Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ *** Ιωάννης Ηλιάδης Βλάσης Χρηστάρας Όλγα Μπακιρτζή ***

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ *** Ιωάννης Ηλιάδης Βλάσης Χρηστάρας Όλγα Μπακιρτζή ***"

Transcript

1 Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ *** Ιωάννης Ηλιάδης Βλάσης Χρηστάρας Όλγα Μπακιρτζή *** 1. Γενικά στοιχεία Η χερσόνησος της Παναγίας κατοικείται από τα μέσα του 7 ου π.χ. αιώνα και από τις αρχές του 5 ου αι. διαθέτει αμυντικό σύστημα, την οχύρωσή της, η οποία κατά τη μακραίωνη πορεία της πόλης ανοικοδομείται, συντηρείται, συμπληρώνεται και επεκτείνεται. Το παράλιο τμήμα της οχύρωσης, προστάτευε την πόλη από τη μεριά της θάλασσας, από τη νοτιοανατολική και τη νοτιοδυτική της πλευρά. Έχει μήκος 1338μ. και υψώνεται μέχρι και 15μ. πάνω από τη βραχώδη ακτή της χερσονήσου (εικ. 1,2). Η οχύρωση περιβάλλει το μεγαλύτερο τμήμα της χερσονήσου της Παναγίας Καβάλας, η οποία είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος, ιστορικός τόπος και τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. Μετά τις πρόσφατες αναστηλωτικές εργασίες που πραγματοποίησε η 12 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στο δυτικό τμήμα της οχύρωσης και την υλοποίηση της μελέτης αξιοποίησης του λιμανιού της Καβάλας από τον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας, ορίστηκε χώρος προστασίας ελάχιστου πλάτους 12 μ. από τη βάση του φυσικού βράχου. Αυτό επετεύχθη με την μετατόπιση του δρόμου εξόδου των ο- χημάτων πέραν των 12μ. από τη βάση του βράχου (εικ. 3). Κατά την υλοποίηση του έργου και για κατασκευαστικούς λόγους το πλάτος του παραπάνω χώρου σε πολλά σημεία φτάνει έως τα 25 μ (εικ. 4). Μετά από συνεννόηση με τον Οργανισμό Λιμένος ολόκληρος ο χώρος έχει συμπεριληφθεί στη μελέτη διαμόρφωσης. Η 12 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με εγκεκριμένη απόφαση και στο πλαίσιο προβολής και ανάδειξης της δυτικής πλευράς της οχύρωσης, εκπόνησε αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του χώρου, φύτευσης πρασίνου και νυχτερινού φωτισμού.

2 ΙΩΑΝΝΗ ΗΛΙΑΔΗ ΒΛΑΣΗ ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΟΛΓΑΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 2. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός Η δημιουργία του χώρου προστασίας κατά μήκος της παράλιας οχύρωσης αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την ανάδειξη και προβολή του μνημείου (εικ. 5). Συγκεκριμένα προτείναμε: α) Τα στοιχεία των κατασκευών να βρίσκονται σε απόσταση από το μνημείο και το ύψος τους να είναι αρκετά χαμηλό, ώστε να μη ε- μποδίζεται η θέασή του. β) Ο αστικός εξοπλισμός να κατασκευαστεί από φυσικά υλικά. γ) Παλαιότερες ή νεότερες κατασκευές να διατηρηθούν και να αξιοποιηθούν (νεότερες διαμορφώσεις επιπέδων σε επαφή με το φυσικό πρανές, κλιμακοστάσια και μεμονωμένα κτίρια). Αντίθετα, οι πρόχειρες κατασκευές (υπόστεγα, περιφράξεις, κ.α.) να απομακρυνθούν. δ) Να γίνει σύνδεση του χώρου του λιμανιού με τον οικισμό της Παναγίας μέσω των υπαρχόντων κλιμακοστασίων. ε) Να διατηρηθεί και να προβληθεί το τμήμα του αρχικού λιμενοβραχίονα που αποκαλύφθηκε πρόσφατα. ζ) Τη διαμόρφωση δύο πλατειών. Στην πρώτη πλατεία, η οποία είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και βρίσκεται στο ύψος του πρώην απεντομωτηρίου, ο επισκέπτης φτάνει καθώς κινείται από την είσοδο του λιμανιού και νότια προς το τέλος του χώρου στάθμευσης των αυτοκινήτων. Στη ΝΑ πλευρά της πλατείας υπάρχουν διαζώματα σε διαφορετικά επίπεδα. Η δεύτερη πλατεία κατασκευάζεται στο σημείο που βρίσκεται η δεξαμενή και το κλιμακοστάσιο που οδηγεί στην οδό Πουλίδου. Στις πλατείες τοποθετούνται στοιχεία αστικού εξοπλισμού: παγκάκια, φωτισμός, καλάθια απορριμμάτων και ανάλογο δάπεδο (πλακόστρωση) (εικ. 6,7). η) Την κατασκευή διαδρόμου για τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα (Α.Μ.Ε.Α.- οδηγός τυφλών). Ο διάδρομος αυτός μαζί με τον υπάρχοντα κατασκευάζονται σ ολόκληρο το μήκος του υπό διαμόρφωση χώρου. 3. Πρόταση φύτευσης Το δυτικό τμήμα του παράλιου τείχους της Καβάλας προσεγγίζεται σήμερα όχι από τη θάλασσα αλλά από το χώρο στάθμευσης οχημάτων του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας (ΟΛΚ) που διαμορφώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες με τεχνητές επιχώσεις, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. 450

3 Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Η δημιουργία χώρου πρασίνου στο χώρο δυτικά του παράλιου τείχους της Καβάλας αποσκοπεί αφενός στη διασκέδαση της οχληρής εντύπωσης που προκαλεί το επιχωμένο πλατό, αφετέρου στη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου πρασίνου για τους ταξιδιώτες, επισκέπτες και κατοίκους της πόλης της Καβάλας. Η δημιουργία χώρου πρασίνου δίνει έμφαση στην αειφορική διαχείριση του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος των τειχών και στη συνολική ανάδειξη της ιστορικότητας του πολιτισμικού του τοπίου. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η κατανόηση όχι μόνο του ίδιου του μνημείου αλλά και της μνημειακότητας του περιβάλλοντα χώρου του, ο οποίος βρίσκεται σήμερα αλλοτριωμένος από τη πληθώρα ετερογενών στοιχείων σχετικών με τη λειτουργία που σύγχρονου λιμανιού. Στο 1 ο άρθρο της Χάρτας της Βενετίας (Venice charter) (1964) αναφέρεται: «Η έννοια ενός ιστορικού μνημείου δεν καλύπτει μόνο το μεμονωμένο αρχιτεκτονικό έργο αλλά και την αστική ή αγροτική τοποθεσία που μαρτυρεί έναν ιδιαίτερο πολιτισμό, μια ενδεικτική εξέλιξη ή ένα ιστορικό γεγονός». Το τμήμα αυτό των τειχών εδώ και δεκαετίες έχει εγκλωβιστεί στον εαυτό του, αφίσταται της παρουσίας και της λειτουργίας του και έχει απομονωθεί από το φυσικό του περιβάλλον, τη θάλασσα. Η ζώνη πρασίνου παράλληλα με το τείχος θα προστατεύσει το μνημείο από τη ρύπανση και την βοή του πολυσύχναστου λιμανιού και θα εξυπηρετήσει πολλαπλώς κατοίκους και επισκέπτες προσφέροντας ένα χώρο δροσερό και ευχάριστο, ένα σημείο αναψυχής και ξεκούρασης. Ο χώρος αυτός αποκτά πολύτιμο ρόλο ως συνέχεια του δικτύου αστικού πρασίνου της στην άκρη του πυκνά δομημένου ιστού της σύγχρονης πόλης της Καβάλας, όπου το πράσινο είναι ιδιαίτερα περιορισμένο και οι υ- παίθριοι ανοικτοί χώροι λιγοστοί. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις, συμβατές προς διεθνείς συμβάσεις και Χάρτες, αποσκοπούν στην αύξηση της βλάστησης με συμβατά προς τον «άγριο» χαρακτήρα του βραχώδους, οχυρωματικού και θαλασσινού τοπίου. Ο χαρακτήρας αυτός διατηρείται στη ζώνη αυτοφυούς βλάστησης, η οποία φύεται στο φυσικό βράχο και στο νότιο τμήμα του άμεσα περιβάλλοντα χώρο του δυτικού τείχους έξω από τις εγκαταστάσεις του Λιμένα Καβάλας. Η προτεινόμενη διαμόρφωση έχει λιτό νατουραλιστικό χαρακτήρα και προσεγγίζει την οχύρωση, όπως αρχικά την προσέγγιζε η θάλασσα χωρίς να παρεμβαίνει οπτικά ή αισθητικά (εικ. 8,9). 451

4 ΙΩΑΝΝΗ ΗΛΙΑΔΗ ΒΛΑΣΗ ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΟΛΓΑΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 3.1 Προτεινόμενες εργασίες Οι εργασίες που προτείναμε είναι οι εξής: α. Απομάκρυνση της ασφάλτου και εναπόθεση τουλάχιστον 30 εκ. φυτοχώματος ώστε να είναι δυνατή η σπορά αγριάδας (Cynοdon dactylon). Η αγριάδα είναι εξαιρετικά ανθεκτικό ξηροφυτικό είδος και το κατεξοχήν αυτοφυές εδαφοκαλυπτικό φυτό της ελληνικής υπαίθρου. Μέσα στις επιφάνειες με αγριάδα και σε επαφή με το φυσικό βράχο προτείνονται φυτεύσεις θάμνων σε καμπυλόμορφες μάζες, οι οποίες ενισχύουν τον νατουραλιστικό χαρακτήρα της διαμόρφωσης και σε συνδυασμό με τον εκτεταμένο χλοοτάπητα θα παραπέμπουν στη θάλασσα, η οποία αρχικά προσέγγιζε το μνημείο έως τη δεκαετία του Προτείνονται φυτικά είδη που συναντώνται σε φυτοκοινότητες παραλιακών περιοχών του βόρειου Αιγαίου (Cistus salvifolius, Juniperus spp., Pistacia lentiscus). Η χωροθέτηση των φυτεύσεων αυτών θα είναι τέτοια ώστε να μην αποκρύπτονται οι αξιόλογες μορφολογικά επιφάνειες του φυσικού βράχου και οι είσοδοι σπηλαίων. Σε συνδυασμό με θραύσματα φυσικού βράχου θαμνώδης βλάστηση (Cistus salvifolius, Juniperus spp., Pistacia lentiscus) θα αποκρύπτει με διακριτικό τρόπο τα διάσπαρτα εντός του χλοοτάπητα στοιχεία φωτισμού. β. Φυτεύσεις μεμονωμένων δένδρων τζιτζιφιάς (Elaeagnus angustifolia) σημειακά και σε νατουραλιστική διάταξη θα έχουν κύριο ρόλο τη δημιουργία καταφυγίων σκιάς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το συγκεκριμένο είδος συναντάται σε θαλασσινά τοπία του ελλαδικού χώρου, όπως επίσης σε δενδροστοιχία στα απέναντι από τον υπό μελέτη χώρο δυτικά παράλια του κόλπου της Καβάλας. Το γεγονός ότι είναι φυλλοβόλο και επιδέχεται κλάδεμα επιτρέπει τον αυστηρό έλεγχο της κόμης των δένδρων ώστε να μην παρεμβαίνει στη θέαση των τειχών. γ. Στις τριγωνικές αναβαθμίδες προτείνεται η διατήρηση των λιγοστών θάμνων (Nerium oleander, Punica granatum) και η εγκατάσταση συμπληρωματικών νέων φυτεύσεων από αρμυρίκια (Tamarix spp.). Τα αρμυρίκια, κατεξοχήν είδος παραθαλάσσιων περιοχών της χώρας μας, έχοντας κρεμοκλαδή μορφή θα αποκρύψουν τις επιφάνειες σκληρών υλικών. Στη βάση των αναβαθμίδων γραμμική φύτευση δενδρυλλίων ροδιάς (Punica granatum) θα προσφέρει σκιά 452

5 Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ στη σειρά καθιστικών που πλαισιώνουν τον πλακοστρωμένο χώρο στάσης και ξεκούρασης. δ. Διατήρηση της πλειονότητας της υπάρχουσας υψηλής βλάστησης (κυπαρίσσια και δενδρύλλια που φύονται επάνω στο φυσικό βράχο) και ενίσχυση αυτής με λιπάνσεις και καταπολεμήσεις εχθρών και ασθενειών. Ελαφρύ κλάδεμα θα την ανανεώσει και θα δώσει κατάλληλο σχήμα και όγκο στην φυλλική της επιφάνεια, ώστε να προσφέρει σκιά και να μην αποκρύπτει τα τείχη. ε. Για την ενίσχυση του «άγριου» χαρακτήρα του τοπίου των τειχών προτείνεται μερική απομάκρυνση κηποτεχνικών στοιχείων της βλάστησης. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται επιλεκτική απομάκρυνση και εξυγίανση της υπάρχουσας υψηλής βλάστησης (Melia azetarach, Acacia spp., Phoenix spp.,) στο τριγωνικό παρτέρι ανατολικά από το υφιστάμενο κτίσμα αποθήκης. Η πρόταση για τη φύτευση πρασίνου προσεγγίζει την οχύρωση, όπως αρχικά την προσέγγιζε η θάλασσα, χωρίς να παρεμβαίνει οπτικά ή αισθητικά. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις είναι συμβατές προς διεθνείς συμβάσεις και Χάρτες και αποσκοπούν στην αύξηση της βλάστησης με συμβατά προς τον «άγριο» χαρακτήρα του βραχώδους, οχυρωματικού και θαλασσινού τοπίου, όπως αυτός διατηρείται στη ζώνη αυτοφυούς βλάστησης, στο φυσικό βράχο και στο νότιο τμήμα του άμεσα περιβάλλοντα χώρο του δυτικού τείχους. Η ζώνη πρασίνου περιλαμβάνει εκτεταμένη έκταση χλοοτάπητα αγριάδας και φυτεύσεις θάμνων σε καμπυλόμορφες μάζες, με φυτικά είδη που συναντώνται σε φυτοκοινότητες παραλιακών περιοχών του βόρειου Αιγαίου. Οι φυτικές αυτές μάζες, σε συνδυασμό με τον εκτεταμένο χλοοτάπητα, θα παραπέμπουν στη θάλασσα, η οποία αρχικά προσέγγιζε το μνημείο. Γ. Δίκτυο αποχέτευσης Σήμερα ο χώρος επιβαρύνεται από το δίκτυο λυμάτων που οδεύει κατά μήκος του φυσικού πρανούς. Εξαιτίας της ελάχιστης κλίσης του δικτύου, της μικρής διατομής και της παλαιότητας των σωλήνων, καθώς και του μεγάλου όγκου των λυμάτων από τις υπερκείμενες κατοικίες, το δίκτυο δεν ανταποκρίνεται επαρκώς, με αποτέλεσμα συχνά να παρατηρείται υπερχείλιση των λυμάτων στα φρεάτια. 453

6 ΙΩΑΝΝΗ ΗΛΙΑΔΗ ΒΛΑΣΗ ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΟΛΓΑΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ Στο έργο έχει συμπεριληφθεί και η μελέτη της ΔΕΥΑΚ για την κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης. 4 Νυχτερινός φωτισμός 4.1 Γενικά Το θέμα του νυχτερινού φωτισμού του δυτικού τμήματος της παράλιας οχύρωσης της Παναγίας Καβάλας είναι σύνθετο πρόβλημα, γιατί υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες, όπως : 1. Η θέαση του μνημείου. Ο θεατής βλέπει το μνημείο από διαφορετικά σημεία, τόσο από κοντά, όσο και από μακριά. Για παράδειγμα: α. Από τον Άγιο Σίλα και την περιμετρική οδό της Καβάλας ( εικ. 10). β. Ταξιδεύοντας με το πλοίο ( εικ. 11). γ. Από το λιμάνι και το χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων (εικ. 12,13). δ. Από το δυτικό τμήμα της πόλης. 2. Τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία φωτισμού. 3. Η μορφολογία του βραχώδους όγκου όπου εδράζεται η οχύρωση. 4. Η γειτνίαση του μνημείου από τη μια μεριά με τον οικισμό της Παναγίας Καβάλας και από την άλλη με το χώρο του Λιμανιού. 5. Το αισθητικό αποτέλεσμα του φωτισμού να συνάδει με το χαρακτήρα του μνημείου 6. Η όχληση των οδηγών αυτοκινήτων. 7. Η ελαχιστοποίηση της θάμβωσης των επισκεπτών και των ανθρώπων που κατοικούν στην περιοχή που βρίσκεται το μνημείο (εικ.14,15). Οι συνθήκες θέασης καθορίζουν τους συντελεστές που διαμορφώνουν τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του νυχτερινού φωτισμού του μνημείου καθώς και του χώρου γύρω απ αυτό. Ορισμένα από τα παραπάνω θέματα προβλέπονται από τους Διεθνείς Κανονισμούς 1 ως προς την επιλογή των φωτιστικών, την αντίθεση της λαμπρότητας και την ορατότητα. 1 Guide to the Lighting of Urban Areas, Technical Reports CIE , CIE , CIE

7 Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - Commission Internationale de I Eclairage, TC CIE 94/1993, Guide for Floodlighting. Guide to the Lighting of Urban Areas, Technical Reports CIE , CIE , CIE Commission Internationale de I Eclairage, TC CIE 95/1992, Contrast and Visibility. - Commission Internationale de I Eclairage, TC CIE 33/1977, Depreciation of installation and their maintenance. 4.2 Κατεύθυνση κυκλοφορίας των οχημάτων. Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται σε δύο κατευθύνσεις : Από βορρά προς το νότο, όταν το αυτοκίνητο εισέρχεται στο λιμάνι ή στο χώρο στάθμευσης, και αντιθέτως όταν εξέρχεται. 4.3 Κατάταξη του μνημείου ανάλογα με τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος χώρου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αξιοποίησης του λιμανιού της Καβάλας δημιουργήθηκαν ζώνες με έντονο φωτισμό. Το γεγονός αυτό λειτουργεί «ανταγωνιστικά» στην προβολή και ανάδειξη του μνημείου. Μπροστά από το μνημείο δημιουργείται ένα πυκνό φωτεινό πέπλο που δυσκολεύει τη θέασή του (εικ.16 ). Το επίπεδο φωτισμού στο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων υπερβαίνει τα 120 lux. Όταν, για παράδειγμα, το επίπεδο φωτισμού στις καμάρες πλησιάζει τα 40 lux. Σύμφωνα με την υπάρχουσα κατάσταση το μνημείο κατατάσσεται στην κατηγορία του «καλά φωτιζόμενου». Αν λάβουμε υπόψη και το βαθμό ανάκλασης των δομικών υλικών (πέτρα σκούρου χρώματος), τότε το επίπεδο φωτισμού πρέπει να φτάσει τα 150 lux. 4.4 Λαμπρότητα των φωτιζόμενων επιφανειών Σημαντικό στοιχείο στην ανάδειξη του μνημείου αποτελεί η κατανομή της λαμπρότητας στην τοιχοποιία και στο φυσικό πρανές. Η λαμπρότητα εξαρτάται από την ένταση φωτισμού (lux) και από το συντελεστή ανάκλασης των δομικών υλικών και του βράχου. Η κατανομή της λαμπρότητας, σύμφωνα με τους κανονισμούς, ισούται: α) Από 2 έως 10 cd/m 2, εάν το μνημείο το παρατηρεί κανείς από κοντά και β) Από 7 έως 50 cd/m 2, εάν το παρατηρεί από μακριά 2. 2 Δ. Ευθυμιάτος, Φως και Ήχος, ,Αθήνα 1982; Ι. Iliadis, The night lighting of historical buildings and monuments, International Conference URBAN LIGHTSCAPE, 455

8 ΙΩΑΝΝΗ ΗΛΙΑΔΗ ΒΛΑΣΗ ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΟΛΓΑΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ Μετά από σειρά μετρήσεων η μέση τιμή του συντελεστή ανάκλασης των δομικών υλικών της οχύρωσης υπολογίζεται στο 20% και των βράχων στο 25%. Με τα δεδομένα αυτά και από την επίλυση εξισώσεων βρέθηκε ότι η λαμπρότητα στην οχύρωση κυμαίνεται στα 9.55 cd/m 2 και στα βράχια cd/m Θερμοκρασία χρώματος και συντελεστής χρωματικής απόδοσης των λαμπτήρων Στην προβολή και ανάδειξη του μνημείου, εκτός των παραπάνω παραγόντων, παίζουν σημαντικό ρόλο το χρώμα του φωτός των λαμπτήρων (θερμοκρασία χρώματος ο Κ) και ο συντελεστής χρωματικής απόδοσης Ra. Για την επιλογή του κατάλληλου λαμπτήρα ως προς τη φασματική κατανομή είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη το χρώμα των δομικών υλικών της τοιχοποιίας (χρώμα λίθων και αρμού) μετά τις πρόσφατες αναστηλωτικές επεμβάσεις, καθώς το χρώμα του φωτός των προβολέων του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, του λιμανιού. Ένα κριτήριο για την επιλογή του χρώματος του φωτός είναι το χρώμα του φωτός του κάστρου και των καμαρών ( εικ. 17). Για τους παραπάνω λόγους προτείναμε το χρώμα του φωτός να είναι όμοιο με εκείνο των δύο μνημείων, δηλαδή να είναι ουδέτερο λευκό. 5. Θέση των φωτιστικών και φωτοτεχνικά δεδομένα, Η επιλογή του σημείου θέασης του μνημείου, του επιπέδου της λαμπρότητας, της θερμοκρασίας χρώματος και του συντελεστή χρωματικής απόδοσης του φωτός των φωτιστικών καθώς και οι υπάρχουσες συνθήκες δόμησης, φωτορρύπανσης και μείωσης της κατανάλωσης της ενέργειας είναι παράγοντες που καθορίζουν τη λύση φωτισμού. 5.1 Σημεία θέασης του μνημείου Μετά από σειρά παρατηρήσεων ορίσαμε δύο σημεία της πόλης, από τα οποία ο επισκέπτης είναι δυνατόν να διακρίνει με άνεση το 60-61, Αθήνα 2006; του ιδίου: Ηistorical Buildings and Monuments: Thoughts of Modern Solution about Night Lighting, LIGHT POLLUTION & URBAN LIGHTING- International Symposium, , Κωνσταντινούπολη 2007; 456

9 Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ μνημείο. Το ένα σημείο θέασης είναι η περιμετρική οδός βόρεια της πόλης και το δεύτερο η δυτική παραλιακή οδός. 5.2 Φωτοτεχνικά δεδομένα. Εάν για τη λύση φωτισμού παίρναμε υπόψη τα θεωρητικά αποτελέσματα της λαμπρότητας της παραγράφου 4.4, τότε έπρεπε να επιλέξουμε μεγάλο αριθμό φωτιστικών με μεγάλη ηλεκτρική ισχύ. Το γεγονός αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος και την αυξημένη φωτορρύπανση στην περιοχή του μνημείου. Θεωρήσαμε ότι ένα κριτήριο για να την επιλογή της μέσης τιμής της λαμπρότητας πρέπει να είναι ο νυχτερινός φωτισμός του Μεσαιωνικού Υδραγωγείου 3, γιατί οι συνθήκες παρατήρησης και φωτισμού είναι σχεδόν ίδιες με εκείνες της παράλιας οχύρωσης. Μετά από αυτό ορίσαμε το επίπεδο της λαμπρότητας από 2 έως 3 cd/m 2 και της έντασης φωτισμού από 30 έως 40 lux. 5.3 Θερμοκρασία χρώματος και συντελεστής χρωματικής απόδοσης του φωτός. Το χρώμα του φωτός των φωτιστικών πρέπει να διαφέρει από εκείνο που φωτίζεται ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και του λιμανιού. Για το λόγο αυτό επιλέξαμε λαμπτήρες που εκπέμπουν φως στην περιοχή του ουδέτερου λευκού με θερμοκρασία χρώματος 3800 ο Κ έως 4200 ο Κ και με συντελεστή χρωματικής απόδοσης Ra=85. Η επιλογή χαμηλότερου επίπεδου λαμπρότητας και διαφορετικής θερμοκρασίας χρώματος συμβάλλουν στην καλύτερη ανάδειξη και προβολή του μνημείου. 5.4 Επιλογή και θέση των φωτιστικών. Για το φωτισμό του φυσικού πρανούς και της οχύρωσης προτείναμε την τοποθέτηση φωτιστικών διαφορετικού τύπου σε δύο σειρές (εικ. 18): α) Τα φωτιστικά που είναι πιο κοντά στο μνημείο απέχουν από τη βάση του βράχου 3 έως 5 μ., φέρουν λαμπτήρα φθορισμού Τ5 ισχύ- 3 Το Μεσαιωνικό Υδραγωγείο είναι ορατό από τον Άγιο Σίλα. Το επίπεδο της λαμπρότητας κυμαίνεται από 2 έως 3 cd/m 2 ; Ι. Ηλιάδης, Το Μεσαιωνικό Υδραγωγείο Καβάλας: Νυχτερινός φωτισμός, Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία Θράκη ( ΑΕΜΘ), Θεσσαλονίκη 2008( υπό έκδοση); 457

10 ΙΩΑΝΝΗ ΗΛΙΑΔΗ ΒΛΑΣΗ ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΟΛΓΑΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ος 54 W με θερμοκρασία χρώματος 4000 ο Κ (ουδέτερο λευκό) και έχουν ηλεκτρονικό σύστημα έναυσης. β) Στη δεύτερη σειρά επιλέξαμε προβολείς με λαμπτήρα αλογονιδίων μετάλλων (Metal Halide) ισχύος 400 W και 250 W με ευρεία δέσμη φωτός και θερμοκρασία χρώματος 4000 ο Κ. Οι προβολείς τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 8 μ. από τη βάση του βράχου. Όλοι οι προβολείς φέρουν τέσσερα ρυθμιζόμενα πτερύγια για την ελαχιστοποίηση της θάμπωσης και τον έλεγχο της φωτεινής δέσμης. 6. Αποτελέσματα φωτισμού. Για τον υπολογισμό των φωτοτεχνικών μεγεθών χωρίσαμε το μήκος της οχύρωσης σε μικρότερα τμήματα : Α-Β, Β-Γ, Γ-Δ, Δ-Ε, Ε-Ζ, Ζ-Η, Η-Θ, Θ-Ι, Ι-Κ, Κ-Λ, Λ-Μ και Μ-Ν. 6.1 Τμήμα Α-Β Η οχύρωση Για το φωτισμό του τμήματος Α-Β προτείναμε την τοποθέτηση δύο προβολέων με λαμπτήρα 400 W, που στερεώνονται σε μεταλλικό βραχίονα πάνω στον υπάρχοντα ΙΣΤΟ 1. Το επίπεδο φωτισμού υπολογίζεται στα 30 lux και η λαμπρότητα στα 1.91 cd/m 2 (εικ. 19,20,21). Το φυσικό πρανές Για το φωτισμό του πρανούς Α-Β τοποθετήσαμε τρία φωτιστικά με λαμπτήρα φθορισμού σε ορισμένες θέσεις και παράλληλα προς τη βάση των βράχων. Το επίπεδο φωτισμού το υπολογίσαμε στα 20 έως 30 lux με λαμπρότητα 2.5 έως 3 cd/m 2. Τα τμήματα των βράχων που βρίσκονται πιο κοντά στα φωτιστικά θα είναι πιο φωτεινά. Ο ίδιος τρόπος υπολογισμού επαναλαμβάνεται και στα υπόλοιπα τμήμα της οχύρωσης. Για να έχουμε όμως σαφέστερη εικόνα του αποτελέσματος του νυχτερινού φωτισμού, επεξεργαστήκαμε με το πρόγραμμα φωτισμού Dialux το τρισδιάστατο μοντέλο απεικόνισης της παράλιας οχύρωσης που σχεδίασε ο Βλάσης Χρηστάρας. Το φωτορρεαλιστικό αποτέλεσμα φαίνεται στις εικόνες 22,23,24,25,26, Συμπεράσματα. Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου της οχύρωσης και στην ανάδειξη της ιστορικότητας του οικισμού της Παναγίας. Σήμερα κρίνεται καίριο, καθώς το 458

11 Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ τμήμα αυτό της οχύρωσης έχει εδώ και δεκαετίες απομονωθεί από το αρχικό του φυσικό περιβάλλον που ήταν η θάλασσα. Ο χώρος πρασίνου παράλληλα με το τείχος θα προστατέψει αφενός το μνημείο από τη ρύπανση και την βοή του πολυσύχναστου λιμανιού, αφετέρου θα εξυπηρετήσει πολλαπλώς τους κατοίκους και επισκέπτες, αφού θα αποτελέσει σημείο αναψυχής και ξεκούρασης. Ο νυχτερινός φωτισμός της παράλιας οχύρωσης μαζί με το Μεσαιωνικό Υδραγωγείο (Καμάρες) και το Κάστρο θα είναι σημείο α- ναφοράς για τον νυχτερινό επισκέπτη της Καβάλας. Η μελέτη εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού με τον τίτλο του υποέργου : «Δημιουργία χώρου πρασίνου δυτικά του παράλιου τείχους» και έχει ενταχθεί στο έργο «Λειτουργική και Αισθητική αναβάθμιση α- στικού περιβάλλοντος της Καβάλας». 8. Βιβλιογραφία [1] GUILHOT, The Architectural Lighting: A new Urban Writing, International Conference - Urban Nightscape, Αθήνα 2006, 6-7. [2] N. SHCHEPETKOV, Lighting Master Plan, International Conference-Urban Nightscape, Αθήνα 2006, ; O.S.HONG- S.K.WITTKOPF, Design Basis for Urban Lighting Masterplans, Urban Nightscape, Αθήνα 2006, ; S.RACKHAM-S.KING E.BARGIANNI, 24 Hour Culture the Courtyard Garden of the V& A Museum, Urban Nightscape, Αθήνα 2006, ; G. AVILES, Plaza del Carmen San Luis Potosi-S.L.P.Mexico Architectural Lighting Master Plan, Urban Nightscape,Αθήνα 2006, [3] Ι. ILIADES, The Night Lighting of Historical Buildings and Monuments, Urban Nightscape, Αθήνα 2006, [4] I. ILIADES, Historical buildings and monuments: thoughts of modern solutions about night lighting, Light Pollution & Urban Lighting, Κωνσταντινούπολη 2007, [5] Δ. ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΣ, Φως και Ήχος, Αθήνα 1982, [6] Commission Internationale de I Eclairage, TC CIE 94/1993 Guide for Floodlighting, TC CIE 95/1992 Contrast and Visibility, TC CIE 459

12 ΙΩΑΝΝΗ ΗΛΙΑΔΗ ΒΛΑΣΗ ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΟΛΓΑΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 33/1977 Depreciation of installation and their maintenance; Illuminating Engineering Society of North America, (2000), Lighting Handbook, ed 9 th,ny; Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE), (1992), The Outdoor Environment, Lighting Guide LG6. London; 460

13 Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 1. Καβάλα. Αεροφωτογραφία του οικισμού της Παναγίας με τη δυτική παράλια οχύρωση 2. Ο οικισμός της Παναγίας Καβάλας με τη δυτική παράλια οχύρωση 461

14 ΙΩΑΝΝΗ ΗΛΙΑΔΗ ΒΛΑΣΗ ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΟΛΓΑΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 3. Ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων δυτικά της οχύρωσης. 4. Η ζώνη προστασίας δυτικά της οχύρωσης. 462

15 Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 5. Η ζώνη φύτευσης δυτικά της οχύρωσης. 6. Η διαμόρφωση της πρώτης πλατείας. 463

16 ΙΩΑΝΝΗ ΗΛΙΑΔΗ ΒΛΑΣΗ ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΟΛΓΑΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 7. Η διαμόρφωση της δεύτερης πλατείας. 8. Κάτοψη της ζώνης προστασίας. Πρόταση φύτευσης. 464

17 Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 9. Προοπτικό σχέδιο φύτευσης στο ύψος του Ιμαρέτ. 10. Καβάλα. Άποψη από δυτικά. 465

18 ΙΩΑΝΝΗ ΗΛΙΑΔΗ ΒΛΑΣΗ ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΟΛΓΑΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 11. Η Παναγία Καβάλας με την οχύρωση. Άποψη από δυτικά. 12. Η οχύρωση με το χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων πριν από τη διαμόρφωση. 466

19 Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 13. Η οχύρωση με το χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων πριν από τη διαμόρφωση Σπίτια του οικισμού της Παναγίας σε άμεση επαφή με το δυτικό τμήμα της οχύρωσης. 467

20 ΙΩΑΝΝΗ ΗΛΙΑΔΗ ΒΛΑΣΗ ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΟΛΓΑΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 15. Σπίτια του οικισμού της Παναγίας σε άμεση επαφή με το δυτικό τμήμα της οχύρωσης. 16. Ο νυχτερινός φωτισμός του λιμανιού. 468

21 Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 17. Ο νυχτερινός φωτισμός της Καμάρας και του Κάστρου. 18. Κάτοψη της ζώνης προστασίας. Οι θέσεις των φωτιστικών. 19. Το δυτικό τμήμα της οχύρωσης ΑΒ. 469

22 ΙΩΑΝΝΗ ΗΛΙΑΔΗ ΒΛΑΣΗ ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΟΛΓΑΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 20. Κατανομή του φωτισμού σε lux στο τμήμα ΑΒ. 21. Isolux διάγραμμα στο τμήμα ΑΒ. 22. Τρισδιάστατη απεικόνιση και φωτορρεαλισμός του τμήματος οχύρωσης ΑΒ. 470

23 Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 23.. Τρισδιάστατη απεικόνιση και φωτορρεαλισμός του τμήματος οχύρωσης ΒΓ. 24. Τρισδιάστατη απεικόνιση και φωτορρεαλισμός του τμήματος οχύρωσης ΓΔ. 471

24 ΙΩΑΝΝΗ ΗΛΙΑΔΗ ΒΛΑΣΗ ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΟΛΓΑΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 25. Τρισδιάστατη απεικόνιση και φωτορρεαλισμός του τμήματος οχύρωσης ΔΕ. 26. Τρισδιάστατη απεικόνιση και φωτορρεαλισμός του τμήματος οχύρωσης ΕΖ. 472

25 Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 27. Τρισδιάστατη απεικόνιση και φωτορρεαλισμός του τμήματος ΑΖ. 473

26 474 ΙΩΑΝΝΗ ΗΛΙΑΔΗ ΒΛΑΣΗ ΧΡΗΣΤΑΡΑ ΟΛΓΑΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ

Ο ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤIΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ *** Ιωάννου Ηλιάδη *** 1. Εισαγωγή

Ο ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤIΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ *** Ιωάννου Ηλιάδη *** 1. Εισαγωγή Ο ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤIΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ *** Ιωάννου Ηλιάδη *** 1. Εισαγωγή Ο φωτισμός των εξωτερικών όψεων των ιστορικών διατηρητέων κτιρίων συνδέεται στενά με την αποκατάσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κ ΑΠΟΣ ΚΩΣΤΑΣ. www.kapos.eu. Ενεργειακός/Μηχανολόγος Μηχανικός BS, MS/PE Σύμβουλος Φωτισμού

Μ. Κ ΑΠΟΣ ΚΩΣΤΑΣ. www.kapos.eu. Ενεργειακός/Μηχανολόγος Μηχανικός BS, MS/PE Σύμβουλος Φωτισμού ΚΩΣΤΑΣ Μ. Κ ΑΠΟΣ Ενεργειακός/Μηχανολόγος Μηχανικός BS, MS/PE Σύμβουλος Φωτισμού Βασ. Ηρακλείου 21, 546 24, Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310-262 762, Fax. 2310-262 722 E-mail: kapos@tee.gr www.kapos.eu ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ H παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1

Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ Λαμβάνοντας υπόψη τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ407ΛΚ-ΓΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ407ΛΚ-ΓΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Τ.1.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Τ.1.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ Συνολική άποψη της πλατείας Σολωμού από ψηλά Απόψεις της πλατείας Σολωμού

Διαβάστε περισσότερα

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων»

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων» ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ : «Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 4 3. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 4 3. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 4 3. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 6 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ 7 5. ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν:

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 / 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ Πινακίδα 01: Xωροταξικό σχέδιο και διαγράμματα πρότασης κλ. 1:1000 Πινακίδα 02: Κάτοψη περιοχής τζαμιού κλ. 1:200 και σχέδια αστικού εξοπλισμού κλ. 1:100

Διαβάστε περισσότερα

11. ΩΔΕΙΟ ΔΙΟΥ «Το Ωδείο των Μεγάλων Θερμών του Δίου, Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση»

11. ΩΔΕΙΟ ΔΙΟΥ «Το Ωδείο των Μεγάλων Θερμών του Δίου, Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση» Το έργο «Το Ωδείο των Μεγάλων Θερμών του Δίου, Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση» εντάχθηκε στο Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη 2007-2013» στις 6 Απριλίου 2011 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο 2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) Αρχή διαδρομής ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική με μήκος 24.340 μέτρα, επομένως το σύνολο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ Ω Σ Τ Α Σ Μ. Κ Α Π Ο Σ Μηχανολόγος Μηχανικός ΒS, MS/PE Σύμβουλος Αρχιτ. & Αστικού Φωτισμού www.kapos.eu kapos@tee.gr ΤΕΕ/ΤΚΜ, 10-11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α ΕΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού

Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού Green roo fing Θόλος Κάτοπτρο Στεγάνωση Σωλήνας μεταφοράς και αντανάκλασης Απόληξη 2 Φωτοσωλήνες Νέα τεχνολογία φυσικού φωτισμού Η χρήση φωτοσωλήνων για την επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 706 MW στις νήσους Χίος-Λέσβος-Λήμνος από την εταιρεία ROKAS RENEWABLES - ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ

Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 706 MW στις νήσους Χίος-Λέσβος-Λήμνος από την εταιρεία ROKAS RENEWABLES - ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ «Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 706 MW στις νήσους Χίος-Λέσβος-Λήμνος από την εταιρεία ROKAS RENEWABLES - ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ». Παρατηρήσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΑ ΠΑΡΚΑ Λείπουν τα µεγάλα πάρκα συνοικίας και τα περιαστικά πάρκα, που µπορούν να εξυπηρετήσουν µεγάλο αριθµό κατοίκων της πόλης. Τα υπάρχοντα µεσαίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Φωτοτεχνία Ενότητα 3: Μελέτες Φωτισμού Εσωτερικών Χώρων Mέθοδος Favie-Οικονομόπουλος Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ1Γ-Η5Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ1Γ-Η5Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Πέτρος Μαραγκάκης Τηλέφωνο : 2103307613 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη πάνω - κάτω ένταξη κεντρικών αρχαιολογικών χώρων

Θεσσαλονίκη πάνω - κάτω ένταξη κεντρικών αρχαιολογικών χώρων Οµάδα εργασίας Ξενοφών Γιαννάκης Πρόδροµος Νικηφορίδης Κυριακή Πετρίδου Παρασκευή Ταράνη Το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται απόέντονηοικιστικήπυκνότητα, η οποία καθιστά εξαιρετικά πολύτιµη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΦΦ-ΥΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΦΦΦ-ΥΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Γενικά Μια καλή μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού, πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες φωτισμού του χώρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 2.998.000 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ : 2.639.475,47 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΕΣΠΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ : : Κ/Ξ «Ήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης στόχο έχει: την συλλογή προτάσεων για την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και την υλοποίηση αυτών, δημιουργώντας μία τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙOY ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙOY ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙOY ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ 36957 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙOY ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ Ανάπτυξη / Έκθεση Ιδέας Μέσα στην πλέξη ενός υφαντού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LED STREET LIGHTING SOLUTIONS Τεχνικά Στοιχεία

LED STREET LIGHTING SOLUTIONS Τεχνικά Στοιχεία LED STREET LIGHTING SOLUTIONS Τεχνικά Στοιχεία Σειρά Dolphin ILD-STR-90XXX Τεχνικές Προδιαγραφές Τύπος Φωτιστικού: Φωτισμός Δρόμων/Δημόσιος φωτισμός Τάση Λειτουργίας: 100 240 VAC Ισχύς: 90W Γωνία Διάχυσης:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη)

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Πολυκατοικία Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα Φωτογραφίες: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.)" με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.) με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΠΟΡ1Θ-ΔΜΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: 4ΑΣΠΟΡ1Θ-ΔΜΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Ε. Ρουσάκη Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813404522-2813404529

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Π Λ Α Σ Η Κ Α Ι Α Ν Α Δ Ε Ι Ξ Η Χ Ω Ρ Ω Ν Σ Τ Η Ν Σ Υ Ν Ο Ι Κ Ι Α Μ Ο Υ Τ Τ Α Λ Ο Υ. Περιγραφική Έκθεση ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Α Ν Α Π Λ Α Σ Η Κ Α Ι Α Ν Α Δ Ε Ι Ξ Η Χ Ω Ρ Ω Ν Σ Τ Η Ν Σ Υ Ν Ο Ι Κ Ι Α Μ Ο Υ Τ Τ Α Λ Ο Υ. Περιγραφική Έκθεση ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Α Ν Α Π Λ Α Σ Η Κ Α Ι Α Ν Α Δ Ε Ι Ξ Η Χ Ω Ρ Ω Ν Σ Τ Η Ν Σ Υ Ν Ο Ι Κ Ι Α Μ Ο Υ Τ Τ Α Λ Ο Υ 75371 Περιγραφική Έκθεση ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 Εικ 1.Προτεινόμενη δαμόρφωση πλατείας Ισμέτ Ινονού Περιγραφή αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ρόδος, 30/4/2014 KB' EΦOPEIA ΠPOΪΣTOPIKΩN KAI KΛAΣIKΩN APXAIOTHTΩN Aρ. Πρωτ.

EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ρόδος, 30/4/2014 KB' EΦOPEIA ΠPOΪΣTOPIKΩN KAI KΛAΣIKΩN APXAIOTHTΩN Aρ. Πρωτ. EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ρόδος, 30/4/2014 KB' EΦOPEIA ΠPOΪΣTOPIKΩN KAI KΛAΣIKΩN APXAIOTHTΩN Aρ. Πρωτ.: 2680 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ Α. Ο τεχνητός εξωτερικός φωτισμός και ο δημόσιος αστικός χώρος Β. Οι πέντε βασικές κατηγορίες στο δημόσιο αστικό φωτισμό Γ. Φωτορρύπανση και υπερκατανάλωση ενέργειας Δ. Μέθοδοι με σύγχρονα συστήματα φωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημοτικό αναψυκτήριο και βελτίωση εξοπλισμού στα αποδυτήρια του θεάτρου ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 44.020,54 ευρώ ( 15.000.000 δρχ. ) ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 27.684,62

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΣ. Ο φωτισμός μπορεί να υπογραμμίσει σημαντικές λεπτομέρειες ή να τις κρύψει

ΤΟ ΦΩΣ. Ο φωτισμός μπορεί να υπογραμμίσει σημαντικές λεπτομέρειες ή να τις κρύψει ΤΟ ΦΩΣ Ο φωτισμός μπορεί να υπογραμμίσει σημαντικές λεπτομέρειες ή να τις κρύψει Μπορεί να κολακέψει ένα αντικείμενο, τονίζοντας κάποια θετικά χαρακτηριστικά ή να υποβαθμίσει τα λιγότερο ελκυστικά Η τηλεόραση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργοδότης : ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤO ΔΗΜΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Τοποθεσία : Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής Οδός Τηλεμάχου αρ. 39 & Ναπολέοντος αρ. 34 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΓΩΝΑ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ) - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΕΛΙΑ) - ΒΑΦΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟΠΗΓΑΔΑ - ΠΕΤΡΑ)

ΠΕΤΡΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΓΩΝΑ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ) - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΕΛΙΑ) - ΒΑΦΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟΠΗΓΑΔΑ - ΠΕΤΡΑ) ΠΕΤΡΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΓΩΝΑ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ) - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΕΛΙΑ) - ΒΑΦΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟΠΗΓΑΔΑ - ΠΕΤΡΑ) 1. ΠΕΤΡΑ (ΟΤΕ). Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι διάσχισης

Διαβάστε περισσότερα

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «ΟικοΚρήτη» Ο η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης» Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο ρομαντισμός, που καταλαμβάνει τον επισκέπτη, μόλις φθάσει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΓ-ΠΘΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΓ-ΠΘΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Παναγιώτα Μπρατσιάκου Τηλέφωνο : 2103307621

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα Karystos Beach Front - Εύβοια οικολογικό συγκρότημα Περιγραφή συγκροτήματος Συγκρότημα τεσσάρων οικολογικών και βιοκλιματικών εξοχικών κατοικιών σε οργανωμένο παραθεριστικό οικισμό, με άμεση πρόσβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ. ΑΘΗΝΑ-18 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΟ ΕΝ ΡΟ ΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ρ. Αικατερίνη Γκόλτσιου Γεωπόνος (Γ.Π.Α.)-Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Σ Τ Α Σ Μ. Κ Α Π Ο Σ Ενεργειακός/Μηχανολόγος Μηχανικός BS, MS/PE Σύμβουλος Φωτισμού

Κ Ω Σ Τ Α Σ Μ. Κ Α Π Ο Σ Ενεργειακός/Μηχανολόγος Μηχανικός BS, MS/PE Σύμβουλος Φωτισμού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Κ Ω Σ Τ Α Σ Μ. Κ Α Π Ο Σ Ενεργειακός/Μηχανολόγος Μηχανικός BS, MS/PE Σύμβουλος Φωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800d\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800d/5188 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: "Αντιστήριξη πρανών

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 12. Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση 12Α. Παρουσίαση κατάστασης Η περιβαλλοντική στρατηγική, όπως και η αναπτυξιακή πολιτική, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ 2007-2013

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ 2007-2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ 2007-2013 «ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙ7Γ-6ΤΩ. ΡΟ ΟΣ 26/5/2014 Αρ. Πρωτ. : 3282

ΑΔΑ: ΒΙΙ7Γ-6ΤΩ. ΡΟ ΟΣ 26/5/2014 Αρ. Πρωτ. : 3282 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧ. & ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΚΛΗΡΟΝΟΜ. ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡ. & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΚΡΗΤΙΚΟ ΣΤΕΝΟΜΕΤΩΠΟ ΚΑΜΑΡΟΣΠΙΤΟ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση προσεγγίσεων-μελλοντική έρευνα

Σύνθεση προσεγγίσεων-μελλοντική έρευνα Ημερίδα Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά στο πλαίσιο των έργων του ΜΕΤΡΟ. Μια πρώτη θεώρηση. Αθήνα 15 Μαΐου 2015 Συνδιοργάνωση Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ/ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ/ ΣΧΕΔΙΟ 6/7/12 AAO13/12 BM13/08 6/7/12 ΑΑΟ14/12 Β349/79 6/7/12 ΑΑΟ15/12 ΒΜ91/95 6/7/12 ΑΑΟ17/12 Β363/62 Ενσωμάτωση εγκριμένης βεράντας στην κύρια χρήση του διαμερίσματος στον 3 ον όροφο (ρετιρέ) Μετατροπή μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ: Το έργο αφορά τη δημιουργία ενός σύνθετου δικτύου. ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προμήθεια θεματικών πινακίδων

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ: Το έργο αφορά τη δημιουργία ενός σύνθετου δικτύου. ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προμήθεια θεματικών πινακίδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Προμήθεια θεματικών πινακίδων προσανατολισμού και άλλων πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης. Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αχαρνών 464 & Αγ.Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Τηλ. : 210-25 89 917 εσ. 201 Fax : 210 25 89 915 e-mail : texniki@neahalkidona.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Κυρούδη Λαμπρινή. Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών

Κυρούδη Λαμπρινή. Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών Κυρούδη Λαμπρινή Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η έρευνα αυτή διαπραγματεύεται, θέλοντας να εξηγήσει τα εξής θέματα:- Ο ρόλος του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών-

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού

Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: Μεταξύ 23/2/2012 και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Η Θέση του Aκίνητου στην περιοχή της Μεσογείου Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική. Η θέση του Ακινήτου στην Ελλάδα Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ http://www.ikastiko.gr/ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΥΦΟΣ. Kinsterna Hotel & Spa

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΥΦΟΣ. Kinsterna Hotel & Spa APXITEKTONIKH ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΥΦΟΣ κείμενο Μαρία Νικολακοπούλου φωτογράφηση Cathy Cunliffe Kinsterna Hotel & Spa Το αρχοντικό βρίσκεται 8 Km νότια της Μονεμβασιάς και χτίστηκε σε διαφορετικές φάσεις έως τα

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

Μπες στο κλίµα κι εσύ!

Μπες στο κλίµα κι εσύ! Μπες στο κλίµα κι εσύ! Έργα - Παρεµβάσεις Οι προτάσεις της µελέτης είναι: Νέες φυτεύσεις Νέος ενιαίος αστικός φωτισµός µε συνδυασµό φωτιστικών επί ιστού και κρεµαστών φωτιστικών στους στενούς δρόµους Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Διαχείρισης Λυμάτων & Ανάπτυξη Δικτύου Στάσεων με χρήση Α.Π.Ε

Έργα Διαχείρισης Λυμάτων & Ανάπτυξη Δικτύου Στάσεων με χρήση Α.Π.Ε Έργα Διαχείρισης Λυμάτων & Ανάπτυξη Δικτύου Στάσεων με χρήση Α.Π.Ε Δήμος Αιγιαλείας Χριστόπουλος Βασίλειος Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Αιγίου Δικαιούχος : ΔΕΥΑ Αιγίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση ενέργειας σε εγκαταστάσεις φωτισµού εσωτερικών χώρων

Εξοικονόµηση ενέργειας σε εγκαταστάσεις φωτισµού εσωτερικών χώρων Εξοικονόµηση ενέργειας σε εγκαταστάσεις φωτισµού εσωτερικών χώρων Φραγκίσκος Β. Τοπαλής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Φωτοτεχνίας Αναγκαιότητα για εξοικονόµηση ενέργειας Φωτισµός 25-35% της συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

MODULLUM. MODULLUM παραπάνω από φωτισμός. Η I.L.S., με χαρά σας παρουσιάζει τη σειρά φωτιστικών MODULLUM. Φωτισμός έκτακτης ανάγκης

MODULLUM. MODULLUM παραπάνω από φωτισμός. Η I.L.S., με χαρά σας παρουσιάζει τη σειρά φωτιστικών MODULLUM. Φωτισμός έκτακτης ανάγκης παραπάνω από φωτισμός Η I.L.S., με χαρά σας παρουσιάζει τη σειρά φωτιστικών. H ευελιξία του ModulLum σημαίνει ότι μπορεί να ικανοποιήσει οπτικά κάθε απαίτηση. Είναι παραπάνω από ένα απλό φωτιστικό. Ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µήνα Μαϊου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης του Βόλου

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης του Βόλου ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΦΙΛΙΠΠΙΤΖΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Ε.Μ.Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 149, ΒΟΛΟΣ, ΤΚ. 38221 ΤΗΛ.24210-58850 FAX 24210-78038 www.philippitzis.gr e-mail:info@philippitzis.gr Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις 1931 Συµπεράσµατα του Συνεδρίου των Αθηνών - Χάρτης των Αθηνών (1931) 1933 Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Επιλογής Υπολογιστή

Κριτήρια Επιλογής Υπολογιστή Κριτήρια Επιλογής Υπολογιστή Η μηχανοργάνωση ενός διατροφικού γραφείου αποτελεί βασικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων του διότι παρέχει την δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης, διευκολύνει την διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο)

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 Πολλαπλασιασμός ανθοκομικών φυτών 2 Στα θερμοκήπια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟ

ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟ NORATEX A.B.E.E. 17o Χλμ. Λεωφόρος Σπάτων 15351 Παλλήνη Τηλ. 210 6030221 Φαξ. 210 6030226 Email : neofitos@noratex.gr georgios@noratex.gr thania@noratex.gr Web site : www.noratex.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011 ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τίτλος Σχεδίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011 Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη φωτισμού συγκροτήματος γραφείων με τεχνολογία LED Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωαννίδης Γεώργιος Σπουδαστής: Ζάρδας Δημήτριος Μάιος2014

Διαβάστε περισσότερα