Πετροβάµβακας Geolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πετροβάµβακας Geolan"

Transcript

1 Πετροβάµβακας Geolan Στη σύγχρονη τεχνολογία των κατασκευών και των εγκαταστάσεων η σωστή θερµοµόνωση, ηχοµόνωση και πυροπροστασία δεν αποτελούν πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα. Είναι σηµαντικό το περιβάλλον στον οποίο ζούµε ή εργαζόµαστε να είναι ευχάριστο ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή, τις κλιµατολογικές συνθήκες και τους ενοχλητικούς θορύβους. Η εταιρεία Fibran Α.Ε. έρχεται σήµερα µε µια νέα πρόταση στο χώρο της µόνωσης παράγοντας και προσφέροντας ένα νέο οικολογικό προϊόν, τον πετροβάµβακα Geolan. Ο πετροβάµβακας Geolan είναι ένα φυσικό ινώδες προϊόν που παράγεται από την τήξη πετρωµάτων (αµφιβολίτης, δολοµίτης, ασβεστόλιθος, βωξίτης κ.λπ.) σε µια υπερσύγχρονη καθετοποιηµένη βιοµηχανική µονάδα στην Τερπνή Σερρών και αποτελεί την ενδεδειγµένη λύση για τη θερµοµόνωση, ηχοµόνωση και την πυροπροστασία κατασκευών και εγκαταστάσεων. Geolan Η παραγωγική διαδικασία Η παραγωγή του πετροβάµβακα γίνεται σε ηλεκτρικούς δίδυµους φούρνους ισχύος 3500kW. Ο φούρνος περιλαµβάνει τρία ηλεκτρόδια γραφίτη, όπου µε τη διοχέτευση ηλεκτρικού ρεύµατος πραγµατοποιείται η τήξη των πετρωµάτων. Η θερµοκρασία της λάβας στην έξοδο του φούρνου ανέρχεται στους 1500 C περίπου. Αυτή η νέα µέθοδος πλεονεκτεί από τη µέχρι τώρα εφαρµοζόµενη µέθοδο της υψικαµίνου, διότι επιτυγχάνεται διαστασιακή οµοιοµορφία στις παραγόµενες ίνες, καθώς και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Ολόκληρη η διαδικασία παραγωγής ελέγχεται ηλεκτρονικά. Από το φούρνο, η παραγόµενη λάβα έρχεται στον ινοποιητή µε την κατάλληλη διάταξη, όπου διαµορφώνεται η ίνα του πετροβάµβακα. Η συγκόλληση των ινών γίνεται µε την προσθήκη ρητίνης, ενώ η υδροαπωθητικότητα του πετροβάµβακα Geolan επιτυγχάνεται µε την προσθήκη πυριτικών ενώσεων του άνθρακα. Οι παραγόµενες ίνες οδηγούνται στο φούρνο πολυµερισµού της ρητίνης, όπου σταθεροποιείται η δοµή του πετροβάµβακα και διαµορφώνονται τα τελικά χαρακτηριστικά του. Το τελικό προϊόν, αφού περάσει από το σύστηµα κοπής και διαµορφωθούν οι διαστάσεις του, συσκευάζεται και αποθηκεύεται. Προϊόντα πετροβάµβακα Geolan Ο πετροβάµβακας Geolan παράγεται σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο (European Union) ΕΝ σε πλάκες ή σε πάπλωµα ή χύµα, σε διάφορα πάχη και πυκνότητες (30kg/m 3 175kg/m 3 ), καθώς και µε διάφορες επικαλύψεις όπως υαλοϋφάσµατα, φύλλα αλουµινίου, χαρτί craft, καθώς και µε ενίσχυση γαλβανισµένου κοτετσοσύρµατος. ιασφάλιση Ποιότητας

2 Με σκοπό τη διασφάλιση ποιότητας του σχεδιασµού, της παραγωγής και της διάθεσης των προϊόντων Geolan, η Fibran Α.Ε. είναι πιστοποιηµένη σύµφωνα µε το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2000 (TÜV HELLAS). Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων Geolan ελέγχονται σε όλα τα στάδια της παραγωγής από το σύγχρονο εργαστήριο ελέγχου ποιότητας της εταιρείας Fibran καθώς και από τα εγκυρότερα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ). Τέλος, η Fibran A.E. έχοντας ως στόχο τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων Geolan αναπτύσσει την έρευνα σε ξένα Ινστιτούτα για την παραγωγή νέων προϊόντων, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των κατασκευών και των εγκαταστάσεων. Πετροβάµβακας Geolan Εξοικονόµηση Ενέργειας Χειµώνα- Καλοκαίρι Η εξασφάλιση άνετης θερµικά διαµονής, χειµώνα καλοκαίρι, προϋποθέτει κατανάλωση ενέργειας για τη θέρµανση και την ψύξη. Οι θερµοµονωτικές ιδιότητες των προϊόντων Geolan εφόσον αξιοποιηθούν στο κέλυφος των κτιρίων µειώνουν τις λειτουργικές αυτές δαπάνες κατά 50%-80%, µειώνοντας παράλληλα και το µέγεθος των αντίστοιχων εγκαταστάσεων, άρα το κόστος τους. Ακόµα µειώνουν το πάχος της εξωτερικής τοιχοποιίας αυξάνοντας τον ωφέλιµο χώρο των κτιρίων και τη διάρκεια ζωής του επειδή αποτρέπουν τις µεγάλες θερµοκρασιακές διακυµάνσεις στο κτίριο και τις βλάβες που τις συνοδεύουν. Εποµένως τη θερµοµόνωση στα κτίρια και στις εγκαταστάσεις δεν την επιβάλλει µόνο ο κανονισµός θερµοµόνωσης αλλά και το οικονοµικό µας συµφέρον. Βασικές Ιδιότητες του Πετροβάµβακα Geolan Φυσικό Οικολογικό Προϊόν Ο πετροβάµβακας Geolan είναι φυσικό προϊόν προερχόµενο από ηφαιστιογενή πετρώµατα ηλικίας 200 εκατοµµυρίων ετών. Η νέα µέθοδος που εφαρµόζεται για την παραγωγή του δεν επιβαρύνει τη φύση, ενώ η χρήση του εξοικονοµεί τεράστιες ποσότητες ενέργειας προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον. Τα προϊόντα Geolan είναι ανακυκλώσιµα, χηµικώς αδρανή και δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη παρασίτων. Οι ιδιότητές τους διατηρούνται αµετάβλητες στο χρόνο. Ηχοµονωτικό Προϊόν Οι ηχητικές οχλήσεις, από οξείς ή ασθενέστερους σε ένταση θορύβους προερχόµενους από το εσωτερικό ή εξωτερικό του κτιρίου ή από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων έχουν αποδειχθεί ότι βλάπτουν την υγεία των ενοίκων και των εργαζοµένων. Τα απαιτούµενα από τον κανονισµό χαµηλά επίπεδα οχλήσεων, επιτυγχάνονται µε τη χρήση των προϊόντων Geolan που εξουδετερώνει αερόφερτους και κτυπογενείς θορύβους.

3 Πυράντοχο Προϊόν Τα προϊόντα Geolan είναι υλικά υψηλής αντοχής σε µεγάλες θερµοκρασίες εξασφαλίζοντας την πυραντίσταση της κατασκευής. Οι ίνες αντέχουν σε θερµοκρασίες υψηλότερες από 1000 C, διατηρώντας τις µονωτικές τους ιδιότητες και τη διαστατική τους σταθερότητα. Η θερµοκρασία λειτουργίας των προϊόντων είναι στους 755 C. Αδιαβροχοποιηµένο Προϊόν Οι ίνες των προϊόντων του πετροβάµβακα Geolan ψεκάζονται µε πυριτικές ενώσεις του άνθρακα κατά τη διάρκεια της παραγωγής για αδιαβροχοποίηση. Επιπλέον, ακόµα και αν το προϊόν εκτεθεί στη βροχή, η υγρασία που θα συγκεντρωθεί επιφανειακά ανάµεσα στις ίνες, εξατµίζεται ταχύτατα λόγω των διάκενων που παρουσιάζει η δοµή του. Εφαρµογές του Πετροβάµβακα Geolan Οικοδοµή Η Fibran δηµιούργησε µια σειρά προϊόντων πετροβάµβακα Geolan που βρίσκουν εφαρµογές στον οικοδοµικό τοµέα. Το Geolan προσφέροντας θερµοµόνωση ηχοµόνωση και πυροπροστασία µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά για τη θερµο-ηχοµόνωση της τοιχοποιίας, των δαπέδων, των κεραµοσκεπών και της ξηράς δόµησης. Επιπλέον, η δυνατότητα παραγωγής προϊόντων Geolan µε επικαλύψεις αλουµινίου συνδυάζει θερµοµονωτικό υλικό και φράγµα υδρατµών καθώς επισής, και η προσθήκη πυριτικών ενώσεων του άνθρακα κατά την παραγωγή του προσφέρει στον πετροβάµβακα υδροαπωθητικότητα. Είναι σηµαντικό ακόµη να τονιστεί η συνεργασιµότητα του πετροβάµβακα Geolan µε τα υπόλοιπα δοµικά υλικά, που προσφέρει µια εύκολη και οικονοµική λύση στην οικοδοµή. Βιοµηχανία Οι µονώσεις βιοµηχανικών εγκαταστάσεων καλύπτουν σήµερα µεγάλο µέρος της αγοράς του πετροβάµβακα, ιδίως στις περιπτώσεις όπου απαιτούνται αντοχές σε υψηλές θερµοκρασίες. Τα βιοµηχανικά παπλώµατα µε διάφορες επικαλύψεις όπως φύλλο αλουµινίου, γαλβανισµένο δικτυωτό πλέγµα, υαλοϋφασµα κ.λπ., αποτελούν µοναδική και ιδανική λύση για τις µονώσεις σωληνώσεων, αεραγωγών, φούρνων, λεβήτων και δεξαµενών. Επίσης, ο πετροβάµβακας Geolan βρίσκει εφαρµογή στη βιοµηχανία των πανέλων, λόγω των αυξηµένων µηχανικών του αντοχών.

4 Ναυτιλία Ο πετροβάµβακας Geolan σύµφωνα µε την οδηγία «SOLAS 74» είναι αναπόσπαστο µέρος της κατασκευής των πλοίων, εµπορικών και επιβατικών. Χρησιµοποιείται στα τοιχώµατα και τις θυρίδες όπως επίσης και στις διάφορες εγκαταστάσεις του πλοίου. Οι ιδιότητες της πυροπροστασίας και της ηχοµόνωσης είναι αυτές που καθιστούν τον πετροβάµβακα απαραίτητο στη ναυπηγική. Γεωργία Ειδική σειρά προϊόντων πετροβάµβακα Geolan καλύπτουν λόγω της κατάλληλης δοµής και του πορώδους τους τις προδιαγραφές για σωστή ανάπτυξη των φυτών πριν την τελική τους φύτευση. Ο πετροβάµβακας Geolan βρίσκει εφαρµογή σε συστήµατα υδροπονίας και σε θερµοκήπια.

5 Προϊόντα Πετροβάµβακα Geolan οµικές Πλάκες Geolan B-040 ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ Προϊόν σύµφωνα µε το DIN Min P W w 035 A1 Περιγραφή Προϊόντος Οι δοµικές πλάκες GEOLAN B-040 είναι ένα φυσικό ινώδες προϊόν, που προέρχεται από ηφαιστιογενή πετρώµατα, όπως ο βασάλτης, ο ασβεστόλιθος, ο δολοµίτης και ο βωξίτης. Το µίγµα λιώνει σε ηλεκτρικό φούρνο στους 1520 C, ινοποιείται µε περιστροφική κίνηση και οι παραγόµενες ίνες αποκτούν τη συνεκτικότητά τους µε προσθήκη συγκολλητικής ρητίνης ανθεκτικής σε υψηλή θερµοκρασία. Η υψηλή υδροαπωθητικότητα επιτυγχάνεται µε τον ψεκασµό των ινών µε ειδικές πυριτικές ενώσεις. Οι δοµικές πλάκες GEOLAN B-040 είναι θερµο-ηχοµονωτικά υλικά εξαιρετικής πυραντοχής έως τους 750 C. Έχουν διαστατική σταθερότητα, είναι χηµικώς αδρανή, οι ιδιότητές τους διατηρούνται αµετάβλητες στο χρόνο και δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη παρασίτων. Εφαρµογές Οι δοµικές πλάκες πετροβάµβακα βρίσκουν εφαρµογές στην εσωτερική θερµοµόνωση τοιχοποιίας, στη θερµο-ηχοµόνωση διπλής τοιχοποιίας, στην ξηρά δόµηση, στη θερµο-ηχοµόνωση στις στέγες καθώς και στις ψευδοροφές. Συσκευασία Υπάρχει δυνατότητα παραγωγής των ελαφριών πλακών GEOLAN B-040 µε επικαλύψεις, όπως αλουµινίου, υαλοϋφάσµατος κατόπιν παραγγελίας. Τρόπος ιακίνησης εν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη µεταφορά του προϊόντος. Συνιστάται η προστασία του προϊόντος από τη βροχή. Μηχανικές και Φυσικές Ιδιότητες Συντελεστής Ηχοαπορρόφησης

6 Συµβουλές κατά την Εφαρµογή 1. Οι πλάκες δεν θα πρέπει να τοποθετούνται σε κατασκευές και εγκαταστάσεις σε θερµοκρασία κάτω των 5 C ή εάν υπάρχει πιθανότητα χαµηλών θερµοκρασιών για τις επόµενες 24 ώρες. Επίσης χρειάζεται προστασία των προϊόντων από τη βροχή. 2. Εάν υγρασία ή νερό εισχωρήσει στο σώµα του υλικού θα πρέπει να στεγνώσει πριν την εφαρµογή του. Συνήθως απαιτούνται 24 ώρες αλλά το χειµώνα ίσως χρειαστεί περισσότερος χρόνος. 3. Τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σε εσωτερικό χώρο, εφόσον αποθηκεύονται στην ύπαιθρο, θα πρέπει να προστατεύονται από διαβροχή.

7 Ενισχυµένες Πλάκες Geolan B-050 ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ Προϊόν σύµφωνα µε το DIN Min P W w 035 A1 Περιγραφή Προϊόντος Οι ενισχυµένες πλάκες GEOLAN B-050 είναι ένα φυσικό ινώδες προϊόν, που προέρχεται από ηφαιστιογενή πετρώµατα, όπως ο βασάλτης ο ασβεστόλιθος, ο δολοµίτης και ο βωξίτης. Το µίγµα λιώνει σε ηλεκτρικό φούρνο στους 1520 C, ινοποιείται µε περιστροφική κίνηση και οι παραγόµενες ίνες αποκτούν τη συνεκτικότητά τους µε προσθήκη συγκολλητικής ρητίνης ανθεκτικής σε υψηλή θερµοκρασία. Η υψηλή υδροαπωθητικότητα επιτυγχάνεται µε τον ψεκασµό των ινών µε ειδικές πυριτικές ενώσεις. Οι ενισχυµένες πλάκες GEOLAN B-050 είναι θερµο-ηχοµονωτικά υλικά εξαιρετικής πυραντοχής έως τους 750 C. Έχουν διαστατική σταθερότητα, είναι χηµικώς αδρανή, οι ιδιότητές τους διατηρούνται αµετάβλητες στο χρόνο και δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη παρασίτων. Εφαρµογές Οι ενισχυµένες πλάκες πετροβάµβακα βρίσκουν εφαρµογές στην εσωτερική θερµοµόνωση τοιχοποιίας, στη θερµο-ηχοµόνωση διπλής τοιχοποιίας, στην ξηρά δόµηση, στη θερµο-ηχοµόνωση στις στέγες καθώς και στις ψευδοροφές. Συσκευασία Υπάρχει δυνατότητα παραγωγής των ενισχυµένων πλακών GEOLAN B- 050 µε επικαλύψεις, όπως αλουµινίου, υαλοϋφάσµατος κατόπιν παραγγελίας. Τρόπος ιακίνησης εν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη µεταφορά του προϊόντος. Συνιστάται η προστασία του προϊόντος από τη βροχή. Μηχανικές και Φυσικές Ιδιότητες Συντελεστής Ηχοαπορρόφησης Συµβουλές κατά την Εφαρµογή

8 1. Οι πλάκες δεν θα πρέπει να τοποθετούνται σε κατασκευές και εγκαταστάσεις σε θερµοκρασία κάτω των 5 C ή εάν υπάρχει πιθανότητα χαµηλών θερµοκρασιών για τις επόµενες 24 ώρες. Επίσης χρειάζεται προστασία των προϊόντων από τη βροχή. 2. Εάν υγρασία ή νερό εισχωρήσει στο σώµα του υλικού θα πρέπει να στεγνώσει πριν την εφαρµογή του. Συνήθως απαιτούνται 24 ώρες αλλά το χειµώνα ίσως χρειαστεί περισσότερος χρόνος. 3. Τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σε εσωτερικό χώρο, εφόσον αποθηκεύονται στην ύπαιθρο, θα πρέπει να προστατεύονται από διαβροχή.

9 Ηµίσκληρες Πλάκες Geolan B-570 ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ Προϊόν σύµφωνα µε το DIN Min P W w 035 A1 Οι ηµίσκληρες πλάκες GEOLAN B-570 είναι ένα φυσικό ινώδες προϊόν, που προέρχεται από ηφαιστιογενή πετρώµατα, όπως ο βασάλτης ο ασβεστόλιθος, ο δολοµίτης και ο βωξίτης. Το µίγµα λιώνει σε ηλεκτρικό φούρνο στους 1520 C, ινοποιείται µε περιστροφική κίνηση και οι παραγόµενες ίνες αποκτούν τη συνεκτικότητά τους µε προσθήκη συγκολλητικής ρητίνης ανθεκτικής σε υψηλή θερµοκρασία. Η υψηλή υδροαπωθητικότητα επιτυγχάνεται µε τον ψεκασµό των ινών µε ειδικές πυριτικές ενώσεις. Οι ηµίσκληρες πλάκες GEOLAN B-570 είναι θερµο-ηχοµονωτικά υλικά εξαιρετικής πυραντοχής έως τους 750 C. Έχουν διαστατική σταθερότητα, είναι χηµικώς αδρανή, οι ιδιότητές τους διατηρούνται αµετάβλητες στο χρόνο και δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη παρασίτων. Εφαρµογές Οι ηµίσκληρες πλάκες πετροβάµβακα βρίσκουν εφαρµογές στην εσωτερική θερµοµόνωση τοιχοποιίας, στη θερµο-ηχοµόνωση διπλής τοιχοποιίας, στην ξηρά δόµηση, στη θερµο-ηχοµόνωση στις στέγες καθώς και στις ψευδοροφές. Συσκευασία Υπάρχει δυνατότητα παραγωγής των ηµίσκληρων πλακών GEOLAN B-570 µε επικαλύψεις, όπως αλουµινίου, υαλοϋφάσµατος κατόπιν παραγγελίας. Τρόπος ιακίνησης εν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη µεταφορά του προϊόντος. Συνιστάται η προστασία του προϊόντος από τη βροχή. Μηχανικές και Φυσικές Ιδιότητες Συντελεστής Ηχοαπορρόφησης Συµβουλές κατά την Εφαρµογή 1. Οι πλάκες δεν θα πρέπει να τοποθετούνται σε κατασκευές και εγκαταστάσεις σε θερµοκρασία κάτω των 5 C ή εάν υπάρχει πιθανότητα χαµηλών θερµοκρασιών για τις επόµενες 24 ώρες. Επίσης χρειάζεται προστασία των προϊόντων από τη βροχή.

10 2. Εάν υγρασία ή νερό εισχωρήσει στο σώµα του υλικού θα πρέπει να στεγνώσει πριν την εφαρµογή του. Συνήθως απαιτούνται 24 ώρες αλλά το χειµώνα ίσως χρειαστεί περισσότερος χρόνος. 3. Τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σε εσωτερικό χώρο, εφόσον αποθηκεύονται στην ύπαιθρο, θα πρέπει να προστατεύονται από διαβροχή.

11 Σκληρες Πλάκες Geolan B-001 ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ Προϊόν σύµφωνα µε το DIN Min P W w 035 A1 Οι σκληρες πλάκες GEOLAN B-001 είναι ένα φυσικό ινώδες προϊόν, που προέρχεται από ηφαιστιογενή πετρώµατα, όπως ο βασάλτης ο ασβεστόλιθος, ο δολοµίτης και ο βωξίτης. Το µίγµα λιώνει σε ηλεκτρικό φούρνο στους 1520 C, ινοποιείται µε περιστροφική κίνηση και οι παραγόµενες ίνες αποκτούν τη συνεκτικότητά τους µε προσθήκη συγκολλητικής ρητίνης ανθεκτικής σε υψηλή θερµοκρασία. Η υψηλή υδροαπωθητικότητα επιτυγχάνεται µε τον ψεκασµό των ινών µε ειδικές πυριτικές ενώσεις. Οι σκληρες πλάκες GEOLAN B-001 είναι θερµο-ηχοµονωτικά υλικά εξαιρετικής πυραντοχής έως τους 750 C. Έχουν διαστατική σταθερότητα, είναι χηµικώς αδρανή, οι ιδιότητές τους διατηρούνται αµετάβλητες στο χρόνο και δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη παρασίτων. Εφαρµογές Οι σκληρές πλάκες πετροβάµβακα βρίσκουν εφαρµογές στις αεριζόµενες όψεις, στη θερµο-ηχοµόνωση των δωµάτων και των δαπέδων καθώς και στις ψευδοροφές. Συσκευασία Υπάρχει δυνατότητα παραγωγής των σκληρών πλακών GEOLAN B-001 µε επικαλύψεις, όπως αλουµινίου, υαλοϋφάσµατος κατόπιν παραγγελίας. Τρόπος ιακίνησης εν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη µεταφορά του προϊόντος. Συνιστάται η προστασία του προϊόντος από τη βροχή. Μηχανικές και Φυσικές Ιδιότητες Συντελεστής Ηχοαπορρόφησης Συµβουλές κατά την Εφαρµογή 1. Οι πλάκες δεν θα πρέπει να τοποθετούνται σε κατασκευές και εγκαταστάσεις σε θερµοκρασία κάτω των 5 C ή εάν υπάρχει πιθανότητα χαµηλών θερµοκρασιών για τις επόµενες 24 ώρες. Επίσης χρειάζεται προστασία των προϊόντων από τη βροχή.

12 2. Εάν υγρασία ή νερό εισχωρήσει στο σώµα του υλικού θα πρέπει να στεγνώσει πριν την εφαρµογή του. Συνήθως απαιτούνται 24 ώρες αλλά το χειµώνα ίσως χρειαστεί περισσότερος χρόνος. 3. Τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σε εσωτερικό χώρο, εφόσον αποθηκεύονται στην ύπαιθρο, θα πρέπει να προστατεύονται από διαβροχή.

13 Πλάκες ωµάτων Geolan B-051 ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ Προϊόν σύµφωνα µε το DIN Min P W w 035 A1 Οι πλάκες δωµάτων GEOLAN B-051 είναι ένα φυσικό ινώδες προϊόν, που προέρχεται από ηφαιστιογενή πετρώµατα, όπως ο βασάλτης ο ασβεστόλιθος, ο δολοµίτης και ο βωξίτης. Το µίγµα λιώνει σε ηλεκτρικό φούρνο στους 1520 C, ινοποιείται µε περιστροφική κίνηση και οι παραγόµενες ίνες αποκτούν τη συνεκτικότητά τους µε προσθήκη συγκολλητικής ρητίνης ανθεκτικής σε υψηλή θερµοκρασία. Η υψηλή υδροαπωθητικότητα επιτυγχάνεται µε τον ψεκασµό των ινών µε ειδικές πυριτικές ενώσεις. Οι πλάκες δωµάτων GEOLAN B-051 είναι θερµο-ηχοµονωτικά υλικά εξαιρετικής πυραντοχής έως τους 750 C. Έχουν διαστατική σταθερότητα, είναι χηµικώς αδρανή, οι ιδιότητές τους διατηρούνται αµετάβλητες στο χρόνο και δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη παρασίτων. Εφαρµογές Οι σκληρές πλάκες πετροβάµβακα βρίσκουν εφαρµογές στη θερµοηχοµόνωση των δωµάτων και των δαπέδων για φορτία µέχρι 10kN/m 2. Συσκευασία Υπάρχει δυνατότητα παραγωγής των πλακών δωµάτων GEOLAN B-051 µε επικαλύψεις, όπως αλουµινίου, υαλοϋφάσµατος κατόπιν παραγγελίας. Τρόπος διακίνησης εν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη µεταφορά του προϊόντος. Συνιστάται η προστασία του προϊόντος από τη βροχή. Μηχανικές και Φυσικές Ιδιότητες Συντελεστής Ηχοαπορρόφησης Συµβουλές κατά την Εφαρµογή 1. Οι πλάκες δεν θα πρέπει να τοποθετούνται σε κατασκευές και εγκαταστάσεις σε θερµοκρασία κάτω των 5 C ή εάν υπάρχει πιθανότητα χαµηλών θερµοκρασιών για τις επόµενες 24 ώρες. Επίσης χρειάζεται προστασία των προϊόντων από τη βροχή.

14 2. Εάν υγρασία ή νερό εισχωρήσει στο σώµα του υλικού θα πρέπει να στεγνώσει πριν την εφαρµογή του. Συνήθως απαιτούνται 24 ώρες αλλά το χειµώνα ίσως χρειαστεί περισσότερος χρόνος. 3. Τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σε εσωτερικό χώρο, εφόσον αποθηκεύονται στην ύπαιθρο, θα πρέπει να προστατεύονται από διαβροχή.

15 Σκληρές Πλάκες ωµάτων Geolan B-571 ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ Προϊόν σύµφωνα µε το DIN Min P ΤΚ 040 A1 Οι σκληρές πλάκες δωµάτων GEOLAN B-571 είναι ένα φυσικό ινώδες προϊόν, που προέρχεται από ηφαιστιογενή πετρώµατα, όπως ο βασάλτης ο ασβεστόλιθος, ο δολοµίτης και ο βωξίτης. Το µίγµα λιώνει σε ηλεκτρικό φούρνο στους 1520 C, ινοποιείται µε περιστροφική κίνηση και οι παραγόµενες ίνες αποκτούν τη συνεκτικότητά τους µε προσθήκη συγκολλητικής ρητίνης ανθεκτικής σε υψηλή θερµοκρασία. Η υψηλή υδροαπωθητικότητα επιτυγχάνεται µε τον ψεκασµό των ινών µε ειδικές πυριτικές ενώσεις. Οι σκληρές πλάκες δωµάτων GEOLAN B-571 είναι θερµο-ηχοµονωτικά υλικά εξαιρετικής πυραντοχής έως τους 750 C. Έχουν διαστατική σταθερότητα, είναι χηµικώς αδρανή, οι ιδιότητές τους διατηρούνται αµετάβλητες στο χρόνο και δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη παρασίτων. Εφαρµογές Οι σκληρές πλάκες δωµάτων GEOLAN B-571 βρίσκουν εφαρµογές στη θερµο-ηχοµόνωση των δωµάτων και των δαπέδων. Συσκευασία Υπάρχει δυνατότητα παραγωγής των πλακών δωµάτων GEOLAN B-051 µε επικαλύψεις, όπως αλουµινίου, υαλοϋφάσµατος κατόπιν παραγγελίας. Τρόπος διακίνησης εν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη µεταφορά του προϊόντος. Συνιστάται η προστασία του προϊόντος από τη βροχή. Μηχανικές και Φυσικές Ιδιότητες Συµβουλές κατά την Εφαρµογή 1. Οι πλάκες δεν θα πρέπει να τοποθετούνται σε κατασκευές και εγκαταστάσεις σε θερµοκρασία κάτω των 5 C ή εάν υπάρχει πιθανότητα χαµηλών θερµοκρασιών για τις επόµενες 24 ώρες. Επίσης χρειάζεται προστασία των προϊόντων από τη βροχή. 2. Εάν υγρασία ή νερό εισχωρήσει στο σώµα του υλικού θα πρέπει να στεγνώσει πριν την εφαρµογή του. Συνήθως απαιτούνται 24 ώρες αλλά το χειµώνα ίσως χρειαστεί περισσότερος χρόνος.

16 3. Τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σε εσωτερικό χώρο, εφόσον αποθηκεύονται στην ύπαιθρο, θα πρέπει να προστατεύονται από διαβροχή.

17 Μονωτικό Ρολό Geolan R-040 ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ Προϊόν σύµφωνα µε το DIN Min P 040 A1 Περιγραφή Προϊόντος Το µονωτικό ρολό GEOLAN R-040 είναι ένα φυσικό ινώδες προϊόν, που προέρχεται από ηφαιστιογενή πετρώµατα, όπως ο βασάλτης, ο ασβεστόλιθος, ο δολοµίτης και ο βωξίτης. Το µίγµα λιώνει σε ηλεκτρικό φούρνο στους 1520 C και ινοποιείται µε περιστροφική κίνηση. Η υψηλή υδροαπωθητικότητα επιτυγχάνεται µε τον ψεκασµό των ινών µε ειδικές πυριτικές ενώσεις. Τα µονωτικά ρολά GEOLAN R-040 είναι θερµο-ηχοµονωτικά υλικά εξαιρετικής πυραντοχής πάνω από τους 1000 C. Έχουν διαστατική σταθερότητα, είναι χηµικώς αδρανή, οι ιδιότητές τους διατηρούνται αµετάβλητες στο χρόνο και δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη παρασίτων. Εφαρµογές Το µονωτικό ρολό GEOLAN R-040 βρίσκει εφαρµογές στη θερµοηχοµόνωση, στην ξηρά δόµηση, στις κεραµοσκεπές, στις σωληνώσεις. Συσκευασία Τρόπος διακίνησης εν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη µεταφορά του προϊόντος. Συνιστάται η προστασία του προϊόντος από τη βροχή. Μηχανικές και Φυσικές Ιδιότητες Συµβουλές κατά την Εφαρµογή 1. Τα παπλώµατα δε θα πρέπει να τοποθετούνται σε κατασκευές και εγκαταστάσεις σε θερµοκρασία κάτω των 5 C ή εάν υπάρχει πιθανότητα χαµηλών θερµοκρασιών για τις επόµενες 24 ώρες. Επίσης χρειάζεται προστασία των προϊόντων από τη βροχή. 2. Εάν υγρασία ή νερό εισχωρήσει στο σώµα του υλικού θα πρέπει να στεγνώσει πριν την εφαρµογή του. Συνήθως απαιτούνται 24 ώρες αλλά το χειµώνα ίσως χρειαστεί µεγαλύτερος χρόνος. 3. Τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σε εσωτερικό χώρο, εφόσον αποθηκεύονται στην ύπαιθρο, θα πρέπει να προστατεύονται από διαβροχή.

18 Πάπλωµα µε Κοτετσόσυρµα Geolan R-056-ΚΟ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ Προϊόν σύµφωνα µε το ΕΝ Min P A1 Περιγραφή Προϊόντος Το πάπλωµα µε κοτετσόσυρµα GEOLAN είναι ένα φυσικό ινώδες προϊόν, που προέρχεται από ηφαιστιογενή πετρώµατα, όπως ο βασάλτης, ο ασβεστόλιθος, ο δολοµίτης και ο βωξίτης. Το µίγµα λιώνει σε ηλεκτρικό φούρνο στους 1520 C και ινοποιείται µε περιστροφική κίνηση. Η υψηλή υδροαπωθητικότητα επιτυγχάνεται µε τον ψεκασµό των ινών µε ειδικές πυριτικές ενώσεις. Τα παπλώµατα µε κοτετσόσυρµα GEOLAN είναι θερµο-ηχοµονωτικά υλικά εξαιρετικής πυραντοχής πάνω από τους 1000 C. Έχουν διαστατική σταθερότητα, είναι χηµικώς αδρανή, οι ιδιότητές τους διατηρούνται αµετάβλητες στο χρόνο και δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη παρασίτων. Εφαρµογές Το πάπλωµα µε κοτετσόσυρµα GEOLAN βρίσκει εφαρµογές στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, στις σωληνώσεις, στους αεραγωγούς. Συσκευασία Τρόπος ιακίνησης εν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη µεταφορά του προϊόντος. Συνιστάται η προστασία του προϊόντος από τη βροχή. Μηχανικές και Φυσικές Ιδιότητες ιάγραµµα Συντελεστή Θερµικής Αγωγιµότητας ιάγραµµα Ειδικής Θερµότητας (c) Συµβουλές κατά την Εφαρµογή 1. Τα παπλώµατα δε θα πρέπει να τοποθετούνται σε κατασκευές και εγκαταστάσεις σε θερµοκρασία κάτω των 5 C ή εάν υπάρχει

19 πιθανότητα χαµηλών θερµοκρασιών για τις επόµενες 24 ώρες. Επίσης χρειάζεται προστασία των προϊόντων από τη βροχή. 2. Εάν υγρασία ή νερό εισχωρήσει στο σώµα του υλικού θα πρέπει να στεγνώσει πριν την εφαρµογή του. Συνήθως απαιτούνται 24 ώρες αλλά το χειµώνα ίσως χρειαστεί µεγαλύτερος χρόνος. 3. Τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σε εσωτερικό χώρο, εφόσον αποθηκεύονται στην ύπαιθρο, θα πρέπει να προστατεύονται από διαβροχή.

20 Πάπλωµα µε Κοτετσόσυρµα Geolan R-080-ΚΟ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ Προϊόν σύµφωνα µε το ΕΝ Min P A1 Περιγραφή Προϊόντος Το πάπλωµα µε κοτετσόσυρµα GEOLAN είναι ένα φυσικό ινώδες προϊόν, που προέρχεται από ηφαιστιογενή πετρώµατα, όπως ο βασάλτης, ο ασβεστόλιθος, ο δολοµίτης και ο βωξίτης. Το µίγµα λιώνει σε ηλεκτρικό φούρνο στους 1520 C και ινοποιείται µε περιστροφική κίνηση. Η υψηλή υδροαπωθητικότητα επιτυγχάνεται µε τον ψεκασµό των ινών µε ειδικές πυριτικές ενώσεις. Τα παπλώµατα µε κοτετσόσυρµα GEOLAN είναι θερµο-ηχοµονωτικά υλικά εξαιρετικής πυραντοχής πάνω από τους 1000 C. Έχουν διαστατική σταθερότητα, είναι χηµικώς αδρανή, οι ιδιότητές τους διατηρούνται αµετάβλητες στο χρόνο και δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη παρασίτων. Εφαρµογές Το πάπλωµα µε κοτετσόσυρµα GEOLAN βρίσκει εφαρµογές στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, στις σωληνώσεις, στους αεραγωγούς. Συσκευασία Τρόπος ιακίνησης εν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη µεταφορά του προϊόντος. Συνιστάται η προστασία του προϊόντος από τη βροχή. Μηχανικές και Φυσικές Ιδιότητες ιάγραµµα Συντελεστή Θερµικής Αγωγιµότητας ιάγραµµα Ειδικής Θερµότητας (c) Συµβουλές κατά την Εφαρµογή 1. Τα παπλώµατα δε θα πρέπει να τοποθετούνται σε κατασκευές και εγκαταστάσεις σε θερµοκρασία κάτω των 5 C ή εάν υπάρχει

21 πιθανότητα χαµηλών θερµοκρασιών για τις επόµενες 24 ώρες. Επίσης χρειάζεται προστασία των προϊόντων από τη βροχή. 2. Εάν υγρασία ή νερό εισχωρήσει στο σώµα του υλικού θα πρέπει να στεγνώσει πριν την εφαρµογή του. Συνήθως απαιτούνται 24 ώρες αλλά το χειµώνα ίσως χρειαστεί µεγαλύτερος χρόνος. 3. Τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σε εσωτερικό χώρο, εφόσον αποθηκεύονται στην ύπαιθρο, θα πρέπει να προστατεύονται από διαβροχή.

22 Πάπλωµα µε Κοτετσόσυρµα Geolan R-001-ΚΟ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ Προϊόν σύµφωνα µε το ΕΝ Min P A1 Περιγραφή Προϊόντος Το πάπλωµα µε κοτετσόσυρµα GEOLAN είναι ένα φυσικό ινώδες προϊόν, που προέρχεται από ηφαιστιογενή πετρώµατα, όπως ο βασάλτης, ο ασβεστόλιθος, ο δολοµίτης και ο βωξίτης. Το µίγµα λιώνει σε ηλεκτρικό φούρνο στους 1520 C και ινοποιείται µε περιστροφική κίνηση. Η υψηλή υδροαπωθητικότητα επιτυγχάνεται µε τον ψεκασµό των ινών µε ειδικές πυριτικές ενώσεις. Τα παπλώµατα µε κοτετσόσυρµα GEOLAN είναι θερµο-ηχοµονωτικά υλικά εξαιρετικής πυραντοχής πάνω από τους 1000 C. Έχουν διαστατική σταθερότητα, είναι χηµικώς αδρανή, οι ιδιότητές τους διατηρούνται αµετάβλητες στο χρόνο και δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη παρασίτων. Εφαρµογές Το πάπλωµα µε κοτετσόσυρµα GEOLAN βρίσκει εφαρµογές στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, στις σωληνώσεις, στους αεραγωγούς. Συσκευασία Τρόπος ιακίνησης εν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη µεταφορά του προϊόντος. Συνιστάται η προστασία του προϊόντος από τη βροχή. Μηχανικές και Φυσικές Ιδιότητες ιάγραµµα Συντελεστή Θερµικής Αγωγιµότητας ιάγραµµα Ειδικής Θερµότητας (c) Συµβουλές κατά την Εφαρµογή 1. Τα παπλώµατα δε θα πρέπει να τοποθετούνται σε κατασκευές και εγκαταστάσεις σε θερµοκρασία κάτω των 5 C ή εάν υπάρχει

23 πιθανότητα χαµηλών θερµοκρασιών για τις επόµενες 24 ώρες. Επίσης χρειάζεται προστασία των προϊόντων από τη βροχή. 2. Εάν υγρασία ή νερό εισχωρήσει στο σώµα του υλικού θα πρέπει να στεγνώσει πριν την εφαρµογή του. Συνήθως απαιτούνται 24 ώρες αλλά το χειµώνα ίσως χρειαστεί µεγαλύτερος χρόνος. 3. Τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σε εσωτερικό χώρο, εφόσον αποθηκεύονται στην ύπαιθρο, θα πρέπει να προστατεύονται από διαβροχή.

24 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Χαρακτηριστικά EN/DIN οµικές πλάκες Β 040 Ενισχυµένες πλάκες Β-050 Ηµίσκληρες πλάκες Β-057 Σκληρές πλάκες Β-001 Πλάκες δωµάτων Β-051 Σκληρές πλάκες δωµάτων Β-571 Μονωτικό ρολό R-040 Πάπλωµα µε κοτετσόσυρµα R-056-KO 1 Πάπλωµα µε κοτετσόσυρµα R-080-KO 1 Πάπλωµα µε κοτετσόσυρµα R-001-KO 1 Συντελεστής θερµικής Αγωγιµότητας στους 10 C (W / (m*k) EN Θερµοκρασία τήξης ( C) DIN 4102 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 Κατηγορία Ακαυστότητας EN A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 Τάση θλίψης σε 10% 2 EN συµπίεση kpa ή KN/m Θερµοκρασία Λειτουργίας ( C) Μερική Εµβάπτιση σε νερό (kg/m 2 ) Ολική Εµβάπτιση σε νερό (kg/m 2 ) Γραµµική Αντίσταση Ροής (kpa s / m 3 ) Ειδική Θερµότητα στους 50 C (kj/kg) DIN EN EN EN Συντελεστής Ηχοαπορρόφησης Στα 250Hz DIN 52212/ ISO

25 ΠΡΟΪΟΝΤΑ GEOLAN ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ Εφαρµογές οµικές πλάκες Β-040 Ενισχυµένες Πλάκες Β-050 Ηµίσκληρες Πλάκες Β-057 Σκληρές πλάκες Β-001 Πλάκες ωµάτων Β-051 Σκληρές πλάκες ωµάτων Β-571 Μονωτικό ρολό R-040 Πάπλωµα µε Κοτετσόσυρµα R-056-KO Πάπλωµα µε Κοτετσόσυρµα R-080-KO Πάπλωµα µε Κοτετσόσυρµα R-001-KO ΧΥΜΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ικέλυφη τοιχοποιία Β Β Β Β 001 Εσωτερική τοιχοποιία Β Β Β 057 Εσωτερική Θερµο-ηχοµόνωση Ξύλινης κεραµοσκεπής Θερµο-ηχοµόνωση απέδων ορόφων Β Β Β Β Β 571 Μηχανολογικών εγκαταστάσεων R R-056-KO R-080-KO R-001-KO ΧΥΜΑ Ξηρά όµηση B B B B 001 Τζάκια B B B -001 οχεία Αντιδραστήρες B B R-056-KO R-080-KO R-001-KO εξαµενές R-001-KO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Λέβητες B 040 B 050 R-001-KO Σωληνώσεις Εναλλάκτες R-001-KO Φούρνοι R-001-KO ΧΥΜΑ Αεραγωγοί B 051 R ώµα άπεδα υψηλής Μηχανικής αντοχής B B 571 Πυράντοχες πόρτες B - 001

26

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ (RF) µονώσεις δωµάτων, δαπέδου, τοίχου, στέγης 1250 x 600 20 20 15 0,3 4,52 1250 x 600 30 14 10,5 0,315 6,45 1250 x 600 40

Διαβάστε περισσότερα

FIBRANgeo R-040 Ρολό πετροβάµβακα

FIBRANgeo R-040 Ρολό πετροβάµβακα FIBRANgeo R-040 Ρολό πετροβάµβακα Περιγραφή προϊόντος Το ρολό πετροβάµβακα FIBRANgeo R-040 είναι ένα µονωτικό υλικό, που παράγεται βιοµηχανικά µε την τήξη και ινοποίηση πετρωµάτων. Ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

FIBRAN geo -050 FIBRAN geo -050

FIBRAN geo -050 FIBRAN geo -050 FIBRANgeo B-050 Εύκαµπτες πλάκες πετροβάµβακα Περιγραφή προϊόντος Οι εύκαµπτες πλάκες πετροβάµβακα FIBRANgeo Β-050 είναι ένα µονωτικό υλικό, που παράγεται βιοµηχανικά µε την τήξη και ινοποίηση πετρωµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

FIBRAN geo B-571 FIBRAN geo B-571

FIBRAN geo B-571 FIBRAN geo B-571 FIBRANgeo B-571 Σκληρές πλάκες πετροβάµβακα Περιγραφή προϊόντος Οι σκληρές πλάκες πετροβάµβακα FIBRANgeo B-571 είναι ένα σκληρό και ανθεκτικό σε συµπίεση και εφελκυσµό µονωτικό υλικό, που παράγεται βιοµηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

FIBRANgeo R-040-AL. Το ρολό πετροβάµβακα, µε επικάλυψη µεµβράνη αλουµινίου οπλισµένη µε υαλόπλεγµα, FIBRANgeo R- Περιγραφή προϊόντος.

FIBRANgeo R-040-AL. Το ρολό πετροβάµβακα, µε επικάλυψη µεµβράνη αλουµινίου οπλισµένη µε υαλόπλεγµα, FIBRANgeo R- Περιγραφή προϊόντος. FIBRANgeo R-040-AL Ρολό πετροβάµβακα µε επικάλυψη µεµβράνη αλουµινίου οπλισµένη µε υαλόπλεγµα Περιγραφή προϊόντος Το ρολό πετροβάµβακα, µε επικάλυψη µεµβράνη αλουµινίου οπλισµένη µε υαλόπλεγµα, FIBRANgeo

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf»

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» «Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» 1 Πάκος Σπυρίδων ιπλ. ΠολιτικόςΜηχανικός Univ. Dortmund KnaufΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε. Ευριπίδου 10, Καλλιθέα Τηλ: +30 2109310567 Fax: +30 2109310568 Email: pakos.spyridon@knauf.gr

Διαβάστε περισσότερα

FIBRANgeo B-001. Ηµίσκληρες πλάκες πετροβάµβακα. Περιγραφή προϊόντος. Πλεονεκτήµατα

FIBRANgeo B-001. Ηµίσκληρες πλάκες πετροβάµβακα. Περιγραφή προϊόντος. Πλεονεκτήµατα FIBRANgeo B-001 Ηµίσκληρες πλάκες πετροβάµβακα Περιγραφή προϊόντος Οι ηµίσκληρες πλάκες πετροβάµβακα FIBRANgeo Β-001 είναι ένα µονωτικό υλικό, που παράγεται βιοµηχανικά µε την τήξη και ινοποίηση πετρωµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

FIBRANgeo B-050-YM. Οι εύκαµπτες πλάκες πετροβάµβακα µε επικάλυψη µαύρο µη-υφαντό υαλοπίληµα FIBRANgeo. Περιγραφή προϊόντος.

FIBRANgeo B-050-YM. Οι εύκαµπτες πλάκες πετροβάµβακα µε επικάλυψη µαύρο µη-υφαντό υαλοπίληµα FIBRANgeo. Περιγραφή προϊόντος. FIBRANgeo B-050-YM Εύκαµπτες πλάκες πετροβάµβακα µε επικάλυψη µαύρο µη-υφαντό υαλοπίληµα Περιγραφή προϊόντος Οι εύκαµπτες πλάκες πετροβάµβακα µε επικάλυψη µαύρο µη-υφαντό υαλοπίληµα FIBRANgeo Β-050-YM

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Κατανάλωση Ενέργειας στον Κτιριακό Τομέα Κατανομή τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα (1999) Οικιακός Τομέας Τριτογενής Τομέας Κατανάλωση ενέργειας σε

Διαβάστε περισσότερα

Ιδανική λύση σε κάθε σύγχρονο πρόβλημα θερμομόνωσης

Ιδανική λύση σε κάθε σύγχρονο πρόβλημα θερμομόνωσης Ιδανική λύση σε κάθε σύγχρονο πρόβλημα θερμομόνωσης Ιδανική λύση σε κάθε σύγχρονο πρόβλημα θερμομόνωσης Ίσως το κορυφαίο μονωτικό υλικό σήμερα. Το αποτελεί την τεχνολογική εξέλιξη των θερμομονωτικών πλακών

Διαβάστε περισσότερα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα n Διαπνέουσα θερμομόνωση n Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα n Εξοικονόμηση ενέργειας Ευχάριστο κλίμα για μιά ζωή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

FIBRANgeo BP-ETICS. Σκληρές πλάκες πετροβάµβακα µε πλεκτές ίνες. Περιγραφή προϊόντος. Πλεονεκτήµατα

FIBRANgeo BP-ETICS. Σκληρές πλάκες πετροβάµβακα µε πλεκτές ίνες. Περιγραφή προϊόντος. Πλεονεκτήµατα FIBRANgeo BP-ETICS Σκληρές πλάκες πετροβάµβακα µε πλεκτές ίνες Περιγραφή προϊόντος Οι σκληρές πλάκες πετροβάµβακα FIBRANgeo ΒP-ETICS είναι ένα σκληρό και ανθεκτικό σε συµπίεση και εφελκυσµό θερµοµονωτικό

Διαβάστε περισσότερα

FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών. 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.

FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών. 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ. FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών. 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.

FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών. 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ. FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ ÕÐÏÓÔÑÙÌÁÔÁ ÄÁÐÅÄÙÍ Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος από το 1985, έχοντας συνδέσει το όνομά της με την ποιότητα και τη συνέπεια. Σήμερα, με πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική θερμομόνωση Knauf. Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων. Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011

Εσωτερική θερμομόνωση Knauf. Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων. Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011 Εσωτερική θερμομόνωση Knauf Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011 Εσωτερική θερμ Κnauf Intherm - Knauf Alutherm Η άμεση λύση μόνωσης στα επαγγελματικά κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C)

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ελαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη κεραµοσκεπής EshaRoof Reflect ανήκει στις µεµβράνες κεραµοσκεπής νέας γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΠΑΝΕΛ. Στην κάτω πλευρά του PANEL μας χρησιμοποιείται άριστης ποιότητας χρωματιστό χαλυβδόφυλλο τύπου ραμποτέ.

ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΠΑΝΕΛ. Στην κάτω πλευρά του PANEL μας χρησιμοποιείται άριστης ποιότητας χρωματιστό χαλυβδόφυλλο τύπου ραμποτέ. ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΠΑΝΕΛ Το πάνω μεταλλικό κεραμίδι Ολλανδικού τύπου είναι υψηλής αντοχής χάρη στον ειδικό βηματισμό (πάτημα), τη θολωτή κατασκευή, τον τρόπο της ειδικής πατενταρισμένης, κατά πλάτος σύνδεσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ Χρήστος Χατζηάστρου Χημικός ΜSc. Δ/ντης Τεχνικής Υποστήριξης, FIBRAN AE Λέξεις κλειδιά: Ηχοαπορρόφηση, ηχομόνωση,

Διαβάστε περισσότερα

FIBRANgeo BP 50-BIT. Σκληρές πλάκες πετροβάµβακα µε πλεκτές ίνες µε ασφαλτικό επίχρισµα

FIBRANgeo BP 50-BIT. Σκληρές πλάκες πετροβάµβακα µε πλεκτές ίνες µε ασφαλτικό επίχρισµα FIBRANgeo BP 50-BIT Σκληρές πλάκες πετροβάµβακα µε πλεκτές ίνες µε ασφαλτικό επίχρισµα Περιγραφή προϊόντος Οι σκληρές πλάκες πετροβάµβακα µε πλεκτές ίνες µε ασφαλτικό επίχρισµα FIBRANgeo ΒP 50-ΒΙΤ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Υπάρχουν πάρα πολλά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θερμομόνωση οικοδομικών κατασκευών. Ανάλογα με το τμήμα που θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ ΦΑΙΝΟΛΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ Ο φαινολικός αφρός γνωστός και σαν ισοκυανουρίνη είναι σκληροποιημένος αφρός ο οποίος όπως και οι πολυστερίνες ανήκει στα

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Τα θερμομονωτικά τούβλα είναι τούβλα που διαθέτουν πορώδη μάζα με αποτέλεσμα να έχουν αυξημένα θερμομονωτικά χαρακτηριστικά. Αυτό επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ τρόποι μετάδοσης της θερμότητας αγωγιμότητα μεταφορά ακτινοβολία Θερμικές απώλειες (ή πρόσοδοι) Το κτίριο χάνει θερμότητα: Μέσω του κελύφους, ανάλογα με τη

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ Τ.Ε.Ι. Λάρισας - Παράρτημα Καρδίτσας Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Εργαστήριο Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών 4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ του Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Εσωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων

Ολοκληρωμένα Συστήματα Εσωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων Ολοκληρωμένα Συστήματα Ανακαίνισης & Ενεργειακής Αναβάθμισης Εσωτερική Θερμομόνωση 11/2010 Ολοκληρωμένα Συστήματα Εσωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων Knauf THERMOPROSOPSIS

Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων Knauf THERMOPROSOPSIS Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων Knauf THERMOPROSOPSIS 1 ηµήτρης Πολιτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Υπεύθυνος Καινοτοµικών Συστηµάτων όµησης Knauf ΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products EPS Building Insulation Products Θ ε ρ μ ο μ ό ν ω σ η μ ε π ρ ο ϊ ό ν τ α Δ ι ο γ κ ω μ έ ν η Π ο λ υ σ τ ε ρ ί ν η P r o d u c t s o f E x p a n d e d P o l y s t y r e n e S t y r o p a n E P S EPS

Διαβάστε περισσότερα

Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS. Χώρος µέσης υγροµετρίας όπου 2.5 < W/N 5 gr/m 3. Χώρος πολύ έντονης υγροµετρίας όπου W/N > 7.5 gr/m3.

Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS. Χώρος µέσης υγροµετρίας όπου 2.5 < W/N 5 gr/m 3. Χώρος πολύ έντονης υγροµετρίας όπου W/N > 7.5 gr/m3. ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Υ ΡΑΤΜΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΕΡΙΤΤΕΥΕΙ Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS Η ΧΡΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Υ ΡΑΤΜΩΝ ΣΤΑ ΩΜΑΤΑ Το φράγµα υδρατµών δύναται να τοποθετηθεί ανάλογα της υγροµετρίας

Διαβάστε περισσότερα

GREEN PANEL ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ

GREEN PANEL ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ GREEN PANEL ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ SIP ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ SIP H ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ DIP -ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ EVOTHERM PLUS ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ηχομονωτικά ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ISOLfon- PB Το ISOLfon-PB είναι ένα σύνθετο ηχομονωτικό φύλλο αποτελούμενο από δύο φύλλα αφρώδους πολυαιθυλενίου, πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση αγροτικών εγκαταστάσεων 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση αγροτικών εγκαταστάσεων 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Θερμομόνωση αγροτικών εγκαταστάσεων 100% HCFC-free 67 Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη θερμομόνωση αποθηκών φρούτων και λαχανικών καθώς και των εγκαταστάσεων εκτροφής ζώων με χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικές Ασφαλτικές Μεµβράνες Index Argo (Ελαστικότητα σε χαµηλή θερµοκρασία (ΕΝ 1109) 0 C)

Στεγανωτικές Ασφαλτικές Μεµβράνες Index Argo (Ελαστικότητα σε χαµηλή θερµοκρασία (ΕΝ 1109) 0 C) Ασφαλτόπανα INDEX Τα ασφαλτόπανα Index χρησιµοποιούνται για τη στεγανοποίηση δωµάτων, υπογείων, δεξαµενών, σηράγγων, θεµελίων, γεφυρών και άλλων κατασκευών. Είναι οπλισµένα µε «µη υφασµένο» πολυεστερικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας. Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ

Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας. Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ Κτίρια-ενέργεια ενέργεια-περιβάλλον Στην Ευρώπη ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για 45% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Ησυμβολήτης Διογκωμένης Πολυστερίνης στην εξοικονόμηση ενέργειας

Ησυμβολήτης Διογκωμένης Πολυστερίνης στην εξοικονόμηση ενέργειας Ησυμβολήτης Διογκωμένης Πολυστερίνης στην εξοικονόμηση ενέργειας Τυποποίηση και Σήμανση των προϊόντων EPS σύμφωνα με την 89/106/ΕΟΚ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ E.O.Q MANAGER ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Styropan XPS. Building Insulation Products. S t y r o p a n Χ P S P r o d u c t s

Styropan XPS. Building Insulation Products. S t y r o p a n Χ P S P r o d u c t s Styropan XPS Building Insulation Products Θ ε ρ μ ο μ ό ν ω σ η μ ε π ρ ο ϊ ό ν τ α Α φ ρ ο ύ Ε ξ η λ α σ μ έ ν η ς Π ο λ υ σ τ ε ρ ί ν η ς P r o d u c t s o f E x t r u d e d P o l y s t y r e n e F o

Διαβάστε περισσότερα

FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών. 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ , Ωραιόκαστρο

FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών. 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ , Ωραιόκαστρο FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο Διεύθυνση αλληλογραφίας ΤΘ. 40306, ΤΚ. 56410, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ Η διογκωμένη πολυστερίνη, γνωστή στην Ελλάδα και σαν φελιζόλ, είναι ένα ελαφρύ θερμομονωτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ιστορικά στοιχεία Η πορεία της θερμομόνωσης στη χώρα: 1979 1990 ΚΘΚ Καμία θερμομόνωση - θερμοπροστασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Προδιαγραφές ιδιοτήτων θερµοµονωτικών υλικών αποτελεί παραδοτέο της α φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ ERGON ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΟΡΟΦΗΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ ERGON ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΟΡΟΦΗΣ WWW.ERGON.COM.GR ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ ERGON ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μodus Ευ Ζην: ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ APOLYTON : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ Θ κρύβεται;

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ενδοδαπέδιας θέρµανσης - δροσισµού MULTIBETON

Σύστηµα ενδοδαπέδιας θέρµανσης - δροσισµού MULTIBETON Σύστηµα ενδοδαπέδιας θέρµανσης - δροσισµού MULTIBETON Η MULTIBETON HELLAS A.E. δραστηριοποιείται στον χώρο της θέρµανσης δαπέδου από το 1978. Με πάνω από 5.000 έργα στο ενεργητικό της σε όλη την Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμα θερμομονωτικά υλικά ως εργαλείο ενεργειακής αναβάθμισης των κατασκευών

Καινοτόμα θερμομονωτικά υλικά ως εργαλείο ενεργειακής αναβάθμισης των κατασκευών Καινοτόμα θερμομονωτικά υλικά ως εργαλείο ενεργειακής αναβάθμισης των κατασκευών Στέλλα Χαδιαράκου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης FIBRAN A.E. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Αυτό που προτείνουμε είναι η ενεργειακή θωράκιση του χώρου μας, προκειμένου να πετύχουμε μείωση έως 50% στα έξοδα θέρμανσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Next. Πάνελ Maico για εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες. Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά Τηλ. 2310709136-574936-574990 Φάξ 2310709152

Next. Πάνελ Maico για εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες. Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά Τηλ. 2310709136-574936-574990 Φάξ 2310709152 Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά Τηλ. 2310709136-574936-574990 Φάξ 2310709152 Next - Πάνελ για ξύλινες πόρτες εισόδου Next Πάνελ Maico για εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες Γιατί επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια Ο όρος κτιριακή µόνωση αναφέρεται ευρέως σε κάθε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή

Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Σύστημα διπλών υαλοπινάκων από την Θερμοπλαστική Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς για θέρμανση και δροσισμό και βελτιώστε την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας με Συστήματα Πολυουρεθάνης

Εξοικονόμηση Ενέργειας με Συστήματα Πολυουρεθάνης Εξοικονόμηση Ενέργειας με Συστήματα Πολυουρεθάνης ΚΑΠΕ Οκτώβριος «Ενεργειακή 2007 Αποδοτικότητα Κτηρίων» Ποιοι είμαστε H VIOPOL είναι βιομηχανία παραγωγής συστημάτων πολυουρεθάνης (polyurethane systems

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Αφού έχουμε γνωρίσει τα υλικά που χρησιμοποιούνται για θερμομόνωση στις κατασκευές, θα μελετήσουμε τους τρόπους εφαρμογής τους αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. TECNOCELL Αφρός πολυουρεθάνης Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες MERFOCELL MERFOCELL PU ACUSTICAB

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. TECNOCELL Αφρός πολυουρεθάνης Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες MERFOCELL MERFOCELL PU ACUSTICAB Ακουστικά Υλικά ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ TECOCELL Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες Αεραγωγοί Τεχνικοί χώροι Ηχομονωτικοί κλωβοί MERFOCELL Με επίπεδη ακατέργαστη επιφάνεια ή με υφή

Διαβάστε περισσότερα

H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow

H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow XENERGY - H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow Από την ημέρα που η Dow εφηύρε το αφρώδες εξηλασμένο πολυστυρένιο, η εξέλιξη και ανάπτυξη του προϊόντος είναι συνεχής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Το ξύλο έχει καλές ακουστικές

Διαβάστε περισσότερα

H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow

H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow XENERGY - H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow Από την ημέρα που η Dow εφηύρε το αφρώδες εξηλασμένο πολυστυρένιο, η εξέλιξη και ανάπτυξη του προϊόντος είναι συνεχής.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών

Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Κ Α Ι ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών Upo_Home_Comf_EN_GR_0508.indd 1 02.06.2008 16:06:57 Ur Σύστημα Uponor

Διαβάστε περισσότερα

DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα

DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα Ημερίδα «Καινοτόμα Δομικά Υλικά Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης», Θεσσαλονίκη 21.01.2015 DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα Άγις Μ.Παπαδόπουλος Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών, Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση κουφωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης συνήθειες. Η θερµική προστασία του κελύφους, του δώµατος και της στέγης είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερµική συµπεριφορά οποιουδήποτε κτηρίου. Η θερµοµόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης

Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης Βιοκλιματική σκέψη και εντός σχεδίου Ένα παράδειγμα στο κέντρο της πόλης GREEN45 Θύμιος Αλεξόπουλος, ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ποιοτικότερη καθημερινότητα όχι απλά μαθηματική αειφορία η τέχνη του κατοικείν πολυτέλεια

Διαβάστε περισσότερα

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι Η απαίτηση για µια ευχάριστη θερµική άνεση κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, όλο και αυξάνεται. Το σύστηµα θέρµανσης και ψύξης απέδου

Διαβάστε περισσότερα

Ô ˆ ÈÎfi Â Ô ÂÚÈÁÚ Ê Â Ô ª ÎÔ Ï ÙÔ ÈÌ Á µ ÚÔ (kg) mm mm Ó º... ÛÎÂ Û appleòïëûë

Ô ˆ ÈÎfi Â Ô ÂÚÈÁÚ Ê Â Ô ª ÎÔ Ï ÙÔ ÈÌ Á µ ÚÔ (kg) mm mm Ó º... ÛÎÂ Û appleòïëûë Μονωτικά υλικά 7.1 Φυσικός ορυκτοβάμβακας Knauf Insulation μ ε Ecose Technology Ρολλά Classic 040 λ=0,040 W/mK, γενικών χρήσεων και για στέγες, Ô : 30 mm* 10.000 1.200 1,50/m 2 40 mm* 17.000 1.200 1,86/m

Διαβάστε περισσότερα

Μόνωση Σκεπών Knauf Insulation υψηλής ποιότητας Εγγυημένες Λύσεις Προστασίας. Θερμομόνωση Πυρασφάλεια Ηχοαπορρόφηση Θερμική άνεση Διαπνοή Στεγάνωση

Μόνωση Σκεπών Knauf Insulation υψηλής ποιότητας Εγγυημένες Λύσεις Προστασίας. Θερμομόνωση Πυρασφάλεια Ηχοαπορρόφηση Θερμική άνεση Διαπνοή Στεγάνωση Φεβρουάριος 2014 Μόνωση Σκεπών Knauf Insulation υψηλής ποιότητας Εγγυημένες Λύσεις Προστασίας Θερμομόνωση Πυρασφάλεια Ηχοαπορρόφηση Θερμική άνεση Διαπνοή Στεγάνωση H Κnauf Insulation Είναι ανάμεσα στους

Διαβάστε περισσότερα

Baumit open. Καινοτομία στην θερμομόνωση. Ιδέες με μέλλον.

Baumit open. Καινοτομία στην θερμομόνωση. Ιδέες με μέλλον. Baumit open Καινοτομία στην θερμομόνωση Ιδέες με μέλλον. Baumit open EΥΧΑΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα H σημασία της άνετης διαβίωσης στο εσωτερικό του σπιτιού δεν αναφέρεται συχνά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εφαρμογής Σπίτια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Οδηγός εφαρμογής Σπίτια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Οδηγός εφαρμογής Σπίτια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Η νέα γενιά σπιτιών Ιδέες με μέλλον n Πολύ χαμηλό κόστος θέρμανσης και ψύξης n Άνεση χειμώνα - καλοκαίρι n Απλά και ουσιαστικά Σπίτι χαμηλής ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Αγαπητοί συνάδελφοι Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών για περικοπές σε όλους τους τομείς που σήμερα είναι κάτι επιβεβλημένο, το MILITARY CLUB έρχεται με μια πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ. www.fakro.gr

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ. www.fakro.gr ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ 2014 1 H 2 H 2 ΑΝΑΠΝΕΕΙ Η ΣΤΕΓΗ ΣΑΣ? ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΕΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΕΓΗ H 2 H 2 H 2 H 2 ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ H 2 ΑΤΜΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Η εταιρεία FAKR προσφέρει μία μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Μονωτικά υλικά για ηλιακούς συλλέκτες

Μονωτικά υλικά για ηλιακούς συλλέκτες Μονωτικά υλικά για ηλιακούς συλλέκτες Γιάννης Κοντούλης Γενικός ιευθυντής Knauf Insulation Ελλάδας Ιούλιος 2012 www.knaufinsulation.gr Περιεχόµενα H Knauf Insulation Ινώδη µονωτικά προϊόντα για συλλέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ το κέλυφος του κτιρίου και τα συστήματα ελέγχου του εσωκλίματος επηρεάζουν: τη θερμική άνεση την οπτική άνεση την ηχητική άνεση την ποιότητα αέρα Ο βαθμός ανταπόκρισης του κελύφους

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δομικά Υλικά στο Κτιριακό Κέλυφος Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Αθήνα,, 12 Ιουνίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Ν ΙΓΟ Γ ΚΛ Κ Ε Λ Ι Ε ΟΜΕΝ Ε Η Ν Η ΦΩΤ Ω ΟΒΟ Β ΛΤ Λ ΑΪ Α ΚΗ Κ Η

Α Ο Ν ΙΓΟ Γ ΚΛ Κ Ε Λ Ι Ε ΟΜΕΝ Ε Η Ν Η ΦΩΤ Ω ΟΒΟ Β ΛΤ Λ ΑΪ Α ΚΗ Κ Η Η επιχείρησητεχνοδοµικούεξοπλισµούαρχιτεκτονικής Ark Top Systems σας παρουσιάζει πρωτοποριακά προϊόντα εξοικονόµησης και παραγωγής ανανεώσιµης ενέργειας, άψογης αρχιτεκτονικής εφαρµογής στο σύγχρονο βιοκλιµατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Cladding Panels. Panel πλαγιοκάλυψης

Cladding Panels. Panel πλαγιοκάλυψης Cladding Panels Panel πλαγιοκάλυψης. Περιεχόμενα Panel πλαγιοκάλυψης ΣΕΙΡΑ PROMISOL (Πολυουρεθάνης) PROMISOL W 1000 S 4-9 PROMISOL W 1000 N 4-9 PROMISOL W 1000 F 4-9 ΣΕΙΡΑ ALLIANCE (Πολυουρεθάνης) PROMISOL

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική. Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της. Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν ( 273 ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Σ ένα βιοκλιµατικό κτίριο σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΤAΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪOΝΤΩΝ. Θερμομόνωση με προϊόντα Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps

Κ ΑΤAΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪOΝΤΩΝ. Θερμομόνωση με προϊόντα Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps Κ ΑΤAΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪOΝΤΩΝ Θερμομόνωση με προϊόντα Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps Εξηλασμένη πολυστερίνη Μονάδες Μέτρησης Σύμβολα σύμφωνα με το EN 13164 300 - L 400 - L 500 - L 600 - L 700 - L 300 - I MAESTRO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 18 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ : 38% ΚΤΙΡΙΑ : 35% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : 27 % ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1ΤΙΠ/κατ.έτος ή 11630 kwh/κατ.έτος ΤΙΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΓΡΕ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ Σημαντικότερες ιδιότητες ενός φυτεμένου δώματος : Εξοικονόμηση ενέργειας κυρίως για ψύξη και λιγότερο για θέρμανση του κτηρίου. Μείωση των δυσμενών φαινομένων που επιφέρει η δόμηση στο αστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Θερμομόνωση οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για Επαγγελματικά Κτίρια Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Θερμομόνωση οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για Επαγγελματικά Κτίρια Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Θερμομόνωση οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για Επαγγελματικά Κτίρια Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση θερμομονωτικών

Διαβάστε περισσότερα

9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου

9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εφαρμογή απλών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στο κέλυφος: Κτίριο Εργάνη Συκιές, 11 Φεβρουαρίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΠΥΡΟΣ.Δ. ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ LEVEL 2 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η ταυτότητα του ΠΣΕΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ Μετάδοση της θερμότητας Αγωγή Μεταφορά θερμότητας από μόριο σε μόριο ενός στοιχείου Η θερμότητα μεταδίδεται πάντοτε από μια θερμότερη προς μια ψυχρότερη περιοχή.

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τµήµα Κτιρίων ιεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών & Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Κέλυφος κτιρίου Το κέλυφος ενός

Διαβάστε περισσότερα

EDILFIBER. Το µονωτικό, φιλικό προς το περιβάλλον 100% ανακυκλωµένο και ανακυκλώσιµο. Σχέδια που δεν περνούν απαρατήρητα

EDILFIBER. Το µονωτικό, φιλικό προς το περιβάλλον 100% ανακυκλωµένο και ανακυκλώσιµο. Σχέδια που δεν περνούν απαρατήρητα EDILFIBER Το µονωτικό, φιλικό προς το περιβάλλον 100% ανακυκλωµένο και ανακυκλώσιµο Σχέδια που δεν περνούν απαρατήρητα Το Edilfiber είναι ένα υψηλής αξίας θερµοµονωτικό και ηχοαπορροφητικό υλικό της σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ "NEΑ EΛΒIΣ Α.Ε."

ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ NEΑ EΛΒIΣ Α.Ε. ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ "NEΑ EΛΒIΣ Α.Ε." Θέση ΑΥΓΟ ΣOΥΦΛI EΒΡOΥ 684 00 Πωλήσεις: Tηλ: 2554 023522 Φaξ: 2554 020049 E-mail: info@weatherstrip.gr WEB-SITE:www.weatherstrip.gr WEB-SITE:

Διαβάστε περισσότερα