεταπρότυπα: - EΛOT EN (γενικά) και - EΛOT EN ειδικά για ηλεκτροσυγκολλήσεις. 16

17 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΚΡΩΝ Tαάκρατωνσωλήνωνκαιτωνλοιπώνστοιχείωνπου συγκολλούνταιπρέπειναυφίστανταικατάλληληπροετοιµασία, πίνακας 6, ήκατά EΛOT EN Σταµικράπάχηµέχρι 3 mm έχουµεραφές I, ενώστα µεγαλύτερα ραφές V. 17

18 ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ Στις εφαρµογές χαµηλών πιέσεων χρησιµοποιούνται βασικά: - Συγκόλληση αερίου ή αυτογενής συγκόλληση (G), κοινώς οξυγονοκόλληση, και -Ηλεκτροσυγκόλληση (E). Mπορούν να χρησιµοποιηθούν ακόµη: - Συγκόλληση βολφραµίου-αδρανούς αερίου (WIG ή TIG) - Συγκόλληση µετάλλου-αδρανούς αερίου (MIG) - Συγκόλληση µετάλλου-ενεργού αερίου (MAG) 18

19 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (οξυγονοκόλληση) Είναι κατάλληλη για τις µικρές διαµέτρους, σε όλες τις θέσεις συγκόλλησης. Χρησιµοποιείταιασετυλίνη (ακετυλένιο C 2 H 2 ) -οξυγόνο (θερµοκρασία φλόγας περίπου 3200 C). Ράβδοισυγκόλλησηςκατά EN κλάσης O III (παλιό DIN κλάσης G III) Επιλέγεταιφλόγιστρο: - 2 έως 4 γιαδιάµετροµέχρι DN έως 6 γιαδιάµετρο > DN 100 έως DN 150 Ρύθµιση φλόγας ουδέτερη, µε αναλογία οξυγόνου ασετυλίνης 1:1 H ράβδος συγκόλλησης (πρόσθετο υλικό) που ακολουθεί τη φλόγα, κάνει κυκλικές κινήσεις. O συγκολλητήςναβλέπειτηρίζατηςραφής. Για σωλήνα µέχρι 3,6 mm γίνεται ένα πέρασµα. Γενικά συνιστάται να γίνονται δύο τουλάχιστον περάσµατα. 19

20 H ηλεκτροσυγκόλληση, γίνεται µε τη βοήθεια ηλεκτρικού ρεύµατοςκαιαναπτύσσονταιθερµοκρασίες 3800 έως 4200 C, στις οποίες λιώνουν το υλικό του σωλήνα και το ηλεκτρόδιο. Συγκόλληση µε επενδυµένο ηλεκτρόδιο ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 1. βασικό υλικό 2. ραφή 3. τήγµα 4. ηλεκτρόδιο 5. επένδυση 6. στερεή σκουριά 7. υγρή σκουριά 8. τόξο, σταγόνες 9. αέρια Tο ηλεκτρικό τόξο δηµιουργείται µεταξύ του ηλεκτροδίου και του συγκολλούµενου τεµαχίου. Χρησιµοποιούνται κυρίως ηλεκτρόδια µε κεραµική επένδυση ή σπανιότερα εφαρµόζεται µέθοδος συγκόλλησης µε προστατευτικόαέριο. Oι συγκολλήσεις µε τόξο πρέπει να εκτελούνται τουλάχιστον µε δύο περάσµατα. Tα πρόσθετα υλικά των συγκολλήσεων πρέπει να είναι ίδιας αντοχής και 20 συµβατάτόσοπροςτοβασικόυλικό, όσοκαιµεταξύτους.

21 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΩΝ Σήµανσητυποποίησηςκατάτοπρότυπο EN 499: Hλεκτρόδιο EN E 35 0 R 31 - Tο E σηµαίνει ηλεκτροσυγκόλληση - Oι αριθµοί 35 0 καθορίζουν αντίστοιχα τις τιµές αντοχής του υλικού: 35 αντοχήεφελκυσµού 440 έως 570 N/mm 2, ελάχιστοόριοροής 355 N/mm 2 0 ελάχιστο έργο κρουστικής δοκιµής 47 J: στους 0 C Tο R ορίζει το είδος του περιβλήµατος (ρουτίλιο λεπτής επένδυσης), O αριθµός 3 καθορίζειτοπάχοςεπένδυσηςκαιείδοςτου ρεύµατος: µέσο πάχος µε εξωτερική διάµετρο > % του σύρµατος και εναλλασσόµενο ή συνεχές ρεύµα O αριθµός 1 καθορίζει τη θέση συγκόλλησης: εδώ όλες οι θέσεις. Σήµανσηηλεκτροδίουκατά DIN 1913 Teil 1 Hλεκτρόδιο DIN E R2 Tοηλεκτρόδιοέχειαντίστοιχησήµανσηκατά ISO 2560 Hλεκτρόδιο ISO E 43 3 R 15 21

22 ΦΛΑΝΤΖΕΣ Oιφλαντζωτέςσυνδέσειςθεωρούνταιλυτές. Χρησιµοποιούνται µόνο για εγκατάσταση οργάνων ή συσκευών και όχι για σύνδεσησωλήνων. Mπορούν να χρησιµοποιηθούν βασικά φλάντζες κατά EN ή -Συγκολλητέςφλάντζεςµε λαιµόκατά DIN 2631 (PN 6) και -Συγκολλητέςφλάντζεςµε λαιµόκατά DIN 2632 (PN 10), και σε ειδικές περιπτώσεις -Ελεύθερεςφλάντζεςκατά DIN 2641 (PN 6) ή -Ελεύθερεςφλάντζεςκατά DIN 2673 (PN 10). Συγκολλητές φλάντζες κατά DIN 2631, PN 6 Στην φλαντζωτή σύνδεση χρησιµοποιούνται στεγανοποιητικοίδακτύλιοι (παρεµβύσµατα) από ελαστοµερή: -Ανησωλήνωσηείναιθαµµένητότετα παρεµβύσµατα πρέπει να ικανοποιούν το EN 682, ενώ - Αν είναι ακάλυπτη τότε τα παρεµβύσµατα 22 πρέπει να ικανοποιούν το EN 549.

23 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΙΑΒΡΩΣΗΣ O χάλυβαςπρέπεισεκάθεπερίπτωσηναπροστατεύεται. Oι σωληνώσεις φυσικού αερίου πρέπει να προστατεύονται εξωτερικά έναντι διάβρωσης, ενώ δεν προβλέπεται εσωτερική αντιδιαβρωτικήπροστασία. Οι σωληνώσεις νερού πρέπει να προστατεύονται έναντι διάβρωσης εξωτερικά και εσωτερικά. Oι σωληνώσεις, οι οποίες εγκαθίστανται µέσα στο έδαφος ή σε δοµικά υλικά διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο διάβρωσης. H προστασία είναι µπορεί παθητική και ενεργητική. Mε την παθητική προστασία παρεµποδίζεται η άµεση επαφή τουχαλυβδοσωλήναµετοέδαφοςήηέκθεσητουστις επιδράσειςτουπεριβάλλοντος (οξυγόνο, υγρασίαοξέακλπ). Aυτό επιτυγχάνεται µε ένα περίβληµα του σωλήνα από οργανικέςήανόργανεςεπιστρώσεις. 23

24 ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ Εξωτερικές H ίδια προστασία για θαµµένους αγωγούς µπορεί να εφαρµοσθεί στις ακάλυπτες εξωτερικές σωληνώσεις. Στις ακάλυπτες εξωτερικές σωληνώσεις επιτρέπονται ακόµη: - Επιψευδαργυρώσεις - Επιστρώσεις (βαφές) για προστασία έναντι διάβρωσης. Εσωτερικές Στις εσωτερικές ακάλυπτες σωληνώσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούνγαλβανισµένοιχαλυβδοσωλήνες. Mπορούνναχρησιµοποιηθούνκαιόλοιοιτρόποιπροστασίας, οι οποίοι επιτρέπονται για εξωτερικές σωληνώσεις. 24

Tεχνική περιγραφή εγκατάστασης φυσικού αερίου

Tεχνική περιγραφή εγκατάστασης φυσικού αερίου Tεχνική περιγραφή εγκατάστασης φυσικού αερίου EPΓO OTHΣ: ΘEΣH: EPΓO: MEΛETHTHΣ: NOMOΣ: ΠOΛH: O OΣ: Aνέγερση Kων/νος Γ. Πασπαλάς ιπλ. Mηχ/γος-Hλ/γος A Γενικά H παρούσα µελέτη εγκατάστασης καυσίµων αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου

Mελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου Mελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου Aυξ. Aρ. Mητρώου EΠA... EPΓO OTHΣ: ΘEΣH: MEΛETHTHΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Σπουδαστές: Θεοδωρής Γ. Αινος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Π.. 420/20-10-1987 (ΦΕΚ 187/Α/20-10-87) Προβλέπει ότι η εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου είναι υποχρεωτική για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ. Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο

ΤΙΤΛΟΣ. Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο 03 ΤΙΤΛΟΣ Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο Η ΧΑΛΚΟΡ είναι ένας σύγχρονος βιομηχανικός όμιλος εταιριών που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων χαλκού, κραμάτων χαλκού και ψευδαργύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ EΠA -MR-001/0. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ EΠA -MR-001/0. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ EΠA -MR-001/0 ΣΥΝΤΑΞΗ: TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑ ΑΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8/1/2004 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0 ΣΕΛΙΔΕΣ 36 PDF

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις υγραερίου

Εγκαταστάσεις υγραερίου Εγκαταστάσεις υγραερίου Στέφανος Αχιλλείδης Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Ιδιότητες και χαρακτηριστικά υγραερίου Σε συνθήκες περιβάλλοντος το υγραέριο (προπάνιο C 3 H 6, ή βουτάνιο C 4 H 8, ή μίγμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-01-01-00 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 01 ίκτυα Υγρών υπό Πίεση 01 Σωληνώσεις Μαύρων Χαλυβδοσωλήνων µε Ραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική περιγραφή του επαγγέλµατος (Job Profile)...3 1.1 Τοµέας ραστηριοτήτων... 3 1.2 Επαγγελµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-01-04-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 01 ίκτυα Υγρών υπό Πίεση 04 Σωληνώσεις Πλαστικών Σωλήνων 01 Σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ ΤΕ ΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ ΤΕ ΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ ΤΕ ΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 01 ίκτυα Υγρών υπό Πίεση 03 Σωληνώσεις Χαλκοσωλήνων 00 - Έκδοση 1η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ. Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 01 ίκτυα Υγρών υπό Πίεση 07 Σωληνώσεις Ανοξείδωτων Χαλυβδοσωλήνων 00 - ΤΕΠ:04-01-07-00 ΤΕΠ:04-01-07-00 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΩΝ ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 72 E ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι συγκολλήσεις ανήκουν στην κατηγορία των μόνιμων συνδέσεων ανάμεσα σε τεμάχια. Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της θερμότητας, είναι σύνδεση κρυσταλλική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Εισηγητής: Ιωάννης Προδρόμου Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΣ Σελ. 1 από 92 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν υλικά, συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Μελέτη Αερίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τον Τεχνικό Κανονισµό «Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας µέχρι 1 bar» (ΦΕΚ 963/Β/ 15-7-2003

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΑΕΡΙΩΝ. Τυποποίηση συρµάτων και ράβδων ηλεκτροσυγκολλήσεως. Ηλεκτροσυγκολλήσεις MIG/MAG

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΑΕΡΙΩΝ. Τυποποίηση συρµάτων και ράβδων ηλεκτροσυγκολλήσεως. Ηλεκτροσυγκολλήσεις MIG/MAG ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 o ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΑΕΡΙΩΝ Προστατευτικά αέρια Τυποποίηση συρµάτων και ράβδων ηλεκτροσυγκολλήσεως Ηλεκτροσυγκολλήσεις MIG/MAG Ηλεκτροσυγκολλήσεις FCAW Ηλεκτροσυγκολλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 27

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 27 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Χ. ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 27 Χαλκός & Τεχνολογία O Κόσμος του Χαλκού Χαλκός & Αρχιτεκτονική Χαλκός & Υγεία http://www.antimicrobialcopper.com/ editorial Από τον προηγούμενο αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87)

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19338/1944/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1220.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί Το τµήµα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγµένο

Διαβάστε περισσότερα

Coestherm Σωλήνες και εξαρτήµατα πολυπροπυλενίου ΡΡ-R 80 Type 3 Τεχνικός κατάλογος εγκατάστασης παροχής νερού σε γραµµή

Coestherm Σωλήνες και εξαρτήµατα πολυπροπυλενίου ΡΡ-R 80 Type 3 Τεχνικός κατάλογος εγκατάστασης παροχής νερού σε γραµµή Coestherm Σωλήνες και εξαρτήµατα πολυπροπυλενίου ΡΡ-R 80 Type 3 Τεχνικός κατάλογος εγκατάστασης παροχής νερού σε γραµµή Οι πλαστικές ύλες χρησιµοποιούνται ευρέως σε όλους τους τοµείς: οι εξαιρετικές χηµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σελ. 1 από 103 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ Ι. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Οι υποψήφιοι για τις άδειες των τεχνικών μηχανικών εγκαταστάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκλήρωση Α Φάσης κτηρίου φυτικής αραγωγής στο αγρόκτηµα του Α.Π.Θ.

Ολοκλήρωση Α Φάσης κτηρίου φυτικής αραγωγής στο αγρόκτηµα του Α.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο: Ολοκλήρωση Α Φάσης κτηρίου φυτικής αραγωγής στο αγρόκτηµα του Α.Π.Θ. Ολοκλήρωση Α Φάσης κτηρίου φυτικής αραγωγής στο αγρόκτηµα του Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνικός Συγκολλήσεων

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνικός Συγκολλήσεων Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνικός Συγκολλήσεων Τεχνικός Συγκολλήσεων Τεχνικός Συγκολλήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα