Μελέτη Θερμομόνωσης Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη Θερμομόνωσης Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010"

Transcript

1 Μελέτη: Κατοικία - - Σελιδα 1 Μελέτη Θερμομόνωσης Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010 Έργο: Νέα διώροφη κατοικία Η μελέτη συντάχθηκε με βάση το ΦΕΚ 362/ καί θα εφαρμοσθεί στην κατασκευή με την επίβλεψή μου. Παρατηρήσεις: Ο συντάξας: Κων/νος Χρυσανθακόπουλος Μελετητής: Κων/νος Χρυσανθακόπουλος 1998, LH Λογισμική - Σελιδα 1

2 Μελέτη: Κατοικία - - Σελιδα 2 Α. Γενικά στοιχεία κτιρίου 1. Προορισμός κτιρίου: Κατοικία 2. Ιδιοκτησία: 3. Πόλη: 4. Οδός - Αριθμός: 5. Υψόμετρο: 0, Ζώνη: Β Β. Ειδικά στοιχεία κτιρίου 1. Επιφάνεια εξωτερικών τοίχων: Fw = 161,140 m² 2. Επιφάνεια ανοιγμάτων (παράθυρα - θύρες): Ff = 24,180 m² 3. Επιφάνεια οροφής, στέγης, οροφής κάτω απο μη θερμομονωμένη στέγη: Fd = 108,810 m² 4. Επιφάνεια δαπέδου: Fg = 78,620 m² 5. Επιφάνεια οροφής PILOTIS: Fdl = 0,000 m² 6. Ολική εξωτερική επιφάνεια οικοδομής: F = 372,750 m² 7. Όγκος οικοδομής: V = 556,070 m³ 8. Λόγος F/V: F/V = 0,670 m-1 Γ. Μέγιστη επιτρεπτή τιμή του Km Μέγιστος επιτρεπόμενος μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας συναρτήσει του λόγου περιβαλούσης επιφανείας κτιρίου προς τον όγκου αυτού (F/V) Κεφ , πίνακας 6. F/V Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ 0,2 1,335 1,015 0,807 0,3 1,245 0,955 0,760 0,4 1,160 0,897 0,715 0,5 1,092 0,845 0,675 0,6 1,030 0,795 0,635 0,7 0,985 0,750 0,600 0,8 0,947 0,717 0,575 0,9 0,927 0,695 0,550 >=1.0 0,920 0,680 0,530 Για την ζώνη Β και για F/V 0,670 επιτρέπεται μέγιστη τιμή του Km,max = 0,763 >= 0,504Kcal/m²h C Μελετητής: Κων/νος Χρυσανθακόπουλος 1998, LH Λογισμική - Σελιδα 2

3 Μελέτη: Κατοικία - - Σελιδα 3 Δομικό στοιχείο: Εξωτερική Tοιχοποιία <Steelhouse> Φύλλο 1.1 Τύπος κατασκευής: Tοιχοποιία α/α Στρώσεις υλικών Φαινόμενη Πάχος Συντελεστής Λόγος από μέσα πυκνότητα d θερμικής d/λ = 1/Λ προς τα έξω αγωγιμότητας λ Kg/m³ m Kcal/mh C m²h C/Kcal 1 Γυψοσανίδα 1200,000 0,012 0,210 0,057 2 Γυψοσανίδα 1200,000 0,012 0,210 0,057 3 Στρώμα αέρος 0,000 0,100 0,700 0,143 4 Πετροβάμβακας 50 kg 0,000 0,050 0,038 1,316 5 OSB 650,000 0,022 0,130 0,169 6 Πολυστερίνη 20,000 0,050 0,033 1,515 7 Βασικός σοβάς Rofix 0,000 0,005 0,700 0,007 8 Συλικονούχος σοβάς Rofix 0,000 0,003 0,032 0,094 1/ai = 0,140 m²h C/Kcal 1/aa = 0,050 m²h C/Kcal K = 1 / (1/ai + 1/Λ + 1/aa) = K = 1 / 3,548 = 0,282 Kcal/m²h C 0,254 3,358 Μελετητής: Κων/νος Χρυσανθακόπουλος 1998, LH Λογισμική - Σελιδα 3

4 Μελέτη: Κατοικία - - Σελιδα 4 Δομικό στοιχείο: Yαλοπίνακας δίδυμος μονωτικός με διάκενο 12mm και μεταλλικό πλαίσιο Φύλλο 1.2 Τύπος κατασκευής: Ανοιγμα α/α Στρώσεις υλικών Φαινόμενη Πάχος Συντελεστής Λόγος από μέσα πυκνότητα d θερμικής d/λ = 1/Λ προς τα έξω αγωγιμότητας λ Kg/m³ m Kcal/mh C m²h C/Kcal 1 Υαλοπίνακας δίδυμος μονωτικός με διάκενο 0,000 1,000 3,000 0,333 1/ai = 0,000 m²h C/Kcal 1/aa = 0,000 m²h C/Kcal K = 1 / (1/ai + 1/Λ + 1/aa) = K = 1 / 0,333 = 3,000 Kcal/m²h C 1,000 0,333 Μελετητής: Κων/νος Χρυσανθακόπουλος 1998, LH Λογισμική - Σελιδα 4

5 Μελέτη: Κατοικία - - Σελιδα 5 Δομικό στοιχείο: Ανευ υαλοπίνακα (μεταλλική πόρτα) Φύλλο 1.3 Τύπος κατασκευής: Ανοιγμα α/α Στρώσεις υλικών Φαινόμενη Πάχος Συντελεστής Λόγος από μέσα πυκνότητα d θερμικής d/λ = 1/Λ προς τα έξω αγωγιμότητας λ Kg/m³ m Kcal/mh C m²h C/Kcal 1 Ανευ υαλοπίνακα (μέταλλο) 0,000 1,000 3,000 0,333 1/ai = 0,000 m²h C/Kcal 1/aa = 0,000 m²h C/Kcal K = 1 / (1/ai + 1/Λ + 1/aa) = K = 1 / 0,333 = 3,000 Kcal/m²h C 1,000 0,333 Μελετητής: Κων/νος Χρυσανθακόπουλος 1998, LH Λογισμική - Σελιδα 5

6 Μελέτη: Κατοικία - - Σελιδα 6 Δομικό στοιχείο: Στέγη <Steelhouse> Φύλλο 1.4 Τύπος κατασκευής: Στέγη α/α Στρώσεις υλικών Φαινόμενη Πάχος Συντελεστής Λόγος από μέσα πυκνότητα d θερμικής d/λ = 1/Λ προς τα έξω αγωγιμότητας λ Kg/m³ m Kcal/mh C m²h C/Kcal 1 Γυψοσανίδα 1200,000 0,012 0,210 0,057 2 Πετροβάμβακας 50 kg 50,000 0,050 0,038 1,316 3 Διάκενο αέρα 0,000 0,050 0,063 0,794 4 OSB 650,000 0,015 0,130 0,115 5 Ασφαλτόχαρτο 1100,000 0,004 0,160 0,025 6 Διάκενο αέρα 0,000 0,040 0,290 0,138 7 Κεραμίδια 1200,000 0,015 0,500 0,030 1/ai = 0,140 m²h C/Kcal 1/aa = 0,050 m²h C/Kcal K = 1 / (1/ai + 1/Λ + 1/aa) = K = 1 / 2,665 = 0,375 Kcal/m²h C 0,186 2,475 Μελετητής: Κων/νος Χρυσανθακόπουλος 1998, LH Λογισμική - Σελιδα 6

7 Μελέτη: Κατοικία - - Σελιδα 7 Δομικό στοιχείο: Δάπεδο επι εδάφους Φύλλο 1.5 Τύπος κατασκευής: Δάπεδο επι εδάφους α/α Στρώσεις υλικών Φαινόμενη Πάχος Συντελεστής Λόγος από μέσα πυκνότητα d θερμικής d/λ = 1/Λ προς τα έξω αγωγιμότητας λ Kg/m³ m Kcal/mh C m²h C/Kcal 1 Μαρμάρινες πλάκες 3000,000 0,020 3,000 0,007 2 Συνδετικό κονίαμα 1600,000 0,030 1,200 0,025 3 Σκυρόδεμα (Beton) 2400,000 0,180 1,750 0,103 4 Roofmate 35,000 0,020 0,023 0,870 5 Λιθοριπή 1700,000 0,100 0,700 0,143 1/ai = 0,200 m²h C/Kcal 1/aa = 0,000 m²h C/Kcal K = 1 / (1/ai + 1/Λ + 1/aa) = K = 1 / 1,348 = 0,742 Kcal/m²h C 0,350 1,148 Μελετητής: Κων/νος Χρυσανθακόπουλος 1998, LH Λογισμική - Σελιδα 7

8 Μελέτη: Κατοικία - - Σελιδα 8 Επίπεδο 1 Φύλλο 1.6 Προσανατολισμός =1x((4+7)-6) Φύλλο Δομικό στοιχείο K Μήκος Ύψος Επιφ. Αφ.επιφ. Πρ.επιφ. FxK Kcal/m²h C m m m² m² m² Kcal/h C 1.1 Εξωτερική Tοιχοποιία <Steelhouse> 0,282 10,800 3,000 32,400 8,320 0,000 6, Yαλοπίνακας δίδυμος μονωτικός με διάκενο 3,000 1,800 2,200 3,960 0,000 0,000 11, Ανευ υαλοπίνακα (μεταλλική πόρτα) 3,000 1,000 2,200 2,200 0,000 0,000 6, Yαλοπίνακας δίδυμος μονωτικός με διάκενο 3,000 1,800 1,200 2,160 0,000 0,000 6,480 K = ΣFK / ΣF = 0,980 Kcal/m²h C K W = ΣF WK W / ΣF W = 0,282 Kcal/m²h C K F = ΣF FK F / ΣF F = 3,000 Kcal/m²h C Μελετητής: Κων/νος Χρυσανθακόπουλος 1998, LH Λογισμική - Σελιδα 8

9 Μελέτη: Κατοικία - - Σελιδα 9 Επίπεδο 1 Φύλλο 1.7 Προσανατολισμός =1x((4+7)-6) Φύλλο Δομικό στοιχείο K Μήκος Ύψος Επιφ. Αφ.επιφ. Πρ.επιφ. FxK Kcal/m²h C m m m² m² m² Kcal/h C 1.1 Εξωτερική Tοιχοποιία <Steelhouse> 0,282 8,200 3,000 24,600 2,460 0,000 6, Ανευ υαλοπίνακα (μεταλλική πόρτα) 3,000 0,900 2,200 1,980 0,000 0,000 5, Yαλοπίνακας δίδυμος μονωτικός με διάκενο 3,000 0,600 0,800 0,480 0,000 0,000 1,440 K = ΣFK / ΣF = 0,554 Kcal/m²h C K W = ΣF WK W / ΣF W = 0,282 Kcal/m²h C K F = ΣF FK F / ΣF F = 3,000 Kcal/m²h C Μελετητής: Κων/νος Χρυσανθακόπουλος 1998, LH Λογισμική - Σελιδα 9

10 Μελέτη: Κατοικία - - Σελιδα 10 Επίπεδο 1 Φύλλο 1.8 Προσανατολισμός =1x((4+7)-6) Φύλλο Δομικό στοιχείο K Μήκος Ύψος Επιφ. Αφ.επιφ. Πρ.επιφ. FxK Kcal/m²h C m m m² m² m² Kcal/h C 1.1 Εξωτερική Tοιχοποιία <Steelhouse> 0,282 10,800 3,000 32,400 7,040 0,000 7, Yαλοπίνακας δίδυμος μονωτικός με διάκενο 3,000 1,400 2,200 3,080 0,000 0,000 9, Yαλοπίνακας δίδυμος μονωτικός με διάκενο 3,000 1,800 2,200 3,960 0,000 0,000 11,880 K = ΣFK / ΣF = 0,873 Kcal/m²h C K W = ΣF WK W / ΣF W = 0,282 Kcal/m²h C K F = ΣF FK F / ΣF F = 3,000 Kcal/m²h C Μελετητής: Κων/νος Χρυσανθακόπουλος 1998, LH Λογισμική - Σελιδα 10

11 Μελέτη: Κατοικία - - Σελιδα 11 Επίπεδο 1 Φύλλο 1.9 Προσανατολισμός =1x((4+7)-6) Φύλλο Δομικό στοιχείο K Μήκος Ύψος Επιφ. Αφ.επιφ. Πρ.επιφ. FxK Kcal/m²h C m m m² m² m² Kcal/h C 1.1 Εξωτερική Tοιχοποιία <Steelhouse> 0,282 8,200 3,000 24,600 0,000 0,000 6,937 K = ΣFK / ΣF = 0,282 Kcal/m²h C K W = ΣF WK W / ΣF W = 0,282 Kcal/m²h C K F = ΣF FK F / ΣF F = 0,000 Kcal/m²h C Μελετητής: Κων/νος Χρυσανθακόπουλος 1998, LH Λογισμική - Σελιδα 11

12 Μελέτη: Κατοικία - - Σελιδα 12 Επίπεδο 2 Φύλλο 1.10 Προσανατολισμός =1x((4+7)-6) Φύλλο Δομικό στοιχείο K Μήκος Ύψος Επιφ. Αφ.επιφ. Πρ.επιφ. FxK Kcal/m²h C m m m² m² m² Kcal/h C 1.1 Εξωτερική Tοιχοποιία <Steelhouse> 0,282 4,950 3,000 14,850 3,960 0,000 3, Yαλοπίνακας δίδυμος μονωτικός με διάκενο 3,000 1,800 2,200 3,960 0,000 0,000 11,880 K = ΣFK / ΣF = 1,007 Kcal/m²h C K W = ΣF WK W / ΣF W = 0,282 Kcal/m²h C K F = ΣF FK F / ΣF F = 3,000 Kcal/m²h C Μελετητής: Κων/νος Χρυσανθακόπουλος 1998, LH Λογισμική - Σελιδα 12

13 Μελέτη: Κατοικία - - Σελιδα 13 Επίπεδο 2 Φύλλο 1.11 Προσανατολισμός =1x((4+7)-6) Φύλλο Δομικό στοιχείο K Μήκος Ύψος Επιφ. Αφ.επιφ. Πρ.επιφ. FxK Kcal/m²h C m m m² m² m² Kcal/h C 1.1 Εξωτερική Tοιχοποιία <Steelhouse> 0,282 8,200 3,000 24,600 2,460 0,000 6, Yαλοπίνακας δίδυμος μονωτικός με διάκενο 3,000 0,600 0,800 0,480 0,000 0,000 1,440 K = ΣFK / ΣF = 0,340 Kcal/m²h C K W = ΣF WK W / ΣF W = 0,282 Kcal/m²h C K F = ΣF FK F / ΣF F = 3,000 Kcal/m²h C Μελετητής: Κων/νος Χρυσανθακόπουλος 1998, LH Λογισμική - Σελιδα 13

14 Μελέτη: Κατοικία - - Σελιδα 14 Επίπεδο 2 Φύλλο 1.12 Προσανατολισμός =1x((4+7)-6) Φύλλο Δομικό στοιχείο K Μήκος Ύψος Επιφ. Αφ.επιφ. Πρ.επιφ. FxK Kcal/m²h C m m m² m² m² Kcal/h C 1.1 Εξωτερική Tοιχοποιία <Steelhouse> 0,282 4,950 3,000 14,850 7,040 0,000 2, Yαλοπίνακας δίδυμος μονωτικός με διάκενο 3,000 1,200 1,200 1,440 0,000 0,000 4,320 K = ΣFK / ΣF = 0,705 Kcal/m²h C K W = ΣF WK W / ΣF W = 0,282 Kcal/m²h C K F = ΣF FK F / ΣF F = 3,000 Kcal/m²h C Μελετητής: Κων/νος Χρυσανθακόπουλος 1998, LH Λογισμική - Σελιδα 14

15 Μελέτη: Κατοικία - - Σελιδα 15 Επίπεδο 2 Φύλλο 1.13 Προσανατολισμός =1x((4+7)-6) Φύλλο Δομικό στοιχείο K Μήκος Ύψος Επιφ. Αφ.επιφ. Πρ.επιφ. FxK Kcal/m²h C m m m² m² m² Kcal/h C 1.1 Εξωτερική Tοιχοποιία <Steelhouse> 0,282 8,200 3,000 24,600 0,480 0,000 6, Yαλοπίνακας δίδυμος μονωτικός με διάκενο 3,000 0,600 0,800 0,480 0,000 0,000 1,440 K = ΣFK / ΣF = 0,335 Kcal/m²h C K W = ΣF WK W / ΣF W = 0,282 Kcal/m²h C K F = ΣF FK F / ΣF F = 3,000 Kcal/m²h C Μελετητής: Κων/νος Χρυσανθακόπουλος 1998, LH Λογισμική - Σελιδα 15

16 Μελέτη: Κατοικία - - Σελιδα 16 Συντελεστής θερμοπερατότητας Km(W,F) για τοίχους και ανοίγματα. Επίπεδο 1 Φύλλο 2.1 K m(w,f) = Σ (Κ WF W) + Σ (K FF F) Σ (F W + F F) 0,763 Kcal / m²h C =(3x4) Δομικό Συμβολισμός Επιφάνεια F Συντελεστής FxK στοιχείο θερμοπερατότητας m² Kcal/m²h C Kcal/h C Τοίχοι W1 24,080 0,282 6,791 W2 22,140 0,282 6,243 W3 25,360 0,282 7,152 W4 24,600 0,282 6,937 Ανοίγματα F1 8,320 3,000 24,960 F2 2,460 3,000 7,380 F3 7,040 3,000 21,120 F4 0,000 0,000 0,000 Σύνολα 114,000 80,583 K m(w,f) = 80, ,000 = 0,707 Kcal/m²h C Μελετητής: Κων/νος Χρυσανθακόπουλος 1998, LH Λογισμική - Σελιδα 16

17 Μελέτη: Κατοικία - - Σελιδα 17 Συντελεστής θερμοπερατότητας Km(W,F) για τοίχους και ανοίγματα. Επίπεδο 2 Φύλλο 2.2 K m(w,f) = Σ (Κ WF W) + Σ (K FF F) Σ (F W + F F) 0,763 Kcal / m²h C =(3x4) Δομικό Συμβολισμός Επιφάνεια F Συντελεστής FxK στοιχείο θερμοπερατότητας m² Kcal/m²h C Kcal/h C Τοίχοι W1 10,890 0,282 3,071 W2 22,140 0,282 6,243 W3 7,810 0,282 2,202 W4 24,120 0,282 6,802 Ανοίγματα F1 3,960 3,000 11,880 F2 0,480 3,000 1,440 F3 1,440 3,000 4,320 F4 0,480 3,000 1,440 Σύνολα 71,320 37,398 K m(w,f) = 37,398 71,320 = 0,524 Kcal/m²h C Μελετητής: Κων/νος Χρυσανθακόπουλος 1998, LH Λογισμική - Σελιδα 17

18 Μελέτη: Κατοικία - - Σελιδα 18 Μόνωση Κτιρίου Επιτυγχανόμενος μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας ΚΜ Όριο κτιρίου Km (max) = 0,763 kcal/m²h C =3x4x5 Στοιχείο Επιφάνεια Συντελεστής F K Παράγων FxKxΠ m² Kcal/m²h C Kcal/h C Φύλλο Επίπεδο 1 114,000 0,707 1,0 80,598 Φύλλο Επίπεδο 2 71,320 0,524 1,0 37,372 Στέγη <Steelhouse> Οροφή - στέγη (1,0) 108,810 0,375 1,0 40,804 Δάπεδο επι εδάφους Δάπεδο - οροφή υπογείων - (0,5) 78,620 0,742 0,5 29,168 Σύνολα 372, ,942 Km = ΣFK / ΣF = 187,942 / 372,750 = 0,504 kcal/m²h C Μελετητής: Κων/νος Χρυσανθακόπουλος 1998, LH Λογισμική - Σελιδα 18

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. Μεσογείων 45, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 534 CIVILTECH A.E. Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΜΕΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ. -Μελέτη -Τεχνική Περιγραφή -Πινακες

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΜΕΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ. -Μελέτη -Τεχνική Περιγραφή -Πινακες ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΜΕΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ -Μελέτη -Τεχνική Περιγραφή -Πινακες Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΡΙΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 2.ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 3.ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 4.ΘΕΡΜΑΝΣΗ 5.ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 6. ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - ΨΥΧΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - ΨΥΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - ΨΥΧΟΣ 1 Καλοκαίρι Υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες Ζώνη Άνεσης Χειμώνας Χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Ενημερωτική Ημερίδα Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Δημήτριος Αναστασέλος Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός jimanas@aix.meng.auth.gr Στάδια ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝ ISO 13790 Ημιστατική μέθοδος με μηνιαίο βήμα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Υπολογισμός ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων Προκειμένου οι χώρες της ΕΕ να ακολουθούν μια κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πολυκατοικία) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ. IQia ATTE

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ. IQia ATTE ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ IQia ATTE Τηλ.: 26710 25935, 6944 627387 E-mail: info@iqia.gr www:iqia.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ 3 2 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2010

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

W 61. Copyright by Knauf Gips KG W61_TITEL-0109.dwg Stand 01.09. Συστήματα Ξηράς Δόμησης

W 61. Copyright by Knauf Gips KG W61_TITEL-0109.dwg Stand 01.09. Συστήματα Ξηράς Δόμησης W 61 Συστήματα Ξηράς Δόμησης 11/20 W61 W 61 Knauf Ξηρά Ξηρός επιχρίσματα Σοβάς και επενδύσεις και Επενδύσεις Knauf W611 Ξηρό επίχρισμα Knauf με επικολλημένες γυψοσανίδες W612 Επεξεργασμένες γυψοσανίδες

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα λαμβάνονται ήδη θεσμικά μέτρα. Η συμβολή των κουφωμάτων αλουμινίου στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Στην Ελλάδα λαμβάνονται ήδη θεσμικά μέτρα. Η συμβολή των κουφωμάτων αλουμινίου στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Η Οδηγία 2002/9/ ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία. Με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΦΕΚ Β 407/200) διαμορφώνεται το πλαίσιο αρχών και

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free 25 Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη θερμομόνωση διπλών εξωτερικών τοίχων με χρήση της μπλε μόνωσης αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης STYROFOAM

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: Κουτροβέλης Παναγιώτης Καπαγεωργίου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μελέτη ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ. ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ. ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉ : ΚΕΦΑΛΆΡΙ - ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας

Πτυχιακή εργασία: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανολογίας Πτυχιακή εργασία: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας Σπουδαστής: Καντζέλης Σωτήρι (ΑΜ 5521)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, Q ( W h ) ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Μεταφορά ενέργειας με: Θερμική αγωγή ή Θερμική μεταβίβαση ή με συναγωγιμότητα (μεταφορά θερμότητας στην επιφάνεια επαφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία νέων οικονομικά βιώσιμων θέσεων εργασίας

Δημιουργία νέων οικονομικά βιώσιμων θέσεων εργασίας ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Συνέδριο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μάρτιος 2010 ΑΘΗΝΑ Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια: Δημιουργία νέων οικονομικά βιώσιμων θέσεων εργασίας ας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΣΤΟ 1 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: 1 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΤΣΑΚΩΝΑ 6 ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτηρίων

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτηρίων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτηρίων Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης Ψυχρά Ανακλαστικά Συστήματα BIOCLIMA ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Κατανάλωση Ενέργειας στον Κτιριακό Τομέα Κατανομή τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα (1999) Οικιακός Τομέας Τριτογενής Τομέας Κατανάλωση ενέργειας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Ανάλυση της Ευφροσύνης Αθαν. Καράµπαµπα, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Αθήνα, Οκτώβριος 2007 Το πρώτο µέτρο στη χώρα µας για εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα