ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα"

Transcript

1 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΗ ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα 2016 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2015

2

3 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το 2016 περιλαμβάνει πληροφορίες για τις στατιστικές που πρόκειται να καταρτιστούν και να δημοσιευθούν κατά τη διάρκεια του 2016 (βλ. Παράρτημα), καθώς και τις σχεδιαζόμενες αλλαγές σε παραγόμενες στατιστικές. Οι αλλαγές αφορούν είτε στην παραγωγή νέων στατιστικών, λόγω, για παράδειγμα, της εφαρμογής νέων Eυρωπαϊκών Κανονισμών είτε στην τροποποίηση παραγόμενων στατιστικών για την πληρέστερη συμμόρφωση με υφιστάμενους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς ή την πληρέστερη ικανοποίηση των αναγκών εθνικών και διεθνών χρηστών. Επίσης, το Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών του 2016 περιλαμβάνει πληροφορίες για τις προγραμματισμένες δράσεις της ΕΛΣΤΑΤ το 2016, που αποσκοπούν στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων της και της πρόσβασης των χρηστών σε αυτά. Το Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών της ΕΛΣΤΑΤ για το 2016 έχει καταρτιστεί με βάση το Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα (ΕΛΣΠ) για την τριετία Κατά τα πρώτα έτη της περιόδου , ο βασικός στόχος της ΕΛΣΤΑΤ ήταν η εγκαθίδρυση της αξιοπιστίας των στατιστικών της στοιχείων στη βάση της παραγωγής στατιστικών στοιχείων που τηρούν τα πρωταρχικά πρότυπα ποιότητας των ευρωπαϊκών στατιστικών. Έχοντας πετύχει αυτόν τον στόχο, κατά τα πρόσφατα έτη ο νέος βασικός στόχος της ΕΛΣΤΑΤ υπήρξε η διασφάλιση και περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών της, μέσω της συνεχιζόμενης πιστής εφαρμογής του ισχύοντος κάθε φορά εθνικού και ευρωπαϊκού στατιστικού νομοθετικού πλαισίου (1) και της υιοθέτησης βέλτιστων προτύπων και πρακτικών του Ευρωπαϊκού και του Διεθνούς Στατιστικού Συστήματος. Αυτός είναι ο βασικός στόχος της ΕΛΣΤΑΤ και για το Επιπλέον, βασικός στόχος της ΕΛΣΤΑΤ, το 2016, θα συνεχίσει να είναι η υποστήριξη της βελτίωσης της ποιότητας των στατιστικών των λοιπών φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ), όπου απαιτείται, μέσω του συντονισμού των στατιστικών δραστηριοτήτων των λοιπών φορέων του ΕΛΣΣ και της αξιολόγησης των στατιστικών τους για την πιστοποίησή τους ως «επίσημων». Επίσης, καθοριστικός παράγοντας για την ανωτέρω βελτίωση είναι η παροχή από την Πολιτεία στους φορείς του ΕΛΣΣ των απαραίτητων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων για την παραγωγή στατιστικών, καθώς και η εξασφάλιση της πρόσβασής τους σε διοικητικές πηγές δεδομένων. Σημαντικός στόχος της ΕΛΣΤΑΤ για το 2016 είναι, επίσης, η περαιτέρω αξιοποίηση διοικητικών πηγών δεδομένων και χρήση νέων τεχνολογιών, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και επικαιρότητας των στατιστικών της, με παράλληλη εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και μείωση του διοικητικού φόρτου των ερευνώμενων μονάδων. Στους στόχους της ΕΛΣΤΑΤ για το 2016 συγκαταλέγεται, επίσης, η διατήρηση του ενεργού της ρόλου μέσα στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα (ΕΣΣ), μέσω της στενής συνεργασίας της με τα λοιπά μέλη του ΕΣΣ, στο πλαίσιο συναντήσεων εργασίας (Task Forces/Working Groups και Sector/Directors Groups) που οργανώνονται από τη Eurostat για διάφορα στατιστικά θέματα, και της δυναμικής παρουσίας και ουσιαστικής συμμετοχής της σε ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων σε στατιστικά θέματα. (1) Νόμος 3832/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Κώδικας Ορθής Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών, μετά την αναθεώρησή του που υιοθετήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2011 από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος και Κανονισμός 223/2009 για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/759. 3

4 Η εφαρμογή της Δέσμευσης για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές (Commitment on Confidence in Statistics) που υπογράφηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012 είναι καθοριστική για την επίτευξη των στόχων της ΕΛΣΤΑΤ. Β. NΕΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 1. Εφαρμογή Κοινοτικών Κανονισμών και εκπλήρωση ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων Η σχεδιαζόμενη από την ΕΛΣΤΑΤ παραγωγή νέων στατιστικών μέσα στο 2016 οφείλεται, κατά ένα μεγάλο μέρος, στην ανάγκη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της προς τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat) και άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Αυτές εμπεριέχουν, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή νέων Κοινοτικών Κανονισμών, τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με υφιστάμενους Κανονισμούς, τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, την ενημέρωση βάσεων δεδομένων κλπ. Οι νέες στατιστικές, κατά θεματική ενότητα, που σχεδιάζεται να παραχθούν μέσα στο 2016 για τους σκοπούς αυτούς, είναι οι ακόλουθες: ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στατιστικές για την οργάνωση της εργασίας και τη ρύθμιση του χρόνου εργασίας, στο πλαίσιο διενέργειας, μέσα στο 2015, συμπληρωματικής ad hoc έρευνας της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ Στατιστικές σχετικές με την κοινωνική και πολιτιστική συμμετοχή, στο πλαίσιο προσθήκης νέων ad hoc modules στην Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC), με έτος αναφοράς το Πρόκειται για στατιστικές που αφορούν στη συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις (κοινωνική ενσωμάτωση/συναναστροφή με φίλους και συγγενείς, εμπιστοσύνη/αλληλεγγύη σε φίλους και συγγενείς, συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες) (υπό ψήφιση εφαρμοστικός Κανονισμός του Κανονισμού 1177/2003). ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Στατιστικές για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) (Εφαρμοστικός Κανονισμός 912/2013 του Κανονισμού 452/2008). Στοιχεία για τις εκπαιδευτικές δαπάνες (Εφαρμοστικός Κανονισμός 912/2013 του Κανονισμού 452/2008). ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στατιστικές σχετικές με την κατανάλωση ενέργειας από τα νοικοκυριά, στο πλαίσιο προσθήκης νέων ad hoc modules στην Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ), με έτος αναφοράς το Οι στατιστικές αφορούν στα συστήματα θέρμανσης, μαγειρέματος, παροχής νερού χρήσης, στις επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και στη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς (Εφαρμοστικός Κανονισμός του Κανονισμού 431/2014). ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Στατιστικές για τη χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, στο πλαίσιο προσθήκης νέας θεματικής ενότητας στην Έρευνα Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από νοικοκυριά και άτομα (ICT), με έτος αναφοράς το Πρόκειται 4

5 για νέα θεματική ενότητα, η οποία αφορά σε στατιστικές σχετικές με την ασφάλεια προσωπικών δεδομένων που παρέχονται στο διαδίκτυο, τις συσκευές σύνδεσης στο διαδίκτυο από την κατοικία, τις ηλεκτρονικές αγορές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τις διαφημίσεις μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικές αγορές (υπό έκδοση εφαρμοστικός Κανονισμός του Κανονισμού 808/2004). ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Στατιστικές για το οδικό δίκτυο της ώρας, με έτος αναφοράς το Οι στατιστι - κές αφορούν στο συνολικό μήκος οδικού δικτύου της ώρας, με διάκριση ανά κατηγορία δρόμων, και καταρτίζονται στο πλαίσιο του Κοινού Ερωτηματολογίου UNECE/ITF/Eurostat. Στατιστικές σχετικές με τις οδικές μεταφορές λεωφορείων, πούλμαν, με έτος αναφοράς το Οι στατιστικές αφορούν στον αριθμό δρομολογίων, τις διαθέσιμες χιλιομετροθέσεις κλπ. των λεωφορείων και πούλμαν της ώρας. Η κατάρτιση των στατιστικών γίνεται στο πλαίσιο του Κοινού Ερωτηματολογίου UNECE/ITF/Eurostat. Στατιστικές σχετικές με την επιβατική κινητικότητα (passenger mobility statistics), με έτος αναφοράς το Πρόκειται για στατιστικές σχετικά με τις μετακινήσεις πληθυσμού (μέσο μεταφοράς, σκοπός μετακίνησης, είδος καυσίμου για επιβατικά οχήματα, μέση διανυθείσα απόσταση, επιβατοχιλιόμετρα κλπ.). Η κατάρτιση των στατιστικών υπαγορεύεται από την ανάγκη παροχής στοιχείων σε διεθνείς Οργανισμούς. Στατιστικές σχετικές με την οδική κυκλοφορία για την κατάρτιση των οχηματοχιλιομέτρων (VKM), με έτος αναφοράς το Πρόκειται για στατιστικές σχετικά με την κυκλοφορία στο εθνικό οδικό δίκτυο, εκφρασμένη σε οχηματοχιλιόμετρα (για όλα τα μέσα μεταφοράς ανά κατηγορία οδικού δικτύου, τύπο και ηλικία οχήματος, καύσιμο κλπ.). Η κατάρτιση των στατιστικών γίνεται στο πλαίσιο της ανάγκης ενημέρωσης σχετικής ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων και ένταξης των στοιχείων αυτών σε Κανονισμό μετά το Στατιστικές σχετικές με τις μεταφορές μέσω αγωγών φυσικού αερίου. Πρόκειται για στατιστικές σχετικά με τα δίκτυα αγωγών φυσικού αερίου (μήκος και χωρητικότητα εθνικού δικτύου αγωγών φυσικού αερίου, απασχόληση και οικονομικά αποτελέσματα εταιρειών, ύψος επενδύσεων και κόστος συντήρησης υποδομών, μεταφορικό έργο σε τόνους και τονοχιλιόμετρα κλπ.). Η κατάρτιση των στατιστικών γίνεται στο πλαίσιο του Κοινού Ερωτηματολογίου UNECE/ITF/Eurostat. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Στατιστικές υδάτων, με έτος αναφοράς 2015, στο πλαίσιο συμφωνίας κυρίων. Λογαριασμοί δαπανών για την προστασία του περιβάλλοντος, με έτος αναφοράς 2014, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την πλήρη εφαρμογή του Κανονισμού 538/2014 για τους Ευρωπαϊκούς Λογαριασμούς Περιβάλλοντος. Λογαριασμοί τομέα περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών, με έτος αναφοράς 2014, στο ίδιο ανωτέρω πλαίσιο. Στατιστικές σχετικές με την κατανάλωση ενέργειας στον τριτογενή τομέα, με έτος αναφοράς ΥΓΕΙΑ Στατιστικές για τα ατυχήματα στην εργασία, με έτος αναφοράς 2014, στο πλαίσιο της διενέργειας της Έρευνας Παρακολούθησης Εργατικών Ατυχημάτων. Πρόκειται για νέες στατιστικές που αφορούν στα αίτια και τις συνθήκες των ατυχημάτων, στις ημέρες 5

6 αποχής από την εργασία και σε στοιχεία για τα εργατικά ατυχήματα όλων των ασφαλισμένων (Εφαρμοστικός Κανονισμός 349/2011 του Κανονισμού 1338/2008). 2. Ικανοποίηση αναγκών χρηστών Η ΕΛΣΤΑΤ, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια και τις παρεμβάσεις των χρηστών που συμμετείχαν στα πέντε Συνέδρια ρηστών που έχει πραγματοποιήσει, καθώς και τα αποτελέσματα της Έρευνας ρηστών που διενεργεί, έχει καταγράψει τις διαπιστωμένες ανάγκες των χρηστών. Η ανάγκη ικανοποίησης αυτών των αναγκών διαμορφώνει τις προτεραιότητες εργασιών της ΕΛΣΤΑΤ για την τριετία Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΣΤΑΤ προγραμματίζει για το 2016: τη διενέργεια Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων, για την εκτίμηση της συμμετοχής των ενηλίκων στην εκπαίδευση και την επίδραση της εκπαίδευσης στην κατάσταση απασχόλησής τους, καθώς και ad hoc έρευνας για την εκτίμηση της συμμετοχής των νέων στην αγορά εργασίας και της διαδικασίας μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση, την παραγωγή στατιστικών για τις εκπαιδευτικές δαπάνες, την παραγωγή επιπλέον στατιστικών σχετικών με την κατανάλωση ενέργειας, την κατάρτιση στατιστικών για τους νοσηλευτές κατά φύλο, με βάση τις άδειες άσκησης επαγγέλματος, την παραγωγή επιπλέον στατιστικών για τα εργατικά ατυχήματα, την αντιμετώπιση των αποκλίσεων μεταξύ παρεμφερών στατιστικών στοιχείων που παράγονται από διάφορους φορείς και συνεργασία μεταξύ των διάφορων παραγωγών στατιστικών, εντός ΕΛΣΤΑΤ, αλλά και μεταξύ των φορέων του ΕΛΣΣ, με συντονιστή την ΕΛΣΤΑΤ, για τη διασφάλιση της συγκρισιμότητας των στατιστικών. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εντός του 2016 πιστοποίησης από την ΕΛΣΤΑΤ των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ και του γενικότερου συντονισμού των εργασιών του ΕΛΣΣ, καθώς και μέσω των περιοδικών αξιολογήσεων των βασικών στατιστικών της ΕΛΣΤΑΤ που ήδη λαμβάνει χώρα και θα συνεχιστεί το 2016, την ανάπτυξη σχεδίου δράσης, με σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε μικροδεδομένα στατιστικών ερευνών. Γ. ΑΛΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Η συμμόρφωση στους Κοινοτικούς Κανονισμούς και η προσαρμογή στις ανάγκες των χρηστών, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς στους διαθέσιμους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, επιβάλλουν την πραγματοποίηση αλλαγών: βελτιώσεων, αναθεωρήσεων, καταργήσεων στην παραγωγή και διάχυση στατιστικών. Για το 2016 σχεδιάζονται οι ακόλουθες αλλαγές: ΕΙΣΟΔΗΜΑ Εφαρμογή της αναθεωρημένης ταξινόμησης ειδών και υπηρεσιών σύμφωνα με τον σκοπό (COICOP HBS 2013), στην Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών, έτους 2015, στα πλαίσια της εναρμόνισης της ακολουθούμενης ταξινόμησης με την εφαρμοζόμενη στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Αναθεώρηση περιφερειακών στοιχείων Υπολογιζόμενου Πληθυσμού για την περίοδο , λόγω της αλλαγής του Παραρτήματος του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για 6

7 τις Στατιστικές Εδαφικές Μονάδες (NUTS) για την Ελλάδα, η οποία ισχύει από 1 Ιανουαρίου Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει, μέσα στο 2016, τις δράσεις της για τη διασφάλιση και περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων στατιστικών και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των χρηστών σε αυτές. Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσω της πιστής εφαρμογής του ελληνικού και ενωσιακού νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου για τις στατιστικές και της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών και προτύπων του Ευρωπαϊκού και του Διεθνούς Στατιστικού Συστήματος. Για την επίτευξη των στόχων καθοριστική είναι, επίσης, η εφαρμογή της Δέσμευσης για Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές (Commitment on Confidence in Statistics) που υπογράφηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μεταξύ των συγκεκριμένων ενεργειών, στις οποίες θα προβεί η ΕΛΣΤΑΤ το 2016 προς εκπλήρωση των ανωτέρω στόχων, περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση όλων των υπολειπόμενων δράσεων του πολυδιάστατου Κοινού Συνολικού Στατιστικού Σχεδίου Δράσης για τις Ελληνικές Στατιστικές (JOSGAP), αρμοδιότητας της ΕΛΣΤΑΤ, τόσο αυτών που είχαν περιληφθεί στο JOSGAP το 2010, όταν τέθηκε σε εφαρμογή, όσο και αυτών που προστέθηκαν στην πορεία. Στις σημαντικές ενέργειες της ΕΛΣΤΑΤ προς την κατεύθυνση αυτή περιλαμβάνεται και η μεγαλύτερη αξιοποίηση των διοικητικών πηγών δεδομένων και των νέων τεχνολογιών, στις οποίες θα συνεχίσει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση η ΕΛΣΤΑΤ κατά το Κοινό Συνολικό Σχέδιο Δράσης για τις Ελληνικές Στατιστικές Όλες οι δράσεις, αρμοδιότητας της ΕΛΣΤΑΤ, των πυλώνων Α και C του Κοινού Συνολικού Σχεδίου Δράσης για τις Ελληνικές Στατιστικές Joint Overall Statistical Greek Action Plan (JOSGAP), οι οποίες αποσκοπούν, αντίστοιχα, στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου του ΕΛΣΣ και της ποιότητας των ελληνικών δημοσιονομικών στατιστικών, θα ολοκληρωθούν εντός του Οι δράσεις αυτές, που θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2015, αφορούν, για μεν τον πυλώνα Α στην κατάρτιση και έγκριση του νέου Οργανισμού της ΕΛΣΤΑΤ, για δε τον πυλώνα C στην ταξινόμηση των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ εκθέσεων ποιότητας για όλες τις διενεργούμενες στατιστικές έρευνες/εργασίες. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΣΤΑΤ θα εστιάσει στην ολοκλήρωση, μέσα στο 2016, των υπολειπόμενων δράσεων του πυλώνα B του JOSGAP. Μέσα στο 2016 θα συνεχιστούν και θα εντατικοποιηθούν οι εργασίες για την ολοκλήρωση, μέχρι το τέλος του έτους, των υπολειπόμενων δράσεων του πυλώνα B του JOSGAP, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση των διαδικασιών και υποδομών για την παραγωγή των στατιστικών της ώρας, μέσω ενός προγράμματος τεχνικής υποστήριξης που παρέχεται στην ΕΛΣΤΑΤ από τη Eurostat. Σε σχέση με τις υπολειπόμενες δράσεις του πυλώνα Α, αυτές είναι αρμοδιότητας της Κυβέρνησης. Αναφέρονται στη συνεχή υλοποίηση της Δέσμευσης της Κυβέρνησης για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές και αφορούν τη διαχρονική υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ. 7

8 2. Πιστοποίηση των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 (Αρμοδιότητες της ΕΛΣΤΑΤ) του Νόμου 3832/2010, όπως τροποποιηθείς ισχύει, η ΕΛΣΤΑΤ πιστοποιεί, ως «επίσημες», στατιστικές που έχουν διενεργηθεί από άλλους φορείς του ΕΛΣΣ. Η πιστοποίηση ως «επίσημων» των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ από την ΕΛΣΤΑΤ αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα και εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας και αξιοπιστίας των στατιστικών του ΕΛΣΣ. Η ΕΛΣΤΑΤ πραγματοποίησε εντός των ετών 2013 και 2014 δύο πιλοτικές πιστοποιήσεις στατιστικών Εθνικών Αρχών του ΕΛΣΣ, οι οποίες αναπτύσσουν, παράγουν και διαχέουν ευρωπαϊκές στατιστικές και έχει προγραμματίσει να ολοκληρώσει έναν 1ο γύρο πιστοποιήσεων των στατιστικών των Εθνικών Αρχών (δηλαδή των φορέων του ΕΛΣΣ που παράγουν ευρωπαϊκές στατιστικές) μέχρι το τέλος του Η διαδικασία πιστοποίησης στατιστικών θα συνεχιστεί εντός του 2016, με τις στατιστικές των υπόλοιπων 5 φορέων του ΕΛΣΣ. 3. ρησιμοποίηση της τεχνολογίας για την αναβάθμιση της συλλογής δεδομένων Μέσα στο 2016 η ΕΛΣΤΑΤ, όπως προβλέπεται στο Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα (ΕΛΣΠ) , θα συνεχίσει τις δράσεις της για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται από τις σύγχρονες τεχνολογίες συλλογής δεδομένων, έτσι ώστε να βελτιστοποιήσει τις σχετικές διαδικασίες, ειδικότερα σε θέματα εξοικονόμησης χρόνου και πόρων. Πιο συγκεκριμένα, μέσα στο 2016 η ΕΛΣΤΑΤ θα προβεί στις ακόλουθες δράσεις που σχετίζονται με τη χρήση νέων τεχνολογιών: Ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια και διαδικτυακές (web) εφαρμογές για τη συλλογή δεδομένων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες δράσεις, οι οποίες έχουν ήδη προγραμματιστεί: Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη συλλογή των στοιχείων της Έρευνας Παραγωγής και Πωλήσεων Βιομηχανικών Προϊόντων (PRODCOM). Η διαδικτυακή αυτή εφαρμογή θα συμβάλει στην ευκολότερη συλλογή στοιχείων από τις επιχειρήσεις και στην ταχύτερη και ορθότερη επεξεργασία των στοιχείων. Διεύρυνση της χρήσης φορητών υπολογιστών για τη συλλογή στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, με σκοπό την επιτάχυνση της παραγωγής των αποτελεσμάτων της έρευνας και τη βελτίωση της ποιότητας των συλλεγόμενων στοιχείων. ρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, παράλληλα με τη χρήση έντυπων ερωτηματολογίων, για τη συλλογή των στοιχείων της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC) 2015, στο πλαίσιο υλοποίησης Σχεδίου Δράσης για τη βελτίωση της έρευνας. Ανάπτυξη διαδικτυακής (web) εφαρμογής για τη συλλογή των στοιχείων: α) της Έρευνας Κενών Θέσεων Εργασίας, β) της Έρευνας Κατάρτισης Βραχυχρόνιων Δεικτών Εργασίας και γ) της Έρευνας Κατάρτισης Δεικτών Κόστους Εργασίας. Η διαδικτυακή αυτή εφαρμογή θα συμβάλει στην ευκολότερη συλλογή στοιχείων από τις επιχειρήσεις και στην ταχύτερη και ορθότερη επεξεργασία των στοιχείων. Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής για τη συλλογή, με ηλεκτρονικό τρόπο, των πρωτογενών στοιχείων της Έρευνας για την Εμπορευματική Κίνηση, εσωτερικού και εξωτερικού (Οδηγία 2009/42/ΕΚ), από τους σημαντικότερους λιμένες της ώρας, προκειμένου να επισπευσθεί και να απλοποιηθεί η όλη διαδικασία συλλογής πρωτογενών στοιχείων. 8

9 Ανάπτυξη web εφαρμογής για τη συλλογή στοιχείων της Έρευνας των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων, στο πλαίσιο συνεργασίας της ΕΛΣΤΑΤ με τη Διεύθυνση Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας που αποσκοπεί στην αξιοποίηση, για τις ανάγκες της Έρευνας των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων, στοιχείων που θα συλλέγονται μέσα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα συλλογής και διαχείρισης δεδομένων τροχαίων ατυχημάτων και επιβολής ποινών σε θέματα οδικής κυκλοφορίας) της Ελληνικής Αστυνομίας. Ανάπτυξη web εφαρμογής, μέσω της οποίας θα συλλέγονται τα απαιτούμενα στοιχεία των δικαστικών φορέων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και αλκίδας. Η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει τη συνεργασία της με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ώστε στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης» (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ), να αρχίσει, από το 2016, η αυτόματη συλλογή των σχετικών στατιστικών στοιχείων δικαιο - σύνης. Ανάπτυξη web εφαρμογής, μέσω της οποίας θα συλλέγονται τα απαιτούμενα στοιχεία σωφρονιστικής δικαιοσύνης όλης της ώρας. Η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει τη συνεργασία της με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στα πλαίσια του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Καταστημάτων Κράτησης», ώστε να αρχίσει, το 2016, η αυτόματη συλλογή των στατιστικών στοιχείων σωφρονιστικής δικαιοσύνης μέσω του ανωτέρω έργου. 4. Αξιοποίηση διοικητικών πηγών δεδομένων για την παραγωγή στατιστικών Σε μία προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των παραγόμενων στατιστικών, με παράλληλη εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και μείωση του φόρτου των ερευνωμένων (επιχειρήσεων και νοικοκυριών), η ΕΛΣΤΑΤ, ήδη από το έτος 2011, εστίασε τις προσπάθειές της στην καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στις διοικητικές πηγές της ώρας. Η υποχρέωση παροχής πρόσβασης στην ΕΛΣΤΑΤ σε όλες τις διοικητικές πηγές δεδομένων και σε πρωτογενή στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων απόρρητων στοιχείων, αναφέρεται ρητά στον Στατιστικό Νόμο, όπως ισχύει, (άρθρο 2, παράγραφος 3 και άρθρο 8, παράγραφος 2), στον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του ΕΛΣΣ (άρθρο 8, παράγρα - φος 4) και στη Δέσμευση για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές. Τα θέματα πρόσβασης της ΕΛΣΤΑΤ σε διοικητικές πηγές άλλων φορέων εξειδικεύονται σε μνημόνια συνεργασίας που υπογράφονται μεταξύ των εν λόγω φορέων και της ΕΛΣΤΑΤ. Η ΕΛΣΤΑΤ ακολουθεί διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές για την τήρηση του στατιστικού απορρήτου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής φύλαξη και προστασία απόρρητων στοιχείων που λαμβάνει από τις διοικητικές πηγές, στο πλαίσιο της παραγωγής των στατιστικών της. Στο ανωτέρω πλαίσιο, κατά το 2ο του 2014 τροποποιήθηκε ο φορολογικός Νόμος, έτσι ώστε να επιτρέπεται ρητά στην ΕΛΣΤΑΤ να έχει πρόσβαση σε φορολογικά στοιχεία. Παράλληλα, τον Απρίλιο του 2014 υπογράφηκε επικαιροποιημένο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και του ΙΚΑ το προηγούμενο είχε υπογραφεί τον Νοέμβριο του 2011 μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ, της ΓΓΠΣ και του ΙΚΑ, αλλά δεν είχε εφαρμοστεί από τη μεριά των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών στο οποίο καθορίζονταν οι όροι για τη διαβίβαση των στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ. Η ΕΛΣΤΑΤ ξεκίνησε άμεσα τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την υποδοχή των στοιχείων, καταρτίζοντας: α) Σχέδιο Υλοποίησης, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα του μνημονίου, κατόπιν λήψης σχολίων 9

10 από τους εμπλεκόμενους φορείς και β) Κανονισμό για τη χρήση των διοικητικών στοιχείων για την κατάρτιση στατιστικών και πολιτική ασφαλείας. Παράλληλα, προέβη, με τη συνδρομή εμπειρογνώμονα, στην προετοιμασία όλων των βημάτων, ώστε να είναι έτοιμη για την παραγωγή Στατιστικών Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων από τα φορολογικά στοιχεία. Κατόπιν τούτων, η ΕΛΣΤΑΤ υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών (ΓΓΠΣ και ΓΓΔΕ) για πληροφόρηση σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των στοιχείων (μέγεθος, όγκος κλπ.), προκειμένου να προβεί στη δημιουργία της ειδικής βάσης δεδομένων για την ασφαλή υποδοχή, αποθήκευση και επεξεργασία των στοιχείων. Παρά τις πολλές προσπάθειες της ΕΛΣΤΑΤ, από τον Αύγουστο του 2014, το Υπουργείο Οικονομικών δεν ανταποκρίθηκε στο ανωτέρω αίτημα, θέτοντας μάλιστα υπό ρητή αμφισβήτηση τη δυνατότητα πρόσβασης της ΕΛΣΤΑΤ στα φορολογικά στοιχεία με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, παρά την τροποποίηση αυτής της νομοθεσίας τον Απρίλιο του 2014, ειδικά για να διασφαλιστεί αυτή η πρόσβαση. Το ανωτέρω επικαιροποιημένο μνημόνιο συνεργασίας και οι σχετικές αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας θα αποτελέσουν, εφόσον εφαρμοστούν, σημαντικά βήματα προς τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της στατιστικής παραγωγής στην Ελλάδα. Η πλήρης εφαρμογή αυτού του μνημονίου θα έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της διενέργειας ερευνών σε επιχειρήσεις ή τη διενέργεια μικρότερης έκτασης ερευνών, συμβάλλοντας έτσι, αφενός στη βελτίωση της ποιότητας και εγκαιρότητας των στατιστικών διάρθρωσης των επιχειρήσεων και αφετέρου στη σημαντική μείωση της όχλησης προς τις επιχειρήσεις και του φόρτου τους για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Επιπλέον, αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές οικονομίες στο κόστος παραγωγής των στατιστικών αποτελεσμάτων. Η ΕΛΣΤΑΤ σχεδιάζει να αναπτύξει/συνεχίσει, μέσα στο 2016, μία σειρά συνεργασιών με διοικητικές πηγές, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησής τους για την ικανοποίηση αναγκών συγκεκριμένων στατιστικών ερευνών/εργασιών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κατωτέρω δράσεις: Συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την άντληση στοιχείων από το Πρόγραμμα «ΕΡΓΑΝΗ», για τις ανάγκες της Έρευνας Κενών Θέσεων Εργασίας. Συνεργασία με το ΙΚΑ και την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) για τη συλλογή στοιχείων μισθών στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, για τις ανάγκες των Δεικτών Κόστους Εργασίας. Συνεργασία με το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο διερεύνησης της δυνατότητας άντλησης περιβαλλοντικών στοιχείων από το Ολοκληρωμένο Διαδικτυακό Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος. Συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, για την άντληση στοιχείων από τη βάση δεδομένων του Υπουργείου που είναι απαραίτητα στην ΕΛΣΤΑΤ για: α) τη δημιουργία Μητρώου Οχημάτων, το οποίο θα συμβάλει στην κατάρτιση στατιστικών για το στόλο οχημάτων και στατιστικών για τα οχήματα, καθώς και στη διαθεσιμότητα ενημερωμένου δειγματοληπτικού πλαισίου για τις έρευνες στον τομέα των οδικών μεταφορών και β) την επικαιροποίηση του Μητρώου Εθνικών Οδών (Εθνικό / Επαρχιακό Δίκτυο) της ώρας. Η ανωτέρω συνεργασία της ΕΛΣΤΑΤ με τη Γενική Γραμματεία Υποδομών για την επικαιροποίηση του Οδικού Δικτύου της ώρας θα συμβάλει, τόσο στη δυνατότητα κατάρτισης σχετικών στατιστικών όσο και στην πληρέστερη περιγραφή των περιστα- 10

11 τικών και ορθότερη επισήμανση των «μελανών σημείων», δηλαδή των σημείων με αυξημένη συχνότητα ατυχημάτων, της έρευνας Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων. Συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για την αξιοποίηση στοιχείων από τη βάση δεδομένων των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, στο πλαίσιο της παραγωγής από την ΕΛΣΤΑΤ στατιστικών σχετικών με την οδική κυκλοφορία και την κατάρτιση οχηματοχιλιομέτρων. Συνεργασία με τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ (ΔΕΣΦΑ), στο πλαίσιο της παραγωγής από την ΕΛΣΤΑΤ στατιστικών σχετικών με τις μεταφορές μέσω αγωγών φυσικού αερίου. Συνεργασία με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο της παραγωγής στατιστικών σχετικών με τα εργατικά ατυχήματα. Συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤΤ) και με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), στο πλαίσιο της κατάρτισης από την ΕΛΣΤΑΤ υποδεικτών του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) για τις τηλεπικοινωνίες και τις αεροπορικές μεταφορές, αντίστοιχα. 5. Μείωση του φόρτου των ερευνωμένων Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει και το 2016 τη διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης νέων διοικητικών πηγών για την παραγωγή των στατιστικών της. Η συνεχιζόμενη αξιοποίηση διοικητικών πηγών δεδομένων από την ΕΛΣΤΑΤ και η υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με παραγωγούς στατιστικών στοιχείων θα συμβάλει στη μείωση του φόρτου των ερευνωμένων. Εκτός από το προαναφερθέν μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ της ΓΓΔΕ, της ΓΓΠΣ και του ΙΚΑ, το οποίο θα έχει σημαντική συμβολή στη μείωση του φόρτου των επιχειρήσεων, εφόσον εφαρμοστεί, η ώρα μας συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μελέτη εφαρμογής νέου συστήματος συλλογής στοιχείων διεθνών εμπορευματικών συναλλαγών (SIMSTAT), το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το Το SIMSTAT είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα μείωσης του διοικητικού φόρτου που προκύπτει στις επιχειρήσεις από τις στατιστικές υποχρεώσεις τους. Προτείνεται η εφαρμογή συστήματος μονής ροής για τις στατιστικές ενδοκοινοτικού εμπορίου, το οποίο αποσκοπεί στην ανταλλαγή μικροδεδομένων μεταξύ των κρατών μελών. Ειδικότερα, προτείνεται να συλλέγονται στοιχεία μόνο ενδοκοινοτικού εμπορίου αποστολών για όλες τις χώρες, τα οποία θα διαβιβάζονται ανταλλάσσονται με τις αντίστοιχες ενδιαφερόμενες χώρες και θα καταργηθεί έτσι, συνολικά ή εν μέρει, η συλλογή στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου αφίξεων. Η εφαρμογή του επί μονίμου βάσεως, εφόσον επιλεγεί η συγκεκριμένη μέθοδος, προβλέπεται για το 2018 και αναμένεται να έχει, επίσης, μεγάλη συμβολή στη μείωση του φόρτου των επιχειρήσεων. Δύο σημαντικά σημεία του πιλοτικού προγράμματος είναι: α) η διερεύνηση νέων πηγών για τη μερική ή ολική υποκατάσταση των στατιστικών του ενδοκοινοτικού εμπορίου αφίξεων, β) η δοκιμαστική πιλοτική ανταλλαγή μικροδεδομένων, με στόχο τη μελέτη για την εκτίμηση της εφικτότητας σκοπιμότητας για την υλοποίηση του προγράμματος. 11

12 Παράλληλα, η Eurostat από το 2014 ξεκίνησε το Πρόγραμμα «Re-design of Intrastat» που αφορά στη μελέτη και άλλων εναλλακτικών μεθόδων μείωσης του φόρτου στις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του ενδοκοινοτικού εμπορίου, στο οποίο συμμετέχει η ώρα μας. Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην κατάρτιση μελέτης επιχειρησιακής σκοπιμότητας με την αξιολόγηση ενός μεγάλου εύρους μεθόδων που συνδυάζουν ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια για την επιλογή της βέλτιστης μεθόδου κατάρτισης στατιστικών ενδοκοινοτικού εμπορίου, η οποία αφενός θα συμβάλει στη μείωση του φόρτου στις επιχειρήσεις και αφετέρου στην παραγωγή υψηλής ποιότητας στατιστικής πληροφορίας. Το πρόγραμμα προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί το Επίσης, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας της ΕΛΣΤΑΤ για τη μείωση του φόρτου απόκρισης των ερευνωμενων, έχει ήδη ξεκινήσει η προσθήκη σε ερωτηματολόγια ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ ερωτήματος σχετικά με τον χρόνο συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων. Οι συλλεγόμενες απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη, εντός του 2016, από την ΕΛΣΤΑΤ εκθέσεων αποτίμησης του φόρτου απόκρισης των ερευνωμένων. 6. Τριετές πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ Επιδίωξη της ΕΛΣΤΑΤ αποτελεί η διαρκής επικαιροποίηση των γνώσεων και βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού της, καθώς και του προσωπικού των υπόλοιπων φορέων του ΕΛΣΣ, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων στατιστικών υπηρεσιών και του παραγόμενου στατιστικού προϊόντος. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΣΤΑΤ έχει καταρτίσει ένα κυλιόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού της, το οποίο περιλαμβάνει ένα σύνολο εκπαιδευτικών σειρών που κρίθηκαν αναγκαίες για την επιμόρφωση των υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ, με βάση τα αποτελέσματα διενεργηθείσας στην ΕΛΣΤΑΤ έρευνας καταγραφής των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού. Ένα μέρος των σειρών αυτών καλύπτεται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Οι υπόλοιπες σειρές του προγράμματος, οι οποίες εξειδικεύονται περισσότερο σε στατιστικά θέματα, πραγματοποιούνται από εκπαιδευτές με εμπειρία σε περιβάλλον Στατιστικής Υπηρεσίας, στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ. Στις εκπαιδευτικές αυτές σειρές καλούνται να συμμετέχουν, κατά περίπτωση, και υπάλληλοι λοιπών φορέων του ΕΛΣΣ, με στατιστικό αντικείμενο απασχόλησης. Επιπλέον, εντός του 2015 ξεκίνησε η παροχή σε υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ εκπαίδευσης σε θέματα «Business English». Η εκπαίδευση παρέχεται στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ από εκπαιδευτές του Βρετανικού Συμβουλίου (British Council), λόγω του εξειδικευμένου χαρακτήρα της. Το 2016 θα συνεχιστεί η υλοποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης της ΕΛΣΤΑΤ, με τη διενέργεια 11 εξειδικευμένων σε στατιστικά θέματα εκπαιδευτικών σειρών. Οι σειρές αυτές, για το 2016, αφορούν στα εξής θέματα: μεθοδολογία στατιστικών ερευνών και τεχνικές δειγματοληψίας, εποχική διόρθωση, μέθοδοι ελέγχου αποκάλυψης στατιστικών δεδομένων, διαχείριση ποιότητας στις στατιστικές αρχές, Αρχές του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές και Θεμελιώδεις Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επίσημες Στατιστικές, στατιστικές δημογραφίας, στατιστικές περιβάλλοντος, εθνικοί λογαριασμοί, κατάρτιση δεικτών, σχεδιασμός ερωτηματολογίων, έλεγχος και επεξεργασία δεδομένων. Εκτός των ανωτέρω σειρών θα συνεχιστεί η συνεργασία της ΕΛΣΤΑΤ με το ΙΝΕΠ και το Βρετανικό Συμβούλιο. 12

13 Ε. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 1. Αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης (portal) της ΕΛΣΤΑΤ Η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει και το 2016 να βελτιώνει τις διάφορες πλευρές της μορφής και του περιεχομένου του ιστοχώρου της και άλλων τρόπων διάχυσης των παραγόμενων στατιστικών, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες των χρηστών δεδομένων, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, σύμφωνα με τα εξελισσόμενα διεθνή πρότυπα. Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου θα παίξει και το έργο για την αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής και των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΕΛΣΤΑΤ στον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ICT), το οποίο θα αναβαθμίσει σημαντικά τη διαδικτυακή πύλη της ΕΛΣΤΑΤ με την ενσωμάτωση νέων εργαλείων και τεχνολογιών. Το έργο αυτό προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του Στο πλαίσιο της βελτίωσης της προσβασιμότητας στη στατιστική πληροφορία, η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει, και κατά το 2016, την ψηφιοποίηση του ιστορικού χαρτογραφικού της αρχείου. 2. Ανάπτυξη στατιστικής παιδείας Η ΕΛΣΤΑΤ, αξιοποιώντας την εμπειρία που απέκτησε από την εφαρμογή του προγράμματος «Ανάπτυξη Στατιστικής Παιδείας» με τη διενέργεια εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών και φοιτητών στην έδρα της κατά τα έτη , θα συνεχίσει τη δράση αυτή το 2016 και θα δημιουργήσει εξειδικευμένη ιστοσελίδα στατιστικού περιεχομένου που θα απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 6 18 ετών, σε μία προσπάθεια προσέγγισης της στατιστικής επιστήμης από τους μαθητές. ΣΤ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 1. Διοργάνωση του Συνεδρίου ρηστών 2016 Η ΕΛΣΤΑΤ, αναγνωρίζοντας τη χρησιμότητα των συμπερασμάτων των Συνεδρίων ρηστών για την ανανέωση και βελτίωση του στατιστικού προϊόντος και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, έχει καθιερώσει τη διοργάνωση, σε ετήσια βάση, τέτοιων συνεδρίων. Στο πλαίσιο αυτό, θα διοργανωθεί, εντός του 2016, το 7ο Συνέδριο ρηστών. 2. Διοργάνωση Ημερίδων για συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών Εντός του 2016 η ΕΛΣΤΑΤ προγραμματίζει να διοργανώσει δύο ημερίδες για συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών. Ζ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η εφαρμογή του Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος 2016 προϋποθέτει τη διάθεση των αναγκαίων πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τη Eurostat, καθώς και την ενίσχυση της ΕΛΣΤΑΤ με το απαραίτητο και κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Όπως αποτυπώνεται στο Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα (Εδάφιο 4, Ενότητα Γ), η εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος προϋποθέτει την ενίσχυση της ΕΛΣΤΑΤ με το απαραίτητο και κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Η ΕΛΣΤΑΤ έχει προβεί στον υπολογισμό των ελάχιστων ανθρώπινων πόρων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ως Εθνική Στατι- 13

14 στική Υπηρεσία, οι οποίοι ανέρχονται περίπου στους 930 υπαλλήλους. Η Δέσμευση για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές περιέχει ρητές δεσμεύσεις της Κυβέρνησης και της ώρας για την ενίσχυση της ΕΛΣΤΑΤ με τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους, για να δύναται να παρέχει στους χρήστες υψηλής ποιότητας στατιστικές, σύμφωνα με όλες τις υποχρεώσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής της ώρας , η ΕΛΣΤΑΤ προέβη σε προϋπολογισμό των ελάχιστων ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της για την εν λόγω χρονική περίοδο. Οι ανάγκες για προσλήψεις προσωπικού το 2016 εκτιμήθηκαν σε 35, υπό την προϋπόθεση ότι: α) οι αποχωρήσεις θα περιοριστούν μόνο στις αυτοδίκαιες απολύσεις και β) εντός του 2015 θα ολοκληρωθούν οι 169 νέες προσλήψεις υπαλλήλων που έχει ζητήσει η ΕΛΣΤΑΤ. Εάν υπάρξει καθυστέρηση στην προγραμματισμένη πρόσληψη των 169 υπαλλήλων το 2015 ή μεγαλύτερη αποχώρηση υπαλλήλων, τότε θα πρέπει να αυξηθεί ανάλογα ο αριθμός των προσλήψεων το Η ΕΛΣΤΑΤ έχει προβεί στον προϋπολογισμό των απαραίτητων δαπανών για την εκτέλεση των στατιστικών εργασιών της για το 2016, στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής της ώρας Οι προϋπολογισθείσες δαπάνες για το 2016 εκτιμώνται στο συνολικό ποσό των σαράντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ ( ). Οι ανωτέρω δαπάνες ταξινομούνται στους ακόλουθους τύπους: α) Κόστος εργασίας (μισθοί του μόνιμου προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ, συμπεριλαμβανομένων του βασικού μισθού, επιδομάτων, εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πρόσθετων και παρεπόμενων παροχών για το προσωπικό κλπ.). β) Δαπάνες που σχετίζονται με μετακινήσεις του προσωπικού στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίες περιλαμβάνουν δαπάνες ταξιδίων και ημερήσια αποζημίωση μόνιμων υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ που μετακινούνται εκτός γραφείου, για τη διενέργεια στατιστικών ερευνών επιτοπίως ή για συμμετοχή σε συσκέψεις, σεμινάρια κλπ. στο εξωτερικό, καθώς και δαπάνες που σχετίζονται με μεταθέσεις ή αποσπάσεις υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ σε άλλες Υπηρεσίες, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. γ) Άλλα λειτουργικά έξοδα, τα οποία περιλαμβάνουν κόστη που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ (Κεντρική Υπηρεσία και Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών), όπως ενοίκια, δαπάνες για ηλεκτρική ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, ύδρευση, ασφάλεια και συντήρηση κτιρίων, κόστη για διαφήμιση και δημόσιες σχέσεις, συνδρομές, δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων (χαρτί, γραφική ύλη, ιατρικά και φαρμακευτικά είδη, υλικά για τη συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού), καυσίμων κλπ, καθώς και τα έξοδα διενέργειας στατιστικών ερευνών, στα οποία εντάσσονται οι αμοιβές των Ιδιωτών Συνεργατών που συμμετέχουν στη συλλογή των στατιστικών στοιχείων και δαπάνες για την προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού, όπως επίπλων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και άλλου εξοπλισμού γραφείου. δ) ρηματοδοτούμενα έργα (projects) από τη Eurostat, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας στατιστικών εργασιών που χρηματοδοτούνται από τη Eurostat. ε) Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η πρόβλεψη του Προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ, (σε ευρώ) για το 2016, όπως υπεβλήθη από την ΕΛΣΤΑΤ για το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 14

15 Δημοσιονομικής Στρατηγικής , σε σύγκριση με τις εκτιμώμενες δαπάνες για το έτος 2015: Πίνακας 1: Πρόβλεψη προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2016, κατά τύπο δαπάνης, σύμφωνα με το υποβληθέν μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής και σύγκριση με τις εκτιμώμενες δαπάνες προϋπολογισμού για το έτος 2015 Τύπος δαπάνης Κόστος εργασίας Δαπάνες που σχετίζονται με μετακινήσεις προσωπικού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Άλλα λειτουργικά έξοδα και έξοδα στατιστικών ερευνών και κόστη για την προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού ρηματοδοτούμενα έργα (projects) από τη Eurostat Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω ΠΔΕ Σύνολο Οι ανωτέρω εκτιμήσεις για τις ανάγκες οικονομικών και ανθρώπινων πόρων είναι οι ελάχιστες δυνατές για την πραγματοποίηση των στατιστικών εργασιών του Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος Η μη διάθεση των αναγκαίων πόρων θα θέσει σε κίνδυνο την υλοποίηση του Στατιστικού Προγράμματος. 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ, ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός έρευνας/ εργασίας Έρευνες / εργασίες, κατά θεματική ενότητα Περιοδι - κότητα Α Δημοσίευση αποτελεσμάτων Β Γ Δ ΑΛΙΕΙΑ Γ Γ Γ Γ Έρευνα θαλάσσιας αλιείας με μηχανοκίνητα σκάφη 20HP και άνω Έρευνα υδατοκαλλιεργειών, ιχθυοκαλλιεργειών Συγκέντρωση στοιχείων σπογγαλιείας Συγκέντρωση στοιχείων για τη διακίνηση αλιευμάτων από ιχθυόσκαλες ΑΠΑΣΟΛΗΣΗ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡ- ΓΑΣΙΑΣ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Έρευνα εργατικού δυναμικού Έρευνα εργατικού δυναμικού Έρευνα εργατικού δυναμικού Έρευνα εργατικού δυναμικού Έρευνα εργατικού δυναμικού (ad hoc ενότητα). Έρευνα διάρθρωσης και κατανομής των αμοιβών στις επιχειρήσεις Έρευνα κενών θέσεων εργασίας Έρευνα κενών θέσεων εργασίας Έρευνα κατάρτισης βραχυχρόνιων δεικτών εργασίας Έρευνα κατάρτισης βραχυχρόνιων δεικτών εργασίας Έρευνα κατάρτισης δεικτών κόστους εργασίας. Έρευνα κατάρτισης δεικτών κόστους εργασίας. Κατάρτιση δείκτη απασχολούμενων ατόμων στο λιανικό εμπόριο Κατάρτιση δείκτη απασχολούμενων ατόμων στο λιανικό εμπόριο Μηνιαία Τριμηνιαία Q4 Μηνιαία Ανά 4 έτη Τριμηνιαία Q4 Τριμηνιαία Q4 Τριμηνιαία Q4 Τριμηνιαία Q4 ΒΙΟΜΗΑΝΙΑ ΒΙΟΤΕΝΙΑ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Έρευνα παραγωγής και πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων (PRODCOM) Διαρθρωτική έρευνα στη μεταποίηση, στον ηλεκ - τρισμό και στο νερό Έρευνα στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα... Κατάρτιση δείκτη βιομηχανικής παραγωγής... Κατάρτιση δείκτη βιομηχανικής παραγωγής... Κατάρτιση δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομη - χανία Κατάρτιση δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομη - χανία Μηνιαία Μηνιαία Μηνιαία Μηνιαία ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΔΑΣΗ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Έρευνα αμπέλων Έρευνα ζωικού κεφαλαίου: χοίροι Έρευνα ζωικού κεφαλαίου: βοοειδή Έρευνα ζωικού κεφαλαίου: πρόβατα Έρευνα ζωικού κεφαλαίου: αίγες γεωργική στατιστική έρευνα γεωργική στατιστική έρευνα Ανά 5 έτη 16

17 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ, ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός έρευνας/ εργασίας Έρευνες / εργασίες, κατά θεματική ενότητα Περιοδι - κότητα Α Δημοσίευση αποτελεσμάτων Β Γ Δ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Κατάρτιση τριμηνιαίων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών Γενικής Κυβέρνησης Κατάρτιση τριμηνιαίων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών Γενικής Κυβέρνησης κοινοποίηση για τη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος Κατάρτιση λογαριασμών του θεσμικού τομέα του Δημοσίου Υπολογισμός του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης Υπολογισμός του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης Τριμηνιαία Q3 Q4 Τριμηνιαία Q1 Q2 Εξαμηνιαία Εξαμηνιαία Τριμηνιαία Q3 Q4 Τριμηνιαία Q1 Q2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Απογραφή θεραπευτηρίων Παρακολούθηση του αριθμού ιατρών και οδοντιάτρων Έρευνα κλειστής νοσοκομειακής περίθαλψης.. Παρακολούθηση στοιχείων φαρμακείων φαρμακαποθηκών Παρακολούθηση δηλωθέντων κρουσμάτων λοιμωδών νόσων Απογραφή κέντρων υγείας Έρευνα φαρμακοποιών Έρευνα φυσικοθεραπευτών Κατάρτιση Λογαριασμών Υγείας ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Έρευνα Ειρηνοδικείων Έρευνα Πρωτοδικείων Έρευνα Εφετείων Έρευνα συμβολαιογράφων Έρευνα Υποθηκοφυλακείων Έρευνα εγκληματικότητας Έρευνα κρατουμένων (κατάδικοι υπόδικοι).. Έρευνα κρατουμένων για χρέη Έρευνα διαπραχθέντων αδικημάτων ποινικού δικαίου ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Υπολογισμός μακροοικονομικών μεγεθών στοιχείων ΑΕΠ και θεσμικών τομέων της οικονομίας Κατάρτιση πινάκων προσφοράς χρήσης / εισροών εκροών Κατάρτιση πινάκων για το ερωτηματολόγιο ESA Κατάρτιση πινάκων απασχόλησης για το ερωτηματολόγιο ESA Κατάρτιση λογαριασμών μη κερδοσκοπικών οργανισμών Υπολογισμός της ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης Κατάρτιση οικονομικών λογαριασμών γεωργίας Πρώτη εκτίμηση γεωργικού εισοδήματος

18 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ, ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός έρευνας/ εργασίας Έρευνες / εργασίες, κατά θεματική ενότητα Περιοδι - κότητα Α Δημοσίευση αποτελεσμάτων Β Γ Δ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Κατάρτιση οικονομικών λογαριασμών δασοκομίας Κατάρτιση αναλυτικού πίνακα καταναλωτικών δαπανών Δεύτερη εκτίμηση γεωργικού εισοδήματος..... Κατάρτιση πίνακα ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, Περιφέρεια και Νομό Κατάρτιση πίνακα απασχόλησης, κατά κλάδο οικο νομικής δραστηριότητας και Περιφέρεια. Κατάρτιση πίνακα επενδύσεων, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και Περιφέρεια.... Κατάρτιση περιφερειακού πίνακα κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανά NUTS 2 και NUTS Κατάρτιση περιφερειακών λογαριασμών θεσμικού τομέα νοικοκυριών Κατάρτιση περιφερειακού λογαριασμού κλάδου γεωργίας κτηνοτροφίας Κατάρτιση βραχυχρόνιων προβλέψεων των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών σε τριμηνιαία βάση Κατάρτιση βραχυχρόνιων προβλέψεων των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών σε τριμηνιαία βάση Κατάρτιση προσωρινών προβλέψεων των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών σε τριμηνιαία βάση Κατάρτιση προσωρινών προβλέψεων των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών σε τριμηνιαία βάση Κατάρτιση τριμηνιαίων λογαριασμών θεσμικών τομέων Κατάρτιση τριμηνιαίων λογαριασμών θεσμικών τομέων Τριμηνιαία Q4 Τριμηνιαία Q4 Τριμηνιαία Q3 Q4 Τριμηνιαία Q1 Q2 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Γ Γ Γ Έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών (EU - SILC) Έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών (EU - SILC) (ad hoc ενότητα): κοινωνική και πολιτιστική συμμετοχή Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γ Γ Γ Γ Γ Έρευνα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: νηπιαγωγεία, δημοτικά (έναρξη) Έρευνα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: δημοτικά (λήξη) Έρευνα παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: δημοτικά Έρευνα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: γυμνάσια (έναρξη) Έρευνα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: γυμνάσια (λήξη)

19 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ, ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός έρευνας/ εργασίας Έρευνες / εργασίες, κατά θεματική ενότητα Περιοδι - κότητα Α Δημοσίευση αποτελεσμάτων Β Γ Δ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Έρευνα παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: γυμνάσια Έρευνα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Ατομικό Στατι στικό Δελτίο Φοιτητή Σπουδαστή της τεχνολογικής, επαγγελματικής και εκ κλη - σιαστικής εκπαίδευσης Έρευνα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: τεχνολογική, επαγγελματική και εκκλησιαστική εκπαίδευση (λήξη) Έρευνα ειδικής αγωγής εκπαίδευσης Έρευνα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: γενικά λύκεια (λήξη) Έρευνα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: τεχνική, επαγγελματική και εκκλησιαστική εκπαίδευση (λήξη) Έρευνα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: νηπιαγωγεία (λήξη) Έρευνα παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: λύκεια.. Έρευνα παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στη δευτεροβάθμια τεχνική, επαγγελματική και εκκλησιαστική εκπαίδευση Έρευνα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή Σπουδαστή των ΑΕΙ Έρευνα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: ανώτατα εκπαι δευτικά ιδρύματα (λήξη) Έρευνα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: γενικά λύκεια (έναρξη) Έρευνα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: τεχνική, επαγγελματική και εκκλησιαστική εκπαίδευση (έναρξη) Έρευνα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: τεχνολογική, επαγγελματική και εκκλησιαστική εκπαίδευση (έναρξη) Έρευνα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: ανώτατα εκπαι δευτικά ιδρύματα (έναρξη) Κατάρτιση στατιστικών για τα ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) Κατάρτιση στατιστικών για τα ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) Κατάρτιση στατιστικών για τα ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) Συγκέντρωση στοιχείων για τις εκπαιδευτικές δαπάνες Συγκέντρωση στοιχείων για τις εκπαιδευτικές δαπάνες Συγκέντρωση στοιχείων για τις εκπαιδευτικές δαπάνες ΕΜΠΟΡΙΟ Γ Γ Κατάρτιση στατιστικών αναφορικά με το εμπόριο αγαθών μεταξύ της Ελλάδας και των λοιπών κρατών μελών της ΕΕ (ενδοκοινοτικό εμπόριο) Κατάρτιση στατιστικών αναφορικά με το εμπόριο αγαθών μεταξύ της Ελλάδας και των λοιπών κρατών μελών της ΕΕ (ενδοκοινοτικό εμπόριο) Μηνιαία Μηνιαία

20 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ, ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός έρευνας/ εργασίας Έρευνες / εργασίες, κατά θεματική ενότητα Περιοδι - κότητα Α Δημοσίευση αποτελεσμάτων Β Γ Δ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Κατάρτιση στατιστικών αναφορικά με το εμπόριο αγαθών μεταξύ της Ελλάδας και των τρίτων χωρών ειδικό εμπόριο (εξωτερικό εμπόριο) Κατάρτιση στατιστικών αναφορικά με το εμπόριο αγαθών μεταξύ της Ελλάδας και των τρίτων χωρών ειδικό εμπόριο (εξωτερικό εμπόριο) Έρευνα συνδεόμενων επιχειρήσεων (FATS).... Κατάρτιση στατιστικών ενδοκοινοτικού εμπορίου, κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά.. Κατάρτιση στατιστικών εμπορίου με τις τρίτες χώρες, κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά. Έρευνα κατανάλωσης πετρελαιοειδών Έρευνα ασφαλιστικών επιχειρήσεων Έρευνα διάρθρωσης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (λεπτομερής ενότητα) Έρευνα διάρθρωσης επιχειρήσεων διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, ενημέρωσης, επαγγελματικών, επιστημονικών, τεχνικών δραστηριοτήτων και λοιπών δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών Διαρθρωτική έρευνα επιχειρήσεων εμπορίου, πωλήσεων και επισκευών αυτοκινήτων και δικύκλων και λιανικής πώλησης καυσίμων Κατάρτιση δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο Κατάρτιση δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο Κατάρτιση δείκτη κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο Κατάρτιση δείκτη κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο Κατάρτιση δεικτών κύκλου εργασιών στον τομέα των αυτοκινήτων Κατάρτιση δεικτών κύκλου εργασιών στον τομέα των αυτοκινήτων Μηνιαία Μηνιαία Μηνιαία Μηνιαία Τριμηνιαία Q4 Τριμηνιαία Q4 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ Γ Έρευνα κατανάλωσης φυσικού αερίου Έρευνα κατανάλωσης ενέργειας στις επιχειρήσεις Έκτακτη (Ad hoc) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Γ Γ Έρευνα ηλεκτρονικού εμπορίου στις επιχειρήσεις Έρευνα χρήσης τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας (ICT) στα νοικοκυριά ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Γ Γ Γ Κατάρτιση στατιστικών διάρθρωσης συνταξιοδοτικών ταμείων Έρευνα δραστηριότητας οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης Κατάρτιση στατιστικών για τα εργατικά ατυχήματα

ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα

ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΗ ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα 2015 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα

ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΗ ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα 2014 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος 2014 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος 2014 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πειραιάς, 31 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2014 2016 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο άρθρο 5 του Στατιστικού Νόμου 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2011 2013 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο Άρθρο 4 του νέου στατιστικού Νόμου υπ αριθ. 3832/2010 «Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

α Ν α Φ Ο ρα σ Τ Ο ε ρ Γ Ο

α Ν α Φ Ο ρα σ Τ Ο ε ρ Γ Ο α Ν α Φ Ο ρα σ Τ Ο ε ρ Γ Ο Τ Η σ ε Λ σ ΤαΤ α Υ Γ Ο Υ σ Τ Ο σ 2 0 1 0 α Υ Γ Ο Υ σ Τ Ο σ 2 0 1 5 Πειραιασ 2015 EΛΛΗΝιΚΗ στατιστικη αρχη Αναφορά στο Έργο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Αύγουστος 2010 Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Στατιστική

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Στατιστική Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Στατιστική Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ 1 ΕΛΛΑΔΑ Μνημόνιο Συνεννόησης για τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής (τέταρτη επικαιροποίηση) 2 Ιουλίου 2011 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013 ΕΛΛΑΔΑ Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής Οι εκταμιεύσεις της χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης & Πληροφορικής ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Το Θεσμικό Πλαίσιο των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2005-2008 ΣΥΝΟΨΗ Η αυξανόμενη ένταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 Ιούνιος 2007 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Τροποποίηση των Γενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2010 Κ. Jean-Claude Juncker Πρόεδρο Eurogroup Κ. Olli Rehn Επίτροπο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Χρονοπρογραμματισμός Δράσεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 1. Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ, ΙΔΡΥΣΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1 Σύσταση - Νομική μορφή - Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεννόησης. στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Μνημόνιο Συνεννόησης. στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΛΛΑΣ Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Οι εκταμιεύσεις της χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα