Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου. Διοικήσεως για το θέμα «Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με δυσμενή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου. Διοικήσεως για το θέμα «Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με δυσμενή"

Transcript

1 Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για το θέμα «Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με δυσμενή μεταχείριση υποψηφίου με ειδικές ανάγκες στον τομέα της πρόσβασης σε θέσεις εργασίας του δημόσιου τομέα (αρ. φακ. 37/2008)» Παρόντες: Ρίκκος Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Φειδίας Σαρίκας Γιαννάκης Θωμά Πανίκκος Σταυριανός Χρήστος Πουργουρίδης Ανδρέας Θεμιστοκλέους Κλαύδιος Μαυροχάννας Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως μελέτησε το πιο πάνω θέμα, το οποίο ενέγραψε η ίδια ως αυτεπάγγελτο, σε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 11 ης Δεκεμβρίου 2008 και 24 ης Μαρτίου Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ο διευθυντής Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, εκπρόσωποι του Γραφείου του Επιτρόπου Διοικήσεως, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) και του Παγκύπριου Συνδέσμου για τη Δυσλεξία, που εκπροσωπούσε και άτομα με ΔΕΠ-Υ. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως εξέτασε την έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως η οποία αφορά παράπονο που υποβλήθηκε στο γραφείο της με επιστολή, σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρονται στην έκθεσή της, από τον κ. Γρηγόρη Γρηγορίου στις 20 Μαΐου 2008, ο οποίος υπέβαλε καταγγελία υποστηρίζοντας ότι κατά τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων που γίνονται για

2 2 σκοπούς διορισμού σε θέσεις στη δημόσια υπηρεσία τα άτομα με αναπηρία βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση σε σύγκριση με τους υπόλοιπους υποψηφίους και αυτό συμβαίνει, επειδή δε λαμβάνονται ικανοποιητικά αντισταθμιστικά της αναπηρίας τους μέτρα. Ο κ. Γρηγορίου έθεσε υπόψη της Επιτρόπου Διοικήσεως ότι η όρασή του και στους δύο οφθαλμούς είναι μικρότερη από το ένα δέκατο λόγω οπτικής ατροφίας και νυσταγμού και ότι παρακάθισε τον Οκτώβριο του 2007 στη γραπτή εξέταση που είχε διεξαχθεί δυνάμει των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2006, προκειμένου να διεκδικήσει θέση της οποίας η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου. Ο κ. Γρηγορίου υποστήριξε ότι, λόγω της αναπηρίας του, με το να συγκρίνεται με βάση το βαθμό που εξασφάλισε στις γραπτές εξετάσεις (βαθμός 55,56 με ανώτατο το 100) με τους υπόλοιπους υποψηφίους που δεν είναι άτομα με αναπηρία τίθεται σε δυσμενέστερη θέση και εκτός συναγωνισμού. Η Επίτροπος Διοικήσεως διαπίστωσε μετά από έρευνα ότι ο κ. Γρηγορίου υπέβαλε αίτημα στην αρμόδια ειδική επιτροπή για τη διεξαγωγή των εξετάσεων όπως του δοθούν ορισμένες διευκολύνσεις στη διάρκεια της εξέτασης λόγω της μειωμένης του όρασης και είχε κατ ιδίαν συνάντηση με τον προεδρεύοντα της ειδικής επιτροπής, όπου και συζήτησε το θέμα των διευκολύνσεων. Η ειδική επιτροπή αποφάσισε να του δοθούν οι πιο κάτω διευκολύνσεις: 1. Τα εξεταστικά δοκίμια για όλα τα θέματα να είναι σε μεγέθυνση γραμματοσειράς Να του επιτραπεί να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή του εξεταστικού κέντρου, τόσο στο θέμα των ελληνικών όσο και στο θέμα των αγγλικών. 3. Να του παραχωρηθούν οι υπηρεσίες μεταγραφέα για τη μεταφορά των απαντήσεών του στο ειδικό τετράδιο της εξέτασης στα ελληνικά και στα αγγλικά και να του παραχωρηθούν οι υπηρεσίες μεταγραφέα για τη μεταφορά της

3 3 απάντησης στο ειδικό απαντητικό φύλλο στα θέματα γενικού ενδιαφέροντος και αριθμητικού/λογικού συλλογισμού. 4. Να του δοθεί παράταση χρόνου τριάντα λεπτών. Ο κ. Γρηγορίου ισχυρίστηκε ότι η παράταση χρόνου των τριάντα λεπτών δεν επαρκούσε ως αντισταθμιστικό μέτρο της μειωμένης του όρασης. Η ειδική επιτροπή υποστήριξε ότι η παράταση χρόνου των τριάντα λεπτών αποφασίστηκε κατ αναλογία με την πρακτική που ακολουθείται στις παγκύπριες εξετάσεις για τα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας, εφόσον άτομα με ειδικές ανάγκες το ζητήσουν και νοουμένου ότι υποστηρίξουν μια τέτοια αίτηση με τα αναγκαία πιστοποιητικά/δικαιολογητικά. Η Επίτροπος Διοικήσεως κατέληξε μετά από έρευνα ότι είναι παρακινδυνευμένο η ειδική επιτροπή να ακολουθεί τη ρύθμιση της πρόνοιας του άρθρου 22(5) του περί της Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμου, η ορθότητα της οποίας έχει αμφισβητηθεί από οργανωμένους φορείς παιδιών με ειδικές ανάγκες με κύριο επιχείρημα ότι ανάλογα με τη φύση και το βαθμό της αναπηρίας ή μαθησιακής δυσκολίας ενός μαθητή μπορεί να απαιτείται πέραν των τριάντα λεπτών χρόνος παράτασης της γραπτής εξέτασης. Στον πιο πάνω νόμο έχει θεσμοθετηθεί διαδικασία παροχής διευκολύνσεων στη διάρκεια των εισαγωγικών γραπτών εξετάσεων για τους υποψηφίους που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες και έχει ανατεθεί σε επιτροπή η επιλογή των διευκολύνσεων που θα δοθούν, ανάλογα με την περίπτωση. Η επίτροπος επισημαίνει ότι αντίστοιχη πρόνοια δεν περιέχεται στον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο χρόνος παράτασης που δόθηκε στον κ. Γρηγορίου αφαιρέθηκε από το χρόνο του διαλείμματος.

4 4 Περαιτέρω, η Επίτροπος Διοικήσεως στην έκθεσή της, απόσπασμα της οποίας παρατίθεται στο παράρτημα που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση, αναφέρθηκε σε δύο αποφάσεις του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τις οποίες εξάγονται δύο αρχές για την αποδοχή της συμφωνίας θετικών μέτρων με το δίκαιο της Ένωσης. Σε εθνικό επίπεδο η απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία στον τομέα της απασχόλησης θεσμοθετήθηκε με τους περί Ατόμων με Αναπηρία Νόμους του 2000 έως Η Επίτροπος Διοικήσεως κατέληξε ότι ο κ. Γρηγορίου είχε το δικαίωμα για εύλογες προσαρμογές/διευκολύνσεις στη γραπτή εξέταση που παρακάθισε, προκειμένου να εξασφαλίσει ισότητα στο σημείο εκκίνησης για τη διεκδίκηση μιας επαγγελματικής θέσης στη δημόσια υπηρεσία. Η ειδική επιτροπή ανταποκρίθηκε μεν θετικά, αλλά οι διευκολύνσεις που δόθηκαν στον κ. Γρηγορίου δεν ήταν στο σύνολό τους ικανοποιητικές για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, αυτού της διάπλασης συνθηκών πραγματικής ισότητας. Περαιτέρω, η Επίτροπος Διοικήσεως τονίζει ότι οι διευκολύνσεις υπέρ ατόμων με αναπηρία επιβάλλεται να ρυθμιστούν νομοθετικά με σχετικές προσθήκες στον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο και έως ότου αυτό ρυθμιστεί πρέπει η ειδική επιτροπή σε κάθε περίπτωση υποψηφίου με ειδικές ανάγκες που αιτείται διευκολύνσεις να συμβουλεύεται την ΚΥΣΟΑ πριν από τη λήψη σχετικής απόφασης, ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή επιλογή των αντισταθμιστικών της αναπηρίας του μέτρων. Εισάγοντας το θέμα ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής κ. Ρίκκος Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι η έκθεση της Αρχής Ισότητας εκπονήθηκε κατόπιν παραπόνου που υπέβαλε στην Επίτροπο Διοικήσεως ο κ. Γρηγόρης Γρηγορίου, ο οποίος πάσχει από μειωμένη όραση και στους δύο οφθαλμούς λόγω οπτικής ατροφίας και νυσταγμού και για το λόγο αυτό θεωρείται άτομο με ειδικές ανάγκες. Ο κ. Γρηγορίου παρακάθισε τον

5 5 Οκτώβριο του 2007 σε γραπτή εξέταση, προκειμένου να διεκδικήσει θέση εργασίας στο δημόσιο τομέα, και όπως ο κ. Γρηγορίου υποστήριξε, λόγω της αναπηρίας του, με το να συγκρίνεται με βάση το βαθμό που εξασφάλισε στις γραπτές εξετάσεις (βαθμός 55,56 με ανώτατο το 100) με τους υπόλοιπους υποψηφίους που δεν είναι άτομα με αναπηρία τίθεται σε δυσμενέστερη θέση και εκτός συναγωνισμού. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της επιτροπής, η έκθεση της Αρχής Ισότητας ανοίγει το τεράστιο κεφάλαιο της ίσης μεταχείρισης σε τέτοιου είδους εξετάσεις ή διαδικασίες υποψηφίων οι οποίοι θεωρούνται άτομα με ειδικές ανάγκες. Σύμφωνα με σωρεία αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχει καθιερωθεί ότι η ίση μεταχείριση υπάρχει πάντα μεταξύ ίσων. Διαλαμβάνεται ακριβώς η υποχρεωτική διαφορετική αντιμετώπιση των άνισων σε σχέση με τους ίσους, δηλαδή εκείνων που λόγω κάποιων προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα, αλλά και τα μέσα να μπορούν να διαγωνιστούν επί ίσοις όροις. Περαιτέρω, τόνισε ο ίδιος, η έννοια της φράσης επί ίσοις όροις στη δημοκρατία σημαίνει ότι ο καθένας πρέπει να ασκεί το δικαίωμά του και, όταν κάποιος δεν μπορεί να το ασκήσει, τότε πρέπει να του παρέχεται βοήθεια, για να το ασκήσει τελικά. Τέλος, ο πρόεδρος της επιτροπής διευκρίνισε ότι η εξέταση του θέματος δεν έχει στόχο να εξασφαλίσει οποιοδήποτε προνομιακό καθεστώς αυτών των ατόμων σε βάρος των υπολοίπων και υπογράμμισε σε όλους ότι η επιτροπή θεωρεί ότι είναι παντελώς απαράδεκτο μέσα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία της Κύπρου του 2011 να μην έχουν φροντίσει οι αρμόδιοι τέτοιου είδους ζητήματα, ώστε να μη φαίνεται ότι τα άτομα με αναπηρίες βρίσκονται σε ένα καθεστώς το οποίο λειτουργεί ανάλογα με τον πατριωτισμό ή τη φυγοπονία ή τον ανθρωπισμό του εκάστοτε επικεφαλής, στη συγκεκριμένη περίπτωση.

6 6 Η Επίτροπος Διοικήσεως και εκπρόσωποι του γραφείου της ανέφεραν ενώπιον της επιτροπής ότι με την υποβολή του σχετικού παραπόνου που υποβλήθηκε από τον κ. Γρηγόρη Γρηγορίου και με την έρευνα που διεξήγαγαν διαπίστωσαν ότι ο νόμος περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία, που ρυθμίζει τον τρόπο εισδοχής σε πολλές θέσεις εργασίας στη δημόσια υπηρεσία, παρουσιάζει κενό και δεν προβλέπει τη δυνατότητα λήψης αντισταθμιστικών της μειονεκτικής θέσης των ατόμων με αναπηρία μέτρων, ώστε να μπορούν σε ισότιμη βάση να συμμετέχουν στις γραπτές εξετάσεις. Το κενό αυτό πρέπει να πληρωθεί, ώστε η νομοθεσία να συμβαδίζει και με τη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία, αλλά και με το νόμο που ρυθμίζει θέματα των ατόμων με αναπηρία. Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν πρέπει να αφορούν και τα δυσλεκτικά άτομα τα οποία προχωρούν σε διαδικασίες εισδοχής σε θέσεις εργασίας. Για τα πιο πάνω άτομα το Γραφείο του Επιτρόπου Διοικήσεως εκπόνησε δύο εκθέσεις, με τις οποίες εντοπίστηκαν αδυναμίες στην κείμενη νομοθεσία. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανταποκρίθηκε θετικά στις δύο εκθέσεις και προχώρησε σε μερικές τροποποιήσεις στη σχετική νομοθεσία, οι οποίες όμως κρίνονται από την Επίτροπο Διοικήσεως όχι απόλυτα ικανοποιητικές. Σύμφωνα με την Επίτροπο Διοικήσεως, πολλές υπηρεσίες του κράτους δεν αναγνωρίζουν ότι ένα δυσλεκτικό άτομο ανήκει στα άτομα με αναπηρία, όσον αφορά την εφαρμογή των κειμένων νομοθεσιών από αυτές. Η Επίτροπος Διοικήσεως τόνισε ότι και μέσα από την έκθεσή της εξάγεται η θέση του γραφείου της πως το όλο ζήτημα πρέπει να ρυθμιστεί νομοθετικά και όλες οι διευκολύνσεις που δίνονται στους υποψηφίους με αναπηρία πρέπει να αποφασίζονται σε συνεργασία με ειδικούς και ανάλογα για κάθε περίπτωση. Η επίτροπος επικεντρώθηκε στο πρόβλημα της σύστασης της πολυθεματικής ομάδας που αξιολογεί τα άτομα με αναπηρία, τονίζοντας ότι αυτή, αν και ρυθμίζεται η λειτουργία της νομοθετικά, δε συστήνεται συνήθως και

7 7 αυτό αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει, τόνισε, να θεσμοθετηθεί επίσης και το εγχειρίδιο διεθνούς ταξινόμησης για τους αναπήρους που προβλέπεται από το Διεθνή Οργανισμό Υγείας, το οποίο θα γνωστοποιεί στον κάθε ανάπηρο πού βρίσκεται και πώς κινείται. Η Επίτροπος Διοικήσεως τόνισε ότι δεν πρέπει να διευρυνθεί η σύσταση της πολυθεματικής ομάδας, αλλά πρέπει το κράτος να τροποποιήσει τη σχετική νομοθεσία. Τέλος, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Επιτρόπου Διοικήσεως, σχολιάζοντας το γεγονός ότι εκκρεμεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοσχέδιο που περιέχει πρόνοιες για ρύθμιση θεμάτων των αναπήρων, αλλά προβλέπει και την ποσόστωση ως δικαίωμα για εισδοχή στη δημόσια υπηρεσία, υπογράμμισε ότι αυτές οι εξελίξεις είναι θετικές, το νομοσχέδιο έχει κοινωνικό χαρακτήρα, αλλά δήλωσε πως, αν τεθεί θέμα συνταγματικότητας, ίσως θα έπρεπε πρώτα να τροποποιηθούν σχετικές πρόνοιες του συντάγματος, όπως έχουν ήδη πράξει σε ανάλογες περιπτώσεις άλλα κράτη. Βέβαια, τόνισε ότι στην Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχουν αντιδράσεις σε μια πιθανή τροποποίηση του συντάγματος και κυρίως του άρθρου 28. Σύμφωνα με τις εισηγήσεις και θέσεις του Παγκύπριου Συνδέσμου για τη Δυσλεξία και της ΚΥΣΟΑ, οι οποίες κατατέθηκαν γραπτώς ενώπιον της επιτροπής και των αρμόδιων φορέων που παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής και έτυχαν διεξοδικής ανάλυσης και μελέτης, αναφέρονται τα ακόλουθα: Εισηγήσεις του Παγκύπριου Συνδέσμου για τη Δυσλεξία: 1. Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος 113(Ι)/99 Ο πιο πάνω νόμος πρέπει να αναφέρεται στα άτομα με ειδικές ανάγκες, δηλαδή πρέπει να μετονομασθεί σε «Νόμος περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Ατόμων με

8 8 Ειδικές Ανάγκες». Οι λόγοι που ωθούν στην εισήγηση αυτή είναι ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ενηλικιώνονται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, καθώς και το γεγονός ότι η ειδική μαθησιακή δυσκολία/δυσλεξία και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές είναι εγγενείς καταστάσεις που διατηρούνται καθ όλη τη διάρκεια της ζωής. Επιπλέον, η εκπαίδευση, το αντικείμενο του νόμου, στη σημερινή κοινωνία είναι αναγκαία διά βίου. 2. Νόμος 127(Ι)/2000, που προνοεί για τα άτομα με αναπηρίες Στο νόμο αυτό ο ορισμός αναπηρία πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: «Αναπηρία σε σχέση με άτομο σημαίνει οποιασδήποτε μορφής ανεπάρκεια ή μειονεξία η οποία προκαλεί μόνιμο ή απροσδιόριστης διάρκειας σωματικό, διανοητικό ή ψυχικό περιορισμό στο άτομο που, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό και άλλα προσωπικά στοιχεία του εν λόγω ατόμου, μειώνει ουσιωδώς ή αποκλείει τη δυνατότητα εκτέλεσης μιας ή περισσότερων δραστηριοτήτων ή λειτουργιών που θεωρούνται φυσιολογικές και ουσιώδεις για την ποιότητα ζωής κάθε ατόμου της ίδιας ηλικίας που δεν έχει τέτοια ανεπάρκεια ή μειονεξία.». Η συμπλήρωση της λέξης καθημερινών στηρίζεται στον ορισμό που δίνεται από το disability discrimination. 3. Νόμοι περί Δημόσιας Υπηρεσίας του 1990 έως 2006 Στο νόμο να διαφοροποιηθεί ο ορισμός ως εξής: «άτομο με αναπηρία σημαίνει άτομο το οποίο εκ γενετής ή λόγω γεγονότος που του συνέβη πριν συμπληρώσει το 65 ο έτος της ηλικίας του παρουσιάζει οποιασδήποτε μορφής ανεπάρκεια ή μειονεξία η οποία προκαλεί μόνιμο ή απροσδιόριστης διάρκειας σωματικό, διανοητικό ή ψυχικό περιορισμό σ αυτό και η οποία, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό και άλλα προσωπικά στοιχεία του εν λόγω ατόμου, μειώνει ουσιωδώς ή αποκλείει τη δυνατότητα εκτέλεσης μιας ή περισσότερων δραστηριοτήτων ή

9 9 λειτουργιών που θεωρούνται φυσιολογικές και ουσιώδεις για την ποιότητα ζωής κάθε ατόμου της ίδιας ηλικίας που δεν έχει τέτοια ανεπάρκεια ή μειονεξία.». Η σχετική νομοθεσία περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία έχει ως βασική προϋπόθεση ότι η βαρύτητα των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων αποτελεί το 80% των κριτηρίων στην τελική απόφαση. Δηλαδή, έστω και αν ένας υποψήφιος έχει τα προσόντα για τη συγκεκριμένη θέση στο δημόσιο, τα πάντα κρίνονται στην επίδοση του υποψηφίου στη συγκεκριμένη γραπτή εξέταση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων γνωμοδότησε στην υπόθεση Thlimmenos Vs Greece ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης μπορεί να σημαίνει την ίση μεταχείριση των ίσων και τη διαφορετική μεταχείριση των άνισων. Συγκεκριμένα, απόσπασμα από την έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφέρει: «το δικαίωμα της μη διάκρισης [...] παραβιάζεται και όταν τα κράτη χωρίς μια αντικειμενική και λογική εξήγηση αδυνατούν να διαφοροποιήσουν τη μεταχείριση εκείνων των ατόμων τα οποία βρίσκονται σε διαφορετική βάση από τους υπολοίπους». Ο σύνδεσμος υποστηρίζει ότι σε περιπτώσεις υποψηφίων με ειδικές ανάγκες ή/και αναπηρία για τη δημόσια υπηρεσία πρέπει η προϋπόθεση αυτή (80%) να διαφοροποιηθεί, για το λόγο ότι άτομα με σοβαρές δυσχέρειες διαχείρισης του γραπτού λόγου αποκλείονται εξαρχής από τη διεκδίκηση θέσης στη δημόσια υπηρεσία. Επίσης, ο σύνδεσμος παρακαλεί όπως τεθεί ενώπιον διεπιστημονικής επιτροπής και της Αρχής Ισότητας το όλο ζήτημα περί της βαρύτητας του 80% στη γραπτή εξέταση για την τελική απόφαση. Όντως, ασκείται δυσμενής διάκριση ακόμη και σε περιπτώσεις που παραχωρούνται οι διευκολύνσεις κατά τη γραπτή εξέταση.

10 10 4. Νόμος 8/91, που ενοποιεί τους περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμους Στο νόμο αυτό ο όρος ανάπηρος πρέπει να αντικατασταθεί με τον όρο άτομο με αναπηρία, του οποίου η επεξήγηση να έχει ως ακολούθως: «άτομο με αναπηρία σημαίνει άτομο το οποίο εκ γενετής ή λόγω γεγονότος που του συνέβη πριν συμπληρώσει το 65 ο έτος της ηλικίας του παρουσιάζει οποιασδήποτε μορφής ανεπάρκεια ή μειονεξία η οποία προκαλεί μόνιμο ή απροσδιόριστης διάρκειας σωματικό, διανοητικό ή ψυχικό περιορισμό σ αυτό και η οποία, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό και άλλα προσωπικά στοιχεία του εν λόγω ατόμου, μειώνει ουσιωδώς ή αποκλείει τη δυνατότητα εκτέλεσης μιας ή περισσότερων δραστηριοτήτων ή λειτουργιών που θεωρούνται φυσιολογικές και ουσιώδεις για την ποιότητα ζωής κάθε ατόμου της ίδιας ηλικίας που δεν έχει τέτοια ανεπάρκεια ή μειονεξία.». 5. Οι περί παροχής Ειδικών Χορηγιών Νόμοι Στη σχετική νομοθεσία, ενώ υπάρχει η πρόνοια ειδικής επιπρόσθετης παροχής φοιτητικής χορηγίας για άτομα που βιώνουν προβλήματα όρασης (τυφλοί), δε συμπεριλαμβάνονται ειδικές διατάξεις για άτομα με ειδική μαθησιακή δυσκολία/δυσλεξία, με αποτέλεσμα να ασκείται δυσμενής διάκριση μεταξύ των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 6. Δημιουργία ανεξάρτητων κέντρων αξιολόγησης και αποκατάστασης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών Η δημιουργία των κέντρων αυτών θα επιλύσει σε μεγάλο βαθμό τις δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής σχετικά με την αντιμετώπιση των ατόμων με ειδική μαθησιακή δυσκολία/δυσλεξία με αποτέλεσμα τη δυσμενή διάκριση εις βάρος τους σε πολλά επίπεδα.

11 11 Η ιδέα αυτή πηγάζει και από τις πρόσφατες εξαγγελίες της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τις οποίες κατά το 2009 εγκαθιδρύεται μια νέα διοικητική δομή στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, το οποίο «θα δώσει μια καινούρια ώθηση και θα εφαρμόσει πολιτικές και δράσεις μέσα από μια πιο σύγχρονη προσέγγιση στα θέματα των αναπήρων, αφού θα είναι ο κεντρικός φορέας για τη διαμόρφωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πολιτικών για τα άτομα με αναπηρίες, με τη συνεργασία των συναρμόδιων υπουργείων, καθώς και του κοινωνικού εταίρου, της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων». Με βάση τα πιο πάνω, πρέπει να αναγνωριστεί το δικαίωμα της συμμετοχής του συνδέσμου ο οποίος διαχειρίζεται άτομα με ειδική μαθησιακή δυσκολία στην όλη διαδικασία. Εισηγήσεις της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ): 1. Διεξαγωγή των εξετάσεων σε κατάλληλους χώρους (ισόπεδη είσοδος και ευρύτητα των χώρων διεξαγωγής των εξετάσεων, προσβάσιμοι χώροι υγιεινής, κατάλληλος φωτισμός, ήσυχο περιβάλλον και κατάλληλες συνθήκες διεξαγωγής των εξετάσεων γενικά). 2. Ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση στα ίδια τα δοκίμια ή άλλα γραπτά κείμενα των εξετάσεων με τη διάθεση κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού που κατέχει τη νοηματική γλώσσα ή τη γραφή Μπράιγ και άλλες ειδικές μεθόδους και τεχνικές για τα άτομα με αναπηρίες (μεταγραφή/μετατροπή του υλικού των εξετάσεων και διάθεσή του στα άτομα με αναπηρίες σε προσβάσιμη γι αυτά μορφή). 3. Κατάλληλες τροποποιήσεις στη μορφή και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, όπως από γραπτά σε προφορικά ή αντίστροφα, ώστε να υπάρχει δηλαδή εκ των

12 12 προτέρων στη διάθεση των υποψηφίων γραπτό δοκίμιο σε αντικατάσταση προφορικής συνέντευξης ενώπιον της εκάστοτε επιτροπής, συμμετοχή σε ατομική και όχι ομαδική προφορική συνέντευξη κ.λπ. 4. Χρήση κατά τη διάρκεια των εξετάσεων οποιωνδήποτε ειδικών μέσων και βοηθημάτων επιθυμούν οι ίδιοι οι υποψήφιοι, όπως για παράδειγμα ηλεκτρονικού υπολογιστή, φορητού υπολογιστή, συσκευής μεγέθυνσης της συνηθισμένης γραφής και φακού μεγέθυνσης, γραφομηχανής της γραφής Μπράιγ, συσκευής καταγραφής ήχου, αναλογίων, ειδικών πληκτρολογίων κ.λπ. 5. Δικαίωμα να απαντούν στις ερωτήσεις, να επιλύουν ασκήσεις και οποιαδήποτε θέματα των γραπτών εξετάσεων γενικά σε προσβάσιμη γι αυτούς μορφή (προφορικά, στη γραφή Μπράιγ, στη νοηματική γλώσσα κ.λπ.). 6. Δικαίωμα παράτασης μέχρι ποσοστού 20% του προκαθορισμένου χρόνου διάρκειας της εκάστοτε εξέτασης, ανάλογα με την περίπτωση, για σκοπούς εξίσωσής τους με τους ανθυποψηφίους τους. Νοείται ότι η περίοδος αυτή θα μπορεί να παρατείνεται σε ειδικές περιπτώσεις όπου αντικειμενικές συνθήκες επιβάλλουν περαιτέρω παράταση. 7. Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος από μέρους των ατόμων με αναπηρίες να παρακαθίσουν σε συγκεκριμένη προφορική ή γραπτή εξέταση στον προκαθορισμένο χώρο και τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, να ορίζεται άμεσα άλλος χώρος ή/και διαφορετική ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της εκάστοτε εξέτασης. Τα πιο πάνω κριτήρια πρέπει να γίνουν γνωστά και να κοινοποιηθούν στα ίδια τα άτομα με αναπηρίες και στις οργανώσεις τους, καθώς και στους αρμόδιους για τη διεξαγωγή των εξετάσεων λειτουργούς των διάφορων τμημάτων και υπηρεσιών και στις υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητες σε θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες.

13 13 Οι υποψήφιοι που είναι άτομα με αναπηρίες πρέπει να υποβάλλουν έγκαιρα στην εκάστοτε αρμόδια αρχή ειδική αίτηση μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διευκόλυνσή τους κατά τη διάρκεια της εκάστοτε εξέτασης. Τα αιτήματα των ατόμων με αναπηρίες για παραχώρηση των πιο πάνω διευκολύνσεων πρέπει να εξετάζονται και να εγκρίνονται από ειδική επιτροπή παροχής διευκολύνσεων σε υποψηφίους άτομα με αναπηρίες για πρόσληψη ή διορισμό. Η ειδική αυτή επιτροπή πρέπει να απαρτίζεται τουλάχιστον από έναν εκπρόσωπο της ΕΔΥ, έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ή/και έναν εκπρόσωπο της εκάστοτε συμβουλευτικής επιτροπής, όπου αυτή υπάρχει, καθώς και οπωσδήποτε από έναν τουλάχιστον εκπρόσωπο της ΚΥΣΟΑ. Στους στόχους και στις αρμοδιότητες της ειδικής επιτροπής παροχής διευκολύνσεων πρέπει να περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα: 1. Η μελέτη των αιτήσεων που θα υποβάλλονται από υποψηφίους για πρόσληψη ή διορισμό στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα άτομα με αναπηρίες για την παραχώρηση διευκολύνσεων κατά τη διάρκεια των γραπτών ή προφορικών εξετάσεων. 2. Η ενημέρωση των υπευθύνων και των επιτηρητών στο εκάστοτε εξεταστικό κέντρο και η εποπτεία της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας. 3. Η διασφάλιση των θεσμοθετημένων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες κατά τη διάρκεια των γραπτών ή προφορικών εξετάσεων ως αντιστάθμιση της αναπηρίας ή των αναπηριών που αυτά αντιμετωπίζουν. 4. Η διασφάλιση πάντοτε του αδιάβλητου της εκάστοτε εξέτασης. 5. Η διασφάλιση της ανωνυμίας και της ίσης μεταχείρισης των γραπτών των υποψηφίων. 6. Η μη απόδοση προβαδίσματος σε οποιοδήποτε άτομο ή ομάδα ατόμων.

14 14 7. Η θετική εξέταση κάθε αίτησης που υποβάλλεται από υποψήφιο άτομο με αναπηρίες για παροχή των πιο πάνω διευκολύνσεων, λαμβάνοντας υπόψη οποιεσδήποτε επιπρόσθετες διευκολύνσεις ζητεί το άτομο αυτό, τους λόγους που επικαλείται και τα πιστοποιητικά και/ή δικαιολογητικά που συνοδεύουν και υποστηρίζουν την αίτησή του. Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, εκφράζοντας την άποψή τους επί του θέματος ενώπιον της επιτροπής, ανέφεραν ότι για σκοπούς των εξετάσεων για πρόσληψη στο δημόσιο τομέα ατόμων με ειδικές ανάγκες εφαρμόζεται αναλογικά η νομοθεσία για τις παγκύπριες εξετάσεις, η οποία καθορίζει παράταση χρόνου τριάντα λεπτών στα παιδιά με ειδικές ανάγκες σε γραπτά των δυόμισι ωρών. Ωστόσο, το τμήμα παραχωρεί τριάντα λεπτά και για γραπτά που διαρκούν μιάμιση ώρα. Ήδη λειτουργεί πολυθεματική επιτροπή που απαρτίζεται από ειδικούς, η οποία αξιολογεί τα άτομα με ειδικές ανάγκες και μπορεί να διαμορφώνει μια έγκυρη θέση. Αυτή η επιτροπή ενδεχομένως να μπορούσε να ενισχυθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να προβαίνει σε πιο ουσιαστική διάγνωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και κυρίως των ατόμων με δυσλεξία, που παρουσιάζονται ως η πιο δύσκολη ομάδα ατόμων με ειδικές ανάγκες για σκοπούς διάγνωσης. Όταν υπάρχει ένα άτομο δυσλεκτικό το οποίο δεν μπορεί να γράψει, δεν μπορεί να θυμάται, δεν μπορεί να αποτυπώσει σε ένα γραπτό τις απόψεις/γνώσεις του, τότε ίσως πρέπει να μην εφαρμόζεται η γραπτή εξέταση, αλλά η προφορική. Αυτό ενδεχομένως να δημιουργεί το ζήτημα ότι πιθανόν αυτή η προφορική εξέταση να μην είναι του ίδιου επιπέδου με τη γραπτή που θα ισχύσει για τους υπόλοιπους υποψηφίους. Ένα σοβαρό ερώτημα που τίθεται είναι το πώς συγκρίνεται ένας δυσλεκτικός με έναν τυφλό. Οι πιο πάνω εκπρόσωποι εξέφρασαν τη γνώμη ότι δεν πρέπει να τροποποιηθεί η σχετική νομοθεσία με τον τρόπο που εισηγούνται η ΚΥΣΟΑ και ο Παγκύπριος

15 15 Σύνδεσμος για τη Δυσλεξία, διότι προσμετράται κάθε φορά η προσέγγιση της διαφορετικότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες και δίνονται διευκολύνσεις. Από το 1998 που διεξάγονται γραπτές εξετάσεις ουδέποτε δημιουργήθηκε οποιοδήποτε πρόβλημα, αφού όλα τα αιτήματα που υποβλήθηκαν ικανοποιήθηκαν και μερικές φορές δόθηκαν περισσότερες διευκολύνσεις από όσες είχαν ζητηθεί. Στην εξέταση που διεξήχθη το 2008 δόθηκαν διευκολύνσεις που αντιστοιχούσαν με 25% του δικαιώματος παράτασης του χρόνου στη δίωρη εξέταση και 33% του δικαιώματος πρόσθετου χρόνου για μιάμισης ώρας εξέταση, καθώς και τέτοια διαλείμματα, ώστε να υπάρχει ακριβώς ίση αντιμετώπιση των υποψηφίων. Πρέπει να σημειωθεί ότι πάντα προηγείται αίτηση από τον υποψήφιο, ώστε να παρασχεθούν όλες οι αναγκαίες διευκολύνσεις, διότι πολλές φορές απαιτείται ειδική προετοιμασία. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ο κάθε παρατηρητής όπου παρουσιάζονται προβλήματα σε σχέση με υποψηφίους που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες μπορεί, αφού συμβουλευθεί ακόμα και τον πρόεδρο της ΕΔΥ, να δώσει άμεσα επιπρόσθετες διευκολύνσεις και να λύσει οποιοδήποτε θέμα προκύψει. Η διεξαγωγή των εξετάσεων γίνεται πάντα σε κατάλληλους χώρους και ποτέ δεν υπήρξε παράπονο. Για τους τυφλούς υποψηφίους δίδεται το δικαίωμα, σε συνεργασία με τη Σχολή Τυφλών η οποία παραχωρεί ειδικό δάσκαλο που μεταφράζει το κείμενο των εξετάσεων μισή ώρα πριν από την εξέταση στο σύστημα Μπράιγ, να απαντούν στο σύστημα αυτό και μετά ο ειδικός δάσκαλος με κάθε εχεμύθεια να το μεταφράζει στην ελληνική γλώσσα. Όπου απαιτείται τώρα η διευκόλυνση του μεταγραφέα, αυτή δίδεται ανεπιφύλακτα. Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Εισδοχή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος καθορίζει ότι η εξέταση διεξάγεται γραπτώς και όχι προφορικώς, διότι η γραπτή εξέταση εμπεριέχει το στοιχείο της αντικειμενικότητας και του απορρήτου. Δεν υπήρξε μέχρι τώρα αίτημα για προφορική εξέταση και οι πόρτες δεν είναι κλειστές από πλευράς της

16 16 ειδικής επιτροπής που εξετάζει τα υποβαλλόμενα αιτήματα σε συνεργασία και με τους υπόλοιπους υπευθύνους για τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων που προβλέπονται από το νόμο. Άλλη διευκόλυνση που παρέχεται, εάν ζητηθεί, είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, η συσκευή μεγέθυνσης της συνηθισμένης γραφής κ.λπ. Το δικαίωμα χρήσης της συσκευής καταγραφής ήχου δε δόθηκε, επειδή δε ζητήθηκε από κάποιο υποψήφιο μέχρι σήμερα. Όσον αφορά το αίτημα της ΚΥΣΟΑ να διεξάγεται η εξέταση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες σε άλλο χώρο ή άλλη ημερομηνία και ώρα, αυτό είναι δύσκολο να ρυθμιστεί, διότι σημαίνει ότι πρέπει να αλλάζει κάθε φορά το κείμενο της εξέτασης (paper). Για τη θέση επίσης της ΚΥΣΟΑ να θεσμοθετηθεί μια ειδική επιτροπή για παροχή διευκολύνσεων σε υποψηφίους με αναπηρίες που θα απαρτίζεται από ένα μέλος της ΕΔΥ, έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και έναν της εκάστοτε συμβουλευτικής επιτροπής, εκεί όπου λειτουργεί, οι εκπρόσωποι τόνισαν ότι η υφιστάμενη διαδικασία εξασφαλίζει καλύτερα τις διευκολύνσεις που θα παρέχονται και που θεωρούνται οι καταλληλότερες και ότι ειδική επιτροπή για παροχή διευκολύνσεων σε υποψηφίους με ειδικές ανάγκες ήδη λειτουργεί υπό την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Αυτή η επιτροπή απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων, το γενικό υπεύθυνο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής. Δεδομένης δε της ισχύος του Ν. 143/2006, ο οποίος προβλέπει ότι για θέματα που αφορούν αναπήρους πρέπει να προηγείται διαβούλευση με την ΚΥΣΟΑ, αυτή η διαβούλευση γίνεται. Περαιτέρω, αυτή η ειδική επιτροπή, κατόπιν σχετικού αιτήματος για παροχή διευκολύνσεων, μπορεί να καλεί δύο ειδικούς εκπαιδευτικούς στο θέμα της ειδικής

17 17 ανάγκης που αντιμετωπίζει ο κάθε υποψήφιος. Η πιο πάνω επιτροπή εξασφαλίζει την ομοιομορφία στην αντιμετώπιση αιτημάτων, καθώς και το ότι οι εξετάσεις θα είναι παρόμοιας φύσης, δηλαδή ανταγωνιστικές εξετάσεις. Έτσι, εφόσον υπάρχει αυτός ο μηχανισμός, δεν απαιτείται η δημιουργία άλλου θεσμού ο οποίος δε θα απαρτίζεται από ειδικούς. Οι πιο πάνω εκπρόσωποι κατέθεσαν στην επιτροπή υπόμνημα με τις διευκολύνσεις που δόθηκαν σε διάφορες κατηγορίες υποψηφίων με ειδικές ανάγκες στις εξετάσεις που διεξήχθησαν κατά το έτος Το σχετικό αυτό υπόμνημα είναι αρχειοθετημένο στον οικείο φάκελο στο Αρχείο της Βουλής των Αντιπροσώπων και βρίσκεται στη διάθεση όλων των μελών της. Τέλος, οι πιο πάνω εκπρόσωποι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων βρίσκεται για εξέταση σχέδιο νόμου που ρυθμίζει την πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες στο δημόσιο τομέα. Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου προβλέπει ότι το νεοσυσταθέν τμήμα που θα χειρίζεται τα θέματα αναπήρων θα έχει την ευθύνη να ρυθμίζει διευκολύνσεις στις περιπτώσεις των εξετάσεων και θα διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για τους υποψηφίους με αναπηρίες, ώστε αυτοί να συναγωνίζονται τους υπολοίπους επί ίσοις όροις. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και ο διευθυντής Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του ίδιου υπουργείου, σχολιάζοντας το θέμα, τόνισαν και αυτοί ότι η διαδικασία που εφαρμόζεται για τις εξετάσεις για πρόσληψη στο δημόσιο τομέα είναι η ίδια με αυτήν που προβλέπεται για τις εξετάσεις που γίνονται βάσει της νομοθεσίας για τις παγκύπριες εξετάσεις. Πρέπει το υπουργείο, όπως και η Υπηρεσία Εξετάσεων να είναι προσεκτικοί, για να μη δημιουργούνται δυσμενείς συνθήκες για κάποιο υποψήφιο και να υπάρχει ισότητα στην αξιολόγηση όλων των

18 18 υποψηφίων. Οι διευκολύνσεις που δίνονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες τούς κοινοποιούνται πριν από την εξέταση με γραπτή επιστολή και δίνονται πάντα οδηγίες στους εκάστοτε επιτηρητές των εξετάσεων να τις εφαρμόζουν. Η ειδική επιτροπή, που καθορίζεται διά νόμου, εξετάζει ποιες διευκολύνσεις πρέπει να δίνονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες τόσο για την εκπαίδευσή τους στα σχολεία και τα ανώτερα ιδρύματα όσο και κατά τη διαδικασία των εξετάσεων. Όσον αφορά τις παγκύπριες εξετάσεις, η Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, στην οποία συμμετέχουν ένας εκπαιδευτικός ψυχολόγος, ένας υπάλληλος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ένας ειδικός ψυχολόγος, ο επιθεωρητής ειδικής εκπαίδευσης και εκπρόσωπος της μέσης και ανώτατης εκπαίδευσης, αξιολογεί την έκθεση που της διαβιβάζει η πολυθεματική ομάδα που αξιολογεί το κάθε παιδί. Η αξιολόγηση του παιδιού από την πολυθεματική ομάδα εφαρμόζεται τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και, όταν διαπιστωθεί ότι υπάρχει και άλλο πρόβλημα που δεν μπορεί να αξιολογηθεί από την πολυθεματική ομάδα, τότε το παιδί παραπέμπεται σε κλινικό ψυχολόγο, σε παιδονευρολόγο και σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, ανάλογα με την περίπτωση. Παράλληλα με αυτή την επιτροπή λειτουργεί και άλλη επιτροπή που εξετάζει τα παιδιά για σκοπούς των παγκύπριων εξετάσεων. Υπάρχει βέβαια και μια τριμερής επιτροπή η οποία εξετάζει τα παιδιά για σκοπούς των εξετάσεων για θέσεις στο δημόσιο τομέα. Όλες οι πιο πάνω επιτροπές συστήνονται διά νόμου. Στην Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μπορούν να παραπέμψουν ένα περιστατικό παιδιού με προβλήματα ειδικής εκπαίδευσης τόσο οι γονείς όσο και ο εκπαιδευτικός, ακόμα και ένας γιατρός και, ανάλογα με την αξιολόγηση που θα τύχει, το συγκεκριμένο παιδί μπορεί να εξεταστεί περαιτέρω από γιατρό οποιασδήποτε ειδικότητας. Για παράδειγμα, για ένα παιδί δυσλεκτικό θα ζητηθεί από εκπαιδευτικό ψυχολόγο να προβεί

19 19 σε περαιτέρω αξιολόγηση και, αν η πολυθεματική ομάδα με τις εκθέσεις των εκπαιδευτικών ψυχολόγων συστήσει ότι το παιδί χρειάζεται εξέταση από παιδονευρολόγο, τότε το παιδί παραπέμπεται στον τελευταίο για αξιολόγηση. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το παιδί πριν να εξεταστεί από την πολυθεματική ομάδα εξετάζεται από εκπαιδευτικούς ψυχολόγους μέσω συνεντεύξεων, δοκιμίων κ.λπ. Η Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αξιολογεί τα παιδιά και μπορεί, για παράδειγμα, να συστήσει στους αρμοδίους να παραχωρήσουν σε παιδιά της δημοτικής εκπαίδευσης ειδική εκπαίδευση, όπως λογοθεραπεία κ.λπ. Αν ένα παιδί φοιτά στη μέση εκπαίδευση, θα έχει τις ανάλογες διευκολύνσεις ή και κάποιες απαλλαγές, ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Αν χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό, θα αξιολογηθεί από ειδικούς για το θέμα αυτό. Όλες οι πιο πάνω διευκολύνσεις θα ληφθούν υπόψη και για σκοπούς εξετάσεων. Οι ίδιοι εκπρόσωποι υπογράμμισαν ότι, αν ένα παιδί δε σταλεί για αξιολόγηση, γιατί κανένας δεν το έχει παραπέμψει στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης έγκαιρα, τότε μπορεί να χάσει και τη χρονιά του. Πολλές φορές γίνονται παραπομπές τον Απρίλιο ή το Μάιο, κοντά στο χρόνο των εξετάσεων, και είναι δύσκολο να γίνονται έγκαιρα οι αξιολογήσεις, αν και καταβάλλεται πάντοτε προσπάθεια από την επιτροπή. Έτσι, είναι πιθανόν να καθυστερήσουν οι αξιολογήσεις ένα με δύο μήνες. Οι αξιολογήσεις που γίνονται από την Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αφορούν άτομα ηλικίας μέχρι είκοσι τριών χρόνων. Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας εξετάζονται ανάλογα από κλινικούς ψυχολόγους, διότι πλέον αυτά τα άτομα θεωρούνται ενήλικες. Από το 2009 ισχύει απόφαση του υπουργείου με βάση την οποία, όταν ένα παιδί αξιολογηθεί στη Γ Γυμνασίου, η ίδια αξιολόγηση θα ισχύσει και κατά τις παγκύπριες εξετάσεις, με όλα τα συνεπακόλουθα αυτής της αξιολόγησης. Τέλος, υπογραμμίστηκε ότι το παιδί που θα αξιολογηθεί, αν θεωρήσει λανθασμένη την

20 20 αξιολόγηση, έχει το δικαίωμα βάσει του νόμου να ασκήσει ένσταση προς την επαρχιακή επιτροπή και, αν δεν ικανοποιηθεί, τότε να απευθυνθεί στην κεντρική επιτροπή, η οποία κρίνει τελεσίδικα το ζήτημα. Οι εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σχολιάζοντας το όλο θέμα, ανέφεραν ότι ο νόμος που προνοεί για τα άτομα με ειδικές ανάγκες καλύπτει όλες τις κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες ή με ειδικές ανάγκες. Ο ορισμός είναι ευρύτερος και η συγκεκριμένη νομοθεσία είναι εναρμονισμένη με το κοινοτικό κεκτημένο. Περαιτέρω, ο νόμος αυτός περιέχει μια συγκεκριμένη υποχρέωση προς κάθε εργοδότη. Για παράδειγμα, αν το κράτος ενεργεί ως εργοδότης, πρέπει να προβλέψει εύλογες προσαρμογές για το σκοπό πρόσβασης στην απασχόληση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Το κράτος δηλαδή πρέπει να καθορίσει συγκεκριμένη πολιτική για την πρόσβαση στην απασχόληση, η οποία ενδεχομένως να μεταφραστεί σε νομική υποχρέωση, μέσω κανονισμών, νομοθεσιών κ.λπ., που να διέπει τα θέματα εύλογων προσαρμογών. Η συγκεκριμένη υποχρέωση απορρέει από την κοινοτική Οδηγία 2078 και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης αντίθετης διάταξης. Οι ίδιοι εκπρόσωποι υπογράμμισαν το γεγονός πως η νομοθεσία δίνει κάποιες εύλογες προσαρμογές ή διευκολύνσεις σε σχέση με συγκεκριμένες εξετάσεις. Αυτό δε σημαίνει αυτόματα πως μπορούν κατ αναλογία να εφαρμοστούν οι ίδιες διευκολύνσεις ή εύλογες προσαρμογές σε εξετάσεις που αφορούν την απασχόληση. Πρέπει το θέμα της αξιολόγησης του κάθε υποψηφίου για πρόσληψη στη δημόσια υπηρεσία να ρυθμιστεί νομοθετικά, να υπάρξει συγκεκριμένη πολιτική, να καθοριστούν διαδικασίες και να οριστούν θεσμικά όργανα που θα έχουν την ευθύνη της πιο πάνω αξιολόγησης. Συναφώς, αυτό θα διευκολύνει τα άτομα με αναπηρία να γνωρίζουν ποιες διαδικασίες υπάρχουν ενώπιόν τους. Έτσι, θα μπορούν να έχουν μια ισοδύναμη βάση για πρόσβαση σε θέσεις εργασίας. Περαιτέρω, η έννοια εύλογες προσαρμογές, που

21 21 απορρέει από το ευρωπαϊκό δίκαιο, δεν περιορίζεται μόνο στην πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, αλλά επεκτείνεται και στην υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει εύλογες προσαρμογές κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του ατόμου με ειδικές ανάγκες, ώστε αυτό να μπορεί με ικανοποιητικό τρόπο να ασκεί το επάγγελμά του. Τέλος, οι πιο πάνω εκπρόσωποι, τοποθετούμενοι επί της εισήγησης της ΚΥΣΟΑ να συμμετέχει στην ειδική επιτροπή που εξετάζει αιτήματα για διευκολύνσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες και ένας εκπρόσωπός της και αυτό να ρυθμιστεί νομοθετικά, υπογράμμισαν ότι η ρύθμιση δεν είναι αντισυνταγματική και εναπόκειται στην εκτελεστική εξουσία να την προωθήσει με νομοσχέδιο. Ο γραμματέας και οι εκπρόσωποι της ΕΔΥ ανέφεραν ότι, σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο, διεξάγονται κάθε χρόνο γραπτές εξετάσεις, ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν οι υποψήφιοι θέσεις που προκηρύσσονται για τον επόμενο χρόνο. Σύμφωνα με το νόμο αυτό, υπεύθυνη για τη γραπτή εξέταση είναι μια ειδική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο πρόεδρος της ΕΔΥ ή μέλος της και συμμετέχουν ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και ο διευθυντής Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι οποίοι ενεργούν ως μέλη της επιτροπής. Στο συγκεκριμένο νόμο δεν υπάρχουν πρόνοιες για την παροχή διευκολύνσεων στους υποψηφίους, επειδή όμως υπήρξαν αιτήματα από υποψηφίους με ειδικές ανάγκες για την παροχή διευκολύνσεων, η ειδική επιτροπή εφαρμόζει κατ αναλογία τις διευκολύνσεις που παρέχονται στους υποψηφίους για τις προεισαγωγικές εξετάσεις, οι οποίες περιέχονται στον περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμο. Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, ο παραπονούμενος κ. Γρηγόρης Γρηγορίου είχε υποβάλει αίτημα στην ειδική επιτροπή το 2007, διότι θα παρακαθόταν σε εξετάσεις τον Οκτώβρη του Ικανοποιήθηκαν όλα τα αιτήματά του και επιπλέον

22 22 του παραχωρήθηκε μεταγραφέας όχι μόνο για τα αγγλικά, αλλά και για τα ελληνικά. Του δόθηκε επίσης ηλεκτρονικός υπολογιστής, επειδή δε γνώριζε ο ίδιος τη γραφή Μπράιγ. Δεν του δόθηκε παράταση χρόνου πέραν των τριάντα λεπτών, επειδή αυτό ρυθμίζεται με το σχετικό νόμο. Το 2008 είχε υποβάλει τα ίδια αιτήματα για την εξέταση που θα γινόταν την 1 η Νοεμβρίου 2008 και του παραχωρήθηκαν οι πιο κάτω διευκολύνσεις: 1. Τα εξεταστικά δοκίμια για όλα τα θέματα τού δόθηκαν σε μεγέθυνση γραμματοσειράς Του επιτράπηκε να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή του εξεταστικού κέντρου κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τόσο στα θέματα των ελληνικών όσο και των αγγλικών. 3. Του παραχωρήθηκαν οι υπηρεσίες μεταγραφέα για μεταφορά των απαντήσεών του στο ειδικό τετράδιο για τις εξετάσεις στα ελληνικά και αγγλικά και στο ειδικό απαντητικό φύλλο στα θέματα γενικού ενδιαφέροντος και αριθμητικού/λογικού συλλογισμού. 4. Του δόθηκε παράταση χρόνου τριάντα λεπτών σε όλα τα εξεταζόμενα θέματα. 5. Η παράταση χρόνου που του δόθηκε για κάθε εξεταζόμενο μάθημα δεν ήταν σε βάρος των δύο κανονικών διαλειμμάτων που είχαν οριστεί μεταξύ των τριών εξεταζόμενων μαθημάτων. Ο χρόνος των δύο διαλειμμάτων αποφασίστηκε όπως είναι διάρκειας τριάντα πέντε λεπτών το καθένα (αντί δεκαπέντε λεπτών που ήταν στην εξέταση της προηγούμενης χρονιάς). 6. Του δόθηκαν επιπρόσθετα δεκάλεπτα διαλείμματα για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, που τοποθετήθηκαν στο μέσο του χρόνου εξέτασης κάθε μαθήματος. Ο χρόνος των εν λόγω διαλειμμάτων δεν αφαιρέθηκε από το χρόνο διάρκειας της εξέτασης.

23 23 Οι ίδιοι εκπρόσωποι σημείωσαν ότι οι διευκολύνσεις υπ αριθμόν 1 μέχρι 4 δόθηκαν στον κ. Γρηγορίου και κατά την εξέταση που είχε διεξαχθεί στις 22 Οκτωβρίου 2007, ενώ οι διευκολύνσεις υπ αριθμόν 5 και 6 δόθηκαν για πρώτη φορά. Η ειδική επιτροπή, ενώ εξέταζε τις διευκολύνσεις που θα παραχωρούσε στον κ. Γρηγορίου, αυτός υπέβαλε καταγγελία στο Γραφείο του Επιτρόπου Διοικήσεως, που ετοίμασε και τη σχετική έκθεση. Όταν η ειδική επιτροπή πήρε την έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως, θεώρησε σκόπιμο, πριν πάρει την τελική απόφασή της, να ζητήσει τις απόψεις ειδικής επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία μελετά την παροχή διευκολύνσεων σε άτομα με ειδικές ανάγκες που παρακάθονται στις εξετάσεις για τα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτή η επιτροπή εξέτασε την περίπτωση του κ. Γρηγορίου και ζήτησε τις απόψεις του διευθυντή της Σχολής Τυφλών, διότι επρόκειτο για άτομο το οποίο αντιμετωπίζει πρόβλημα στην όραση. Τελικά η εν λόγω επιτροπή εισηγήθηκε στην ειδική επιτροπή διευκολύνσεις οι οποίες και παραχωρήθηκαν όπως αναφέρεται ανωτέρω. Επιπλέον, η εξέταση του κ. Γρηγορίου έγινε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αντί στο Ενιαίο Λύκειο Κύκκου. Οι ίδιοι εκπρόσωποι τόνισαν ότι ουδέποτε υποβλήθηκαν αιτήματα από δυσλεκτικά άτομα, πέρσι όμως υποβλήθηκε αίτημα από το σύνδεσμο των δυσλεκτικών ατόμων και η θέση της ειδικής επιτροπής ήταν όπως τα αιτήματα υποβάλλονται ατομικά και υποστηρίζονται από σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Όπλο στα χέρια της ΕΔΥ είναι το ειδικό έντυπο που στέλνει η επιτροπή μαζί με την προσφορά διορισμού κάποιου υποψηφίου, το οποίο αποτελεί υπεύθυνη δήλωση και υπογράφεται, αφού συμπληρωθεί από επαρχιακό ιατρικό λειτουργό. Το εν λόγω έντυπο αποτελεί πιστοποιητικό για το αν είναι ή δεν είναι ικανός ο υποψήφιος να ασκήσει τα καθήκοντά του. Επίσης, υπάρχει η διετής περίοδος δοκιμασίας, με την

24 24 οποία η ΕΔΥ κρίνει την καταλληλότητα ή όχι του υποψηφίου να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης. Όσον αφορά το αίτημα της ΚΥΣΟΑ και του Παγκύπριου Συνδέσμου για τη Δυσλεξία που αφορούν τη συμμετοχή εκπροσώπου τους στην ειδική επιτροπή, εναπόκειται στους ίδιους τους συνδέσμους να ορίσουν τον εν λόγω εκπρόσωπο. Αναφορικά με το αίτημά τους το δικαίωμα προφορικής αντί γραπτής εξέτασης να δίνεται στα άτομα με δυσλεξία, πιστεύεται ότι αυτό θα επιφέρει ανισότητα ανάμεσα σε όλους τους υποψηφίους. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο γραμματέας της ΕΔΥ τόνισε την ύπαρξη ημερολογίου, το οποίο τηρείται στις γραπτές εξετάσεις από τον υπεύθυνο του εξεταστικού κέντρου, ο οποίος, στο τέλος της γραπτής εξέτασης, υπογράφει όλες τις διευκολύνσεις που δόθηκαν σε άτομα με ειδικές ανάγκες και δίνει αναφορά για κάθε περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης. Ο πρόεδρος και εκπρόσωποι της ΚΥΣΟΑ κατέθεσαν υπόμνημα και, αφού ανέλυσαν τις εισηγήσεις/θέσεις της συνομοσπονδίας για το όλο ζήτημα, οι οποίες αναφέρονται ανωτέρω, υπογράμμισαν ότι οι διευκολύνσεις που δίνονται για σκοπούς εξετάσεων σε άτομα με αναπηρίες αποφασίζονται σε ατομικό επίπεδο και πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα με βάση τη νομοθεσία. Η διεξαγωγή των εξετάσεων πρέπει να γίνεται σε προσβάσιμους χώρους, να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στα δοκίμια ή άλλα γραπτά κείμενα, να επιτρέπεται η εξέταση να γίνεται και προφορικά εκεί όπου απαιτείται, όπως επίσης να παρέχονται διευκολύνσεις στους υποψηφίους (ηλεκτρονικός υπολογιστής, σύστημα γραφής Μπράιγ κ.λπ.). Η παράταση χρόνου που δίνεται σήμερα στις εξετάσεις δεν είναι ικανοποιητική, όμως οποιαδήποτε νέα κριτήρια ή νέες ρυθμίσεις αποφασιστούν από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς θα πρέπει να συζητηθούν με τις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα

25 25 ληφθούν όντως τα καταλληλότερα μέτρα για διευκόλυνση των ατόμων αυτών σε περιόδους εξετάσεων. Οι εισηγήσεις που κατέθεσε η ΚΥΣΟΑ έγιναν κατόπιν της υποβολής της εκθέσεως της Επιτρόπου Διοικήσεως, η οποία εισηγείται τη συμπερίληψη διατάξεων στον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο, ώστε να ρυθμιστούν με ικανοποιητικό τρόπο οι διευκολύνσεις που θα δίνονται σε υποψηφίους με αναπηρίες. Τέλος, οι πιο πάνω εκπρόσωποι θεωρούν πολύ σημαντική την παρουσία εκπροσώπου της ΚΥΣΟΑ στην ειδική επιτροπή, η οποία μελετά τις διευκολύνσεις που δίνονται σε υποψηφίους με αναπηρίες. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα άτομα με ΔΕΠ-Υ εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο για τη Δυσλεξία. Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου για τη Δυσλεξία, αφού κατέθεσαν τις εισηγήσεις και απόψεις τους με υπόμνημα, το οποίο αναφέρεται ανωτέρω, υπογράμμισαν ενώπιον της επιτροπής ότι διαπίστωσαν τα προβλήματα που αναφύονται στις σχετικές νομοθεσίες, όπως και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ΔΕΠ-Υ, και έστειλαν επιστολή στο διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού σε μια προσπάθεια επίλυσης των ζητημάτων που προκύπτουν. Στη συνέχεια, ο διευθυντής απευθύνθηκε στην ειδική επιτροπή, η οποία απέρριψε το αίτημα του συνδέσμου για ακρόαση. Τα προβλήματα των δυσλεκτικών ατόμων εντοπίζονται κυρίως στη δυσχέρεια διαχείρισης του γραπτού λόγου και ο σύνδεσμος πιστεύει ότι οι υποψήφιοι που είναι μέλη του πρέπει στις διάφορες εξετάσεις που παρακάθονται να εξετάζονται προφορικά. Η εξειδικευμένη διαχείριση των διευκολύνσεων που δίνονται σε δυσλεκτικά άτομα πρέπει να είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα της πολυθεματικής ομάδας αξιολόγησης.

26 26 Στην Κύπρο υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αξιολόγησης των ενήλικων ατόμων με ειδικές ανάγκες, διότι δεν υπάρχουν ειδικοί, γι αυτό και ο σύνδεσμος αποτάθηκε με σχετικό αίτημά του στον Υπουργό Υγείας και τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, με αποτέλεσμα να του παραχωρηθεί ένας κλινικός ψυχολόγος, ο οποίος αναλαμβάνει την αξιολόγηση αυτή. Σοβαρό πρόβλημα παρουσιάζεται στην εφαρμογή του νόμου που ρυθμίζει το θέμα των παγκύπριων εξετάσεων, αφού δεν έχει συσταθεί μέχρι τώρα η πολυθεματική ομάδα αξιολόγησης. Στην αξιολόγηση πρέπει να εμπλέκονται κλινικοί ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι, λογοπαθολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί κ.λπ. Οι ίδιοι εκπρόσωποι τόνισαν την ανάγκη της σωστής ερμηνείας των όρων άτομα με αναπηρία και άτομα με ειδικές ανάγκες και απαιτούν το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης όλων αυτών των ατόμων από την πολιτεία. Στον περί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Νόμο προνοείται ότι για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αφού αυτά αποφοιτήσουν, υπεύθυνη είναι η Υπηρεσία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η οποία έχει αρμοδιότητα να κατατοπίζει, να διασφαλίζει και να δίνει πληροφορίες, όπου χρειάζεται, σε οποιαδήποτε υπηρεσία είναι αρμόδια για σκοπούς απασχόλησης και εργοδότησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Δυστυχώς η πρόνοια αυτή δεν εφαρμόζεται, γι αυτό και ο σύνδεσμος εισηγείται τη δημιουργία ανεξάρτητων κέντρων, τα οποία θα λειτουργούν σε μόνιμη βάση. Επειδή υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην αξιολόγηση των ατόμων με δυσλεξία, η πολιτεία οφείλει να διορίσει έναν εκπρόσωπο του συνδέσμου στην ειδική επιτροπή, ο οποίος θα διασφαλίζει ότι η παροχή των διευκολύνσεων θα δίνεται με βάση επιστημονικά τεκμηριωμένες αξιολογήσεις των υποψηφίων. Πολλά άτομα με δυσλεξία αποτείνονται στον ιδιωτικό τομέα για αξιολόγηση, όμως η επαρχιακή επιτροπή του δημοσίου δε δέχεται την αξιολόγηση αυτή και ζητά να επαναξιολογηθεί το άτομο από

27 27 εκπαιδευτικό ψυχολόγο, διαδικασία η οποία διαρκεί τουλάχιστο δύο χρόνια, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος. Τέλος, οι ίδιοι εκπρόσωποι κατέθεσαν στην επιτροπή υπόμνημα, το οποίο αναφέρεται σε περιστατικά δυσμενούς διαχείρισης των ατόμων με δυσλεξία κατά τη διαδικασία συγκεκριμένων εξετάσεων. Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλες τις απόψεις και εισηγήσεις που τέθηκαν ενώπιόν τους, διαπίστωσαν ότι το σημερινό θεσμικό καθεστώς που αφορά το υπό αναφορά θέμα, όπως είναι καταγεγραμμένο αλλά και όπως εφαρμόζεται, είναι ελλιπές και χρήζει βελτίωσης και τροποποίησης από τα αρμόδια όργανα του κράτους με την υιοθέτηση από αυτά της γενικής αρχής όπου υπάρχει αμφιβολία αναφορικά με τις διευκολύνσεις οποιουδήποτε είδους που πρέπει να παρέχονται, αυτή να τακτοποιείται πάντα υπέρ του εξεταζομένου, αρχή που ομόφωνα εισηγείται η επιτροπή να υιοθετηθεί για την περαιτέρω βελτίωση του θεσμικού πλαισίου. Εν κατακλείδι, η επιτροπή, καταθέτοντας την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια, εκφράζει την πρόθεσή της να συνεχίσει την παρακολούθηση του θέματος. 6 Απριλίου 2011 Αρ. Φακ.: ΕΣ/ΜV

28 28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΤΟ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑ Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως, ο κ. Γρηγόρης Γρηγορίου, με επιστολή του, η οποία παραλήφθηκε στις 20 Μαΐου 2008 από το Γραφείο του Επιτρόπου Διοικήσεως, υπέβαλε καταγγελία στην Επίτροπο Διοικήσεως, υποστηρίζοντας ότι κατά τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων που γίνονται για σκοπούς διορισμού σε θέσεις στη δημόσια υπηρεσία τα άτομα με αναπηρία βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση σε σύγκριση με τους υπόλοιπους υποψηφίους και αυτό επειδή δε λαμβάνονται ικανοποιητικά αντισταθμιστικά της αναπηρίας τους μέτρα. Ο κ. Γρηγορίου έθεσε υπόψη της Επιτρόπου Διοικήσεως ότι η όρασή του και στους δύο οφθαλμούς είναι λιγότερη από το 1/10 λόγω οπτικής ατροφίας και νυσταγμού και ότι παρακάθισε τον Οκτώβριο του 2007 στη γραπτή εξέταση που είχε διεξαχθεί δυνάμει των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2006, προκειμένου να διεκδικήσει θέση της οποίας η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου. Ο κ. Γρηγορίου υποστήριξε ότι, λόγω της αναπηρίας του, το να συγκρίνεται με βάση το βαθμό που εξασφάλισε στις γραπτές εξετάσεις (βαθμός 55,56 με ανώτατο το 100) με τους υπόλοιπους υποψήφιους που δεν είναι άτομα με αναπηρία τον θέτει σε δυσμενέστερη θέση και εκτός συναγωνισμού. Η Επίτροπος Διοικήσεως διαπίστωσε από έρευνα που διεξήγαγε ότι ο κ. Γρηγορίου με επιστολή του, ημερομηνίας 1 ης Αυγούστου 2007, υπέβαλε αίτημα στην αρμόδια για τη διεξαγωγή των πιο πάνω γραπτών εξετάσεων ειδική επιτροπή, στην οποία προεδρεύει ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, να του δοθούν

29 29 ορισμένες διευκολύνσεις κατά τη διάρκεια της εξέτασης λόγω της μειωμένης του όρασης. Ζήτησε συγκεκριμένα να του δοθεί παράταση χρόνου διάρκειας 50% πέραν του κανονικού, να του επιτραπεί να χρησιμοποιήσει φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή για σκοπούς διεκπεραίωσης του αγγλικού μέρους της εξέτασης και να του επιτραπεί να υπαγορεύσει τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του ελληνικού μέρους της εξέτασης και των θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος και αριθμητικού/λογικού συλλογισμού σε ειδικό από τη Σχολή Τυφλών ή σε άλλον της επιλογής της ειδικής επιτροπής, ο οποίος θα τις κατέγραφε στη συνέχεια στο ειδικό τετράδιο, διότι ο ίδιος δε γνωρίζει τη γραφή Μπράιγ και οι γνώσεις του στην ελληνική δακτυλογραφία είναι περιορισμένες, λόγω πολύχρονης παραμονής του στο εξωτερικό. Ο κ. Γρηγορίου είχε και κατ ιδίαν συνάντηση με τον προεδρεύοντα της ειδικής επιτροπής, όπου συζήτησε το θέμα των διευκολύνσεων. Η ειδική επιτροπή αποφάσισε να του δοθούν οι πιο κάτω διευκολύνσεις: 1. Τα εξεταστικά δοκίμια για όλα τα θέματα να είναι σε μεγέθυνση γραμματοσειράς Να του επιτραπεί η χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού υπολογιστή του εξεταστικού κέντρου τόσο στο θέμα των ελληνικών όσο και στο θέμα των αγγλικών. 3. Να του παραχωρηθούν υπηρεσίες μεταγραφέα για τη μεταφορά των απαντήσεών του στο ειδικό τετράδιο της εξέτασης στα ελληνικά και στα αγγλικά και να του παραχωρηθούν οι υπηρεσίες μεταγραφέα για τη μεταφορά των απαντήσεων στο ειδικό απαντητικό φύλλο στα θέματα γενικού ενδιαφέροντος και αριθμητικού/λογικού συλλογισμού. 4. Να του δοθεί παράταση χρόνου τριάντα λεπτών. Ο κ. Γρηγορίου ισχυρίστηκε ότι η παράταση χρόνου των τριάντα λεπτών δεν επαρκούσε ως αντισταθμιστικό μέτρο της μειωμένης του όρασης.

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας 5: Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι

Κανόνας 5: Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι 1.5.1 Καθορισμένος αριθμός υπεράριθμων θέσεων σε ποσοστό μέχρι 14% των Κυπρίων εισακτέων κατανέμεται σε υποψηφίους που ανήκουν σε «ειδικές κατηγορίες». Ο υπολογισμός των θέσεων γίνεται ανά πρόγραμμα σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας. Θέμα: Καθεστώς εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας. Θέμα: Καθεστώς εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες Aρ. Φακ. 7.16.22 Αρ. Τηλ. 22800913 Αρ. Φαξ. 22800660 E-mail: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας 19 Ιανουαρίου 2009 Προέδρους Σχολικών Εφορειών Προέδρους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές σημειώνουν αυξητικές τάσεις, στις οποίες ο Διευθυντής του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή Εθνικός Τομέας Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του συστήματος TAXISNET: Οι εγγραφές/εξουσιοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας Σελίδα: 1 από σελίδες: 5 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Πρακτικά Συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εγγραφής 4 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 20 ης Σεπτεμβρίου 2013 Παρόντες: 1. Κυριάκος Πλατρίτης 2. Κυριάκος Ελπιδώρου 3. Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή

Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή Το Paideia -News αποκαλύπτει το μέρος του νομοσχεδίου για το νέο σύστημα διορισμού στην εκπαίδευση, που ψηφίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 1. Περίοδος διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων 2013 Tέλος Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Τα αποτελέσματα της κατανομής των θέσεων της διαδικασίας των Ειδικών Κριτηρίων αναμένεται να ανακοινωθούν στις 30 Ιουλίου 2015.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Τα αποτελέσματα της κατανομής των θέσεων της διαδικασίας των Ειδικών Κριτηρίων αναμένεται να ανακοινωθούν στις 30 Ιουλίου 2015. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Προθεσμία υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4238 Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2008 1 Αριθμός 1 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.250/1999 (ΦΕΚ Α`/206/7.10.1999) Τρόπος άσκησης από τους ειδικούς επιστήμονες του άρθρου 54 Ν. 2447/1996, των αρμοδιοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας που τους ανατίθενται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την παρέλευση τριετίας κατά την οποία ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Υ ΓΙΑ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου / /2013 Αρ. Πρωτ.:.. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορίες: κ. Σφήκα Ελένη Τηλέφωνο: 210.77.15.510 Παρακαλούμε για την ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Α. Καθήκοντα και Ευθύνες: Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς και διεξάγει σχετικές μελέτες και έρευνες, συλλέγει και αναλύει

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις που ρυθμίζουν το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 47/2008, Α.Κ.Ι. 53/2008

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 47/2008, Α.Κ.Ι. 53/2008 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 47/2008, Α.Κ.Ι. 53/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελίες για την μη παροχή των κατάλληλων προσαρμογών που να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στο χώρο της εργασίας στα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη:

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη: Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario): Επαρχιακό Πρόγραμμα Προτεινόμενων Υποψήφιων Μεταναστών (Provincial Nominee Programme) Πληροφορίες σχετικά με τους Φοιτητές εξωτερικού Οι μετανάστες φέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 1054 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Αριθμός 834 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑ! ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ. Γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ Συνεδρίαση 8 ης Μαΐου 2014 Ώρα έναρξης: 4.20 μ.μ. Αρ. 35 (Σ. ΦΥΤΤΗΣ) Καλό απόγευμα, συνάδελφοι. Κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου : ...

Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου : ... ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αίτηση για Πρόσληψη Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου :... Να συμπληρωθεί ιδιοχείρως από τον/ την αιτητή/ αιτήτρια και να αποσταλεί στη διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285 Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου I. Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη στις χώρες των διαφόρων συνεργατών και οι οργανωτές χρησιμοποίησαν τις μεθόδους εκείνες που ταίριαζαν καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

1.5. Τα κοινοτικά. Ιδιωτικά νηπιαγωγεία. τα οποία. προσωπικού. εκπαιδευτικά. 1.6. Σύμφωνα με. ίου. 2.1. 2.2.

1.5. Τα κοινοτικά. Ιδιωτικά νηπιαγωγεία. τα οποία. προσωπικού. εκπαιδευτικά. 1.6. Σύμφωνα με. ίου. 2.1. 2.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩ ΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 1.1. Τα κοινοτικά νηπιαγωγεία ιδρύονται μετά από έγκρισηη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ιδρυτής μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία του Συμβουλίου 91/271/ΕΟΚ της 21 ης Μαΐου 1991 για την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4183 Παρασκευή, 20 Απριλίου 2007 2337 Αριθμός 2361 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διόρισε την κα Δώρα Πούννα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι 971 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2012-13

Οι 971 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2012-13 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Οι 971 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2012-13

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» (Διευθυντική Περίληψη)

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» (Διευθυντική Περίληψη) «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» (Διευθυντική Περίληψη) Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015

126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4525, 20.7.2015 Ν. 126(Ι)/2015 126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ,

Διαβάστε περισσότερα

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές]

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές] This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2011/3-201101- 193-07.htm (accessed 16 August 2013) ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας Τμήμα Εργασίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Λεπτομέρειες αιτητή Ανανέωση Πιστοποιητικού/ών Για το έτος: Αρχική έκδοση Πιστοποιητικού/ών (σημειώστε όπου εφαρμόζεται) Ονοματεπώνυμο:..

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Αρ. Φακ.: 13.14.12 4 Ιανουαρίου, 2012 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Διευθυντές/ ντριες Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Γυμνασίων) και

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013. http://www.moi.gov.cy/moi/dls/dls.nsf/all/689e330aee83d1bbc2257d0f00350b3f?

Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013. http://www.moi.gov.cy/moi/dls/dls.nsf/all/689e330aee83d1bbc2257d0f00350b3f? Economics Alert 30 Ιουλίου 2014 Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013 Οι ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας που διαφωνούν με την αξία της Γενικής Εκτίμησης και όχι με τα χαρακτηριστικά του ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για τερματισμό της απασχόλησης εργαζόμενης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της

Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για τερματισμό της απασχόλησης εργαζόμενης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 79/2009 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για τερματισμό της απασχόλησης εργαζόμενης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της 1. Η κ. Τ. Τ. Γ. με επιστολή της ημερομηνίας 27

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εισδοχής στα πανεπιστήμια

Η αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εισδοχής στα πανεπιστήμια Η αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εισδοχής στα πανεπιστήμια Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Πρόεδρος ιοικούσας Επιτροπής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (www.ccs.rg.cy ), ανταποκρινόμενος θετικά στην παρότρυνση και τις εισηγήσεις αριθμού συνεργατών τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες και τα θετικά σχόλια κατά τις συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ (Συμπληρώνεται από το ακαδημαϊκό Τμήμα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας,

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Αγαπητοί Συνάδελφοι, ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σημερινή πρώτη εκλογική συνέλευση του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Πλαίσιο 1 1 ο Επιστημονικό Πεδίο * Πλαίσιο 4

ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Πλαίσιο 1 1 ο Επιστημονικό Πεδίο * Πλαίσιο 4 ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Πλαίσιο 1 3. Αγγλικά Πλαίσιο 4 3. Ιταλικά Πλαίσιο 2 3. Γαλλικά ** Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Πλαίσιο 5 3. Ισπανικά Ισπανικά, Ρωσικά, ** Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 14 Μαρτίου 2014 στον Μιχάλη Περσιάνη Ερ.: Σήμερα η οικονομία προσβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214),

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός αποφάσεως: 158 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρμόδιος: Νικόλαος-Δημήτριος Πουλάκος Δικαστικός Αντιπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Επισπεύδον τμήμα: Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ) Διεύθυνση : Κ. Τσολάκη 44 Πόλη /ΤΚ : Καβάλα/ 65403 Πληροφορίες : Κατερίνα Σιώτη Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3340, 28.7.99 338 Ν. 113(Ι)/99

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3340, 28.7.99 338 Ν. 113(Ι)/99 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3340, 28.7.99 338 Ν. 113(Ι)/99 Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ Educator Certified in Learning Difficulties Screening SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ Educator Certified in Learning Difficulties Screening SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ Educator Certified in Learning Difficulties Screening SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα