Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης γύρω στις 10:30 πμ ανακοινώνοντας την ημερήσια διάταξη, η οποία και οριστικοποιείται ως ακολούθως:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης γύρω στις 10:30 πμ ανακοινώνοντας την ημερήσια διάταξη, η οποία και οριστικοποιείται ως ακολούθως:"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Νο5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 4 ης Οκτωβρίου, Αριθμός Πρωτοκόλλου Σ.Ε.Ψ..: 2013/Γ/ Σελίδα: 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Πρακτικά Συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εγγραφής 5 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 4 ης Οκτωβρίου 2013 Παρόντες: 1. Κυριάκος Πλατρίτης 2. Λούης Χατζηθωμάς 3. Κυριάκος Ελπιδώρου 4. Έλενα Ζαρούνα 5. Γιάννα Ιωάννου 6. Ειρένα Αναστασίου 7. Άντρεα Στυλιανού Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης γύρω στις 10:30 πμ ανακοινώνοντας την ημερήσια διάταξη, η οποία και οριστικοποιείται ως ακολούθως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1) Επικύρωση Πρακτικών 2) Διακρίβωση Απορρεόντων Αποφάσεων 3) Ενημέρωση Ταμιακής Κατάστασης 4) Ενημέρωση Εισερχόμενης/Εξερχόμενης Αλληλογραφίας 5) Εξέταση Αιτήσεων (προτεραιότητα σε όσες σχετίζονται με προσφυγές) 6) Παραλαβή/Παράδοση Περιουσιακών Στοιχείων 7) Διάφορα 1. Επικυρώθηκαν τα πρακτικά της 13 ης και 20 ης Σεπτεμβρίου με μικρές διορθώσεις. 2. Διακρίβωση Απορρεόντων Αποφάσεων Εξετάστηκαν τα απορρέοντα από τις αποφάσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων και διακριβώθηκαν τα ακόλουθα: (α) Απεστάλη η επιστολή προς την Παναγιώτα Αυξεντίου σχετικά με την αίτηση εγγραφής της και εκκρεμεί η εκ μέρους της ανταπόκριση. (β) Εκκρεμεί η απόφαση για κατά προτεραιότητα εξέταση της αίτησης της Θέκλας Πετρίδου και Δέσποινας Χατζηγεωργίου.

2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Νο5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 4 ης Οκτωβρίου, Αριθμός Πρωτοκόλλου Σ.Ε.Ψ..: 2013/Γ/ Σελίδα: 2 (γ) Ο Ταμίας ετοίμασε υπόδειγμα Δελτίου Έγκρισης Δαπανών και Εντάλματος Πληρωμών και το υπέβαλε στο Συμβούλιο το οποίο και το ενέκρινε. (δ) Ο Ταμίας διερεύνησε το ποσό αποζημίωσης χρόνου που καταβάλλεται στα μέλη των Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που είναι ιδιώτες και διαπίστωσε ότι ανέρχεται στα πενήντα ευρώ και ογδόντα τρία σεντς (50.83) ανά συνεδρίαση. Αποφασίστηκε η σύσταση ad hoc Επιτροπής αποτελούμενης από τον Ταμία και την Αν. Γραμματέα για να ετοιμάσουν ένα προκαταρκτικό προϋπολογισμό πάγιων ετήσιων δαπανών και εσόδων, στη βάση του οποίου να επανεξεταστεί σε κατοπινό στάδιο το ζήτημα της αποζημίωσης του χρόνου των μελών του Σ.Ε.Ψ. που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. (ε) Σχετικά με το αίτημα της ετοιμασίας έκθεσης για τις προϋποθέσεις λειτουργίας του Σ.Ε.Ψ. ως διοικητικό όργανο κατά το πρότυπο αυτής που υποβλήθηκε στο παρελθόν από το δικηγορικό γραφείο Τάσσου Παπαδόπουλου & Σία, το δικηγορικό γραφείο Παπαγεωργίου & Σία προχώρησε σε προφορικές υποδείξεις μέσω της έμμισθης Γραμματέας σύμφωνα με τις οποίες τα βασικά στοιχεία που χρειάζεται να έχει υπόψη το Σ.Ε.Ψ. σχετικά με τη διοικητική λειτουργία του και τη διενέργεια διοικητικών πράξεων εντοπίζονται σε σχετική εισήγηση που υποβλήθηκε στο Σ.Ε.Ψ. για τις προσφυγές Ορφανίδου και Αυξεντίου. Αποφασίστηκε να μελετηθεί εκ νέου το έγγραφο και να διαπιστωθεί εάν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Σ.Ε.Ψ. για πληροφόρηση σχετικά με τα ζητήματα διοικητικής λειτουργίας του. (στ) Ολοκληρώθηκε η διανομή σε όλα τα μέλη του Σ.Ε.Ψ. όσων νομικών εγγράφων κρίθηκε χρήσιμο. Όσα εξασφαλίστηκαν σε ηλεκτρονική μορφή εστάλησαν και ηλεκτρονικά. (ζ) Οι επιστολές προς την Μαργαρίτα Ορφανίδου και Αλεξία Βασιλείου σχετικά με την αίτηση εγγραφής τους ετοιμάστηκαν και εκκρεμεί η αποστολή τους. (η) Εκκρεμεί η επικοινωνία με φορείς οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω πληροφόρηση της ψυχολογικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού γύρω από τα θέματα νόμιμης παροχής και λήψης ψυχολογικών υπηρεσιών. Αποφασίστηκε να επιχειρηθεί μια συντονισμένη προσπάθεια με την ολοκλήρωση της ψήφισης των Κανονισμών λειτουργίας του Σ.Ε.Ψ.. (θ) Σχετικά με την ψήφιση των Κανονισμών λειτουργίας του Σ.Ε.Ψ. ο Πρόεδρος πληροφορήθηκε από τον Έφορο του Σ.Ε.Ψ. ότι δεν κατέστη δυνατόν να υποβληθούν στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση την προηγούμενη Πέμπτη επειδή εκκρεμεί η ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο των καταληκτικών βελτιωτικών εισηγήσεων που κατατέθηκαν στη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας. Ο Πρόεδρος δεσμεύτηκε να παρακολουθήσει στενά το θέμα τις επόμενες ημέρες και το μέλος Γιάννα Ιωάννου δεσμεύτηκε να αφιερώσει χρόνο, εφόσον χρειαστεί, για να υποβοηθήσει τη διαδικασία. (ι) Εκκρεμεί η πρόσκληση προς τα μέλη του προηγούμενου Σ.Ε.Ψ. να προσέλθουν σε τιμητικό γεύμα στο οποίο και να πληροφορήσουν και να παραδώσουν στοιχεία για το έργο που ανέλαβαν σε επιτροπές και αντιπροσωπείες. Αποφασίστηκε να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς μαζί τους η έμμισθη Γραμματέας προκειμένου να οριστεί η συνάντηση για την επόμενη συνεδρίαση του Σ.Ε.Ψ. γύρω στις 1:30 μμ.

3 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Νο5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 4 ης Οκτωβρίου, Αριθμός Πρωτοκόλλου Σ.Ε.Ψ..: 2013/Γ/ Σελίδα: 3 (κ) Η Αν. Γραμματέας ενημέρωσε ότι είχε επικοινωνία με το δικηγορικό γραφείο Παπαγεωργίου & Σία και διαπίστωσε ότι οι οικονομικές απαιτήσεις αφορούν τα έξοδα εμφανίσεων ενώπιον δικαστηρίου για όσες υποθέσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη μετά τον Ιούνιο του Επίσης, ανέφερε ότι πληροφόρησε τον εκπρόσωπο του γραφείου για την πρόθεση του Σ.Ε.Ψ. να προχωρήσει στην εξασφάλιση υπηρεσιών νομικής αρωγής μέσω της διαδικασίας της λήψης προσφορών. Αποφασίστηκε να ζητηθούν προσφορές από δικηγορικά γραφεία που ασχολούνται συστηματικά με θέματα διοικητικoύ δικαίου και προσφυγών στο Ανώτατο Δικαστήριο για να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό διαδικασία απευθείας ανάθεσης έργου σε δικηγορικό γραφείο για την παροχή νομικών υπηρεσιών διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι και το τέλος της θητείας του Σ.Ε.Ψ. (λ) Σχετικά με την αγορά φωτοτυπικού μηχανήματος που να συνδυάζει σαρωτή, η έμμισθη Γραμματέας εξασφάλισε μέχρι της παρούσης τρεις (3) προσφορές και αναμένει τουλάχιστον άλλη μία. Αποφασίστηκε να οριστικοποιηθεί το ζήτημα στην επόμενη συνεδρίαση. (μ) Η έμμισθη Γραμματέας υπέβαλε υπόδειγμα Δελτίου Διαπίστευσης Στοιχείων και Αιτιολογικού απόφασης το οποίο και εγκρίθηκε. 3. Ενημέρωση Ταμιακής Κατάστασης. Ο Ταμίας ενημέρωσε ότι το σημερινό υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού επ ονόματι του Σ.Ε.Ψ. ανέρχεται στις τριάντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα επτά ευρώ και δύο σεντς ( 34,847.02) και στο ταμείο που κρατείται από την έμμισθη Γραμματέα (μικρό ταμείο) κρατούνται σε μετρητά: τέσσερα ευρώ και τριάντα-έξι σεντς ( 4,36). Τραπεζικές επιταγές προς κατάθεση δεν υπάρχουν. Ο Ταμίας υπέβαλε Δελτίο Έκδοσης Δαπανών και Εντάλματος Πληρωμών αξίας χιλίων τριακόσιων δεκαοχτώ ευρώ και ογδόντα έξι σέντς (1,318.86) το οποίο και εγκρίθηκε. 4. Ενημέρωση Εισερχόμενης/Εξερχόμενης Αλληλογραφίας. (α) Διαβάστηκε επιστολή που εστάλη στο Σ.Ε.Ψ. εκ μέρους του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου (Σ.Ψ.Κ.) η οποία αναφέρεται στις θέσεις του γύρω από τους Κανονισμούς λειτουργίας του Σ.Ε.Ψ. Η Αν Γραμματέας ενημερωτικά ανέφερε ότι ανέλαβε την παρουσίαση στη Γενική Συνέλευση του Σ.Ψ.Κ. του σημειώματος του Σ.Ε.Ψ. σχετικά με τις βελτιωτικές προτάσεις για τον Κανονισμό και έδωσε τις αναγκαίες διευκρινήσεις επιχειρώντας να διευκολύνει την υιοθέτηση στο μέγιστο βαθμό των θέσεων του Σ.Ε.Ψ. (β) Διαβάστηκε επιστολή εκ μέρους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας η οποία αναφέρεται στα προγράμματα που λειτουργεί στον τομέα της Ψυχολογίας. Αποφασίστηκε να αποσταλεί απαντητική επιστολή στην οποία να περιγράφεται η διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων για εγγραφή στα Μητρώα που επιλαμβάνεται το Σ.Ε.Ψ. δυνάμει των προνοιών της Νομοθεσίας.

4 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Νο5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 4 ης Οκτωβρίου, Αριθμός Πρωτοκόλλου Σ.Ε.Ψ..: 2013/Γ/ Σελίδα: 4 5. Εξέταση Αιτήσεων (προτεραιότητα σε όσες σχετίζονται με προσφυγές). Θέκλα Πετρίδου: Διαβάστηκε απόφαση του Σ.Ε.Ψ. σχετικά με αίτηση εγγραφής η οποία περιέχεται σε σχετική επιστολή ημερομηνίας 22/1/2013 η οποία και γνωστοποιήθηκε στην Αιτήτρια. Αποφασίστηκε ομόφωνα η ακύρωση της απόφασης επειδή διαπιστώθηκε ότι αντιβαίνει προς τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου συνιστώντας διοικητική πράξη που κατά τον χρόνο της εκτέλεσής της παραγνώρισε την ισχύ προγενέστερης διοικητικής πράξης, την οποία δεν ακύρωσε και της οποίας το περιεχόμενο αντικρούεται με το περιεχόμενο της μεθύστερης πράξης. Εν συνεχεία, διαβάστηκε η παραμένουσα σε ισχύ απόφαση όπως περιέχεται σε σχετική επιστολή ημερομηνίας 17/5/2006 και αφού ελέγχθηκε, αποφασίστηκε ομόφωνα η επικύρωση της ισχύς της επειδή (i) συνιστά διοικητική πράξη που εκδόθηκε ύστερα από αίτηση, της οποίας η οριστική εξέταση εξακολουθεί να εκκρεμεί ενώ παρήλθε το εύλογο χρονικό διάστημα για την διεκπεραίωσή της εξέτασής της, και ως εκ τούτου επιβάλλεται η συνέχιση της εξέτασης της αίτησης με το νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά το τέλος της εκπνοής του εύλογου χρόνου (Ν.158(Ι)/1999, Αρ. 9, 10 και 11), (ii) σχετικά με το περιεχόμενο της διοικητικής πράξης που αναγνωρίζει την ικανοποίηση της πρόνοιας του Άρθρου 8(2)(β)(vi) του Ν.234(Ι)/2004 για την κατοχή πτυχίου Ψυχολογίας, διαπιστώνεται η παρουσία στοιχείων που αποδεικνύουν ότι η Αιτήτρια κατέχει πτυχίο Ψυχολογίας, (iii) σχετικά με το περιεχόμενο της διοικητικής πράξης που αναγνωρίζει την ικανοποίηση της πρόνοιας του Άρθρου 8(2)(β)(vi)(αα) του Ν.234(Ι)/2004 για την αποδεδειγμένη άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου για ένα, τουλάχιστον, έτος πριν από τις 22/10/2004, διαπιστώνεται η παρουσία στοιχείων που αποδεικνύουν ότι η Αιτήτρια ασκούσε το επάγγελμα του ψυχολόγου κατά την οριζόμενη περίοδο, και (iv) σχετικά με το περιεχόμενο της διοικητικής πράξης που αναγνωρίζει την ικανοποίηση της πρόνοιας του Άρθρου 8(2)(β)(vi)(δδ) του Ν.234(Ι)/2004 που αναγνωρίζει την υποβολή σχετικής αίτησης εντός της χρονικής περιόδου από τις 22/10/2004 έως τις 22/4/2005 για εγγραφή σε ειδικό κατάλογο που τηρείται από το Συμβούλιο για την καταχώριση των ονομάτων των εποπτών και των εποπτευομένων και λοιπών πληροφοριών που κρίνονται αναγκαίες από το Συμβούλιο, δεν δύναται να διακριβωθούν στοιχεία που να στοιχειοθετούν το ενδεχόμενο της υποβολής εκ μέρους της Αιτήτριας εκπρόθεσμης και/ή για άλλο λόγο άκυρης σχετικής αίτησης. Ακολούθως, επειδή διαπιστώθηκε η εκκρεμότητα στην ικανοποίηση των προνοιών (ββ) και (γγ) του Άρθρου 8(2)(β)(vi) του Ν.234(Ι)/2004 αποφασίστηκε (i) να ζητηθεί από την Αιτήτρια να προσκομίσει τα αναγκαία στοιχεία, εφόσον υπάρχουν, που να αποδεικνύουν τη συμπλήρωση, εντός τριών ετών από τις 22/10/2004 και εντεύθεν τριών χιλιάδων (3000) ωρών εργασίας ως εκπαιδευόμενη ψυχολόγος κάτω από την εποπτεία επαγγελματία ψυχολόγου, του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, εγγεγραμμένου με βάση τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1)(γ) ή στο εδάφιο (2)(α) του Ν.234(Ι)/2004,

5 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Νο5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 4 ης Οκτωβρίου, Αριθμός Πρωτοκόλλου Σ.Ε.Ψ..: 2013/Γ/ Σελίδα: 5 (ii) να υποβληθεί η Αιτήτρια, εφόσον ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις της πρόνοιας (ββ), σε γραπτές εξετάσεις όπως προνοεί το σημείο (γγ), (iii) ενόψει της εξώδικης διευθέτησης ζητηθεί η απόσυρση της προσφυγή εναντίον του Συμβουλίου που εκκρεμεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Υπόθ. Αρ. 1258/2013) και η κάθε πλευρά θα επωμισθεί τα δικηγορικά της έξοδα πλέον ΦΠΑ. Τέλος, αποφασίστηκε η αποστολή στην Αιτήτρια επιστολής με την οποία να γνωστοποιούνται τα ακόλουθα: (i) η ακύρωση της απόφασης που περιέχεται στην επιστολή ημερομηνίας 4/1/2013 με το σχετικό αιτιολογικό, (ii) η επικύρωση της ισχύς της απόφασης που περιέχεται στην επιστολή ημερομηνίας 17/5/2006 με το σχετικό αιτιολογικό, (iii) το αίτημα του Σ.Ε.Ψ. προς την Αιτήτρια να αποστείλει στην περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Αιτήτρια μεταξύ της περιόδου 22/10/2004 έως 22/10/2007 εκτέλεσε τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3000) ωρών εργασίας ως εκπαιδευόμενη ψυχολόγος κάτω από την εποπτεία επαγγελματία ψυχολόγου, του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, εγγεγραμμένου με βάση τα αναφερόμενα στο εδάφια (1)(γ) ή στο εδάφιο (2)(α) του Ν.234(Ι)/2004, και (iv) η πρόθεση του Σ.Ε.Ψ., στην περίπτωση που ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις της πρόνοιας (ββ), να ολοκληρώσει το ταχύτερο δυνατόν την εξέταση της αίτησης διεκπεραιώνοντας το σημείο (γγ), το οποίο προνοεί τη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων. 6. Παραλαβή/Παράδοση Περιουσιακών Στοιχείων Μετά από έλεγχο που διενήργησε στην παρουσία της έμμισθης Γραμματείας, της Γραμματέας και του Ταμία διενεργήθηκε η απογραφή των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Σ.Ε.Ψ. που αποτελείται από τον γραφειακό εξοπλισμό, το αρχείο και το αποδεικτικό της κατάστασης του τραπεζικού λογαριασμού επ ονόματι του Σ.Ε.Ψ., επιβεβαιώθηκε η ορθότητα του ελέγχου από τα παριστάμενα μέλη του Σ.Ε.Ψ. και ολοκληρώθηκε η διαδικασία της παραλαβής και της παράδοσης των περιουσιακών στοιχείων από τον απερχόμενο Πρόεδρο και Ταμία στον νέο Πρόεδρο και Ταμία. 7. Διάφορα (α) Συστήθηκε ad hoc Επιτροπή αποτελούμενη από τον Ταμία, τη Γραμματέα, την Αν. Γραμματέα και το Μέλος Άντρεα Στυλιανού, η οποία θα επεξεργαστεί το ταχύτερο δυνατόν τον Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος και τους συναφείς Κανονισμούς, προκειμένου να μην παραβιάζει τις πρόνοιες των Περί Εγγραφής Ψυχολόγων Νόμων του 1995 έως (β) Συστήθηκε ad hoc Επιτροπή αποτελούμενη από τη Γραμματέα και τα Μέλη Άντρεα Στυλιανού και Γιάννα Ιωάννου, η οποία θα επεξεργαστεί το ταχύτερο δυνατόν το προσχέδιο του Κώδικα Δεοντολογίας που ετοίμασε το προηγούμενο Σ.Ε.Ψ. και θα συλλέξει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται από το Υπουργείο

6 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Νο5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 4 ης Οκτωβρίου, Αριθμός Πρωτοκόλλου Σ.Ε.Ψ..: 2013/Γ/ Σελίδα: 6 Υγείας και αλλού, σχετικά με τις εναρμονιστικές πρόνοιες που σχετίζονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας και τις βέλτιστες πρακτικές που αφορούν στα επαγγέλματα υγείας γενικά και στη Ψυχολογία ειδικότερα. Αποφάσεις 1. Εγκρίθηκε το υπόδειγμα του Δελτίου Έγκρισης Δαπανών και Εντάλματος Πληρωμών που υπέβαλε στο Συμβούλιο ο Ταμίας. 2. Συστήθηκε ad hoc Επιτροπή αποτελούμενη από τον Ταμία και την Αν. Γραμματέα για να ετοιμάσουν ένα προκαταρκτικό προϋπολογισμό πάγιων ετήσιων δαπανών και εσόδων, στη βάση του οποίου να επανεξεταστεί το ζήτημα της αποζημίωσης του χρόνου των μελών του Σ.Ε.Ψ. που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. 3. Να μελετηθεί εκ νέου η εισήγηση που υποβλήθηκε στο Σ.Ε.Ψ. για τις προσφυγές Ορφανίδου και Αυξεντίου από το γραφείο Παπαγεωργίου & Σία προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του Σ.Ε.Ψ. σχετικά με τα ζητήματα της διοικητικής λειτουργίας του. 4. Να επιχειρηθεί μια συντονισμένη προσπάθεια με την ολοκλήρωση της ψήφισης των Κανονισμών λειτουργίας του Σ.Ε.Ψ. για επικοινωνία με φορείς οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω πληροφόρηση της ψυχολογικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού γύρω από τα θέματα νόμιμης παροχής και λήψης ψυχολογικών υπηρεσιών. 5. Να παρακολουθήσει ο Πρόεδρος στενά τις επόμενες ημέρες την εκκρεμότητα της ενσωμάτωσης σε ενιαίο κείμενο των καταληκτικών βελτιωτικών εισηγήσεων που κατατέθηκαν στη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας και το μέλος Γιάννα Ιωάννου να αφιερώσει χρόνο, εφόσον χρειαστεί, για να υποβοηθήσει τη διαδικασία. 6. Να επικοινωνήσει η έμμισθη Γραμματέας με τα Μέλη του προηγούμενου Σ.Ε.Ψ. και να τους απευθύνει πρόσκληση για συμμετοχή στην επόμενη συνεδρίαση στις 1:30 μμ σε τιμητικό γεύμα στο οποίο να γίνει και η παράδοση όσων στοιχείων σχετίζονται με το έργο που ανέλαβαν σε επιτροπές και σε αντιπροσωπείες. 7. Να ζητηθούν προσφορές από δικηγορικά γραφεία που ασχολούνται συστηματικά με θέματα διοικητικoύ δικαίου και προσφυγών στο Ανώτατο Δικαστήριο για να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό διαδικασία απευθείας ανάθεσης έργου σε δικηγορικό γραφείο για την παροχή νομικών υπηρεσιών διάρκειας ενός έτους, με δικαίωμα ανανέωσης μέχρι και το τέλος της θητείας του Σ.Ε.Ψ. 8. Να οριστικοποιηθεί το ζήτημα της αγοράς φωτοτυπικού μηχανήματος που να συνδυάζει σαρωτή στην επόμενη συνεδρίαση. 9. Εγκρίθηκε το υπόδειγμα Δελτίου Διαπίστευσης Στοιχείων και Αιτιολογικού που ετοίμασε η έμμισθη Γραμματέας. 10. Εγκρίθηκε το Δελτίο Έκδοσης Δαπανών και Εντάλματος Πληρωμών αξίας χιλίων τριακόσιων δεκαοχτώ ευρώ και ογδόντα έξι σεντς (1,318.86) που υπέβαλε ο Ταμίας.

7 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Νο5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 4 ης Οκτωβρίου, Αριθμός Πρωτοκόλλου Σ.Ε.Ψ..: 2013/Γ/ Σελίδα: Να απαντηθεί η επιστολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η οποία αναφέρεται στα προγράμματα που λειτουργεί στον τομέα της Ψυχολογίας. και να περιγραφεί η διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων για εγγραφή στα Μητρώα. 12. Ακυρώθηκε η απόφαση του Σ.Ε.Ψ. που περιέχεται στην επιστολή ημερομηνίας 22/1/2013 και η οποία αφορά στη Θέκλα Πετρίδου. 13. Επικυρώθηκε η απόφαση του Σ.Ε.Ψ. που περιέχεται στην επιστολή ημερομηνίας 17/5/2006 και η οποία αφορά στη Θέκλα Πετρίδου. 14. Να ζητηθεί από Θέκλα Πετρίδου να προσκομίσει τα αναγκαία στοιχεία, εφόσον υπάρχουν, που να αποδεικνύουν τη συμπλήρωση, εντός τριών ετών από τις 22/10/2004 και εντεύθεν τριών χιλιάδων (3000) ωρών εργασίας ως εκπαιδευόμενη ψυχολόγος κάτω από την εποπτεία επαγγελματία ψυχολόγου, του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, εγγεγραμμένου με βάση τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1)(γ) ή στο εδάφιο (2)(α) του Ν.234(Ι)/2004, 15. Να υποβληθεί σε γραπτές εξετάσεις η Θέκλα Πετρίδου στην περίπτωση που ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις των εποπτευόμενων ωρών εργασίας. 16. Να ζητηθεί από τη Θέκλα Πετρίδου να αποσύρει την προσφυγή εναντίον του Συμβουλίου που εκκρεμεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Υπόθ. Αρ. 1258/2013) και η κάθε πλευρά θα επωμισθεί τα δικηγορικά της έξοδα πλέον ΦΠΑ. 17. Να αποσταλεί στη Θέκλα Πετρίδου επιστολή που να της γνωστοποιούνται οι αποφάσεις που την αφορούν. 18. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της παραλαβής και της παράδοσης των περιουσιακών στοιχείων από τον απερχόμενο Πρόεδρο και Ταμία στον νέο Πρόεδρο και Ταμία. 19. Συστήθηκε ad hoc Επιτροπή η οποία θα επεξεργαστεί τον Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος και τους συναφείς Κανονισμούς. 20. Συστήθηκε ad hoc Επιτροπή η οποία θα επεξεργαστεί το προσχέδιο του Κώδικα Δεοντολογίας που ετοίμασε το προηγούμενο Σ.Ε.Ψ. και θα συλλέξει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες.

8